Using Impedance Plethysmography to Evaluate Antidecubital Underlay Systems for Chronically Immobilized Patients*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Using Impedance Plethysmography to Evaluate Antidecubital Underlay Systems for Chronically Immobilized Patients*"

Transkrypt

1 original papers Adv Clin Exp Med 2010, 19, 5, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University Emilia Irzmańska 1, Magdalena Charłusz 2, Jolanta Kujawa 2, Jan Kowalski 3, Lucjan Pawlicki 3, Robert Irzmański 2 Using Impedance Plethysmography to Evaluate Antidecubital Underlay Systems for Chronically Immobilized Patients* Zastosowanie pletyzmografii impedancyjnej do oceny podłoży przeciwodleżynowych u chorych przewlekle unieruchomionych 1 Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection, National Research Institute, Warszawa, Poland 2 Laboratory of Ergonomics and Exercise Physiology, Medical University of Lodz, Łódź, Poland 3 Clinic of Internal Diseases and Cardiological Rehabilitation, Medical University of Lodz, Łódź, Poland Abstract Background. Recently more and more attention has been paid to the design of variable-geometry mattresses that provide differentiated pressure on the skin. However, the mattress is only one component of an antidecubital underlay system, and it is the bed sheets that come into direct contact with the patient s skin. It therefore seems that the properties of the bed sheet fabric the layer in direct contact with the skin resulting from the type of fibers used, their spatial layout in the fabric structure and the type of contact with the patient s body (point contact or continuous contact) are of significance in the prevention of skin lesions. The use of fibers with varying degrees of water absorbency both hydrophilic and hydrophobic fibers, with the hydrophobic layer directly under the skin of a person who is immobilized long-term may help to stabilize heat distribution and humidity when the thermoregulation mechanism is disrupted. It may also improve the efficacy of vascular perfusion in areas at the highest risk of decubitus ulceration. Objectives. To evaluate impedance plethysmography as a method of assessing local blood flow in areas at risk of decubitus ulcer formation in chronically immobilized persons. Material and Methods. The study involved 47 people. The examinations were performed in four groups and two subgroups of patients. The used antidecubital underlay systems were modified, using bed sheets of corrugated fabric in group 2 and subgroup 2a, while in group 3 and subgroup 3a, bed sheets with satin weave were used. In Group 4, traditional cotton bed sheets with linen weave were used. The method of impedance pletismography was applied for evaluation of local blood flow changes in areas at high risk of decubital ulceration development in chronically immobilised patients with normal and increased body temperature. Tissue blood flow changes were measured, following the procedure, described in the instruction manual of the used Niccomo monitor (Medis, Germany), designed for evaluation of haemodynamic parameters by the method of impedance cardiography with an adapter for plethysmographic measurements. Taking into account the available parameters, the selection for evaluation included those which were reflected by the plethysmographic curve, drawn by the monitor for the examined area in an on-line examination mode. Results and Conclusions. The study shows that using impedance plethysmography to evaluate local blood flow changes in chronically immobilized patients is a useful method for precise and repeatable monitoring of flow parameters in the area under examination. It also serves to prompt appropriate prevention activities and the preparation of anti-decubitus underlay structures at the early stages of skin lesion formation in patients who are bedridden long-term with restricted body positions (Adv Clin Exp Med 2010, 19, 5, ). Key words: anti-decubitus underlay system, bed sheets, hydrophilic and hydrophobic fibers, impedance plethysmography, evaluation of local blood flow changes. * This work was supported financially by grant no 3 TO8E /2005 from Scientific Research Committee (KBN) for the years

2 638 E. Irzmańska et al. Streszczenie Wprowadzenie. W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do projektowania materacy o zmiennej geometrii nacisku na skórę. Materac jest jednak jedną ze składowych podłoża przeciwodleżynowego, bezpośrednio bowiem ze skórą chorego styka się prześcieradło. Wydaje się, że właściwości tkaniny prześcieradłowej warstwy ścisłego kontaktu ze skórą związane z rodzajem użytych włókien, ich przestrzennym rozkładem w strukturze tkaniny oraz charakterem kontaktu z ciałem chorego punktowym lub ciągłym, mają istotne znaczenie w zapobieganiu uszkodzeniom skóry. Zastosowanie włókien o zróżnicowanej zdolności do sorpcji wody hydrofilowych, różniących się fizyczną mikrostrukturą i trwałością mechaniczną, oraz hydrofobowych o różnej budowie tworzywa i zróżnicowanej sprężystości, z usytuowaniem warstwy włókien hydrofobowych przy skórze osoby długotrwale unieruchomionej, może mieć wpływ na stabilizację dystrybucji ciepła i wilgoci w zaburzonym mechanizmie termoregulacji. Może również poprawić sprawność perfuzji naczyniowej w obszarach największego ryzyka wystąpienia odleżyn. Cel pracy. Ocena przydatności pletyzmografii impedancyjnej jako metody badania zmian miejscowego przepływu krwi w miejscu narażonym na powstanie odleżyn u chorych przewlekle unieruchomionych. Materiał i metody. Materiał badań stanowiło 47 osób. Badania wykonano w czterech grupach i dwóch podgrupach chorych. Podłoża przeciwodleżynowe zmodyfikowano, stosując odpowiednio w grupie 2 i podgrupie 2a prześcieradła z tkaniny gofrowanej, w grupie 3 i podgrupie 3a prześcieradła o splocie atłasowym. W grupie 4 zastosowano tradycyjne prześcieradła bawełniane o splocie płóciennym. Do oceny zmian miejscowego przepływu krwi w obszarze dużego ryzyka powstawania odleżyn u chorych długotrwale unieruchomionych z normalną i podwyższoną temperaturą ciała, zastosowano metodę pletyzmografii impedancyjnej. Pomiary zmian tkankowego przepływu krwi określono zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji aparatu Niccomo niemieckiej firmy Medis, do oceny parametrów hemodynamicznych metodą kardiografii impedancyjnej z przystawką do pomiarów pletyzmograficznych. Spośród dostępnych wskaźników do oceny wybrano te, które są opisane przez krzywą pletyzmograficzną wykreślaną przez urządzenie dla badanego obszaru w systemie on-line. Wyniki i wnioski. Badania wykazały iż zastosowanie pletyzmografii impedancyjnej u chorych przewlekle unieruchomionych do oceny zmian miejscowego przepływu krwi pozwala na precyzyjne i powtarzalne monitorowanie wskaźników przepływu w badanym obszarze. Umożliwia także podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych dotyczących konstrukcji podłoża przeciwodleżynowego na wczesnym etapie formowania zmian skórnych u chorych, z różnych przyczyn pozostających przez dłuższy czas w łóżku w wymuszonej pozycji ciała (Adv Clin Exp Med 2010, 19, 5, ). Słowa kluczowe: podłoże przeciwodleżynowe, pościel, włókna hydrofobowe i hydrofilowe, pletyzmografia impedancyjna, ocena miejscowego przepływu krwi. Skin lesions observed in chronically immobilized persons both superficial ones, such as skin abrasions or erythemas (i.e., reactive hyperaemias) and internal ones, such as ischemia and/or tissue necrosis with progressive compression of local vascular systems lead to the formation of decubitus ulcers [1]. The common factor in skin lesions that are defined as decubitus ulcerations or compression ulcers is local tissue disorder that occurs after a period of chronic ischemia [2, 3]. Among the important external factors initiating decubitus ulcer formation are variations in average skin temperature and humidity, associated with thermoregulatory disruption in the organism as a result of long-term motor inactivity. The actual status of the disorders mentioned depends largely on the properties of the antidecubital underlay systems used [4, 5], because in chronically immobilized patients, the efficiency of heat distribution is closely associated not only with perspiration rate and external conditions, but also with the efficacy of the local vascular system, which is responsible for heat transfer from the muscles to the skin [6]. Therefore, evaluation of the local circulation status in areas at risk of decubitus ulcer development i.e., in the most protruding anatomical parts, for example, the sacral bone region is quite useful for the preliminary identification of processes conducive to decubitus ulcer development. In recent years, more and more attention has been paid to the design of variable-geometry mattresses that provide differentiated pressure on the skin. However, the mattress is only one component of an antidecubital underlay system, and it is the bed sheets that come into direct contact with the patient s skin. It therefore seems that the properties of the bed sheet fabric, resulting from the type of fibers used, their spatial layout in the fabric structure and the type of contact with the patient s body (point contact or continuous contact), are of significance in the prevention of skin lesions [7]. The use of fibers with varying degrees of water absorbency both hydrophilic and hydrophobic fibres, with different physical microstructures, mechanical durability and elasticity, with the hydrophobic layer situated directly under the skin of a person immobilized long-term may help to stabilize heat distribution and humidity when the thermoregulation mechanism is disrupted. It may also improve the efficacy of vascular perfusion in areas at the highest risk of decubitus ulceration [8]. The goal of this study was impedance plethysmography as a method of assessing local blood

3 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 639 flow in areas at risk of decubitus ulcer formation in chronically immobilized persons. Material and Methods The impedance plethysmography method was used to evaluate local blood flow changes in areas at high risk of decubitus ulcer development in chronically immobilized patients with normal and increased body temperature [9]. The study protocol was approved by the Bioethical Commission of the Medical University in Łódź (Approval No. RNN/134/03/KB). A Niccomo monitor (Medis, Germany), designed for the evaluation of hemodynamic parameters by the impedance cardiography method, was used with an adapter for plethysmographic measurements. Tissue blood flow changes were measured following the procedure described in the instruction manual. This monitor uses its own algorithm, an integral part of its firmware, during both cardiographic and plethysmographic examinations. The parameters selected for evaluation included those reflected by the plethysmographic curve drawn by the monitor for the area examined in an on-line examination mode. On this curve, an ascending (anacrotic) arm is visible, rising steeply almost vertically along with a descending (catacrotic) arm sloping gently from the wave crest downwards (Fig. 1a). Fairly often, a so-called dicrotic notch appears on the catacrotic arm with a subsequent small dicrotic wave, which occurs at the time of semilunar valve closure. Both the notch and the dicrotic wave may remain invisible on the curves from blood flow records in peripheral arteries. On the basis of the plethysmographic curve obtained, the following hemodynamic parameters were evaluated (see Fig. 1a, b): PAmpl (pulse wave amplitude) PSlope (systolic slope) CT (crest time) PT (propagation time), measured from the beginning of the R wave of the ECG to the beginning of the systolic wave slope in the plethysmogram. The examinations were performed in four groups and two subgroups of patients. The antidecubital underlay systems used were varied: Bed sheets of corrugated fabric were used in groups 2 and 2a, while in groups 3 and 3a, bed sheets with a satin weave were used. In group 4, traditional cotton bed sheets with a linen weave were used. Four groups of patients with normal body temperature were identified: group 1 consisted of 14 subjects (10 male, 4 female) with a mean age of 60 years, hospitalized at the time of the examination, without any major limitation to motor ability; group 2 was made up of 12 subjects (7 male and 5 female) with a mean age of 62 years, chronically immobilized after ischemic stroke; group 3 consisted of 10 patients (6 male, 4 female) with a mean age of 61 years, chronically immobilized after ischemic stroke; group 4 comprised 11 patients (7 male, 4 female) with a mean age of 60 years, chronically immobilized after ischemic stroke; In addition, two subgroups of patients with increased body temperature were identified: group 2a consisted of 4 patients (2 male, 2 female) with a mean age of 60 years, chronically immobilized after ischemic stroke, in a subfebrile state and with a mean a) b) Fig. 1. Impedance measurements of blood flow in the examined vascular area: (a) a schematic curve and (b) a realtime presentation Ryc. 1. Impedancyjny pomiar przepływu krwi w badanym obszarze naczyniowym; w ujęciu a) schematycznym krzywa i b) rzeczywistym

4 640 E. Irzmańska et al. Fig. 2. The layout of the measuring electrodes on the patient s body surface during an examination. The electrodes are attached in the vicinity of the caudal bone Ryc. 2. Układ elektrod pomiarowych na powierzchni ciała pacjenta w obrębie kości ogonowej podczas badania body temperature of 38.2 o C; group 3a was made up of 3 patients (1 male, 3 female) with a mean age of 59 years, chronically immobilized after ischemic stroke, with a mean body temperature of 37.9 o C. Taking into account the horizontal body position of the patients during hospitalization, the longest contact with decubitus-ulcer-inducing factors was in the region of the caudal bone, so a 4-electrode monitoring system was applied in that region. One of the two electrodes conducting high-frequency signals (black) was attached on the thigh, and the second one in the region of the distal thoracic vertebrae, while the measuring electrodes (yellow) were placed in the region of the caudal bone (Fig. 2). In groups 1 4, the examinations were performed once daily for seven days between 7:00 laminar blood flow przepływ krwi warstwowy (laminarny) turbulent blood/flow przepływ krwi burzliwy small skin blood vessels małe naczynie krwionośne skóry an incidental crease in a flat bed sheet structure przypadkowy załamek (zagniecenie) na płaskiej strukturze Fig. 3. An incidental crease in bed-sheet fabric results in blood vessel compression, suppressing blood flow in the subcutaneous layer, d fabric length, N compression force Ryc. 3. Przypadkowe zagniecenie tkaniny prześcieradłowej, powodując kompresję naczynia krwionośnego ograniczającą przepływ krwi w warstwie podskórnej, d długość tkaniny, N siła nacisku laminar blood flow przepływ krwi warstwowy (laminarny) small skin blood vessels małe naczynie krwionośne skóry uniform load distribution równomierny rozkład obciążeń periodic elastic convexities in corrugated fabric periodyczne, sprężyste wypukłości na tkaninie gofrowanej Fig. 4. The periodic elastic convexities in corrugated fabric result in adaptive blood vessel deformation, improving blood flow in the subcutaneous layer, d fabric length, N compression force Ryc. 4. Periodyczne sprężyste wypukłości tkaniny gofrowanej, powodujące adaptacyjną deformację naczynia krwionośnego, usprawniającą przepływ krwi w warstwie podskórnej, d długość tkaniny, N siły nacisku

5 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 641 and 8:00 in the morning, after at least seven hours of night rest in an air-conditioned hospital room with an air temperature of 21 C and relative humidity of 55%. In groups 2a and 3a, plethysmographic evaluations of local circulation were performed on the third day of the examinations, from 8:00 a.m to 8:00 p.m. with the same temperature and relative humidity conditions. All the examinations were done by the same person. Patients with major cardiovascular defects and/or disseminated atherosclerosis were excluded from the study. Statistical analysis of the results obtained was performed using the STATISTICA PL 5.1 software package, inputting the calculated median values of the studied variables and the standard deviations. Differences between the various study groups evaluated parameters were analysed by the ANO- VA test. In order to assess distribution normality, the distribution variance of the studied variables was evaluated by the Shapiro-Wilk test, and the homogeneity of variance by the F test. Then the analysis was continued for unpaired data by Student s t test. Differences were regarded as statistically significant when. Results Statistically significant differences in blood flow were observed at the region of high risk for decubitus ulcer development in the chronically immobilized patients using bed sheets made of the studied fabrics. The results of the study for patients with normal body temperature using bed sheets of corrugated fabric (group 2), satin fabric (group 3) and traditional (cotton) fabric (group 4) during seven days of hospitalization, considering four plethysmographic parameters (PAmpl, PSlope, CT and PT), vs. the same values in the group of hospitalized patients without any major limitations of motor ability (group 1), were as follows: Regarding the PAmpl parameter, a statistically significant difference was observed between the patients of group 1 and the patients of groups 2, 3 and 4. In groups 2 and 3, a statistically significant increase in the PAmpl parameter was noted on the fifth day of the study vs. group 4. During the subsequent two days of the study, significant differences were maintained between groups 2 & 3 and group 4 (). On the last day of the study, a statistically significant increase of the PAmpl parameter was observed in group 2 vs. group 3 () (Tables 1 and 2; Fig. 5). Regarding the PSlope parameter, a statistically significant difference was observed between the patients in group 1 and the patients in groups 2, 3 and 4. In groups 2 and 3, a statistically significant increase in the PSlope parameter was noted on the seventh (the last) day of the study vs. group 4 (). A statistically significant increase in the PSlope parameter was also observed in group 2 vs. group 3 (). (Tables 3 and 4; Fig. 6). With regard to the CT parameter, a statistically significant difference was observed between the patients in group 1 and the patients in groups 2, 3 and 4. In groups 2 and 3, a statistically significant decrease of the CT parameter was noted on the fifth day of the Table 1. PAmpl parameters [p.m] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 1. Zestawienie wyników dla grup 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PAmpl [p.m] Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Table 2. Comparison of PAmpl parameters [p.m] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 2. Porównanie uzyskanych wyników w grupach 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PAmpl [p.m] Gr1 Gr2 Gr1 Gr3 Gr1 Gr4 Gr2 Gr3 Gr2 Gr4 Gr3 Gr4

6 642 E. Irzmańska et al. pulse wave amplitude PAmpl [p.m] amplituda fali pulsu PAmpl [p.m] days (from 1st to 7th) group 1 healthy subjects (fully mobile)/osoba zdrowa (poruszająca się) group 2 patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3 patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych group 4 patients using traditional bed sheets/chorzy użytkujący tradycyjne prześcieradła Fig. 5. Correlations observed in PAmpl parameters [p.m] in groups 1 4 Ryc. 5. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 1 4 badanych osób dotyczących parametru PAmpl [p.m] study vs. group 4. During the two subsequent days of the study, the significant differences between groups 2 & 3 and group 4 were maintained (). On the last day of the study, a statistically significant rise in the CT parameter was noted in Group 2 vs. group 3 (). (Tables 5 and 6; Fig. 7). As for the PT parameter, a statistically significant increase was noted in Group 4 on the sixth and seventh days of the study vs. groups 1, 2 and 3 (p < 0.05). However, no significant differences were noted between groups 2 and 3 with regard to the PT parameter (). (Tables 7 and 8; Fig. 8) The results for the patients with elevated body temperature during twelve hours of hospitalization, considering four plethysmographic parameters (PAmpl, PSlope, CT and PT) in patients with a mean body temperature of 38.2 C using bed sheets of corrugated fabric (group 2a) and those with a mean body temperature of 37.9 C using bed sheets of satin fabric (group 3a) were as follows: Regarding the PAmpl parameter, a statistically significant increase was noted in the seventh hour of the observation in group 3a vs. group p2a (). (Table 9; Fig. 9). Regarding the PSlope parameter, a statistically significant increase was noted in the seventh hour of the observation in group 3a vs. group 2a () (Table 10; Fig. 10). Table 3. PSlope parameters [p.m/s] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 3. Zestawienie wyników dla grup 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PSlope [p.m/s] Group ± ± ± ± ± ± ± 1.10 Group ± ± ± ± ± ± ± 0.89 Group ± ± ± ± ± ± ± 0.36 Group ± ± ± ± ± ± ± 0.51 Table 4. Comparison of PSlope parameters [p.m/s] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 4. Porównanie uzyskanych wyników w grupach 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PSlope [p.m/s] Gr1 Gr2 Gr1 Gr3 Gr1 Gr4 Gr2 Gr3 Gr2 Gr4 Gr3 Gr4

7 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 643 systolic slope of pulse wave PSlope [p.m/s] skurczowe nachylenie fali pulsu PSlope [p.m/s] days (from 1st to 7th) group 1 healthy subjects (fully mobile)/osoba zdrowa (poruszająca się) group 2 patients using corrugated bed sheets /chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3 patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych group 4 patients using traditional bed sheets/chorzy użytkujący tradycyjne prześcieradła Fig. 6. Correlations observed in PSlope parameters [p.m/s] in groups 1 4 Ryc. 6. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 1 4 badanych osób dotyczących parametru PSlope [p.m/s] With regard to the CT parameter, a statistically significant decrease was noted in the seventh hour of the observation in group 3a vs. group 2a () (Table 11; Fig. 11). No statistically significant changes were found in the PT parameter values during the 12-hour observation period in groups 2a and 3a (). (Table 12; Fig. 12). Discussion Experimental studies in recent years have overtly proven the plethysmographic curve record to be a useful method of blood flow evaluation [10], which prompted its use to monitor local perfusion disorders in chronically immobilized patients as well [11]. An analysis of the hemodynamic parameters studied indicates that local blood flow Table 5. CT parameters [ms] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 5. Zestawienie wyników dla grup 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru CT [ms] Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Table 6. Comparison of CT parameters [ms] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 6. Porównanie uzyskanych wyników w grupach 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru CT [ms] Gr1 Gr2 Gr1 Gr3 Gr1 Gr4 Gr2 Gr3 Gr2 Gr4 Gr3 Gr4

8 644 E. Irzmańska et al. crest time CT [ms] czas do szczytu fali CT [ms] days (from 1st to 7th) group 1 healthy subjects (fully mobile)/osoba zdrowa (poruszająca się) group 2 patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3 patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych group 4 patients using traditional bed sheets/chorzy użytkujący tradycyjne prześcieradła Fig. 7. Correlations observed in CT parameters [ms] in groups 1 4 Ryc. 7. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 1 4 badanych osób dotyczących parametru CT [ms] disorders in tissues exposed to long-term external pressure [12] depend largely on the type of contact between the underlay systems and the skin. In the current study, in the findings for the groups of patients with normal body temperature using bed sheets manufactured of the fabrics studied, statistically significant differences were observed in blood flow changes in the regions at risk for skin lesions. A significant progression in local circulation disturbances was noted in the group of patients using generally-available linen weave cotton bed sheets (group 4). In that group of patients, perfusion disorders identified while observing the risk-affected region led to the observation period being limited to seven days for ethical reasons. On the fifth day, a significant decrease in the PAmpl parameter with CT time extension were observed, while the PSlope parameter significantly decreased on the seventh day. These results indicate a rapid rise in local circulation disorders in the area at high risk for decubitus ulceration. The result of propagation time analysis is another piece of evidence for the unfavorable character of the intravascular changes observed. On the sixth day of the Table 7. PT parameters [ms] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 7. Zestawienie wyników dla grup 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PT [ms] Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Group ± ± ± ± ± ± ± Table 8. Comparison of PT parameters [ms] in groups 1, 2, 3 and 4 Tabela 8. Porównanie uzyskanych wyników w grupach 1, 2, 3 i 4 badanych osób dotyczących parametru PT [ms] Gr1 Gr2 Gr1 Gr3 Gr1 Gr4 Gr2 Gr3 Gr2 Gr4 Gr3 Gr4

9 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 645 propagation time PT [ms] czas propagacji PT [ms] days (from 1st to 7th) group 1 healthy subjects (fully mobile)/osoba zdrowa (poruszająca się) group 2 patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3 patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych group 4 patients using traditional bed sheets/ chorzy użytkujący tradycyjne prześcieradła Fig. 8. Correlations observed in PT parameters [ms] in groups 1 4 Ryc. 8. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 1 4 badanych osób dotyczących parametru PT [ms] study, the propagation time increased significantly in group 4 as compared to the other groups of patients in the study. This behaviour of the PT parameter is associated with significant blood flow limitation. On the other hand, in the patients using bed sheets made of specially designed fabrics (groups 2 and 3), key changes were recorded on approximately the fifth day of the study. At that time, in both of these groups, a significant increase in the PAmpl parameter was observed, with simultaneous CT reduction; and a significant increase in the PSlope parameter occurred on the seventh day of the study. This trend in the changes in the plethysmographic parameters indicates progress towards blood flow normalization, following a period of insignificant disruption of hemodynamic balance observed in the studied area on the second day of the study. It should be emphasized that on the last day of the study, a particularly significant increase in the Pampl and PSlope parameter values was noted, along with CT reduction, in the group of patients, using bed sheets of satin-weave fabric. It should also be noted that during the entire observation period, the mean propagation time did not change significantly in either group 2 or group 3. There was no significant difference noted between the PT parameter in either of these groups of patients (using corrugated-fabric bed sheets or bed sheets of satin-weave fabric) and the PT parameter of the subjects with full motor ability, i.e., not bedridden. That fact confirms the effective protection of local circulation provided by bed sheets made of the fabrics studied, particularly the corrugated fabric. Considering the significant differences in heat and humidity transfer found in model studies of the fabrics used at temperature of 39.5 C, additional clinical studies were undertaken in two groups of patients with elevated body temperatures [13]. It appears from the model studies that, in fever, humidity transfer is more effective with corrugated bed sheets, while heat transfer is improved by bed sheets with a satin weave. Twelve-hour observations demonstrated significantly increased values in the PAmpl and PSlope hemodynamic parameters along with CT reduction in the seventh hour of febrile status in the group of patients using satin-weave bed sheets as compared with the group using corrugated-fabric bed sheets. At the same time, no significant changes were observed in the PT parameter. Analysis of the plethysmographic parameters indicates blood flow normalization in the studied area in the patients using satin bed sheets, thus confirming the usefulness and suitability of satin fabrics for effective distribution of accumulated heat when the organism is in a febrile state. A comparison of the results of previous clinical studies may support the conclusion that thermoregulation disorders that lead to elevated body temperatures (the febrile state) also impair the microclimate of the skin of chronically immobilized persons, accelerating the occurrence of conditions conducive to decubitus formations on the skin. This is consistent with the significant increase in the values of the Pampl, PSlope and CT hemodynamic parameters in the groups of patients using bed sheets as compared with subjects with full motor ability. Local blood flow disorders in the groups of patients in the study occurred at the very beginning of

10 646 E. Irzmańska et al. Table 9. PAmpl parameters [p.m] in groups 2a and 3a Tabela 9. Zestawienie wyników dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru PAmpl [p.m] 1st hour 2nd hour 3rd hour 4th hour 5th hour 6th hour 7th hour 8th hour 9th hour 10th hour 11th hour 12th hour Gr 2a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Gr 3a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± p pulse wave amplitude PAmpl [p.m] amplituda fali pulsu PAmpl [p.m] hours (from 1st to 12th) group 2a patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3a patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych Fig. 9. Correlations observed in PT parameters [ms] in groups 2a and 3a Ryc. 9. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru PAmpl [p.m]

11 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 647 Table 10. PSlope parameters [p.m/s] in groups 2a and 3a Tabela 10. Zestawienie wyników dla grup 2 i 3 badanych osób dotyczących parametru PSlope [p.m/s] 1st hour 2nd hour 3rd hour 4th hour 5th hour 6th hour 7th hour 8th hour 9th hour 10th hour 11th hour 12th hour Gr 2a 8.79 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0.15 Gr 3a 8.67 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0.12 p systolic slope of pulse wave PSlope [p.m/s] skurczowe nachylenie fali pulsu PSlope [p.m/s] hours (from 1st to 12th) group 2a patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3a patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych Fig. 10. Graphic presentation of the correlations observed in PSlope parameters [p.m/s] in groups 2a and 3a Ryc. 10. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru PSlope [p.m/s]

12 648 E. Irzmańska et al. Table 11. CT parameters [ms] in groups 2a and 3a Tabela 11. Zestawienie wyników dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru CT [ms] 1st hour 2nd hour 3rd hour 4th hour 5th hour 6th hour 7th hour 8th hour 9th hour 10th hour 11th hour 12th hour Gr 2a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 5.50 Gr 3a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 2.08 p crest time CT [ms] czas do szczytu fali CT [ms] hours (from 1st to 12th) group 2a patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3a patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych Fig. 11. Correlations observed in CT parameters [ms] in groups 2a and 3a Ryc. 11. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru CT [ms]

13 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 649 Table 12. PT parameters [ms] in groups 2a and 3a Tabela 12. Zestawienie wyników dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru PT [ms] 1st hour 2nd hour 3rd hour 4th hour 5th hour 6th hour 7th hour 8th hour 9th hour 10th hour 11th hour 12th hour Gr 2a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 9.57 Gr 3a ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 7.64 p propagation time PT [ms] czas propagacji PT [ms] hours (from 1st to 12th) group 2a patients using corrugated bed sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin gofrowanych group 3a patients using satin bad sheets/chorzy użytkujący prześcieradła z tkanin atłasowych Fig. 12. Correlations observed in PT parameters [ms] in groups 2a and 3a Ryc. 12. Graficzne przedstawienie obserwowanych zależności dla grup 2a i 3a badanych osób dotyczących parametru PT [ms]

14 650 E. Irzmańska et al. immobilization (on the second day). The results of the study suggest that local blood flow disorders observed early in the immobilization, and the accompanying elevation in body temperature and skin humidity, intensify skin lesion processes. Asher [14] expresses a similar opinion, studying physiological indicators that manifest in the early period of immobility; according to that author, it is associated with limited muscular tissue activity, as well as with progressive blood rheological disorders. Prior clinical studies confirm the practical suitability of specially designed fabrics, regardless of the nature of their contact with human skin continuous contact (fabric with a satin weave) or point contact (fabric that is corrugated during the weaving process). According to Van Langenhove, the main causes of decubitus ulcer formation in chronically immobilized subjects include incidental creases and folds in bed sheet fabrics [15]. An incidental fabric deformation can cause considerable compression of vessels in the subcutaneous layer, changing blood flow from laminar to turbulent. The compression of vessels radically suppressing the blood flow in the vessel, reduces the metabolism of neighboring tissues and increases the changes associated with oxygen deficiency, which is conducive to the formation of decubitus ulceration. However, when the fabric structure has programmed, regular convex elements (corrugated fabric), the physiological reaction of the local vascular system seems to be more complex. Fabric with properly designed surface geometry and appropriate elasticity in its convex fragments, causing adaptive deformation of vessels in the subcutaneous layer, does not limit blood flow but, paradoxically, improves it [16]. It seems that the main role in this mechanism belongs to the density of the convex elements of corrugated fabric, which support laminar blood flow stability in vessels under uniform compression [17]. On this basis it may be concluded that designed point contact with the skin is especially favorable in terms of blood flow dynamics in the small vessels of the subcutaneous layer (Figs 3 and 4). In conclusion, the authors wish to emphasize that using impedance plethysmography to evaluate local blood flow changes in chronically immobilized patients is a useful method for precise and repeatable monitoring of flow parameters in the area under examination. It also serves to prompt appropriate prevention activities and the preparation of anti-decubitus underlay structures at the early stages of skin lesion formation in patients who are bedridden long-term with restricted body positions. References [1] Seiler WO, Stähelin HB: Decubitus ulcers in geriatrics pathogenesis, prevention and therapy. Ther Umsch 1991, 48, 5, [2] Kosiak M: Etiology and pathology of ischemic ulcers. Arch Phys Med Rehabil 1959, 40, [3] McInnes E, Bell-Syer SE, Dumville JC, Legood R, Cullum NA: Support surfaces for pressure ulcer prevention. Cochrane Database Syst Rev 2008, 8, 4, CD [4] Cochran G, Palmieri V: Development of test methods for evaluation of wheelchair cushions. Bull Prosthet Res 1980, 17, [5] Stewart S, Palmieri V, Cochran G: Wheelchair cushion effect on skin temperature, heat and relative humidity. Arch Phys Med Rehabil 1980, 61, [6] Wywiałowski EF: Tissue perfusion as a key underlying concept of pressure ulcer development and treatment. J Vasc Nurs 1999, 17, [7] Cullum N, Deeks J, Sheldon TA, Song F, Fletcher AW: Beds, mattresses and cushions for pressure sore prevention and treatment. Cochrane Database Syst Rev 2004, 3, CD [8] Nicholson GP, Scales JT, Clark RP, Calcina-Goff MLD: A method for determining the heat transfer and water vapour permeability of patient support systems. Med Eng Phys 1999, 21, [9] Siebert J, Poliński A: Badania modelowe zastosowania pletyzmografii impedancyjnej do badania przepływu krwi w kończynach. Folia Cardiol 1999, 6, [10] Siebert J, Poliński A, Rogowski J: Pletyzmografia impedancyjna ocena całkowitego przepływu krwi w przedramieniu. Folia Cardiol 1999, 6, [11] Kozera G, Miszkowska E, Bieniaszewski L, Nyka W: Zakrzepica żył głębokich u chorych na udar mózgu. Neurol Neuroch Pol 2007, 41, 3, [12] Mayrovitz HN, Sims N: Biophysical effects of water and synthetic urine on skin. Adv Skin Wound Care 2001, 14, [13] Irzmańska E, Lipp-Symonowicz B, Kujawa J, Irzmański R: Textiles preventing skin damages. Fibr Tex East Eur, 2009, in press. [14] Bruck K: Thermal balance and the regulation of body temperature. Hum Physiol 1989, [15] Van Langenhove L: Formation of creases in bedsheets a cause of decubitus. I International Conference Medical Textiles, Bolton [16] Sulzberger M, Cortese TA, Fishman L, Wiley HS: Studies on blister produced by friction. J Invest Dermatol 1996, 47, [17] Kosiak M: Prevention and rehabilitation of pressure ulcers. Decubitus 1999, 4, 2 4.

15 Impedance Plethysmography in Chronically Immobilized Patients 651 Address for correspondence: Magdalena Charłusz Laboratory of Ergonomics and Exercise Physiology Medical University of Lodz Hallera Łódź Poland Tel.: Conflict of interest: None declared Received: Revised: Accepted:

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE / ABSTRACT

STRESZCZENIE / ABSTRACT STRESZCZENIE / ABSTRACT Wstęp: Rtęć jest metalem o silnym działaniu neuro, nefro i hepatotoksycznym oraz zwiększającym ryzyko chorób układu krążenia. Pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek.

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. BIOCOMPATIBILITY OF C-C COMPOSITES COVERED WITH PYC AND PHEMA M. Burešová*, K. Balík*, V. Machovič**, M. Novotná**, V. Pešáková***, H. Hulejová***, M. Sochor**** * Institute of Rock Structure and Mechanics,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

SATISFACTION WITH LIFE OF PEOPLE PARTICIPATING IN CLASSES OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE FUNCTIONING IN KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE

SATISFACTION WITH LIFE OF PEOPLE PARTICIPATING IN CLASSES OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE FUNCTIONING IN KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE DOI: http://dx.doi.org/10.12775/mbs.2014.030 Medical and Biological Sciences, 2014, 28/4, 25-29 ORIGINAL ARTICLE / PRACA ORYGINALNA Anna Grzanka-Tykwińska 1, Małgorzata Chudzińska 2, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. STRESZCZENIE Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Przegląd badań nad

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 Samodzielna Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich 1 Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Aplikacje medyczne dla pacjentów.! Monitoring pacjentów w warunkach domowych

Aplikacje medyczne dla pacjentów.! Monitoring pacjentów w warunkach domowych Aplikacje medyczne dla pacjentów.! Monitoring pacjentów w warunkach domowych dr n. med. Lukasz Koltowski I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2 mgr Ewa Patalas Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE Łukasz AMANOWICZ *, Janusz WOJTKOWIAK * Ground earth-to-air multi-pipe heat exchanger, flow rate non-uniformity, thermal performance AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children *

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Przegląd Antropologiczny Anthropological Review Vol 62, pp. 49 55 (1999) Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Grażyna Łysoń-Wojciechowska 1, Tomasz Romer 1, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo