Wstęp Dobra jakość energii elektrycznej jest ważnym kryterium zakładów energetycznych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp Dobra jakość energii elektrycznej jest ważnym kryterium zakładów energetycznych,"

Transkrypt

1 Analiza jakości energii elektrycznej technologia ION firmy Schneider Mgr inż. Grzegorz Bułat Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Analizatory sieci PowerLogic ION7650 i ION8800 są przeznaczone do lokalnego i zdalnego monitoringu głównych punktów w układzie dystrybucji energii elektrycznej. Mierniki monitorują jakość energii zgodnie z obowiązującymi normami, sprawdzają parametry techniczne zawarte w umowach na dostawę energii oraz dostarczają danych o obciążeniu i stabilności sieci zasilającej. Urządzenia posiadają zaawansowane funkcje analizy jakości energii, takie jak rejestracja oscylografów i wykrywanie zakłóceń przemijających oraz szereg opcji komunikacyjnych z obsługą sieci web a ponadto funkcje sterowania. Analizatory mogą być obsługiwane przez dedykowane oprogramowanie ION Enterprise lub mogą udostępniać dane dla istniejących systemów SCADA przez wiele kanałów i protokołów komunikacyjnych. Ryc.1. Analizator sieci ION7650 Ryc.2. Analizator sieci ION8800A Wstęp Dobra jakość energii elektrycznej jest ważnym kryterium zakładów energetycznych, służb eksploatacyjnych fabryk, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz wszelkich obiektów czułych na utratę zasilania takich, jak porty lotnicze, centra przetwarzania danych itp. Koszty spowodowane zakłóceniami jak przerwy, zapaści i wzrosty napięcia, harmoniczne, przepięcia pochodzenia atmosferycznego i inne mogą być znaczne. Oprócz wymiernych strat związanych z utratą surowców, przestojami, obniżoną jakością produkcji oraz Electric Energy Quality Analysis Schneider ION technology The PowerLogic ION7650 and ION8800 are ideally suited to local and remote monitoring of generation, transmission and distribution inter-tie points in utility networks. Meters provide the information necessary to monitor power quality compliance, supply agreements and regulatory requirements and to perform network capacity planning and stability analysis. brakiem możliwości Its impressive feature set boasts dostarczenia usług advanced power quality analysis dla klientów, zakłócenia mogą stanocording and transient detection, features, such as waveform rewić zagrożenie dla numerous communications options, zdrowia i życia ludzi, czego przykłabilities. Integrate with your existing web compatibility and control capadem są błędne działanie lub wyłączenia ION Enterprise software, or share wholesale settlement system, use urządzeń priorytetowych, takich jak systems through multiple communi- operations data with existing SCADA komputery, oświetlenie i systemy bezcation channels and protocols. pieczeństwa. Niezależnie od zapewnienia niezawodności zasilania, ważnym jest, aby efektywnie wykorzystywać energię i infrastrukturę. Podstawowa metoda to monitoring głównych punktów w układzie dystrybucji energii oraz kontrola dużych odbiorników lub urządzeń, które potencjalnie mogą wprowadzać zakłócenia. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie ponadnormatywnych zużyć energii, wywołanych awariami lub zaniedbaniami oraz identyfikacja źródeł zagrożeń. Po- 50

2 nadto, dane z urządzeń pomiarowych umożliwiają kontrolę stopnia wykorzystania sieci i rozdzielni, co ułatwia planowanie inwestycji. System PowerLogic firmy Schneider Electric stanowi kompleksowe rozwiązanie do monitoringu zużycia i jakości energii elektrycznej. Oferta obejmuje: liczniki energii, analizatory sieci, przekładniki pomiarowe, urządzenia komunikacyjne oraz komputerowy system monitoringu. Od roku 2005 oferta została uzupełniona o najwyższej jakości analizatory sieci z rodziny ION Integrated Object Network oraz profesjonalne oprogramowanie ION Enterprise. Czołowymi produktami są tu urządzenia ION 7650 (ryc.1.) i ION 8800A (ryc.2.), które w systemie pełnią szereg poniższych funkcji. Precyzyjny pomiar energii (klasa 0,2S), Zaawansowany analizator jakości energii (certyfikat klasy A), Programowalny moduł obliczeniowy, Koncentrator danych pomiarowych dla innych mierników Wieloportowy moduł komunikacyjny Wykorzystanie pełnej funkcjonalności tych urządzeń jest możliwe za pomocą oprogramowania ION Enterprise. Jest to produkt dedykowany do obsługi układów dystrybucji energii. Zawiera wbudowane sterowniki do wszystkich mierników, analizatorów sieci, zabezpieczeń i sterowników Grupy Schneider Electric. Dzięki temu proces budowy aplikacji monitoringu jest bardzo krótki i nie wymaga mapowania tablic danych ani tworzenia skomplikowanych procedur. W najprostszym przypadku wystarczy podać jedynie adresy urządzeń, a system automatycznie podejmuje pracę od razu użytkownik ma dostęp do wszystkich odczytów on-line, następuje logowanie parametrów gromadzonych w analizatorach do bazy SQL przy czym można również generować predefiniowane raporty itp. Parametry techniczne analizatorów sieci ION 7650 i ION8800A oraz ich cechy wspólne Do wspólnych parametrów technicznych analizatorow należą: Klasa dokładności 0.2S dla mocy i energii zgodnie z normą PN-EN , Klasa A dla pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN (potwierdzona przez laboratoria KEMA i PSL), Pomiar harmonicznych i interharmonicznych napięcia i prądu zgodnie z normą PN-EN , Indywidualna analiza harmonicznych napięcia i prądu (ION7650 do H511 oraz ION8800A do H63), Funkcja oceny jakości napięcia zasilania zgodna z normą PN -EN 50160, Wyznaczanie wartości true RMS o wysokiej dokładności i dużej szybkości (okresu) dla pomiarów trójfazowych tudzież osobno dla każdej fazy (napięcia, prądy, moc czynna i bierna, współczynnik mocy, częstotliwość oraz asymetrie napięć i prądów; Wyznaczanie wartości uśrednionych, minimalnych i maksymalnych (moce, prądy i napięcia), Wykrywanie zapadów i wzrostów napięcia sag / swell z dokładnością ½ okresu (10ms), Rejestracja ultraszybkich zdarzeń transients o czasach trwania od 20 µs, Funkcja rejestratora oscylografów o rozdzielczości co 1024 próbek na okres (51kHz), Synchronizacja czasu z GPS, Wewnętrzna pamięć do 10MB dla danych i alarmów, Wbudowany ekran Ryc.3. Montaż w kasecie 19 analizatora IO- N8800A LCD dostęp do pomiarów w czasie rzeczywistym, analiza widmowa harmonicznych, wykres wektorowy napięć i prądów oraz ekrany własne (ryc. 3.) Interfejsy komunikacyjne: - Ethernet 10Base-T protokoły ModbusTCP, ION, - RS232 / RS485 z obsługą protokołów Modbus RTU, ION, DNP port optyczny na płycie czołowej. Tabela 1. Podstawowe różnice własności technicznych analizatorów sieci ION7650 i ION8800A zawiera tabela 1. ION 7650 ION 8800A Wejścia / wyjścia binarne (maksimum) 16 wejść 4 wyjścia optoizolowane 3 wyjścia przekaźnikowe 3 wejścia 8 wyjść optoizolowanych 1 wyjście przekaźnikowe Standard portu optycznego ANSI typ 2 IEC 1107 Interfejs IRIG-B NIE OPCJA Zasilanie VAC ( Hz), VAC ( Hz), lub VDC lub VDC lub 20 60VDC Montaż natablicowy Kaseta 19 IEC / DIN

3 Główne funkcje analizy jakości energii analizatorów ION7650 / ION8800A oraz oprogramowania ION Enterprise. Analiza jakości energii opiera się głównie o funkcje speniane przez: Ryc. 4. Przebiegi napięć i prądów Oscylografy waveforms zawierające przebiegi sinusoid napięć i prądów, co ułatwia analizę alarmów i interpretację wskaźników jakościowych (ryc. 4.). Ze względu na wysoką częstotliwość próbkowania zapis dokonuje się najpierw do lokalnej pamięci flash miernika, a następnie dane zostają przesyłane do systemu ION Enterprise i bazy SQL. Użytkownik może konfigurować następujące parametry funkcji: progi wyzwolenia alarmu oraz ewentualną zwłokę czasową, rozdzielczość zapisu (do 1024 próbek na okres), liczbę okresów przed i od chwili wyzwolenia zapisu oscylografu. Wykres widmowy harmonicznych odzwierciedlający poziom zawartości poszczególnych harmonicznych prądu lub Ryc. 5. Wykres widmowy harmonicznych Ryc. 6. Raport jakości energii napięcia (ryc. 5.). Analiza widmowa ma zastosowanie do doboru filtrów, parametrów baterii kondensatorów oraz pomaga zidentyfikować źródła zakłóceń. Raport jakości energii wg CBEMA / ITIC jest zestawieniem zapadów i wzrostów sag / swell napięcia wraz z czasem wystąpienia amplitudy zmian oraz czasem trwania zakłócenia. Funkcja jest realizowana sprzętowo na poziomie analizatora sieci, dzięki czemu umożliwiło uchwycenie zdarzeń o bardzo krótkim czasie trwania (od 20 µs). Po zarejestrowaniu nowego zdarzenia w pamięci flash miernika, program ION Enterprise automatycznie zapisuje te dane do bazy SQL. Użytkownik może wygenerować raport jakości energii za dowolny okres. Zdarzenia są zaznaczane na wykresie (współrzędna odcięta oś czasu w skali logarytmicznej, oś rzędna amplituda zakłócenia) (ryc. 6.). Wszystkie zdarzenia dla których punkty na wykresie CBEMA / ITIC znajdują się w lewym obszarze, mieszczą się w granicach normy. Pozostałe zdarzenia oznaczają złą jakość napięcia zasilania. Raport jakości napięcia zasilania zgodny z normą PN-EN50160 stanowi podstawowy sposób kontroli jakości energii w punktach styku dostawca i odbiorca oraz w głównych punktach układów dystrybucji energii. Choć w Polsce nie ma obowiązku stosowania tej normy, to odwołania do niej znajdują się w wielu rozporządzeniach Urzędu Regulacji Energetyki. Norma przewiduje ciągły monitoring wielu parametrów napięcia zasilania, takich jak: amplituda i częstotliwość występowania spadków i przekroczeń napięcia zasilania, krótkich i długich przerw w dostawie energii, migotania, THD, częstotliwość i asymetrie napięcia [2]. Zgodnie z definicją normy podstawowym okresem kontrolnym większości parametrów jest 1 tydzień wówczas można ostatecznie stwierdzić czy liczba zakłóceń poszczególnych typów mieści się w dopuszczalnym zakresie. W systemie ION Enterprise raporty są generowane w postaci arkuszy Excel, w których czerwonym kolorem zaznaczone są wartości, jakie nie mieszczą się w granicach normy (ryc. 7.). 52

4 Ryc. 7. Arkusze raportów jakości napięcia zasilania Innym zastosowaniem technologii ION jest filtracja i detekcja pewnych zakłóceń w zależności od włączenia niektórych urządzeń, konfiguracji łączników w sieci lub też tworzenie programów logicznych (np. funkcja wielopoziomowego strażnika mocy). Podsumowanie Analizatory sieci ION 7650 i ION 8800A wraz z oprogramowaniem z ION Enterprise stanowią zaawansowany system do analizy jakości energii elektrycznej. Ich główne zalety to zgodność z obowiązującymi standardami i unormowaniami oraz wysoka jakość potwierdzona certyfikatami klasy A niezależnych laboratoriów. Nie do przecenienia jest wysoka funkcjonalność i elastyczność technologii ION, która umożliwia realizację najbardziej wymagających aplikacji. Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania technicznego, system w większości typowych aplikacji jest prosty w użyciu nawet, jeśli są wykorzystywane takie funkcje jak oscylografy, raport jakości energii CBEMA / ITIC lub PN-EN Ryc. 8. Widok ekranów niestandardowej analizy jakości energii elektrycznej Niestandardowa analiza jakości energii elektrycznej. W wyjątkowych sytuacjach standardowe funkcje oceny jakości energii mogą okazać się niewystarczające. Przykładem mogą być aplikacje, w których wymaga się spełnienia specyficznego zestawu kryteriów oceny jakościowej (np. farmy wiatrowe, obiekty czułe na jakość energii). W systemie firmy Schneider Electric można zrealizować wszelkie nietypowe aplikacje dzięki opatentowanej technologii ION. Wykorzystując zintegrowane oprogramowanie ION Enterprise można dostosować procedury pracujące w analizatorach sieci ION. Urządzenie może wypracowywać nowe parametry jakościowe na bazie standardowych pomiarów, poprzez przekształcenia z użyciem szeregu funkcji arytmetycznych, statystycznych i logicznych. Parametry te mogą być logowane w pamięci lokalnej miernika, dzięki czemu istnieje możliwość uchwycenia przekroczenia progów alarmowych szybkozmiennych wartości. Nowe parametry oraz związane z nimi dane i alarmy generowane w pamięci analizatora są od razu dostępne dla użytkownika przez standardowe raporty i funkcje interfejsu ION Enterprise (ryc. 8.). Literatura: [1] IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30: Testing and measurement techniques Power quality measurement methods [2] Polska Norma Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. [3] PN-EN 50160: 1998 Charakterystyki napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych [4] Schneider Electric Cahier Technique no 199 Jakość energii elektrycznej Mgr inż. Grzegorz Bułat absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z 2000 roku. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako specjalista automatyk w firmach ETE i Techmex a od 2005 był zatrudniony w firmie Schneider Electric, gdzie od 2009 roku pełni funkcję kierownika Działu Efektywności Energetycznej. 53

5 Produkty Schneider Electric zgłoszone do konkursu targowego na szczególnie wyróżniający się produkt na Energatab 2011: MiCOM P116 Zespół zabezpieczeń nadpąrdowych zasilanych z napicia pomocniczego i przekładników prądowych PowerLogic ION Enterprise System monitoringu energii 54

ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB

ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB Opracował: Grzegorz Bułat Dział Serwisu i Efektywności Energetycznej Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. IłŜecka 24, 02-135 Warszawa tel. +48

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Placówek Edukacyjnych

Oferta dla Placówek Edukacyjnych Oferta dla Placówek Edukacyjnych Jak Klienci oceniają współpracę z naszą firmą?* Zawsze otwarcie i szczerze można im zaufać. Jak się wezmą za robotę, to zawsze doprowadzą do końca. Jeszcze bardziej zadowolony?

Bardziej szczegółowo

STACJONARNY MODUŁ TELEMETRYCZNY JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ

STACJONARNY MODUŁ TELEMETRYCZNY JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ X Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ X National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 17-19. 09. 2008 Jurata, Poland STACJONARNY MODUŁ TELEMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 1 (213) Rok LVI Marcin MACIĄśEK, Krzysztof RODAK, Leszek SZEJKA Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Andrzej Firlit Akademia Górniczo-Hutnicza Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Monitorowanie poziomu jakości energii

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomiarowe.

Urządzenia pomiarowe. Innowacyjna technologia pomiarowa dla sprężonego powietrza Urządzenia pomiarowe. Messprofi-Katalog Katalog 2013 2007/2008 Messprofi-Katalog 2007/2008 Messprofi-Katalog ssprofi-katalog 07/2008 2007/2008

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

W PEŁNI FUNKCJONALNY, ROZSZERZALNY ANALIZATOR SIECI

W PEŁNI FUNKCJONALNY, ROZSZERZALNY ANALIZATOR SIECI W PEŁNI FUNKJONLNY, ROZSZERZLNY NLIZTOR SIEI www.electroind.com Kontrola kosztów energii z rozszerzeniami I/O oraz analizą PQ Shark 200 nalizator/przekaźnik Shark 200T Przekaźnik MV90 OMPTILE Wysoka wydajność

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo