Zygmunt Rafał Trzaskowski - Dyrektor Generalny Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. 25 lat na rynku Zespół 200 specjalistów Lider Systemów bezpieczeostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zygmunt Rafał Trzaskowski - Dyrektor Generalny Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. 25 lat na rynku Zespół 200 specjalistów Lider Systemów bezpieczeostwa"

Transkrypt

1 Zygmunt Rafał Trzaskowski - Dyrektor Generalny Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. 25 lat na rynku Zespół 200 specjalistów Lider Systemów bezpieczeostwa Systemów teleinformatycznych GNSS dla NATO, rynek cywilny 10 lat doświadczeo w tajnej technologii GPS Od 2012 Przemysł kosmiczny Lider Polskiego Biznesu 2013 Lider Bezpieczeostwa Paostwa 2014

2 ZNACZENIE NAWIGACJI DLA SYSTEMÓW BEZPIECZEOSTWA ORAZ SYSTEMÓW KRYZYSOWYCH Przez stulecia ludzkośd konstruowała narzędzia, bądź opracowywała techniki umożliwiające nawigację. Na początku wykorzystywane były do tego celu gwiazdy, później wynaleziono kompas, obecnie nawigację umożliwia nam system pozycjonowania, w śród nich najpopularniejszy GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM). Źródło:

3 WYKORZYSTANIE SYSTEMU NAWIGACJI GNSS ZASTOSOWANIE CYWILNE

4 GNSS W BEZPIECZEOSTWIE PRZECIWKRADZIEŻOWYM GPS HERTZ Ochrona to system zapewniający najwyższy poziom bezpieczeostwa, a w przypadku kradzieży samochodu, jego natychmiastową lokalizację. Zalety systemu: 24 - godzinna ochrona dokładna lokalizacja pojazdu dostęp do aplikacji mobilnej, lokalizacja auta 24h/dobę na ekranie smartfona współpraca z Policją i Interpolem w wypadku stwierdzenia kradzieży interwencja Grup Szybkiego Reagowania Agencji Ochrony

5 GNSS W TRANSPORCIE DROGOWYM GNSS + Eco + Safe Driving - Monitoring parametrów eksploatacyjnych platform transportowych, ocena pracy kierowców, optymalizacja kosztów transportu Elektroniczne pobieranie opłat za autostrady lub wjazd do miasta Bezpieczeostwo ładunku i kierującego Ubezpieczenia pay-per-use (ubezpieczenie, w którym wysokośd składki zależy od intensywności użytkowania pojazdu) Wyznaczanie, optymalizacja, oraz kontroling tras względem tonażu przewożonego ładunku oraz lokalnego natężenia ruchu (TUNELOWANIE)

6 LOKALIZATORY PERSONALNE Zastosowanie monitoringu personalnego Monitoring dzieci Monitoring osób chorych (np. Alzheimer) oraz starszych Monitoring i lokalizacja ratowników GOPR, WOPR oraz służb medycznych, policji itp. Monitoring przesyłek (firmy kurierskie) Ochrona i śledzenie osób (konwojów i ochrony) prosta lokalizacja osób, samochodów oraz ładunków

7 LOKALIZACJA PERSONALNA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH OPIEKUN GPS łączy w sobie funkcje nadajnika GPS oraz telefonu komórkowego Precyzyjna lokalizacja osoby chronionej on-line Błyskawiczny kontakt z osobą chorą Możliwośd wezwania pomocy Łatwy w obsłudze Wyznaczanie bezpiecznych obszarów powiązanych z powiadomieniami SMS Dwa przyciski do obsługi wszystkich funkcji PRZYCISK SOS LOKALIZACJA KOMUNIKACJA GŁOSOWA STREFA BEZPIECZEOSTWA

8 LOKALIZACJA PERSONALNA DZIECI Troszczysz się o najbliższych, teraz w prosty sposób możesz przejśd na wyższy poziom bezpieczeostwa. Wystarczy, że najbliższa osoba posiada lokalizator i nie grozi jej zaginiecie. Troszcząc się o dziecko zawsze wiesz gdzie ono aktualnie przebywa. Lokalizatory personalne ograniczają stres i udrękę związaną z długimi poszukiwaniami najbliższych.

9 BEZPIECZEOSTWO WOLONTARIUSZY WOŚP Hertz Systems partnerem WOŚP ZG Przekazanie do dyspozycji WOŚP urządzeo lokalizacyjnych Ochrona wolontariuszy przez Grupy HERTZ SYSTEMS i POLICJĘ Lokalizacja on-line na mapie miasta wszystkich wolontariuszy W sytuacji zagrożenia Wolontariusz naciska guzik SOS automatycznie zostaje wysłany alarmowy do stacji monitoringu Hertz Systems oraz na zdefiniowane numery telefonów do Sztabu WOŚP w Zielonej Górze.

10 OCHRONA ZDROWIA System przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych wymagających stałego monitorowania Zdalne monitorowanie parametrów pacjenta wraz z pozycją gps Nadzorowanie chorych na serce, cukrzycę, astmę Mierniki parametrów (tętna, ciśnienia, temperatury, poziomu cukru) Chory kontaktuje się z lekarzem, przesyła wyniki, otrzymuje zalecenia

11 GNSS W DŁUGOTRWAŁYM TRANSPORCIE ZWIERZĄT GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) 1/2005 W SPRAWIE OCHRONY ZWIERZĄT PODCZAS TRANSPORTU ARTYKUŁ 6(9)SYSTEM NAWIGACJI PRZY DŁUGOTRWAŁYCH PRZEWOZACH NA DZIEO 1 STYCZNIA 2009 WE WSZYSTKICH ŚRODKACH TRANSPORTU DROGOWEGO Lokalizacja i nadzór lokalizacja pojazdu temperatura w przegrodzie(-ach) dla zwierząt otwarcie/zamknięcie klapy załadunkowej wejście kierowcy konfiguracja urządzeo znajdujących się wewnątrz ciężarówki i wewnątrz przyczepy Kontroling status przewozu (rozpoczęcie, postój, wznowienie przewozu, zakooczenie przewozu) numer(-y) świadectw TRACES gatunek i kategorię oraz całkowita liczba załadowanych zwierząt liczba zwierząt rannych lub padłych podczas przewozu

12

13 LOKALIZACJA PERSONALNA PRACOWNIKÓW Nadzorowanie pracy i bezpieczeostwa kurierów, pracowników ochrony, konwojentów Monitorowanie przesyłek wartościowych Dokładana lokalizacja pracownika na terenie zakładu pracy oraz w trakcie pracy w terenie Monitorowanie pojazdów obcych w obiektach zamkniętych

14 TRANSPORT DROGOWY SŁUŻBY KOMUNALNE System monitorowania wywozu odpadów dla służb komunalnych Cechy systemu: System zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości Rejestracja, monitorowanie odbioru odpadów Nadzór nad punktami odbioru i wysypu Alarm o wysypie odpadów poza obszarem Potwierdzenie wykonania usługi odbioru Integracja z radiowymi systemami identyfikacji i pozycjonowania pojemników na odpady Systemy wagowe przewożonych odpadów

15 GNSS ROLNICTWO I GEODEZJA Rolnictwo, pomiar gruntów, geodezja oraz kadaster gruntów Położenie i rozmiary działek stanowią kluczowe dane dla wymiany informacji handlowych oraz dla władz paostwowych pod kątem ubiegania się o dopłaty. Pomiar gruntów przy użyciu GNSS jest dokonywany raz w roku w celu zweryfikowania prawa do ubiegania się o subsydia Rolnicy wykorzystują informacje geograficzne i GNSS w celach optymalizacji plonów, ograniczenia wykorzystania nawozów i pestycydów oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania gruntów i wody Zastosowanie GNSS może ogromnie uprościd i udoskonalid pomiary geodezyjne oraz kadastralne oraz pomóc administracji stworzyd odpowiednie bazy danych map

16 BEZPIECZEOSTWO I NADZÓR W POMIESZCZENIACH I HALACH NAWIGACJA DUALNA - SATELITARAN ORAZ NAZIEMNA Tam gdzie zawodzi GNSS Nowoczesna radiowa technologia pozycjonowania Unikanie kolizji pojazd-pojazd Unikanie kolizji pojazd-pieszy Bazuje na pozycjonowaniu 2D RTLS Działanie systemu wewnątrz i na zewnątrz (magazyny, lotniska i stocznie) W pełni konfigurowalna wirtualna strefa bezpieczeostwa dla każdego pojazdu Asysta w miejscach z ograniczoną widocznością

17 RADIOWE NAZIEMNE POZYCJONOWANIE POJAZDÓW Połączenie technologii GNSS z RTLS Dzięki systemom GNSS i RTLS wiadomo dokładnie gdzie znajduje się każda maszyna, pojazd na Lotnisku Bezpieczeostwo i Ochrona na Lotnisku System ostrzegania przed kolizją Limity prędkości i wysokości Geo-fencing (poligony) Rejestracja ruchu i zdarzeo

18 RADIOWE POZYCJONOWANIE MASZYN i LUDZI W KOPALNIACH System służy do monitorowania położenia i ruchu personelu, pojazdów oraz towarów w tunelach kopalo. System wykorzystuje najnowsze technologie radiową oraz moduły inercyjne.

19 WYKORZYSTANIE SYSTEMU NAWIGACJI GNSS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

20 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEOSTWEM System zarządzania bezpieczeostwem oparty o GNSS w sytuacjach kryzysowych takich jak pożary powodzie katastrofy budowlane, drogowe imprezy masowe zakłócenia porządku publicznego zapewniają natychmiastową kontrolę i reakcję lokalizację policji, straży pożarnej, pogotowia przesył danych do centrum zarządzania kryzysowego

21 DYSPOZYTORSKI SYSTEM WSPOMAGANIA RATOWNICTWA DROGOWEGO Dyspozytorski System Monitoringu ma za zadanie ułatwienie I usprawnienie koordynacji akcjami ratowniczymi System umożliwia: Alarmowanie załóg ambulansów o wyjeździe Wysyłanie do ambulansów zleceo wyjazdu Automatyczne ustawianie celu trasy w nawigacji samochodowej ambulansu Odbieranie od załóg raportów o statusie akcji Monitorowanie bieżącego położenia ambulansów Nadzorowanie zmotoryzowanych patroli policji oraz straży miejskiej

22 112 ROZSZERZENIE BEZPIECZEOSTWA PRZY ZASTOSOWANIU GNSS Pojazd z lokalizatorem pojazdowym z detektorem wypadków w przypadku zdarzenia automatycznie informuje odpowiednie upoważnione służby monitorujące świadczeniodawcy usług Centrum Monitorowania w trybie on-line poprzez 112 natychmiast powiadamia odpowiednie służby ratownictwa medycznego i policję

23 GNSS W TRANSPORCIE ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH Transport towarów niebezpiecznych Wyznaczanie tras ładunków niebezpiecznych poza terenem silnie zurbanizowanym Monitorowanie on-line ładunków niebezpiecznych Tunelowanie tras W przypadku wykrycia anomalii lub zboczenia z określonej wcześniej trasy, GNSS umożliwia kontrolę ruchu, a także ostrzeganie i alarmowanie. Korzyści z zastosowania tej technologii widoczne są także w akcjach ratunkowych.

24

25 LOKALIZACJA PSÓW RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA Monitorowanie na bieżąco Komunikacja głosowa komendy Przeglądanie historii trasy przebytych przez zwierzę Ustawienie alarmów informujących nas SMS-em o przekroczeniu wyznaczonego terytorium Pozycjonowanie zwierząt w miejscach zagrożeo

26

27 WYKORZYSTANIE SYSTEMU NAWIGACJI GNSS W SYTUACJI KONFLIKTU ZBROJNEGO

28 SYSTEM MONITOROWANIA TRANSPORTU WOJSKOWEGO NA POTRZEBY PFAF W IRAKU DLA ZARZĄDU TRANSPORTU I RUCHU WOJSK GENERALNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SZTAB GENERALNY JW GRUDZIEO 2003 NR UMOWY 47/2003/S System satelitarnego pozycjonowania, raportowania i planowania Przypisywanie kodów kryptograficznych do kolumn pojazdów i transportu Zakodowana transmisja danych przez radio/gsm/sms Integracja z terminalem satelitarnym Inmarsat C Zapis aktywności włączając dostawy i trasy Protokół NMEA pozwalający na odczyt danych NMEA i kompatybilnośd z innymi urządzeniami Kompatybilny z obwodem anty-napadowym HSITREP był zainstalowany i używany przez kontyngent PFAF w Iraku Projekt i instalacja zgodna ze standardami NATO

29 SYSTEM MONITOROWANIA WARTOWNIKÓW I BUDYNKÓW Funkcje systemu Wizualizacja grup oraz pojedynczych wartowników Monitoring parametrów technicznych urządzeo Automatyczne raportowanie włączania i wyłączania się służby Alarm opuszczenia zadanej strefy Alarm w razie upadku wartownika Dziennik warty System wdrożony w Jednostkach Wojskowych Dowództwo Sił Powietrznych Wielkopolska Brygada Zmechanizowana JW 5700 Międzyrzecz Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy JW 1517 Czerwieosk

30 WOJSKOWY ODBIORNIK GPS Z MODUŁEM SAASM NA PLTFORMY BOJOWE Przeznaczony dla WSZYSTKICH pojazdów i platform wymagających precyzyjnych i bezpiecznych danych nawigacyjnych: Wozy dowodzenia Czołgi Bojowe wozy piechoty Transportery opancerzone Wozy rozpoznania Mobilne stacje radiolokacyjne Wozy ewakuacji medycznej Pojazdy wielozadaniowe Inne wojskowe pojazdy i platformy USA HGPST T z modułem SAASM jest przeznaczony do wykorzystania jako element systemu BMS/BFT i może byd zintegrowany ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami systemu, tj. komputerem/terminalem C2, radiostacją pokładową, systemem nawigacji inercyjnej itp. PL

31 WOJSKOWY ODBIORNIK GPS Z MODUŁEM SAASM NA PALTFORMY BOJOWE

32 WOJSKOWY RĘCZNY ODBIORNIK GPS Z MODUŁEM SAASM Mała pojemność pamięci wewnętrznej Ekran monochromatyczny (zaleta/wada) Brak możliwości bezpośredniej integracji z systemami funkcjonującymi w SZ RP Duża pojemność pamięci zależna od karty pamięci Możliwość pracy w systemie BMS Dzięki współpracy z NG, przeprowadzono pozytywne testy z systemem FBCB2 Możliwa pełna integracja z dowolnym systemem dowodzenia - pełne wsparcie ze strony producenta Możliwość zastosowania jako nawigacja drogowa

33 DEMONSTRATOR SYSTEMU BFT/BMS Operational Headquaters C2 System TCP/IP Battlegroup (batalion, company, etc.) C2 System LOS Tactical Radio HF Brigade C2 System Tactical Radio UHF Company Confidential 13/25

34 PRZECHWYTYWANIE źródło:

35 Questions?... PYTANIA?... Property of Hertz Systems Ltd. Company confidential. Any reproduction, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication without prior written consent is strictly prohibited. 37

36 Dziękuję za uwagę Zygmunt Rafał Trzaskowski Dyrektor Generalny Tel. kom: Tel.: Web:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja satelitarna w urządzeniach mobilnych

Nawigacja satelitarna w urządzeniach mobilnych Nawigacja satelitarna w urządzeniach mobilnych Dni Technik Satelitarnych Warszawa, 22 czerwca 2007 r Portfolio rozwiązań sieci Plus nielimitowany internet Systemy Powiadamiania Grupowego (SSAPiK( SSAPiK,

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna

Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna 1 z 5 2010-08-27 10:59 Aplikacje TETRA numer: 3/2004 wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna 2004-03-01 Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego 12 P o l i c y A d v i C E n ot e s CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego i wydajnego transportu. Wnioski wyciągnięte

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Pojazdami Komunikacji Miejskiej pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS

System Zarządzania Pojazdami Komunikacji Miejskiej pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS ZASTOSOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ UMOŻLIWIA UZYSKANIE BEZZAKŁÓCENIOWEGO PRZEJAZDU POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania w monitorowaniu kontenerów chłodniczych i suchych.

Rozwiązania w monitorowaniu kontenerów chłodniczych i suchych. Rozwiązania w monitorowaniu kontenerów chłodniczych i suchych. TRYTON w greckiej mitologii władca mórz. www.starcomtelematic.pl Rozwiązania w śledzeniu dla zapewnienia bezpiecznego dostarczenia kontenerów

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów.

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. 1/20 Spis Treści Opis rozwiązania 3 Opis techniczno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej. 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szymon Bieńkowski Prezes Zarządu

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szymon Bieńkowski Prezes Zarządu Flota-Online jest nowoczesnym systemem monitorowania pojazdów, zbudowanym w oparciu o najnowsze technologie. Wykorzystując szerokie możliwości konfiguracji możemy dopasować produkt do Państwa wymagań oraz

Bardziej szczegółowo