Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)"

Transkrypt

1 Dodatkowa instrukcja eksploatacji /06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K (SCX-K) Magnochem (MAC) Nr zlecenia: Typoszereg:

2 Spis treści Strona Strona 1 Uwagi ogólne 4 2 Bezpieczeństwo Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji 5 3 Transport oraz tymczasowe składowanie Transport Tymczasowe składowanie 5 4 Układ monitorowania temperatury - czujniki Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX/SCX-K Termistor (PTC) Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/ MAC Termometr oporowy Pt Pt 100 do SCX Montaż w pompie (Pt 100) SCX Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Montaż w pompie SCX-K Pt 100 do MAC Montaż w pompie (Pt 100) MAC Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Montaż w pompie (element termiczny) MAC Wskazówki dotyczące montażu/ demontażu Element termiczny do MAC 7 5 Układ monitorowania temperatury - analiza Analiza termistorów PTC Urządzenie wyzwalające PTC Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC Analiza Pt Przyłącze elektryczne Pt Bariera Dane techniczne Z Wyłącznik krańcowy Dane techniczne CF1M Ustawienie wartości granicznej Wskazanie na urządzeniu / komunikat o błędzie CF1M Fabryczne ustawienie wstępne Analiza elementu termicznego MAC Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem 13 6 Kontrola poziomu napełnienia - czujniki Czujnik poziomu (Liquiphant) Dane techniczne Liquiphant Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Montaż czujnika poziomu Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC) Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od układu hydraulicznego Kontrola poziomu napełnienia - analiza Wzmacniacz izolacyjny Dane techniczne FTL325N Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N 17 7 Propozycja połączenia (schemat obwodowy) Koncepcja monitorowania Ia: SCX/ SCX-K/MAC Koncepcja monitorowania Ib: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania II: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC 19 2

3 Rejestr pojęć Punkt Strona Punkt Strona Uwagi ogólne 1 4 Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od układu hydraulicznego Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Analiza Pt Analiza termistorów PTC Analiza elementu termicznego MAC Bariera Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Montaż w pompie (Pt 100) MAC Montaż w pompie (Pt 100) SCX Montaż w pompie (element termiczny) MAC Montaż w pompie SCX-K Montaż czujnika poziomu Ustawienie wartości granicznej Przyłącze elektryczne Pt Kontrola poziomu napełnienia - analiza Kontrola poziomu napełnienia - czujniki 6 14 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie CF1M Wyłącznik krańcowy Wskazówki dotyczące montażu/ demontażu Termistor (PTC) Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Czujnik poziomu (Liquiphant) Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pt 100 do MAC Pt 100 do SCX Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Urządzenie wyzwalające PTC Propozycja połączenia (schemat obwodowy) 7 18 Bezpieczeństwo 2 4 Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Dane techniczne CF1M Dane techniczne FTL325N Dane techniczne Liquiphant Dane techniczne Z Układ monitorowania temperatury - analiza 5 8 Układ monitorowania temperatury - czujniki 4 5 Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/MAC Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX / SCX-K Element termiczny do MAC Transport Transport oraz tymczasowe składowanie 3 5 Wzmacniacz izolacyjny Koncepcja monitorowania Ia: SCX/ SCX-K / MAC Koncepcja monitorowania Ib: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania II: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Fabryczne ustawienie wstępne Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Termometr oporowy Pt Tymczasowe składowanie

4 1 Uwagi ogólne W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pomp bez uszczelnienia wału (WDL) w obszarach zagrożonych wybuchem, z uwagi na ochronę przeciwwybuchową zgodnie z deklaracją zgodności lub zaświadczeniem prób prototypu należy przestrzegać wskazówek oznaczonych symbolem. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy pomp WDL z typoszeregów: Typoszereg Opis Krótki opis Secochem-Ex Pompa z silnikiem SCX hermetycznym (SMP) Secochem-Ex K Pompa z silnikiem SCX-K hermetycznym z chłodnicą zewnętrzną Magnochem Pompa ze sprzęgłem magnetycznym MAC 2 Bezpieczeństwo Przedstawiana instrukcja obsługi zawiera podstawowe instrukcje, których należy przestrzegać w trakcie montażu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego instrukcja ta musi zostać bezwzględnie przeczytana przez montera oraz przez odpowiedzialny personel specjalistyczny i przez użytkownika przed rozpoczęciem montażu i rozruchu, a ponadto musi być ciągle dostępna w miejscu użytkowania maszyny. Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa w punkcie Bezpieczeństwo, lecz również specjalnych zasad bezpieczeństwa podanych w innych punktach. Podczas pracy przy agregacie pompowym należy przestrzegać wskazówek w odpowiedniej instrukcji eksploatacji. 2.1 Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Zawarte w tej instrukcji eksploatacji zasady bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie których może spowodować zagrożenie dla ludzi, oznaczono ogólnym symbolem niebezpieczeństwa Znak bezpieczeństwa wg DIN W 9, w przypadku ostrzeżenia przed napięciem elektrycznym oznakowane są za pomocą symbolu niebezpieczeństwa wg DIN W 8, a ze względu na ochronę przeciwwybuchową są one specjalnie oznaczone. W przypadku wskazówek, których nieprzestrzeganie może wywołać zagrożenia dla samej maszyny i jej działania, użyte jest słowo Uwaga 2.2 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy do obsługi, konserwacji, przeglądów i montażu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. Użytkownik musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności, kompetencje oraz sposób sprawowania nadzoru/opieki nad pracownikami. Jeżeli pracownicy nie mogą wykazać się niezbędną wiedzą, należy ich przeszkolić i poinstruować. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, może to na zlecenie użytkownika przeprowadzić producent/dostawca. Do obowiązków użytkownika należy ustalenie, że treść instrukcji eksploatacji została przez pracowników w pełni zrozumiana. 2.3 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować w następstwie zagrożenie dla ludzi, środowiska i maszyny. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa powoduje utratę prawa do wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować następujące zagrożenia: - Zagrożenie dla ludzi na skutek oddziaływań elektrycznych, mechanicznych lub chemicznych - Zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych - Utratę ważniejszych funkcji maszyny/instalacji - Zawodność zaleconych metod dotyczących monitorowania 2.4 Praca ze znajomością wymagań BHP Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji eksploatacji, oraz obowiązujących krajowych przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i ewentualnie istniejących u użytkownika wewnętrznych przepisów roboczych, zakładowych i bezpieczeństwa. W przypadku zastosowania agregatu w obszarach zagrożonych wybuchem należy szczególną uwagę zwrócić na rozdziały niniejszej instrukcji oznakowane symbolem Ex. 2.5 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Zagrożenie prądem elektrycznym jest wykluczone (szczegóły patrz: przepisy danego kraju oraz przepisy miejscowego zakładu elektrycznego). 2.6 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Z zasady wszystkie prace przy urządzeniu należy wykonywać po odłączeniu napięcia. Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. 2.7 Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Przebudowa lub wprowadzanie zmian jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i wyposażenie autoryzowane przez producenta służą zachowaniu bezpieczeństwa. 4

5 Uwaga Zwracamy jednoznacznie uwagę na to, że części zamienne lub elementy wyposażenia nie dostarczane przez producenta nie są przez niego sprawdzane i zwalniane do zastosowania. Montaż i/lub zastosowanie takich produktów może wpłynąć negatywnie na własności urządzenia. Szkody powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części zamiennych i nieautoryzowanego wyposażenia dodatkowego nie podlegają odpowiedzialności producenta. 2.8 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonych urządzeń zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Pod żadnym pozorem nie wolno przekroczyć wartości granicznych podanych w punktach Dane techniczne lub na tabliczce znamionowej. 3 Transport oraz tymczasowe składowanie 3.1 Transport Transport urządzeń musi być wykonywany zgodnie z wymogami technicznymi. Przed wysyłką nastąpiło sprawdzenie wszystkich parametrów urządzeń. W związku z tym przyrządy w momencie dostawy do miejsca przeznaczenia powinny znajdować się we właściwym stanie technicznym. Jednak po ich otrzymaniu należy sprawdzić, czy podczas transportu nie powstały uszkodzenia. W przypadku reklamacji należy wspólnie z przewoźnikiem sporządzić protokół szkody. 3.2 Tymczasowe składowanie Składowanie tymczasowe musi odbywać się w pomieszczeniu suchym i bez wstrząsów. Temperatura otoczenia powinna znajdować się w granicach od -20 C do+40 C. 4 Układ monitorowania temperatury - czujniki Po uzyskaniu temperatury granicznej, w celu utrzymania klasy temperatury, za pomocą urządzenia wyłączającego w połączeniu z punktami pomiarowymi w uzwojeniu stojana i/lub punktem pomiaru temperatury cieczy, następuje wyłączenie pompy z silnikiem hermetycznym. Oznacza to, że temperatura komory rotora musi być kontrolowana zależnie od wersji. W przypadku stosowania urządzeń monitorujących należy się upewnić, że są one zaprojektowane zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, Załącznik II, Rozdział oraz normą EN Opisane poniżej urządzenia monitorujące są zaprojektowane zgodnie z powyższymi normami i dopuszczone do eksploatacji. Przeszły one pomyślnie testy kontroli działania systemów wyłączających podczas prób prototypu WE i posiadają numery zaświadczeń PTB 99 ATEX 1133, 1134, 1135, 1142 oraz Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX/SCX-K Termistor (PTC) Termistory (zgodne z DIN 44082) są zamontowane w uzwojeniu po 3 sztuki i połączone ze sobą, co pozwala na kontrolowanie każdej fazy z osobna. Dodatkowo w przypadku klasy temperatury T4 dla SCX przy rurze szczelinowej zamontowany jest pojedynczy PTC (według DIN 44081). Wszystkie termistory są połączone szeregowo oraz są połączone z urządzeniem wyzwalającym PTC, które znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury w uzwojeniu oraz/lub komorze rotora skokowo wzrasta opór termistora, co powoduje zadziałanie przyrządu sterującego i odłączenie pompy od zasilania sieciowego Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Termistory są wbudowane fabrycznie. Na tabliczce znamionowej (patrz rysunek 15) znajduje się wówczas oznaczenie PTC 180 / -- lub PTC 180 / 110 lub PTC 180 / 155 dla SCX-K. Jeśli występuje oznaczenie PTC -- / --, w takim przypadku nie ma dostępnych termistorów. 1. Liczba = uzwojenie PTC 2. Liczba = rura szczelinowa PTC 4.2 Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/MAC Termometr oporowy Pt100 Pt 100 to termometr oporowy. Pracuje on jako pasywny podzespół w obszarze zagrożonym wybuchem. Podłączenie, zależnie od typoszeregu, następuje z użyciem 3 lub 4 przewodów w iskrobezpiecznym kablu. W celu montażu w komorze rotora urządzenie SCX wyposażone jest w rurę ochronną, dostępną w wersjach z różnych materiałów. W celu stosowania w SCX-K i MAC czujnik posiada sprężynującą sondę, która gwarantuje zdefiniowane przyleganie do powierzchni, która ma zostać zmierzona. 4.3 Pt 100 do SCX Dane techniczne Typ TR 10-C+SR 1) (TR 201) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 3 przewody (± =30m) Przyłącze procesowe G1/2A Materiał rury ochronnej Stal CrNi , opcja Wejście kabla Stopień ochrony Dopuszczalna temperatura otoczenia Zakres pomiaru M20x1,5 IP C _C Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy Ex ib IIC zasilania i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W 5

6 Głowica przyłączeniowa kształt B typ BSZ D00791 Typ TR 55 (TR 217) Zakres pomiaru _C Długość znamionowa NL 85 mm Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy zasilania Ex ib IIC i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W Rysunek 1 Rysunek wymiarowy TR 10-C+SR 1) (TR 201) 1) SR = rura ochronna Długość znamionowa Rysunek 3 Rysunek wymiarowy TR 55 (TR 217) D Komora rotora Rysunek 2 Montaż w pompie TR 10-C+SR 1) (TR 201) 1) SR = rura ochronna Montaż w pompie (Pt 100) SCX Poniższe prace można przeprowadzać tylko przy doprowadzonej do stanu bezciśnieniowego i opróżnionej pompie. Odkręcić śrubę zamykającą (brakujące numery części znajdują się na przekroju w instrukcji obsługi pompy) na łożysku 382. Wkręcić złączkę gwintowaną z pierścieniem tnącym z uszczelką do łożyska 382. Wkręcić adapter 132 z pierścieniem uszczelniającym do Pt 100 i rury ochronnej 692. Następnie włożyć oba elementy do złączki gwintowanej z pierścieniem tnącym i ustawić dławnicę kablową przy głowicy przyłączeniowej Pt 100. Teraz dokręcić złączkę gwintowaną z pierścieniem tnącym i jednocześnie sprawdzić pod kątem szczelności. 4.4 Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Dane techniczne Typ TR 55 (TR 217) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 4 przewody Przyłącze procesowe G 1/4 B / pierścień zaciskowy Materiał rury ochronnej Stal CrNi (ze sprężynującym wierzchołkiem pomiarowym) Wejście kabla M16x1,5 Stopień ochrony IP 65 Dopuszczalna C temperatura otoczenia D01087 Rysunek 4 Montaż w pompie (SCX-K) TR 55 (TR 217) Montaż w pompie SCX-K Wkręcić do oporu śrubunek zaciskowy G 1/4. Następnie wsunąć do oporu termometr oporowy przez śrubunek, aż końcówka termometru oporowego dotknie podstawy otworu pomiarowego lub powierzchni pomiarowej (dno zanurzanej tulei trójnika). Następnie cofnąć o ok. 1 mm. Obracając termometr oporowy, można ustawić głowicę przyłączeniową w pożądanym położeniu. Zabezpieczyć termometr oporowy za pomocą śrubunku zaciskowego przed poluzowaniem i obróceniem. Wykonać połączenia elektryczne. 4.5 Pt 100 do MAC Dane techniczne Typ TR 55 (TR 217) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 4 przewody Przyłącze procesowe G 1/4 B / pierścień zaciskowy Materiał rury ochronnej Stal CrNi (ze sprężynującym wierzchołkiem pomiarowym) Wejście kabla M16x1,5 Stopień ochrony IP 65 Dopuszczalna C temperatura otoczenia 6

7 Typ TR 55 (TR 217) Zakres pomiaru _C Długość znamionowa 75, 85 i 125 mm NL, zależnie od wielkości Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy Ex ib IIC zasilania i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W Montaż w pompie (element termiczny) MAC Element termiczny jest fabrycznie zintegrowany z pompą. Końcówka pomiarowa elementu termicznego, w zależności od wielkości, umieszczona jest w tylnej części przepony hermetyzującej, dzięki czemu możliwy jest pomiar w krytycznym miejscu przepony hermetyzującej. Przepust kablowy do głowicy przyłączeniowej Kabel zasilający Klosz wspornika łożyska Głowica przyłączeniowa Wirnik zewnętrzny Końcówka elementu termicznego Długość znamionowa Rysunek 5 Rysunek wymiarowy TR 55 (TR 217) Mocowanie tuleja łącząca Rysunek 7 Montaż elementu termicznego MAC Przepona hermetyzująca Wirnik wewnętrzny D01109 Rysunek 6 Montaż w pompie (MAC) TR 55 (TR 217) Montaż w pompie (Pt 100) MAC Wkręcić do oporu śrubunek zaciskowy G 1/4. Następnie wsunąć do oporu termometr oporowy przez śrubunek, aż końcówka termometru oporowego dotknie podstawy otworu pomiarowego lub powierzchni pomiarowej (przepona hermetyzująca). Następnie cofnąć o ok. 1 mm. Obracając termometr oporowy, można ustawić głowicę przyłączeniową w pożądanym położeniu. Zabezpieczyć termometr oporowy za pomocą śrubunku zaciskowego przed poluzowaniem i obróceniem. Wykonać połączenia elektryczne. 4.6 Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Temperatura w układzie kontrolowana jest za pomocą zintegrowanego w pompie termoelementu płaszczowego zgodnego z IEC 584, który przymocowany jest do przepony hermetyzującej MAC. Zainstalowany element termiczny działa jako element pasywny w obszarze zagrożonym wybuchem i zgodnie z DIN EN zaprojektowany jest jako tak zwany prosty elektryczny środek produkcji Wskazówki dotyczące montażu/demontażu Uwaga Podczas montażu / demontażu wersji MAC ze zintegrowanym elementem termicznym należy przestrzegać punktów: Montaż: Podczas nasuwania klosza wspornika łożyska na wirnik zewnętrzny należy najpierw przewlec kabel zasilający przez otwór (G 1/4). Podczas montażu klosza należy kilka razy ostrożnie dokręcić kabel zasilający, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia elementu termicznego przez klosz. Demontaż: Przed zdemontowaniem klosza wspornika łożyska należy koniecznie poluzować kabel zasilający. Podczas wyciągania klosza wspornika łożyska należy jednocześnie ostrożnie dopchnąć kabel zasilający przez otwór (G 1/4). Możliwe oddziaływanie na kontrolę przez indukcję lub zawirowania jest ograniczone konstrukcyjnie. Dlatego późniejsze dobudowy lub przebudowy mogą być wykonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany personel specjalistyczny KSB Element termiczny do MAC Dane techniczne Typ Termoelement płaszczowy typ K Ochrona Samobezpieczeństwo, prosty przeciwwybuchowa elektryczny środek produkcji zgodny z DIN EN Typ czujnika K, chromel/alumel Odchylenie graniczne IEC 584 czujnika Stanowisko pomiarowe Izolowane Średnica 0,34 mm Materiał płaszcza Stal austenityczna Kabel zasilający Materiał Średnica Długość PTFE 3,5 mm 1m Długości płaszcza 130 oraz 230 mm zależnie od wielkości Standardowo element termiczny znajduje się na cokole ceramicznym i głowicy przyłączeniowej. 7

8 Opcjonalnie dostępny jest transmiter termiczny T Można go programować i należy go prawidłowo ustawić. 5 Układ monitorowania temperatury - analiza 5.1 Analiza termistorów PTC Urządzenie wyzwalające PTC kontroluje łańcuch termistorów. Skokowa zmiana oporu jednego lub więcej termistorów podczas osiągnięcia temperatury wyłączenia prowadzi do uruchomienia urządzenia i tym samym do odłączenia pompy od sieci. Gdy termistory będą miały stałe temperatury wyłączenia, nie trzeba dokonywać żadnych ustawień temperatury Urządzenie wyzwalające PTC Dane techniczne Typ MK 9163N.12/110 ATEX Napięcie zasilania [VAC] 230 Pobór mocy [VA] 1,5 Częstotliwość sieci [Hz] 50 / 60 Łączna rezystancja na zimno 1,5 [kω] Rezystancja wyzwalająca 3,2... 3,8 [kω] Rezystancja w przypadku 1,5... 1,8 nawrotu [kω] Zakres temperatur roboczych [ C] Prąd termiczny I th [A] 5 Wyjścia 2 zestyki przełączne Cofanie zdalne X1/X2; Ltg: maks. 20 m Wskaźnik włączenia Zielony Wskaźnik wywołania błędu Czerwony Dopuszczenie 03ATEX 3117 Ex II (2) GD Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC 5.2 Analiza Pt 100 Tor pomiarowy do układu monitorowania temperatury za pomocą Pt 100 składa się z 3 elementów: - termometru oporowego zależnego od serii (Pt 100), - bariery (w przypadku zastosowania w obszarze wybuchowym!), - wyłącznika krańcowego. Pt 100, który znajduje się w obszarze zagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę medium w wypełnionej komorze rotora lub chłodnicy i przekazuje ją dalej do wyłącznika krańcowego. Umieszczona pomiędzy nimi bariera służy jako złącze między obszarem, który jest chroniony przed wybuchem, i tym, który nie jest chroniony przed wybuchem. W przypadku błędu (np. zwarcia) następuje ograniczenie energii elektrycznej, która może się przedostać z obszaru, który nie jest chroniony przed wybuchem, do obszaru z ochroną przeciwwybuchową, aby w ten sposób zapobiegać powstawaniu iskier w obszarze zagrożonym wybuchem (przewód iskrobezpieczny). Sama bariera nie musi zostać zainstalowana w obszarze niezabezpieczonym przed wybuchem. W miejscach, w których nieoczekiwane uruchomienie pompy może stwarzać zagrożenie dla ludzi, automatyczne ponowne włączenie jest zabronione Przyłącze elektryczne Pt 100 Zaciski przyłączeniowe są zamontowane na cokole ceramicznym. Zaciski przyłączeniowe oraz cokół ceramiczny znajdują się w głowicy przyłączeniowej termometru oporowego. Tam zaznaczone na czerwono przyłącza pozwalają na rozróżnienie przewodów, które są razem podłączone z jednej strony Pt 100 rezystancji pomiarowej. czerwony/red czerwony/red MK 9163N.12/110 ATEX Komunikat błędu Przyczyna Wskazanie Diody LED zielony czerwony Pompa pracuje biały/white Rysunek 8 Schemat połączeń, 3 przewody - przyłącze Pt 100 Prawidłowe napięcie sieciowe --- Uszkodzone d d nie urządzenie tak - Zbyt wysoka D D nie temperatura - Przerwanie kabla -Zwarcie - Naciśnięto przycisk Test/Reset Nie D d tak d LED wył. D LED wł. 8

9 Po stronie wyjścia następuje połączenie z czujnikiem wartości granicznej. Montaż następuje w szafie sterowniczej w strefie niezagrożonej wybuchem Dane techniczne Z954 Typ Z954 Ochrona przeciwwybuchowa [Ex ia] IIC biały/white czerwony/red Korpus Maks. średnica żyły Prąd znamionowy bezpiecznika Wczepiany na 35 mm szynę znormalizowaną zgodną z DIN EN ,5 50 ma Stopień ochrony IP20 Rysunek 9 Cokół ceramiczny, 3 przewody - przyłącze Dopuszczalna temperatura otoczenia C czerwony/red czerwony/red biały/white biały/white Rysunek 10 Schemat połączeń, 4 przewody - przyłącze Pt 100 czerwony/red Rysunek 12 Rysunek wymiarowy bariery biały/white Wyłącznik krańcowy Jako wyłącznik krańcowy w tym torze pomiarowym stosuje się regulator temperatury z wyświetlaniem cyfrowym wartości rzeczywistej i zadanej (wartości granicznej). Poprzez zastosowanie odpowiednich parametrów, w przypadku przekroczenia temperatury granicznej następuje ograniczenie działania sterującego do wyłączenia. Jego wyjście składa się ze styku bezpotencjałowego. Jeśli temperatura komory rotora, chłodnicy lub przepony hermetyzującej przekroczy wartość graniczną ustawioną w urządzeniu, stycznik silnika wyłączy silnik. W ten sposób zapobiega się doprowadzeniu do niedopuszczalnie wysokiej temperatury powierzchniowej. Przed uruchomieniem należy ustawić na wyłączniku krańcowym wartość graniczną pompy podaną na tabliczce znamionowej (temperatura wyłączania T EX ) (patrz Rysunek 15). Rysunek 11 Cokół ceramiczny 4 przewody - przyłącze Bariera Bariera jest elementem pasywnym i służy jako złącze między obszarem, który jest chroniony przed wybuchem, i tym, który nie jest chroniony przed wybuchem. Od strony wejścia do bariery podłącza się Pt 100 wyłącznie w wersji 3-przewodowej. Termometr oporowy Pt 100 TR 217 w przypadku kombinacji z barierą należy dopasować, podłączając za pomocą 3-przewodów! 9

10 5.2.5 Dane techniczne CF1M Typ CF1M Napięcie zasilania V AC, 50/60 Hz Moc pobierana ok. 5 VA Wyjście Zestyk przekaźnika, 250 V AC, 3 A (ohm.) / 1 A (ind.) Temperatura otoczenia C Montaż Możliwość wczepienia w szafie sterowniczej za pomocą dołączonego adaptera mocującego na 35 mm szynę znormalizowaną zgodną z DIN EN Stopień ochrony IP20 Montaż: CF1M wsuwa się od przodu w czworokątne wycięcie dołączonego kątownika montażowego, a następnie mocuje od tyłu za pomocą zatrzasku. Następnie można wczepić kątownik montażowy w szynę montażową. Po włączeniu zasilania elektrycznego urządzenie znajduje się w trybie podstawowym (patrz rys. 14 Widok z przodu). Po krótkim wyświetleniu ustawionego czujnika ( ) nastąpi krótkie wyświetlenie wartości rzeczywistej temperatury (punktowa dioda LED pod PV świeci się na czerwono). Teraz trzeba ustawić podaną na tabliczce znamionowej pompy wartość graniczną (temperatura wyłączania T EX ) na czujniku wartości granicznej jako parametr 0.1 (wartość zadana) (patrz Rysunek 15). W tym celu należy wykonać poniższe czynności: - Nacisnąć przycisk TRYB. - Za pomocą przycisków DO GÓRY/NA DÓŁW (trójkąty) można wprowadzić odpowiednią wartość graniczną. - Zatwierdzić za pomocą przycisku TRYB. Powoduje to wprowadzenie tej wartości do pamięci. Urządzenie ponownie znajduje się w trybie podstawowym: Wyświetlanie wartości rzeczywistej. D00784/1 Przycisk Do góry Przycisk Na dół Rysunek 14 Widok z przodu Rysunek 13 Rysunek wymiarowy CF1M Podczas wykonywania połączenia elektrycznego należy koniecznie zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych przewodów między termometrem oporowym, blokadą przeciwwybuchową i wyłącznikiem krańcowym. W przeciwnym razie mogą zostać wyświetlane błędne wartości pomiarowe lub przewidziana temperatura wyłączenia nie będzie mogła zostać utrzymana Ustawienie wartości granicznej Ustawienie wartości granicznej dla SCX / SCX-K Na wyłączniku krańcowym należy ustawić podaną na tabliczce znamionowej pompy (patrz Rysunek 15) temperaturę wyłączania (T EX ). W przypadku przekroczenia tej temperatury nastąpi wyłączenie pompy, aby nie dopuścić do niedopuszczalnie wysokiej temperatury powierzchniowej w wyniku eksploatacji pompy. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po obniżeniu temperatury poniżej podanej wartości granicznej. Tylko prawidłowa wartość graniczna (temperatura wyłączania T EX ) gwarantuje utrzymanie klasy temperatury i zapewnienie ochrony przeciwwybuchowej. Secochem-Ex... Temperatura wyłączenia Dostępność termistorów Rysunek 15 Tabliczka znamionowa Pozostałe parametry są ustawiane fabrycznie. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy Ustawienie wartości granicznej w MAC Ze względów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych czujnik Pt 100 w przypadku zastosowania w MAC nie może rejestrować wartości bezwzględnej maksymalnej temperatury rzeczywistej przepony hermetyzującej. Kontrola odbywa się na podstawie oceny stanu pracy pompy. Istnieje tutaj tylko rozróżnienie między Stanem dobrym (normalny tryb pracy) oraz Błędem (podwyższenie temperatury do normalnego trybu pracy). 10

11 Powyższe stany pracy ustawia się w następujący sposób: - Stan dobry (normalny tryb pracy) W normalnych warunkach eksploatacyjnych pompa zatrzyma się. Wówczas należy uwzględnić możliwe zmiany temperatury związane z procesem lub prędkością obrotową! W przypadku zatrzymania należy zapisać wyświetloną wartość. - Błąd W przypadku błędu należy ustawić w czujniku (uwzględniającą bezpieczny zapas) wyższą wartość temperatury (zazwyczaj 10 K). To ustawienie pozwala kontrolować ew. podwyższenia temperatury spowodowane błędnymi stanami. (Np. zatkanie otworów chłodzących, uszkodzenie sprzęgła itp.) Wskazanie na urządzeniu / komunikat o błędzie CF1M CF1M Komunikat o błędzie Przyczyna Wyświetlacz LED WYJ. zielony Pompa pracuje Brak lub nieprawidłowe napięcie sieciowe --- Przyłącze --- d nie elektryczne Prawidłowe napięcie sieciowe nie Wyjście przekaźnikowe nieaktywne (aktywacja za pomocą przycisku WYJ./WYŁ.) d nie tak Pt uszkodzony - nieprawidłowo podłączony Przerwanie kabla nie Wartość rzeczywista > Wartość graniczna nie Wartość rzeczywista < Wartość graniczna d LED wył. D LED wł. migający Wartość rzeczywista nie zmienia się Wartość rzeczywista Wartość rzeczywista d d D nie nie tak 11

12 5.2.8 Fabryczne ustawienie wstępne Prawidłowe działanie czujnika wartości granicznej jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy parametry podane w poniższej tabeli mają przypisane im wartości. Jeśli podczas sprawdzania wyświetlą się dalsze parametry lub jeśli wyświetlane wartości są niezgodne z wartościami podanymi w tabeli (wyjątek: Wartość graniczna parametru 0.1), wówczas urządzenie nie jest gotowe do pracy i nie wolno go uruchamiać. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem firmy KSB. Parametry sprawdza się w następujący sposób: Dostęp do 3 poziomów uzyskuje się poprzez jednoczesne naciśnięcie kilku przycisków przez co najmniej 3 sekundy: - Poziom 1: Przycisk DO GÓRY oraz TRYB - Poziom 2 Przycisk NA DÓŁ oraz TRYB - Poziom 3: Przycisk DO GÓRY i NA DÓŁ oraz TRYB Na wyświetlaczu widoczne będą naprzemiennie parametry oraz odpowiednia wartość. Poprzez wstępne ustawienie funkcji blokady parametrów na Lc2, poza wartością zadaną nie można zmienić żadnego innego parametru, tzn. możliwy jest jedynie odczyt. Przejście do kolejnego parametru następuje każdorazowo po naciśnięciu przycisku TRYB. Na końcu każdego poziomu następuje ponownie przejście do trybu podstawowego. Ustawianie parametrów w CF1M Parametr Znaczenie Wartość WyświetlenienaCF1M (nr Parametr Wartość poziomu) 0.1 Wartość zadana (tutaj: wartość graniczna) np. 50 C (zależnie od pompy!) 1.1 Zakres proporcjonalny 0 (= działanie wł./wył.) 2.1 Wskazanie wstępnego wyboru PV (= wartość rzeczywista) (Wartość rzeczywista/zadana) 2.2 Funkcja blokady parametrów Lc2 (możliwa tylko zmiana wartości zadanej) 2.3 Maksymalna wartość zadana 200 C 2.4 Minimalna wartość zadana 0 C 2.5 Korekta specjalna 0.0 K 3.1 Wybór czujnika Pt 100 (IEC) bez miejsc po przecinku 3.2 Czas filtra wejściowego Histereza wyjścia 1.0 K 3.4 Funkcja wyjścia alarmu alarm temperatury 3.5 Funkcja alarmu temperatury brak alarmu 3.6 min. współczynnik wzrostu 0K/min 3.7 maks. współczynnik wzrostu 0K/min 3.8 Kierunek działania wyjścia regulującego heat (grzanie) 12

13 5.3 Analiza elementu termicznego MAC W układzie monitorowania temperatury MAC za pomocą zintegrowanego termoelementu płaszczowego według Rozdziału 4.6 do analizy sygnału istnieją opcjonalnie dwie możliwości: 1.Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem: Bezpośrednia analiza poprzez podłączenie do cokołu ceramicznego oraz wyłącznika krańcowego (np. CF1M). 2.Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem: Podłączenie do transmitera głowicy w celu przetworzenia na sygnał prądu 4-20 ma. Podłączenie transmitera do przeciwwybuchowego odłącznika zasilania. Podłączenie odłącznika zasilania do wyłącznika krańcowego dla 4-20 ma (np. DGW 1.00) Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Odpowiedni tor pomiarowy realizuje się poprzez: Element termiczny Wyłącznik krańcowy Element termiczny, który znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę przepony hermetyzującej i przekazuje ją do wyłącznika krańcowego. Element termiczny podłącza się do króćca przyłączeniowego znajdującego się w głowicy przyłączeniowej. W wyłączniku krańcowym należy ustawić temperaturę zdefiniowaną dla pompy lub dostosowaną do warunków pracy instalacji (ustalana na podstawie rozdziału ). W przypadku przekroczenia tej temperatury nastąpi wyłączenie pompy, aby nie dopuścić do niedopuszczalnie wysokiej temperatury w wyniku eksploatacji pompy. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po obniżeniu temperatury poniżej podanej wartości granicznej Wyłącznik krańcowy patrz Rozdział Ustawienie typu czujnika Wyłącznik krańcowy jest wstępnie zaprogramowany do stosowania z Pt 100. Przeprogramowanie na element termiczny jest możliwe po wykonaniu poniższych kroków: Po włączeniu zasilania elektrycznego urządzenie znajduje się w trybie podstawowym (patrz rysunek 14 Widok z przodu). Po krótkotrwałym wyświetleniu ustawionego czujnika, tutaj Pt 100 z symbolem ( ), należy przestawić urządzenie na typ czujnika Element termiczny typu K z poniższym symbolem: Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem Odpowiedni tor pomiarowy realizuje się poprzez: Element termiczny Transmiter głowicy (przetwornik pomiarowy) Zasilacz Element termiczny, który znajduje się w obszarze zagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę przepony hermetyzującej i przekazuje ją do transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego). Poza izolacją galwaniczną, jego zadaniem jest jednoczesne przetwarzanie napięcia termicznego (μv) na znormalizowany, analogowy sygnał prądu 4-20 ma Dane techniczne Transmiter głowicy (przetwornik pomiarowy Typ Transmiter termiczny Seria T12, wejście cyfrowe Wersja Wersja głowicy, z ochroną przeciwwybuchową Konfiguracja Wstępna konfiguracja fabryczna: Typ K, NiCr-Ni IEC 584 Wyjście Analogowe ma Oznaczenie błędu Przerwanie kabla, zwarcie Ochrona przeciwwybuchowa Energia pomocnicza U B Temperatura otoczenia II 2 G Ex ib II B / II C T4/T5/T6 Zaświadczenie próby prototypu WE DMT 98 ATEX E 008X DC V -40 C C przyt4-40 C C przy T5-40 C C przy T6 dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód pętli prądowej Ui = 30 V, li = 100 ma, Li = 0,65 mh (przyłącza + oraz -) Ci=25nF, Pi=705mW Obwód czujników (przyłącza1do4) Maks. pobór mocy Korpus do montażu głowicy Materiał Stopień ochrony Przekrój przyłączeniowy zacisków U o = 11,5 V, l o =31mA, P o =87mW Li = 0,65 mh, Ci = 125 nf grupa II C: C o =1,5μF, L o =8,6mH Przy U B = 24 V maks. 552 mw Tworzywo sztuczne Korpus IP 66 IEC 529 / EN Zaciski przyłączeniowe IP 00 IEC 529 / EN maks. 1,5 mm 2 Wymiary transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego) W tym celu należy wykonać poniższe czynności: - Jednocześnie nacisnąć przez ok. 3 sekundy przycisk DO GÓRY, NA DÓŁ i TRYB. Pojawi się poniższy ekran wyboru czujnika: - Za pomocą przycisków strzałek DO GÓRY lub NA DÓŁ należy wybrać element termiczny Typ K z następującym symbolem. Zatwierdzić za pomocą przycisku TRYB. Wtedy ustawiony jest prawidłowy czujnik. Urządzenie ponownie znajduje się w trybie podstawowym. Teraz po podłączeniu elementu termicznego wyświetli się wartość rzeczywista. Ustawianie wartości granicznej odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale Rysunek 16 Wymiary transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego) 13

14 Przyłącze elementu termicznego do transmitera głowicy Rysunek 17 Element termiczny ma-pętla Przyłącze elementu termicznego do transmitera głowicy Zgodnie z dopuszczalnymi wartościami zgodnymi ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa zasilanie transmitera musi być iskrobezpieczne. Opisany transmiter należy uznawać za sprawdzony i polecany. W przypadku stosowana innych urządzeń należy przestrzegać odpowiednich dopuszczalnych wartości zgodnych ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa, konfiguracji i odpowiednich specjalnych warunków montażu u użytkownika! Typ Liquiphant M Zasilanie elektryczne iskrobezpieczne dzięki zastosowaniu wzmacniacza izolacyjnego Czas zadziałania ok. 1 s Wskaźnik LED we wkładce zielony: gotowość do pracy elektronicznej czerwony: zakryta/odkryta Montaż w przewodzie rurowym/ obiegu chłodnicy Temperatura otoczenia C Stopień ochrony Stalowa obudowa IP 66 Deklaracja zgodności ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Oba wyłączniki miniaturowe znajdują się na wkładce elektronicznej FEL 56 w głowicy przyłączeniowej Liquiphant. Ustawienie fabryczne podane jest w poniższej tabeli. Przełącznik Pozycja MAKS / MIN MIN >0,7 / >0,5 >0,7 6 Kontrola poziomu napełnienia - czujniki Napełnianie agregatu Podczas pracy pompy zakłada się, że system przewodów zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej, a poprzez to zwilżana wewnętrzna część pompy jest stale wypełniona cieczą w taki sposób, że niemożliwe jest powstawanie żadnych atmosfer wybuchowych. Jeżeli użytkownik nie może tego zagwarantować, wówczas należy przewidzieć odpowiednie środki monitorujące (Dyrektywa 94/9/WE, Załącznik II, akapit oraz norma EN ). Wskazówka Tak samo należy zwrócić uwagę na staranne napełnienie przestrzeni rotora (zwłaszcza w przypadku zastosowania cieczy zaporowej lub włączonego wcześniej filtra), a także systemów grzewczych i chłodzących. Zasadniczo tor pomiarowy do kontrolowania poziomu napełnienia składa się z 2 elementów: - czujnika poziomu (Liquiphant) oraz - wzmacniacza izolacyjnego. 6.1 Czujnik poziomu (Liquiphant) Widełki drgające czujnika drgają na zasadzie rezonansu własnego. W przypadku przykrycia cieczą zmniejsza się częstotliwość drgań. Ta zmiana częstotliwości powoduje przełączenie wzmacniacza izolacyjnego Dane techniczne Liquiphant Typ Liquiphant M Rodzaj konstrukcji FTL 50 kompaktowa Przyłącze procesowe Gwint G 3/4 A Materiał opcjonalnie Zakres temperatur cieczy -40 C C Wkładka elektroniczna FEL 56 Przesyłanie sygnału według DIN EN (Namur) po kablu dwuprzewodowym 14 D00782 Rysunek 18 Rysunek wymiarowy Liquiphant Dzięki wstępnie ustawionym miniaturowym przełącznikom na wkładce elektronicznej urządzenie jest gotowe do pracy. 6.2 Montaż czujnika poziomu Zależnie od rozmieszczenia/połączenia obszaru wymagającego kontroli z komorą rotora pompy, należy przestrzegać specjalnych warunków montażowych! Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC) Zasada W wyniku ciągłego napełniania pompy tłoczoną cieczą nie ma możliwości powstania atmosfery grożącej wybuchem. Liquiphant montowany jest w przewodzie ssawnym lub tłocznym. Komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym. Rejestruje on poziom cieczy w przewodzie rurowym i tym samym napełnienie układu hydraulicznego. Status ten przekazywany jest za pomocą iskrobezpiecznego przewodu do wzmacniacza izolacyjnego, który znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem. W przypadku nienapełnienia następuje otwarcie jego styku wyjściowego, aby doszło do cofnięcia zatwierdzenia dla stycznika silnika i tym samym wyłączenia pompy. Odporność termiczna czujnika Liquiphant, zgodnie z danymi technicznymi (patrz ustęp 6.1.1) jest ograniczona do maks. 150 C. W przypadku gdy temperatury medium przekraczają 150 C (zastosowania MAC), konieczne są specjalne warianty czujnika Liquiphant.

15 Montaż w przewodzie rurowym/instalacji Czujnik poziomu (Liquiphant) montuje się w przewodzie rurowym. Między czujnikiem Liquiphant a pompą nie mogą znajdować się żadne zawory odcinające. Uwaga Oś wzdłużna czujnika poziomu w stanie zamontowanym musi przebiegać poziomo, aby móc niezawodnie rozpoznawać poziom napełnienia przewodu rurowego. Widełki drgające nie powinny wchodzić do przewodu rurowego. Jeśli jednak widełki drgające będą wchodziły do przewodu rurowego, należy wówczas przestrzegać wskazówek dotyczących montażu do przewodów rurowych znajdujących się w dołączonej instrukcji producenta. Montaż w przewodzie rurowym można zrealizować poprzez przymocowanie mufy spawanej / trójnika (patrz Rysunek 19) lub zastosowanie elementu pośredniego (patrz Rysunek 20, wyposażenie opcjonalne). Montaż w przewodzie ssawnym: W przypadku montażu czujnika poziomu w przewodzie ssawnym (patrz rysunek 21) należy zwrócić uwagę na fakt, aby został on zamocowany powyżej osi pompy (środek króćca ssawnego) o wartość h 2 w pionie, jednak co najmniej na wysokości górnej krawędzi korpusu silnika/klosza wspornika łożyska. Zaletą montażu po stronie ssawnej, poza kontrolą poziomu napełnienia w komorze rotora, jest zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. Montaż w przewodzie tłocznym: Podczas montażu w przewodzie tłocznym (patrz rysunek 22) czujnik poziomu można zamontować bezpośrednio nad króćcem tłocznym (h 2 ). Musi jednak zostać spełniony warunek montażu co najmniej na wysokości górnej krawędzi korpusu silnika/klosza wspornika łożyska. W przeciwieństwie do montażu w przewodzie ssawnym, czujnik Liquiphant nie ma tutaj funkcji zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho. Rysunek 20 Rysunek 21 D00788/1 Montaż z użyciem elementu pośredniego D01152 Montaż po stronie ssawnej (h 2 patrz karta wymiarów pompy) D01152 Rysunek 19 D00787/1 Montaż z użyciem mufy spawanej Rysunek 22 Montaż po stronie tłocznej (h 2 patrz karta wymiarów pompy) Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od komory hydraulicznej (typoszeregi z zasilaniem z zewnątrz (F) / chłodnicą (SCX-K)) Kontrola poziomu napełnienia w komorze hydraulicznej za pomocą czujnika Liquiphant odbywa się analogowo w przewodzie ssawnym lub tłocznym Rozdział

16 Tryb pracy F (zasilanie z zewnątrz) Prąd chłodzący i smarujący nie będzie już pobierany z komory hydraulicznej jako cyrkulacja wewnętrzna, tylko będzie tłoczony z zewnątrz przez system ciśnienia oporowego. Prowadzone jest ono przez komorę rotora z powrotem do strony ssawnej wirnika. Do tego celu służy przyłącze cieczy zaporowej 10E (patrz Rysunek 23). System ciśnienia oporowego, dzięki zastosowaniu odpowiednich czynności kontrolnych musi gwarantować, aby podczas eksploatacji komora rotora była zawsze pełna. Montaż czujnika Liquiphant w chłodnicy W najwyższym miejscu chłodnicy (patrz NO TAG) można zamontować czujnik poziomu napełnienia do monitorowania poziomu napełnienia w chłodnicy i komorze rotora. D01123 Rysunek 25 Montaż czujnika Liquiphant w chłodnicy Rysunek EExia H I L Przyłącze cieczy zaporowej 10E FEL56 D00807/2 6.3 Kontrola poziomu napełnienia - analiza Analiza poziomu napełnienia odbywa się za pomocą dostarczonego opcjonalnie wzmacniacza izolacyjnego Wzmacniacz izolacyjny Wzmacniacz izolacyjny służy do iskrobezpiecznego zasilania czujnika poziomu w obszarze zagrożonym wybuchem oraz analizy przynależnego sygnału. Styk wyjściowy znajduje się w sterowaniu stycznika silnika i włącza pompę lub ją wyłącza Dane techniczne FTL325N Typ FTL325N Napięcie robocze 85 V V AC, 50/60 Hz Pobór prądu 70 ma przy 230 V, maks. 1,75 W Ochrona własna [Ex ia] II C Wejście, sygnał sterowania NAMUR-Standard Wyjście, przekaźnik 2, bezpotencjałowy zestyk naprzemienny maks. 250 V AC, 2A Wskaźnik LED w płytce przedniej zielony: gotowość do pracy żółty: stan przełączania czerwony: usterka Montaż na szynie 35 mm montażowej Temperatura otoczenia C Stopień ochrony IP 20 Deklaracja zgodności DMT01ATEXE052 Wzmacniacz separujący zgodny z IEC (NAMUR) Endres oraz Hauser: L00-FTL5xxxx xx-de-004 Rysunek 24 Przyłącze elektryczne Liquiphant Zewnętrzna chłodnica (SCX-K): Chłodzenie silnika odbywa się za pomocą przymocowanego do korpusu silnika wymiennika ciepła, który użytkownik musi samodzielnie napełnić medium chłodzącym. Dodatkowy pomocniczy układ hydrauliczny służy do tłoczenia prądu cyrkulacyjnego przez komorę rotora i wymiennik ciepła. 16

17 22,5 mm 112 mm Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N Liquiphant / FTL325N Diody LED Liquiphant FTL325N Rysunek Czujnik 1 (EEx ia) Rysunek wymiarowy wzmacniacza izolacyjnego 95 mm 108 mm Komunikat o błędzie zielony 1) czerwony zielony żółty czerwony Pompa pracuje Przyczyna Brak lub nieprawidłowe napięcie sieciowe --- Przyłącze elektryczne d d d d d nie Prawidłowe napięcie sieciowe tak - Liquifant / FTL325N Nieprawidłowo podłączony - Liquiphant uszkodzony tak - Brak napełnienia cieczą - Widełki drgające czujnika Liquiphant uszkodzone nie Napełnienie cieczą występuje 1) miga d LED wył. D LED wł. d d D d D nie D D D d d nie D d D D d tak Przekaźnik wartości granicznej 1 L1/L+ N/L Zasilanie Rysunek 27 Przekaźnik alarmowy Podłączenie do prądu Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N 2 przełączniki miniaturowe znajdują się za składaną płytką przednią. Ustawienie fabryczne podane jest w poniższej tabeli. Nr Pozycja Przyporządkowanie przełącznika 1 wł. 1+2: Maks-wyłączanie bezpieczeństwa 2 wł. 17

18 7 Propozycja połączenia (schemat obwodowy) Propozycje połączenia (w stanie beznapięciowym) pokazują przyłącza elektryczne silnika oraz urządzenia monitorujące w zależności od wybranej koncepcji monitorowania. Ewentualne wymagania instalacji lub przepisy lokalne nie są uwzględnione. 7.2 Koncepcja monitorowania Ib: SCX/SCX-K 7.1 Koncepcja monitorowania Ia: SCX/SCX-K/MAC A A2 P 1 P czerwony/red czerwony/red biały/white D00797/5 Rysunek 28 0A1 0A2 0A Oznaczenie typoszeregu: FTL325N CF1M Z 954 1) KFD2-UT2- Ex1 2) czerwony/red czerwony/red biały/white D00796/5 Monitorowanie temperatury komory rotora z zewnątrz za pomocą Pt 100 bez ochrony uzwojenia PTC Oznaczenie Wzmacniacz izolacyjny Wyłącznik krańcowy Bariera 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu 0S2 TR 10-C 3 przewody TR 55 4-przewody Termometr oporowy Termometr oporowy Opis: Patrz pkt Patrz pkt Patrz pkt Patrz pkt 6.1 Patrz pkt 4.3 Patrz pkt ) tylko dla typoszeregów SCX (Secochem-Ex) oraz SCX-K (Secochem-Ex-K) 2) tylko dla typoszeregu MAC (Magnochem) Rysunek 29 0A1 0A2 0A3 Monitorowanie temperatury komory rotora z zewnątrz za pomocą Pt 100 oraz ochrony uzwojenia PTC Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: MK 9163N.12/ 110 FTL325N CF1M Urządzenie wyzwalające PTC ATEX Wzmacniacz izolacyjny Wyłącznik krańcowy Patrz pkt 5.1 Patrz pkt Patrz pkt A4 Z 954 Bariera Patrz pkt S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 0S2 TR 10C 3 przewody TR przewody Termometr oporowy Pt 100 Termometr oporowy Pt 100 Patrz pkt 4.3 Patrz pkt

19 7.3 Koncepcja monitorowania II: SCX/SCX-K 7.4 Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC A A2 P 1 P OA5 15 = = D00798/4 biały/white zielony/green D01153/2 Rysunek 30 Monitorowanie temperatury komory rotora z wewnątrz za pomocą PTC oraz ochrony uzwojenia PTC Rysunek 31 Monitorowanie temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego 0A1 Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: MK 9163N.12/ 110 Urządzenie wyzwalające PTC ATEX Patrz pkt 5.1 0A2 FTL325N Wzmacniacz Patrz pkt izolacyjny 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: 0A1 - Regulator/ wskazanie z wejściem prądu 0A3 T12.10 Transmiter Patrz pkt głowicy 0A4 FTL325N Wzmacniacz Patrz pkt izolacyjny 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 OA2 OA5 KFD2- STC4- EX1 KFA6- STR Przeciwwybuchowy odłącznik zasilania Urządzenie zasilające 19

20 /06 -PL Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Niemcy) Tel Faks

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo