Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)"

Transkrypt

1 Dodatkowa instrukcja eksploatacji /06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K (SCX-K) Magnochem (MAC) Nr zlecenia: Typoszereg:

2 Spis treści Strona Strona 1 Uwagi ogólne 4 2 Bezpieczeństwo Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji 5 3 Transport oraz tymczasowe składowanie Transport Tymczasowe składowanie 5 4 Układ monitorowania temperatury - czujniki Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX/SCX-K Termistor (PTC) Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/ MAC Termometr oporowy Pt Pt 100 do SCX Montaż w pompie (Pt 100) SCX Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Montaż w pompie SCX-K Pt 100 do MAC Montaż w pompie (Pt 100) MAC Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Montaż w pompie (element termiczny) MAC Wskazówki dotyczące montażu/ demontażu Element termiczny do MAC 7 5 Układ monitorowania temperatury - analiza Analiza termistorów PTC Urządzenie wyzwalające PTC Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC Analiza Pt Przyłącze elektryczne Pt Bariera Dane techniczne Z Wyłącznik krańcowy Dane techniczne CF1M Ustawienie wartości granicznej Wskazanie na urządzeniu / komunikat o błędzie CF1M Fabryczne ustawienie wstępne Analiza elementu termicznego MAC Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem 13 6 Kontrola poziomu napełnienia - czujniki Czujnik poziomu (Liquiphant) Dane techniczne Liquiphant Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Montaż czujnika poziomu Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC) Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od układu hydraulicznego Kontrola poziomu napełnienia - analiza Wzmacniacz izolacyjny Dane techniczne FTL325N Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N 17 7 Propozycja połączenia (schemat obwodowy) Koncepcja monitorowania Ia: SCX/ SCX-K/MAC Koncepcja monitorowania Ib: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania II: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC 19 2

3 Rejestr pojęć Punkt Strona Punkt Strona Uwagi ogólne 1 4 Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od układu hydraulicznego Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Analiza Pt Analiza termistorów PTC Analiza elementu termicznego MAC Bariera Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Montaż w pompie (Pt 100) MAC Montaż w pompie (Pt 100) SCX Montaż w pompie (element termiczny) MAC Montaż w pompie SCX-K Montaż czujnika poziomu Ustawienie wartości granicznej Przyłącze elektryczne Pt Kontrola poziomu napełnienia - analiza Kontrola poziomu napełnienia - czujniki 6 14 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie CF1M Wyłącznik krańcowy Wskazówki dotyczące montażu/ demontażu Termistor (PTC) Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Czujnik poziomu (Liquiphant) Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pt 100 do MAC Pt 100 do SCX Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Urządzenie wyzwalające PTC Propozycja połączenia (schemat obwodowy) 7 18 Bezpieczeństwo 2 4 Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Dane techniczne CF1M Dane techniczne FTL325N Dane techniczne Liquiphant Dane techniczne Z Układ monitorowania temperatury - analiza 5 8 Układ monitorowania temperatury - czujniki 4 5 Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/MAC Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX / SCX-K Element termiczny do MAC Transport Transport oraz tymczasowe składowanie 3 5 Wzmacniacz izolacyjny Koncepcja monitorowania Ia: SCX/ SCX-K / MAC Koncepcja monitorowania Ib: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania II: SCX/ SCX-K Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Fabryczne ustawienie wstępne Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Termometr oporowy Pt Tymczasowe składowanie

4 1 Uwagi ogólne W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pomp bez uszczelnienia wału (WDL) w obszarach zagrożonych wybuchem, z uwagi na ochronę przeciwwybuchową zgodnie z deklaracją zgodności lub zaświadczeniem prób prototypu należy przestrzegać wskazówek oznaczonych symbolem. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy pomp WDL z typoszeregów: Typoszereg Opis Krótki opis Secochem-Ex Pompa z silnikiem SCX hermetycznym (SMP) Secochem-Ex K Pompa z silnikiem SCX-K hermetycznym z chłodnicą zewnętrzną Magnochem Pompa ze sprzęgłem magnetycznym MAC 2 Bezpieczeństwo Przedstawiana instrukcja obsługi zawiera podstawowe instrukcje, których należy przestrzegać w trakcie montażu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego instrukcja ta musi zostać bezwzględnie przeczytana przez montera oraz przez odpowiedzialny personel specjalistyczny i przez użytkownika przed rozpoczęciem montażu i rozruchu, a ponadto musi być ciągle dostępna w miejscu użytkowania maszyny. Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa w punkcie Bezpieczeństwo, lecz również specjalnych zasad bezpieczeństwa podanych w innych punktach. Podczas pracy przy agregacie pompowym należy przestrzegać wskazówek w odpowiedniej instrukcji eksploatacji. 2.1 Oznaczenie wskazówek w instrukcji eksploatacji Zawarte w tej instrukcji eksploatacji zasady bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie których może spowodować zagrożenie dla ludzi, oznaczono ogólnym symbolem niebezpieczeństwa Znak bezpieczeństwa wg DIN W 9, w przypadku ostrzeżenia przed napięciem elektrycznym oznakowane są za pomocą symbolu niebezpieczeństwa wg DIN W 8, a ze względu na ochronę przeciwwybuchową są one specjalnie oznaczone. W przypadku wskazówek, których nieprzestrzeganie może wywołać zagrożenia dla samej maszyny i jej działania, użyte jest słowo Uwaga 2.2 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy do obsługi, konserwacji, przeglądów i montażu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. Użytkownik musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności, kompetencje oraz sposób sprawowania nadzoru/opieki nad pracownikami. Jeżeli pracownicy nie mogą wykazać się niezbędną wiedzą, należy ich przeszkolić i poinstruować. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, może to na zlecenie użytkownika przeprowadzić producent/dostawca. Do obowiązków użytkownika należy ustalenie, że treść instrukcji eksploatacji została przez pracowników w pełni zrozumiana. 2.3 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować w następstwie zagrożenie dla ludzi, środowiska i maszyny. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa powoduje utratę prawa do wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować następujące zagrożenia: - Zagrożenie dla ludzi na skutek oddziaływań elektrycznych, mechanicznych lub chemicznych - Zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych - Utratę ważniejszych funkcji maszyny/instalacji - Zawodność zaleconych metod dotyczących monitorowania 2.4 Praca ze znajomością wymagań BHP Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji eksploatacji, oraz obowiązujących krajowych przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i ewentualnie istniejących u użytkownika wewnętrznych przepisów roboczych, zakładowych i bezpieczeństwa. W przypadku zastosowania agregatu w obszarach zagrożonych wybuchem należy szczególną uwagę zwrócić na rozdziały niniejszej instrukcji oznakowane symbolem Ex. 2.5 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/ operatora Zagrożenie prądem elektrycznym jest wykluczone (szczegóły patrz: przepisy danego kraju oraz przepisy miejscowego zakładu elektrycznego). 2.6 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Z zasady wszystkie prace przy urządzeniu należy wykonywać po odłączeniu napięcia. Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. 2.7 Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Przebudowa lub wprowadzanie zmian jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i wyposażenie autoryzowane przez producenta służą zachowaniu bezpieczeństwa. 4

5 Uwaga Zwracamy jednoznacznie uwagę na to, że części zamienne lub elementy wyposażenia nie dostarczane przez producenta nie są przez niego sprawdzane i zwalniane do zastosowania. Montaż i/lub zastosowanie takich produktów może wpłynąć negatywnie na własności urządzenia. Szkody powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części zamiennych i nieautoryzowanego wyposażenia dodatkowego nie podlegają odpowiedzialności producenta. 2.8 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonych urządzeń zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Pod żadnym pozorem nie wolno przekroczyć wartości granicznych podanych w punktach Dane techniczne lub na tabliczce znamionowej. 3 Transport oraz tymczasowe składowanie 3.1 Transport Transport urządzeń musi być wykonywany zgodnie z wymogami technicznymi. Przed wysyłką nastąpiło sprawdzenie wszystkich parametrów urządzeń. W związku z tym przyrządy w momencie dostawy do miejsca przeznaczenia powinny znajdować się we właściwym stanie technicznym. Jednak po ich otrzymaniu należy sprawdzić, czy podczas transportu nie powstały uszkodzenia. W przypadku reklamacji należy wspólnie z przewoźnikiem sporządzić protokół szkody. 3.2 Tymczasowe składowanie Składowanie tymczasowe musi odbywać się w pomieszczeniu suchym i bez wstrząsów. Temperatura otoczenia powinna znajdować się w granicach od -20 C do+40 C. 4 Układ monitorowania temperatury - czujniki Po uzyskaniu temperatury granicznej, w celu utrzymania klasy temperatury, za pomocą urządzenia wyłączającego w połączeniu z punktami pomiarowymi w uzwojeniu stojana i/lub punktem pomiaru temperatury cieczy, następuje wyłączenie pompy z silnikiem hermetycznym. Oznacza to, że temperatura komory rotora musi być kontrolowana zależnie od wersji. W przypadku stosowania urządzeń monitorujących należy się upewnić, że są one zaprojektowane zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, Załącznik II, Rozdział oraz normą EN Opisane poniżej urządzenia monitorujące są zaprojektowane zgodnie z powyższymi normami i dopuszczone do eksploatacji. Przeszły one pomyślnie testy kontroli działania systemów wyłączających podczas prób prototypu WE i posiadają numery zaświadczeń PTB 99 ATEX 1133, 1134, 1135, 1142 oraz Układ monitorowania temperatury za pomocą termistorów (PTC) typoszeregi SCX/SCX-K Termistor (PTC) Termistory (zgodne z DIN 44082) są zamontowane w uzwojeniu po 3 sztuki i połączone ze sobą, co pozwala na kontrolowanie każdej fazy z osobna. Dodatkowo w przypadku klasy temperatury T4 dla SCX przy rurze szczelinowej zamontowany jest pojedynczy PTC (według DIN 44081). Wszystkie termistory są połączone szeregowo oraz są połączone z urządzeniem wyzwalającym PTC, które znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury w uzwojeniu oraz/lub komorze rotora skokowo wzrasta opór termistora, co powoduje zadziałanie przyrządu sterującego i odłączenie pompy od zasilania sieciowego Oznaczenie w przypadku wbudowanych termistorów Termistory są wbudowane fabrycznie. Na tabliczce znamionowej (patrz rysunek 15) znajduje się wówczas oznaczenie PTC 180 / -- lub PTC 180 / 110 lub PTC 180 / 155 dla SCX-K. Jeśli występuje oznaczenie PTC -- / --, w takim przypadku nie ma dostępnych termistorów. 1. Liczba = uzwojenie PTC 2. Liczba = rura szczelinowa PTC 4.2 Układ monitorowania temperatury komory rotora za pomocą termometru oporowego Pt 100 typoszeregi SCX/SCX-K/MAC Termometr oporowy Pt100 Pt 100 to termometr oporowy. Pracuje on jako pasywny podzespół w obszarze zagrożonym wybuchem. Podłączenie, zależnie od typoszeregu, następuje z użyciem 3 lub 4 przewodów w iskrobezpiecznym kablu. W celu montażu w komorze rotora urządzenie SCX wyposażone jest w rurę ochronną, dostępną w wersjach z różnych materiałów. W celu stosowania w SCX-K i MAC czujnik posiada sprężynującą sondę, która gwarantuje zdefiniowane przyleganie do powierzchni, która ma zostać zmierzona. 4.3 Pt 100 do SCX Dane techniczne Typ TR 10-C+SR 1) (TR 201) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 3 przewody (± =30m) Przyłącze procesowe G1/2A Materiał rury ochronnej Stal CrNi , opcja Wejście kabla Stopień ochrony Dopuszczalna temperatura otoczenia Zakres pomiaru M20x1,5 IP C _C Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy Ex ib IIC zasilania i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W 5

6 Głowica przyłączeniowa kształt B typ BSZ D00791 Typ TR 55 (TR 217) Zakres pomiaru _C Długość znamionowa NL 85 mm Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy zasilania Ex ib IIC i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W Rysunek 1 Rysunek wymiarowy TR 10-C+SR 1) (TR 201) 1) SR = rura ochronna Długość znamionowa Rysunek 3 Rysunek wymiarowy TR 55 (TR 217) D Komora rotora Rysunek 2 Montaż w pompie TR 10-C+SR 1) (TR 201) 1) SR = rura ochronna Montaż w pompie (Pt 100) SCX Poniższe prace można przeprowadzać tylko przy doprowadzonej do stanu bezciśnieniowego i opróżnionej pompie. Odkręcić śrubę zamykającą (brakujące numery części znajdują się na przekroju w instrukcji obsługi pompy) na łożysku 382. Wkręcić złączkę gwintowaną z pierścieniem tnącym z uszczelką do łożyska 382. Wkręcić adapter 132 z pierścieniem uszczelniającym do Pt 100 i rury ochronnej 692. Następnie włożyć oba elementy do złączki gwintowanej z pierścieniem tnącym i ustawić dławnicę kablową przy głowicy przyłączeniowej Pt 100. Teraz dokręcić złączkę gwintowaną z pierścieniem tnącym i jednocześnie sprawdzić pod kątem szczelności. 4.4 Pt 100 ze sprężynującą sondą do SCX-K Dane techniczne Typ TR 55 (TR 217) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 4 przewody Przyłącze procesowe G 1/4 B / pierścień zaciskowy Materiał rury ochronnej Stal CrNi (ze sprężynującym wierzchołkiem pomiarowym) Wejście kabla M16x1,5 Stopień ochrony IP 65 Dopuszczalna C temperatura otoczenia D01087 Rysunek 4 Montaż w pompie (SCX-K) TR 55 (TR 217) Montaż w pompie SCX-K Wkręcić do oporu śrubunek zaciskowy G 1/4. Następnie wsunąć do oporu termometr oporowy przez śrubunek, aż końcówka termometru oporowego dotknie podstawy otworu pomiarowego lub powierzchni pomiarowej (dno zanurzanej tulei trójnika). Następnie cofnąć o ok. 1 mm. Obracając termometr oporowy, można ustawić głowicę przyłączeniową w pożądanym położeniu. Zabezpieczyć termometr oporowy za pomocą śrubunku zaciskowego przed poluzowaniem i obróceniem. Wykonać połączenia elektryczne. 4.5 Pt 100 do MAC Dane techniczne Typ TR 55 (TR 217) Ochrona Ex ib IIC T6 przeciwwybuchowa do ochrony własnej Deklaracja zgodności TÜV 02ATEX 1793X Typ czujnika Termometr oporowy Pt100 Odchylenie graniczne Klasa B wg EN czujnika Sposób łączenia 4 przewody Przyłącze procesowe G 1/4 B / pierścień zaciskowy Materiał rury ochronnej Stal CrNi (ze sprężynującym wierzchołkiem pomiarowym) Wejście kabla M16x1,5 Stopień ochrony IP 65 Dopuszczalna C temperatura otoczenia 6

7 Typ TR 55 (TR 217) Zakres pomiaru _C Długość znamionowa 75, 85 i 125 mm NL, zależnie od wielkości Dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód prądowy Ex ib IIC zasilania i sygnałowy Ui = 30 V Ii = 550 ma Pmaks. czujnik = 500 mw Pmaks. głowica =2W Montaż w pompie (element termiczny) MAC Element termiczny jest fabrycznie zintegrowany z pompą. Końcówka pomiarowa elementu termicznego, w zależności od wielkości, umieszczona jest w tylnej części przepony hermetyzującej, dzięki czemu możliwy jest pomiar w krytycznym miejscu przepony hermetyzującej. Przepust kablowy do głowicy przyłączeniowej Kabel zasilający Klosz wspornika łożyska Głowica przyłączeniowa Wirnik zewnętrzny Końcówka elementu termicznego Długość znamionowa Rysunek 5 Rysunek wymiarowy TR 55 (TR 217) Mocowanie tuleja łącząca Rysunek 7 Montaż elementu termicznego MAC Przepona hermetyzująca Wirnik wewnętrzny D01109 Rysunek 6 Montaż w pompie (MAC) TR 55 (TR 217) Montaż w pompie (Pt 100) MAC Wkręcić do oporu śrubunek zaciskowy G 1/4. Następnie wsunąć do oporu termometr oporowy przez śrubunek, aż końcówka termometru oporowego dotknie podstawy otworu pomiarowego lub powierzchni pomiarowej (przepona hermetyzująca). Następnie cofnąć o ok. 1 mm. Obracając termometr oporowy, można ustawić głowicę przyłączeniową w pożądanym położeniu. Zabezpieczyć termometr oporowy za pomocą śrubunku zaciskowego przed poluzowaniem i obróceniem. Wykonać połączenia elektryczne. 4.6 Układ monitorowania temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego (1 sztuka) typoszereg MAC Temperatura w układzie kontrolowana jest za pomocą zintegrowanego w pompie termoelementu płaszczowego zgodnego z IEC 584, który przymocowany jest do przepony hermetyzującej MAC. Zainstalowany element termiczny działa jako element pasywny w obszarze zagrożonym wybuchem i zgodnie z DIN EN zaprojektowany jest jako tak zwany prosty elektryczny środek produkcji Wskazówki dotyczące montażu/demontażu Uwaga Podczas montażu / demontażu wersji MAC ze zintegrowanym elementem termicznym należy przestrzegać punktów: Montaż: Podczas nasuwania klosza wspornika łożyska na wirnik zewnętrzny należy najpierw przewlec kabel zasilający przez otwór (G 1/4). Podczas montażu klosza należy kilka razy ostrożnie dokręcić kabel zasilający, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia elementu termicznego przez klosz. Demontaż: Przed zdemontowaniem klosza wspornika łożyska należy koniecznie poluzować kabel zasilający. Podczas wyciągania klosza wspornika łożyska należy jednocześnie ostrożnie dopchnąć kabel zasilający przez otwór (G 1/4). Możliwe oddziaływanie na kontrolę przez indukcję lub zawirowania jest ograniczone konstrukcyjnie. Dlatego późniejsze dobudowy lub przebudowy mogą być wykonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany personel specjalistyczny KSB Element termiczny do MAC Dane techniczne Typ Termoelement płaszczowy typ K Ochrona Samobezpieczeństwo, prosty przeciwwybuchowa elektryczny środek produkcji zgodny z DIN EN Typ czujnika K, chromel/alumel Odchylenie graniczne IEC 584 czujnika Stanowisko pomiarowe Izolowane Średnica 0,34 mm Materiał płaszcza Stal austenityczna Kabel zasilający Materiał Średnica Długość PTFE 3,5 mm 1m Długości płaszcza 130 oraz 230 mm zależnie od wielkości Standardowo element termiczny znajduje się na cokole ceramicznym i głowicy przyłączeniowej. 7

8 Opcjonalnie dostępny jest transmiter termiczny T Można go programować i należy go prawidłowo ustawić. 5 Układ monitorowania temperatury - analiza 5.1 Analiza termistorów PTC Urządzenie wyzwalające PTC kontroluje łańcuch termistorów. Skokowa zmiana oporu jednego lub więcej termistorów podczas osiągnięcia temperatury wyłączenia prowadzi do uruchomienia urządzenia i tym samym do odłączenia pompy od sieci. Gdy termistory będą miały stałe temperatury wyłączenia, nie trzeba dokonywać żadnych ustawień temperatury Urządzenie wyzwalające PTC Dane techniczne Typ MK 9163N.12/110 ATEX Napięcie zasilania [VAC] 230 Pobór mocy [VA] 1,5 Częstotliwość sieci [Hz] 50 / 60 Łączna rezystancja na zimno 1,5 [kω] Rezystancja wyzwalająca 3,2... 3,8 [kω] Rezystancja w przypadku 1,5... 1,8 nawrotu [kω] Zakres temperatur roboczych [ C] Prąd termiczny I th [A] 5 Wyjścia 2 zestyki przełączne Cofanie zdalne X1/X2; Ltg: maks. 20 m Wskaźnik włączenia Zielony Wskaźnik wywołania błędu Czerwony Dopuszczenie 03ATEX 3117 Ex II (2) GD Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie PTC 5.2 Analiza Pt 100 Tor pomiarowy do układu monitorowania temperatury za pomocą Pt 100 składa się z 3 elementów: - termometru oporowego zależnego od serii (Pt 100), - bariery (w przypadku zastosowania w obszarze wybuchowym!), - wyłącznika krańcowego. Pt 100, który znajduje się w obszarze zagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę medium w wypełnionej komorze rotora lub chłodnicy i przekazuje ją dalej do wyłącznika krańcowego. Umieszczona pomiędzy nimi bariera służy jako złącze między obszarem, który jest chroniony przed wybuchem, i tym, który nie jest chroniony przed wybuchem. W przypadku błędu (np. zwarcia) następuje ograniczenie energii elektrycznej, która może się przedostać z obszaru, który nie jest chroniony przed wybuchem, do obszaru z ochroną przeciwwybuchową, aby w ten sposób zapobiegać powstawaniu iskier w obszarze zagrożonym wybuchem (przewód iskrobezpieczny). Sama bariera nie musi zostać zainstalowana w obszarze niezabezpieczonym przed wybuchem. W miejscach, w których nieoczekiwane uruchomienie pompy może stwarzać zagrożenie dla ludzi, automatyczne ponowne włączenie jest zabronione Przyłącze elektryczne Pt 100 Zaciski przyłączeniowe są zamontowane na cokole ceramicznym. Zaciski przyłączeniowe oraz cokół ceramiczny znajdują się w głowicy przyłączeniowej termometru oporowego. Tam zaznaczone na czerwono przyłącza pozwalają na rozróżnienie przewodów, które są razem podłączone z jednej strony Pt 100 rezystancji pomiarowej. czerwony/red czerwony/red MK 9163N.12/110 ATEX Komunikat błędu Przyczyna Wskazanie Diody LED zielony czerwony Pompa pracuje biały/white Rysunek 8 Schemat połączeń, 3 przewody - przyłącze Pt 100 Prawidłowe napięcie sieciowe --- Uszkodzone d d nie urządzenie tak - Zbyt wysoka D D nie temperatura - Przerwanie kabla -Zwarcie - Naciśnięto przycisk Test/Reset Nie D d tak d LED wył. D LED wł. 8

9 Po stronie wyjścia następuje połączenie z czujnikiem wartości granicznej. Montaż następuje w szafie sterowniczej w strefie niezagrożonej wybuchem Dane techniczne Z954 Typ Z954 Ochrona przeciwwybuchowa [Ex ia] IIC biały/white czerwony/red Korpus Maks. średnica żyły Prąd znamionowy bezpiecznika Wczepiany na 35 mm szynę znormalizowaną zgodną z DIN EN ,5 50 ma Stopień ochrony IP20 Rysunek 9 Cokół ceramiczny, 3 przewody - przyłącze Dopuszczalna temperatura otoczenia C czerwony/red czerwony/red biały/white biały/white Rysunek 10 Schemat połączeń, 4 przewody - przyłącze Pt 100 czerwony/red Rysunek 12 Rysunek wymiarowy bariery biały/white Wyłącznik krańcowy Jako wyłącznik krańcowy w tym torze pomiarowym stosuje się regulator temperatury z wyświetlaniem cyfrowym wartości rzeczywistej i zadanej (wartości granicznej). Poprzez zastosowanie odpowiednich parametrów, w przypadku przekroczenia temperatury granicznej następuje ograniczenie działania sterującego do wyłączenia. Jego wyjście składa się ze styku bezpotencjałowego. Jeśli temperatura komory rotora, chłodnicy lub przepony hermetyzującej przekroczy wartość graniczną ustawioną w urządzeniu, stycznik silnika wyłączy silnik. W ten sposób zapobiega się doprowadzeniu do niedopuszczalnie wysokiej temperatury powierzchniowej. Przed uruchomieniem należy ustawić na wyłączniku krańcowym wartość graniczną pompy podaną na tabliczce znamionowej (temperatura wyłączania T EX ) (patrz Rysunek 15). Rysunek 11 Cokół ceramiczny 4 przewody - przyłącze Bariera Bariera jest elementem pasywnym i służy jako złącze między obszarem, który jest chroniony przed wybuchem, i tym, który nie jest chroniony przed wybuchem. Od strony wejścia do bariery podłącza się Pt 100 wyłącznie w wersji 3-przewodowej. Termometr oporowy Pt 100 TR 217 w przypadku kombinacji z barierą należy dopasować, podłączając za pomocą 3-przewodów! 9

10 5.2.5 Dane techniczne CF1M Typ CF1M Napięcie zasilania V AC, 50/60 Hz Moc pobierana ok. 5 VA Wyjście Zestyk przekaźnika, 250 V AC, 3 A (ohm.) / 1 A (ind.) Temperatura otoczenia C Montaż Możliwość wczepienia w szafie sterowniczej za pomocą dołączonego adaptera mocującego na 35 mm szynę znormalizowaną zgodną z DIN EN Stopień ochrony IP20 Montaż: CF1M wsuwa się od przodu w czworokątne wycięcie dołączonego kątownika montażowego, a następnie mocuje od tyłu za pomocą zatrzasku. Następnie można wczepić kątownik montażowy w szynę montażową. Po włączeniu zasilania elektrycznego urządzenie znajduje się w trybie podstawowym (patrz rys. 14 Widok z przodu). Po krótkim wyświetleniu ustawionego czujnika ( ) nastąpi krótkie wyświetlenie wartości rzeczywistej temperatury (punktowa dioda LED pod PV świeci się na czerwono). Teraz trzeba ustawić podaną na tabliczce znamionowej pompy wartość graniczną (temperatura wyłączania T EX ) na czujniku wartości granicznej jako parametr 0.1 (wartość zadana) (patrz Rysunek 15). W tym celu należy wykonać poniższe czynności: - Nacisnąć przycisk TRYB. - Za pomocą przycisków DO GÓRY/NA DÓŁW (trójkąty) można wprowadzić odpowiednią wartość graniczną. - Zatwierdzić za pomocą przycisku TRYB. Powoduje to wprowadzenie tej wartości do pamięci. Urządzenie ponownie znajduje się w trybie podstawowym: Wyświetlanie wartości rzeczywistej. D00784/1 Przycisk Do góry Przycisk Na dół Rysunek 14 Widok z przodu Rysunek 13 Rysunek wymiarowy CF1M Podczas wykonywania połączenia elektrycznego należy koniecznie zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych przewodów między termometrem oporowym, blokadą przeciwwybuchową i wyłącznikiem krańcowym. W przeciwnym razie mogą zostać wyświetlane błędne wartości pomiarowe lub przewidziana temperatura wyłączenia nie będzie mogła zostać utrzymana Ustawienie wartości granicznej Ustawienie wartości granicznej dla SCX / SCX-K Na wyłączniku krańcowym należy ustawić podaną na tabliczce znamionowej pompy (patrz Rysunek 15) temperaturę wyłączania (T EX ). W przypadku przekroczenia tej temperatury nastąpi wyłączenie pompy, aby nie dopuścić do niedopuszczalnie wysokiej temperatury powierzchniowej w wyniku eksploatacji pompy. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po obniżeniu temperatury poniżej podanej wartości granicznej. Tylko prawidłowa wartość graniczna (temperatura wyłączania T EX ) gwarantuje utrzymanie klasy temperatury i zapewnienie ochrony przeciwwybuchowej. Secochem-Ex... Temperatura wyłączenia Dostępność termistorów Rysunek 15 Tabliczka znamionowa Pozostałe parametry są ustawiane fabrycznie. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy Ustawienie wartości granicznej w MAC Ze względów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych czujnik Pt 100 w przypadku zastosowania w MAC nie może rejestrować wartości bezwzględnej maksymalnej temperatury rzeczywistej przepony hermetyzującej. Kontrola odbywa się na podstawie oceny stanu pracy pompy. Istnieje tutaj tylko rozróżnienie między Stanem dobrym (normalny tryb pracy) oraz Błędem (podwyższenie temperatury do normalnego trybu pracy). 10

11 Powyższe stany pracy ustawia się w następujący sposób: - Stan dobry (normalny tryb pracy) W normalnych warunkach eksploatacyjnych pompa zatrzyma się. Wówczas należy uwzględnić możliwe zmiany temperatury związane z procesem lub prędkością obrotową! W przypadku zatrzymania należy zapisać wyświetloną wartość. - Błąd W przypadku błędu należy ustawić w czujniku (uwzględniającą bezpieczny zapas) wyższą wartość temperatury (zazwyczaj 10 K). To ustawienie pozwala kontrolować ew. podwyższenia temperatury spowodowane błędnymi stanami. (Np. zatkanie otworów chłodzących, uszkodzenie sprzęgła itp.) Wskazanie na urządzeniu / komunikat o błędzie CF1M CF1M Komunikat o błędzie Przyczyna Wyświetlacz LED WYJ. zielony Pompa pracuje Brak lub nieprawidłowe napięcie sieciowe --- Przyłącze --- d nie elektryczne Prawidłowe napięcie sieciowe nie Wyjście przekaźnikowe nieaktywne (aktywacja za pomocą przycisku WYJ./WYŁ.) d nie tak Pt uszkodzony - nieprawidłowo podłączony Przerwanie kabla nie Wartość rzeczywista > Wartość graniczna nie Wartość rzeczywista < Wartość graniczna d LED wył. D LED wł. migający Wartość rzeczywista nie zmienia się Wartość rzeczywista Wartość rzeczywista d d D nie nie tak 11

12 5.2.8 Fabryczne ustawienie wstępne Prawidłowe działanie czujnika wartości granicznej jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy parametry podane w poniższej tabeli mają przypisane im wartości. Jeśli podczas sprawdzania wyświetlą się dalsze parametry lub jeśli wyświetlane wartości są niezgodne z wartościami podanymi w tabeli (wyjątek: Wartość graniczna parametru 0.1), wówczas urządzenie nie jest gotowe do pracy i nie wolno go uruchamiać. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem firmy KSB. Parametry sprawdza się w następujący sposób: Dostęp do 3 poziomów uzyskuje się poprzez jednoczesne naciśnięcie kilku przycisków przez co najmniej 3 sekundy: - Poziom 1: Przycisk DO GÓRY oraz TRYB - Poziom 2 Przycisk NA DÓŁ oraz TRYB - Poziom 3: Przycisk DO GÓRY i NA DÓŁ oraz TRYB Na wyświetlaczu widoczne będą naprzemiennie parametry oraz odpowiednia wartość. Poprzez wstępne ustawienie funkcji blokady parametrów na Lc2, poza wartością zadaną nie można zmienić żadnego innego parametru, tzn. możliwy jest jedynie odczyt. Przejście do kolejnego parametru następuje każdorazowo po naciśnięciu przycisku TRYB. Na końcu każdego poziomu następuje ponownie przejście do trybu podstawowego. Ustawianie parametrów w CF1M Parametr Znaczenie Wartość WyświetlenienaCF1M (nr Parametr Wartość poziomu) 0.1 Wartość zadana (tutaj: wartość graniczna) np. 50 C (zależnie od pompy!) 1.1 Zakres proporcjonalny 0 (= działanie wł./wył.) 2.1 Wskazanie wstępnego wyboru PV (= wartość rzeczywista) (Wartość rzeczywista/zadana) 2.2 Funkcja blokady parametrów Lc2 (możliwa tylko zmiana wartości zadanej) 2.3 Maksymalna wartość zadana 200 C 2.4 Minimalna wartość zadana 0 C 2.5 Korekta specjalna 0.0 K 3.1 Wybór czujnika Pt 100 (IEC) bez miejsc po przecinku 3.2 Czas filtra wejściowego Histereza wyjścia 1.0 K 3.4 Funkcja wyjścia alarmu alarm temperatury 3.5 Funkcja alarmu temperatury brak alarmu 3.6 min. współczynnik wzrostu 0K/min 3.7 maks. współczynnik wzrostu 0K/min 3.8 Kierunek działania wyjścia regulującego heat (grzanie) 12

13 5.3 Analiza elementu termicznego MAC W układzie monitorowania temperatury MAC za pomocą zintegrowanego termoelementu płaszczowego według Rozdziału 4.6 do analizy sygnału istnieją opcjonalnie dwie możliwości: 1.Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem: Bezpośrednia analiza poprzez podłączenie do cokołu ceramicznego oraz wyłącznika krańcowego (np. CF1M). 2.Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem: Podłączenie do transmitera głowicy w celu przetworzenia na sygnał prądu 4-20 ma. Podłączenie transmitera do przeciwwybuchowego odłącznika zasilania. Podłączenie odłącznika zasilania do wyłącznika krańcowego dla 4-20 ma (np. DGW 1.00) Analiza w obszarze niezagrożonym wybuchem Odpowiedni tor pomiarowy realizuje się poprzez: Element termiczny Wyłącznik krańcowy Element termiczny, który znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę przepony hermetyzującej i przekazuje ją do wyłącznika krańcowego. Element termiczny podłącza się do króćca przyłączeniowego znajdującego się w głowicy przyłączeniowej. W wyłączniku krańcowym należy ustawić temperaturę zdefiniowaną dla pompy lub dostosowaną do warunków pracy instalacji (ustalana na podstawie rozdziału ). W przypadku przekroczenia tej temperatury nastąpi wyłączenie pompy, aby nie dopuścić do niedopuszczalnie wysokiej temperatury w wyniku eksploatacji pompy. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po obniżeniu temperatury poniżej podanej wartości granicznej Wyłącznik krańcowy patrz Rozdział Ustawienie typu czujnika Wyłącznik krańcowy jest wstępnie zaprogramowany do stosowania z Pt 100. Przeprogramowanie na element termiczny jest możliwe po wykonaniu poniższych kroków: Po włączeniu zasilania elektrycznego urządzenie znajduje się w trybie podstawowym (patrz rysunek 14 Widok z przodu). Po krótkotrwałym wyświetleniu ustawionego czujnika, tutaj Pt 100 z symbolem ( ), należy przestawić urządzenie na typ czujnika Element termiczny typu K z poniższym symbolem: Analiza w obszarze zagrożonym wybuchem Odpowiedni tor pomiarowy realizuje się poprzez: Element termiczny Transmiter głowicy (przetwornik pomiarowy) Zasilacz Element termiczny, który znajduje się w obszarze zagrożonym wybuchem, rejestruje temperaturę przepony hermetyzującej i przekazuje ją do transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego). Poza izolacją galwaniczną, jego zadaniem jest jednoczesne przetwarzanie napięcia termicznego (μv) na znormalizowany, analogowy sygnał prądu 4-20 ma Dane techniczne Transmiter głowicy (przetwornik pomiarowy Typ Transmiter termiczny Seria T12, wejście cyfrowe Wersja Wersja głowicy, z ochroną przeciwwybuchową Konfiguracja Wstępna konfiguracja fabryczna: Typ K, NiCr-Ni IEC 584 Wyjście Analogowe ma Oznaczenie błędu Przerwanie kabla, zwarcie Ochrona przeciwwybuchowa Energia pomocnicza U B Temperatura otoczenia II 2 G Ex ib II B / II C T4/T5/T6 Zaświadczenie próby prototypu WE DMT 98 ATEX E 008X DC V -40 C C przyt4-40 C C przy T5-40 C C przy T6 dopuszczalne wartości zgodne ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa Obwód pętli prądowej Ui = 30 V, li = 100 ma, Li = 0,65 mh (przyłącza + oraz -) Ci=25nF, Pi=705mW Obwód czujników (przyłącza1do4) Maks. pobór mocy Korpus do montażu głowicy Materiał Stopień ochrony Przekrój przyłączeniowy zacisków U o = 11,5 V, l o =31mA, P o =87mW Li = 0,65 mh, Ci = 125 nf grupa II C: C o =1,5μF, L o =8,6mH Przy U B = 24 V maks. 552 mw Tworzywo sztuczne Korpus IP 66 IEC 529 / EN Zaciski przyłączeniowe IP 00 IEC 529 / EN maks. 1,5 mm 2 Wymiary transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego) W tym celu należy wykonać poniższe czynności: - Jednocześnie nacisnąć przez ok. 3 sekundy przycisk DO GÓRY, NA DÓŁ i TRYB. Pojawi się poniższy ekran wyboru czujnika: - Za pomocą przycisków strzałek DO GÓRY lub NA DÓŁ należy wybrać element termiczny Typ K z następującym symbolem. Zatwierdzić za pomocą przycisku TRYB. Wtedy ustawiony jest prawidłowy czujnik. Urządzenie ponownie znajduje się w trybie podstawowym. Teraz po podłączeniu elementu termicznego wyświetli się wartość rzeczywista. Ustawianie wartości granicznej odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale Rysunek 16 Wymiary transmitera głowicy (przetwornika pomiarowego) 13

14 Przyłącze elementu termicznego do transmitera głowicy Rysunek 17 Element termiczny ma-pętla Przyłącze elementu termicznego do transmitera głowicy Zgodnie z dopuszczalnymi wartościami zgodnymi ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa zasilanie transmitera musi być iskrobezpieczne. Opisany transmiter należy uznawać za sprawdzony i polecany. W przypadku stosowana innych urządzeń należy przestrzegać odpowiednich dopuszczalnych wartości zgodnych ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa, konfiguracji i odpowiednich specjalnych warunków montażu u użytkownika! Typ Liquiphant M Zasilanie elektryczne iskrobezpieczne dzięki zastosowaniu wzmacniacza izolacyjnego Czas zadziałania ok. 1 s Wskaźnik LED we wkładce zielony: gotowość do pracy elektronicznej czerwony: zakryta/odkryta Montaż w przewodzie rurowym/ obiegu chłodnicy Temperatura otoczenia C Stopień ochrony Stalowa obudowa IP 66 Deklaracja zgodności ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T Fabryczne ustawienie wstępne Liquiphant M Oba wyłączniki miniaturowe znajdują się na wkładce elektronicznej FEL 56 w głowicy przyłączeniowej Liquiphant. Ustawienie fabryczne podane jest w poniższej tabeli. Przełącznik Pozycja MAKS / MIN MIN >0,7 / >0,5 >0,7 6 Kontrola poziomu napełnienia - czujniki Napełnianie agregatu Podczas pracy pompy zakłada się, że system przewodów zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej, a poprzez to zwilżana wewnętrzna część pompy jest stale wypełniona cieczą w taki sposób, że niemożliwe jest powstawanie żadnych atmosfer wybuchowych. Jeżeli użytkownik nie może tego zagwarantować, wówczas należy przewidzieć odpowiednie środki monitorujące (Dyrektywa 94/9/WE, Załącznik II, akapit oraz norma EN ). Wskazówka Tak samo należy zwrócić uwagę na staranne napełnienie przestrzeni rotora (zwłaszcza w przypadku zastosowania cieczy zaporowej lub włączonego wcześniej filtra), a także systemów grzewczych i chłodzących. Zasadniczo tor pomiarowy do kontrolowania poziomu napełnienia składa się z 2 elementów: - czujnika poziomu (Liquiphant) oraz - wzmacniacza izolacyjnego. 6.1 Czujnik poziomu (Liquiphant) Widełki drgające czujnika drgają na zasadzie rezonansu własnego. W przypadku przykrycia cieczą zmniejsza się częstotliwość drgań. Ta zmiana częstotliwości powoduje przełączenie wzmacniacza izolacyjnego Dane techniczne Liquiphant Typ Liquiphant M Rodzaj konstrukcji FTL 50 kompaktowa Przyłącze procesowe Gwint G 3/4 A Materiał opcjonalnie Zakres temperatur cieczy -40 C C Wkładka elektroniczna FEL 56 Przesyłanie sygnału według DIN EN (Namur) po kablu dwuprzewodowym 14 D00782 Rysunek 18 Rysunek wymiarowy Liquiphant Dzięki wstępnie ustawionym miniaturowym przełącznikom na wkładce elektronicznej urządzenie jest gotowe do pracy. 6.2 Montaż czujnika poziomu Zależnie od rozmieszczenia/połączenia obszaru wymagającego kontroli z komorą rotora pompy, należy przestrzegać specjalnych warunków montażowych! Rozmieszczenie 1: komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym (typoszeregi SCX/MAC) Zasada W wyniku ciągłego napełniania pompy tłoczoną cieczą nie ma możliwości powstania atmosfery grożącej wybuchem. Liquiphant montowany jest w przewodzie ssawnym lub tłocznym. Komora rotora jest połączona z układem hydraulicznym. Rejestruje on poziom cieczy w przewodzie rurowym i tym samym napełnienie układu hydraulicznego. Status ten przekazywany jest za pomocą iskrobezpiecznego przewodu do wzmacniacza izolacyjnego, który znajduje się w obszarze niezagrożonym wybuchem. W przypadku nienapełnienia następuje otwarcie jego styku wyjściowego, aby doszło do cofnięcia zatwierdzenia dla stycznika silnika i tym samym wyłączenia pompy. Odporność termiczna czujnika Liquiphant, zgodnie z danymi technicznymi (patrz ustęp 6.1.1) jest ograniczona do maks. 150 C. W przypadku gdy temperatury medium przekraczają 150 C (zastosowania MAC), konieczne są specjalne warianty czujnika Liquiphant.

15 Montaż w przewodzie rurowym/instalacji Czujnik poziomu (Liquiphant) montuje się w przewodzie rurowym. Między czujnikiem Liquiphant a pompą nie mogą znajdować się żadne zawory odcinające. Uwaga Oś wzdłużna czujnika poziomu w stanie zamontowanym musi przebiegać poziomo, aby móc niezawodnie rozpoznawać poziom napełnienia przewodu rurowego. Widełki drgające nie powinny wchodzić do przewodu rurowego. Jeśli jednak widełki drgające będą wchodziły do przewodu rurowego, należy wówczas przestrzegać wskazówek dotyczących montażu do przewodów rurowych znajdujących się w dołączonej instrukcji producenta. Montaż w przewodzie rurowym można zrealizować poprzez przymocowanie mufy spawanej / trójnika (patrz Rysunek 19) lub zastosowanie elementu pośredniego (patrz Rysunek 20, wyposażenie opcjonalne). Montaż w przewodzie ssawnym: W przypadku montażu czujnika poziomu w przewodzie ssawnym (patrz rysunek 21) należy zwrócić uwagę na fakt, aby został on zamocowany powyżej osi pompy (środek króćca ssawnego) o wartość h 2 w pionie, jednak co najmniej na wysokości górnej krawędzi korpusu silnika/klosza wspornika łożyska. Zaletą montażu po stronie ssawnej, poza kontrolą poziomu napełnienia w komorze rotora, jest zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. Montaż w przewodzie tłocznym: Podczas montażu w przewodzie tłocznym (patrz rysunek 22) czujnik poziomu można zamontować bezpośrednio nad króćcem tłocznym (h 2 ). Musi jednak zostać spełniony warunek montażu co najmniej na wysokości górnej krawędzi korpusu silnika/klosza wspornika łożyska. W przeciwieństwie do montażu w przewodzie ssawnym, czujnik Liquiphant nie ma tutaj funkcji zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho. Rysunek 20 Rysunek 21 D00788/1 Montaż z użyciem elementu pośredniego D01152 Montaż po stronie ssawnej (h 2 patrz karta wymiarów pompy) D01152 Rysunek 19 D00787/1 Montaż z użyciem mufy spawanej Rysunek 22 Montaż po stronie tłocznej (h 2 patrz karta wymiarów pompy) Rozmieszczenie 2: komora rotora jest oddzielona od komory hydraulicznej (typoszeregi z zasilaniem z zewnątrz (F) / chłodnicą (SCX-K)) Kontrola poziomu napełnienia w komorze hydraulicznej za pomocą czujnika Liquiphant odbywa się analogowo w przewodzie ssawnym lub tłocznym Rozdział

16 Tryb pracy F (zasilanie z zewnątrz) Prąd chłodzący i smarujący nie będzie już pobierany z komory hydraulicznej jako cyrkulacja wewnętrzna, tylko będzie tłoczony z zewnątrz przez system ciśnienia oporowego. Prowadzone jest ono przez komorę rotora z powrotem do strony ssawnej wirnika. Do tego celu służy przyłącze cieczy zaporowej 10E (patrz Rysunek 23). System ciśnienia oporowego, dzięki zastosowaniu odpowiednich czynności kontrolnych musi gwarantować, aby podczas eksploatacji komora rotora była zawsze pełna. Montaż czujnika Liquiphant w chłodnicy W najwyższym miejscu chłodnicy (patrz NO TAG) można zamontować czujnik poziomu napełnienia do monitorowania poziomu napełnienia w chłodnicy i komorze rotora. D01123 Rysunek 25 Montaż czujnika Liquiphant w chłodnicy Rysunek EExia H I L Przyłącze cieczy zaporowej 10E FEL56 D00807/2 6.3 Kontrola poziomu napełnienia - analiza Analiza poziomu napełnienia odbywa się za pomocą dostarczonego opcjonalnie wzmacniacza izolacyjnego Wzmacniacz izolacyjny Wzmacniacz izolacyjny służy do iskrobezpiecznego zasilania czujnika poziomu w obszarze zagrożonym wybuchem oraz analizy przynależnego sygnału. Styk wyjściowy znajduje się w sterowaniu stycznika silnika i włącza pompę lub ją wyłącza Dane techniczne FTL325N Typ FTL325N Napięcie robocze 85 V V AC, 50/60 Hz Pobór prądu 70 ma przy 230 V, maks. 1,75 W Ochrona własna [Ex ia] II C Wejście, sygnał sterowania NAMUR-Standard Wyjście, przekaźnik 2, bezpotencjałowy zestyk naprzemienny maks. 250 V AC, 2A Wskaźnik LED w płytce przedniej zielony: gotowość do pracy żółty: stan przełączania czerwony: usterka Montaż na szynie 35 mm montażowej Temperatura otoczenia C Stopień ochrony IP 20 Deklaracja zgodności DMT01ATEXE052 Wzmacniacz separujący zgodny z IEC (NAMUR) Endres oraz Hauser: L00-FTL5xxxx xx-de-004 Rysunek 24 Przyłącze elektryczne Liquiphant Zewnętrzna chłodnica (SCX-K): Chłodzenie silnika odbywa się za pomocą przymocowanego do korpusu silnika wymiennika ciepła, który użytkownik musi samodzielnie napełnić medium chłodzącym. Dodatkowy pomocniczy układ hydrauliczny służy do tłoczenia prądu cyrkulacyjnego przez komorę rotora i wymiennik ciepła. 16

17 22,5 mm 112 mm Wskazanie na urządzeniu/komunikat o błędzie FTL325N Liquiphant / FTL325N Diody LED Liquiphant FTL325N Rysunek Czujnik 1 (EEx ia) Rysunek wymiarowy wzmacniacza izolacyjnego 95 mm 108 mm Komunikat o błędzie zielony 1) czerwony zielony żółty czerwony Pompa pracuje Przyczyna Brak lub nieprawidłowe napięcie sieciowe --- Przyłącze elektryczne d d d d d nie Prawidłowe napięcie sieciowe tak - Liquifant / FTL325N Nieprawidłowo podłączony - Liquiphant uszkodzony tak - Brak napełnienia cieczą - Widełki drgające czujnika Liquiphant uszkodzone nie Napełnienie cieczą występuje 1) miga d LED wył. D LED wł. d d D d D nie D D D d d nie D d D D d tak Przekaźnik wartości granicznej 1 L1/L+ N/L Zasilanie Rysunek 27 Przekaźnik alarmowy Podłączenie do prądu Fabryczne ustawienie wstępne FTL325N 2 przełączniki miniaturowe znajdują się za składaną płytką przednią. Ustawienie fabryczne podane jest w poniższej tabeli. Nr Pozycja Przyporządkowanie przełącznika 1 wł. 1+2: Maks-wyłączanie bezpieczeństwa 2 wł. 17

18 7 Propozycja połączenia (schemat obwodowy) Propozycje połączenia (w stanie beznapięciowym) pokazują przyłącza elektryczne silnika oraz urządzenia monitorujące w zależności od wybranej koncepcji monitorowania. Ewentualne wymagania instalacji lub przepisy lokalne nie są uwzględnione. 7.2 Koncepcja monitorowania Ib: SCX/SCX-K 7.1 Koncepcja monitorowania Ia: SCX/SCX-K/MAC A A2 P 1 P czerwony/red czerwony/red biały/white D00797/5 Rysunek 28 0A1 0A2 0A Oznaczenie typoszeregu: FTL325N CF1M Z 954 1) KFD2-UT2- Ex1 2) czerwony/red czerwony/red biały/white D00796/5 Monitorowanie temperatury komory rotora z zewnątrz za pomocą Pt 100 bez ochrony uzwojenia PTC Oznaczenie Wzmacniacz izolacyjny Wyłącznik krańcowy Bariera 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu 0S2 TR 10-C 3 przewody TR 55 4-przewody Termometr oporowy Termometr oporowy Opis: Patrz pkt Patrz pkt Patrz pkt Patrz pkt 6.1 Patrz pkt 4.3 Patrz pkt ) tylko dla typoszeregów SCX (Secochem-Ex) oraz SCX-K (Secochem-Ex-K) 2) tylko dla typoszeregu MAC (Magnochem) Rysunek 29 0A1 0A2 0A3 Monitorowanie temperatury komory rotora z zewnątrz za pomocą Pt 100 oraz ochrony uzwojenia PTC Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: MK 9163N.12/ 110 FTL325N CF1M Urządzenie wyzwalające PTC ATEX Wzmacniacz izolacyjny Wyłącznik krańcowy Patrz pkt 5.1 Patrz pkt Patrz pkt A4 Z 954 Bariera Patrz pkt S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 0S2 TR 10C 3 przewody TR przewody Termometr oporowy Pt 100 Termometr oporowy Pt 100 Patrz pkt 4.3 Patrz pkt

19 7.3 Koncepcja monitorowania II: SCX/SCX-K 7.4 Koncepcja monitorowania elementu termicznego: MAC A A2 P 1 P OA5 15 = = D00798/4 biały/white zielony/green D01153/2 Rysunek 30 Monitorowanie temperatury komory rotora z wewnątrz za pomocą PTC oraz ochrony uzwojenia PTC Rysunek 31 Monitorowanie temperatury przepony hermetyzującej za pomocą elementu termicznego 0A1 Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: MK 9163N.12/ 110 Urządzenie wyzwalające PTC ATEX Patrz pkt 5.1 0A2 FTL325N Wzmacniacz Patrz pkt izolacyjny 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 Oznaczenie typoszeregu: Nazwa: Opis: 0A1 - Regulator/ wskazanie z wejściem prądu 0A3 T12.10 Transmiter Patrz pkt głowicy 0A4 FTL325N Wzmacniacz Patrz pkt izolacyjny 0S1 Liquiphant M Czujnik poziomu Patrz pkt 6.1 OA2 OA5 KFD2- STC4- EX1 KFA6- STR Przeciwwybuchowy odłącznik zasilania Urządzenie zasilające 19

20 /06 -PL Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Niemcy) Tel Faks

System monitorujący. Termometr oporowy PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Dodatkowa instrukcja obsługi

System monitorujący. Termometr oporowy PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Dodatkowa instrukcja obsługi System monitorujący Termometr oporowy PT100 CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Dodatkowa instrukcja obsługi Nota wydawnicza Dodatkowa instrukcja obsługi Termometr oporowy PT100 Oryginalna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

widok z przodu

widok z przodu Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 30 V AC wejścia stykowe lub typu NAMUR wyjście styku przekaźnika kontrola usterki przewodu odwrotna kolejność

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2005 7.02309.24.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne Przepływomierze rotametryczne DK 32 oraz DK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Manometr cyfrowy PM 111

Manometr cyfrowy PM 111 Manometr cyfrowy PM 111 Wydanie LS 14/01 Poniższa dokumentacja dotyczy manometrów cyfrowych typu PM 111. Zawiera dane techniczne, sposób instalacji, zamawiania i weryfikacji, oraz inne podstawowe informacje.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA CZAK2/002U Łódź, wrzesień 2004 r. Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Metanomierz MK-5 typu przeznaczony jest do sygnalizacji stężenia metanu w strefie pracy maszyny, alarmowania w przypadku wzrostu stężenia powyżej nastawionego progu

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DLA ART-.NR. 8001, 8011, 8012, 8014 i 8015 TERMOMAT 1 jest elektronicznym regulatorem różnicowym

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo