Automatyka i. Kierunek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka i. Kierunek:"

Transkrypt

1 Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of inspection of building on controller PLC. 2 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Wykonanie automatycznego posuwu ultradźwiękowego czujnika w laboratorium pomiarów przemysłowych. Execution of the automatic feed lenght sensor in industry measurements laboratory. 3 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Oprogramowanie algorytmu kompensacji oświetlenia dla potrzeb kamer w przemysłowych układach sterowania. Develop lighting compensation algorithm for the cameras in industrial control systems. 4 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Dydaktyczny model dźwigu z wykorzystaniem sterownika PLC. Didactic model of lift using PLC control. 5 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny System mikroprocesorowy do monitorowania parametrów środowiska. Microprocessor system to monitoring parameters of environment. 6 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Mikroprocesorowy sterownik modelu obrotnicy. Microprocessor controller of the pan-tilt table model. 7 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Inteligentny system symulacji obecności domowników. Intelligent Householder's presence simulation system. 8 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Wykorzystanie sterownika mikroprocesorowego do kontroli mikroklimatu The use of microprocessor driver for the inspection of the microklimate 9 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Mikroprocesorowy sterownik domu inteligentnego Microprocessor based smart home driver 10 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Kondycjoner sygnałów pomiarowych do karty DAQ. A Signal Conditioning System for a DAQ board. 11 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Wzmacniacz pomiarowy do karty DAQ. A Measuring Amplifier for a DAQ board. 12 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk System pomiarowy do monitorowania i sterowania inteligentnym budynkiem. A Measurement System for Monitoring and Control a Intelligent Building. 13 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Generator sygnałowy z modulacją amplitudy infraniskiej częstotliwości. A Signal Generator with Infralow Frequency Amplitude Modulation 14 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania parametrów cieczy. A Microprocessor Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. 15 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania napięcia i temperatury w samochodzie.a Microprocessor Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. 16 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania parametrów meteorologicznych. A Microprocessor Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. 17 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Komputerowy system pomiarowy do monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej. A Computer Measurement System for Electrical Power Quality Parameters Monitoring. 18 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Komputerowy system pomiarowy do monitorowania mocy w układzie trójfazowym. A Computer Measurement System for Power Monitoring in a Three-Phases System. 19 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie aplikacji wirtualnego oscyloskopu. Working out an Application for Virtual Oscilloscope. 20 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania algorytmów DFT oraz wybranych okien czasowych. An Application Presenting the DFT Algorithms and Different Window Functions 21 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji procesu przetwarzania analogowo-cyfrowego. An Application Presenting the Analog to Digital Conversion. 22 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania wybranych przetworników analogowo-cyfrowych. An Application Presenting Selected Analog to Digital Converters. 23 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji procesu przetwarzania cyfrowo-analogowego. An Application Presenting the Digital to Analog Conversion. 24 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania filtrów cyfrowych. An Application Presenting Digital Filters. 25 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli wybranych przetworników AC/DC. Working out Models of Selected AC/DC Converters. 26 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem programu LabView i karty pomiarowej. Working out a Signal Generator Using Labview and a Data Acquisition Card. 27 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modelu miernika do pomiaru mocy biernej w układzie trójfazowym przy odkształconych Working out a Model of a Measuring Instrument for the Measurement of Passive napięciach i prądach. Power in a Three-Phase System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents. 28 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modelu miernika do pomiaru mocy asymetrii w układzie trójfazowym przy odkształconych Working out a Model of a Measuring Instrument for the Measurement of napięciach i prądach. Asymmetrical Power in a Three-Phase System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents. 29 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników AC/DC Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected AC/DC Converters 30 I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych. The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations 31 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych. 32 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines 33 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych.

2 34 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Product 35 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza. Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second 36 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a. Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. 37 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa. 38 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara. 39 I - 12 Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych 40 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia 41 I - 12 Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa 42 I - 12 Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer 43 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych 44 I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations 45 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych 46 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines 47 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych 48 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Product 49 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second 50 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. 51 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa 52 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara 53 I - 12 Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych 54 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia 55 I - 12 Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa 56 I - 12 Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer 57 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych 58 I - 12 Analiza Algorytmów Sortowania i Przeszukiwania Baz Danych Analysis of Database Sort and Search Algorithms 59 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorujący wykorzystujący standard Ethernet. Remote control-monitoring system using Ethernet standard. 60 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorującego wykorzystujący standard Wi-Fi. Remote control-monitoring system using Wi-Fi standard. 61 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Analiza wpływu parametrów procesu syntezy nadprzewodników wysokotemperaturowych na ich właściwości Analysis of effect of high-tc superconductors synthesis parameters on electric elektryczne. properties of superconductors. 62 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem Ethernet Digital i/o module with USB interface. 63 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem Wi-Fi. Digital i/o module with Wi-Fi interface.

3 64 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski System sterowania zasilaczem programowanym wykorzystujący laboratoryjną kartę pomiarową. Control system of programmable power supply using data acquisition board. 65 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Stanowisko dydaktyczne do badań elementów półprzewodnikowych wykorzystujące laboratoryjną kartę Educational stand for testing of semiconductor elements using data acquisition pomiarową. board. 66 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski System do badań właściwości elektrycznych materiałów przewodzących wykorzystujący laboratoryjną kartę System for treatment of electrical properties of conducting materials using data pomiarową. acquisition board. 67 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do projektowania trajektorii ruchu systemu pozycjonowania w mikroobrabiarce laserowej Software for designing trajectory of the movement of positioning system in laser micromachine. 68 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do wstępnej analizy jakościowej i ilościowej obrazów mikroskopowych Software for preliminary quality and quantity analysis of microscopic images. 69 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji topologii powierzchni na podstawie obrazów Software for 3D reconstruction of surface topology on the basis of microscopic mikroskopowych images. 70 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Zastosowanie interfejsu www w aplikacjach pomiarowych Usage of www interface in measurements application 71 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska do badań kriogenicznych Software for control of cryogenic stand. 72 I - 12 Dr. inŝ. Maria Walczak Opracowanie komputerowego systemu do analizy obrazów mikroskopowych Elaborating of computer analysis system for microscopic images 73 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowo-kontrolny do sterowania bramą wjazdową E microprocessor measurement and control system for controlling a gateway. 74 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowo-kontrolny do sterowania komorą termiczną. A mikroprocessor measurement and control system for controlling a thermal chamber 75 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania predkości i kierunku wiatru A mikroprocessor measurement system for monitoring the wind speed and direction. 76 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do okreslania odległości. A mikroprocessor measurement system for determining distance. Kierunek: Automatyka i Robotyka studia II stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat pracy w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Analiza porównawcza komputerowych systemów pomiarowych. A Comparative Analysis of Computer Measurement Systems. dr inŝ.. Adam Graczyk A Comparative Analysis of Electronic Measuring Sensors for Nonelectric 2 I - 12 Analiza porównawcza elektronicznych czujników pomiarowych wielkości nieelektrycznych. Quantities. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 3 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk monitorowania parametrów cieczy. Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 4 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk monitorowania napięcia i temperatury w samochodzie. Measurement System for Voltage and Temperature Monitoring in a Car. dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 5 I - 12 monitorowania parametrów meteorologicznych. Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych komputerowego systemu pomiarowego do monitorowania Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 6 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk parametrów jakości energii elektrycznej. Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych komputerowego systemu pomiarowego do monitorowania Working out and Metrological Properties Analysis of a Computer Measurement 7 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk mocy w układzie trójfazowym. System for Power Monitoring in a Three-Phases System. 8 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie aplikacji dwukanołowego oscyloskopu z opcją analizy widmowej. Working out an Application for Two-Channel Oscilloscope with Spectral Analysis. 9 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników analogowo-cyfrowych. Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected Analog to Digital Converters. 10 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników AC/DC. Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected AC/DC Converters. Working out a Model and Metrological Properties Analysis of a Measuring Opracowanie modelu i analiza właściwości metrologicznych mirnika do pomiaru mocy biernej w układzie Instrument for the Measurement of Passive Power in a Three-Phase System at 11 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk trójfazowym przy odkształconych napięciach i prądach. Non-Sinusoidal Voltages and Currents. Working out a Model and Metrological Properties Analysis of a Measuring Opracowanie modelu i analiza właściwości metrologicznych miernika do pomiaru mocy asymetrii w układzie Instrument for the Measurement of Asymmetrical Power in a Three-Phase 12 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk trójfazowym przy odkształconych napięciach i prądach. System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents

4 13 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych. The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych. Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów. Product Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a. Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara. Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów Product Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer

5 40 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych Analysis of Database Sort and Search Algorithms 41 I - 12 Analiza Algorytmów Sortowania i Przeszukiwania Baz Danych 42 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do projektowania trajektorii ruchu systemu pozycjonowania w mikroobrabiarce laserowej Software for designing trajectory of the movement of positioning system in laser micromachine. Software for preliminary quality and quantity analysis of microscopic images. 43 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do wstępnej analizy jakościowej i ilościowej obrazów mikroskopowych Oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji topologii powierzchni na podstawie obrazów Software for 3D reconstruction of surface topology on the basis of microscopic 44 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda mikroskopowych images. 45 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Zastosowanie interfejsu www w aplikacjach pomiarowych Usage of www interface in measurements application 46 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska do badań kriogenicznych Software for control of cryogenic stand. 47 I - 12 Dr. inŝ. Maria Walczak Opracowanie komputerowego systemu do analizy obrazów mikroskopowych Elaborating of computer analysis system for microscopic images 48 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorujący wykorzystujący standard Ethernet. Remote control-monitoring system using Ethernet standard. 49 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorującego wykorzystujący standard Wi-Fi. Remote control-monitoring system using Wi-Fi standard. Analiza wpływu parametrów procesu syntezy nadprzewodników wysokotemperaturowych na ich właściwości Analysis of effect of high-tc superconductors synthesis parameters on electric 50 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski elektryczne. properties of superconductors. 51 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem USB Digital i/o module with USB interface. System do badań właściwości elektrycznych materiałów przewodzących wykorzystujący laboratoryjną kartę System for treatment of electrical properties of conducting materials using data 52 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski pomiarową. acquisition board.

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja Kierunek: Elektronika i telekomunikacja studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat pracy w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Kondycjoner sygnałów pomiarowych do karty DAQ.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika studia I stopnia

Kierunek: Elektrotechnika studia I stopnia Kierunek: Elektrotechnika studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat pracy w języku angielskim 1 I - 12 dr hab. InŜ. Krzysztof Pacholski, prof.. PŁ Pomiary tensometryczne w wytwórniach betonu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP 1 2 2 5 6 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl Energetyka elektryczna

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI ZASTOSOWANIE APLIKACJI POMIAROWYCH W NAUCZANIU METROLOGII THE USE OF MEASUREMENT APPLICATIONS IN THE TEACHING OF METROLOGY

Stanisław SZABŁOWSKI ZASTOSOWANIE APLIKACJI POMIAROWYCH W NAUCZANIU METROLOGII THE USE OF MEASUREMENT APPLICATIONS IN THE TEACHING OF METROLOGY Dydaktyka Informatyki 10(2015) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2015.10.12 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice Katedra Automatyki i Metrologii Prezentacja tematyki prac dyplomowych oraz specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice dla kierunku Elektrotechnika dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI KAiM Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne pomiary w energetyce

Nowoczesne pomiary w energetyce Nowoczesne pomiary w energetyce Smart Grid Smart Metering Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH Kraków 2011-03-30 Agenda 1. Zagadnienia formalno

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński Obliczenia Naukowe Wykład 12: Zagadnienia na egzamin Bartek Wilczyński 6.6.2016 Tematy do powtórki Arytmetyka komputerów Jak wygląda reprezentacja liczb w arytmetyce komputerowej w zapisie cecha+mantysa

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów projektów inżynierskich

Wykaz tematów projektów inżynierskich Wykaz tematów projektów inżynierskich Automatyka i Robotyka, PO-W04-AIR-ARK--ST-Ii-WRO ------------------- PWR1-DWU, I-go stopnia inżynierskie, Stacjonarne (dzienne), Komputerowe sieci sterowania Rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Białystok, 31-10-2012

Białystok, 31-10-2012 Lp. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Propozycje tematów prac dyplomowych (studia II stopnia - stacjonarne) Dyplomanci na rok akademicki 2012/13 termin złożenia pracy 30.09.2013 rok (wybór

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ELEKTRYKA 2015 Zeszyt 2 (234) Rok LXI Tomasz SZUBRYT, Paweł KOWOL Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Przybyłem, zobaczyłem, zmierzyłem... Komputerowe Systemy Elektroniczne Absolwent profilu/specjalności

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Dr hab. Bogusław Więcek Prof. dr hab. Witold Pawelski Dr inŝ. Krzysztof Napiórkowski Dr inŝ. Mariusz Felczak Dr inŝ. Marcin KałuŜa Mgr inŝ. Krzysztof Tomalczyk

Bardziej szczegółowo

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych Algorytmy CPS działające na platformie TMX 320C5515e ZDSP USB STICK realizowane w laboratorium FCiPS Rozszerzenie ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dydaktyczno-badawcze: system zarządzania energią elektryczną wykorzystujący sterownik PLC

Stanowisko dydaktyczno-badawcze: system zarządzania energią elektryczną wykorzystujący sterownik PLC BODZEK Krzysztof 1 BODORA Aleksander 2 Stanowisko dydaktyczno-badawcze: system zarządzania energią elektryczną wykorzystujący sterownik PLC WSTĘP Zgodnie z normą ISO 50001 [4] system zarządzania energią

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Krzysztof P. DYRCZ*, Marcin PAWLAK* monitorowanie i diagnostyka, sterowanie,

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof P. DYRCZ* diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej Laboratorium wirtualne: teoria i praktyka Remigiusz RAK, OKNO PW 20 luty 2014 Plan prezentacji: e-eksperyment Laboratorium wirtualne Przykłady ćwiczeń Podsumowanie Obserwacja przebiegu eksperymentu Symulacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Robert JĘDRYCHOWSKI* Szymon KUSYK* MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Pomiarów PPOM.A Literatura 2 Literatura podstawowa... 3 Literatura uzupełniająca... 4

Podstawy Pomiarów PPOM.A Literatura 2 Literatura podstawowa... 3 Literatura uzupełniająca... 4 Podstawy Pomiarów PPOM.A 2014 Literatura 2 Literatura podstawowa..................................................................... 3 Literatura uzupełniająca...................................................................

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -1-2003 CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW tematy wykładowe: ( 28 godz. +2godz. kolokwium, test?) 1. Sygnały i systemy dyskretne (LTI, SLS) 1.1. Systemy LTI ( SLS ) (definicje

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto

Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto Cennik urządzeń obowiązuje od 01.04.2015 Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO TWORZENIA INSTRUMENTÓW WIRTUALNYCH WSPOMAGAJĄCYCH POMIARY W INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO TWORZENIA INSTRUMENTÓW WIRTUALNYCH WSPOMAGAJĄCYCH POMIARY W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO TWORZENIA INSTRUMENTÓW WIRTUALNYCH WSPOMAGAJĄCYCH POMIARY W INŻYNIERII ROLNICZEJ Jacek Kapica, Marek Ścibisz Katedra Podstaw Techniki,

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof PODLEJSKI* czujniki temperatury, LabVIEW BADANIA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Struktura systemów sterowania

Struktura systemów sterowania Podstawy komputerowych systemów sterowania Struktura systemów sterowania dr inż. Krzysztof Kołek Materiały wyłącznie dla potrzeb wykładu Podstawy komputerowych systemów sterowania IV rok RA wydział EAIiEB

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ. POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław MIKULSKI* STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Radom, 18 marca 2015 r. Jacek Wojutyński Mariusz Siczek Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego pn. Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2007/08 (uzupełnienie)

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2007/08 (uzupełnienie) Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2007/08 (uzupełnienie) Kierunek Elektrotechnika Studia magisterskie 1. Opracowanie systemu pomiarowo-sterującego do kontroli przepływu badanej cieczy. Measuring

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING PIOTR HABEL, JACEK SNAMINA * REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING Streszczenie Abstract Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA maj 2016 STRUKTURA WYBORU sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII p r z e d m i o t y k i e r u n k o w e blok obieralny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI W UKŁADACH NAPĘDOWYCH I STEROWANIA CONTROLLERS IN CONTROL AND DRIVE SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optoelektroniczna aparatura pomiarowa. Nazwa w języku angielskim Optoelectronics measurement devices. Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE I TECHNIKA POMIAROWA Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI BADANIA SYMULACYJNE W NAUCZANIU ENERGOELEKTRONIKI SIMULATION STUDIES IN TEACHING POWER ELECTRONICS

Stanisław SZABŁOWSKI BADANIA SYMULACYJNE W NAUCZANIU ENERGOELEKTRONIKI SIMULATION STUDIES IN TEACHING POWER ELECTRONICS Dydaktyka Informatyki 11(2016) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2016.11.17 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EBS 2 Battery storage systems in Smart Grids 1 2 2 5 5 Lucas Nülle GmbH 1/7

Bardziej szczegółowo