Automatyka i. Kierunek:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka i. Kierunek:"

Transkrypt

1 Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of inspection of building on controller PLC. 2 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Wykonanie automatycznego posuwu ultradźwiękowego czujnika w laboratorium pomiarów przemysłowych. Execution of the automatic feed lenght sensor in industry measurements laboratory. 3 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Oprogramowanie algorytmu kompensacji oświetlenia dla potrzeb kamer w przemysłowych układach sterowania. Develop lighting compensation algorithm for the cameras in industrial control systems. 4 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Dydaktyczny model dźwigu z wykorzystaniem sterownika PLC. Didactic model of lift using PLC control. 5 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny System mikroprocesorowy do monitorowania parametrów środowiska. Microprocessor system to monitoring parameters of environment. 6 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Mikroprocesorowy sterownik modelu obrotnicy. Microprocessor controller of the pan-tilt table model. 7 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Inteligentny system symulacji obecności domowników. Intelligent Householder's presence simulation system. 8 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Wykorzystanie sterownika mikroprocesorowego do kontroli mikroklimatu The use of microprocessor driver for the inspection of the microklimate 9 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Mikroprocesorowy sterownik domu inteligentnego Microprocessor based smart home driver 10 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Kondycjoner sygnałów pomiarowych do karty DAQ. A Signal Conditioning System for a DAQ board. 11 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Wzmacniacz pomiarowy do karty DAQ. A Measuring Amplifier for a DAQ board. 12 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk System pomiarowy do monitorowania i sterowania inteligentnym budynkiem. A Measurement System for Monitoring and Control a Intelligent Building. 13 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Generator sygnałowy z modulacją amplitudy infraniskiej częstotliwości. A Signal Generator with Infralow Frequency Amplitude Modulation 14 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania parametrów cieczy. A Microprocessor Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. 15 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania napięcia i temperatury w samochodzie.a Microprocessor Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. 16 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania parametrów meteorologicznych. A Microprocessor Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. 17 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Komputerowy system pomiarowy do monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej. A Computer Measurement System for Electrical Power Quality Parameters Monitoring. 18 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Komputerowy system pomiarowy do monitorowania mocy w układzie trójfazowym. A Computer Measurement System for Power Monitoring in a Three-Phases System. 19 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie aplikacji wirtualnego oscyloskopu. Working out an Application for Virtual Oscilloscope. 20 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania algorytmów DFT oraz wybranych okien czasowych. An Application Presenting the DFT Algorithms and Different Window Functions 21 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji procesu przetwarzania analogowo-cyfrowego. An Application Presenting the Analog to Digital Conversion. 22 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania wybranych przetworników analogowo-cyfrowych. An Application Presenting Selected Analog to Digital Converters. 23 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji procesu przetwarzania cyfrowo-analogowego. An Application Presenting the Digital to Analog Conversion. 24 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Program do prezentacji działania filtrów cyfrowych. An Application Presenting Digital Filters. 25 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli wybranych przetworników AC/DC. Working out Models of Selected AC/DC Converters. 26 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem programu LabView i karty pomiarowej. Working out a Signal Generator Using Labview and a Data Acquisition Card. 27 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modelu miernika do pomiaru mocy biernej w układzie trójfazowym przy odkształconych Working out a Model of a Measuring Instrument for the Measurement of Passive napięciach i prądach. Power in a Three-Phase System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents. 28 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modelu miernika do pomiaru mocy asymetrii w układzie trójfazowym przy odkształconych Working out a Model of a Measuring Instrument for the Measurement of napięciach i prądach. Asymmetrical Power in a Three-Phase System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents. 29 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników AC/DC Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected AC/DC Converters 30 I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych. The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations 31 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych. 32 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines 33 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych.

2 34 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Product 35 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza. Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second 36 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a. Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. 37 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa. 38 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara. 39 I - 12 Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych 40 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia 41 I - 12 Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa 42 I - 12 Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer 43 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych 44 I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations 45 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych 46 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines 47 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych 48 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Product 49 I - 12 Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second 50 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. 51 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa 52 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara 53 I - 12 Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych 54 I - 12 Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia 55 I - 12 Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa 56 I - 12 Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer 57 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych 58 I - 12 Analiza Algorytmów Sortowania i Przeszukiwania Baz Danych Analysis of Database Sort and Search Algorithms 59 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorujący wykorzystujący standard Ethernet. Remote control-monitoring system using Ethernet standard. 60 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorującego wykorzystujący standard Wi-Fi. Remote control-monitoring system using Wi-Fi standard. 61 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Analiza wpływu parametrów procesu syntezy nadprzewodników wysokotemperaturowych na ich właściwości Analysis of effect of high-tc superconductors synthesis parameters on electric elektryczne. properties of superconductors. 62 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem Ethernet Digital i/o module with USB interface. 63 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem Wi-Fi. Digital i/o module with Wi-Fi interface.

3 64 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski System sterowania zasilaczem programowanym wykorzystujący laboratoryjną kartę pomiarową. Control system of programmable power supply using data acquisition board. 65 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Stanowisko dydaktyczne do badań elementów półprzewodnikowych wykorzystujące laboratoryjną kartę Educational stand for testing of semiconductor elements using data acquisition pomiarową. board. 66 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski System do badań właściwości elektrycznych materiałów przewodzących wykorzystujący laboratoryjną kartę System for treatment of electrical properties of conducting materials using data pomiarową. acquisition board. 67 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do projektowania trajektorii ruchu systemu pozycjonowania w mikroobrabiarce laserowej Software for designing trajectory of the movement of positioning system in laser micromachine. 68 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do wstępnej analizy jakościowej i ilościowej obrazów mikroskopowych Software for preliminary quality and quantity analysis of microscopic images. 69 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji topologii powierzchni na podstawie obrazów Software for 3D reconstruction of surface topology on the basis of microscopic mikroskopowych images. 70 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Zastosowanie interfejsu www w aplikacjach pomiarowych Usage of www interface in measurements application 71 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska do badań kriogenicznych Software for control of cryogenic stand. 72 I - 12 Dr. inŝ. Maria Walczak Opracowanie komputerowego systemu do analizy obrazów mikroskopowych Elaborating of computer analysis system for microscopic images 73 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowo-kontrolny do sterowania bramą wjazdową E microprocessor measurement and control system for controlling a gateway. 74 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowo-kontrolny do sterowania komorą termiczną. A mikroprocessor measurement and control system for controlling a thermal chamber 75 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do monitorowania predkości i kierunku wiatru A mikroprocessor measurement system for monitoring the wind speed and direction. 76 I-12 dr inŝ.. Adam Graczyk Mikroprocesorowy system pomiarowy do okreslania odległości. A mikroprocessor measurement system for determining distance. Kierunek: Automatyka i Robotyka studia II stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat pracy w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Analiza porównawcza komputerowych systemów pomiarowych. A Comparative Analysis of Computer Measurement Systems. dr inŝ.. Adam Graczyk A Comparative Analysis of Electronic Measuring Sensors for Nonelectric 2 I - 12 Analiza porównawcza elektronicznych czujników pomiarowych wielkości nieelektrycznych. Quantities. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 3 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk monitorowania parametrów cieczy. Measurement System for Liquid Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 4 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk monitorowania napięcia i temperatury w samochodzie. Measurement System for Voltage and Temperature Monitoring in a Car. dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych mikroprocesorowego systemu pomiarowego do Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 5 I - 12 monitorowania parametrów meteorologicznych. Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych komputerowego systemu pomiarowego do monitorowania Working out and Metrological Properties Analysis of a Microprocessor 6 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk parametrów jakości energii elektrycznej. Measurement System for Meteorological Parameters Monitoring. Opracowanie i analiza właściwości metrologicznych komputerowego systemu pomiarowego do monitorowania Working out and Metrological Properties Analysis of a Computer Measurement 7 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk mocy w układzie trójfazowym. System for Power Monitoring in a Three-Phases System. 8 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie aplikacji dwukanołowego oscyloskopu z opcją analizy widmowej. Working out an Application for Two-Channel Oscilloscope with Spectral Analysis. 9 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników analogowo-cyfrowych. Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected Analog to Digital Converters. 10 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk Opracowanie modeli i analiza właściwości metrologicznych wybranych przetworników AC/DC. Working out Models and Metrological Properties Analysis of Selected AC/DC Converters. Working out a Model and Metrological Properties Analysis of a Measuring Opracowanie modelu i analiza właściwości metrologicznych mirnika do pomiaru mocy biernej w układzie Instrument for the Measurement of Passive Power in a Three-Phase System at 11 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk trójfazowym przy odkształconych napięciach i prądach. Non-Sinusoidal Voltages and Currents. Working out a Model and Metrological Properties Analysis of a Measuring Opracowanie modelu i analiza właściwości metrologicznych miernika do pomiaru mocy asymetrii w układzie Instrument for the Measurement of Asymmetrical Power in a Three-Phase 12 I - 12 dr inŝ. Adam Graczyk trójfazowym przy odkształconych napięciach i prądach. System at Non-Sinusoidal Voltages and Currents

4 13 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - 12 Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych. The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych. Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych. Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów. Product Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a. Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara. Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych Program ENIAC do realizacji wybranych obliczeń numerycznych The ENIAC Program for Realizations of Selected Numerical Computations Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Wielomianów Ortogonalnych Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Splajnów Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Wielomianów Ortogonalnych Analysis an Realizations of the LMS Approximation by Use the Splines Tensor Analiza i realizacja Aproksymacji Średniokwadratowej za pomocą Iloczynów Tensorowych Splajnów Product Analyzes and Realizations of the Uniform Approximation. The Second Analiza i realizacja Aproksymacji Jednostajnej. II Algorytm Remeza Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Function Integration. Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Funkcji. Kwadratury Gaussa i Gaussa-Legendre a Analiza i realizacja wybranych algorytmów Rozwiązywania Układów Równań Liniowych. Od Rozkładu LU do Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Solving of the Linear QR Francisa Analiza i realizacja wybranych algorytmów Całkowania Układów Równań RóŜniczkowych Zwyczajnych. Od Analyzes and Realizations of Selected Algorithms of Integration of the Ordinary Metody Rungego-Kutty do Metody Geara Analiza i realizacja wybranych Generatorów Liczb Pseudolosowych Analiza i realizacja wybranych algorytmów Szyfrowania. Kryptografia Sieci Bezprzewodowe Standardu Analiza bezpieczeństwa Projekt i realizacja małej Bazy Danych. Architektura Klient-Serwer

5 40 I - 12 Bezpieczeństwo Baz Danych. Kryptografia w Bazach Danych Analysis of Database Sort and Search Algorithms 41 I - 12 Analiza Algorytmów Sortowania i Przeszukiwania Baz Danych 42 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do projektowania trajektorii ruchu systemu pozycjonowania w mikroobrabiarce laserowej Software for designing trajectory of the movement of positioning system in laser micromachine. Software for preliminary quality and quantity analysis of microscopic images. 43 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do wstępnej analizy jakościowej i ilościowej obrazów mikroskopowych Oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji topologii powierzchni na podstawie obrazów Software for 3D reconstruction of surface topology on the basis of microscopic 44 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda mikroskopowych images. 45 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Zastosowanie interfejsu www w aplikacjach pomiarowych Usage of www interface in measurements application 46 I - 12 Dr. inŝ. Marcin Lebioda Oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska do badań kriogenicznych Software for control of cryogenic stand. 47 I - 12 Dr. inŝ. Maria Walczak Opracowanie komputerowego systemu do analizy obrazów mikroskopowych Elaborating of computer analysis system for microscopic images 48 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorujący wykorzystujący standard Ethernet. Remote control-monitoring system using Ethernet standard. 49 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Zdalny system sterująco-monitorującego wykorzystujący standard Wi-Fi. Remote control-monitoring system using Wi-Fi standard. Analiza wpływu parametrów procesu syntezy nadprzewodników wysokotemperaturowych na ich właściwości Analysis of effect of high-tc superconductors synthesis parameters on electric 50 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski elektryczne. properties of superconductors. 51 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski Moduł wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem USB Digital i/o module with USB interface. System do badań właściwości elektrycznych materiałów przewodzących wykorzystujący laboratoryjną kartę System for treatment of electrical properties of conducting materials using data 52 I - 12 dr inŝ. J. Rymaszewski pomiarową. acquisition board.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY ANALIZATOR-ESTYMATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ I. GENEZA I KONCEPCJA NOWEGO URZĄDZENIA

UNIWERSALNY ANALIZATOR-ESTYMATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ I. GENEZA I KONCEPCJA NOWEGO URZĄDZENIA Janusz Mindykowski Akademia Morska w Gdyni UNIWERSALNY ANALIZATOR-ESTYMATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ I. GENEZA I KONCEPCJA NOWEGO URZĄDZENIA W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 A. Kierujący pracą: dr hab. inż. S. Kaczmarek 1. Protokół OpenFlow i jego zastosowanie 2. Metody klasyfikacji strumieni pakietów

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

dr inż. Janusz Dulas Autoreferat

dr inż. Janusz Dulas Autoreferat Załącznik 2 dr inż. Janusz Dulas Autoreferat Jestem absolwentem Politechniki Opolskiej, którą ukończyłem z wyróżnieniem w 1995 roku. Uzyskałem tytuł magistra inżyniera na kierunku Elektrotechnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Adam Biernat, Wojciech Urbański Współczesna metrologia w sposób jednoznaczny opierana jest na metodach wirtualizujących akt pomiaru. Zalety,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011

Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011 Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011 Prezentacje partnerów i użytkowników sprzętu i oprogramowania National Instruments System przeprowadzania statycznych i dynamicznych eksperymentów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM ŚWIATŁA Z LASERA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO

WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM ŚWIATŁA Z LASERA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Zbigniew KRAWIECKI* Dariusz GLOGER* WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

1.4 Mikrometryczne wzorce wysokości (Height micrometers) Faktor Piotr Pachczyński Chodzież ( Poland) Isotek Sp.z o.o.

1.4 Mikrometryczne wzorce wysokości (Height micrometers) Faktor Piotr Pachczyński Chodzież ( Poland) Isotek Sp.z o.o. Control-Tech 2009 Branżowa lista wystawców List of exhibitors according to branch represented: 1. Pomiary długości i kąta (Linear and angular measurements) 1.1 Sprawdziany do otworów (Drill jigs) 1.2 Głowice

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 9. Systemy akwizycji danych pomiarowych Interfejsy, magistrale i złącza komunikacyjne Poszczególne etapy procedury pomiarowej 13-06-2015

Wykład nr 9. Systemy akwizycji danych pomiarowych Interfejsy, magistrale i złącza komunikacyjne Poszczególne etapy procedury pomiarowej 13-06-2015 2/40 Systemy akwizycji danych pomiarowych Interfejsy, magistrale i złącza komunikacyjne Poszczególne etapy procedury pomiarowej Wykład nr 9 13-06-2015 Tor pomiarowy a postprocessing 3/40 4/40 System pomiarowy

Bardziej szczegółowo