PORADNIK INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Terumo Cardiovascular Systems Corporation PORADNIK INFORMACYJNY 29 marca 2011 r. Zawiera Zaświadczenie o konieczności używania sprzętu medycznego. Formularz na użytek międzynarodowy

2 SPIS TREŚCI Strona 3: Wstęp Strona 6: Produkty zastępcze dla produktów o ograniczonej dostępności Strona 8: Produkty dostępne w ograniczonym zakresie i Zaświadczenie o konieczności używania sprzętu medycznego Strona 10: Produkty dostępne bez ograniczeń Strona 12: Wskazówki dla użytkowników dotyczące Zaświadczenia o konieczności używania sprzętu medycznego Załącznik A: Zaświadczenie o konieczności używania sprzętu medycznego Załącznik B: Obsługa techniczna i sprzedaż produktów Terumo na świecie

3 WSTĘP Firma Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Terumo CVS) przygotowała niniejszy Poradnik w celu przekazania informacji na temat zmian w dostępności określonych produktów wynikających z wejścia w życie Ugody w związku ze stałym zakazem (Ugoda) wydanej przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Poradnik zawiera również wskazówki dotyczące możliwości uzyskania w przyszłości pomocy technicznej w przypadku większości produktów Terumo CVS będących obecnie w użyciu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie ta sytuacja może oznaczać dla Państwa oraz Państwa personelu. Reprezentant handlowy Terumo CVS obsługujący Państwa służy wszelką pomocą w związku z brakiem dostępności niektórych produktów. Ponadto w razie wątpliwości użytkownicy sprzętu Terumo CVS w Stanach Zjednoczonych mogą skorzystać z infolinii pod numerem oraz znaleźć aktualne informacje na temat tej Ugody na stronie internetowej pod adresem Użytkownicy naszego sprzętu mieszkający poza granicami USA powinni zgłosić się do lokalnego dystrybutora Terumo lub wejść na stronę internetową (poniżej lista adresów). (Lokalizacja oddziałów międzynarodowych oraz dane kontaktowe znajdują się w Załączniku B). Opis sytuacji Dnia 29 marca 2011 r. firma Terumo CVS podpisała Ugodę z FDA. Ugoda jest wynikiem inspekcji przeprowadzonej przez FDA w zakładzie firmy Terumo CVS w miejscowości Ann Arbor w dniach od 4 stycznia do 29 marca 2010 r., podczas której FDA stwierdziła, że produkcja, procesy technologiczne oraz projekty urządzeń wytwarzanych w zakładzie nie spełniają wymogów Systemu Jakości FDA (FDA Quality System) oraz nie są zgodne z procedurami zgłaszania problemów ze sprzętem medycznym (Medical Device Reporting MDR). Zgodnie z raportem FDA firma Terumo CVS nie spełniła wymagań w zakresie podejmowania środków zaradczych i zapobiegawczych, zgodności produktu, obsługi reklamacji, kontroli sprzedaży, walidacji procesów oraz kontroli projektu. Na mocy postanowień Ugody, firma Terumo CVS ma obowiązek podjąć określone działania naprawcze w celu spełnienia wymogów określonych przez rozporządzenia FDA. Ograniczenia w dostępności produktów Ponadto na mocy Ugody firma Terumo CVS ma obowiązek ograniczyć dostępność niektórych produktów wytwarzanych w zakładzie w Ann Arbor: Ugoda zabrania firmie Terumo CVS udostępniania urządzenia CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (System monitorowania poziomu hematokrytu/saturacji krwi tlenem) aż do momentu wyjaśnienia sytuacji przez FDA (patrz strona 6). Poradnik zawiera listę produktów zastępczych, których można używać w okresie tymczasowej niedostępności systemu CDI 101. Ponadto Ugoda zabrania firmie Terumo CVS udostępniania produktu TenderFlow

4 Pediatric Arterial Cannulae (pediatryczna kaniula tętnicza Tenderflow ). Poradnik zawiera listę dostępnych produktów zastępczych. Ugoda zezwala firmie Terumo CVS kontynuować dystrybucję innego sprzętu produkowanego w zakładzie w Ann Arbor (patrz strona 8) w celu obsługi wyłącznie pacjentów obecnie korzystających ze sprzętu Terumo na terenie USA (zwanych dalej obecnymi użytkownikami w USA ) oraz obecnych bezpośrednich dystrybutorów międzynarodowych (zwanych dalej obecnymi międzynarodowymi dystrybutorami ). Termin obsługa został zdefiniowany w Ugodzie jako możliwość świadczenia poniżej wymienionych usług przez Terumo CVS na rzecz obecnych użytkowników w USA oraz obecnych międzynarodowych dystrybutorów w związku z określonymi urządzeniami będącymi własnością obecnych użytkowników w USA lub zakupionych przez obecnych dystrybutorów międzynarodowych do dnia 29 marca 2011 r. włącznie: (1) serwis i konserwacja; (2) wymiana sprzętu (w tym wymiana części, komponentów i akcesoriów) oraz (3) sprzętu oddanego w najem. Firma Terumo CVS nie ma prawa sprzedaży i/lub dystrybucji sprzętu za pośrednictwem jakiegokolwiek obecnego międzynarodowego dystrybutora, jeśli określone urządzenie nie jest przeznaczone dla obecnie używającej go placówki, szpitala i/lub grupy perfuzjonistów lub lekarzy (zwanych dalej obecnymi międzynarodowymi użytkownikami końcowymi ), którzy weszli w posiadanie takiego urządzenia przed dniem 29 marca 2011 r. Aby uzyskać wsparcie techniczne ze strony Terumo CVS, upoważniony reprezentant obecnego użytkownika w USA i/lub obecnego międzynarodowego użytkownika końcowego musi podpisać załączony formularz Zaświadczenia o konieczności używania sprzętu medycznego (CMN) (Załącznik A), który potwierdza, że użytkownik jest świadomy wyników inspekcji przeprowadzonej przez FDA w zakładzie produkcyjnym Terumo CVS w Ann Arbor i ocenił korzyści i ryzyko związane z używaniem określonego sprzętu oraz że uważa, że dalsze stosowanie tego sprzętu jest niezbędne do wykonywania zabiegów wymagających krążenia pozaustrojowego. Lista urządzeń (oraz powiązanych z nimi części, komponentów i akcesoriów) dostępnych obecnym użytkownikom w USA oraz obecnym międzynarodowym dystrybutorom, wspólnie określanych jako Produkty dostępne w ograniczonym zakresie, znajduje się na stronie 8 niniejszego Poradnika. Wszystkie pozostałe produkty Terumo CVS, które nie są wytwarzane, poddawane obróbce, pakowane, montowane ani oznaczane etykietami w zakładzie produkcyjnym Terumo CVS w Ann Arbor i w stosunku do których zakład ten nie świadczy żadnych usług posprzedażowych, nie są objęte ograniczeniami narzuconymi Ugodą z FDA. Lista takich produktów zamieszczona jest na stronie 10 tego Poradnika. Ciągłość komunikacji Po roku od dnia 29 marca 2011 r. oraz później co sześć miesięcy aż do momentu zatwierdzenia przez FDA zgodności pracy zakładu Terumo CVS z obowiązującymi przepisami i regulacjami, firma Terumo CVS zobowiązana jest do wysyłania powiadomienia (zatwierdzonego przez FDA) do obecnych użytkowników w USA oraz międzynarodowych końcowych użytkowników, których upoważnieni reprezentanci podpisali formularz CMN. Powiadomienie zawierać będzie bieżące

5 informacje na temat postępów w zakresie spełnienia wymagań FDA przez zakład produkcyjny w Ann Arbor. (telefon) Obsługa klienta Terumo CVS (połączenia w USA) lub (połączenia międzynarodowe) (adres ) (strona internetowa)

6 PRODUKTY ZASTĘPCZE DLA PRODUKTÓW O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI Na mocy warunków Ugody w chwili obecnej firma Terumo CVS nie ma prawa udostępniać 1 następujących produktów żadnej osobie ani organizacji: CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (System monitorowania poziomu hematokrytu/saturacji krwi tlenem) UWAGA: Jednorazowe kuwety do systemu monitoringu saturacji krwi tlenem/hematokrytu dostępne są do użytku z obecnymi systemami CDI 101 lub innymi systemami monitoringu CDI. TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatryczna kaniula tętnicza Tenderflow ) Poniższa lista produktów zastępczych zatwierdzonych do użytku przez FDA wyszczególnia produkty, z których może skorzystać Państwa placówka w okresie niedostępności systemu CDI 101 oraz pediatrycznych kaniul tętniczych TenderFlow. Poniższa lista ma na celu zapoznanie placówki z dostępnymi produktami oraz pomoc w podjęciu niezależnej decyzji dotyczącej używanego sprzętu nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji określonego sprzętu jako jedynego zastępczego. Produkty zastępcze dla CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (System monitorowania poziomu hematokrytu/saturacji krwi tlenem) Medtronic BioTrend Oxygen Saturation and Hematocrit Monitor (system monitorowania poziomu saturacji krwi tlenem i hematokrytu) Sorin Cobe SAT/HCT monitor nr katalogowy Spectrum Medical System M kod modelu M2 lub M3 Uwaga: Firma Terumo CVS może wypożyczyć Państwu urządzenie CDI 500, które będzie pracować w miejsce CDI 101 aż do czasu zatwierdzenia zgodności tego sprzętu przez FDA. Produkty zastępcze dla TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatryczna kaniula tętnicza Tenderflow ) Opis TenderFlow Medtronic Edwards Maquet/Polystan 6 Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm PEDA008SB 10 Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm PEDA010SB 12 Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm PEDA012SB 1 Termin Produkty oznacza wszystkie komponenty i akcesoria, które przeznaczone są do użytku z danym urządzeniem, chyba że określono inaczej

7 14 Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm PEDA014SB 16 Fr, zbrojona, z odpowietrzanym łącznikiem ¼ cm Fr, zbrojona, z nieodpowietrzanym łącznikiem ¼ cm PEDA016SB Może się zdarzyć, że w określonym kraju będą dostępne tylko niektóre produkty zastępcze

8 PRODUKTY DOSTĘPNE W OGRANICZONYM ZAKRESIE I ZAŚWIADCZENIE O KONIECZNOŚCI UŻYWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Firma Terumo CVS ma prawo do dalszej dystrybucji określonego sprzętu w celu obsługi obecnych użytkowników w USA oraz obecnych międzynarodowych dystrybutorów pod warunkiem, że upoważniony reprezentant obecnego użytkownika w USA i/lub obecnego międzynarodowego użytkownika końcowego podpisał załączony formularz CMN, w którym zaświadczył, że po zapoznaniu się z wynikami inspekcji FDA w zakładzie produkcyjnym Terumo CVS w Ann Arbor oraz po dokonaniu oceny ryzyka oraz korzyści wynikających z dalszego stosowania określonego sprzętu uważa, że stosowanie określonego sprzętu jest niezbędne w celu wykonywania zabiegów wymagających krążenia pozaustrojowego. Lista urządzeń wraz z powiązanymi częściami, komponentami oraz akcesoriami, łącznie określanych jako Produkty dostępne w ograniczonym zakresie obejmuje następujące produkty. 2 Płucoserca: Terumo Advanced Perfusion System 1 (Zaawansowany system perfuzji) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modułowy system perfuzji) System odwirowujący: Sarns Centrifugal System (system odwirowujący) Uwaga: Jednorazowa pompa wirująca Sarns Disposable Centrifugal Pump dostępna jest w sprzedaży nieograniczonej Wymienniki ciepła: HX2 Temperature Management System (System zarządzania temperaturą) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System wymiany ciepła) Systemy monitorowania śródoperacyjnego: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (System monitorowania parametrów krwi) Uwaga: Jednorazowe czujniki sztucznych przetok oraz kuwety do systemu monitoringu saturacji krwi tlenem/hematokrytu dostępne są w sprzedaży bez ograniczeń. Piła do sternotomii: Sarns Sternal Saw II System and Replacement Blades (Piła do sternotomii i ostrza wymienne) System zarządzania danymi: T-Link Data Management System (System zarządzania danymi) Kaniule i cewniki: Kaniule do płucoserca (CPB) Kaniule do kardioplegii Odpowietrzniki, ssaki medyczne, rozszerzacze, łączniki i reduktory 2 Termin Produkty oznacza wszystkie komponenty i akcesoria, które przeznaczone są do użytku z danym urządzeniem, chyba że określono inaczej

9 Uwaga: Pediatryczne kaniule tętnicze Tenderflow są niedostępne. Poprawne wypełnienie formularza CMN umożliwia placówce medycznej uzyskanie pomocy w przypadku posiadania powyżej wymienionego sprzętu. Wzór formularza CMN znajduje się w Załączniku A do niniejszego poradnika

10 PRODUKTY DOSTĘPNE BEZ OGRANICZEŃ 3 Poniżej wymienione produkty, które nie są wytwarzane, poddawane obróbce, pakowane, montowane ani oznaczane etykietami w zakładzie produkcyjnym Terumo CVS w Ann Arbor i w stosunku do których zakład ten nie świadczy żadnych usług posprzedażowych, nie są objęte ograniczeniami narzuconymi Ugodą z FDA. Produkty wytwarzane przez Terumo CVS Systemy do oksygenacji oraz akcesoria: Oksygenatory CAPIOX SX Oksygenatory CAPIOX RX Oksygenatory CAPIOX FX ROCSafe Hybrid Perfusion System (Hybrydowy system perfuzji) Zestawy kaniul i drenów Uwaga: Zestawy kaniul i drenów, które zawierają kaniule Terumo są dostępne w ograniczonym zakresie (patrz strona 8). Jednorazowa pompa odśrodkowa Sarns Disposable Centrifugal Pump (Jednorazowa pompa odśrodkowa Sarns ) CAPIOX Disposable Centrifugal Pump (Jednorazowa pompa odśrodkowa CAPIOX ) Zbiorniki: CAPIOX Flexible Venous Reservoirs (Elastyczne zbiorniki żylne) CAPIOX Cardiotomy Reservoirs (Zbiorniki kardiotomijne) Produkty ochrony mięśnia sercowego: Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and MP-4 Monitoring Module (Zestaw kardioplegiczny z wymiennikiem ciepła i modułem monitorującym) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and MP-4 Monitoring Module (Zestawy kardioplegiczne ze zwojem PCW i modułem monitorującym) Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and Bubble Trap (Zestawy kardioplegiczne z wymiennikiem ciepła i pułapką powietrzną) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and Bubble Trap (Zestawy kardioplegiczne ze zwojem PCW i pułapką powietrzną) CAPIOX CP50 Cardioplegia Set (Zestaw kardioplegiczny) Filtry: Terumo AL6X Arterial Blood Line Filter (Filtr linii krwi tętniczej) Terumo AL8X Arterial Blood Line Filter (Filtr linii krwi tętniczej) CAPIOX Arterial Line Filters (Filtry linii tętniczej) Hemokoncentraty: - CAPIOX Hemoconcentrators (Hemokoncentraty ) Pułapki powietrzne: 3 Termin Produkty oznacza wszystkie komponenty i akcesoria, które przeznaczone są do użytku z danym urządzeniem, chyba że określono inaczej

11 CAPIOX Bubble Traps (Pułapki powietrzne) Pobieranie naczyń: VirtuoSaph Endoscopic Vein Harvesting System (System do endoskopowego pobierania żył) VirtuoSaph Plus Endoscopic Vessel Harvesting System (System do endoskopowego pobierania naczyń) Terumo Endoscope (endoskop) Generatory, komponenty wieży endoskopowej, tace sterylizacyjne Produkty dystrybuowane przez Terumo CVS System do autotransfuzji: Fresenius C.A.T.S Continuous AutoTransfusion System (system do autotransfuzji) Terapia preparatami płytkowymi: SmartPReP 2 Platelet Concentrate System (system koncentratu płytkowego) Filtry Filtry Pall do użytku w płucosercach Hemokocentraty Minntech Hemocor HPH Hemoconcentrators (hemokoncentraty) Produkty wytwarzane przez inne firmy koncernu Terumo Terumo Medical Corporation Terumo Interventional Systems, oddział Terumo Medical Corporation Terumo Heart, Inc. Vascutek Ltd. MicroVention, Inc

12 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZENIA O KONIECZNOŚCI UŻYWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Dnia 29 marca 2011 r. firma Terumo Cardiovascular Systems Corporation, Terumo CVS, podpisała Ugodę w związku ze stałym zakazem (Ugoda) z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA). Na mocy Ugody firma Terumo CVS ma prawo do dalszej dystrybucji określonego sprzętu Terumo CVS (zgodnie z listą produktów na następnej stronie) w celu zapewnienia obsługi obecnym użytkownikom w USA ( obecni użytkownicy w USA ) oraz obecnym bezpośrednim dystrybutorom poza terenem USA ( obecni dystrybutorzy międzynarodowi ) pod warunkiem, że byli właścicielami lub zakupili określony sprzęt przed dniem 29 marca 2011 r. Termin obsługa został zdefiniowany w Ugodzie jako możliwość świadczenia poniżej wymienionych usług przez Terumo CVS na rzecz obecnych użytkowników w USA oraz obecnych międzynarodowych dystrybutorów w związku z określonymi urządzeniami będącymi własnością obecnych użytkowników w USA lub zakupionych przez obecnych dystrybutorów międzynarodowych do dnia 29 marca 2011 r.: (1) serwis i konserwacja; (2) wymiana sprzętu (w tym wymiana części, komponentów i akcesoriów) oraz (3) sprzętu oddanego w najem. Firma Terumo CVS nie ma prawa sprzedaży i/lub dystrybucji sprzętu za pośrednictwem jakiegokolwiek obecnego międzynarodowego dystrybutora, jeśli określone urządzenie nie jest przeznaczone dla obecnie używającej go placówki, szpitala i/lub grupy perfuzjonistów lub lekarzy (zwanych dalej obecnymi międzynarodowymi użytkownikami końcowymi ), którzy weszli w posiadanie takiego urządzenia przed dniem 29 marca 2011 r. Aby uzyskać wsparcie techniczne w przypadku produktów wymienionych poniżej, należy wykonać następujące czynności: upoważniony reprezentant obecnego użytkownika w USA i/lub obecnego międzynarodowego użytkownika końcowego musi podpisać formularz Zaświadczenia o konieczności używania sprzętu medycznego (CMN), który potwierdza, że użytkownik jest świadomy wyników inspekcji przeprowadzonej przez FDA w zakładzie produkcyjnym Terumo CVS w Ann Arbor i ocenił korzyści i ryzyko związane z używaniem określonego sprzętu oraz że uważa, że dalsze stosowanie tego sprzętu jest niezbędne do wykonywania zabiegów wymagających krążenia pozaustrojowego. Formularz CMS musi zostać podpisany przez następujące osoby: Dyrektor placówki, prezes placówki, ordynator szpitala, ordynator bloku operacyjnego, dyrektor oddziału operacyjnego, główny perfuzjonista lub administrator szpitala. Obecni użytkownicy w USA mają obowiązek przekazać wypełniony formularz CMN firmie Terumo CVS w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż 13 maja 2011 r. przed uzyskaniem pomocy technicznej. Obecni międzynarodowi użytkownicy końcowi mają obowiązek przekazać wypełniony formularz CMN lokalnemu dystrybutorowi albo bezpośrednio do biura Terumo przed uzyskaniem pomocy technicznej. Adres Terumo CVS do przesyłania formularzy CMN dla użytkowników w USA: 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI lub faksem: lub

13 lub pocztą (załączony plik PDF): Międzynarodowi użytkownicy końcowi proszeni są o przekazanie formularza CMN lokalnemu dystrybutorowi lub do najbliższego biura Terumo (patrz Załącznik B, w którym znajdują się dane kontaktowe oddziałów) Jeśli formularz będzie niekompletny lub obecny użytkownik w USA nie dopełni obowiązku zwrotu formularza w terminie do 13 maja 2011 r., firma Terumo nie przyjmie oświadczenia i nie będzie mogła służyć wsparciem technicznym w przypadku produktów wymienionych na następnej stronie w danej placówce. Podobna sytuacja dotyczy międzynarodowych użytkowników końcowych, którzy nie dostarczą wypełnionego poprawnie formularza firmie Terumo CVS przed zażądaniem wsparcia technicznego. Reprezentant handlowy Terumo skontaktuje się z Państwem i pomoże wypełnić formularz CMN, a także wyjaśni ewentualne wątpliwości

14 Firma Terumo CVS dołoży wszelkich starań, aby dalsza pomoc techniczna (użytkowanie, zakup i naprawa sprzętu i akcesoriów, części zapasowych i komponentów) przebiegała możliwie płynnie. Produkty dostępne ze względu na medyczną konieczność: Płucoserca: Terumo Advanced Perfusion System 1 (Zaawansowany system perfuzji) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modułowy system perfuzji) System odwirowujący: Sarns Centrifugal System (system odwirowujący) Uwaga: Jednorazowa pompa wirująca Sarns Disposable Centrifugal Pump dostępna jest w sprzedaży nieograniczonej Wymienniki ciepła: HX2 Temperature Management System (System zarządzania temperaturą) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System wymiany ciepła) Systemy monitorowania śródoperacyjnego: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (System monitorowania parametrów krwi) Uwaga: Jednorazowe czujniki sztucznych przetok oraz kuwety do systemu monitoringu saturacji krwi tlenem/hematokrytu dostępne są w sprzedaży bez ograniczeń. Piła do sternotomii: Sarns Sternal Saw II System and Replacement Blades (Piła do sternotomii i ostrza wymienne) System zarządzania danymi: T-Link Data Management System (System zarządzania danymi) Kaniule i cewniki: Kaniule do płucoserca (CPB) Kaniule do kardioplegii Odpowietrzniki, ssaki medyczne, rozszerzacze, łączniki i reduktory Uwaga: Pediatryczne kaniule tętnicze Tenderflow są niedostępne

15 Załącznik A: FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O KONIECZNOŚCI UŻYWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (CMN) UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI Proszę podać następujące dane: Nazwa użytkownika (instytucja lub szpital) Adres: Miejscowość: Kraj: Po zapoznaniu się z Poradnikiem dla użytkowników z dnia 29 marca 2011 r. informującym o wynikach inspekcji przeprowadzonej przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) na terenie zakładu produkcyjnego Terumo CVS w Ann Arbor, zaświadczam, że nasza placówka medyczna oceniła ryzyko i korzyści związane z dalszym używaniem sprzętu Terumo wymienionego na stronie 14 i podjęła decyzję, że dalsze korzystanie z tego sprzętu oraz zakup części zamiennych, komponentów i akcesoriów znajdujących się na liście produktów zastrzeżonych jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzania zabiegów wymagających krążenia pozaustrojowego. Podpis osoby upoważnionej: Instytucja/Szpital: Imię i nazwisko (drukowanymi literami): Tytuł: Data: Telefon: Adres (jeśli jest): Prosimy o przekazanie formularza CMN lokalnemu dystrybutorowi lub do najbliższego biura Terumo (patrz Załącznik B, w którym znajdują się dane kontaktowe oddziałów)

16 Appendix A: CERTIFICATE OF MEDICAL NECESSITY (CMN) FORM INTERNATIONAL USERS Provide the following information: User name (institution or hospital): Address: City: Country: After reading the 29 March 2011 user Notification Guide regarding the FDA findings at the Terumo CVS Ann Arbor manufacturing facility, I certify that this medical facility evaluated the relevant risks and benefits and concluded that it has an immediate medical need for the continued use and purchase of the Terumo CVS products listed on page 14 and their associated parts, components, and accessories, because these products are necessary for us to perform cardiovascular bypass procedures. Authorized Signature: Institution/Hospital: Name (print): Title: Date: Telephone: (if available): Please return the completed CMN form to your local distributor or the closest Terumo office (see Appendix B for office locations and contact information)

17 Załącznik B: Obsługa techniczna i sprzedaż Europa Terumo Europe N.V. Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Cardiovascular Systems Liaison Office Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel.: Fax: Terumo Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel: Fax: Terumo Deutschland GmbH Zweigniederlassung Spreitenbach Bodenäckerstrasse Spreitenbach, Switzerland Tel: Fax: Laboratoires Terumo France S.A. Parc Ariane - Bât. Uranus 1, rue Hélène Boucher Guyancourt Cedex, France Tel: Fax: Terumo Italia SRL Via Simone Martini, 143 / Roma RM Italy Tel: Fax: Terumo Europe España SL Avda. Juan Carlos I, Nº 13-7ª Planta Edificio Torre La Garena Alcalá de Henares (Madrid) Spain Tel: Fax:

18 Terumo UK Ltd. Tamesis The Causeway Egham, Surrey TW20 9AW, United Kingdom Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Benelux Sales Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: The Netherlands: Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Emerging Market Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Moscow Representative Office JSC Northern Tower 13Fr., 10 Testovskaya Street Moscow , Russia Tel: Fax: Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Sweden Tel: Fax: Terumo Denmark Filial of Terumo Sweden AB Tel: Fax:

19 Obsługa techniczna i sprzedaż Azja Terumo Corporation Headquarters 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo, , Japan Tel: Fax: Terumo Corporation Singapore Branch 300 Beach Road #32-06 The Concourse Singapore Tel: Fax: Terumo Corporation Kuala Lumpur Suite C405, 4th Floor Centre Tower Wisma Consplant 1 No. 2 Jalan SS 16/ Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: PT.Terumo Indonesia Wisma Kyoei Prince 5th Floor JL. Jend. Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220, Indonesia Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. #1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke Road (Sukhumvit 21) Kwaeng Klongtoeynua, Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str., Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam Tel: /1644 Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office HOANG ANH SAFOMEC Office Building, Room No. 505, 5th Floor Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: /4 Fax:

20 Terumo Corporation Taipei Branch 7A-1, No.170 Tun-Hwa North Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: Terumo Korea Corporation 6F, Shinwon Building, Yeoksam dong, Kangnam-gu Seoul, , Korea Tel: Fax: Terumo Marketing Philippines Inc West Tower, Pse Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippines Tel: / / Fax: Terumo China (Hong Kong) Ltd /F., King's Commercial Centre, 25 King's Road North Point, Hong Kong Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Rm.1881, Tower B, City Center of Shanghai, No.100 Zun Yi Road Shanghai, , China Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch Room 801, PICC Building, 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District Beijing, , China Tel: Fax: /6956 Obsługa techniczna i sprzedaż Australia Terumo Corporation Australian Branch Level 4, Building B, 11 Talavera Road Macquarie Park NSW 2113, Australia Tel: Fax:

21 Obsługa techniczna i sprzedaż Bliski Wschód, Afryka i Indie Terumo Corporation Dubai Branch AL MASRAF Tower, 22nd Floor, Deira P.O. Box Dubai, U.A.E. Tel: Fax: Terumo Corporation South Africa Representative Office 1st Floor, Building 11, Pinewood Office Park 33, Riley Road, Woodmead Johannesburg 2052, South Africa Tel: / Fax Terumo Corporation Chennai Branch Alexander Square, 4th Floor, No. 34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy Chennai , India Tel: / / Fax: Obsługa techniczna i sprzedaż Ameryka Południowa Terumo Latin America Corporation Doral Corporate Center I 6th Floor 8750 NW 36th Street Miami, FL U.S.A. Tel: Fax: Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V. Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No Piso 6. Colonia Santa Fe. C.P Delegacion Cuajimalpa, Mexico, D.F., Mexico Tel: Fax: Terumo Medical do Brasil Ltda. Rua Gomes de Carvalho, cj. 151 e Vila Olimpia CEP: , São Paulo, SP - Brazil Tel: Fax: Terumo Chile Ltda. Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio Central Park, Las Condes Santiago , Chile Tel: Fax: Terumo Colombia Andina SAS Edificio Bogota Business Center, Calle 103, No.14A-53, Oficina 307 Bogota, D.C., Colombia Tel/Fax:

Aktualizacja Windows Vista

Aktualizacja Windows Vista Page 1 of 5 Aktualizacja Windows Vista Jeśli jakakolwiek z informacji jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nazwa aktualizacji technicznej Program aktualizacji technologicznej

Bardziej szczegółowo

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.: 44 649 14 00 www.skamex.com.pl e-mail: info@skamex.com.pl Skamex Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis.

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis. PILNE POWIADOMIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE WYROBU MEDYCZNEGO (wycofanie z rynku) Stenty nitinolowe S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis Wszystkie numery katalogowe (PATRZ WYKAZ WYCOFYWANYCH PRODUKTÓW PONIŻEJ) Numery

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf na ramię,

Ultrasonograf na ramię, Ultrasonograf w punkcie badania Ultrasonograf na ramię, przeznaczony do noszenia POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ANESTEZJA REGIONALNA BADANIA INWAZYJNE REUMATOLOGIA URZĄDZENIE PRZYŁÓŻKOWE KARDIOLOGIA RADIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 38 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH NR 1 W 18 KRAJACH 36,000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 16.3 MILIARDÓW EURO 2,300 ODDZIAŁÓW Sieć Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA Dla kraników Medfusion TM. Działania naprawcze dotyczące Bezpieczeństwakorekta

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA Dla kraników Medfusion TM. Działania naprawcze dotyczące Bezpieczeństwakorekta Smiths Medical Deutschland GmbH, Bretonischer Ring 3, Grasbrunn, 85630 Germany Dla kraników Medfusion TM Uszkodzone produkty: 4-drożne kraniki Medfusion TM 3-drożne kraniki Medfusion TM 1-drożne kraniki

Bardziej szczegółowo

AH725. Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę. Gatunek do stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD. Keeping the Customer First

AH725. Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę. Gatunek do stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 370-P Gatunek stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę Trzy cechy zapewniają dużą trwałość narzędzia i

Bardziej szczegółowo

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA Zasilacze do automatycznych sterowników do kontroli ciśnienia w mankietach Covidien Shiley

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA Zasilacze do automatycznych sterowników do kontroli ciśnienia w mankietach Covidien Shiley PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA Zasilacze do automatycznych sterowników do kontroli ciśnienia w mankietach Covidien Shiley 27 października 2015 roku Do wiadomości: Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PILNE ZAWIADOMIENIE O POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Linia do HOTLINE (L70-NI)

PILNE ZAWIADOMIENIE O POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Linia do HOTLINE (L70-NI) Warszawa, dn. 2011-11-25 PILNE ZAWIADOMIENIE O POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE Produkt dotknięty zdarzeniem: Linia do HOTLINE (L70-NI) Rodzaj działań: Pilne działania naprawcze zapewniające bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 20 lutego 2014 PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM: RODZAJ DZIAŁANIA: Rurka intubacyjna Teleflex ISIS z portem do odsysania z okolicy podgłośniowej

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie bezpieczeństwa Biuletyn techniczny nr 015 corpuls

Informacje w zakresie bezpieczeństwa Biuletyn techniczny nr 015 corpuls Biuletyn techniczny nr 015 corpuls GS Elektromedizinische Geräte Hauswiesenstraße 26 Tel. +49 8191 65722-0 Fax +49 8191 65722-22 info@corpuls.com www.corpuls.com Nr Dotyczy Data Ilość stron 015 Użytkowników

Bardziej szczegółowo

SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH

SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH TYM RAZEM, SAM O TO PROSIŁEŚ. Słuchaliśmy, co mają do powiedzenia nasi Klienci w różnych gałęziach przemysłu. Oto, czego potrzebujesz. NIŻSZY

Bardziej szczegółowo

Optyczna maszyna pomiarowa 3D. W pełni zautomatyzowany, przemysłowy skaner 3D do inspekcji w wytwarzaniu i produkcji

Optyczna maszyna pomiarowa 3D. W pełni zautomatyzowany, przemysłowy skaner 3D do inspekcji w wytwarzaniu i produkcji Optyczna maszyna pomiarowa 3D W pełni zautomatyzowany, przemysłowy skaner 3D do inspekcji w wytwarzaniu i produkcji Optyczna maszyna pomiarowa 3D Pomiar współrzędnych 3D Optyczne technologie pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Pompy G1 do układów smarowania

Pompy G1 do układów smarowania Pompy G1 do układów smarowania Stosowane w układach progresywnych Dostosowane do potrzeb i budżetu Pompy G1 Standard i G1 Plus podstawowe modele z serii G. Niezwykle przydatne urządzenia, które pozwalają

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, dnia 06.12.2011

Piaseczno, dnia 06.12.2011 MEDIM Sp. z o.o. Puławska Plaza ul. Puławska 45 B 05-500 Piaseczno centrala 22 570 90 00 faks 22 570 90 01 Dział Serwisu Endoskopii 22 570 90 50 faks 22 570 90 87 Dział Satysfakcji Klienta 22 570 90 74

Bardziej szczegółowo

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji 2016 Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji Profil Slajd 1 Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji Przegląd ok. 41 000 pracowników $ 9,6 miliarda dochodu (2015) Działamy w +100 krajach Zakłady

Bardziej szczegółowo

PILNE: INFORMACJA ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU Powiadomienie o Wycofaniu

PILNE: INFORMACJA ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU Powiadomienie o Wycofaniu ul. Królowej Marysieńki 90 02-954 Warszawa tel: +48 /22/ 651 75 88 fax: +48 /22/ 651 75 89 www.bd.com PILNE: INFORMACJA ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU Powiadomienie o Wycofaniu Temat:

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Pilne zawiadomienie w sprawie bezpieczeństwa stosowania

Pilne zawiadomienie w sprawie bezpieczeństwa stosowania AMO Germany GmbH Telefon: +49 7243 729-0 Rudolf-Plank-Straße 31 Telefax: +49 7243 729-100 D-76275 Ettlingen www.abbottmedicaloptics.com Postfach 10 01 34, D-76255 Ettlingen Pilne zawiadomienie w sprawie

Bardziej szczegółowo

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 security in action GCE SPRAWDZONA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Grupa GCE jest jednym ze światowych liderów w produkcji osprzętu do cięcia oraz spawania gazowego.

Bardziej szczegółowo

LinkedIn bez tajemnic Social Selling. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Marzec, 2016

LinkedIn bez tajemnic Social Selling. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Marzec, 2016 LinkedIn bez tajemnic Social Selling Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Marzec, 2016 8 Marca Kobiety w IT Kobiety w IT - 1945 Agenda Czym jest Social Selling? Jak media społecznościowe zmieniły

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku)

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Usuwalny filtr endokawalny Cordis OPTEASE Numery katalogowe 466F210A 466F210B Wszystkie nieprzeterminowane serie produktu

Bardziej szczegółowo

Social Selling Cisco Tuesday. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016

Social Selling Cisco Tuesday. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016 Social Selling Cisco Tuesday Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016 Agenda Czym jest Social Selling? Tradycyjna sprzedaż vs Social Selling Jak social media zmieniły biznes? LinkedIn

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

NR REF.: 154800, 154801, 154802, 154803, 154805, 154806 oraz 154807;

NR REF.: 154800, 154801, 154802, 154803, 154805, 154806 oraz 154807; Biomet Poland 3 lutego 2014 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DOTYCZY: Komponenty udowe AGC DA 2000 (system kolanowy AGC Dual Articular 2000) NR REF.: 154800, 154801, 154802, 154803, 154805,

Bardziej szczegółowo

Flowchem VE. Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: Składowania surowców wtórnych Zakładów gospodarowania odpadami

Flowchem VE.  Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: Składowania surowców wtórnych Zakładów gospodarowania odpadami Flowchem VE Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: 99 Przemysłu chemicznego 99 Przemysłu ciężkiego 99 Składowania surowców wtórnych 99 Zakładów gospodarowania odpadami www.flowcrete.com.pl Skuteczna

Bardziej szczegółowo

9 55 57 77 79 79 89 95 99 99 77 79 95 99 9 bada 51,40% 51,50% 50,50% 50,00% 50,30% 50,60% 50,60% 50,60% 50,80% 49,30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9,00% 8,70% 8,50% 8,40% 7,50%

Bardziej szczegółowo

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 60 Middletown Avenue North Haven, CT 06473 USA www.medtronic.com PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA System do czyszczenia laparoskopów Clearify 18 października 2016 roku Do wiadomości: Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

OFERTY SPECJALNE EUROPE CITY AIR FRANCE KLM PARIS 479 PLN X AFRICA CITY AIR FRANCE KLM

OFERTY SPECJALNE EUROPE CITY AIR FRANCE KLM PARIS 479 PLN X AFRICA CITY AIR FRANCE KLM EUROPE PARIS 479 PLN X AFRICA ACCRA X 4070 PLN CAPE TOWN 3090 PLN 3090 PLN DAR ES SALAAM X 2890 PLN DAKAR 3790 PLN X ENTEBBE X 3190 PLN KINSHASA 4280 PLN X JOHANNESBURG 2770 PLN 2770 PLN KILIMANJARO X

Bardziej szczegółowo

LVDGROUP.COM SERWIS LVD

LVDGROUP.COM SERWIS LVD SERWIS LVD 2 # SERWIS LVD SPIS TRES CI SERWIS LVD USŁUGI 4 ROZBUDOWA 8 UMOWY 6 SZKOLENIA 9 CZE S CI ZAMIENNE 7 OPROGRAMOWANIE 10 Jedno rozwia zanie nie pasuje do wszystkich zagadnien. Dlatego w dziale

Bardziej szczegółowo

PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA:

PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA: 16 grudnia 2015 r. Do: Kierownicy zarządzający ryzykiem i chirurdzy Temat: PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA: FA 2015-09 Niezgodny produkt: Panewka niskoprofilowa Original

Bardziej szczegółowo

Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY

Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY Tolerancja mocy pozytywnej 0/+3% (4BB) Firma JinkoSolar prezentuje zupełnie nową linię wysoce inteligentnych modułów do szerokiej gamy zastosowań. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA GE Healthcare Healthcare Systems 9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226 USA 9 lutego 2014 Znak wewn. GE Healthcare: FMI 32034 Do: DOTYCZY: Kierownika Personelu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Firmy. Copyright 2010 Latis Logistics - 2 -

Prezentacja Firmy. Copyright 2010 Latis Logistics - 2 - Prezentacja Firmy Copyright 2010 Latis Logistics - 2 - Kim Jesteśmy? Firma Latis Logistics zajmuje się szeroko pojętą spedycją ładunków w transporcie morskim, lotniczym oraz drogowym. Firma zatrudnia zespół

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe. www.flowcrete.com.pl. Przemysł spożywczy. Przemysł farmaceutyczny. Przemysł motoryzacyjny. Przemysł lotniczy

Posadzki przemysłowe. www.flowcrete.com.pl. Przemysł spożywczy. Przemysł farmaceutyczny. Przemysł motoryzacyjny. Przemysł lotniczy Przemysł spożywczy Przemysł farmaceutyczny Posadzki przemysłowe Przemysł motoryzacyjny Przemysł lotniczy Przemysł elektroniczny Przemysł chemiczny Systemy posadzkowe i ścienne 0-2mm Zastosowanie: kuchnie

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU MEDYCZNEGO

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU MEDYCZNEGO DO WIADOMOŚCI Dyrektor bloku operacyjnego oraz kierownik magazynu RODZAJ DZIAŁANIA Dobrowolne POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU MEDYCZNEGO ODN. / DATA ASP05/2012/ 28 listopada 2012 r. PRODUKT

Bardziej szczegółowo

VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB

VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB Nr kat. Opis Kanały pomiarowe Podłączenie drukarki Podłączenie czytnika kodów Podłączenie do sieci informatycznej Wynik met. Westergrena po 1 godz. po 15 min.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Biomet Polska, Ul. Płowiecka 75 Warsaw Polska 29 czerwca 2015 r. ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZEDMIOT: Komponenty udowe AGC DA 2000 (system kolanowy AGC Dual Articular 2000) NR REFERENCYJNY:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu spożywczego Bez etykiety

Bardziej szczegółowo

Optyma;lne rozwiązanie do obróbki stali nierdzewnej

Optyma;lne rozwiązanie do obróbki stali nierdzewnej Keeping the Customer First ungaloy Report No. 383-PL Nowy, pokrywany PVD gatunek do frezowania NOWOŚĆ UNGLOY Optyma;lne rozwiązanie do obróbki stali nierdzewnej Nowy, pokrywany PVD gatunek do frezowania

Bardziej szczegółowo

Bogactwo informacji w zasięgu ręki. Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800

Bogactwo informacji w zasięgu ręki. Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800 Bogactwo informacji w zasięgu ręki Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800 Zaufanie klientów podstawą do rozwoju produktów Monitory pacjenta IntelliVue firmy Philips są najlepiej

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN)

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN) Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com/ Do wiadomości: Kierownik Sali Operacyjnej 26 lutego 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE:

Bardziej szczegółowo

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT SERIA ZENITH DISCOVERY Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu Zenith t-branch Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT Seria produktów Zenith firmy Cook Medical zapewnia najszerszą na świecie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Usługi posprzedażowe. Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia. Szybkość Jakość Doświadczenie

Usługi posprzedażowe. Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia. Szybkość Jakość Doświadczenie Usługi posprzedażowe Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia Szybkość Jakość Doświadczenie Oferujemy szeroki zakres usług, między innymi: Ramowe umowy serwisowe kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 11.03.2013

Prezentacja dla. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 11.03.2013 Prezentacja dla Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 11.03.2013 Kancelaria w Warszawie utworzona w 2004 roku wyróżniana przez Legal 500 rekomendowana przez Chambers & Partners Mapa Taylor

Bardziej szczegółowo

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych Barbara Szczepańska kwiecień 2013 Konferencja i3 2013 Kontekst ACTA i Kongres Wolności w

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

System sterowania Trimble GCSFlex Grade Control System. Automatyczne rozwiązanie pomiarowe dla koparek

System sterowania Trimble GCSFlex Grade Control System. Automatyczne rozwiązanie pomiarowe dla koparek System sterowania Trimble GCSFlex Grade Control System Automatyczne rozwiązanie pomiarowe dla koparek Pracując z GCSFlex będziesz bardziej konkurencyjny Odwiedź YouTube, aby zobaczyć filmy instruktażowe

Bardziej szczegółowo

S P E C I A L O F F E R S E U R O P E

S P E C I A L O F F E R S E U R O P E E U R O P E CITY AMSTERDAM MANCHESTER NICE EDINBURGH MARSEILLE BIRMINGHAM LONDON BERGEN OSLO TOULOUSE BRUSSELS NEWCASTLE STAVANGER GENEVA LYON IBIZA BILLUND TRONDHEIM VENICE GLASGOW KLM 479 PLN 701 PLN

Bardziej szczegółowo

www.somfy.com Sonesse 30 DCT Instrukcja instalacji

www.somfy.com Sonesse 30 DCT Instrukcja instalacji www.somfy.com Sonesse 30 DCT Instrukcja instalacji ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ten produkt Somfy musi być instalowany przez specjalistę z zakresu automatyki domowej i dla niego ta instrukcja jest przeznaczona.

Bardziej szczegółowo

LUCAS 2 SYSTEM kompresji klatki piersiowej CPR Evolved

LUCAS 2 SYSTEM kompresji klatki piersiowej CPR Evolved LUCAS 2 SYSTEM kompresji KLATKI PIERSIOWEJ CPR Evolved Co spodoba sie Państwu podczas korzystania z nowego LUCAS 2? Przy pomocy systemu LUCAS ta sama praca jest wykonywana z udziałem mniejszej liczby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 2,2% 7 Russia 1 615,2 15,6% 8 Switzerland 1 040,0 5,8%

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2, 1,0000 1995-05-16 1995-09-16 1996-01-16 1996-05-16 1996-09-16 1997-01-16 1997-05-16 1997-09-16 1998-01-16 1998-05-16 1998-09-16 1999-01-16 1999-05-16 1999-09-16 2000-01-16 2000-05-16 2000-09-16 2001-01-16

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej)

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Dostawa, instalacja i uruchomienie separatorów komórkowych w ilości 2 szt. Lp. Nazwa parametru /

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo

PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Rurki tracheostomijne Bivona: noworodkowe, pediatryczne i FlexTend

PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Rurki tracheostomijne Bivona: noworodkowe, pediatryczne i FlexTend Warszawa, dn., 2011.12.13 PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Rurki tracheostomijne Bivona: noworodkowe, pediatryczne i FlexTend Produkt dotknięty zdarzeniem: Rurki tracheostomijne Bivona: noworodkowe,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania gospodarką płynami Matrix

Kompleksowy system zarządzania gospodarką płynami Matrix Kompleksowy system zarządzania gospodarką płynami Matrix Zautomatyzowane, bezprzewodowe śledzenie dozowania oleju i monitorowanie zbiornika z płynem UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA. Oszczędność czasu

Bardziej szczegółowo

Silamat S6 Instrukcja obsługi

Silamat S6 Instrukcja obsługi Silamat S6 Instrukcja obsługi Tylko do użytku w stomatologii! Uwaga: Przepisy federalne U.S.A. ograniczają możliwość sprzedaży tego urządzenia tylko dla lub na zamówienie licencjonowanych stomatologów.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania i w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji procesów

Innowacyjne rozwiązania i w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji procesów Aby chronić prywatność użytkownika, program PowerPoint uniemożliwił automatyczne pobranie tego zewnętrznego obrazu. Aby pobrać i wyświetlić ten obraz, kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów, a następnie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. 1. Jakiego rodzaju dane będą przetwarzane i kto będzie miał dostęp do moich danych?

Polityka prywatności. 1. Jakiego rodzaju dane będą przetwarzane i kto będzie miał dostęp do moich danych? Polityka prywatności Tworząc profil, kandydat udostępnia swoje dane osobowe. 1. Jakiego rodzaju dane będą przetwarzane i kto będzie miał dostęp do moich danych? 1.1 Dane przesłane za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

ComfoFond-L Betriebsanleitung Instrukcja obsługi dla użytkownia Manuel de l utilisateur Manuale d uso Gebruikershandleiding User Manual

ComfoFond-L Betriebsanleitung Instrukcja obsługi dla użytkownia Manuel de l utilisateur Manuale d uso Gebruikershandleiding User Manual ComfoFond-L Betriebsanleitung Instrukcja obsługi dla użytkownia Manuel de l utilisateur Manuale d uso Gebruikershandleiding User Manual Heating Cooling Fresh Air Clean Air Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ameryka. Brazylia Häfele Brasil Ltda. 06465-120 Baruerí-SP tel.: +55 (0)11 / 41 96 69 00 faks: +55 (0)11 / 41 96 69 09 e-mail: info@hafele.com.

Ameryka. Brazylia Häfele Brasil Ltda. 06465-120 Baruerí-SP tel.: +55 (0)11 / 41 96 69 00 faks: +55 (0)11 / 41 96 69 09 e-mail: info@hafele.com. Polska Häfele Polska Sp. z o.o. 55-090 Długołęka tel.: +48 (0)71 / 3 15 32 42 faks: +48 (0)71 / 3 15 32 62 e-mail: info@hafele.pl Europa Niemcy siedziba 72202 Nagold tel.: +49 (0)74 52 / 95-0 faks.: +49

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie. Stopy wibracyjne 62 83 Kg ACR 60/ACR 68/ACR 70 D. www.ammann-group.com

Zagęszczanie. Stopy wibracyjne 62 83 Kg ACR 60/ACR 68/ACR 70 D. www.ammann-group.com Zagęszczanie Stopy wibracyjne 62 83 Kg ACR 60/ACR 68/ACR 70 D www.ammann-group.com 2 Siła w połączeniu z komfortem pracy Trzy opcje mocy dla każdego rodzaju robót Maszyny uniwersalne Moc, wydajność, komfort

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Paweł Przybyłek Dyrektor Działu IT Infrastructure Management Zarządzanie IT w administracji "IT Governance

Bardziej szczegółowo

Seria HyLED 9 Diodowe lampy operacyjne

Seria HyLED 9 Diodowe lampy operacyjne Novosibirsk Miami R&D Center Branch Office The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Zmodernizuj swój warsztat Spaliny samochodowe i dymy spawalnicze, pył powstający przy piaskowaniu

Bardziej szczegółowo

Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji

Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji Ważne od grudzień 2013 www.danfoss.com/solar Danfoss Solar Inverters warunki i zasady gwarancji na Produkty Zawartość Cześć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU MEDYCZNEGO

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU MEDYCZNEGO Bausch & Lomb Incorporated. Bausch & Lomb House 106 London Road Kingston-upon-Thames Surrey KT2 6TN Tel.: +44(0)20 87815500 Faks: +44(0)20 87812997 www.bausch.com Do: Optotech Medical Spółka Jawna A. Śmigacz,

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com Do: Personelu szpitala Sierpień 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU

Bardziej szczegółowo

Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG P.O. box 24 44 07310 Saalfeld Germany TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG Carl-Zeiss-Straße 7-9 07318 Saalfeld Telefon +49 3671 586-0 Faks +49 3671 586-41 105 med@trumpfmedical.com

Bardziej szczegółowo

DECKSHIELD. www.flowcrete.com.pl. Posadzki parkingowe i garażowe. Klatki schodowe Oznaczenia Ciągi piesze. Parkingi zewnętrzne Garaże Rampy

DECKSHIELD. www.flowcrete.com.pl. Posadzki parkingowe i garażowe. Klatki schodowe Oznaczenia Ciągi piesze. Parkingi zewnętrzne Garaże Rampy DECKSHIELD Posadzki parkingowe i garażowe Parkingi zewnętrzne Garaże Rampy Klatki schodowe Oznaczenia Ciągi piesze www.flowcrete.com.pl Posadzki parkingowe i garażowe Deckshield Deckshield to gama elastycznych,

Bardziej szczegółowo

Bumaga pomaga Jak certyfikacja służy biznesowi?

Bumaga pomaga Jak certyfikacja służy biznesowi? Bumaga pomaga Jak certyfikacja służy biznesowi? Ta prezentacja jest do pobrania: blogomotion.com/download/bumaga.pdf 1 (41) CTS & Bogdan Bereza, warsztaty 20 listopada 2014, 16:00-17:00 Inżynieria wymagań

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny Kardiomonitor Transportowy Propaq Encore Welch Allyn Propaq Encore Lekki Wytrzymały Inteligentny Monitorowanie pacjentów niezależnie od wieku, warunków otoczenia i czasu. Propaq Encore umożliwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PILNE WYCOFANIE PRODUKTU WYKONYWANE NA MIEJSCU USUNIĘCIE USTERKI URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

PILNE WYCOFANIE PRODUKTU WYKONYWANE NA MIEJSCU USUNIĘCIE USTERKI URZĄDZENIA MEDYCZNEGO 4 kwietnia 2016 PILNE WYCOFANIE PRODUKTU WYKONYWANE NA MIEJSCU USUNIĘCIE USTERKI URZĄDZENIA MEDYCZNEGO Pompa do kontrapulsacji aortalnej (IABP) Maquet CARDIOSAVE Hybrid Pompa do kontrapulsacji aortalnej

Bardziej szczegółowo

LVDGROUP.COM SERWIS LVD

LVDGROUP.COM SERWIS LVD LVDGROUP.COM SERWIS LVD 2 # SERWIS LVD SERWIS LVD Jedno rozwia zanie nie pasuje do wszystkich zagadnień. Dlatego w dziale serwisu LVD znajdujemy rozwia zania, które pasuja do Ciebie. Nasz szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych Opaska niskoprofilowa ToothLock 292

Arkusz danych technicznych Opaska niskoprofilowa ToothLock 292 Arkusz danych technicznych Opaska niskoprofilowa ToothLock 292 ToothLock StepLess 2 Technologia ToothLock Rowek wstępnego mocowania Technologia ToothLock Haczyk wstępnie mocujący StepLess konstrukcja pióro-wpust

Bardziej szczegółowo

PILNE: KOREKTA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

PILNE: KOREKTA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W imieniu firmy Comesa Polska Sp. z o.o.; wyłącznego dystrybutora produktów firmy Zimmer, informujemy o prowadzeniu działań korygujących dotyczących niżej opisanego sprzętu medycznego. PILNE: KOREKTA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprogramowanie IntelliSpace Portal w wersji 5 i 6

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprogramowanie IntelliSpace Portal w wersji 5 i 6 ICAP -1/5- FSN 88100023_88100024 28 lipca 2014 Oprogramowanie w wersji 5 i 6 Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w oprogramowaniu w wersji 5 i 6 stwierdzono kilka problemów, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Astral postępowanie ze zdegradowaną baterią

Astral postępowanie ze zdegradowaną baterią Astral postępowanie ze zdegradowaną baterią NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA Numer referencyjny: FSN1608001 Data: 12 sierpnia 2016 r. Dystrybucja: Personel medyczny i pielęgniarski w instytucjonalnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne pn. "Możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych"

Spotkanie informacyjne pn. Możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych Spotkanie informacyjne pn. "Możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych" Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2012/2013 Angelika Łysiak Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i wyposażenie. do chirurgii strumieniowej CHIRURGII STRUMIENIOWEJ

Instrumenty i wyposażenie. do chirurgii strumieniowej CHIRURGII STRUMIENIOWEJ Instrumenty i wyposażenie do chirurgii strumieniowej CHIRURGII STRUMIENIOWEJ Legenda Ważne wskazówki Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich produktów. Pomimo

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online IN40-D0303K IN4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Typ czujnika Liczba bezpiecznych wyjść 1 Zwłoka przełączenia od momentu

Bardziej szczegółowo