3 Sesje plenarne z udziałem zagranicznych ekspertów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Sesje plenarne z udziałem zagranicznych ekspertów:"

Transkrypt

1 NAJBARDZIEJ PRESTIŻOE YDARZENIE BRANŻY HR HOTEL ESTIN ARSZAA HR OBLICZU ZMIAN NA RYNKU PRACY 3 Sesje plenarne z udziałem zagranicznych ekspertów: STEPHEN G. HARRISON (USA) How small gestures build great companies? From compliance to decency leadership after Enron 18 Studiów przypadków przedsiębiorstw 2 Badania branżowe w obszarze zmieniającego się rynku pracy KIMO KIPN (HAAII) Employee Engagement. How create a highly engaged workforce and demonstrate the link to performance DAVE DOUGHTY (UK) The battle for skilled employees. An examination of Strategic HR responses The U.K. experience. Are there any lessons for Poland? 8 wystąpień zagranicznych praktyków w ramach ścieżki doświadczenia międzynarodowe 8 prelekcji eksperckich oraz 2 dyskusje panelowe podsumowanie projektu Inwestycja w Kadry II 3 arsztaty doskonalenia umiejętności HR 4 godziny coaching test drive 2 poranne sesje networkingowe ORGANIZATORZY: MIĘDZYNARODOI PARTNERZY MERYTORYCZNI:

2 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 1 PONIEDZIAŁEK :40 9: TRAIN TO RETAIN TRAINING, INCLUDING MANAGEMENT DEVELOPMENT AND EMPLOYEE DEVELOPMENT AS A STRATEGY TO RETAIN TALENTS IN A COMPANY DM/ INSCA PUBLISHING FROM SATISFACTION TO ENGAGEMENT NE TRENDS IN JOB ATTITUDE SURVEYS HRK PARTNERS SA + GOŚĆ ZAGRANICZNY PORANNA SESJA NETORKINGOA BOARDROOM DAJĄCA IELE SATYSFAKCJI UCZESTNIKOM POPRZEZ ZIĘKSZENIE LICZBY NAIĄZANYCH KONTAKTÓ NA KONGRESIE GRUPA PROFESJONALNYCH NETORKERÓ BNI POLSKA, LIDER GRZEGORZ TURNIAK 9:15 9:30 OFICJALNE OTARCIE KONGRESU DOŚIADCZENIA MIĘDZYNARODOE SALA CORNICUS I STEPHEN G. HARRISON (USA) Prezes (Chairman) Adecco (Lee Hecht Harrison) HO SMALL GESTURES BUILD GREAT COMPANIES? FROM COMPLIANCE TO DECENCY LEADERSHIP AFTER ENRON JAK DROBNE GESTY OBEC PRACONIKÓ MOGĄ BUDOAĆ IELKIE FIRMY? OD ZGODNOŚCI DO PRZYZOITOŚCI. PRZYÓDZTO PO AFERZE ENRON HO TO INCEREASE SALES BY 100 % IN 6 MONTHS GE MONEY BANK AND ACHIEVEGLOBAL CASE-STUDY PRESENTATION GE Money Bank SA AchieveGlobal DM/ DM/ DM REOLUCJA REKRUTACJI SALA CORNICUS II REKRUTACJA EOLUCJA CZY REOLUCJA OBLICZU ZMIAN NA RYNKU PACY BPH SA Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ISG Personalmanagement DZIENNIK Axelspringer PD DYNAMIKA FLUKTUACJI PRACO- NIKÓ NA PRZYKŁADZIE SCY- FIKI BRANŻY CENTRÓ USŁUG SPÓLNYCH (SSC) - PREZENTA- CJA YNIKÓ BADAŃ ADVISORY GROUP TEST HUMAN RESOURCES /BB PRZERA 20 MINUT RYNEK OGŁOSZEŃ REKRUTA- CYJNYCH POLSKIM INTERNE- CIE I POŁOIE 2007 ROKU AGORA SA NAJAŻNIEJSZA Z INESTYCJI LUDZI SALA CORNICUS III PRAKTYCZNE ZASTOSOANIE TECHNIK AC/DC BUDOANIU PLANU ROZOJU LIDERÓ ZARZĄDZAJĄCYCH PRODUKCJĄ Jabil Assembly Poland Grupa Doradczo Szkoleniowa Transmisja SP SESJE PANELOE 6 SAL RÓNOLEGLE JAK DROŻYĆ KOMTENCJE I ZACHOANIA KLUCZOE DLA REALIZACJI CELÓ BIZNESO- YCH? KOMPLEKSOY PROCES ROZOJOY DLA KIERONIKÓ LINIOYCH GILETTE POLAND GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O. 4 RESULTS REOLUCJA EOLUCJI DZIAŁU HANDLOEGO - NOE PODEJŚCIE DO EFEKTYNOŚCI ZARZĄDZANIA PRACĄ HAN- DLOCÓ TOPTRADE MEDICOLUX Szanowni Państwo, Ideą przewodnią VI edycji Kongresu Kadry jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy do zmierzenia się z rewolucyjnymi zmianami, jakie dokonują się aktualnie na rynku pracy w Polsce i na świecie wystarczą ewolucyjne zmiany HR? Celem Kongresu jest zidentyfikowanie kluczowych wyzwań stojących przed HR w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy oraz wyznaczenie nowych dróg podejścia do najważniejszych zadań HR w świetle tychże zmian. Program Kongresu obejmuje łącznie ponad 40 różnorodnych sesji, a wśród nich między innymi: sesje plenarne, wystąpienia zagranicznych praktyków, dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli mediów, świata nauki, praktyków i konsultantów, studia przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, badania branżowe, prelekcje eksperckie, po raz pierwszy ścieżka studiów przypadków małych i średnich przedsiębiorstw, warsztaty doskonalenia umiejętności HR. Na zakończenie I dnia Kongresu wieczorem zapraszamy na meksykańską fiestę w Klubie Desperados. ierzymy, że udział w Kongresie spełni Państwa oczekiwania i spotkamy się w dniach października 2007 roku w Hotelu estin w arszawie. Monika Nowacka-Sahin Dyrektor Projektów Edukacyjnych Fundacja Obserwatorium Zarządzania NOE CZASY NOA ROLA HR SALA BOARDROOM SYSTEMY MOTYACYJNE JAKO NARZĘDZIE POZYSKIANIA I UTRZYMYANIA PRACO- NIKÓ PROFIRMA; SAINT GOBAIN; IPISS; RSONEL I ZARZĄDZANIE PD NAJNOSZE TRENDY PRZY- ÓDZTIE: NIOSKI Z KONFE- RENCJI ASTD 2007 CENTRUM SZKOLENIOE JET SP. Z O.O. STAŁOŚĆ NIESTABILNYCH CZASACH - JAK UTRZYMAĆ ZAANGAŻOANIE PRACONI- KÓ OKRESIE ISTOTNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY HOUSE OF SKILLS PRZERA 15 MINUT ORGANIZACJE RUCHU NOE PODEJŚCIA DO STRATEGII HR SALA GEMINI REOLUCYJNE STRATEGIE NA YMAGAJĄCE CZASY IĄZANIE ZARZĄDZANIA POPRZEZ AR- TOŚCI Z SYSTEMEM OCEN ROCZ- NYCH BRE BANKU BRE BANK SA NOE MOTYACJE SP. Z O.O ARSZTAT ZMIAN SZYBKICH JĘZYK MEDIÓ, CZY JĘZYK HIPNOZY SKUTECZNYCH ZMIANACH HR TOMASZ KAMMEL MEGALIT INSTYTUT SZKOLEŃ PRZERA 45 MINUT ZMIANY STRATEGII RSONALNEJ I SYSTEMÓ MOTYACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PKP ENERGETYKA SP. Z O.O. ANACCO DORADZTO STRATE- GICZNE I SZKOLENIA BIZNESOE INESTYCJA KADRY SEKTORZE MSP SALA TAURUS SPARCIE KADRY MENEDŻER- SKIEJ PRZY DRAŻANIU STRA- TEGII RSONALNEJ YG INTERNATIO ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SA OCENY OKRESOE JAKO STY- MULATOR ROZOJU PRACO- NIKÓ FORUM BIZNESU FUNDACJA OBSERATORIUM ZARZĄDZANIA DEVELOR POLAND PROFESJONALNA KADRA ME- NEDŻERSKA TOJEJ FIRMIE SZKOLENIA ENĘTRZNE DOFINANSOANE ZE ŚROD- KÓ EFS YG INTERNATIONAL SITEL Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 PRZERA 20 MINUT PRZERA 10 MINUT DAVE DOUGHTY (UK) Director of International HR Developments Nottingham Business School THE BATTLE FOR SKILLED EMPLOYEES. AN EXAMINATION OF STRATEGIC HR RESPONSES THE U.K. EXRIENCE. ARE THERE ANY LESSONS FOR POLAND? BITA O YKALIFIKOANYCH PRACONIKÓ. SPRADZENIE REAKCJI STRATEGICZNEGO HR - DOŚIADCZENIA BRYTYJSKIE. CZY JEST NICH JAKAŚ LEKCJA DLA POLSKI? IDENTYFIKOANIE TALENTU MENEDŻERSKIEGO MBANKU I MULTIBANKU BRE BANK ZMIANY EPOCE IEDZY. KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU PRAKTYCE YDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI ARSZASKIEJ PROCESOE PODEJŚCIE DO PLA- NOANIA, REALIZACJI I OCENY EFEKTYNOŚCI SZKOLEŃ OR- GANIZACJI. NOE MOŻLIOŚCI FINANSOANIA RAMACH PO KAPITAŁ LUDZKI FUNDACJA OBSERATORIUM ZARZĄDZANIA PKPP LEIATAN MEKSYKAŃSKA FIESTA KLUBIE MEXICAN DESRADOS. ZAPRASZAMY!

3 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 2 TOREK DOŚIADCZENIA MIĘDZYNARODOE SALA CORNICUS I ASTD ORIENTATION BOARDROOM Czym jest ASTD i co może wnieść do polskiego środowiska osób profesjonalnie zajmujących się problematyką training & development? Spotkanie z przewodniczącym Rady Dyrektorów ASTD Kimo Kippenem oraz zarządem polskiego oddziału stowarzyszenia. KIMO KIPN (HAAII) Vice President, Human Resources, Marriott International, Chair ASTD Board of Directors EMPLOYEE ENGAGEMENT. HO CREATE A HIGHLY ENGAGED ORKFORCE AND DEMONSTRATE THE LINK TO RFORMANCE. JAK ZDOBYĆ YSOKIE ZAANGAŻOANIE PRACONIKÓ I YKAZAĆ YMIERNE EFEKTY SOICH DZIAŁAŃ? ZMIENIAJĄCE SIĘ TRENDY, ASTD STATE OF INDUSTRY REPORT ORAZ PRAKTYCZNE DOŚIADCZENIA ZARZĄ- DZANIU MARRIOTT INTERNATIONAL GLOBAL IMPLEMENTATION OF HR SYSTEMS & PROCESSES, BASED ON HR INFORMATION AND GLOBAL RECRUITING SYSTEMS IMPLEMEN- TATIONS AT MARRIOTT Marriott International, Inc DM/ RSONAL/RSONNEL DEVE- LOPMENT THROUGH CO-INTER- ACTIVE COACHING SILVER SCREEN ORLD CINEMAS SP. Z O.O. DM/ CREATING A VALUES DRIVEN ORGANISATION KEY VALUE COACHING DM/ FROM REVOLUTION AND TUR- MOIL TO EVOLUTION AND CON- SISTENCE MARK & LUCAS DEMOS DM/ EOLUCJA CZY REOLUCJA HR OKRESIE ZMIAN CORNICUS II KAŻDEGO, NA KAŻDYCH A- RUNKACH, NATYCHMIAST ZA- TRUDNIĘ CZY TAK BĘDZIE YGLĄDAŁ RYNEK PRACY IV RP? RANDSTAD SP. Z O.O. PRZERA 20 MINUT STRUKTURA HR GOTOA NA YZANIA PRZYSZŁOŚCI NA PRZYKŁADZIE TRANSFORMACJI PIONU HR ING NATIONALE NE- DERLANDEN SA ING NATIONALE - NEDERLANDEN POLSKA SA EOLUCJA CZY REOLUCJA ZMIANY ZARZĄDZANIU RSONELEM TRUDNEJ BRANŻY EGB INVESTMENTS SA ZMIANY ZACHODZĄCE BRAN- ŻY OKRĘTOEJ NOE PO- DEJŚCIE DO HR GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOA / UNIERSYTET GDAŃSKI PRZERA 10 MINUT TRENDY HR SALA CORNICUS III CO PŁYA NA RETENCJĘ, A CO NIE DZIAŁA - ŚIETLE BADAŃ DELOITTE DELOITTE BRAND BUILDING - CZYLI JAK TORZYĆ FIRMOĄ MARKĘ? YG INTERNATIONAL YZANIA DLA PRACODACÓ ZIĄZKU ZE ZMIANĄ NA RYN- KU PRACY CO POŻĄDANE A CO MOŻLIE SPIZ SZP PŁACE 2007 I PROJEKTY ZMIAN NA 2008 CITROEN POLSKA SP. Z O.O. SP SIŁA FIRMY KOMTENCJE MENEDŻERÓ SALA BOARDROOM GRUPA ZARZĄDZAJĄCA OKRE- ŚLANIE POTENCJAŁU I STYLU PRACY ZESPOŁOEJ TECHNI- KI DEVELOPMENT CENTRE FPL SP. Z O.O. HLB FRĄCKOIAK I SPÓLNICY SP. Z O.O. AKTUALNE YZANIA MENEDŻER- SKIE: PRZYÓDZTO CZY ZARZĄ- DZANIE? PHILIPS LIGHTING POLAND SA MINISTERSTO OBRONY NARODOEJ KONTEKST HR INTERNATIONAL GROUP PRZERA 15 MINUT PRZERA 45 MINUT BUDOANIE IZERUNKU PRACO- DACY INESTUJĄCEGO KAPITAŁ LUDZKI OKRESIE DYNAMICZNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY ORAZ INTENSYNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ ORGANIZACYJNYCH (FUZJA) BANK DnB NORD SCHENK INSTITUTE CONSULTING SP. Z O.O. CZTERY KROKI DO EFEKTYNO- ŚCI ZESPOŁU MENEDŻERSKIEGO - JAK DZIAŁANIAMI ROZOJO- YMI PŁYNĄĆ NA REZULTATY BIZNESOE CAŁEJ FIRMY TIME FOR TEAM DEVELOPMENT CONSULTANTS; SONOCO POLAND PACKAGING SERVICES SP. Z O.O COACHING NA TRUDNE CZASY SALA GEMINI COACHING 2012 JAK DOSTO- SOAĆ FUNKCJĘ HR DO MOŻLI- YCH SCENARIUSZY ROZOJU COACHINGU POLSCE I NA ŚIECIE DENDRITE POLSKA COACHING CENTER COACHING KARIERY JAKO NARZĘDZIE RETENCJI PRACO- NIKÓ DBM POLSKA COACHING TEST DRIVE DLA POSZUKUJĄCYCH INSPI- RACJI, INNEGO SPOJRZENIA, NOYCH POMYSŁÓ NA DZIA- ŁANIE 30 MINUTOE INDYI- DUALNE SESJE COACHING CENTER ARSZTATY DZIEŃ 3 ŚRODA III dnia Kongresu proponujemy 3 warsztaty doskonalenia umiejętności HR ARSZTAT I SALA BOARDROOM JAKĄ ROLĘ ODGRYA HR BU- DOANIU ZDOLNOŚCI FIRMY DO ZMIAN? ACHIEVEGLOBAL ARSZTAT II SALA GEMINI DORADZTO KARIEROE OR- GANIZACJI PROFIRMA SP. Z O.O. ARSZTAT III SALA TAURUS COACHING SŁUŻBIE BIZNESU COACHING CENTER + ZAPROSZENI PRAKTYCY Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 L E G E N D A SP SESJA PLENARNA CASE STUDY DM DOŚIADCZENIA MIĘDZYNARODOE BB BADANIA BRANŻOE PRELEKCJE EKSRCKIE ARSZTATY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

4

5 GOŚCIE ZAGRANICZNI DZIEŃ 1 PONIEDZIALEK DZIEŃ 1 PONIEDZIALEK DZIEŃ 2 TOREK STEPHEN G. HARRISON (USA) Prezes (Chairman) Adecco (Lee Hecht Harrison) HO SMALL GESTURES BUILD GREAT COMPANIES? FROM COMPLIANCE TO DECENCY LEADERSHIP AFTER ENRON JAK DROBNE GESTY OBEC PRACONIKÓ MOGĄ BUDOAĆ IEL- KIE FIRMY? OD ZGODNOŚCI DO PRZYZOITOŚCI. PRZYÓDZTO PO AFERZE ENRON. Przywództwo jest warunkiem sukcesu organizacji w dobie gospodarki globalnej. Czasami drobne gesty znaczą wiele, budują kulturę organizacyjną, cementują przywiązanie pracowników do firmy i zwiększają ich zaangażowanie. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy kryzys przeżywają podstawowe wartości w korporacjach, czemu wyraz dał Enron i szereg innych organizacji na całym świecie. Bazując na przykładach z życia wziętych Stephen Harrison zaprezentuje jak w efektywny sposób przewodzić ludziom i czym to się różni się od zarządzania? jaki sposób można stworzyć pozytywną kulturę organizacyjną a gotowe do użycia metody tworzenia małych uprzejmości korzystnie wpłyną na funkcjonowanie Twojej firmy. Stephen Harrison, światowej klasy mówca, keynote speaker wielu międzynarodowych kongresów poświęconych zagadnieniom zarządzania karierą i motywacji pracowników. Autor książkowego bestselleru The Manager s Book of Decencies: How Small Gestures Build Great Companies, który przedstawia jak drobne uprzejmości mogą poprawić komunikację, pracę zespołową, produktywność oraz przywiązanie pracownika do firmy. Steve jest Prezesem firmy Lee Hecht Harrison, jednej z największych i najbardziej znanych firm zajmujących się zarządzaniem karierą oraz procesami outplacementu, która jest wizytówką Adecco Career Services. Steve jest aktywnym członkiem zarządu w największej amerykańskiej organizacji promującej program ze szkoły do pracy (Jobs for America s Graduates). Uczestniczy także w organizacjach zajmujących się etyką w pracy Ethics Officers Association (EOA), zarządzaniem karierą Association of Career Professionals International (ACP) czy certyfikacją kompetencji i umiejętności dla Institute for Career Certification International (ICC). 16:00 17:00 DAVE DOUGHTY (UK) Director of International HR Developments Nottingham Business School THE BATTLE FOR SKILLED EMPLOYEES. AN EXAMINA- TION OF STRATEGIC HR RESPONSES-THE U.K. EX- RIENCE. ARE THERE ANY LESSONS FOR POLAND? BITA O YKALIFIKOANYCH PRACONIKÓ. SPRADZENIE REAKCJI STRATEGICZNEGO HR - DOŚIADCZENIA BRYTYJSKIE. CZY JEST NICH JAKAŚ LEKCJA DLA POLSKI? Polskie firmy właśnie uczą się globalnego rynku pracy ze zwiększającą się mobilnością pracowników. Globalny rynek spowodował, że w przeciągu roku brak wykwalifikowanych pracowników stał się najważniejszym problemem w prawie każdej organizacji. Siła pieniądza i otwarte granice powodują, ze zmienia się pojęcie populacji: od narodowej, poprzez europejską, aż do globalnej. Jak wyglądają strategie HR w czasach niedoborów kadr - poszukiwanie, rozwój i wynagradzanie - w krótkim i długim czasie? Jak zmienia się charakter relacji pracodawca - pracownik z uwzględnieniem równowagi sił? Czy doświadczenia brytyjskie we wdrażaniu tych strategii mogą być pomocne dla polskich firm? Dave Doughty, profesor i wykładowca Nottingham Trend University. kręgu jego głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z badaniami zróżnicowań kulturowych kadry zarządzającej, badania relacji pomiędzy specjalistami a menadżerami liniowymi, badania środowiska pracy i zmiany HR w organizacji. Dave aktywnie przyczynił się do rozwoju i dostarczenia wiedzy HR w wielu krajach. Liczne podróże dały mu wiedzę, która pomogła w rozwijaniu kursów HR w takich krajach jak Azerbejdżan, Austria, Bułgaria, Grecja, Związek Radziecki, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Cypr. Jego droga do kariery uniwersyteckiej, była bardziej niż nietypowa i prowadziła, między innymi, poprzez zawodową karierę w piłce nożnej. Jego zainteresowania piłką nożną pozostało. Aktualnie Dave jest trenerem drużyny młodzieżowej oraz autorem programu tworzenia szkółek piłkarskich dla dzieci z Azerbejdżanu programie wspieranym przez Ambasadę Brytyjską i British Council. 9:30 10:30 KIMO KIPN (HAAII) Vice President, Human Resources, Marriott International, Chair ASTD Board of Directors EMPLOYEE ENGAGEMENT. HO MARRIOTT INTERNATIO- NAL IS ORKING TO CREATE A HIGHLY ENGAGED ORK- FORCE AND DEMONSTRATE THE LINK TO RFORMANCE JAK ZDOBYĆ YSOKIE ZAANGAŻOANIE PRACONIKÓ I YKAZAĆ YMIERNE EFEKTY SOICH DZIAŁAŃ? Zaangażowanie pracowników jest bardzo niewymierne a zarazem tak istotne dla istnienia każdej firmy. Czy zmieniające się światowe trendy wsparte wynikami ASTD s 2006 State of the Industry Report są dla polskich firm źródłem praktycznego odniesienia czy tylko ciekawostką nie mającą wpływu na codzienną rzeczywistość?ieloletnie doświadczenia Kimo Kippena w ramach stowarzyszenia ASTD (American Society for Training & Development) oraz z korporacji Marriott International ma pokazać jak na co dzień buduje i mierzy wysokie zaangażowanie pracowników oraz czy i w jaki sposób pokazać faktyczne efekty pracy i powiązać je z wynikami wdrażanych działań HR w organizacji? Kimo Kippen, jeden z głównych i kluczowych managerów HR sieci Mariott International, gdzie w wielu państwach na różnych kontynentach pełnił różnorodne funkcje w obszarze szkoleń i rozwoju pracowniczego. ciagu 19 lat pracy od pracownika liniowego awansował aż do stanowiska ice Prezesa ds. HR w Renaissance Hotels a obecnie dyrektora ds. Management Engagement dla całej grupy Mariott International. cześniej autor szkoleń dla firm franchisingowych z branży fast food, pracujący we łoszech i Monako, brał udział w fuzjach i integracji zespołów.swoją karierę profesjonalną związał z ASTD (American Society for Training & Development), największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalistów w obszarze szkoleń i doradztwa. Przez lata prowadził oddział lokalny ASTD w ashington, D.C.Aktualnie Kimo jest przewodniczącym Rady Dyrektorów ASTD. Kimo angażuje się w prace the Board of Directors of the Providence Hospital Foundation of ashington D.C. Ponadto jest wykładowcą HR na Catholic University. Pochodzący z Hawaii, Kimo jest silnie związany z Polską. Ożenił się z Dorotą Kowalską, Polką pochodząca z arszawy, która obecnie pracuje dla International Lodging Human Resources at Marriott International.

6 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 1 PONIEDZIAŁEK DOŚIADCZENIA MIĘDZYNARODOE SALA CORNICUS I HO TO INCEREASE SALES BY 100 % IN 6 MONTHS GE MONEY BANK AND ACHIE- VEGLOBAL CASE-STUDY PRESENTATION JAK PODNIEŚĆ SPRZEDAŻ O 100 PRO- CENT 6 MIESIĘCY STUDIUM PROJEK- TU SZKOLENIOEGO GE MONEY BANK I ACHIEVEGLOBAL Jakie są kluczowe wyzwania przy wprowadzeniu zmiany strategicznej? Jak planowo przeprowadzono i oceniono projekt, który pomógł uzyskać 100 procent wzrostu sprzedaży? Jak zaangażowano menadżerów ze wszystkich poziomów w organizacji w projekt szkoleniowy? Jakie były efekty projektu i jak je zmierzyliśmy? Kolejne kroki czyli jak zredukować koszty szkoleniowe co najmniej o połowę? Paul Brabazon Dyrektor Pionu Operacji (COO), ice-prezes Zarządu (VP) GE Money Bank SA John Guziak Partner Agnieszka Piekarska Konsultant, Trener Dariusz Żyłka Konsultant AchieveGlobal DM/ TRAIN TO RETAIN TRAINING, INCLUDING MANAGEMENT DEVELOPMENT AND EM- PLOYEE DEVELOPMENT AS A STRATEGY TO RETAIN TALENTS IN A COMPANY JAK SZKOLIĆ ABY ZATRZYMAĆ PRACO- NIKÓ SZKOLENIE OBEJMUJĄCE ROZÓJ MENADŻERÓ I PRACONIKÓ JAKO STRATEGIA UTRZYMANIA TALENTÓ ORGANIZACJI jaki sposób i jakimi metodami można zatrzymać Talenty w organizacji? Jak tworzyć długoterminowe strategie rekrutacyjne? Jak motywować i zatrzymać pracowników o rożnych osobowościach? Jak przygotowywać programy szkoleniowe, aby ograniczać wydatki a zwiększać skuteczność? REOLUCJA REKRUTACJI SALA CORNICUS II REKRUTACJA EOLUCJA CZY REOLU- CJA OBLICZU ZMIAN NA RYNKU PACY Gdzie poszukiwać nowych, najlepszych kandydatów do pracy? Jakie metody i techniki rekrutacji zdają egzamin w sytuacji zmian na rynku pracy? Dział rekrutacji firmy doradcze, a może cudowne właściwości internetu co jest najskuteczniejsze w pozyskaniu nowego pracownika? Ile naprawdę kosztuje rekrutacja jak najefektywniej wykorzystać zasoby ludzkie i finansowe firmy? Jacek Goś Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr BPH SA Łukasz Sienkiewicz pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Anna Kardymowicz konsultant ISG Personalmanagement Dorota Minta współpracownik Dodatku Praca, specjalista HR DZIENNIK Axelspringer PD DYNAMIKA FLUKTUACJI PRACONIKÓ NA PRZYKŁADZIE SCYFIKI BRANŻY CENTRÓ USŁUG SPÓLNYCH (SSC) PREZENTACJA YNIKÓ BADAŃ ADVI- SORY GROUP TEST Jak obecna sytuacja na rynku pracy wpływa na poziom fluktuacji pracowników w firmach? Jakie wnioski płyną z badan ilościowych i jakościowych? Co zrobić, żeby dowiedzieć się jakie czynniki mogą wpływać na zwiększenie rotacji? jakich obszarach można podejmować działania mające na celu zmniejszenie rotacji? NAJAŻNIEJSZA Z INESTYCJI LUDZI SALA CORNICUS III PRAKTYCZNE ZASTOSOANIE TECHNIK AC/DC BUDOANIU PLANU ROZOJU LIDERÓ ZARZĄDZAJĄCYCH PRODUKCJĄ Jak wdrożyć techniki AC/DC w środowisko przemysłowym? Jak dobrać ćwiczenia do rozwoju kompetencji pracowników bezpośrednio produkcyjnych? Jakie trudności można napotkać w trakcie przeprowadzania warsztatów? jakiej formie powinna przebiegać informacja zwrotna do uczestników po warsztatach? jaki sposób przygotować plan rozwoju po warsztatach DC? Stefan ysocki Szef Operacyjny ydziału Produkcji TV LCD Philips Jabil Assembly Poland Magdalena Sękowska łaściciel i założyciel firmy Grupa Doradczo Szkoleniowa Transmisja JAK DROŻYĆ KOMTENCJE I ZA- CHOANIA KLUCZOE DLA REA- LIZACJI CELÓ BIZNESOYCH? KOMPLEKSOY PROCES ROZOJOY DLA KIERONIKÓ LINIOYCH GILETTE POLAND Jakie wyzwania stanęły przed kadrą menadżerską Gillette w obliczu zbudowania wzorcowej fabryki? Jakie działania zostały podjęte by rozwijać zachowania i kompetencja kluczowe dla systemu Lean Production? Dlaczego zdecydowaliśmy się połączyć warsztaty/ szkolenia z coachingiem? Jak przebiegał proces rozwojowy? Dlaczego coaching był dźwignią skuteczności wdrożenia kompetencji kierowników linowych? Jak została zmierzona efektywność procesu rozwojowego? NOE CZASY NOA ROLA HR SALA BOARDROOM SYSTEMY MOTYACYJNE JAKO NARZĘ- DZIE POZYSKIANIA I UTRZYMYANIA PRACONIKÓ. Jakie elementy systemów motywacyjnych są z punktu widzenia szukających pracy szczególnie istotne? jaki sposób systemy motywacyjne przyczyniają się do zmniejszania lub zwiększania rotacji pracowników? Czy dobra płaca równa się wysoka płaca? Czy wartościowanie stanowisk pracy jest najlepszym sposobem budowy płacy zasadniczej? Jak się ustrzec najczęściej popełnianych błędów przy budowaniu systemów motywacyjnych? Jacek Jędrzejczak Partner ProFirma Magdalena Kokosz Dyrektor Personalny Saint Gobain prof. Stanisława Borkowska IPiSS ojciech Gładykowski Redaktor naczelny Personel i zarządzanie NAJNOSZE TRENDY PRZYÓDZTIE: NIOSKI Z KONFERENCJI ASTD 2007 PD Jakie są najnowsze wyniki badań dotyczących przywództwa? Jak to wpływa na rolę HR w pozyskaniu, kształceniu i zatrzymaniu najskuteczniejszych menedżerów? Jakie mity, którymi HR karmił się przez ostatnie 15 lat, są już obalone? Na czym polegają koncepcje dojrzałości menedżerskiej? Dlaczego menedżerowie nie powinni już stosować feedbacku? Dlaczego menedżerowie gwiazdorzy, podkupywani przez headhunterów, nie odnoszą sukcesów? PRZERA 15 MINUT ORGANIZACJE RUCHU NOE PODEJŚCIA DO STRATEGII HR SALA GEMINI REOLUCYJNE STRATEGIE NA YMAGA- JĄCE CZASY IĄZANIE ZARZĄDZANIA POPRZEZ ARTOŚCI Z SYSTEMEM OCEN ROCZNYCH BRE BANKU Dlaczego BRE Bank zdecydował się na wdrożenie oceny okresowej pracowników opartej na wartościach? Jak zaprojektować system oceny okresowej pracowników w oparciu o kanon wartości organizacyjnych? Czy warto w systemie ocen pracowniczych wiązać ocenę realizacji zadań z oceną opartą o wartości korporacyjne? Jak można powiązać ocenę pracownika opartą o wartości korporacyjne z poziomem jego wynagrodzenia i systemem premiowym? Jak skutecznie wdrożyć taki system? Szanse i zagrożenia; niezbędne wsparcie szkoleniowo konsultacyjne. Jak zbudować system szkolenia i rozwoju pracowników powiązany z systemem oceny pracowniczej opartej na wartościach? Paweł Radzikowski icedyrektor w Departamencie Rozwoju Organizacji BRE Bank SA Grzegorz Jachna Prezes Zarządu Nowe Motywacje sp z o.o ARSZTAT ZMIAN SZYBKICH JĘZYK MEDIÓ I HIPNOZY SKUTECZNYCH ZMIANACH HR Kiedy zmiana jest możliwa a kiedy konieczna? Zmiana jako jedyny sensowny cel motywacji, coachingu i szkoleń? arsztat wybranych technik jak zmienić niechciane nawyki skutecznie? Techniki medialne w procesie zmiany gdzie szukać inspiracji, wzorców i guru? Techniki hipnozy w procesie zmiany czy autohipnoza jest możliwa? INESTYCJA KADRY SEKTORZE MSP SALA TAURUS SPARCIE KADRY MENADŻERSKIEJ PRZY DRAŻANIU STRATEGII RSO- NALNEJ Firma przyjazna pracownikom - stworzenie przyjaznego środowiska i warunków pracy poprzez kształtowanie kultury organizacji opartej na otwartej komunikacji i zaufaniu? Rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez zestrojenie celów strategicznych organizacji z motywacją pracowników? Umożliwienie rozwoju (system szkoleń i coachingu) i stworzenie warunków do pełnego wykorzystania potencjału twórczego pracowników na rzecz organizacji (przekazywanie uprawnień, wzbogacenie poszczególnych stanowisk)? Upowszechnianie zasad oraz wartości organizacji i całej grupy poprzez imprezy integracyjne (team building), program adaptacyjny INTRO, szkolenia miękkie? Doskonalenie kompetencji menedżerskich w kierunku realizacji biznesu? Dobry wizerunek jako pracodawca (wstęp do Brand Building)? Adrianna Filiks Dyrektor ds.programowych Olga Hil Młodszy specjalista ds. personalnych Marta Prokopek Specjalista ds. personalnych ING Commercial Finance Polska SA OCENY OKRESOE JAKO STYMULATOR ROZOJU PRACONIKÓ jaki sposób firma DEVELOR stworzyła system ocen okresowych? Jaką wybrano technikę oceny pracowniczej? Jak opisano kompetencje? Jakie były powody, dla których firma podjęła decyzję o stworzeniu systemu ocen okresowych? Jak wyznacza się dla pracownika obszar do dalszego jego rozwoju? Jaki ma wpływ informacja zwrotna na rozwój pracowników? Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 Per Kaufmann Ekspert HR Inscape Publishing DM/ Marta Donhefner ojtkiewicz Executive Search & Business Development Director Advisory Group TEST Human Resources /BB Agnieszka Ozdobińska Kierownik ds. Szkoleń Gillette Poland International Sp. z o.o. Sławomir Błaszczak Prezes Zarządu 4 Results itold Gotowski konsultant/coach/trener 4 Results Szymon Kudła Prezes Zarządu Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. Tomasz Kammel Dziennikarz, Prezenter, Trener dr Marek Skała łaściciel, Trener MEGALIT Instytut Szkoleń Barbara Jemioł Konsultant Forum Biznesu B.Jemioł, T.Sobiesiak S.C Jarosław Miłosławski Managing Director DEVELOR POLAND Sp. z o.o

7 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 1 PONIEDZIAŁEK FROM SATISFACTION TO ENGAGEMENT NE TRENDS IN JOB ATTITUDE SURVEYS OD ZADOOLONYCH DO ZAANGAŻOA- NYCH - NOE PODEJŚCIE DO BADANIA OPINII PRACONICZEJ Czy zadowolenie pracowników jest gwarancją uzyskiwania przez firmę najlepszych rezultatów? Jakie są nowe trendy w badaniach pracowniczych? Satysfakcja a zaangażowanie pracowników czym się różnią? Jak zbadać poziom zaangażowania? jaki sposób wykorzystać wnioski z badań satysfakcji i zaangażowania pracowników? Anna Szczesna Project Manager HRK PARTNERS SA + gość zagraniczny DM/ PRZERA 20 MINUT RYNEK OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH POLSKIM INTERNECIE I POŁOIE 2007 ROKU których branżach prowadzona jest najbardziej aktywna rekrutacja pracowników? Jakich pracowników poszukują pracodawcy - wykształconych specjalistów, pracowników niewykwalifikowanych, czy kadry zarządzającej? Na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie ze strony pracodawców? Jakie jest zróżnicowanie geograficzne aktywności rekrutacyjnej pracodawców? Którzy pracodawcy wykazują się największą aktywnością w obszarze rekrutacji (dane za pierwsze półrocze 2007)? dr Dorota Bachman Z-ca Dyrektora ds. Serwisów Rekrutacyjnych,Pion Internet AGORA SA PRZERA 20 MINUT DAVE DOUGHTY (UK) Director of International HR Developments Nottingham Business School THE BATTLE FOR SKILLED EMPLOYEES.AN EXAMINATION OF STRATEGIC HR RESPONSES THE U.K. EXRIENCE.ARE THERE ANY LESSONS FOR POLAND? BITA O YKALIFIKOANYCH PRACONIKÓ. SPRADZENIE REAKCJI STRATEGICZNEGO HR - DOŚIADCZENIA BRYTYJSKIE. CZY JEST NICH JAKAŚ LEKCJA DLA POLSKI? Zaproszenie REOLUCJA EOLUCJI DZIAŁU HANDLOEGO - NOE PODEJŚCIE DO EFEKTYNOŚCI ZARZĄDZANIA PRACĄ HANDLOCÓ Co, przede wszystkim, zapewnia utrzymanie i rozwój Twojej Firmy? Kto zamienia produkt na pieniądze i co zrobić, żeby robił to dobrze? Gdzie tkwi główne źródło efektywności pracy handlowców? Jak ich motywować, żeby pracowali efektywnie? Kto i jak ma zarządzać pracą handlowców? Krzysztof Fiech łaściciel firmy TOPTRADE Jolanta Bartczak Dyrektor Naczelny MEDICOLUX /GZ STAŁOŚĆ NIESTABILNYCH CZASACH - JAK UTRZYMAĆ ZAANGAŻOANIE PRACONIKÓ OKRESIE ISTOTNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY Co się dzieje na Polskim rynku pracy? czy to jest już kryzys? Na czym polega kryzys zaangażowania w Polsce? Jak firmy próbują radzić sobie z kryzysem? Jak, pod wpływem zmian ewoluuje polityka personalna firm? Robert Reinfuss Partner Darek Chełmiński Partner House of Skills IDENTYFIKOANIE TALENTU MENEDŻER- SKIEGO MBANKU I MULTIBANKU Jak identyfikować potencjał menedżerski? Jak wpleść Program Sukcesji w pozostałe działania HR-owe? Czy sukcesor powinien wiedzieć, że jest sukcesorem? Jak zrealizować projekt, aby zyskał uznanie biznesu? Jak zaangażować menedżerów w realizację projektu? PRZERA 45 MINUT ZMIANY STRATEGII RSONALNEJ I SY- STEMÓ MOTYACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA STRATEGICZ- NEGO jaki sposób dział personalny firmy PKP Energetyka zmienia swoją rolę w organizacji z administracyjnej na strategiczną? Zarządzanie zmianą funkcji HR w systemach dużych organizacji? Korelacje systemów, zaangażowanie zasobów organizacji, menedżerowie zmian? Główne projekty w nowej polityce personalnej? Nowa strategiczna rola trudności i pierwsze sukcesy? Marian Szcześniak Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Energetyka Sp. z o.o. Sebastian Trzaska Dyrektor ds. Merytorycznych Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe PRZERA 10 MINUT ZMIANY EPOCE IEDZY. KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU PRAKTYCE Jakie są kierunki zmian tworzenia wartości w świecie współczesnego biznesu? Czy firmy powinny podążać za zmianami czy samodzielnie kreować zmiany? Jakie zmiany w podejściu do strategii i procesów zarządzania są konieczne aby firma ewoluowała w kierunku Organizacji w Ruchu? Jakie są kluczowe kierunki doskonalenia kompetencji menedżerów z perspektywy Organizacji w Ruchu? Dlaczego występują różnice we wdrażaniu koncepcji Organizacji w Ruchu w firmie małej i dużej? Jak pokonywać bariery w rozwoju firmy wykorzystując koncepcję Organizacji w Ruchu w kontekście badań polskich przedsiębiorstw? PROFESJONALNA KADRA MENEDŻERSKA TOJEJ FIRMIE - SZKOLENIA ENĘTRZ- NE DOFINANSOANE ZE ŚRODKÓ EFS Czy profesjonalne szkolenia, jako jeden z głównych sposobów na sprostanie coraz większym wymaganiom klienta, doskonalenie procesów biznesowych czy rozwoju potencjału wewnętrznego firmy, są dostępne tylko dla firm z dużym budżetem szkoleniowym? Jakie są możliwości w zakresie minimalizacji kosztów szkoleń poprzez wykorzystanie dofinansowania z EFS? Czy możliwe jest inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego z jednoczesnym naciskiem na zapewnienie odpowiedniego zwrotu z tych inwestycji? Jak ważne jest dokształcanie się i uczenie zastosowania nowoczesnych teorii zarządzania i opracowania nowych rozwiązań w coraz bardziej wymagającym środowisku biznesu - zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw? Szkolenia wewnętrzne: dostosowanie narzędzi do specyficznej sytuacji firmy, możliwość wpływania na ostateczny kształt treningów, wysoki profesjonalizm i przydatność szkoleń - studium przypadku. Beata Kaczor Konsultant Iwona ieczyńska HR Manager PROCESOE PODEJŚCIE DO PLANOA- NIA, REALIZACJI I OCENY EFEKTYNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZACJI. NOE MOŻ- LIOŚCI FINANSOANIA RAMACH PO KAPITAŁ LUDZKI Jak przełożyć cele biznesowe na projekty szkoleniowe i badać ich efekt? Co to jest nowoczesny proces szkoleniowy, jakie są kolejne kroki i dlaczego warto tak pracować? Nieoczekiwana zmiana miejsc czyli co może zrobić samodzielnie firma w obszarze szkoleń w nowym okresie programowania w ramach PO Kapitał Ludzki? Jak uniknąć pułapek przygotowania i realizacji szkoleniowych projektów finansowanych z UE? Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 Integracja środowiska HR w meksykańskim klimacie Dobra zabawa przy suto zastawionych stołach KLUB DESRADOS, UL. FOKSAL 10A Renata Tadeusiak Naczelnik ydziału Szkoleń i Rozwoju Alina Strycharz Dyrektor Biura Zasobów Ludzkich Detalu BRE Bank Edyta Malicka Doktorantka ydział Inżynierii Produkcji Politechniki arszawskiej Ireneusz Tomczak Prezes Zarządu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Artur Bartoszewicz doradca, PKPP Lewiatan

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOY PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR FIRMA: ZAMAIAJĄCY: Zamawiam uczestnictwo dla następujących osób z firmy w Kongresie Kadry i / lub arsztacie odbywającym się w Hotelu estin, Al. Jana Pawła II 21 w arszawie IMIĘ I NAZISKO STANOISKO E MAIL YBIERAM kongres warsztat I warsztat II warsztat III badanie SIEDZIBA: E MAIL: TELEFON KONTAKTOY: FAKS: NIP: YBIERZ OŚIADCZENIE 1 2 KONGRES KADRY (obejmuje udział w wykładach , materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche oraz udział w bankiecie Kongresu Kadry) ARSZTAT I ZMIANA REAKTYACJA. JAKA ROLĘ ODGRYA HR BUDOANIU ZDOLNOŚCI FIRMY DO ZMIAN? (obejmuje udział w warsztacie , materiały merytoryczne, przerwy kawowe, lunch) Koszt 1590 zł + 22% VAT Koszt 990 zł + 22% VAT Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami zamówienia oraz akceptuję łączną kwotę w wysokości zł (brutto), która zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy: Fundacja Obserwatorium Zarządzania, BANK BPH S.A miejscowość, data pieczątka i podpis osoby zamawiającej 3 ARSZTAT II DORADZTO KARIEROE ORGANIZACJI. (obejmuje udział w warsztacie , materiały merytoryczne, przerwy kawowe, lunch) Koszt 990 zł + 22% VAT Upoważniamy Fundację Obserwatorium Zarządzania do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy ARUNKI UCZESTNICTA 4 5 ARSZTAT III COACHING SŁUŻBIE BIZNESU (obejmuje udział w warsztacie , materiały merytoryczne, przerwy kawowe, lunch) BADANIE K-EDGE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (obejmuje udział w surveyu i otrzymanie Raportu Basic w formacie.pdf) Koszt 990 zł + 22% VAT Koszt 820 zł + 22% VAT Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie do 14 września 100zł rabatu. Liczba miejsc w arsztatach i Kongresie jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu 3-5 osób zniżka 5%, powyżej 5 osób 10%. Rabaty się nie sumują. REZERACJA HOTELU Specjalne propozycje noclegów dla uczestników Kongresu Kadry (ilość miejsc ograniczona): Hotel estin, Al. Jana Pawła II 21, arszawa: pokój 1 os. ze śniadaniem 140 EURO + 7% VAT pokój 2 os. ze śniadaniem 160 EURO + 7 % VAT Proszę o zarezerwowanie miejsca w Hotelu estin Ilość pokoi, pokój osobowy, w terminie od do. szelkie opłaty związane z pobytem w hotelu reguluję osobiście w recepcji, płacąc gotówką lub kartą kredytową. przypadku niewykorzystania rezerwacji bez pisemnego odwołania w terminie do 12 września wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztem wynajęcia pokoju. KK ARUNKIEM UCZESTNICTA w Kongresie Kadry oraz w arsztatach jest przesłanie do organizatora niniejszej umowy. 2. Po zaakceptowaniu umowy przez organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą pro formą. 3. Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche oraz imprezę towarzyszącą. 4. FVAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy. 5. Rezygnacje z uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora oraz faksem na nr przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 21 września 2007 cała kwota wpłacona na rachunek organizatora zostanie zwrócona. 7. przypadku wycofania zgłoszenia po 21 września 2007 osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. 8. przypadku wycofania zgłoszenia po 1 października 2007 osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. 9. przypadku przesłania umowy, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni. 10. przypadku gdyby Kongres Kadry lub arsztaty nie odbyły się z winy organizatora - zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie kongresu. ul. Flory 9/7, arszawa tel.: (22) , faks: (22) EOLUCJA CZY REOLUCJA? arszawa, Hotel estin, października 2007

9 PARTNERZY oparciu o doświadczenia międzynarodowego partnerstwa wiodących firm doradczych oraz instytucji akademickich z Polski, Niemiec, Finlandii i łoch zostało opracowane nowatorskie narzędzie diagnozy rozwoju organizacji K-edge Human Development Index. yjątkową wartością badania jest możliwość porównania wymiarów praktyk biznesowych z innymi przedsiębiorstwami polskimi i europejskimi. Dzięki uczestnictwu w badaniu Państwa Firma zyska wiedzę o swojej aktualnej pozycji względem innych firm, w tym konkurencji branżowej. Pozwoli to Państwu zoptymalizować rozwój organizacji m.in. w wymiarach: Polityki kadrowej i praktyk zarządczych Praktyk w zakresie planowania zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Architektury procesów decyzyjnych Praktyk stosowanych w procesach rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy oraz zwolnień Praktyk w zakresie organizacji pracy, oceny wyników i motywowania rozwoju Praktyk zarządzania szkoleniami m.in. planowania i organizacji szkoleń, diagnozy potrzeb i ewaluacji efektywności szkoleń Stopnia wykorzystania różnorodnych metod rozwoju kompetencji Praktyk w zakresie odkrywania, generowania, wartościowania, upowszechniania i stosowania potrzebnej operacyjnie i strategicznie wiedzy Praktyk w zakresie przechowywania, rozwoju i ochrony kluczowych dla organizacji wiedzy i kompetencji Korzystania z wiedzy jako źródła przewagi konkurencyjnej Kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi kadr Praktyk w zakresie rozwoju innowacyjności i podnoszenia wydajności pracy Finansowania rozwoju kadr, rozkładu inwestycji, planowania budżetów Oceny rentowności inwestycji w kapitał ludzki Stosowanych systemach wsparcia, narzędziach i technologiach Badanie K-edge HDI wygeneruje on-line Raport Benchmarkingowy, który: Umożliwi zdefiniowanie, kluczowych na tle rynku, praktyk i wiedzy niezbędnej dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej Podniesie świadomość i przejrzystość prowadzonych działań i procesów kadrowych zachodzących w organizacji Umożliwi usprawnienie zarządzania kadrami Zdiagnozuje mocne strony organizacji Określi te słabe punkty organizacji, które wymagają eliminacji lub ograniczenia skaże stan obecny i kierunki dalszego rozwoju kadr KOSZT RAPORTU BASIC 820 ZŁ NETTO Dodatkowo można zamówić uzyskanie interpretacji raportu przez eksperta zarządzania wiedzą, jako pogłębionej diagnozy organizacji wraz z planem działań (koszt ustalany indywidualnie) PARTNERZY MIĘ DZYNARODOI issens und Kooperationsnetzwerk OMV e.v, Institute for Extension Studies, University of Tampere, Value Training & Solutions srl. OSOBY KONTAKTOE biuro projektu IDEA MANAGEMENT CONSULTING Michał Rębecki senior consultant Artur Bartosiński senior consultant telefon:

10 AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING & DEVELOPMENT AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING & DEVELOPMENT (ASTD) największe na świecie stowarzyszenie zrzeszające ponad ekspertów i praktyków w dziedzinie szkoleń i rozwoju z ponad 100 krajów, tysięcy firm, organizacji i instytucji, istnieje od 1944 roku ASTD GLOBAL NETORK ODDZIAŁ ASTD JUŻ POLSCE! Comiesięczne spotkania członków ASTD Interaktywny serwis społeczności ASTD Udział w grupach roboczych stowarzyszenia KORZYŚCI Z MIĘDZYNARODOEGO E CZŁONKOSTA Tylko będąc członkiem ASTD masz możliwość uzyskania wielu atrakcyjnych korzyści (w języku angielskim), m.in.: T + D MAGAZINE - czołowy miesięcznik branżowy on line m.in. trendy szkoleniowe, najlepsze praktyki, przegląd produktów T + D EBCASTS - kwartalne dyskusje na żywo na temat trendów z udziałem ekspertów z branży THE BUZZ - cotygodniowe wiadomości nt. szkoleń z międzynarodowych źródeł ASTD LINKS - comiesięczny z informacją o ostatnich badaniach, inicjatywach, działaniach, publikacjach w branży ASTD State of the Industry Report roczny raport dotyczący branży szkoleniowej w USA doskonałe narzędzie benchmarkingowe dla Twoich działań Trainlit Literature Database baza ponad książek i artykułów ASTD Connect aktywuj swój profil, opisz swoje zainteresowania zawodowe i kontaktuj się z innymi członkami ASTD na całym świecie ASTD Career Center źródło rozwoju Twojej kariery: bank ofert pracy, coaching kariery i inne Zniżki na produkty i usługi ASTD Koszt roczny 150 USD (płatne bezpośrednio do ASTD USA) ASTD POLSCE Fundacja Obserwatorium Zarządzania / ASTD Global Partner arszawa, u. Flory 9/7 tel faks Izabela Dziemaszkiewicz FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR IMIĘ I NAZISKO STANOISKO... FIRMA... SIEDZIBA... TELEFON FAKS TAK, JESTEM ZAINTERESOANY PRZYSTĄPIENIEM DO ASTD TAK, PROSZĘ O SZCZEGÓŁOĄ INFORMACJĘ NA TEMAT GRUP ROBOCZYCH ASTD YRAŻAM ZGODĘ NA PRZECHOYANIE I PRZETARZANIE MOICH DANYCH OSOBOYCH DLA POTRZEB PROCESU REJESTRACJI ORAZ CELACH MARKETINGOYCH DLA FUNDACJI OBSERATORIUM ZARZĄDZANIA I PARTNERÓ ZGODNIE Z USTAĄ Z DNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOYCH ( DZ. U. NR 133 POZ. 883).

11 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 2 TOREK DOŚIADCZENIA MIĘDZYNARODOE SALA CORNICUS I GLOBAL IMPLEMENTATION OF HR SYSTEMS & PROCESSES, BASED ON HR INFORMATION AND GLOBAL RECRUITING SYSTEMS IMPLEMENTA- TIONS AT MARRIOTT GLOBALNE DROŻENIE PROCESÓ I SYSTEMÓ HR OPARCIU O INFORMACJĘ HR I GLOBALNE DROŻENIA SYSTEMÓ REKRUTACYJNYCH HOTELU MARRIOTT Czy jest możliwe bycie liderem HR i unikanie zrozumienia kwestii technologicznych? Co powinno się brać po uwagę podczas wdrażania globalnego systemu HR? Co możne zrobić dział HR, aby pomóc firmie przygotować się do ekspansji globalnej? Jak unikać irytujących współpracowników z zagranicy? Co jest czynnikiem numer 1 decydującym o sukcesie ekspansji na arenie globalnej w XXI wieku? Dorota J. Kowalska Directoror, International Lodging Human Resources. Marriott International, Inc. DM/ RSONAL/RSONNEL DEVELOPMENT THROUGH CO-INTERACTIVE COACHING ROZÓJ INDYIDUALNY / ROZÓJ RSONELU POPRZEZ COACHING KO-INTERAKTYNY Co tak naprawdę powoduję rozwój twojej organizacji tworzenie serwisu, który kieruje (napędza) twoją organizację? Jak komunikacja wpływa na nasze codzienne życie, pracę, odpoczynek lub zabawę? Jak proste działania można wprowadzić w celu poprawienia komunikacji? Czy czekasz na zmianę (ewolucja) czy też umożliwiasz i inspirujesz tworzenie zmiany (rewolucja) poprzez innowację? Jak większe zaufanie i szacunek prowadzi do wyższych zysków i lepszego zwrotu nakładów inwestycyjnych? Jaka jest jedyna rzecz wspólna nam wszystkim? EOLUCJA CZY REOLUCJA HR OKRESIE ZMIAN SALA CORNICUS II KAŻDEGO, NA KAŻDYCH ARUNKACH, NATYCH- MIAST ZATRUDNIĘ CZY TAK BĘDZIE YGLĄDAŁ RYNEK PRACY IV RP? Jak i dlaczego zmienia się sytuacja na rynku pracy w Polsce? Czy zmiany mają charakter ogólnopolski czy dotyczą jedynie niektórych regionów kraju lub typów stanowisk? Jakich konsekwencji tych zmian można się spodziewać w najbliższej przyszłości? Co pracodawcy (przedsiębiorcy, menedżerowie i szefowie działów personalnych) mogą robić by poradzić sobie w nowej sytuacji? Jakie działania o charakterze micro i makroekonomicznym należałoby podjąć aby wyeliminować negatywne skutki zmian na rynku pracy? itold Krajewski Executive Committee Member Randstad Sp. z o.o. Monika Malina Dyrektor Regionu Randstad Sp. z o.o BB/ STRUKTURA HR GOTOA NA YZANIA PRZY- SZŁOŚCI NA PRZYKŁADZIE TRANSFORMACJI PIONU HR ING NATIONALE NEDERLANDEN SA Przed jakimi wyzwaniami stoją firmy i piony HR? Jak zmieniała się rola HR w minionych latach? Co sprawia, że piony HR nadal nie są traktowane jako partnerzy biznesowi? Jak zmieniać role HR i jakie są nowe zadania HR? Jak tworzyć nowoczesną strukturę HR? Jak zmienia się procesy HRM? TRENDY HR SALA CORNICUS III CO PŁYA NA RETENCJE, A CO NIE DZIAŁA ŚIETLE BADAŃ DELOITTE Jakie działania firmy tradycyjnie podejmują, by przyciągnąć i utrzymać pracowników (i dlaczego te działania nie przynoszą spodziewanych efektów)? Co trzyma ludzi w firmie? Jakie konkretne działania można podjąć, by zmniejszyć rotację? Artur Każmierczak Dyrektor Deloitte BRAND BUILDING CZYLI JAK TORZYĆ FIRMO- Ą MARKĘ? Jak powstaje marka - brand to znacznie więcej niż produkt? Firma naprawdę markowa - budowanie marki od środka poprzez przygotowanie zespołu Brand Builders i programu codziennego wzmacniania marki firmy przez pracowników Brand Building jako narzędzie przyciągania, zatrzymywania oraz rozwoju najlepszych pracowników czyli co daje firmie program Brand Building SIŁA FIRMY KOMTENCJE MENEDŻERÓ SALA BOARDROOM GRUPA ZARZĄDZAJĄCA OKREŚLANIE POTEN- CJAŁU I STYLU PRACY ZESPOŁOEJ TECHNIKI DEVELOPMENT CENTRE jaki sposób organizowane są projekty development centre dla kadry kierowniczej? Jakie kompetencje najczęściej badane są wśród kadry kierowniczej? Jakie średnie wyniki kompetencyjne uzyskują kierownicy i menadżerowie? Jak inteligencja emocjonalna wpływa na działania kadry kierowniczej? Co wynika i co jest efektem działań development centre? Aleksandra Miziołek Doradca ds. Oceny Kompetencji i Rekrutacji FPL Sp. z o.o. Tomasz róblewski Dyrektor Zarządzający HLB Frąckowiak i spólnicy Sp. z o.o. AKTUALNE YZANIA MENEDŻERSKIE: PRZYÓDZTO CZY ZARZĄDZANIE? Dlaczego organizacje decydują się na wdrożenie programu przywódczego? Jak organizacje uczestniczące w panelu przygotowywały się do programu przywódczego opartego o koncepcję Leadership Tool Box (LTB)? Jak skonstruowano program szkoleniowy oraz koncepcję follow-up? Jakie trudności napotkano we wdrażaniu programu i jak je przezwyciężono? Jak na co dzień można wspierać efekt szkoleniowy treningów przywódczych? Jak na bieżąco analizowana jest efektywność programu szkoleniowego i jak reaguje się na potrzeby uczestników? Jakie efekty w praktyce przynosi wykorzystywanie przez MON i Philips koncepcji przywództwa LTB? PRZERA 15 MINUT COACHING NA TRUDNE CZASY SALA GEMINI COACHING 2012 JAK DOSTOSOAĆ FUNKCJĘ HR DO MOŻLIYCH SCENARIUSZY ROZOJU CO- ACHINGU POLSCE I NA ŚIECIE Ile jest Coachingu w Coachingu? czy wszystko co nazywamy Coachingiem jest nim w rozumieniu światowych standardów Jaki jest etap rozwoju Coachingu w Polsce w perspektywie trendów rozwoju Coachingu na świecie - możemy być z siebie dumni? Czy Coaching jest skuteczny? wyniki badań skuteczności coachingu ewnętrzni Coachowie, Specjaliści ds. Coachingu, Menedżerowie ds. Coachingu? nowe zawody w HR? Które procesy zarządzania ludżmi wspierać Coachingiem i w jaki sposób? Co działa a czego się strzec? przykłady wdrożeń Coachingu w Polsce Czego możemy się nauczyć od zarządzania projektami szkoleniowymi i doradczymi? - Zarządzanie coachingiem w organizacji Beata Rycembel Dyrektor Personalny Dendrite Polska Paweł Sopkowski Partner Zarządzający Coaching Center COACHING KARIERY JAKO NARZĘDZIE RETENCJI PRACONIKÓ Dlaczego jeszcze u nas pracują ludzie, których zatrudniliśmy? Jakie motywacje stoją za oczekiwaniem podwyżki? Jakie dylematy ma pracodawca gdy pracownik sygnalizuje, że chce odejść? Kiedy Career Coaching zaczyna działać? Jak może wyglądać sesja coachingu kariery? Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 Sonnie Thomson Coach/ trener SC- Personel Silver Screen orld Cinemas Sp. z o.o. DM/ Przemysław Stalica Dyrektor ds. Polityki Personalnej ING Nationale -Nederlanden Polska SA BB/ Barbara Dziepak Adrianna Filiks YG International - HR Consulting Jarosław Sachryń Dyrektor Zakładu Stateczników Philips Lighting Poland SA, Oddział Kętrzyn Karina Sudomir-Zgoła Szef Oddziału Kadr i Szkolenia Pracowników Departamentu Administracyjnego, Ministerstwo Obrony Narodowej Jacek Smura Prezes Zarządu, Kontekst HR International Group Paweł Gniazdowski Country Head / Career Coach DBM Polska Katarzyna Pieciul HR Consulting Director Career Coach DBM Polska

12 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 2 TOREK CREATING A VALUES DRIVEN ORGANISATION TORZENIE ORGANIZACJI PROADZAJĄCEJ ARTOŚCI Co to jest organizacja wprowadzająca wartości i jak moja organizacja wprowadza wartości? Jakie są korzyści tworzenia organizacji wprowadzających wartości w stosunku do kosztów jej zaniedbania? Jak stworzyć szybką, wiarygodną i mierzalną ocenę wartości naszych wartości organizacyjnych? Jak wykorzystywać rzeczywiste miary wartości organizacji aby udoskonalić wizerunek przedsiębiorstwa? Co jest potrzebne, aby zapoczątkować i stworzyć organizację wprowadzającą wartości? Leif Christiansen KEY Value Coaching DM/ FROM REVOLUTION AND TURMOIL TO EVOLUTION AND CONSISTENCE OD REOLUCJI I ŻYIOŁU DO EOLUCJI I SPÓJ- NOŚCI Jak wyglądają przemiany menedżmentu w Polsce, patrząc z perspektywy starej Unii? Jakich przemian dokonał menedżment Zachodu w ostatnich 30-tu latach i co umknęło doświadczeniu polskiego szefa? Czym m.in. kierują się młodzi cenni pracownicy opuszczający nasz kraj? Jak i dlaczego musimy zmodyfikować nasze postrzeganie odpowiedzialności, nasz sposób wykonywania władzy i jakie cechy kulturowe nam w tym przeszkadzają? Jakie kompetencje są nam potrzebne, by uniknąć budowy naszych systemów zarządzania od drugiego piętra, oraz aby poruszać się z pełnym poczuciem komfortu w systemach współdziałania BtoB? PRZERA 20 MINUT EOLUCJA CZY REOLUCJA ZMIANY ZARZĄ- DZANIU RSONELEM TRUDNEJ BRANŻY jaki sposób wizerunek Trudnej Branży wpływa na procesy kadrowe w firmach zajmujących się dochodzeniem należności? Jak dobierać metody rekrutacji i selekcji kandydatów, by zatrudnić dokładnie takich pracowników jacy są potrzebni? Czy negatywne oddziaływanie ze strony dłużnika może mieć wpływ na zachowanie pracownika firmy windykacyjnej i jego postrzegania swojego miejsca pracy? Jak budować lojalność pracowników i wpływać na poziom ich motywacji do pracy trudnej Branży? Krzysztof Matela Prezes Zarządu EGB Investments SA ZMIANY ZACHODZACE BRANŻY OKRĘTOEJ NOE PODEJŚCIE DO HR jaki sposób można wykorzystać wiedzę psychologiczną w biznesie? Jakie narzędzia i testy psychologiczne mogą być wykorzystane do wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi? Na czym polega wykorzystanie badan psychologicznych od badań okresowych do diagnozy potencjału? PRZERA 10 MINUT YZANIA DLA PRACODACÓ ZIĄZKU ZE ZMIANĄ NA RYNKU PRACY CO POŻĄDANE A CO MOŻLIE Na czym polegają zasadnicze zmiany zachodzące obecnie na polskim rynku pracy? Czy są to zmiany charakterystyczne tylko dla rynku polskiego? Jakie są sposoby, by na obecne wyzwania odpowiedzieć? Czy wyzwania te stają tylko przed pracodawcami? Czy nietypowe formy zatrudnienia mogą być odpowiedzią na owe wyzwania? Jolanta Szaban profesor yższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (SPiZ) yższa Szkoła Zarządzania Personelem (SZP) PŁACE 2007 I PROJEKTY ZMIAN NA 2008 Sposób kalkulacji płac w 2007 i 2007? Opodatkowanie i szusowanie świadczeń w naturze? Zmiana wysokości składki rentowej - od i od r.? Inne planowane zmiany na 2008 r.? BUDOANIE IZERUNKU PRACODACY INESTU- JĄCEGO KAPITAŁ LUDZKI OKRESIE DYNAMICZ- NYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY ORAZ INTENSY- NYCH PRZEKSZTAŁCEŃ ORGANIZACYJNYCH (FUZJA) Jak budować wizerunek pracodawcy w czasach burzliwych zmian? Jak optymalnie zagospodarować kapitał ludzki w warunkach prowadzonej fuzji? Jakie problemy i frustracje towarzyszą audytowi personalnemu i jak się do tego przygotować? Jak w pełni wykorzystać potencjał audytu personalnego? Jak podnieść prestiż i wzbudzić zainteresowanie pracowników proponowanymi działaniami szkoleniowymi? Jakie niestandardowe działania mogą zapewnić sukces prowadzonego projektu szkoleniowego? Agata Buczyńska Bucka Dyrektor Personalny DnB Nord Polska SA Beata Kacprzyk Managing Partner Schenk Institute Consulting Sp. z o.o. Jacek Czapski Managing Partner Schenk Institute Sp. z o.o. CZTERY KROKI DO EFEKTYNOŚCI ZESPOŁU MENEDŻERSKIEGO - JAK DZIAŁANIAMI ROZO- JOYMI PŁYNĄĆ NA REZULTATY BIZNESOE CAŁEJ FIRMY Dlaczego niektóre projekty realizujemy sprawnie, a z dokończeniem innych mamy trudności? Czemu nie wszyscy są w równym stopniu zaangażowani w prace zespołu? Co zrobić aby moi menedżerowie nie okopywali się na swoich pozycjach? Jak burzyć silosy? Jak unikać marnowania czasu na udowadnianie kto ma rację? Jak uniknąć bezowocnych dyskusji i konfliktów personalnych? Jak zachęcić członków zespołu do wzajemnej wymiany i autentycznej współpracy? PRZERA 45 MINUT COACHING TEST DRIVE DLA POSZUKUJĄCYCH INSPIRACJI, NOYCH ODKRYĆ, INNEGO SPOJRZENIA, NOYCH POMY- SŁÓ NA DZIAŁANIA, ROZOJU... Jesteś spełniony w życiu i jednocześnie czujesz, że Twój potencjał może być lepiej wykorzystany? Od jakiegoś czasu zajmuje Cię zagadnienie, którego rozwiązania nie jesteś pewien? Jesteś ciekaw innych perspektyw spojrzenia na jakąś sprawę? - drugiej strony medalu? Szukasz pomysłu na kolejny krok? iesz, że pracując w pojedynkę osiągnąłeś szczyt swoich możliwości? Poszukujesz partnera do współ-odkrywania pomysłów i rozwiązań? Jesteś ciekaw spróbowania coachingu wg standardów największej międzynarodowej federacji coachów ICF? BEZPŁATNA, NIEZOBOIĄZUJĄCA SESJA COACHINGOA YKONANIU ABSOLENTÓ COACHING CENTER - PROADZĄCEGO SZKOŁĘ COACHINGU POSIADAJĄCĄ MIĘDZYNARODOĄ AKREDYTACJĘ ICF. COACHOIE OFERUJĄ SOJE ŁNE ZAANGAŻO- ANIE, IARĘ MOŻLIOŚCI KLIENTA, GOTO- OŚĆ DO SPÓŁ-TORZENIA I SPÓŁ-POZNA- ANIA ORAZ ZACHOANIE POUFNOŚCI. PROPONUJEMY MOŻLIOŚĆ YBORU COACHA INFORMACJA NA RECEPCJI. Całodzienna przerwa kawowa. Lunch dostępny w godzinach: 12:00 15:00 Marek Sabela Managing Partner MARK & LUCAS na zaproszenie Demos Polska DM/ Michał Moniuszko Specjalista ds. Rozwoju i Motywowania pracowników Gdańska Stocznia Remontowa dr Zdzisław Nieckarz Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Gdańska Stocznia Remontowa/ Uniwersytet Gdański Monika Cieślak Prawnik, ekspert ds. płac Szef ds. personalnych Citroen Polska Sp. z o.o. Romeo Grzębowski Partner Time for Team Development Consultants Dorota Michalec HR Dyrektor Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. Coaching Center

13 profesjonalny menedżer szkoleń zdobądź kompetencje zarządzania projektami szkoleniowymi SPÓLNA INICJATYA międzynarodowe standardy najlepsi polscy trenerzy uznane firmy szkoleniowe PROSZĘ O PRZESŁANIE (BEZPŁATNIE I BEZ ZOBOIĄZAŃ) SZCZEGÓŁOYCH INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ ORAZ ARUNKÓ UCZESTNICTA PROJEKCIE. FORMULARZ Prosimy odesłać faksem na nr DLACZEGO ARTO ZIĄĆ UDZIAŁ PROGRAMIE PMS? międzynarodowe standardy ASTD nastawienie na wdrożenie indywidualne ścieżki programowe najnowsze koncepcje i narzędzia doświadczeni trenerzy z uznanych firm udział potwierdzony certyfikatem PMS... IMIĘ I NAZISKO PROCES OCENY KONFERENCJA BONUSY... STANOISKO certyfikat PMS DROŻENIE PROJEKTU dostęp do zamkniętej strony projektu FIRMA... SIEDZIBA... TELEFON KONTAKTOY... FAKS YRAŻAM ZGODĘ NA PRZECHOYANIE I PRZETARZANIE MOICH DANYCH OSOBOYCH DLA POTRZEB PROCESU REJESTRACJI ORAZ CELACH MARKETINGOYCH DLA 2C CONSULTING I PARTNERÓ ZGODNIE Z USTAĄ Z DNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOYCH ( DZ. U. NR 133 POZ. 883). prezentacja wdrożenia post test warsztaty pre test ARSZTATY Indywidualna scieżka wybór 6 z Planowanie i projektowanie szkoleń 2. Analiza potrzeb szkoleniowych 3. Zarządzanie wiedzą i talentami 4. Narzędzia zarządzania szkoleniami 5. Ocena efektywności i rentowności (ROI) 6. Finansowanie szkoleń ze środków EFS 7. Coaching i mentoring 8. E-learning i nowe technologie w szkoleniach 9. Marketing na rynku usług szkoleniowych 10. Human Performance Improvement komunikacja z innymi uczestnikami zbiór case study bezpłatne zaproszenie na konferencję wywiad w magazynie Personel i Zarządzanie kompendium Szkolenia w Polsce bibliografia ASTD ZOBACZ ZADZOŃ (22) C Consulting ul. Sienna 82, arszawa, fax.(022) Justyna Garbowska mobile: , PMS bazuje na Modelu Kompetencji ASTD, jest także zgłoszony do procesu akredytacyjnego w ramach IFTDO (International Federation of Training and Development Organizations) SPÓŁORGANIZATORZY PATRONAT MERYTORYCZNY

14 HOTEL ESTIN, ARSZAA DZIEŃ 3 ŚRODA ARSZTAT I SALA BOARDROOM JAKĄ ROLĘ ODGRYA HR BUDOANIU ZDOLNOŚCI FIRMY DO ZMIAN? Jak mówić o zmianach, kiedy wszyscy mają ich serdecznie dosyć? Czy tzw. zdolność do zmiany może stanowić unikalny element przewagi konkurencyjnej? Czy można zbadać i zmierzyć zdolność swoją i swojej organizacji do zmian? Jaką rolę we wdrażaniu zmian mogą odgrywać służby HR-owe? Jedyną pewną rzeczą są zmiany ten cytat jest najbardziej wytartym sformułowaniem ostatnich lat i wzbudza więcej niesmaku i złości niż motywacji do zmian. Deklaratywnie prawie wszyscy menedżerowie uważają, że zmiana jest nieodłącznym elementem ich działania a nawet głównym czynnikiem wyróżniających ich organizację na rynku. Powstaje pytanie Dlaczego aż 85 % zmian całkowicie zawodzi lub nie spełnia pierwotnych założeń? Najnowsze światowe badania pokazują, że skuteczna zmiana to więcej niż tylko szereg kolejno po sobie następujących działań. Kluczem do sukcesu staje się stworzenie zdolności do zmiany, wykreowanie środowiska, które zaangażuje wszystkich, od których sukces ten zależy od zarządu, przez kierownictwo po liniowych pracowników. A każdy z wymienionych ma swoją rolę do odegrania w tej zmianie. Pierwszoplanowa staje się również rola ludzi HR-u. Jeśli nie chcesz słyszeć wytartych sloganów o zmianach w swojej organizacji? Jeśli chcesz mieć realny wpływ na zmiany w swojej firmie? Jeśli chcesz być ekspertem w dziedzinie budowania kultury zmiany? Kanwą naszego warsztatu będą najnowsze światowe badania dotyczące wdrażania zmian w największych organizacjach biznesowych. AchieveGlobal przeanalizowało wyzwania związane z problematyką zmian i wypracowało skuteczne narzędzia i metody wspomagające projekty zmian. Jedno z narzędzi wspomagających wdrożenie zmian do zaadoptowania w swojej firmie otrzymają uczestnicy naszego warsztatu. Magdalena róbel Starszy Konsultant Sprzedaży i Trener, AchieveGlobal ARSZTAT II SALA GEMINI DORADZTO KARIEROE ORGANIZACJI Czy w organizacji powinna pojawić się funkcja doradcy kariery? Czy są niebezpieczne definicje kariery? Jaka jest rola HR w procesie poradnictwa karierowego? Czy profil kompetencyjny pracownika HR powinien się zmienić? Czy wsparcie karierowe w organizacji buduje przewagę konkurencyjną pracodawcy na rynku pracy? Organizacja jako pracodawca ma nowe wyzwania. Intensyfikuje sie zjawisko mobilności zawodowej, coraz częściej mówi sie o modelu kariery bez granic, struktury organizacyjne ograniczają szanse awansu pionowego, często jednoznacznie utożsamianego z pojęciem kariery. Organizacje chcą, aby pracownicy brali odpowiedzialność za własny rozwój, jednocześnie obawiają się, że wspieranie pracowników w planowaniu własnej kariery spowoduje negatywne reperkusje wzrost rotacji pracowników, nasilą sie postawy roszczeniowe. trakcie warsztatu wskażemy bezpieczny dla obydwu stron, ustrukturalizowany sposób określania zbieżności pomiędzy celami osobistymi pracownika i celami organizacji. Pokażemy praktycznie fragmenty warsztatu, który ułatwia pracownikom zdefiniowanie siebie zawodowo, przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i skoncentrowanie się na rozwoju w miejscu pracy. skażemy możliwą rolę HR w procesie doradztwa karierowego w organizacji i wynikajace z niej zmiany w profilu kompetencyjnym pracownika HR. Katarzyna Brachowska- Przeniosło Konsultant Profirma Sp. z o.o. Marta Iwanowska-Polkowska Konsultant Profirma Sp. z o.o COACHING SŁUŻBIE BIZNESU ARSZTAT III SALA TAURUS Jak rozwijać funkcję HR do skutecznego wykorzystywania Coachingu? Jak traktować Coaching? jako technikę czy obszar metodologiczny? Co najczęściej mamy na myśli mówiąc o wdrożeniu Coachingu w organizacji? Jak najlepsi korzystają z Coachingu przykłady czterech kluczowych obszarów wdrażania? Kluczowym założeniem w myśleniu o wdrożeniu coachingu jest traktowanie go jako obszaru metodologicznego nie zaś jako techniki / metody. Coaching może bowiem skutecznie wspierać wiele różnorodnych biznesowych procesów: Rozwoju kompetencji (np. kierowniczych) drażania systemów i metod zarządzania (np. metod sprzedaży) Zarządzania zmianą i rozwojem (np. wspierając zespoły projektowe) Planowania karier (np. grupy pracowników z potencjałem) ynagradzania (uzupełniając ofertę dla kluczowych pracowników) Kształtowania kultury organizacyjnej (np. na więcej pytaj mniej instruuj ) drażanie i zarządzanie Coachingiem jest w swym poziomie kompleksowości podobne do wdrażania i zarządzania Szkoleniami. ymaga określenia celów, planów, metod, stworzenia systemu, dedykowania zasobów. Anna Pyrek Dyrektor Programowy Coaching Center Ewa Trybuchowicz Kierownik Projektów /Executive Coach Coaching Center + zaproszeni praktycy ZAISTNIEJ ŚRODOISKU Kto jest Kim w HR - baza trenerów i ekspertów HR Pytania i Odpowiedzi - eksperci odpowiadają na trudne pytania artykuły ekspertów najnowsze trendy w HR Nowe multimedialne rozwiązania komunikacyjne Porady eksperckie ebcast Blogi Menedżerskie - prowadź blog zawodowy Strony Ekspertów - publikuj teksty i twórz społeczność najistotniejsze wydarzenia Podcast Najnowsze trendy HR Artykuły wybitnych ekspertów Najistotniejsze wydarzenia w środowisku Największa w Polsce internetowa baza szkoleń Kompleksowe informacje o rynkach i metodach zarządzania medium wiedzy dla biznesu

15 Szkolenia, które przynoszą rezultaty Sprzedaż to nie kwestia jednej transakcji. To wzajemnie korzystna relacja biznesowa. Przywództwo w biznesie to nie luksus. To warunek skuteczności. Obsługa to nie jest spełnianie oczekiwań Klientów. To ich przekraczanie.

16 PARTNERZY PARTNERZY MEDIALNI SPONSORZY BRANzOE MEDIA SPÓŁPRACUJaCE MEDIUM MERYTORYCZNE PARTNER OBSlUGI KONGRESU projekt i skład: Requiem Studio FUNDACJA OBSERATORIUM ZARZĄDZANIA ul. Flory 9/ arszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) DYREKTOR PROJEKTÓ EDUKACYJNYCH Monika Nowacka Sahin tel. (22) w. 155 MENEDŻER SPRZEDAŻY Paweł Sobstyl tel. (22) w. 130 SERIS KONGRESU KADRY HOTEL ESTIN, ARSZAA

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie! Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz! Więcej praktyki w HR! Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Menedżerów

Szkolenie otwarte dla Menedżerów Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników - jak skutecznie inwestować we właściwych ludzi Szkolenie otwarte dla Menedżerów Rekrutacja i Selekcja pracowników. Najbliższy termin: 18.03.2014 - Trener Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ROI. (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011. Szkolenia na licencji ROI Institute USA

ROI. (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011. Szkolenia na licencji ROI Institute USA ROI (Return on Investment) Obliczanie rentowności inwestycji szkoleniowej KRAKÓW 2011 Szkolenia na licencji ROI Institute USA Praktyczne szkolenia nastawione na rezultaty ul. Centkiewiczów 9, 30-389 Kraków

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA MENEDŻERÓW

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA MENEDŻERÓW Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów rekrutacyjnych warsztaty Agnieszki Michalskiej - Rechowicz. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 5 kwietnia 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa

INFORMACJA PRASOWA. 3 5 kwietnia 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa INFORMACJA PRASOWA 3 5 kwietnia 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa 3-5 kwietnia 2006, Warszawa, Hotel Jan III Sobieski, www.kadry.nf.pl/kongres 2 Szanowni Państwo, W imieniu Fundacji Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Delegowanie zadań i motywowanie pracowników to kluczowe kompetencje menedżerskie. Od skuteczności tego procesu zależy zaangażowanie pracowników w rozwój firmy oraz przyczynianie się do jej sukcesów. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center

JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center Jak wyłonić do swojego zespołu najlepszych handlowców? JAK REKRUTOWAĆ SIŁY SPRZEDAŻY? prospecting w rekrutacji narzędzia przygotowania i analizy rekrutacji metody oceny narzędzia assessment center Jak

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych 27.05.2015r. Warszawa FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych Rosnące wymagania wobec Działów Prawnych i Biur Zarządu spółek kapitałowych a także ciągłe

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem AVON Operations Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Konferencja WUP w Katowicach Przygotowano przez: Keystone Consulting Sp. z o.o. Keystone Talents Katowice 2016 Keystone Consulting

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/08/7543/887 Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 6 027,00 zł Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl Odkryjmy karty! Jakie rozwiązania HR realnie dominują na rynku pracy? HR

Bardziej szczegółowo