Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie"

Transkrypt

1 Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie Warszawa, listopad 2001 Ponad dwie trzecie Polaków (69%) popiera działania zbrojne Amerykanów i Brytyjczyków podjęte przeciwko terrorystom na terenie Afganistanu. Brak poparcia dla akcji zbrojnej wyraża jedna piąta respondentów (20%). Jedna dziesiąta ankietowanych (11%) nie ma na ten temat zdania. Poparcie dla akcji zbrojnej przeciwko Talibom, częściej niż inni, wyrażają prywatni przedsiębiorcy (87%) i badani z wykształceniem wyższym (82%). Brak poparcia najczęściej deklarują rolnicy (35%, z czego połowa 17% - to zdecydowani przeciwnicy). Zaledwie co pięćdziesiąty badany (2%) uważa, że działania zbrojne zakończą się w ciągu kilku tygodni. Nieco ponad jedna dziesiąta społeczeństwa (14%) wyraża przekonanie, że akcja Stanów Zjednoczonych potrwa kilka miesięcy. Blisko jedna piąta respondentów (18%) sądzi, że na zakończenie wojny w Afganistanie trzeba będzie poczekać przynajmniej rok. Stwierdzeniem, które najczęściej pada z ust Polaków jest jednak to, że konflikt afgański będzie trwał co najmniej kilka lat pogląd ten towarzyszy niemal co drugiemu badanemu (47%). Jedna piąta Polaków (19%) nie jest w stanie przewidzieć czasu trwania operacji antyterrorystycznej. Najbardziej optymistyczne opinie na temat czasu trwania konfliktu towarzyszą nastolatkom (25%) oraz uczniom i studentom (23%). O tym, że USA i Wielka Brytania będą musiały poświęcić przynajmniej rok, aby zakończyć akcję, częściej niż inni, mówią deklarujący centrolewicowe poglądy polityczne (30%). O co najmniej kilkuletniej wojnie mówią zaś najczęściej prywatni przedsiębiorcy i gospodynie domowe (po 59%). Zaledwie czterech na stu Polaków (4%) twierdzi, że zwyciężą terroryści i oskarżani o ich wspieranie Talibowie. O zwycięstwie USA i ich sojuszników przekonanych jest ponad połowa respondentów (58%). Niemal jedna piąta naszego społeczeństwa (18%) wyraża pogląd, iż w konflikcie afgańskim nie będzie zwycięzcy. Jedna piąta (20%) nie umie powiedzieć, która ze stron wygra w Afganistanie. Najwięcej przekonanych o zwycięstwie Amerykanów i Brytyjczyków znajdujemy w grupie nastolatków (81%). Stwierdzenie mówiące o tym, iż w konflikcie tym nie będzie zwycięzcy najczęściej pada ze strony kierowników i specjalistów (30%) i osób najlepiej wykształconych (29%). Połowa Polaków (49%) jest przekonana, że obecny konflikt nie ograniczy się tylko do Afganistanu, lecz obejmie swym zasięgiem także inne kraje podejrzewane o wspieranie terroryzmu. Przeciwnego zdania jest jedna czwarta badanych (25%). Niemal taka sama część polskiego społeczeństwa nie ma zdania na ten temat (26%). W to, że konflikt nie ograniczy się tylko do Afganistanu wierzą najczęściej badani o centroprawicowych sympatiach politycznych (35%). Przekonanych o tym, że obecna akcja zbrojna będzie miała charakter lokalny znajdujemy najczęściej wśród zwolenników centrolewicy (58%). Ci, którzy twierdzą, iż akcja zbrojna w Afganistanie nie będzie jedyną, zdecydowanie najczęściej wskazują na Irak jako państwo, które dotkną działania zbrojne (24%). Jedna piąta Polaków (22%) uważa, że akcje takie, jak ta w Afganistanie mogą rozwiązać problem terroryzmu na świecie. Jednak dwukrotnie więcej badanych jest odmiennego zdania - 44% wyraża opinię, że należy stosować inne metody w walce z terroryzmem. Jedna trzecia (34%) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Przekonanych o tym, że akcja zbrojna taka jak obecnie w Afganistanie jest skutecznym sposobem zwalczania terrorystów znajdujemy, częściej niż w innych grupach, wśród badanych o najniższych dochodach (32%). Zwolennicy stosowania innych metod w zwalczaniu terroryzmu to, częściej niż inni, osoby deklarujące brak praktyk religijnych (64%). W opiniach tych, którzy wskazywali na inne metody zwalczania terroryzmu, najczęściej pojawiały się stwierdzenia mówiące o tym, iż należy podjąć takie działania, które będą wykorzystywały dyplomację, opierając się na dialogu, negocjacjach, pertraktacjach i rokowaniach (14%). TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Biura w ponad 50 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. 7. października, po 26 dniach od ataku na World Trade Center i Pentagon, armie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozpoczęły na terenie Afganistanu akcję zbrojną skierowaną przeciwko organizacji Osamy bin Ladena al Kaida oraz wspierającym ją Talibom. Dwa tygodnie po rozpoczęciu nalotów, TNS OBOP przeprowadził badanie, w którym zapytano Polaków o opinie na tematy związane z wrześniowymi zamachami terrorystycznymi oraz zaistniałą po nich sytuacją międzynarodową. 1 Termin realizacji badania zbiegł się w czasie z przekazaniem informacji o pierwszej (oficjalnej) akcji lądowej amerykańskich jednostek specjalnych, przeprowadzoną w nocy z 19. na 20. października w okolicach Kandaharu. Stopień poparcia dla akcji zbrojnej w Afganistanie Ponad dwie trzecie Polaków (69%) popiera działania zbrojne Amerykanów i Brytyjczyków podjęte przeciwko terrorystom na terenie Afganistanu. Zdecydowane poparcie deklaruje dwie piąte (41%), zaś umiarkowane ponad jedna czwarta (28%) badanych. Brak poparcia dla akcji zbrojnej w Afganistanie wyraża jedna piąta respondentów (20%). Umiarkowany sprzeciw znajdujemy u 12%, zaś zdecydowany u 8% Polaków. Jedna dziesiąta ankietowanych (11%) nie ma na ten temat zdania. Dane w % CZY POPIERA PAN(I) AKCJĘ ZBROJNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH I WIELKIEJ BRYTANII, SKIEROWANĄ PRZECIWKO TERRORYSTOM NA TERENIE AFGANISTANU? zdecydowanie tak 41 tak 69 raczej tak 28 raczej nie 12 nie 20 zdecydowanie nie 8 nie mam na ten temat zdania 11 1 Sondaż zrealizowano w dniach października 2001 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1106 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 2,9%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. Swe poparcie dla akcji zbrojnej przeciwko Talibom, częściej niż inni, wyrażają prywatni przedsiębiorcy (87%), badani z wykształceniem wyższym (82%), kadra kierownicza i specjaliści (80%) oraz respondenci o centroprawicowych poglądach politycznych (80%). Cechą demograficzną istotnie różnicującą poglądy Polaków na działania militarne w Afganistanie jest płeć. Mężczyźni zdecydowanie częściej (80%) niż kobiety (58%) skłonni są je popierać. Zdecydowanych zwolenników najczęściej znajdujemy również wśród prywatnych przedsiębiorców (54%). Brak poparcia dla działań Amerykanów i Brytyjczyków najczęściej deklarują rolnicy (35%, z czego połowa 17% - to zdecydowani przeciwnicy). Negatywne opinie na temat akcji antyterrorystycznej na terenach Afganistanu często towarzyszą również gospodyniom domowym (30%) oraz pracownikom administracji i usług (29%). Kobiety (26%) blisko dwukrotnie częściej niż mężczyźni (14%) odmawiają poparcia dla działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Widzimy więc, że pacyfistyczne poglądy Polaków na kwestię akcji zbrojnej przeciwko Talibom i organizacji al Kaida zdecydowanie przegrywają: głosy sprzeciwu występują ponad trzykrotnie rzadziej niż głosy poparcia. Blitzkrieg czy wojna wieloletnia - opinie na temat czasu trwania konfliktu Niewielu jest Polaków, którzy wierzą w rychłe zakończenie konfliktu w Afganistanie. Dwa tygodnie po rozpoczęciu nalotów zaledwie co pięćdziesiąty badany (2%) uważa, że działania zbrojne zakończą się w ciągu kilku tygodni. Nieco ponad jedna dziesiąta społeczeństwa (14%) wyraża przekonanie, że akcja Stanów Zjednoczonych potrwa kilka miesięcy. Blisko jedna piąta respondentów (18%) sądzi, że na zakończenie wojny w Afganistanie trzeba będzie poczekać przynajmniej rok. Stwierdzeniem, które najczęściej pada z ust Polaków jest jednak to, że konflikt afgański będzie trwał co najmniej kilka lat pogląd ten towarzyszy niemal co drugiemu badanemu (47%). Jedna piąta Polaków (19%) nie jest w stanie przewidzieć czasu trwania operacji antyterrorystycznej. Najbardziej optymistyczne opinie na temat czasu trwania konfliktu towarzyszą nastolatkom (25%) oraz uczniom i studentom (23%). O tym, że USA i Wielka Brytania będą musiały poświęcić przynajmniej rok, aby zakończyć akcję, częściej niż inni, mówią deklarujący centrolewicowe poglądy polityczne (30%) oraz kierownicy 3

4 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. i specjaliści (28%). O co najmniej kilkuletniej wojnie mówią zaś najczęściej prywatni przedsiębiorcy i gospodynie domowe (po 59%). Ponadto pogląd ten podzielają także zwolennicy lewicowej i centrolewicowej opcji politycznej oraz rolnicy (po 56%). Dane w % JAK PAN(I) SĄDZI, JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ KONFLIKT NA TERENIE AFGANISTANU? kilka tygodni 2 kilka miesięcy 14 co najmniej rok 18 co najmniej kilka lat 47 trudno powiedzieć 19 Dominujące wśród Polaków stwierdzenie o co najmniej kilkuletnim konflikcie nie odbiega od prezentowanych w mediach ocen ekspertów. Pogląd, mówiący o tym, iż możliwa jest wojna błyskawiczna w tym przypadku niemal nie znajduje zwolenników. Z pewnością ogromny wpływ na takie postrzeganie konfliktu w Afganistanie mają także - oprócz wspomnianych opinii eksperckich informacje na temat doświadczeń wojsk radzieckich w Afganistanie (ostatnio często przywoływane) a także wypowiedzi George a W. Busha. Prezydent Stanów Zjednoczonych, zarówno przed, jak i w momencie rozpoczęcia ataku na Talibów, zapowiadał, iż walka z terrorystami będzie długą wojną. Oczywiście nie dotyczyło to tylko aspektu afgańskiego, ale terroryzmu jako takiego. Jednakże część społeczeństwa może utożsamiać ową długą wojnę przeciwko terroryzmowi tylko z obecną akcją na terenie Afganistanu. Kto zwycięży w Afganistanie? Badani blisko 15-krotnie częściej niż terrorystów jako zwycięzców wojny w Afganistanie wymieniają Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz ich ewentualnych sojuszników. Zaledwie czterech na stu Polaków (4%) twierdzi, że zwyciężą terroryści i oskarżani o ich wspieranie Talibowie. O zwycięstwie USA i ich sojuszników przekonanych jest ponad połowa respondentów (58%). Warto zwrócić uwagę, że niemal jedna piąta naszego społeczeństwa (18%) wyraża pogląd, iż w konflikcie afgańskim nie będzie zwycięzcy. Trzeba dodać, że jest to spontaniczna wypowiedź 4

5 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. badanych stwierdzenie to nie było bowiem odczytywane przez ankietera. Jedna piąta (20%) nie umie powiedzieć, która ze stron wygra w Afganistanie. Dane w % KTÓRA ZE STRON KONFLIKTU W AFGANISTANIE BĘDZIE, PANA(I) ZDANIEM, ZWYCIĘZCĄ?* Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ich sojusznicy 58 czy też terroryści i oskarżani o ich wspieranie Talibowie 4 nie będzie zwycięzcy tego konfliktu** 18 trudno powiedzieć 20 * - Dwie pierwsze odpowiedzi były rotowane ankieter naprzemiennie na pierwszym miejscu raz wymieniał Stany Zjednoczone, raz terrorystów. ** - Stwierdzenie to nie było odczytywane respondentom. Najwięcej przekonanych o zwycięstwie Amerykanów i Brytyjczyków znajdujemy w grupach nastolatków (81%) oraz uczniów i studentów (78%). W dalszej kolejności pogląd ten towarzyszy zwolennikom lewicy (65%). Stwierdzenie mówiące o tym, iż w konflikcie tym nie będzie zwycięzcy najczęściej pada ze strony kierowników i specjalistów (30%), osób najlepiej wykształconych (29%) oraz badanych o centrolewicowych poglądach politycznych (27%). Zasięg akcji zbrojnej Połowa Polaków (49%) jest przekonana, że obecny konflikt nie ograniczy się tylko do Afganistanu, lecz obejmie swym zasięgiem także inne kraje podejrzewane o wspieranie terroryzmu. Przeciwnego zdania jest jedna czwarta badanych (25%). Niemal taka sama część polskiego społeczeństwa nie ma zdania na ten temat (26%). Dane w % CZY PANA(I) ZDANIEM OBECNA AKCJA ZBROJNA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER LOKALNY I OGRANICZY SIĘ TYLKO DO AFGANISTANU, CZY TEŻ NIE? ograniczy się tylko do obszaru Afganistanu 25 obejmie też inne kraje podejrzewane o wspieranie terroryzmu 49 trudno powiedzieć 26 W to, że konflikt nie ograniczy się tylko do Afganistanu wierzą najczęściej badani o centroprawicowych sympatiach politycznych (35%) oraz kadra kierownicza i specjaliści (33%). Przekonanych o tym, że obecna akcja zbrojna będzie miała charakter lokalny znajdujemy najczęściej wśród zwolenników centrolewicy (58%), osób z wykształceniem średnim i wyższym a także gospodyń domowych (po 57%). 5

6 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. Dziś koncentrujemy się na Afganistanie - ale potem lista celów się powiększy (...) - zapowiadał prezydent George W. Bush w specjalnym orędziu wygłoszonym godzinę po rozpoczęciu nalotów na siedziby Talibów, ostrzegając tym samym inne państwa wspierające terrorystów. Jednocześnie media zaczęły spekulować na temat ewentualnych przyszłych celów, wymieniając różne państwa. Spójrzmy na jakie kraje wskazują nasi badani. Dane w %* JAKIE INNE KRAJE, PODEJRZEWANE O WSPIERANIE TERRORYZMU, OBEJMIE AKCJA ZBROJNA?** Irak 24 Pakistan 20 Iran 11 kraje sąsiadujące z Afganistanem 10 kraje arabskie - ogólnie 6 kraje islamskie, muzułmańskie 5 Palestyna 4 Izrael 3 Libia 3 Arabia Saudyjska 2 Sudan 2 kraje Bliskiego Wschodu 2 Chiny 1 Indie 1 Indonezja 1 Liban 1 Syria 1 Tadżykistan 1 Turcja 1 kraje Dalekiego Wschodu 1 kraje afrykańskie 1 kraje Azji 1 inne kraje 1 odpowiedzi ogólne*** 12 nie wiem, trudno powiedzieć 14 * - Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jeden kraj ** - n = 542 *** - kategoria ta zawiera stwierdzenia typu: wiele krajów, różne kraje, kraje uczestniczące w konflikcie itp. 6

7 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. Ci, którzy twierdzą, iż akcja zbrojna w Afganistanie nie będzie jedyną, zdecydowanie najczęściej wskazują na Irak jako państwo, które dotkną działania zbrojne (24%). Często badani wymieniają też Pakistan (20%). Należy jednak sądzić, że w tym przypadku powodem tych wskazań jest bezpośrednie sąsiedztwo z Afganistanem oraz istnienie tam silnych sympatii pro-talibańskich. W dalszej kolejności respondenci wymieniają Iran (11%) oraz inne kraje sąsiadujące z obecnym rejonem konfliktu (10%). Jeśli połączyć wskazania na Pakistan i inne kraje sąsiedzkie, to widzimy, że 30% wskazań to opinie mówiące o tym, iż sąsiedztwo z Afganistanem stwarza poważne zagrożenie działaniami wojennymi. Czy działania zbrojne mogą zlikwidować zjawisko terroryzmu? Jedna piąta Polaków (22%) uważa, że akcje takie, jak ta w Afganistanie mogą rozwiązać problem terroryzmu na świecie. Jednak dwukrotnie więcej badanych jest odmiennego zdania - 44% wyraża opinię, że należy stosować inne metody w walce z terroryzmem. Jedna trzecia (34%) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dane w % JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W WYNIKU AKCJI ZBROJNEJ, TAKIEJ JAK TA W AFGANISTANIE, UDA SIĘ ZLIKWIDOWAĆ ZJAWISKO TERRORYZMU NA ŚWIECIE? tak 22 nie, powinno się stosować inne metody 44 trudno powiedzieć 34 Przekonanych o tym, że akcja zbrojna taka jak obecnie w Afganistanie jest skutecznym sposobem zwalczania terrorystów znajdujemy, częściej niż w innych grupach, wśród badanych o najniższych dochodach (32%), pięćdziesięciolatków (29%), sympatyków centrolewicy (29%) oraz rencistów (28%). Zwolennicy stosowania innych metod w zwalczaniu terroryzmu to, częściej niż inni, osoby deklarujące brak praktyk religijnych (64%), kadra kierownicza i specjaliści (62%), uczniowie i studenci (58%) oraz trzydziestolatkowie (56%). W opiniach tych, którzy wskazywali na inne metody zwalczania terroryzmu, najczęściej pojawiały się stwierdzenia mówiące o tym, iż należy podjąć takie działania, które będą wykorzystywały dyplomację, opierając się na dialogu, negocjacjach, pertraktacjach i rokowaniach (14%). Metody ogólnie określane pokojowymi zyskały 8% wskazań. W tym przypadku wśród badanych dominowały 7

8 TNS OBOP Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie sondaż z r. stwierdzenia mówiące o tym, że przemocą nie zlikwiduje się przemocy, złość i nienawiść budzą większą nienawiść oraz przekonanie, że na pewno wojna nie rozwiąże tego problemu. Na podobnym poziomie, pod względem częstości wskazań, znajdują się działania wywiadowcze (7%), dzięki którym zdaniem respondentów można zapobiegać rozwijaniu się zjawiska terroryzmu. Środkami do osiągnięcia tego celu miałyby być wzmożone środki ostrożności, inwigilacja podejrzanych grup oraz usprawnienie działalności służb wywiadowczych. Jednocześnie taki sam odsetek wskazań (7%) zyskało przekonanie, że terroryzmu nie da się zlikwidować. Brak optymizmu w opiniach na temat skuteczności walki z grupami terrorystycznymi znalazł swój wyraz w stwierdzeniach, że nie ma takich metod; żadna metoda nie gwarantuje wygranej. Nie znaczy to jednak, że Polacy uważają, iż walkę z terrorystami należy zarzucić: powinno się działać, ale nie da się tego zlikwidować mówią badani. JAKIE INNE METODY POWINNO SIĘ STOSOWAĆ W WALCE Z TERRORYZMEM?** dialog, negocjacje, pertraktacje, rozmowy, rokowania, metody dyplomatyczne 14 metody pokojowe (ogólnie) 8 działania prewencyjne - wywiadowcze 7 terroryzmu nie da się zlikwidować 7 działania prewencyjne pomocowe (pomoc biednym, islamskim krajom) 5 sankcje ekonomiczne, finansowe, izolacja polityczna i gospodarcza krajów związanych z terroryzmem zniszczenie, likwidacja ośrodków terroryzmu na całym świecie 5 surowe kary dla terrorystów (zaostrzenie kar) 4 odcięcie źródeł finansowania terroryzmu 3 działania prewencyjne kulturowe (wpływanie na przekonania religijne) 2 wyłapywanie przywódców i organizatorów grup terrorystycznych 2 cały świat powinien się zjednoczyć w walce z terroryzmem 2 jednoczesne akcje zbrojne i naciski polityczne 1 inne metody 6 nie wiem, trudno powiedzieć 31 * - Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną metodę ** - n = Dane w %* 8

9 CZY POPIERA PAN(I) AKCJĘ ZBROJNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH I WIELKIEJ BRYTANII, SKIEROWANĄ PRZECIWKO TERRORYSTOM NA TERENIE AFGANISTANU? 1.zdecydowanie tak 2.raczej tak 3.raczej nie 4.zdecydowanie nie 5.nie mam na ten temat zdania LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ dobra

10 DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący JAK PAN(I) SĄDZI, JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ KONFLIKT NA TERENIE AFGANISTANU? 1.kilka tygodni 2.kilka miesięcy 3.co najmniej rok 4.co najmniej kilka lat 5.trudno powiedzieć LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy

11 WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący KTÓRA ZE STRON KONFLIKTU W AFGANISTANIE BĘDZIE - PANA(I) ZDANIEM - ZWYCIĘZCĄ? 1.Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ich sojusznicy 2.terroryści i oskarżani o ich wspieranie Talibowie 3.nie będzie zwycięzcy tego konfliktu 4.trudno powiedzieć LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK mężczyźni kobiety lat lat lat

12 WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć PRAKTYKI RELIGIJNE regularne

13 nieregularne niepraktykujący CZY PANA(I) ZDANIEM OBECNA AKCJA ZBROJNA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER LOKALNY I OGRANICZY SIĘ TYLKO DO AFGANISTANU, CZY TEŻ NIE? 1.ograniczy się tylko do obszaru Afganistanu 2.obejmie też inne kraje podejrzewane o wspieranie terroryzmu, jakie? 3.trudno powiedzieć LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej

14 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący JAKIE INNE KRAJE, PODEJRZEWANE O WSPIERANIE TERRORYZMU, OBEJMIE AKCJA ZBROJNA? 1.trudno powiedzieć; 2.odpowiedzi ogólne; 3.Algieria; 4.Arabia Saudyjska; 5.Chiny; 6.Czeczenia; 7.Egipt; 8.Filipiny; 9.Indie; 10.Indonezja; 11.Irak; 12.Iran; 13.Izrael; 14.Liban; 15.Libia; 16.Pakistan; 17.Palestyna; 18.Sudan; 19.Syria; 20.Tadżykistan; 21.Turcja; 22.kraje arabskie; 23.kraje sąsiadujące z Afganistanem; 24.kraje Bliskiego Wschodu; 25.kraje Dalekiego Wschodu; 26.kraje Afryki; 27.kraje Azji; 28.kraje islamskie, muzułmańskie; 29.kraje, w których żyją fanatycy religijni; 30. inne kraje DANE W PROC. LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyźni kobiety lat lat WIEK lat lat lat i więcej lat podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasta tys. miasta tys. miasta pow. 500 tys. kierownicy, specjaliści

15 prywatni przedsiębiorcy GRUPA SPOŁECZNO- ZAWODOWA pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2 osoby osoby osoby osób i więcej SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W WYNIKU AKCJI ZBROJNEJ, TAKIEJ JAK TA W AFGANISTANIE, UDA SIĘ ZLIKWIDOWAĆ ZJAWISKO TERRORYZMU NA ŚWIECIE? 1.tak 2.nie, powinno się stosować inne metody, jakie? 3.trudno powiedzieć LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat

16 WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE 60 i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący

17 JAKIE INNE METODY POWINNO SIĘ STOSOWAĆ W WALCE Z TERRORYZMEM? 1.trudno powiedzieć; 2.terroryzmu nie da się zlikwidować; 3.metody pokojowe - ogólnie; 4.dialod, negocjacje, pertraktacje, metody dyplomatyczne; 5.działania prewencyjne - pomocowe; 6.działania prewencyjne - kulturowe; 7.działania prewencyjne - wywiadowcze; 8.sankcje ekonomiczne, finansowe, izolacja polityczna i gospodarcza krajów związanych z terroryzmem; 9.odcięcie źródeł finansowania terroryzmu; 10.wyłapywanie przywódców i organizatorów grup terrorystycznych; 11.surowe kary dla terrorystów; 12.jednoczesne akcje zbrojne i naciski polityczne; 13.cały świat powinien się zjednoczyć w walce z terroryzmem; 14.zniszczenie, likwidacja ośrodków terroryzmu na całym świecie; 15.inne metody DANE W PROC. LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO- ZAWODOWA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys. miasta pow. 500 tys. kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci

18 WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE bezrobotni osoba osoby osoby osoby osób i więcej dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć regularne nieregularne niepraktykujący

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Warszawa, styczeń 2003 r. Trzy piąte Polaków (60%) krytycznie ocenia poczynania rządu tworzonego przez koalicję SLD-UP-PSL. Wśród krytyków

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 Problem przestępczości pojawiał się w ciągu ostatniego miesiąca w rozmowach blisko trzech czwartych Polaków (73%). Ponad trzy piąte (62%) respondentów obawia

Bardziej szczegółowo

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002 LOGO DLA POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 W końcu sierpnia 2002 r. TNS OBOP zbadał opinie o przedstawionym kilka tygodni wcześniej i dyskutowanym w mediach - logo Polski. Okazało się, że:! 16 proc. badanych

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW Warszawa, październik 2000 O obchodzonym 24 września br. Dniu Uchodźcy słyszało dwie piąte (40%) Polaków. Głównym źródłem informacji na ten temat była telewizja (27%

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne na świecie

Konflikty zbrojne na świecie Informacja o badaniu W świetle niedawnej sytuacji politycznej, dotyczącej prawdopodobieństwa interwencji Stanów Zjednoczonych w Syrii, TNS Polska postanowił zapytać Polaków, jak według nich powinna się

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Wyniki najnowszego sondażu OBOP wskazują na brak istotnych zmian w notowaniach partii politycznych. W dalszym

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

Nieznana reforma emerytalna

Nieznana reforma emerytalna K.016/12 Nieznana reforma emerytalna Warszawa, marzec 2012 r. W sondażu z dnia 1-4 marca TNS OBOP zbadał zrozumienie przez społeczeństwo podstawowych zasad zapowiedzianej przez rząd reformy emerytalnej.

Bardziej szczegółowo

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Warszawa, lipiec 2002 r. Podobnie jak w latach poprzednich, stopień poinformowania o obchodach Dnia Uchodźcy jest w społeczeństwie polskim niski. Dwie trzecie uzyskanych

Bardziej szczegółowo

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI POLAKÓW Warszawa, luty 2000 Największy odsetek Polaków 30% badanych postrzega historię naszego kraju w okresie II wojny światowej jako czas ogólnoludzkiej tragedii i

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządo zadeklarowało w drugiej połowie września 45% badanych.

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU Warszawa, kwiecień 2000 Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one na początku kwietnia, deklaruje

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką Warszawa, styczeń 2003 roku Większość Polaków nie interesuje się polityką: 19% zupełnie stroni od tej problematyki, a 39% zwraca uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WOJNY W IRAKU

EFEKTY WOJNY W IRAKU 070/04 EFEKTY WOJNY W IRAKU Warszawa, wrzesień 2004 roku Sondaż w sprawie udziału Polski w wojnie w Iraku, przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 2-5.09.2004 r. wykazał, że: Obecnie 23% badanych uważa,

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K.

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K. Prezydenta Bronisława Komorowskiego Informacja o badaniu Mija pięć lat urzędowania Bronisława Komorowskiego na stanowisku Prezydenta RP. W maju tego roku w wyborach powszechnych Polacy zdecydowali, że

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000 O ZAKUPACH ODZIEŻY Warszawa, wrzesień 2000! Stosunkowo najbardziej popularnym miejscem kupowania odzieży są bazary korzysta z nich zazwyczaj 43% Polaków. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszą się sklepy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW

SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW Warszawa, sierpień 2002! Państwo powinno troszczyć się o swoich obywateli, a zwłaszcza o rodzinę uważa 65% Polaków. Przekonanie, że każdy winien troszczyć się o siebie i najbliższych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Od niemal czterech lat badamy stosunek Polaków do ulokowania elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do wojska deklaruje 79% Polaków (przy czym 26% - bardzo duże). Nie ufa wojsku 13% pytanych.

Bardziej szczegółowo

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro K.039/07 Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro Warszawa, lipiec 2007 r. Ponad jedna trzecia Polaków () opowiada się za wprowadzeniem w Polsce wspólnej europejskiej waluty. Jednak więcej jest w naszym

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI

SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI K.033/12 SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI I O OCENĘ LECHA KACZYŃSKIEGO (2010-2012) Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska zrealizowanym w dniach 10-13 maja 2012 r. zbadano obecne zdanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II K.027/06 Polska w rok po śmierci Jana Pawła II Warszawa, kwiecień 2006 r. Przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 6-10.04.2006 sondaż wykazał, że: Zasięg wyrażania uczuć w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie listopada 2001 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie listopada 2001 r. Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie listopada 2001 r. Warszawa, listopad 2001 roku Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan w nich udział? zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ REAKCJE POLAKÓW NA BOMBARDOWANIE AFGANISTANU ORAZ OPINIE O TERRORYZMIE BS/150/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ REAKCJE POLAKÓW NA BOMBARDOWANIE AFGANISTANU ORAZ OPINIE O TERRORYZMIE BS/150/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000 OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH Warszawa sierpień 2000 Blisko trzy piąte (58%) Polaków twierdzi, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie ma super lub hipermarketów. Natomiast że są one blisko ich domów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta

ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta Warszawa, listopad 2000! Spośród niedawnych kandydatów do fotela prezydenckiego, niektórzy, nie tylko nie zdołali przekonać do swojej oferty wyborców,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2009 BS/127/2009 OPINIA PUBLICZNA WOBEC MISJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, wrzesień 2009 BS/127/2009 OPINIA PUBLICZNA WOBEC MISJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, wrzesień BS/127/ OPINIA PUBLICZNA WOBEC MISJI NATO W AFGANISTANIE Polacy nadal krytycznie oceniają zaangażowanie naszego kraju w afgańską operację NATO. We wrześniowym badaniu 1 trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków pod koniec maja 2002 r.

Preferencje partyjne Polaków pod koniec maja 2002 r. Preferencje partyjne Polaków pod koniec maja 2002 r. Warszawa, czerwiec 2002 roku W ostatni weekend maja zapytaliśmy Polaków czy poszliby głosować, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu.

Bardziej szczegółowo

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA K.33/08 ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA Warszawa, maj 2008 roku W sondaŝu z 8-12.05.2008 r. zbadano społeczny odbiór niektórych zapowiedzi z 3-Majowego przemówienia premiera Donalda Tuska: 88% badanych uznało

Bardziej szczegółowo

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH K.029/07 POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH Warszawa, maj 2007 roku W sondaŝu przeprowadzonym w dn. 10-14.05.2007 r. TNS OBOP zbadał poglądy masowej opinii publicznej w sprawie pomników i cmentarzy

Bardziej szczegółowo

BSE obawy i decyzje polskich konsumentów

BSE obawy i decyzje polskich konsumentów BSE obawy i decyzje polskich konsumentów Warszawa, marzec 2001 Świadomość, że ludzie mogą być zagrożeni chorobą szalonych krów, jest wśród Polaków niemal pełna o chorobie tej nie słyszał tylko ułamek procenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/57/2011 POCZUCIE ZAGROŻENIA TERRORYZMEM PO ŚMIERCI OSAMY BEN LADENA

Warszawa, maj 2011 BS/57/2011 POCZUCIE ZAGROŻENIA TERRORYZMEM PO ŚMIERCI OSAMY BEN LADENA Warszawa, maj 2011 BS/57/2011 POCZUCIE ZAGROŻENIA TERRORYZMEM PO ŚMIERCI OSAMY BEN LADENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE ZAGROŻENIA WOJNĄ BS/154/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE ZAGROŻENIA WOJNĄ BS/154/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo