Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął również cykl konsultacyjny Bliżej legniczan i ich spraw. Nadzorował ponadto przygotowania do organizowanego przez Urząd Miasta Legnicy spotkania z parlamentarzystami z naszego regionu, poświęconego legnickim inwestycjom i gospodarce. Prezydent uczestniczył także w Gali Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, w którym Legnica zdobyła po raz kolejny tytuł Powiatu Przyjaznego Środowisku. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania Magistratu. Prezydent Miasta wydał łącznie 112 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012, - w sprawie zbycia nieruchomości: lokali mieszkalnych 45, lokali użytkowego 1, nieruchomości niezabudowanych 3, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Lotniczej 3, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Merkurego 6, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Pancernej 19, lokali mieszkalnych nr: 6, 7, 8, 11 i 12 położonego przy ul. Roosevelta 1, nieruchomości zabudowanych położonych przy: ul. Wierzyńskiego (dz. nr 1875), ul. Kartuskiej (dz. nr 849/9) i ul. Działkowa (dz. nr 1324/2), nieruchomości niezabudowanych położonych przy: ul. Torowej (dz. nr 158/1), ul. Poznańskiej (dz. nr 746/55), ul. Wielogórskiej 50 (dz. nr 113), al. Czerwonych Maków (dz. nr 930), ul. Rolniczej (dz. nr 161), ul. Pszczelarskiej (dz. nr 160), ul. Działkowej (dz. nr: 1324/1, 1324/3, 1324/5), ul. Stanisławowskiej (dz. nr 264/1) i ul. Fiołkowej (dz. nr: 950/4, 950/2, nr 950/5), lokalu użytkowego nr 1F położonego przy ul. Piekarskiej 1-3 oraz na

2 dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. gen. Sikorskiego (dz. nr 1865), przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na: realizacje zamówienia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8 wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w segmencie od strony ul. św. Piotra, konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych dotyczących powierzania, wspierania i opiniowania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska: podinspektora ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych, podinspektora ds. prowadzenia stron internetowych Urzędu Miasta Legnicy oraz administrowania Biuletynem Informacji Publicznej w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli, Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy, - w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia, - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia, - w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi, które podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, - w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: - projekt stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, - projekty uchwał: w sprawie wyznaczania kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych, w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w Legnicy,

3 zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk federacji Rosyjskiej kompleks JAR 32 tereny TBS w Legnicy, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy teren usług i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy terenu pod Legnicki Park Technologiczny, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS Trans Pol położonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy dla terenów MU 9.1 i U 6.1, w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Materiały informacyjne: Prezydent Miasta przekazał Radzie Miejskiej: informację o przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta Legnicy za rok 2011, sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami następujących komisji problemowych Rady Miejskiej: - Edukacji, Kultury i Sportu, - Gospodarki, - Budżetu i Finansów, - Rewizyjnej, - Spraw Obywatelskich i Rodziny, - Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

4 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: utrzymał cenę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Andersa 16 do 31 października 2012 r., tj. do czasu ważności operatu szacunkowego, nie skorzystał z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. gen. Dąbrowskiego 2 (dz. nr 415), wyraził zgodę na wydzielenie z zasobu mieszkaniowego lokali mieszkalnych położonych przy ul. Senatorskiej 18/3, Łukasińskiego 48/9, Daszyńskiego 14/12 i przeznaczenie ich do wynajmu jako lokale socjalne, zapoznał się z informacją wykazem lokali użytkowych gdzie w IV kw r. zastosowano obniżony czynsz najmu, wolne lokale użytkowe położone przy ul. Drukarskiej 8, Kościelnej 4 i Roosevelta 18 przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W omawianym okresie: Sprzedano 30 komunalnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono 7 przetargów, w tym: 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 D, 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej 41, W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców. 3 przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Dziennikarskiej 11, Traugutta 1, Złotoryjska 73, W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywcę na lokal mieszkalny położony przy ul. Złotoryjskiej przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zachodniej (dz. nr 23 i 2/22), Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców na ww. nieruchomości.

5 2. W dziedzinie zdrowia i spraw społecznych Prezydent Miasta: ze względu na bardzo trudną sytuację rodziny, zwolnił ośmiu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z całości, a jednego z połowy odpłatności za wyżywienie. 3. W dziedzinie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych Prezydent Miasta zapoznał się z: informacją na temat wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia i sprzedaży, informacją dotyczącą sprzedaży mienia komunalnego oraz z raportem z działań podjętych w zakresie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., z wykazem planowanych przez wydziały Urzędu Miasta w roku budżetowym 2012 postepowań o udzielenia zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2011, strukturą bezrobocia w powiecie legnickim oraz projektami aktywizującymi osoby bezrobotne realizowanymi w 2011 r., sprawozdaniem z działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień w roku KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, Legnickim Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 5, Legnickiej Bibliotece Publicznej. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW Prezydent miasta i jego zastępcy przyjęli 27 legniczan w sprawach: - przydziału mieszkania, - wykupu mieszkania, - zaległości czynszowych, - eksmisji z lokalu mieszkalnego,

6 - uciążliwości lokatora, - dopisania zwolnionej części lokalu do mieszkania, - wymiany stolarki okiennej, - stanu technicznego budynku przy ul. Łukasińskiego 15, - remontu dachu budynku przy ul. Kartuskiej 3, - docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89a, - zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Legnica przy sprzedaży lokalu komunalnego, - uwłaszczenia garaży przy ul. Łabędziej, - funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: a) Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła: E i A ), b) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B w zakresie budowy ulicy Batalionu Zośka od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ulicy Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego, c) Budowa cmentarza komunalnego I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne, d) Wieża św. Jadwigi (XIII/XV w): renowacja wieży w zakresie etapu Ib-1, e) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno Profilaktycznego. 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania z powodu niskich temperatur zostały przerwane prace na budowach. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. II. Zadania w projektowaniu: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy- etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - opracowano dokumentację

7 projektowo kosztorysową. Trwa uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. III. Remonty: Zrealizowano zadania remontowe w trzech placówkach oświatowych na łączną kwotę ,88 zł SPOTKANIA r. - spotkanie z Panem Zbigniewem Sieją Dyrektorem Oddziału Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu r. - konferencja prasowa Prezydenta Miasta Legnicy r. - spotkanie z Panem Tomaszem Dudą Prezesem Radia Wrocław ws. inicjatywy ścieżki biegowe r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - sesja Rady Miejskiej Legnicy r. - konferencja prasowa podsumowująca XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy r. - konferencja Innowacyjność i nowoczesne technologie w biznesie w ramach Akademii Przedsiębiorcy

8 r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica - Olimpia Sulęcin r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica Nafta Piła r. - III Legnickie Prezentacje Edukacyjne r. - obchody 67 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy r. - Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku (Warszawa) r. - spotkanie z cyklu Bliżej legniczan i ich spraw z mieszkańcami okolic ul. Chojnowskiej i ul. Złotoryjskiej Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Ewa Pietrakowska

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na kwestiach związanych z nowymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta nadzorował realizację inwestycji miejskich, w tym także prace nad

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących:

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na przygotowaniu projektu budżetu miasta na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r.

w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 lutego 2013 r. do 12 marca 2013 r. W okresie objętym raportem

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta uczestniczył w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, podczas

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Legnicy sprawował nadzór nad realizacją trwających inwestycji i remontów,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 15.06.2011 r. do 12.07.2011 r. Prezydent Legnicy w okresie od 15 czerwca do 5 lipca 2011 r. przebywał na urlopie. W tygodniu 6-12 lipca br. Prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne Administrator, 10.03.2017 Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. W omawianym okresie Prezydent Miasta uczestniczył w szeregu spotkań opłatkowych. Ponadto odbyła się prezentacja

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na trwających i rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Legnicy skupiał swoją uwagę m.in. na przygotowaniach do realizacji w naszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnicy na lata

Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnicy na lata załącznik do uchwały Nr VII/ 81 /11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnicy na lata 2011 Legnica, marzec 2011 roku Zbiorcze zestawienie środków

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r. W omawianym okresie Prezydent nadzorował realizowane w mieście inwestycje drogowe. Uczestniczył w obchodach 60

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do 15.04.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r.

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. LEGNICA, grudzień 2011 roku Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.11.2011 roku do 13.12.2011r. W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 13 maja 2014r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 13 maja 2014r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.04.2014 r. do 13 maja 2014r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydenta Miasta skupiał swoją uwagę na sprawnym wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku W okresie między sesjami wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 10 wniosków, 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Legnicy skupiał swoją uwagę głównie na trwających i zaplanowanych do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym 21.12.2012 r. - 04.01.2013 r. 1. Przyjęto zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ZAŁĄCZNIK 1 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik 1 zawiera wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta. Zestawienie przestawia

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015 Nr zarządzenia Data Tytuł zarządzenia Zmiany 1/2015 07.01.2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 476/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 476/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 476/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. Dział Rozdział Zmniejszenia 600 Transport i łączność 1 160

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zakład Usług Miejskich

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku 2 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.05.2011 r. do 14.06.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XX.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2013 Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 36/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 36/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 5 sierpnia 2013 r. Protokół Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. 1. Olga Roszak Pezała - Mielno 2. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Marcin Sychowski Radca Prawny 1. Sprawy Sekcji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r.

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r. Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu 25.06.2009 r. 1. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu SM Nowy Dwór 2. Elwira Kordys - Zastępca Prezesa SM Nowy Dwór II. Porządek Obrad: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 13 kwietnia do 17 maja 2011 roku [2] Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13.04.2011 do 17.05.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 5 GRUDNIA 2016 R. DO 30 GRUDNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 5 GRUDNIA 2016 R. DO 30 GRUDNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.1.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 5 GRUDNIA 2016 R. DO 30 GRUDNIA 2016 R. NUMER DATA OPIS INFORMACJE DODATKOWE 626/2016 2016-12-05 627/2016 2016-12-06

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Poznań, 24.10.2014 Plan prezentacji 1. Struktura własności gruntów miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00 BR. 0002.1.29. 2013. IV Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz. 10 00 do 13 00 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. Na stan 25 radnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Wydano 24 zarządzenia, zatwierdzono 14 wniosków, 16 wykazów nieruchomości, 7 projektów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/325/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/325/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1614 UCHWAŁA NR XXXI/325/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo