A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację i obsługę forum partnerskiego pn. Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszy Społecznego A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa forum pn. Fundusze Europejskie bez barier - dostęp dla wszystkich organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (zwany dalej Zamawiającym) 26 października 2015 r. w Centrum Konferencyjnym znajdującym się na Stadionie Narodowym w Warszawie, Al. Ks. Jana Poniatowskiego 1. Zamawiającym jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (zwane dalej Zamawiającym ), jako instytucja publiczna odpowiedzialna za całość spraw związanych z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy unijnych w Polsce. W imieniu MIiR działa Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest odpowiedzialny za organizację forum. W forum planowany jest udział około 300 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, partnerów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich (FE) i potencjalnych beneficjentów. Celem spotkania jest poinformowanie o zmianach, które zostały wprowadzone w systemie wdrażania FE, które mają się przyczynić do zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zapewnienie możliwości spotkania przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w realizację projektów unijnych i dyskusji na różnorodne tematy związane z uczestniczeniem osób niepełnosprawnych nie tylko w projektach, ale również w życiu społecznym. Podczas forum planowane jest zapewnienie uczestnikom zarówno możliwości udziału w dyskusjach panelowych, wykładach i warsztatach, a także w różnorodnych zaplanowanych atrakcjach. Ze względu na udział w forum osób z niepełnosprawnościami całość wydarzeniu musi zostać w pełni dostosowana do ich potrzeb, w szczególności miejsce, materiały konferencyjne, poszczególne punkty programu. Wykonawca przystępując do realizacji zlecenie powinien zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata , które można pobrać ze strony B. ZADANIA WYKONAWCY Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności wynajęcie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie (zwane dalej Centrum Konferencyjnym) wraz z wyposażeniem i personelem oraz wsparcie organizacyjne i techniczne podczas przygotowania i przebiegu forum. I. Wynajęcie Stadionu Narodowego w Warszawie Na potrzeby konferencji Zamawiający dokonał rezerwacji pomieszczeń Centrum Konferencyjnego na 26 października 2015 r. Zadaniem wykonawcy będzie wynajęcie i zawarcie umowy z właścicielem 1

2 w ramach rezerwacji dokonanej przez Zamawiającego. W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie musiał spełnić następujące wymogi Zamawiającego: 1) Wynajęcie Centrum Konferencyjnego na czas trwania forum, tj. w godzinach 8.30 do godz oraz na dodatkowy czas niezbędny Wykonawcy na dokonanie montażu i demontażu. Ramowy program konferencji: Rejestracja gości (pierwsza przerwa kawowa) Otwarcie forum (część plenarna/występ muzyczny) Warsztaty I runda Lunch Warsztaty II runda Przerwa kawowa Warsztaty III runda Podsumowanie 2) Wynajęcie połowy Centrum Konferencyjnego we wskazanym czasie wraz ze standardowym wyposażeniem oraz obsługą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: a) Sala Londyn przestrzeń plenarna, b) Sale Rzym i Amsterdam przestrzeń panelowa i warsztatowa c) Połowa hollu, d) Miejsce na szatnię, e) Toalety, w tym toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, f) Miejsce na Pomieszczenie techniczne/garderobę, które będzie mogło pełnić funkcję biura Zamawiającego podczas trwania konferencji, g) Zapewnienie dostępu do Internetu we wszystkich wynajmowanych pomieszczeniach o przepustowości umożliwiającej wszystkim uczestnikom swobodne korzystanie z dostępu (Wi-fi). W przypadku konieczności wprowadzenia hasła dostępu Wykonawca będzie zobowiązany do ustawienia lub wywieszenia informacji z hasłem, tak aby było ona widoczne dla uczestników dla uczestników w różnych punktach hallu, h) Klimatyzacja/nawiew II. Zapewnienie dodatkowego wyposażenia Centrum Konferencyjnego Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie na czas trwania konferencji dodatkowego sprzętu technicznego oraz scenografii. Wykonawca będzie zobowiązany do zweryfikowania jakim standardowym wyposażeniem technicznym i scenograficznym dysponuje Centrum Konferencyjne i do uzupełnienia go oraz zapewnienia zgodnie z poniższymi wymogami. Ze względu na fakt, że program forum może ulec zmianie i zostać poszerzony o dodatkowe punkty i atrakcje, ostateczne przeznaczenie sal i ich podział może ulec zmianie (ilość sprzętu, wyposażenia, scenografii pozostanie bez zmian). 2

3 Wykonawca będzie zobowiązany do skorzystania z usług i sprzętu firmy TRIAS Venue & Event Support, która jest wyłączonym Partnerem Technicznych Stadionu Narodowego w zakresie realizacji usług technicznych w oparciu o produkty AVL (audio, video, light) na terenie Stadionu Narodowego. 1) Połowa hallu Przestrzeń ta będzie pełniła następujące funkcje: Miejsce w którym będą witani goście (po wejściu schodami lub wjechaniu windą), Szatnia, Recepcja, Przestrzeń wystawiennicza (w szczególności stoiska wystawiennicze, wystawy przygotowane przez Zamawiającego, ponadto stojaki i stoły z publikacjami, plazmy na których będą wyświetlane materiały audiowizualne), Miejsce na catering - przerwy kawowe i lunch, Przestrzeń na dodatkowe atrakcje, takie jak tor przeszkód na wózku inwalidzkim, Przestrzeń do prowadzenia swobodnych rozmów pomiędzy uczestnikami konferencji Do zadań Wykonawcy będzie należało: a) Zorganizowanie szatni i zapewnienie jej obsługi, b) Stworzenie stanowiska recepcyjnego w tym wyposażenie go w materiały piśmiennicze oraz odpowiednie ułożenie i wyeksponowanie materiałów dla uczestników, tak aby były łatwe do pobrania, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie na stoisku sprzętu wspomagającego słyszenie okienkowej pętli indukcyjnej, systemu FM, c) Rozstawienie i podłączenie 8 ekranów plazmowych min. 42 wraz z wszelkim dodatkowym sprzętem i udogodnieniami (kontrast, full HD, regulowana wysokość statywu, podłączony odtwarzacz DVD), na których będzie możliwe odtwarzanie prezentacji przygotowanych we flashu bądź w Power Point albo materiału audio-wizualnego z płyty DVD, d) Rozplanowanie ustawienia i ustawienie 4 stojaków oraz dwóch stołów na materiały informacyjne. Stojak powinien posiadać min. 5 półek i pomieścić co najmniej 50 publikacji (format nie większy niż A4, objętość do 150 stron). Stojaki powinny mieć efektowny i estetyczny wygląd oraz być wytrzymałe. Materiały muszą być łatwe do pobrania szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca będzie dbał również o ich regularne uzupełnianie w czasie trwania konferencji, e) Zapewnienie i rozstawienie 6 flipchartów z wymiennymi wkładami i kompletem markerów przy każdym z nich (co najmniej 5 sztuk przy każdym w różnych kolorach), f) Zapewnienie i rozstawienie 5 roll upów, 3

4 g) Zapewnienie i rozstawienie stołów i stolików bankietowych (w ilości odpowiadającej zaplanowanej liczbie gości, w tym jednego stołu cateringowego i trzech stołów ustawionych na wysokości umożliwiającej nałożenie i spożycie posiłku osobom na wózkach inwalidzkich), h) Przestrzeń wystawiennicza: Zaplanowanie rozmieszczenia i rozstawienie co najmniej dwóch wystaw przekazanych przez Zamawiającego. Zaprojektowanie i montaż maksymalnie 8 stoisk wystawienniczych, na których prezentowane będą przykłady udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające im udział w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich takie jak: pętle indukacyjne systemy FM, materiały drukowane i elektroniczne dostosowane do potrzeb niewidzących i słabo widzących itp. Poza tym umożliwiające organizację np. mini warsztatów języka migowego itp. Stoiska muszą zostać przygotowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich uczestnikom, w tym w szczególności osobom z niepełnosprawnościami. Wielkość stoisk powinna zostać dostosowana do wymogów tego co będzie na nich prezentowane. Ostateczną liczbę stoisk i ich przeznaczenie Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji realizacji stoisk i rozplanowania ich rozstawienia w przestrzeni hollu. Technika wykonania stoiska jest dowolna, ale preferowane będą materiały ekologiczne, Zaplanowanie rozmieszenia i rozstawienie Toru przeszkód do pokonania na wózku inwalidzkim. Tor zostanie przygotowany i przekazany przez Zamawiającego. Tor przeszkód nie przekroczy długości 20 metrów. Alternatywnie może zostać zlokalizowany w jednej z sal konferencyjnych, które nie będą wykorzystywane podczas paneli. i) Przygotowanie oznakowani drogi do szatni, recepcji i poszczególnych sal konferencyjnych począwszy od wejścia do budynku. 2) Sala Londyn Przestrzeń, w której będzie się odbywała sesja plenarna dla ok. 300 osób. Po zakończeniu sesji plenarnej sala zostanie podzielona ścianami działowymi i jedna z powstałych po podziale sal będzie służyła jako miejsce organizacji paneli lub warsztatów w dalszej części konferencji. Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie i odpowiednie ustawienie: a) ekranów projekcyjnych, tak aby był dobrze widoczny, ewentualne zaciemnienie przestrzeni dla poprawy widoczności tego co będzie na nim wyświetlane, b) rzutnika o odpowiedniej mocy, c) 280 krzeseł w ustawieniu kinowym (w tym należy przewidzieć przestrzeń blisko podestu/sceny miejsce dla wózków inwalidzkich), 4

5 d) podestu/sceny z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, w tym przygotowanie i dostosowanie sceny pod względem wyposażenia tak, aby mógł na niej wystąpić zespół muzyczny Nieteges, w którego skład wchodzą osoby z niepełnosprawnościami. e) mównicy posiadającej półkę, na której będzie można położyć notatki. Do mównicy powinien być przymocowany i podłączony mikrofon (z możliwością wyjęcia go i odejścia od mównicy). Jeśli jednym z prelegentów będzie osoba z niepełnosprawnościami, należy przewidzieć możliwość dostosowania mównicy i/lub ustawienia niższego stolika, f) reżyserki wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą, która będzie odpowiedzialna za pokazywanie prezentacji, materiałów filmowych lub innych materiałów na ekranie projekcyjnym, g) laptopa do prezentacji kompatybilnego z projektorem multimedialnym znajdującymi się w Audytorium i spełniać co najmniej następujące parametry: pamięć RAM: minimum 4GB, dysk twardy: minimum 320GB, możliwość odtwarzania prezentacji multimedialnej w formacie.ppt,.pptx, programy zgodne z Office 2010; ekran panoramiczny o przekątnej minimum 15". Laptopy musi posiadać dostęp do Internetu lub karty sieciowe WIFI oraz wejścia USB. Laptop musi być wyposażony w możliwość zdalnego sterowania wyświetlaniem prezentacji za pomocą pilota, h) odpowiedniego nagłośnienia, które będzie gwarantowało komfortowy odbiór dźwięku wszystkim uczestnikom forum, w tym zapewnienie odpowiedniego sprzętu nagłośnieniowego wymaganego przez zespół Nieteges oraz zapewnienie 4 mikrofonów bezprzewodowych, i) odpowiedniego do potrzeb forum oświetlenia oferowanego przez Centrum Konferencyjne i ewentualne uzupełnienie go oświetleniem dekoracyjnym w technologii LED pasującym do wystroju Centrum Konferencyjnego i do scenografii. Zapewnienie opieki oświetleniowca, j) sprzętu wspomagającego słyszenie okienkowa pętla indukcyjna, system FM, k) mebli konferencyjnych w postaci pięciu foteli i dwóch stolików, l) odpowiedniego miejsca dla tłumacza języka migowego, znajdującego się na podwyższeniu, na jasnym tle, w miejscu widocznym dla wszystkich uczestników spotkania 3) Sala Amsterdam Przestrzeń przedzielona na pół ścianami działowymi będzie służyła po podziale na dwie sale konferencyjne jako miejsce organizacji jednocześnie dwóch paneli dyskusyjnych i warsztatów. Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie i odpowiednie ustawienie w każdej z powstałych po podziale sal: a) ekranów projekcyjnych, tak aby był dobrze widoczny, ewentualne zaciemnienie przestrzeni dla poprawy widoczności tego co będzie na nim wyświetlane, b) rzutnika o odpowiedniej mocy, 5

6 c) 80 krzeseł w ustawieniu kinowym (w tym należy przewidzieć przestrzeń blisko podestu/sceny dla wózków inwalidzkich), d) podestu/sceny z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, e) mównicy posiadającej półkę, na której będzie można położyć notatki. Do mównicy powinien być przymocowany i podłączony mikrofon (z możliwością wyjęcia go i odejścia od mównicy), f) reżyserki wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą, która będzie odpowiedzialna za pokazywanie prezentacji, materiałów filmowych lub innych materiałów na ekranie projekcyjnym, g) laptopa do prezentacji kompatybilnego z projektorem multimedialnym znajdującymi się w Audytorium i spełniać co najmniej następujące parametry: pamięć RAM: minimum 4GB, dysk twardy: minimum 320GB, możliwość odtwarzania prezentacji multimedialnej w formacie.ppt,.pptx, programy zgodne z Office 2010; ekran panoramiczny o przekątnej minimum 15". Laptopy musi posiadać dostęp do Internetu lub karty sieciowe WIFI oraz wejścia USB. Laptop musi być wyposażony w możliwość zdalnego sterowania wyświetlaniem prezentacji za pomocą pilota, h) odpowiedniego nagłośnienia, które będzie gwarantowało komfortowy odbiór dźwięku wszystkim uczestnikom forum oraz zapewnienie 4 mikrofonów bezprzewodowych, i) odpowiedniego do potrzeb forum oświetlenia oferowanego przez Centrum Konferencyjne i ewentualne uzupełnienie go oświetleniem dekoracyjnym w technologii LED pasującym do wystroju Centrum Konferencyjnego i do scenografii. Zapewnienie opieki oświetleniowca, j) sprzętu wspomagającego słyszenie okienkowe pętle indukcyjne, system FM, k) mebli konferencyjnych w postaci pięciu foteli i dwóch stolików, l) odpowiedniego miejsca dla tłumacza języka migowego, znajdującego się na podwyższeniu, na jasnym tle, w miejscu widocznym dla wszystkich uczestników spotkania. 4) Sala Rzym Sala będzie służyła jako dodatkowa powierzchnia w której może odbyć się dodatkowy warsztat, panel lub dodatkowa atrakcja (ew. może zostać tam przeniesiona jedna z atrakcji zaplanowanych do przeprowadzenia w przestrzeni hollu). Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w kosztorysie poniższych wymagań dotyczących tej sali, ale w przypadku nieskorzystania z nich nie uwzględni ich w ostatecznym rozliczeniu (o tym, że sala nie będzie wykorzystywana Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na tydzień przed terminem organizacji forum). Przewidziana przez Wykonawcę kwota przeznaczona na wyposażenia sali zgodnie z poniższymi wytycznymi może zostać na prośbę Zamawiającego przeznaczona na inne wskazane przez niego działania (o tym, że sala będzie wykorzystywana w inny sposób Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na tydzień przed terminem organizacji forum). Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie i odpowiednie ustawienie: 6

7 a) ekranów projekcyjnych, tak aby był dobrze widoczny, ewentualne zaciemnienie przestrzeni dla poprawy widoczności tego co będzie na nim wyświetlane, b) rzutnika o odpowiedniej mocy, c) 80 krzeseł w ustawieniu kinowym (w tym należy przewidzieć przestrzeń blisko podestu/sceny dla wózków inwalidzkich), d) podestu/sceny z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, e) mównicy posiadającej półkę, na której będzie można położyć notatki. Do mównicy powinien być przymocowany i podłączony mikrofon (z możliwością wyjęcia go i odejścia od mównicy), f) reżyserki wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą, która będzie odpowiedzialna za pokazywanie prezentacji, materiałów filmowych lub innych materiałów na ekranie projekcyjnym, g) laptopa do prezentacji kompatybilnego z projektorem multimedialnym znajdującymi się w Audytorium i spełniać co najmniej następujące parametry: pamięć RAM: minimum 4GB, dysk twardy: minimum 320GB, możliwość odtwarzania prezentacji multimedialnej w formacie.ppt,.pptx, programy zgodne z Office 2010; ekran panoramiczny o przekątnej minimum 15". Laptopy musi posiadać dostęp do Internetu lub karty sieciowe WIFI oraz wejścia USB. Laptop musi być wyposażony w możliwość zdalnego sterowania wyświetlaniem prezentacji za pomocą pilota, h) odpowiedniego nagłośnienia, które będzie gwarantowało komfortowy odbiór dźwięku wszystkim uczestnikom forum oraz zapewnienie 4 mikrofonów bezprzewodowych, i) odpowiedniego do potrzeb forum oświetlenia oferowanego przez Centrum Konferencyjne i ewentualne uzupełnienie go oświetleniem dekoracyjnym w technologii LED pasującym do wystroju Centrum konferencyjnego i do scenografii. Zapewnienie opieki oświetleniowca, j) sprzętu wspomagającego słyszenie okienkowe pętle indukcyjne, system FM, k) mebli konferencyjnych w postaci pięciu foteli i dwóch stolików, l) odpowiedniego miejsca dla tłumacza języka migowego, znajdującego się na podwyższeniu, na jasnym tle, w miejscu widocznym dla wszystkich uczestników spotkania. 5) Pomieszczenie techniczne/garderoba Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania na terenie Centrum Konferencyjnego pomieszczenia technicznego, które będzie pełniło funkcję biura Zamawiającego podczas konferencji. Do zadań wykonawcy będzie należało: a) Zapewnienie i podłączenie w pomieszczeniu technicznym 1 laptopa. Laptop ma spełniać następujące parametry: pamięć RAM: minimum 4GB, dysk twardy: minimum 320GB, możliwość odtwarzania prezentacji multimedialnej w formacie.ppt,.pptx, programy zgodne 7

8 z Office 2010; ekran panoramiczny o przekątnej minimum 15". Laptop musi posiadać dostęp do Internetu lub karty sieciowe WIFI oraz wejścia USB. Laptop ma zostać podłączony do kompatybilnej z nim drukarki kolorowej wyposażonej w pełny toner, b) Zapewnienie stołu i co najmniej 4 krzeseł. III. Obsługa konferencji 1) Montaż i demontaż elementów scenografii, dekoracji, mebli oraz wszelkich dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń technicznych; 2) Zapewnienie transportu niezbędnych elementów scenografii, dekoracji i urządzeń technicznych do i z miejsca wydarzenia, 3) Obsługa techniczna (w tym, ew. uzupełnienie obsługi gwarantowanej przez Centrum Konferencyjne) w trakcie całego wydarzenia. Rozwiązywanie ewentualnie pojawiających się problemów technicznych związanych ze sprzętem wykorzystywanym podczas wydarzenia, 4) Obsługa recepcji. Zapewnienie 8 hostess/hostów osób (4 kobiety i 4 mężczyzn) do obsługi recepcyjnej oraz całego forum. Do zadań hostess/hostów będzie należało m.in.: rejestracja uczestników, dystrybucja materiałów konferencyjnych, rozdawanie identyfikatorów, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji w trakcie wydarzeń, podawanie mikrofonów. Hostessy/hostowie powinni być ubrani w stroje w stonowanych kolorach pasujące do charakteru imprezy, 5) Zapewnienie 4 tłumaczy języka migowego, 6) Zapewnienie 2 asystentów/przewodników osób niewidomych, głuchoniewidomych lub z innymi niepełnosprawnościami, 7) Zapewnienie 1 fotografa, który będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji fotograficznej. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu konferencji przekaże Zamawiającemu nie mniej niż 100 zdjęć o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 mpix w formie realizacji fotograficznej z konferencji. Zdjęcia zostaną przekazane na dwóch płytach CD lub DVD; 8) Zapewnienie sprzątnięcia całej przestrzeni, które były wykorzystywane podczas forum po zakończeniu forum (jeśli nie zapewnia tego Centrum Konferencyjne). IV. Opracowanie jednolitego systemu wizualizacji forum 1) Identyfikacja Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania jednolitego systemu wizualizacji forum oraz zapewnienia spójności identyfikacji i elementów scenograficznych. Wizualizacja konferencji powinna być zgodna z zasadami promocji i oznaczania projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój dostępnymi na stronie: Wizualizacja forum powinna nawiązywać do tematyki wydarzenia i nazwy forum Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich. Przygotowując wszystkie materiały graficzne Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania zasad dostępności, tj. uwzględnienie w materiałach multimedialnych i drukowanych powiększonej czcionki oraz ew. możliwość regulacji jej wielkości, stosowanie kontrastów ułatwiających odczytanie informacji osobom słabowidzącym. 8

9 Do zadań Wykonawcy będzie należało: a) przygotowanie 3 banerów internetowych w różnych formatach, b) opracowanie graficzne programu forum (format A4, wersja internetowa i do druku), c)projekt identyfikatorów imiennych dla wszystkich uczestników, organizatorów, moderatorów, panelistów, wystawców itp., 5 rodzajów różniących się kolorystycznie: (na tylnej stronie identyfikatora musi się znaleźć program forum), e) projekt nadruku na notatnik (pełen kolor), f) nadruk na smycz (jeden kolor), g) projekt katalogu konferencyjnego, format A4 (pełen kolor), h) projekt roll upu, format 200 x 100 cm (pełen kolor), i) projektu wizytówek (koziołków) na stoły (pełen kolor), j) projekty oznaczeń stoisk wystawienniczych. 2) Materiały dla osób z niepełnosprawnościami Wszystkie ww. materiały mają zostać przygotowany w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dla osób niedowidzących i słabowidzących, tj. pod względem grafiki, wielkości i koloru czcionki, w wersji elektronicznej grafika w formacie jpg lub innym z zaszytym tekstem alternatywnym. Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało: -a)opracowanie programu forum w alfabecie Braille a, -b)nagranie krótkiej informacji dotyczącej forum i zapraszającej do wzięcia udziału w nim oraz programu forum w języku migowym w formie filmu trwającego do max. 5 min., który będzie możliwy do zamieszczenia i otworzenia za pośrednictwem strony internetowej 3) Elementy scenograficzne Wszystkie elementy scenograficzne przygotowane i zapewniane przez Wykonawcę na potrzeby forum muszą być spójne pod względem kolorystycznym oraz pasować do charakteru wnętrza i rodzaju wydarzenia. Tam gdzie to możliwe wykonane z ekologicznych i naturalnych materiałów i sprzyjające atmosferze wymiany poglądów, dyskusji i zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi przez Zamawiającego. Co do zasady wszystkie elementy scenograficzne przygotowane przez Wykonawcę powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na następujących regułach: 9

10 1) Użyteczności dla osób o różnej sprawności, 2) Elastyczności w użytkowaniu, 3) Proste i intuicyjne użytkowanie, 4) Czytelna informacja, 5) Tolerancja na błędy, 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 8) Percepcja równości (projekt powinien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące). W szczególności dotyczy to: a) Stoisk wystawienniczych (projekty stoisk odpowiadających na potrzeby wystawców i zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania przygotowuje Wykonawca), b) Stanowiska recepcyjnego, c) Mebli konferencyjnych, d) Dodatkowego oświetlenia w systemie LED, e) Stołów cateringowych i bankietowych V. Produkcja materiałów konferencyjnych Do zadań Wykonawcy będzie należało wyprodukowanie, w tym naniesienie projektów graficznych i/lub oznakowanie logotypami następujących materiałów konferencyjnych wykorzystując projekty graficzne i logotypy wymienione w pkt. IV ppkt. 1) w wersji kolorowej (oprócz długopisów i smyczy): 1) Notatnik format A4-310 sztuk (20 kartek, papier ekologiczny, sklejone przy węższej stronie), 2) Długopis sztuk wykonany w sposób ekologiczny (drewno, tektura, skrobia kukurydziana), 3) Identyfikator konferencyjny 320 sztuk, etui poziome, folia, format 110 x 150, dwa otwory do zaczepienia smyczy, wnętrze karton, nadruk 4+4, 4) Smycz do identyfikatora 320 sztuk, szerokość 1 cm, nadruk jednostronny, kolor 1+0, oznaczenia powielane na całej długości, dwa karabińczyki umożliwiające zaczepienie identyfikatora w dwóch miejscach, wykonana z plastiku, kolor pomarańczowy, długość około 50 cm, szerokość 1 cm, 10

11 5) Katalog forum - opracowanie graficzne i skład (druk w zakresie Zamawiającego), format A4, kolor 4+0, objętość około 10 stron, 6) Roll-up konferencyjny 5 sztuk. Zamawiający przekaże Wykonawcy 5 sztuk roll-upów składających się z aluminiowej kasety z dwiema nóżkami, w której znajduje się zwinięty wydruk na materiale typu blockout. Roll-upy wyposażone są w teleskopowy drążek podtrzymujący wydruk po rozwinięciu, rozmiar 200 x 100 cm (pion) wraz z usztywnioną torbą do transportu. Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie nowych wydruków i ich wymiana w kasetach. Druk jednostronny: pełen kolor 4+0; 7) Wydruk programu forum w alfabecie Braille a 20 egz. Dodatkowo: - 6 kompletów markerów w co najmniej 5 kolorach (do flipchartów), VI Catering Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie i organizacja posiłków dla 300 osób podczas forum, w tym zapewnienie odpowiednich mebli i wyposażenia, rozplanowanie rozstawienia stołów cateringowych i stolików bankietowych zgodnie z ogólną koncepcją scenograficzną i z wymogami Centrum konferencyjnego. Wykonawca będzie zobowiązany do zamówienia cateringu w firmie Sadexo Prestige, która jest wyłączonym dostawcą cateringu dla przedsięwzięć realizowanych na Stadionie Narodowym. W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało: 1) Przygotowanie: a) Pierwszej przerwy kawowej, b) Drugiej przerwy kawowej, c) Przerwy obiadowej (lunch bufetowy), d) Stałego dostępu do napojów zimnych i ciepłych, 2) Zapewnienie posiłków, obsługa techniczna w zakresie ich przygotowania, a następnie uprzątnięcia pomieszczeń i odbioru pozostałego jedzenia, 3) Zapewnienie obsługi kelnerskiej w trakcie trwania wydarzeń (minimum 1 kelner na 20 uczestników konferencji). Wykonawca zapewni profesjonalizm kelnerów, 4) Zapewnienie stołów koktajlowych w liczbie dopasowanej do liczby uczestników nakrytych obrusami oraz zaplanowanie ich ustawienia w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się gości (w tym zgodnie z wcześniejszymi zapisami zapewniającym dostęp osobom z niepełnosprawnościami do niższych stołów koktajlowych i bufetu); 5) Zapewnienie stołów bufetowych i barowych, nakrytych obrusami wraz ze skirtingami; 11

12 6) Uprzątnięcie i wywiezienie wszystkich śmieci pozostałych po posiłkach; 7) W ramach usługi o której mowa w pkt. 1 litera a) i b) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla każdej osoby uczestniczącej w konferencji co najmniej: a) świeżo parzonej kawy o pojemności około 150 ml/ bez ograniczeń; b) świeżo parzonej herbaty o pojemności około 150 ml do wyboru spośród minimum 5 rodzajów bez ograniczeń; c) 0,25 l soku owocowego, zapewnionego w minimum 4 smakach w tym, co najmniej, sok pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy oraz z czarnej porzeczki, podawane w równych ilościach; d) 0,25 l wody mineralnej do wyboru spośród wody niegazowanej oraz gazowanej; e) Kompozycje owoców podanych w całości lub krojonych w łącznej ilości minimum 100 g na każdego uczestnika konferencji; f) Słone przekąski i kanapki 4 rodzaje w ilości minimum ilość 3 sztuki na osobę, waga jednej min. 60 g.; g) Wyboru ciast/ciastek, minimum 3 rodzaje: w ilości co najmniej 150 g na osobę. 8) W ramach usługi, o której mowa w pkt. 1 litera b) (lunch bufetowy) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia co najmniej: a) Sałatek (minimum 3 rodzajów w tym jednej surówki) w ilości co najmniej 150 g na osobę, b) dwóch zup, c) Dań głównych na gorąco (minimum 3 rodzaje), w tym: 1 danie mięsne, 1 danie rybne oraz 1 danie wegańskie (w tym jedno z dań bezglutenowe), d) Ciepłych dodatków do dań na gorąco (minimum 2 rodzaje), w ilości co najmniej 250 g na osobę; e) Deseru, składającego się z minimum 3 rodzajów owoców krojonych (w ilości co najmniej 50 g na osobę) oraz minimum 2 rodzajów deserów podawanych w pucharkach w ilości co najmniej 50 g na osobę; f) Wyboru ciast, minimum 2 rodzaje: w ilości co najmniej 150 g na osobę; g) Napoi gorących bez ograniczeń, w tym świeżo parzonej kawy o pojemności ok. 150 ml jedna filiżanka i świeżo parzonej herbaty o pojemności ok. 150 ml jedna filiżanka do wyboru spośród minimum 5 rodzajów herbat w torebkach; h) Napoi zimnych, minimum 3 rodzaje soków owocowych w ilości co najmniej 0,25 l dla każdej osoby oraz wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w ilości co najmniej 0,25 l dla każdej osoby. Ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej); 9) Dla każdego z posiłków (przerwy kawowe, lunch) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dwie propozycje menu do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego na 14 dni przed terminem Wydarzenia. Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni kalendarzowych przez terminem Wydarzenia; 10) Wykonawca wydrukuje informacje o nazwie potrawy i umieści je na stole, na którym będą podawane posiłki; 12

13 11) Do podawanych w trakcie przerw kawowych i lunchu napojów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatki: mleko do kawy, świeżą cytrynę w plasterkach, cukier biały oraz cukier z trzciny cukrowej; 12) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie pojemników plastikowych do spakowania pozostałej po konferencji żywności i przekazanie jej Zamawiającemu na jego życzenie lub skuteczna redystrybucja pozostałej po wydarzeniu żywności (tj. przekazanie ewentualnych nadwyżek żywności instytucjom zajmującym się pomocą społeczną). 13) Zapewnienie dekoracji kwiatowych na stolikach koktajlowych i bufetach. VII Filmy prezentujący making-off konferencji Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania i zmontowania min. 3 filmów o max długości do 2 minut prezentujących kulisy przygotowania i przebiegu forum. Film ma zawierać w szczególności przygotowania do forum z naciskiem na prezentację działań służących temu, żeby konferencja była dostępna, takich jak montaż petli indukacyjnych, pokazanie dostępności pomieszczeń itd. Film powinien zawierać również wypowiedzi prelegentów i uczestników forum. Filmy powinien zawierać dynamiczny, nowoczesny montaż, ale jednocześnie musi spełniać wszystkie wymogi dostępności, w tym napisy w języku polskim i tłumaczenie w języku migowym. Filmy muszą zostać przygotowany w formacie umożliwiającym jego emisję w Internecie (w tym zamieszczenie na portalu Youtube). Do filmów powinna zostać przygotowana audiodeskrypcja (opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym). C. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1) Wykonawca wyznaczy jedną osobę do ogólnej koordynacji realizacji zadania, która będzie współpracowała z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, 2) Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, religię oraz światopogląd, 3) Wykonawca będzie zobowiązany do respektowania umów pomiędzy Zamawiającym i firmami świadczącymi na jego rzecz dodatkowe usługi, a także skoordynowania ich udziału w konferencji w zakresie montażu sprzętu itp., 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich oficjalnych zezwoleń w przypadku zaistnienia konieczności ich posiadania (np. przepustek, kart wstępu, pozwoleń na instalację sprzętu technicznego, zewnętrznych oznakowań na budynkach). D. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY W ofercie należy uwzględnić: 1) Całościową kwotę realizacji zamówienia i szczegółowy kosztorys realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) Szczegółowy opis/prezentacja koncepcji zawierająca poniższe elementy: a) Identyfikacji i scenografii forum zaprezentowana za pomocą projektów graficznych i/lub zdjęć przedstawiająca w sposób szczegółowy elementy identyfikacji i rozwiązania scenograficzne oraz 13

14 wyposażenie, które zostaną użyte podczas forum. W szczególności projekt stoiska/stoisk wystawienniczych w 2D lub 3D i katalogu konferencyjnego i rozplanowanie ich rozstawienia w przestrzeni hollu. b) Wizualizacja pomieszczeń w których będzie się odbywało forum zawierająca elementy identyfikacji i elementy scenograficzne, c) Materiałów konferencyjnych zaprezentowana za pomocą projektów graficznych i/lub zdjęć. 3) Udowodnioną realizacja co najmniej trzech usług o zbliżonym charakterze, tj. imprez z udziałem co najmniej 300 osób. Dodatkowym atutem będzie realizacja co najmniej jednej usługi o zbliżonym charakterze, tj. imprezy z udziałem osób z niepełnosprawnościami, w której zostały zastosowane reguły dostępności. 4) Dodatkowym atutem przy wyborze oferty będzie wskazanie, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 23 sierpnia 2015 r.na adres: Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agata Wróblewska, tel , E. WARUNKI WYBORU WYKONAWCY 5) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1. Cena 30% 2. Koncepcja 40% 3. Doświadczenie 20% 4. Klauzule społeczne 10% 6) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt; 7) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; 8) Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia, w tym dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu (w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę kwoty), 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; 10) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie; 11) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.; 14

15 12) Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. 15

I. Przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

I. Przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, zaprezentowanie symulacji niepełnosprawności i prezentacja na stoiskach wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni konferencyjnej oraz zapewnienie usług cateringu w związku z organizacją międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 6 czerwca 2016 r. w Dzikowcu (woj. podkarpackie, powiat kolbuszowski) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji pn. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Znak sprawy: NZ/BKOP-370-20/2012/BL Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia: Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia są opisane poniżej usługi: wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą restauracyjną oraz wynajmu sal warsztatowych wraz z usługą gastronomiczną (cateringową lub

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z regulują m.in. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Rozeznanie rynku Opis przedmiotu zamówienia I Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia pt. Warsztat dla kontrolerów dla maksymalnie 15 pracowników Wydziału Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przygotowanie i realizację filmu internetowego, broszury informacyjnej i plakatu promujących zasady zwiększające dostępność Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: Organizację w dniu 19 maja 2016r. sesji eksperckiej w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym 1. Naukowe Centrum Prawno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. III.Opis przedmiotu zamówienia:

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. III.Opis przedmiotu zamówienia: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/6/2013 Warszawa, dn. 29.05.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50, II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Usługa cateringu w czasie trzech Spotkań Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję.

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXI Konferencję Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 dniowego spotkania pod nazwą Forum liderów obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Forum musi się odbyć w hotelu/ośrodku/centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZZP - 114/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: w części 1 organizacja i obsługa 18 szkoleń w Warszawie; w części 2 organizacja i obsługa 4 szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WOA.I.ZZP/WPW/U-335-51/09 Załącznik nr 2 do SIWZ WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Prawo dostępu Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób),

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób), W związku z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniach 29 września -1 października 2016r. w ramach realizacji projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-07 00:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Organizacja konferencji promującej projekt pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wymagania dotyczące: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Gdańsk, 19.10.2015 Spełnienie zasady równości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Urządzenie sali konferencyjnej może być proste lub skomplikowane, w zależności od tego, do czego chcemy jej używać. Sale konferencyjne są wykorzystywane do wielu rzeczy,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie,

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, zaprasza do składania ofert na USŁUGĘ HOTELOWĄ NOCLEG DLA UCZESTNIKÓW TRZYDNIOWEGO SZKOLENIA ORAZ WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, przewozu, wyżywienia oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym dla pracowników Departamentu

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Cele Strategii Europa

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie cyklu dwudniowych Posiedzeń Grupy Roboczej ds. opracowania Strategii Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja informacyjno-promocyjna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. ZAMAWIAJĄCY: W imieniu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz. konferencja inakademii. data konferencji: 4 marca lutego 2014

Scenariusz. konferencja inakademii. data konferencji: 4 marca lutego 2014 1 lutego 2014 Scenariusz konferencja inakademii data konferencji: 4 marca 2014 a. Drzewna 4 53-656 Wrocław o. +48 71 733 63 29 f. +48 71 733 60 39 w. www.inakademia.pl e. kontakt@inakademia.pl Działania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnością powinny na równi z innymi brać udział w projektach unijnych i same

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia w przygotowaniu, organizacji, przeprowadzeniu i obsłudze konferencji współorganizowanej przez Posła

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 11.12.2015 r. w Warszawie jednodniowej konferencji na 200 osób dotyczącej działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji.

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji. dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2015r. Warszawa, 10 marca 2015 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZZP - 63/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: w części 1 organizacja i obsługa 2 warsztatów i 1 konferencji w Warszawie; w części 2 organizacja

Bardziej szczegółowo

. Drezdenko, dnia 9 stycznia 2017 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE

. Drezdenko, dnia 9 stycznia 2017 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE . Drezdenko, dnia 9 stycznia 2017 r. (pieczęć zamawiającego) CPR.272.1.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w związku z realizacją projektu pn. Aktywna integracja w powiecie

Bardziej szczegółowo

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt)

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na organizację cyklu dwudziestu spotkań w powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz konferencji podsumowującej kampanię edukacyjno-informacyjną,,bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiaj

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiaj Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego w zakresie organizacji konferencji odbywającej się w Warszawie w dniu 7 listopada 2011 r. Każdy element przedmiotu zamówienia będzie przedmiotem dialogu i może być

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Warszawa, 25 czerwca 2015r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Jedna na sześć osób w Unii Europejskiej posiada jakiś rodzaj niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku Załącznik nr 8 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z VII Konferencją Krakowską, odbywającą się w dniach 8-10 czerwca 2014 roku INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal szkoleniowych

Oferta wynajmu sal szkoleniowych Ośrodek Kształcenia Kadr Oferta wynajmu sal szkoleniowych Centrum Częstochowy Dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej Wynajem 7 dni w tygodniu (także w godzinach popołudniowych) atrakcyjne ceny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SALE SZKOLENIOWE WMARR S.A. W OLSZTYNIE

SALE SZKOLENIOWE WMARR S.A. W OLSZTYNIE Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa do korzystania z usługi wynajmu sal szkoleniowych. Agencja znajduje się w bardzo dogodnym komunikacyjnie punkcie miasta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik nr 4 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA I Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej, cateringowej, konferencyjnej, tłumaczeń symultanicznych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla maksymalnie 8 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 15 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2014r. Warszawa, 21 lutego 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ThisprojecthasreceivedfundingfromtheEuropeanUnion shorizon2020researchandinnovationprogrammeundergrantagreementn.664470 CEZAMAT/PU/4/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo