PROLOGIS GREATER WARSAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLOGIS GREATER WARSAW"

Transkrypt

1 PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO

2 2

3 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia wszekich przeciwności osu. Dziś, jako gospodarcze centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz ważny punkt na skrzyżowaniu szaków dystrybucyjnych, Warszawa przyciąga gobane firmy, które z przyczółka na Wiśe" chcą docierać zarówno na wschodzące rynki wschodnie, jak i na dojrzałe rynki zachodnie. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnej powierzchni magazynowej w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im ponad dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w agomeracji warszawskiej przedstawiono tu w opisach ośmiu centrów dystrybucyjnych na tym terenie. Proogis faciities in the region of the phoenix city If any city in Europe embodies rising from the ashes and overcoming obstaces, it is Warsaw. Now the economic centre of Centra and Eastern Europe and a prime distribution hub, Warsaw attracts goba companies who use this vantage point on the Vistua to reach emerging markets eastward and mature markets westward. As the eader in twenty-first century warehouse deveopment in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with more than two miion square metres of space around the country. The eight parks described here present a gimpse at the quaity and versatiity of faciities we have avaiabe in the Greater Warsaw region. Warsaw is aso known as the phoenix city, competey destroyed during Word War II and rebuit with the heroic effort of Poish citizens. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA MAZOWSZU? Lokaizacja Warszawa to stoica i największe miasto Poski. Jest położona nad Wisłą na Mazowszu około 260 kiometrów od Bałtyku, 300 kiometrów od południowej granicy i 523 kiometry na wschód od Berina. Jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie. Dzięki oddanemu do użytku zachodniemu odcinkowi ma bezpośrednie autostradowe połączenie z Poznaniem i Berinem jak również z autostradą A1 przez Węzeł Stryków. Sukcesywnie powstają koejne odcinki dróg ekspresowych S2, a w przyszłości również S17, tworzące Ekspresową Obwodnicę Warszawy (EOW). Obecnie do użytku oddano już ponad 35 z 85 kiometrów obwodnicy. W odegłości 10 kiometrów od ścisłego centrum miasta znajduje się międzynarodowy port otniczy Okęcie. Ośrodek gospodarczy Warszawa w światowej kasyfikacji miast GaWC (2010) otrzymała ocenę Apha-, co pasuję ją powyżej takich europejskich miast jak Berin, Sztokhom, Kijów, Praga. W rankingu rynków wschodzących na 65 miast zajmuje 8 pozycję. Wskaźnik Gross Regiona Product na głowę mieszkańca Warszawy osiąga około 300% średniej krajowej. Miasto wytwarza 12% dochodu narodowego Poski, a pod wzgędem napływu inwestycji zagranicznych przewodzi całemu regionowi Europy Centranej. Warszawa posiada jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na Starym Kontynencie. Ośrodek akademicki i kuturany Warszawa jest siedzibą czterech największych i ponad 70 mniejszych szkół wyższych. Najsławniejszym uczeniami są: Uniwersytet Warszawski, Poitechnika Warszawska, Szkoła Główna Handowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Stoica od kiku at jest również kuturanym centrum kraju. Tutaj odbywają się festiwae kuturane i koncerty największych gwiazd poskich i zagranicznych. Warszawa była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro Location Warsaw is the capita and argest city of Poand. It is ocated on the Vistua River in the Mazovia region, about 260 kiometres from the Batic Sea, about 300 kiometres from the southern border and about 523 kiometres east of Berin. It is one of the most important transport hubs in Europe. Thanks to the opened motorway west of Warsaw, the city now has a direct motorway connection to Poznań, Berin and with A1 motorway through Stryków. The next sections of S2, and in the nearest future S17 are being buit, connected and create the Warsaw Ring Road Warsaw Express Ring Road (EOW). Currenty, 35 kiometres out of 85 kiiometres are in use. The city has an internationa airport ocated just 10 kiometres from the town centre. Economic centre Warsaw was cassified as an Apha- word city by the GaWC (2010), pacing it above such european cities as Berin, Stockhom, Kyiv, Prague. The city aso ranked eighth out of 65 cities on the Emerging Markets Index. The Gross Regiona Product per capita in Warsaw reaches about 300% of the nationa average. The city produces 12 percent of Poand's nationa income and eads the region of Centra Europe in foreign investment. Warsaw has one of the fastest growing economies in Europe. Academic and cutura centre Warsaw is home to four major universities and over 70 smaer schoos of higher education. The most famous academies are the University of Warsaw, Warsaw University of Technoogy, Warsaw Schoo of Economics and Warsaw University of Life Sciences. Capita is aso the cutura center of the country. The biggest Poish & foreign performances, as we as many cutura festivas are hed there every year. In addition, Warsaw hosted the UEFA European Footba Championship Euro

5 WHY INVEST IN GREATER WARSAW? Miasto The city Dane Warszawa Mazowsze Statistics Warsaw Greater Warsaw Liczba mieszkańców Inhabitants 1,729,100 5,324,0 Powierzchnia (km²) 517, Area (km²) ,558 Gęstość zaudnienia (osób/km²) Density (persons / m²) 3, Bezrobocie 4,4% 9,8% Unempoyment 4.4% 9.8% Źródło: Urząd Statystyczny, Source: Statistica Office, November 2014 Transport Drogowy: Autostrada łączy Warszawę z Poznaniem i Berinem natomiast autostrada A1 łączy stoicę kraju z Gdańskiem. S7 i łączą Europę Środkową z Bałtykiem i spotykają się pod Warszawą (Węzeł Wypędy). Inne ważne skrzyżowania: /DK - Wiskitki; /S2/ - Węzeł Konotopa. Koejowy: Warszawa jest połączona siecią koejową ze wszystkimi europejskimi stoicami i ośrodkami przemysłowymi. Przez Warszawski Węzeł Koejowy przebiega nowy transeuropejski korytarz łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Wodny: Przypływająca przez Warszawę króowa poskich rzek - Wisła, łączy Poskę południową (Kraków) z Morzem Bałtyckim (Gdańsk). Wisła jest częścią europejskiego systemu żegugi śródądowej. Lotniczy: Lotnisko Chopina w Warszawie zapewnia paseżerskie i towarowe połączenia z głównymi portami otniczymi w kraju i na świecie. Jest to największy port otniczy w Posce (obsługa 10,5 mn pasażerów w 2013 r.). Drugim portem stoicy jest otnisko Warszawa Modin położone zaedwie 40 kiometrów od centrum miasta. Transportation By road: motorway connects Poznań, Berin and A1 motorway connects capita city with Gdańsk. S7 and connect Centra Europe with the Batic Sea and meet at Warsaw - Wypędy. Other important crossroads: / - Wiskitki ; /S2/ - Konotopa. By rai: Warsaw is accessibe to a major European capitas and industria centers. A new trans-european corridor inking the Back Sea with the Batic Sea runs through the Warsaw raiway junction. By waterway: Vistua river the Queen of Poish rivers - fows through Warsaw and connects southern Poand (Krakow) with the Batic Sea (Gdansk). Vistua is part of a European system of inand waterways. By air: Warsaw Frederic Chopin Airport provides passenger and freight connections to major airports of the country and the word (served more than 10.5 mn passengers in 2013). The second port of the capita city is Warsaw Modin Airport ocated ony 40 kiometres from the city center. 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. 55 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 21 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad profesjonaistów obsługujących 4 0 kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 52 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 4,2 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 44 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. 55 miion square metres of distribution space Active in 21 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than 1,400 professionas serving 4,0 customers With over USD $52 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 4.2 miion square metres of distribution and ogistics space in 44 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS S6 E28 23 E Proogis Park Warsaw II Proogis Warsaw-Żerań 13 Proogis Park Będzin II 14 Proogis Park Chorzów 22 A1 3 4 Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn Proogis Park Giwice Proogis Park Wrocław A6 E Proogis Park Błonie Proogis Park Błonie II Proogis Park Wrocław III Proogis Park Wrocław IV E65 A4 E A4 E261 E40 A4 4 A1 E75 A E Warsaw A1 E40 E462 E373 E371 A4 E371 E40 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Stryków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 Proogis Park Poznań III Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w Warszawie i okoicach: dwa w samej stoicy, dwa w Błoniu oraz po jednym w Nadarzynie, Teresinie, Sochaczewie i Jankach. Proogis takes pride in managing its properties with is own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. The majority of Proogis' distribution centres are ocated in the Warsaw area: two in the capita itsef, two in Błonie, and others in Nadarzyn, Teresin, Sochaczew and Janki. Proogis oferuje następujące parki w regionie Warszawy: The seven parks featured in Warsaw are as foows: 1 Proogis Park Warsaw II 2 Proogis Park Warsaw-Żerań 3 Proogis Park Janki 4 Proogis Park Nadarzyn 5 Proogis Park Błonie 6 Proogis Park Błonie II 7 8 Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew 8

9 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Gdańsk Gdynia S7 Proogis Park Warsaw-Żerań Proogis Park Warsaw II S17 Sochaczew Warsaw 8 Poznań Berin Stryków 10 km Proogis Park Sochaczew Wiskitki Szymanów 7 Aeksandrów Proogis Park Teresin Proogis Park Błonie II 6 Błonie 5 Proogis Park Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Proogis Park Janki 3 Paszków Nadarzyn 4 Proogis Park Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 9

10 10

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Warszawy charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica koejowa (Teresin, Sochaczew) Pace manewrowe o minimum 23/ 28 metrów głębokości Liczne miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Brama wjazdowa z teewizją przemysłową System odczytu tabic rejestracyjnych (Janki) Komunikacja miejska Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete Instaacja tryskaczowa, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 15ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in the Warsaw region typicay possess the foowing standard features: Externa Rai service (Teresin, Sochaczew) Minimum 23/ 28 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Gatehouse equipped with recording CCTV system Automatic icence pate recognition system (Janki) Pubic transportation Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 15º C with outside temperature of -18º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -18º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system 11

12 PROLOGIS PARK WARSAW II Proogis Park Warsaw II to nowoczesne centrum dystrybucyjne o powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Wyjątkowość parku wynika z położenia w centrum miasta, co pozwaa na efektywną dystrybucję towarów na terenie Warszawy i najbiższych okoic. Proogis Park Warsaw II to przykład inwestycji na bazie istniejącej infrastruktury dzięki rewitaizacji przeprowadzonej przez Proogis zakupione przez firmę tereny przemysłowe odzyskały pierwotną wartość i przestały szkodzić środowisku. Centrum jest strzeżone całodobowo, ma możiwość eastycznej konfiguracji modułów oraz iczne miejsca parkingowe i przestronne pace manewrowe. Location Proogis Park Warsaw II is ocated in the industriay-zoned Praga district. The site is approximatey 1 kiometre from the (Warsaw ring road) connecting northern and southern Poand (Gdańsk-Kraków), 10 kiometres from the motorway and the DK connecting eastern and western Poand (Poznań-Biała Podaska), and approximatey 12 kiometres from Warsaw's internationa airport. The city transportation network runs cose to the site (tram ines 1, 4, 26, 41 and 74, bus ines 176, N64, N14 & train station PKP Praga). Lokaizacja Proogis Park Warsaw II znajduje się w przemysłowej części dzienicy Praga. Park położony jest w odegłości około 1 kiometr od drogi (obwodnica Warszawy) łączącej północ i południe kraju (Gdańsk-Kraków), 10 kiometrów od autostrady oraz drogi DK ze wschodu na zachód Poski (Poznań-Biała Podaska) i około 12 kiometrów od międzynarodowego portu otniczego w Warszawie. W sąsiedztwie parku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (autobusy: 176, N64, N14, tramwaje: 1, 4, 26,41,74 oraz przystanek PKP Praga). Proogis Park Warsaw II is a four-buiding modern distribution park providing 39,000 square metres of warehouse space. The uniqueness of this park is its idea ocation in the centre of the city, aowing for the efficient distribution of goods within Warsaw and in the suburbs. The site is brownfied investment, revitaized industria and that regains vaue and improves the environment. The park offers 24-hour on-site security, fexibe warehouse units and ampe parking paces and manoeuvring courts. Proogis Park Warsaw II u. Staniewicka Warszawa 12

13 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Jagieońska Pożarowa Proogis Park Warsaw II Bródnowski Cemetery Gdańsk Gdynia Staniewicka Jacka Odrowąża Vistua 61 Staniewicka S7 705 Jewish Cemetery Proogis Park Warsaw II S17 Poznań Berin Stryków 10 km 7 Sochaczew Wiskitki Wybrzeże Gdyńskie Szymanów Aeksandrów 7 Most Gdański Vistua Wybrzeże Heskie 61 Jagieońska 637 WARSAW Stefana Starzyńskiego 1 km Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Szwedzka 634 Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 Kiev / Moscow Vistua 13

14 DC3 DC2 DC1 Staniewicka 5 t/m² Okęcie 12 km 14

15 PROLOGIS PARK WARSAW II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 14,162 m² 72 m 2,200 m² x 26 m 20,084 m² 2 x 60 m 2,200 m² x 26 m 5,555 m² 52,5 m 2,600 m² x 21 m 15

16 PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ Proogis Park Warsaw-Żerań to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Park oferuje swoim kientom strategiczną i funkcjonaną okaizację - w pobiżu centrum Warszawy, dużą dostępność powierzchni biurowych, iczne miejsca parkingowe da samochodów osobowych i ciężarowych, całodobową ochronę i wiee innych udogodnień ułatwiających magazynowanie i eastyczną dystrybucję towarów. Lokaizacja Location Proogis Park Warsaw-Żerań is ocated in the northern part of Warsaw - Białołęka district, and just 15 kiometres from the city centre. The park is ocated approximatey haf a kiometre from the motorway ( - Warsaw ring road) which connects centra Poand with eastern Poand & Berin and 4 kiometres from the S7 transit route. The park's ocation aows for efficient distribution to the oca, domestic, and internationa markets. The city's pubic transportation network aso runs near the park, incuding six tram ines and severa bus ines. Proogis Park Warsaw-Żerań znajduje się w północnej części Warszawy, w dzienicy Białołęka, 15 kiometrów od centrum miasta. Park położony jest w odegłości około pół kiometra od autostrady ( - obwodnica Warszawy) łączącej Poskę centraną z zachodnią i Berinem i 4 kiometry od drogi tranzytowej S7. Lokaizacja parku sprzyja efektywnej dystrybucji na rynek okany, krajowy i międzynarodowy. W sąsiedztwie obiektu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej - 6 inii tramwajowych i kika inii autobusowych. Proogis Park Warsaw-Żerań is a modern distribution centre, which consists of four buidings totaing 55,000 square metres. The park offers its cients a strategic and functiona ocation near the centre of Warsaw, with a high avaiabiity of office space, ampe parking paces for cars and trucks, 24-hour security service, and many other features that simpify storage and the fexibe distribution of goods. Proogis Park Warsaw-Żerań u. Annopo Warszawa 16

17 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Trasa Mostu Północnego Płochocińska Modińska Odewnicza Annopo Proogis Park Warsaw-Żerań Gdańsk Gdynia S7 Proogis Park Warsaw-Żerań S17 Marywiska Sochaczew Vistua 61 Inowłodzka Toruńska Warsaw Modińska Poznań Berin Stryków 10 km Wiskitki 7 Szymanów Aeksandrów Wybrzeże Gdańskie Most gen. Stefana Grota-Roweckiego Vistua Jagieońska Bazyiańska Piotra Wysockiego Bazyiańska Błonie Ludwika Kondratowicza Cmentarz Bródnowski Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 17

18 5 t/m² () Okęcie 22 km Warsaw City Centre 15 km 18

19 PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Bocznica koejowa Rei served 10,831 m² m 1,200 m² m 3.7 t/m² 12 x 30 m - 11,602 m² m 1,200 m² m 3.7 t/m² 12 x 30 m - ü 16,487 m² 75 m 1,520 m² m 3.7 t/m² 12 x 25 m 17,060 m² 99 m 3,0 m² m 12 x 33 m - N 19

20 PROLOGIS PARK JANKI Proogis Park Janki to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się z dwóch budynków magazynowych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Lokaizacja parku sprzyja efektywnej dystrybucji na rynek okany, krajowy i międzynarodowy, jest również doskonałym rozwiązaniem da kientów zainteresowanych dużymi powierzchniami magazynowymi. Lokaizacja Proogis Park Janki zbudowano w odegłości 15 kiometrów na południowy zachód od centrum Warszawy i 4 kiometrów od granicy administracyjnej miasta, w pobiżu drogi 7/8 (). Centrum położone jest tuż przy Węźe Wypędy (), wzdłuż trasy S7 z Warszawy na południe Poski. Koejny atut okaizacji to odegły o zaedwie 14 kiometrów, w kierunku północno-wschodnim, międzynarodowy port otniczy w Warszawie, a także dostęp do komunikacji autobusowej (przystanek autobusowy w odegłości 0 metrów od parku). Location Proogis Park Janki is ocated 15 kiometres southwest from the centre of Warsaw, 4 kiometres outside the city imits, situated by the express road, next to the Wypędy. This park has one of the best ocations aong the S7 between Warsaw and the south of Poand. The site is ony about 14 kiometres southwest of the Warsaw airport and is served by pubic bus ines that stop just 0 metres from the park. Proogis Park Janki is a modern distribution park that consists of two faciities totaing 98,000 square metres of state-of-the-art ogistics space. The park configuration aows for fexibe storage and efficient distribution to oca, country and internationa markets, a perfect soution for customers needing arge units. Proogis Park Janki u. Wacława Sokołów 20

21 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua URSUS A. Jerozoimskie WŁOCHY S2 WARSAW Gdańsk Gdynia RASZYN S7 Poznań Berin Stryków 10 km 705 Sochaczew Wiskitki Szymanów MICHAŁOWICE u. Sokołowska Aeksandrów 1 km Proogis Park Janki Wacława NADARZYN S7 Żwirowa RASZYN u. Sokołowska Wspóna JANKI A. Mszczonowska Graniczna A. Krakowska Błonie Sękocińska A. Krakowska Grodzisk Mazowiecki S7 Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Proogis Park Janki Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 S17 Kiev / Moscow Vistua 21

22 DC2 DC1 5 t/m² S7/ Okęcie 14 km Warsaw 4 km 22

23 PROLOGIS PARK JANKI Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 72,607 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m Budynek 2 Buiding 2 25,267 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m N 23

24 PROLOGIS PARK JANKI Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 72,607 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m Budynek 2 Buiding 2 25,267 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m 23

25 PROLOGIS PARK NADARZYN Proogis Park Nadarzyn to strategicznie położone nowoczesne centrum dystrybucyjne o łącznej powierzchni około metrów kwadratowych. Budynki doskonae sprawdzają się jako centra ogistyczne, magazyny, hae produkcyjne i chłodnie do przechowywania produktów spożywczych. Na atrakcyjność centrum wpływa również bezpośrednia biskość międzynarodowych szaków transportowych. Location Proogis Park Nadarzyn is ocated directy on the /DK8 () (Wrocław- Białystok) - panned Młochów, within Nadarzyn municipaity, 25 kiometres southwest of Warsaw city centre, 15 kiometres from Okęcie Internationa Airport. Lokaizacja Proogis Park Nadarzyn położony jest tuż przy międzynarodowej drodze /DK8 (Wrocław-Białystok) - przy panowanym Węźe Młochów, na terenie gminy Nadarzyn, 25 kiometrów na południowy zachód od centrum Warszawy i 15 kiometrów od międzynarodowego portu otniczego na Okęciu. Proogis Park Nadarzyn is a strategicay ocated modern distribution centre totaing of approximatey 63,000 square metres of warehouse and office space. The buidings exceenty match the needs of ogistics, storage, ight manufacturing and cod storage of food products. The centre's proximity to internationa transportation routes aso makes it particuary appeaing to goba and pan- European customers. Proogis Park Nadarzyn A. Kasztanowa Młochów 24

26 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua 720 Błońska Nadarzyn Pruszkowska 8 Kajetany Aeja Katowicka Brzozowa Gdańsk Gdynia S7 Poznań Berin Stryków 10 km 705 Sochaczew Wiskitki Stara Wieś Szymanów Aeja Katowicka Aeksandrów 1 km Węzeł Młochów Grodziska 8 panowana przebudowa Górna Aeja Kasztanowa Szkona Mszczonowska Środkowa Głowna Proogis Park Nadarzyn Centrum Mody Nadarzyn Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn Proogis Park Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 S17 Kiev / Moscow Vistua 25

27 DC1 5 t/m² / Okęcie 15 km Warsaw 25 km 26

28 PROLOGIS PARK NADARZYN N Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 63,561 m² 1 m 2,700 m² x 25 m 27

29 PROLOGIS PARK BŁONIE Proogis Park Błonie to profesjonanie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i biurowej. Oprócz wyposażonych w nowoczesne rozwiązania techniczne magazynów na terenie parku znajdują się iczne miejsca parkingowe i przestronne pace manewrowe da pojazdów ciężarowych, a całość jest strzeżona całodobowo. Centrum spełnia wszystkie wymagania współczesnych użytkowników obiektów dystrybucyjnych. Lokaizacja Location Proogis Park Błonie is ocated 25 kiometres west of Warsaw city centre, aowing for easy distribution services within Warsaw and the entire metropoitan area. The site fronts the /DK connecting western and eastern Europe, ies ony 8 kiometres from newy opened motorway inking Warsaw and Berin, 40 kiometres from Okęcie internationa airport, 38 kiometres from Modin airport and offers an exceent ocation for companies distributing on both a pan-european and a regiona basis. Proogis Park Błonie położony jest w odegłości 25 kiometrów na zachód od centrum Warszawy, co umożiwia dystrybucję towarów w samej Warszawie, jak i w całej agomeracji. Centrum eży przy drodze /DK, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią, zaedwie 8 kiometrów od nowo otwartej autostrady łączącej Warszawę z Berinem, 40 kiometrów od międzynarodowego otniska Okęcie i 38 kiometrów od otniska Modin. Taka okaizacja czyni go szczegónie atrakcyjnym da firm prowadzących dystrybucję na skaę zarówno ogónoeuropejską, jak i regionaną. Proogis Park Błonie is a professionay managed distribution park consisting of seven buidings offering 152,000 square metres of state-of-the-art warehouse and office space. Besides high-technoogy faciities, the park offers ampe parking paces, spacious truck courts and 24-hour security that meets today's distribution space user requirements. Proogis Park Błonie Kopytów Błonie 28

30 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Stefana Batorego 1 km Sochaczew Stefana Batorego Nowa Wieś Błońska Błonie Wieś Modińska Bieniewicka 579 Lesznowska Grodziska 720 BŁONIE Powstańców Kopytów Proogis Park Błonie Grzegorza Nowakowskiego Rokitno Gdańsk Gdynia S7 Warsaw S17 Poznań Berin Stryków 10 km Wiskitki Szymanów Aeksandrów Błonie Proogis Park Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 29

31 Warszawa DC1 DC2 DC7 DC6 DC5 DC3 DC4 /DK Sochaczew Okęcie 30 km Modin 36 km 5 t/m² Warsaw 25 km /DK 30

32 N PROLOGIS PARK BŁONIE Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 17,218 m² 72 m 2,600 m² m 4.5 t/m² 12 x 24 m 19,490 m² 72 m 2,600 m² x 24 m 17,712 m² 72 m 2,0 m² x 24 m 17,462 m² 70 m 2,600 m² x 23 m Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 5 Buiding 5 Budynek 6 Buiding 6 Budynek 7 Buiding 7 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 27,497 m² m 3,3 m² x 23 m 34,3 m² 2 x 70 m 2,0 m² x 23 m 17,672 m² 70 m 2,0 m² x 23 m 31

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 1 RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 2 NAJNOWSZA PLATFORMA Z OFERTAMI MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH 3 SPIS TREŚCI 04 OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU 05 SIEĆ DROGOWA W POLSCE 06 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Autumn 2008 Dear Readers, We have pleasure in introducing our latest research publication on the warehouse and logistics markets in Poland. The Polish economy

Bardziej szczegółowo

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław issn 1897-4694 nr 11 (22) Listopad 2008 Cena 4,99 zł (w tym vat 7%) www.gazetainwestor.pl NR INDEKSU 242187 Infrastruktura Centrum DEPTAK w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 Powiat Otwocki ISBN 83-918611-2-2 Projekt graficzny: Serigraph Autorzy zdjêæ: Andrzej Dobrowoski, Marcin Kucharzewski, Jacek Po³osak, Jerzy Szczêœniak,

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS LAND-TO-SUIT 2014 OFFER

PROLOGIS LAND-TO-SUIT 2014 OFFER PROLOGIS LAND-TO-SUIT 0 OFFER INTRODUCTION We are delighted to present to you this catalogue of Prologis' proposed investment sites for sale. The land we offer is unique in terms of business development.

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo