PROLOGIS GREATER WARSAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLOGIS GREATER WARSAW"

Transkrypt

1 PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO

2 2

3 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia wszekich przeciwności osu. Dziś, jako gospodarcze centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz ważny punkt na skrzyżowaniu szaków dystrybucyjnych, Warszawa przyciąga gobane firmy, które z przyczółka na Wiśe" chcą docierać zarówno na wschodzące rynki wschodnie, jak i na dojrzałe rynki zachodnie. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnej powierzchni magazynowej w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im ponad dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w agomeracji warszawskiej przedstawiono tu w opisach ośmiu centrów dystrybucyjnych na tym terenie. Proogis faciities in the region of the phoenix city If any city in Europe embodies rising from the ashes and overcoming obstaces, it is Warsaw. Now the economic centre of Centra and Eastern Europe and a prime distribution hub, Warsaw attracts goba companies who use this vantage point on the Vistua to reach emerging markets eastward and mature markets westward. As the eader in twenty-first century warehouse deveopment in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with more than two miion square metres of space around the country. The eight parks described here present a gimpse at the quaity and versatiity of faciities we have avaiabe in the Greater Warsaw region. Warsaw is aso known as the phoenix city, competey destroyed during Word War II and rebuit with the heroic effort of Poish citizens. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA MAZOWSZU? Lokaizacja Warszawa to stoica i największe miasto Poski. Jest położona nad Wisłą na Mazowszu około 260 kiometrów od Bałtyku, 300 kiometrów od południowej granicy i 523 kiometry na wschód od Berina. Jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie. Dzięki oddanemu do użytku zachodniemu odcinkowi ma bezpośrednie autostradowe połączenie z Poznaniem i Berinem jak również z autostradą A1 przez Węzeł Stryków. Sukcesywnie powstają koejne odcinki dróg ekspresowych S2, a w przyszłości również S17, tworzące Ekspresową Obwodnicę Warszawy (EOW). Obecnie do użytku oddano już ponad 35 z 85 kiometrów obwodnicy. W odegłości 10 kiometrów od ścisłego centrum miasta znajduje się międzynarodowy port otniczy Okęcie. Ośrodek gospodarczy Warszawa w światowej kasyfikacji miast GaWC (2010) otrzymała ocenę Apha-, co pasuję ją powyżej takich europejskich miast jak Berin, Sztokhom, Kijów, Praga. W rankingu rynków wschodzących na 65 miast zajmuje 8 pozycję. Wskaźnik Gross Regiona Product na głowę mieszkańca Warszawy osiąga około 300% średniej krajowej. Miasto wytwarza 12% dochodu narodowego Poski, a pod wzgędem napływu inwestycji zagranicznych przewodzi całemu regionowi Europy Centranej. Warszawa posiada jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na Starym Kontynencie. Ośrodek akademicki i kuturany Warszawa jest siedzibą czterech największych i ponad 70 mniejszych szkół wyższych. Najsławniejszym uczeniami są: Uniwersytet Warszawski, Poitechnika Warszawska, Szkoła Główna Handowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Stoica od kiku at jest również kuturanym centrum kraju. Tutaj odbywają się festiwae kuturane i koncerty największych gwiazd poskich i zagranicznych. Warszawa była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro Location Warsaw is the capita and argest city of Poand. It is ocated on the Vistua River in the Mazovia region, about 260 kiometres from the Batic Sea, about 300 kiometres from the southern border and about 523 kiometres east of Berin. It is one of the most important transport hubs in Europe. Thanks to the opened motorway west of Warsaw, the city now has a direct motorway connection to Poznań, Berin and with A1 motorway through Stryków. The next sections of S2, and in the nearest future S17 are being buit, connected and create the Warsaw Ring Road Warsaw Express Ring Road (EOW). Currenty, 35 kiometres out of 85 kiiometres are in use. The city has an internationa airport ocated just 10 kiometres from the town centre. Economic centre Warsaw was cassified as an Apha- word city by the GaWC (2010), pacing it above such european cities as Berin, Stockhom, Kyiv, Prague. The city aso ranked eighth out of 65 cities on the Emerging Markets Index. The Gross Regiona Product per capita in Warsaw reaches about 300% of the nationa average. The city produces 12 percent of Poand's nationa income and eads the region of Centra Europe in foreign investment. Warsaw has one of the fastest growing economies in Europe. Academic and cutura centre Warsaw is home to four major universities and over 70 smaer schoos of higher education. The most famous academies are the University of Warsaw, Warsaw University of Technoogy, Warsaw Schoo of Economics and Warsaw University of Life Sciences. Capita is aso the cutura center of the country. The biggest Poish & foreign performances, as we as many cutura festivas are hed there every year. In addition, Warsaw hosted the UEFA European Footba Championship Euro

5 WHY INVEST IN GREATER WARSAW? Miasto The city Dane Warszawa Mazowsze Statistics Warsaw Greater Warsaw Liczba mieszkańców Inhabitants 1,729,100 5,324,0 Powierzchnia (km²) 517, Area (km²) ,558 Gęstość zaudnienia (osób/km²) Density (persons / m²) 3, Bezrobocie 4,4% 9,8% Unempoyment 4.4% 9.8% Źródło: Urząd Statystyczny, Source: Statistica Office, November 2014 Transport Drogowy: Autostrada łączy Warszawę z Poznaniem i Berinem natomiast autostrada A1 łączy stoicę kraju z Gdańskiem. S7 i łączą Europę Środkową z Bałtykiem i spotykają się pod Warszawą (Węzeł Wypędy). Inne ważne skrzyżowania: /DK - Wiskitki; /S2/ - Węzeł Konotopa. Koejowy: Warszawa jest połączona siecią koejową ze wszystkimi europejskimi stoicami i ośrodkami przemysłowymi. Przez Warszawski Węzeł Koejowy przebiega nowy transeuropejski korytarz łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Wodny: Przypływająca przez Warszawę króowa poskich rzek - Wisła, łączy Poskę południową (Kraków) z Morzem Bałtyckim (Gdańsk). Wisła jest częścią europejskiego systemu żegugi śródądowej. Lotniczy: Lotnisko Chopina w Warszawie zapewnia paseżerskie i towarowe połączenia z głównymi portami otniczymi w kraju i na świecie. Jest to największy port otniczy w Posce (obsługa 10,5 mn pasażerów w 2013 r.). Drugim portem stoicy jest otnisko Warszawa Modin położone zaedwie 40 kiometrów od centrum miasta. Transportation By road: motorway connects Poznań, Berin and A1 motorway connects capita city with Gdańsk. S7 and connect Centra Europe with the Batic Sea and meet at Warsaw - Wypędy. Other important crossroads: / - Wiskitki ; /S2/ - Konotopa. By rai: Warsaw is accessibe to a major European capitas and industria centers. A new trans-european corridor inking the Back Sea with the Batic Sea runs through the Warsaw raiway junction. By waterway: Vistua river the Queen of Poish rivers - fows through Warsaw and connects southern Poand (Krakow) with the Batic Sea (Gdansk). Vistua is part of a European system of inand waterways. By air: Warsaw Frederic Chopin Airport provides passenger and freight connections to major airports of the country and the word (served more than 10.5 mn passengers in 2013). The second port of the capita city is Warsaw Modin Airport ocated ony 40 kiometres from the city center. 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. 55 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 21 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad profesjonaistów obsługujących 4 0 kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 52 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 4,2 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 44 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. 55 miion square metres of distribution space Active in 21 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than 1,400 professionas serving 4,0 customers With over USD $52 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 4.2 miion square metres of distribution and ogistics space in 44 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS S6 E28 23 E Proogis Park Warsaw II Proogis Warsaw-Żerań 13 Proogis Park Będzin II 14 Proogis Park Chorzów 22 A1 3 4 Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn Proogis Park Giwice Proogis Park Wrocław A6 E Proogis Park Błonie Proogis Park Błonie II Proogis Park Wrocław III Proogis Park Wrocław IV E65 A4 E A4 E261 E40 A4 4 A1 E75 A E Warsaw A1 E40 E462 E373 E371 A4 E371 E40 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Stryków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 Proogis Park Poznań III Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w Warszawie i okoicach: dwa w samej stoicy, dwa w Błoniu oraz po jednym w Nadarzynie, Teresinie, Sochaczewie i Jankach. Proogis takes pride in managing its properties with is own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. The majority of Proogis' distribution centres are ocated in the Warsaw area: two in the capita itsef, two in Błonie, and others in Nadarzyn, Teresin, Sochaczew and Janki. Proogis oferuje następujące parki w regionie Warszawy: The seven parks featured in Warsaw are as foows: 1 Proogis Park Warsaw II 2 Proogis Park Warsaw-Żerań 3 Proogis Park Janki 4 Proogis Park Nadarzyn 5 Proogis Park Błonie 6 Proogis Park Błonie II 7 8 Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew 8

9 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Gdańsk Gdynia S7 Proogis Park Warsaw-Żerań Proogis Park Warsaw II S17 Sochaczew Warsaw 8 Poznań Berin Stryków 10 km Proogis Park Sochaczew Wiskitki Szymanów 7 Aeksandrów Proogis Park Teresin Proogis Park Błonie II 6 Błonie 5 Proogis Park Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Proogis Park Janki 3 Paszków Nadarzyn 4 Proogis Park Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 9

10 10

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Warszawy charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica koejowa (Teresin, Sochaczew) Pace manewrowe o minimum 23/ 28 metrów głębokości Liczne miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Brama wjazdowa z teewizją przemysłową System odczytu tabic rejestracyjnych (Janki) Komunikacja miejska Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete Instaacja tryskaczowa, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 15ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in the Warsaw region typicay possess the foowing standard features: Externa Rai service (Teresin, Sochaczew) Minimum 23/ 28 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Gatehouse equipped with recording CCTV system Automatic icence pate recognition system (Janki) Pubic transportation Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 15º C with outside temperature of -18º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -18º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system 11

12 PROLOGIS PARK WARSAW II Proogis Park Warsaw II to nowoczesne centrum dystrybucyjne o powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Wyjątkowość parku wynika z położenia w centrum miasta, co pozwaa na efektywną dystrybucję towarów na terenie Warszawy i najbiższych okoic. Proogis Park Warsaw II to przykład inwestycji na bazie istniejącej infrastruktury dzięki rewitaizacji przeprowadzonej przez Proogis zakupione przez firmę tereny przemysłowe odzyskały pierwotną wartość i przestały szkodzić środowisku. Centrum jest strzeżone całodobowo, ma możiwość eastycznej konfiguracji modułów oraz iczne miejsca parkingowe i przestronne pace manewrowe. Location Proogis Park Warsaw II is ocated in the industriay-zoned Praga district. The site is approximatey 1 kiometre from the (Warsaw ring road) connecting northern and southern Poand (Gdańsk-Kraków), 10 kiometres from the motorway and the DK connecting eastern and western Poand (Poznań-Biała Podaska), and approximatey 12 kiometres from Warsaw's internationa airport. The city transportation network runs cose to the site (tram ines 1, 4, 26, 41 and 74, bus ines 176, N64, N14 & train station PKP Praga). Lokaizacja Proogis Park Warsaw II znajduje się w przemysłowej części dzienicy Praga. Park położony jest w odegłości około 1 kiometr od drogi (obwodnica Warszawy) łączącej północ i południe kraju (Gdańsk-Kraków), 10 kiometrów od autostrady oraz drogi DK ze wschodu na zachód Poski (Poznań-Biała Podaska) i około 12 kiometrów od międzynarodowego portu otniczego w Warszawie. W sąsiedztwie parku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (autobusy: 176, N64, N14, tramwaje: 1, 4, 26,41,74 oraz przystanek PKP Praga). Proogis Park Warsaw II is a four-buiding modern distribution park providing 39,000 square metres of warehouse space. The uniqueness of this park is its idea ocation in the centre of the city, aowing for the efficient distribution of goods within Warsaw and in the suburbs. The site is brownfied investment, revitaized industria and that regains vaue and improves the environment. The park offers 24-hour on-site security, fexibe warehouse units and ampe parking paces and manoeuvring courts. Proogis Park Warsaw II u. Staniewicka Warszawa 12

13 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Jagieońska Pożarowa Proogis Park Warsaw II Bródnowski Cemetery Gdańsk Gdynia Staniewicka Jacka Odrowąża Vistua 61 Staniewicka S7 705 Jewish Cemetery Proogis Park Warsaw II S17 Poznań Berin Stryków 10 km 7 Sochaczew Wiskitki Wybrzeże Gdyńskie Szymanów Aeksandrów 7 Most Gdański Vistua Wybrzeże Heskie 61 Jagieońska 637 WARSAW Stefana Starzyńskiego 1 km Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Szwedzka 634 Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 Kiev / Moscow Vistua 13

14 DC3 DC2 DC1 Staniewicka 5 t/m² Okęcie 12 km 14

15 PROLOGIS PARK WARSAW II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 14,162 m² 72 m 2,200 m² x 26 m 20,084 m² 2 x 60 m 2,200 m² x 26 m 5,555 m² 52,5 m 2,600 m² x 21 m 15

16 PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ Proogis Park Warsaw-Żerań to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Park oferuje swoim kientom strategiczną i funkcjonaną okaizację - w pobiżu centrum Warszawy, dużą dostępność powierzchni biurowych, iczne miejsca parkingowe da samochodów osobowych i ciężarowych, całodobową ochronę i wiee innych udogodnień ułatwiających magazynowanie i eastyczną dystrybucję towarów. Lokaizacja Location Proogis Park Warsaw-Żerań is ocated in the northern part of Warsaw - Białołęka district, and just 15 kiometres from the city centre. The park is ocated approximatey haf a kiometre from the motorway ( - Warsaw ring road) which connects centra Poand with eastern Poand & Berin and 4 kiometres from the S7 transit route. The park's ocation aows for efficient distribution to the oca, domestic, and internationa markets. The city's pubic transportation network aso runs near the park, incuding six tram ines and severa bus ines. Proogis Park Warsaw-Żerań znajduje się w północnej części Warszawy, w dzienicy Białołęka, 15 kiometrów od centrum miasta. Park położony jest w odegłości około pół kiometra od autostrady ( - obwodnica Warszawy) łączącej Poskę centraną z zachodnią i Berinem i 4 kiometry od drogi tranzytowej S7. Lokaizacja parku sprzyja efektywnej dystrybucji na rynek okany, krajowy i międzynarodowy. W sąsiedztwie obiektu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej - 6 inii tramwajowych i kika inii autobusowych. Proogis Park Warsaw-Żerań is a modern distribution centre, which consists of four buidings totaing 55,000 square metres. The park offers its cients a strategic and functiona ocation near the centre of Warsaw, with a high avaiabiity of office space, ampe parking paces for cars and trucks, 24-hour security service, and many other features that simpify storage and the fexibe distribution of goods. Proogis Park Warsaw-Żerań u. Annopo Warszawa 16

17 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Trasa Mostu Północnego Płochocińska Modińska Odewnicza Annopo Proogis Park Warsaw-Żerań Gdańsk Gdynia S7 Proogis Park Warsaw-Żerań S17 Marywiska Sochaczew Vistua 61 Inowłodzka Toruńska Warsaw Modińska Poznań Berin Stryków 10 km Wiskitki 7 Szymanów Aeksandrów Wybrzeże Gdańskie Most gen. Stefana Grota-Roweckiego Vistua Jagieońska Bazyiańska Piotra Wysockiego Bazyiańska Błonie Ludwika Kondratowicza Cmentarz Bródnowski Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 17

18 5 t/m² () Okęcie 22 km Warsaw City Centre 15 km 18

19 PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Bocznica koejowa Rei served 10,831 m² m 1,200 m² m 3.7 t/m² 12 x 30 m - 11,602 m² m 1,200 m² m 3.7 t/m² 12 x 30 m - ü 16,487 m² 75 m 1,520 m² m 3.7 t/m² 12 x 25 m 17,060 m² 99 m 3,0 m² m 12 x 33 m - N 19

20 PROLOGIS PARK JANKI Proogis Park Janki to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się z dwóch budynków magazynowych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Lokaizacja parku sprzyja efektywnej dystrybucji na rynek okany, krajowy i międzynarodowy, jest również doskonałym rozwiązaniem da kientów zainteresowanych dużymi powierzchniami magazynowymi. Lokaizacja Proogis Park Janki zbudowano w odegłości 15 kiometrów na południowy zachód od centrum Warszawy i 4 kiometrów od granicy administracyjnej miasta, w pobiżu drogi 7/8 (). Centrum położone jest tuż przy Węźe Wypędy (), wzdłuż trasy S7 z Warszawy na południe Poski. Koejny atut okaizacji to odegły o zaedwie 14 kiometrów, w kierunku północno-wschodnim, międzynarodowy port otniczy w Warszawie, a także dostęp do komunikacji autobusowej (przystanek autobusowy w odegłości 0 metrów od parku). Location Proogis Park Janki is ocated 15 kiometres southwest from the centre of Warsaw, 4 kiometres outside the city imits, situated by the express road, next to the Wypędy. This park has one of the best ocations aong the S7 between Warsaw and the south of Poand. The site is ony about 14 kiometres southwest of the Warsaw airport and is served by pubic bus ines that stop just 0 metres from the park. Proogis Park Janki is a modern distribution park that consists of two faciities totaing 98,000 square metres of state-of-the-art ogistics space. The park configuration aows for fexibe storage and efficient distribution to oca, country and internationa markets, a perfect soution for customers needing arge units. Proogis Park Janki u. Wacława Sokołów 20

21 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua URSUS A. Jerozoimskie WŁOCHY S2 WARSAW Gdańsk Gdynia RASZYN S7 Poznań Berin Stryków 10 km 705 Sochaczew Wiskitki Szymanów MICHAŁOWICE u. Sokołowska Aeksandrów 1 km Proogis Park Janki Wacława NADARZYN S7 Żwirowa RASZYN u. Sokołowska Wspóna JANKI A. Mszczonowska Graniczna A. Krakowska Błonie Sękocińska A. Krakowska Grodzisk Mazowiecki S7 Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Proogis Park Janki Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 S17 Kiev / Moscow Vistua 21

22 DC2 DC1 5 t/m² S7/ Okęcie 14 km Warsaw 4 km 22

23 PROLOGIS PARK JANKI Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 72,607 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m Budynek 2 Buiding 2 25,267 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m N 23

24 PROLOGIS PARK JANKI Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 72,607 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m Budynek 2 Buiding 2 25,267 m² 165 m 3,000 m² x 27.5 m 23

25 PROLOGIS PARK NADARZYN Proogis Park Nadarzyn to strategicznie położone nowoczesne centrum dystrybucyjne o łącznej powierzchni około metrów kwadratowych. Budynki doskonae sprawdzają się jako centra ogistyczne, magazyny, hae produkcyjne i chłodnie do przechowywania produktów spożywczych. Na atrakcyjność centrum wpływa również bezpośrednia biskość międzynarodowych szaków transportowych. Location Proogis Park Nadarzyn is ocated directy on the /DK8 () (Wrocław- Białystok) - panned Młochów, within Nadarzyn municipaity, 25 kiometres southwest of Warsaw city centre, 15 kiometres from Okęcie Internationa Airport. Lokaizacja Proogis Park Nadarzyn położony jest tuż przy międzynarodowej drodze /DK8 (Wrocław-Białystok) - przy panowanym Węźe Młochów, na terenie gminy Nadarzyn, 25 kiometrów na południowy zachód od centrum Warszawy i 15 kiometrów od międzynarodowego portu otniczego na Okęciu. Proogis Park Nadarzyn is a strategicay ocated modern distribution centre totaing of approximatey 63,000 square metres of warehouse and office space. The buidings exceenty match the needs of ogistics, storage, ight manufacturing and cod storage of food products. The centre's proximity to internationa transportation routes aso makes it particuary appeaing to goba and pan- European customers. Proogis Park Nadarzyn A. Kasztanowa Młochów 24

26 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua 720 Błońska Nadarzyn Pruszkowska 8 Kajetany Aeja Katowicka Brzozowa Gdańsk Gdynia S7 Poznań Berin Stryków 10 km 705 Sochaczew Wiskitki Stara Wieś Szymanów Aeja Katowicka Aeksandrów 1 km Węzeł Młochów Grodziska 8 panowana przebudowa Górna Aeja Kasztanowa Szkona Mszczonowska Środkowa Głowna Proogis Park Nadarzyn Centrum Mody Nadarzyn Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn Proogis Park Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 Warsaw S2 S17 Kiev / Moscow Vistua 25

27 DC1 5 t/m² / Okęcie 15 km Warsaw 25 km 26

28 PROLOGIS PARK NADARZYN N Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek 1 Buiding 1 63,561 m² 1 m 2,700 m² x 25 m 27

29 PROLOGIS PARK BŁONIE Proogis Park Błonie to profesjonanie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i biurowej. Oprócz wyposażonych w nowoczesne rozwiązania techniczne magazynów na terenie parku znajdują się iczne miejsca parkingowe i przestronne pace manewrowe da pojazdów ciężarowych, a całość jest strzeżona całodobowo. Centrum spełnia wszystkie wymagania współczesnych użytkowników obiektów dystrybucyjnych. Lokaizacja Location Proogis Park Błonie is ocated 25 kiometres west of Warsaw city centre, aowing for easy distribution services within Warsaw and the entire metropoitan area. The site fronts the /DK connecting western and eastern Europe, ies ony 8 kiometres from newy opened motorway inking Warsaw and Berin, 40 kiometres from Okęcie internationa airport, 38 kiometres from Modin airport and offers an exceent ocation for companies distributing on both a pan-european and a regiona basis. Proogis Park Błonie położony jest w odegłości 25 kiometrów na zachód od centrum Warszawy, co umożiwia dystrybucję towarów w samej Warszawie, jak i w całej agomeracji. Centrum eży przy drodze /DK, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią, zaedwie 8 kiometrów od nowo otwartej autostrady łączącej Warszawę z Berinem, 40 kiometrów od międzynarodowego otniska Okęcie i 38 kiometrów od otniska Modin. Taka okaizacja czyni go szczegónie atrakcyjnym da firm prowadzących dystrybucję na skaę zarówno ogónoeuropejską, jak i regionaną. Proogis Park Błonie is a professionay managed distribution park consisting of seven buidings offering 152,000 square metres of state-of-the-art warehouse and office space. Besides high-technoogy faciities, the park offers ampe parking paces, spacious truck courts and 24-hour security that meets today's distribution space user requirements. Proogis Park Błonie Kopytów Błonie 28

30 Nowy Dwór Mazowiecki Białystok Vistua Stefana Batorego 1 km Sochaczew Stefana Batorego Nowa Wieś Błońska Błonie Wieś Modińska Bieniewicka 579 Lesznowska Grodziska 720 BŁONIE Powstańców Kopytów Proogis Park Błonie Grzegorza Nowakowskiego Rokitno Gdańsk Gdynia S7 Warsaw S17 Poznań Berin Stryków 10 km Wiskitki Szymanów Aeksandrów Błonie Proogis Park Błonie Grodzisk Mazowiecki Katowice Wrocław Łódź Młochów Ołtarzew Pruszków Ożarów Pruszków Paszków Nadarzyn panowana przebudowa Konotopa S2 7 S7/ Wypędy Janki Kraków S79 S2 Kiev / Moscow Vistua 29

31 Warszawa DC1 DC2 DC7 DC6 DC5 DC3 DC4 /DK Sochaczew Okęcie 30 km Modin 36 km 5 t/m² Warsaw 25 km /DK 30

32 N PROLOGIS PARK BŁONIE Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 17,218 m² 72 m 2,600 m² m 4.5 t/m² 12 x 24 m 19,490 m² 72 m 2,600 m² x 24 m 17,712 m² 72 m 2,0 m² x 24 m 17,462 m² 70 m 2,600 m² x 23 m Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 5 Buiding 5 Budynek 6 Buiding 6 Budynek 7 Buiding 7 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 27,497 m² m 3,3 m² x 23 m 34,3 m² 2 x 70 m 2,0 m² x 23 m 17,672 m² 70 m 2,0 m² x 23 m 31

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION PORTFOLIO POLAND OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS LOWER SILESIA

PROLOGIS LOWER SILESIA PROLOGIS LOWER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE PORTFOLIO POLAND SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA METAMORFOZA

NOWOCZESNA METAMORFOZA PORTFOLIO POLAND 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

P3 Błonie REGION: WARSZAWA STREFA II. P3 Błonie Magazyn. Dane ogólne NA WYNAJEM POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

P3 Błonie REGION: WARSZAWA STREFA II. P3 Błonie Magazyn. Dane ogólne NA WYNAJEM POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA NA WYNAJEM POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA P3 Błonie REGION: WARSZAWA STREFA II P3 Błonie Magazyn P3 Błonie oddalony jest o 30 km od centrum Warszawy i tylko 600 m od trasy E30. Bliskość dróg krajowych nr 579

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

T0038, Bydgoszcz, Bydgoski Park Przemysłowo. działka nr 7/221 / T0038, Bydgoszcz, Bydgoszcz Industrial and Technological Park, site no 7/221

T0038, Bydgoszcz, Bydgoski Park Przemysłowo. działka nr 7/221 / T0038, Bydgoszcz, Bydgoszcz Industrial and Technological Park, site no 7/221 Data sporządzenia oferty: 25-05-2012 - data aktualizacji Data aktualizacji oferty: 29.04.2016 0038,, Bydgoski Park Przemysłowo echnologiczny, działka nr 7/221 / 0038,, Industrial and echnological Park,

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera swoją

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN CENTRUM BIUROWE NEPTUN BUDYNEK INFORMACJE O BUDYNKU Pierwszy nowoczesny wysokościowy budynek biurowy w Gdańsku (86 metrów)

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr S/1/06

STANOWISKO Nr S/1/06 STANOWISKO Nr S/1/06 SISKOM Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie budowy autostrad w Polsce oraz dróg ekspresowych na Mazowszu Autostrada A1 powinna zostać

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA

Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA Największym atutem Piotrkowa Trybunalskiego jest korzystne położenie w centrum kraju przy usytuowanej wzdłuż zachodniej granicy miasta autostradzie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki. Teren inwestycyjny. 2,6520 ha przy zjeździe z Autostrady A2

Grodzisk Mazowiecki. Teren inwestycyjny. 2,6520 ha przy zjeździe z Autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki Teren inwestycyjny 2,6520 ha przy zjeździe z Autostrady A2 lokalizacja Modlin 20 minut od Warszawy przy zjeździe z autostrady A2 w gminie należącej do czołówki gmin polskich bliskość

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo