JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły się 21 kwietnia w powiecie rybnickim i mikołowskim.!"#$%&' )* ++,-.')$/ )%)*9:;< =#> $&>#> 3 8)")$=&'#<? B&'%)0C=& DC<"E& )$/E4 %=/FG E#'# =) 25,+-HA IFG%0G*<:& 0 0#E)F&<? 0#*)$C'& JJAJ56A *&:0CL<G:.')$/0 "#$%&' K/"GM N&%)$" O HP5H 1J-AH-674 & *&$=L8*CG NCF)$'&0 Q9R# O 5-JP 1J3ASJ67A T 8)0CG<CG >C%)')0$%C> 0 >CGU<CG V&"C$%& W/F*G.')$)0&') J+,PS 1J,A3J674 0 NC%)')0CG "&.')$)0&') PJ+J2 1-A XF"G$"9 O JH,2+ 1-A5H674 0.>C*CG XFY 9F* $CL 5H+3 )$/E 1JJASJ67 & 0.>C*CG T#F# H+5+ )$/E 1-A,267A T 8)0CG<CG F#EY *C<%C> 0.>C*CG 9F* 0#E)F<"#<? $CL PP23J 1,ASH674 0 W&$")0CY <&<? Y+PP2 1+A,J674 KG:%)0C<&<? O PJ2+ 1JSAP674 Z#$%&<? O ++2S 1-AS+674 [0CGF%D&*&<? O -2S, 1,A3H674 & 0 >CGU<CG \#E*C% "&.')$)0&') JJS3PH )$/E *& $=FA 2 Akcje Honorowego Oddawania Krwi maj ( ) Rybnik, Medicol ul. Parkowa ( ) Rybnik-Boguszowice, Dom Kultury, Plac Pokoju ( ) Rybnik, NZOZ PULS-MED., ul. Grunwaldzka ( ) Rybnik Wielopole, Ochotnicza Straż Pożarna ( ) Czerwionka, Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42 JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12! NAJTAŃSZE M OKAZJA! OKAZJA! M3 CZERWIONKA 93000ZŁ! M3 DO WYNAJĘCIA 900ZŁ! M4 OSIEDLE JANA PAWŁA II ZŁ ZAPRASZAMY POMOŻEMY CI ZAŁATWIĆ KORZYSTNY KREDYT!!!! Kolejna akcja krwiodawców zakończona sukcesem 26 kwietnia odbyła się kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Stowarzyszenie Wspólnota. ]%<:& $CL^ 8F"# =&F.)0C$%9 0 ZG$"<"#Y *&<?A _.')$C') $CL H, 1PH >LR<"#"*4 2J %)ECG=7A `FG0 53 )$/EA V;<"*CG "GEF&*) 2J4,SS >D %F0CA^!"#$! ! Inf. RCKiK Racibórz! ! Hałabałki sadziły las DĘBIEŃSKO! Dnia r. dzieci z Przedszkola nr 8 Krasnala Hałabały, wybrały się na wycieczkę do lasu. Odbyło się tam spotkanie zleśniczym, który opowiedział dzieciom, w jaki sposób należy sadzić drzewa i jak ważne ma to znaczenie dla naszego życia. 8CD*#> )%CG> a&*& `9F8&*C%& 8)0F)=*G:4 DGU*#>C "&90&R#'# D&$9 U>CG<C4 C<? =) "&$>9<C')4 =&% ) <"#Y $=)Ub D&$9 C :G.) >CG$"%&c</0A QD&=G.) RG >9$"; %)*CG<"*CG 8)F)">&0C&b ) =#> " C C>4 :&% 0&R*; 0$"#$=%C<? <"#$=# D&$A _>L<"G*C4 8G'*C 0F&RGc4 &DG "G $0):G: 8F&<# 8F"#<"#*C F)"0C:&*C& 0F&RDC0)U<C C "& $=&* *&=9F&D*G.)A!%&$



3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 10! maj Wyjazdy do akcji OSP Czerwionka h#d%) 0 >CG$C;<9 %0CG=*C9 EFA$=F&R&Y <# " X<?)=*C<"G: i=f&r# a)r&f*g: 0 B"GFY 0C)*<G C*=GF0G*C)0&DC 0 %&<?AX<?)=*C<# " "&.F)RGc >CG:$<)0#<? *& =GFG*CG.>C*# B"GF0C)*%&YZG$"<"#Y EF&DC 0 &%<:C.&$"G*C& 8)R&F/0 D&$9 0 0 *&$"G:.>C*CG7 @)=#<"#' 8)R&F9 >CG$"%&Y *C&Ak&:0CG<G: E) &R 25 %F)=*CG 8)R&F/0 =F&0A!"#$ W Bibliotece Publicznej w Ornontowicach każdy znajdzie coś dla siebie! W>C**& dcedc)=g%& a9y EDC<"*& 0 XF*)*=)0C<&<? "&Y 8F&$"& JS >&:& J,ASS *& $8)=%&*CG " &9=)FG> %$C;Y RG% $&.&m4 UD;$%CGm O KGY F"#> d9<"#c$%c>a af&<)0*cy <# 0 %)*%9F$CG 8D&Y $=#<"*#> *& 8D&%&= 8F)>9:;Y <# O =GF>C* 25 >&:&A =) 3YJH >&:& :G$= t X./D*)8)D$%C dcedc)=g%4 0 "0C;"%9 " =#> dcy EDC)=G%& a9edc<"*& 0 XF*)*=)Y 0C<&<? ")F.&*C")0&'& $"GFG. :&% i"<"g./'# *&!!!",/.27,40.2()"+%!"#$ Trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej JS %0CG=*C& >CG$"%&c<# *&$"G.) FG.C)*9 O B"GF0C)*%C4 ZG$"<"#*4 QLECGc$%&4 & =&%RG `*9F)0& 9<"G$=*C<"#DC 0 =F"G<CG: F)<"*C<# %&=&$=F)M# $>)DGc$%CG: a&'&<g> 0 T&F$"&0CGA



XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 1426-1987 TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE Nr 8/2013 Kosakowo Sierpień 2013 r. Przed nami DOŻYNKI - zapraszamy 8 września br. już od godz. 14.00 na placu przy ul. Żeromskiego, w programie: korowód barwnych wieńców, Msza Święta, gry i zabawy - występy

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

ŁAGIEWNIKI INWESTUJĄ

ŁAGIEWNIKI INWESTUJĄ Nr 8 (18)/2013 SIERPIEŃ 2013 INFORMACJA DOŻYIANIE DZIECI Informujemy, że od 9 września 2013 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15 ISSN 2083-5027 Droga zima 2013 więcej str. 15 Wylicytowaliśmy tańszą energię Czy wiesz że... O ile nazwy wsi i przysiółków w naszym kraju bardzo często się powtarzają, o tyle nazwa szynwałdzkiego przysiółka

Bardziej szczegółowo

Dzień 11 listopada. Aktualności

Dzień 11 listopada. Aktualności GALERIA ZDJĘĆ To dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. 11 listopada, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

Stan inwestycji kłodzkich czerwiec 2010

Stan inwestycji kłodzkich czerwiec 2010 h a ow -N da Ru -381 DW -8 DK aw cł Wro Kłodzko Opole DK-46 DK-8 Kudowa, Polanica Zdr. www.klodzko.pl Bystrzyca DOTACJA Z GRATULACJAMI DK-33 www.centrum.klodzko.pl yc Miesięcznik społeczno-kulturalny Kłodzka

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Nowe auta dla policji

Nowe auta dla policji WESOŁYCH ŚWIĄT Rozmowa z Małgorzatą Rosłońską, p.o. dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w Nasielsku. str. 2 Wiceburmistrz Nasielska został wiceministrem str. 3 Nowe auta dla policji str. 4 Nic o nas

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK. Święto Niepodległości. czytaj str. 12-16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK. Święto Niepodległości. czytaj str. 12-16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Święto Niepodległości czytaj str. 12-16 1 J Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo