REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN""

Transkrypt

1 REGULAMIN IMPREZY FLASHRUN" I CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Warszawy i osób odwiedzających Warszawę. 3. Promowanie zdrowego stylu życia. II ORGANIZATOR 1. Organizatorem biegu jest firma Kuba Wiśniewski PR. 2. Partnerem merytorycznym biegu jest firma Nike Poland Sp. z o.o. III TERMIN I MIEJSCE 1. Impreza FLASHRUN odbędzie się r. w Warszawie. 2. Zbiórka Uczestników oraz rejestracja (limit 600 osób) odbywają się w godz i mają miejsce w Klubie 1500m2 do wynajęcia, ul. Solec 18 w Warszawie. 3. Wspólny start zarejestrowanych Uczestników zaplanowany jest na godz Uroczyste zakończenie FLASHRUN oraz wręczenie nagród rozpoczną się tego samego dnia około godziny w Klubie 1500m2 do wynajęcia. IV ZASADY RYWALIZACJI 1. W ramach Imprezy FLASHRUN odbywa się biegowa gra miejska, w której bierze udział maksymalnie 600 Uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych w dniu Imprezy na miejscu Zbiórki w godzinach Rejestracja do Imprezy FLASHRUN obejmuje zgodę na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 3. W trakcie rywalizacji nad jej prawidłowym przebiegiem czuwa Obsługa, wyznaczona przez Organizatora. 4. Miejsce Startu usytuowane jest przed Klubem 1500m2 do wynajęcia, ul. Solec 18 w Warszawie 5. Uczestnicy w trakcie rywalizacji mają za zadanie odnaleźć jak najwięcej z 30 Duchów, czyli biegaczy ubranych w kurtki Nike Shield Flash Jacket, oznaczonych numerami od 1 do 30, a następnie zrobić im zdjęcie, na którym musi być wyraźnie widoczny numer Ducha umieszczony na plecach jego kurtki Nike Flash Jacket. 6. Lokalizacje 10 sektorów, w obrębie których przemieszczają się Duchy zaznaczone są orientacyjnie na mapce, którą Uczestnicy otrzymują w momencie rejestracji do Imprezy. W każdym z 10 sektorów przemieszczają się 3 Duchy. 7. O przebiegu trasy, w tym o kolejności robienia zdjęć poszczególnym Duchom decydują Uczestnicy. 8. UWAGA! Każdy Uczestnik wykonuje zdjęcie samodzielnie za pomocą swojego cyfrowego aparatu fotograficznego z wyświetlaczem lub swojego telefonu komórkowego z wyświetlaczem. Zaleca się ustawienie wymuszenia zadziałania lampy błyskowej.

2 9. Podstawowy limit na pokonanie trasy wynosi 60 minut. 10. W przypadku osób, które w dniach wykonają sobie zdjęcie w strefie fotograficznej FLASHRUN w sklepie Nike w centrum Złote Tarasy, ul Złota 59, , a następie umieszczą je jako zdjęcie w tle i jako zdjęcie profilowe na swoim profilu na portalu Facebook.com podstawowy limit, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu, może się powiększyć o dodatkowe 10 minut. Link do swojego zmienionego profilu uczestnik wysyła na adres z tytułem wiadomości BONUS #FLASHRUN. Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników z bonusowymi minutami. Podczas rejestracji do zabawy w dniu imprezy (godz ) Uczestnik musi poinformować Obsługę Imprezy, że znajduje się na liście uczestników z bonusowymi minutami. 11. W przypadku osób, które w dniu Imprezy w trakcie rejestracji udowodnią Obsłudze Imprezy wykorzystanie systemu Nike+ do rejestracji swoich treningów (na dystansie minimum 2,5 km) w dniach podstawowy limit, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu, może się powiększyć o dodatkowe 5 minut. Podczas rejestracji w dniu Imprezy (godz ) uczestnik musi poinformować Obsługę Imprezy o swoich biegach zarejestrowanych przez system Nike W trakcie rejestracji każdy Uczestnik dostaje kupon z wypisanym na nim swoim imieniem i nazwiskiem. Kupon ten Uczestnik zabiera ze sobą na trasę rywalizacji i oddaje go Obsłudze Imprezy mijając linie mety. Kupon służy m.in. do weryfikacji kolejności Uczestników biegu na mecie. 13. Meta rywalizacji umieszczona jest w tym samym miejscu, co linia Startu. 14. Po przybiegnięciu na linię mety i zarejestrowaniu swojego czasu, Uczestnicy dokonują weryfikacji wykonanych swoim aparatem cyfrowym lub swoim telefonem komórkowym zdjęć u Obsługi Imprezy. Na okazywanych zdjęciach muszą być wyraźnie widoczne cyfry umieszczone na plecach kurtek Nike Shield Flash Jacket poszczególnych Duchów. 15. Rozstrzygnięcie rywalizacji oraz wręczenie nagród rozpoczną się r. około godziny w Klubie 1500m2 do wynajęcia. 16. Podczas rywalizacji w trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. V PROGRAM MINUTOWY Godziny działania Biura Zawodów w Klubie 1500m2 do wynajęcia Przypomnienie zasad rywalizacji Start rywalizacji Zakończenie rywalizacji osób z podstawowym limitem czasu Zakończenie rywalizacji osób z minimalnym dodatkowym limitem czasu (Nike+) Zakończenie rywalizacji dla osób z dodatkowym limitem czasu (FB) Zakończenie rywalizacji dla osób z maksymalnym limitem czasu (Nike+/FB) Weryfikacja wyników i zdjęć Rozstrzygnięcie rywalizacji i wręczenie nagród 7. Zakończenie Imprezy FLASHRUN VI UCZESTNICTWO 1. Każdy uczestnik Imprezy FLASHRUN ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3 2. W Imprezie FLASHRUN prawo startu mają wyłącznie osoby, które mają ukończone 18 lat (tj. urodzone przed ) i dokonają krótkiej rejestracji do biegu. 3. Zgłoszenia do FLASHRUN odbywają się r., w godz w Klubie 1500m2 do wynajęcia. 4. Maksymalna ilość Uczestników imprezy wynosi 600 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych w dniu Imprezy. 5. Warunkiem dopuszczenia danej osoby do biegu będzie własnoręczne podpisanie, w momencie zgłoszenia do Imprezy, Oświadczenia zawierającego m.in. akceptację warunków Regulaminu i zaświadczenie, że podane dane osobowe są zgodnie z prawdą. 6. Decyzje Organizatora oraz Obsługi Imprezy dotyczące kontynuowania biegu podczas Imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 7. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. VII ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia do FLASHRUN odbywają się r., w godz w Klubie 1500m2 do wynajęcia. 2. Limit zgłoszeń wynosi 600 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych w dniu Imprezy. 3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 600 zgłoszonych Uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych w dniu Imprezy. 4. Uczestnictwo w Imprezie FLASHRUN jest bezpłatne. VIII NAGRODY 1. Wszyscy Uczestnicy otrzymają na Mecie FLASHRUN napoje oraz drobny poczęstunek oraz mogą wziąć udział w uroczystym zakończeniu Imprezy. 2. W ramach Imprezy FLASHRUN każdy Uczestnik, który pokona trasę i dotrze na miejsce Mety, będzie miał szansę na otrzymanie cennych nagród. 3. Dla 3 osób, które wykonają w trakcie Imprezy, potwierdzone przez Obsługę w trakcie weryfikacji, zdjęcia największej liczby pojedynczych, różnych Duchów - nagrodami są dwuosobowe wyjazdy na europejskie biegi organizowane przez Nike. Dokładne terminy i lokalizacje biegów zostaną podane po opublikowaniu oficjalnego kalendarza tych biegów, o czym zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora. 4. O kolejności przyznawania nagród decydują kolejno: liczba własnoręcznie wykonanych w czasie Imprezy zdjęć pojedynczych, różnych Duchów, następnie czas zakończenia biegu przez Uczestnika (im krótszy, tym szanse na wygraną rosną). IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy. 2. Uczestnicy Imprezy FLASHRUN zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. 3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 4. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie. 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu. 6. W trakcie Imprezy Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni. 7. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, które obejmowałoby jakiekolwiek choroby, wypadki,

4 kontuzje, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z Uczestnictwem w Imprezie. 8. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest, z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestniczka w wyniku uczestnictwa w Imprezie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 9. Uczestnicy Imprezy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogę mi przysługiwać względem Organizatora w związku z Imprezą, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 10. Organizator nie składa jakichkolwiek zapewnień dotyczących stosowności, odpowiednich warunków ani bezpieczeństwa Imprezy lub miejsca Imprezy, wobec czego Uczestnik przyjmuję do wiadomości, że jej uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem i niebezpieczeństwem wypadków, wystąpienia szkód na osobie i uszkodzeń ciała, a także utraty lub uszkodzenia mienia. 11. Uczestnik potwierdza, że jest zdrowy i nie cierpi na żadną przypadłość, która mogłaby zagrozić jego zdolności do wzięcia udziału w Imprezie lub ją ograniczyć. Stosowne oświadczenie musi być przez niego podpisane w Biurze Zawodów w trakcie rejestracji do Imprezy. 12. Uczestnik po ocenie charakteru oraz zakresu potencjalnego ryzyka na Imprezie, dobrowolnie i bez przymusu decyduję się na podjęcie takiego ryzyka. Poza tym zobowiązuję się przestrzegać uzasadnionych poleceń osób prowadzących Imprezę w jej trakcie. 13. Prawo do uczestnictwa w Imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych oraz na potrzeby o imprez sportowych, przez Organizatorów oraz Nike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , ul. Przyokopowej 31 oraz podmioty działające na zlecenie Nike Poland Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do jego danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne. 15. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących imprez oraz produktów Nike drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem wiadomości , SMS i MMS. Wszelkie przekazane przez Uczestniczkę dane osobowe będą poddane NIKE Privacy and Cookie Policy, która jest opublikowana na stronie internetowej: 16. Uczestnik zgadza się w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa, aby Organizator oraz Nike Poland Sp. z o.o. ją filmowali, lilub w jakikolwiek inny sposób rejestrowali przy użyciu jakichkolwiek środków w trakcie uczestnictwa Uczestnika w Imprezie, a po nim wykorzystywali wszelkie filmy, fotografie i inne zarejestrowane materiały zawierające jej wizerunek lub głos w dowolnym momencie w celach reklamowych, promocyjnych i innych celach komercyjnych i/albo w innych zgodnych z prawem celach, we wszelkich mediach na całym świecie, bez ograniczeń czasowych. 17. Uczestnik upoważnia w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa Organizatora oraz Nike Sp. z o.o. do wykorzystywania na wieczność, na całym świecie i bez wynagrodzenia wszelkich fotografii, materiałów video, wizerunku lub podobizn

5 swojej osoby oraz głosu we wszelkich mediach, znanych obecnie i opracowanych lub odkrytych w późniejszym czasie, bez opłat z tym związanych, w celach reklamowych, promocyjnych i innych celach komercyjnych i/albo w innych zgodnych z prawem celach. 18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestniczka niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Imprezy. 19. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego. 20. Niniejszy Regulamin wydarzenia, określa całość ustaleń pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem Imprezy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia dotyczące Wydarzenia. 21. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie wykładany zgodnie z nim, a sądy polskie są wyłącznymi sądami właściwymi w odniesieniu do wszelkich kwestii spornych.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo