ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW 1

2 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni na okres regionalnych oraz na okres 5 miesięcy 72 trenerów pracy. 6 miesięcy 5 mentorów Siedziba biura projektu wraz z Koordynatorem projektu, Koordynatorem merytorycznym projektu, Specjalista ds. koordynacji pracy trenerów pracy i testowania będzie znajdować się w siedzibie PFON w Warszawie. Biura trenerów pracy oraz mentorów będą zlokalizowane w 5 regionach (podkarpackie, mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie, podlaskie, tj. w 5 miastach wojewódzkich Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Białystok). Struktura organizacyjna wygląda następująco: 1. Koordynator 1.1. Koordynator merytoryczny Specjalista ds. koordynacji pracy trenerów pracy i testowania osoby Mentor - 5 osób Trener pracy 72 osoby Organizacja biur Biura trenerów pracy i mentorów będą ulokowane przy organizacjach pozarządowych działających na terenie danego województwa, ewentualnie zostaną wynajęte biura spełniające poniższe kryteria: o dostęp do sieci internetowej; o min. 2 pomieszczenia, jedno biurowe, drugie sala konferencyjna pomieszczenie, w którym będzie mógł się zebrać zespół projektowy (15-16 osób); Każdy trener zostanie wyposażony w przenośny sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu bezpośredni dostęp do platformy informatycznej, na której będzie mógł w formie on-line wypełniać obowiązującą dokumentację projektową; o dostęp do minimum jednego komputera stacjonarnego, drukarka; o dostęp do WC; o dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro to powinno posiadać swój adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowy) oraz miejsce na stronie projektu (www.trenerpracy.eu) wydzieloną zakładkę do zamieszczenia ważnych, niezbędnych informacji na temat realizowanych działań. 2

3 Biuro powinno być czynne w godz (mentor w porozumieniu z trenerami ustal, kto w jakich godzinach może pracować w danym dniu w biurze, tak aby stale była w nim jedna osoba, w celu bieżącej obsługi interesantów). Organizacja pracy Mentora regionalnego o Mentorzy będą odpowiedzialni za: rekrutację trenerów pracy w swoim regionie; ustalanie terminów spotkań informacyjnych oraz nadzorowanie harmonogramów form wsparcia; nadzorowanie procesu rekrutacji ON do testowania; nadzorowanie pracy podległych trenerów pracy; wspieranie trenerów pracy w kontakcie z ON; konsultowanie form wsparcia oferowanych ON w ramach testowania; monitorowanie jakości świadczonych usług dla ON; nawiązywanie kontaktów i współpraca z różnymi lokalnymi instytucjami; prowadzenie i koordynowanie spraw administracyjnych regionu; kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących; przygotowywanie danych zbiorczych do comiesięcznych sprawozdań; weryfikację i zatwierdzanie ewidencji czasu pracy i zadań trenerów pracy; przesyłanie do biura projektu dokumentacji, która w oryginale przechowywana jest w biurze projektu; kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia określonych, prowadzonych działań i przesyłanie jej do biura projektu; udział w lokalnej promocji projektu. o Mentorzy organizują, opiekują się merytorycznie i koordynują, monitorują i zarządzają pracą zespołu trenerów pracy na wyznaczonym terenie. Jeden mentor regionalny będzie wspierał średnio 14 trenerów. Po każdym miesiącu trenerzy pracy będą przekazywali swoim mentorom raporty z udzielonego ON w ramach testowania wsparcia i feedback. Mentorzy będą przekazywali zebrane dokumenty razem ze swoimi opiniami specjalistom ds. koordynacji pracy trenerów pracy, testowania i upowszechniania produktu. Specjalista wraz z koordynatorem merytorycznym dokonają bieżącej analizy i oceny przesłanych dokumentów oraz przekażą informację zwrotną. 3

4 Mentor dysponuje środkami na karty doładowujące do telefonów dla trenerów pracy oraz bilety komunikacji miejskiej. o Kwestie formalne (forma zatrudniania, miejsce pracy). Mentor będzie zatrudniony na umowę zlecenie wymiarze 80h/m-c. Regionalne biuro trenerów pracy. o Narzędzia pracy. Materialne: Telefon komórkowy wraz z dostępem do stałych doładowań niezbędne do utrzymania stałego wsparcia trenerom pracy oraz kontaktowania się w biurem projektu. Dostęp do komputera oraz sieci internetowej. Zwrot kosztów komunikacji miejskiej, bądź innych kosztów związanych z koniecznością przemieszczania się podczas realizowanych zadań. Niematerialne: Stały dostęp do coachingu zespołowego, wsparcia ze strony specjalisty ds. koordynacji pracy trenerów pracy i testowania oraz koordynatora merytorycznego. Koordynowanie, monitorowanie, nadzór pracy, trenerów pracy. Zaplecze organizacji/instytucji współpracujących/osób, w tym doradcy zawodowego, psychologa, prawnika lub innych specjalistów (w przypadku sytuacji trudnej). Organizacja pracy Trenera pracy. o Do zadań trenerów pracy będzie należała: rekrutacja ON do testowania, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych; analiza możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych ON; przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych indywidualnego planu wsparcia i pomocy zgodnie z potrzebami ON; prowadzenie poradnictwa dotyczącego rynku pracy; przygotowanie harmonogramów udzielanych form wsparcia; współpraca z rodziną ON; współpraca z instytucjami rynku pracy; 4

5 wyszukiwanie miejsc pracy, kontakty z pracodawcami, rozmowy, negocjacje z pracodawcami; wyszukanie potencjalnego pracodawcy, wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej. o Każdy z 72 przeszkolonych trenerów pracy zrekrutuje od 6 do 7 osób niepełnosprawnych. W stosunku do zrekrutowanych osób niepełnosprawnych w okresie wdrażania będą prowadzone następujące działania: określanie preferencji i predyspozycji zawodowych wraz z opracowaniem planu skoncentrowanego na osobie, określanie poziomu kompetencji społecznych (umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem), udziału w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. W dalszym etapie planuje się: organizację warsztatów indywidualnych i grupowych; pośrednictwo pracy; organizację i prowadzenie indywidualnych zajęć praktycznych w zakładach pracy oraz ewentualnie organizację i prowadzenie staży u pracodawców; zatrudnienie monitoring beneficjenta w miejscu pracy i po za nim. o Po każdym miesiącu trenerzy pracy będą przekazywali swoim mentorom raporty z udzielonego osobom z niepełnosprawnością w ramach testowania. o Trenerzy wspólnie z mentorem będą ustalać tygodniowy/miesięczny, planowany harmonogram działań. Trenerzy będą działalni zgodnie z zasadami i etapami zatrudnienia wspomaganego. o Kwestie formalne (forma zatrudniania, miejsce pracy). Trenerzy pracy będą zatrudniani na umowę zlecenie wymiarze 160h/m-c, lub umowę o pracę. Regionalne biuro trenerów pracy (praca na terenie całego województwa). o Narzędzia pracy. 5

6 Materialne: Telefon komórkowy wraz z dostępem do stałych doładowań niezbędne do utrzymania stałego wsparcia trenerom pracy oraz kontaktowania się w biurem projektu. Dostęp dominimum jednego komputera stacjonarnego oraz sieci internetowej. Każdy trener zostanie wyposażony w przenośny sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu bezpośredni dostęp do platformy informatycznej, na której będzie mógł w formie on-line wypełniać obowiązującą dokumentację projektową. Zwrot kosztów komunikacji miejskiej, bądź innych kosztów związanych z koniecznością przemieszczania się podczas realizowanych zadań. Niematerialne: Stały dostęp do mentoringu i coachingu zespołowego. Zaplecze organizacji/instytucji współpracujących/osób, w tym doradcy zawodowego, psychologa, prawnika oraz w miarę potrzeb innego specjalisty (w przypadku sytuacji trudne). 6

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Białystok, 14.10.2013 r. ZSE-IE.KP/1/2013 Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w imieniu którego działała pełnomocnik: Pani

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD

Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD Załącznik nr 21 Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD W celu sprawnego funkcjonowania LGD powołano Biuro Pogórzaoskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które stanowid będzie zaplecze administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 177 13597 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo