SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES ROK ROK

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES ROK ROK 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa: Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie Adres: ul. Kardynała B. Kominka nr 7; Polkowice; tel. 076/ Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia roku pod numerem stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 2007 roku. Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał numer indentyfikacyjny REGON Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Mariola Renata Perz Prezes Zarządu Ul. Ratowników 7/ Polkowice Adam Tadeusz Greń Wiceprezes Ul. Chabrowa 8 2

3 Polkowice Beata Puławska II Wiceprezes, skarbnik Ul. Chopina 1/ Polkowice Stefan Topolski Członek Zarządu Ul. Górników 2/ Polkowice Dorota Jadwiga Gnych Członek Zarządu Ul. Gdańska 6/ Polkowice Cele Statutowe Stowarzyszenia: zrzeszanie inwalidów dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju wyzwalanie inicjatywy inwalidów w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. 3

4 2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: Współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządowej, placówkami służby zdrowia, organizacjami inwalidów oraz innymi organizacjami społecznymi w kraju i za granicą Realizacja celów i działań, które powinny być moralnym obowiązkiem i potrzebą inwalidy. Aktywizowanie środowiska inwalidów do podejmowania zatrudnienia i podejmowania obowiązków społecznych i społecznie użytecznych. Udzielanie pomocy chłonkom w rozwiązywaniu spraw codziennego życia poprzez informację, pomoc prawną i socjalno bytową, współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej Organizowanie samopomocy c całodziennej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności szczególnie wśród ludzi najciężej poszkodowanych. Stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, stanowiących aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienia zdolności, pobudzenia i rozwijania zainteresowań. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki ortopedyczne oraz w komunikowaniu się w ramach Programu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie osobom fizycznym likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się). Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej stanowiących wyodrębnioną jednostkę na rzecz 4

5 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualne podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową. Prowadzenie akcji informacyjno uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji inwalidów ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw. Wykorzystując do tego celu środki masowego przekazu i własne publikacje. Otaczanie szczególną troską dzieci kalekie i ich rodziny, a także osoby o nowo powstałym inwalidztwie. Tworzenie i prowadzenie wyodrębnionej jednostki na rzecz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Realizacja celów statutowych: Zbiórka publiczna na rzecz osoby cierpiącej na genetyczne, nieuleczalne schorzenie pęcherzycę. Akcja została rozpoczęta na wniosek matki dziecka, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Opieką zostało objęte dziecko zamieszkałe na terenie gminy Polkowice, uczennica Gimnazjum. Dziewczynka chora na wrodzoną pęcherzycę, która objawia się licznymi pęcherzami wypełnionymi płynem, które pękając sprawiają ból. Dziewczynka dodatkowo ma zrośnięte paluszki obu rąk, przez co odczuwa dodatkowy dyskomfort, ma również utrudnione podstawowe procesy życiowe m.in. jedzenie. Wymaga codziennej pielęgnacji zmian skórnych opatrunkami o działaniu nawilżającym i przeciwbakteryjnym. Pomoc Stowarzyszenia w 2010 roku polegała na założeniu i prowadzeniu konta bankowego pod nazwą/tytułem leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja Anny Adamczyk. 5

6 Środki uzbierane na indywidualnym koncie bankowym na dzień rok w kwocie 1860,00 zł. zostały przeznaczone na zakup specjalistycznych opatrunków. Kwotę 0,04 zl. Stowarzyszenie dołożyło z własnych środków. Zakończenie oraz rozliczenie zbiórki publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Polkowicach planuje się w miesiącu maju 2011 roku. Działalność Pracowni Ceramicznej. Zajęcia były przeprowadzone schematycznie, różnicą był czas w jakim uczestniczyła grupa. Zajęcia rozpoczynały się od ubrania odzieży ochronnej, co miało na celu zabezpieczenie ubrania przed zabrudzeniem- poprzez te czynności osoby uczyły się dbania o własne mienie. Druga czynnością było przygotowanie stanowiska pracy, rozłożenie deski, przygotowanie wilgotnych szmatek zapobiegających przesuszaniu się gliny, przygotowaniu odpowiednich narzędzi do pracy, przygotowania szkliw, pędzli itp. W zależności od wykonywanych zadań na zajęciach uczestnicy przygotowywali odpowiednie narzędzia, co przyczyniało się do lepszej organizacji pracy, dokonywania wyboru, co do przydatności narzędzi. W pracowni ceramicznej terapeuci starali się wykonywać wszystkie dostępne techniki ceramiczne. W miarę co raz to większego zapoznawania się z technikami ceramicznymi uczestnicy przystępowali do pracy z tzw. formą gipsową i pracowali na kilka sposobów- wyklejali w formie gipsowej gliną stałą (miski, gładkie, miski ażurowe, mieszanie kolorów glin) wyklejali miseczki, doniczki, wazony, kubki, filiżanki, talerze itp.- również wylewali formy gipsowe gliną płynną tzw. masą lejną (miski, talerze, czajniki itp.)- na tych rzeczach rytowali (tworzenie wzorów na formach), uczyło to przestrzennego postrzegania pracy, koncentracji, przewidywania czy dane części obrazu połączą się w jedną 6

7 całość. Dodatkowym atutem tych prac jest ich użytkowość, można podać posiłek, wypić kawę w kubku własnoręcznie wykonanym. Te prace bardzo dowartościowywały uczestników w oczach rodziny, znajomych, kolegów. W dalszych etapach pracy opiekun pracowni ceramicznej próbował uczestników otwierać na formy przestrzenne po przez samodzielną pracę tzw. z ręki i tu również wykonywali uczestnicy miski, wazony, patery, kubki. Uczyło to uczestników odpowiedniego sklejania kawałków gliny co miało zapobiegać pękaniu, uszkadzania się prac. Przy dużych pracach np. wazonów (50x70cm) wykonanie było podzielone na kilka zajęć, a więc uczestnik musiał zadbać o to, ażeby praca (glina) nie przeschła- zawinięcie w wilgotną szmatkę, przykrycie workiem. Opiekun pracowni ceramicznej starał się poddać temat zajęć np. naczynia domowego użytku, postacie bajkowe. A w bardzo małym stopniu ingerować w formę pracy, starał się zachować kształt, urok pracy osoby wykonującej, praca ta miała w jak największym stopniu być samodzielna.po wyschnięciu prac,wypaleniu na tzw. biskwit, uczestnicy rozpoczynali szkliwienie prac szkliwami ceramicznymi czyli nakładanie na pracę biskwitową różnych kolorów szkliw. Opiekun pracowni ceramicznej starał się podpowiadać, pokazywać na przykładzie albumów, które kolory ze sobą współgrają, które do siebie nie pasują, jakie można uzyskać efekty poprzez łączenie, nakładanie na siebie szkliw. Wszystkie te przykładowe techniki ceramiczne terapeuci starali się stosować z grupami uczęszczającymi na zajęcia ceramiczne. Wspomnieć należy również, że po odbytych zajęciach uczestnicy sprzątali po sobie stanowisko pracy- wycierali stoły, czyścili narzędzia, odkładali na miejsce, zakrywali glinę workami. Uczyło to ich dbania o mienie Stowarzyszenia. Przeprowadzane były również zajęcia plastyczne w glinie nastawione na proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej, miały one na celu zaspokajanie niezrealizowanych potrzeb osób biorących udział w zajęciach. Prowadzone były również zajęcia 7

8 relaksacyjne odprężające, pozytywnie wpływające na samopoczucie uczestników zajęć. Słuchali utworów muzycznych pozbawionych tekstu w celu aktywizowania myślenia twórczego i wyobraźni W Zajęciach w pracowni ceramicznej brały udział następujące grupy w ramach integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi : 21 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach (17 osób), członkowie Polkowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (16 osób), uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego (14 osób), uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach (8 osób), dzieci uczęszczające do poradni psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych (6 osób), członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (14 osób), dzieci z Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła II w Polkowicach (8 osób); dzieci z Placówki Socjalizacyjnej Skarbek (13 osób); dzieci uczęszczające na zajęcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach (15 osób); dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach (19 osób); dzieci z problemami z Powiatowego Ośrodka Poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego (16 osób), 50 przypadkowych osób (dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych) podczas zajęć Akademia pod chmurką, Dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego (6 osób) 8

9 dzieci niepełnosprawne, uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie (9 osób). Wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych W dniach odbyły się Wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Miejscem wykonywania założonych zadań było miasto - Polanica Zdrój. W wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 17 osób ( 15 osób niepełnosprawnych, 1 opiekun fizjoterapeuta, 1 koordynator/opiekun socjoterapeuta ). Podczas wyjazdu osoby niepełnosprawne zostały poddane: - klimatoterapii - zajęciom fizjoterapeutycznym - socjoterapii - kinezyterapii Szczegółowy zakres zrealizowanych celów i założeń ( sobota ) a) Wyjazd z Polkowic do Polanicy Zdrój, godz. 10:00 b) Przyjazd do Polanicy, zakwaterowanie osób niepełnosprawnych - obiadokolacja oraz spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych podczas którego zapoznali się z ośrodkiem oraz został przedstawiony plan zajęć fizjoterapeutycznych - zostały również przeprowadzone warsztaty terapeutyczno edukacyjne, które miały na celu pobudzenie osób niepełnosprawnych do czuwania nad integracją z osobami przebywającymi z nimi ( niedziela ) 9

10 a) Wycieczka do Pragi - podczas drogi osoby niepełnosprawne zapoznały się z historią Czech oraz kulturą tego kraju - po przyjeździe do Pragi osoby niepełnosprawne zwiedzali najważniejsze zabytki takie jak: Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha, która mieści się na wzgórzu zamkowym Hradczany, Rynek Staromiejski, Most Karola. Osoby niepełnosprawne mogli zapoznać się również z potrawami regionalnymi ( poniedziałek ) a) Osoby niepełnosprawne w ciągu dnia korzystały z zaplanowanych zabiegów fizykalnych b) Po obiadokolacji w ramach klimatoterapii osoby niepełnosprawne udali się na spacer do pięknego parku zdrojowego gdzie fizjoterapeuta przeprowadził ćwiczenia oddechowe. Uczestnicy nauczyli się prawidłowego oddychania, przez co uzyskali poprawę układu krążenia. Podczas spaceru kształcili umiejętność obserwacji i dostrzegania piękna krajobrazu ( wtorek ) a) Przed śniadaniem osoby niepełnosprawne brały udział w porannej gimnastyce ogólnie usprawniającej, która miała na celu pokazać przykładowy zestaw ćwiczeń oraz zachęcić do codziennego stosowania tej formy ruchu b) Po śniadaniu osoby niepełnosprawne spędzali czas na indywidualnych zabiegach fizykoterapeutycznych c) Po obiadokolacji socjoterapeuta przeprowadził warsztaty terapeutyczno edukacyjne, podczas których osoby niepełnosprawne nauczyli się stosować techniki relaksu, wyciszania oraz stosowania własnych przemyśleń i pogłębiania pozytywnie obranych celów życiowych. 10

11 ( środa ) a) Po śniadaniu indywidualne zabiegi fizykoterapeutyczne wg planu b) W tym dniu zostały przeprowadzone również warsztaty terapeutyczno edukacyjne z dziedziny terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne w ramach tych zajęć mogli robić na drutach, wyszywać, wykonywać makramy. Podczas zajęć osoby niepełnosprawne pogłębiali swoją integrację, dzielili się wrażeniami z pobytu, otwierali się na problemy innych. Poprzez luźne rozmowy przełamywali wewnętrzne bariery powstałe podczas niepełnosprawności ( czwartek ) a) Po śniadaniu indywidualne zabiegi fizykoterapeutyczne wg planu b) Po obiadokolacji fizjoterapeuta przeprowadził zajęcia ruchowe z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne osoby niepełnosprawne mogli rozszerzać świadomość samego siebie i pogłębiać kontakty z innymi ludźmi ( piątek ) a) Po śniadaniu osoby miały czas na spakowanie swoich rzeczy b) Socjoterapeuta przeprowadził rozmowy z uczestnikami zajęć rehabilitacyjnych, które były głównie podsumowaniem Wyjazdowych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy dzielili się umiejętnościami oraz doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu w/w zajęciach. c) Wyjazd do Polkowic godz. 12:00 11

12 Osoby niepełnosprawne biorące udział w Wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych dzięki poddaniu ich klimatoterapii uzyskały poprawę układu oddechowego poprzez przyspieszenie liczby oddechów i ich pogłębienie oraz ułatwienie wydechu. Poprawę układu krążenia, gospodarki mineralnej ustroju w postaci zwiększenia poziomu żelaza i wapnia we krwi. Helioterapia wywierała działanie na cały ustrój, powodując wzmożone przyswajanie tlenu, zwiększenie podstawowej przemiany oraz podniosła ogólną odporność organizmu. Masaż klasyczny przyczynił się do poprawy krążenia obwodowego, obniżenia nadmiernej pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego, zmniejszenia stopnia napięcia mięśniowego, zwiększenia masy mięśniowej oraz poprawę ogólnego samopoczucia osób niepełnosprawnych, ustąpienia objawów bólowych i uczucia zmęczenia. Inhalacje dały poprawę układu oddechowego, natomiast kąpiele wodne obniżały pobudliwość ruchową i czuciową nerwów a co za tym idzie zmniejszenie bólów, zmniejszenie napięcia mięśniowego. Podczas zajęć ruchowych osoby niepełnosprawne zwiększały zakresy ruchu w stawach, poprawiały koordynację ruchową, nauczyły się że codzienny ruch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki metodzie ruchu rozwijającego osoby niepełnosprawne rozwinęły u siebie takie cechy jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Zajęcia z socjoterapeutą nauczyły osoby niepełnosprawne metod prawidłowego relaksu oraz wyciszania się, nauczyły się prawidłowych zachowań w zależności od zaistniałych sytuacji, np. konfliktów, smutków czy radości. Socjoterapeuta pomógł zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność względem siebie, wykształcił aktywną i odpowiedzialną postawę życiową. 12

13 Poprawę samopoczucia, wzrost poczucia własnej wartości jako kobiety dały zajęcia z kosmetyczką. Panie nauczyły się nowych metod makijażu, dbania o swoją cerę, dobierania kosmetyków. W wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 17 osób ( 15 osób niepełnosprawnych, 1 opiekun fizjoterapeuta, 1 koordynator/opiekun socjoterapeuta ). Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej Terapia zajęciowa prowadzona była w sześciu pracowniach w pięcioosobowych grupach terapeutycznych. Podstawą prowadzonej terapii i rehabilitacji był indywidualny program rehabilitacji opracowany przez Radę Programową Warsztatu. Program rehabilitacji opracowywany był dla każdego uczestnika mając na uwadze niepełnosprawność intelektualną, potrzeby biologiczne, psychospołeczne oraz potrzeby ogólnoludzkie, które warunkują metody rewalidacyjne wszelkiego typu. Stosowane metody terapeutyczne uwzględniały swoiste potrzeby uczestników WTZ i były ukierunkowane na działania usprawniające i naprawcze we wszystkich zakresach działań rewalidacyjnych: - ogólne usprawnianie, - rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, 13

14 - przygotowanie do życia w środowisku rodzinnymi społecznym przez: rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, poprawę kondycji psychicznej, - rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy, - nabywanie zdolności do kontrolowania swojego postępowania, jak radzić sobie z emocjami i rozczarowaniami życia codziennego, jak współżyć w grupie, - częste kontakty z osobami pełnosprawnymi (integracja), - nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami itp. Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej była rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna miała na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana była przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Rehabilitacja zawodowa miała na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. 2. Rehabilitacja uczestników prowadzona była poprzez następujące formy terapii: - Usprawnianie psychiczne - które miało na celu przede wszystkim pomoc w zaakceptowaniu przez uczestników WTZ swojej niepełnosprawności. Realizowano to poprzez odpowiednio dobraną i prowadzoną pracę, uczestnik odzyskiwał 14

15 wiarę we własne siły, nabierał poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji, dla wielu niepełnosprawnych intelektualnie sam fakt uczestnictwa w terapii zajęciowej ma olbrzymie znaczenie, gdyż upatrują się w tym nowych możliwości zawodowych. Ważnym elementem było odwrócenie uwagi od swojej niepełnosprawności i własnej osoby, a zwrócenie tej uwagi na wykonywaną pracę. - Uspołecznienie była kolejną ważną formą rehabilitacji, gdyż każdy człowiek dąży do zachowania niezależności społecznej. Niesamodzielność w życiu bowiem zagraża normalnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie, pozbawia przywileju uczestnictwa w grupie, daje poczucie niższości, odrzucenia. Często osoby niepełnosprawne wycofują się z życia społecznego. Dlatego też umożliwienie powrotu do pełnienia funkcji społecznych było jednym z zadań terapii zajęciowej, na które zwraca się w WTZ szczególną uwagę. - Rehabilitację społeczną - która miała za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana była poprzez naukę wyrobienia zaradności osobistej oraz pobudzenie aktywności społecznej. - Przygotowanie do podjęcia pracy - w WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej niektórych uczestników przygotowywało się do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywizacji zawodowej, miało to na celu przygotowanie uczestników rokujących nadzieje na uzawodowienie w takim zakresie, który pozwoli im funkcjonować na wolnym rynku pracy. Większość uczestników jednak poddawanych było terapiom przez pracę w formie działań terapeutycznych i przystosowawczych do funkcjonowania w codziennym życiu i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego - Terapię ruchową - fizyczną, która polegała na racjonalnym organizowaniu wszelkich codziennych czynności (mycie się, jedzenie, spacery, wszelki ruch związany z biegiem 15

16 normalnego życia). Zadaniem terapii ruchowej było dostarczenie warunków, w których osoba niepełnosprawna intelektualnie osiągnęła minimalnym wysiłkiem zamierzony cel danej czynności przede wszystkim przez stworzenie racjonalnych nawyków, a więc stereotypów dynamicznych (oszczędność wysiłkowa) i stworzenia pożądanego do celów terapeutycznych rytmu czynności. Rehabilitacja ruchowa polegała także na usprawnieniu wszelkich zaburzonych funkcji fizycznych w przypadku sprzężonych niepełnosprawności (dziecięce porażenie mózgowe, oraz inna niepełnosprawność ruchowa wrodzona lub nabyta). Rehabilitacja ruchowa to także sport oraz udział w olimpiadach specjalnych i zawodach sportowych dla niepełnosprawnych. Rehabilitacja ruchowa prowadzona na Warsztacie miała na celu: - zapobieganie zmianom prowadzącym do inwalidztwa i wtórnym skutkom chorób, - regenerowanie i kompensacja, zmniejszenie zakresu inwalidztwa, - adaptowanie ustroju do istniejącej niepełnosprawności, Uczestnicy mieli zapewnioną codzienną rehabilitację indywidualną. 3. Zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne w poszczególnych pracowniach: Pracownia artystyczna: Uczestnicy posługiwali się tutaj typowymi materiałami plastycznymi jak: farby plakatowe, akwarelowe, olejne, farby przeznaczone do szkła, do ceramiki oraz witrażowe. Przy użyciu odpowiednich i różnorodnych technik w pracowni artystycznej 16

17 powstawały następujące prace: obrazy olejne, szkło malowane (butelki, wazony, obrazki), wykonuje się też kompozycje z materiałów o różnej fakturze (kamienie, piasek ozdobny, koraliki, itp.), kartki świąteczne, formy płaskie i przestrzenne z mas plastycznych oraz wiele innych. Różnorodność technik i materiałów artystycznych wykorzystywanych przez uczestników podczas zajęć pozwalała na wybór optymalnej formy ekspresji twórczej. Każdy z nich samodzielnie decydował zarówno o wyborze techniki jak i temacie pracy. Dzięki temu powstające wyroby były niepowtarzalne, przepojone indywidualizmem. Praca twórcza sprawiała uczestnikom wiele radości i dało dużo satysfakcji. Często prace odzwierciedlają nastrój autora, co staje się czytelną informacją o jego potrzebach, sposobie postrzegania świata i ludzi z jego otoczenia. Ważnym elementem zajęć w tej pracowni była możliwość rozwijania przez uczestników wyobraźni abstrakcyjne Uczestnicy także doskonalili koordynację wzrokowo-ruchową wymagającą ścisłej kontroli ręka - oko. Innym równie ważnym było usprawnianie sprawności manualnej. Pracownia gospodarstwa domowego: Uczestnicy, na co dzień rzadko mają okazję, aby samodzielnie gotować, planować posiłki, robić zakupy. Podczas zajęć w pracowni gospodarstwa domowego, w odpowiednim dla siebie tempie, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i zasad higieny, podopieczni planowali, dokonywali zakupów, gotowali, piekli oraz uczyli się obsługi zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralka automatyczna, zmywarka, czajnik elektryczny, itp. Wykonywali także prace z masy solne, dzięki czemu trenowali swoją manualność i przenosili na materiał własne pomysły. 17

18 Pracownia komputerowa: W pracowni tej uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych: tablety graficzne, drukarki, myszki, skanera itp. Uczyli się podstaw pracy w systemie Windows oraz wykorzystywali programy edukacyjne, proste programy graficzne, muzyczne, gry edukacyjne. Nabywali umiejętności samodzielnej obsługi komputera i pracy w konkretnych programach. Uczestnicy także uczyli się poszukiwać interesujące ich informacji w Internecie. Uczyli się pisać CV, co ma im pomóc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. W czasie terapii uczestnicy wykonywali wiele zadań dla potrzeb warsztatu: przygotowywali dyplomy okolicznościowe, książeczki o WTZ, podziękowania dla sponsorów, zaproszenia na imprezy organizowane prze placówkę, karty okolicznościowe, wykonywali proste grafiki komputerowe, itd. Mniej sprawni uczestnicy uczyli się pisać na komputerze, liczyć, poprzez gry komputerowe rozwijali myślenie i koordynacje wzrokoworuchową. Pracownia krawiecka: Podczas zajęć w tej pracowni uczestnicy poznają różne rodzaje haftu, szyją ręcznie różne rzeczy (np. torebki) Ina maszynie (np. poduszki, obrusiki). Z dziedziny haftu ręcznego poznają ściegi: za igłą, półkrzyżykowy, krzyżykowy, richelieu, które doskonalone są podczas wyszywania wzorów odbitych na kanwie lub płótnie lnianym. W zakresie szycia ręcznego prace rozpoczynają od wykonywania prostych czynności np. posługiwania się nożyczkami, nawlekania igły. Następnie uczą się przyszywania guzików i naszywania aplikacji. Uczestnicy także szyją stroje teatralne na potrzeby warsztatowego zespołu oraz przygotowują różne prace związane ze świętami okolicznościowymi. Podczas wykonywań wszystkich powyżej wymienionych prac uczestnicy uczą się precyzji, 18

19 skupienia, łączenia kolorów oraz posługiwania się różnymi materiałami akcesoriami krawieckimi. Poprawiają koordynacje oko ręka oraz rozwijają uczucie potrzeby pracy. Pracownia ogrodniczo przyrodnicza: Najważniejszym zadaniem uczestników była pielęgnacja wszelkich roślin na terenie WTZ oraz zwierząt, które znajdują się w pracowni. Praca ich całkowicie uzależniona była od pory roku: i tak wiosną zaczyna się sadzenie i pielęgnowanie kwiatów na warsztatowym patio, koszenie trawy. Natomiast okres zimowy, to czas gdzie uczestnicy głównie zajmowali się roślinami pokojowymi. W wolnych chwilach też z wcześniej zebranych i ususzonych kwiatów, liści i gałązek tworzyli kompozycje kwiatowe, obrazki, stroiki. Codzienna opieka nad zwierzętami rozwijała poczucie odpowiedzialności, systematyczność, a także wrażliwość. Pracownia ta realizowała też elementy arteterapii poprzez zdobienie doniczek oraz układanie kompozycji kwiatowych. Pracownia rękodzielnicza: Pracownia ta oferowała swoim uczestnikom usprawnienie funkcji manualnych. W czasie trwania zajęć uczestnicy nabywali umiejętności: cięcia drewna piłą kątową oraz prostą, przybijania gwoździ, posługiwania się zszywaczem tapicerskim, czyszczenia drewna papierem ściernym oraz wiertarką oscylacyjną, wiercenia wiertarką ręczną elektryczną klejenie ram, wycinania w sklejce oraz w drzewie lipowym wyrzynarką stołową oraz ręczną, wyrównywania nierówności oraz polerowania drewna za pomocą szlifierki oscylacyjnej, bejcowania i malowania drewna. W pracowni powstawały następujące wyroby: ramy do obrazów, podobrazia, kwiaty ze sklejki, rybki, motylki i ptaszki ze sklejki przywieszane do sufitu, formy przestrzenne oraz przedmioty ogólnego użytku tj.: półki, szafki, klatki dla ptaków. Uczestnicy uczyli się 19

20 również malowania ścian. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwalają uczestnikom podnieść u nich poczucie własnej wartości i bycie potrzebnym. 4. Poza w/w głównymi formami terapii w WTZ wprowadzone były także dodatkowe metody terapii: - muzykoterapia: wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka, poprawia poczucie własnej godności, powoduje wzrost samoakceptacji, redukuje stres i niepokój, zachęca także do wyrażania uczuć tak w formie werbalnej jak i niewerbalnej. W przypadku osób niepełnosprawnych poprawia kontrolę nad odruchami, a także rozwija społeczną orientację w otoczeniu. -psychoterapia planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na uczestnika, przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik. Psychoterapia w WTZ to także działania mające na celu naukę osób z intelektualną niepełnosprawnością prawidłowych funkcji w środowisku ludzi zdrowych. Dla uczestników zbyt pobudzonych emocjonalnie przygotowane są specjalne zajęcia wyciszające. - arteterapia to szeroko rozumiana terapia sztuką, polega ona na wykorzystaniu różnych środków artystycznych, które ułatwiają uczestnikowi ekspresję emocji; Terapia sztuką może służyć zarówno odczytywaniu stanu aktualnego uczestnika jak i celowemu animowaniu jego psychiki, tak aby osiągnął on pożądane stany emocjonalne, aby był zdolny myśleć i działać inaczej, to znaczy dla niego samego lepiej. Niezwykle pożyteczne jest tutaj wzmocnienie zaufania do siebie, podniesienie samooceny lub wzbudzenie entuzjazmu do pracy twórczej. Uczenie się bowiem jakiejkolwiek umiejętności poprawia koncentrację, koordynację, daje satysfakcję i przyczynia się do ogólnego rozwoju jednostki. Działalność 20

21 artystyczna stwarza także możliwości i może nadać życiu nowe znaczenie i sens. - choreoterapia ta forma nie jest terapią w przyjętym tego słowa znaczeniu, jest rozwojem poprzez taniec i ma na celu uaktywnienie sił samo uzdrawiających, opiera się na twierdzeniu, że nie ma złych doświadczeń, są jedynie bardziej lub mniej intensywne. - elementy metody Domana w tej metodzie wychodzi się z założenia, że na drodze rozwoju pojawia się sześć najważniejszych obszarów, służących do pełnego funkcjonowania istoty ludzkiej, są nimi: wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa i sprawność rąk. Usprawnienie ma doprowadzić do tego by nieuszkodzona część mózgu przyjęła zadania jego uszkodzonej części. - elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne jest to system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. Wyraża główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. Ważnym elementem rehabilitacji uczestników Warsztatu była współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, która realizowana była poprzez kontakt indywidualny (rozmowy telefoniczne, rozmowy osobiste) oraz grupowy (zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi). Aby kształtować samodzielność i niezależność uczestników oraz umożliwić im dostosowanie się życia w społeczeństwie prowadzone były następujące treningi umiejętności i zachowań społecznych: - Trening ekonomiczny, który obejmował naukę następujących elementów z tego zakresu: nauki rozpoznawania różnych 21

22 nominałów monet i banknotów oraz posługiwania się nimi, planowanie wydatków zgodnie z własnymi potrzebami, nauki oszczędzania za zaplanowaną rzecz, zachowań przy zakupach (w tym np. poproszenie o podanie konkretnego towaru). Trening ekonomiczny rozwijał umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; ustalał hierarchię potrzeb; uczył dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Trening ekonomiczny realizowany był przy wsparciu terapeutów poprzez: wspólne sporządzanie listy zakupów, dyskutowanie na ten temat; naukę i doskonalenie gospodarowania pieniędzmi; naukę doskonalenie umiejętności liczenia, pisania i czytania; wyjścia na zakupy w celu realizacji treningu w zależności od potrzeb i kwoty, którą dysponują uczestnicy - Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, który obejmował: sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, sposoby radzenia sobie z własną i cudza agresją oraz praktyczną naukę kompromisu - Trening umiejętności komunikacji społecznej, który obejmował: zasady savoir vivru, prowadzenie rozmowy i zachowania werbalne i niewerbalne - Organizacja imprez okolicznościowych obejmował: wycieczki, wyjścia, występy artystyczne oraz organizowane przez uczestników imprezy okolicznościowe (w ramach rehabilitacji społecznej). 22

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011. Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011. Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09.2001 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000042824),

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2009roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 1. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej udział bierze 35 osób. a) podział uczestników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK Zarząd Fundacji Udaru Mózgu Łódź 0 1. Dane rejestracyjne fundacji a) Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. b) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

I. Liczba uczestników

I. Liczba uczestników Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Przy Parafii św. St. Kostki ul.browarna13 64920 Piła Piła, dnia 04.01.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ w Łodzi, ul. Sędziowska 8/10

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

PROGRAM PRACY ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROGRAM PRACY ZAJĘĆ DODATKOWYCH TWÓRCZE DZIAŁANIA TECHNICZNE DLA KLAS 2 WSTĘP Prace krawieckie mają znaczenie w kontekście kształcenia praktycznego. Doskonalą koordynację wzrokowo ruchową, uczą precyzji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego Projekt MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008 Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008 1. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie / nazwa fundacji/ 2. ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLACÓWKI

PREZENTACJA PLACÓWKI PREZENTACJA PLACÓWKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK

SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Dz. U. 01.50.529 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, tj.: od 01.01.2010 do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015 Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2015 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Składał się z szeregu imprez integracyjnych organizowanych w powiatach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS:

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: Ełk, ul. Baranki 24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: 0000247350 Bank BPH SA O/Ełk 10 1060 0076 0000 3200 0131 6815 Bank BPH SA O/Ełk 45 1060 0076 0000 3290 0001 2393 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo