SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES ROK ROK

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES ROK ROK 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa: Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie Adres: ul. Kardynała B. Kominka nr 7; Polkowice; tel. 076/ Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia roku pod numerem stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 2007 roku. Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał numer indentyfikacyjny REGON Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Mariola Renata Perz Prezes Zarządu Ul. Ratowników 7/ Polkowice Adam Tadeusz Greń Wiceprezes Ul. Chabrowa 8 2

3 Polkowice Beata Puławska II Wiceprezes, skarbnik Ul. Chopina 1/ Polkowice Stefan Topolski Członek Zarządu Ul. Górników 2/ Polkowice Dorota Jadwiga Gnych Członek Zarządu Ul. Gdańska 6/ Polkowice Cele Statutowe Stowarzyszenia: zrzeszanie inwalidów dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju wyzwalanie inicjatywy inwalidów w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. 3

4 2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: Współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządowej, placówkami służby zdrowia, organizacjami inwalidów oraz innymi organizacjami społecznymi w kraju i za granicą Realizacja celów i działań, które powinny być moralnym obowiązkiem i potrzebą inwalidy. Aktywizowanie środowiska inwalidów do podejmowania zatrudnienia i podejmowania obowiązków społecznych i społecznie użytecznych. Udzielanie pomocy chłonkom w rozwiązywaniu spraw codziennego życia poprzez informację, pomoc prawną i socjalno bytową, współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej Organizowanie samopomocy c całodziennej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności szczególnie wśród ludzi najciężej poszkodowanych. Stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, stanowiących aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienia zdolności, pobudzenia i rozwijania zainteresowań. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki ortopedyczne oraz w komunikowaniu się w ramach Programu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie osobom fizycznym likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się). Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej stanowiących wyodrębnioną jednostkę na rzecz 4

5 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualne podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową. Prowadzenie akcji informacyjno uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji inwalidów ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw. Wykorzystując do tego celu środki masowego przekazu i własne publikacje. Otaczanie szczególną troską dzieci kalekie i ich rodziny, a także osoby o nowo powstałym inwalidztwie. Tworzenie i prowadzenie wyodrębnionej jednostki na rzecz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Realizacja celów statutowych: Zbiórka publiczna na rzecz osoby cierpiącej na genetyczne, nieuleczalne schorzenie pęcherzycę. Akcja została rozpoczęta na wniosek matki dziecka, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Opieką zostało objęte dziecko zamieszkałe na terenie gminy Polkowice, uczennica Gimnazjum. Dziewczynka chora na wrodzoną pęcherzycę, która objawia się licznymi pęcherzami wypełnionymi płynem, które pękając sprawiają ból. Dziewczynka dodatkowo ma zrośnięte paluszki obu rąk, przez co odczuwa dodatkowy dyskomfort, ma również utrudnione podstawowe procesy życiowe m.in. jedzenie. Wymaga codziennej pielęgnacji zmian skórnych opatrunkami o działaniu nawilżającym i przeciwbakteryjnym. Pomoc Stowarzyszenia w 2010 roku polegała na założeniu i prowadzeniu konta bankowego pod nazwą/tytułem leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja Anny Adamczyk. 5

6 Środki uzbierane na indywidualnym koncie bankowym na dzień rok w kwocie 1860,00 zł. zostały przeznaczone na zakup specjalistycznych opatrunków. Kwotę 0,04 zl. Stowarzyszenie dołożyło z własnych środków. Zakończenie oraz rozliczenie zbiórki publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Polkowicach planuje się w miesiącu maju 2011 roku. Działalność Pracowni Ceramicznej. Zajęcia były przeprowadzone schematycznie, różnicą był czas w jakim uczestniczyła grupa. Zajęcia rozpoczynały się od ubrania odzieży ochronnej, co miało na celu zabezpieczenie ubrania przed zabrudzeniem- poprzez te czynności osoby uczyły się dbania o własne mienie. Druga czynnością było przygotowanie stanowiska pracy, rozłożenie deski, przygotowanie wilgotnych szmatek zapobiegających przesuszaniu się gliny, przygotowaniu odpowiednich narzędzi do pracy, przygotowania szkliw, pędzli itp. W zależności od wykonywanych zadań na zajęciach uczestnicy przygotowywali odpowiednie narzędzia, co przyczyniało się do lepszej organizacji pracy, dokonywania wyboru, co do przydatności narzędzi. W pracowni ceramicznej terapeuci starali się wykonywać wszystkie dostępne techniki ceramiczne. W miarę co raz to większego zapoznawania się z technikami ceramicznymi uczestnicy przystępowali do pracy z tzw. formą gipsową i pracowali na kilka sposobów- wyklejali w formie gipsowej gliną stałą (miski, gładkie, miski ażurowe, mieszanie kolorów glin) wyklejali miseczki, doniczki, wazony, kubki, filiżanki, talerze itp.- również wylewali formy gipsowe gliną płynną tzw. masą lejną (miski, talerze, czajniki itp.)- na tych rzeczach rytowali (tworzenie wzorów na formach), uczyło to przestrzennego postrzegania pracy, koncentracji, przewidywania czy dane części obrazu połączą się w jedną 6

7 całość. Dodatkowym atutem tych prac jest ich użytkowość, można podać posiłek, wypić kawę w kubku własnoręcznie wykonanym. Te prace bardzo dowartościowywały uczestników w oczach rodziny, znajomych, kolegów. W dalszych etapach pracy opiekun pracowni ceramicznej próbował uczestników otwierać na formy przestrzenne po przez samodzielną pracę tzw. z ręki i tu również wykonywali uczestnicy miski, wazony, patery, kubki. Uczyło to uczestników odpowiedniego sklejania kawałków gliny co miało zapobiegać pękaniu, uszkadzania się prac. Przy dużych pracach np. wazonów (50x70cm) wykonanie było podzielone na kilka zajęć, a więc uczestnik musiał zadbać o to, ażeby praca (glina) nie przeschła- zawinięcie w wilgotną szmatkę, przykrycie workiem. Opiekun pracowni ceramicznej starał się poddać temat zajęć np. naczynia domowego użytku, postacie bajkowe. A w bardzo małym stopniu ingerować w formę pracy, starał się zachować kształt, urok pracy osoby wykonującej, praca ta miała w jak największym stopniu być samodzielna.po wyschnięciu prac,wypaleniu na tzw. biskwit, uczestnicy rozpoczynali szkliwienie prac szkliwami ceramicznymi czyli nakładanie na pracę biskwitową różnych kolorów szkliw. Opiekun pracowni ceramicznej starał się podpowiadać, pokazywać na przykładzie albumów, które kolory ze sobą współgrają, które do siebie nie pasują, jakie można uzyskać efekty poprzez łączenie, nakładanie na siebie szkliw. Wszystkie te przykładowe techniki ceramiczne terapeuci starali się stosować z grupami uczęszczającymi na zajęcia ceramiczne. Wspomnieć należy również, że po odbytych zajęciach uczestnicy sprzątali po sobie stanowisko pracy- wycierali stoły, czyścili narzędzia, odkładali na miejsce, zakrywali glinę workami. Uczyło to ich dbania o mienie Stowarzyszenia. Przeprowadzane były również zajęcia plastyczne w glinie nastawione na proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej, miały one na celu zaspokajanie niezrealizowanych potrzeb osób biorących udział w zajęciach. Prowadzone były również zajęcia 7

8 relaksacyjne odprężające, pozytywnie wpływające na samopoczucie uczestników zajęć. Słuchali utworów muzycznych pozbawionych tekstu w celu aktywizowania myślenia twórczego i wyobraźni W Zajęciach w pracowni ceramicznej brały udział następujące grupy w ramach integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi : 21 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach (17 osób), członkowie Polkowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (16 osób), uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego (14 osób), uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach (8 osób), dzieci uczęszczające do poradni psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych (6 osób), członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (14 osób), dzieci z Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła II w Polkowicach (8 osób); dzieci z Placówki Socjalizacyjnej Skarbek (13 osób); dzieci uczęszczające na zajęcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach (15 osób); dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach (19 osób); dzieci z problemami z Powiatowego Ośrodka Poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego (16 osób), 50 przypadkowych osób (dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych) podczas zajęć Akademia pod chmurką, Dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego (6 osób) 8

9 dzieci niepełnosprawne, uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie (9 osób). Wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych W dniach odbyły się Wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Miejscem wykonywania założonych zadań było miasto - Polanica Zdrój. W wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 17 osób ( 15 osób niepełnosprawnych, 1 opiekun fizjoterapeuta, 1 koordynator/opiekun socjoterapeuta ). Podczas wyjazdu osoby niepełnosprawne zostały poddane: - klimatoterapii - zajęciom fizjoterapeutycznym - socjoterapii - kinezyterapii Szczegółowy zakres zrealizowanych celów i założeń ( sobota ) a) Wyjazd z Polkowic do Polanicy Zdrój, godz. 10:00 b) Przyjazd do Polanicy, zakwaterowanie osób niepełnosprawnych - obiadokolacja oraz spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych podczas którego zapoznali się z ośrodkiem oraz został przedstawiony plan zajęć fizjoterapeutycznych - zostały również przeprowadzone warsztaty terapeutyczno edukacyjne, które miały na celu pobudzenie osób niepełnosprawnych do czuwania nad integracją z osobami przebywającymi z nimi ( niedziela ) 9

10 a) Wycieczka do Pragi - podczas drogi osoby niepełnosprawne zapoznały się z historią Czech oraz kulturą tego kraju - po przyjeździe do Pragi osoby niepełnosprawne zwiedzali najważniejsze zabytki takie jak: Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha, która mieści się na wzgórzu zamkowym Hradczany, Rynek Staromiejski, Most Karola. Osoby niepełnosprawne mogli zapoznać się również z potrawami regionalnymi ( poniedziałek ) a) Osoby niepełnosprawne w ciągu dnia korzystały z zaplanowanych zabiegów fizykalnych b) Po obiadokolacji w ramach klimatoterapii osoby niepełnosprawne udali się na spacer do pięknego parku zdrojowego gdzie fizjoterapeuta przeprowadził ćwiczenia oddechowe. Uczestnicy nauczyli się prawidłowego oddychania, przez co uzyskali poprawę układu krążenia. Podczas spaceru kształcili umiejętność obserwacji i dostrzegania piękna krajobrazu ( wtorek ) a) Przed śniadaniem osoby niepełnosprawne brały udział w porannej gimnastyce ogólnie usprawniającej, która miała na celu pokazać przykładowy zestaw ćwiczeń oraz zachęcić do codziennego stosowania tej formy ruchu b) Po śniadaniu osoby niepełnosprawne spędzali czas na indywidualnych zabiegach fizykoterapeutycznych c) Po obiadokolacji socjoterapeuta przeprowadził warsztaty terapeutyczno edukacyjne, podczas których osoby niepełnosprawne nauczyli się stosować techniki relaksu, wyciszania oraz stosowania własnych przemyśleń i pogłębiania pozytywnie obranych celów życiowych. 10

11 ( środa ) a) Po śniadaniu indywidualne zabiegi fizykoterapeutyczne wg planu b) W tym dniu zostały przeprowadzone również warsztaty terapeutyczno edukacyjne z dziedziny terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne w ramach tych zajęć mogli robić na drutach, wyszywać, wykonywać makramy. Podczas zajęć osoby niepełnosprawne pogłębiali swoją integrację, dzielili się wrażeniami z pobytu, otwierali się na problemy innych. Poprzez luźne rozmowy przełamywali wewnętrzne bariery powstałe podczas niepełnosprawności ( czwartek ) a) Po śniadaniu indywidualne zabiegi fizykoterapeutyczne wg planu b) Po obiadokolacji fizjoterapeuta przeprowadził zajęcia ruchowe z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne osoby niepełnosprawne mogli rozszerzać świadomość samego siebie i pogłębiać kontakty z innymi ludźmi ( piątek ) a) Po śniadaniu osoby miały czas na spakowanie swoich rzeczy b) Socjoterapeuta przeprowadził rozmowy z uczestnikami zajęć rehabilitacyjnych, które były głównie podsumowaniem Wyjazdowych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy dzielili się umiejętnościami oraz doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu w/w zajęciach. c) Wyjazd do Polkowic godz. 12:00 11

12 Osoby niepełnosprawne biorące udział w Wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych dzięki poddaniu ich klimatoterapii uzyskały poprawę układu oddechowego poprzez przyspieszenie liczby oddechów i ich pogłębienie oraz ułatwienie wydechu. Poprawę układu krążenia, gospodarki mineralnej ustroju w postaci zwiększenia poziomu żelaza i wapnia we krwi. Helioterapia wywierała działanie na cały ustrój, powodując wzmożone przyswajanie tlenu, zwiększenie podstawowej przemiany oraz podniosła ogólną odporność organizmu. Masaż klasyczny przyczynił się do poprawy krążenia obwodowego, obniżenia nadmiernej pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego, zmniejszenia stopnia napięcia mięśniowego, zwiększenia masy mięśniowej oraz poprawę ogólnego samopoczucia osób niepełnosprawnych, ustąpienia objawów bólowych i uczucia zmęczenia. Inhalacje dały poprawę układu oddechowego, natomiast kąpiele wodne obniżały pobudliwość ruchową i czuciową nerwów a co za tym idzie zmniejszenie bólów, zmniejszenie napięcia mięśniowego. Podczas zajęć ruchowych osoby niepełnosprawne zwiększały zakresy ruchu w stawach, poprawiały koordynację ruchową, nauczyły się że codzienny ruch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki metodzie ruchu rozwijającego osoby niepełnosprawne rozwinęły u siebie takie cechy jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Zajęcia z socjoterapeutą nauczyły osoby niepełnosprawne metod prawidłowego relaksu oraz wyciszania się, nauczyły się prawidłowych zachowań w zależności od zaistniałych sytuacji, np. konfliktów, smutków czy radości. Socjoterapeuta pomógł zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność względem siebie, wykształcił aktywną i odpowiedzialną postawę życiową. 12

13 Poprawę samopoczucia, wzrost poczucia własnej wartości jako kobiety dały zajęcia z kosmetyczką. Panie nauczyły się nowych metod makijażu, dbania o swoją cerę, dobierania kosmetyków. W wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 17 osób ( 15 osób niepełnosprawnych, 1 opiekun fizjoterapeuta, 1 koordynator/opiekun socjoterapeuta ). Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej Terapia zajęciowa prowadzona była w sześciu pracowniach w pięcioosobowych grupach terapeutycznych. Podstawą prowadzonej terapii i rehabilitacji był indywidualny program rehabilitacji opracowany przez Radę Programową Warsztatu. Program rehabilitacji opracowywany był dla każdego uczestnika mając na uwadze niepełnosprawność intelektualną, potrzeby biologiczne, psychospołeczne oraz potrzeby ogólnoludzkie, które warunkują metody rewalidacyjne wszelkiego typu. Stosowane metody terapeutyczne uwzględniały swoiste potrzeby uczestników WTZ i były ukierunkowane na działania usprawniające i naprawcze we wszystkich zakresach działań rewalidacyjnych: - ogólne usprawnianie, - rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, 13

14 - przygotowanie do życia w środowisku rodzinnymi społecznym przez: rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, poprawę kondycji psychicznej, - rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy, - nabywanie zdolności do kontrolowania swojego postępowania, jak radzić sobie z emocjami i rozczarowaniami życia codziennego, jak współżyć w grupie, - częste kontakty z osobami pełnosprawnymi (integracja), - nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami itp. Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej była rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna miała na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana była przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Rehabilitacja zawodowa miała na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. 2. Rehabilitacja uczestników prowadzona była poprzez następujące formy terapii: - Usprawnianie psychiczne - które miało na celu przede wszystkim pomoc w zaakceptowaniu przez uczestników WTZ swojej niepełnosprawności. Realizowano to poprzez odpowiednio dobraną i prowadzoną pracę, uczestnik odzyskiwał 14

15 wiarę we własne siły, nabierał poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji, dla wielu niepełnosprawnych intelektualnie sam fakt uczestnictwa w terapii zajęciowej ma olbrzymie znaczenie, gdyż upatrują się w tym nowych możliwości zawodowych. Ważnym elementem było odwrócenie uwagi od swojej niepełnosprawności i własnej osoby, a zwrócenie tej uwagi na wykonywaną pracę. - Uspołecznienie była kolejną ważną formą rehabilitacji, gdyż każdy człowiek dąży do zachowania niezależności społecznej. Niesamodzielność w życiu bowiem zagraża normalnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie, pozbawia przywileju uczestnictwa w grupie, daje poczucie niższości, odrzucenia. Często osoby niepełnosprawne wycofują się z życia społecznego. Dlatego też umożliwienie powrotu do pełnienia funkcji społecznych było jednym z zadań terapii zajęciowej, na które zwraca się w WTZ szczególną uwagę. - Rehabilitację społeczną - która miała za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana była poprzez naukę wyrobienia zaradności osobistej oraz pobudzenie aktywności społecznej. - Przygotowanie do podjęcia pracy - w WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej niektórych uczestników przygotowywało się do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywizacji zawodowej, miało to na celu przygotowanie uczestników rokujących nadzieje na uzawodowienie w takim zakresie, który pozwoli im funkcjonować na wolnym rynku pracy. Większość uczestników jednak poddawanych było terapiom przez pracę w formie działań terapeutycznych i przystosowawczych do funkcjonowania w codziennym życiu i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego - Terapię ruchową - fizyczną, która polegała na racjonalnym organizowaniu wszelkich codziennych czynności (mycie się, jedzenie, spacery, wszelki ruch związany z biegiem 15

16 normalnego życia). Zadaniem terapii ruchowej było dostarczenie warunków, w których osoba niepełnosprawna intelektualnie osiągnęła minimalnym wysiłkiem zamierzony cel danej czynności przede wszystkim przez stworzenie racjonalnych nawyków, a więc stereotypów dynamicznych (oszczędność wysiłkowa) i stworzenia pożądanego do celów terapeutycznych rytmu czynności. Rehabilitacja ruchowa polegała także na usprawnieniu wszelkich zaburzonych funkcji fizycznych w przypadku sprzężonych niepełnosprawności (dziecięce porażenie mózgowe, oraz inna niepełnosprawność ruchowa wrodzona lub nabyta). Rehabilitacja ruchowa to także sport oraz udział w olimpiadach specjalnych i zawodach sportowych dla niepełnosprawnych. Rehabilitacja ruchowa prowadzona na Warsztacie miała na celu: - zapobieganie zmianom prowadzącym do inwalidztwa i wtórnym skutkom chorób, - regenerowanie i kompensacja, zmniejszenie zakresu inwalidztwa, - adaptowanie ustroju do istniejącej niepełnosprawności, Uczestnicy mieli zapewnioną codzienną rehabilitację indywidualną. 3. Zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne w poszczególnych pracowniach: Pracownia artystyczna: Uczestnicy posługiwali się tutaj typowymi materiałami plastycznymi jak: farby plakatowe, akwarelowe, olejne, farby przeznaczone do szkła, do ceramiki oraz witrażowe. Przy użyciu odpowiednich i różnorodnych technik w pracowni artystycznej 16

17 powstawały następujące prace: obrazy olejne, szkło malowane (butelki, wazony, obrazki), wykonuje się też kompozycje z materiałów o różnej fakturze (kamienie, piasek ozdobny, koraliki, itp.), kartki świąteczne, formy płaskie i przestrzenne z mas plastycznych oraz wiele innych. Różnorodność technik i materiałów artystycznych wykorzystywanych przez uczestników podczas zajęć pozwalała na wybór optymalnej formy ekspresji twórczej. Każdy z nich samodzielnie decydował zarówno o wyborze techniki jak i temacie pracy. Dzięki temu powstające wyroby były niepowtarzalne, przepojone indywidualizmem. Praca twórcza sprawiała uczestnikom wiele radości i dało dużo satysfakcji. Często prace odzwierciedlają nastrój autora, co staje się czytelną informacją o jego potrzebach, sposobie postrzegania świata i ludzi z jego otoczenia. Ważnym elementem zajęć w tej pracowni była możliwość rozwijania przez uczestników wyobraźni abstrakcyjne Uczestnicy także doskonalili koordynację wzrokowo-ruchową wymagającą ścisłej kontroli ręka - oko. Innym równie ważnym było usprawnianie sprawności manualnej. Pracownia gospodarstwa domowego: Uczestnicy, na co dzień rzadko mają okazję, aby samodzielnie gotować, planować posiłki, robić zakupy. Podczas zajęć w pracowni gospodarstwa domowego, w odpowiednim dla siebie tempie, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i zasad higieny, podopieczni planowali, dokonywali zakupów, gotowali, piekli oraz uczyli się obsługi zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralka automatyczna, zmywarka, czajnik elektryczny, itp. Wykonywali także prace z masy solne, dzięki czemu trenowali swoją manualność i przenosili na materiał własne pomysły. 17

18 Pracownia komputerowa: W pracowni tej uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych: tablety graficzne, drukarki, myszki, skanera itp. Uczyli się podstaw pracy w systemie Windows oraz wykorzystywali programy edukacyjne, proste programy graficzne, muzyczne, gry edukacyjne. Nabywali umiejętności samodzielnej obsługi komputera i pracy w konkretnych programach. Uczestnicy także uczyli się poszukiwać interesujące ich informacji w Internecie. Uczyli się pisać CV, co ma im pomóc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. W czasie terapii uczestnicy wykonywali wiele zadań dla potrzeb warsztatu: przygotowywali dyplomy okolicznościowe, książeczki o WTZ, podziękowania dla sponsorów, zaproszenia na imprezy organizowane prze placówkę, karty okolicznościowe, wykonywali proste grafiki komputerowe, itd. Mniej sprawni uczestnicy uczyli się pisać na komputerze, liczyć, poprzez gry komputerowe rozwijali myślenie i koordynacje wzrokoworuchową. Pracownia krawiecka: Podczas zajęć w tej pracowni uczestnicy poznają różne rodzaje haftu, szyją ręcznie różne rzeczy (np. torebki) Ina maszynie (np. poduszki, obrusiki). Z dziedziny haftu ręcznego poznają ściegi: za igłą, półkrzyżykowy, krzyżykowy, richelieu, które doskonalone są podczas wyszywania wzorów odbitych na kanwie lub płótnie lnianym. W zakresie szycia ręcznego prace rozpoczynają od wykonywania prostych czynności np. posługiwania się nożyczkami, nawlekania igły. Następnie uczą się przyszywania guzików i naszywania aplikacji. Uczestnicy także szyją stroje teatralne na potrzeby warsztatowego zespołu oraz przygotowują różne prace związane ze świętami okolicznościowymi. Podczas wykonywań wszystkich powyżej wymienionych prac uczestnicy uczą się precyzji, 18

19 skupienia, łączenia kolorów oraz posługiwania się różnymi materiałami akcesoriami krawieckimi. Poprawiają koordynacje oko ręka oraz rozwijają uczucie potrzeby pracy. Pracownia ogrodniczo przyrodnicza: Najważniejszym zadaniem uczestników była pielęgnacja wszelkich roślin na terenie WTZ oraz zwierząt, które znajdują się w pracowni. Praca ich całkowicie uzależniona była od pory roku: i tak wiosną zaczyna się sadzenie i pielęgnowanie kwiatów na warsztatowym patio, koszenie trawy. Natomiast okres zimowy, to czas gdzie uczestnicy głównie zajmowali się roślinami pokojowymi. W wolnych chwilach też z wcześniej zebranych i ususzonych kwiatów, liści i gałązek tworzyli kompozycje kwiatowe, obrazki, stroiki. Codzienna opieka nad zwierzętami rozwijała poczucie odpowiedzialności, systematyczność, a także wrażliwość. Pracownia ta realizowała też elementy arteterapii poprzez zdobienie doniczek oraz układanie kompozycji kwiatowych. Pracownia rękodzielnicza: Pracownia ta oferowała swoim uczestnikom usprawnienie funkcji manualnych. W czasie trwania zajęć uczestnicy nabywali umiejętności: cięcia drewna piłą kątową oraz prostą, przybijania gwoździ, posługiwania się zszywaczem tapicerskim, czyszczenia drewna papierem ściernym oraz wiertarką oscylacyjną, wiercenia wiertarką ręczną elektryczną klejenie ram, wycinania w sklejce oraz w drzewie lipowym wyrzynarką stołową oraz ręczną, wyrównywania nierówności oraz polerowania drewna za pomocą szlifierki oscylacyjnej, bejcowania i malowania drewna. W pracowni powstawały następujące wyroby: ramy do obrazów, podobrazia, kwiaty ze sklejki, rybki, motylki i ptaszki ze sklejki przywieszane do sufitu, formy przestrzenne oraz przedmioty ogólnego użytku tj.: półki, szafki, klatki dla ptaków. Uczestnicy uczyli się 19

20 również malowania ścian. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwalają uczestnikom podnieść u nich poczucie własnej wartości i bycie potrzebnym. 4. Poza w/w głównymi formami terapii w WTZ wprowadzone były także dodatkowe metody terapii: - muzykoterapia: wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka, poprawia poczucie własnej godności, powoduje wzrost samoakceptacji, redukuje stres i niepokój, zachęca także do wyrażania uczuć tak w formie werbalnej jak i niewerbalnej. W przypadku osób niepełnosprawnych poprawia kontrolę nad odruchami, a także rozwija społeczną orientację w otoczeniu. -psychoterapia planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na uczestnika, przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik. Psychoterapia w WTZ to także działania mające na celu naukę osób z intelektualną niepełnosprawnością prawidłowych funkcji w środowisku ludzi zdrowych. Dla uczestników zbyt pobudzonych emocjonalnie przygotowane są specjalne zajęcia wyciszające. - arteterapia to szeroko rozumiana terapia sztuką, polega ona na wykorzystaniu różnych środków artystycznych, które ułatwiają uczestnikowi ekspresję emocji; Terapia sztuką może służyć zarówno odczytywaniu stanu aktualnego uczestnika jak i celowemu animowaniu jego psychiki, tak aby osiągnął on pożądane stany emocjonalne, aby był zdolny myśleć i działać inaczej, to znaczy dla niego samego lepiej. Niezwykle pożyteczne jest tutaj wzmocnienie zaufania do siebie, podniesienie samooceny lub wzbudzenie entuzjazmu do pracy twórczej. Uczenie się bowiem jakiejkolwiek umiejętności poprawia koncentrację, koordynację, daje satysfakcję i przyczynia się do ogólnego rozwoju jednostki. Działalność 20

21 artystyczna stwarza także możliwości i może nadać życiu nowe znaczenie i sens. - choreoterapia ta forma nie jest terapią w przyjętym tego słowa znaczeniu, jest rozwojem poprzez taniec i ma na celu uaktywnienie sił samo uzdrawiających, opiera się na twierdzeniu, że nie ma złych doświadczeń, są jedynie bardziej lub mniej intensywne. - elementy metody Domana w tej metodzie wychodzi się z założenia, że na drodze rozwoju pojawia się sześć najważniejszych obszarów, służących do pełnego funkcjonowania istoty ludzkiej, są nimi: wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa i sprawność rąk. Usprawnienie ma doprowadzić do tego by nieuszkodzona część mózgu przyjęła zadania jego uszkodzonej części. - elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne jest to system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. Wyraża główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. Ważnym elementem rehabilitacji uczestników Warsztatu była współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, która realizowana była poprzez kontakt indywidualny (rozmowy telefoniczne, rozmowy osobiste) oraz grupowy (zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi). Aby kształtować samodzielność i niezależność uczestników oraz umożliwić im dostosowanie się życia w społeczeństwie prowadzone były następujące treningi umiejętności i zachowań społecznych: - Trening ekonomiczny, który obejmował naukę następujących elementów z tego zakresu: nauki rozpoznawania różnych 21

22 nominałów monet i banknotów oraz posługiwania się nimi, planowanie wydatków zgodnie z własnymi potrzebami, nauki oszczędzania za zaplanowaną rzecz, zachowań przy zakupach (w tym np. poproszenie o podanie konkretnego towaru). Trening ekonomiczny rozwijał umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; ustalał hierarchię potrzeb; uczył dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Trening ekonomiczny realizowany był przy wsparciu terapeutów poprzez: wspólne sporządzanie listy zakupów, dyskutowanie na ten temat; naukę i doskonalenie gospodarowania pieniędzmi; naukę doskonalenie umiejętności liczenia, pisania i czytania; wyjścia na zakupy w celu realizacji treningu w zależności od potrzeb i kwoty, którą dysponują uczestnicy - Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, który obejmował: sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, sposoby radzenia sobie z własną i cudza agresją oraz praktyczną naukę kompromisu - Trening umiejętności komunikacji społecznej, który obejmował: zasady savoir vivru, prowadzenie rozmowy i zachowania werbalne i niewerbalne - Organizacja imprez okolicznościowych obejmował: wycieczki, wyjścia, występy artystyczne oraz organizowane przez uczestników imprezy okolicznościowe (w ramach rehabilitacji społecznej). 22

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo