Wydawnictwo Liczba L.p. Tytuł Autor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo Liczba L.p. Tytuł Autor"

Transkrypt

1 Spis ksiąŝek Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej L.p. Tytuł Autor 1. Przewodnik encyklopedyczny zawody Kołkowski L., Nowacki T. (red) PWN i specjalności szkolnictwa zawodowego 2. Zawody i specjalności nauczane w systemie Tuszyński M., Nowacki W. (red) WSiP 2 szt. kształcenia zawodowego 3. Słownik Pedagogiczny Okoń W. PWN 4. Kwestionariusze osobowości w psychologii Sanocki W. PWN 5. Dydaktyka psychologiczna Aebli H. PWN 6. Poradnictwo wychowawczo-zawodowe Brejnak W. (red) WSiP 7. Psychologia Tomaszewski T.( red) PWN 8. Instrumentalizacja badań psychologicznych Cleary A. PWN 9. Rozmowa i wywiad w psychologii Gerstman S. PWN 10. Socjologia małŝeństwa i rodziny-wprowadzenie Adamski F. PWN 11. Plany i struktura zachowania Miller G.A., Galanter E. Biblioteka Współczesnej Psychologii 12. Psychologia w słuŝbie Ŝycia Szewczuk W. WsiP 13. Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój Nakoneczna D. WsiP uzdolnień 14. Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego Włodarski Z. Biblioteka Psychologiczna 15. Struktura teorii psychologicznych Paszkiewicz E. PWN 16. Nowiny Psychologiczne 1 PTP 17. Socjologia pracy w zarysie Sztumski J. Instytut Wydawnictw Związków Zawodowych 18. Kierunki współczesnej psychologii ich geneza Rosińska W., Matusewicz Cz. PWN i rozwój 19. Pomoc dziecku upośledzonemu Carr J. PZWL 20. Zdolności intelektualne dzieci letnich i ich Ziółkowska-Rudowicz E. Ossolineum

2 uwarunkowania w pracy szkoły 21. Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i Ślenzak J. WsiP rozwoju 22. Konflikt w miejscu pracy Sztumski J. CRZZ 23. Psychologiczne determinanty przestępczości Ostrowska K. PWN młodocianych 24. Kryminalistyka Hołyst B. PWN 25. Podstawy psychologii, pedagogiki i zasady Czarnecki K., Gondzik E. ZZDZ dydaktyki dla słuchaczy kursów mistrzowskich 26. Dojrzewanie Jaczewski A., Woynarowicz B. (red.) Wyd. Szkolne i Pedagog. 27. Zdrowie psychiczne Dąbrowski K. (red.) PWN 28. Rodzina i dziecko Ziemska M. (red.) PWN 29. Zaburzenia psychiczne u młodzieŝy Orwid M. (red.) PZWL 30. Higiena psychiczna a wojsko Rydzyński Z. MON 31. Psychologia dziecka niedostosowanego Pospiszyl K., śabczyńska E. PWN społecznie 32. Doradca zawodu studium teoretyczne Wojtasik B. Wyd. Uniw. Wrocł. 2 szt. z zakresu poradoznawstwa 33. Dynamika nerwic psychologiczne aspekty Obuchowska I. PWN zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieŝy 34. Wychowanie przedszkolne w zarysie Ksztoszek Z. Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych 35. Problemy i dylematy andragogiki Marczuk M. Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej 36. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci Danielewicz T., Koźmińska A., Hagnuska PTHP nerwicowych J. 37. Rola zawodowa pedagoga szkolnego Jundziłł I. Wyd. Szkolne i Pedagog.

3 38. Seks dla kaŝdego Lew-Starowicz Z. IWZZ 39. Współczesne techniki badawcze w psychologii Paluchowski J. (red.) PTP klinicznej 40. Metody pedagogiki specjalnej Haring N.G., Schiefelbusch PWN 41. Psychologiczne prawidłowości uczenia się Włodarski Z. WsiP i nauczania 42. Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnozy Brzeziński J. (red) Uniwersytet Adama psychologicznej Mickiewicza 43. Jak uczyć się samodzielnie Osmelak J. CRZZ 44. Psychologia zabawy Elkomin D.B. WsiP 45. Psposobienie do Ŝycia w rodzinie Sokoluk W., Andziak D. WsiP 46. Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych Laboratorium Technik Diagnostycznych PTP Biblioteka Psychologa Praktyka 47. Słownik psychologiczny Szewczuk W. Wiedza Powszechna 48. Poradnik Doradcy Zawodowego Wybór zawodu a praca Wydawnictwa Geologiczne W-wa 49. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania Sojka T., Sojka A. (red.) PTE 2 szt. cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy 50. Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle Mlonek K. UP badań 51. Warsztat doradcy zawodu aspekty Wojtasik B. PWN 3 pedagogiczno-psychologiczne 52. Komunikacja perswazyjna w poradnictwie Chronowska Włodek J. OSSOLINEUM 2 szt. zawodowym 53. Jak zdobyć zawód i pracę? Suchy S. ITE 54. Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze Szylko-Skoczny M. Fund. Friedricha Eberta lokalnym raport z badań empirycznych 55. Zarządzanie wytyczne do osiągnięcia Westwood B. FRP 2 szt.

4 doskonałości 56. Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych Łuczak A. CLOP 3 szt. 57. Gospodarstwo agroturystyczne poradnik Powichrowski L. (red) MPiPS 2 szt. 58. MłodzieŜ na rynku pracy w Polsce w świetle Mlonek K. KUP badań 59. Elementy metodologii badań psychologicznych Brzeziński J. PWN 60. Spadochron praktyczny podręcznik dla osób Bolles Nelson R. FISE 3 szt. planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód 61. Rozwijanie Osobowości SchwalbeB.,H., Zender E. Agencja Wydawnicza PLACET 62. Poradnictwo zawodowe zajęcie Gladding S.T. UP 6 szt. wszechstronne 63. Alkoholizm jako choroba Woronowicz B.T. PARPA 64. Charakterystyka predyspozycji zawodowych Skłodowski H., Kucharski T. Adam Marszałek i osobowościowych bezrobotnych i przedsiębiorców 65. Jak znaleźć dobrą pracę Ludwiczak D. DKL Benefit 2 szt. 66. WdraŜanie i ewaluacja treści kształcenia Symela K. (red) IBE 2 szt. zawodowego tom III 67. Pozycja społeczna a cechy osobowości o Słomczyński K. M. IFiS PAN wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej 68. Standaryzacja kształcenia zawodowego tom II Baraniak B., Butkiewicz M. IBE

5 L.p. Tytuł Autor 69. Zawodoznawstwo Nowacki T. ITE 2 szt. 70. Człowiek i praca Karney J. IMH 3 szt. 71. Systemy, jakość i standardy kształcenia Bednarczyk H. EP zawodowego 72. Tajemnice Etoh, czyli alkohol i nasze Ŝycie Mellibruda J. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 73. Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności Kwiatkowski E. (red) FI 2 szt. pracowników w regionie łódzkim 74. Zarządzanie zasobami ludzkimi Armstrong M. Oficyna ekonomiczna 75. Przewodnik po zawodach -aneks Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2 szt. 76. Obsługa Klienta Leland K., Bailey K. DDG Books 77. Podpatrywanie umysłu Eysenck H.M. GWP 78. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie Fuchs B. JEDNOŚĆ 79. Jestem dobry - profesjonalne kształtowanie Hors. W. Studio Emka i reklamowanie własnego wizerunku 80. Moc samodyscypliny DuBrin J.A. Oficyna Wyd Sportowych 2 szt. 81. Od zabawy do pracy Turska E. Śląsk 82. Zarządzanie czasem bądź panem własnego Seiwert L. J. Placet czasu 83. Sposób na karierę Klein S. Amber 84. Stanowczo, łagodnie, bez lęku Fijewska-Król M. INTRA 85. Strategie działania Kossowska M. Uniwesitas 86. Testy niezbędne p wyborze zawodu Barret J. Amber i kierunku studiów 87. Anatomia biznesu - motywacje Adair John Studio Emka 88. Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji Gaś Z.B. Wyd. UMCS

6 L.p. Tytuł Autor 89. SzantaŜ emocjonalny Forward S., Frazier D. GWP 90. Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie Bettger F. Studio Emka 91. Samoutrudnianie dobre i złe strony rzucania Doliński D., Szmajke A. PTP kłód pod własne nogi 92. Komunikacja niewerbalna sztuka czytania Bierach A. J. Astrum 2 szt. z twa 93. Komunikacja niewerbalna mowa ciała Thiel E. Astrum 2 szt. 94. M. Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii Leśniak F. L. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej MEN 95. Poczucie własnej wartości jak pokochać Wegscheider - Cruse Sharon GWP siebie 96. Przez galaktykę potrzeb psychologia dąŝeń Obuchowski K. Zysk i S-ka 2 szt. ludzkich 97. Siła Ŝycia Gray M. PWN 2 szt. 98. Psychologia tłumu Le Bon Pavo 99. Inteligencja stosunków międzyludzkich Gross S. F. Placet 100. Jak być najbardziej interesującym De Bono Edward Rebis 101. Psychologia kontaktu z klientem Łodygowska E., Rajewska K. KAW 102. Pomaganie męczy wypalenie w pracy Fengler I. GWP zawodowej 103. Supersłuchanie Brześkiewicz Z. COMES 2 szt Wygrywanie negocjacji dla Ŝółtodziobów Ilich J. Rebis 105. Świadomość samego siebie Lanser P. Świat KsiąŜki 2 szt Jak sobie radzić ze stresem Gutman J. JEDNOŚĆ 107. Grupy metody grupowej pomocy Schneider M., Corey G. PTP psychologicznej 108. Zasady komunikacji werbalnej Gronbeck B., German K. Zysk i S-ka 109. Jak wydobyć się z depresji Atkinson Sue PWN

7 110. Grupy Oyster C.K. Zysk i S-ka 111. Stereotypy i uprzedzenia- najnowsze ujęcia Macrae C.N., Stangor Ch. GWP 112. Człowiek istota społeczna Aronson E. PWN 113. Psychologia osobowości Pervin L.A. GWP 114. Osobowość teoria i badania Pervin A.L., Oliver J. WUJ 115. Psychologia zachowań konsumenckich Falkowski A., Tyszka T. GWP 116. Psychologia pracy i organizacji Chmiel N. (red) GWP 117. Opór w psychoterapii jak pracować z trudnym Kottler J.A. GWP klientem? 118. Co moŝesz zmienić a czego nie moŝesz Seligman M. MEDIA RODZINA 119. Optymizmu moŝna się nauczyć Seligman M. MEDIA RODZINA 120. Twój stres Boenish Ed GWP 121. Oddech, który leczy Weller S. GWP 122. Psychologia stosunków międzyludzkich Argyle M. PWN 123. Humanizowanie narcystycznego stylu Johnson S. Jacek Santorskin &CO 124. W harmonii z emocjami jak poznać swój Kinder M. Medium temperament i dobrze go wykostać 125. Inteligencja emocjonalna Goleman D. MEDIA RODZINA 126. Nasz wewnętrzny bohater Pearson C.S. Rebis 127. Kontrola stresu dla Ŝółtodziobów Davidson J. Rebis 128. Asertywność dla Ŝółtodziobów Davidson J. Rebis 129. Od dobrego do wielkiego czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm Collins J.C. Jacek Santorski Wyd. Biznesowe 130. Asertywność Alberti R., Emmons M. GWP 131. Ocena psychologiczna pracowników Hoffman E. GWP 132. Układanka osobowości, czyli jak efektywnie Littauer F., Littauer M. Logos współpracować 133. Mapa twoich myśli Buzan T., Buzan B. Ravi

8 134. Zachęcanie Crabb L., Allender D. Areopag motywacji motto na kaŝdy dzień Leyeune E.J. Emka 136. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej Łęcki K., Szóstak A. BPS 137. Testy inteligencji Stewart H. Horst Studio Emka 138. Odnaleźć siebie drogi do niezaleŝności Kirschner J. Sokrates 139. Relacje z klientem marketing partnerski Gordon I.H. PWE 140. Tak niewiele trzeba by wznieść się ponad Littauer F. Logos przeciętność 141. Zabawa na kaŝdy dzień 152 zabawy grupowe Giacone E. JEDNOŚĆ 142. Zabawa na kaŝdy dzień 183 zabawy grupowe Giacone E., Schiavetta M. Jedność 143. Zabawy w naturze na kaŝdą porę roku Paterman R. JEDNOŚĆ 144. Radość niepracowania Zieliński J.E. Mudra 145. Spokój w pracy Wilson P. Rebis 146. Public Relations- teoria, praktyka, perspektywy Rozwadowska B. Studio Emka 147. Korepetycje z sukcesu Majewska-Opiełka I. Rebis 148. Body-language Furnham A. Petit 149. Interview czyli rozmowa kwalifikacyjna Hacket P. Petit Oferta pracy Fowler A. Petit 151. Podejmowanie decyzji Adair John Petit 152. Coaching i mentoring Parsloe E. Petit 153. Praca w zespole Hardingham A. Petit 154. Pokonać stres Cooper C.L., Palmer S. Petit 155. Know how jak rozwiązać codzienne Cameron-Bandler L., Gordon D. GWP i niecodzienne problemy? 156. Jak szukać pracy w Polsce Gestern A. Difin 157. Teraz trudno mnie zranić 6 strategii suwerenne-go radzenia sobie ze złością oraz krytyką innych Berckah B. JEDNOŚĆ

9 158. Skuteczna prezentacja Jay R.A. Zysk i S-ka 159. Trudni współpracownicy Bernstein A., Craft S. GWP 160. Kreowanie świetnych pomysłów na 101 Foster T. LFC sposobów 161. W co grają ludzie? Berne E. PWN 162. Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków Derks L. GWP z ludźmi 163. Konflikty w pracy Edelman R.J. GWP 164 Wszystko moŝesz wynegocjować jak Cohen H. Logos osiągnąć to co chcesz? 165. Sztuka udanego Ŝycia czyli jak osiągnąć Maciuszek J. WPSB szczęście, sukces i powodzenie 166. Odkryj dobre strony trudnych czasów Littacher F. Logos 167. Wypalenie zawodowe-pczyny, mechanizmy, Sęk H.(red) PWN zapobieganie 168. Sztuka rozmowy przez telefon Morey D. Amber 169. Aby być sobą Rogoll R. Logos 170. Myśleć jak psycholog McBurney D.H. GWP lat badań nad bezrobociem w Łodzi Dzięcielska-Machnikowska S. Omega-Praksis Indywidualny Plan Działania poradnik dla KUP absolwenta 173. Skuteczna pomoc psychologiczna Okun B. PTP 174. Mosty zamiast murów o komunikowaniu się Steward John PWN między ludźmi 175. Praktyczna psychologia poznawcza reklama Falkowski A. GWP i marketing 176. Diagnoza psychologiczna- podejście ilościowe Paluchowski J.W. Scholar i jakościowe

10 L.p. Tytuł Autor 177. Doskonalenie kompetencji menedŝerskich Rakowska A., Sitko-Lutek A. PWN 178. Terapia systemowa jako dialog Deissler K.G. Wyd. UJ 179. Psychologia róŝnic indywidualnych wybrane Marszał-Wiśniewska M. GWP zagadnienia 180. Zatrudnianie i aktywizacje zawodowa osób Miller J. Urząd Pracy 4 szt. niepełnospr. rola i zad. syst Urzędów Pracy 181. Wokół problemów zawodowego Siemińska R. (red.) Scholar równouprawnienia kobiet i męŝczyzn 182. Sztuka skutecznego porozumiewania się McKay M., Davis M., Fanning P. GWP 183. Socjologia bezrobocia Borkowski T., Marcinkowski A. (red.) Śląsk 184. Po pierwsze: złam wszelkie zasady Buckingham M., Coffman C. MT Biznes 185. Jak zdobyć pracę Burt S. Placet 186. Naucz się myśleć kreatywnie de Bono E. Prima 187. Rozmowy, które pomagają Sztander W. PTP 188. Droga do sukcesu Qubein N.R. Amber 189. Zarządzanie procesem zmian Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J. PWN 190. Psychologia wpływu społecznego Doliński D. TPO 191. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną Segal J. Jacek Santorski&Co Sztuka negocjacji Nierenberg G. I. Emka 193. Jak zdać egzamin Łucki Z Universitas 194. Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób Potocka A. KUP niepełnosprawnych pytań z rozmowy kwalifikacyjnej Kering Anna, Głogowski Tomasz Capital 196. Praktyczny poradnik poszukiwania pracy Szydłowski B. ISBN 197. Wielkie pytania psychologii Łukaszewski W. GWP 198. Twórcze rozwiązywanie problemów Proctor T. GWP podręcznik dla menedŝerów 199. Pozytywne myślenie czy moŝe szkodzić? Szheich G. GWP

11 200. Lęk społeczny Leary M., Kowalski R.M. GWP 201. Psychologiczne pułapki oceniania Tyszka T. GWP i podejmowania decyzji 202. Niepewność i zakłopotanie Miller S. GWP 203. Empatia o umiejętności współodczuwania Davis M. GWP 204. Wywieranie wraŝenia na innych Leary M. GWP 205. Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka Cialdini Robert B. GWP 206 Melancholia Kępiński A. Wyd. Literackie 207 O lęku Wittchen H.U. Springer PWN 208 Jak organizować czas Seiwert L. PWN 209 Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności Majewska-Gałęziak A. (red) Śląsk interpersonalnych 210 Ja Niwiński T. Ravi 211 Kryzys jest szansą Kast V. Jedność 212 Poradnik dla absolwentów pgotowujących Wyrwa A. WSHE Pabianice się do wejścia na rynek pracy 213 Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery Paszkowska-Rogacz A. Kowez zawodowej 214 Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych Larson W. Liber 215 Podstawy zarządzania organizacjami Griffin W.R. PWN 216 Zarządzanie teoria i praktyka Koźmiński A., Piotrowski W. PWN 217 Motywowanie pracowników Sikora J. OWOPO 218 Kreowanie zachowań w organizacji Penc J. Placed 219 Psychologia dzisiejszej pracy Schultz D. PWN 220 Psychologia społeczna w zastosowaniach od Tabaczek-Lachowicz K. teorii do praktyki 221 Motywowanie pracowników Tarczyńska M, Gick A. PWE 222 Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych Sedlak K. WPSB

12 pracowników 223 Selekcja zawodowa Czarnota-Bojarska J. PTP 224 Zatrudnianie i zarządzanie personelem Lanz K. PWN 225 Managment Zarys zarządzania małą firmą Haber L. WPSB 226 Psychopatologia pracy Bańka A. Gemini 227 W tyglu Europy Mole J. 228 Projektowanie opisów stanowisk pracy Kreft Z. 229 Dzień dobry i co dalej Berne E. Rebis 230 Biznesplan w praktyce Miller M. HELION 231 Empatia i jej rozwój u osób pomagających Wilczak- RuŜyczka E. UJ 232 Zanim wystartujesz- roczny plan dla David H.Bangs,Jr. PLACET przedsiębiorczych 233 Interwencja kryzysowa James L.Greenstone Sharon C. Leviton GWP 234 Wywieranie wraŝenia na innych- o sztuce Mark Leary GWP autoprezentacji 235 Sztuka argumentacji- ćwiczenia w badaniu K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A.S. PWN argumentów Wójcik 236 Osobowość symbiotyczna i jej leczenie Stephen Jahnson J.Santorski & Co 237 Podstawy umiejętności terapeutycznych Jeanie Albronda Heaton GWP 238 Relacja terapeutyczna Charles J. Elso, Jeffrey A. Hayes GWP 239 Inteligencja geneza, struktura, funkcje Edward Nęcka GWP 240 Asertywność Robert Alberti Michael Emmons GWP 241 Emocje, charaktery i geny J.Santorski, K. Niemczycka J. Santorski & Co 242 Postawy i zmiany postaw Gerd Bohner, Michaela Wanke GWP 243 Podstawy komunikacji społecznej Em Griffin GWP 244 Podaj dłoń David W. Johnson PTP 245 O teorii i praktyce poradnictwa podręcznik akademicki A. Kargulowa PWN

13 246 Marketing w organizacjach non profit A. Sargeant OE 247 Jak skutecznie przekonywać G. Spence REBIS 248 Inteligencja człowieka J. Strelau śak 249 Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw B. Pawłowska, B. Lunden WDG 250 Jak budować sieci kontaktów ( Notworking) B. Sutton PETIT 251 Komunikacja w grupie P. Hartley ZYSK i S- ka 252 Szkolenia M. Łaguna GWP 253 Rekrutacja pracowników-poradnik dla B. Lunden WDG pracodawcy 254 Marketing usług Pr. Zbiorowa pod red.a.styś PWE 255 Weź tę pracę i kochaj ją D. Tracy REBIS 256 Doskonała kariera M. Eggert REBIS 257 Kreatywność menedŝerów a ich J. Szopiński UJ funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe 258 Jak działa reklama J.P.Jones GWP 259 Superwizja w psychoterapii M.C.Gilbert, K.Evans GWP 260 Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. A.Paszkowska- Rogacz BDZ Przegląd koncepcji teoretycznych 261 Rekrutacja i selekcja personelu M. Suchar C.H.BECK 262 Planowanie i projektowanie szkoleń B.Gnypowa OE 263 Podpatrywanie umysłu H. i M.Eysneck GWP zabaw filozoficznych- doświadczanie Roger- Pol Droit GWP codzienności 265 Poradnictwo i pomoc S. J. Murgatroyd ZYSK i S-ka 266 Praca w Europie. Jak, gdzie i za ile?-poradnik J. Skpczak TELBIT 267 Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu U. Degen GWP 268 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi G.Filipowicz PWE

14 L.p. Tytuł Autor 269 Wypalenie zawodowe- pczyny H.Sęk PWN i zapobieganie 270 Emocje i motywacja B.Perkinsona, A.M. Colmana ZYSK i S-ka 271 Jak znaleźć pracę w 30 dni G. Tallar EMKA 272 Mowa ciała w pracy M. Hartley JEDNOŚĆ 273 Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, P.Ekman PWN polityce i małŝeństwie 274 Rozmowa która pomaga K. i D. Geldard GWP 275 Charakter na całe Ŝycie? M.Słowikowski RAVI najlepszych odpowiedzi na najtrudniejsze RON Fry AMBER pytania w rozmowie kwalifikacyjnej zawodów z pszłością C.Schumacher, ST. Schwartz ADAMANTAN 278 Zawód z pasją- nauka, praca, kariera P. Hebda, J. Madejski PARK Sp. Z o o 279 Motywacja jako wymiana- modele relacji Cz. Sikorski DIFIN między pracownikiem a organizacją 280 Techniki prezentacji B. Lunden WDG 281 Zarządzanie zasobami ludzkimi- materiały do R. Trochimiuk, J. Sztukowska WSPiZ ćwiczeń 282 Trafność spostrzegania własnych i cudzych H. Brycz IMPULS zachowań 283 Oxford Advanced Learner,s Dictionary A.S.Hornby OXFORD słownik języka angielskiego 284 How to counsel tomorrow? O.Baiocco,F.Giordano,Peter de Media Coach Groot,A.Janas,A. Stein(Editiors) 285 Metody pracy z grupą w poradnictwie A. Paszkowska-Rogacz Biblioteczka Doradcy 2 szt. zawodowym z płytą CD B. M.Tarkowska Zawodowego 286 ABC small business, u Wł. Markowski Wyd. Marcus s.c. 4 szt. 287 Kształcenie modułowe w szkolnych systemach praca zbiorowa pod redakcją ŁCDNiKP

15 edukacji zawodowej J. Moosa 288 Edukacja społeczeństwa informacyjnego J. Moosa ŁCDNiKP 289 Technologia informacyjna w edukacji J. Moosa ŁCDNiKP 290 Edukacja mechatroniczna J. Moosa ŁCDNiKP 291 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część I 292 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część II 293 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część III 294 Działalność Łódzkiego Centrum Doskonalenia ŁCDNiKP Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Moje doświadczenia z edukacją europejską 295 część II ŁCDNiKP 296 Akademickie Biura Karier poradnik. Kamila Adamiak Robert Kornatowski MGiP Departament Rynku Pracy MGiP Pierwsza Praca Pierwszy Biznes Ksztof B. Matusiak 297 Departament Rynku vademecum przedsiębiorczości. Marzena MaŜewska Pracy 298 Informator o zawodach. Redaktor naczelna Wiesława Siwińska Perspektywy Press 299 Techniki teatru improwizacji w programach Kat Koppett Oficyna Ekonomiczna szkoleniowych. 300 Metody aktywizujące w szkoleniach. Mel Silberman p współpracy Carol Oficyna Ekonomiczna Auerbach 301 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Margaret Dale Oficyna Ekonomiczna 5 egzem.

16 302 Ośrodki oceny i rozwoju (narzędzia analizy Charles Woodruffe Oficyna Ekonomiczna i doskonalenia kompetencji pracowników). 303 Outplacement w praktyce. Janine Berg-Peer Oficyna Ekonomiczna 304 Jak załoŝyć firmę w Unii Europejskiej. Ksztof Wach Oficyna Ekonomiczna 305 Jednoosobowa firma Danuta Młodzikowska i Bjorn Lunden BL Info Polska 306 Biznesplan w małej firmie Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown Helion 307 Jak załoŝyć własną firmę Michael Morris Helion 308 Psychologia motywacji Robert E. Franken GWP 309 Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice George A. Ferguson, Yoshio Takane PWN 310 Pojedynek na słowa. M. Kochan Znak Techniki erystyczne w publicznych sporach. 311 W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji. E. Lewandowska-Tarasiuk Wiedza Powszechna 312 Człowiek umysł maszyna. E. Nęcka Znak Rozmowy o twórczości i inteligencji. J. Sowa 313 Inteligencja Geneza Struktura - Funkcje E. Nęcka GWP 314 Podstawy psychoterapii S. Kratochvil Zysk i S-ka 315 Perswazja i uzdrawianie. Analiza porównawcza Jerome D. Frank Instytut Psychologii psychoterapii. Julia B. Frank Zdrowia 316 Pomiar ilościowy w psychologii E. Aranowska Wyd. Nauk. SCHOLAR 317 Pjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. T. Zaleśkiewicz GWP 318 Pamięć zjawiska zwykłe i niezwykłe E. Czerniawska WSiP 319 Badania eksperymentalne w psychologii J. Brzeziński i pedagogice Wyd. Nauk. SCHOLAR 320 Zintegrowana terapia krótkoterminowa J. Preston GWP 321 Trening twórczości E. Nęcka GWP 322 Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon Pete Sanders Wydaw. WAM

17 323 Skuteczne prowadzenie grupy Ernest-Georg Gade, T. Listing Wydaw. WAM 324 Osobowość dorosłego człowieka R.R.McCrae, P.T. Costa,Jr. Wydaw. WAM 325 Podstawy psychologii i pedagogiki pracy J. E. Karney Oficyna Wydaw. ASPRA-JR 326 Podręcznik trenera S. JarmuŜ, T. Witkowski Biblioteka Moderatora 327 Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. E. Hornowska Wydaw. Nauk. Scholar 328 Człowiek i psychologia. Park Hobby Oprac. J. Rybaczkiewicz Wydaw. PARK 329 Psychologia Ŝycia społecznego W. Wosińska GWP 330 Psych-manipulacje T. Witkowski Biblioteka Moderatora 331 Zimbardo. Psychologia i Ŝycie Philips G. PWN 332 Psychologia ekonomiczna T. Tyszka GWP 333 Koncepcje psychologiczne człowieka J. Kozielecki Akademickie śak Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Wydaw. 334 D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń Nowe ujęcia i moŝliwości. Adam Marszałek 335 Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka J. Czapiński PWN 336 Psychologia emocji M. Lewis, J.M. Haviland-Jones GWP 337 Temperamenty, charaktery, osobowości Mario Fedeli Wydaw. WAM 338 Psychologia orientacji i poradnictwa J. Guichard, M. Huteau zawodowego Oficyna wydaw. Impuls 339 Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie B. Wojcieszke, M. Plopa Oficyna wydaw. Impuls 340 Pedagogika pracy- doradztwo zawodowe H. Bednarczyk, J. Figurski, M. śurek WSP w Warszawie, 341 Jak wykostać Internet w poszukiwaniu pracy? A. Owczarz HELION 342 Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie A. Roman 343 Zatrudnienie w Polsce 2005 Maciej Bukowski WyŜ. Szkoa Finansów i Zarządzania w Białymstoku MGiP.- Departament Analiz i Prognoz

18 344 Ekonomicznych Utrata pracy szansą na nowe Ŝycie F. śurakowski Prószyński i S-ka 345 Sztuka współpracy z trudnymi ludźmi R. Cava Amber 346 Poczucie własnej wartości M. McKay, P. Fanning Rebis 347 Skuteczne podejmowanie decyzji S.P. Robbins PWE 348 Jak efektywnie poszukiwać pracy J. Taylor, D. Hardy Oficyna Ekonomiczna 349 Personalna funkcja firmy procesy i procedury kadrowe Z. Pawlak Poltext 350 Gry i zabawy przeciwko agresji R. Portmann Jedność 351 Gry i zabawy na dobry klimat w grupie B. Fuchs Jedność 352 Gry i zabawy kształtujące pewność siebie R. Portmann Jedność Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom I Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom II Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom III Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom IV Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część I Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część II Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część III Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część IV 361 Gender: Wizerunki kobiet i męŝczyzn w kulturze E. Durys, E. Ostrowska Rabid 2 egzem.

19 362 Zasoby ludzkie planowanie i zarządzanie A. Dejnaka One Press 363 Podstawy psychologii sądowej Marc J. Ackerman GWP 364 Sztuka pisania A. Wiszniewski Videograf II 365 Szukam pracy Rozmowy kwalifikacyjne M. Lucas, Putti von Rahden Astrum 366 Jak zatrudnić i zatmać najlepszych K. Kwicka-Szpor MT Biznes 367 Ja ty my. Psychologiczne moŝliwości J. Mallibruda Instytut Psychologii ulepszania kontaktów międzyludzkich Zdrowia 368 Reklama jako proces komunikacji A. Benedikt Astrum 369 Motywakcja Klaus Kobjoll Astrum 370 Coaching J. Starr PWE 371 Psychologia dla pracowników socjalnych Carole Sutton GWP 372 Grupowe rozwiązywanie problemów Mike Robson PWE 373 Kobieta w zarządzaniu S. Vinnicombe, N. L. Colwill Astrum 374 Szukam pracy. Dla kobiet ze średnim E. Stacewicz Astrum wykształceniem 375 Co robić, Ŝeby jak najwięcej zrobić w ciągu dnia P. Pickering Amber pracy 376 Szukam pracy. Dla kobiet z wyŝszym E. Stacewicz Astrum wykształceniem 377 Komunikacja międzyludzka. Trening sukcesu Vera F. Birkenbihl Astrum ćwiczenie własnego umysłu 378 Mowa ciała zdradzi więcej niŝ tysiąc słów Erhard Thiel Astrum 379 Zajęcia psychoedukacyjne dla M. Kisiel Instytut Psychologii 380 współuzaleŝnionych - scenariusze Tolerancja i wielokulturowość wyzwania XXI wieku 381 Come and Study in Poland Zdrowia A. Borowiak, P. Szarota Academica wydaw. SWPS KOWEZiU Warszawa 2005

20 382 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego The impast of cultural on students expectations from career conunsellors Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji w praktyce Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno - gospodarczy A. Czerkawska, A. Czerkawski KOWEZiU Warszawa 2005 WyŜsza Szkoła humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi A. Batko One Press Power A. Batko One Press Power Pod red. A. Jewtuchowicz i A. Suliborskiego Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska U Ł 387 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego A. Czerkawska, A. Czerkawski KOWEZiU 388 Gminne Centrum Informacji doświadczenia H. Bednarczyk, T. Kupidura, M.śurek MPiPS- biblioteczka i pszłość. PORADNIK Rynku Pracy 389 Statystyczne metody analizy bezrobocia W. Makać Krajowy Urząd Pracy 390 SEMINARIUM Koncepcja szkolenia modułowego w edukacji ustawicznej w kontekście budowy społeczeństwa opartego na wiedzy Pakiet materiałów informacyjno-dydaktycznych dla uczestników I. Kacek, J. Pacholec, J. Iwanowska Projekt PHARE 2000 nr PL Gospodarka odpadami poradnik przedsiębiorcy Jak pgotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? poradnik dla gmin i powiatów Sektor spoŝywczy i handlu artykułami spoŝywczymi dostosowanie MSP do M. Wladarz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W. Dziemianowicz Polska Agencja Rozwoju T. Kierkowski Przedsiębiorczości R. Knopik M. Obiedziński J. Kujawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

21 wymogów Unii Europejskiej poradnik przedsiębiorcy Ochrona środowiska ochrona wód poradnik przedsiębiorcy Nagrodzone przedsięwzięcia na obszarach wiejskich Laureaci konkursu SPOSÓB NA SUKCES Sytuacja młodzieŝy na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej Czynniki sukcesu wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Gminne Centrum Informacji Usługi urzędów pracy bliŝej klientów D. Anders L. Wojaczek B. Krześniak B. Łęcka-Mularczyk M. Napiórkowska-Gzula G. Słowiński A. Woszczek pod red. M. Szylko-Skoczny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dom Wydaw. Elipsa Warszawa 1998 K. B. Matusiak Ministerstwo Gospodarki K. Zasiadły Warszawa 2001 A. Miałka - Kruszewska Warszawa Samozatrudnienie wśród bezrobotnych międzynarodowa konferencja Zeszyt informacyjno metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych 401 Pośrednictwo Pracy doświadczenia i problemy 402 Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce sprawozdania i referaty z konferencji 403 Samozatrudnienie poradnik dla kreatywnych red. K. Zasiadły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej H. Bednarczyk KUP 1996 I. Wolińska Cz. Nowicki B. Wełpa Urząd Pracy Warszawa 1994 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2002 Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego Łódź

22 404 Lokalna przedsiębiorczość w Polsce problemy i metody pobudzania 405 Elementy prawa Plany zawodowe bezrobotnych pielęgniarek i połoŝnych województwa łódzkiego raport z badań Warunki do tworzenia małych firm w województwie łódzkim informator dla doradców słuŝb zatrudnienia 408 Gospodarstwo agroturystyczne - poradnik 409 Psychologia i Ŝycie 410 Trening asertywności (scenariusz i wykłady) L. Pasieczny Fundacja Współpraca- Nauka-Kultura Centrum Dydaktyczne Przedsiębiorczości 1997 J. Lewandowski Szkolne i Pedagogiczne WUP Łódź 2001 K. Kaczmarek Z. Gołąb WUP L. Powichrowski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Richard J. Gerrig Wyd. Naukowe PWN Philips G. Zimbardo M. Król - Fijewska PTP Instytut Psychologii zdrowia i Trzeźwości Hal Stone, Sidra Stone Zysk i S-ka 411 Obejmując nasze Ja podręcznik metody Voice Dialogue 412 Sposoby komunikacji interpersonalnej Peter Thomson Zysk i S-ka 413 Twoja rola w zespole R. Meredith Balbin GWP 414 Zasady zachowania w organizacji Stephen P. Robbins Zysk i S-ka 415 Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii Gerald Corey Zysk i S-ka 416 NLP Terapia krótkoterminowa Ian McDermott, Wendy Jago GWP 417 Budowanie poczucia własnej wartości - Sue Atkinson Zysk i S-ka praktyczny poradnik 418 Style charakteru Stephen M. Johnson Zysk i S-ka 419 Zarządzanie karierą przekład: Dorota Piotrowska Wyd. Studio EMKA 2

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

L.p. Tytuł Autor Wydawnictwo

L.p. Tytuł Autor Wydawnictwo Spis książek Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej L.p. Tytuł Autor Wydawnictwo 1. Przewodnik encyklopedyczny zawody Kołkowski L., Nowacki T. (red) PWN i specjalności szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KSIĄŻEK PRZEKAZANYCH UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE SZKOŁOM I PRZEDSZKOLOM POWIATU GŁOGOWSKIEGO

WYKAZ KSIĄŻEK PRZEKAZANYCH UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE SZKOŁOM I PRZEDSZKOLOM POWIATU GŁOGOWSKIEGO Głogów, 24.07.2015 WYKAZ KSIĄŻEK PRZEKAZANYCH UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE SZKOŁOM I PRZEDSZKOLOM POWIATU GŁOGOWSKIEGO Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego nr WND POKL.03.05.00-00-181/12

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Planowanie kariery zawodowej Rocznik studiów 2012/201 Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne Nazwa Toku Kierunek Typ Rodzaj Specjalność Nazwa testu Wykładowcy Data testu Sale Fakultety-ST- Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia Trening mentalny w praktyce psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. I rok YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa przedmiotu Psychologia kontaktu i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Warsztaty psychologiczne - opis przedmiotu

Warsztaty psychologiczne - opis przedmiotu Warsztaty psychologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty psychologiczne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-WPsch-Ć-S14_pNadGenALHK2 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

NLP (NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o bazy danych BP w Sieradzu

NLP (NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o bazy danych BP w Sieradzu NLP (NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o bazy danych BP w Sieradzu Neurolingwistyczne programowanie technika opracowana w celu modyfikowania i wpływania

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE

PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE Przedmiot: Psychologia różnic indywidualnych [w przygotowaniu] [w przygotowaniu] Przedmiot: Teoretyczne podstawy doradztwa

Bardziej szczegółowo

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Podstawy edukacji / Psychologia 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studium Pedagogiczne UJ 3. Kod

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PPKRiDZ

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Kod przedmiotu 14.9-WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Podstawy socjologii. Podstawy psychologii. Podstawy filozofii.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. FILIA W TURKU 62-700 Turek Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej / Alicja Kozłowska-Brzoza. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012 Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów III azwa ogólna bloku przedmiotów Obszar zastosowań psychologii kliniczno wychowawczej dzieci i młodzieży Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Temat Poskromienie złośnika Kiedy dziecko się złości? Jak rodzice/wychowawcy reagują na złość dziecka? Dlaczego niektóre sposoby

Bardziej szczegółowo

I. Planowanie kariery i poszukiwanie pracy

I. Planowanie kariery i poszukiwanie pracy Kategorie ksiąŝek dostępnych w Biurze Karier: I. Planowanie kariery i poszukiwanie pracy II. Komunikacja interpersonalna III. Rozwój osobisty IV. Coaching V. Prowadzenie szkoleń i prezentacji VI. Własna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Komunikacja interpersonalna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-1-301-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo