SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)"

Transkrypt

1 Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 128. (2) Geografía dialéctica: una perspectiva polaca. Barcelona 1984: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; Colección Geo-Crítica: Textos de Apoyo. (3) Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych. Warszawa 1985: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, 88. (4) Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych. Wrocław 1991: Ossolineum. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Habilitacyjne. (5) Program rozwoju Warszawy. Synteza. Warszawa 1993: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zeszyty, 15. (Współautorstwo: P. Korcelli, A. Gawryszewski, E. Iwanicka-Lyra, A. Muzioł-Węcławowicz, A.Potrykowska, M. Potrykowski, Z. Rykiel). (6) Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Wrocław 1999: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 170. (7) Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Białystok 2001: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. (8) Podstawy geografii politycznej. Warszawa 2006: PWE. (9) Nocny dialog. Między wiarą i zwątpieniem (Współautorstwo: ks. dr Andrzej Draguła, prof. Zbigniew Rykiel). Zielona Góra 2007: PULS. (10) Tożsamość, organizacja i eschatologia w pespektywie humanistycznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Redakcje tomów (11) Population and settlement structure. Analytical and policy approaches. Geographia Polonica, 44, (Red. K. Dziewoński, P. Korcelli i Z. Rykiel). (12) Przekształcenia miast na tle przemian urbanizacyjnych. Warszawa Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn 121. (13) Population change in Poland. Geographia Polonica, 54, (Red. P. Korcelli i Z. Rykiel). (14) Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151. (15) Studia z geografii społecznej Polski. Warszawa 1991: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 3-4. (16) Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych. Rzeszów 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (17) Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (18) Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Red. A. Pawłowska, Z. Rykiel). (19) Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Red. Z. Rykiel, J. Kinal). (20) Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Red. Z. Rykiel, J. Kinal).

2 (21) Wirtualność jako realność. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Red. Z. Rykiel, J. Kinal). (22) Przestrzeń społeczna miast i metropolii. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artykuły recenzowane (23) Urbanizacja ujęcia teoretyczne oraz aspekty procesu. Próba oceny. Przegląd Geograficzny, 49, 1977, (24) Macierz korelacji czy kowariancji? Niektóre zagadnienia analizy czynnikowej. Przegląd Geograficzny, 50, 1978, (25) Ocena przydatności ekonomicznych modeli migracji w warunkach polskich. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Biuletyn IGS, 23, 3/1980, (26) Urban agglomerations in the Polish settlement system: cognitive versus plannistic approach. Warszawa 1980: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, 75, (27) Development of regional settlement systems and the role of spatial barriers. Donostia [San Sebastián]: Lurralde. Investigación y Espacio, 4, (28) Powiązania komunikacyjne miast konurbacji katowickiej. Czasopismo Geograficzne, 52, 1981, (29) Urban agglomerations in the socio-economic space of Poland: some analytical questions. Geographia Polonica, 44, 1981, (30) Migracje między miastami: systemy krajowe i regionalne. Wrocław Warszawa Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 140, (Współautorstwo: Z. Rykiel, A. Żurkowa). (31) Modelos económicos de migración y su aplicabilidad a una economía de planificación central. Madrid Estudios Geográficos, 168, (32) Problemy społeczne systemu osadniczego. Warszawa 1982: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 121, (33) Powiązania wewnętrzne aglomeracji warszawskiej na przykładzie migracji między miastami. Przegląd Geograficzny, 55,1983, (34) A multi-facetal concept of urban hierarchy: with special reference to the Polish urban system. Geographia Polonica, 50, 1984, (35) Intra-metropolitan migration in the Warsaw agglomeration. Economic Geography, 60, 1984, (36) Niektóre struktury społeczno-przestrzenne regionu katowickiego. Przegląd Geograficzny", 56, 1984, (37) Regionalne systemy osadnicze i ośrodki regionalne. Czasopismo Geograficzne, 55, 1984, (Współautorstwo: Z. Rykiel, A. Żurkowa). (38) Badanie świadomości regionalnej przykład regionu katowickiego. Przegląd Geograficzny, 57, 1985, (39) Powiązania aglomeracji miejskich w krajowym systemie osadniczym. Czasopismo Geograficzne, 56, 1985, (40) Regional consciousness in the Katowice Region, Poland. Area, 17, 1985, (41) Regional integration and the boundary effect in the Katowice region. Geographia Polonica, 51, 1985, (42) The system of main cities: a critique and an empirical evaluation. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 76, 1985, (43) Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne. Przegląd Geograficzny, 58, 1986, (44) Social problems of the development of the Upper Silesian Industrial District. Geographia Polonica, 52, 1986,

3 (45) Some of the social problems of the Polish urban system. Warsaw Studia Regionalia, 1, (46) Transformations of the paradigm of Polish socio-economic geography. Poznań 1986: Uniwersytet Adama Mickiewicza. Concepts and Methods in Geography, 1 (1984), (47) Wpływ ograniczeń meldunkowych i barier przestrzennych na powiązania migracyjne w obszarach zurbanizowanych. Wrocław Acta Universitatis Vratislaviensis, 795, Studia Geograficzne, 42, (48) Migrations among Polish urban agglomerations. Geographia Polonica, 54, 1988, (49) Spatial barriers: concepts, use and an application to intra-regional migration. Geographia Polonica, 54, 1988, (50) The functioning and the development of Polish human geography. Progress in Human Geography, 12, 1988, (51) The mechanism for migration in Poland. Geographia Polonica, 54, 1988, (52) Małżeństwa mieszane a integracja społeczna w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 152, (53) Koncepcje granic w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 62, 1990, (54) Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, 62, 1990, (55) Podstawy koncepcyjne wyznaczania ośrodków administracyjnych. Warszawa 1991: Urząd Rady Ministrów, Biuletyn, 10, (56) European boundaries in spatial research. European Spatial Research and Policy, 1/1995, 2, (57) Problems of the changes in the school system in the post-communist countries: a Polish case. European Spatial Research and Policy, 2/1995, 2, (Współautorstwo: Z. Rykiel, E. Iwanicka-Lyrowa). (58) Polish core and periphery under economic transformation. Geographia Polonica, 66, 1995, (59) Globalization and transformation in Poland. GeoJournal, 5, 1998, (60) Проблеми на промените в образователната система в посткомунистическите страни: примерът на Полша. Педагогика, 8, 1998, 5, (Współautorstwo: Eлжбетa Иваницка-Лира, Збигниев Рикел). (61) Система и развитие на основното и средното образование в Полша. Педагогика, 8, 1998, 3, (Współautorstwo: Eлжбетa Иваницка-ира, Збигниев Рикел). (62) Świadomość terytorialna mieszkańców miasta i cechy ją różnicujące. Kwartalnik Geograficzny, 2 (6)/98, (63) Transformacja ustrojowa a przeobrażenia struktur regionalnych w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 2048, Studia Geograficzne, 69, 1998, (64) Indoktrynacja terytorialna a miejski system informacji. Kwartalnik Geograficzny, 3 (11)/99, (65) Geograficzne i geopolityczne uwarunkowania granicy polsko-niemieckiej. Warszawa 1999: Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, Rocznik Polsko-Niemiecki, 1998, 7, (66) Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 1, 2000, (67) Kresy, ich ewolucja i kontekst geopolityczny. Kwartalnik Geograficzny, 4(12)99, 30-40; (68) Social and spatial integration in the Katowice region, Poland. L Espace géographique, 2002, 31, 4, (69) The geopolitical context of the cultural liquidation of Lusatia vis-à-vis the European integration. Revista Română de Geografie Politică, 5, 2003, 2, (70) Marketing, marka produktu turystycznego i geolingwistyka. Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, 1, 2004,

4 (71) Geografia wyborcza i problematyka wyborcza w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 75, 2004, (72) Jakość życia, potrzeby i patologia społeczna na przykładzie prostytucji w Bydgoszczy. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (20), 2005, (Współautorstwo: Z. Rykiel, K. Żerebecka). (73) The cultural liquidation of Lusatia in the context of the European and German integration. Bulletin of Geography: Socio-Economic Series, 4, 2005, (74) Spatial indoctrination and symbolic violence in the post-communist city. Bulletin of Geography: Socio-Economic Series, 8, 2007, (75) Geopolityka stosunków Polski z Rosją. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny, 16, 2008, (76) Przemijająca koncepcja Trzeciego Świata. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny, 17, 2008, (77) Globalizacja a kodeks geopolityczny. Kultura Historia Globalizacja, 2009, 5, (78) Polish electoral geography and its methods. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, (79) Borders or peripheries: pre- and post-neopositivism vs the language of sociology. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 2, (80) Concepts of the metropolis as a form of the city and region: inspirations for sociology. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 3, (81) Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 4, (82) Językowy obraz świata a poprawność polityczna. Rzeszowskie Studia Socjologiczne, 1/2012, (83) Humanistyka i semiperyferializacja. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2014, 7, (84) Humanities vs semi-peripheralisation. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2014, 7, (85) Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzację i prekaryzację. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2014, 8, (86) Madness or a method? Modernisation through bureaucratisation and precarisation. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2014, 8, Rozdziały w monografiach (87) Ekologia społeczna wnioski dla planowania rozwoju społecznego; w: Z. Pióro (red.): Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Warszawa 1982, : Książka i Wiedza. (88) Spatial barriers and regional integration: a case study; w: M. Kesik, S. Komorowski (red.): A systems approach to regional studies. Waterloo, Ont. 1985: University of Waterloo, Faculty of Environmental Studies; (89) Urbanization and pathology; w: K. E. Haynes, A. Kukliński, O. Kultalahti (red.): Pathologies of urban processes. Tampere 1985: Finnpublishers Oy; (90) Problémy sociální integrace na přikladĕ manželských svazků; w: V.Toušek (red.): Současný stav a dynamika prostorových struktur mĕst a regionu v PLR a ČSSR. Brno 1988: Československá Akademie Vĕd, Geografický Ústav, Sborník Prací, 19, (91) Struktury i mechanizmy społeczne w regionie katowickim; w: B. Jałowiecki (red.): Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Warszawa 1988: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Studia z Gospodarki Przestrzennej, (92) Migracje a bariery przestrzenne; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społecznodemograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (93) Niektóre problemy świadomości regionalnej; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151,

5 (94) Powiązania małżeńskie a problemy integracji społecznej; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (95) Regional consciousness in an industrialised region of Poland and spatial stereotypes; w: M. Rościszewski, B. Czyż, J. Grzeszczak (red.): The state, modes of production and world political map. Warszawa 1989: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Conference Papers, 3, (96) Układ przestrzenny i mechanizmy migracji; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (97) W kierunku geografii społecznej; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społecznodemograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (98) Wyobrażenia i stereotypy Śląska; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społecznodemograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (99) Preferencje migracyjne; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (Współautorstwo: Z. Rykiel, A. Szajnowska-Wysocka). (100) Superimposed regions: towards a theory; w: P. Korcelli, B. Gałczyńska (red.): The impact of urbanization upon rural areas. Warszawa 1990: Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Conference Papers, 7, (101) Koncepcje geografii społecznej; w: Z. Rykiel (red.): Studia z geografii społecznej. Warszawa 1991: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, (102) Od antropogeografii przez geografię ekonomiczną do geografii społecznej; w: S. Liszewski (red.): IV konwersatorium wiedzy o mieście na temat Geografia społeczna. Łódź 1991: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; (103) O wyobrażeniach i stereotypach przestrzennych na przykładzie Śląska; w: Z. Rykiel (red.): Studia z geografii społecznej. Warszawa 1991: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, (104) Polskie wyobrażenia Hiszpanii; w: Z. Rykiel (red.): Studia z geografii społecznej. Warszawa 1991: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, (105) Pour comprendre l integration culturelle régionale: une approche conceptuelle et l exemple de la région de Katowice; w: M. Roux (red.): Nations, état et territoire en Europe de l est et en USSR. Paris 1992: Editions L Harmattan; (106) Ewentualne zmiany ustroju i organizacji przestrzennej m. st. Warszawy; w: P. Korcelli, A. Potrykowska (red.): Zagadnienia rozwoju Warszawy. Warszawa 1993: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 163, (107) Funkcje Warszawy; w: P. Korcelli, A. Potrykowska (red.): Zagadnienia rozwoju Warszawy. Warszawa 1993: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 163, (108) Lokalne systemy osadnicze a podział administracyjny kraju; w: W. Maik (red.): Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Toruń 1993: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Materiały Konferencyjne, (109) Problemy restytucji powiatów w Polsce; w: M. Potrykowski (red.): Reforma terytorialna. Układ powiatowy. Warszawa 1993: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 166,

6 (110) Typologia ruchów regionalnych w Polsce; w: K. Handtke (red.): Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1993: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; (111) Upper Silesia as a cultural border region; w: M. S. Szczepański (red.): Dilemmas of regionalism and the region of dilemmas. Katowice Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1374, (112) Warianty rozwoju Warszawy w zależności od sytuacji gospodarczej kraju; w: P. Korcelli, A. Potrykowska (red.): Zagadnienia rozwoju Warszawy. Warszawa 1993: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 163, (113) Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa; w: S. Liszewski (red.): Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce w latach ; t. II: Kierunki badań naukowych. Łódź 1994: Polskie Towarzystwo Geograficzne; (114) Rdzeń i peryferie we współczesnej Polsce; w: VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Łódź 1994: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG; (115) Regionalism in Poland, with special reference to Upper Silesia; w: M. Koter (red.): Inner divisions, region and regionalism. Łódź Opole 1994: University of Łódź, Department of Political Geography and Regional Studies; Governmental Research Institute in Opole; (116) The evolution of the territorial organization of Poland; w: Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition; Conference Proceedings. Praha 1994: Albertina icome; CD-ROM. (117) The territorial organization of an industrial region: the case of the Katowice region; w: K. Wódz (red.): Transformation of old industrial regions as a sociological problem. Katowice 1994: Śląsk; (118) The cultural split of Upper Silesia; w: M. Koter (red.): Region and regionalism: social and political aspects. Opole Łódź 1995: University of Łódź; Silesian Institute in Opole; (119) Regionalism in Poland: an outline; w: B. Gałczyńska, G. Węcławowicz: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Warsaw 1995: Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Conference Papers, 24, (120) Scenarios and strategies of Warsaw s social development; w: M. Chatterji, R. Domański (red.): Urban and regional management in countries in transition. Warszawa 1996: Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning; PWN; Studia Regionalia, 5, (121) Core and periphery: the economic transformation of Polish space; w: A. Kukliński (red.): European space Baltic space Polish space: part two. Warsaw 1997: University of Warsaw, European Institute for Regional and Local Development, Europe 2010 Series; ARL Hannover, Euroreg Warsaw; (122) Relacje centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej; w: A. Kukliński (red.): Problematyka przestrzeni europejskiej. Warszawa 1997: Euroreg; (123) Kresy zachodnie w Polsce; w: K. Handtke (red.): Kresy pojęcie i rzeczywistość. Warszawa 1997: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, (124) Northern Polish regions: international competition and cooperation versus Poland's prospective accession to the European Union; w: W. Toczyski (red.): Competition and cooperation of the Baltic regions of Denmark, Germany and Poland. Sopot 1998: Governmental Centre for Strategic Studies; (125) Skutki przestrzenne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; w: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.): Innowacja edukacja rozwój regionalny i lokalny. Nowy Sącz 1998: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University; (126) Metafory geografii polskiej a jej stan i szanse rozwoju; w: B. Domański, W. Widacki (red.): Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. IV, Kraków 1999: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii. (127) Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta; w: T. Marszał red.): Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju. Warszawa

7 1999: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 190, (Współautorstwo: W. M. Gaczek, Z. Rykiel). (128) Regionalizm ekonomiczny a regionalizacja szans rozwojowych w Polsce; w: J. Łoboda, S. Grykień (red.): Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wrocław 1999: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego; (129) The geographical conditionality of the Polish western boundary; w: G. Stöber, R. Maier (red.): Grenzen und Grenzräume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegnungsraum? Studien zur internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts, 104, Hannover 2000: Verlag Hahnsche Buchhandlung. (130) The perceived spatial and modernisation consequences of Poland's accession to the European Union; w: J. W. Owsiński, M. Johansson (red.): Global-local interplay in the Baltic Sea Region. Warsaw 2000: The Interfaces Institute; The Swedish Institute for Regional Research; (131) Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność; w: S. Ciok, D. Ilnicki (red.): Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, V. Wrocław 2000: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej; Zakład Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; (Współautorstwo: W. M. Gaczek, Z. Rykiel). (132) Konkurencyjność regionów a ich zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach; w: W. Kosiedowski (red.): Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego. Toruń 2000: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Włocławskie Towarzystwo Naukowe; (Współautorstwo: W. M. Gaczek, Z. Rykiel). (133) Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny; w: M. Klamut, L. Cybulski (red.): Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Wrocław 2000: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; (Współautorstwo: W. M. Gaczek, Z. Rykiel). (134) Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta posocjalistycznego; w: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasto postsocjalistyczne; organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemian. Łódź 2000: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; (135) Regional differentiation of Baltic Poland; w: J. Wendt (red.): Baltic Europe on the eve of the third millennium. Gdańsk 2001: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Coastal Regions, 3, (136) Stereotypy jako przedmiot geografii społecznej; w: I. Sagan, M. Czepczyński (red.): Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. [Brak miejsca i daty wydania, 2001]: Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej; (Współautorstwo: Z. Rykiel, T. Grudziński). (137) Główne nurty filozoficzne, teoretyczne i metodologiczne w teorii regionu społecznoekonomicznego; w: H. Rogacki (red.): Koncepcje teoretyczne badań geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poznań 2001: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; (138) Frontiers in east and west: a Polish perspective; w: A. Ilies, J. Wendt (red.): Political geography studies in Central and Eastern Europe. Oradea 2001: Editura Universitaţii din Oradea; (139) Region kulturowy i jego istota; w: E. Orłowska (red.): Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Wrocław 2002: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Uniwersytet Wrocławski; (140) Warszawa jako miejsce i miejsca w Warszawie swojskość a znijaczenie; w: G. Węcławowicz (red.): Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa 2002: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Prace Geograficzne, 184,

8 (141) Przemiany przestrzenne polskiego miasta posocjalistycznego; w: J. Słodczyk (red.): Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole 2002: Uniwersytet Opolski; (142) The maturing of the Polish urban system; w: H. S. Geyer (red.): International handbook of urban systems: studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Cheltenham 2002: Edward Elgar; (Współautorstwo: Z. Rykiel, I. Jażdżewska). (143) Kulturowo-historyczny aspekt ewolucji warszawskiej dzielnicy Praga; w: E. Orłowska (red.): Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Wrocław 2002: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Uniwersytet Wrocławski; (144) Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce; w: I. Jażdżewska (red.): Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. Łódź 2002: XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście; (145) Swojskość miasta i dzielnicy; w: W. Czarnecki, M. Proniewski (red.): Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi. Białystok 2002: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; (146) Changes in the role and extension of mass media in Poland in the process of the system s transformation; w: I. Horga, R. de La Brosse (red.): The role of mass media and of the new information and communication technologies in the democratisation process of Central and Eastern European societies. Bruxelles 2002: International Institute of Administrative Studies; (Współautorstwo: Z. Rykiel, I. Jażdżewska). (147) Metody badań w geografii wyborczej i ich wyniki; w: H.Rogacki (red.): Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Poznań 2003: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. (Współautorstwo: E. Kabath, Z. Rykiel); (148) Region a chaos percepcyjny; w: T. Michalski (red.): Region i edukacja regionalna zarys problematyki. Pelplin 2004: Bernardinum; (149) Rozwój pól miejskich Bydgoszczy i Torunia główne koncepcje; w: I. Jażdżewska (red): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Łódź 2004: XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. (Współautorstwo: Z. Rykiel, M. Kowalewski); (150) Kto, kogo i jak ma kształcić w polskich wyższych uczelniach?; w: K. Kloc, E. Chmielecka (red.): Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Warszawa 2004: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych; (151) Jakość życia, potrzeby i patologia społeczna; w: I. Jażdżewska (red.): Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Łódź 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście; (Współautorstwo: Z. Rykiel, K. Żerebecka). (152) Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej w Bydgoszczy i Gdyni na przykładzie zbiorowości widzów sportowych; w: I. Jażdżewska (red.): Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Łódź 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście; (Współautorstwo: A. R. Mikolcz, Z. Rykiel). (153) Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców; w: B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański (red.): Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe Scholar; (154) Przestrzeń a środowisko w geografii; ujęcie krytyczne; w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódź 2005: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; (Współautorstwo: Z. Rykiel, M. Pirveli). (155) A decolonisation of the Amber Country: towards the regional identity of the Kaliningrad oblast; w: M. Pacuk, T. Michalski (red.): Problems of regional and local development in Polish, Russian and Lithuanian parts of South Baltic Arc. Gdynia Pelplin 2005: University of Gdańsk, Department of Regional Development Geography, Coastal Regions, 9, (156) European integration, raison d état and the EU s eastern policy; w: M. Koter, K. Heffner (red.): The role of borderlands in united Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems

9 of borderlands. Region and Regionalism, No. 7, vol. 2, Łódź Opole 2005: Univeristy of Łódź, Silesian University in Opole, Silesian Institute Society. (157) Rola i miejsce współczesnej geografii osadnictwa w systemie nauk geograficznych; w: S. Liszewski, W. Maik (red.): Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Bydgoszcz 2005: Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Nr 1, (158) Globalność a lokalność; w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.): Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość. Warszawa 2006: Scholar; Academica; (159) Energy security in political time-space; w: L. Jasień (red.): The future of European energy security. Interdisciplinary conference. Kraków 2006: Tischner European University; (160) Użytkowanie i postrzeganie przestrzeni miasta; w: M. Malikowski, S. Solecki (red.): Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007: Zakład Wydawniczy NOMOS; (Współautorstwo: Z. Rykiel, K. Żerebecka). (161) Enklawy i eksklawy społeczne późnej nowoczesności; w: L. Gołdyka, I. Machaj (red.): Enklawy życia społecznego. Szczecin 2007: Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 671, (Współautorstwo: M. Pirveli, Z. Rykiel). (162) Getto a nowoczesność; w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.): Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa 2007: Wydawnictwo SWPS Academica; Wydawnictwo Naukowe Scholar; (Współautorstwo: M. Pirveli, Z. Rykiel). (163) Kapitał społeczno-kulturowy a budowa nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego; w: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.): Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Katowice 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; (164) Polska racja stanu i polskie interesy narodowe wobec wyzwań regionalnych i lokalnych; w: W. Gizicki, D. Gizicka (red.): Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne. Toruń 2008: Wydawnictwo Adam Marszałek; (165) Istota i funkcje granicy polsko-ukraińskiej; w: W. Gizicki, A. Podraza (red.): Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?. Lublin 2008: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; (166) The nature and functions of the Polish-Ukrainian boundary; in: W. Gizicki, A. Podraza (ed.): Polish-Ukrainian Border s Significance for the region and Europe. Lublin 2008: The John Paul II Catholic University of Lublin; (167) Сутність і функції польсько-україиського кордону; в: В. Гізіцький, A. Подраза (ред.): Кордон між Польщею та Україною: його значення для регіону і Європи. Любліп 2008: Люблінський католицький універсітет Іоана Павла II; (Збігнєв Рикель). (168) Znaczenie polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego; w: A. Podraza, W. Gizicki (red.): Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. Lublin 2008: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; (169) The importance of the Polish-Ukrainian strategic partnership; in: W. Gizicki, A. Podraza (ed.): Strategic partnership between Poland and Ukraine. Lublin 2008: The John Paul II Catholic University of Lublin; (170) Значення польсько-україиського стратегічного партнерства; в: A. Подраза, В. Гізіцький (ред.): Стратегічне партнерство Польщі та України. Любліп 2008: Люблінський католицький універсітет Іоана Павла II; (Збігнєв Рикєль). (171) Szata dezinformacyjna miasta; w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.): Szata informacyjna miasta. Warszawa 2008: Wydawnictwo SWPS Academica; Wydawnictwo Naukowe Scholar; (172) Zarządzanie środowiskiem przez nowe techniki; w: J. Kaźmierczak (red.): Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Zabrze 2008: s (Współautorstwo: E. J. Lipińska, Z. Rykiel).

10 (173) Śmieszna prawda; w: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślezak-Tazbir (red.): Oblicza humoru; T.II. Wrocław 2008: Polskie Towarzystwo Socjologiczne; CD ROM. (174) Koncepcje przestrzeni i teorie regionu a wzorce uprawiania socjologii; w: Z. Rykiel (red.): Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych. Rzeszów 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (175) Polska racja stanu i polskie interesy narodowe wobec wyzwań współczesności w jednoczącej się Europie; w: K. Hajder (red.): Współczesne wyzwania Unii Europejskiej w świetle polityki wschodniej. Poznań 2008: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM; (176) Podkarpacie jako region podstawy teoretyczne; w: A. Tuziak, B. Tuziak (red.): Regionalny wymiar procesów transformacyjnych. Warszawa 2009: Scholar; (177) Europa jako przestrzeń kulturowa; w: D. Gizicka (red.): Społeczne dylematy Europy. Toruń 2009: Adam Marszałek; (178) Pomerania as a historical region; w: M. Sobczyński (ed.): Historical regions divided by the border. General problems and regional issue. Region and Regionalism, No. 9, vol. 1, Łódź Opole 2009: Univeristy of Łódź, Silesian University in Opole, Silesian Institute Society. (179) Enklawy życia społecznego i eksklawy śmierci społecznej a język socjologii; w: L. Gołdyka, I. Machaj red.): Enklawy życia społecznego kontynuacje. Szczecin 2009: Uniwersytet Szczeciński; Studia i Rozprawy, t. (828) 754, (180) Kompetencje językowe jako kapitał kulturowy miast pogranicza; w: U. Abłażewicz- Górnicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sadowski (red.): Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy. Białystok 2009: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; (181) Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze; w: Z. Rykiel: Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (182) Od tożsamości terytorialnej do stygmatu: rozważania o Serbołużyczanach; w: Z. Rykiel: Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (183) Frontiers in East and West: a Polish Perspective. Grigol Robakidze University, Scientific Proceedings, Humanities and Social Sciences, 2, Tbilisi (184) Kolonizacja a tożsamość społeczna na ziemiach zachodnich przykład Zielonej Góry; w: A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk (red.): Polskie Ziemie Zachodnie. Studia Socjologiczne. Poznań 2011: Instytut Zachodni; (185) Tradycja i nowoczesność jako kapitał i kultura czasu; w: J. Styk, M. Dziekanowska (red.): Tradycja w kontekstach społecznych. Lublin 2011: Wydawnictwo UMCS; (186) Państwo jako podmiot współczesnej polityki światowej; w: W. Gizicki (red.): Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna. Toruń 2011: Adam Marszałek; (187) Koncepcje pogranicza i peryferii w socjologii i geografii; w: B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.): Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa 2011: Wydawnictwo Naukowe Scholar; (188) Teorie regionu społecznego; w: M. S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski (red.): Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Opole 2011: Uniwersytet Opolski; (189) Społeczeństwo informacyjne a pomocniczość i administracja elektroniczna; w: A. Pawłowska, S. Grabowska (red.): Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny. Rzeszów 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (190) Manipulacja i indoktrynacja w mediach jako część większej całości; w: A. Kolasa-Nowak, W. Misztal (red.): Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. Dr. Hab. Józefa Styka. Lublin 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej;

11 (191) Region jako pojęcie socjologiczne; w: A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.): Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (192) Ignorowane aspekty reform samorządowych w Polsce przyczyny i skutki społecznopolityczne; w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.): 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce: sukcesy, porażki, perspektywy. Lublin 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; (193) Przestrzeń społeczna a przestrzeń geograficzna; w: M. J. Łuczak (red.): Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych. Poznań 2012: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa; (194) Globalizacja a kodeks geopolityczny; w: A. Nobis, P. Badyna, P. J. Fereński, A. Janus (red.): Historia Kultura Globalizacja; vol. III; Wrocław 2013: b.w. (195) Społeczeństwo informacyjne a administracja elektroniczna; w: Z. Rykiel, J. Kinal (red.): Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (196) Koncepcje metropolii jako formy miasta i regionu; w: K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.): Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian. Lublin 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; (197) Społeczno-polityczne uwarunkowania konferencji w Rydzynie; w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Łódź 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; (198) Metropolie jako formy kapitału; w: Z. Rykiel (red.): Przestrzeń społeczna miast i metropolii. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (199) Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast i metropolii: w poszukiwaniu ram koncepcyjnych; w: Z. Rykiel (red.): Przestrzeń społeczna miast i metropolii. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (200) Tworzenie i zarządzanie redakcją niskobudżetowego międzynarodowego czasopisma naukowego. Studium przypadku czasopisma Przestrzeń Społeczna (Social Space) ; w: B. M. Powichrowska (red.): Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce; t. 2: W kierunku gospodarki elektronicznej wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. Białystok 2014: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku; (201) Territorial identity in sociology and human geography; w: V. Mihaylov (red.): Territories and identities in Central, Eastern and Southeastern Europe. Częstochowa 2014: Instytut Geopolityki; (202) Mechanizmy kształtowania niewiedzy; w: A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło (red.): Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Lublin 2015: Wydawnictwo KUL; (203) Tradycyjne i nietradycyjne wartości i normy w nauce; w: J. Styk, M. Dziekanowska (red.): Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem. Lublin 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Notatki naukowe (204) Powiązania wewnętrzne konurbacji katowickiej w świetle migracji. Przegląd Geograficzny, 52, 1980, (205) O konurbacji katowickiej i metodologii neopozytywistycznej. Na marginesie polemiki J. Rungego. Czasopismo Geograficzne, 53, 1982, (206) Tezy o koncepcjach podziału terytorialnego państwa; w: A. Stasiak (red.): Podział administracyjny kraju. Studia, materiały, dyskusja. Warszawa 1986: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, 128, (207) Conditions of the development of socio-economic geography. Concepts and Methods in Geography, 1 (1984). Poznań 1986: Uniwersytet Adama Mickiewicza, (Współautorstwo: R. Kulikowski, Z. Rykiel, M. Potrykowski). (208) Region Lipska-Halle jako region stykowy. Przegląd Geograficzny, 59, 1987,

12 (209) Główne struktury społeczno-przestrzenne regionu katowickiego; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (210) Struktury przestrzenne regionu katowickiego; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, (211) Polska geografia osadnictwa wobec wyzwań lat dziewięćdziesiątych; w: S. Liszewski (red.): Problemy i kierunki badawcze polskiej geografii osadnictwa w latach dziewięćdziesiątych i następnych. Dyskusja przy okrągłym stole ; Łódź, 21 kwietnia 1990 r. Łódź 1990: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; (212) Warunki rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej; w: Z. Chojnicki (red.): Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Poznań 1991: UAM, Seria Geografia, 48, (Współautorstwo: R. Kulikowski, M. Potrykowski, Z. Rykiel). (213) Problems of the changes in the school system in the post-communist countries: a Polish case. European Spatial Research and Policy, 2/1995, 2, (Współautorstwo: E. Iwanicka-Lyrowa, Z. Rykiel). (214) Centra a peryferie dużych miast Polski; w: VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze. Łódź 1995: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG; (215) Zbigniew Rykiel; w: S. Liszewski (red.): Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata ); t. III: Badacze. Łódź 1995: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności; (216) Region w systemie organizacji państwa refleksje nad propozycją projektu badawczego; w: Województwo regionalne w systemie organizacji państwa. Seminarium w dniu 2 lutego 1998 roku w Komitecie Badań Naukowych. Warszawa 1998: Komitet Badań Naukowych; Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego; 3 str. (217) Region w systemie organizacji państwa. Refleksje nad propozycją projektu badawczego; w: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.): Innowacja edukacja rozwój regionalny i lokalny. Nowy Sącz 1998: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University; (218) Przemiany społeczno-przestrzennej struktury Łodzi; w: XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź 1999: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; (219) O przyszłości geografii i instynkcie samozachowawczym geografów; w: A. Jackowski (red.): Geografia u progu XXI wieku I Forum Geografów Polskich. Kraków 2004: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej; (220) Geopolityka handlu z Rosją; w: J. Misala (red.): Współpraca gospodarcza Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz z Estonia, Łotwą i Mołdową. Dotychczasowy rozwój i perspektywy. Radom 2008: Politechnika Radomska; (221) Socjologia a teoria geografii; w: Z. Rykiel (red.): Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (222) Co nurtuje uczonego?; w: W. Misiak (red.): Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej. Warszawa 2010: Difin. (223) Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, (224) Open access as a factor of enhancing of the global information flow. Procedia Social and Behavioral Sciences, 83, 2013, (Współautorstwo: J. Kinal, Z. Rykiel). (225) Promocja dla kogo? Komentarz do artykułu Justyny Krasowskiej. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2013, 5,

13 (226) Normy i dylematy semiperyferii: społeczeństwo niewiedzy i pustynia poministerialna. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 2013, (227) Norms and dilemmas of the semi-periphery: the society of ignorance and the postministerial desert. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 2013, (228) Social media as a new area of teaching in higher education. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 7, 2014, (Współautorstwo: J. Kinal, Z. Rykiel). Referaty i raporty (229) Przemiany paradygmatu polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Podstawowe problemy rozwoju geografii polskiej, Rydzyna, czerwca Komitet Nauk Geograficznych PAN. (230) The comparative studies of settlement systems: an outline. Międzynarodowa konferencja pt. The regional dynamics of socio-economic change. Grzegorzewice, wrzesień Uniwersytet Warszawski. (231) Koncepcja geografii społecznej a badania Polski lokalnej. Raport dla programu CPBP Warszawa Uniwersytet Warszawski. (232) Wywiad z prof. Antonim Kuklińskim. Zapis nieautoryzowany. Raport dla problemu CPBP Warszawa 1987: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (Współautorstwo: Z. Rykiel, G. Węcławowicz). (233) Metody badania historii geografii polskiej. Raport dla problemu CPBP Warszawa 1988: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (234) Wywiad z prof. Kazimierzem Dziewońskim. Zapis nieautoryzowany. Raport dla problemu CPBP Warszawa 1988: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (Współautorstwo: Z. Rykiel, G. Węcławowicz). (235) Droga do geografii polskiej. Wywiad z prof. Leszkiem Kosińskim. (Zapis nieautoryzowany). Raport dla problemu CPBP Warszawa 1989: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (236) Wywiad z prof. Jerzym Kostrowickim. Zapis nieautoryzowany. Raport dla problemu CPBP Warszawa 1989: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (237) Wywiad z prof. Stanisławem Leszczyckim. Zapis nieautoryzowany. Raport dla problemu CPBP Warszawa 1989: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej. (238) Projekt podziału administracyjnego Polski wersja autorska. Konferencja pt. Koncepcja nowego podziału administracyjnego Polski (propozycja środowiska geografów polskich), Łódź, Zakład Geografii Miast i Turyzmu Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego. (239) O nowym podziale terytorialnym Polski. Kraków 1991: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział Krakowski. (240) Silesia as a cultural border region. The 5th Congress for Regional Research and Geography, Zwettl, Austria, (241) The evolution of the territorial organization of Poland. VIII AESOP Congress, Istanbul, Yildiz Technical University, (242) The evolution of the territorial organization of Poland. International Conference on the Role of Administrative Structures in Local Economic Development. Neringa, Lithuania, (243) Frontiers: with special reference to Poland. Reunion de Group Dupont à Varsovie. Warszawa: IGiPZ PAN; (244) Region w badaniach geografii społeczno-gospodarczej (koreferat). Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna pt. Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Zakopane: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Komitet Nauk Geograficznych PAN; (245) Regionalism and economic transformation in Poland. Social Sciences Polish Seminar Series: Processes and Problems of Spatial Economic Restructuring in Poland. London: University of London, School of Slavonic and East European Studies;

14 (246) The expected and perceived spatial consequences of Poland s accession to the European Union. Beyond Boundaries II: New Europe... Pan-Europe? Trajectories and Destinations. Salford: European Studies Research Institute, University of Salford with the University of Toulouse le Mirail; (Współautorstwo: Z. Rykiel, W. Gaczek). (247) Globalisation, regionalisation and encouraging entrepreneurship in Poland. 22 nd Annual Small Firms Policy & Research Conference: Small Firms: European Strategies, Growth & Development ; Leeds: European Regional Business and Economic Development Unit, Leeds Business School; (Współautorstwo: Z. Rykiel, W. M. Gaczek). (248) Nuclear cores of the states of the world with special reference to Europe. IGU, Commission on the World Political Map, Conference on Changing Political Mosaic of the World: Processes of Integration and Disintegration; Kanghwa, Korea; (249) Geografia osadnictwa a geografia ludności. Seminarium nt. zajęć z geografii społecznej i geografii ludności dla studentów stacjonarnych studiów geograficznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; (250) Kilka uwag o badaniach reprezentacyjnych. Konferencja pt. Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza; (251) The European cultural identity and East-Central European return to Europe. Conference Amadeus. Marne-la-Vallée: Université de Marne-la-Vallée; (252) Struktura przestrzeni politycznej Polski w świetle wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Konferencja naukowa pt. Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Naukowego; (Współautorstwo: E. Kabath, Z. Rykiel). (253) Swojskość, znijaczenie i indoktrynacja terytorialna w mieście. Bydgoskie Kolokwia Wiedzy o Ziemi. Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; (254) Ku dekolonizacji Kraju Bursztynowego. Konferencja międzynarodowa Rozwój regionalny w obszarach przygranicznych północno-wschodniej Polski i obwodu kaliningradzkiego. Gdynia: Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego; (255) Stereotypy narodowe i ich odbicie w języku. V Kolokwia Chodakowskie: Psychospołeczne problemy integracji europejskiej. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; (256) Place, Homeland and Colonisation. World Congress of the International Institute of Sociology. Stockholm; (257) Space vs. environment: a critique. 7 th Conference of European Sociological Association: Rethinking inequalities. Toruń: Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University; (258) Język mediów i polityki. Konferencja Media a polityka. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; (259) The myth of the natural boundary. Conference on Borderscapes: spaces in conflict symbolic spaces network of peace. Trento: Commission on Political Geography, International Geographical Union; (260) Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast: w poszukiwaniu ram koncepcyjnych. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Co nas łączy, co nas dzieli? Zielona Góra, (261) Kompetencje językowe jako kapitał kulturowy miast pogranicza. Konferencja naukowa pt. Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowo- i wschodnioeuropejskich pograniczy. Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku; Białystok, (262) The spirit of place and topophilia. The 39 th World Congress of the International Institute of Sociology. Yerevan, Armenia, (263) Społeczne i kulturowe uwarunkowania procesu transformacji w polityce i administracji w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa Europejskie społeczeństwo informacyjne. Wczoraj dziś jutro. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów,

15 (264) Status ontologiczny ziem zachodnich a tożsamość społeczna ich mieszkańców. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, Kraków, (265) Sociological theory of region. ESA 10 th Conference: Social, Relations in Turbulent Times. Geneva, (266) Regional identities in post-communist societies. ESA 10 th Conference: Social, Relations in Turbulent Times. Geneva, (267) Globalizacja i jej skutki dla Polski. 5th Colloquium Science & Art in Europe. Otzenhausen, (268) Wzorce wyjaśniania i paradygmaty w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. V Sesja Grupy Badawczej Towarzystwo Lelewelowskie. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, (269) Koncepcje metropolii jako formy miasta i regionu. Konferencja pt. Przestrzeń społeczna metropolii. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, (270) W oczekiwaniu na nowego hegemona. II Ogólnopolski Kongres Politologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, (271) Diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz problemów funkcjonowania i rozwoju tworzącego się bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Ekspertyza dla Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Toruń (272) Two transformations: declared and achieved aims. European Sociological Association, Research Network 36 midterm workshop. University of Tartu, Tartu, (273) Critique and crisis: Enlightenment and the pathogenesis of contemporary Polish social sciences. 11 th European Sociological Association Conference: Crisis, Critique and Change. Turin, (274) Socjologia metropolii. XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Szczecin, (Współautorstwo: Z. Rykiel, J. Wróblewska-Jachna). (275) Higher education and the labour market: a Polish perspective. XVII ISA World Congress of Sociology. Yokohama, (276) Territorial identities in different spatial scales. XVII ISA World Congress of Sociology. Yokohama, (277) Translator Google a jako narzędzie kształtowania przestrzeni społecznej. Ogólnopolska konferencja pt. Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością III edycja. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, (278) Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Socjologia codzienności. Zachowania, rytuały, ceremoniały. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, (279) Civilisation, violence and the state. International Scientific Conference The clash of cililisations in the 21st century. Dubrovnik, (280) Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Konferencja naukowa Władza i miasto. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, (281) Nacjonalizm, tożsamość narodowa i kreacja tożsamości lokalnej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Tradycja dla współczesności pt. Współczesne kreacje tożsamości społeczno-kulturowych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Baranów Sandomierski, Ekspertyzy (282) Rozmieszczenie ludności i przekształcenia miast w świetle przewidywanych procesów urbanizacyjnych. Warszawa 1982: Polska Akademia Nauk, Ekspertyza dla Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. (Współautorstwo: K. Dziewoński, W. Pietraszewski, Z. Rykiel, B. Wełpa). (283) Podstawy koncepcyjne wyznaczania ośrodków administracyjnych. Warszawa 1991: Urząd Rady Ministrów; Zespół do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa, Biuletyn, 10 (lipiec),

16 (284) Prawdopodobne warianty zasięgu i struktury terytorialnej regionu krakowskiego. Kraków 1991: Biuro Rozwoju Krakowa. (285) Region krakowski problemy i koncepcje: aspekty strukturalno-polityczne. Kraków 1991: Biuro Rozwoju Krakowa. (286) Program rozwoju Warszawy. Warszawa 1992: Urząd M. St. Warszawy. (Współautorstwo: P. Korcelli, A. Gawryszewski, E. Iwanicka-Lyrowa, A. Muzioł-Węcławowicz, A. Potrykowska, M. Potrykowski, Z. Rykiel). (287) Recenzja opracowania Proponowane siedziby i zasięgi powiatów, wersja II, styczeń Warszawa 1993: Urząd Rady Ministrów. (Współautorstwo: Z. Rykiel, M. Potrykowski). (288) Diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz problemów funkcjonowania i rozwoju tworzącego się bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Toruń Przedmowy, streszczenia, głosy w dyskusji (289) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Streszczenie pracy doktorskiej. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 6, 1978, 67. (290) Przedmowa; w: Z. Rykiel (red.): Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne, 151, 1989, 7-9. (291) The functioning and the development of Polish human geography. Sociological Abstracts, 37, 1989, 1, (292) Przedmowa; w: Z. Rykiel (red.): Studia z geografii społecznej. Wrocław Warszawa 1991: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, 7-8. (293) Głos w dyskusji; w: K. Handtke (red.): Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1993: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; s , , (294) Głos w dyskusji; w: K. Handtke (red.): Kresy pojęcie i rzeczywistość. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1997, (295) Na marginesie polemiki Piotra Eberhardta. Czasopismo Geograficzne, 2003, 74, 1-2, 127. (296) Dyskusja; w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódź 2005: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; 176, 205, 219. (297) Od Narcyza. Puls, 2 (102), 2007, 9. (298) Nowe techniki w zarządzaniu środowiskowym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6 (701), 2008, (Współautorstwo: E. J. Lipińska, Z. Rykiel). (299) Przedmowa; w: Z. Rykiel (red.): Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych. Rzeszów 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 7-9. (300) Przedmowa; w: Z. Rykiel (red.): Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (301) Normy, a nie punkty. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, 6-9. (302) Norms rather than scores. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, (303) O obawach realistycznie. Odpowiedz na komentarz Andrzeja Werblana. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, (304) Normy i formy. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 2, (305) Norms and forms. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 2, (306) Przedmowa; w: A. Pawłowska, Z. Rykiel: Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (Współautorstwo: A. Pawłowska, Z. Rykiel). (307) Lokalność a uniwersalność. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 3, (308) Locality vs universality. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 3, (309) Normy społeczne a prawne. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 4, (310) Social vs legal norms. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2012, 4,

17 (311) Normy i pozory. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2013, 5, (312) Norms vs appearances. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2013, 5, (313) Przedmowa; w: Z. Rykiel, J. Kinal (red.): Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (Współautorstwo: Z. Rykiel, J. Kinal). (314) Przedmowa; w: Z. Rykiel, J. Kinal (red.): Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (Współautorstwo: Z. Rykiel, J. Kinal). (315) Nowa tożsamość i nowa komunikacja?; w: Z. Rykiel, J. Kinal (red.): Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu. Rzeszów 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (Współautorstwo: J. Kinal, Z. Rykiel). (316) Przedmowa. Wirtualność jako realność; w: Z. Rykiel, J. Kinal (red.): Wirtualność jako realność. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (Współautorstwo: J. Kinal, Z. Rykiel). (317) Głos w dyskusji; w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Łódź 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 57-58, , 167. (318) Przedmowa; w: Z. Rykiel (red.): Przestrzeń społeczna miast i metropolii. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; (319) Zakończenie; w: Z. Rykiel (red.): Przestrzeń społeczna miast i metropolii. Rzeszów 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 129. Recenzje (320) Atlas przemian politycznych świata w XX w; Przegląd Geograficzny, 44, 1972, (321) A. Piskozub: Kształty polskiej przestrzeni; Czasopismo Geograficzne, 43, 1972, (322) Atlas historyczny Polski; wyd. II; Przegląd Geograficzny, 45, 1973, (323) Atlas województwa katowickiego; Przegląd Geograficzny, 45, 1973, (324) Atlas województwa zielonogórskiego; Przegląd Geograficzny, 46, 1974, (325) Strefy wpływów dużych miast w świetle dojazdów do pracy; Przegląd Geograficzny, 47, 1975, (326) Atlas historyczny świata; Przegląd Geograficzny, 48,1976, (327) B. T. Robson: Urban growth: an approach; Przegląd Geograficzny, 48, 1976, (328) E. Weber: Einführung in die Faktorenanalyse; Przegląd Geograficzny, 48, 1976, (329) W. Rakowski: Procesy urbanizacji wsi na przykładzie woj. warszawskiego; Przegląd Geograficzny, 48, 1976, (330) G. F. Pyle et al.: The spatial dynamics of crime; Przegląd Geograficzny, 51, 1979, (331) J. Szczepkowski: Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego. Ewolucja i dynamika; Czasopismo Geograficzne, 51, 1980, (332) Urban-rural migrations in the United States: a symposium; Przegląd Geograficzny, 53, 1981, (333) A. Styś: Rynek usług w ujęciu przestrzennym; Przegląd Geograficzny, 54, 1982, (334) J. Węgleński: Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia; Przegląd Geograficzny, 56, 1984, (335) J. Eyles (ed.): Social geography in international perspective; Przegląd Geograficzny, 59, 1987, (336) B. Jałowiecki: Społeczne wytwarzanie przestrzeni; Czasopismo Geograficzne, 62, 1990,

18 (337) P. Eberhardt: Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie; Czasopismo Geograficzne, 70, 1999, (338) The changing map of Europe. The trajectory Berlin-Poznań-Warsaw. A tribute to Antoni Kukliński. Edited by Ryszard Domański; Studia Regionalne i Lokalne, 1, 1, 2000, (339) P. Eberhardt: Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo- Wschodniej w XX w.; Czasopismo Geograficzne, 72, 2001, (340) G. Węcławowicz: Geografia społeczna miast. Czasopismo Geograficzne, 74, 2003, (341) Tomasz Zarycki & George Kolankiewicz (eds.): Regional Issues in Polish Politics; Europe-Asia Studies, 57, 2005, (342) Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński (eds.): Wymiar i współczesne interpretacje regionu; Europe-Asia Studies, 57, 2005, (343) A. Rachocki: Zrozumieć geomorfologię; Czasopismo Geograficzne, 76, 2005, (344) Język jako zjawisko polityczne (R. Szul: Język Naród Państwo. Język jako zjawisko polityczne; 2009). Sprawy Narodowościowe, 36, 2010, (345) Szkółka myśli geopolitycznej (P. Eberhardt, red.: Problematyka geopolityczna ziem polskich; 2008). Studia Polityczne, 25, 2010, (346) Upadłe państwa. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2011, 1, (347) Kulisy systemu. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 2013, (348) Vratislavia interculturalis. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 2013, (349) Socjalizacja na pograniczu zachodnim. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 2013, (350) Ideological and banal rather than normative nationalism. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 7, 2014, (351) Ekonomia polityczna jako socjologia rozwoju miast. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 7, 2014, Tłumaczenia (352) G.Sautter: Kilka uwag na temat geografii w 1975 roku; Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 4/1979, (353) Loch Lomond. BIGOS, Biuletyn Informacyjny Geograficznej Organizacji Studenckiej, 1/1995, 6. Sprawozdania (354) VIII Kongres Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania (AESOP), Stambuł, VIII.1994 r. Przegląd Geograficzny, 67, 1995, (355) O regionie i regionalizacji. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, 1 (28), luty 1995, 27. Mapy (356) Szkolnictwo podstawowe i średnie; w: Atlas Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1997: Polska Akademia Nauk; pl (Współautorstwo: Z. Rykiel, E. Iwanicka- Lyrowa). (357) Instytucje kulturalne; w: Atlas Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1997: Polska Akademia Nauk; pl (Współautorstwo: Z. Rykiel, E.Iwanicka-Lyrowa). (358) Aglomeracje wielkomiejskie; w: Atlas Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1997: Polska Akademia Nauk; pl Prace popularyzatorskie (359) Geografia społeczna w Polsce. Nowe Książki, 1989, 12, (360) Dzielnica Gocław? Gocław, 1 (3), 2, 1990, 2.

19 (361) Społeczne wytwarzanie przestrzeni i jego rola w geografii społecznej. Nowe Książki, 1990, 1, (362) Moja koncepcja podziału terytorialnego. Życie Warszawy, 124 (14 144), 28 maja 1991, 3. (363) O nowej organizacji terytorialnej kraju. Wspólnota, 17-18/59-60, 24 kwietnia - 4 maja 1991, 6-7. (364) Podział a model państwa. Wspólnota, 25/67, 22 czerwca 1991; 12. (365) Sprawne i funkcjonalne. Nowy podział administracyjny. Gazeta Samorządowa, 19 (58), , s. 9 oraz 21 (60), , 4. (366) Geografia. Ćwiczenia i zadania, kl. VI, semestr I: Geografia fizyczna świata; Ameryka. Warszawa 1993: Koris. (Współautorstwo: Z. Rykiel, K. K. Stanisławski). (367) Geografia. Ćwiczenia i zadania, kl. VII, semestr I: Europa i Azja. Warszawa 1993: Koris. (Współautorstwo: Z. Rykiel, K. K. Stanisławski). (368) Gdzie Rzym, gdzie Krym?... czyli bzdury nie tylko geograficzne. Poznaj Świat, 3/1994 (458), 50. (369) Gdzie Rzym, gdzie Krym?... czyli bzdury nie tylko geograficzne. Poznaj Świat, 1/1995 (459), 32. (370) Gdzie Rzym, gdzie Krym?... czyli bzdury nie tylko geograficzne. Poznaj Świat, 2/1995 (459), 30. (371) Misja magazynu Poznaj Świat. Poznaj Świat, 2/1995 (459), 2. (372) Moja pierwsza. BIGOS, Biuletyn Informacyjny Geograficznej Organizacji Studenckiej, 2/[1996], s. 5. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŁ. (373) Zbigniew Rykiel; w: Złote myśli ludzi wielkiego serca, umysłu, talentu. Przesłania Polaków.. Księga Warszawa: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą ; 265. (374) Nauczyciele akademiccy i studenci nieakademiccy. Forum Akademickie, , (375) Zaścianek. Forum Akademickie, 1 (137), 2005, (376) Nauka jest jedna. Wywiad udzielony Magdalenie Pokrzyńskiej. Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik Społeczności Akademickiej, 2 (130), 2005, (377) Państwo Lubuskie? Puls, 6 (82), 2005, (378) Nie oglądając się na państwo. Wywiad udzielony Konradowi Stanglewiczowi. Puls, 7-8 (83-84), 2005, 4-6. (379) Frustracja, kompleksy i mity. Puls, 11 (87), 2005, (380) Wiara w duchy. Puls, 1 (89), 2006, (381) Układ antyrozwojowy. Forum Akademickie, 1 (149), 2006, (382) Bajania eksperta. Puls, 2 (90), 2006, 11. (383) Miernotom wstęp wzbroniony. Marketing czyli szanse Zielonej Góry. Puls, 3 (91), 2006, (384) Srebrne wargi posła. Puls, 4 (92), 2006, 36. (385) Okres. Puls, 5 (93), 2006, 28. (386) Mieszane uczucia. Puls, 6 (94), 2006, 36. (387) Prawda czyli co? Puls, 7-8 (95-96), 2006, (388) Kapitał bez kapitału. Puls, 7-8 (95-96), 2006, 40. (389) Łono. Puls, 9 (97), 2006, 29. (390) Chęć szczera. Puls, 10 (98), 2006, 36. (391) Rutyna. Puls, 11 (99), 2006, 36. (392) Czy zielonogórzanie mają duszę? Puls, 11 (99), 2006, (393) Porno i inne trudne wyrazy. Puls, 12 (100), 2006, 36. (394) Bóg nie świadczy usług. Puls, 1 (101), 2007, 36. (395) Od promocji do antypromocji. Puls, 1 (101), 2007, (396) Wcześniak. Puls, 2 (102), 2007, (397) Przy krojeniu rzodkiewki. Puls, 2 (102), 2007, 34. (398) Lektura obowiązkowa. Puls, 3 (103), 2007, 12. (399) Wróbelek. Puls, 3 (103), 2007, 36.

20 (400) Humaniści i chómaniści. Puls, 4 (104), 2007, 36. (401) Związek Zawodowy Miernot. Puls, 5 (105), 2007, (402) Sen nocy letniej. Puls, 5 (105), 2007, 36. (403) Z Czerwonej Góry w Zieloną Dziurę. Tygodnik Zielonogórski, , 3. (404) Ziemie Wyzyskane. Puls, 6 (106), 2007, (405) Czujność. Puls, 6 (106), 2007, (406) Ruch w interesie. Balladka o pewnym socjologu. Puls, 7-8 ( ), 2007, (407) Lubieżność i zdradliwość. Puls, 7-8 ( ), 2007, 36. (408) Cytaty i pisaty. Puls, 9 (109), 2007, 36. (409) Ucieczka od i do polityki. Puls, 10 (110), 2007, 19. (410) Złoty róg. Puls, 10 (110), 2007, 36. (411) Trzynastego. Puls, 11 (111), 2007, 36. (412) Wesołych Świąt. Puls, 10 (110), 2007, 36. (413) Spór o wartości naczelne. Puls, 1 (113), 2008, (414) Oddzielnie. Puls, 1 (113), 2008, 36. (415) Zaufanie. Puls, 2 (114), 2008, (416) Katolicy, czyli kto? Puls, 2 (114), 2008, 36. (417) Zaklinanie rzeczywistości. Puls, 3 (115), 2008, (418) Wiara i klucz. Puls, 4 (116), 2008, 32. (419) Misie bure. Puls, 4 (116), 2008, 36. (420) Ograniczone użytkowanie. Puls, 5 (117), 2008, 30. (421) Metale szlachetne. Puls, 6 (118), 2008, 40. (422) Stosunki dobrosąsiedzkie. Puls, 7-8 ( ), 2008, 40. (423) Lista czy język? Forum Akademickie, 1 (185), 2009, Opowiadania socjologizujące (424) Niemal lubuskość korzenie i skrzydła. Puls, 4 (92), 2006, (425) Krople deszczu. Puls, 6 (94), 2006, (426) Zielona Dziura. Puls, 10 (98), 2006, (427) Aniołowie o brudnych skrzydłach. Puls, 12 (100), 2006, (428) Spisani na straty. Puls, 4 (104), 2007, (429) Brzmienia ciszy. Tematy z Szewskiej, 1/2007, (430) Dolina Józefata. Puls, 12 (112), 2007, (431) Obywatelski obowiązek Puls, 9 (121), 2008, (432) Zwierciadło duszy. Tematy z Szewskiej, 1 (3)/2009, (433) Litość Najwyższego. Tematy z Szewskiej, 1 (4)/2010,

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (ze stopniem naukowym) Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM Adres e-mail oraz link do profilu na ResearchGate mierzeja@amu.edu.pl Wykształcenie Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Katarzyna Kulczyńska dr, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) katakul@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Jerzy KITOWSKI, prof. UR tel. 17 872 1694 e-mail: kitowski@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204 Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Finansów

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Wiesław Maik

prof. dr hab. Wiesław Maik prof. dr hab. Wiesław Maik Wydział Turystyki i Geografii, Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii, Zakład Geografii Turystyki, bud. A, pokój 14 adres email: wiesław.maik@byd.pl 1. Wykształcenie (lata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2015 Międzynarodowa konferencja ESA 2015, Europejskie Towarzystwo Socjologiczne, Praga 25-28.08.2015. Differences, Inequalities and Sociological

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Urban Geography

KARTA KURSU. Urban Geography KARTA KURSU Geografia II stopień studia niestacjonarne aktualizacja 2015/2016 Nazwa Nazwa w j. ang. Geografia miast Urban Geography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Agnieszka Kwiatek- Sołtys Zespół

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Magdalena Wdowicka, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) magdalena.wdowicka@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1. Zagadnienia koncepcyjno-teoretyczne i terminologiczne. 2. Szczegóły metodyczne i przykłady historyczne delimitacji (1964-2008).

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

ReNewTown. Problemy odnowy osiedli mieszkaniowych w miastach post-socjalistycznych Europy Środkowej. Grzegorz Węcławowicz

ReNewTown. Problemy odnowy osiedli mieszkaniowych w miastach post-socjalistycznych Europy Środkowej. Grzegorz Węcławowicz This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Problemy odnowy osiedli mieszkaniowych w miastach post-socjalistycznych Europy Środkowej. Grzegorz Węcławowicz Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej)

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Nazwa instytucji Miasto Liczba i nazwy baz EBSCO Rodzaj żródła Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Liczba unikatowych tytułów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Radosław Bul adiunkt Adres e-mail oraz link do proflu na ResearchGate bul@amu.edu.pl, - Wykształcenie 2009-2013 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Łukasz Mikuła, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) mikula@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-SOCP-MIK2-W_pNadGen2F4J4.

Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-SOCP-MIK2-W_pNadGen2F4J4. Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie II Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-MIK2-W_pNadGen2F4J4

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Udział w konferencjach od 2006 r.: 1. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw) referat wygłoszony na konferencji Model

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej Mgr Jadwiga Maślanka Adres: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gagarina 9 87-100 Toruń Telefon: (4856) 6112606; (4856) 6112602 Faks: (4856) 6112605 E-mail:

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo