Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach 2000-2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej Michael Allen Thoene Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach Economic determinants of innovation in the American pharmaceutical industry from 2000 to 2014 (koncepcja rozprawy doktorskiej) Opiekun naukowy dr hab. Andzrzej Buszko, prof. UWM Olsztyn

2 Spis treści 1. Problem badawczy Założenia metodyczne badań Cel badań i hipotezy badawcze Materiał źródłowy i metody badawcze Modelowanie Graficzne Modelowanie matematyczne Wstępne wyniki Stopień zaawansowania pracy Ramowy plan pracy Bibliografia (wybrane pozycje) Życiorys Wykaz dorobku naukowego

3 1. Problem badawczy Trudno jest dziś wyobrazić sobie nasz świat bez nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego i wszystkich świadczeń medycznych, które są z nimi związane. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy choroby które z czasem ulegają nasileniu konieczna jest wizyta u lekarza, wypisanie recepty, a następnie udanie się do apteki. Kilkudniowa skuteczna terapia sprawia że pacjent ulega całkowitemu wyleczeniu. Jednak siedemdziesiąt osiemdziesiąt lat temu, choroba o tym samym przebiegu mogła łatwo zabić pacjenta, gdyż odpowiednie środki nie były wdrożone. Antybiotyki nie zostały odkryte i produkowane masowo, aż do latach czterdziestych (Fleming, 1929; Brown, 2004). Antybiotyki w uprzemysłowionym świecie współczesnym są często brane za pewnik, ale jak będzie wyglądał nasz świat bez nich? Najmniejsze zakażenie może być czynnikiem zagrażającym życiu. Stojąc na chłodnym wietrze, pijąc zimne napoje w chłodny dzień, czy po prostu nie ubierając się wystarczająco ciepło możemy spowodować infekcję gardła poprzez obniżenie odporności. Jeśli infekcja gardła jest wywołana przez bakterie Streptococcus bez podania antybiotyków u pacjenta mogą wystąpić inne powikłania takie jak: płonica, zapalenie powięzi, lub paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego, które mają stosunkowo wysoki wskaźnik zachorowalności (centers for disease control, 2014). Dzieci są szczególnie podatne na paciorkowce, ze względu na ich nie w pełni rozwinięty układ immunologiczny oraz kontakty z innymi dziećmi w środowisku szkolnym (Altemeier, 1998). Ratunkowe leki, takie jak antybiotyki ratują życie na co dzień, podczas gdy szczepienia niemal wykorzeniły takie choroby jak polio czy ospa. Niektóre leki wpłynęły na rewolucję społeczną, przykładem jest tabletka antykoncepcyjna (Lewin, 2010). Badania nad komórkami macierzystymi mają potencjał, w leczeniu stwardnienia rozsianego lub w regeneracji uszkodzonego kręgosłupa. Pozwalają pacjentom stanąć na nogi po raz kolejny. Nowe badania genomowe ukierunkowane na specyficzne mutacje genu znajdujące się w różnych szczepach komórek rakowych, prowadzą do opracowania bardziej ukierunkowanych leków przeciw nowotworowych, które nie wpływają na zdrowe komórki i tkanki pacjentów. (Conrad,et.al, 1995; Achilladelis, 1999). Z wszystkich nowoczesnych leków i metod leczenia dostępnych obecnie na rynku, łatwo jest zapomnieć, że zdecydowana większość jednostek molekularnych, których używamy dziś została opracowana w trakcie lub w drugiej połowie XX wieku. Prawie wszystkie z nich zostały opracowane lub masowo wytwarzane w Stanach Zjednoczonych (Jones, 2011). Dlatego ważne jest, aby przeanalizować amerykańską branżę 3

4 farmaceutyczną, zobaczyć w jakim kierunku to zmierza i opracować lepsze metody i modele w celu optymalizacji rozwoju nowych leków. Więcej nowych leków (znane jako NME New Molecular Entity), prowadzi do rozwoju społeczeństwa które staje się bardziej produktywnym, co z kolei prowadzi do zdrowszej i silniejsze siły roboczej (Stiglitz, 2008).Jest to podstawowym czynnikiem w każdym modelu ekonometrycznego wzrostu z Cobba-Douglasa do Solowa do modelu Mankiw-Romer-Weil (Solow, 1956; Mankiw,et,al, 1992; Romer, 1996). Amerykański przemysł farmaceutyczny jest całkowicie uzależnione od innowacji. Na pozór, przemysł ten ma dość prosty model ekonomiczny. Odkrywa nowe leki( NME), testuje je, składa wniosek o zatwierdzenie do rządu, a następnie są one sprzedawane. Nowe leki NME, są chronione patentem tak, że tylko posiadacze patentu czerpią korzyści przez okres średnio piętnastu lat (Smith, 2014). Zdecydowana większość przychodów w tej branży jest generowana przez opatentowanie NME. Ten model gospodarczy sprawia że, przemysł farmaceutyczny idealnie nadaje się do studiowania innowacji. W przeciwieństwie do większości branż, takich jak auto-producentów czy technologii informacyjnej, nie posiada żadnego zewnętrznego finansowania poza zaangażowanymi w sektorze farmaceutycznym. Wszystkie innowacyjne projekty są finansowane przez bieżące operacje. Ponadto, gdy firma (niezależnie od wielkości) nie wprowadzi nowych innowacyjnych NME, to są one szybko przejęte przez ich konkurentów (Silverman, 2002; Amiryany, et.al., 2012). W związku z tym można powiedzieć, że w branży farmaceutycznej każda firma musi stale wprowadzać innowacje z powodzeniem albo przestanie istnieć. Sektor farmaceutyczny jest ważny pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Oczywiście, nowe leki ratujące życie są ważne z humanitarnego punktu widzenia, ale przemysł produkuje również leki, które promują dobre samopoczucie, zwiększenie siły roboczej co prowadzi do wzrostu produktywności pracowników (Jaffe, 2000; Deng, 2005). Z ekonomicznego punktu widzenia, tylko w USA przemysł farmaceutyczny obsługuje ponad siedem milionów miejsc pracy. W 2009 roku wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 18% PKB. Przewiduje się że wydatki na opiekę zdrowotną w USA, osiągną 37% amerykańskiego PKB w 2050 r. (National Science Board, 2012). Część farmaceutycznych wydatków na opiekę zdrowotną pochodzi ze sprzedaży leków. Przewiduje się osiągnięcie biliona dolarów do roku 2020, co jest prawie dwukrotnym PKB Polski. Najlepsze firmy, takie jak Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Novartis i Eli Lilly mają przychody od 20 do 50 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy każda z wyżej wymienionych firm wydaje od 6 do 10 miliardów dolarów na badania i rozwój w skali roku. Razem, Pfizer, Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, 4

5 Sanofi Roche wydają więcej rocznie na badania i rozwój niż PKB Litwy jak również roczna sprzedaż leków na receptę jest większa niż PKB Irlandii i Czech. (National Science Foundation, 2012; CIA World Factbook, 2014). W związku z tym przemysł farmaceutyczny jest znacznie ważniejszy w porównaniu z dowolnym innym przemysłem pod względem kosztów ludzkich oraz kosztów ekonomicznych. Chociaż istnieją publikacje naukowych o przemyśle farmaceutycznym, to tyko kilka artykułów odnosi się do innowacji w sektorze farmaceutycznym z ekonomicznego punktu widzenia ilościowego. To jest punkt tego projektu badawczego. Projekt planuje wykorzystać wcześniejsze badania wielkich myślicieli, takich jak Solowa, Barro, a zwłaszcza Grilliches (guru MIT i Harvard oparty na innowacyjności gospodarki) i rozszerzać ich pracę oraz rzucić światło na innowacje w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym. Badanie to jest ważne dla branży, ponieważ sektor ten miał problemy z zrównoważeniem rozwoju w ostatnim czasie. W ciągu lat osiemdziesiątych XX wieku, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zmieniła swoje nowe przepisy tak aby umożliwić, lekom genetycznym łatwiejszy dostęp na rynku (FDA, 2010).Rezultat był taki że główna bariera wejścia na rynek dla sektora została zdjęta, a efekty wzrostu konkurencji ze strony wytwórców leków generycznych pokazano na początku dwudziestego pierwszego wieku. Ponieważ średnio nowy lek kosztuje miliard dolarów a średnio tylko jeden na pięć potencjalnych leków zostaje zatwierdzony do sprzedaży, przemysł zaczął skupiać się wyłącznie nad badaniem technologii z bardzo wysoką skutecznością (Silverman, 2002; Kaplan, 2004). Doprowadziło to do tego że obiecujące projekty większego ryzyka są wyłączone z rozwoju. Ponadto sektor zaczął się bardziej skupić na produktach, które mogą rozszerzyć ochronę patentową już istniejących technologii, a nie na rozwoju nowych leków. Wynikiem był wyraźny spadek wniosków o nowych homologacji leków pomiędzy 2000 i 2012 (Mossinghoff, 1999; FDA, 2013). W rzeczywistości, sytuacja stała się tak poważna, że grupy poparcia zwrócił się z petycją do Food and Drug Administration, aby rozpocząć proces zatwierdzenia zmiany przy niektórych rodzajach leków. Problemem jest to, że klasyczny proces zatwierdzania leków w USA i UE wymaga średnio dwunastu lat badań zanim nowy lek może być zatwierdzony. Bardzo długi proces zatwierdzania jest inwestycją wysokiego długoterminowego ryzyka dla tych firm, ale premia za ryzyko została zdyskontowana, ze względu na wzrost konkurencji ze strony producentów leków generycznych (Greene & Herzberg, 2010; McKinsey, 2013). Dodatkowe koszt badań i wysoka stopa niepowodzenia skłoniły wiele firm farmaceutycznych, aby zakończyć poszukiwania nowych istotnych leków, a zamiast tego skupić się na "safe bets (bezpiecznych zakładów). 5

6 Utrata premii za ryzyko dla sektora doprowadziła do cięcia kosztów na leki. Zamiast podejścia o cięciu kosztów więcej sensu ma przeprowadzania analizy, które czynniki mają większe znaczenie dla wydajności i innowacji w tej branży. W ten sposób przemysł może skupić się nad czynnikami, które zapewniają największą innowacyjności, i tym samym zwiększając produkcję przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Celem tego projektu jest zbudowanie takiego modelu. Projekt ten będzie zapożyczony od Grilliches i Barro i będzie wykorzystywał poprzednią pracę jako podstawę do modelowania regresji liniowej innowacyjnego przemysłu. Czynniki mierzalne zostały pobrane z literatury, która jest przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej. Te czynniki ekonomiczne będą testowane do korelacji i związku przyczynowego w zakresie produkcji i innowacji w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym. Nowością jest to, że ten projekt będzie rozszerzał prace Barro, et. in., i będzie można zastosować go w przemyśle farmaceutycznym, aby pomóc w problemach branży zrównoważonego rozwoju (Griliches, 1998; Barro, 1991). Istnieje kilka endogenicznych modeli wzrostu na poziomie krajowym i makroekonomicznym. Niektóre z tych modeli mogą być również stosowany na poziomie sektora lub w przemyśle jako regresja liniowa (Shanks and Zheng, 2006). Ponieważ przemysł farmaceutyczny opiera się na czystej innowacji jako jedyny sposobu zrównoważonego rozwoju (Grabowski, 1990; Styhre, 2006), dopuszczalne jest użyć wyjścia przemysłu jako serwer proxy dla udanych innowacji. Zostanie to omówione pod tym kątem później. Celem tego projektu badawczego jest opracowanie narzędzi do monitorowania i oceny, które czynniki gospodarcze są najważniejsze dla amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można sformułować zalecenia, które mogą pomóc przemysłowi farmaceutycznemu w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju i zapewnienia społeczeństwu nowych jednostek molekularnych (NME), które są wymagane, aby ratować życie. Podsumowując, celem tego projektu będzie: - Znalezienie jak najwięcej wymiernych czynników innowacji z literatury - Rozszerzenie pracy Grilliches i Barro - Użycie poprzedniej pracy jako podstawę modelowania regresji liniowej w celu monitorowania i oceny tej branży innowacji - Badanie korelacji i związku przyczynowego między kluczowymi czynnikami ekonomicznymi i wyjścia / innowacji w amerykański przemysł farmaceutyczny - Z formułowanie zaleceń, które mogą pomóc w przemyśle farmaceutycznym w 6

7 utrzymaniu zrównoważonego rozwoju i zapewnienia społeczeństwu nowych jednostek molekularnych (NME), które są wymagane, aby ratować życie 2. Założenia metodyczne badań 2.1. Cel badań i hipotezy badawcze Głównym celem badań jest określenie znaczenia czynników ekonomicznych na poziomie innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym. Pomoże to przemysłowi skupić swoje zasoby na najbardziej istotnych czynnikach, w celu zwiększenia innowacyjności i wydajność. Celem pracy jest zbadanie wpływu czynników ekonomicznych na poziom innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym. Celem aplikacji jest formułowanie zaleceń, tak aby pomóc sektorowi na rynku w wykorzystaniu swoich zasobów bardziej efektywnie w celu podniesienia poziomu ich innowacyjności. Biorąc pod uwagę powyższe założenia teoretyczne tego projektu badawczego, następujące hipotezy zostały sformułowane: Hipoteza nr 1 Poziom innowacyjności jest silnie dodatnio skorelowane z poziomem sprzedaży stochastycznych w przemyśle farmaceutycznym Hipoteza nr 2 Wybrane czynniki makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom innowacji w branży farmaceutycznej Hipoteza nr 3 Wpływ czynników ekonomicznych na poziom innowacyjności charakteryzuje się dużymi różnicami Luka w wiedzy / Knowledge Gap Chociaż istnieje wiele czynników związanych z innowacjami w literaturze naukowej, do tej pory nie było żadnych liniowych badań regresji tych czynników w odniesieniu do produkcji i innowacji. Ten projekt badawczy będzie wypełnić lukę w wiedzy poprzez stworzenie modelu ekonometrycznego. Testowanie wybranych czynników ekonomicznych w tym modelu w odniesieniu do tego jakie czynniki mają wpływ na produkcję i innowację w branży. 7

8 2.2. Materiał źródłowy i metody badawcze Niniejsze badanie zostało zaplanowane zgodnie z 4 etapami badań z wykorzystaniem następujących metod i narzędzi badawczych. W celu osiągnięcia i weryfikacji zakładanych celów i hipotez. Praca będzie bazowała na następujących metodach: Etap I Metoda: Przegląd i krytyczna analiza polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz aktów prawnych w tym: - Monografii i artykułów naukowych w dziedzinie badań farmaceutycznych, farmaceutycznej literatury biznesu, literatury innowacji, endogennych i egzogennych teorii wzrostu gospodarczego - Literatury historycznej dotyczącej wzrostu i regulacji w przemyśle farmaceutycznym i jej skutków społecznych i gospodarczych. - Regulacji prawnych dotyczących procesu amerykańskiego i europejskiego zatwierdzenia leków Etap II Metoda: Analiza danych wtórnych Analiza danych ekonomicznych dotyczących wejść i wyjść w przemyśle farmaceutycznym. Dane uzyskano z następujących źródeł: - United States Food and Drug Administration (USFDA) - United States Bureau of Economic Analysis (BEA) - United States Bureau of Labor Statistics (BLS) - United States Internal Revenue Service (IRS) - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) - National Science Foundation (NSF) - United States Patent Citation Database - United States Census Bureau Etap III - Budowa modelu ekonometrycznego Kilka metod zostało wykorzystanych w budowie ekonometrycznego narzędzia, które będą wykorzystywane do monitorowania i oceny amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego. - Po pierwsze, graficzne modelowanie branży (na podstawie literatury innowacji) aby zobaczyć ogólny model innowacji z perspektywy czysto wizualnej (Rothwell, 1994; Kline i Rosenberg, 1986). - Po drugie, opracowanie modelu ekonometrycznego na podstawie pomiaru innowacji 8

9 technicznych (Rogers, 1998; OECD, 1997).Model ekonometryczny używa zmiany procentowej w wyjścia dla przemysłu (wzrost przychodów) jako serwer proxy dla innowacji technicznych - wstępne wyniki wskazują na silną korelację między badaniami i wydatkami na rozwój i wyjście (dane własne). - Opracowany model ekonometryczny przyjmuje formę standardową: Y = ao +a 1 X 1 + a 2 X 2...a 8 X 8 Etap IV Badania empiryczne Statystyczna analiza danych pierwotnych Metody statystyki opisowej Metody badania współzależności cech ilościowych i jakościowych - Metody statystyczne stosowane w celu analizy danych zebranych od modelu. Metody statystyczne jakie zastosowano to: - Współczynnik korelacji Spearmana. To narzędzie zostało wybrane spośród wielu innych, należących do klasycznych metod statystycznych w celu zbadania współzależności zjawisk. - Zostały wykorzystane wskaźniki w tym współczynnika korelacji Pearsona, Pearson, Współczynnik korelacji rang Spearmana, Kendal współczynnika korelacji rang i metryki korelacji przy użyciu chi-kwadrat statystyki (test niezależności chi-kwadrat stopy konwergencji Yule, Czuprowa współczynnika konwergencji, Cramer V, C Persona). - Testowanie przyczynowość zostało przeprowadzone za pomocą testu Shapiro-Wilka, a także testu Granger Projekt bada czynniki, pomiędzy latami 1994 i 2013 w odniesieniu do produkcji w amerykańskim sektorze farmaceutycznym. Na szczęście, w tej konkretnej branży możliwe jest wyjście proxy dla innowacji. Powodem jest to, że przemysł uzależniony jest od innowacji w zakresie przychodów i wzrostu (Styhre, 2006). Gdy firma nie ma innowacyjnych nowych produktów, to są one bardzo szybko przejęte przez konkurencję. (OECD, 1997, Kaplan, 2004; Amiryany, et.al., 2012). Ponadto, wstępne dane wskazują na silną korelację pomiędzy wydatkami i wydajnością R & D. Ponieważ są one silnie skorelowane, to dopuszczalne jest stosowanie Y (wyjście) jako proxy dla innowacji w tej konkretnej branży. W fazie przeglądu literatury ponad dwadzieścia różnych potencjalnych czynników ilościowych zostało wybranych dla wspierania innowacji czynników ekonomicznych. Jednak lista została zawężona do ośmiu czynników, głównie do testowania wybrano czynniki, które były czysto ekonomiczne. Poniższy rozdział pokaże główne czynniki występujące w przeglądzie literatury, a następnie omówionych zostanie osiem wybranych. 9

10 Factor Also known as: References Proxy / Data Source Value of Production Technical Labor R&D Knowledge Stock Expectations of rents from innovation, Risk dependent resource allocation, level of consumption Quality of Human Capital, Amount of tacit knowledge, Amount of workers with intellectual capabilities K, Research Capital Cooper, (2007); Emerald Group (2008); Hang Do, Mazzarol, Reboud (2014); Spender, (1993); Styhre, (2006); Balbontin, (1999); Thoene, (2014); Lindgren, Falck, Knudsen (2009) Grilliches, (1994, 1998); Shanks, (2006); Hall, (2009); OECD.stat, (2014) Normal Capital C, Capital Cobb, (1928); Solow, (1956, 1957); Grilliches, (1994, 1998); Mohnen, (1996) Normal labor L, Labor Cobb, (1928); Solow, (1956, 1957); Grilliches, (1994, 1998); Mohnen, (1996) Public Sector Basic Research Dynamic Capability University research, Government funded research, number of scientific Grants, number of Universities cooperating with the industry Technology Portfolio Dynamics, portfolio analysis Zucker, (2002); Tüten & Ascigil, (2014); Hannon, (2013); Molina- Morales & Martinez- Fernandez, (2010); Veugelers & Cassiman, (2005) Kortelainen, Kutvonen, Lättilä (2013); Teece, Pisano, Shuen (1997); Christensen (1997) Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Number of workers with a BA degree or higher / United States Bureau of Labor Statistics Directly measured / OECD Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Directly measured / US National Center for Science and Engineering Statistics (NSF) number of patents as a proxy for dynamic capability / U.S. Patent Citations database (A61K) What is it? The value of shipments in a one year period (which are only phamraceuticals) Work force that can perform the core competencies of the industry amount the industry spends per year on pure Research and Development Classical economic factor (always included in the literature) Classical economic factor (always included in the literature) amount of money the United States government invests in basic scientific Research Number of new patents filed per year. This should show the technology mix Absorptive capacity Absorptive knowledge De Smet, Mention, Torkkeli (2013); Zairi (1995) Success versus failure rates / US Food and Drug Administration Understanding customer and market needs 10

11 Open Innovation Spillovers Time to market Pharmaceutical Publications Mergers and Acquisitions GDP per Capita Inflation Demand for Drugs Licensing, joint ventures, spin-offs, Knowledge spillovers, Positive feedback loop Drug Approval process lag time Meta-data, M&A Activity Relative wealth of the average consumer CPI, PPI, GDP Deflator Current and future possibilities for sales Chesbrough (2003); Podmetina & Smirnova (2013); Sun & Lo (2014); Antikainen, Mäkipää, Ahonen (2010); Chiaroni, Chiesa, Frattini (2009) Cassiman & Veugelers (2002); Jaffe, (2000); **Deng, 2005; Kaplan, (2004); Tornatzky & Klein (1982); Kapoor, Dwivedi, Williams (2014) Amiryany, Huysman, de Man, Cloodt (2012); Barro, (1991); Phusavat, et. al. (2012) Haslag & Hsu, (2012) Ehrlich & Yin, (2013) Amount of licensing, jointventures and outsourcing / Intermediate purchases cost - US Bureau of Economic Analysis Number of forward patent citations / U.S. Patent Citations database (A61K) Average drug approval time / US Food and Drug Administration publications with the topic of pharmaceutical / Web of Science Yearly value of M&A activity / Thomson Institute for Mergers Acquisitions & Alliances Directly measured / US DEA and the WorldBank Directly measured / US Dept. of Labor Statistics Demographics (aging) of the Population / US National Census Data Amount of technology between the industry and other industries. Economic events that have unintended consequences Length of time between innovation and its availability in the market Number of publications with pharmaceutical as a topic Value of Merger and Acquisition activity in the industry Share of the national wealth Increases in consumer and producer prices Current and future possibilities for sales 11

12 Connectivity of the General Population Unemployment Rate Corporate Tax Rates Strength of the US Dollar Information technology awareness, connectivity Involuntary and voluntary unemployment rates Tax rate Monetary policy with the exclusion of inflation Pick & Azari, (2011); Mineikaitė, (2011) Ayres & Freire, (2014) de Mello, et.al, (2012); Lister, 1987) Daly & Kearney, (1998) Amount of Internet Access / United States Census Data Directly measured / US Bureau of Labor Statistics Directly Measured / US Internal Revenue Service USD / Euro exchange rate / Bloomberg How well informed is the general population Yearly rate of unemployment Tax Burden shouldered by the industry The strength of the dollar as compared to the Euro Jak można zauważyć, jest to raczej wyczerpująca informacja z literatury dotycząca czynników ilościowych, które mogą mieć wpływ na przemysł farmaceutyczny. Ponadto, istnieje co najmniej sto innych potencjalnych czynników, które są bardziej jakościowe i nie mogą być mierzone przy użyciu obecnie dostępnych metod. Ta lista czynników została zawężona do ośmiu czynników, które mają być stosowane w modelu ekonometrycznym. Są to: -a 1 X 1 = GDP per Capita = Względna zamożność przeciętnego konsumenta. Jest to średnia krajowa część majątku narodowego na każdego obywatela. Od kiedy opatentowane leki na receptę są drogie, zarobki przeciętnego konsumenta może być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane zostały opublikowane przez amerykańską DEA i WorldBank -a 2 X 2 = Spillovers = Wydarzenia gospodarcze, które mają niezamierzone konsekwencje = Sprzedawanie leków przynosi nie tylko dochody dla przemysłu, ale również pobudza postępy naukowe i promuje zdrowie siły roboczej. Takie skutki niepożądane mogą być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Dane te są publikowane w amerykańskiej bazie danych patentów cytatów jako cytowań patentów??. -a 3 X 3 = Technical Labor = jest to siła robocza, która może wykonywać podstawowe kompetencje przemysłu. Liczba pracowników z wykształceniem licencjackim lub wyższym zatrudnionych w przemyśle może być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w 12

13 stanie wykonać i zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane opublikowane przez United States Bureau of Labor Statistics -a 4 X 4 = Demand for Drugs = Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na leki. Czy popyt na nowe leki jest czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji? W populacji Stanów Zjednoczonych na przestrzeni wieków, popyt na leki wzrośnie od kiedy starsi ludzie będą używać znacznie więcej leków na receptę niż jakakolwiek inna grupia demograficzna (Gurwitz, 2004). Dane demograficzne są dostępne w United States Census Bureau. -a 5 X 5 = Public Sector Basic Research = ilość pieniędzy, których rząd Stanów Zjednoczonych inwestuje w podstawowe badania naukowe. Czy ilość funduszy od rządu federalnego na podstawowe badania jest czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji? Te dane są opublikowane przez US National Science Foundation. -a 6 X 6 = Dynamic Capability = Jest to mieszanka technologii przemysłu w jakimkolwiek czasie. Czynnik ten może być wyliczony w przybliżeniu z liczby nowych patentów rocznie. To powinno pokazać połączenie technologii przemysłu. Podobne badania przeprowadzono na przemyśle telekomunikacyjnym. Te dane są opublikowane przez Database Stany Zjednoczone patent Cytaty -a 7 X 7 = Open Innovation = Jest to przedmiot ostatnich intensywnych badań innowacyjnych na świecie. Jest to kwota technologii dzielona między przemysłem i gałęziami przemysłu. Dla przemysłu farmaceutycznego, zewnętrznym źródłem są otwarte innowacje.przemysł sprzedaje swój produkt końcowy bezpośrednio konsumentom. Dlatego ilość produktów oraz badania zlecone mogą być ich otwartą innowacją. Można wykorzystać pośredni koszt zgłoszony przez United States Bureau of Economic Analysis jako pełnomocnik. -a 8 X 8 = Time to Market = Czas między powstaniem innowacji a jej dostępnością na rynku ostatnio wydaje się być wielkim problemem w przemyśle i różnych grupach poparcia. Te długie opóźnienia mogą być decydującym czynnikiem, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane zostały opublikowane przez US Food and Drug Administration. 13

14 2.2.1 Modelowanie Graficzne Model graficzny przeprowadzono w celu przeglądu, jak działa przemysł. Z literatury o innowacji, przeanalizowane zostały podstawowe modele, w tym model "Rynek-pull". Według modelu, potrzeby na rynku są na pierwszym miejscu. Potrzeba ta wniesie zmiany, gdzie produkty zostaną opracowane i będą spełniać potrzeby, jest produkowany i sprzedawany (Rothwell, 1994). See figure Figure 2.2.1a: Model Market-Pull. Model ten bierze pod uwagę tworzenie siły rynkowej, należy stwierdzić rodzaj badań i rozwoju. Potem, kiedy produkt zostanie opracowany, aby zaspokoić potrzeby, jest produkowany i sprzedawany. Source: Rothwell Wadą takiego modelu jest to, że nie bierze się tu pod uwagę informacji o wynikach. Na przykład, jak produkt jest produkowany, producent może natknąć się na nieprzewidziane problemy oraz ich poprawki. Informacja ta następnie wraca i wpływa na proces. Bardziej nowoczesny i skomplikowany model to model łańcucha powiązanych innowacji. Jest to model, który wykazuje stałą pętlę wyników między każdym z etapów procesu. Jest to najbardziej złożony model innowacji, które zostały opracowane do tej pory (Kline & Rosenberg, 1986). Figure 2.2.1b: Uproszczony łańcuchowy model Innowacji. Model ten dotyczy badań aktualnej wiedzy i modelu rynku-pull. Źródło: Kline & Rosenberg 14

15 W celu prawidłowego przedstawienia modelu przemysłu farmaceutycznego, obydwa te modele zostały połączone. Ogólny i bardzo złożony model przemysłu jest przedstawiony poniżej. Figure 2.2.1c: Łańcuchowy Model Innowacji dla Przemysłu Farmaceutycznego. Na górze znajduje się na liście klasyczne Pull-MODEL, ale teraz są pętle zwrotne. Innowacje nowych leków mogą także bezpośrednio wpływać na bieżące badania i rozwój z bezpośrednim wynikiem. Społeczne efekty zewnętrzne są także interesujące, ponieważ te nowe technologie mogą wpływać na wszystkie czynniki na początku modelu. Efekty finansowe i efekty zewnętrzne mogą również wpływają na siebie nawzajem, z efektami finansowymi włącznie. (Source: Own Data) Ten "duży obraz" ekonomiki przemysłu farmaceutycznego jest zbyt skomplikowany dla tego projektu, aby uczyć się w całości. Dlatego projekt ten będzie koncentrować się na kluczowym modelu ekonomicznego przemysłu, który znajduje się na zacienionym obszarze. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko zacieniony obszar powstanie model graficzny przypominający ten znajdujący się poniżej. Za pomocą wybranych ośmiu mierzalnych czynników, wyżej opisanych, możemy zbadać korelację i przyczynowość tych elementów z innowacją. 15

16 Figure 2.2.1d: Uproszczony łańcuchowy model innowacji dla przemysłu farmaceutycznego. Na górze znajduje się klasyczny Pull-model z wynikami zwrotnymi. Projekt ten będzie analizować procesy w zacienionych obszarach. (Żródło: Own Data) modelowanie matematyczne Matematyczne modelowanie jest ważne dla ekonomistów na wszystkich poziomach. Modele ekonometryczne mogą być stosowane na poziomie firmy, na poziomie przemysłu i na poziomie makroekonomicznym. Każdy ekonomista może próbować oceniać różne aspekty z różnych powodów. Projekt ten będzie koncentrować się na poziomie przemysłu i sektora, i będzie wykorzystywać techniki makroekonomiczne. Pierwszy model funkcji produkcji to Cobba-Douglasa. Model udało się pomyślnie oszacować jak elastycznie wykorzystać go w pracy (Cobb & Douglas, 1928; Epstein, 1987; Slichter, 1928). W 1940 roku, Cobb i Douglas udało się zmodyfikować swoje pierwotne równanie poprzez umożliwienie pracy i kapitału, aby być niezależnymi od siebie i osiągnąć dobrą wydajność. Główną wadą funkcji produkcji Cobba-Douglasa była niezdolność do czynienia wystarczających obserwacji, a tym samym do zmniejszania wielkości próbki. Jednak Douglas był w stanie wykorzystać statystyki z United States Census Bureau i dać znacznie większe próby. Słynna funkcja produkcji Cobba- Douglasa jest przedstawiona poniżej: 16

17 1) Y = A* C α * L β 1948 Klasyczna funkcja produkcji Cobba-Douglasa Wyniki zostały opublikowane w 1947 roku i stały się klasyczną funkcją produkcji, która jest podstawą w modelach wzrostu gospodarczego; Najbardziej znany jest model Solowa i model Romera (Douglas, 1948; McCombie, 1998; Fisher, 1969; Phillips, 1986). Niemal natychmiast po przyjęciu funkcji produkcji Cobba-Douglasa w późnych latach 1940, naukowcy zaczęli używać go jako podstawy do opracowania kolejnych narzędzi badawczych. Być może najbardziej znanym z nich jest model wzrostu Solowa (lub Solowa- Swan) (Solow, 1956, Swan, 1956). Solow otrzymał Nagrodę Nobla za swoją pracę w 1990 roku. Pochodne do tego projektu matematycznie odnoszą się bardziej do pracy wykonanej przez Zvi Griliches, który kształcił się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, był profesorem na Uniwersytecie Harvarda. Praca Griliches koncentruje się głównie na zmianach technicznych, roli wydatków na badania i rozwój (szczególnie w odniesieniu do modelu Cobba-Douglasa) i dyfuzji innowacji technologicznych w całym społeczeństwie (Diamond, 2004). W 1998 roku Profesor Griliches skrytykował pracę Solowa, argumentując, że niewiadomych Solowa było tak dużo, że cały model był niebezpiecznie niedokładny. Dlatego Grilliches wprowadził nowy termin do modelu Solowa (który z kolei jest oparty na funkcji produkcji Cobba-Douglasa) o nazwie "K". K jest to zasób kapitału wiedzy (stock of knowledge capital). Poprzez dodanie nowego terminu do modelu Solowa, Grilliches wprowadził elastyczne wyjście dla innowacji. Od 1990 roku naukowcy manipulowali modelem Grilliches, w celu zbadania innowacji. Australijski rząd zainwestował w badania innowacji, finansując prace Shanks i Zheng, którzy pracowali jak matematycznie zmienić zmodyfikowany model Solowa do równania liniowego (Shanks & Zeng, 2006). Można matematycznie dodawać czynniki do równania z elastyczności wyjściowych (Output elasticities) i badania tych czynników w stosunku do wyjściowego lub wielokrotnego czynnika produktywności. Zatem, projekt ten nie tylko opisuje model regresji liniowej, która może być wykorzystana do analizy ekonometrycznej, ale również uzyskuje model z Solowa poprzez pracę Zvi Grilliches. Mimo, że głównym zadaniem tego projektu jest analiza, które czynniki są najbardziej odpowiedzialne za wspieranie innowacji w branży farmaceutycznej, autor starał się wykraczać poza to, co jest oczekiwane i rzeczywiście udowodnić matematyczne podstawy oparte na najnowszej literaturze naukowej. Ponadto, badania przypadku modeli regresji 17

18 liniowej innych branżach są również prezentowane. Ten projekt jest zgodny z badaniami, jak również jest zgodny z podstawami matematyki poza ekonomią. 18

19 2.3 Wstępne wyniki / Preliminary Results Aż do tego punktu wstępne wyniki wykazały, że niektóre czynniki z pewnością są skorelowane z założeniami, podczas gdy inne nie. Wstępne badanie korelacji statystycznej dokonano na podstawach opóźnionych czasowo. Dane czynników zaczerpnięte już w 1994 były testowane pod kątem korelacji z produkcji z 2011 roku. Korelacja była badana każdego roku od 1994 do 2011 roku, w celu zbadania korelacji z R2 skorygowanym. Wstępne wyniki wskazują na silną korelację między wydatkami R & D i wydajnością, jak również wydatkami rządowymi w sektorze publicznym oraz wydajnością. Powyższe wyniki pokazują, że wydatki są związane z wydajnością. Od kiedy wydatki na badania i rozwój są uważane za wkład działalności innowacyjnej przez OECD w Podręczniku Oslo, ten projekt może użyć produkcji jako wyjścia dla innowacji (OECD, 1997). Jest to również zgodne z literaturą naukową, która bardzo często myli wydatki z badaniami i rozwojem innowacji. Dwa są powiązane, ale nie wszystkie projekty R & D prowadzą do innowacji. Dlatego te dwa nie są dokładnie równoważne (Kaplan, 2004, Rogers, 1998). Wstępne wyniki są przedstawione poniżej. Jest to arkusz kalkulacyjny Excel zawierający podsumowanie wyników wielokrotnej regresji liniowej. Zmiana procentowa produkcji w każdym roku została porównana do procentowej zmiany czynników do roku. Tylko statystycznie istotne (p <0,05) R 2 Adj. podano wartości. Wyniki są przedawnione, ponieważ przemysł ma obowiązek do inwestowania w czynnik kilka lat przed oczekiwanym efektem. Arkusz kalkulacyjny pokazuje rok, gdzie czynnik dodano do miejsca w pierwszej kolumnie. Są to lata 2011 przez Istnieje pięć potencjalnych czynników, które są testowane, ich tytuły znajdują się powyżej numerów. Czynniki R 2 mające wartość większą niż 0,6, uznano za pozytywną korelację, a R 2 mające wartość mniejszą niż 0,4 nie uważa się za skorelowane. 19

20 Jak widać we wstępnych danych, wydatki na badania i rozwój finansowane ze środków publicznych na badania podstawowe wykazały istotną korelację, ale dopiero po kilku latach od pierwotnych nakładów. Jest to zgodne z tym, czego większość analityków się spodziewać. Prawdą nie okazał się być fakt, iż wydatki publiczne na naukę wykazują również istotną korelację. Niektóre badania wykonane przez Zucker, et.al. zostały ukryte ze względu na wymóg patentów i szeregu nowych produktów w przygotowaniu, jednak jest to pierwsza analiza regresji, aby pokazać, że dotacje rządowe na naukę mają wpływ na przemysł farmaceutyczny (Zucker, et.al., 2002). Co ciekawe, wartość produkcji pokazuje sporadyczną korelację do innowacji i wydajności. Wartość produkcji jest wartością asortymentu produktów, w które zarząd zdecydował się zainwestować. Niestety, wartość produkcji nie została uwzględniona jako jeden z czynników, które mają być testowane w końcowej fazie, w związku z czym nie jest to "czysty" czynnik ekonomiczny. Również regularny kapitał i praca nie wykazały korelacji ogólnie do produkcji i innowacji. Jest to interesujące z historycznego punktu widzenia, od kiedy Cobb i Douglas wykorzystywali wyłącznie kapitał i pracę jako ich czynniki związane z wydajnością. Wstępne wyniki są zachęcające. Warto jest zrealizować tę pracę i przetestować osiem wyżej wymienionych czynników i ich ewentualny wpływ na przemysł. 20

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Optymalna stopa podatkowa a wzrost gospodarczy. Łukasz Nitecki

Optymalna stopa podatkowa a wzrost gospodarczy. Łukasz Nitecki Optymalna stopa podatkowa a wzrost gospodarczy Łukasz Nitecki Zagregowana funkcja produkcji: Y=AK K=S- K S=I= Y Gdzie: Y PKB A współczynnik stosunku przyrostu PKB do kapitału S oszczędności - współczynnik

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Kongres Rozwoju Edukacji

Kongres Rozwoju Edukacji Irena E.Kotowska Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy Kongres Rozwoju Edukacji 18-19 listopada

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja dr n. med. Krzysztof Kurek, Pracodawcy RP, LUX MED Konferencja Prawo i Finanse 2015 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pięć zjawisk odmieniających

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej A. Jeleński, Sz. Plasota open access Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej Andrzej Jeleński, Szymon Plasota Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska

Bardziej szczegółowo

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Barbara Liberda prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Konferencja Długoterminowe oszczędzanie Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym Globalne przychody sektora kosmicznego wynoszą 180 mld USD rocznie. 39% tej

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Czerwiec 2015 Total spending on health, % GDP Całkowite wydatki na ochronę zdrowia Polska

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja i nierówności na świecie. Modele neoklasyczne czy Ak? Zaawansowana makroekonomia Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Konwergencja i nierówności na świecie. Modele neoklasyczne czy Ak? Zaawansowana makroekonomia Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Konwergencja i nierówności na świecie. Modele neoklasyczne czy Ak? Zaawansowana makroekonomia Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Na ostatnich zajęciach poznaliśmy model pokazujący znaczenie wydatków i podatków

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Mikroekonomia, Finanse Nie 1 ECTS

Semestr zimowy Mikroekonomia, Finanse Nie 1 ECTS KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-271z Funkcjonowanie firmy w warunkach konkurencji THE FIRM IN A

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA D I D A C T I C S O F M A T H E M A T I C S No. 8 (12) 2011 STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA Abstract. The paper demonstrates

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić Warszawa, 27.10.2015 Kryteria podejmowania decyzji Art. 12 Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo