Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach 2000-2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej Michael Allen Thoene Ekonomiczne uwarunkowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym na przykładzie USA w latach Economic determinants of innovation in the American pharmaceutical industry from 2000 to 2014 (koncepcja rozprawy doktorskiej) Opiekun naukowy dr hab. Andzrzej Buszko, prof. UWM Olsztyn

2 Spis treści 1. Problem badawczy Założenia metodyczne badań Cel badań i hipotezy badawcze Materiał źródłowy i metody badawcze Modelowanie Graficzne Modelowanie matematyczne Wstępne wyniki Stopień zaawansowania pracy Ramowy plan pracy Bibliografia (wybrane pozycje) Życiorys Wykaz dorobku naukowego

3 1. Problem badawczy Trudno jest dziś wyobrazić sobie nasz świat bez nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego i wszystkich świadczeń medycznych, które są z nimi związane. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy choroby które z czasem ulegają nasileniu konieczna jest wizyta u lekarza, wypisanie recepty, a następnie udanie się do apteki. Kilkudniowa skuteczna terapia sprawia że pacjent ulega całkowitemu wyleczeniu. Jednak siedemdziesiąt osiemdziesiąt lat temu, choroba o tym samym przebiegu mogła łatwo zabić pacjenta, gdyż odpowiednie środki nie były wdrożone. Antybiotyki nie zostały odkryte i produkowane masowo, aż do latach czterdziestych (Fleming, 1929; Brown, 2004). Antybiotyki w uprzemysłowionym świecie współczesnym są często brane za pewnik, ale jak będzie wyglądał nasz świat bez nich? Najmniejsze zakażenie może być czynnikiem zagrażającym życiu. Stojąc na chłodnym wietrze, pijąc zimne napoje w chłodny dzień, czy po prostu nie ubierając się wystarczająco ciepło możemy spowodować infekcję gardła poprzez obniżenie odporności. Jeśli infekcja gardła jest wywołana przez bakterie Streptococcus bez podania antybiotyków u pacjenta mogą wystąpić inne powikłania takie jak: płonica, zapalenie powięzi, lub paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego, które mają stosunkowo wysoki wskaźnik zachorowalności (centers for disease control, 2014). Dzieci są szczególnie podatne na paciorkowce, ze względu na ich nie w pełni rozwinięty układ immunologiczny oraz kontakty z innymi dziećmi w środowisku szkolnym (Altemeier, 1998). Ratunkowe leki, takie jak antybiotyki ratują życie na co dzień, podczas gdy szczepienia niemal wykorzeniły takie choroby jak polio czy ospa. Niektóre leki wpłynęły na rewolucję społeczną, przykładem jest tabletka antykoncepcyjna (Lewin, 2010). Badania nad komórkami macierzystymi mają potencjał, w leczeniu stwardnienia rozsianego lub w regeneracji uszkodzonego kręgosłupa. Pozwalają pacjentom stanąć na nogi po raz kolejny. Nowe badania genomowe ukierunkowane na specyficzne mutacje genu znajdujące się w różnych szczepach komórek rakowych, prowadzą do opracowania bardziej ukierunkowanych leków przeciw nowotworowych, które nie wpływają na zdrowe komórki i tkanki pacjentów. (Conrad,et.al, 1995; Achilladelis, 1999). Z wszystkich nowoczesnych leków i metod leczenia dostępnych obecnie na rynku, łatwo jest zapomnieć, że zdecydowana większość jednostek molekularnych, których używamy dziś została opracowana w trakcie lub w drugiej połowie XX wieku. Prawie wszystkie z nich zostały opracowane lub masowo wytwarzane w Stanach Zjednoczonych (Jones, 2011). Dlatego ważne jest, aby przeanalizować amerykańską branżę 3

4 farmaceutyczną, zobaczyć w jakim kierunku to zmierza i opracować lepsze metody i modele w celu optymalizacji rozwoju nowych leków. Więcej nowych leków (znane jako NME New Molecular Entity), prowadzi do rozwoju społeczeństwa które staje się bardziej produktywnym, co z kolei prowadzi do zdrowszej i silniejsze siły roboczej (Stiglitz, 2008).Jest to podstawowym czynnikiem w każdym modelu ekonometrycznego wzrostu z Cobba-Douglasa do Solowa do modelu Mankiw-Romer-Weil (Solow, 1956; Mankiw,et,al, 1992; Romer, 1996). Amerykański przemysł farmaceutyczny jest całkowicie uzależnione od innowacji. Na pozór, przemysł ten ma dość prosty model ekonomiczny. Odkrywa nowe leki( NME), testuje je, składa wniosek o zatwierdzenie do rządu, a następnie są one sprzedawane. Nowe leki NME, są chronione patentem tak, że tylko posiadacze patentu czerpią korzyści przez okres średnio piętnastu lat (Smith, 2014). Zdecydowana większość przychodów w tej branży jest generowana przez opatentowanie NME. Ten model gospodarczy sprawia że, przemysł farmaceutyczny idealnie nadaje się do studiowania innowacji. W przeciwieństwie do większości branż, takich jak auto-producentów czy technologii informacyjnej, nie posiada żadnego zewnętrznego finansowania poza zaangażowanymi w sektorze farmaceutycznym. Wszystkie innowacyjne projekty są finansowane przez bieżące operacje. Ponadto, gdy firma (niezależnie od wielkości) nie wprowadzi nowych innowacyjnych NME, to są one szybko przejęte przez ich konkurentów (Silverman, 2002; Amiryany, et.al., 2012). W związku z tym można powiedzieć, że w branży farmaceutycznej każda firma musi stale wprowadzać innowacje z powodzeniem albo przestanie istnieć. Sektor farmaceutyczny jest ważny pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Oczywiście, nowe leki ratujące życie są ważne z humanitarnego punktu widzenia, ale przemysł produkuje również leki, które promują dobre samopoczucie, zwiększenie siły roboczej co prowadzi do wzrostu produktywności pracowników (Jaffe, 2000; Deng, 2005). Z ekonomicznego punktu widzenia, tylko w USA przemysł farmaceutyczny obsługuje ponad siedem milionów miejsc pracy. W 2009 roku wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 18% PKB. Przewiduje się że wydatki na opiekę zdrowotną w USA, osiągną 37% amerykańskiego PKB w 2050 r. (National Science Board, 2012). Część farmaceutycznych wydatków na opiekę zdrowotną pochodzi ze sprzedaży leków. Przewiduje się osiągnięcie biliona dolarów do roku 2020, co jest prawie dwukrotnym PKB Polski. Najlepsze firmy, takie jak Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Novartis i Eli Lilly mają przychody od 20 do 50 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy każda z wyżej wymienionych firm wydaje od 6 do 10 miliardów dolarów na badania i rozwój w skali roku. Razem, Pfizer, Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, 4

5 Sanofi Roche wydają więcej rocznie na badania i rozwój niż PKB Litwy jak również roczna sprzedaż leków na receptę jest większa niż PKB Irlandii i Czech. (National Science Foundation, 2012; CIA World Factbook, 2014). W związku z tym przemysł farmaceutyczny jest znacznie ważniejszy w porównaniu z dowolnym innym przemysłem pod względem kosztów ludzkich oraz kosztów ekonomicznych. Chociaż istnieją publikacje naukowych o przemyśle farmaceutycznym, to tyko kilka artykułów odnosi się do innowacji w sektorze farmaceutycznym z ekonomicznego punktu widzenia ilościowego. To jest punkt tego projektu badawczego. Projekt planuje wykorzystać wcześniejsze badania wielkich myślicieli, takich jak Solowa, Barro, a zwłaszcza Grilliches (guru MIT i Harvard oparty na innowacyjności gospodarki) i rozszerzać ich pracę oraz rzucić światło na innowacje w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym. Badanie to jest ważne dla branży, ponieważ sektor ten miał problemy z zrównoważeniem rozwoju w ostatnim czasie. W ciągu lat osiemdziesiątych XX wieku, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zmieniła swoje nowe przepisy tak aby umożliwić, lekom genetycznym łatwiejszy dostęp na rynku (FDA, 2010).Rezultat był taki że główna bariera wejścia na rynek dla sektora została zdjęta, a efekty wzrostu konkurencji ze strony wytwórców leków generycznych pokazano na początku dwudziestego pierwszego wieku. Ponieważ średnio nowy lek kosztuje miliard dolarów a średnio tylko jeden na pięć potencjalnych leków zostaje zatwierdzony do sprzedaży, przemysł zaczął skupiać się wyłącznie nad badaniem technologii z bardzo wysoką skutecznością (Silverman, 2002; Kaplan, 2004). Doprowadziło to do tego że obiecujące projekty większego ryzyka są wyłączone z rozwoju. Ponadto sektor zaczął się bardziej skupić na produktach, które mogą rozszerzyć ochronę patentową już istniejących technologii, a nie na rozwoju nowych leków. Wynikiem był wyraźny spadek wniosków o nowych homologacji leków pomiędzy 2000 i 2012 (Mossinghoff, 1999; FDA, 2013). W rzeczywistości, sytuacja stała się tak poważna, że grupy poparcia zwrócił się z petycją do Food and Drug Administration, aby rozpocząć proces zatwierdzenia zmiany przy niektórych rodzajach leków. Problemem jest to, że klasyczny proces zatwierdzania leków w USA i UE wymaga średnio dwunastu lat badań zanim nowy lek może być zatwierdzony. Bardzo długi proces zatwierdzania jest inwestycją wysokiego długoterminowego ryzyka dla tych firm, ale premia za ryzyko została zdyskontowana, ze względu na wzrost konkurencji ze strony producentów leków generycznych (Greene & Herzberg, 2010; McKinsey, 2013). Dodatkowe koszt badań i wysoka stopa niepowodzenia skłoniły wiele firm farmaceutycznych, aby zakończyć poszukiwania nowych istotnych leków, a zamiast tego skupić się na "safe bets (bezpiecznych zakładów). 5

6 Utrata premii za ryzyko dla sektora doprowadziła do cięcia kosztów na leki. Zamiast podejścia o cięciu kosztów więcej sensu ma przeprowadzania analizy, które czynniki mają większe znaczenie dla wydajności i innowacji w tej branży. W ten sposób przemysł może skupić się nad czynnikami, które zapewniają największą innowacyjności, i tym samym zwiększając produkcję przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Celem tego projektu jest zbudowanie takiego modelu. Projekt ten będzie zapożyczony od Grilliches i Barro i będzie wykorzystywał poprzednią pracę jako podstawę do modelowania regresji liniowej innowacyjnego przemysłu. Czynniki mierzalne zostały pobrane z literatury, która jest przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej. Te czynniki ekonomiczne będą testowane do korelacji i związku przyczynowego w zakresie produkcji i innowacji w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym. Nowością jest to, że ten projekt będzie rozszerzał prace Barro, et. in., i będzie można zastosować go w przemyśle farmaceutycznym, aby pomóc w problemach branży zrównoważonego rozwoju (Griliches, 1998; Barro, 1991). Istnieje kilka endogenicznych modeli wzrostu na poziomie krajowym i makroekonomicznym. Niektóre z tych modeli mogą być również stosowany na poziomie sektora lub w przemyśle jako regresja liniowa (Shanks and Zheng, 2006). Ponieważ przemysł farmaceutyczny opiera się na czystej innowacji jako jedyny sposobu zrównoważonego rozwoju (Grabowski, 1990; Styhre, 2006), dopuszczalne jest użyć wyjścia przemysłu jako serwer proxy dla udanych innowacji. Zostanie to omówione pod tym kątem później. Celem tego projektu badawczego jest opracowanie narzędzi do monitorowania i oceny, które czynniki gospodarcze są najważniejsze dla amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można sformułować zalecenia, które mogą pomóc przemysłowi farmaceutycznemu w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju i zapewnienia społeczeństwu nowych jednostek molekularnych (NME), które są wymagane, aby ratować życie. Podsumowując, celem tego projektu będzie: - Znalezienie jak najwięcej wymiernych czynników innowacji z literatury - Rozszerzenie pracy Grilliches i Barro - Użycie poprzedniej pracy jako podstawę modelowania regresji liniowej w celu monitorowania i oceny tej branży innowacji - Badanie korelacji i związku przyczynowego między kluczowymi czynnikami ekonomicznymi i wyjścia / innowacji w amerykański przemysł farmaceutyczny - Z formułowanie zaleceń, które mogą pomóc w przemyśle farmaceutycznym w 6

7 utrzymaniu zrównoważonego rozwoju i zapewnienia społeczeństwu nowych jednostek molekularnych (NME), które są wymagane, aby ratować życie 2. Założenia metodyczne badań 2.1. Cel badań i hipotezy badawcze Głównym celem badań jest określenie znaczenia czynników ekonomicznych na poziomie innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym. Pomoże to przemysłowi skupić swoje zasoby na najbardziej istotnych czynnikach, w celu zwiększenia innowacyjności i wydajność. Celem pracy jest zbadanie wpływu czynników ekonomicznych na poziom innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym. Celem aplikacji jest formułowanie zaleceń, tak aby pomóc sektorowi na rynku w wykorzystaniu swoich zasobów bardziej efektywnie w celu podniesienia poziomu ich innowacyjności. Biorąc pod uwagę powyższe założenia teoretyczne tego projektu badawczego, następujące hipotezy zostały sformułowane: Hipoteza nr 1 Poziom innowacyjności jest silnie dodatnio skorelowane z poziomem sprzedaży stochastycznych w przemyśle farmaceutycznym Hipoteza nr 2 Wybrane czynniki makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom innowacji w branży farmaceutycznej Hipoteza nr 3 Wpływ czynników ekonomicznych na poziom innowacyjności charakteryzuje się dużymi różnicami Luka w wiedzy / Knowledge Gap Chociaż istnieje wiele czynników związanych z innowacjami w literaturze naukowej, do tej pory nie było żadnych liniowych badań regresji tych czynników w odniesieniu do produkcji i innowacji. Ten projekt badawczy będzie wypełnić lukę w wiedzy poprzez stworzenie modelu ekonometrycznego. Testowanie wybranych czynników ekonomicznych w tym modelu w odniesieniu do tego jakie czynniki mają wpływ na produkcję i innowację w branży. 7

8 2.2. Materiał źródłowy i metody badawcze Niniejsze badanie zostało zaplanowane zgodnie z 4 etapami badań z wykorzystaniem następujących metod i narzędzi badawczych. W celu osiągnięcia i weryfikacji zakładanych celów i hipotez. Praca będzie bazowała na następujących metodach: Etap I Metoda: Przegląd i krytyczna analiza polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz aktów prawnych w tym: - Monografii i artykułów naukowych w dziedzinie badań farmaceutycznych, farmaceutycznej literatury biznesu, literatury innowacji, endogennych i egzogennych teorii wzrostu gospodarczego - Literatury historycznej dotyczącej wzrostu i regulacji w przemyśle farmaceutycznym i jej skutków społecznych i gospodarczych. - Regulacji prawnych dotyczących procesu amerykańskiego i europejskiego zatwierdzenia leków Etap II Metoda: Analiza danych wtórnych Analiza danych ekonomicznych dotyczących wejść i wyjść w przemyśle farmaceutycznym. Dane uzyskano z następujących źródeł: - United States Food and Drug Administration (USFDA) - United States Bureau of Economic Analysis (BEA) - United States Bureau of Labor Statistics (BLS) - United States Internal Revenue Service (IRS) - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) - National Science Foundation (NSF) - United States Patent Citation Database - United States Census Bureau Etap III - Budowa modelu ekonometrycznego Kilka metod zostało wykorzystanych w budowie ekonometrycznego narzędzia, które będą wykorzystywane do monitorowania i oceny amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego. - Po pierwsze, graficzne modelowanie branży (na podstawie literatury innowacji) aby zobaczyć ogólny model innowacji z perspektywy czysto wizualnej (Rothwell, 1994; Kline i Rosenberg, 1986). - Po drugie, opracowanie modelu ekonometrycznego na podstawie pomiaru innowacji 8

9 technicznych (Rogers, 1998; OECD, 1997).Model ekonometryczny używa zmiany procentowej w wyjścia dla przemysłu (wzrost przychodów) jako serwer proxy dla innowacji technicznych - wstępne wyniki wskazują na silną korelację między badaniami i wydatkami na rozwój i wyjście (dane własne). - Opracowany model ekonometryczny przyjmuje formę standardową: Y = ao +a 1 X 1 + a 2 X 2...a 8 X 8 Etap IV Badania empiryczne Statystyczna analiza danych pierwotnych Metody statystyki opisowej Metody badania współzależności cech ilościowych i jakościowych - Metody statystyczne stosowane w celu analizy danych zebranych od modelu. Metody statystyczne jakie zastosowano to: - Współczynnik korelacji Spearmana. To narzędzie zostało wybrane spośród wielu innych, należących do klasycznych metod statystycznych w celu zbadania współzależności zjawisk. - Zostały wykorzystane wskaźniki w tym współczynnika korelacji Pearsona, Pearson, Współczynnik korelacji rang Spearmana, Kendal współczynnika korelacji rang i metryki korelacji przy użyciu chi-kwadrat statystyki (test niezależności chi-kwadrat stopy konwergencji Yule, Czuprowa współczynnika konwergencji, Cramer V, C Persona). - Testowanie przyczynowość zostało przeprowadzone za pomocą testu Shapiro-Wilka, a także testu Granger Projekt bada czynniki, pomiędzy latami 1994 i 2013 w odniesieniu do produkcji w amerykańskim sektorze farmaceutycznym. Na szczęście, w tej konkretnej branży możliwe jest wyjście proxy dla innowacji. Powodem jest to, że przemysł uzależniony jest od innowacji w zakresie przychodów i wzrostu (Styhre, 2006). Gdy firma nie ma innowacyjnych nowych produktów, to są one bardzo szybko przejęte przez konkurencję. (OECD, 1997, Kaplan, 2004; Amiryany, et.al., 2012). Ponadto, wstępne dane wskazują na silną korelację pomiędzy wydatkami i wydajnością R & D. Ponieważ są one silnie skorelowane, to dopuszczalne jest stosowanie Y (wyjście) jako proxy dla innowacji w tej konkretnej branży. W fazie przeglądu literatury ponad dwadzieścia różnych potencjalnych czynników ilościowych zostało wybranych dla wspierania innowacji czynników ekonomicznych. Jednak lista została zawężona do ośmiu czynników, głównie do testowania wybrano czynniki, które były czysto ekonomiczne. Poniższy rozdział pokaże główne czynniki występujące w przeglądzie literatury, a następnie omówionych zostanie osiem wybranych. 9

10 Factor Also known as: References Proxy / Data Source Value of Production Technical Labor R&D Knowledge Stock Expectations of rents from innovation, Risk dependent resource allocation, level of consumption Quality of Human Capital, Amount of tacit knowledge, Amount of workers with intellectual capabilities K, Research Capital Cooper, (2007); Emerald Group (2008); Hang Do, Mazzarol, Reboud (2014); Spender, (1993); Styhre, (2006); Balbontin, (1999); Thoene, (2014); Lindgren, Falck, Knudsen (2009) Grilliches, (1994, 1998); Shanks, (2006); Hall, (2009); OECD.stat, (2014) Normal Capital C, Capital Cobb, (1928); Solow, (1956, 1957); Grilliches, (1994, 1998); Mohnen, (1996) Normal labor L, Labor Cobb, (1928); Solow, (1956, 1957); Grilliches, (1994, 1998); Mohnen, (1996) Public Sector Basic Research Dynamic Capability University research, Government funded research, number of scientific Grants, number of Universities cooperating with the industry Technology Portfolio Dynamics, portfolio analysis Zucker, (2002); Tüten & Ascigil, (2014); Hannon, (2013); Molina- Morales & Martinez- Fernandez, (2010); Veugelers & Cassiman, (2005) Kortelainen, Kutvonen, Lättilä (2013); Teece, Pisano, Shuen (1997); Christensen (1997) Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Number of workers with a BA degree or higher / United States Bureau of Labor Statistics Directly measured / OECD Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Directly measured / US Bureau of Economic Analysis Directly measured / US National Center for Science and Engineering Statistics (NSF) number of patents as a proxy for dynamic capability / U.S. Patent Citations database (A61K) What is it? The value of shipments in a one year period (which are only phamraceuticals) Work force that can perform the core competencies of the industry amount the industry spends per year on pure Research and Development Classical economic factor (always included in the literature) Classical economic factor (always included in the literature) amount of money the United States government invests in basic scientific Research Number of new patents filed per year. This should show the technology mix Absorptive capacity Absorptive knowledge De Smet, Mention, Torkkeli (2013); Zairi (1995) Success versus failure rates / US Food and Drug Administration Understanding customer and market needs 10

11 Open Innovation Spillovers Time to market Pharmaceutical Publications Mergers and Acquisitions GDP per Capita Inflation Demand for Drugs Licensing, joint ventures, spin-offs, Knowledge spillovers, Positive feedback loop Drug Approval process lag time Meta-data, M&A Activity Relative wealth of the average consumer CPI, PPI, GDP Deflator Current and future possibilities for sales Chesbrough (2003); Podmetina & Smirnova (2013); Sun & Lo (2014); Antikainen, Mäkipää, Ahonen (2010); Chiaroni, Chiesa, Frattini (2009) Cassiman & Veugelers (2002); Jaffe, (2000); **Deng, 2005; Kaplan, (2004); Tornatzky & Klein (1982); Kapoor, Dwivedi, Williams (2014) Amiryany, Huysman, de Man, Cloodt (2012); Barro, (1991); Phusavat, et. al. (2012) Haslag & Hsu, (2012) Ehrlich & Yin, (2013) Amount of licensing, jointventures and outsourcing / Intermediate purchases cost - US Bureau of Economic Analysis Number of forward patent citations / U.S. Patent Citations database (A61K) Average drug approval time / US Food and Drug Administration publications with the topic of pharmaceutical / Web of Science Yearly value of M&A activity / Thomson Institute for Mergers Acquisitions & Alliances Directly measured / US DEA and the WorldBank Directly measured / US Dept. of Labor Statistics Demographics (aging) of the Population / US National Census Data Amount of technology between the industry and other industries. Economic events that have unintended consequences Length of time between innovation and its availability in the market Number of publications with pharmaceutical as a topic Value of Merger and Acquisition activity in the industry Share of the national wealth Increases in consumer and producer prices Current and future possibilities for sales 11

12 Connectivity of the General Population Unemployment Rate Corporate Tax Rates Strength of the US Dollar Information technology awareness, connectivity Involuntary and voluntary unemployment rates Tax rate Monetary policy with the exclusion of inflation Pick & Azari, (2011); Mineikaitė, (2011) Ayres & Freire, (2014) de Mello, et.al, (2012); Lister, 1987) Daly & Kearney, (1998) Amount of Internet Access / United States Census Data Directly measured / US Bureau of Labor Statistics Directly Measured / US Internal Revenue Service USD / Euro exchange rate / Bloomberg How well informed is the general population Yearly rate of unemployment Tax Burden shouldered by the industry The strength of the dollar as compared to the Euro Jak można zauważyć, jest to raczej wyczerpująca informacja z literatury dotycząca czynników ilościowych, które mogą mieć wpływ na przemysł farmaceutyczny. Ponadto, istnieje co najmniej sto innych potencjalnych czynników, które są bardziej jakościowe i nie mogą być mierzone przy użyciu obecnie dostępnych metod. Ta lista czynników została zawężona do ośmiu czynników, które mają być stosowane w modelu ekonometrycznym. Są to: -a 1 X 1 = GDP per Capita = Względna zamożność przeciętnego konsumenta. Jest to średnia krajowa część majątku narodowego na każdego obywatela. Od kiedy opatentowane leki na receptę są drogie, zarobki przeciętnego konsumenta może być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane zostały opublikowane przez amerykańską DEA i WorldBank -a 2 X 2 = Spillovers = Wydarzenia gospodarcze, które mają niezamierzone konsekwencje = Sprzedawanie leków przynosi nie tylko dochody dla przemysłu, ale również pobudza postępy naukowe i promuje zdrowie siły roboczej. Takie skutki niepożądane mogą być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Dane te są publikowane w amerykańskiej bazie danych patentów cytatów jako cytowań patentów??. -a 3 X 3 = Technical Labor = jest to siła robocza, która może wykonywać podstawowe kompetencje przemysłu. Liczba pracowników z wykształceniem licencjackim lub wyższym zatrudnionych w przemyśle może być czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w 12

13 stanie wykonać i zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane opublikowane przez United States Bureau of Labor Statistics -a 4 X 4 = Demand for Drugs = Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na leki. Czy popyt na nowe leki jest czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji? W populacji Stanów Zjednoczonych na przestrzeni wieków, popyt na leki wzrośnie od kiedy starsi ludzie będą używać znacznie więcej leków na receptę niż jakakolwiek inna grupia demograficzna (Gurwitz, 2004). Dane demograficzne są dostępne w United States Census Bureau. -a 5 X 5 = Public Sector Basic Research = ilość pieniędzy, których rząd Stanów Zjednoczonych inwestuje w podstawowe badania naukowe. Czy ilość funduszy od rządu federalnego na podstawowe badania jest czynnikiem decydującym, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji? Te dane są opublikowane przez US National Science Foundation. -a 6 X 6 = Dynamic Capability = Jest to mieszanka technologii przemysłu w jakimkolwiek czasie. Czynnik ten może być wyliczony w przybliżeniu z liczby nowych patentów rocznie. To powinno pokazać połączenie technologii przemysłu. Podobne badania przeprowadzono na przemyśle telekomunikacyjnym. Te dane są opublikowane przez Database Stany Zjednoczone patent Cytaty -a 7 X 7 = Open Innovation = Jest to przedmiot ostatnich intensywnych badań innowacyjnych na świecie. Jest to kwota technologii dzielona między przemysłem i gałęziami przemysłu. Dla przemysłu farmaceutycznego, zewnętrznym źródłem są otwarte innowacje.przemysł sprzedaje swój produkt końcowy bezpośrednio konsumentom. Dlatego ilość produktów oraz badania zlecone mogą być ich otwartą innowacją. Można wykorzystać pośredni koszt zgłoszony przez United States Bureau of Economic Analysis jako pełnomocnik. -a 8 X 8 = Time to Market = Czas między powstaniem innowacji a jej dostępnością na rynku ostatnio wydaje się być wielkim problemem w przemyśle i różnych grupach poparcia. Te długie opóźnienia mogą być decydującym czynnikiem, czy przemysł będzie w stanie zebrać wystarczające dochody dla przyszłych innowacji. Te dane zostały opublikowane przez US Food and Drug Administration. 13

14 2.2.1 Modelowanie Graficzne Model graficzny przeprowadzono w celu przeglądu, jak działa przemysł. Z literatury o innowacji, przeanalizowane zostały podstawowe modele, w tym model "Rynek-pull". Według modelu, potrzeby na rynku są na pierwszym miejscu. Potrzeba ta wniesie zmiany, gdzie produkty zostaną opracowane i będą spełniać potrzeby, jest produkowany i sprzedawany (Rothwell, 1994). See figure Figure 2.2.1a: Model Market-Pull. Model ten bierze pod uwagę tworzenie siły rynkowej, należy stwierdzić rodzaj badań i rozwoju. Potem, kiedy produkt zostanie opracowany, aby zaspokoić potrzeby, jest produkowany i sprzedawany. Source: Rothwell Wadą takiego modelu jest to, że nie bierze się tu pod uwagę informacji o wynikach. Na przykład, jak produkt jest produkowany, producent może natknąć się na nieprzewidziane problemy oraz ich poprawki. Informacja ta następnie wraca i wpływa na proces. Bardziej nowoczesny i skomplikowany model to model łańcucha powiązanych innowacji. Jest to model, który wykazuje stałą pętlę wyników między każdym z etapów procesu. Jest to najbardziej złożony model innowacji, które zostały opracowane do tej pory (Kline & Rosenberg, 1986). Figure 2.2.1b: Uproszczony łańcuchowy model Innowacji. Model ten dotyczy badań aktualnej wiedzy i modelu rynku-pull. Źródło: Kline & Rosenberg 14

15 W celu prawidłowego przedstawienia modelu przemysłu farmaceutycznego, obydwa te modele zostały połączone. Ogólny i bardzo złożony model przemysłu jest przedstawiony poniżej. Figure 2.2.1c: Łańcuchowy Model Innowacji dla Przemysłu Farmaceutycznego. Na górze znajduje się na liście klasyczne Pull-MODEL, ale teraz są pętle zwrotne. Innowacje nowych leków mogą także bezpośrednio wpływać na bieżące badania i rozwój z bezpośrednim wynikiem. Społeczne efekty zewnętrzne są także interesujące, ponieważ te nowe technologie mogą wpływać na wszystkie czynniki na początku modelu. Efekty finansowe i efekty zewnętrzne mogą również wpływają na siebie nawzajem, z efektami finansowymi włącznie. (Source: Own Data) Ten "duży obraz" ekonomiki przemysłu farmaceutycznego jest zbyt skomplikowany dla tego projektu, aby uczyć się w całości. Dlatego projekt ten będzie koncentrować się na kluczowym modelu ekonomicznego przemysłu, który znajduje się na zacienionym obszarze. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko zacieniony obszar powstanie model graficzny przypominający ten znajdujący się poniżej. Za pomocą wybranych ośmiu mierzalnych czynników, wyżej opisanych, możemy zbadać korelację i przyczynowość tych elementów z innowacją. 15

16 Figure 2.2.1d: Uproszczony łańcuchowy model innowacji dla przemysłu farmaceutycznego. Na górze znajduje się klasyczny Pull-model z wynikami zwrotnymi. Projekt ten będzie analizować procesy w zacienionych obszarach. (Żródło: Own Data) modelowanie matematyczne Matematyczne modelowanie jest ważne dla ekonomistów na wszystkich poziomach. Modele ekonometryczne mogą być stosowane na poziomie firmy, na poziomie przemysłu i na poziomie makroekonomicznym. Każdy ekonomista może próbować oceniać różne aspekty z różnych powodów. Projekt ten będzie koncentrować się na poziomie przemysłu i sektora, i będzie wykorzystywać techniki makroekonomiczne. Pierwszy model funkcji produkcji to Cobba-Douglasa. Model udało się pomyślnie oszacować jak elastycznie wykorzystać go w pracy (Cobb & Douglas, 1928; Epstein, 1987; Slichter, 1928). W 1940 roku, Cobb i Douglas udało się zmodyfikować swoje pierwotne równanie poprzez umożliwienie pracy i kapitału, aby być niezależnymi od siebie i osiągnąć dobrą wydajność. Główną wadą funkcji produkcji Cobba-Douglasa była niezdolność do czynienia wystarczających obserwacji, a tym samym do zmniejszania wielkości próbki. Jednak Douglas był w stanie wykorzystać statystyki z United States Census Bureau i dać znacznie większe próby. Słynna funkcja produkcji Cobba- Douglasa jest przedstawiona poniżej: 16

17 1) Y = A* C α * L β 1948 Klasyczna funkcja produkcji Cobba-Douglasa Wyniki zostały opublikowane w 1947 roku i stały się klasyczną funkcją produkcji, która jest podstawą w modelach wzrostu gospodarczego; Najbardziej znany jest model Solowa i model Romera (Douglas, 1948; McCombie, 1998; Fisher, 1969; Phillips, 1986). Niemal natychmiast po przyjęciu funkcji produkcji Cobba-Douglasa w późnych latach 1940, naukowcy zaczęli używać go jako podstawy do opracowania kolejnych narzędzi badawczych. Być może najbardziej znanym z nich jest model wzrostu Solowa (lub Solowa- Swan) (Solow, 1956, Swan, 1956). Solow otrzymał Nagrodę Nobla za swoją pracę w 1990 roku. Pochodne do tego projektu matematycznie odnoszą się bardziej do pracy wykonanej przez Zvi Griliches, który kształcił się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, był profesorem na Uniwersytecie Harvarda. Praca Griliches koncentruje się głównie na zmianach technicznych, roli wydatków na badania i rozwój (szczególnie w odniesieniu do modelu Cobba-Douglasa) i dyfuzji innowacji technologicznych w całym społeczeństwie (Diamond, 2004). W 1998 roku Profesor Griliches skrytykował pracę Solowa, argumentując, że niewiadomych Solowa było tak dużo, że cały model był niebezpiecznie niedokładny. Dlatego Grilliches wprowadził nowy termin do modelu Solowa (który z kolei jest oparty na funkcji produkcji Cobba-Douglasa) o nazwie "K". K jest to zasób kapitału wiedzy (stock of knowledge capital). Poprzez dodanie nowego terminu do modelu Solowa, Grilliches wprowadził elastyczne wyjście dla innowacji. Od 1990 roku naukowcy manipulowali modelem Grilliches, w celu zbadania innowacji. Australijski rząd zainwestował w badania innowacji, finansując prace Shanks i Zheng, którzy pracowali jak matematycznie zmienić zmodyfikowany model Solowa do równania liniowego (Shanks & Zeng, 2006). Można matematycznie dodawać czynniki do równania z elastyczności wyjściowych (Output elasticities) i badania tych czynników w stosunku do wyjściowego lub wielokrotnego czynnika produktywności. Zatem, projekt ten nie tylko opisuje model regresji liniowej, która może być wykorzystana do analizy ekonometrycznej, ale również uzyskuje model z Solowa poprzez pracę Zvi Grilliches. Mimo, że głównym zadaniem tego projektu jest analiza, które czynniki są najbardziej odpowiedzialne za wspieranie innowacji w branży farmaceutycznej, autor starał się wykraczać poza to, co jest oczekiwane i rzeczywiście udowodnić matematyczne podstawy oparte na najnowszej literaturze naukowej. Ponadto, badania przypadku modeli regresji 17

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 Warszawa 2012 Projekt okładki Mariusz Luterek

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wanda Pełka * Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wprowadzenie Jedną z podstawowych barier rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki jest występowanie luki kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI Adam P. Balcerzak Wykorzystując dla celów naukowych oraz cytując poniższy teksty proszę pamiętać,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r.

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020 raport końcowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Warsaw University of Life Sciences SGGW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE tom XIV, zeszyt 10 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji Redakcja Roman Lewandowski, Marcin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo