erop Instrukcja obsługi Wrocław wersja 1.32 R7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "erop Instrukcja obsługi Wrocław 09.2012 wersja 1.32 R7"

Transkrypt

1 erop System Elektronicznego Rozliczania Opieki Przedszkolnej Instrukcja obsługi Wrocław wersja 1.32 R7

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE Architektura systemu Program erop Karty Czytniki kart INSTALACJA PROGRAMU PIERWSZE URUCHOMIENIE ARCHITEKTURA PROGRAMU KONFIGURACJA PROGRAMU Ustawienia: Konfiguracja czasu pracy przedszkola: Konfiguracja cennika: Konfiguracja tolerancji i przekroczeń: a) Tolerancja godzin płatnych i bezpłatnych b) Zaokrąglanie godzin obecności c) Maksymalna ilość dni przekroczeń d) Liczba dni ryczałtowych Konfiguracja rozliczeń: a) Rodzaj deklaracji godzin b) Rozliczenia poza godzinami pracy przedszkola c) Dni nieobecne rozliczać jako d) Brak rejestracji wejścia lub wyjścia traktować jako e) Obowiązkowe numery w dzienniku f) Sobota i niedziela jako dni wolne Konfiguracja - Inne : Konfiguracja Formatowanie PenDrive a : Kalendarz: Posiłki i zajęcia dodatkowe: Edycja cennika posiłków: Edycja cennika zajęć dodatkowych:

3 6) WPROWADZANIE DANYCH Grupy Wychowawcy Edycja wychowawców Lista dzieci i opiekunów Dodawanie dziecka do listy Usuwanie dziecka z listy Edycja dziecka na liście a) Deklaracja godzin pobytu, posiłków i zajęć dodatkowych b) Naliczanie opłat za pobyt według stawki cennika c) Przydzielanie opiekunów dziecka d) Przydzielanie Kart Przedszkolaka ) RAPORTY Rejestracje a) Przeglądanie rejestracji b) Ręczne dodawanie pojedynczych rejestracji c) Zbiorcze dodawanie rejestracji d) Automatyczne uzupełnianie rejestracji Zbiorcza lista obecności Lista obecności grupy Dziennik obecności Dziennik niezgodności ) ROZLICZENIA Rozliczenie czasu pobytu Rozliczenie finansowe Korekty rozliczenia finansowego ) WYDRUKI ) SŁOWNIK POJĘĆ I ZWROTÓW ) WYMAGANIA SYSTEMU

4 1. WPROWADZENIE Systemu erop, potocznie nazywany eropuch, przewidziany jest do elektronicznego wspomagania ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu (zerówce) oraz rozliczania finansowego tegoż czasu wraz z rozliczaniem posiłków i zajęć dodatkowych. Pozwala na kontrolowanie czasu pobytu poprzez sporządzanie odpowiednich raportów oraz alarmując przekroczenia. W celu ewidencjonowania czasu wykorzystuje karty zbliżeniowe przypisywane poszczególnym dzieciom. Karty te służą do automatycznej rejestracji godzin pozostawienia i odbioru dzieci w przedszkolu. Wykorzystanie kart pozwala na maksymalne uproszczenie czynności związanych z raportowaniem czasu pobytu oraz comiesięcznym rozliczaniem dzieci. 1.1 Architektura systemu System składa się z jednego lub wielu czytników (naściennego SI2500E lub ręcznego CI6800E) oraz oprogramowania erop. W zależności od potrzeb, występuje dowolność w wyborze rodzaju czytników a także w ich liczbie. Program w podstawowej wersji instalowany jest na jednym komputerze PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. Wymagania dotyczące minimalnych parametrów komputera podano na końcu instrukcji. 1.2 Program erop Czytniki kart służą do zbierania zdarzeń pozostawiania lub odbioru dziecka z/do przedszkola, czyli rejestracji. Program natomiast pozwala przetwarzać i analizować zebrane informacje w celu wykonywania raportów czasowo - finansowych. Raporty te są wykonywane dla poszczególnych dzieci niezależne, dla grup dzieci oraz dla całego przedszkola. Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia szczegółowo poszczególne funkcje programu oraz pokazuje sposób ich wykorzystania. Program został opracowany na podstawie informacji uzyskanych w ramach konsultacji z kadrą nauczycielską wrocławskich przedszkoli. 1.3 Karty Ewidencja czasu oparta jest na rejestracji godziny pozostawienia i odbioru dziecka w przedszkolu za pomocą karty zbliżeniowej zwanej kartą przedszkolaka. Rejestrację wykonuje się każdorazowo poprzez zbliżenie karty do czytnika. Każda karta posiada wbudowany unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego rozróżniany jest właściciel karty. Szczegółowe informacje na temat wydawania kart zawarte są w dalszej części instrukcji

5 1.4 Czytniki kart Czytnik kart to elektroniczne urządzenie służące do odczytu zbliżanej do niego karty oraz rejestracji daty i godziny tego zdarzenia. Jest to swego rodzaju rejestrator. System erop obsługuje dwa rodzaje czytników. Podstawowym czytnikiem systemu jest czytnik naścienny CI6800E. Dodatkowo lub opcjonalnie można używać ręcznego czytnika SI2500E. Czytnik naścienny najczęściej zawieszony jest w holu głównym przedszkola natomiast czytnik ręczny może być wykorzystywany niezależnie w poszczególnych klasach lub na placu zabaw. Można używać więcej niż jeden czytnik ręczny lub naścienny jednocześnie. Czytnik naścienny jest urządzeniem prawie bezobsługowym i w celu rejestracji dziecka wystarczy zbliżyć do niego kartę. Zasilany jest podłączonym na stałe zasilaczem sieciowym. Natomiast czytnik ręczny zarejestruje kartę dopiero po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków wejścia/wyjścia, czyli (+/-). Zasilany jest z 2 akumulatorków typu AA. Stan rozładowania akumulatorków sygnalizowany jest mruganiem czerwonej lampki oznaczonej jako BAT. Przenoszenie zgromadzonych rejestracji do komputerowej bazy programu erop wykonywane jest różnie w zależności od typu czytnika. W przypadku czytnika naściennego wykonujemy to za pomocą dostarczonego wraz z systemem PenDrive a. Natomiast czytnik ręczy podłączamy za pomocą kabla miniusb bezpośrednio do komputera (odczyt następuje automatycznie podczas uruchomionego programu erop)

6 2. INSTALACJA PROGRAMU Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalacyjnego oraz postępowaniu zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi podczas instalacji. W trakcie instalacji zostaną wgrane do komputera 3 programy: erop program rozliczeniowy Firebird serwer bazy danych sterownik komplet sterowników dla bazy danych i urządzeń Serwer bazy danych oraz sterownik ODBC stanowią darmową część oprogramowania. Jednak podczas ich instalacji mogą pojawić się komunikaty w języku angielskim. Należy wtedy kolejno akceptować anglojęzyczne komunikaty wciskając klawisz OK oraz/lub zaznaczając akceptację licencji. Całość instalacji zostanie automatycznie przeprowadzona w odpowiedniej kolejności. W dużym uproszczeniu - cały proces instalacji nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji i decyzji. 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE Uruchomienie programu wymaga prawidłowego podania nazwy użytkownika oraz przypisanego mu hasła. Dane te zabezpieczają program przed dostępem osób nieupoważnionych. Pierwsze uruchomienie wymaga podania domyślnego użytkownika (login) i hasła: domyślny login: domyślny hasło to: admin admin Zaznaczenie [v] zapamiętaj mnie powoduje zapamiętanie nazwy użytkownika i jego hasła tak, aby podczas następnego uruchomienia programu pojawiło się ono automatycznie bez potrzeby ponownego wpisywania. W programie możemy zdefiniować dowolną ilość użytkowników z uprawnieniami do obsługi systemu. Więcej informacji w rozdziale (Wychowawcy)

7 4. ARCHITEKTURA PROGRAMU Program został podzielony na pięć zakładek funkcjonalnych, znajdujących się po jego lewej stronie. Zmiana zakładki następuje poprzez klikniecie myszką na kolejna zakładkę (rozwijanie zakładki funkcyjnej). Poniżej przedstawiono opis poszczególnych zawartości zakładek: a) RAPORTY: Rejestracje Zbiorcza lista obecności Lista obecności grupy Dziennik obecności Dziennik niezgodności Lista wszystkich wyjść/wejść z/do przedszkola. Lista zawiera: datę, godzinę, nazwisko i imię dziecka, opiekuna, który przyprowadził lub odebrał dziecko Ilościowe zestawienie dzieci obecnych w każdej z grup przedszkolnych Lista obecności dzieci w grupie Dziennik obecności identyczny z dziennikiem używanym w przedszkolach Lista dzieci, które były przyprowadzane lub odbierane w godzinach niezgodnych z deklaracjami rodziców (spóźnienia) b) ROZLICZENIA: Rozliczenie czasu pobytu Rozliczenie finansowe Korekty rozliczenia finansowego Zestawienie obecności dziecka. Zestawienie uwzględnia czas pobytu i wylicza ilość godzin obecnych i nieobecnych wraz z przekroczeniami czasu Finansowe rozliczenie grup dzieci. Uwzględnia czas pobytu, nieobecności, spóźnienia, przekroczenia, stawki godzinowe, itd. Oblicza całkowitą kwotę jaką muszą zapłacić rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu. Arkusz niezdefiniowanych korekt dopisywanych ręcznie. Korekty te uwzględniane są przy całkowitym rozliczeniu dziecka

8 c) WPROWADZANIE DANYCH: Grupy Wychowawcy i użytkownicy systemu Lista dzieci i opiekunów Migracja grup dzieci Arkusz grupowego zestawienie dzieci. Arkusz z listą nauczycieli oraz przyznane im prawa do użytkowania programu Arkusz z listą wszystkich dzieci i ich opiekunów. Jest to miejsce wprowadzania dzieci i ich opiekunów do systemu. Arkusz zmian w grupach. Wykorzystywany do globalnego zarządzania grupami dzieci, zwłaszcza podczas zmian związanych z przejściem dzieci do grup starszych rocznikowo (na początku roku nauki). d) KONFIGURACJA: Ustawienia Kalendarz Posiłki i zajęcia dodatkowe Podstawowe ustawienia konfiguracyjne programu. Większość tych ustawień wykonywana powinna być 1 raz na początku użytkowania programu Arkusz listy świąt i dni wolnych uwzględnianych przy rozliczeniach. Arkusz z cennikiem posiłków oraz cennikiem dla zajęć dodatkowych Dokładne omówienie poszczególnych funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji

9 5. KONFIGURACJA PROGRAMU Dialog pozwalający na konfigurację wszystkich podstawowych właściwości programu, zwłaszcza tych, które są związane z specyficznymi wymaganiami użytkownika dotyczącymi rozliczeń czasowo finansowych. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu wymagane jest poprawne skonfigurowanie go wg poniżej przedstawionego opisu. 5.1 Ustawienia: Okno Ustawienia wygląda następująco: - 9 -

10 Opis poszczególnych ustawień: Godziny otwarcia przedszkola Przedziały godzin płatnych i bezpłatnych Tolerancja godzin płatnych i bezpłatnych Zaokrąglanie godzin obecności Maksymalna liczba dni przekroczeń Liczba dni ryczałtowych Rodzaj deklaracji godzin Rozliczenia poza godzinami pracy przedszkola Dni nieobecne rozliczać jako Brak rejestracji wejścia lub wyjścia rozliczać jako Obowiązkowe numery dziennika Sobota i niedziela to dni wolne Włączenie korekt rozliczenia finansowego ustawienie określa godziny od/do otwarcia przedszkola ustawienie określa cennik płatności za pobyt w przedszkolu w zadanym terminie i zadanych godzinach pobytu. Stawka z wpisaną wartością 0,0zł w odpowiednim przedziale godzinowym traktowana jest jako stawka bezpłatna ustawienie określa abolicję w spóźnieniach. Zasada ta dotyczy również odbioru dziecka z przedszkola. każda godzina rejestracji (wejścia/wyjścia) zaokrąglana jest do wartości ustawionej. Przykładowo wszelkie np.: 5 min spóźnienia będą traktowane jako spóźnienia o wpisanej wartości np.: 30 min. maksymalna liczba dni, w których dziecko może przekroczyć zadany płatny czas zadeklarowany przez rodzica. Liczba ta określa alarm dla osób notorycznie spóźniających się z np.: odbiorem dziecka z przedszkola. ustawienie określa średnią liczbę dni w miesiącu przyjętą przez gminę jako pracujące. ustawienie określa, czy do obliczeń płatności będą wykorzystywane zadeklarowane godziny od/do, czy też liczba godzin niezależna od momentu ich rozpoczęcia. ustawienie określa, czy pobyt dziecka po zamknięciu przedszkola będzie płatny czy bezpłatny ustawienie określa, jak rozliczać dni nieobecne ustawienie określa, jak rozliczać w przypadku, kiedy w danym dniu jest jedna rejestracja (np.: wejściowa) i brakuje drugiej (np.: wyjściowej). ustawienie określa, czy numery w dzienniku są obowiązkowe ustawienie określa, jak traktować takie dni jak sobota i niedziela w przypadkach, kiedy w tych dniach pojawiły się obecności. ustawienie aktywuje możliwość wykonywania ręcznych korekt rozliczenia finansowego

11 5.1.1 Konfiguracja czasu pracy przedszkola: Jest to podstawowy parametr programu. Poprawne jego ustawienie wymagane jest do wykonywania prawidłowych rozliczeń czasowo finansowych. Wypełniając pola oznaczone jako od/do konfigurujemy czas pracy przedszkola Konfiguracja cennika: Proces konfiguracji cennika powinien przebiegać następująco: Za pomocą przycisków: Dodaj zakres Zmień zakres Usuń zakres ustalamy godziny płatne i bezpłatne otwartego przedszkola. Następnie przydzielamy ustalonym przedziałom stawki cenowe. Przykładowo, jeśli np.: przedszkole jest otwarte w godzinach 7:00-16:00 z godzinami płatnymi 12:00-16:00, to wprowadzamy następujące dwa zakresy: 7:00-12:00 zakres bezpłatny 12:00-16:00 zakres płatny (zaznaczone płatne) Dodatkowo podczas edycji godzin płatnych należy określić stawkę płatności za godzinę pobytu. Dostępnych jest pięć stawek. Konfigurując później płatność dziecka, przypisujemy mu właśnie tutaj określoną, jedną ze pięciu stawek. Przykładowo, jeśli dla trzeciego dziecka w rodzinie przysługuje darmowy pobyt w przedszkolu, to jedną ze stawek, właśnie dla takich przypadków ustawimy na wartość 0 zł. Nie występuje konieczność definiowania wszystkich pięciu stawek godzinowych. Definiujemy tylko te stawki, które będą używane w rozliczeniach. Konfiguracja cennika wymaga podania daty, od której cennik będzie ważny. W przypadku zmian w cenniku usług zamiast modyfikować np.: wprowadzone poprzednio ceny, należy obligatoryjnie definiować kolejne cenniki z podaniem daty ich obowiązywania. Takie podejście pozwoli na zachowanie historii rozliczeń dziecka w okresach podlegających wcześniejszym cennikom

12 5.1.3 Konfiguracja tolerancji i przekroczeń: a) Tolerancja godzin płatnych i bezpłatnych. Ustawienie określa abolicję w spóźnieniach w podanym zakresie. Ustawienie wartości np.: 3 min spowoduje to, iż w przypadku wystąpienia spóźnienia odbioru dziecka do 3 min włącznie lub przyprowadzenia dziecko o 3 min za wcześnie, program zignoruje ten fakt i potraktuje wejście/wyjście jako prawidłowe. Ze względu na mogące wystąpić minimalne różnice w ustawieniach czasu czytnika kart i czasu na zegarkach poszczególnych rodziców wskazane jest ustawianie czasu tolerancji na min 3 min. b) Zaokrąglanie godzin obecności. Parametr ten określa wartość czasu, o który będą zaokrąglane godziny rejestracji wejścia/wyjścia. Jest to minimalna jednostka czasu używana podczas wykonywania rozliczeń czasowo finansowych. Przykład: ustawiamy tolerancję na wartość 10 minut, a zaokrąglanie na 30 min; zakładamy zadeklarowany pobyt w godzinach od 7:00 do 16:00 W przypadku, gdy opiekun: a) przyprowadzi dziecko o 6:51 - przyjście w ramach tolerancji 10 min - program potraktuje przyjście jak o godzinie 7:00 b) przyprowadzi dziecko o 6:45 - przyjście z przekroczeniem tolerancji 10 min - program uzna, że dziecko przyszło o godzinie 6:30 (zaokrąglenie do jednostki do -30 minut) c) odbierze dziecko o godz. 16:09 - odbiór w ramach tolerancji 10 min - program uzna, że dziecko odebrano o godzinie 16:00 d) odbierze dziecko o godz. 16:12 - odbiór z przekroczeniem tolerancji 10 min - program uzna, że odebrał dziecko o godzinie 16:30 (zaokrąglenie do jednostki do +30 minut) c) Maksymalna ilość dni przekroczeń... Parametr konfigurujący alarm przekroczeń. Jest to maksymalna liczba dni, w których dziecko może przekroczyć zadany, płatny czas pobytu, zadeklarowany przez rodzica. W przypadku, gdy rodzic spóźni się z odbiorem lub przyprowadzi dziecko za wcześnie w okresie przekraczającym maksymalną liczbę przekroczeń, program zasygnalizuje ten fakt w raporcie Dziennik niezgodności zaznaczając osobę na kolor czerwony. d) Liczba dni ryczałtowych Parametr określa średnią liczbę dni w miesiącu, przyjętą przez gminę jako dni pracujące. Aktualna liczba dni zatwierdzona przez MEN, za którą rodzic płaci jest równa 21. Wartość ta za pomocą powyższego parametru może być zmieniona w zakresie od 1 do

13 5.1.4 Konfiguracja rozliczeń: a) Rodzaj deklaracji godzin Parametr określa czy do obliczeń płatności będą wykorzystywane zadeklarowane godziny od/do, czy też liczba godzin niezależna od momentu ich rozpoczęcia. deklaracja ilości godzin płatnych W rozliczeniach uwzględniana będzie liczba godzin płatnych pobytu dziecka liczona od momentu przyprowadzenia do przedszkola. deklaracja godzin pobytu (od-do) W rozliczeniach uwzględniane będą zadeklarowane godziny od/do pobytu w przedszkolu. b) Rozliczenia poza godzinami pracy przedszkola Parametr określa jak rozliczać obecność dziecka poza godzinami pracy przedszkola. Pozwala na wybór jednej z trzech opcji: pomijać nad-godziny w rozliczeniach traktować jako nad-godziny bezpłatne traktować jako nad-godziny płatne c) Dni nieobecne rozliczać jako Parametr określa jak rozliczać dni nieobecne. Pozwala na wybór jednej z trzech opcji: bezpłatne rozliczać według deklaracji rozliczać jako całodzienny pobyt w przedszkolu (w godzinach otwarcia) Standardowo dni nieobecne traktowane są jako bezpłatne. Rodzice na początku miesiąca płacą ryczałtowo opłatę miesięczną, która jest iloczynem ilości dni i ilości zadeklarowanych godzin płatnych. Płatność za dni nieobecne usprawiedliwione nie jest pobierana. d) Brak rejestracji wejścia lub wyjścia traktować jako Parametr ten pozwala na ustalenie, jak rozliczać dni, w których dziecko było obecne, jednak wejście lub wyjście nie zostało zarejestrowane w czytniku kart. W takiej sytuacji program nie posiada informacji o okresie pobytu dziecka w przedszkolu i do rozliczeń przyjmie jedną z trzech poniżej przedstawionych opcji. dzień nieobecny dzień obecny w godzinach pracy przedszkola uzupełnić brak rejestracji zgodnie z godz. pracy przedszkola

14 W przypadku, gdy wybierzemy uzupełnić brak rejestracji program postara się rozpoznać, której rejestracji brakuje (przyprowadzenia, czy odebrania dziecka) i przyjmie, że dziecko przyszło lub wyszło w momencie otwarcia/zamknięcia przedszkola. e) Obowiązkowe numery w dzienniku Parametr określa, czy numery w dzienniku SA obowiązkowe. Zaznaczenie parametru spowoduje, iż wszystkie listy, rozliczenia i zestawienia będą posortowane według numerów dzieci w dzienniku. Jednak program będzie wtedy wymagać, aby każde dziecko miało wprowadzony unikalny (w skali grupy) numer w dzienniku. f) Sobota i niedziela jako dni wolne Parametr określa, jak traktować takie dni jak sobota i niedziela w przypadkach, kiedy w tych dniach wystąpiły się obecności. Ustawienie tego parametru powoduje pomijanie w rozliczeniach sobót i niedziel oraz powoduje także, że niekoniecznie trzeba w kalendarzu zaznaczać soboty i niedziele jako dni wolne Konfiguracja - Inne : a) Włączenie korekt rozliczenia finansowego Parametr aktywuje możliwość wykonywania ręcznych korekt rozliczenia finansowego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje uruchomienie możliwości ręcznego uzupełniania wpływów i niedopłat w banku i kasie przedszkola. Tabele z rozliczeniami będą wtedy zawierać dodatkowe dwie kolumny, które mogą służyć do notowania wpłat rodziców. Program uwzględnia wpłaty z dwóch źródeł domyślnie nazwanych jako: wpłata na konto bankowe (Bank) i wpłata do kasy w przedszkolu (Kasa) Konfiguracja Formatowanie PenDrive a : Funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie pamięci typu PenDrive do pracy z systemem erop. Tylko i wyłącznie odpowiednio sformatowany PenDrive umożliwia odczyt rejestracji z czytników kart. Zabezpieczenie takie ma na celu wyeliminowanie przypadkowych odczytów rejestracji przez niepowołane osoby. Uwaga! Sformatowany PenDrive powinien być przewidziany wyłącznie do obsługi systemu erop!!! Wgrywanie do niego dodatkowych plików może spowodować niepoprawną pracę systemu, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty części odczytywanych z czytników kart rejestracji

15 5.2 Kalendarz: Okno konfiguracji kalendarza. Jest to miejsce definiowania dni wolnych, czyli dni, w których program nie będzie wykonywał rozliczeń. Przez dni wolne rozumiemy wszelkiego rodzaju święta i dni, w których przedszkole jest nieczynne. Wybór dni nastąpi po kliknięciu myszką w konkretny obszar, a po wykonaniu wszystkich zaznaczeń zapisaniu dokonanych zmian klawiszem ZAPISZ Uwaga!!! Jeśli nie wykonamy odpowiedniej konfiguracji kalendarza to program będzie traktował dni wolne jako nieobecności!

16 5.3 Posiłki i zajęcia dodatkowe: System erop umożliwia wykonywanie rozliczeń posiłków i zajęć dodatkowych. W dialogu opisywanej konfiguracji ustalamy cennik oraz odpowiednią datę początku jego obowiązywania. Program pozwala zdefiniować maksymalnie 16 posiłków i 16 zajęć dodatkowych. Liczba posiłków i ich ceny w roku szkolnym mogą ulegać zmianom. Opisywane tutaj cenniki mogą mieć daty początku obowiązywania zaczynające tylko się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Nie można stworzyć dwóch cenników np.: posiłków w tym samym miesiącu. Uruchamiając pierwszy raz konfigurację posiłków i zajęć widzimy nieaktywne okno jak na obrazku powyżej. Taka sytuacja będzie występowała, gdy nie skonfigurowano jeszcze żadnych cenników Edycja cennika posiłków: Nowy wpis w cenniku posiłków wykonujemy poprzez opcję Dodaj nową tabelę posiłków. Klikamy na klawisz o tej samej nazwie i podajemy datę, od której cennik będzie ważny. Zatwierdzając powyższą czynność zapisujemy zmiany z bazie danych. Wymagane jest dodawanie cenników chronologicznie, wg kolejnych dat obowiązywania. Po dodaniu nowego cennika, w górnej części programu, w tabeli o nazwie Obowiązujące od pojawi się podana przez nas data. Wpis ten oznacza stworzenie nowego cennika obowiązującego od właśnie ustalonej daty. Zaznaczając ten wpis myszką wyświetlamy z dolnej tabeli szczegóły cennika

17 Dolna tabela to cennik składający się z pozycji takich jak nazwa posiłku oraz stawka za posiłek. Edycja tej tabeli może być przeprowadzona w dwojaki sposób: klikamy dwukrotnie myszką na wybraną pozycję, wpisujemy nazwę lub stawkę i naciskamy ENTER, klikamy na wybraną pozycję i naciskamy ENTER, pozycja przejdzie w tryb edycji, następnie wpisujemy tekst i zatwierdzamy zmiany klawiszem ENTER. poruszając się po tabeli kursorami wybieramy odpowiednią pozycję, naciskamy klawisz ENTER i wpisujemy tekst, następnie zatwierdzamy zmiany klawiszem ENTER. Wszystkie edytowane przez nas zmiany zapisane będą dopiero po zatwierdzeniu ich klawiszem Zapisz umieszczonym w dolnej części programu. Uwaga!!! Modyfikacja ceny oraz nazwy wskazana jest tylko w przypadku błędnego jej wprowadzenia lub dopisywania nieistniejącej pozycji. Każda zmiana ceny i nazwy powinna być wprowadzona od nowa, z nową datą obowiązywania, jako nowy cennik Edycja cennika zajęć dodatkowych: Sposób wprowadzania i zarządzania cennikami dla posiłków i zajęć dodatkowych jest identyczny, tak więc powyższy opis dotyczący konfigurowania posiłków dotyczyć będzie także zajęć dodatkowych

18 6) WPROWADZANIE DANYCH Zakładka wprowadzania danych przewidziana jest do wprowadzania i edycji wszelkich danych dotyczących przedszkola, a w tym dzieci, ich opiekunów, ich grupy i wychowawców. 6.1 Grupy Ta część programu przewidziana jest do definiowania oraz edycji grup dzieci. Każda grupa posiada unikalną nazwę i ewentualnie może być przypisana do odpowiedniego przedziału wiekowego oraz posiadać numer grupy rocznika. Grupa stanowi pewną formę klasyfikowania dzieci w celu łatwiejszego nadzoru nad ich rozliczeniami oraz szybszego wyszukiwania w programie. Zazwyczaj grupy i ich nazwy w programie posiadają swój odpowiednik w przedszkolu. Grupy systematyzują informację, a wszelkie wykonywane obliczenia dotyczące konkretnego dziecka są niezależne od przynależności do grupy. Wykonując migrację dziecka pomiędzy grupami zachowujemy jego wcześniejsze rozliczenia. Cecha ta przydatna jest zwłaszcza na początku nowego roku szkolnego, gdy wykonujemy rozliczenia za dany miesiąc (np.: wrzesień), z odliczeniami z wcześniejszego miesiąca (np.: czerwiec), a dziecko w tym czasie było przynależne do różnych grup

19 6.2 Wychowawcy Okno to służy do wprowadzania i zarządzania listą wychowawców pracujących w przedszkolu. Przez wychowawcę rozumiemy osobę będącą nauczycielem, który opiekuje się grupą dzieci. Jednej grupie możemy przypisać wielu wychowawców. Oczywiście wychowawca może również opiekować się wieloma grupami Edycja wychowawców Edycja wychowawców wykonywana jest za pomocą przycisków w dolnej części programu. Dodając nowego wychowawcę obligatoryjnie podajemy jego imię i nazwisko. Pozostałe dane nie są obowiązkowe. Wychowawca także może, ale nie musi posiadać swoją kartę identyfikacyjną. Posiadanie karty uwidocznione jest znakiem [v] na liście wychowawców. Funkcja karty wychowawcy zostanie wyjaśniona w kolejnych rozdziałach. Każdy wychowawca może być użytkownikiem programu erop i posiadać do niego dostęp. Dostęp ten uzyskujemy podczas edycji danych wychowawcy zaznaczając opcję uprawnienia do obsługi programu, a następnie podając jego Nazwę użytkownika i Hasło. Wpisany login i hasło służy do logowania podczas uruchamiania programu. UWAGA!!! Usunięcie wszystkich wychowawców, którzy mają uprawnienia do obsługi programu erop, uniemożliwi jakikolwiek dostęp do programu!

20 6.3 Lista dzieci i opiekunów Ta część programu zawiera listę dzieci zarejestrowanych w systemie oraz przypisanych im opiekunów. Przeznaczona jest do zarządzania tą listą, a w szczególności do dodawania, kasowania i edycji danych osobowych dzieci, przypisywania opiekunów oraz przypisywania cenników opłat za pobyt, posiłki i zajęcia dodatkowe. Za pomocą pól grupa, wyświetl opiekunów oraz wyświetl usunięte dzieci można odpowiednio filtrować informację pokazywaną na liście dzieci. Aby dodać nowe dziecko wystarczy nacisnąć klawisz: Dodaj dziecko. Gdy chcemy poprawić dane osobowe już wpisanego dziecka wystarczy zaznaczyć je na liście i nacisnąć Edytuj dziecko. Podobny efekt uzyskamy podwójnie klikając dane dziecko na tej samej liście. Kasowanie odbywa się analogicznie Dodawanie dziecka do listy Naciskając przycisk Dodaj dziecko powodujemy pojawienie się arkusza danych osobowych dziecka. Arkusz ten zawiera także listę przypisanych dziecku opiekunów oraz umożliwia wybór cenników pobytu, posiłków i zajęć dodatkowych. Wśród danych osobowych obligatoryjnie wprowadzić należy pola zaznaczone kolorem czerwonym. Wskazane jest także jednoczesne przypisanie dziecku wcześniej stworzonych cenników oraz nadanie numeru w dzienniku i opcjonalnie numeru ewidencyjnego. Nadając numer dziecka w dzienniku można przyjąć zaproponowaną przez program wartość (pierwszy wolny numer w danej grupie), lub też wpisać własną wartość. Numer ten można także później w prosty sposób modyfikować. W oknie Migracja grup dzieci można posortować wszystkie numery dziennika danej grupy, lub też dowolnie je zmieniać Usuwanie dziecka z listy Program nie pozwala na całkowite usunięcie dziecka z listy. Naciśnięcie przycisku Usuń dziecko spowoduje zmianę statusu dziecka z widocznego na ukryty. W niektórych częściach programu istnieje możliwość zobaczenia wśród list wszystkich dzieci, także tych ukrytych. Skasowanie (ukrycie) i ponowne dodanie dziecka o tym samym imieniu i nazwisku spowoduje, iż ten drugi wpis będzie oznaczał zupełnie inne dziecko, które nie będzie miało zachowanej historii rozliczeń poprzednika dziecka. W przypadku błędnie wpisanych danych osobowych dziecka wskazana jest tylko ich modyfikacja (edycja)

21 6.3.3 Edycja dziecka na liście Wybierając myszką konkretną pozycję na liście dzieci oraz naciskając klawisz Edytuj dziecko powodujemy wyświetlenie podobnego arkusza edycji danych dziecka jak arkusz Dodaj dziecko. Zachowując zasady opisane podczas dodawania dziecka, możemy edytować wpisy widniejące w poszczególnych polach arkusza. Zatwierdzenie zmian edycji wykonujemy klawiszem Zapisz. Edycja danych dziecka wygląda jak na obrazku: Tabela znaczeń niektórych pól edycji dziecka: Numer w dzienniku Numer ewidencyjny jest to unikalny numer w grupie dzieci odpowiadający numerowi z dziennika. Ustawiając w konfiguracji programu opcję Obowiązkowe numery w dzienniku zmuszamy użytkownika do stosowania tych numerów. jest to dodatkowy unikalny numer klasyfikujący dziecko w skali przedszkola. W niektórych przedszkolach każde dziecko ma swój numer w kartotece niezależnie od numeru w dzienniku. Numer ten będzie występował np.: w rozliczeniu finansowym

22 a) Deklaracja godzin pobytu, posiłków i zajęć dodatkowych Ta część edycji danych dziecka pozwala na przypisanie mu zadeklarowanych godzin pobytu oraz na przypisanie w tych godzinach ewentualnych posiłków i zajęć dodatkowych. Naciskając przycisk Zmień uaktywniamy arkusz edycyjny powyższych parametrów. Powyższy arkusz definiuje, kiedy i w jakich godzinach dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola. Dodatkowo, jakie posiłki będzie jadło i z jakich zajęć dodatkowych będzie korzystało. Godziny zadeklarowane posiadają datę ważności, od której będą uwzględniane w rozliczeniach. Każda zmiana zadeklarowanych godzin pobytu wymaga ponownego wprowadzenia terminu, od kiedy będzie funkcjonowała oraz ponownego skonfigurowania przypisanych dziecku posiłków i zajęć dodatkowych. Zaznaczanie posiłków oraz zajęć dodatkowych następuje po dwukrotnym kliknięciu myszką wybieranej pozycji w tabeli. Posiłki wybrane wyświetlają się w kolorze niebieskim, a zajęcia dodatkowe zielonym. W obu przypadkach wybrana pozycja będzie zawierać znaczek zaznaczenia [v]. Rodzice dziecka, w trakcie roku szkolnego, mogą zmienić zakres zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Zmiany te dotyczyć mogą także rodzajów posiłków, czy też liczby zajęć dodatkowych. Zmiany takie wprowadzamy obligatoryjnie za każdym razem jako nowy wpis do arkusza Edycja zadeklarowanych godzin pobytu, posiłków i zajęć dodatkowych wraz z podaniem daty, od kiedy zmiana nastąpi. Podejście takie wymuszone jest zachowaniem archiwalnych rozliczeń w minionym okresie rozrachunkowym

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Program Lista Odpłatnosci

Program Lista Odpłatnosci Aby pomóc Państwu uporać się z problemem prowadzenie list odpłatności, powstał program komputerowy, który w prosty i czytelny sposób pozwala zarządzać odpłatnościami (żywienie, pobyt, potrącenia, zaległości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji) i jego

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. wersja 1.5. komponent platformy ALAN Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opis systemu. wersja 1.5. komponent platformy ALAN Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opis systemu wersja 1.5 komponent platformy 2016 ALAN Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZALETY SYSTEMU ATMS KIDS... 3 3. MOŻLIWOŚCI SYSTEMU ATMS KIDS KONFIGURACJA NALICZEŃ

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd.

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd. Kadry: Moduł ma służyć do tworzenia i zarządzania listą obecności pracowników. Pomaga w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, wyliczania dni wolnych i nadgodzin oraz wstępnego tworzenia grafiku godzin pracy.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Wrocław, dnia 25.08.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ ZAWSZE OTWIERAMY

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 3.04.06 1. Informacje wstępne: W skład programu TAXI.NET wchodzą trzy okna: a) okno sterowania programem: W oknie sterowania programem

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo