SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z tą specyfikacją dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Zamawiający - Oznacza Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim Wykonawca - Wykonawca zamówienia publicznego udzielonego przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zestaw - Zestaw sprzętu informatycznego składających się z następujących elementów: L.p. Zestaw Nazwa elementu 1. Zestaw multimedialny: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem w konfiguracji projektor krótkoogniskowy z uchwytem do montażu projektora do tablicy interaktywnej komputer przenośny (notebook) do obsługi tablicy wraz z oprogramowaniem Liczba 5 zestawów. Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła Wyższa - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup 5 zestawów multimedialnych oraz ich dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie w lokalizacjach według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

2 3 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 ZESTAW MULTIMEDIALNY (5 ZESTAWÓW) TABLICA (5 SZT.) Wykonanie Technologia odczytu położenia pisaka Powierzchnia tablicy Przekątna obszaru roboczego Tablica z wbudowanym sterownikiem elektronicznym Pozycjonowanie w podczerwieni Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami sucho ścieralnymi oraz magnetyczna Min. 79 cali Format obszaru roboczego 4:3 Komunikacja z komputerem Oprogramowanie i sterowniki Zasilanie tablicy Zasilanie pisaków Emulacja myszki Standardowe wyposażenie Oprogramowanie Inne uwagi Przewodowa: port USB bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli. Oprogramowanie w języku polskim Zasilanie bezpośrednio z portu USB. Pisaki nie wymagające zasilania, bez elementów elektronicznych, w zestawie min. 2 pisaki i wskaźnik Lewy przycisk dotknięcie tablicy, prawy przycisk dłuższe przytrzymanie w jednym miejscu. 2 pisaki interaktywne, wskaźnik, kable USB (5m), mocowanie ścienne do tablicy, oprogramowanie. Zasilacz. Komplet kabli podłączeniowych w tym min. kabel HDMI- HDMI o długości 2m. Przyłącze naścienne lub ścienne z zestawem interfejsów obsługiwanych przez projektor tablicy: 1x HDMI, 1x VGA, zasilanie 230VA, 1 x audio (lokalizacja przy tablicy uzgodniona z Zamawiającym). Licencja na komputer obsługi tablicy. Uchwyty ścienne do mocowania tablicy Uchwyt do montażu projektora krótkoogniskowego do tablicy Paski skrótów po obu stronach tablicy OPRO GRAMO WANIE (1 LICENCJA NA KO MPUTER O BSŁUGI TABLICY) Paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych notatek/komentarzy (pisaki, zakreślacze, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple). Możliwość jednoczesnego pisania przez min. 2. użytkowników Możliwość wyświetlania filmów edukacyjnych, prezentacji. Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami pakietu biurowego np. Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie notatek/komentarzy/tekstów bezpośrednio do plików tych aplikacji. Możliwość identyfikacji aktualnie wykorzystywanego narzędzia (pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice).

3 3.1.3 PRO JEKTO R KRÓ TKO O GNISKO WY (5 SZTUK) Typ projektora Projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej Jasność (min) 2500 ANSI lum Rozdzielczość min. XGA 1024 x 768 punktów lub 1200 x 800 Kontrast min. 3000:1 Lampa min godzin (tryb standardowy/ekonomiczny) Wyposażenie uchwyt montażowy do tablicy interaktywnej KO MPUTER PRZENO ŚNY (NO TEBO O K) DO O BSŁUGI TABLICY (5 SZTUK) Typ komputera Procesor Komputer przenośny typu notebook (w ofercie należy podać model, symbol oraz producenta notebooka) wraz z torbą i myszką. (min) intelcore i5 Pamięć operacyjna Dysk HDD Ekran Karta graficzna Multimedia (audio, wideo) Interfejsy i porty min. 4GB z możliwością rozbudowy DDR3 Pojemność min. 500 GB Przekątna 17,3 cali, podświetlenie LED, Powierzchnia matrycy błyszcząca Zintegrowana, dedykowana Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, min 24-bity, zgodność z High Definition, wbudowane głośniki stereo (2x1W). Wbudowany mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy. Wbudowana w obudowę kamera internetowa z matrycą min. 1,3 mln punktów. Wbudowane porty i złącza (min.): 1 x VGA, 1 x HDMI v1.4, min 3x USB 2.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe standard minijack 3,5mm, czytnik kart pamięci min. typu SD i MMC. karta przewodowej transmisji danych (LAN) z interfejsem o przepustowości 10/100/1000 Mb/s i złączem typu RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę zdalnego uruchamiania, karta bezprzewodowej transmisji danych (WLAN) w standardach b/g/n zintegrowana z płytą główną z przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę, wbudowana karta bezprzewodowej transmisji danych w standardzie Bluetooth min. 4.0+LE, klawiatura QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą, min. 86 klawiszy, panel sterowania dotykowego min. 240 CPI. Napęd optyczny Wewnętrzny CD/DVD +/-RW zapis min. 8x. Akumulator Materiał obudowy Min. 6-komorowy litowo-jonowy aluminium i tworzywo sztuczne, matowy

4 Zainstalowany system operacyjny z licencją Windows 7 Professional 64 bit Office 2010 Professional Zestaw powinien dawać możliwości: -użycia zestawu w trybie kontroli, pozwalającym na sterowanie za pomocą komputera, -wyświetlanie wiadomości z Internetu, -odtwarzanie plików video i audio oraz okna- z użyciem pióra elektronicznego i nieograniczoną ilością stron do wykorzystania. -zapisu materiałów, lekcji i odtwarzania jej przez każdego ucznia w celu m.in. analizy-nauczyciela, w dowolnym momencie-po przeniesieniu plików za pomocą pen-drive a do pamięci komputera. 4 WYMAGANE CERTYFIKATY I DEKLARACJE a) Oferowany sprzęt musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich elementów zestawu. b) Serwis oferowanego sprzętu musi być realizowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego. 5 REALIZACJA 5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I ZAINSTALOWANIA ZESTAWÓW a) Wykonawca dostarczy i rozmieści zestawy: - do siedziby Zamawiającego, - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, b) Wykonawca zainstaluje zestawy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. c) Uzgodnienia dla pkt. a) i b) następują na podstawie protokołu ustaleń w formie pisemnej. d) Wykonawca zainstaluje elementy sprzętowe zestawów i zademonstruje ich funkcjonalność i współdziałanie wyznaczonym pracownikom Zamawiającego. e) Wykonanie postanowień pkt. d) potwierdzi protokół odbioru w formie pisemnej. f) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą rozmieszczenia i zainstalowania zestawów oraz dokumentację oprogramowania. g) Dla zestawu Wykonawca dostarczy komplety: - dokumentacji użytkowania, - kart katalogowych. 5.2 ADRESY FIZYCZNE a) Urządzenia wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy sterowania metoda dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control MAC). b) Adresy fizyczne MAC sterownika(-ów) sieci dostarczanego monitora należy umieścić w widoczny i czytelny sposób na jego tylnej ściance obudowy w formie etykiety (pismo kroju Arial o wielkości min. 14 pt.).

5 5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW a) Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie nastąpią w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja. b) Wykonawca wskaże w protokole osoby odpowiedzialne w jego imieniu za terminową realizację dostawy, rozmieszczenia i zainstalowanie zestawów. 6 GWARANCJA I SERWIS L.p. Zestaw Nazwa elementu Okres gwarancji [miesiące] 1. Tablica interaktywna Projektor krótkoogniskowy Komputer przenośny (notebook) do obsługi tablicy WARUNKI GWARANCJI WARUNKI O GÓ LNE DLA CAŁEGO ZESTAWU Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w lokalizacji zainstalowania, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania dla tablic interaktywnych oraz BIOS, wbudowanego oprogramowania firmowego (ang. firmware) i sterowników (na płytach CD lub poda adresy stron internetowych umożliwiające Zamawiającemu załadowanie tego oprogramowania) dla stanowiska obsługi tablicy i tabletu WARUNKI SZCZEGÓ ŁO WE 1) Tablica interaktywna: Minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji. Możliwość przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 2) Projektor krótkoogniskowy Minimum 24 miesiące (dwa lata) gwarancji. 3) Komputer przenośny (notebook) do obsługi tablicy. Minimum 24 miesiące (dwa lata) gwarancji. 6.2 WARUNKI SERWISU WARUNKI O GÓ LNE DLA CAŁEGO ZESTAWU Czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy będzie wynosił maksymalnie 24 godziny w dni robocze. Czas naprawy zestawu będzie wynosił maksymalnie 5 dni roboczych od przybycia serwisu. W przypadku nie dokonania naprawy w terminach określonych wyżej, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt lub podzespół na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat.

6 Wykonawca wymieni sprzęt lub podzespół na nowy w okresie gwarancji w przypadku 3 istotnych awarii sprzętu lub podzespołu. Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcję sprzętu. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany podzespołu będą obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy. Bieg terminu gwarancji sprzętu nowego, wymienionego rozpoczyna się od nowa z chwilą jego dostarczenia i uruchomienia. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnego opakowania producenta sprzętu WARUNKI SZCZEGÓ LNE DLA NO TEBO O KA Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania systemowego i aplikacji systemowych minimum w okresie gwarancji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery przenośne (typu notebook) z oprogramowaniem 16 szt. Zastosowanie Procesor Komputer przenośny typu notebook z ekranem

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA 1. KOMPUTER STACJONARNY 36 SZT. Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań a) Komputer przenośny (notebook) I 2 szt. Lp. Parametr Minimalne wymagania Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M Znak sprawy: FN.IX.271.2.2014 Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

1.1 Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych:

1.1 Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych: 1 Wymagania ogólne W ramach dostawy opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzeń. Czynności te należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakup, dostawa i instalacja komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwisem, szkoleniem i modernizacją do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Przenośny komputer dla ucznia 25 szt. Producent Nazwa produktu Kod produktu

1. Przenośny komputer dla ucznia 25 szt. Producent Nazwa produktu Kod produktu Załącznik do umowy Opis oferowanego sprzętu 1. Przenośny komputer dla ucznia 25 szt. Producent Nazwa produktu Kod produktu Cena jednostkowa brutto: Wartość brutto: Parametr / Warunek wymagany Komputer

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik F do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę monitorów ekranowych, komputerów przenośnych (laptopów), komputerów stacjonarnych oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Komponent / parametr / cecha Jednostka centralna Typ Zastosowanie Wydajność Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część Pierwsza. Zestaw komputerowy. Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ Komputer stacjonarny PC

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część Pierwsza. Zestaw komputerowy. Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ Komputer stacjonarny PC Załącznik nr 1 do SIWZ Część Pierwsza Zestaw komputerowy Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ Komputer stacjonarny PC 2. Wydajność obliczeniowa Min. 3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie, osiągający

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu LIFE13NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich - IVczęści. Strona

Bardziej szczegółowo