Architektura systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Agenda - o czym będzie Architektura systemów informatycznych - Rozwój komputerów. Rola firmy IBM. - Organizacja i struktura systemu komputerowego - Rozwój CPU. Prawo Moore a - Schemat budowy komputera - Płyta główna - Pamięć - Urządzenia wejścia-wyjścia - Karty graficzne - Monitory - Wydajność komputera - Tendencje w rozwoju architektury 2 Rozwój komputerów Rola firmy IBM Konieć lat 70 XX wieku - Amiga, Atari, Comodore, Apple, IF (firma Oki), ZX... CP/M firmy Digital Research Brak standardu, kompatybilności w zakresie sprzętu powodował: - Ograniczenia w rozwoju oprogramowania; - Utrudnienie w przenoszeniu danych z jednej marki do drugiej; - Ograniczenia w rozwoju kart graficznych, kart dźwiękowych producenci byli zmuszeni produkować dla kaŝdej firmy osobny model 3 Rola firmy IBM - opracowanie OTWARTEGO STANDARDU dla sprzętu mikrokomputerowego IBM PC. - Modulowa konstrukcja umoŝliwia dostosowanie i rozwój konfiguracji w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika - Wymiana określonych modułów karty graficzne, karty dźwiękowe... - Dodanie nowych modułów dodatkowy twardy dysk - Rozszerzenie, dodanie dodatkowych modułów pamięci... Wprowadzenie systemu operacyjnego PC-DOS wersja systemu MS-DOS firmy Microsoft. 4 Rozwój Sprzętu Organizacja i architektura systemu komputerowego Spirala rozwoju Informatyki Mainframes Dwurdzeniowe procesory 64 b. (Przetwarzanie centralne) Intel Pentium M Mini komputery Mikrokomputery (PC) (Decentralizacja Przetwarzania) SMP Symmetric Multiprocessing Desktop - grafika - Notebook - wiele równoległych zadań - Serwer - PDA Klaster Palmtopy 5 Architektura systemu komputerowego obejmuje te jego elementy, które są istotne dla programisty (wpływają bezpośrednio na logiczne wykonywanie programu i tym samym sposób jego konstrukcji), np. lista instrukcji, typy danych, sposób adresowania pamięci itp. Organizacja systemu komputerowego obejmuje powiązania jednostek funkcjonalnych, które mogą wpływać na sposób wykonania instrukcji, ale nie mają bezpośredniego wpływu na logikę działania programu lub wynik jego działania, np. technologia wykonania, częstotliwość pracy procesora itp. 6 1

2 Definicja systemu System kompleks elementów znajdujących się we wzajemnej interakcji L. von Bertalanffy, General Systems Theory, A Critical Review, General Systems, 1962, vol. VIII System powiązany celowo zbiór elementów, Jerzy Kisielnicki, Metody systemowe, PWE, Warszawa 1986, p Składowe Systemu Komputerowego Sprzęt (ang. hardware) zapewnia dostęp do podstawowych zasobów systemu komputerowego: procesor (jednostka centralna) (ang. central processing unit CPU), pamięć, urządzenia wejścia - wyjścia System operacyjny nadzoruje i koordynuje dostęp do zasobów systemu przez róŝne programy aplikacyjne (uŝytkowe) (Ms DOS, Ms Windows, Unix, Linux) Programy aplikacyjne (programy biurowe, systemy baz danych, programy ERP, kompilatory) UŜytkownicy (ludzie, maszyny, inne komputery). 8 Schemat interakcji UŜytkownik - System Komputerowy IBM-PC UŜytkownik_1... UŜytkownik_N Programy UŜytkowe (Aplikacje) System Operacyjny Sprzęt Komputerowy 9 Konstrukcja mikrokomputera IBM-PC jest oparta na płycie głównej ang. motheboard). Na niej są umieszczone: procesor (ang. CPU), pamięć RAM, pamięć ROM, układ współpracy z klawiaturą... Tendencje w rozwoju płyt głównych umieszczanie na płycie głównej coraz więcej modułów: - karta graficzna; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa - sterowniki RAID Zalety tańszy sprzęt Wady - uszkodzenie modułu (na przykład karty graficznej) moŝe wymagać wymiany całej płyty głównej. 10 CPU - jednostka centralna Architektura komputera Dysk Pamięć operacyjna Sterownik pamięci operacyjnej Sterownik dysków Dysk Sterownik drukarki Szyna systemowa (system bus) Karta Sieciowa Działanie Systemu Komputerowego CPU i sterowniki urządzeń (device controllers) są połączone wspólną szyną systemową (system bus) CPU i sterowniki mogą działać współbieŝnie. KaŜdy sterownik odpowiada za określony typ urządzenia (np. napędy dysków, CD-ROM, USB, drukarki itd.). KaŜdy sterownik ma swój lokalny bufor. CPU przesyła dane między pamięcią operacyjną a lokalnymi buforami. Operacje WE/WY odbywają się między urządzeniami a lokalnymi buforami sterowników. Sterownik informuje CPU o zakończeniu swojej operacji za pomocą przerwania (interrupt)

3 Kontroler Płyta główna specyfikacja Kontroler urządzenia związany jest z konkretnym urządzeniem i rozporządza lokalnym buforem i zbiorem rejestrów o specjalnym przeznaczeniu. Odpowiada za przesyłanie danych między urządzeniem zewnętrznym, a własnym buforem. Kontrolerzy przerwań sprzętowych są stosowane w celu wykrycia i wyselekcjonowania Ŝądania obsługi przerwania zgłaszanego przez urządzenie. Selekcja zgłoszeń obejmuje analizę waŝności zgłoszeń która jest związana z numerem wejścia do którego dołączone jest urządzenie. 13 Obsługiwane procesory Chipset Ilość banków pamięci / pamięć maksymalna 4 x DDR / 4 GB Magistrala /FSB/ PCI, PCI-E, AGP, n x USB Opcje /karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, RAID.. Na co naleŝy zwracać uwagę przy wyborze płyty głównej - Opinie uŝytkowników forum z opiniami MoŜliwości / cena Producenci: ServerWorks, Tyan, HP, Intel Chipset Interfejsy szeregowe Chipset: układy wspomagające, integrujące cały system, decydują o szybkości magistrali. W skład chipsetu wchodzą elementy takie elementy jak: kontrolery przerwań sprzętowych kontrolery kanałów DMA generator programowalny kontrolery magistral kontroler pamięci cache L2 kontroler dysku twardego EIDE. 15 Typ Szybko Długoś Stosowany do podłączenia ść ć kabla Transfe [m] ru [MB/s] RS-232 0,115 USB USB Zewnętrzne twarde dyski, nagrywarki CD i DVD, aparaty cyfrowe, Pendrive do 127 urządzeń moŝna podłączyć do 1 interfejsu USB 2.0 IEEE ,5 Cyfrowe kamery wideo IEEE 1394b Na podstawie Tom Yager, Marcin Lejman, WjeŜdŜamy na autostradę, PC World Computer 2001, nr 11, p Uniwersalna szyna szeregowa (USB, Universal Serial Bus) Rozwój CPU standard szyny zewnętrznej do podłączania do komputera do 127 urządzeń peryferyjnych (jeden IRQ) standard opracowany w 1995 r. wspólnie przez wiodących producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft...) szybkość: 12 Mb/s i 1.5 Mb/s (USB 1.1) oraz 480 Mb/s (USB 2.0) łatwość rozbudowy portów (koncentratory, USB hubs) USB łączy drukarki, skanery, kamery wideo, dyski, stacje dyskietek, klawiatury, myszy, joysticki, telefony, modemy, napędy CD-ROM, napędy taśmowe, urządzenia wideo MPEG-2 Rozwój Procesorów (CPU) Częstotliwość, Cache, długość instrukcji Itanium 2 1,5 Ghz, Cache 6 Mb Itanium AMD Opteron 64 Pentium 4 EE Pentium 4 AMD Athlon MP/XP 64 FX Celeron Pentium III Xeon AMD Athlon MP 256Kb Cahe L2 Pentium II NexGen (Nx686 ->K6) Pentium MMX / Pro Cyrix AMD (Advanced Micro Devices) Intel Szybkość Szyny (magistrali) Front Side Bus (FSB) (Mhz)

4 Prawo Moore'a (1965) Prawo Moore a Gordon Moore - załoŝyciel i wiceprezydent firmy Intel W 1965 roku Gordon Moore zauwaŝył, Ŝe wykres wzrostu wydajności obwodów scalonych pamięci komputerowych widać, Ŝe kaŝda nowa kość zawiera około dwa razy więcej elementów niŝ poprzednia a przerwa pomiędzy kolejnymi generacjami wynosi miesięcy. Wynika stąd eksponencjalny wzrost wydajności komputerów. Przez 26 lat liczba tranzystorów w obwodzie scalonym wzrosła 3,200 razy, od w Intel-4004 w 1971 do 7.5 miliona w Pentium II, a teraz do 40 mln w Pentium 4 i 170 mln w IBM Power Symetryczne Wieloprocesowe wielordzeniowe systemy Zalety systemów: - większa przepustowość systemu; - odporność na obciąŝenia. Obszary zastosowań systemów z kilkoma procesorami - Bazy danych; - Rendering 3D; - CAD; - Systemy ekspertowe 21 Dwurdzeniowe procesory - dwa procesory w jednym korpusie Dwurdzeniowe 64 bitowe procesory AMD i Intel Intel AMD Model Intel Core Duo Pentium Extreme Opteron x65/x70/x75 Athlon 64 E6300/E6600/D945 D840/D830/D820/D805 X / 4600+/4400+/4200+ Częstotliwość 1,86 / 2,4 / 3,4 3,2 / 3.0 / 2,8 / 2,66 2,4 GHz / 2,2 GHz [Ghz] L2 Cache 2 x 2 MB 2 x 1 MB 2 x 1 MB / 2 x 512Kb chipset Intel 955, 945, 925, 915 lub 910 Express Dwurdzeniowy AMD 22 Dwurdzeniowe procesory - dwa procesory w jednym korpusie Dwurdzeniowe procesory - dwa procesory w jednym korpusie a licencjonowanie oprogramowania Bazy Danych Virtualizacja 23 Ewolucja własności procesorów i pamięci DRAM szybki rozwój pojemności pamięci i szybkości procesorów wolniejszy przyrost szybkości przesyłania danych pomiędzy procesorem i pamięcią Interfejs pomiędzy pamięcią główną a procesorem jest najbardziej krytycznym elementem całego komputera, poniewaŝ jest on odpowiedzialny za przepływ rozkazów i danych pomiędzy tymi układami. Jeśli dostęp do pamięci jest niewystarczający, to cykle procesora są marnowane (głodzenie procesora). 24 4

5 Rodzaje pamięci półprzewodnikowych Sprzętowa pamięć podręczna RAM (Random Access Memory) pamięć o dostępie swobodnym - odczyt-zapis; ROM (Read-Only Memory) pamięć stała - tylko odczyt, zapisywanie w trakcie wytwarzania PROM (Programmable ROM) programowalna pamięć stała - tylko odczyt EPROM (Erasable and Programmable ROM) wymazywalna i programowalna pamięć stała - głównie odczyt CMOS-RAM - pamięć RAM o stosunkowo duŝym czasem dostępu, nie wymaga odświeŝania a jedynie stałego zasilania. W niej przechowywane są dane o konfiguracji sprzętowej komputera oraz kalendarz i Decydują o wydajności procesora Pamięć podręczna L1 (128Kb - Athlon XP) Pamięć podręczna L2 (256Kb - Athlon XP, 512Kb, 1Mb - AMD Opteron, 2MB - Pentium III Xeon) Pamięć podręczna L3 (2Mb - Pentium 4EE) Kontroler pamięci operacyjnej wbudowany w procesorze (AMD 64)* MoŜliwość pracy w systemach wieloprocesorowych. Penitum 4 jest przeznaczony dla systemów z jednym procesorem Pentium 4 Xeon jest przeznaczony dla wieloprocesorowych systemach. * Metzger, P.: Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice, 2006 p, 1184, 1188 zegar czasu rzeczywistego Dostępne Rodzaje Dysków wg Interfejsu Dostępne Rodzaje Dysków wg Interfejsu Interfejs Transfer rate Megabytes / seconds ATA Serial ATA Ultra SCSI Ultra SCSI IEEE USB Interfejsy dysków - (E)IDE, ATA, SATA Kontroler (sterownik) dysku decyduje często o jego szybkości. Kontroluje fizyczny sposób zapisu na nośniku magnetycznym. Zwykle na płycie głównej, czasami na karcie PCI. Przesyła dane do procesora przez magistralę za pomocą określonego interfejsu. (E)IDE ((Extended)Intelligent/Integrated Drive Electronics) właściwie ATA (AT Attachement) Szeregowy ATA (serial ATA) - moŝliwość podłączania wewnętrzych i zewnętrznych urządzeń Ograniczenie: kaŝdy kontroler IDE potrzebuje IRQ i moŝe obsłuŝyć 2 urządzenia wewnętrzne 28 Twardy Dysk Twardy Dysk - parametry dysków Struktura logiczna i fizyczna dysku: jeden dysk fizyczny moŝna podzielić na kilka logicznych, kilka dysków fizycznych moŝna traktować jako jeden logiczny. Jednostki alokacji: zaleŝnie od systemu operacyjnego. Windows: zaleŝnie od wersji! System NTFS w W2K ma 0.5 KB, ale starsze mogą na dysku > 1GB mieć 32 kb jako najmniejszą jednostkę alokacji - znaczna część dysku zmarnowana. Pojemność dysku - 80 GB / 250 GB / 650 GB / 1000 GB Interfejs ATA, S-ATA, SCSI Szybkość obrotowa prędkość z jaką obracają się talerze pod głowicami 7200 obr/min IDE, ATA, S-ATA (15000 SCSI) Szybkość transferu danych (transfer rate): Szybkość odczytu danych szybkość z którą dane są transferowane z twardego dysku do pamięci Szybkość zapisu danych szybkość z którą dane są transferowane z pamięci do twardego dysku

6 Twardy Dysk - parametry dysków Średni czas dostępu średni czas wyszukiwania danych na talerzu 50 ms stare, obecnie 5-15 ms, superkontrolery < 1 ms [6 ms] Pamięć cache twardego dysku Pamięć RAM twardego dysku Poziom hałasu - db Koszt archiwizacji 1MB danych ceny dysku do jego pojemności MTBF (Mean Time Before Failure), czas między naprawami. 31 Macierze dyskowe (macierze RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks) Bezpieczeństwo danych, róŝne poziomy RAID 0-5, od 0 - dyski lustrzane, do sprawdzania parzystości bitów zapisywanych na N dyskach. Transmisja z szybkością 100 do 200 MB/s bo odczyt i zapis równoległy, odbywa się na wielu dyskach jednocześnie. Sieć pamięci masowych SAN (Storage Area Network) - technologia rozproszonego przechowywania danych na stacjach pamięci masowych, do bardzo duŝych baz danych 32 Karty graficzne Standardy: Herkules, CGA, MDA, EGA - historyczne Dla IBM-PC: standard VGA 480 linii po 640 punktów. Typ Kolu mn Wierszy Uwagi QVGA urządzenia miniaturowe VGA minimum, monitory 14" SVGA monitor 15" XGA monitor 17" /notebooki SXGA monitor 19" lub więcej SXGA notebooki UXGA monitor 21" lub więcej SUXGA monitor 21" lub więcej WMV HD monitor 21" lub więcej 33 Kolor: Karty Graficzne 1 bit - monochromatyczne 4 bity - 16 kolorów 8 bitów kolorów z palety 16.7 milionów, pseudokolor 16 bitów - kolor pełny, 65 tysięcy barw (high color) 24 bity - kolor wierny, 16.7 milionów barw (true color) 32 bity - tylko w profesjonalnych zastosowaniach graficznych, 16.7 mln barw + przezroczystość Fotorealizm wymaga około 4000x4000 punktów i 16.7 mln kolorów 34 Wymagana pojemność pamięci wideo 16 kolorów 256 kolorów 16,7 mln. kolorów Rozdzielczość \ Kolor 4 bity 8 bitów 24 bity (true color) 640 x kb. 512 kb 2 MB 800 x kb 512 kb 2 MB 1024 x kb 1 MB 3 MB 1280 x MB 2 MB 6 MB Monitory NajwaŜniejsze parametry monitorów Rozmiary ekranu (przekątna w calach): 14' - 24' i więcej. Wielkość pikseli ekranu wynosi mm. Rozdzielczość Jasność Kontrast Kąt widzenia Czas odświeŝania Technologia wykonania s-pva

7 Monitory - typy Zasilanie LCD - mniejsza masa, cienkie, mniejszy pobór mocy, brak migotania, dobra jakość, coraz niŝsza cena. TFT active (thin film transistor), porównywalne z dobrymi monitorami katodowymi. Gorszej jakości TFT passive. Plazmowe - kolorowe 20-40" i większe, produkowane przez wiele firm japońskich oraz Philips, równieŝ do TV. DLP (Digital Light Processing), będą wkrótce w telewizorach konkurować z katodowymi. Ekrany dotykowe - nakładki na zwykłe monitory lub na LCD, popularne Rzutniki LCD interesujące, ciekawa technologia, ceny w ostatnich latach spadły kilkukrotnie, choć nadal są dość wysokie. Coraz więcej rzutników poniŝej 2 kg, jasność lm, kontrast 200:1 do 1000:1 - Wzrost mocy spowodowany zwiększeniem liczby urządzeń 200W 250W 300W 350W 400W 450W 600W -. - UPS (sens wykorzystania) alternatywa notebook - Rola dobrego zasilania (zawieszenia się systemu) - SMP - Karty graficzne - Dyski twarde - CD, DVD - Urządzeń podłączonych do portu USB Nowe kierunki KLASTER Klaster VPN WĘZEŁ Grid, czyli siatka Serwer typu Blade Połączenie dwóch lub więcej komputerów tak, aby działały jak jeden. Klaster ma na celu połączenia mocy, dostępności, niezawodności komputerów (serwerów). Technologię klastrową stosuje się w przetwarzaniu równoległym, równowaŝeniu obciąŝenia i rozwiązaniach odpornych na uszkodzenia. Jest popularną strategią wdroŝenia przetwarzania równoległego, rozproszonego oraz siatek pozwala firmom wykorzystać dotychczasowe inwestycje w komputery. Ponadto, stosunkowo łatwo jest w tym przypadku dodać kolejne procesory. Wystarczy włączyć nowy komputer (serwer) do sieci Systemy Rozproszone (Distrubuted Systems) Obliczenia rozdzielone między wiele systemów (procesorów). Systemy luźno powiązane (loosely coupled) - kaŝdy procesor ma swoją własną pamięć operacyjną; Zalety rozwiązania: w róŝnych miejscach i czasie moŝna korzystać z róŝnych dostępnych zasobów; niezawodność systemu - w przypadku awarii danego serwera (komputera) on jest wyłączany z systemu. Clusterix - cele projektu opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umoŝliwiających wdroŝenie produkcyjnego środowiska typu Grid utworzonego z lokalnych klastrów PC, zlokalizowanych w wielu niezaleŝnych ośrodkach, geograficznie odległych. oprogramowanie zarządzające, obsługę dynamicznie zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej (zmienna liczba węzłów, uŝytkowników, udostępnianych usług) integracja wszystkich istniejących juŝ klastrów PC (np. TASK- Gdańsk, Politechnika Częstochowska, ACK CYFRONET AGH, WCSS-Wrocław) w jedną, wyŝej zorganizowaną infrastrukturę

8 Aplikacje do wykorzystania w sieci Grid modelowania zjawisk termomechanicznych w odlewach; projektowania zaawansowanych końcówek skrzydeł; symulacje wielkiej skali przepływu krwi w mikrokapilarach; wizualizacji złoŝonych struktur, wykorzystujące metody rozpoznawania obrazów; przewidywaniu struktury białek z sekwencji aminokwasowej oraz symulacji procesu zwijania białek; badanie właściwości molekularnych układów biologicznych o znaczeniu chemoterapeutycznym, autorstwa zespołu z Politechniki Gdańskiej Rozwój technologii Przechowywania Danych Network storage focus Consolidation, Reducing Cost and Complexity of the Four Cs Continuity Security, Compliance NAS (Netwrok Attached Storage) Podłączone przez sieć urządzenie pamięci masowej (Network Attached Storage), czyli serwer dedykowany jedynie do współuŝytkowania plików. SAN (Storage Area Network) Sieć pamięci masowej jest częśćią sieci, składającą się ze współuŝytkowanych urządzeń pamięci masowych podłączonych do szybkiej sieci sieci o większej szybkości (FC Fibre Channel) 1 Gb/s (1000 MB/s). SAN udostępnia dyski dla wszystkich serwerów w LAN lub WAN Blade system jednopłytowy Wydajność systemów System komputerowy składający się z procesorów i pamięci znajdujących się ma jednej płycie, w którym inne zasoby (zasilanie, chłodzenie, dostęp do sieci i usługi pamięci masowej) są współuŝytkowane przez wiele płyt. Wyjmowanie i instalowanie systemów jednopłytowych jest łatwe, a poza tym są one mniejsze niŝ serwery montowane w stelaŝach (rack). 45 Jak mierzyć wydajność systemów Aplikacja - czas wykonywania typowych zadań Jakie czynniki decydują o wydajności / przy jakiego typu aplikacji? Pamięć operacyjna Operacje odczytu i zapisu na pamięciach masowych Karta grafiki Wydajność systemu - zaleŝy od wydajności najsłabszego ogniwa w systemie wąskiego gardła 46 Jak podchodzić do modernizacji systemu Mania rozbudowy Czy naprawdę potrzebujemy najwyŝszej wydajności? Do czego potrzebujemy, uŝywamy dany system? Modernizację systemu naleŝy przemyśleć. Wykrycie wąskiego gardła i jego eliminacja ma większy wpływ na wydajność systemu niŝ prosta zmiana procesora! Uwaga zasilanie! Jakie aplikacje uŝywamy na danym komputerze? Kiedy modernizacja poszczególnych elementów (modułów) systemu ma sens? Jaki jest sens zmiany modułu, ile zyskamy na wydajności - Szybszy procesor 50% /35% - Rozszerzenie pamięci - Wymiana karty graficznej 47 Jaka jest cena rozbudowy systemu / wzrostu wydajności? Idealny Komputer Wymagania Jakimi powinien sprostać idealny Komputer Wymagania Desktobook Note- Serwer Waga Uwagi czynnika Pracować 24 godziny na dobę przez 7 X dni w tygodniu MoŜliwość wymiany podzespołów X podczas pracy, bez wyłączenia komputera Dysk HOT SWAP - Zasilacze - Karty sieciowe Moc, Ŝeby szybko i bezproblemowo X X X realizować Ŝądania uŝytkowników Pozwała w łatwy sposób wykonywać X X X kopię zapasową danych Cicha praca X X Oszczędzanie energii X Wydajne chłodzenie, zabezpieczenie X przed przegrzanie procesora(ów) przy naruszeniu pracy wentylatorów 48 8

9 Literatura / Zasoby w Internecie Stallings, W.:Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, WNT, Warszawa 2003 Grand, J., Russell, R.:Rozbudowa komputerów PC, Helion, 2004 Metzger, P.: Anatomia PC, Helion, Gliwice, 2006 Analiza Skalowania Procesorów, Global grid Forum, koordynuje światowe pracy nad Gridami 49 9

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna - 1 - Architektura von Neumanna według tej koncepcji komputer składa się z 3 podstawowych części: procesor z wydzieloną częścią sterującą oraz częścią arytmetyczno-logiczną (ALU) pamięć dane i instrukcje

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej Budowa komputerów osobistych typu IBM PC Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej PC dla początkujących Pierwsze komputery Rozwój komputerów Architektura von Neumanna Architektura von Neumanna Podział

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so.

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so.pdf Wstęp 2 Program wykładu 1. Wprowadzenie Co to jest system komputerowy?

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Technologie informacyjne wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ig Id: brodnica Hasło: Brodnica Materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa Budowa i architektura komputera sterowanie Procesor Pamięć Urządzenia we/wy mag. danych mag. adresowa Koncepcja von Neumanna JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia wejścia Procesor Pamięć operacyjna Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Składniki typowego PC ta Procesor Pamięć operacyjna (RAM) Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych

Architektura systemów informatycznych Architektura systemów informatycznych Architektura urządzeń wejścia i wyjścia (I/O) Literatura: Hyde R. 2005, Zrozumieć komputer, Profesjonalne programowanie Część 1, Helion, Gliwice Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA

PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA Komputer jest to wielofunkcyjna maszyna licząca. Wykonująca automatycznie wiele obliczeń wg algorytmu (programu). 1.1TYPY KOMPUTERÓW Komputery

Bardziej szczegółowo

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem.

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem. 5 Płyta główna Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie ważnym komponentem jest płyta

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy. Architektura komputerów i systemy operacyjne

Sprzęt komputerowy. Architektura komputerów i systemy operacyjne Sprzęt komputerowy Architektura komputerów i systemy operacyjne ARCHITEKTURA KOMPUTERA ARCHITEKTURA KOMPUTERA jest zdefiniowana przez atrybuty komputera widoczne dla programisty piszącego program w języku

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: 978-83-246-2391-4 Format: 168 237, stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotował: mgr inż. Marek Wawrzyniak Komponenty zestawu komputerowego cz. III

Materiały przygotował: mgr inż. Marek Wawrzyniak Komponenty zestawu komputerowego cz. III INTERFEJSY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH To, w jaki sposób dane przechodzą pomiędzy poszczególnymi urządzeniami naszego komputera i jego peryferiami a jednostką centralną ma duże znaczenie przy rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN.

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN. 4. PROCESOR. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Mikroprocesor - potocznie nazywany procesorem, często określany skrótem CPU (ang. Central Processing Unit) jest układem cyfrowym o wysokim stopniu integracji, wykonujący

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki

Budowa i działanie komputera. Dr inż. Dariusz Skibicki Budowa i działanie komputera I Dr inż. Dariusz Skibicki 1. Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 3 Struktura systemu komputerowego Toruń, 2004 System komputerowy Struktura komputera Magistrala systemowa Funkcje jednostki centralnej Struktura

Bardziej szczegółowo

Karty. graficzne. opracował: inŝ. Marcin Zajdowski www.graphium.pl 1

Karty. graficzne. opracował: inŝ. Marcin Zajdowski www.graphium.pl 1 Karty graficzne 1 Zadania karty graficznej Karta graficzna, często określana teŝ mianem akcelerator grafiki,, to element komputera tworzący sygnał dla monitora lub TV. Umieszczana jest w gnieździe AGP

Bardziej szczegółowo

Urządzenia komputerowe 2006-2014

Urządzenia komputerowe 2006-2014 Urządzenia komputerowe 2006-2014 1. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 zapisana w systemie dwójkowym? a) 3DAF b) 3CBF c) 3CAF d) 3DFF 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo