Lublin, r. Ogłoszenie postępowania nr LZA /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, 29.01.2014r. Ogłoszenie postępowania nr LZA.3071-26/14"

Transkrypt

1 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 0-0 Lublin, ul. Garbarska tel.: () 0 00, fax: () 0 Ogłoszenie postępowania nr LZA.0-/ Lublin, 9.0.0r.. Zamawiający-Organizator Przetargu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: 0-0 Lublin, ul. Garbarska, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony numer kierunkowy tel.: 0 9 faks.: Tryb Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy złożyli ważne oferty do aukcji elektronicznej. Na podstawie aukcji Zamawiający wybierze ofertę z najniższa ceną za całość zamówienia. Ceny za poszczególne asortymenty muszą zostać obniżone po aukcji o taki sam procent jak cena całości oferty w wyniku aukcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji handlowych z wybranym Wykonawcą w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta.. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego - Organizatora Przetargu ul. Garbarska, pokój nr 0 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: 0 9 lub pobrać ze strony internetowej: w dziale przetargi.. Przedmiot Przedmiotem postępowania jest: Dostawy sukcesywne w 0 roku: "Urządzenia komputerowe". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. obowiązującym u Zamawiającego.. Termin i miejsce realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do..0r. a. Dostawy będą realizowane sukcesywnie jako cząstkowe zamówienia według bieżących potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo w zamówieniu składanym elektronicznie lub pisemnie, w którym Zamawiający poda rodzaj, ilość, termin i miejsce dostawy, b. Dostawy będą realizowane do Magazynu Głównego przy ul. Pancerniaków, 0- Lublin lub do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na obszarze objętym działalnością Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z poprawnie wystawioną fakturą zawierającą sprawdzone ceny wynikające z oferty i podpisanej umowy, c. Dostawy realizowane będą w godzinach od :00 do :00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym. d. Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw wynosi do 0 dni od daty złożenia zamówienia cząstkowego w ilościach każdorazowo podanych w zamówieniu. e. Materiały muszą być dostarczane w bezzwrotnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie transportu. Materiały muszą być dostarczone do Magazynu Głównego wraz z wystawioną poprawnie fakturą zawierającą sprawdzone ceny wynikające z oferty i podpisanej umowy.. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Wg pkt. V SIWZ.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: Wg pkt. VI SIWZ. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 9. Wadium Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Kwota wadium wynosi 00,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł). Formy wniesienia wadium, terminy wniesienia oraz zwrotu wg pkt VIII SIWZ. Rachunek bankowy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w BANKU Pekao S.A. Nr rachunku: Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania: siedziba Zamawiającego- Organizatora Przetargu ul Garbarska pokój nr 0. w terminie do: _0_. _0_. _0_ godz. _0_ _9_ : _0_ _0_. Miejsce i termin otwarcia ofert : miejsce otwarcia : w siedzibie Zamawiającego ul. Garbarska nr pokoju. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

2 data: jak data składania ofert, godz. _0_ : _0_. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %): Najniższa cena -00 %. Kryteria oceny ofert są szczegółowo opisane w pkt. XIII SIWZ. Termin związania ofertą: 90 dni. Inne istotne informacje Gwarancja minimum miesiące od daty dostawy na miejsce przeznaczenia. Istotne postanowienia w zakresie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr do SIWZ.. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie przewiduje się. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest : Adam Rogowski tel.: 0 9, fax. 0 90, Zastrzeżenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie, do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia przetargu, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane. 9. Wymagania stawiane podwykonawcom oraz żądania wskazania podwykonawców: W ofercie należy wskazać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 0. Wykaz załączników do Ogłoszenia:. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr ) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr do Ogłoszenia nr LZA.0-/ Załącznik nr do Umowy Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne Ilość [szt.] Adapter BLUETOOTH USB Adapter BLUETOOTH USB EDR.0 Mbps Adapter Display Port.- HDMI.a Przejściówka (adapter) wtyk Display Port na gniazdo HDMI. Przejściówka umożliwia podłączenie źródła sygnału ze złączem DisplayPort (komputer PC, laptop) z monitorem, telewizorem lub projektorem wyposażonym w złącze HDMI. Obsługa Video-Mirroring, rozszerzony tryb wyświetlania obrazu, kompatybilny z DisplayPort. dla dwóch prędkości transferu:. i.gbps, kompatybilny z HDMI.a oraz prędkością do.gbps, obsługa rozdzielczości HDTV: 0i, i, 0p, p, 00i oraz 00p, kolor czarny, gwarancja lata - Lindy 0. Adapter Display Port- DVI Adapter umożliwiający połączenie do portu Display Port zewnętrznego monitora z wejściem DVI Adapter Display Port na VGA (D-sub) Umożliwia podłączenie do portu DisplayPort urządzenia wyposażonego w VGA. Obsługq Video-Mirroring, rozszerzony tryb wyświetlania obrazu, kompatybilny z DisplayPort. dla dwóch prędkości transferu:. i.gbps, obsługa rozdzielczości QXGA (0 x ) z -bitową głębią kolorów - Lindy 0. Adapter ramka,"/," adapter ramka,"/," szt. Akumulator V Ah Akumulator V Ah do UPS APC, np. CSB Battery GP0 Akumulator V Ah Akumulator V Ah do UPSa APC Smart UPS 00RM, np. CSB Battery GP Akumulator Fujitsu LifeBook E0 Akumulator FPCBP Fujitsu-Siemens 0,V 00mAh 9 Akumulator Fujitsu LifeBook S0 Akumulator Li-ion FPCBP 0,V 00mAh do notebooka Fujitsu-Siemens LB S0 0 Akumulator Fujitsu LifeBook S Akumulator FPCBP Fujitsu-Siemens,V 0mAh Akumulator Fujitsu LifeBook S Akumulator Li-ion FPCBP 0,V 00mAh do notebooka Fujitsu Life Book S Akumulator Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Akumulator Li-ion FPCBP,V 00mAh do notebooka Fujitsu-Siemens LB E0 Akumulator Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Akumulator Li-ion FPCBP,V 00mAh do notebooka 9 Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Coupler SC-SC wielomodowy, duplex Coupler SC-SC wielomodowy, duplex Czytnik kart pamięci FLASH USB.0 Wieloformatowy czytnik kart pamięci, interfejs USB.0 obsługa kart: SD HC GB/ Mini,Mikro SD/ Extreme SD/Extreme III SD/Ultra II SD/CF /CF /Extreme CF/Extreme III CF/Ultra II CF/HS CF/MD/MS/MS DUO/MS PRO/MS PRO DUO/MS MagicGate/M Drukarka atramentowa format A, USB, sieć Kolorowa sieciowa drukarka atramentowa A, szybk. drukowania min str./min w czerni, 0str./min. w kolorze A, rozdz. 00x00 dpi cz, 00x00 dpi kolor, porty: USB.0, Ethernet; duplex, podajnik 0 str, min 000 str/mies, sterowniki win 00/xp/vista/, min. mies. Gwarancji. Np.HP Office JetPro K00dn CB0A lub równoważna. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

4 Drukarka laserowa kolorowa sieciowa wielofunkcyjna A Drukarka wielofunkcyjna kolorowa laserowa sieciowa format A.Parametry minimalne: prędkość druku w czerni i kolorze min. 0 str./min, Jakość druku w czerni/kolorze 00x00dpi, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 0000str., standardowe języki drukarki HP PCL, emulacja HP Postcript Level, HP PCL c, liczba podajników papieru:, podajnik uniwersalny na 00 arkuszy, podajnik na 0 arkuszy, odbiornik papieru na 0 arkuszy, wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 0/00 z portem RJ-, port Hi-Speed USB.0, port faksu RJ-, wbudowana pamięć min.9 MB, zarządzana przy pomocy HP WEB JetAdmin. Skanowanie:skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów, optyczna rozdzielczość skanowania min. 00dpi, szybkość skanowanie min. str./min. Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów.kopiowanie: Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A) 0str./min., zmniejszanie/powiększanie kopii do 00%. Faksowanie: szybkość faksu, kb/s, Liczba stron formatu A przechowywanych w pamięci faksu 0 stron. Np. HP LaserJet Pro 00 color MFP Mdn CEA lub równoważna Drukarka sieciowa atramentowa duplex Szybkość druku kolor/mono min. / str./min, rozdzielczość druku w czerni/kolorze 00x00/00x00, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 000str., HP PCL GUI, rozszerzony HP PCL, druk dwustronny-automatyczny, USB.0; Ethernet; karta sieci bezprzewodowej 0. b/g, kabel USB w zestawie.obsługiwane systemy operacyjne MS Windows, XP Professional -bitowy, Windows 000 (SP) Windows Foundation Server 00, Windows Small Business Server 00 Standard Edition; Linux Np. drukarka HP OfficeJet Pro 00 CM9A lub równoważna 9 Dysk TB SATA/00 Dysk," SATA/00 TB 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z 9 Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. 0 Dysk 0GB PATA Dysk PATA 0GB 00obr. MB,. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk 00GB SATA/00 Dysk," SATA/00 00GB 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z 0 Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk do notebooka 0GB PATA Dysk do notebooka," 0GB ATA/00 00obr. MB. Gwarancja min. lata. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Dysk do notebooka 0GB SATA Dysk do notebooka," 0GB SATA/00 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk zewnętrzny USB TB Dysk zewnętrzny USB.0 Samsung TB, Zasilany z portu USB (bez potrzeby podłączania zasilacza). UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. 9 Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk zewnętrzny USB 00GB, Dysk zewnętrzny USB.0 Samsung 00GB,. Zasilany z portu USB (bez potrzeby podłączania zasilacza). UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Kabel Display Port komputer/monitor Kabel Display Port komputer/monitor.m Kabel RS- null modem Kabel RS- DB9-DB9 null modem PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

5 Kabel RS--RS Kabel RS--RS DB9M-DB9F 9 Kabel SATA-SATA Kabel do podłączenia urządzenia SATA do płyty głównej z interface m SATA 0 Kabel USB.0 - mikro USB Kabel USB-mikro USB.0 m 0 Kabel USB.0 - mini USB Kabel USB-mini USB.0 m Kabel USB.0 A-B m Kabel USB.0 A-B m Kabel USB.0 A-B m kabel USB A-B m Kabel zasilający 0V pin Kabel zasilający 0V pin Kabel zasilający 0V pin "koniczynka" Kabel zasilający 0V pin "koniczynka" Karta graficzna PCI-E x GB Asus ENGT0 GeForce GT 0 CUDA GB lub równoważna -DDR (bit), DirectX, D-SUB/DVI/HDMI, chłodzenie pasywne, BOX, sterowniki do MS Windows XP/00/Windows, min. mies. gwarancji karta kontrolera PCI -xusb.0 karta kontrolera PCI -xusb.0 Karta pamięci mikrosdhc GB z Karta pamięci mikrosdhc prędkość min. X, GB z adapterem mikrosd/sd adapterem mikrosd/sd 9 Karta pamięci SD GB Karta pamięci SD GB, szybkość zapisu min. MB/s. Gwarancja min lat. 0 Karta pamięci SDHC GB Karta pamięci SDHC GB, szybkość zapisu/odczytu min. 0MB/s. Gwarancja min lat. Np. SANDISK EXTREME III GB lub równoważna Klawiatura PS/ Klawiatura PS/, kolor czarny, min. mies gwarancji. Np. Logitech 0 PS/ lub równoważna. Klawiatura USB Klawiatura USB, kolor czarny, min. miesiące gwarancji. Np. 9 Logitech Deluxe 0 Keyboard USB lub równoważna. konwerter USB - RS Konwerter RS/USB.0 chipset Prolific Konwerter USB -x PS/ konwerter USB -x PS/, np. ATEN UC-A Ładowarka akumulatorów Ładowarka akumulatorów, procesorowa z kontrola delta V, jednoczesne ładowanie lub szt. akumulatorków R/AA, R0/AAA, R/C lub R0/D (o dowolnej pojemności) albo lub szt. akumulatorków F/9V, diody sygnalizujące stan ładowania, szybkie ładowanie, czas ładowania szt. akumulatorków o pojemności 00mAh do h, ładowanie podtrzymujące po pełnym naładowaniu, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów, zasilanie przewodowe - zasilacz w zestawie.np. Energizer Universal Monitor LCD " 0x00, głośniki, pivot Monitor LCD wbudowane głośniki W+W, regulacja wysokości, pivot, porty USB, rozdzielczość nominalna 0x00 pikseli. Parametry minimalne: czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, kontrast (statyczny): nie mniejszy niż 000:, jasność: nie mniejsza niż 0 cd/m, kąty widzenia poziomy/pionowy (przy CR=:): nie mniejsze niż /0 stopni, zgodny z srgb, pobór mocy: nie większy niż W w trybie normal/9w w trybie ECO, Certyfikaty: EPEAT Silver ; EPEAT Gold (black version); CE; ERP; TCO.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9-0 (piel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka czarna obudowa ekranu, złącze cyfrowe DVI-D z HDCP i analogowe D-Sub, audio, wbudowany hub USB.0, obsługa P&P:VESA DDC/CI; DDCB/Bi; EDID Standard, OSD, w zestawie kable sygnałowe: DVI-D, D-Sub, audio, gwarancja minimum lata włączając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWMe black lub równoważny. Monitor LCD 90x00, głośniki, pivot Monitor LCD wbudowane głośniki W+W, regulacja wysokości, pivot, porty USB, rozdzielczość nominalna 90x00 pikseli. Parametry minimalne: czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, jasność: nie mniejsza niż 00 cd/m, kontrast: nie mniejszy niż 000:, Kąt widzenia: nie mniejsze niż 0 H / 0 V (CR :), D-Sub i DVI-D z DHCP, Certyfikaty: EPEAT Silver ; EPEAT Gold, CE; TCO.0; TCO 0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ Energy Label; Energy Star.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 0- (pixel failure class II); MPR II/ MPR III. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka ekranu, czarna obudowa, w zestawie kable sygnałowe: DVI-D, D-Sub, audio, wbudowany hub USB.0,obsługa P&P:VESA DDC/CI; DDCB/Bi; EDID Standard, OSD, gwarancja: lata wliczając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWM black lub równoważny. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

6 Monitor LCD 90x00, głośniki, pivot LCD, rozdzielczość nominalna 90x00 pikseli, czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, kontrast (statyczny): nie mniejszy niż 000:, jasność: nie mniejsza niż 00 cd/m, kąty widzenia poziomy/pionowy (przy CR=:): nie mniejsze niż 0/0 stopni, zgodny z srgb, typowy (przeciętny) pobór mocy: nie większy niż W, spełniający normę: TCO'0, ISO 0- (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka czarna obudowa ekranu, wbudowane głośniki, regulacja wysokości i pochylenia ekranu, pivot, złącze cyfrowe DVI-D z HDCP i analogowe D- Sub, w zestawie kable sygnałowe: DVI, D-Sub, audio, gwarancja minimum lata włączając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWM Black lub równoważny. 9 MS Office 00PL standard OEM MS Office 00 PL standard OEM lub nowszy dostępny w chwili składania zamówienia. 0 MS Windows OEM Microsoft Windows Professional bit/pl Mysz BT do notebooka Mysz BT do notebooka np.logitech V0 Cordless Laser Mouse Bluetooth for Notebooks czarna lub równoważna. Gwarancja min. lata. Mysz optyczna USB/PS scroll Mysz optyczna PS// USB scroll trzy przyciski z min miesięczną gwarancją. Np. Logitech Value Optical Mouse 9 lub równoważna. Napęd DVD+/-RW PATA LightScribe Napęd wewnętrzny DVD+/-RW PATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt i odtwarzania płyt DVD Video MPEG- (Ahead Nero i Power DVD). Szybkość nagrywania: DVD+/-R x,dvd+rwx,dvd+r DLx,obsługa SecurDisc, LightScribe. Gwarancja min. mies. Napęd DVD+/-RW SATA LightScribe Napęd wewnętrzny DVD+/-RW SATA z taśmą do urządzeń Serial ATA, z oprogramowaniem do nagrywania płyt Ahead Nero i odtwarzania płyt DVD Video MPEG-. Szybkość nagrywania: DVD+/-R x,dvd+rwx,dvd+r DLx,obsługa SecurDisc, LightScribe.Gwarancja min. mies. Obudowa ATX minitower Obudowa mini ATX z zasilaczem ATX min.00w, aktywne PFC, ze złączami: x-pin (P), min. x SATA power, x PCI- E power, typ złącza zasilania ATX: 0-pin+-pin, możliwość montażu urządzeń,",z termiczą regulacją prędkości obrotowej wentylatora, z zabezpieczeniami: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OLP 0 (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, wyprowadzone na panel czołowy xusb.0, xaudio (słuchawki, mikrofon), umożliwiająca montaż zestawu płyta procesor pamięć wymienionego w bieżącym zamówieniu. Pamięć MB DDR 00 MHz Pamięć MB DDR 00 MHz Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB 00MHz CL Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB 00MHz CL Kingston, wieczysta gwarancja. 9 Pamięć DDR GB 0 Pamięć DDR GB 0MHz, wieczysta gwarancja,. Np. Kingston DDR GB 0MHz CL Non-ECC. 0 Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB MHz, wieczysta gwarancja. Np. Kingston DDR GB MHz CL9 Non-ECC 0 Pamięć do notebooka DDR MB Pamięć do notebooka DDR MB 00MHz SODIMM, CL; np. Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR 0MB Pamięć do notebooka DDR 0MB MHz SODIMM, CL; np. Kingston 0MB MHz DDR Non-ECC CL SODIMM, wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB Pamięć do notebooka DDR GB MHz SODIMM, CL; np. Kingston 0MB MHz DDR Non-ECC CL SODIMM, 0 wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB 0MHz Pamięć do notebooka DDR GB 0 MHz SODIMM; np. Kingston GB 0 MHz DDR Non-ECC,SODIMM, 0 wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB MHz Pamięć do notebooka DDR GB MHz SODIMM; np. Kingston GB MHz DDR Non-ECC, CL9, SODIMM, wieczysta gwarancja. Patchcord Światłowodowy Multi Mode Patchcord Światłowodowy Multi Mode 0/ Duplex LC/LC długość m 0 Patchcord Światłowodowy Multi Mode Patchcord Światłowodowy Multi Mode 0/ Duplex LC/LC długość 0 m 0 Patchcord Światłowodowy Single Mode Patchcord Światłowodowy Single Mode 9/ Duplex LC/LC długość m 9 Patchcord Światłowodowy Single Mode Patchcord Światłowodowy Single Mode 9/ Duplex LC/LC długość m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

7 Patchcord UTP kat e - 0m Patchcord UTP linka kat e - 0m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m 0 Pendrive GB USB.0 Pendrive GB USB.0 z wieczystą gwarancją min. szybkość zapisu/odczytu min. /MB/s. -bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES (oprogramowanie True Crypt) Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 000, XP,, Vista, Linux UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Uszkodzony pendrive nie będzie zwracany. Np. Corsair USB Flash Voyager GB USB.0 CMFVY-GB lub równoważny. Pendrive GB USB.0 szyfrowany Pendrive GB USB.0 Hi-Speed Np. kingston DataTraveler sprzętowo Locker+ w/encryption 00% Privacy lub równoważny 9 Pendrive GB USB.0 Pendrive GB USB.0 z wieczystą gwarancją min. szybkość zapisu/odczytu min. 0/0MB/s. -bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES (oprogramowanie True Crypt) Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 000, XP,, Vista, Linux UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Uszkodzony pendrive nie będzie zwracany. Np. Corsair USB Flash Voyager GB USB.0 CMFVY-GB lub równoważny. 0 Podgrzewacz, preheater Urządzenie niezbędne do naprawy płyt głównych (np. laptopy,drukarki, karty graficzne itp) polegająca na wymianie układów BGA, micro BGA, QFP, PLCC, SOIC, SMD, oraz innych komponentów spotykanymi na płytach PCB. CECHY I FUNKCJE Cyfrowe sterowanie oraz zgodność z ESD SAFE. Wykorzystanie technologii podczerwieni jako źródła ciepła Uniwersalny uchwyt do montażu płyt o różnych kształtach. Duża powierzchnia grzewcza do pracy płytami różnej wielkości. Prosta regulacja parametrów pracy oraz odczyt temperatur grzania. Dodatkowy czujnik temperatury umozliwia łatwe monitorowanie procesu grzania. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia kontrolę procesu grzania. Możliwość zmiany parametrów profili grzania umożliwia automatyzację procesu uwzględniając ustawienia uzytkownika. Przykładowe modele: AOYUE Int, T0, podgrzewacz kwarcowy ze stolikiem model 9 Podkładka pod mysz-żelowa Podkładka pod mysz-żelowa Fellows Przedłużacz DVI Przedłużacz DVI Przedłużacz USB,0 m Przedłużacz USB,0 m.b. Przedłużacz USB,0,m Przedłużacz USB,0,m.b Przedłużacz VGA Przedłużacz VGA.m Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd 0mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) 9 Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, 0 m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata 90 Przełącznik klawiaturowy Przełącznik klawiatury z DVI, USB i AUDIO na komputery, np.. ATEN CS-DU KVM / USB DVI+audio z kablami lub równoważny 9 Przewód UTP xx0. KAT bęben Kabel UTP linka zgodny z normą kat. bęben 00m 9 Rozgałęźnik zasilania ATA-xATA Adapter zasilania zasilacz ATX złącze ATA- x zasilanie 0 urządzenia ATA 0 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

8 9 Rozgałęźnik zasilania ATA-x serial ATA Adapter zasilania zasilacz ATX złącze ATA- x zasilanie urządzenia SATA. Umożliwia zasilanie urządzeń SATA z zasilacza bez adapterów SATA. piny na x pinów. Długość cm. 9 Skaner A USB Skaner o rozdz. optycznej 00x900 z możliwością skanowania negatywów, w zestawie Adobe PhotoShop Elements i pakiet SilverFast SE, USB.0 ; min. miesiące gwarancji. Np. Canon CS00F lub równoważny. 9 Stacja dokująca DELL Latitude E00 Stacja dokująca do notebooka DELL Latitude E00 - zaawansowany replikator E-Port z zasilaczem 0 W, bez podstawki wersja EURO 9 Stacja dokująca Fujitsu FPCPR do Stacja dokująca Fujitsu model FPCPR P/N CP0 do notebooka ujitsu LB S notebooka Fujitsu LB S 9 Stacja dokująca Fujitsu FPCPR9BP do stacja dokująca Fujitsu model FPCPR9BP do notebooka notebooka Fujitsu LB S0/E0 Fujitsu LB S0/E0 9 Switch Cisco SLM00 Switch Cisco SLM00 -port Gigabit Smart Switch - PD/AC power, GWARANCJA miesiące. lub nowszy model 99 Switch portów ethernet portów (0BASE-T i 00BASE-TX ), porty pracujące w trybach Half / Full Duplex, automatyczna detekcja MDI/MDI-X dla wszystkich portów, dożywotnia gwarancja, metalowa obudowa, możliwość montażu w szafie teleinformatycznej (uchwyty) lub w pozycji leżącej lub zawieszony na ścianie, Np. Switch Linksys portowy 0/00 Mb/s model SR lub równoważny. 00 Switch portów GB ethernet Switch D-LINK DGS-00G 9 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT- /GB 0 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT DDS 0 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT-0 0/0GB 0 0 Taśma do streamera HP LTO HP LTO Ultrium.TB Read/Write Data Cartridge (C9A) 0 Urządzenie wielofunkcyjne USB, stanowiskowa Urządzenie wielofunkcyjne(drukowanie, skanowanie, kopiowanie), format A, rozdzielczość w czerni/kolorze 00/00dpi, prędkość druku w czerni/kolorze (tryb draft, A) do / str./min, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 000str., Skanowanie: skaner płaski, rozdzielczość skanowania 00dpi, Kopiowanie: Prędkość kopiowania w czerni kopii/min, w kolorze kopii/min. interface USB.0, HP PCL GUI, gramatura nośników min. -0g/m, normatywny cykl pracy miesięcznie, format A do 000 stron, sterowniki do MS Windows/XP/Vista. Np. HP Deskjet Ink Advantage (CV0A) lub równoważna 0 Wielomodowy, duplex Coupler LC-LC wielomodowy, duplex 0 Wtyk RJ- Wtyk RJ- 0 0 Zasilacz ATX Zasilacz ATX min.00w, aktywne PFC, ze złączami: x-pin (P), min. x SATA power, x PCI-E, typ złącza zasilania ATX: 0-pin+-pin, 09 Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P0EPA Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P0EPA, min. rok gwarancji. 0 Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO PAMD, min. ESPRIMO PAMD rok gwarancji. Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P90, min. rok ESPRIMO P90 gwarancji. Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens SCENIC P0, min. SCENIC P0 rok gwarancji. Zasilacz do notebooka Fujitsu Life Book Zasilacz Fujitsu CP-0 FPCACB 9V.A do E0 notebooka Fujitsu Life Book E0 Zasilacz do notebooka Fujitsu Life Book Zasilacz Fujitsu CP0-0 9V,A do notebooka S0 Fujitsu Life Book S0 Zasilacz uniwersalny do notebooka Zasilacz uniwersalny do notebooka napięcia wyjściowe przełączane DC V, V, 9V, 0, V prąd wyjściowy min., A., napięcie zasilające 0-0V AC. Zestaw płyta+procesor+pamięć Zestaw: płyta główna matx, chipset Intel zgodna z Active Management Technology.0, ze zintegrowaną kartą graficzną z wyjściem DVI i VGA, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 0. o min. wydajności odpowiadającej Intel HD Grafics, kartą sieciową Ethernet 0. 0/00/000 kartą dźwiękową audio AC9, x Serial ATA MB/s, x PCI-E x, x PCI, min. x USB.0, fan control speed, obsługiwane systemy operacyjne MS Windows /bit (sterowniki do Windows XP i Vista) + procesor Intel Core i-00,.ghz, MB, LGA, BOX + pamięć GB DDR- dual channel xgb -min. lata gwarancji na zestaw. Np. płyta Intel DHBL+ Intel Core i- 00+ x GB Kingston lub równoważna. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

9 Zestaw precyzyjnych narzędzi BaseTech nr 9 Zestaw precyzyjnych narzędzi, np. BaseTech nr 9 lub równoważnyw zestawie: 0 precyzyjnych wkrętaków z miękkim uchwytem, wykonanych ze stali chromowowanadowej PH 00 / PH 0 / PH, płaski: 0, x,0 / 0, x, / 0, x,0 mm, o profilu T: T / T / T / T0 wkrętaki nasadkowe wykonane ze stali chromowo-wanadowej / / / 0 mm kombinerki do elektroniki i obcinak do przewodów, wykonany ze stali chromowo-wanadowej z miękkim uchwytem Neonówka TÜV / GS Składane szkło powiększające Lampka z obudową magnetyczną Przedłużacz magnetyczny teleskopowy Pęseta 0 mm, szczypczyki, kluczy imbusowych z kulką, walizka z aluminium PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zestawów komputerowych

Wykaz zestawów komputerowych Załącznik nr 1 WT 2370/ 3 /07 Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach Wykaz zestawów komputerowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer przeznaczony do obsługi domeny 1 szt. Model Procesora 2 x czterordzeniowy E5504, 2,00 GHz 4 MB cache Pamięć RAM 4 x 2GB DDR3 1066MHz ECC-R CL7

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-6/Eko/2009 i ZP-23/09 p.n. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego Warta Bolesławiecka, 27.06.2012. SG. 2635.2.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Zarządzenia SOG.Z-0021/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 kwietnia 2010 roku zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowa Pamięci notebook Obsługiwane urządzenie Opis ilość Dell D820 1GB, (PC2-5300) w jednym module 3 Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo