Lublin, r. Ogłoszenie postępowania nr LZA /14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, 29.01.2014r. Ogłoszenie postępowania nr LZA.3071-26/14"

Transkrypt

1 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 0-0 Lublin, ul. Garbarska tel.: () 0 00, fax: () 0 Ogłoszenie postępowania nr LZA.0-/ Lublin, 9.0.0r.. Zamawiający-Organizator Przetargu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: 0-0 Lublin, ul. Garbarska, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony numer kierunkowy tel.: 0 9 faks.: Tryb Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy złożyli ważne oferty do aukcji elektronicznej. Na podstawie aukcji Zamawiający wybierze ofertę z najniższa ceną za całość zamówienia. Ceny za poszczególne asortymenty muszą zostać obniżone po aukcji o taki sam procent jak cena całości oferty w wyniku aukcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji handlowych z wybranym Wykonawcą w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta.. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego - Organizatora Przetargu ul. Garbarska, pokój nr 0 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: 0 9 lub pobrać ze strony internetowej: w dziale przetargi.. Przedmiot Przedmiotem postępowania jest: Dostawy sukcesywne w 0 roku: "Urządzenia komputerowe". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. obowiązującym u Zamawiającego.. Termin i miejsce realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do..0r. a. Dostawy będą realizowane sukcesywnie jako cząstkowe zamówienia według bieżących potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo w zamówieniu składanym elektronicznie lub pisemnie, w którym Zamawiający poda rodzaj, ilość, termin i miejsce dostawy, b. Dostawy będą realizowane do Magazynu Głównego przy ul. Pancerniaków, 0- Lublin lub do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na obszarze objętym działalnością Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z poprawnie wystawioną fakturą zawierającą sprawdzone ceny wynikające z oferty i podpisanej umowy, c. Dostawy realizowane będą w godzinach od :00 do :00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym. d. Wymagany maksymalny termin realizacji dostaw wynosi do 0 dni od daty złożenia zamówienia cząstkowego w ilościach każdorazowo podanych w zamówieniu. e. Materiały muszą być dostarczane w bezzwrotnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie transportu. Materiały muszą być dostarczone do Magazynu Głównego wraz z wystawioną poprawnie fakturą zawierającą sprawdzone ceny wynikające z oferty i podpisanej umowy.. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Wg pkt. V SIWZ.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: Wg pkt. VI SIWZ. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 9. Wadium Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Kwota wadium wynosi 00,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł). Formy wniesienia wadium, terminy wniesienia oraz zwrotu wg pkt VIII SIWZ. Rachunek bankowy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w BANKU Pekao S.A. Nr rachunku: Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania: siedziba Zamawiającego- Organizatora Przetargu ul Garbarska pokój nr 0. w terminie do: _0_. _0_. _0_ godz. _0_ _9_ : _0_ _0_. Miejsce i termin otwarcia ofert : miejsce otwarcia : w siedzibie Zamawiającego ul. Garbarska nr pokoju. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

2 data: jak data składania ofert, godz. _0_ : _0_. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %): Najniższa cena -00 %. Kryteria oceny ofert są szczegółowo opisane w pkt. XIII SIWZ. Termin związania ofertą: 90 dni. Inne istotne informacje Gwarancja minimum miesiące od daty dostawy na miejsce przeznaczenia. Istotne postanowienia w zakresie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr do SIWZ.. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie przewiduje się. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest : Adam Rogowski tel.: 0 9, fax. 0 90, Zastrzeżenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie, do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia przetargu, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane. 9. Wymagania stawiane podwykonawcom oraz żądania wskazania podwykonawców: W ofercie należy wskazać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 0. Wykaz załączników do Ogłoszenia:. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr ) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr do Ogłoszenia nr LZA.0-/ Załącznik nr do Umowy Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne Ilość [szt.] Adapter BLUETOOTH USB Adapter BLUETOOTH USB EDR.0 Mbps Adapter Display Port.- HDMI.a Przejściówka (adapter) wtyk Display Port na gniazdo HDMI. Przejściówka umożliwia podłączenie źródła sygnału ze złączem DisplayPort (komputer PC, laptop) z monitorem, telewizorem lub projektorem wyposażonym w złącze HDMI. Obsługa Video-Mirroring, rozszerzony tryb wyświetlania obrazu, kompatybilny z DisplayPort. dla dwóch prędkości transferu:. i.gbps, kompatybilny z HDMI.a oraz prędkością do.gbps, obsługa rozdzielczości HDTV: 0i, i, 0p, p, 00i oraz 00p, kolor czarny, gwarancja lata - Lindy 0. Adapter Display Port- DVI Adapter umożliwiający połączenie do portu Display Port zewnętrznego monitora z wejściem DVI Adapter Display Port na VGA (D-sub) Umożliwia podłączenie do portu DisplayPort urządzenia wyposażonego w VGA. Obsługq Video-Mirroring, rozszerzony tryb wyświetlania obrazu, kompatybilny z DisplayPort. dla dwóch prędkości transferu:. i.gbps, obsługa rozdzielczości QXGA (0 x ) z -bitową głębią kolorów - Lindy 0. Adapter ramka,"/," adapter ramka,"/," szt. Akumulator V Ah Akumulator V Ah do UPS APC, np. CSB Battery GP0 Akumulator V Ah Akumulator V Ah do UPSa APC Smart UPS 00RM, np. CSB Battery GP Akumulator Fujitsu LifeBook E0 Akumulator FPCBP Fujitsu-Siemens 0,V 00mAh 9 Akumulator Fujitsu LifeBook S0 Akumulator Li-ion FPCBP 0,V 00mAh do notebooka Fujitsu-Siemens LB S0 0 Akumulator Fujitsu LifeBook S Akumulator FPCBP Fujitsu-Siemens,V 0mAh Akumulator Fujitsu LifeBook S Akumulator Li-ion FPCBP 0,V 00mAh do notebooka Fujitsu Life Book S Akumulator Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Akumulator Li-ion FPCBP,V 00mAh do notebooka Fujitsu-Siemens LB E0 Akumulator Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Akumulator Li-ion FPCBP,V 00mAh do notebooka 9 Fujitsu-Siemens LifeBook E0 Coupler SC-SC wielomodowy, duplex Coupler SC-SC wielomodowy, duplex Czytnik kart pamięci FLASH USB.0 Wieloformatowy czytnik kart pamięci, interfejs USB.0 obsługa kart: SD HC GB/ Mini,Mikro SD/ Extreme SD/Extreme III SD/Ultra II SD/CF /CF /Extreme CF/Extreme III CF/Ultra II CF/HS CF/MD/MS/MS DUO/MS PRO/MS PRO DUO/MS MagicGate/M Drukarka atramentowa format A, USB, sieć Kolorowa sieciowa drukarka atramentowa A, szybk. drukowania min str./min w czerni, 0str./min. w kolorze A, rozdz. 00x00 dpi cz, 00x00 dpi kolor, porty: USB.0, Ethernet; duplex, podajnik 0 str, min 000 str/mies, sterowniki win 00/xp/vista/, min. mies. Gwarancji. Np.HP Office JetPro K00dn CB0A lub równoważna. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

4 Drukarka laserowa kolorowa sieciowa wielofunkcyjna A Drukarka wielofunkcyjna kolorowa laserowa sieciowa format A.Parametry minimalne: prędkość druku w czerni i kolorze min. 0 str./min, Jakość druku w czerni/kolorze 00x00dpi, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 0000str., standardowe języki drukarki HP PCL, emulacja HP Postcript Level, HP PCL c, liczba podajników papieru:, podajnik uniwersalny na 00 arkuszy, podajnik na 0 arkuszy, odbiornik papieru na 0 arkuszy, wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 0/00 z portem RJ-, port Hi-Speed USB.0, port faksu RJ-, wbudowana pamięć min.9 MB, zarządzana przy pomocy HP WEB JetAdmin. Skanowanie:skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów, optyczna rozdzielczość skanowania min. 00dpi, szybkość skanowanie min. str./min. Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów.kopiowanie: Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A) 0str./min., zmniejszanie/powiększanie kopii do 00%. Faksowanie: szybkość faksu, kb/s, Liczba stron formatu A przechowywanych w pamięci faksu 0 stron. Np. HP LaserJet Pro 00 color MFP Mdn CEA lub równoważna Drukarka sieciowa atramentowa duplex Szybkość druku kolor/mono min. / str./min, rozdzielczość druku w czerni/kolorze 00x00/00x00, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 000str., HP PCL GUI, rozszerzony HP PCL, druk dwustronny-automatyczny, USB.0; Ethernet; karta sieci bezprzewodowej 0. b/g, kabel USB w zestawie.obsługiwane systemy operacyjne MS Windows, XP Professional -bitowy, Windows 000 (SP) Windows Foundation Server 00, Windows Small Business Server 00 Standard Edition; Linux Np. drukarka HP OfficeJet Pro 00 CM9A lub równoważna 9 Dysk TB SATA/00 Dysk," SATA/00 TB 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z 9 Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. 0 Dysk 0GB PATA Dysk PATA 0GB 00obr. MB,. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk 00GB SATA/00 Dysk," SATA/00 00GB 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z 0 Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk do notebooka 0GB PATA Dysk do notebooka," 0GB ATA/00 00obr. MB. Gwarancja min. lata. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Dysk do notebooka 0GB SATA Dysk do notebooka," 0GB SATA/00 00RPM, MB, NCQ, RoHS. UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk zewnętrzny USB TB Dysk zewnętrzny USB.0 Samsung TB, Zasilany z portu USB (bez potrzeby podłączania zasilacza). UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. 9 Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Dysk zewnętrzny USB 00GB, Dysk zewnętrzny USB.0 Samsung 00GB,. Zasilany z portu USB (bez potrzeby podłączania zasilacza). UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Dysk uszkodzony nie jest zwracany Dostawcy. Gwarancja min. lata. Kabel Display Port komputer/monitor Kabel Display Port komputer/monitor.m Kabel RS- null modem Kabel RS- DB9-DB9 null modem PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

5 Kabel RS--RS Kabel RS--RS DB9M-DB9F 9 Kabel SATA-SATA Kabel do podłączenia urządzenia SATA do płyty głównej z interface m SATA 0 Kabel USB.0 - mikro USB Kabel USB-mikro USB.0 m 0 Kabel USB.0 - mini USB Kabel USB-mini USB.0 m Kabel USB.0 A-B m Kabel USB.0 A-B m Kabel USB.0 A-B m kabel USB A-B m Kabel zasilający 0V pin Kabel zasilający 0V pin Kabel zasilający 0V pin "koniczynka" Kabel zasilający 0V pin "koniczynka" Karta graficzna PCI-E x GB Asus ENGT0 GeForce GT 0 CUDA GB lub równoważna -DDR (bit), DirectX, D-SUB/DVI/HDMI, chłodzenie pasywne, BOX, sterowniki do MS Windows XP/00/Windows, min. mies. gwarancji karta kontrolera PCI -xusb.0 karta kontrolera PCI -xusb.0 Karta pamięci mikrosdhc GB z Karta pamięci mikrosdhc prędkość min. X, GB z adapterem mikrosd/sd adapterem mikrosd/sd 9 Karta pamięci SD GB Karta pamięci SD GB, szybkość zapisu min. MB/s. Gwarancja min lat. 0 Karta pamięci SDHC GB Karta pamięci SDHC GB, szybkość zapisu/odczytu min. 0MB/s. Gwarancja min lat. Np. SANDISK EXTREME III GB lub równoważna Klawiatura PS/ Klawiatura PS/, kolor czarny, min. mies gwarancji. Np. Logitech 0 PS/ lub równoważna. Klawiatura USB Klawiatura USB, kolor czarny, min. miesiące gwarancji. Np. 9 Logitech Deluxe 0 Keyboard USB lub równoważna. konwerter USB - RS Konwerter RS/USB.0 chipset Prolific Konwerter USB -x PS/ konwerter USB -x PS/, np. ATEN UC-A Ładowarka akumulatorów Ładowarka akumulatorów, procesorowa z kontrola delta V, jednoczesne ładowanie lub szt. akumulatorków R/AA, R0/AAA, R/C lub R0/D (o dowolnej pojemności) albo lub szt. akumulatorków F/9V, diody sygnalizujące stan ładowania, szybkie ładowanie, czas ładowania szt. akumulatorków o pojemności 00mAh do h, ładowanie podtrzymujące po pełnym naładowaniu, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów, zasilanie przewodowe - zasilacz w zestawie.np. Energizer Universal Monitor LCD " 0x00, głośniki, pivot Monitor LCD wbudowane głośniki W+W, regulacja wysokości, pivot, porty USB, rozdzielczość nominalna 0x00 pikseli. Parametry minimalne: czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, kontrast (statyczny): nie mniejszy niż 000:, jasność: nie mniejsza niż 0 cd/m, kąty widzenia poziomy/pionowy (przy CR=:): nie mniejsze niż /0 stopni, zgodny z srgb, pobór mocy: nie większy niż W w trybie normal/9w w trybie ECO, Certyfikaty: EPEAT Silver ; EPEAT Gold (black version); CE; ERP; TCO.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9-0 (piel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka czarna obudowa ekranu, złącze cyfrowe DVI-D z HDCP i analogowe D-Sub, audio, wbudowany hub USB.0, obsługa P&P:VESA DDC/CI; DDCB/Bi; EDID Standard, OSD, w zestawie kable sygnałowe: DVI-D, D-Sub, audio, gwarancja minimum lata włączając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWMe black lub równoważny. Monitor LCD 90x00, głośniki, pivot Monitor LCD wbudowane głośniki W+W, regulacja wysokości, pivot, porty USB, rozdzielczość nominalna 90x00 pikseli. Parametry minimalne: czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, jasność: nie mniejsza niż 00 cd/m, kontrast: nie mniejszy niż 000:, Kąt widzenia: nie mniejsze niż 0 H / 0 V (CR :), D-Sub i DVI-D z DHCP, Certyfikaty: EPEAT Silver ; EPEAT Gold, CE; TCO.0; TCO 0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ Energy Label; Energy Star.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 0- (pixel failure class II); MPR II/ MPR III. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka ekranu, czarna obudowa, w zestawie kable sygnałowe: DVI-D, D-Sub, audio, wbudowany hub USB.0,obsługa P&P:VESA DDC/CI; DDCB/Bi; EDID Standard, OSD, gwarancja: lata wliczając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWM black lub równoważny. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

6 Monitor LCD 90x00, głośniki, pivot LCD, rozdzielczość nominalna 90x00 pikseli, czas reakcji matrycy: nie większy niż ms, kontrast (statyczny): nie mniejszy niż 000:, jasność: nie mniejsza niż 00 cd/m, kąty widzenia poziomy/pionowy (przy CR=:): nie mniejsze niż 0/0 stopni, zgodny z srgb, typowy (przeciętny) pobór mocy: nie większy niż W, spełniający normę: TCO'0, ISO 0- (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS. Obudowa w jednolitym kolorze: czarna ramka czarna obudowa ekranu, wbudowane głośniki, regulacja wysokości i pochylenia ekranu, pivot, złącze cyfrowe DVI-D z HDCP i analogowe D- Sub, w zestawie kable sygnałowe: DVI, D-Sub, audio, gwarancja minimum lata włączając w to podświetlenie. Np. NEC LCD MultiSync EAWM Black lub równoważny. 9 MS Office 00PL standard OEM MS Office 00 PL standard OEM lub nowszy dostępny w chwili składania zamówienia. 0 MS Windows OEM Microsoft Windows Professional bit/pl Mysz BT do notebooka Mysz BT do notebooka np.logitech V0 Cordless Laser Mouse Bluetooth for Notebooks czarna lub równoważna. Gwarancja min. lata. Mysz optyczna USB/PS scroll Mysz optyczna PS// USB scroll trzy przyciski z min miesięczną gwarancją. Np. Logitech Value Optical Mouse 9 lub równoważna. Napęd DVD+/-RW PATA LightScribe Napęd wewnętrzny DVD+/-RW PATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt i odtwarzania płyt DVD Video MPEG- (Ahead Nero i Power DVD). Szybkość nagrywania: DVD+/-R x,dvd+rwx,dvd+r DLx,obsługa SecurDisc, LightScribe. Gwarancja min. mies. Napęd DVD+/-RW SATA LightScribe Napęd wewnętrzny DVD+/-RW SATA z taśmą do urządzeń Serial ATA, z oprogramowaniem do nagrywania płyt Ahead Nero i odtwarzania płyt DVD Video MPEG-. Szybkość nagrywania: DVD+/-R x,dvd+rwx,dvd+r DLx,obsługa SecurDisc, LightScribe.Gwarancja min. mies. Obudowa ATX minitower Obudowa mini ATX z zasilaczem ATX min.00w, aktywne PFC, ze złączami: x-pin (P), min. x SATA power, x PCI- E power, typ złącza zasilania ATX: 0-pin+-pin, możliwość montażu urządzeń,",z termiczą regulacją prędkości obrotowej wentylatora, z zabezpieczeniami: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OLP 0 (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, wyprowadzone na panel czołowy xusb.0, xaudio (słuchawki, mikrofon), umożliwiająca montaż zestawu płyta procesor pamięć wymienionego w bieżącym zamówieniu. Pamięć MB DDR 00 MHz Pamięć MB DDR 00 MHz Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB 00MHz CL Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB 00MHz CL Kingston, wieczysta gwarancja. 9 Pamięć DDR GB 0 Pamięć DDR GB 0MHz, wieczysta gwarancja,. Np. Kingston DDR GB 0MHz CL Non-ECC. 0 Pamięć DDR GB Pamięć DDR GB MHz, wieczysta gwarancja. Np. Kingston DDR GB MHz CL9 Non-ECC 0 Pamięć do notebooka DDR MB Pamięć do notebooka DDR MB 00MHz SODIMM, CL; np. Kingston, wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR 0MB Pamięć do notebooka DDR 0MB MHz SODIMM, CL; np. Kingston 0MB MHz DDR Non-ECC CL SODIMM, wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB Pamięć do notebooka DDR GB MHz SODIMM, CL; np. Kingston 0MB MHz DDR Non-ECC CL SODIMM, 0 wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB 0MHz Pamięć do notebooka DDR GB 0 MHz SODIMM; np. Kingston GB 0 MHz DDR Non-ECC,SODIMM, 0 wieczysta gwarancja. Pamięć do notebooka DDR GB MHz Pamięć do notebooka DDR GB MHz SODIMM; np. Kingston GB MHz DDR Non-ECC, CL9, SODIMM, wieczysta gwarancja. Patchcord Światłowodowy Multi Mode Patchcord Światłowodowy Multi Mode 0/ Duplex LC/LC długość m 0 Patchcord Światłowodowy Multi Mode Patchcord Światłowodowy Multi Mode 0/ Duplex LC/LC długość 0 m 0 Patchcord Światłowodowy Single Mode Patchcord Światłowodowy Single Mode 9/ Duplex LC/LC długość m 9 Patchcord Światłowodowy Single Mode Patchcord Światłowodowy Single Mode 9/ Duplex LC/LC długość m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

7 Patchcord UTP kat e - 0m Patchcord UTP linka kat e - 0m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m 0 Patchcord UTP kat e - m Patchcord UTP linka kat e - m 0 Pendrive GB USB.0 Pendrive GB USB.0 z wieczystą gwarancją min. szybkość zapisu/odczytu min. /MB/s. -bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES (oprogramowanie True Crypt) Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 000, XP,, Vista, Linux UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Uszkodzony pendrive nie będzie zwracany. Np. Corsair USB Flash Voyager GB USB.0 CMFVY-GB lub równoważny. Pendrive GB USB.0 szyfrowany Pendrive GB USB.0 Hi-Speed Np. kingston DataTraveler sprzętowo Locker+ w/encryption 00% Privacy lub równoważny 9 Pendrive GB USB.0 Pendrive GB USB.0 z wieczystą gwarancją min. szybkość zapisu/odczytu min. 0/0MB/s. -bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES (oprogramowanie True Crypt) Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 000, XP,, Vista, Linux UWAGA: uszkodzenie podczas gwarancji skutkuje dostarczeniem nowego dysku o parametrach nie gorszych niż uszkodzony. Stwierdzenie uszkodzenia następuje wspólnie z Dostawcą. Uszkodzony pendrive nie będzie zwracany. Np. Corsair USB Flash Voyager GB USB.0 CMFVY-GB lub równoważny. 0 Podgrzewacz, preheater Urządzenie niezbędne do naprawy płyt głównych (np. laptopy,drukarki, karty graficzne itp) polegająca na wymianie układów BGA, micro BGA, QFP, PLCC, SOIC, SMD, oraz innych komponentów spotykanymi na płytach PCB. CECHY I FUNKCJE Cyfrowe sterowanie oraz zgodność z ESD SAFE. Wykorzystanie technologii podczerwieni jako źródła ciepła Uniwersalny uchwyt do montażu płyt o różnych kształtach. Duża powierzchnia grzewcza do pracy płytami różnej wielkości. Prosta regulacja parametrów pracy oraz odczyt temperatur grzania. Dodatkowy czujnik temperatury umozliwia łatwe monitorowanie procesu grzania. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia kontrolę procesu grzania. Możliwość zmiany parametrów profili grzania umożliwia automatyzację procesu uwzględniając ustawienia uzytkownika. Przykładowe modele: AOYUE Int, T0, podgrzewacz kwarcowy ze stolikiem model 9 Podkładka pod mysz-żelowa Podkładka pod mysz-żelowa Fellows Przedłużacz DVI Przedłużacz DVI Przedłużacz USB,0 m Przedłużacz USB,0 m.b. Przedłużacz USB,0,m Przedłużacz USB,0,m.b Przedłużacz VGA Przedłużacz VGA.m Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd 0mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) 9 Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd mb (Filtr sieciowy) Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, 0 m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata Przedłużacz zasilający komputerowy gniazd z uziemieniem, m.b. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, z sygnalizacją pracy, z wyłącznikiem, kolor czarny, gwarancja min. lata 90 Przełącznik klawiaturowy Przełącznik klawiatury z DVI, USB i AUDIO na komputery, np.. ATEN CS-DU KVM / USB DVI+audio z kablami lub równoważny 9 Przewód UTP xx0. KAT bęben Kabel UTP linka zgodny z normą kat. bęben 00m 9 Rozgałęźnik zasilania ATA-xATA Adapter zasilania zasilacz ATX złącze ATA- x zasilanie 0 urządzenia ATA 0 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

8 9 Rozgałęźnik zasilania ATA-x serial ATA Adapter zasilania zasilacz ATX złącze ATA- x zasilanie urządzenia SATA. Umożliwia zasilanie urządzeń SATA z zasilacza bez adapterów SATA. piny na x pinów. Długość cm. 9 Skaner A USB Skaner o rozdz. optycznej 00x900 z możliwością skanowania negatywów, w zestawie Adobe PhotoShop Elements i pakiet SilverFast SE, USB.0 ; min. miesiące gwarancji. Np. Canon CS00F lub równoważny. 9 Stacja dokująca DELL Latitude E00 Stacja dokująca do notebooka DELL Latitude E00 - zaawansowany replikator E-Port z zasilaczem 0 W, bez podstawki wersja EURO 9 Stacja dokująca Fujitsu FPCPR do Stacja dokująca Fujitsu model FPCPR P/N CP0 do notebooka ujitsu LB S notebooka Fujitsu LB S 9 Stacja dokująca Fujitsu FPCPR9BP do stacja dokująca Fujitsu model FPCPR9BP do notebooka notebooka Fujitsu LB S0/E0 Fujitsu LB S0/E0 9 Switch Cisco SLM00 Switch Cisco SLM00 -port Gigabit Smart Switch - PD/AC power, GWARANCJA miesiące. lub nowszy model 99 Switch portów ethernet portów (0BASE-T i 00BASE-TX ), porty pracujące w trybach Half / Full Duplex, automatyczna detekcja MDI/MDI-X dla wszystkich portów, dożywotnia gwarancja, metalowa obudowa, możliwość montażu w szafie teleinformatycznej (uchwyty) lub w pozycji leżącej lub zawieszony na ścianie, Np. Switch Linksys portowy 0/00 Mb/s model SR lub równoważny. 00 Switch portów GB ethernet Switch D-LINK DGS-00G 9 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT- /GB 0 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT DDS 0 0 Taśma do streamera HP DAT Taśma do streamera HP DAT-0 0/0GB 0 0 Taśma do streamera HP LTO HP LTO Ultrium.TB Read/Write Data Cartridge (C9A) 0 Urządzenie wielofunkcyjne USB, stanowiskowa Urządzenie wielofunkcyjne(drukowanie, skanowanie, kopiowanie), format A, rozdzielczość w czerni/kolorze 00/00dpi, prędkość druku w czerni/kolorze (tryb draft, A) do / str./min, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A) 000str., Skanowanie: skaner płaski, rozdzielczość skanowania 00dpi, Kopiowanie: Prędkość kopiowania w czerni kopii/min, w kolorze kopii/min. interface USB.0, HP PCL GUI, gramatura nośników min. -0g/m, normatywny cykl pracy miesięcznie, format A do 000 stron, sterowniki do MS Windows/XP/Vista. Np. HP Deskjet Ink Advantage (CV0A) lub równoważna 0 Wielomodowy, duplex Coupler LC-LC wielomodowy, duplex 0 Wtyk RJ- Wtyk RJ- 0 0 Zasilacz ATX Zasilacz ATX min.00w, aktywne PFC, ze złączami: x-pin (P), min. x SATA power, x PCI-E, typ złącza zasilania ATX: 0-pin+-pin, 09 Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P0EPA Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P0EPA, min. rok gwarancji. 0 Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO PAMD, min. ESPRIMO PAMD rok gwarancji. Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu ESPRIMO P90, min. rok ESPRIMO P90 gwarancji. Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens Zasilacz do komputera Fujitsu Siemens SCENIC P0, min. SCENIC P0 rok gwarancji. Zasilacz do notebooka Fujitsu Life Book Zasilacz Fujitsu CP-0 FPCACB 9V.A do E0 notebooka Fujitsu Life Book E0 Zasilacz do notebooka Fujitsu Life Book Zasilacz Fujitsu CP0-0 9V,A do notebooka S0 Fujitsu Life Book S0 Zasilacz uniwersalny do notebooka Zasilacz uniwersalny do notebooka napięcia wyjściowe przełączane DC V, V, 9V, 0, V prąd wyjściowy min., A., napięcie zasilające 0-0V AC. Zestaw płyta+procesor+pamięć Zestaw: płyta główna matx, chipset Intel zgodna z Active Management Technology.0, ze zintegrowaną kartą graficzną z wyjściem DVI i VGA, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 0. o min. wydajności odpowiadającej Intel HD Grafics, kartą sieciową Ethernet 0. 0/00/000 kartą dźwiękową audio AC9, x Serial ATA MB/s, x PCI-E x, x PCI, min. x USB.0, fan control speed, obsługiwane systemy operacyjne MS Windows /bit (sterowniki do Windows XP i Vista) + procesor Intel Core i-00,.ghz, MB, LGA, BOX + pamięć GB DDR- dual channel xgb -min. lata gwarancji na zestaw. Np. płyta Intel DHBL+ Intel Core i- 00+ x GB Kingston lub równoważna. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 0-0 Lublin, ul. Garbarska A, KRS: 0000 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9--9-, REGON 000, Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/warszawa, Al. Jerozolimskie, Warszawa, Nr

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Przysucha: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Numer ogłoszenia: 349342-2011; data zamieszczenia: 24.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Telefon:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014 Warszawa, dnia. 27.10.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAMODYFIKACJA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/13/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 1. Wymagania dotyczące zamówienia: a) Wymagana wydajność procesorów oraz kart graficznych podawana jest jako wynik osiągany przez dany typ procesora, czy karty graficznej w teście PerformanceTest,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/96/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Grodzisk Mazowiecki: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Zp-341/62/08

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: IF/ZP-06/2014 SIWZ INSTYTUT FARMAKOLOGII Polskiej Akademii Nauk 31-343 Kraków, ul. Smętna 12 tel.: (12) 66-23-220, fax: (12) 637-45-00 Regon: 000325943, NIP: 675-000-18-28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, o parametrach minimalnych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Dostawę urządzeń komputerowych dla PWSZ w Tarnowie L.Dz./K-zp/724/2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo