S280 TRC - S300 - S320 TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S280 TRC - S300 - S320 TR"

Transkrypt

1 Rev /2014 FULL TOUCH 2013 S280 TRC - S300 - S320 TR PL

2

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Symbole Klasyfi kacja i odnośne normatywy Warunki użytkowania Warunki transportu i opakowanie Gwarancja Utylizacja zużytego unitu Zasady bezpieczeństwa Czyszczenie i dezynfekcja Sterylizacja Opis sprzętu Tabliczki znamionowe Opis unitu Opis fotela dentystycznego Włącznie unitu Obsługa fotela Urządzenia zabezpieczające Urządzenia awaryjne Regulowalny zagłówek fotela Prawy podłokietnik fotela (Opcja) Panel sterowania przy stoliku lekarza Obsługa panelu sterującego Wybór operatora Ustawienia główne Ustawianie cyklu dezynfekcji BIOSTER Ustawianie cyklu płukania, FLUSHING Opróżnianie zbiornika Systemu W.H.E Ustawianie spłukiwania misy spluwaczki Ustawienia wody w kubku Ustawienie automatycznych ruchów misy spluwaczki Ustawianie sterownika nożnego Ustawianie lampy zabiegowej Regulacja/blokada hamulca ramienia z pantografem oraz regulacja jasności wyświetlacza Ustawianie godziny i daty Chronometr Personalizacja ulubionych przycisków Wprawadzanie danych osobowych operatora Wybór języka USB USTAWIENIA USB OBRAZY Programowanie Pozycji spluwaczkowej i Pozycji wyjściowej fotela Programowanie położeń A, B, C i D fotela Przycisk awaryjny Przycisk zmniejszenia intensywności światła lampy zabiegowej Przycisk blokujący ekran TOUCH Sterownik nożny Sterownik wielofunkcyjny Sterownik nożny naciskowy Sterownik nożny "Power Pedal" BEZPRZEWODOWA wersja nożnego sterownika Strzykawkodmuchawka Turbina Mikromotor elektryczny Tryb funkcjonowania RESTORATIVE Sposób funkcjonowania ENDODONTIC Menu doboru zindywidualizowanych wierteł endodontycznych Sposób funkcjonowania IMPLANT Menu ustawienia stosunku redukcji Skaler Lampa polimeryzacyjna T LED Kamera Wewnątrzustna C-U2 I C-U2 PRO Panel Sterujący OSD (On Screen Display) Wbudowany czujnik ZEN-Xi Pompa perystaltyczna Opis ramienia asysty Panel sterowniczy asysty Dmuchawko-strzykawka na panelu asysty Lampa do polimeryzacji na panelu asysty Kamera wewnątrzustna na panelu asysty Rękawy ssakowe Płyta z półeczką na przybory na ramieniu asysty Ślinociąg wodny Obsługa zespołu spluwaczki Misa i napełnianie kubka System SANASPRAY System W.H.E. (Instalacja Higienizacji Wody) System automatycznej dezynfekcji BIOSTER System I.W.F.C. (Zintegrowany SystemPłukania Wodą) System A.C.V.S. (Automatyczne czyszczenie układu ssawnego) Akcesoria Lampa zabiegowa LAMPA ZABIEGOWAMODEL VENUS PLUS -L Monitor na słupku lampy Negatoskop do zdjęć panoramicznych Szybkozłączki wody/powietrza/ 230V Konserwacja Konserwacja instrumentów Spuszczanie kondensatu Czyszczenie fi ltru systemu ssakowego Rękawy ssakowe Separator chirurgiczny CATTANI Czyszczenie fi ltra powietrza zwrotnego GRAWITACYJNY Separator amalgamentu CATTANI Separator amalgamatu METASYS Separator amalgamatu DÜRR Fotel Komunikaty ostrzegawcze Dane techniczne Wymiary unitu stomatologicznego S280 TRC CONTINEN- TAL / S280 TRC J CONTINENTAL Wymiary unitu stomatologicznego S280 TRC INTERNA- TIONAL / S280 TRC J INTERNATIONAL Wymiary unitu stomatologicznego S300 CONTINEN- TAL Wymiary unitu stomatologicznego S300 INTERNATIO- NAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR CONTINEN- TAL / S320 TR J CONTINENTAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR INTERNA- TIONAL / S320 TR J INTERNATIONAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR SIDE DELI- VERY / S320 TR J SIDE DELIVERY Harmonogram czynności konserwacji unitu PL 3

4 1. Informacje ogólne Instrukcja ta opisuje obsługę unitu S280 TRC / S300 / S320 TR w celu prawidłowego użytkowania. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do pracy. Instrukcje opisują wszystkie wersje jednostek operacyjnych z oraz wszelkie możliwe akcesoria, stąd nie wszystkie punkty znajdą praktyczne zastosowanie w odniesieniu do zakupionego urządzenia. Nie dozwolone jest kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji (w formie papierowej lub elektronicznej, tłumacznie lub w inny sposób) bez pisemnej zgody ze strony fi rmy Cefl a sc - Cefl a Dental Group. Informacje, specyfi kacje techniczne, zdjęcia zawarte w tej publikacji nie są wiążące. Cefla sc - Cefla Dental Group zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadamiania o zmianach i bez wprowadzania ich do instrukcji obsługi. Producent przestrzega polityki stałego ulepszania własnych produktów, zatem możliwe jest, że niektóre instrukcje mogą się nieznacznie różnić od zakupionego produktu. Poza tym producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia jakiejkolwiek zmiany do tej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia. Oryginalna instrukcja napisana jest w języku włoskim. Unity wyposażone są w zawory zapobiegające zwrotnemu zasysaniu płynów Symbole Znaczenie używanych symboli: 1. Typ ochrony przeciwko kontaktom bezpośrednim i pośrednim-klasa I. Stopień ochrony przeciwko kontaktom bezpośrednim i pośrednim -Typ B. 2. UWAGA! Oznacza sytuację w której brak przestrzegania instrukcji mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub wyrządzenie szkody użytkownikowi i/lub pacjentowi. 3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI: Wskazuje konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do użytkowania danej części sprzętu. 4. UWAGA: Oznaczenie ważnych informacji dla Lekarza i/lub pracowników serwisu technicznego. 5. Uziemienie ochronne. 6. Prąd zmienny. 7. Część do sterylizacji w autoklawie. 8. Sprzęt włączony. 9. Sprzęt wyłączony. 10. Włączona (część wyposażenia). 11. Wyłączona (część wyposażenia). 12. Sprzęt zgodny z Dyrektywą EWG 93/42 (Klasa IIa). 13. Sprzęt zgodny z Dyrektywą EWG 93/42 (Klasa I). 14. Symbol dot. likwidacji zgodnie z Dyrektywą 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/ WE ważny tylko w obrębie wspólnoty europejskiej. 15. Uwaga zagrożenie biologiczne. Wskazuje możliwość skażenia w przypadku kontaktu ze skażonymi płynami i odpadami biologicznymi. 16. Producent. 17. Miesiąc i rok produkcji urządzenia. 18. Numer seryjny sprzętu. 19. Znak DVGW (Znak Jakości dotyczący dostawy wody pitnej). 20. Kod identyfi kacyjny produktu/aparatury. 21. Wyłącznik ON/OFF. 22. "Należy stosować się do instrukcji obsługi" Oznacza, iż z powodu bezpieczeństwa niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 23. Niebezpieczeństwo zgniecenia stopy. 24. Urządzenie odpowiada źródle światła klasy Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni. 26. Znak Jakości c(met)us (USA i KANADA), wyłącznie w odniesieniu do serii S C Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania Unity serii S280 TRC / S300 / S320 TR są przeznaczone są urządzeniami do użytku medycznego do prowadzenia zabiegów medycznych w gabinetach stomatologicznych. Stolik lekarza może być wyposażony w maksimum 6 instrumentów. Panel asysty może być wyposażony maksymalnie w 2 instrumenty i 2 rękawy ssakowe. Unit może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel (medyczny lub paramedyczny). Aparat przewidziany do pracy w trybie nie ciągłym (sprawdzić okresy dla pojedynczych części składowych w odnośnych rozdziałach). Aparat o 2 stopniu zanieczyszczeń. Klasa przepięcia: II (wyłącznie na rynku amerykańskim i kanadyjskim) Unity stomatologiczne serii S300 oraz odnośne wyposażenie dodatkowe, przeznaczone są do zabiegów stomatologicznych, zapewniając dentyście interfejs użytkownika, pozwalający na kontrolowanie fotela stomatologicznego oraz wszystkich powiązanych z nim przyrządów. System dostarcza powietrze, wodę, układ zasysania i energię elektryczną, umożliwiający stomatologowi intuicyjne sterowanie wszystkimi procedurami, związanymi z leczeniem pacjentów, właściwym dla gabinetów stomatologicznych. Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla stomatologów. 4 PL

5 Klasyfikacja i odnośne normatywy Klasyfi kacja URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH: klasyfi kacja unitu stomatologicznego według zasad ukazanych w załączniku IX Dyrektywy 93/42/CEE oraz późniejsze zmiany: Klasa IIa. Klasyfi kacja URZĄDZEŃ ELEKTROMEDYCZNYCH: klasyfi kacja urządzeń według normy I.E.C dotycząca bezpieczeństwa urządzeń medycznych: Klasa I-Typ B. Odnośne normatywy: unity S280 TRC / S300 / S320 TR zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wytycznymi norm IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed., ISO a Ed , ISO a Ed i EN1717 (typ AA i AB), w zakresie urządzeń zabezpieczających sieć wodną. Klasyfi kacja URZĄDZEŃ RADIOWYCH I TERMINALI KOMUNIKACYJNYCH (o ile występuje sterownik nożny w wersji BEZPRZEWODOWEJ) Klasyfi kacja aparatury zgodnie z dyrektywą 99/05/WE art.12: Klasa I Warunki użytkowania Urządzenia powinny być zainstalowane w otoczeniu o następujących warunkach: temperatura pom. od 10 40st. C. wilgotność względna od %. ciśnienie atm hpa. wysokość 3000 m. ciśnienie powietrza sieci zasil.: 6-8 bar. twardość wody u wlotu do aparatury, w przypadku nieuzdatnionej wody pitnej, powinna wynosić nie więcej niż 25 f (stopnie wg skali francuskiej) lub 14 d (stopni niemieckich), w przypadku wody o wyższej twardości zaleca się jej zmiękczenie do twardości zawartej w przedziale od 15 do 25 f (stopnie francuskie) lub od 8,4 do 14 d (stopnie niemieckie). ciśnienie wody zasilającej unit: 3 do 5 bar. temperatura wody w unicie nie może przekraczać 25st. C Warunki transportu i opakowanie Temperatura: od -10 do 70 C; Wilgotność względna: od 10 do 90%; Ciśnienie atmosferyczne: od 500 do 1060hPa Gwarancja Cefla sc - Cefla Dental Group gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia. Gwarancja jest uwarunkowana przestrzeganiem następujących zaleceńi: Przestrzegane są wskazania zawarte w certyfi kacie gwarancji. Wykonywana jest planowana coroczna konserwacja unitu. Unit musi być użytkowany wyłącznie według instrukcji podanych w niniejszej instrukcji. Instalacja elektryczna w otoczeniu, w którym zostaje zainstalowany sprzęt powinna być zgodna z normami I.E.C (Normy związane z urządzeniami elektrycznymi pomieszczeń przeznaczone do użytku medycznego. Instalacja jest wykonana z przewodów 3x1,5mm² i zabezpieczona dwubiegunowym bezpiecznikiem magnetyczno-termicznym, zgodnym z odpowiednimi normami (10A, 250V, odległość między stykami przynajmniej 3mm). UWAGA: Kolory przewodów (PRĄDOWY, UZIEMIAJĄCY, ZEROWY) muszą być zgodne z tym co jest zalecane przez Normy. Instalacja, naprawy, kalibrowanie i na ogół wszelkie operacje wymagające zdjęcia osłon zabezpieczających urządzenie powinny być wykonywane wyłącznie przez personel techniczny autoryzowany przez STERN WEBER Utylizacja zużytego unitu Zgodnie z Dyrektywami 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2003/108/EC dotyczących redukcji użytkowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznych, a także do utylizacji odpadów nałożono obowiązek nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstw domowych, a dokonując ich oddzielonego składowania. W chwili zakupu nowego urządzenia o odpowiadającym typie zużyte urządzenie powinno być oddane do fi rmy zajmującej się utylizacją sprzętu elektrycznego, która oddzieli i zutylizuje substancje szkodliwe dla środowiska, natomiast pozostałe części przekaże do dalszego wykorzystania. Odpowiednia segregacja odpadów z nieużywanego urządzenia do recyklingu, obróbki i utylizacji środowiskowej przyczynia się do uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków na środowisko i zdrowie i sprzyja recyklingowi materiałów z których jest złożone urządzenie. Znak przekreślonego kosza przyklejony na urządzeniu oznacza, że danego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z innymi śmieciami z gospodarstw domowych. Nieprawidłowa utylizacja produktu powoduje nałożenie sankcji określonych w poszczególnych Ustawach Krajowych Zasady bezpieczeństwa Instalacja wszystkich typów urządzeń jest typu stałego. Na podstawie typu fotela z którym jest połączony unit odwołać się do odpowiedniego WZORNIKA instalowania podanego w paragrafi e Dane techniczne. Cefl a sc - Cefl a Dental Group uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy lub osób wtedy gdy nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. Stan posadzki. Stan posadzki (typu ciągłego), musi spełniać przepisy dotyczące nośności zgodnie z DIN 1055 arkusz 3. Całkowita waga unitu dentystycznego wraz z pacjentem ważącym 190 Kg, wynosi ok. 350Kg/m 2. Dodatkowe szczegóły dotyczące właściwości mocowania, patrz Instrukcja Instalacji. Położenia podłączeń do linii dystrybucji i spustu spełniają wymogi normy UNI EN ISO Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC: w przypadku instalacji do podłoża, bez używanie płyty redukcji obciążenia, niezbędne jest, aby podłoże PL 5

6 posiadało charakterystykę zapewniającą wytrzymałość kołka na wyrwanie wyższą od 1200 dan każdy (uwzględniając wytrzymałość cementu Rck betonu 20 MPa). W przypadku instalacji do podłoża z zastosowaniem płyty redukcji obciążenia, niezbędne jest, aby podłoże posiadało charakterystykę zapewniającą wytrzymałość kołka na wyrwanie wyższą od 260 dan. Jakakolwiek modyfi kacja aparatu wymaga autoryzacji producenta. W przypadku modyfikacji aparatu należy przeprowadzić odpowiednie badania i próby, mające na celu zapewnienie jego bezpiecznego użytkowania. Cefla sc - Cefla Dental Group uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy lub osób wtedy, gdy nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. Fotel. Maksymalnie dozwolone obciążenie na fotel wynosi 190 Kg. Nigdy nie należy przekraczać tego ograniczenia. Półka pod stolikiem lekarza. Nigdy nie należy przekraczać tego ograniczenia: - półki umieszczone przy stoliku lekarza, maksymalnie dopuszczalne obciążenie rozdzielone na płycie 2 kg. - półki zastosowane na ramieniu asysty, maksymalnie dopuszczalnie dopuszczalne obciążenie na płycie 1 kg. Połączenia z urządzeniami peryferyjnymi. Urządzenie może być połączone elektrycznie tylko do innych urządzeń zaopatrzonych w oznakowanie CE. Zakłócenia elektromagnetyczne. Użycie w gabinecie lub w bliskości urządzeń elektrycznych niezgodnych z normatywą IEC a Ed mogłoby spowodować zakąócenia elektromagnetyczne lub innej natury powodując złe funkcjonowanie unitu stomatologicznego. W tych przypadkach zaleca się prewencyjnie odłączyć zasilanie unitu stomatologicznego nim zacznie się używać te urządzenia. Wymiana wierteł. Uruchomić urządzenia odblokowujące turbiny i końcówki tylko wtedy, gdy wiertło jest całkowicie zatrzymane. W przeciwnym wypadku system blokady niszczy się a wiertła mogą odczepić się powodując zranienia. Używać wyłącznie wierteł jakościowych z trzpieniem przyłącza o wykalibrowanej średnicy. Aby sprawdzić stan urządzenia blokady skontrolować każdego dnia, na początku pracy, czy wiertło jest mocno zablokowane do instrumentu. Wady w systemie blokady spowodowanbe nieprawidłowym użyciem są łatwo rozpoznawalne i nie są objęte gwarancją. Pacjenci nosiciele stymulatora serca i/lub aparatów akustycznych. W leczeniu pacjentów nosicieli stymulatorów serca i/lub aparatów akustycznych należy wziąć pod uwagę ewentualne skutki instrumentów używanych na rozruszniku serca i/lub aparatów akustycznych należy wziąć pod uwagę ewentualne skutki instrumentów używanych w rozruszniku serca i/lub aparacie akustycznym. W tym celu dla pogłębienia tematu odsyła się do literatury techniczno-naukowej. Implantologia. W przypadku, gdy unit stomatologiczny zostaje użyty dla wykonywania implantów przy zastosowaniu sprzętu autonomicznego i nadających się do tego celu zaleca się odłączenie zasilania fotela po to, by uniknąć ewentualnych niepożądanych ruchów spowodowanych uszkodzeniami i/lub przypadkowymi włączeniami sterowników ruchu. Przed opuszczeniem ambulatorium odłączyć zasilanie wodne gabinetu i wyłącznik główny urządzenia. Urządzenie nie jest wodoszczelne (IPX=0). Urządzenie nie nadaje się do użytkowania w obecności mieszanki gazu znieczulającego łatwopalnego z tlenem lub tlenkiem azotu. Urządzenie powinno być strzeżone i konserwowane w sposób perfekcyjny. Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności (cywilnej i prawnej) z powodu jakiegokolwiek wykroczenia, niedbałości w stosowaniu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez personel autoryzowany (medyczny lub paramedyczny) odpowiednio wyszkolony. Urządzenie powinno być zawsze pod kontrolą kiedy jest włączone lub przygotowana do uruchomienia, w szczególności nie powinna być nigdy pozostawiona bez kontroli w obecności osób niepełnoletnich/niepełnosprawnych lub na ogół osób nieautoryzowanych do użytkowania. Ewentualny asystent musi przebywać poza obszarem wykonywania zabiegu, w każdym bądź razie pod odpowiedzialnością operatora. Za obszar, w którym wykonuje się zabieg uważa się przestrzeń otaczającą unit dentystyczny plus 1,5 m. Jakość wody dostarczanej przez unit stomatologiczny. Użytkownik jest odpowiedzialny za jakość wody dostarczanej przez unit stomatologiczny i jest zobowiązany do podjęcia stosownych środków w celu jej zapewnienia. Dla potrzeb zapewnienia wymogów jakościowych w zakresie dostarczanej wody, Celfa sc Celfa Dental Group zalecają wyposażenie unitu stomatologicznego w zewnętrzny lub wewnętrzny układ dezynfekcji. Unit stomatologiczny, po jego zainstalowaniu, podlega ewentualnym zanieczyszczeniom pochodzącym z wodociągów miejskich, stąd zaleca się jego instalację i oddanie do eksploatacji dopiero w memencie faktycznego rozpoczęcia codziennego użytkowania wraz z jednoczesnym wdrożeniem procedur związanych z usuwaniem skażeń chemicznych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w stosownych rozdziałach. Jeśli unit został wyposażony w urządzenie do separacji szczeliny powietrznej z sieci wodociągowej (EN1717), należy upewnić się, że spełnia ono również funkcję ciągłego dozowania środka dezynfekującego; należy sprawdzić czy odnośny zbiornik zawiera jego odpowiednią ilość (patrz stosowny punkt). UWAGA: skontaktować się z własnym dostawcą lub własnym kompetentnym Zrzeszeniem Stomatologów w celu informacji odnośnie wymogów i rozporządzeń krajowych. Części nakładane. Poniżej części składowe aparatu, które podczas użytkowania wchodzą w naturalny kontakt z pacjentem: tapicerka fotela, podłokietnik, światłowód lampy polimeryzacyjnej, końcówka strzykawko-dmuchawki, zabezpieczenie jednorazowego użytku kamery doustnej, końcówki skalera do usuwania kamienia nazębnego, wiertła joysticka, końcówki ssawne kaniuli. Części nie nakładane, które mogą wejść w kontakt z pacjentem: wspornik podłokietnika fotela, dolna pokrywa fotela, obudowa bloku spluwaczki po stronie pacjenta, napełniacz wody do płukania jamy ustnej, misa, węże ssawne, korpus joysticków. Pozycjonowanie fotela. Upewnić się co do zdolności pacjenta do współpracy: zachęcić pacjenta do zwartego oparcia kończyn górnych i dolnych. Upewnić się co do prawidłowej postawy pacjenta podczas pozycjonowania fotela (patrz rysunek). 6 PL

7 1.4. Czyszczenie i dezynfekcja Czyszczenie jest pierwszym krokiem dla jakiegokolwiek procesu odkażania. Fizyczna czynność pocierania z użyciem detergentów i środków działających powierzchniowo i płukanie wodą usuwa znaczną ilość mikroorganizmów. Jeśli powierzchnia nie została wcześniej oczyszczona, proces odkażania nie może się udać. Kiedy powierzchnia nie może być odpowiednio oczyszczona powinna być zabezpieczona osłonami. Zewnętrzne części aparatury należy czyścić i dezynfekować produktami przeznaczonymi do użytku szpitalnego, zalecanymi dla HIV, HBV i tuberkuloidów (dezynfektant pośredniego stopnia), stosownymi dla małych powierzchni. Środki farmakologiczne i produkty chemiczne, stosowane w gabinecie stomatologicznym, mogą uszkodzić lakierowane powierzchnie oraz części z tworzyw sztucznych. Badania i testy wykazały, że części plastikowe nie mogą być skutecznie chronione przed agresywnym działaniem wszystkich środków znajdujących się w handlu. W związku z tym zaleca się, kiedy tylko jest to możliwe, używanie osłon. Szkodliwe działanie zależy od czasu kontaktu z powierzchnią. Dlatego też bardzo ważne jest, by czas kontaktu środka z powierzchnią urządzenia nie przekraczał czasu zalecanego przez producenta. Zaleca się stosowanie ściśle określonego dezynfektanta pośredniego stopnia, STER 1 PLUS (CEFLA S.C.), który jest kompatybilny z: Powierzchnie lakierowane i części z tworzywa sztucznego. Tapicerka. Tapicerka MEMORY FOAM (z adaptacją kształtu) może ulec poplamieniu odpryskami żrącego kwasu. W przeciwnym razie powstaną trwałe plamy. Metalowe powierzchnie nie lakierowane. W przypadku stosowania produktów innych niż STER 1 PLUS, zaleca się takie, których skład zawiera maksymalnie: Etanol 96%. Stężenie: maksymalnie 30g na 100g środka odkażającego. 1-Propanol (n-propanol, alkohol propionowy, alkohol n-propionowy). Stężenie: maksymalnie 20g na 100g środka odkażającego. Połączenie etanolu i propanolu. Stężenie: połączenie obu środków może wynosić maksymalnie 40g na 100g środka odkażającego. Nie używaj produktów zawierających alkohol izopropylowy (2-propanol, izopropanol). Nie używaj produktów zawierających podchloryn sodowy (wybielacze). Nie używaj produktów zawierających fenol. Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na czyszczone powierzchnie. Użycie jakiegokolwiek środka powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Dezynfektant STER 1 PLUS nie może być łączony z innymi produktami. Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji. Do czyszczenia i dezynfekcji należy używać miękkich ręczników jednorazowych (unikać z recyklingu) lub gazy sterylnej. Odradza się używanie ściereczek frotte lub innych, wielorazowego użytku. Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia lub dezynfekcji należy wyłączyć zasilanie unitu. Wszelkie materiały użyte do czyszczenia lub dezynfekcji należy wyrzucić. PL 7

8 1.5. Sterylizacja Wszystkie narzędzia są dostarczane w stanie NIESTERYLNYM, stąd przed użyciem muszą być poddane sterylizacji w autoklawie parowym (max 135 C), bez uciekania się do jakiejkolwiek formy sterylizacji chemicznej. Sterylizacja musi być przeprowadzona z wykorzystaniem stosownych materiałów opakowaniowych, sprawdzonych w ramach walidacji procesu sterylizacji. Zaleca się przeprowadzanie sterylizacji w autoklawie parowym (wilgotne ciepło) w cyklu uwzględniającym wstępną próżnię (wymuszone usunięcie powietrza). Autoklawy muszą spełniać wymogi i posiadać walidację zgodnie z normami EN (lub ANSI/AAMI ST55), EN ISO i ANSI/ AAMI ST79, także w zakresie ich konserwacji. Poniżej wyszczególniono minimalne parametry w zakresie sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych wielokrotnego użytku, zatwierdzone pod kątem zapewnienia gwarancji sterylności (SAL) równej 10^-6: Rodzaj cyklu: wraz z wytworzeniem wstępnej próżni (Pre-vac). Metoda: sterylizacja overkill w wilgotnym cieple, zgodnie z normą ISO Temperatura minimalna: 134 C (273 F) w przypadku materiałów odpornych na wysokie temperatury (narzędzia, metalowe uchwyty itp.); 121 C (250 F) w przypadku materiałów termochwiejnych, wrażliwych na ciepło (wyroby z gumy itp.). Minimalny czas ekspozycj i(1) : 4 minuty (w 134 C), 20 minut (w 120 C). Minimalny czas suszenia (2) : ustalony w celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN (lub ANSI/AAMI ST55). (1) Czas ekspozycji: przedział czasowy, w którym ładunek i cała komora są utrzymywane w temperaturze przewyższającej temperaturę sterylizacji. (2) Czas suszenia: przedział czasowy, podczas którego następuje wypuszczanie pary z komory i spadek ciśnienia w komorze w celu umożliwienia wyparowania skropliny z ładunku poprzez przedłużone opróżnianie lub za pośrednictwem wprowadzenia, a następnie usunięcia, gorącego powietrza lub innych gazów. Czas suszenia jest zmienny, w zależności od konfiguracji ładunku, rodzaju opakowań i samych materiałów. 8 PL

9 2. Opis sprzętu 2.1. Tabliczki znamionowe Unity stomatologiczne model: S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL Tabliczka znajduje się na płytce skrzynki połączeń. Dane podane na tabliczce: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalna moc pobrana Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY STERN S280 TRC CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN Unity stomatologiczne model: S300 CONTINENTAL S300 INTERNATIONAL Tabliczka znamionowa znajduje się na ramieniu łączącym fotel z zespołem spluwaczki i zawiera następujące dane: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalny pobór mocy Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY S300 CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN Unity stomatologiczne model: S320 TR CONTINENTAL S320 TR INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY Tabliczka znajduje się na płytce skrzynki połączeń. Dane podane na tabliczce: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalna moc pobrana Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji i S320 TR J CONTINENTAL i S320 TR J INTERNATIONAL i S320 TR J SIDE DELIVERY CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY STERN S320 TR CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN PL 9

10 2.2. Opis unitu Seria unitów stomatologicznych S280 TRC dostępne są w następujących wersjach: Model S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty są uzyskane poprzez system podłokietników sprężynowych ) nałożony na podwójnym naramienniku z których jeden przegubowy i samorównoważony. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel kontrolny e Półka pod stolikiem lekarza f Uchwyt asystencki g Panel kontrolny asysty h Obudowa fotela i Sterownik nożny wielofunkcyjny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samorównoważące o Pedał bezpieczeństwa / zatrzymanie ssania. q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcyjne) z Fotel dentystyczny STERN 280 P q g f i l m a z o b n h c d e Model S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL Stolik lekarza wersji INTERNATIONAL (instrumenty są umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) nałożony na podwójnym ramieniu z których jeden jest przegubowy i samorównoważący. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel kontrolny e Półka pod stolikiem lekarza f Uchwyt asystencki g Panel kontrolny asysty h Obudowa fotela i Sterownik nożny wielofunkcyjny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samorównoważące o Pedał bezpieczeństwa / zatrzymanie ssania. q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcyjne) r Negatoskop dla zdjęć panoramicznych (opcyjne) z Fotel dentystyczny STERN 280 P q g f i l m a z o b e h n r c d 10 PL

11 Seria unitów stomatologicznych S300 dostępne są w następujących wersjach: l m a b Model S300 CONTINENTAL Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty są podawane wiesza- kach wyposażonych w układ sprężyn ) zamontowany jest na podwójnym ramieniu, z czego jeden jest przegubowy, wyposażony w mechanizm samowyrównoważający. Opis poszczególnych elementów: a Blok spluwaczki. b Przesuwane ramię. c Stolik lekarza. d Panel sterujący lekarza. e Półka pod stolikiem. f Stolik asysty. g Panel sterujący stolika asysty. h Skrzynka przyłączeniowa. i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka narzędziowa na stoliku asysty ( opcjonalnie ). z Fotel dentystyczny STERN 300 P. q g f i z n h c d e Model S300 INTERNATIONAL Stolik lekarza wersja "INTERNATIONAL" (instrumenty są umieszczone pionowo w specjalnych uchwytach) zamontowany jest na podwójnym ramieniu, z czego jeden przegubowy, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis poszczególnych elementów: a Blok spluwaczki. b Przesuwane ramię. c Stolik lekarza. d Panel sterujący lekarza. e Półka pod stolikiem. f Stolik asysty. g Panel sterujący stolika asysty. h Skrzynka przyłączeniowa. i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka narzędziowa na stoliku asysty ( opcjonalnie ). r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 300 P. q g f i l m a z b e h n r c d Seria unitów stomatologicznych S320 TR dostępne są w następujących wersjach: l a m b n Model S320 TR CONTINENTAL i S320 TR J CONTINENTAL. Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty podawane od góry na wieszakach wyposażonych w układ sprężyn) zamontowany na podwójnym, przegubowym ramieniu, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel sterujący stolika lekarza e Półka pod stolikiem lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samowyrównoważające q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f i g z h c d e PL 11

12 Model S320 TR INTERNATIONAL i S320 TR J INTERNATIONAL. Stolik lekarza wersji INTERNATIONAL (instrumenty umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) zamontowany na podwójnym, przegubowym ramieniu, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel sterujący e Półka pod stolikiem lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka na ramieniu asysty (opcjonalnie) r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f i g l a m b z e h n r c d Model S320 TR SIDE DELIVERY i S320 TR J SIDE DELIVERY. Stolik lekarza taki jak w wersji INTERNATIONAL (instrumenty umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) zamocowany z boku fotela na kolumnie o regulowanej wysokości. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki c Stolik lekarza d Panel sterujący stolika lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki p Kolumna o regulowanej wysokości q Tacka narzędziowa stolika asysty (opcjonalnie) r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie) s Stolik pomocniczy Professional (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f g l a m s b h r c d i z p 12 PL

13 2.3. Opis fotela dentystycznego Opis poszczególnych elementów. a Zagłówek b Oparcie c Stały podłokietnik d Obrotowy prawy podłokietnik (opcjonalnie) e Podstawa fotela (tylko dla fotela STERN 280 P). f Podstawa fotela (tylko dla fotela STERN 300 P i STERN 320 P TR ). Czas działania. Zaleca się następujący czas pracy i przerwy fotela: Praca 25 s. - przerwa 10 min. a b c e d a b f c d Maksymalne, dopuszczalne obciążenie. Maksymalne, dopuszczalne obciążenie fotela wynosi 190 kg. Nie należy przekraczać tej wartości. Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji (tylko fotel STERN 300 P i STERN 320 P TR ). UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA STOPY Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjenta i personel gabinetu podczas obniżania fotela. Uwagi dotyczące użytkowania (dotyczy wyłącznie foteli STERN 280 P). UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA DŁONI Podczas obniżania fotela należy zwrócić szczególną uwagę na pacjen- ta oraz personel gabinetu. 3. Włącznie unitu Unity stomatologiczne model: S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL S320 TR CONTINENTAL i S320 TR J CONTINENTAL S320 TR INTERNATIONAL i S320 TR J INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY i S320 TR J SIDE DELIVERY. Wcisnąć wyłącznik główny ( f2 ) znajdujący się na bloku spluwaczki i sprawdzić: Wyłącznik ( f2 ) świecący: - urządzenie włączone; - instalacja elektryczna pod napięciem; - instalacja wodna i pneumatyczna podłączona; - ekran ( g ) świecący. f2 Wyłącznik ( f2 ) wyłączony: - urządzenie wyłączone; - zasilanie instalacji elektrycznej wyłączone; - instalacja wodna i pneumatyczna odłączona; - ekran ( g ) wyłaczony. Unity stomatologiczne model: S300 CONTINENTAL S300 INTERNATIONAL Wcisnąć główny przełącznik ( f1 ) znajdujący się na pokrywie fotela i sprawdzić na panelu sterowniczym: Led POWER ( g ) jest zgaszony: - wyposażenie wyłączone - system pneumatyczny odłączony - zasilanie w wodę odłączone Led POWER ( g ) jest zaświecony: - wyposażenie włączone - system pneumatyczny podłączony - zasilanie w wodę podłączone. Wyłącznik główny należy wcisnąć rękami. f1 g PL 13

14 4. Obsługa fotela Fotel może wykonywać następujące ruchy: Składanie/rozkładanie siedziska. Składanie / rozkładanie oparcia (do pozycji Trendelenbourga). Uruchamianie fotela następuje poprzez następujące punkty: Panel kontrolny lekarza ( a ) (opis pkt.5). Sterownik nożny wielofunkcyjny ( b ) (opis pkt. 5.2). Panel kontrolny asysty ( c ) (opis pkt.6). Blokada ruchów fotela. Z odłożonymi instrumentami, możliwe jest wyłączenie ruchów fotela (patrz paragraf ). Stan dezaktywacji jest zaznaczony na wyświetlaczu konsoli stosowną ikoną ( A ). a b c A 4.1. Urządzenia zabezpieczające Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC. Sprzęt dysponuje następującymi urządzeniami zabezpieczającymi: Dolna pokrywa fotela wyposażona jest w urządzenie ( o ), które w obecności przeszkody blokuje natychmiast ruch opadania fotela i wykonuje automatyczny ruch ponownego wzniesienia w celu uwolnienia przeszkody. Siedzisko fotela wyposażone jest w urządzenie ( m ), które w obecności przeszkody blokuje automatycznie ruch opadania siedziska i dokonuje automatycznego ruchu ponownego wznoszenia w celu uwolnienia przeszkody. Miska spluwaczki została wyposażona w urządzenie zabezpieczające ( n ), powodujące blokadę wszelkich ruchów fotela w przypadku, gdy miska wchodzi w strefę kolizji. UWAGA: w przypadku misek z napędem, urządzenie zabezpieczające powoduje automatyczne przesunięcie miski spluwaczki poza strefę kolizyjną z fotelem. m o n Jedynie unity stomatologiczne serii S300. Podstawa fotela wyposażona jest w mechanizm ( l ), który w przypadku wystąpienia przeszkody pod nogą fotela natychmiast zatrzymuje jego ruch, a następnie podnosi nieznacznie siedzisko do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Pod oparciem fotela znajduje się mechanizm ( m ), który w przypadku natrafienia na przeszkodę natychmiast zatrzymuje opuszczanie oparcia, a następnie podnosi je lekko do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Ramię stolika asysty wyposażone jest w system bezpieczeństwa ( n ), który w przypadku natrafi enia przez ramię na przeszkodę natychmiast zatrzymuje ruch fotela, a następnie podnosi go nieznacznie do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Jeżeli jakikolwiek instrument po stronie lekarza lub asysty zostanie podniesiony (ale nie uruchomiony) można ręcznie wywołać przesunięcie fotela, ale nie są dostępne automatyczne programy, za wyjątkiem wywołania pozycji spluwaczkowej i początkowej. m l n 14 PL

15 Unity stomatologiczne modele S320 TR. Fotele unitów STERN WEBER są standardowo wyposażone w następujące urządzenia zabezpieczające: w podstawie fotela ( l ): w przypadku najechania na przeszkodę pod nogą fotela ruch zostaje zatrzymany i następuje odciążenie przeszkody, co umożliwia użytkownikowi jej usunięcie. pod oparciem fotela ( m ): w przypadku najechania na przeszkodę pod oparciem fotela ruch zostaje zatrzymany i następuje odciążenie przeszkody, co umożliwia użytkownikowi jej usunięcie. Miska spluwaczki została wyposażona w urządzenie zabezpieczające ( n ), powodujące blokadę wszelkich ruchów fotela w przypadku, gdy miska wchodzi w strefę kolizji. m l n UWAGA: w przypadku misek z napędem, urządzenie zabezpieczające powoduje automatyczne przesunięcie miski spluwaczki poza strefę kolizyjną z fotelem. w ramieniu kolumny SIDE DELIVERY ( o ): w przypadku najechania na przeszkodę ruch fotela jest natychmiast zatrzymany i fotel automatycznie podnosi się do góry, aby odciążyć przeszkodę. w stoliku SIDE DELIVERY ( p ): w przypadku najechania na przeszkodę natychmiast zatrzymywany jest ruch fotela /stolika, a następnie fotel podnosi się do góry, aby odciążyć przeszkodę i umożliwić użytkownikowi jej usunięcie. p Pulpit w wersji SIDE DELIVERY: upewnić się, że ani pulpit, ani końcówki przyrządów nie znajdują się nad oparciem fotela podczas jego automatycznych ruchów, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia tapicerki. o 4.2. Urządzenia awaryjne Jeżeli konieczne jest awaryjne zatrzymanie fotela należy nacisnąć następujące urządzenia: Przyciski poruszania fotela (a) lub (c) Uruchamiając jakikolwiek przycisk ruchu fotela każdy typ ruchu urządzenia zostanie zablokowany. Sterownik nożny ( b ). Po włączeniu sterownika nożnego jakikolwiek ruch urządzenia zostanie zablokowany. a p Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC: Pedał bezpieczeństwa ( p ). Po naciśnięciu pedału bezpieczeństwa jakikolwiek ruch urządzenia zostanie zablokowany. Jedynie unity stomatologiczne serii S300, S320 TR: Nacisnąć na podstawę fotela ( I ). Naciśnięcie na podstawę unitu zablokuje każdy ruch fotela. b c l PL 15

16 4.3. Regulowalny zagłówek fotela Zagłówek może występować w 2 rodzajach: z blokadą poduszki typu ręcznego z blokadą poduszki typu pneumatycznegoo Regulacja wysokości zagłówka. z blokadą ręczną ( 1 ): Wspornik zagłówka blokowany jest za pomocą hamulca magnetycznego. Regulacja wysokości odbywa się poprzez ręczne wysunięcie wspornika na żądaną wysokość. z blokadą pneumatyczną ( 2 ): Trzymając wciśnięty przycisk blokujący ( u ) ustawić zagłówek w żądanym położeniu. Po otrzymaniu poprawnej pozycji wystarczy zwolnić przycisk ( u ), aby ponownie zablokować zagłówek. Regulacja ustawienia poduszki. Poprzez blokadę typu ręcznego ( 1 ): obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara gałkę blokującą ( k ), ustawić poduszkę jak się chce a potem zakręcić ponownie gałkę blokującą. Z blokadą typu pneumatycznego ( 2 ): zadziałać na przycisk blokady ( u ) i, trzymając go wciśniętym, ustawić poduszkę w żądanej pozycji. Po znalezieniu żądanej pozycji wystarczy zwolnić przycisk ( u ) aby znów zablokować poduszkę. Prawidłowe pozycjonowanie podgłówka. W celu prawidłowego użytkowania podgłówka, głowę pacjenta należy ułożyć jak na rysunku poglądowym. 1 2 k u Ostrzeżenia dotyczące użytkowania. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie zagłówka : 30 kg. Nie wolno ustawiać położenia zagłówka jeżeli pacjent opiera na nim głowę. Nie wolno zmieniać położenia poduszki bez dezaktywowania urządzenia blokującego. Urządzenie blokujące typu pneumatycznego działa wyłącznie przy włączonym unicie stomatologicznym, gdy obwód powietrza pozostaje pod ciśnieniem Prawy podłokietnik fotela (Opcja) Odwrócenie podłokietnika ruchomego. Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara podłokietnik ruchomy aż do ustawienia go w stronę dołu aby ułatwić dostęp i wyjście pacjenta. Usunięcie podłokietnika ruchomego. Ustawić podłokietnik w pozycji pionowej i wyjąć go z siedzenia. Maksymalne obciążenie podłokietnika: 68 kg. OK 16 PL

17 5. Panel sterowania przy stoliku lekarza Rozmieszczenie instrumentów. Kolejność zamontowania instrumentów powinna być określona przy zamawianiu unitu. Aktywowanie instrumentów. Strzykawka jest zawsze gotowa do pracy (patrz paragraf 5.3.). Lampę polimeryzacyjną aktywuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku, przy podniesionym instrumencie (patrz paragraf 5.7.). Kamerę wewnątrzustną włącza się poprzez podniesienie instrumentu (patrz paragraf 5.8.). Wbudowany czujnik ZEN-Xi, jest zawsze aktywny, jeżeli jest podłączony do zewnętrznego komputera PC (patrz paragraf 5.9.). Inne instrumenty aktywowane są sterownikiem nożnym, po uprzednim podniesieniu ze stolika lekarza (patrz paragraf 5.2.). Wzajemna zależność instrumentów. Jednoczesne użycie instrumentów jest utrudnione przez urządzenie wzajemnej zależności. Pierwszy wyciągnięty instrument jest działający podczas gdy te wyciągnięte następnie są dezaktywowane przez urządzenie wzajemnej zależności. Urządzenie wzajemnej zależności pozwala na wymianę wiertła podczas gdy inne zostaje użyte na pacjencie. Ustawienie stolika lekarza. Stolik lekarza jest ruchomy we wszystkich kierunkach. Aby wyregulować wysokość stolika i/lub jej kierunek na płaszczyźnie poziomej wystarczy uchwycić uchwyt ( a ). UWAGA (tylko dla ramienia z pantografem z hamulcem pneumatycznym): aby wyregulować wysokość stolika lekarza najpierw należy wcisnąć odpowiedni przycisk odblokowujący hamulec ( ). UWAGA wersja CONTINENTAL: Aby odblokować hamulec pneumatyczny ramienia pantografu należy umieścić kciuk w punkcie ( A ). UWAGA wersja INTERNATIONAL i CART: Aby ustawić wysokość stolika należy najpierw nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (patrz pkt. 5.1). UWAGA wersja SIDE DELIVERY: Aby ustawić wysokość stolika należy nacisnąć przycisk podnoszenia/opuszczania (patrz pkt 5.1.). A a Czasy podnoszenia/opuszczania stolika w wersji SIDE DELIVERY: praca ciągła - maksymalnie 2 min., przerwa 18 min. B Urządzenie hamujące powrót ramion nośnych narzędzi (dotyczy wyłącznie pulpitów w wersji CONTINENTAL). Wtedy, gdy jest przewidzianw takie urządzenie można zablokować ramię wywoływania instrumentów na pozycji wyciągniętego instrumentu. Włączenie urządzenia jest uwidocznione poprzez trzask mechaniczny, który następuje na około 2/3 totalnego suwu ramienia. Aby przywrócić stan pierwotny wystarczy ustawić ramię na koniec suwu (B). Tacka narzędziowa do pulpitu w wersji CONTINENTAL. Tacka narzędziowa ( f ) jest wykonana ze stali inox i łatwo ją wyjąć z odnośnej podstawy. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie tacki narzędziowej ( f ): 2 Kg, odpowiednio rozmieszczone. Tacka narzędziowa dla stolika wersji INTERNATIONAL. Tacka narzędziowa ( e ) jest wykonana ze stali nierdzewnej i łatwo ją wymontować ze wspornika. Tackę można obracać razem ze wspornikiem w obie strony, dzięki czemu można ustawić ją w najbardziej dogodnym dla operatora miejscu. Ramię wspornika tacki można obracać w obie strony w sumie 60 poprzez 8 określonych pozycji. Maksymalne, dopuszczalne obciążenie tacki narzędziowej : 2 Kg równomiernie rozłożone. f e PL 17

18 Czyszczenie pulpitu lekarskiego. Uchwyt pulpitu należy czyścić stosownym produktem (patrz paragraf 1.4). UWAGA dotyczy pulpitów w wersji CONTINENTAL: wspornik narzędzi ( x ) jest wyjmowany, co ułatwia zabiegi pielęgnacyjne; w celu usunięcia wystarczy wyjąć go z obsadybowiem jest zamocowany za pośrednictwem magnesów. Sylikonowa oprawa narzędzi ( u ) może być również sterylizowana w autoklawie w temp. 121 (patrz paragraf 1.5.). u Przewody instrumentu wyjmowalne. Wszystkie instrumenty są wyposażone w przewody wyjmowalne w celu ich czyszczenia. UWAGA dla stolików wersji CONTINENTAL: aby ściągnąć rękawy najpierw należy ściągnąć oprawę instrumentów, następnie odkręcić odpowiednie plastikowe pierścienie mocujące. UWAGA dla stolików wersji INTERNATIONAL: aby ściągnąć rękawy wystarczy odkręcić odpowiednie plastikowe pierścienie mocujące znajdujące się w dolnej części stolika. x Wyłączyć unit przed dokonaniem operacji usunięcia przewodów instrumentu. Po wyłączeniu unitu, opróśnić przewody strzykawki naciskając odpowiednie przyciski bezpośrednio na misę, aż do zakończenia wydostawania się wody ze spray u. Przewody instrumentu TURBINY, MIKROSILNIKA I SKALERA zawierają wodę, w konsekwencji zaleca się dokonanie operacji demontażu przewodu trzymając zakończenie boku rękojeści usytuowanej na misie. Kiedy ponownie montuje się przewód upewnić się, czy styki elektryczne są suche i czy tuleja mocująca z plastiku jest dobrze dociśnięta. Każdy sznur należy zamontować tylko i wyłącznie w położeniu odpowiedniego instrumentu. Przewody instrumentu należy czyścić stosownym produktem (patrz paragraf 1.4). Przewody instrumentów NIE są odpowiednie, by być umieszczone w autoklawie lub być wysterilizowane na zimno przez zanurzenie. Łącznik USB. Stolik lekarza wyposażony został w wejście USB typu "host", z łącznikiem typu A. Wejście jest w stanie zasilić podłączone urządzenie peryferyjne, aż do maks. 500 ma. W celu otrzymania informacji na temat użytkowania należy zapoznać się z paragrafem i Łącznik nie jest wodoszczelny. Nie wkładać do łącznika metalowych przedmiotów innych, niż łącznik USB typu A. Gdy nie korzysta się z łącznika, zaleca się zakrywanie go odpowiednią gumową zatyczką. Obsługiwane urządzenia: - pendrive USB 2.0 lub 3.0 (USB fl ash drives) o wydajności między 128 MB a 64 GB, - twardy dysk zewnętrzny USB 2.0 lub 3.0, tylko jeśli zasilanie oddzielnie, - pendrive lub twardy dysk sformatowane do formatu FAT i FAT32, ogólnie dostępne na rynku. - nie obsługiwane są urządzenia sformatowane według standardu NTFS. UWAGA: wejście wyposażone zostało w urządzenie ograniczające przepięcia, które zabezpiecza przed zniszczeniem panelu sterowniczego w razie przypadkowego podłączenia wadliwe działających urządzeń. 18 PL

19 5.1. Panel sterujący na stoliku lekarza Unity stomatologiczne serii S280 TRC, serii S300 i serii S320 TR wyposażone zostały w panel kontrolny lekarza z dotykowym interfejsem touch-screen, składający się z dotykowego szklanego panelu pojemnościowego "multi touch" z tylną projekcją oraz 5,7 calowego "szerokiego", kolorowego wyświetlacza TFT, podświetlanego światłem LEDowym, o rozdzielczości od 640x480 pixel i obrazie 16,7 milionów kolorów. Pulpit przyciskowy następujących modeli: S280 TRC CONTINENTAL S280 TRC J CONTINENTAL S300 CONTINENTAL S320 TR CONTINENTAL S320 TR J CONTINENTAL Pulpit przyciskowy następujących modeli: S280 TRC INTERNATIONAL S280 TRC J INTERNATIONAL S300 INTERNATIONAL S320 TR INTERNATIONAL S320 TR J INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY S320 TR J SIDE DELIVERY Opis przycisków pojemnościowych: Przycisk odblokowujący ekran dotykowy. Przycisk podnoszenia stolika lekarza (wersja SIDE DELIVERY) lub odblokowanie hamulca stolika (wersja INTERNATIONAL i CART). Przycisk opuszczania stolika lekarza (wersja SIDE DELIVERY) lub odblokowanie hamulca stolika (wersja INTERNATIONAL i CART). Opis ikon przycisków widocznych na panelu dotykowym: Ikona przycisku zmiany operatora. Ikona przycisku przywoływania ikon sygnalizacyjnych. Ikona przycisku przywoływania menu USTAWIENIA GŁÓWNE. Ikona przycisku włączającego/wyłączającego lampę zabiegową. Ikona przycisku zapisywania funkcji fotela. Ikona przycisku zmniejszenie natężenia światła lampy zabiegowej. Ikona przycisku wezwanie asysty. Ikona przycisku przywoływania pozycji awaryjnej. Ikona przycisku przywoływania pozycji zerowej. Ikona przycisku wezwanie asysty. Ikona przycisku przywoływania pozycji spluwaczkowej. Ikona przycisku przesuwającego misę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (aktywny tylko z misą z napędem silnikowym). Ikona przycisku przesuwającego misę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (aktywny tylko z misą z napędem silnikowym). Ikona przycisku napełniania kubka wodą. Ikona przycisku polecenia spłukiwania misy spluwaczki. Ikona przycisku podnoszenia siedziska i ustawienie w zaprogramowanej pozycji A. Ikona przycisku podnoszenia oparcia i ustawienie w zaprogramowanej pozycji B. Ikona przycisku opuszczania siedziska i ustawienie w zaprogramowanej pozycji C. Przycisk opuszczania oparcia fotela i przywracania zaprogramowanego położenia D. UWAGA: funkcjonowanie ikon przycisków poruszających fotelem: Krótkie wciśnięcie przestawienie do zaprogramowanej pozycji. Wciśnięcie i przytrzymanie ruch do momentu puszczenia przycisku. PL 19

20 Ikony sygnalizacyjne. Po dotknięciu ikony przycisku na dotykowym ekranie możliwe będzie wyświetlenie w każdej chwili ikon sygnalizacyjnych, które wskazują stan funkcjonowania unitu stomatologicznego. Widoczne ikony sygnalizacyjne są następujące: System WHE włączony. Aktywne zasilanie wodą destylowaną. Aktywne zasilanie wodą sieciową. Włączona pompa perystaltyczna dostarcza roztwór fizjologiczny w ilości równej 1. Niski poziom wody destylowanej. Zbiornik płynu do dezynfekcji przewodów w stanie rezerwy. Cykl dezynfekcji BIOSTER w toku Czyszczenie końcówek ślinociągu. Wstrzymane zasysanie pełny zbiornik. Naładowana bateria nożnego sterownika typu bezprzewodowego. Stan naładowania baterii nożnego sterownika typu bezprzewodowego równy 50%. Rozładowana bateria nożnego sterownika typu bezprzewodowego. Nożny sterownik typu bezprzewodowego podłączony i aktywny. Nożny sterownik typu bezprzewodowego podłączony, ale nie aktywny. Szukanie łączności z nożnym sterownikiem typu bezprzewodowego. Hamulec ramienia pantografu zablokowany. Woda w kubku ZIMNA. Ruch fotela zablokowany. Woda w kubku CIEPŁA. Położenie fotela, program automatyczny, płukanie. Woda w kubku GORĄCA. Położenie fotela, program automatyczny, zerowanie. Położenie fotela, program automatyczny A. Położenie fotela, program automatyczny, stan awaryjny. Położenie fotela, program automatyczny B. Zapisywanie ustawień fotela. Położenie fotela, program automatyczny C. Położenie fotela, program automatyczny D. Ręczne ustawianie położenia fotela. Zmniejszone natężenie światła lampy zabiegowej. 20 PL

97050624 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 S280 TRC - S300

97050624 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 S280 TRC - S300 97050624 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 S280 TRC - S300 PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2.1. Klasyfikacja i odnośne normatywy...5 1.2.2. Warunki użytkowania...5 1.2.3. Gwarancja...5

Bardziej szczegółowo

97050618 Rev.002 04/2014 S200 - S220 TR

97050618 Rev.002 04/2014 S200 - S220 TR 97050618 Rev.002 04/2014 2013 S200 - S220 TR PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2. Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania...4 1.2.1. Klasyfikacja i powiązane normy...5 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

97050644 rev.004 03/2016 SMART TOUCH. A7 Plus

97050644 rev.004 03/2016 SMART TOUCH. A7 Plus 97050644 rev.004 03/2016 SMART TOUCH A7 Plus SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2. Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania...4 1.2.1. Klasyfikacja i odnośne normatywy...4 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

97050680 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 SKEMA 6

97050680 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 SKEMA 6 97050680 Rev.002 03/2014 SMART TOUCH 2013 SKEMA 6 PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2.1. Klasyfikacja i odnośne normatywy...4 1.2.2. Warunki użytkowania...5 1.2.3. Gwarancja...5

Bardziej szczegółowo

Rev /2016 S200 - S220 TR

Rev /2016 S200 - S220 TR 97050618 Rev.005 06/2016 2013 S200 - S220 TR PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2. Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania...4 1.2.1. Klasyfikacja i powiązane normy...5 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

S380 TRc Rev ITALIANO

S380 TRc Rev ITALIANO S380 TRc 97050809 Rev. 03 2017.03 PL ITALIANO Spis 1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE... 4 1.1. SYMBOLE...4 1.2. PRZEZNACZENIE...5 1.2.1. KLASYFIKACJA I POWIĄZANE NORMY...5 1.2.2. WARUNKI OTOCZENIA...5 1.2.2.1. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Rev ITALIANO

Rev ITALIANO 97050805 Rev. 02 06.2016 L9 PL ITALIANO Spis 1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE... 4 1.1. SYMBOLE...4 1.2. PRZEZNACZENIE...5 1.2.1. KLASYFIKACJA I POWIĄZANE NORMY...5 1.2.2. WARUNKI OTOCZENIA...5 1.2.2.1. WARUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Rev A7 Plus ITALIANO

Rev A7 Plus ITALIANO 97050825 Rev. 02 06.2016 A7 Plus PL ITALIANO Spis 1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE... 4 1.1. SYMBOLE...4 1.2. PRZEZNACZENIE...5 1.2.1. KLASYFIKACJA I POWIĄZANE NORMY...5 1.2.2. WARUNKI OTOCZENIA...5 1.2.2.1. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Rev A7 Plus ITAL IANO

Rev A7 Plus ITAL IANO 97050825 Rev. 01 04.2016 A7 Plus PL ITAL IANO Spis 1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE... 4 1.1. SYMBOLE...4 1.2. PRZEZNACZENIE...5 1.2.1. KLASYFIKACJA I POWIĄZANE NORMY...5 1.2.2. WARUNKI OTOCZENIA...5 1.2.2.1. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

97050533 Rev.002 03/2014 SKEMA 5

97050533 Rev.002 03/2014 SKEMA 5 97050533 Rev.002 03/2014 SKEMA 5 PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2. Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania...4 1.2.1. Klasyfikacja i powiązane normy...5 1.2.2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. Fotel pacjenta: Standardowa konfiguracja unitu SIRONA INTEGO pozycja zerowa, spluwaczkowa i 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania 2-przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380

SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 ZAŁĄCZNIK SYSTEM HIGIENY W UNITACH STOMATOLOGICZNYCH DA370/DA380 1. PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE SYSTEMU HIGIENY HIGIENA = Dezynfekcja + Dekontaminacja: Na system HIGIENY składają się dwa niezależne tryby.

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Rev ITALIANO

Rev ITALIANO 97050806 Rev. 02 06.2016 L6 PL ITALIANO Spis 1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE... 4 1.1. SYMBOLE...4 1.2. PRZEZNACZENIE...5 1.2.1. KLASYFIKACJA I POWIĄZANE NORMY...5 1.2.2. WARUNKI OTOCZENIA...5 1.2.2.1. WARUNKI INSTALOWANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Producent nie dopuszcza zastosowania zamienników i podzespołów azjatyckich.

Producent nie dopuszcza zastosowania zamienników i podzespołów azjatyckich. Unit cyfrowy OASI OASI jest najnowszą ofertą PROMED ITALY skierowaną dla stomatologów ceniących sobie klasyczną elegancję w połączeniu z najwyższą jakością zaawansowanych technik cyfrowych. W efekcie powstało

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK Uniwersalny rozdzielacz USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ POD KUBEK UNIWERSALNY ROZDZIELACZ USB Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS ZDALNA REGULACJA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO NEWTRON P5XS SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE...2 2 OSTRZEŻENIA...2 Użytkownicy urządzenia...2 Współpracujące urządzenia...2 3 OPIS...2

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med.

fach-med 80-046 GDAŃSK UL. CIENISTA 21 Mirosław Orłowski tel./fax. 058 302 9925 www.fach-med.pl e-mail:biuro@fach-med.pl księgowość@fach-med. UNITY STOMATOLOGICZNE ZIMA 2016 CENA: 77 000 PLN Wyposażenie podstawowe unitu: Dmuchawka ze światłem LED SIRONA SPRAYVIT E Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem LED SIRONA BL ISO E Skaler ze

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją CARVING CARVING CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją Jest bardzo funkcjonalny i ergonomiczny Jego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

rev /2011 S200

rev /2011 S200 97050165 rev.008 11/2011 2009 S200 PL S200 - INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2. Przeznaczenie...4 1.2.1. Klasyfikacja i powiązane normy...4 1.2.2. Warunki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

DEKO 190 Myjnia-dezynfektor dla oddziałów szpitalnych

DEKO 190 Myjnia-dezynfektor dla oddziałów szpitalnych DEKO 190 Myjnia-dezynfektor dla oddziałów szpitalnych ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ, DUŻA POJEMNOŚĆ ORAZ NAJNOWOCZEŚNIEJSZY ZAAWANSOWANY UKŁAD STEROWANIA DEKO 190 Urządzenie DEKO 190 zostało zaprojektowane w taki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEGO FOTELA KOSMETYCZNEGO ATHENA/EDEN

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEGO FOTELA KOSMETYCZNEGO ATHENA/EDEN INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEGO FOTELA KOSMETYCZNEGO ATHENA/EDEN Przed użyciem Fotele kosmetyczne ATHENA - EDEN przeznaczone są do siedzenia i leżenia, posiadają dopuszczalne obciążenie

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika 1 SPIS TREŚCI SKŁAD SYSTEMU CALAJECT... 2 UNIT KONTROLNY... 3 PANEL PRZEDNI Z DOTYKOWYM WYŚWIETLACZEM... 3 PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA... 3 ZALECENIA... 4 CZYSZCZENIE... 4 GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo