Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach D Dresden.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach 16 02 30 D-01288 Dresden. http://www.autospy.de mail@autospy.de http://www.inee.pl info@inee."

Transkrypt

1 Producent: GWT-TUD GmbH Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach D Dresden Support: 1

2 Spis treści 1 Wstęp Założenia Instalacja Projekt przykładowy dla STEP7 S7_CykleTime Zapis danych sygnałowych z dokładnością co do cyklu Zakładanie nowego dokumentu śladów sygnału Dodawanie źródła danych Konfiguracja źródła danych Pametryzacja komunikacji Wybór sygnałów Przygotowanie zapisu i połączenia Zatrzymanie i wznowienie zapisu Reset zapisu i przerwanie połączenia Zapis Alarmów Wywoływanie zapisu danych za pomocą zdarzeń (Trigger) Opcje zapisu Synchroniczna obsługa źródła danych Ocena danych sygnałowych Właściwości sygnałów Nawigacja po zapisach sygnałowych Funkcja zbliżenia (Zoom) Zaznaczanie punktów czasowych flagami Pomiary za pomocą kursorów

3 1 Wstęp Analizator AutoSPY jest następcą dwóch wcześniejszych analizatorów PLC: AutoSPY S5 i AutoSPY S7. Jego funkcjonalność można porównać do analizatorów logicznych i rejestratorów przebiegu. W łatwy sposób, tak jak analiza pojedynczej linii sygnałowej za pomocą analizatora logicznego, możemy obserwować wszystkie sygnały Teraz możemy w prosty sposób utworzyć zestawienie wszystkich sygnałów PLC podejrzanych o nieprawidłowe działanie i zapisać je do tabeli. Podczas zapisu, jak i po możemy obserwować dane sygnałowe przedstawione w sposób graficzny. Zaletą tej metody jest to iż pomimo dużej dokładności pomiaru nie jest już konieczny zapis na taśmowym papierze rejestracyjnym. Aby zlokalizować i usunąć zakłócenia, które wpływają na procesy, sterowniki(plc) i zmiany w wymienianych danych wejść/wyjść wszystkie znaczące sygnały (poprzez filtrację) są analizowane w interesujących nas przedziałach czasowych. Poprzez długotrwały monitoring, porównywanie i pomiary czasowe można wykryć błędy występujące w procesach, protokołować je i skorygować, analizując je bezpośrednio podczas produkcji(online) lub też będąc w innej lokalizacji (offline) >>>(Tu skorygowany jpg) 3

4 Oprogramowanie AutoSPY składa się z modułu głównego, którego funkcjonalność możemy rozbudować stosując kolejne rozszerzenia (Plugin) w zależności od zastosowania. Wymienić tu można nowe sterowniki wymagane do przechwytywania danych ze sterowników lub indywidualna wizualizacja pojedynczych sygnałów jak też ich ocena. Użytkownik może wykonywać obserwację wielu danych z różnych sterowników w tym samym czasie jak również zapisywać w tym samym dokumencie. Program nie sprawia żadnych trudności gdy podczas analizy zawiesi się komunikacja z urządzeniami lub połączenie zostanie zerwane. W celu zaznaczenia i opisu zdarzeń w zapisanych sygnałach są do dyspozycji flagi, które umożliwiają nam dobrą orientację i szybkie powroty do interesujących nas momentów czasowych. Za pomocą kursorów narzędziowych możemy w wygodny sposób zmierzyć przedziały czasowe lub też amplitudy obserwowanych sygnałów. Wiele tych i podobnych funkcji jest dostępnych w okienkach podglądu, którymi możemy dowolnie sterować obserwując interesujące nas przebiegi. Śladowa nawigacja uporządkowana hierarchiczne umożliwia precyzyjny i szybki dostęp do każdego momentu przebiegu sygnałów nawet gdy poruszamy się po zapisach z kilku tygodni lub miesięcy. 2 Założenia Owy krótki manual ma na celu pomóc państwu poznać funkcjonalność AutoSPY by w szybki sposób użyć go jako efektywne narzędzie do analizy i rejestracji sygnałów. Dla danego instruktażu zalecane jest posiadanie: Analizatora AutoSPY (DEMO lub w pełnej wersji) Dostęp do sterownika(plc) przykładowo: Simantic S7-300 lub S7-400 Dołączony przykładowy projekt STEP-7 S7_CykleTime działający na użytej jednostce PLC. 2.1 Instalacja Minimalne wymagania AutoSPY: Pentium 133MHz 32MB wolnej pamięci RAM 20MB przestrzeni dyskowej Systemy operacyjne: Windows98/ME/NT/2000/XP 4

5 W celu instalacji proszę uruchomić program instalacyjny(uruchomienie poprzez plik Setup.exe ) i kontynuowanie instalacji zgodnie z instrukcjami. Do wyboru mają państwo instalację standardową jak i zdefiniowaną przez użytkownika. Używając drugiej opcj proszę nie zapomnieć zaznaczyć opcję Step7-przykład(Step7-Beispiel) tak jak pokazano na rysunku poniżej. Podczas instalacji zostanie automatycznie dodana grupa do menu startowego o nazwie Analysator Autospy, poprzez którą można uruchomić dany program jak i inne dokumenty. Dla pełnych wersji programu AutoSPY wymagany jest również pendrive z kluczem licencji (HASP-Dongle) jak i odpowiednie sterowniki. Proszę włożyć pendrive dopiero po wykonaniu wszystkich wcześniejszych kroków instalacji. 5

6 2.2 Projekt przykładowy dla STEP7 S7_CykleTime Dołączony przykład składa się z trzech komponentów, które znajdują się w folderze AutoSPY: projekt STEP-7 S7-CykleTime w folderze AutoSPY\Supplies\S7_Cykle_Time eksportowana Tabela symboli SDF projektu w folderze AutoSPY/Supplies dwa przykładowe zapisy przebiegów CykleTime.trc i AlternatingBit.trc w folderze AutoSPY\Traces Jeśli jest to możliwe to proszę wgrać dołączony projekt STEP-7 na pusty sterownik i ponownie go uruchomić. Użyta jednostka PLC nie musi posiadać jakichkolwiek wejść lub wyjść.!uwaga!: Dany program przykładowy manipuluje czasami cyklów PLC i dlatego nie może zostać użyty na działającej linii produkcyjnej! Przykładowa aplikacja służy jedynie jako przykład funkcjonalności obserwacji i pomiarów AutoSPY'a, cały sygnał jest złożeniem trzech obszarów (patrz rysunek) Pierwszy odcinek trwa 10 sekund, w którym podczas jednego cyklu jest inkrementowany licznik do momentu przekroczenia maksymalnego czasu cyklu jednostki centralnej co z kolei powoduje pojawienie się błędu czasowego i wywołanie bloku OB 80. Drugi odcinek trwa 5 sekund i nie wytwarza praktycznie żadnego obciążenia dla PLC co oznacza że sterownik praktycznie pracuje z minimalnymi czasami cyklu. Trzeci odcinek trwa 15 sekund i wprowadza losowe opóźnienie podczas każdego cyklu o wartościach od 0 do wartości maksymalnej z pierwszego obszaru dlatego pojawiają się tutaj duże zmiany obciążenia PLC jak i zgłoszenia błędów czasowych(ob80). Jak tylko zakończy się trzeci odcinek, cały cykl zaczyna się od nowa co oznacza że pojedynczy przebieg trwa w sumie 30 sekund. Bajt MB12 zawiera kod odpowiadający każdej fazie i może zostać użyty do separacji kolejnych odcinków. Niezależnie od fazy w każdym cyklu bajt M20.0 jest inwertowany a czas trwania poprzedniego cyklu (który jest użyty również jako parametr dla OB1) jest zapisywany w słowie MW0. 6

7 3 Zapis danych sygnałowych z dokładnością co do cyklu. Pod pojęciem zapisu danych z dokładnością co do cyklu rozumiemy metodę pobierania zestawu danych ze sterownika podczas każdego pojedynczego cyklu pracy jednostki centralnej. Jest to możliwe poprzez użycie tzw. systemu Agenta, który jest wprowadzony do każdego cyklu pracy instalacji zakładowej. Podczas każdego cyklu Agent wykorzystuje swoje bloki analityczne i przekazuje uzyskane dane do buforu danych, dodatkowo są one zapisywane w jednostce centralnej. Na początku OB1 jest wprowadzone odwołanie do pierwszego bloku analitycznego by cały proces pracy Agenta systemowego został zintegrowany z cykliczną pracą programu sterownika. Bloki analityczne zawierają w sobie właściwą funkcyjność zapisywania danych. To w nich co cykl przechowywane są operandy, które wcześniej użytkownik wprowadził w tabele sygnałową. Owe bloki operandów są przechowywane w buforze danych, którego wielkość może również zostać określona przez użytkownika. Komputer analizujący, podczas pracy sterownika, odpytuje co jakiś czas stan bufora. Jeżeli pojawiły się nowe dane to zostają one zapisane za dysku twardym PC. Jednocześnie cześć danych zostaje wykorzystanych do wyświetlania aktualnego sygnału (wizualizacja w czasie rzeczywistym-online). W przeciwieństwie do odpytywania danych na tzw wymuszenie(w których dodatkowo jest wprowadzany błąd czasowy transmisji danych z PLC do PC), których używa np. STEP-7 do obserwacji tabeli zmiennych, uzyskujemy za pomocą AutoSPY wysoką dokładność pomiarów, przy której możemy zagwarantować, że 7

8 żaden cykl nie został opuszczony przy pobieraniu danych. Czas odpytywania nie musi być definiowany gdyż zależy bezwarunkowo od czasu cyklu sterownika, oznacza to iż zapis danych zachodzi tak samo szybko/wolno jak czas cyklu jednostki CPU. Każdy proces zapisu można podzielić na kilka kroków, które zostały opisane poniżej. Podczas procesu generowane są dwa dokumenty śladów sygnałów : CykleTIme.trc i AlternatingBit.trc, które można odszukać w folderze AutoSPY\Traces. UWAGA! Proszę unikać przeprowadzanie kilku jednoczesnych zapisów danych z dokładnością co do cyklu gdyż może to doprowadzić do braku możliwości usunięcia po pomiarze kolejnych Agentów systemowych. Dodatkowo inne funkcje,jak np. obsługa synchroniczna(patrz 3.10), mogą zostać nieprawidłowo przeprowadzone. 8

9 3.1 Zakładanie nowego dokumentu śladów sygnału Uruchomiamy aplikację AutoSPY z menu startowego Windows. Następnie wybieramy w zakładce File New (Datai Neu) i nadajemy nazwę dla nowego dokumentu np. Sample4.trc, następnie zapisujemy go w do tego przewidzianym folderze AutoSPY\Traces 3.2 Dodawanie źródła danych Dla każdego urządzenia, a dokładniej sterownika, z którego chcemy sczytywać dane musimy wprowadzić do dokumentu źródło danych. W tym celu wybieramy zakładkę Datasources Datasouce manager...(datenquellen Datenquellen verwalten..), pojawi się okienko jak pokazano poniżej. 9

10 Lista po lewej stronie zawiera spis wszystkich zainstalowanych sterowników. Na dzień dzisiejszy dla Analizatora AutoSPY dostępne są sterowniki przedstawione poniżej: Simantic S7-300/400 z dokładnością co do transferu Simantic S7-300/400 z dokładnością co do cyklu Proszę wybrać typ i potwierdzić wybór naciskając Add>>(Hinzufügen>>). W celu łatwego rozróżnienia poszczególnych wpisów zaleca się wprowadzenie jednoznacznych określeń nazw, np. używając nazewnictwa związanego z przeznaczeniem danego sterownika. W przykładzie użyto nazwy Simantic S7 4162DP. Niezwłocznie po potwierdzeniu nazwy pojawi się nowy wpis po prawej stronie gdzie można zobaczyć wszystkie pozostałe użyte sterowniki w danym dokumencie. Jeśli zaznaczymy jeden z wpisów po prawej stronie możemy zobaczyć informacje odnośnie danego sterownika jak również modyfikować jego nazwę. Usunąć wpis możemy tylko jeżeli nie były /nie są aktualnie zapisywane dane. Jeśli opuszczą państwo dane okienko wprowadzania nowych źródeł danych wszystkie wpisy zostaną automatycznie zapisane. Wszystkie dalsze operacje na źródłach danych możemy przeprowadzać poprzez zakładkę Data Sources (Datenquellen) lub poprzez pasek narzędzi (patrz rozdział 3.10). 3.3 Konfiguracja źródła danych Zanim państwo zaczną zapis danych, wymagana jest konfiguracja źródła danych. Wszystkie niezbędne ustawienia definiujemy w pojedynczym oknie. Po lewej stronie jest dostępne drzewko konfiguracji, w którym przedstawione zostały poszczególne kategorie ustawień, zmiany i wpisy dokonujemy w prawej części okienka. Wszystkie pola zaznaczone 'tłustym' drukiem muszą zostać wypełnione by można było wykonać zapis danych. 10

11 Okno dialogowe otwiera się standardowo na stronie informacyjnej gdzie zostały przedstawione wszystkie informacje użytego źródła danych. Istnieje tutaj możliwość opisać w bardziej szczegółowy sposób zastosowanie lub podać informacje o wyjątkowych cechach sterownika. By przejść do następnej linijki musimy użyć kombinacji klawiszy [Ctrl+Enter] W najprostszym przypadku muszą państwo podać w AutoSPY jedynie jakie dane chcą państwo zapisać i w jaki sposób jesteśmy podłączeni do źródła danych. Wszystkie inne ustawienia można wstępnie pozostawić bez zmian Pametryzacja komunikacji Ustawienie parametrów połączenia wykonujemy w dwóch krokach. W zakładce Communication Parameters(Parametrieren) proszę uruchomić AGlink Configuration Tool (AGlink -Konfigurationstool) Pojawi się okienko programu konfiguracyjnego sterownika ACCON-AGLink S7, w którym istnieje możliwość skonfigurowania każdego dostępnego interfejsu komunikacyjnego 11

12 Po lewej stronie mogą Państwo wybrać urządzenie i określić jego typ. Po prawej stronie ukażą się odpowiednie opcje konfiguracji dla danego typu urządzenia(interfejsu). Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w prawym dolnym rogu okienka opcja Apply(Uebernehmen) stanie się dostępna, używając tej opcji zapiszemy wprowadzone ustawienia. Dla sterowników Simantic S7-300/400 z dokładnością co do transferu/cyklu możemy wybrać następujące urządzenia (interfejsy): S7-MPI dla szeregowych adapterów MPI takich jak Siemens PC Adapter S7-MPI/TS dla adapterów MPI z dostępem poprzez modem takich jak Siemens TS Adapter S7-PB/CIF dla kart ACCON-PB/MPI i kart Profibus firmy Hilschler GmbH S7-PB/Softing dla kart profibusowych firmy Softing AG S7-PB/NetLinkIP dla wszystkich adapterów Accon-Netlink dostępnych przez TCP/IP S7-TCP/IP dla zwykłych kart sieciowych(wymagane są karty CP343-1 lub CP443-1) S7-PC/CP dla kart komunikacyjnych firmy Siemens (Wymagane jest opcjonalnie oprogramowanie : STEP7, PRODAVE lub SOFNET) 12

13 W przykładzie zostały utworzone trzy urządzenia komunikacyjne, i dla dostępu poprzez Ethernet przemysłowy(device 1(Gerät 1)) zostały wykorzystane trzy połączenia gdzie dodatkowo podajemy numery IP, numer Slotu i Racka jednostki centralnej. Pod pozycją numer 3 operuje właśnie nasz sterownik z przykładu Simantic S DP, z którego będziemy sczytywać zmienne. Po ustawienie wszystkich dróg dostępu, proszę opuścić okienko używając opcji OK dla potwierdzenia ustawień. Po powrocie do okienka konfiguracyjnego(rysunek powyżej) proszę użyć opcji Update Configuration (Konfiguration neu einlasen) by nowo wprowadzone ustawienia połączeń zostały przejęte. Teraz wystarczy wybrać jedno z wcześniej zdefiniowanych urządzeń (1-TCP/IP) i automatycznie zostaną odpytani wszyscy uczestnicy danego połączenia. Proszę podać odpowiedni numer sterownika PLC number i użyć opcji Test Connection(Verbindung testen) w celu sprawdzenia połączenia ze sterownikiem. Jeśli test wyszedł pomyślnie proszę użyć opcji Apply(Übernehmen) by zakończyć parametryzację źródła danych. S7-400 z przykładu jest odpytywana poprzez Ethernet i wszystkie wprowadzane ustawienia odnoszą się do numeru sterownika 3. 13

14 3.3.2 Wybór sygnałów Drugim ważnym krokiem naszej konfiguracji jest zdefiniowanie sygnałów, które mają zostać zapisane przez nasze urządzenie. W tym celu proszę wybrać z drzewka opcji po lewej stronie okienka wpis Signals (Signalauswahl). Istnieje możliwość wyboru do 256 zmiennych i to na dwa sposoby. W zakładce Edit Signal(Signal Editieren) możemy edytować ustawienia danego sygnału(nazwa, adres, komentarz). Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień proszę użyć opcji Add(Eintragen) w celu dodania zmiennej do listy poniżej. Bardziej wygodnym rozwiązaniem jest tutaj użycie zakładki Import symbols (Symboltabelle laden), z której można odczytać tabele symboli eksportowanych np. z STEP7 w formacie SDF (System Data Format). Z wczytanej listy możemy w łatwy sposób wybrać sygnały, które chcemy zapisać używając do tego opcji Add(Eintragen) W przykładzie została użyta tabela CycleTime.sdf z folderu \AutoSPY\Supplies. 14

15 Wszystkie sygnały umieszczone w dolnej liście symboli, które posiadają obok nazwy zaznaczony kwadracik uznawane są jako aktywne i będą uczestniczyły w zapisie. Sygnały, przy których kwadraciki nie są zaznaczone są dostępne dla użytkownika, jednakże nie biorą aktualnie udziału w zapisie. Podczas procesu pobierania danych możemy aktywować / de aktywować poszczególne sygnały jednak wiąże się to z dodatkowym użyciem pamięci i czasu pracy jednostki centralnej co z kolei nie jest zalecane. W przykładzie został użyty bit M20.0, który zmienia swoją wartość co odcinek(patrz 2.2) jak również MW0, w którym jest przechowywany zmierzony czas cyklu. Wychodzimy następnie z ustawień klikając OK 15

16 3.4 Przygotowanie zapisu i połączenia Jak tylko wszystkie ustawienia zostaną już wprowadzone w oknie konfiguracji możemy przejść do Zakładki Data Sources [Nasze źródło danych] Connect(Verbinden) by połączyć się ze sterownikiem Zaraz po połączeniu pojawi się kolejna opcja w zakładce Data Sources [Nasze źródło danych] Recording(Aufzeichnung) Prepare???(Vorbereiten), która wstępnie umożliwia odpytanie wszystkich wolnych danych ze sterownika za pomocą agenta systemowego. Generuje on nam potwierdzenie jak i informacje na temat modyfikacji, które muszą zostać dokonane w sterowniku, wszystko to jest przedstawione w trzech kategoriach. bloki danych, które dodatkowo są przesyłane do sterownika dostępne bloki, do których agent systemowy wprowadza odwołania adresowe wszystkie operandy, które zostały użyte w tabeli sygnałowej(3.3.2), w warunkach wywołania(3.8) jak i zapisy alarmów(3.7) Proszę sprawdzić wszystkie zaplanowane zmiany i potwierdzić fizyczne istnienie zmiennych w sterowniku w szczególności wszystkie -wejścia, - wyjścia, -bloki danych, - operandy. Następnie proszę potwierdzić wprowadzenie Agenta systemowego w cykl sterownika klikając na pole Analysebausteine übertragen. Po zakończeniu transferu opcja zapisu jest już możliwa. 16

17 Podpowiedź: Podczas programowania sterownika wszystkie opcje menu źródła danych są nieaktywne (patrz lewy rysunek poniżej). Po zakończonej procedurze zapisu opcje w menu będą ponownie dostępne. 3.5 Zatrzymanie i wznowienie zapisu W celu przeprowadzenia zapisu danych dostępne są opcje: Recording Start w celu zapisu danych Recording Pause w celu wstrzymania zapisu danych Recording Continue w celu wznowienia zapisu danych Recording Stop w celu zatrzymania zapisu danych Po użyciu opcji START pojawią się w oknie po lewej stronie nazwy wszystkich zapisywanych zmiennych jak i również wykres danych sygnałów. Dane podczas zapisu ze sterownika nie są przekazywane pojedynczo do analizy lecz w blokach. Aktualizacja danych zależy od szybkości sterownika: przy szybkich sterownikach czas odświeżania będzie krótszy. 17

18 Proszę teraz przez krótki czas zapisywać dane, w międzyczasie proszę wstrzymać zapis a następnie proszę zatrzymać zapis. W danym momencie agent systemowy zostanie usunięty za sterownika jak i również wszystkie wprowadzone zmiany. Powinni państwo uzyskać podobny przebieg podobny przebieg jak powyżej. W danym momencie zakończyli państwo swój pierwszy zapis danych. 3.6 Reset zapisu i przerwanie połączenia Po instalacji domyślnie system agenta po zatrzymaniu zapisu danych jest usuwany se sterownika jak i wszystkie inne wprowadzone zmiany. Oczywiście możemy ten proces zmodyfikować by agent systemowy pozostał w sterowniku, wiąże się to z późniejsza koniecznością usunięcia go manualnie. W tym celu musimy użyć opcji Data Sources [Nasze źródło danych] Zapis Reset. Dodatkowe mechanizmy zabezpieczają tą opcję: Nie można zerwać połączenia ze sterownikiem dopóki prowadzony jest zapis Nie można zamknąć dokumentu jak i całej aplikacji dopóki jakieś źródło danych utrzymuje połączenie ze sterownikiem. Następnie przerywamy połączenie do źródła danych z manu Data Sources Disconnect i zamykamy dokument. Niektóre możliwości oceny zapisanych danych są opisane w rozdziale Zapis Alarmów Oprócz cyklowego zapisu danych gdzie w każdym cyklu sterownika zostają zapisane dane z tabeli sygnałów, dodatkowo jest możliwość zapisu występowania alarmów (przerwań). W celu wykonania przykładowego zapisu alarmów proszę zastosować się do poniższych kroków: Proszę założyć nowy dokument do obserwacji sygnałów o nazwie sample2.trc i zapisać go do folderu AutoSPy Traces (rozdział 3.1) Proszę dodać źródło danych typu SIMANTIC S7-300/400 z dokładnością do cyklu do danego dokumentu i nadać odpowiednią nową nazwę. W ramach przykładu Simantic S DP (rozdział 3.2). Proszę utworzyć połączenie ze sterownikiem (rozdział 3.3.1) Proszę wprowadzić w tabelę sygnałową zmienną MW0 z nazwą Prec_Cycle_Time (rozdział 3.3.2) 18

19 Następnie proszę przejść w oknie konfiguracyjnym w opcję Zapis alarmów i zaznaczyć w krateczce opcje, które państwa interesują. Ze względu na to iż przykład S7_CykleTime wymusza błędy przekroczenia czasu cyklu proszę wybrać blok OB 80 (Błędy czasowe) i następnie potwierdzić opcją ok Podpowiedź: Każdy podglądany alarm jest zaliczany jako sygnał i jest wliczany w maksymalną możliwą ilość obserwowanych sygnałów (256) jaką można jednocześnie obserwować. Proszę teraz zapisywać owe dwa sygnały przez kilka minut (rozdziały 3.4 i 3.5). Powinni państwo zobaczyć sygnały podobne do tych pokazanych poniżej na rysunku. Owy rysunek można wykorzystać w dalszej części gdzie objaśniane jest wykorzystanie sygnałów wyzwalających. 19

20 20

21 3.8 Wywoływanie zapisu danych za pomocą zdarzeń (Trigger) Aby rozpocząć i zakończyć zapis danych zależnie od czasu i od warunków procesowych, oprogramowanie umożliwia wykorzystywanie tzw. triggerów czyli warunków jak np. nagła zamiana wartości sygnału czy licznika, która będzie stanowiła warunek rozpoczęcia/zakończenia zapisu. Na przykładzie S7_CycleTime (rozdział 2.2) zademonstrowano jak trzy przedziały czasowe sygnału można oddzielnie zapisywać za pomocą trigger'ów. Proszę w tym celu użyć dokumentu Sample2.trc z zapisu alarmów(rozdział 3.7). Proszę wywołać w oknie konfiguracyjnym używanego źródła danych opcję Triggers. Ukaże się okno, w którym możemy wykonać plan zapisu danych, gdzie określamy warunki, przy których zapis ma zostać rozpoczęty / zatrzymany. Zanim zaczniemy układać plan zapisu musimy zdefiniować warunki wywołań. W tym celu wykorzystujemy kolejne zakładki w danym oknie konfiguracyjnym. Istnieje możliwość wyboru trzech typów wymuszeń: Punkty czasowe (Według daty i czasu analizującego komputera) Stany logiczne sygnałów procesowych (logika boola) Wartości graniczne sygnałów zmiennych(porównanie wartości i stałych) 21

22 Warunki procesowe (logiczne i zmienno-sygnałowe) są generalnie sprawdzane podczas każdego cyklu CPU. Trzy odcinki czasowe użyte w naszym przykładzie można rozróżnić za pomocą Bajtu MB12. Dla danego przykładu odpowiednim typem wymuszeń są wartości graniczne sygnałów zmiennych. Proszę przydzielić dla wszystkich sześciu warunków (warunki na rozpoczęcie i zatrzymanie) nazwę własną i porównanie zmiennej z wartością stałą pamiętając przy tym by wybrać odpowiedni tryb pracy (sprawdzanie zboczy). Jeśli już wszystkie wymuszenia zostaną zdefiniowane proszę przejść do okienka Planowanie zapisu i dokończyć konfigurację. 22

23 W celu ograniczenia pojedynczych odcinków czasowych takich jak Maksymalne czasy cyklu, Minimalne czasy cyklu proszę wybrać odpowiednie typy zboczy i przydzielić je do odpowiednich warunków takich jak rozpoczęcie i zakończenie. Dzięki opcjom Pretrigger i Posttrigger można przechwycić obszary przed i za badanym warunkiem. Proszę wyświetlić obie zmienne dla trzech odcinków sygnałowych poprzez wprowadzenie pomiędzy kolejne zapisy w planie pracy warunki wymuszeń (rozdział 3.4 i 3.5). Zapis zostanie zakończony każdorazowo po pojawieniu się warunku zakończenia i bloki analityczne są wtedy automatycznie usuwane ze sterownika. Dane sygnałowe są automatycznie w dokumencie segregowane chronologicznie. Powinni państwo uzyskać na ekranie podobny wynik jak na rysunku poniżej. 23

24 24

25 3.9 Opcje zapisu Jeśli podczas zapisu danych wystąpi komunikat Wystąpił błąd przekroczenia pamięci proszę przejść do zakładki opcje w oknie konfiguracyjnym źródła danych i proszę zwiększyć ilość lub wielkość bloków analitycznych, z których utworzony jest tymczasowy bufor pamięci dla danych w sterowniku. Jest to tylko częściowe rozwiązanie gdyż problem może dalej się pojawiać. W tym wypadku musimy dezaktywować kilka sygnałów by zapewnić pełny zapis danych. Poprzez opcje możemy również zadecydować czy po wystąpieniu błędu przekroczeniu pamięci dane mają być dalej sczytywanie czy proces ma zostać wstrzymany. Standardowo po zatrzymaniu zapisu wszystkie bloki analityczne są usuwane ze sterownika. Poprzez dodatkowe opcje można zmienić owy proces. Proszę jednak pamiętać że nie można przerwać połączenia ze źródłem danych jeśli proces zapisu jest w toku. Jeśli podczas zapisu danych użyjemy synchroniczne alarmy błędów OB121 (błąd programu) i OB122 (błąd dostępu do danych peryferycznych) to przy próbie pobrania nie istniejących bloków danych i bloków wejść/wyjść sterownik zostanie zatrzymany poprzez wygenerowanie meldunku jednostka CPU pozostanie jednak w trybie RUN. Jeśli nie użyjemy synchronicznych alarmów błędów to przy próbie pobrania nie istniejących bloków jednostka CPU przejdzie w tryb STOP. Zlecamy używanie powyżej opisanej opcji. Istniejące już bloki w sterowniku nie będą nadpisywane. AutoSPY automatycznie rozpoznaje podczas przygotowania zapisu, które numery bloków są wolne do zapisu i gotowe do użycia przez agenta systemowego. Jeśli chcemy mieć wpływ na bloki, które mają zostać użyte przez agenta to oczywiście można je również ręcznie wybrać w zakładce opcje. 25

26 3.10 Synchroniczna obsługa źródła danych Pasek narzędzi Źródła danych umożliwia poprzez zestaw opcji szybki dostęp do wszystkich dokumentów śladów sygnałów. Jak tylko przydzielimy do dokumentu nowe źródło danych (rozdział 3.2) pojawi się w rozwijanym menu nazwa aktualnego połączenia. Istnieje w tym momencie możliwość ustawienia danego źródła danych jako nadrzędnego, po czym wszystkie działania będą wykonywane w odniesieniu do danego źródła. W prawej części paska narzędzi zawarte są wszystkie możliwe opcje do konfiguracji i sterowania zapisu danych, które odpowiadają opcjom dostępnym w menu Data Sources [Nasze źródło danych] Aby przeprowadzić działanie na kilku źródłach danych, proszę użyć opcji Synchroniczna obsługa, która pozostanie aktywowana do następnego użycia. Menu wyboru źródła danych w danym momencie zostanie dezaktywowane. Jak tylko zaistnieje możliwość wyboru wykonania akcji na jednym ze źródeł to dana opcja ukaże się w pasku narzędzi. Opcje zapisu Konfiguruj i Przygotuj są generalnie niedostępne. Użyte akcje zostaną przeprowadzone tylko na tych źródłach, które je w danym momencie zaakceptują, w innych wypadkach są one ignorowane. Kolejność wykonywania zadanych akcji jest zgodna z kolejnością źródeł danych w menu wyboru. Wystąpienie błędu dla jednego ze źródeł danych nie ma wpływu na pracę pozostałych. 26

27 Przykład: W dokumencie śladowym sygnału ma zostać wykonany przy synchronicznym starcie odczyt danych z trzech źródeł o różnych stanach. Źródła są zapisane w danej kolejności: SIMANTIC S DP połączenie ze sterownikiem jest utworzone i gotowe SIMANTIC S7 314 IFM nie jest jeszcze skonfigurowane(brak połączenia) SIMANTIC S połączenie ze sterownikiem jest utworzone i gotowe Po użyciu opcji Synchroniczna obsługa zostanie aktywowana akcja START ze względu że dwa źródła danych są połączone ze sterownikiem i gotowe do odczytu. Użycie teraz opcji/przycisku START spowoduje że najpierw sterownik S DP a później S otrzyma polecenie rozpoczęcia. Nawet jeżeli pierwsze źródło danych nie rozpocznie zapisu danych (np. z powodu błędu komunikacji) to trzecie źródło danych rozpocznie bezproblemowo pracę. Drugie źródło danych jest w tym przypadku opuszczane gdyż jego stan nie pozwala na wykonanie zapisu zmiennych. 4 Ocena danych sygnałowych W celu prześledzenia sygnałów można użyć dołączone do programu sygnały przykładowe w folderze AutoSpy\Traces albo te, które zostały zapisane w rozdziale Właściwości sygnałów Każdy sygnał posiada dodatkowe właściwości przeznaczone dla dopasowania oznaczeń i wyświetlania. Można je znaleźć w oknie o nazwie Właściwości po prawej stronie. Używając lewego przycisku myszy możemy kolejne parametry modyfikować (dana opcja będzie podświetlana na niebiesko). By zaznaczyć kilka sygnałów naraz proszę użyć poniższych kombinacji : CTRL + lewy przycisk myszy dla zaznaczania nie powiązanych ze sobą sygnałów Shift + lewy przycisk myszy dla zaznaczania powiązanych bloków sygnałowych Możemy modyfikować nazwy, kolory, wysokość i wizualizację sygnałów binarnych. Kolor możemy modyfikować podając kod RGB lub wybierając go z palety kolorów 27

28 Sygnały wielowartościowe można modyfikować poprzez zmianę wysokości wyświetlania jak i podanie wartości minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia wykresów ( zoom ). Jeśli zostanie zaznaczonych kilka sygnałów, to pokazane zostaną tylko właściwości tych sygnałów. Należą do tego między innymi nazwa i typ urządzenia, którymi zostały zgrane. W przykładzie sygnał binarny przedstawiono na pomarańczowo jak i ograniczono wykres gasnącej sinusoidy do wartości [-1;1] aby można obserwować cały sygnał. 28

29 4.2 Nawigacja po zapisach sygnałowych Przedstawiona poniżej listwa do nawigacji po zapisie sygnału umożliwia szybkie poruszanie po osi czasu, nawet przy bardzo długich zapisach. Składa się ona z menu wyboru podziałki jak i listwy przesuwnej. Listwa przesuwna przesuwa się z wartości minimum do maksimum w zakresie wybranym z menu wyboru, np. jedna minuta. Dodatkowe opcje to służą do wykonywania skoku o krotność wybranej z zakresu, np. +1 oznacza w naszym przykładzie jedną minutę do przodu. Po kolejnych zakresach czasowych możemy również się przemieszczać używając jedynie myszki, wystarczy przeciągnąć myszką listwę przesuwną do wartości granicznej a następnie przejść kursorem poza obszar czarnych strzałek przytrzymując cały czas przy tym lewy przycisk myszy. Wracając w obszar listwy przesuwnej wstrzymujemy przeskok pomiędzy zakresami. Dodatkowo możemy używać kilku klawiszy dla ułatwienia: klawisze kierunków [Prawa strzałka] i [Lewa strzałka] dla poruszania się po osi czasu [Home] przechodzi do początku zapisanego przebiegu [END] przechodzi do końca zapisanego przebiegu Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik pozycji znajdujący się zaraz nad listwą przesuwną w kształcie czarnej belki. Położenie wskaźnika pozycji podpowiada nam, w którym miejscu aktualnie obserwujemy dany sygnał a długość wskaźnika mówi nam o zakresie w jakim obserwujemy dany sygnał. Czym dłuższa belka tym większy obserwowany zakres. 4.3 Funkcja zbliżenia (Zoom) Opcja pasku narzędzi Zoom umożliwia wygodny podgląd przebiegu sygnału poprzez pomniejszanie lub powiększanie przebiegu 29

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax.

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. 0-22/ 211 19 36 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR 6 Wersja demonstracyjna Navigatora 6 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 7 Wymagania systemowe 7 Instalacja 7 Uruchamianie aplikacji Navigator

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR PREMIUM 7 Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 8 Wymagania systemowe 8 Instalacja 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo