Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach D Dresden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach 16 02 30 D-01288 Dresden. http://www.autospy.de mail@autospy.de http://www.inee.pl info@inee."

Transkrypt

1 Producent: GWT-TUD GmbH Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach D Dresden Support: 1

2 Spis treści 1 Wstęp Założenia Instalacja Projekt przykładowy dla STEP7 S7_CykleTime Zapis danych sygnałowych z dokładnością co do cyklu Zakładanie nowego dokumentu śladów sygnału Dodawanie źródła danych Konfiguracja źródła danych Pametryzacja komunikacji Wybór sygnałów Przygotowanie zapisu i połączenia Zatrzymanie i wznowienie zapisu Reset zapisu i przerwanie połączenia Zapis Alarmów Wywoływanie zapisu danych za pomocą zdarzeń (Trigger) Opcje zapisu Synchroniczna obsługa źródła danych Ocena danych sygnałowych Właściwości sygnałów Nawigacja po zapisach sygnałowych Funkcja zbliżenia (Zoom) Zaznaczanie punktów czasowych flagami Pomiary za pomocą kursorów

3 1 Wstęp Analizator AutoSPY jest następcą dwóch wcześniejszych analizatorów PLC: AutoSPY S5 i AutoSPY S7. Jego funkcjonalność można porównać do analizatorów logicznych i rejestratorów przebiegu. W łatwy sposób, tak jak analiza pojedynczej linii sygnałowej za pomocą analizatora logicznego, możemy obserwować wszystkie sygnały Teraz możemy w prosty sposób utworzyć zestawienie wszystkich sygnałów PLC podejrzanych o nieprawidłowe działanie i zapisać je do tabeli. Podczas zapisu, jak i po możemy obserwować dane sygnałowe przedstawione w sposób graficzny. Zaletą tej metody jest to iż pomimo dużej dokładności pomiaru nie jest już konieczny zapis na taśmowym papierze rejestracyjnym. Aby zlokalizować i usunąć zakłócenia, które wpływają na procesy, sterowniki(plc) i zmiany w wymienianych danych wejść/wyjść wszystkie znaczące sygnały (poprzez filtrację) są analizowane w interesujących nas przedziałach czasowych. Poprzez długotrwały monitoring, porównywanie i pomiary czasowe można wykryć błędy występujące w procesach, protokołować je i skorygować, analizując je bezpośrednio podczas produkcji(online) lub też będąc w innej lokalizacji (offline) >>>(Tu skorygowany jpg) 3

4 Oprogramowanie AutoSPY składa się z modułu głównego, którego funkcjonalność możemy rozbudować stosując kolejne rozszerzenia (Plugin) w zależności od zastosowania. Wymienić tu można nowe sterowniki wymagane do przechwytywania danych ze sterowników lub indywidualna wizualizacja pojedynczych sygnałów jak też ich ocena. Użytkownik może wykonywać obserwację wielu danych z różnych sterowników w tym samym czasie jak również zapisywać w tym samym dokumencie. Program nie sprawia żadnych trudności gdy podczas analizy zawiesi się komunikacja z urządzeniami lub połączenie zostanie zerwane. W celu zaznaczenia i opisu zdarzeń w zapisanych sygnałach są do dyspozycji flagi, które umożliwiają nam dobrą orientację i szybkie powroty do interesujących nas momentów czasowych. Za pomocą kursorów narzędziowych możemy w wygodny sposób zmierzyć przedziały czasowe lub też amplitudy obserwowanych sygnałów. Wiele tych i podobnych funkcji jest dostępnych w okienkach podglądu, którymi możemy dowolnie sterować obserwując interesujące nas przebiegi. Śladowa nawigacja uporządkowana hierarchiczne umożliwia precyzyjny i szybki dostęp do każdego momentu przebiegu sygnałów nawet gdy poruszamy się po zapisach z kilku tygodni lub miesięcy. 2 Założenia Owy krótki manual ma na celu pomóc państwu poznać funkcjonalność AutoSPY by w szybki sposób użyć go jako efektywne narzędzie do analizy i rejestracji sygnałów. Dla danego instruktażu zalecane jest posiadanie: Analizatora AutoSPY (DEMO lub w pełnej wersji) Dostęp do sterownika(plc) przykładowo: Simantic S7-300 lub S7-400 Dołączony przykładowy projekt STEP-7 S7_CykleTime działający na użytej jednostce PLC. 2.1 Instalacja Minimalne wymagania AutoSPY: Pentium 133MHz 32MB wolnej pamięci RAM 20MB przestrzeni dyskowej Systemy operacyjne: Windows98/ME/NT/2000/XP 4

5 W celu instalacji proszę uruchomić program instalacyjny(uruchomienie poprzez plik Setup.exe ) i kontynuowanie instalacji zgodnie z instrukcjami. Do wyboru mają państwo instalację standardową jak i zdefiniowaną przez użytkownika. Używając drugiej opcj proszę nie zapomnieć zaznaczyć opcję Step7-przykład(Step7-Beispiel) tak jak pokazano na rysunku poniżej. Podczas instalacji zostanie automatycznie dodana grupa do menu startowego o nazwie Analysator Autospy, poprzez którą można uruchomić dany program jak i inne dokumenty. Dla pełnych wersji programu AutoSPY wymagany jest również pendrive z kluczem licencji (HASP-Dongle) jak i odpowiednie sterowniki. Proszę włożyć pendrive dopiero po wykonaniu wszystkich wcześniejszych kroków instalacji. 5

6 2.2 Projekt przykładowy dla STEP7 S7_CykleTime Dołączony przykład składa się z trzech komponentów, które znajdują się w folderze AutoSPY: projekt STEP-7 S7-CykleTime w folderze AutoSPY\Supplies\S7_Cykle_Time eksportowana Tabela symboli SDF projektu w folderze AutoSPY/Supplies dwa przykładowe zapisy przebiegów CykleTime.trc i AlternatingBit.trc w folderze AutoSPY\Traces Jeśli jest to możliwe to proszę wgrać dołączony projekt STEP-7 na pusty sterownik i ponownie go uruchomić. Użyta jednostka PLC nie musi posiadać jakichkolwiek wejść lub wyjść.!uwaga!: Dany program przykładowy manipuluje czasami cyklów PLC i dlatego nie może zostać użyty na działającej linii produkcyjnej! Przykładowa aplikacja służy jedynie jako przykład funkcjonalności obserwacji i pomiarów AutoSPY'a, cały sygnał jest złożeniem trzech obszarów (patrz rysunek) Pierwszy odcinek trwa 10 sekund, w którym podczas jednego cyklu jest inkrementowany licznik do momentu przekroczenia maksymalnego czasu cyklu jednostki centralnej co z kolei powoduje pojawienie się błędu czasowego i wywołanie bloku OB 80. Drugi odcinek trwa 5 sekund i nie wytwarza praktycznie żadnego obciążenia dla PLC co oznacza że sterownik praktycznie pracuje z minimalnymi czasami cyklu. Trzeci odcinek trwa 15 sekund i wprowadza losowe opóźnienie podczas każdego cyklu o wartościach od 0 do wartości maksymalnej z pierwszego obszaru dlatego pojawiają się tutaj duże zmiany obciążenia PLC jak i zgłoszenia błędów czasowych(ob80). Jak tylko zakończy się trzeci odcinek, cały cykl zaczyna się od nowa co oznacza że pojedynczy przebieg trwa w sumie 30 sekund. Bajt MB12 zawiera kod odpowiadający każdej fazie i może zostać użyty do separacji kolejnych odcinków. Niezależnie od fazy w każdym cyklu bajt M20.0 jest inwertowany a czas trwania poprzedniego cyklu (który jest użyty również jako parametr dla OB1) jest zapisywany w słowie MW0. 6

7 3 Zapis danych sygnałowych z dokładnością co do cyklu. Pod pojęciem zapisu danych z dokładnością co do cyklu rozumiemy metodę pobierania zestawu danych ze sterownika podczas każdego pojedynczego cyklu pracy jednostki centralnej. Jest to możliwe poprzez użycie tzw. systemu Agenta, który jest wprowadzony do każdego cyklu pracy instalacji zakładowej. Podczas każdego cyklu Agent wykorzystuje swoje bloki analityczne i przekazuje uzyskane dane do buforu danych, dodatkowo są one zapisywane w jednostce centralnej. Na początku OB1 jest wprowadzone odwołanie do pierwszego bloku analitycznego by cały proces pracy Agenta systemowego został zintegrowany z cykliczną pracą programu sterownika. Bloki analityczne zawierają w sobie właściwą funkcyjność zapisywania danych. To w nich co cykl przechowywane są operandy, które wcześniej użytkownik wprowadził w tabele sygnałową. Owe bloki operandów są przechowywane w buforze danych, którego wielkość może również zostać określona przez użytkownika. Komputer analizujący, podczas pracy sterownika, odpytuje co jakiś czas stan bufora. Jeżeli pojawiły się nowe dane to zostają one zapisane za dysku twardym PC. Jednocześnie cześć danych zostaje wykorzystanych do wyświetlania aktualnego sygnału (wizualizacja w czasie rzeczywistym-online). W przeciwieństwie do odpytywania danych na tzw wymuszenie(w których dodatkowo jest wprowadzany błąd czasowy transmisji danych z PLC do PC), których używa np. STEP-7 do obserwacji tabeli zmiennych, uzyskujemy za pomocą AutoSPY wysoką dokładność pomiarów, przy której możemy zagwarantować, że 7

8 żaden cykl nie został opuszczony przy pobieraniu danych. Czas odpytywania nie musi być definiowany gdyż zależy bezwarunkowo od czasu cyklu sterownika, oznacza to iż zapis danych zachodzi tak samo szybko/wolno jak czas cyklu jednostki CPU. Każdy proces zapisu można podzielić na kilka kroków, które zostały opisane poniżej. Podczas procesu generowane są dwa dokumenty śladów sygnałów : CykleTIme.trc i AlternatingBit.trc, które można odszukać w folderze AutoSPY\Traces. UWAGA! Proszę unikać przeprowadzanie kilku jednoczesnych zapisów danych z dokładnością co do cyklu gdyż może to doprowadzić do braku możliwości usunięcia po pomiarze kolejnych Agentów systemowych. Dodatkowo inne funkcje,jak np. obsługa synchroniczna(patrz 3.10), mogą zostać nieprawidłowo przeprowadzone. 8

9 3.1 Zakładanie nowego dokumentu śladów sygnału Uruchomiamy aplikację AutoSPY z menu startowego Windows. Następnie wybieramy w zakładce File New (Datai Neu) i nadajemy nazwę dla nowego dokumentu np. Sample4.trc, następnie zapisujemy go w do tego przewidzianym folderze AutoSPY\Traces 3.2 Dodawanie źródła danych Dla każdego urządzenia, a dokładniej sterownika, z którego chcemy sczytywać dane musimy wprowadzić do dokumentu źródło danych. W tym celu wybieramy zakładkę Datasources Datasouce manager...(datenquellen Datenquellen verwalten..), pojawi się okienko jak pokazano poniżej. 9

10 Lista po lewej stronie zawiera spis wszystkich zainstalowanych sterowników. Na dzień dzisiejszy dla Analizatora AutoSPY dostępne są sterowniki przedstawione poniżej: Simantic S7-300/400 z dokładnością co do transferu Simantic S7-300/400 z dokładnością co do cyklu Proszę wybrać typ i potwierdzić wybór naciskając Add>>(Hinzufügen>>). W celu łatwego rozróżnienia poszczególnych wpisów zaleca się wprowadzenie jednoznacznych określeń nazw, np. używając nazewnictwa związanego z przeznaczeniem danego sterownika. W przykładzie użyto nazwy Simantic S7 4162DP. Niezwłocznie po potwierdzeniu nazwy pojawi się nowy wpis po prawej stronie gdzie można zobaczyć wszystkie pozostałe użyte sterowniki w danym dokumencie. Jeśli zaznaczymy jeden z wpisów po prawej stronie możemy zobaczyć informacje odnośnie danego sterownika jak również modyfikować jego nazwę. Usunąć wpis możemy tylko jeżeli nie były /nie są aktualnie zapisywane dane. Jeśli opuszczą państwo dane okienko wprowadzania nowych źródeł danych wszystkie wpisy zostaną automatycznie zapisane. Wszystkie dalsze operacje na źródłach danych możemy przeprowadzać poprzez zakładkę Data Sources (Datenquellen) lub poprzez pasek narzędzi (patrz rozdział 3.10). 3.3 Konfiguracja źródła danych Zanim państwo zaczną zapis danych, wymagana jest konfiguracja źródła danych. Wszystkie niezbędne ustawienia definiujemy w pojedynczym oknie. Po lewej stronie jest dostępne drzewko konfiguracji, w którym przedstawione zostały poszczególne kategorie ustawień, zmiany i wpisy dokonujemy w prawej części okienka. Wszystkie pola zaznaczone 'tłustym' drukiem muszą zostać wypełnione by można było wykonać zapis danych. 10

11 Okno dialogowe otwiera się standardowo na stronie informacyjnej gdzie zostały przedstawione wszystkie informacje użytego źródła danych. Istnieje tutaj możliwość opisać w bardziej szczegółowy sposób zastosowanie lub podać informacje o wyjątkowych cechach sterownika. By przejść do następnej linijki musimy użyć kombinacji klawiszy [Ctrl+Enter] W najprostszym przypadku muszą państwo podać w AutoSPY jedynie jakie dane chcą państwo zapisać i w jaki sposób jesteśmy podłączeni do źródła danych. Wszystkie inne ustawienia można wstępnie pozostawić bez zmian Pametryzacja komunikacji Ustawienie parametrów połączenia wykonujemy w dwóch krokach. W zakładce Communication Parameters(Parametrieren) proszę uruchomić AGlink Configuration Tool (AGlink -Konfigurationstool) Pojawi się okienko programu konfiguracyjnego sterownika ACCON-AGLink S7, w którym istnieje możliwość skonfigurowania każdego dostępnego interfejsu komunikacyjnego 11

12 Po lewej stronie mogą Państwo wybrać urządzenie i określić jego typ. Po prawej stronie ukażą się odpowiednie opcje konfiguracji dla danego typu urządzenia(interfejsu). Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w prawym dolnym rogu okienka opcja Apply(Uebernehmen) stanie się dostępna, używając tej opcji zapiszemy wprowadzone ustawienia. Dla sterowników Simantic S7-300/400 z dokładnością co do transferu/cyklu możemy wybrać następujące urządzenia (interfejsy): S7-MPI dla szeregowych adapterów MPI takich jak Siemens PC Adapter S7-MPI/TS dla adapterów MPI z dostępem poprzez modem takich jak Siemens TS Adapter S7-PB/CIF dla kart ACCON-PB/MPI i kart Profibus firmy Hilschler GmbH S7-PB/Softing dla kart profibusowych firmy Softing AG S7-PB/NetLinkIP dla wszystkich adapterów Accon-Netlink dostępnych przez TCP/IP S7-TCP/IP dla zwykłych kart sieciowych(wymagane są karty CP343-1 lub CP443-1) S7-PC/CP dla kart komunikacyjnych firmy Siemens (Wymagane jest opcjonalnie oprogramowanie : STEP7, PRODAVE lub SOFNET) 12

13 W przykładzie zostały utworzone trzy urządzenia komunikacyjne, i dla dostępu poprzez Ethernet przemysłowy(device 1(Gerät 1)) zostały wykorzystane trzy połączenia gdzie dodatkowo podajemy numery IP, numer Slotu i Racka jednostki centralnej. Pod pozycją numer 3 operuje właśnie nasz sterownik z przykładu Simantic S DP, z którego będziemy sczytywać zmienne. Po ustawienie wszystkich dróg dostępu, proszę opuścić okienko używając opcji OK dla potwierdzenia ustawień. Po powrocie do okienka konfiguracyjnego(rysunek powyżej) proszę użyć opcji Update Configuration (Konfiguration neu einlasen) by nowo wprowadzone ustawienia połączeń zostały przejęte. Teraz wystarczy wybrać jedno z wcześniej zdefiniowanych urządzeń (1-TCP/IP) i automatycznie zostaną odpytani wszyscy uczestnicy danego połączenia. Proszę podać odpowiedni numer sterownika PLC number i użyć opcji Test Connection(Verbindung testen) w celu sprawdzenia połączenia ze sterownikiem. Jeśli test wyszedł pomyślnie proszę użyć opcji Apply(Übernehmen) by zakończyć parametryzację źródła danych. S7-400 z przykładu jest odpytywana poprzez Ethernet i wszystkie wprowadzane ustawienia odnoszą się do numeru sterownika 3. 13

14 3.3.2 Wybór sygnałów Drugim ważnym krokiem naszej konfiguracji jest zdefiniowanie sygnałów, które mają zostać zapisane przez nasze urządzenie. W tym celu proszę wybrać z drzewka opcji po lewej stronie okienka wpis Signals (Signalauswahl). Istnieje możliwość wyboru do 256 zmiennych i to na dwa sposoby. W zakładce Edit Signal(Signal Editieren) możemy edytować ustawienia danego sygnału(nazwa, adres, komentarz). Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień proszę użyć opcji Add(Eintragen) w celu dodania zmiennej do listy poniżej. Bardziej wygodnym rozwiązaniem jest tutaj użycie zakładki Import symbols (Symboltabelle laden), z której można odczytać tabele symboli eksportowanych np. z STEP7 w formacie SDF (System Data Format). Z wczytanej listy możemy w łatwy sposób wybrać sygnały, które chcemy zapisać używając do tego opcji Add(Eintragen) W przykładzie została użyta tabela CycleTime.sdf z folderu \AutoSPY\Supplies. 14

15 Wszystkie sygnały umieszczone w dolnej liście symboli, które posiadają obok nazwy zaznaczony kwadracik uznawane są jako aktywne i będą uczestniczyły w zapisie. Sygnały, przy których kwadraciki nie są zaznaczone są dostępne dla użytkownika, jednakże nie biorą aktualnie udziału w zapisie. Podczas procesu pobierania danych możemy aktywować / de aktywować poszczególne sygnały jednak wiąże się to z dodatkowym użyciem pamięci i czasu pracy jednostki centralnej co z kolei nie jest zalecane. W przykładzie został użyty bit M20.0, który zmienia swoją wartość co odcinek(patrz 2.2) jak również MW0, w którym jest przechowywany zmierzony czas cyklu. Wychodzimy następnie z ustawień klikając OK 15

16 3.4 Przygotowanie zapisu i połączenia Jak tylko wszystkie ustawienia zostaną już wprowadzone w oknie konfiguracji możemy przejść do Zakładki Data Sources [Nasze źródło danych] Connect(Verbinden) by połączyć się ze sterownikiem Zaraz po połączeniu pojawi się kolejna opcja w zakładce Data Sources [Nasze źródło danych] Recording(Aufzeichnung) Prepare???(Vorbereiten), która wstępnie umożliwia odpytanie wszystkich wolnych danych ze sterownika za pomocą agenta systemowego. Generuje on nam potwierdzenie jak i informacje na temat modyfikacji, które muszą zostać dokonane w sterowniku, wszystko to jest przedstawione w trzech kategoriach. bloki danych, które dodatkowo są przesyłane do sterownika dostępne bloki, do których agent systemowy wprowadza odwołania adresowe wszystkie operandy, które zostały użyte w tabeli sygnałowej(3.3.2), w warunkach wywołania(3.8) jak i zapisy alarmów(3.7) Proszę sprawdzić wszystkie zaplanowane zmiany i potwierdzić fizyczne istnienie zmiennych w sterowniku w szczególności wszystkie -wejścia, - wyjścia, -bloki danych, - operandy. Następnie proszę potwierdzić wprowadzenie Agenta systemowego w cykl sterownika klikając na pole Analysebausteine übertragen. Po zakończeniu transferu opcja zapisu jest już możliwa. 16

17 Podpowiedź: Podczas programowania sterownika wszystkie opcje menu źródła danych są nieaktywne (patrz lewy rysunek poniżej). Po zakończonej procedurze zapisu opcje w menu będą ponownie dostępne. 3.5 Zatrzymanie i wznowienie zapisu W celu przeprowadzenia zapisu danych dostępne są opcje: Recording Start w celu zapisu danych Recording Pause w celu wstrzymania zapisu danych Recording Continue w celu wznowienia zapisu danych Recording Stop w celu zatrzymania zapisu danych Po użyciu opcji START pojawią się w oknie po lewej stronie nazwy wszystkich zapisywanych zmiennych jak i również wykres danych sygnałów. Dane podczas zapisu ze sterownika nie są przekazywane pojedynczo do analizy lecz w blokach. Aktualizacja danych zależy od szybkości sterownika: przy szybkich sterownikach czas odświeżania będzie krótszy. 17

18 Proszę teraz przez krótki czas zapisywać dane, w międzyczasie proszę wstrzymać zapis a następnie proszę zatrzymać zapis. W danym momencie agent systemowy zostanie usunięty za sterownika jak i również wszystkie wprowadzone zmiany. Powinni państwo uzyskać podobny przebieg podobny przebieg jak powyżej. W danym momencie zakończyli państwo swój pierwszy zapis danych. 3.6 Reset zapisu i przerwanie połączenia Po instalacji domyślnie system agenta po zatrzymaniu zapisu danych jest usuwany se sterownika jak i wszystkie inne wprowadzone zmiany. Oczywiście możemy ten proces zmodyfikować by agent systemowy pozostał w sterowniku, wiąże się to z późniejsza koniecznością usunięcia go manualnie. W tym celu musimy użyć opcji Data Sources [Nasze źródło danych] Zapis Reset. Dodatkowe mechanizmy zabezpieczają tą opcję: Nie można zerwać połączenia ze sterownikiem dopóki prowadzony jest zapis Nie można zamknąć dokumentu jak i całej aplikacji dopóki jakieś źródło danych utrzymuje połączenie ze sterownikiem. Następnie przerywamy połączenie do źródła danych z manu Data Sources Disconnect i zamykamy dokument. Niektóre możliwości oceny zapisanych danych są opisane w rozdziale Zapis Alarmów Oprócz cyklowego zapisu danych gdzie w każdym cyklu sterownika zostają zapisane dane z tabeli sygnałów, dodatkowo jest możliwość zapisu występowania alarmów (przerwań). W celu wykonania przykładowego zapisu alarmów proszę zastosować się do poniższych kroków: Proszę założyć nowy dokument do obserwacji sygnałów o nazwie sample2.trc i zapisać go do folderu AutoSPy Traces (rozdział 3.1) Proszę dodać źródło danych typu SIMANTIC S7-300/400 z dokładnością do cyklu do danego dokumentu i nadać odpowiednią nową nazwę. W ramach przykładu Simantic S DP (rozdział 3.2). Proszę utworzyć połączenie ze sterownikiem (rozdział 3.3.1) Proszę wprowadzić w tabelę sygnałową zmienną MW0 z nazwą Prec_Cycle_Time (rozdział 3.3.2) 18

19 Następnie proszę przejść w oknie konfiguracyjnym w opcję Zapis alarmów i zaznaczyć w krateczce opcje, które państwa interesują. Ze względu na to iż przykład S7_CykleTime wymusza błędy przekroczenia czasu cyklu proszę wybrać blok OB 80 (Błędy czasowe) i następnie potwierdzić opcją ok Podpowiedź: Każdy podglądany alarm jest zaliczany jako sygnał i jest wliczany w maksymalną możliwą ilość obserwowanych sygnałów (256) jaką można jednocześnie obserwować. Proszę teraz zapisywać owe dwa sygnały przez kilka minut (rozdziały 3.4 i 3.5). Powinni państwo zobaczyć sygnały podobne do tych pokazanych poniżej na rysunku. Owy rysunek można wykorzystać w dalszej części gdzie objaśniane jest wykorzystanie sygnałów wyzwalających. 19

20 20

21 3.8 Wywoływanie zapisu danych za pomocą zdarzeń (Trigger) Aby rozpocząć i zakończyć zapis danych zależnie od czasu i od warunków procesowych, oprogramowanie umożliwia wykorzystywanie tzw. triggerów czyli warunków jak np. nagła zamiana wartości sygnału czy licznika, która będzie stanowiła warunek rozpoczęcia/zakończenia zapisu. Na przykładzie S7_CycleTime (rozdział 2.2) zademonstrowano jak trzy przedziały czasowe sygnału można oddzielnie zapisywać za pomocą trigger'ów. Proszę w tym celu użyć dokumentu Sample2.trc z zapisu alarmów(rozdział 3.7). Proszę wywołać w oknie konfiguracyjnym używanego źródła danych opcję Triggers. Ukaże się okno, w którym możemy wykonać plan zapisu danych, gdzie określamy warunki, przy których zapis ma zostać rozpoczęty / zatrzymany. Zanim zaczniemy układać plan zapisu musimy zdefiniować warunki wywołań. W tym celu wykorzystujemy kolejne zakładki w danym oknie konfiguracyjnym. Istnieje możliwość wyboru trzech typów wymuszeń: Punkty czasowe (Według daty i czasu analizującego komputera) Stany logiczne sygnałów procesowych (logika boola) Wartości graniczne sygnałów zmiennych(porównanie wartości i stałych) 21

22 Warunki procesowe (logiczne i zmienno-sygnałowe) są generalnie sprawdzane podczas każdego cyklu CPU. Trzy odcinki czasowe użyte w naszym przykładzie można rozróżnić za pomocą Bajtu MB12. Dla danego przykładu odpowiednim typem wymuszeń są wartości graniczne sygnałów zmiennych. Proszę przydzielić dla wszystkich sześciu warunków (warunki na rozpoczęcie i zatrzymanie) nazwę własną i porównanie zmiennej z wartością stałą pamiętając przy tym by wybrać odpowiedni tryb pracy (sprawdzanie zboczy). Jeśli już wszystkie wymuszenia zostaną zdefiniowane proszę przejść do okienka Planowanie zapisu i dokończyć konfigurację. 22

23 W celu ograniczenia pojedynczych odcinków czasowych takich jak Maksymalne czasy cyklu, Minimalne czasy cyklu proszę wybrać odpowiednie typy zboczy i przydzielić je do odpowiednich warunków takich jak rozpoczęcie i zakończenie. Dzięki opcjom Pretrigger i Posttrigger można przechwycić obszary przed i za badanym warunkiem. Proszę wyświetlić obie zmienne dla trzech odcinków sygnałowych poprzez wprowadzenie pomiędzy kolejne zapisy w planie pracy warunki wymuszeń (rozdział 3.4 i 3.5). Zapis zostanie zakończony każdorazowo po pojawieniu się warunku zakończenia i bloki analityczne są wtedy automatycznie usuwane ze sterownika. Dane sygnałowe są automatycznie w dokumencie segregowane chronologicznie. Powinni państwo uzyskać na ekranie podobny wynik jak na rysunku poniżej. 23

24 24

25 3.9 Opcje zapisu Jeśli podczas zapisu danych wystąpi komunikat Wystąpił błąd przekroczenia pamięci proszę przejść do zakładki opcje w oknie konfiguracyjnym źródła danych i proszę zwiększyć ilość lub wielkość bloków analitycznych, z których utworzony jest tymczasowy bufor pamięci dla danych w sterowniku. Jest to tylko częściowe rozwiązanie gdyż problem może dalej się pojawiać. W tym wypadku musimy dezaktywować kilka sygnałów by zapewnić pełny zapis danych. Poprzez opcje możemy również zadecydować czy po wystąpieniu błędu przekroczeniu pamięci dane mają być dalej sczytywanie czy proces ma zostać wstrzymany. Standardowo po zatrzymaniu zapisu wszystkie bloki analityczne są usuwane ze sterownika. Poprzez dodatkowe opcje można zmienić owy proces. Proszę jednak pamiętać że nie można przerwać połączenia ze źródłem danych jeśli proces zapisu jest w toku. Jeśli podczas zapisu danych użyjemy synchroniczne alarmy błędów OB121 (błąd programu) i OB122 (błąd dostępu do danych peryferycznych) to przy próbie pobrania nie istniejących bloków danych i bloków wejść/wyjść sterownik zostanie zatrzymany poprzez wygenerowanie meldunku jednostka CPU pozostanie jednak w trybie RUN. Jeśli nie użyjemy synchronicznych alarmów błędów to przy próbie pobrania nie istniejących bloków jednostka CPU przejdzie w tryb STOP. Zlecamy używanie powyżej opisanej opcji. Istniejące już bloki w sterowniku nie będą nadpisywane. AutoSPY automatycznie rozpoznaje podczas przygotowania zapisu, które numery bloków są wolne do zapisu i gotowe do użycia przez agenta systemowego. Jeśli chcemy mieć wpływ na bloki, które mają zostać użyte przez agenta to oczywiście można je również ręcznie wybrać w zakładce opcje. 25

26 3.10 Synchroniczna obsługa źródła danych Pasek narzędzi Źródła danych umożliwia poprzez zestaw opcji szybki dostęp do wszystkich dokumentów śladów sygnałów. Jak tylko przydzielimy do dokumentu nowe źródło danych (rozdział 3.2) pojawi się w rozwijanym menu nazwa aktualnego połączenia. Istnieje w tym momencie możliwość ustawienia danego źródła danych jako nadrzędnego, po czym wszystkie działania będą wykonywane w odniesieniu do danego źródła. W prawej części paska narzędzi zawarte są wszystkie możliwe opcje do konfiguracji i sterowania zapisu danych, które odpowiadają opcjom dostępnym w menu Data Sources [Nasze źródło danych] Aby przeprowadzić działanie na kilku źródłach danych, proszę użyć opcji Synchroniczna obsługa, która pozostanie aktywowana do następnego użycia. Menu wyboru źródła danych w danym momencie zostanie dezaktywowane. Jak tylko zaistnieje możliwość wyboru wykonania akcji na jednym ze źródeł to dana opcja ukaże się w pasku narzędzi. Opcje zapisu Konfiguruj i Przygotuj są generalnie niedostępne. Użyte akcje zostaną przeprowadzone tylko na tych źródłach, które je w danym momencie zaakceptują, w innych wypadkach są one ignorowane. Kolejność wykonywania zadanych akcji jest zgodna z kolejnością źródeł danych w menu wyboru. Wystąpienie błędu dla jednego ze źródeł danych nie ma wpływu na pracę pozostałych. 26

27 Przykład: W dokumencie śladowym sygnału ma zostać wykonany przy synchronicznym starcie odczyt danych z trzech źródeł o różnych stanach. Źródła są zapisane w danej kolejności: SIMANTIC S DP połączenie ze sterownikiem jest utworzone i gotowe SIMANTIC S7 314 IFM nie jest jeszcze skonfigurowane(brak połączenia) SIMANTIC S połączenie ze sterownikiem jest utworzone i gotowe Po użyciu opcji Synchroniczna obsługa zostanie aktywowana akcja START ze względu że dwa źródła danych są połączone ze sterownikiem i gotowe do odczytu. Użycie teraz opcji/przycisku START spowoduje że najpierw sterownik S DP a później S otrzyma polecenie rozpoczęcia. Nawet jeżeli pierwsze źródło danych nie rozpocznie zapisu danych (np. z powodu błędu komunikacji) to trzecie źródło danych rozpocznie bezproblemowo pracę. Drugie źródło danych jest w tym przypadku opuszczane gdyż jego stan nie pozwala na wykonanie zapisu zmiennych. 4 Ocena danych sygnałowych W celu prześledzenia sygnałów można użyć dołączone do programu sygnały przykładowe w folderze AutoSpy\Traces albo te, które zostały zapisane w rozdziale Właściwości sygnałów Każdy sygnał posiada dodatkowe właściwości przeznaczone dla dopasowania oznaczeń i wyświetlania. Można je znaleźć w oknie o nazwie Właściwości po prawej stronie. Używając lewego przycisku myszy możemy kolejne parametry modyfikować (dana opcja będzie podświetlana na niebiesko). By zaznaczyć kilka sygnałów naraz proszę użyć poniższych kombinacji : CTRL + lewy przycisk myszy dla zaznaczania nie powiązanych ze sobą sygnałów Shift + lewy przycisk myszy dla zaznaczania powiązanych bloków sygnałowych Możemy modyfikować nazwy, kolory, wysokość i wizualizację sygnałów binarnych. Kolor możemy modyfikować podając kod RGB lub wybierając go z palety kolorów 27

28 Sygnały wielowartościowe można modyfikować poprzez zmianę wysokości wyświetlania jak i podanie wartości minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia wykresów ( zoom ). Jeśli zostanie zaznaczonych kilka sygnałów, to pokazane zostaną tylko właściwości tych sygnałów. Należą do tego między innymi nazwa i typ urządzenia, którymi zostały zgrane. W przykładzie sygnał binarny przedstawiono na pomarańczowo jak i ograniczono wykres gasnącej sinusoidy do wartości [-1;1] aby można obserwować cały sygnał. 28

29 4.2 Nawigacja po zapisach sygnałowych Przedstawiona poniżej listwa do nawigacji po zapisie sygnału umożliwia szybkie poruszanie po osi czasu, nawet przy bardzo długich zapisach. Składa się ona z menu wyboru podziałki jak i listwy przesuwnej. Listwa przesuwna przesuwa się z wartości minimum do maksimum w zakresie wybranym z menu wyboru, np. jedna minuta. Dodatkowe opcje to służą do wykonywania skoku o krotność wybranej z zakresu, np. +1 oznacza w naszym przykładzie jedną minutę do przodu. Po kolejnych zakresach czasowych możemy również się przemieszczać używając jedynie myszki, wystarczy przeciągnąć myszką listwę przesuwną do wartości granicznej a następnie przejść kursorem poza obszar czarnych strzałek przytrzymując cały czas przy tym lewy przycisk myszy. Wracając w obszar listwy przesuwnej wstrzymujemy przeskok pomiędzy zakresami. Dodatkowo możemy używać kilku klawiszy dla ułatwienia: klawisze kierunków [Prawa strzałka] i [Lewa strzałka] dla poruszania się po osi czasu [Home] przechodzi do początku zapisanego przebiegu [END] przechodzi do końca zapisanego przebiegu Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik pozycji znajdujący się zaraz nad listwą przesuwną w kształcie czarnej belki. Położenie wskaźnika pozycji podpowiada nam, w którym miejscu aktualnie obserwujemy dany sygnał a długość wskaźnika mówi nam o zakresie w jakim obserwujemy dany sygnał. Czym dłuższa belka tym większy obserwowany zakres. 4.3 Funkcja zbliżenia (Zoom) Opcja pasku narzędzi Zoom umożliwia wygodny podgląd przebiegu sygnału poprzez pomniejszanie lub powiększanie przebiegu 29

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Robo - instrukcja obsługi

Robo - instrukcja obsługi Robo - instrukcja obsługi Robo jest grą logiczną, której celem jest doprowadzenie robota do wyjścia z labiryntu. Aby tego dokonać, należy zaprogramować go przy użyciu dostępnych komend. ZAPOZNAMY SIĘ Z

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wymagania sprzętowe... 3 2. Okno główne aplikacji... 4 3. Dodawanie waluty... 5 4. Usunięcie waluty... 6

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo