Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi 1

2 Spis treści 1. Wstęp Krótkie przedstawienie produktu Zastosowanie instrumentu Informacje i uwagi Uwagi Informacje Oznaczenia symboli Parametry techniczne perymetru Transport i magazynowanie Opis techniczny Warunki środowiska pracy Charakterystyka instrumentu Instalacja Sprzęt Wprowadzenie do sprzętu Warunki instalacji Ustawienia sprzętowe Instalacja oprogramowania Instalacja systemu Windows XP Instalacja sterowników, karty przechwytywania, programu Ustawienia sterownika USB /portu szeregowego Ustawienia pulpitu Funkcje oprogramowania Dwa główne tryby pracy oprogramowania Tryb badania Tryb zarządzania plikami Wprowadzenie do oprogramowania Tryby pracy perymetru Ustawienia parametrów Wybór zakresu i metody badania Etapy badania

3 6.1 Przygotowanie pacjenta Przygotowanie lekarza Rozpoczęcie badania Czynności po badaniu Wydruk raportu Używanie innych funkcji Przeglądanie plików Sprawdzenie wyników Odświeżanie i wygładzanie Wybór obszaru badania przy pomocy myszy Porównywanie plików Ustawienia natężenia alarmu dla położenia oka Menu rozwijane Ustawienia systemowe Strategie badania Konserwacja Rozwiązywanie problemów Konserwacja Bezpieczniki Akcesoria nietrwałe Objaśnienia Deklaracje

4 Podziękowania Drodzy użytkownicy: Dziękujmy bardzo za wybranie w pełni automatycznego, komputerowego perymetru APS- 6000B wyprodukowanego przez Shanghai AOMin Industrial Co Ltd. Przed użyciem, dla własnego bezpieczeostwa i korzyści, prosimy dokładnie zapoznad się z <Instrukcją obsługi> jak również z budową przyrządu. 4

5 1. Wstęp 1.1 Krótkie przedstawienie produktu APS-6000B to w pełni automatyczny, komputerowy perymetr nowej generacji, następca poprzedniego modelu. Posiada 2 kolory bodźca, 6 metod badania oraz wiele rodzajów zakresów badania. Sprzęt charakteryzuje się pełną funkcyjnością, wysoką precyzją i szybkością. Oprócz wyżej wymienionych cech, cały system jest także wysoce niezawodny i w pełni wydajny. 1.2 Zastosowanie instrumentu Instrument ten jest stosowany do badania zmian pola widzenia, które mogą byd wywołane przez jaskrę, choroby nerwu wzrokowego, siatkówki i schorzeniach neurologicznych. 2 Informacje i uwagi 2.1 Uwagi Napięcie lokalne sieci musi się zgadzad ze standardowym napięciem wymaganym przez Shanghai AOMin. Jeśli napięcie nie jest stałe, należy zainstalowad stabilizator napięcia. AoMin nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niestabilnością napięcia. Bez zgody KangHua, nie należy otwierad obudowy urządzenia. KangHua nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takiego samodzielnego działania. 2.2 Informacje Aby uniknąd uszkodzeo wywołanych przez wilgod, kurz, słooce itp. należy przechowywad instrument w suchym miejscu. Nie należy dopuścid by jakiekolwiek ciecze lub inne małe obiekty dostały się do wnętrza przyrządu. Może to wywoład nie tylko zwarcie, ale może doprowadzid do porażenia prądem elektrycznym lub nawet spowodowad zagrożenie pożarowe. Urządzenie może byd instalowane tylko w zaciemnionym pokoju. Ponadto, instrument może byd używany tylko przez ludzi, którzy zostali przeszkoleni do tego przez inżynierów Szanghai AoMin. 5

6 2.3 Oznaczenia symboli Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie Niebezpieczne napięcie uziemienie urządzenie typu BF UWAGA! Patrz - instrukcja 3 Parametry techniczne perymetru 3.1 Transport i magazynowanie Urządzenie należy chronid przed wilgocią, nie obracad do góry nogami, ani nie potrząsad zbyt gwałtownie. Należy przechowywad go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym: wilgotnośd nie przekracza 85 % temperatura otoczenia wynosi od -40 C do 55 C zakres ciśnienia powietrza: 500hpa ~ 1060hPa brak gazów korozyjnych Jeśli instrument wymaga przeniesienia lub przewiezienia na niewielką odległośd, należy odłączyd wszystkie przewody i przenosid jako jedną całośd. Jeśli urządzenie musi byd transportowane na dalszą odległośd, należy ponownie spakowad je w oryginalny karton i dopiero wtedy przetransportowad. 6

7 3.2 Opis techniczny Promieo stymulatora: 300 ± 5mm Źródło bodźców: diody LED Kolory bodźców: żółty i czerwony Siła stymulacji: Od 0nt (0asb) do nt (1000asb), 14 stopni w celu dostosowania, poziom błędu: ± 10% Błąd jasności tła: 4asb ± 10% Plamka świetlna: średnica 2 mm + / - 0,25 mm Ilośd punktów bodźca: sumarycznie 388 led (czerwone 61: żółte 327) Czas trwania bodźca: od 0,2 s do 2 s, program może dostosowad (± 5%) Przedział czasowy bodźca: 0.5s - 2.0s, program może dostosowad (± 5%) Ekran śledzenia pozycji oka: Biało-czarny CCD, bezpośrednie śledzenie badanego oka Zakres regulacji podbródka: góra-dół 80 mm ± 10%; prawo-lewo 115 mm ± 10% Śledzenie oka: gdy mruga automatyczna sygnalizacja dźwiękowa 3.3 Warunki środowiska pracy Temperatura: 5 C ~ 40 C Wilgotnośd względna: 85% Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa~1060hPa Zasilanie: AV 220V±22V; częstotliwośd: 50Hz±1Hz Moc wejściowa: 300W 3.4 Charakterystyka instrumentu Urządzenie klasy I, typ BF Zasilanie jednofazowe Tryb pracy: przerywany 7

8 4 Instalacja 4.1 Sprzęt Widok całego instrumentu Wprowadzenie do sprzętu Komputer: super mikro-komputer, pamięd i dysk twardy o dużej pojemności, napęd CD-ROM, cztery porty USB i jeden port uniwersalny, drukarka laserowa. Przednia częśd stymulatora 8

9 Tylna częśd stymulatora Gniazdo respondenta Główne części : Respondent Przewód zasilający pendrive (softdog) kabel: USB szeregowy (przycisk reakcji pacjenta) 9

10 Struktura przepływu 4.2 Warunki instalacji Sprzęt musi byd zainstalowany na płaskiej powierzchni; Sprzęt należy instalowad w czystym, cichym i suchym pomieszczeniu; Sprzętu nie należy instalowad w zbyt ciemnym pomieszczeniu; Sprzęt powinien byd uziemiony. 4.3 Ustawienia sprzętowe 1. Włóż pen-drive a do portu USB w komputerze. 10

11 2. Podłącz kabel USB/szeregowy z jednej strony do USB komputera 3. Podłącz kabel USB/szeregowy z drugiej strony do portu szeregowego stymulatora. 4. Zainstaluj przycisk reakcji pacjenta (respondent). 11

12 5. Podłącz perymetr do zasilania. 6. Wyjmij piankę i zamontuj podstawkę na respondent. 12

13 4.4 Instalacja oprogramowania Instalacja systemu Windows XP Zainstaluj system Windows XP Professional i wymagane sterowniki. Upewnij się, że na dysku twardym istnieją co najmniej 2 partycje "C:" i "D:", w przeciwnym razie oprogramowanie nie będzie działad poprawnie. Upewnij się, że na dysku twardym, na partycji "D", jest co najmniej 5 GB wolnego miejsca do przechowywania danych. W przeciwnym razie oprogramowanie nie będzie działad poprawnie. 1. Włóż dołączony dysk CD do stacji CD-ROM, kliknij przycisk " software install (Instalacja oprogramowania) lub naciśnij przycisk "KhSetup.exe" znajdujący się w folderze (Softwaredrivers /) 2. Kliknij ikonę "Setup", aby zainstalowad oprogramowanie APS-6000B. 13

14 3. Następnie kliknij przycisk "Finish", aby zakooczyd Instalacja sterowników, karty przechwytywania, programu 1. Kliknij pozycję SETUP (ustawienia). 14

15 2. Kliknij ikonę Next (dalej). 3. Kliknij ikonę Install (instaluj). 15

16 4. Kliknij "Install Driver ", aby zainstalowad sterowniki do pendrive a. 5. Następnie kliknij przycisk "Exit (Zakoocz) po tym jak pokaże się "The driver has been installed successfully (sterownik został zainstalowany pomyślnie). 1. Oznacza to, że sterownik pendrive a został pomyślnie zainstalowany. Następnie kliknij przycisk "Exit", aby kontynuowad. 16

17 2. Kliknij "Contunue anyway aby kontynuowad. Ponownie pojawi się powyższe okno. Naciśnij przycisk Contunue anyway aby kontynuowad. 17

18 4.4.3 Ustawienia sterownika USB /portu szeregowego 1. Kliknij ikonę "Setup" z 3 pozycji USB serial port driver (patrz" 4.4.1(2) ) pokaże się poniższe okno. Po zakooczeniu, musisz ponownie uruchomid komputer. Po ponownym uruchomieniu systemu, możesz znaleźd sterowniki w Menedżerze urządzeo. Prolific port USB/ szeregowy Karta przechwytywania Pendrive (softdog) Powyższe informacje wskazują na to, że sterowniki sprzętowe zostały pomyślnie zainstalowane. 18

19 4.4.4 Ustawienia pulpitu. Program wymaga rozdzielczości ekranu 800 * 600, ustawienia jak poniżej: 1. Na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy, i wybierz "Properties (Właściwości). 2. Ustaw rozdzielczośd ekranu na 800 * 600, a następnie kliknij "OK". 19

20 Dokonaj edycji plików D: \ aspdata \ hospital.ctl (z notatnika) by zmienid nazwę pliku np. na nazwę szpitala. Uruchom oprogramowanie APS Otwórz regulację podbródka (Wybierz zieloną ikonę. Przyciski klawiatury góra / dół / lewo / prawo) Wszystkie przewody są dobrze podłączone, oprogramowanie i sterowniki są zainstalowane pomyślnie. Następnie naciśnij przycisk na oprogramowaniu. Wybierz i otwórz ustawienia oparcia na brodę. 20

21 5 Funkcje oprogramowania 5.1 Dwa główne tryby pracy oprogramowania Tryb badania Główne funkcje tego trybu to: badanie perymetryczne, gromadzenie wyników, przechowywanie danych i drukowanie Tryb zarządzania plikami Główne funkcje to: przeglądanie plików, otwieranie, drukowanie porównania i usuwanie. 5.2 Wprowadzenie do oprogramowania Kliknij dwukrotnie na przycisk "APS6000B", by wejśd w program badania. W górnej części głównego interfejsu znajduje się menu rozwijane. Odpowiednią funkcję można wybrad przy pomocy myszy. Pod przyciskami menu skrótów znajduje się obszar wyświetlania parametrów i wykres w skali szarości. Pod interfejsem głównym znajduje się pasek stanu, służący głównie do wyświetlania czasu badania i innych informacji dotyczących badania. HOT KEY (skrót klawiaturowy): odpowiednie funkcje przypisane są do klawiszy klawiatury, co jest wygodne dla tych, którzy wolą posługiwad się klawiaturą. 21

22 Znaczenie skrótów klawiaturowych: F1 przegląd parametrów testowych F3 otwieranie pliku F5 informacje dot. pacjenta F7 wygładzanie wykresu F9 odświeżenie ekranu F11 resetowanie ustawienia pozycji oka CTRL+F1 ustawienia systemu CTRL+F2 powtórzenie badania F2 start badania F4 zapisywanie pliku F6 wybór obszaru przy pomocy myszy F8 zatrzymanie badania F10 otwieranie śledzenia pozycji oka F12 ekran pozycji oka CTRL+G wybór multi-badania CTRL+R wyniki badania Znaczenie ikon: konfiguracja parametrów badania otwieranie / przeglądanie plików ustawienia informacji dot. pacjenta zapisywanie plików poprzedni raport nowy raport rozpoczęcie badania zakooczenie badania wybór multi-badania odświeżenie ekranu wybranie obszaru badania przy pomocy myszy wyniki badania wygładzenie obrazów kolor, skala szarości, 3D porównywanie plików śledzenie pozycji oka zmiana położenia podbródka (przy pomocy klawiszy góra/dół/lewo/prawo, w niektórych typach klawiatury może byd potrzebne użycie SHIFT i Num lock. 22

23 5.3 Tryby pracy perymetru Ustawienia parametrów Metody badania Istnieje 5 metod badania: szacunkowa, jakościowa, automatyczny próg, szybki próg i pełny próg Szacunkowa (Estimative) Przed badaniem progu, potrzebne jest pełne badanie progu dla czterech specjalnych punktów. Następnie, zgodnie ze średnim poziomem z czterech progów i właściwości, że ostrośd widzenia będzie maled, gdy pole widzenia będzie się zwiększad, użytkownik może ustawid wartośd początkową każdego badanego punktu (w zakresie badania) i następnie go przetestowad. Jasnośd badanego punktu będzie wzrastad w stosunku do wartości początkowej. Jeśli nie będzie reakcji, jasnośd zostanie wzmocniona zgodnie z długością kroku (domyślna wartośd to 2 db), aż pacjent go zobaczy. Naciśnięcie respondenta zakooczy test. Po przerwie, należy przejśd do testowania kolejnej plamki. Uwaga: W przypadku pacjentów z ubytkami pola widzenia, i tych z początkowym stadium jaskry, zamiast testu szacunkowego należy przeprowadzid badanie pełnego progu. 23

24 Jakościowa (Qualitative) Począwszy od wartości początkowej bodźca, wzrastając wraz z największą długością kroku, światło będzie coraz jaśniejsze wraz z reakcją respondenta Automatyczny próg (Automatic Threshold) Początkowa wartośd jasności bodźca przyjmowana jest jako największa możliwa zbliżona do wartości progowej. Zwiększana jest wraz z ustawioną wartością kroku. Jasnośd będzie zwiększana aż do reakcji respondenta Szybki próg (Fast Threshold) Początkowa jasnośd bodźca (wartośd domyślna to 26db), staje się jaśniejsza z prędkością 4dB (wartośd domyślna), aż do reakcji pacjenta lub osiągnięcia najwyższego poziomu jasności. Wartośd początkowa jasności bodźca jak i długośd kroku można ustawid w zależności od preferencji. Proces badania jest taki sam jak w przypadku metody jakościowej Pełny próg (Full Threshold) Początkowa wartośd jasności ustawiana jest na 26db. Jasnośd zmniejszana jest z prędkością kroku wynoszącą 2db aż do momentu reakcji pacjenta. Proces badania jest taki sam jak w przypadku metody jakościowej Zakres badania Test wycinkowy (peryferie kwadrantów I, II, III, IV); standardowy (0 do 60), test pola centralnego (0 do 30); test plamki (centralnie 0 do 10), test peryferyjny (60 do 90). Zakres badania plamki ślepej ustawiany jest indywidualnie Wartość początkowa (initial value) Od 26db-0db interwał 2 db regulacja Długość kroku(stimulating step length) 1dB-10dB regulacja 24

25 Intensywność bodźca (stimulus quantity) 2 db-10db regulacja Czas trwania bodźca (Keeping time) od 0,2 s do 2 s Czas odpowiedzi pacjenta(spacing interval) regulowany, dostosowywalny do pacjenta od 0,2 do 2 sec Nazwa pliku (Filename) Każdy pacjent ma swój indywidualny plik danych. Uwaga: W przypadku wielu badao tego samego pacjenta, należy do każdej nazwy pliku dodad Wybór oka (eye difference) Wybór między lewym a prawym okiem pacjenta. 25

26 5.3.2 Wybór zakresu i metody badania Wybór zakresu badania Aby skrócid czas trwania badania i zwiększyd precyzję analizy, należy upewnid się, że wybrany został prawidłowy zakres badania. Zakres badania powinien byd ustawiony zgodnie z ogólnymi objawami klinicznymi. Np. test pola centralnego nadaje się do kontroli centralnych uszkodzeo, ograniczeo pola widzenia (72 punkty testowe) badanie wycinków stosowane jest przy niedowidzeniu połowiczym test ostrości przy diagnostyce zwyrodnienia plamki żółtej, chorobie naczyniowej siatkówki test plamki ślepej przy badaniu rozszerzania się martwego punktu testy peryferyjne badanie pola widzenia Wybór metody badania 1. Szacunkowa: normalne badanie 2. Automatyczny próg: w przypadku poważniejszych uszkodzeo, złożonego zakresu uszkodzeo (normalna prędkośd trwania testu) 3. Szybki próg: w przypadku niezbyt wysokiego progu dokładności badania (szybki test) 4. Jakościowa: do badania obwodu (najszybszy test) 5. Pełny próg: badania o najwyższej precyzji (najwolniejszy test) 26

27 6 Etapy badania Przygotowanie pacjenta Przygotowanie lekarza Badanie pacjenta Czynności po badaniu Wydruk raportu 6.1 Przygotowanie pacjenta 1. Badanie perymetryczne należy przeprowadzid w ciemnym pomieszczeniu, inaczej wynik nie jest precyzyjny. 2. Przed badaniem pacjent powinien byd zrelaksowany. Ważne by wcześniej zapoznał się z całym procesem testowania. 3. Automatyczny perymetr sam się ustawi i zgodnie z ustawieniami operatora (menu parametrów na pasku menu) będzie kontrolował natężenie jasności bodźców. 4. Należy upewnid się, że wielkośd progu jest odpowiednio dobrana do pacjenta, zgodnie z informacjami zwrotnymi od niego (poprzez naciskanie respondenta). Uwaga: Większośd pacjentów okulistycznych to ludzie starsi, którzy mogą mied problemy ze zrozumieniem. Należy dokładnie i powoli przedstawid im proces badania, by nie denerwowali się niepotrzebnie i byli spokojni podczas przeprowadzania testu. Jako, że pacjent zmuszony jest wpatrywad się w jedno miejsce przed dłuższy czas, może to wywoływad zmęczenie i nerwowośd. Niewyraźne widzenie mogące byd tego następstwem, negatywnie wpływa na wynik badania. Należy więc zapewnid pacjentowi jak największy komfort i powiedzied jak właściwie reagowad. 27

28 6.2 Przygotowanie lekarza 1. Wejdź w parametry systemu klikając dwukrotnie na ikonę "APS-6000B". 2. Kliknij, by otworzyd tabelę informacji dot. pacjenta, wejście: Ctrl+spacja; wprowadź informacje dot. pacjenta. 3. Kliknij by otworzyd tabelę parametrów, użyj parametrów tolerancji (zatwierdź bezpośrednio wciskając Enter) 4. Operator powinien zapoznad pacjenta z procesem badania: Pacjent powinien się jak najszybciej zrelaksowad Pacjent powinien zaznajomid się z obsługą respondenta Należy zakryd niebadane oko pacjenta i upewnid się że nie okrycie nie obejmuje badanego oka Należy ułożyd brodę pacjenta po prawej stronie podbródka podczas badania lewego oka lub po lewej stronie podbródka podczas badania prawego oka. Czoło pacjenta powinno dotykad podpórki na czoło. Należy poinformowad pacjenta by spoglądał na lewe zielone światło podczas gdy linia wzroku jest równoległa do podłoża Gałka oczna pacjenta nie może się ruszad, a ciało powinno byd rozluźnione. Należy poinformowad pacjenta by naciskał przycisk respondenta czując bodziec świetlny. Naciśnij po dostosowaniu pozycji oka przy pomocy strzałek na klawiaturze. 28

29 6.3 Rozpoczęcie badania 1) Kliknij by rozpocząd badanie. Upewnij się że pacjent nie czuje błysków. Jeżeli czuje, ustaw pozycję jego oka dostosowując pozycję oparcia na brodę. Jeżeli nadal czuje błyski, dostosuj miejsce monitorowania plamki ślepej. 2) Pozwól pacjentowi nacisnąd respondent, a następnie rozpocznij badanie. 3) Przez cały czas trwania badania należy zwracad uwagę na ułożenie oczu pacjenta, upewniając się że jest stała. 4) Jeżeli pacjent chce odpocząd w trakcie badania, powinien nacisnąd na respondent i przytrzymad, do momentu kiedy będzie mógł kontynuowad badanie. Uwaga: Jeżeli po zakooczeniu testu, okaże się, że fałszywie negatywne wyniki plamki ślepej wynoszą więcej niż 1:3 oznacza to, że wynik nie jest precyzyjny i należy powtórzyd badanie. 29

30 6.4 Czynności po badaniu 1) Jeżeli uznasz, że test nie przebiegał prawidłowo a wyniki mogą byd błędne, naciśnij by powtórzyd badanie. Kliknij na punkt który wymaga ponownego zbadania, punkt który wymaga ponownego badania jest żółty (jak na powyższym rysunku). 2) Jeżeli test przebiegł prawidłowo, naciśnij by go zapisad. 3) Użyj by wygładzid obraz. 30

31 6.5 Wydruk raportu Naciśnij przycisk lub by wydrukowad raport. Jeżeli widok ekranu wygląda jak powyższy rysunek, użyj przycisku by wydrukowad bieżący formularz raportu. Naciśnij by wybrad obraz 3D. Użyj klawiszy funkcyjnych by dostosowad model, naciśnij aby wydrukowad poniższy rysunek: 31

32 Użyj by wydrukowad, pokaże się wykres krzywych zsumowanych. W przypadku badania 30 stopniowego, użyj, pokaże się multi-wykresy. 32

33 Wybierz obrazki które chcesz wydrukowad przy pomocy CTRL+End (tylko w przypadku badania zakresu 30 stopniowego można wybrad 7 modeli do wydruku). Zaznacz obrazy które chcesz wydrukowad. 33

34 6.6 Używanie innych funkcji Przeglądanie plików Naciśnij by przeglądad pliki. 1) Przeglądaj pliki wg nazwy W okienku name wprowadź nazwisko pacjenta. Po lewej stronie znajdują się nazwiska pacjentów wśród których znajduje się ten pacjent, które chcesz odnaleźd. 34

35 2) Przeglądaj pliki według daty Wprowadź datę w okienko Date. Po lewej stronie znajdują się nazwiska pacjentów z tego samego dnia. 35

36 6.6.2 Sprawdzenie wyników Kliknij by sprawdzid wyniki badania. Znaczenie poszczególnych haseł raportu zostało opisane w rozdziale 8 instrukcji. Uwaga: Podczas badania plamki ślepej, należy upewnid się, że fałszywe pozytywne i fałszywie negatywne wyniki plamki ślepej nie wynoszą więcej niż 1: Odświeżanie i wygładzanie Przyciskom odświeżania i wygładzania odpowiadają klawisze funkcyjne. Odświeżenie przywraca pierwotny wygląd (przed wygładzeniem). 36

37 6.6.4 Wybór obszaru badania przy pomocy myszy Naciśnij przycisk aby wybrad obszar badania przy pomocy myszy. Kliknij na żółty obszar. Obszar testowania może także zostad dowolnie wybrany. 37

38 6.6.5 Porównywanie plików Aby dokonad porównania dwóch różnych raportów z dwóch różnych okresów należy wybrad 1) Naciśnij by otworzyd plik, a następnie by wybrad plik kolejnego pacjenta. 2) Porównanie statystyk z 2 różnych plików. 38

39 6.6.6 Ustawienia natężenia alarmu dla położenia oka Po dokonaniu ustawieo naciśnij re-set initial value i zapisz ustawienia. 39

40 6.6.7 Menu rozwijane Po naciśnięciu każdej z funkcji: Test, Analyse, Setup rozwiną się kolejne funkcje. Naciśnij przyciskiem myszy Ustawienia systemowe 40

41 1) Kontrola konfiguracji parametrów w trakcie badania Aktywnośd trybów obrazów w oknie monitorowania pozycji oka. Aktywnośd ręczna: okno z monitorowanymi obrazami automatycznie się zamknie po 5 sekundach Aktywny cały czas: Okno z monitorowanymi obrazami będzie dostępne od początku badania. 2) Ustawienia kolorów 3) Otwieranie i zamykanie okna monitorowania pozycji oka kliknij 41

42 4) Ustawienie miejsca plamki ślepej Uwaga: Ustalenia położenia plamki ślepej dokonuje się przy pomocy klawiszy po lewej stronie, przed rozpoczęciem badania Strategie badania Wybierz Mode w menu Test by wejśd w poniższe okno: 42

43 Znaczenie poszczególnych trybów: Tryb BG Tryb LVC Tryb LVP Tryb C08 Tryb D1 Tryb TG2 Tryb ST Tryb 32 Tryb C07 Tryb M2 Tryb N1 Standardowy niemiecki program do badao perymetrycznych (badanie 68 punktów) Test pola centralnego obniżonego, badanie pola widzenia w późniejszym etapie jaskry (64 punkty) Test pola peryferyjnego obniżonego (91 punktów) Test centralnego pola centralnego, 8 stopni od żółtej plamki (49 punktów) Badanie przy cukrzycy (58 punktów) Badanie centralnego pola widzenia, badanie jaskry (83 punkty) Badanie centralnego i peryferyjnego pola widzenia, badanie jaskry (96 pkt) Test pola centralnego 30 stopniowego (64 punkty) Standardowe badanie (122 punkty) Badanie żółtej plamki, sprawdzenie centralnego pola widzenia (122 punkty) Badanie przy chorobach psychicznych (75 punktów) Łączenie: 0-90 stopni pełne pole widzenia stopni łączenie z stopni Otwórz obraz 0-60 stopni, dwukrotnie kliknij prawy przycisk myszy na pustym oknie programowania, wybierz display degree, wybierz pliki do połączenia stopni łączenie z 0-60 stopni Otwórz obraz stopni, dwukrotnie kliknij prawy przycisk myszy na pustym oknie programowania, wybierz display 0-60 degree, wybierz pliki do połączenia. Uwaga: Aby złożyd raporty: nazwisko pacjenta, badane oczy i metody badania muszą byd takie same. 43

44 7 Konserwacja 7.1 Rozwiązywanie problemów Usterka Przyczyna Sposób postępowania Nie da się niczego wydrukowad Brak tuszu Wymienid pojemnik z tuszem Blokada papieru Błąd systemu, sprzęt nie działa Czarny ekran Przycisk reakcji pacjenta (respondent) nie działa 1. Pognieciony papier 2. Niewłaściwy rozmiar papieru Błąd portów Brak napięcia / zbyt wysokie napięcie Błąd podłączenia kablowego Błąd zamontowania kart Uszkodzona pamięd lub niewłaściwie zamontowana Wirus System zawiesza się z nadmiaru otwartych aplikacji Uszkodzenie dysku twardego Błąd podłączenia monitora Problem z kartą graficzną Zepsuty monitor Uszkodzony przewód respondenta Uszkodzony przycisk Błąd układu elektrycznego 1. Wyciągnąd papier i wyrzucid 2. Użyd papieru o właściwym rozmiarze Ponownie ustawid parametry portów Wymienid źródło zasilania Ponownie podłączyd kable ponownie zamontowad karty Ponownie zamontowad pamięd lub wymienid ją Użyd antywirusa Zamknąd niepotrzebne aplikacje, zrestartowad system Wymienid twardy dysk Prawidłowo podłączyd monitor Ponownie zamontowad kartę graficzną Wymienid monitor Wymienid przewód respondenta Wymienid przycisk Wymienid układ 44

45 7.2 Konserwacja Przed uruchomieniem urządzenia należy je najpierw podłączyd od prądu a następnie włączyd główny przycisk zasilania. Koocząc pracę, należy najpierw się wylogowad, a następnie wyłączyd przycisk zasilania i odłączyd od prądu. W określonych przedziałach czasowych należy dokonywad skanowania dysku i katalogowania plików. Powietrze powinno byd czyste i suche, w miarę możliwości należy korzystad z klimatyzatora. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je odłączyd od źródła zasilania (przynajmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny) W przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem należy natychmiast skontaktowad się z naszą firmą lub poprosid wykwalifikowany personel o pomoc. Uwaga: Przed każdym użyciem należy wyczyścid oparcie podbródka. 7.3 Bezpieczniki Model bezpiecznika: 250V 3A Wymiana bezpiecznika: Odkręd pokrywę bezpiecznika, wymieo go na nowy, a następnie zamknij pokrywę (patrz zdjęcie obwodu) 7.4 Akcesoria nietrwałe Tusz i papier do drukarki Uwaga Należy używad specjalnych tuszy atramentowych, w przeciwnym razie AoMin nie bierze odpowiedzialności za wywołane szkody. 45

46 8 Objaśnienia 1. Błąd fałszywie negatywny W trakcie badania, system wybiera losowo jeden punkt, aby sprawdzid go dwukrotnie. Jeżeli podczas porównywania wyników badania ostrości z dwóch testów, okaże się że wartośd liczbowa pierwszego badania jest mniejsza niż drugiego, mamy wtedy do czynienia z błędem fałszywie negatywnym. 2. Błąd fałszywie pozytywny W trakcie badania, system wybiera losowo jeden punkt, aby sprawdzid go dwukrotnie. Jeżeli podczas porównywania wyników badania ostrości z dwóch testów, okaże się że wartośd liczbowa pierwszego badania jest większa niż drugiego, mamy wtedy do czynienia z błędem fałszywie pozytywnym. 3. Różnica rozszczepieniowa Średnia ostrośd widzenia, pokazująca stopieo rozproszenia ostrości wzroku. 4. Standardowe odchylenie czułości Różnica między średnią wartością badanej ostrości wzroku a obrazem wzorcowym. 5. Ms: Średnia wartośd badanej ostrości wzroku 6. Monitorowanie plamki ślepej Ilośd reakcji pacjenta na fizjologiczną plamkę ślepą podczas badania. 7. Defekt kwadrantu Średnia wartośd ostrości wzroku w każdym kwadrancie minus obraz wzorcowy. 46

47 8. Cyfrowy obraz porównawczy Normalna wartośd w tym samym wieku minus wartośd czułości w punkcie badania. Jeżeli wartośd przekracza 3dB, wyświetli się rzeczywista wartośd; jeżeli jest mniejsza bądź równa 3 db, lub ujemna, pokazywana jest z wykres defektu: Najpierw należy uzyskad wartośd różnicy między badaną czułością w każdym punkcie i cyfrową wartością normalnej czułości w danym punkcie, zwaną różnicą wartości czułości. Następnie organizuje się te różnice w zależności od wielkości (rosnąco) i rysuje wykres. Rzędna to różnica, odcięta to numer seryjny różnicy. Im bliżej dna znajduje się krzywa, tym głębsza wada pola widzenia. Łatwo jest to rozróżnid od stopnia uszkodzenia rozproszenia lub ograniczenia pola widzenia. W ten sposób wyraźnie i szybko można ocenid charakterystykę i stopieo defektu. 10. Korekta wartości porównawczej Po usunięciu części wrażliwości, która zmniejszyła się z przyczyn naturalnych, można powiedzied że wynik może całkowicie przedstawiad funkcje nerwu wzrokowego bez wpływów czynników optycznych. Nazywa się to korektą wartości porównawczej. Korekta wartości porównawczej w danym punkcje równa jest korekcie wartości w tym punkcie minus odchylenie (uzyskane dzięki wykresowi defektu). 11. Prawdopodobieostwo Porównaj rzeczywistą wartośd badania w każdym punkcie z normalnym rozkładem w tym punkcie a następnie dokonaj analizy prawdopodobieostwa, czy rozkład jest normalny. Prawdopodobieostwo normalnej dystrybucji, która należy do rzeczywistej wartości pomiaru wrażliwości w tym punkcie jest pokazana poprzez symbol. Jest to tak zwane prawdopodobieostwo. 12. Korekta prawdopodobieostwa Oblicz prawdopodobieostwo, że korekta wartości porównawczej należy do normalnego zakresu wariancji, aby uzyskad korektę prawdopodobieostwa. Pokazuje ona znaczenie zaburzenia lokalnego pola widzenia po pozbyciu się normalnego spadku wrażliwości w całym spadku wrażliwości. Porównaj cyfrowy obraz porównawczy z korektą wartości porównawczej. Jeśli wynik jest podobny, wskazuje to na to, że prawie całkowicie brak ciężkich spadków w normalnej wrażliwości. Spadek równomierny, może byd wywołany przez zadmę. 47

48 13. MS: Łączna standardowa wartośd czułości każdego punktu. Wynik jest następnie dzielony przez wszystkie punkty. Daje to średnią czułości w każdym punkcie. 14. Średni defekt (MD) Średnia wartośd badania wszystkich punktów minus wartości normalne, pokazuje to stan wrażliwości widzenia pacjenta w porównaniu z tymi w tym samym wieku. 15. Swobodna wariancja (LV) Różnica między wizualnym kształtem pola mierzonego a normalnego. Pokazuje to wariancję wrażliwości na światło, odzwierciedla częściowe uszkodzenie pola widzenia. Im większa wartośd, tym bardziej nieregularny kształt pola. 16. CLV: Wzrost SF, ma wpływ na LV. Pozbycie się wpływów SF na LV, da CLV. CLV jest wariacją minus SF, która jest większą wrażliwością do oceny wczesnego częściowego defektu. Pokazuje to znaczenie lokalnej ciemnej plamki. 17. SF Pokazuje odchylenie czułości światła pojawiającego się w jednym parametrze procesu badania, wskazuje spójnośd reakcji w trakcie badania. Im większa wartośd, tym gorsza współpraca ze strony pacjenta. Fale krótkie staną się wysokie w zakresie nieprawidłowego pola widzenia. Kiedy szerszy zakres pola widzenia stanie się nieprawidłowy lub stopieo odchyłu wzrośnie, cała fala staje się wyższa. 18. RF Pokazuje zależnośd i współpracę pacjenta. W przedziale od 0-15%, im mniejsza wartośd, tym lepszą współpracę pokazuje pacjent. Jeżeli wartośd jest większa niż 15%, należy ponownie przeprowadzid badanie. 48

49 9 Deklaracje *AoMin zobowiązuje się dostarczyd wszelkich informacji odnośnie części wymagających konserwacji. 1. AoMin zobowiązuje się dostarczyd dożywotniej darmowej konserwacji. 2. AoMin zobowiązuje się serwisowad sprzęt za darmo przez okres jednego roku od daty zakupu, o ile urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi. 3. AoMin ma prawo pobierad opłaty a swoje usługi jeżeli: Sprzęt nie jest używany, konserwowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi; Uszkodzenie było spowodowane rozmontowaniem urządzenia i dokonywaniem w nim zmian bez zgody AoMin; Doszło do uszkodzeo sprzętu w wyniku nieprawidłowego użytkowania, wypadku lub czynników atmosferycznych. Przepraszamy za brak informowania o ewentualnych zmianach w projekcie i przydzielanym typie akcesoriów. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie naszych produktów, prosimy o kontakt. 49

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 2 S t r o n a Spis treści I. Budowa tabletu.3 II. Instalacja oprogramowania i sterownika

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02. Sopot 2010-06-02. Andrzej Poszewiecki. University of Gdansk

Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02. Sopot 2010-06-02. Andrzej Poszewiecki. University of Gdansk Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02 Sopot 2010-06-02 Andrzej Poszewiecki University of Gdansk Spis treści Czym jest kamera internetowa?... 3 Do czego można użyd kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów szeregowych i portu równoległego do

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

EL WIN USB Nr produktu

EL WIN USB Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI EL WIN USB Nr produktu 000122571 Strona 1 z 15 EL- USB-1 Pomarańczowa dioda Czerwona/zielona dioda Miga podwójnie, bufor uzbrojony miga pojedynczo, zapis, brak alarmu Miga podwójnie,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Y-3022. Podręcznik użytkownika

Y-3022. Podręcznik użytkownika Y-3022 Podręcznik użytkownika Poznań 2010 Budowa 1. Dioda zasilania 2. Dioda zatoki A 3. Dioda zatoki B 4. Wskaźnik postępu funkcji klonowania 5. Przycisk funkcji klonowania 6. Zatoka B 7. Zatoka A 8.

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN WYBIERZ SYSTEM OPERACYJNY 1. Windows XP... 2 2. Windows Vista... 4 3. Windows 7... 6 4. Windows 8/8.1/10... 8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1. Wyszukiwanie urządzeo w sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Najważniejsze informacje: 1. Router ZAWSZE konfigurujemy używając komputera, który posiada dostęp do Internetu w sieci

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL CLIMATE 5000 VRF Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania 6720845001 (2016/03) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Kopiowanie aplikacji Census Mobile na terminal mobilny przy użyciu komputera PC oraz instalacja aplikacji Census Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo