Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB"

Transkrypt

1 Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB MEDION P89055 (MD 86351) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

2 Indhold Om denne vejledning... 3 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Sikkerhedskopiering... 6 Installationssted... 6 Omgivelsesbetingelser... 7 Tilslutning... 7 Håndtering af batterier... 8 Pakkens indhold... 9 Systemkrav Oversigt over enheden DVB-T-stik...10 Fjernbetjening...11 Ibrugtagning Indsætning/udskiftning af fjernbetjeningens batteri...13 Installation af driveren og afspilningssoftwaren...14 Tilslutning af DVB-T-stikket...15 Tilslutning af antennen...16 Fjernsyn...16 Kundeservice Teknisk support...18 Genbrug og bortskaffelse Tekniske data DK PL 1

3 Copyright 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører virksomheden MEDION. Varemærker : MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 2

4 Om denne vejledning Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Opbevar altid denne vejledning i nærheden af din enhed, så du har nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af enheden kan videregive dem til den nye ejer. DK PL BEMÆRK! Denne DVB-T-modtager kan tilsluttes både bærbare og stationære pc'er, hvis blot disse enheder har en USB 2.0-indgang. For ikke at skabe forvirring bruger vi begrebet computer og henviser dermed til bærbare og stationære pc'er. BEMÆRK! Hvis DVB-T-modtageren ikke længere kan betjenes som følge af uforudsete betjeningskombinationer, forkert dataudveksling eller elektrostatisk afladning (Electro Static Discharge), skal du fjerne DVB-Tmodtageren korrekt og derefter tage den i brug igen. 3

5 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! OBS! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 4

6 Sikkerhedsanvisninger Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for sit DVB-T-stik. Sørg for altid at have denne brugsanvisning inden for rækkevidde i nærheden af enheden, og opbevar den godt, så du kan give den videre, hvis du overdrager enheden til en ny ejer. Du bør kun henvende dig til en af vores autoriserede servicepartnere, hvis du har problemer med enheden. Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn er ikke altid i stand til at opdage mulige farer. Åbn aldrig enhedens kabinet! Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre skader. Før ikke genstande ind i enhedens indre gennem sprækker eller åbninger. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre skader. Efter transport af enheden skal du vente med at tage den i brug, til enheden har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes fugt som følge af kondensering, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning. Enheden er beregnet til tilslutning til computere med tilslutningssikring (Limited Power Source i henhold til EN60950). Brug ikke enheden, hvis kabinettet er beskadiget, eller hvis der er kommet væske ind i det. Få først kundeservice til at kontrollere enheden. Ellers er det muligt, at den ikke kan anvendes på en sikker måde. Dette kan føre til kortslutninger! DK PL 5

7 Sikkerhedskopiering OBS! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. Installationssted Hold DVB-T-modtageren og alle tilsluttede apparater på afstand af fugt, og undgå at udsætte dem for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af DVB-Tmodtageren. Anvend ikke enheden udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige enheden. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at de falder ned. 6

8 Omgivelsesbetingelser Enheden kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 C og 35 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikke-kondenserende). Når enheden er slukket, kan den opbevares ved 0 C til +60 C. Fjern et eventuelt antennekabel i tordenvejr. Opbevar den originale emballage, så den kan bruges, hvis enheden på et tidspunkt skal transporteres. Tilslutning Tag følgende forholdsregler for at tilslutte din tv-tuner korrekt: Ved tilslutning skal direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. DK PL 7

9 Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enheden eller medføre personskader. Følgende anvisninger skal uden forbehold overholdes: Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis et batteri bliver slugt, skal du straks søge læge. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Undgå kraftig varme, og kast ikke batterierne på åben ild. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. Fjern straks brugte batterier fra enheden. 8

10 Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode. Rengør batteriets og enhedens kontakter efter behov, inden du lægger batterierne i. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Beskyt miljøet, og bortskaf brugte batterier på en korrekt måde. Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med den pakke, som du har købt, skal du have modtaget følgende: DVB-T USB-stik Fjernbetjening Antenne USB-forlængerkabel Software-CD Brugsanvisning Garantibevis DK PL 9

11 Systemkrav Min. 1,7 GHz CPU Min. 1 GB RAM Min. 512 MB ledig plads på harddisken Grafikopløsning: 1024 x 768 pixel 1 ledig USB 2.0-indgang Cd-rom-drev Microsoft Windows 8 / 7 / Vista SP1 / XP SP3 Oversigt over enheden DVB-T-stik 1) USB-beskytter 2) IR-modtager til fjernbetjeningen 3) Antennestik 10

12 Fjernbetjening DK PL 1) Slå lyden fra 2) Åbn indekset i 16 vinduer med forhåndsvisninger 3) Skift billedformat 4) Start/afslut afspilningssoftwaren 5) Taltaster 6) Tilbage 7) Navigationstaster OK: Bekræftelse i menuen 8) Start/afslut optagelse af det aktuelle program 9) Stop afspilningen af en optagelse 10) Start afspilningen af en optagelse 11) Batterirum 12) Tag et snapshot 13) Programvalgstaster 14) Indstilling af lydstyrken 11

13 Ibrugtagning Din DVB-T-stik har et DVB-T-antennestik og fungerer via en USBforbindelse. For at undgå at beskadige computeren eller DVB-T-stikket skal du fjerne DVB-T-stikket, hvis computeren ikke bruges eller skal transporteres. Så snart du igen vil bruge tv-funktionen, skal du sætte DVB-T-stikket i den USB-indgang, som du allerede har brugt. BEMÆRK! Sæt så vidt muligt altid DVB-T-stikket i den indgang, som den blev installeret i. Ellers får den et nyt ID, og driveren skal installeres igen. 12

14 Indsætning/udskiftning af fjernbetjeningens batteri Ved leveringen er batteriet allerede sat i fjernbetjeningen. For at aktivere batteriet skal du trække isoleringsstrimlen med teksten "PLEASE REMOVE BEFORE USE" ud fra fjernbetjeningens underside. Udskiftning af batteriet Fjernbetjeningen bruger et knapbatteri 3 V, CR2025. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Tryk på låsen (1), og træk batterirummet ud (2). Fjern det tomme batteri, og bortskaf det sammen med andre brugte batterier. Læg det nye batteri af typen R 2025 i rummet med pluspolen vendende opad. Sørg for, at polerne (+/-) vender rigtigt. Sæt batterirummet i igen. DK PL 13

15 Installation af driveren og afspilningssoftwaren BEMÆRK! Inden du tilslutter DVB-T-stikket, skal du først installere den nødvendige driver og afspilningssoftwaren. OBS! Ved installationen af programmer eller drivere kan vigtige filer blive overskrevet og ændret. For at sikre, at du kan få adgang til originalfilerne, hvis der opstår problemer efter installationen, bør du inden installationen oprette en sikkerhedskopi af harddiskens indhold. Sæt først den medfølgende softwaredisk i. Installationen starter automatisk. Hvis den automatiske start ikke fungerer, skyldes det sandsynligvis, at funktionen Autorun er deaktiveret. Start den manuelle installation uden Autorun-funktionen. Åbn Stifinder, og vælg det optiske drev. Dobbeltklik på MEDION.EXE. BEMÆRK! Hvis dit operativsystem er indstillet på en sådan måde, at installationen af software/drivere kun accepteres, hvis de er signeret (frigivet af Microsoft), vises en tilsvarende dialogboks. 14

16 Vælg et sprog. Klik på DRIVER INSTALLATION for at installere driveren. Følg vejledningen på skærmen. Klik på SOFTWARE INSTALLATION for at installere afspilningssoftwaren. Følg vejledningen på skærmen. Afspilningssoftwaren og programmet til fjernbetjeningen installeres. DK PL BEMÆRK! Installationen af afspilningssoftwaren kræver, at der indtastes en licensnøgle. Den finder du på CD-etuiet. Klik på END, og genstart computeren for at afslutte installationen. Tilslutning af DVB-T-stikket Når du har startet Windows, skal du sætte DVB-T-stikket i en ledig USB-indgang. Operativsystemet finder DVB-T-stikket, og installationsprocessen afsluttes. Start tv-modtagelsesprogrammet for at konfigurere tv-tuneren. En konfigurationsguide fører dig gennem programmet. BEMÆRK! DVB-T-sticken skal være placeret sådan, at den peger mod fjernbetjeningen. Brug eventuelt en USBforlængerledning til at sørge for dette. 15

17 Fjernelse af DVB-T-sticken Sådan fjerner du din tv-tuner: Afslut tv-modtagelsesprogrammet. Fjern alle kabler. Fjern DVB-T-stikket fra USB-indgangen. Tilslutning af antennen For at gøre det muligt at modtage et digitalt tv-signal med DVB- T-stikket skal du tilslutte den medfølgende antenne til DVB-Tstikket. Fjernsyn OBS! Fjern antennen, når enheden ikke bruges. Det gælder især i tordenvejr. På den måde beskytter du din enhed mod risikoen for lynnedslag. Med afspilningssoftwaren får du det optimale program til digitalt fjernsyn, digital fotografering og digital musik. Start afspilningssoftwaren. Klik på TV for at konfigurere DVB-T-stikket. En konfigurationsguide fører dig gennem programmet. Følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK! En detaljeret beskrivelse af afspilningssoftwaren finder du i vejledningen på den medfølgende software-cd. 16

18 Kundeservice Ved kanalsøgningen bliver der ikke fundet nogen kanaler eller kun visse kanaler Kontroller, om der sendes digitale tv-programmer i dit område. Der sendes ikke digitale tjenester overalt. Det modtagne signal er for svagt. Flyt antennen. Kontroller kabelforbindelserne. Kontroller, om det rigtige land blev indstillet ved konfigurationen af afspilningssoftwaren. Foretag eventuelt en ny kanalsøgning. Brug en udendørsantenne, og foretag en ny kanalsøgning. Skærmen bliver sort, eller billedet fryser. Antennesignalet er for svagt. Flyt antennen. Billede, men ingen lyd Kontroller lydkortets indstillinger. Er lyden slået fra? Fjernbetjeningen reagerer ikke Fjernbetjeningens batteri er løbet tør for strøm. Udskift det med et batteri af samme type. Fjernbetjeningen virker kun inden for en rækkevidde på 5 meter. Genstart computeren. DK PL 17

19 Teknisk support Dette DVB-T-stik er testet grundigt og sammen med mange forskellige enheder i vores testlaboratorium. Det er dog normalt, at driveren opdateres med jævne mellemrum. Dette kan f.eks. skyldes, at der har vist sig at være kompatibilitetsproblemer i forhold til andre, endnu ikke testede komponenter (programmer, enheder). På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste oplysninger for dit produkt: Internettet : 18

20 Genbrug og bortskaffelse Enheden Når enheden har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. DK PL Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Emballage Din enhed er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. Tekniske data Strømforsyning: USB DC 5V 500mA Stik: Antennestik 75 ohm koaksialstik 19

21 20

22 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...24 Zasady bezpieczeństwa Zabezpieczanie danych...26 Miejsce ustawienia...26 Warunki otoczenia...27 Podłączanie...27 Postępowanie z bateriami...28 Zawartość opakowania Wymagania systemowe Widok urządzenia Pendrive DVB-T...30 Pilot...31 Rozpoczynanie użytkowania urządzenia Instalowanie/wymiana baterii w pilocie...33 Instalowanie sterownika i oprogramowania odtwarzającego...34 Podłączanie pendrive'a DVB-T...35 Podłączanie anteny...36 Telewizja...36 Serwis Pomoc techniczna...38 Recycling i usuwanie Dane techniczne DK PL 21

23 Copyright 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest firma MEDION. Znaki towarowe : MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel. Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zmiany techniczne i optyczne oraz błędy w druku zastrzeżone.

24 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Uważnie przeczytaj ten rozdział oraz całą instrukcję obsługi, stosuj się do wszystkich zawartych w niej wskazówek. Zapewnisz w ten sposób niezawodne i długie działanie urządzenia. Zawsze przechowuj tę instrukcję pod ręką w pobliżu urządzenia. Przechowuj instrukcję obsługi starannie, aby przy sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi. DK PL WSKAZÓWKA! Ten odbiornik DVB-T można podłączać zarówno do notebooków, jak i komputerów stacjonarnych, o ile urządzenia te posiadają port USB 2.0. Aby uniknąć nieporozumień, używamy pojęcia komputer w znaczeniu notebooka i komputera stacjonarnego. WSKAZÓWKA! Jeżeli wskutek błędnych albo nieprzewidzianych czynności osoby obsługującej, wadliwej wymiany danych albo wyładowań elektrostatycznych (Electro Static Discharge, ESD) odbiornik DVB-T przestał reagować, należy go odłączyć w przewidziany sposób, a następnie ponownie podłączyć. 23

25 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/ lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych! WSKAZÓWKA! Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia! WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi Wymagająca wykonania instrukcja postępowania

26 Zasady bezpieczeństwa Uważnie przeczytaj ten rozdział i stosuj się do wszystkich zawartych w nim wskazówek. W ten sposób zapewnisz niezawodne działanie oraz długie korzystanie z pendrive'a DVB-T. Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia tak, aby przy sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi. W razie problemów z urządzeniem zwróć się do jednego z naszych do autoryzowanych partnerów serwisowych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać możliwe zagrożenia. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia! Może to spowodować zwarcie elektryczne, a nawet doprowadzić do pożaru, czego skutkiem będzie uszkodzenie urządzeń. Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne i otwory do wnętrza urządzenia. Może to spowodować zwarcie elektryczne, a nawet doprowadzić do pożaru, a przez to do uszkodzenia urządzeń. Przed uruchomieniem urządzenia po przeniesieniu go w inne miejsce zaczekaj, aż urządzenie przyjmie temperaturę nowego otoczenia. Przy większych różnicach temperatur lub wilgotności może dojść do skroplenia pary wodnej, co może spowodować zwarcie elektryczne. DK PL 25

27 Urządzenie jest przeznaczone do podłączania do komputerów z zabezpieczonym złączem elektrycznym (Limited Power Source w znaczeniu normy EN60950). Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa jest uszkodzona albo do jego wnętrza dostała się ciecz. W takiej sytuacji urządzenie musi zostać najpierw sprawdzone przez serwis. W przeciwnym razie jego używanie może nie być bezpieczne. Może dojść do zwarcia! Zabezpieczanie danych UWAGA! Po każdej aktualizacji danych należy wykonać kopię bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku danych. Utrata danych i powstałe w jej wyniku szkody są wykluczone z zakresu gwarancji. Miejsce ustawienia Nie dopuszczaj, by pendrive DVB-T i jakiekolwiek podłączone do niego urządzenia stykały się z wilgocią; chroń je przed kurzem, gorącem i bezpośrednim światłem słonecznym. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do uszkodzeń. Nie używaj urządzenia na dworze, ponieważ może ono zostać uszkodzone przez wpływy atmosferyczne, np. deszcz, śnieg itd. Ustaw wszystkie urządzenia na stabilnym, równym i zabezpieczonym przed wibracjami podłożu, aby zapobiec uszkodzeniom.

28 Warunki otoczenia Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od +5 C do +40 C i przy względnej wilgotności powietrza 20% - 80% (niekondensującej). Wyłączone urządzenie można przechowywać w temperaturze od 0 C do 60 C. W czasie burzy odłącz kabel antenowy, jeśli był podłączony. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek konieczności przetransportowania urządzenia. Podłączanie Aby prawidłowo podłączyć tuner TV do sieci, zastosuj się do następujących wskazówek: Przy podłączaniu urządzenia przestrzegaj dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zachowuj minimalną odległość od źródeł zakłóceń wysokiej częstotliwości i źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (telewizor, głośniki, telefon komórkowy itp.), aby zapobiec usterkom. Układaj kable tak, żeby nikt nie mógł na nie wejść ani potknąć się o nie. Nie kładź i nie stawiaj na kablach żadnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie. DK PL 27

29 Postępowanie z bateriami Akumulatory i baterie mogą zawierać substancje palne. Niewłaściwe postępowanie z akumulatorami i bateriami może spowodować wyciek elektrolitu albo silne rozgrzanie, a nawet wybuch akumulatora/baterii, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i szkód na zdrowiu. Ściśle przestrzegaj następujących wskazówek: Trzymaj dzieci z daleka od akumulatorów i baterii. W razie przypadkowego połknięcia akumulatora albo baterii natychmiast zgłoś się do lekarza. Nigdy nie ładuj baterii (chyba że wymaga tego jednoznacznie instrukcja). Nigdy nie rozładowuj akumulatorów/baterii przez generowanie wysokiej mocy. Nigdy nie zwieraj akumulatorów/baterii. Unikaj gorąca i nie wrzucaj akumulatorów/baterii do ognia. Nigdy nie narażaj akumulatorów/baterii na zbyt wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednie światło słońca, ogień itd.! Nie rozbieraj i nie zniekształcaj akumulatorów/baterii. Może to spowodować zranienie rąk albo palców albo dostanie się żrącego elektrolitu do oczu lub na skórę. Jeżeli się tak stało, umyj odpowiednie części ciała dużą ilością czystej wody i zgłoś się natychmiast do lekarza. Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów. Nigdy nie zamieniaj pozycji biegunów. Uważaj, żeby bieguny dodatni (+) i ujemny (-) znajdowały się w odpowiednich pozycjach, inaczej możesz spowodować zwarcie. Zużyte akumulatory/baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia.

30 Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego akumulatory/baterie. Przed włożeniem baterii do urządzenia wyczyść styki baterii i urządzenia, jeśli są brudne. Jeżeli chcesz przechowywać akumulatory/baterie przez dłuższy czas lub wyrzucić je, zaizoluj styki paskiem taśmy klejącej. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych! Chroń środowisko - usuwaj zużyte akumulatory i baterie prawidłowo. Zawartość opakowania Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zakupione opakowanie zawiera następujące elementy: Pendrive DVB-T USB Pilot Antena Przedłużacz USB Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna DK PL 29

31 Wymagania systemowe Procesor min. 1,7 GHz Min. 1 GB RAM Min. 512 MB wolnej pamięci na twardym dysku Rozdzielczość graficzna: 1024 x 768 pikseli Jeden wolny port USB 2.0 Napęd CD-ROM Microsoft Windows 8 / 7 / Vista SP1 / XP SP3 Widok urządzenia Pendrive DVB-T 1) Osłonka złącza USB 2) Odbiornik podczerwieni dla pilota 3) Złącze anteny

32 Pilot DK PL 1) Wyłączanie dźwięku 2) Wyświetlanie spisu w 16 oknach podglądu 3) Zmiana formatu obrazu 4) Uruchamianie/zamykanie oprogramowania odtwarzającego 5) Przyciski cyfrowe 6) Powrót 7) Przyciski kierunkowe OK: potwierdzanie w menu 8) Zaczynanie/kończenie nagrywania aktualnego programu 9) Zatrzymywanie odtwarzania nagrania 10) Zaczynanie odtwarzania nagrania 11) Gniazdo baterii 12) Wykonywanie zdjęcia 13) Przyciski wyboru programów 31

33 14) Regulacja głośności Rozpoczynanie użytkowania urządzenia Pendrive DVB-T ma złącze antenowe DVB-T i jest przeznaczony do podłączania do portu USB. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera albo pendrive'a DVB-T, na czas niekorzystania z odbiornika DVB-T i transportowania komputera odłącz pendrive'a DVB-T od komputera. Gdy chcesz ponownie używać funkcji TV, podłącz pendrive'a DVB-T do używanego wcześniej portu USB. WSKAZÓWKA! Jeśli to możliwe, podłączaj pendrive'a DVB-T do tego portu, z którego został zainstalowany. W przeciwnym razie otrzyma nowy identyfikator i będzie konieczna dodatkowa instalacja sterowników.

34 Instalowanie/wymiana baterii w pilocie W nowym urządzeniu bateria znajduje się już w pilocie. Aby ją aktywować, wyciągnij pasek izolacyjny z napisem PLEASE REMOVE BEFORE USE (proszę usunąć przed użyciem) na spodzie pilota. Wymiana baterii Pilot jest zasilany jedną baterią guzikową 3 V, CR2025. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu. Naciśnij zatrzask (1) i wysuń gniazdo baterii (2). Wyjmij rozładowaną baterię i przekaż ją do punktu zbiórki zużytych baterii. Włóż nową baterię typu CR 2025 do gniazda baterii biegunem dodatnim do góry. Koniecznie zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Wsuń gniazdo baterii. DK PL 33

35 Instalowanie sterownika i oprogramowania odtwarzającego WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem pendrive'a DVB-T musisz zainstalować potrzebny sterownik i oprogramowanie odtwarzające. UWAGA! Przy instalacji programów i sterowników może dojść do nadpisania i zmiany ważnych danych. Aby zapewnić sobie możliwość odtworzenia danych w razie problemów po instalacji, zrób przed instalacją kopię bezpieczeństwa twardego dysku. Najpierw włóż do napędu dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem. Instalacja zaczyna się automatycznie. Jeśli instalacja nie zacznie się automatycznie, oznacza to, że jest wyłączona funkcja Autorun. Zacznij instalację manualnie bez funkcji Autorun. Otwórz Komputer i wybierz napęd optyczny. Podwójnie kliknij obiekt MEDION.EXE. WSKAZÓWKA! Jeśli system operacyjny jest ustawiony tak, że dozwolona jest tylko instalacja oprogramowania i sterowników z odpowiednią sygnaturą (certyfikat firmy Microsoft), pojawi się odpowiednie okno.

36 Wybierz język. Aby zainstalować sterowniki, kliknij INSTALACJA STEROWNIKÓW. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby zainstalować oprogramowanie odtwarzające, kliknij INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalowane są po kolei: oprogramowanie odtwarzające i aplikacja pilota. DK PL WSKAZÓWKA! Instalacja oprogramowania odtwarzającego wymaga wpisania klucza licencyjnego. Znajdziesz go na koszulce płyty CD. Kliknij ZAKOŃCZ i zrestartuj komputer, aby zakończyć proces instalacji. Podłączanie pendrive'a DVB-T Po uruchomieniu Windows podłącz pendrive'a DVB-T do wolnego portu USB. Pendrive DVB-T zostanie rozpoznany przez system operacyjny, który zakończy proces instalacji. Uruchom aplikację TV, aby skonfigurować tuner TV. Kreator konfiguracji prowadzi przez opcje programu. WSKAZÓWKA! Pendrive DVB-T musi być skierowany w stronę pilota. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB. 35

37 Odłączanie pendrive'a DVB-T Odłączanie tunera TV od komputera: Zamknij aplikację TV. Odłącz wszystkie kable. Wyjmij pendrive'a DVB-T z portu USB. Podłączanie anteny Aby odbierać przy użyciu pendrive'a DVB-T cyfrowy sygnał TV, podłącz dołączoną antenę do pendrive'a DVB-T. UWAGA! Gdy nie używasz urządzenia, odłączaj antenę. Dotyczy to szczególnie burzy. Ochronisz w ten sposób urządzenie przed uszkodzeniem przez piorun. Telewizja Oprogramowanie odtwarzające to optymalne narzędzie do telewizji cyfrowej, zdjęć cyfrowych i muzyki cyfrowej. Uruchom oprogramowanie odtwarzające. Kliknij TV, aby skonfigurować pendrive'a DVB-T. Kreator konfiguracji prowadzi przez opcje programu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WSKAZÓWKA! Szczegółowy opis oprogramowania odtwarzającego znajdziesz w instrukcji na dołączonej płycie CD z oprogramowaniem.

38 Serwis Funkcja szukania nie znajduje żadnych albo znajduje nie wszystkie stacje Sprawdź, czy w regionie, w którym przebywasz, emitowane są cyfrowe programy TV. Emisja usług cyfrowych nie pokrywa całego terytorium. Odbierany sygnał jest za słaby. Zmień pozycję anteny. Sprawdź połączenie kabli. Sprawdź, czy przy konfiguracji oprogramowania odtwarzającego został ustawiony właściwy kraj. W razie potrzeby jeszcze raz użyj funkcji szukania stacji. Użyj anteny zewnętrznej i jeszcze raz użyj funkcji szukania stacji. Ekran staje się czarny albo obraz zostaje zamrożony. Odbierany z anteny sygnał jest za słaby. Zmień pozycję anteny. Obraz bez dźwięku Sprawdź ustawienia karty dźwiękowej. Czy nie jest wyłączony dźwięk? Pilot nie reaguje Rozładowana bateria pilota. Wymień ją na ten sam typ. Pilot działa tylko w zasięgu 5 metrów. Zrestartuj komputer. DK PL 37

39 Pomoc techniczna Ten pendrive DVB-T został pozytywnie przetestowany w naszych laboratoriach na wielu różnych urządzeniach. Normalną sprawą są jednak okresowe aktualizacje sterowników. Jest to m. in. spowodowane możliwymi problemami z kompatybilnością z innymi, jeszcze nietestowanymi składnikami (programami, urządzeniami). Pod podanym niżej adresem internetowym znajdziesz aktualizacje sterowników i najnowsze informacje o produkcie: Internet :

40 Recycling i usuwanie Urządzenie Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wyrzucaj go nigdy ze zwykłymi śmieciami domowymi! Spytaj o możliwości nieszkodliwej dla środowiska utylizacji urządzenia. DK PL Baterie i akumulatory Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych! Baterie i akumulatory należy oddawać w punkcie zbiórki zużytych baterii. Opakowanie Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania są wykonane z materiałów nadających się do przyjaznej dla środowiska utylizacji i recyklingu. Dane techniczne Zasilanie: USB DC 5V 500mA Złącza: Złącze antenowe 75 Ohmów, koncentryczne 39

41

42 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) PL Medion Service Center 11/14/12 Infolinia konsumenta (z telefonów stacjonarnych i komórkowych): 0048/22/

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja 3-210-379-61(2) Digital HD Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi DK FI PL HDR-SR5E/SR7E/SR8E Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du "Handycam Håndbog"

Bardziej szczegółowo

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36 English... 2 Dansk... 19 Polski... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite: www.lidl-service.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Komputer multimedialny High Performance PC X50/X51 High Performance PC X71 High Performance PC X75

Instrukcja obsługi. Komputer multimedialny High Performance PC X50/X51 High Performance PC X71 High Performance PC X75 Instrukcja obsługi Komputer multimedialny High Performance PC X50/X51 High Performance PC X71 High Performance PC X75 Komputer multimedialny Kliknij cyfrę elementu, aby przejść do odpowiedniego rozdziału

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000)

25,4 cm/10 Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) 25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) Instrukcja obsługi Spis treści Bezpieczeństwo użytkowania... 3 Warunki otoczenia... 4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Podłączanie... 5 Adapter

Bardziej szczegółowo

Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor. 5x50 digital. Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi. Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS

Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor. 5x50 digital. Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi. Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor 5x50 digital DE DK PL Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS Die Funktion: Automatische Abschaltung steht

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog TVAC15000B User manual Brugerhåndbog E Instrukcja obsługi Manual del usuario You can find important information and FAQs about this and other products on the website www.abus.com/plug-and-play Version

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje.

Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje. KAMERA WIDEO GZ-MS110BE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy aby

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i >

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo