Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB"

Transkrypt

1 Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB MEDION P89055 (MD 86351) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

2 Indhold Om denne vejledning... 3 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Sikkerhedskopiering... 6 Installationssted... 6 Omgivelsesbetingelser... 7 Tilslutning... 7 Håndtering af batterier... 8 Pakkens indhold... 9 Systemkrav Oversigt over enheden DVB-T-stik...10 Fjernbetjening...11 Ibrugtagning Indsætning/udskiftning af fjernbetjeningens batteri...13 Installation af driveren og afspilningssoftwaren...14 Tilslutning af DVB-T-stikket...15 Tilslutning af antennen...16 Fjernsyn...16 Kundeservice Teknisk support...18 Genbrug og bortskaffelse Tekniske data DK PL 1

3 Copyright 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører virksomheden MEDION. Varemærker : MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 2

4 Om denne vejledning Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Opbevar altid denne vejledning i nærheden af din enhed, så du har nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af enheden kan videregive dem til den nye ejer. DK PL BEMÆRK! Denne DVB-T-modtager kan tilsluttes både bærbare og stationære pc'er, hvis blot disse enheder har en USB 2.0-indgang. For ikke at skabe forvirring bruger vi begrebet computer og henviser dermed til bærbare og stationære pc'er. BEMÆRK! Hvis DVB-T-modtageren ikke længere kan betjenes som følge af uforudsete betjeningskombinationer, forkert dataudveksling eller elektrostatisk afladning (Electro Static Discharge), skal du fjerne DVB-Tmodtageren korrekt og derefter tage den i brug igen. 3

5 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! OBS! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 4

6 Sikkerhedsanvisninger Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for sit DVB-T-stik. Sørg for altid at have denne brugsanvisning inden for rækkevidde i nærheden af enheden, og opbevar den godt, så du kan give den videre, hvis du overdrager enheden til en ny ejer. Du bør kun henvende dig til en af vores autoriserede servicepartnere, hvis du har problemer med enheden. Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn er ikke altid i stand til at opdage mulige farer. Åbn aldrig enhedens kabinet! Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre skader. Før ikke genstande ind i enhedens indre gennem sprækker eller åbninger. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre skader. Efter transport af enheden skal du vente med at tage den i brug, til enheden har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes fugt som følge af kondensering, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning. Enheden er beregnet til tilslutning til computere med tilslutningssikring (Limited Power Source i henhold til EN60950). Brug ikke enheden, hvis kabinettet er beskadiget, eller hvis der er kommet væske ind i det. Få først kundeservice til at kontrollere enheden. Ellers er det muligt, at den ikke kan anvendes på en sikker måde. Dette kan føre til kortslutninger! DK PL 5

7 Sikkerhedskopiering OBS! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. Installationssted Hold DVB-T-modtageren og alle tilsluttede apparater på afstand af fugt, og undgå at udsætte dem for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af DVB-Tmodtageren. Anvend ikke enheden udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige enheden. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at de falder ned. 6

8 Omgivelsesbetingelser Enheden kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 C og 35 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikke-kondenserende). Når enheden er slukket, kan den opbevares ved 0 C til +60 C. Fjern et eventuelt antennekabel i tordenvejr. Opbevar den originale emballage, så den kan bruges, hvis enheden på et tidspunkt skal transporteres. Tilslutning Tag følgende forholdsregler for at tilslutte din tv-tuner korrekt: Ved tilslutning skal direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. DK PL 7

9 Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enheden eller medføre personskader. Følgende anvisninger skal uden forbehold overholdes: Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis et batteri bliver slugt, skal du straks søge læge. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Undgå kraftig varme, og kast ikke batterierne på åben ild. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. Fjern straks brugte batterier fra enheden. 8

10 Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode. Rengør batteriets og enhedens kontakter efter behov, inden du lægger batterierne i. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Beskyt miljøet, og bortskaf brugte batterier på en korrekt måde. Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med den pakke, som du har købt, skal du have modtaget følgende: DVB-T USB-stik Fjernbetjening Antenne USB-forlængerkabel Software-CD Brugsanvisning Garantibevis DK PL 9

11 Systemkrav Min. 1,7 GHz CPU Min. 1 GB RAM Min. 512 MB ledig plads på harddisken Grafikopløsning: 1024 x 768 pixel 1 ledig USB 2.0-indgang Cd-rom-drev Microsoft Windows 8 / 7 / Vista SP1 / XP SP3 Oversigt over enheden DVB-T-stik 1) USB-beskytter 2) IR-modtager til fjernbetjeningen 3) Antennestik 10

12 Fjernbetjening DK PL 1) Slå lyden fra 2) Åbn indekset i 16 vinduer med forhåndsvisninger 3) Skift billedformat 4) Start/afslut afspilningssoftwaren 5) Taltaster 6) Tilbage 7) Navigationstaster OK: Bekræftelse i menuen 8) Start/afslut optagelse af det aktuelle program 9) Stop afspilningen af en optagelse 10) Start afspilningen af en optagelse 11) Batterirum 12) Tag et snapshot 13) Programvalgstaster 14) Indstilling af lydstyrken 11

13 Ibrugtagning Din DVB-T-stik har et DVB-T-antennestik og fungerer via en USBforbindelse. For at undgå at beskadige computeren eller DVB-T-stikket skal du fjerne DVB-T-stikket, hvis computeren ikke bruges eller skal transporteres. Så snart du igen vil bruge tv-funktionen, skal du sætte DVB-T-stikket i den USB-indgang, som du allerede har brugt. BEMÆRK! Sæt så vidt muligt altid DVB-T-stikket i den indgang, som den blev installeret i. Ellers får den et nyt ID, og driveren skal installeres igen. 12

14 Indsætning/udskiftning af fjernbetjeningens batteri Ved leveringen er batteriet allerede sat i fjernbetjeningen. For at aktivere batteriet skal du trække isoleringsstrimlen med teksten "PLEASE REMOVE BEFORE USE" ud fra fjernbetjeningens underside. Udskiftning af batteriet Fjernbetjeningen bruger et knapbatteri 3 V, CR2025. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Tryk på låsen (1), og træk batterirummet ud (2). Fjern det tomme batteri, og bortskaf det sammen med andre brugte batterier. Læg det nye batteri af typen R 2025 i rummet med pluspolen vendende opad. Sørg for, at polerne (+/-) vender rigtigt. Sæt batterirummet i igen. DK PL 13

15 Installation af driveren og afspilningssoftwaren BEMÆRK! Inden du tilslutter DVB-T-stikket, skal du først installere den nødvendige driver og afspilningssoftwaren. OBS! Ved installationen af programmer eller drivere kan vigtige filer blive overskrevet og ændret. For at sikre, at du kan få adgang til originalfilerne, hvis der opstår problemer efter installationen, bør du inden installationen oprette en sikkerhedskopi af harddiskens indhold. Sæt først den medfølgende softwaredisk i. Installationen starter automatisk. Hvis den automatiske start ikke fungerer, skyldes det sandsynligvis, at funktionen Autorun er deaktiveret. Start den manuelle installation uden Autorun-funktionen. Åbn Stifinder, og vælg det optiske drev. Dobbeltklik på MEDION.EXE. BEMÆRK! Hvis dit operativsystem er indstillet på en sådan måde, at installationen af software/drivere kun accepteres, hvis de er signeret (frigivet af Microsoft), vises en tilsvarende dialogboks. 14

16 Vælg et sprog. Klik på DRIVER INSTALLATION for at installere driveren. Følg vejledningen på skærmen. Klik på SOFTWARE INSTALLATION for at installere afspilningssoftwaren. Følg vejledningen på skærmen. Afspilningssoftwaren og programmet til fjernbetjeningen installeres. DK PL BEMÆRK! Installationen af afspilningssoftwaren kræver, at der indtastes en licensnøgle. Den finder du på CD-etuiet. Klik på END, og genstart computeren for at afslutte installationen. Tilslutning af DVB-T-stikket Når du har startet Windows, skal du sætte DVB-T-stikket i en ledig USB-indgang. Operativsystemet finder DVB-T-stikket, og installationsprocessen afsluttes. Start tv-modtagelsesprogrammet for at konfigurere tv-tuneren. En konfigurationsguide fører dig gennem programmet. BEMÆRK! DVB-T-sticken skal være placeret sådan, at den peger mod fjernbetjeningen. Brug eventuelt en USBforlængerledning til at sørge for dette. 15

17 Fjernelse af DVB-T-sticken Sådan fjerner du din tv-tuner: Afslut tv-modtagelsesprogrammet. Fjern alle kabler. Fjern DVB-T-stikket fra USB-indgangen. Tilslutning af antennen For at gøre det muligt at modtage et digitalt tv-signal med DVB- T-stikket skal du tilslutte den medfølgende antenne til DVB-Tstikket. Fjernsyn OBS! Fjern antennen, når enheden ikke bruges. Det gælder især i tordenvejr. På den måde beskytter du din enhed mod risikoen for lynnedslag. Med afspilningssoftwaren får du det optimale program til digitalt fjernsyn, digital fotografering og digital musik. Start afspilningssoftwaren. Klik på TV for at konfigurere DVB-T-stikket. En konfigurationsguide fører dig gennem programmet. Følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK! En detaljeret beskrivelse af afspilningssoftwaren finder du i vejledningen på den medfølgende software-cd. 16

18 Kundeservice Ved kanalsøgningen bliver der ikke fundet nogen kanaler eller kun visse kanaler Kontroller, om der sendes digitale tv-programmer i dit område. Der sendes ikke digitale tjenester overalt. Det modtagne signal er for svagt. Flyt antennen. Kontroller kabelforbindelserne. Kontroller, om det rigtige land blev indstillet ved konfigurationen af afspilningssoftwaren. Foretag eventuelt en ny kanalsøgning. Brug en udendørsantenne, og foretag en ny kanalsøgning. Skærmen bliver sort, eller billedet fryser. Antennesignalet er for svagt. Flyt antennen. Billede, men ingen lyd Kontroller lydkortets indstillinger. Er lyden slået fra? Fjernbetjeningen reagerer ikke Fjernbetjeningens batteri er løbet tør for strøm. Udskift det med et batteri af samme type. Fjernbetjeningen virker kun inden for en rækkevidde på 5 meter. Genstart computeren. DK PL 17

19 Teknisk support Dette DVB-T-stik er testet grundigt og sammen med mange forskellige enheder i vores testlaboratorium. Det er dog normalt, at driveren opdateres med jævne mellemrum. Dette kan f.eks. skyldes, at der har vist sig at være kompatibilitetsproblemer i forhold til andre, endnu ikke testede komponenter (programmer, enheder). På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste oplysninger for dit produkt: Internettet : 18

20 Genbrug og bortskaffelse Enheden Når enheden har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. DK PL Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Emballage Din enhed er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. Tekniske data Strømforsyning: USB DC 5V 500mA Stik: Antennestik 75 ohm koaksialstik 19

21 20

22 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...24 Zasady bezpieczeństwa Zabezpieczanie danych...26 Miejsce ustawienia...26 Warunki otoczenia...27 Podłączanie...27 Postępowanie z bateriami...28 Zawartość opakowania Wymagania systemowe Widok urządzenia Pendrive DVB-T...30 Pilot...31 Rozpoczynanie użytkowania urządzenia Instalowanie/wymiana baterii w pilocie...33 Instalowanie sterownika i oprogramowania odtwarzającego...34 Podłączanie pendrive'a DVB-T...35 Podłączanie anteny...36 Telewizja...36 Serwis Pomoc techniczna...38 Recycling i usuwanie Dane techniczne DK PL 21

23 Copyright 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest firma MEDION. Znaki towarowe : MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel. Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zmiany techniczne i optyczne oraz błędy w druku zastrzeżone.

24 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Uważnie przeczytaj ten rozdział oraz całą instrukcję obsługi, stosuj się do wszystkich zawartych w niej wskazówek. Zapewnisz w ten sposób niezawodne i długie działanie urządzenia. Zawsze przechowuj tę instrukcję pod ręką w pobliżu urządzenia. Przechowuj instrukcję obsługi starannie, aby przy sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi. DK PL WSKAZÓWKA! Ten odbiornik DVB-T można podłączać zarówno do notebooków, jak i komputerów stacjonarnych, o ile urządzenia te posiadają port USB 2.0. Aby uniknąć nieporozumień, używamy pojęcia komputer w znaczeniu notebooka i komputera stacjonarnego. WSKAZÓWKA! Jeżeli wskutek błędnych albo nieprzewidzianych czynności osoby obsługującej, wadliwej wymiany danych albo wyładowań elektrostatycznych (Electro Static Discharge, ESD) odbiornik DVB-T przestał reagować, należy go odłączyć w przewidziany sposób, a następnie ponownie podłączyć. 23

25 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/ lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych! WSKAZÓWKA! Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia! WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi Wymagająca wykonania instrukcja postępowania

26 Zasady bezpieczeństwa Uważnie przeczytaj ten rozdział i stosuj się do wszystkich zawartych w nim wskazówek. W ten sposób zapewnisz niezawodne działanie oraz długie korzystanie z pendrive'a DVB-T. Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia tak, aby przy sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi. W razie problemów z urządzeniem zwróć się do jednego z naszych do autoryzowanych partnerów serwisowych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać możliwe zagrożenia. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia! Może to spowodować zwarcie elektryczne, a nawet doprowadzić do pożaru, czego skutkiem będzie uszkodzenie urządzeń. Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne i otwory do wnętrza urządzenia. Może to spowodować zwarcie elektryczne, a nawet doprowadzić do pożaru, a przez to do uszkodzenia urządzeń. Przed uruchomieniem urządzenia po przeniesieniu go w inne miejsce zaczekaj, aż urządzenie przyjmie temperaturę nowego otoczenia. Przy większych różnicach temperatur lub wilgotności może dojść do skroplenia pary wodnej, co może spowodować zwarcie elektryczne. DK PL 25

27 Urządzenie jest przeznaczone do podłączania do komputerów z zabezpieczonym złączem elektrycznym (Limited Power Source w znaczeniu normy EN60950). Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa jest uszkodzona albo do jego wnętrza dostała się ciecz. W takiej sytuacji urządzenie musi zostać najpierw sprawdzone przez serwis. W przeciwnym razie jego używanie może nie być bezpieczne. Może dojść do zwarcia! Zabezpieczanie danych UWAGA! Po każdej aktualizacji danych należy wykonać kopię bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku danych. Utrata danych i powstałe w jej wyniku szkody są wykluczone z zakresu gwarancji. Miejsce ustawienia Nie dopuszczaj, by pendrive DVB-T i jakiekolwiek podłączone do niego urządzenia stykały się z wilgocią; chroń je przed kurzem, gorącem i bezpośrednim światłem słonecznym. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do uszkodzeń. Nie używaj urządzenia na dworze, ponieważ może ono zostać uszkodzone przez wpływy atmosferyczne, np. deszcz, śnieg itd. Ustaw wszystkie urządzenia na stabilnym, równym i zabezpieczonym przed wibracjami podłożu, aby zapobiec uszkodzeniom.

28 Warunki otoczenia Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od +5 C do +40 C i przy względnej wilgotności powietrza 20% - 80% (niekondensującej). Wyłączone urządzenie można przechowywać w temperaturze od 0 C do 60 C. W czasie burzy odłącz kabel antenowy, jeśli był podłączony. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek konieczności przetransportowania urządzenia. Podłączanie Aby prawidłowo podłączyć tuner TV do sieci, zastosuj się do następujących wskazówek: Przy podłączaniu urządzenia przestrzegaj dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zachowuj minimalną odległość od źródeł zakłóceń wysokiej częstotliwości i źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (telewizor, głośniki, telefon komórkowy itp.), aby zapobiec usterkom. Układaj kable tak, żeby nikt nie mógł na nie wejść ani potknąć się o nie. Nie kładź i nie stawiaj na kablach żadnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie. DK PL 27

29 Postępowanie z bateriami Akumulatory i baterie mogą zawierać substancje palne. Niewłaściwe postępowanie z akumulatorami i bateriami może spowodować wyciek elektrolitu albo silne rozgrzanie, a nawet wybuch akumulatora/baterii, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i szkód na zdrowiu. Ściśle przestrzegaj następujących wskazówek: Trzymaj dzieci z daleka od akumulatorów i baterii. W razie przypadkowego połknięcia akumulatora albo baterii natychmiast zgłoś się do lekarza. Nigdy nie ładuj baterii (chyba że wymaga tego jednoznacznie instrukcja). Nigdy nie rozładowuj akumulatorów/baterii przez generowanie wysokiej mocy. Nigdy nie zwieraj akumulatorów/baterii. Unikaj gorąca i nie wrzucaj akumulatorów/baterii do ognia. Nigdy nie narażaj akumulatorów/baterii na zbyt wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednie światło słońca, ogień itd.! Nie rozbieraj i nie zniekształcaj akumulatorów/baterii. Może to spowodować zranienie rąk albo palców albo dostanie się żrącego elektrolitu do oczu lub na skórę. Jeżeli się tak stało, umyj odpowiednie części ciała dużą ilością czystej wody i zgłoś się natychmiast do lekarza. Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów. Nigdy nie zamieniaj pozycji biegunów. Uważaj, żeby bieguny dodatni (+) i ujemny (-) znajdowały się w odpowiednich pozycjach, inaczej możesz spowodować zwarcie. Zużyte akumulatory/baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia.

30 Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego akumulatory/baterie. Przed włożeniem baterii do urządzenia wyczyść styki baterii i urządzenia, jeśli są brudne. Jeżeli chcesz przechowywać akumulatory/baterie przez dłuższy czas lub wyrzucić je, zaizoluj styki paskiem taśmy klejącej. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych! Chroń środowisko - usuwaj zużyte akumulatory i baterie prawidłowo. Zawartość opakowania Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zakupione opakowanie zawiera następujące elementy: Pendrive DVB-T USB Pilot Antena Przedłużacz USB Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna DK PL 29

31 Wymagania systemowe Procesor min. 1,7 GHz Min. 1 GB RAM Min. 512 MB wolnej pamięci na twardym dysku Rozdzielczość graficzna: 1024 x 768 pikseli Jeden wolny port USB 2.0 Napęd CD-ROM Microsoft Windows 8 / 7 / Vista SP1 / XP SP3 Widok urządzenia Pendrive DVB-T 1) Osłonka złącza USB 2) Odbiornik podczerwieni dla pilota 3) Złącze anteny

32 Pilot DK PL 1) Wyłączanie dźwięku 2) Wyświetlanie spisu w 16 oknach podglądu 3) Zmiana formatu obrazu 4) Uruchamianie/zamykanie oprogramowania odtwarzającego 5) Przyciski cyfrowe 6) Powrót 7) Przyciski kierunkowe OK: potwierdzanie w menu 8) Zaczynanie/kończenie nagrywania aktualnego programu 9) Zatrzymywanie odtwarzania nagrania 10) Zaczynanie odtwarzania nagrania 11) Gniazdo baterii 12) Wykonywanie zdjęcia 13) Przyciski wyboru programów 31

33 14) Regulacja głośności Rozpoczynanie użytkowania urządzenia Pendrive DVB-T ma złącze antenowe DVB-T i jest przeznaczony do podłączania do portu USB. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera albo pendrive'a DVB-T, na czas niekorzystania z odbiornika DVB-T i transportowania komputera odłącz pendrive'a DVB-T od komputera. Gdy chcesz ponownie używać funkcji TV, podłącz pendrive'a DVB-T do używanego wcześniej portu USB. WSKAZÓWKA! Jeśli to możliwe, podłączaj pendrive'a DVB-T do tego portu, z którego został zainstalowany. W przeciwnym razie otrzyma nowy identyfikator i będzie konieczna dodatkowa instalacja sterowników.

34 Instalowanie/wymiana baterii w pilocie W nowym urządzeniu bateria znajduje się już w pilocie. Aby ją aktywować, wyciągnij pasek izolacyjny z napisem PLEASE REMOVE BEFORE USE (proszę usunąć przed użyciem) na spodzie pilota. Wymiana baterii Pilot jest zasilany jedną baterią guzikową 3 V, CR2025. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu. Naciśnij zatrzask (1) i wysuń gniazdo baterii (2). Wyjmij rozładowaną baterię i przekaż ją do punktu zbiórki zużytych baterii. Włóż nową baterię typu CR 2025 do gniazda baterii biegunem dodatnim do góry. Koniecznie zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Wsuń gniazdo baterii. DK PL 33

35 Instalowanie sterownika i oprogramowania odtwarzającego WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem pendrive'a DVB-T musisz zainstalować potrzebny sterownik i oprogramowanie odtwarzające. UWAGA! Przy instalacji programów i sterowników może dojść do nadpisania i zmiany ważnych danych. Aby zapewnić sobie możliwość odtworzenia danych w razie problemów po instalacji, zrób przed instalacją kopię bezpieczeństwa twardego dysku. Najpierw włóż do napędu dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem. Instalacja zaczyna się automatycznie. Jeśli instalacja nie zacznie się automatycznie, oznacza to, że jest wyłączona funkcja Autorun. Zacznij instalację manualnie bez funkcji Autorun. Otwórz Komputer i wybierz napęd optyczny. Podwójnie kliknij obiekt MEDION.EXE. WSKAZÓWKA! Jeśli system operacyjny jest ustawiony tak, że dozwolona jest tylko instalacja oprogramowania i sterowników z odpowiednią sygnaturą (certyfikat firmy Microsoft), pojawi się odpowiednie okno.

36 Wybierz język. Aby zainstalować sterowniki, kliknij INSTALACJA STEROWNIKÓW. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby zainstalować oprogramowanie odtwarzające, kliknij INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalowane są po kolei: oprogramowanie odtwarzające i aplikacja pilota. DK PL WSKAZÓWKA! Instalacja oprogramowania odtwarzającego wymaga wpisania klucza licencyjnego. Znajdziesz go na koszulce płyty CD. Kliknij ZAKOŃCZ i zrestartuj komputer, aby zakończyć proces instalacji. Podłączanie pendrive'a DVB-T Po uruchomieniu Windows podłącz pendrive'a DVB-T do wolnego portu USB. Pendrive DVB-T zostanie rozpoznany przez system operacyjny, który zakończy proces instalacji. Uruchom aplikację TV, aby skonfigurować tuner TV. Kreator konfiguracji prowadzi przez opcje programu. WSKAZÓWKA! Pendrive DVB-T musi być skierowany w stronę pilota. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB. 35

37 Odłączanie pendrive'a DVB-T Odłączanie tunera TV od komputera: Zamknij aplikację TV. Odłącz wszystkie kable. Wyjmij pendrive'a DVB-T z portu USB. Podłączanie anteny Aby odbierać przy użyciu pendrive'a DVB-T cyfrowy sygnał TV, podłącz dołączoną antenę do pendrive'a DVB-T. UWAGA! Gdy nie używasz urządzenia, odłączaj antenę. Dotyczy to szczególnie burzy. Ochronisz w ten sposób urządzenie przed uszkodzeniem przez piorun. Telewizja Oprogramowanie odtwarzające to optymalne narzędzie do telewizji cyfrowej, zdjęć cyfrowych i muzyki cyfrowej. Uruchom oprogramowanie odtwarzające. Kliknij TV, aby skonfigurować pendrive'a DVB-T. Kreator konfiguracji prowadzi przez opcje programu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WSKAZÓWKA! Szczegółowy opis oprogramowania odtwarzającego znajdziesz w instrukcji na dołączonej płycie CD z oprogramowaniem.

38 Serwis Funkcja szukania nie znajduje żadnych albo znajduje nie wszystkie stacje Sprawdź, czy w regionie, w którym przebywasz, emitowane są cyfrowe programy TV. Emisja usług cyfrowych nie pokrywa całego terytorium. Odbierany sygnał jest za słaby. Zmień pozycję anteny. Sprawdź połączenie kabli. Sprawdź, czy przy konfiguracji oprogramowania odtwarzającego został ustawiony właściwy kraj. W razie potrzeby jeszcze raz użyj funkcji szukania stacji. Użyj anteny zewnętrznej i jeszcze raz użyj funkcji szukania stacji. Ekran staje się czarny albo obraz zostaje zamrożony. Odbierany z anteny sygnał jest za słaby. Zmień pozycję anteny. Obraz bez dźwięku Sprawdź ustawienia karty dźwiękowej. Czy nie jest wyłączony dźwięk? Pilot nie reaguje Rozładowana bateria pilota. Wymień ją na ten sam typ. Pilot działa tylko w zasięgu 5 metrów. Zrestartuj komputer. DK PL 37

39 Pomoc techniczna Ten pendrive DVB-T został pozytywnie przetestowany w naszych laboratoriach na wielu różnych urządzeniach. Normalną sprawą są jednak okresowe aktualizacje sterowników. Jest to m. in. spowodowane możliwymi problemami z kompatybilnością z innymi, jeszcze nietestowanymi składnikami (programami, urządzeniami). Pod podanym niżej adresem internetowym znajdziesz aktualizacje sterowników i najnowsze informacje o produkcie: Internet :

40 Recycling i usuwanie Urządzenie Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wyrzucaj go nigdy ze zwykłymi śmieciami domowymi! Spytaj o możliwości nieszkodliwej dla środowiska utylizacji urządzenia. DK PL Baterie i akumulatory Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych! Baterie i akumulatory należy oddawać w punkcie zbiórki zużytych baterii. Opakowanie Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania są wykonane z materiałów nadających się do przyjaznej dla środowiska utylizacji i recyklingu. Dane techniczne Zasilanie: USB DC 5V 500mA Złącza: Złącze antenowe 75 Ohmów, koncentryczne 39

41

42 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) PL Medion Service Center 11/14/12 Infolinia konsumenta (z telefonów stacjonarnych i komórkowych): 0048/22/

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T. Instrukcja instalacji

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T. Instrukcja instalacji Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T Instrukcja instalacji Rozdział 1 - Wprowadzenie 1.1 Wstęp UWAGA: Odbór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej może ulegać zmianom i jest zależny od zasięgu

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER MODEL: GR3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe USB DVR VIDEO AUDIO GRABBER - Wersja 4x Video in Konwerter umożliwiający zgranie analogowego sygnału video i audio

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji Best Connectivity UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy Instrukcja szybkiej instalacji PL Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5 Instrukcja SPIS TREŚCI 1. Ogólne 3 2. Specyfikacja 3 2.1 Przegląd 3 2.2 Główne napięcia i zabezpieczenia 4 2.3 Certyfikaty bezpieczeństwa 5 3. Zawartość opakowania 5 4. Konfiguracja kabli 5 4.1 Opcje podłączenia

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Pomoc techniczna

Gwarancja i wsparcie. Pomoc techniczna Gwarancja i wsparcie Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie normalnego użytkowania. Niewłaściwe obchodzenie się Easi-Scope lub otwarcie obudowy powoduje unieważnienie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Pociąg ICE Nr produktu

Pociąg ICE Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pociąg ICE Nr produktu 000404083 Strona 1 z 14 1. Przeznaczenie do użycia Ten produkt to model pociągu o przekroju H0 (w skali 1:87) dla dzieci od 8 roku życia. Zasilany z baterii pociąg

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5H. Instrukcja instalacji

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5H. Instrukcja instalacji Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5H Instrukcja instalacji Rozdział 1 - Wprowadzenie 1.1 Wstęp UWAGA: Odbór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej może ulegać zmianom i jest zależny od zasięgu

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów wideo ze wszystkimi przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Spis treści V2.1 Rozdział 1Instalacja sprzętowa karty PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Wymagania systemowe... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV8H. Instrukcja instalacji

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV8H. Instrukcja instalacji Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV8H Instrukcja instalacji Rozdział 1 - Wprowadzenie 1.1 Wstęp UWAGA: Odbór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej może ulegać zmianom i jest zależny od zasięgu

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Instrukcja szybkiej instalacji PL Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust USB Video Editor. Do instalacji tego produktu nie jest wymagane doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV. Instrukcja obsługi. Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230

ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV. Instrukcja obsługi. Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230 ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV Instrukcja obsługi Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230 Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Główne cechy Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 2 z 8 O instrukcji obsługi Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek, a zapewni to niezawodne korzystanie

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Dualband WLAN-forstærker Dwupasmowy wzmacniacz WLAN MEDION LIFE P85016 (MD 86833) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Korrekt anvendelse...5

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Połączenia. Uwaga! Instalacja w Windows 98SE. PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Wersja polska. Wstęp. Połączenia. Uwaga! Instalacja w Windows 98SE. PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów USB 2.0 i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo