PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH"

Transkrypt

1 Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Opracowanie za zgod autora czciowo na podstawie: A Guide For Cardiac Surgery Patiens ; Cardiac Surgery Associates of Northeastern Pennsylvania, P. C.; Wyoming Valley Health Care System.

2 2 Informacje zawarte poniej dotycz ogólnych zasad postpowania po operacji kardiochirurgicznej. Naley jednak pamita i konieczna jest indywidualizacja przedstawionych tu zalece. W celu zapewnienia optymalnej opieki pacjentowi po zabiegu kardiochirurgicznym informator ten powinien równie trafi do lekarza pierwszego kontaktu. Prosz przynie informator ze sob na wizyt kontroln. Informacje zawarte poniej s uzupełnieniem wiadomoci, które otrzymałe w czasie pobytu w szpitalu. WANE!!! W cigu pierwszych kilku dni po opuszczeniu Oddziału Kardiochirurgii skontaktuj si ze swoim lekarzem rodzinnym oraz kardiologiem (około 4-6 dni po wypisie). Pamitaj, i ley to w Twoim własnym interesie.

3 3 AKTYWNO DOMOWA TYDZIE 1 - Przejd metrów dwa razy dziennie po płaskim terenie. Jeli z powodu nieodpowiedniej pogody (chłód, upał bd deszcz) jest to niemoliwe po prostu spaceruj po domu. Unikaj oblodzonych chodników, dróg itp. - Pochod przez chwil po schodach w gór i w dół normalnym krokiem. - Ogranicz wizyty goci do niezbdnego minimum. - Przejed si samochodem po równej drodze - jako pasaer. - Nie podno wicej ni 4 kg. - Zajmij si drobnymi zajciami domowymi (np. przygotowanie drobnych posiłków, słanie łóka). TYDZIE 2 - Przejd 800 metrów dwa razy dziennie po łatwym, nieco urozmaiconym pod wzgldem powierzchni terenie. - Pochod przez chwil w gór i dół po schodach normalnym krokiem. - Nie podno wicej ni 4 kg. - W nieznacznym stopniu zwiksz zakres wykonywanych przez siebie drobnych zaj domowych. - Moesz wykona nie wymagajce wysiłku drobne naprawy domowe. - W tym czasie moesz zwikszy liczb odwiedzajcych Ci goci. - ycie towarzyskie kino, restauracja, niewielkie przyjcia rodzinne. W tym przypadku zakres Twojej aktywnoci powiniene oceni sam według swego samopoczucia (we pod uwag czas trwania, moliwo zbyt duego zdenerwowania, zbyt duy wysiłek fizyczny). TYDZIE 3 - Spacer : stopniowo wydłuaj dystans. - Korzystaj ze schodów dwa - trzy razy dziennie - Nie podno wicej ni 6 kg, - ycie towarzyskie :,,mierz siły na zamiary - nie przesad. - Powoli powracaj do aktywnoci seksualnej.

4 4 KONIECZNIE - Bd opanowanym - unikaj popiechu, nadgorliwych działa, po wysiłku zawsze odpocznij. - W cigu dnia wygospodaruj czas na dwie krótkie, 30-minutowe przerwy (na ten czas wyłcz si z wszelkiej aktywnoci). - Poznawaj swoje moliwoci i regularnie je monitoruj. - Po posiłku odczekaj 30 minut do godziny zanim podejmiesz jakie zajcie. - W cigu dnia we prysznic bd kpiel (unikaj gorcej lub bardzo ciepłej wody) - Nie zalegaj w łóku przez cały dzie! Podczas Twojego pobytu na Oddziale wiele osób pomagało Ci w rehabilitacji pozwalajcej krok po kroku powróci do coraz to wikszej codziennej aktywnoci. Teraz powiniene sam zacz ocenia aktualne moliwoci Twego organizmu i w oparciu o te obserwacje podejmowa coraz nowsze czynnoci. Jeli np. jeste zmczony, odczuwasz zwikszon bolesno w okolicy rany bd znuenie mini jest to sygnał od Twojego organizmu aby przerwał na jaki czas wszystkie zajcia i po prostu troch odpoczł. W cigu pierwszych dwóch tygodni z pewnoci niejednokrotnie dowiadczysz tego uczucia. Tak wic pamitaj nie rób nic wbrew swojemu organizmowi. CZEGO UNIKA? - Podnoszenia przedmiotów wacych powyej 4 kg. - Wytwarzania nadmiernej tłoczni brzusznej (napinania si) podczas wyprónie. - Cikostrawnych posiłków. - Nadmiernych wysiłków, korzystania ze zbyt gorcej lub zimnej kpieli. - Wyczerpujcych zaj : kopanie ogródka, cikich prac na działce, pływania, jazdy na rowerze, gry w tenisa, piłk non, krgle itp. - Zabiegów kosmetycznych (depilacji) na klatce piersiowej i koczynach dolnych do czasu całkowitego zagojenia si ran. - Przemczenia. - Zaj wymagajcych gwałtownych i silnych ruchów koczynami górnymi. - Unikaj noszenia nowych obcisłych i szorstkich ubra mogcych drani ran, ubrania lune, ju noszone przez Ciebie wczeniej bd najodpowiedniejsze.

5 5 JAZDA SAMOCHODEM Nie prowad sam auta przez okres co najmniej dwóch miesicy po opuszczeniu Oddziału (jest to minimalny czas niezbdny na zronicie si mostka). PRACA Decyzja o podjciu pracy moe zapa zazwyczaj sze do dwunastu tygodni po operacji. Jest ona uzaleniona od charakteru wykonywanej przez Ciebie pracy, jak równie od stopnia zaawansowania procesu rehabilitacji. Porozmawiaj o tym z Twoim lekarzem prowadzcym oraz lekarzem rodzinnym. Nie podejmuj pochopnych decyzji w tej kwestii dopóki nie powrócisz do pełni sił. PODRÓE Przebywanie dłuszych odległoci (łcznie z lataniem samolotem) nie jest wskazane do dwóch miesicy po operacji. PODSUMOWANIE Uwaa si, e okres powrotu pacjenta z nieuszkodzonym bd nieznacznie tylko uszkodzonym miniem sercowym do pełnej aktywnoci po zabiegu kardiochirurgicznym wynosi rednio około trzech miesicy. Jednak w pewnych przypadkach moe si on wydłuy do pół roku. AKTYWNO SEKSUALNA Pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych czsto obawiaj si powrotu do tej sfery ycia z powodu lku oraz obawy przed bólem. W zasadzie moesz do niej zacz powraca po trzech tygodniach od wypisu, lecz najpierw upewnij si u swego lekarza prowadzcego. Na pocztku kłopotów moe przysporzy Ci ból rany, jakkolwiek minie on z czasem. Sugestie odnonie podjcia aktywnoci seksualnej Naley je ocenia bardzo indywidualnie. - Zadbaj o wystarczajc ilo czasu i miłe otoczenie. - Na pocztku rozwa jedynie moliwo intymnego bycia we dwoje, bez wikszego angaowania si. - Pamitaj, e na pocztku ju samo bycie blisko siebie moe by satysfakcjonujce. - Napicie zwiksza rzut serca, zwikszajc zapotrzebowanie ciała na krew. Przyjemna muzyka, ciepły prysznic przed, mog okaza si pomocne.

6 6 - Aktywno seksualna po dobrze przespanej nocy i solidnym wypoczynku zaowocuje lepsz kondycj. - Stosunki pozamałeskie s bardziej stresujce. NIEPOKOJCE OZNAKI - Szybka praca serca i oddech trwajcy dłuej ni min. po zakoczeniu współycia - Kołatanie serca trwajce powyej 15 minut. - Znaczne wyczerpanie i senno zaraz po współyciu. Skontaktuj si ze swoim lekarzem jeli zaobserwujesz u siebie który z tych objawów. KIEDY UNIKA SEKSU - Zaraz po obfitym posiłku lub po wypiciu płynów. Po posiłkach lub wypiciu alkoholu odczekaj trzy godziny umoliwiajc odpowiednie strawienie pokarmu. - W niesprzyjajcych temperaturach (szczególnie w wysokiej temperaturze i wilgotnoci). - Gdy jeste zdenerwowany, zły lub zmczony. - Gdy masz do wykonania jakie wyczerpujce zajcie. VIAGRA jeeli po zabiegu przyjmujesz na stałe nitraty nie moesz stosowa VIAGRY! Jeli nie przyjmujesz tych leków to nie powiniene stosowa Viagry przez pierwsze trzy miesice po zabiegu. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem prowadzcym. PROGRAM DOMOWYCH WICZE FIYCZNYCH DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Czasem, po porannym spacerze moesz poczu napicie oraz ciganie w bliznach na nogach i klatce piersiowej. wiczenia wykonywane w cigu dnia zapobiega bd tym nieprzyjemnym odczuciom i pozwol Ci odzyska pełn sprawno ruchow. W celu optymalnego ich wykorzystania wykonuj je powoli i dokładnie. Powtarzaj kade z wicze pi razy w dokładny i rytmiczny sposób. Jeli w trakcie ich wykonywania poczujesz si niedobrze (duszno, zawroty głowy, niepokój), lub odczujesz ból w klatce piersiowej inny ni ból pooperacyjny przerwij je i odpocznij. Kad seri wicze rozpocznij od kilku głbokich oddechów. Ułó rce na brzuchu tak aby poczuł jak unosi si on podczas głbokich wdechów, a opada przy wydechu. Powtórz to pi razy. SZYJA 1. Okrne ruchy głow: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Z przodu w lewo, do tyłu i w prawo.

7 7 2. Odwracanie głowy: Powtórz pi razy w prawo i lewo. KOCZYNY GÓRNE 1. Okrne ruchy ramionami: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Do przodu i do tyłu. 2. Okrne ruchy łokciami: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Zegnij łokcie kładc dłonie na barkach. Z łokciami skierowanymi na zewntrz zataczaj okrgi do przodu, nastpnie do tyłu. 3. A) Wypu całe powietrze i wyprostuj rce. B) Delikatnie podcignij rce do tyłu i we głboki wdech. -Powtórz pi razy 4. A) Zaklaskaj dłomi przed sob. B) We głboki wdech i unie rce ponad głow. C) Wykonaj wydech i opu rce na głow. D) Wcignij powietrze i unie rce nad głow. E) Wykonaj ponownie wydech i opu rce tak aby znalazły si przed tob

8 8 -Powtórz pi razy TUŁÓW 1. Kad sesj powtórz 5 razy. Skrzyuj rce przed sob. Nastpnie wykonaj skrt tułowiem w lewo i prawo. KOCZYNY DOLNE 1. Uno si na palcach stóp, a nastpnie opadaj delikatnie na pity. Powtórz to dwadziecia razy. 2. Siedzc zginaj biodra, maszerujc w miejscu powtórz to wiczenie pi razy dla kadej nogi. 3. Siedzc prostuj nog w kolanie z rkoma opartymi na udzie powtórz to pi razy dla kadej nogi. SPACER Zapewnienie sobie w cigu dnia czasu na spacer jest niezmiernie wane dla Twojego procesu rehabilitacji. Dziki niemu dozujc odpowiednio wysiłek pozwalasz zwikszy efektywno pracy swego serca po znacznym obcieniu jakim była dla niego operacja. Umoliwi Ci on równie stopniowy powrót do bardziej aktywnego trybu ycia oraz własne obserwacje tego procesu. W celu osignicia jak najlepszych wyników tych wicze, jeli jest to moliwe, powiniene spacerowa bez zatrzymywania si (nawet na krótki odpoczynek) zanim nie przejdziesz zamierzonego dystansu. Powiniene spacerowa raczej po płaskim terenie. Moesz skorzysta z pobliskiego boiska szkolnego. Podczas niesprzyjajcej pogody

9 9 ostatecznie moesz równie spacerowa po domu. W pierwszym tygodniu pobytu w domu powiniene przechodzi około metrów dwa razy dziennie. W cigu drugiego tygodnia stopniowo zwikszaj dystans tak, aby pod jego koniec wynosił on około 800 metrów dwa razy dziennie. Dzie Przebyty dystans Czas Uwagi Temperatura Masa ciała

10 10 BLIZNY PO CICIACH CHIRURGICZNYCH - Codziennie bierz prysznic lub kpiel unikajc zimnej lub bardzo gorcej wody (jeli rany s całkowicie zagojone). Na pocztku jeli czujesz si słabo zadbaj o to, aby w pobliu kto był. - Delikatnie obmywaj blizny letni wod z mydłem (nie mocz ich zbyt długo). Delikatnie wytrzyj je do sucha. - Jeli otrzymałe takie zalecenie, po kpieli i osuszeniu przemyj je spirytusem. - Nigdy nie uywaj lotionów, kremów lub maci (równie antybiotykowych) na wiee blizny. Po całkowitym ich wygojeniu w celu zapobiegniciu wytworzeniu si bliznowca moesz stosowa takie maci. O recept popro swojego lekarza. - Kadego dnia obejrzyj miejsca po ciciach. Niewielki obrzk, zaczerwienienie, ból bd zdrtwienie w tych miejscach nie powinny Ci niepokoi do okresu około dwóch miesicy - jest to czas potrzebny do całkowitego zakoczenia procesu gojenia. Skontaktuj si z kardiochirurgiem, gdy w miejscach po ciciach pojawi si wyciek, intensywne zaczerwienienie, obrzk lub znaczny ból. - Obrzk na nodze / nogach z których pobrano ył jest rzecz normaln. Powinien on znikn z biegiem czasu. Aby zmniejszy obrzk na nogach powiniene : - bandaowa nog/nogi z wyczuciem bandaem elastycznym (od palców do poziomu powyej cicia) lub nosi poczochy uciskowe przez okres szeciu miesicy po zabiegu. - cile stosowa si do zalece dotyczcych spacerów. - Stara si, gdy nie jeste w ruchu trzyma uniesione nogi. Jeli znajdziesz si w pozycji lecej unie (połó na czym) nogi tak, aby znalazły si na wysokoci powyej serca. Staraj si aby były one równoczenie nieco ugite w kolanach.

11 11 ODPOWIEDZI NA NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA PYTANIE : Kiedy mog zacz spa na boku. ODPOWIED : Kiedykolwiek bdzie to dla Ciebie wygodne. PYTANIE : Mam trudnoci ze spaniem, czy jest to normalne? ODPOWIED : Tak, stopniowo minie to z czasem. PYTANIE : Jakie obuwie jest najlepsze? ODPOWIED : Wytrzymałe i wygodne, na niskich obcasach. Staraj si uywa tylko lunych, bawełnianych skarpetek. LEKI Aby odniósł pełne korzyci z przebytej operacji niezmiernie wane jest aby zalecone Ci leki przyjmował cile wg wskaza, o stałych porach dnia. Rozpocznij regularne przyjmowanie leków od dnia powrotu do domu. Zwracaj uwag na zalecone dawki. Jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci zadzwo do Oddziału Kardiochirurgii (cał dob). Nie bój si zapyta o swoje wtpliwoci. NIGDY samodzielnie nie zmieniaj i nie odstawiaj przyjmowanych leków bez wczeniejszego skonsultowania si ze swoim lekarzem. NIGDY nie zmieniaj samodzielnie dawek leków. NIGDY nie przyjmuj leku dłuej ni zalecił Ci to Twój lekarz. Musisz przyjmowa nastpujce leki: LEK DAWKA CEL PRZYJMOWANIA SPOSÓB PRZYJMOWANIA

12 12 UWAGA! BARDZO WANE Jeli przebyłe operacj, po której przyjmujesz doustne antykoagulanty acenokumarol (Syncumar, Sintrom) musisz regularnie kontrolowa wskanik INR (bd czas protrombinowy) według nastpujcego schematu: - Przez pierwszy tydzie po wypisie co dwa dni, przez nastpne trzy tygodnie dwa razy w tygodniu, przez nastpne dwa miesice co dziesi dni. Nastpnie raz na miesic. Leki te w wikszoci przypadków bdziesz musiał przyjmowa do koca ycia zabiegi wszczepienia sztucznych zastawek serca (MVR, AVR) oraz w przypadku utrwalonego migotania przedsionków. Bdzie to konieczne zawsze wtedy, gdy uyto sztucznego materiału wewntrz serca ubytki w przegrodzie midzykomorowej (VSD), midzyprzedsionkowej (ASD), ttniaki aorty (operacja metod Bentalla). Tylko w niektórych przypadkach (VSD, ASD), gdy uyto materiału własnego pacjenta (osierdzia), doustne antykoagulanty naley przyjmowa przez okres trzech miesicy po zabiegu. Opuszczajc Oddział, jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci w tej sprawie zapytaj o nie swego lekarza prowadzcego i cile zastosuj si do jego zalece. - Leki o których mowa zapobiegaj bardzo gronym powikłaniom, jakimi s zatory mogce doprowadzi do cikiego kalectwa a nawet mierci! Z drugiej jednak strony nieodpowiednie ich przyjmowanie (w zbyt duych dawkach) moe wywoła równie grone komplikacje trudne do opanowania krwawienia, krwotoki wewntrzne a w rezultacie zgon. Tak wic cisłe przestrzeganie zalece lekarza dotyczcych sposobu dawkowania oraz czstoci wykonywania kontrolnych bada wskanika INR s niezmiernie wane. - Naley równie pamita, i w przypadku planowanych ekstrakcji zbów, operacji, itp. naley przedtem skontaktowa si ze swoim lekarzem w celu optymalizacji wskanika INR na czas zabiegu. Przyjmujc doustne antykoagulanty powiniene równie unika sytuacji predysponujcych do urazów bd skalecze (pewne prace domowe, czynnoci zawodowe). - Zakładajc, e tylko pacjent w pełni wiadomy wszystkich aspektów swojej choroby moe w odpowiedni sposób zadba o stan swojego zdrowia przedstawiamy poniej zakres wartoci wskanika INR po rónych zabiegach kardiochirurgicznych. - MVR (wymiana zastawki mitralnej) 2,5-3,5 - AVR (wymiana zastawki aortalnej) przez pierwsze 3 miesice 2,5-3,5 potem 2,0-3,0 - MVR+AVR (+TVP) (wymiana zastawki mitralnej, aortalnej (oraz plastyka zastawki trójdzielnej)) 2,5-3,5 - MVR+TVP 2,5-3,5 - ASD (zamknicie otworu w przegrodzie midzyprzedsionkowej) 2,0 przez 3 miesice - VSD (zamknicie otworu w przegrodzie midzykomorowej) 2,0 przez 3 miesice - Operacja met. Bentalla przez pierwsze 3 miesice 2,5-3,5 potem 2,0-3,0

13 13 - FA cont. (utrwalone migotanie przedsionków) do decyzji lekarza w zalenoci od wieku i chorób współistniejcych 2,0-2,5 - W przypadku współistnienia utrwalonego migotania przedsionków naley utrzymywa INR w górnym zakresie normy. W kadym przypadku po operacji zastawkowej powiniene na stałe przyjmowa równie preparaty kwasu acetylosalicylowego. - Pamitaj, e w cigu pierwszych kilku dni po wypisie ze szpitala powiniene sam (bd kto z twoich bliskich) poinformowa Twojego lekarza rodzinnego o koniecznoci przyjmowania przez Ciebie doustnych antykoagulantów oraz oznaczaniu wskanika INR. W celu ułatwienia ustalania dawek tych leków po operacji otrzymałe Ksieczk Syncumarow, któr musisz pokaza swojemu lekarzowi rodzinnemu i w której w dalszym cigu powiniene odnotowywa dawki leku oraz wartoci INR. Zadbaj o skopiowanie jej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. - Jeli przeszedłe operacj pomostowania ttnic wiecowych (CABG) i: przeszedłe zawał minia sercowego i/lub masz obnion frakcj wyrzutow lewej komory i/lub masz nadcinienie ttnicze powiniene przyjmowa inhibitory enzymu konwertujcego angiotensyn II. W badaniach klinicznych wykazano, e Cilazapril charakteryzuje si najmniejszym odsetkiem wystpowania kaszlu, jako moliwego objawu ubocznego przy stosowaniu tej grupy leków. - Po operacji pomostowania ttnic wiecowych (CABG), (jeli lekarz nie stwierdzi przeciwskaza) równie powiniene przyjmowa B-blokery, np.: metoprolol, atenolol bisoprolol, betaxolol. W przypadku niewydolnoci serca szczególnie wskazane s (udokumentowana skuteczno) - carvedilol, metoprolol i bisoprolol. - Jeli przeszedłe operacj pomostowania ttnic wiecowych (CABG) z zastosowaniem ttnicy promieniowej, przez minimum co najmniej rok powiniene przyjmowa doustne preparaty diltiazemu w dawce 3x60 mg jeli pozwala na to cinienie ttnicze (nie jest zbyt niskie). Jeli po zayciu leku warto cinienia istotnie spada, mona zmniejszy dawk do 3x 30 mg. Moesz równie korzysta z preparatów o przedłuonym działaniu. - Równie wtedy gdy miałe wykonan rewaskularyzacj minia sercowego tylko z zastosowaniem ttnicy piersiowej wewntrznej powiniene przyjmowa wyej wymieniony lek przez okres pół roku (w dawce 3x 30 mg). Jest to niezbdne w celu zapobieenia mogcym wystpi bardzo gronym dla ycia powikłaniom. - Niezmiernie istotnymi lekami stosowanymi po zabiegach pomostowania ttnic wiecowych s leki obniajce poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi (dwóch niezmiernie wanych czynników biorcych udział w procesie rozwoju miadycy). Musisz mie wiadomo tego, i operacja cho znosi dolegliwoci bólowe ze strony serca i na jaki czas zapobiega zawałowi, to jednak nie leczy miadycy choroby która je powoduje. Grupa leków zwana statynami jest właciwie jedyn grup działajc w chorobie wiecowej przyczynowo czyli hamujc, bd znacznie redukujc tempo rozwoju miadycy. W przypadku izolowanego podwyszenia trójglicerydów stosuje si leki z grupy fibratów. W zwizku z powyszym, w celu optymalnego dostosowania dawek tych leków powiniene regularnie kontrolowa poziom frakcji cholesterolu oraz trójglicerydów.

14 14 - Ju od pierwszego miesica po zabiegu stosuj diet ubogocholesterolow, nie przyjmujc jednak przez ten czas statyn, ani fibratów. - Pierwsze badanie parametrów gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, LDLcholesterol, HDL-cholesterol, trójglicerydy) wykonaj miesic po zabiegu. Jeli przy wypisie otrzymałe zalecenie przyjmowania po tym czasie okrelonej dawki statyn, rozpocznij je przyjmowa. Jeli nie, to skontaktuj si ze swoim lekarzem w celu ustalenia ich optymalnej dawki. Nastpne badania gospodarki lipidowej oraz parametrów wydolnoci wtroby (ASPAT,ALAT) wykonaj po ok. 6-7 tygodniach. Koniecznie przywie je na wizyt kontroln do Poradni Kardiochirurgicznej (po trzech miesicach od wypisu). Kardiochirurg w razie potrzeby skoryguje wtedy dawki. - Jeli przebyłe inn operacj ni pomostowanie ttnic wiecowych, ale masz podwyszony poziom lipidów w surowicy krwi powysze zalecenia dotycz równie Ciebie. - Istnieje jeszcze jeden wany lek - kwas acetylosalicylowy aspiryna. Bdziesz musiał j przyjmowa na stałe! Najkorzystniejsze s dojelitowe preparaty kwasu acetylosalicylowego, niedranice błony luzowej ołdka. W przypadku gdy jeste uczulony na aspiryn powiniene zamiast niej stosowa tiklopidyn. Lek ten musi by bezwzgldnie stosowany u pacjentów którzy mieli wykonan endarterektomi ttnicy wiecowej (2x1 tabl. przez okres trzech miesicy). - Jeli przebyłe operacj wymiany zastawki serca, lub jakkolwiek inn operacj na sercu z wszczepieniem materiału obcego (ASD, VSD) przez okres pół roku po wypisie bdziesz musiał otrzymywa antybiotyk w zastrzykach dominiowych co trzy tygodnie, po wczeniejszym wykonaniu próby uczuleniowej. Jest to swoista profilaktyka bakteryjnego zakaenia wsierdzia. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem rodzinnym. - Jeli w przeszłoci chorowałe na grulic przez okres 3 miesicy po zabiegu powiniene przyjmowa lek przeciwgruliczy. - Powysze zalecenia s niezmiernie istotne dla uzyskania podanych efektów operacji. GENERALNE ZALECENIA - Poinformuj swego dentyst o tym, e przebyłe operacj kardiochirurgiczn szczególnie jeli była to operacja zastawkowa. Umoliwi mu to zastosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii przed planowanymi zabiegami w obrbie jamy ustnej. Do codziennej toalety jamy ustnej uywaj delikatnej szczoteczki do zbów. - Codziennie rano przez dwa tygodnie po wypisie wa si i odnotowuj to w informatorze. - Stosuj urozmaicon diet unikniesz w ten sposób uciliwych zapar. Jeli mimo to wystpi, stosuj łagodnie przeczyszczajce preparaty ziołowe, bd w ostatecznoci leki na obstrukcj. Unikaj forsownego napinania si podczas wyprónie. - Minimum przez pierwszy tydzie (najlepiej trzy tygodnie po wypisie) unikaj przebywania w wikszych skupiskach ludzi (kina, kawiarnie, itp.) oraz przyjmowania wikszej liczby

15 15 goci. Twoja odporno jest w tym czasie jeszcze upoledzona, łatwo wic moesz si przezibi, bd zainfekowa. - Przez okres czterech tygodni kontynuuj wiczenia oddechowe (butelka, bd spirometr z kulkami). POWIADOM LEKARZA GDY: - Dwukrotnie z rzdu odnotujesz wzrost temperatury ciała powyej 37,5 C. Jeli wystpiły dreszcze z obfitymi potami (równie kiedy nie towarzyszył temu wzrost temperatury), lub gdy nagle poczułe si bardzo le. - Masa Twojego ciała wzrosła o ponad 1,5 kg lub spadła o tyle samo w przecigu jednego tygodnia. - Zauwaysz znaczne zaczerwienienie lub wyciek z ran na klatce piersiowej lub koczynach. - Wystpi nudnoci, wymioty lub słaby apetyt, a właciwie całkowita niech do jedzenia utrzymujca si przez dłuszy czas. YCIE EMOCJONALNE - Od czasu do czasu moesz poczu si zniechcony, załamany a nawet popa w depresj. Moe to wystpi zarówno w trakcie Twojego pobytu w szpitalu, jak równie po powrocie do domu. Nie jest to nic niezwykłego. Depresja zazwyczaj zbiega si z Twoim gorszym samopoczuciem fizycznym i mija gdy Twoja kondycja poprawia si gdy na powrót stajesz si coraz bardziej niezalen od innych osob. Jeli depresja trwa dłuszy czas, lub nasila si pomimo coraz to lepszej rehabilitacji fizycznej koniecznie skontaktuj si ze swoim lekarzem. - Masz prawo odczuwa frustracj z powodu wolnego tempa Twego powrotu do pełni sił, lub czu si nie usatysfakcjonowanym z powodu Twoich aktualnych moliwoci fizycznych. Tak wic jeli czasem bdziesz zły na siebie bd na Twoj rodzin, okazujc jej to w zdecydowany sposób, bdzie to z pewnoci wynik tej frustracji. Generalnie odczucia te mijaj z czasem. Jeli jednak w Twoim przypadku tak si nie stanie zawiadom o tym swojego lekarza. - Twoja rodzina z pewnoci nie zawsze bdzie wiedzie jak ma postpowa aby pomóc Ci jak najlepiej w procesie powrotu do zdrowia. Wspólne zapoznanie si z treci niniejszego przewodnika, wzajemna dyskusja oraz wyjanienie sobie wtpliwoci mae okaza si bardzo pomocne w uzmysłowieniu członkom rodziny co powiniene robi, a czego nie, oraz w jaki sposób mog Ci Oni pomóc.

16 16 DIETA - Po zabiegu kardiochirurgicznym Twój apetyt moe si osłabi. Powiniene by na to przygotowany. Jednoczenie jest to czas Twojej wczesnej rekonwalescencji, czas kiedy potrzebujesz diety wysokokalorycznej i bogatobiałkowej, która zapewni Ci prawidłowy proces gojenia ran. Pokarmy wysokokaloryczne oraz bogatocholesterolowe (np. jajka, majonez, itp.), których powiniene był unika przed zabiegiem, teraz po operacji s tym bardziej przeciwwskazane. Moesz je spoywa jedynie okazjonalnie. Generalnych informacji o sposobie odywiania si udzielił Ci Twój lekarz prowadzcy przed wypisem z Kliniki, jednak powiniene dalej pogłbia swoj wiedz na ten temat. - Twój apetyt powinien stopniowo powraca do normy, tak e w cigu szeciu do omiu tygodni bdziesz mógł zastosowa w yciu codziennym wszystkie zalecenia dietetyczne. - Pamitaj, e naukowo udowodnione zostało, i jedynie dieta wegetariaska zapobiega / powoduje remisje chorób serca. Jednak nie znaczy to, e powiniene sta si wegetarianinem, ale powiniene w znaczcy sposób zmieni swoje nawyki ywieniowe zmniejszy w diecie ilo spoywanych produktów pochodzenia zwierzcego zastpujc je warzywami i owocami. Zmniejszysz w ten sposób ryzyko dalszego rozwoju choroby wiecowej. - Duo napisane zostało o zalenoci pomidzy rodzajem spoywanych przez nas pokarmów a stanem wydolnoci minia sercowego oraz układu krenia jako całoci. Powinno si tu zwróci szczególn uwag na nastpujce składniki naszej diety: sód, cholesterol, nasycone kwasy tłuszczowe oraz nadmiern ilo spoywanych kalorii. Sód - Głównym ródłem sodu w diecie jest sól kuchenna. Leki moczopdne oraz dieta niskosodowa (ubogosolna) współdziałaj w zmniejszeniu zawartoci sodu i nadmiernie gromadzcej si w ustroju wody przyczyniajc si w ten sposób do redukcji podwyszonego cinienia ttniczego krwi. Cholesterol - Hiperlipidemia (nadmiar tłuszczów we krwi) moe doprowadzi z czasem do odkładania si cholesterolu wewntrz naczynia krwiononego pod postaci blaszki miadycowej. Narastanie blaszki w wietle naczynia nazywamy miadyc. Zaburza ona prawidłowy przepływ krwi, doprowadzajc w kocowym efekcie (wspólnie z innymi czynnikami) do całkowitego zamknicia si naczynia i powstania zawału. Dwoma głównymi czynnikami rozwoju miadycy s cholesterol i trójglicerydy. Wane: - Tylko wtedy bdziesz miał pewno, e ubogotłuszczowa dieta i leki obniajce poziom lipidów w surowicy s skuteczne jeli poziom frakcji LDL-cholesterolu wynosi bdzie mniej ni 100 mg/dl!

17 17 Czego nie je? - Masła zamie je na masło rolinne bd margaryn - Smalcu zamiast niego uywaj olej rolinny (np. rzepakowy) - mietany zamiast niej w kuchni stosuj odtłuszczone kefiry - Tłustego mleka pij jedynie mleko z zawartoci tłuszczu maks. do 0,5 % - Wieprzowiny (w szczególnoci tłustej, a przede wszystkim boczku, słoniny!) - Serów topionych - Tłustych serów ółtych zamiast nich spoywaj chude sery białe - Jajek (równie majonezu) - Co mona je? - Duo warzyw i owoców - Ryby morskie - Chude misa- cielcin, drób (bez skórki!), chud wołowin - Odtłuszczone bd niskotłuszczowe produkty mleczne - Pamitaj, e chodzi tu przede wszystkim o regularne stosowanie takiej diety, bo tylko w ten sposób moesz oczekiwa podanych efektów. Oczywicie od czasu do czasu moesz pozwoli sobie na niewielki wyjtek od reguły, jednak nie moe si on powtarza zbyt czsto. Kalorie - Nadwaga jest wynikiem zbyt duej poday kalorii dostarczanych wraz z poywieniem, w stosunku do potrzeb ustroju niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania w danym momencie. Nadmierna nadwaga moe doprowadzi do nadcinienia, hiperlipidemii lub/i cukrzycy trzech czynników ryzyka choroby wiecowej.

18 18 CZYNNIKI RYZYKA - Dokładne zapoznanie si z czynnikami ryzyka choroby wiecowej oraz poznanie ich znaczenia w procesie rozwoju miadycy umoliwi Ci łatwiejsze wyeliminowanie ich z ycia codziennego. PODWYSZONE CINIENIE KRWI - Powoduje ono zwikszenie oporu naczy krwiononych prowadzc do spadku przepływu przez nie krwi. Misie sercowy musi wykona wiksz prac tłoczc krew na obwód. Doprowadzi to moe do jego przerostu spowodowanego wikszym wysiłkiem serca w celu dostarczenia krwi do wszystkich czci organizmu. W celu prawidłowej kontroli cinienia ttniczego stosuje si róne grupy leków. Udowodniono, e inhibitory konwertazy chinapryl (Accupro) zmniejsza ryzyko wystpienia kolejnego incydentu niedokrwiennego u pacjentów po pomostowaniu ttnic wiecowych. WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU LUB / I TRÓJGLICERYDÓW - Powoduje odkładanie złogów cholesterolowych wewntrz wiatła naczy krwiononych doprowadzajc z czasem do ich zwania. Redukujc w codziennej diecie ilo spoywanych tłuszczów pochodzenia zwierzcego, na bieco kontrolujc mas ciała oraz stosujc w razie koniecznoci leki przeciwcholesterolowe (statyny) moesz w istotny sposób zredukowa poziom cholesterolu we krwi. OTYŁO - Powoduje dodatkowe obcienie dla Twojego serca, zmuszajc je do zbdnego wysiłku tłoczenie krwi przez niepotrzebny dla organizmu nadmiar tkanki tłuszczowej. Jeli masz nadwag skonsultuj si ze swoim lekarzem odnonie zastosowania diety odchudzajcej. CUKRZYCA - Powoduje wzrost ryzyka wystpienia, bd nasilenia si istniejcej ju choroby wiecowej. Osoby chore na cukrzyc przewanie zapadaj na chorob wiecow w młodszym wieku. Jeli chorujesz na cukrzyc cile przestrzegaj diety, regularnie przyjmuj leki przeciwcukrzycowe (doustne lub insulin) oraz prowad regularny tryb ycia. PALENIE TYTONIU - Zmniejsza ilo przenoszonego przez krew tlenu. Podczas palenia papierosa wzrasta rzut i czsto pracy serca, ronie cinienie ttnicze oraz dochodzi do skurczu obwodowych naczy krwiononych. Wszystko to powoduje zmniejszenie iloci dostarczanego do serca tlenu. Poza tym przewlekły nikotynizm zaburza wzajemne relacje pomidzy ochronn (HDL) a miadycorodn frakcj cholesterolu (LDL) na korzy tej ostatniej. Wszystko to razem przyspiesza proces rozwoju miadycy.

19 19 WANE - Rzucajc palenie po operacji zaoszczdzisz pienidze które wystarcz ci z pewnoci na zakup do drogich leków przeciwcholesterolowych (statyn) tak wic zyskasz podwójnie! ZBYT MAŁA AKTYWNO FIZYCZNA - Przyczynia si do rozwoju chorób serca. Codzienna, regularna aktywno fizyczna sprzyja rozwojowi krenia obocznego w miniu sercowym małe naczynia krwionone staj si bardziej przepustowe, dochodzi do powstawania nowych drobnych ttniczek i ył. STRES - Podczas sytuacji stresowych dochodzi w organizmie do uwalniania si do krwi amin katecholowych, które powoduj min. przyspieszenie czynnoci serca oraz wzrost oporów naczyniowych na obwodzie doprowadzajc do zwikszenia obcienia serca i spadku iloci dostarczanego do niego tlenu. ALKOHOL - Alkohol jest jednym z czynników powodujcych rozwój chorób serca. Naduywanie alkoholu po operacji, głownie wysokoprocentowego, ale równie piwa, wywiera bardzo niekorzystny wpływ na Twoje serce po operacji. Jednak nie oznacza to, e powiniene sta si zupełnym abstynentem. Moesz pozwoli sobie na spoywanie w niewielkich ilociach czerwonego wytrawnego wina (istniej pogldy, e regularne spoywanie go w niewielkich ilociach korzystnie wpływa na układ sercowonaczyniowy). Jednak przez okres pół roku po zabiegu nie powiniene w ogóle pi alkoholu. Jeli chodzi o trunki wysokoprocentowe, to pozwoli sobie moesz po tym czasie na spoycie co najwyej 100 ml, nie czciej jak raz na miesic. Czynniki ryzyka zwikszaj moliwo rozwoju chorób serca, jak równie ich progresj. Eliminujc je moesz w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko zarówno dalszego rozwoju choroby wiecowej jak i innych chorób serca. Naley tu równie wspomnie o predyspozycjach genetycznych. Jeli w twojej najbliszej rodzinie kto chorował na chorob wiecow tym bardziej powiniene zadba o maksymalne wyeliminowane ich ze swego ycia. JAK ZREDUKOWA CZYNNIKI RYZYKA? - Rzu palenie - Regularnie przyjmuj leki przepisane Ci przez lekarza szczególnie przeciwnadcinieniowe. - Zastosuj diet ubogocholesterolow. Jeli jest to konieczne zredukuj mas ciała. Zwró si w tej sprawie o pomoc do swojego lekarza.

20 20 - W przypadku cukrzycy cile przestrzegaj diety cukrzycowej, regularnie przyjmuj leki, prowad higieniczny tryb ycia. - Zadbaj o aktywny tryb ycia (na miar Twojej wydolnoci fizycznej). Stosuj si do zawartych w tym przewodniku wskazówek dotyczcych programu wicze fizycznych. Moesz równie zwróci si do swego lekarza z prob o skierowanie Ci do sanatorium o profilu kardiologicznym. - Zawsze staraj si zachowa zimn krew w sytuacjach stresowych. Naucz si walczy ze stresem. - Poszerz swoj wiedz na temat czynników ryzyka oraz metod ich eliminacji z codziennego ycia. STRES W TWOIM YCIU - Stres jest jednym ze sprawców rozwoju chorób układu krenia. Nie ma oczywicie prostej odpowiedzi na pytanie jak z nim walczy. Nie chodzi tu o całkowite wyeliminowanie go z Twojego ycia. W odpowiednich proporcjach jest on bowiem czynnikiem stymulujcym, pozytywnym, tym, co pozwala nam normalnie funkcjonowa w społeczestwie. Kady człowiek w nieco inny sposób zachowuje si w sytuacjach stresogennych. To, co dla jednego jest problemem niemal nie do rozwizania, dla drugiego jest błahostk. Równie kady w nieco odmienny sposób okazuje swoje emocje. Jeden zamyka si w sobie bezskutecznie drc jaki problem, inny bardziej uzewntrznia swoje emocje np. poprzez agresj. - Na pocztku powiniene dobrze pozna swoje reakcje i odczucia towarzyszce stresowi. Drugim krokiem jest okrelenie tych obszarów ycia, które s dla Ciebie najbardziej stresogenne. Praca, finanse, rodzina, kontakty midzyludzkie, nagłe zmiany, ale i równie w mniejszym stopniu pozytywne zdarzenia takie jak np. wesele, czy wakacje mog indukowa stres. Tak na przykład w pracy przepracowanie, zbyt dua odpowiedzialno lub konflikty ze współpracownikami w dłuszej perspektywie mog wpdzi Ci w stres. - Jeli ju okreliłe najczstsze przyczyny Twojego stresu moesz zacz zastanawia si jak zmieni swoje codzienne ycie. By moe konieczna okae si zmiana pewnych priorytetów, bd zmniejszenie tempa Twego ycia. Pomocna w tym bdzie chwila relaksu i odprenia pozwalajca Ci zaczerpn głbszy oddech oraz dokona przemyle. - Jeli jednak mimo to znajdziesz si w sytuacji gdy poczujesz `sucho w gardle` (wzrost czstoci pracy serca, wzmoone napicie miniowe, wzmoon potliwo itp.) z pewnoci powinny przynie Ci ulg techniki relaksacyjne. - Poniej przedstawiamy jedn z nich. Moesz równie skorzysta z wielu innych. WICZENIA RELAKSUJCE - Istota rzeczy polega tu na napinaniu a nastpnie rozlunianiu wszystkich grup miniowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na odczuwanie rónicy pomidzy tymi dwoma stanami. Napnij kady misie na okres piciu sekund a nastpnie

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD LECZENIE CHIRURGICZNE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZE?YKU Je?eli cierpisz na chorob? refluksow? prze?yku (GERD) lekarz mo?e zaproponowa? Ci chirurgiczne leczenie

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Wojciech Sarnowski specjalista chirurgii ogólnej, specjalista kardiochirurgii

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Wojciech Sarnowski specjalista chirurgii ogólnej, specjalista kardiochirurgii Źródło: http://www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/lecznictwo-szpitalne/8590,klinika-kardiochirurgii.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 08:56 Klinika Kardiochirurgii Klinika Kardiochirurgii

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zabieg ortopedyczny, rekonwalescencja i rehabilitacja W TYM ROZDZIALE: W dniu zabiegu. Samoopieka pacjenta po zabiegu

Rozdział 5. Zabieg ortopedyczny, rekonwalescencja i rehabilitacja W TYM ROZDZIALE: W dniu zabiegu. Samoopieka pacjenta po zabiegu 61 Rozdział 5 Zabieg ortopedyczny, rekonwalescencja i rehabilitacja W TYM ROZDZIALE: W dniu zabiegu Samoopieka pacjenta po zabiegu Objawy, które należy natychmiast zgłosić Fizjoterapia po zabiegu Wypis

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezdechu i chrapania

Leczenie bezdechu i chrapania Leczenie bezdechu i chrapania Bezdech senny, to poważna i dokuczliwa choroba, dotykająca ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet. Warto więc wykonać u siebie tzw. BADANIE POLISOMNOGRAFICZNE, które polega na obserwacji

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Standard Opieki nad Pacjentem Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Porady medyczne Nag³e sytuacje zagra aj¹ce zdrowiu (np. utrata przytomnoœci, drgawki, ostry ból w klatce piersiowej, dusznoúã, plamienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY SERCA

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY SERCA ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY SERCA 1.* Data zgłoszenia.../.../... 2.* Grupa krwi..., czynnik Rh... 3.* Imię... 4.* Nazwisko... 5.* PESEL biorcy: _ 6.* Data ur.... 7.* Miejsce ur.... 8.* Masa ciała (kg)...

Bardziej szczegółowo

Dzień zabiegu. Po pierwsze, postaraj się zrelaksować i myśl pozytywnie! Ten dzień może być punktem zwrotnym Twojego życia.

Dzień zabiegu. Po pierwsze, postaraj się zrelaksować i myśl pozytywnie! Ten dzień może być punktem zwrotnym Twojego życia. Dzień zabiegu Po pierwsze, postaraj się zrelaksować i myśl pozytywnie! Ten dzień może być punktem zwrotnym Twojego życia. Pamiętaj aby nic nie jeść ani nie pić na 12 godzin przed zabiegiem. Załóż wygodne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG)

Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG) Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Ogólnoustrojowe konsekwencje unieruchomienia 1 Wpływ treningu fizycznego na wydolność wysiłkową

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Ból w klatce piersiowej Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Patomechanizm i przyczyny Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury klatki piersiowej, z wyjątkiem miąższu płucnego: 1) serce

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ Dodatkowe informacje: FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ lek. med. Laura Grześkowiak prom. zdrowia Alina Łukaszewicz Data wypełnienia: DANE OSOBOWE Imię:... Nazwisko:... Adres:... Tel. kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Upały Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasada nr 1 Noś jasne, luźne, swobodne oraz bawełniane ubrania. Zakładaj tak mało ubrań jak to jest możliwe gdy jesteś w domu. Zasada nr 2 Pij dużo płynów W czasie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia 1. Odpowiedni ubiór Dzieci i młodzież powinny ubierać się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to:

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to: Cholesterol Wprowadzenie Cholesterol jest lipidem (tłuszczem). Jest wytwarzany w wątrobie z pokarmów zawierających tłuszcz; organizm potrzebuje go do normalnego funkcjonowania. Cholesterol znajduje się

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.71. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji: 1) Do programu kwalifikowani są dorośli świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży realizuje Projekt: Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów przed badaniem jelita grubego*

Informacje dla pacjentów przed badaniem jelita grubego* Informacje dla pacjentów przed badaniem jelita grubego* Konsultacja: prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ( na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu internetowym www.wp.pl zebrał i opracował administrator strony www.atol.org.pl ) Przewlekłe nadużywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY. Grupa krwi...rh...

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY. Grupa krwi...rh... Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy SAM Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii 41-803 Zabrze, ul. Kś.Koziołka l i Transplantologii SAM tel. (032) 271 56 08 (00) fax.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: CZĘŚĆ I świadczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 1 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Algorytm BLS zaleca: 1. Upewnij się czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (rys. 1): delikatnie

Bardziej szczegółowo

plastyka ścięgna achillesa

plastyka ścięgna achillesa plastyka ścięgna achillesa rehabilitacja 2 rehabilitacja Ścięgno achillesa (ścięgno piętowe) to ściegno mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego. plastyka ścięgna achillesa 3 Głowy mięśnia brzuchatego

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

stosowaniem używek, takich jak palenie papierosów i spożywanie alkoholu

stosowaniem używek, takich jak palenie papierosów i spożywanie alkoholu www.lipidogram.pl Szanowny Panie / Szanowna Pani Przeprowadzone badanie profilaktyczne Lipidogram2006 wykazało, że może znajdować się Pan / Pani w grupie osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób układu

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Dla średnio zaawansowanych PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Spalanie tkanki tłuszczowej poprzez trening siłowy...4 Co sprawia, że chudniemy?...4

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Program redukcji czynników ryzyka choroby wieńcowej i miażdżycy. Przez żołądek do zdrowego serca. kwestionariusz kwalifikujący

Program redukcji czynników ryzyka choroby wieńcowej i miażdżycy. Przez żołądek do zdrowego serca. kwestionariusz kwalifikujący Program redukcji czynników ryzyka choroby wieńcowej i miażdżycy Przez żołądek do zdrowego serca kwestionariusz kwalifikujący I. Informacje ogólne Imię i nazwisko: Telefon: Email: Data urodzenia: Płeć:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG RTG kręgosłupa lędźwiowego

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG RTG kręgosłupa lędźwiowego ...... RTG kręgosłupa lędźwiowego Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego jest krótkie i bezbolesne. Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości. Przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny Procedura 21 Postępowa w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów w trakcie praktycznej nauki zawodu. 2. TERMINOLOGIA Ekspozycja - naraże na

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator edukacyjny dla pacjenta z migotaniem przedsionków

STOP UDAROM. Informator edukacyjny dla pacjenta z migotaniem przedsionków STOP UDAROM Informator edukacyjny dla pacjenta z migotaniem przedsionków WITAMY Prosimy o skorzystanie z informacji zawartych w tej broszurce, aby dowiedzieć się więcej na temat migotania przedsionków,

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru?

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? Hiperglikemia Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, CZYLI HIPERGLIKEMII Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE AKTYWNOCI RUCHOWEJ W ZACHOWANIU I POLEPSZANIU ZDROWIA CZŁOWIEKA

ZNACZENIE AKTYWNOCI RUCHOWEJ W ZACHOWANIU I POLEPSZANIU ZDROWIA CZŁOWIEKA mgr Boena Padała ZNACZENIE AKTYWNOCI RUCHOWEJ W ZACHOWANIU I POLEPSZANIU ZDROWIA CZŁOWIEKA Od zarania dziejów ycie człowieka było zwizane z fizyczn walk o byt. Układ nerwowy, hormonalny, kostny, miniowy,

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej

VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nie dotyczy ogólnych zastosowań. VI.2.2 Podsumowanie korzyści wynikających

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Cholesterol Co powinieneś wiedzieć Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Wstęp Cholesterol jest substancją, której organizm potrzebuje do produkcji hormonów, witaminy D oraz przemian tłuszczów w organizmie.

Bardziej szczegółowo

Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód

Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód PURE DIET Joanna Flis Os. Wichrowe Wzgórze 33C 61-699 Poznań tel. 511 02 99 44 Imię i nazwisko Rok urodzenia Nr telefonu E-mail Dane kontaktowe Grupa krwi Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo