PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH"

Transkrypt

1 Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Opracowanie za zgod autora czciowo na podstawie: A Guide For Cardiac Surgery Patiens ; Cardiac Surgery Associates of Northeastern Pennsylvania, P. C.; Wyoming Valley Health Care System.

2 2 Informacje zawarte poniej dotycz ogólnych zasad postpowania po operacji kardiochirurgicznej. Naley jednak pamita i konieczna jest indywidualizacja przedstawionych tu zalece. W celu zapewnienia optymalnej opieki pacjentowi po zabiegu kardiochirurgicznym informator ten powinien równie trafi do lekarza pierwszego kontaktu. Prosz przynie informator ze sob na wizyt kontroln. Informacje zawarte poniej s uzupełnieniem wiadomoci, które otrzymałe w czasie pobytu w szpitalu. WANE!!! W cigu pierwszych kilku dni po opuszczeniu Oddziału Kardiochirurgii skontaktuj si ze swoim lekarzem rodzinnym oraz kardiologiem (około 4-6 dni po wypisie). Pamitaj, i ley to w Twoim własnym interesie.

3 3 AKTYWNO DOMOWA TYDZIE 1 - Przejd metrów dwa razy dziennie po płaskim terenie. Jeli z powodu nieodpowiedniej pogody (chłód, upał bd deszcz) jest to niemoliwe po prostu spaceruj po domu. Unikaj oblodzonych chodników, dróg itp. - Pochod przez chwil po schodach w gór i w dół normalnym krokiem. - Ogranicz wizyty goci do niezbdnego minimum. - Przejed si samochodem po równej drodze - jako pasaer. - Nie podno wicej ni 4 kg. - Zajmij si drobnymi zajciami domowymi (np. przygotowanie drobnych posiłków, słanie łóka). TYDZIE 2 - Przejd 800 metrów dwa razy dziennie po łatwym, nieco urozmaiconym pod wzgldem powierzchni terenie. - Pochod przez chwil w gór i dół po schodach normalnym krokiem. - Nie podno wicej ni 4 kg. - W nieznacznym stopniu zwiksz zakres wykonywanych przez siebie drobnych zaj domowych. - Moesz wykona nie wymagajce wysiłku drobne naprawy domowe. - W tym czasie moesz zwikszy liczb odwiedzajcych Ci goci. - ycie towarzyskie kino, restauracja, niewielkie przyjcia rodzinne. W tym przypadku zakres Twojej aktywnoci powiniene oceni sam według swego samopoczucia (we pod uwag czas trwania, moliwo zbyt duego zdenerwowania, zbyt duy wysiłek fizyczny). TYDZIE 3 - Spacer : stopniowo wydłuaj dystans. - Korzystaj ze schodów dwa - trzy razy dziennie - Nie podno wicej ni 6 kg, - ycie towarzyskie :,,mierz siły na zamiary - nie przesad. - Powoli powracaj do aktywnoci seksualnej.

4 4 KONIECZNIE - Bd opanowanym - unikaj popiechu, nadgorliwych działa, po wysiłku zawsze odpocznij. - W cigu dnia wygospodaruj czas na dwie krótkie, 30-minutowe przerwy (na ten czas wyłcz si z wszelkiej aktywnoci). - Poznawaj swoje moliwoci i regularnie je monitoruj. - Po posiłku odczekaj 30 minut do godziny zanim podejmiesz jakie zajcie. - W cigu dnia we prysznic bd kpiel (unikaj gorcej lub bardzo ciepłej wody) - Nie zalegaj w łóku przez cały dzie! Podczas Twojego pobytu na Oddziale wiele osób pomagało Ci w rehabilitacji pozwalajcej krok po kroku powróci do coraz to wikszej codziennej aktywnoci. Teraz powiniene sam zacz ocenia aktualne moliwoci Twego organizmu i w oparciu o te obserwacje podejmowa coraz nowsze czynnoci. Jeli np. jeste zmczony, odczuwasz zwikszon bolesno w okolicy rany bd znuenie mini jest to sygnał od Twojego organizmu aby przerwał na jaki czas wszystkie zajcia i po prostu troch odpoczł. W cigu pierwszych dwóch tygodni z pewnoci niejednokrotnie dowiadczysz tego uczucia. Tak wic pamitaj nie rób nic wbrew swojemu organizmowi. CZEGO UNIKA? - Podnoszenia przedmiotów wacych powyej 4 kg. - Wytwarzania nadmiernej tłoczni brzusznej (napinania si) podczas wyprónie. - Cikostrawnych posiłków. - Nadmiernych wysiłków, korzystania ze zbyt gorcej lub zimnej kpieli. - Wyczerpujcych zaj : kopanie ogródka, cikich prac na działce, pływania, jazdy na rowerze, gry w tenisa, piłk non, krgle itp. - Zabiegów kosmetycznych (depilacji) na klatce piersiowej i koczynach dolnych do czasu całkowitego zagojenia si ran. - Przemczenia. - Zaj wymagajcych gwałtownych i silnych ruchów koczynami górnymi. - Unikaj noszenia nowych obcisłych i szorstkich ubra mogcych drani ran, ubrania lune, ju noszone przez Ciebie wczeniej bd najodpowiedniejsze.

5 5 JAZDA SAMOCHODEM Nie prowad sam auta przez okres co najmniej dwóch miesicy po opuszczeniu Oddziału (jest to minimalny czas niezbdny na zronicie si mostka). PRACA Decyzja o podjciu pracy moe zapa zazwyczaj sze do dwunastu tygodni po operacji. Jest ona uzaleniona od charakteru wykonywanej przez Ciebie pracy, jak równie od stopnia zaawansowania procesu rehabilitacji. Porozmawiaj o tym z Twoim lekarzem prowadzcym oraz lekarzem rodzinnym. Nie podejmuj pochopnych decyzji w tej kwestii dopóki nie powrócisz do pełni sił. PODRÓE Przebywanie dłuszych odległoci (łcznie z lataniem samolotem) nie jest wskazane do dwóch miesicy po operacji. PODSUMOWANIE Uwaa si, e okres powrotu pacjenta z nieuszkodzonym bd nieznacznie tylko uszkodzonym miniem sercowym do pełnej aktywnoci po zabiegu kardiochirurgicznym wynosi rednio około trzech miesicy. Jednak w pewnych przypadkach moe si on wydłuy do pół roku. AKTYWNO SEKSUALNA Pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych czsto obawiaj si powrotu do tej sfery ycia z powodu lku oraz obawy przed bólem. W zasadzie moesz do niej zacz powraca po trzech tygodniach od wypisu, lecz najpierw upewnij si u swego lekarza prowadzcego. Na pocztku kłopotów moe przysporzy Ci ból rany, jakkolwiek minie on z czasem. Sugestie odnonie podjcia aktywnoci seksualnej Naley je ocenia bardzo indywidualnie. - Zadbaj o wystarczajc ilo czasu i miłe otoczenie. - Na pocztku rozwa jedynie moliwo intymnego bycia we dwoje, bez wikszego angaowania si. - Pamitaj, e na pocztku ju samo bycie blisko siebie moe by satysfakcjonujce. - Napicie zwiksza rzut serca, zwikszajc zapotrzebowanie ciała na krew. Przyjemna muzyka, ciepły prysznic przed, mog okaza si pomocne.

6 6 - Aktywno seksualna po dobrze przespanej nocy i solidnym wypoczynku zaowocuje lepsz kondycj. - Stosunki pozamałeskie s bardziej stresujce. NIEPOKOJCE OZNAKI - Szybka praca serca i oddech trwajcy dłuej ni min. po zakoczeniu współycia - Kołatanie serca trwajce powyej 15 minut. - Znaczne wyczerpanie i senno zaraz po współyciu. Skontaktuj si ze swoim lekarzem jeli zaobserwujesz u siebie który z tych objawów. KIEDY UNIKA SEKSU - Zaraz po obfitym posiłku lub po wypiciu płynów. Po posiłkach lub wypiciu alkoholu odczekaj trzy godziny umoliwiajc odpowiednie strawienie pokarmu. - W niesprzyjajcych temperaturach (szczególnie w wysokiej temperaturze i wilgotnoci). - Gdy jeste zdenerwowany, zły lub zmczony. - Gdy masz do wykonania jakie wyczerpujce zajcie. VIAGRA jeeli po zabiegu przyjmujesz na stałe nitraty nie moesz stosowa VIAGRY! Jeli nie przyjmujesz tych leków to nie powiniene stosowa Viagry przez pierwsze trzy miesice po zabiegu. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem prowadzcym. PROGRAM DOMOWYCH WICZE FIYCZNYCH DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Czasem, po porannym spacerze moesz poczu napicie oraz ciganie w bliznach na nogach i klatce piersiowej. wiczenia wykonywane w cigu dnia zapobiega bd tym nieprzyjemnym odczuciom i pozwol Ci odzyska pełn sprawno ruchow. W celu optymalnego ich wykorzystania wykonuj je powoli i dokładnie. Powtarzaj kade z wicze pi razy w dokładny i rytmiczny sposób. Jeli w trakcie ich wykonywania poczujesz si niedobrze (duszno, zawroty głowy, niepokój), lub odczujesz ból w klatce piersiowej inny ni ból pooperacyjny przerwij je i odpocznij. Kad seri wicze rozpocznij od kilku głbokich oddechów. Ułó rce na brzuchu tak aby poczuł jak unosi si on podczas głbokich wdechów, a opada przy wydechu. Powtórz to pi razy. SZYJA 1. Okrne ruchy głow: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Z przodu w lewo, do tyłu i w prawo.

7 7 2. Odwracanie głowy: Powtórz pi razy w prawo i lewo. KOCZYNY GÓRNE 1. Okrne ruchy ramionami: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Do przodu i do tyłu. 2. Okrne ruchy łokciami: Powtórz pi razy w kadym kierunku. Zegnij łokcie kładc dłonie na barkach. Z łokciami skierowanymi na zewntrz zataczaj okrgi do przodu, nastpnie do tyłu. 3. A) Wypu całe powietrze i wyprostuj rce. B) Delikatnie podcignij rce do tyłu i we głboki wdech. -Powtórz pi razy 4. A) Zaklaskaj dłomi przed sob. B) We głboki wdech i unie rce ponad głow. C) Wykonaj wydech i opu rce na głow. D) Wcignij powietrze i unie rce nad głow. E) Wykonaj ponownie wydech i opu rce tak aby znalazły si przed tob

8 8 -Powtórz pi razy TUŁÓW 1. Kad sesj powtórz 5 razy. Skrzyuj rce przed sob. Nastpnie wykonaj skrt tułowiem w lewo i prawo. KOCZYNY DOLNE 1. Uno si na palcach stóp, a nastpnie opadaj delikatnie na pity. Powtórz to dwadziecia razy. 2. Siedzc zginaj biodra, maszerujc w miejscu powtórz to wiczenie pi razy dla kadej nogi. 3. Siedzc prostuj nog w kolanie z rkoma opartymi na udzie powtórz to pi razy dla kadej nogi. SPACER Zapewnienie sobie w cigu dnia czasu na spacer jest niezmiernie wane dla Twojego procesu rehabilitacji. Dziki niemu dozujc odpowiednio wysiłek pozwalasz zwikszy efektywno pracy swego serca po znacznym obcieniu jakim była dla niego operacja. Umoliwi Ci on równie stopniowy powrót do bardziej aktywnego trybu ycia oraz własne obserwacje tego procesu. W celu osignicia jak najlepszych wyników tych wicze, jeli jest to moliwe, powiniene spacerowa bez zatrzymywania si (nawet na krótki odpoczynek) zanim nie przejdziesz zamierzonego dystansu. Powiniene spacerowa raczej po płaskim terenie. Moesz skorzysta z pobliskiego boiska szkolnego. Podczas niesprzyjajcej pogody

9 9 ostatecznie moesz równie spacerowa po domu. W pierwszym tygodniu pobytu w domu powiniene przechodzi około metrów dwa razy dziennie. W cigu drugiego tygodnia stopniowo zwikszaj dystans tak, aby pod jego koniec wynosił on około 800 metrów dwa razy dziennie. Dzie Przebyty dystans Czas Uwagi Temperatura Masa ciała

10 10 BLIZNY PO CICIACH CHIRURGICZNYCH - Codziennie bierz prysznic lub kpiel unikajc zimnej lub bardzo gorcej wody (jeli rany s całkowicie zagojone). Na pocztku jeli czujesz si słabo zadbaj o to, aby w pobliu kto był. - Delikatnie obmywaj blizny letni wod z mydłem (nie mocz ich zbyt długo). Delikatnie wytrzyj je do sucha. - Jeli otrzymałe takie zalecenie, po kpieli i osuszeniu przemyj je spirytusem. - Nigdy nie uywaj lotionów, kremów lub maci (równie antybiotykowych) na wiee blizny. Po całkowitym ich wygojeniu w celu zapobiegniciu wytworzeniu si bliznowca moesz stosowa takie maci. O recept popro swojego lekarza. - Kadego dnia obejrzyj miejsca po ciciach. Niewielki obrzk, zaczerwienienie, ból bd zdrtwienie w tych miejscach nie powinny Ci niepokoi do okresu około dwóch miesicy - jest to czas potrzebny do całkowitego zakoczenia procesu gojenia. Skontaktuj si z kardiochirurgiem, gdy w miejscach po ciciach pojawi si wyciek, intensywne zaczerwienienie, obrzk lub znaczny ból. - Obrzk na nodze / nogach z których pobrano ył jest rzecz normaln. Powinien on znikn z biegiem czasu. Aby zmniejszy obrzk na nogach powiniene : - bandaowa nog/nogi z wyczuciem bandaem elastycznym (od palców do poziomu powyej cicia) lub nosi poczochy uciskowe przez okres szeciu miesicy po zabiegu. - cile stosowa si do zalece dotyczcych spacerów. - Stara si, gdy nie jeste w ruchu trzyma uniesione nogi. Jeli znajdziesz si w pozycji lecej unie (połó na czym) nogi tak, aby znalazły si na wysokoci powyej serca. Staraj si aby były one równoczenie nieco ugite w kolanach.

11 11 ODPOWIEDZI NA NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA PYTANIE : Kiedy mog zacz spa na boku. ODPOWIED : Kiedykolwiek bdzie to dla Ciebie wygodne. PYTANIE : Mam trudnoci ze spaniem, czy jest to normalne? ODPOWIED : Tak, stopniowo minie to z czasem. PYTANIE : Jakie obuwie jest najlepsze? ODPOWIED : Wytrzymałe i wygodne, na niskich obcasach. Staraj si uywa tylko lunych, bawełnianych skarpetek. LEKI Aby odniósł pełne korzyci z przebytej operacji niezmiernie wane jest aby zalecone Ci leki przyjmował cile wg wskaza, o stałych porach dnia. Rozpocznij regularne przyjmowanie leków od dnia powrotu do domu. Zwracaj uwag na zalecone dawki. Jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci zadzwo do Oddziału Kardiochirurgii (cał dob). Nie bój si zapyta o swoje wtpliwoci. NIGDY samodzielnie nie zmieniaj i nie odstawiaj przyjmowanych leków bez wczeniejszego skonsultowania si ze swoim lekarzem. NIGDY nie zmieniaj samodzielnie dawek leków. NIGDY nie przyjmuj leku dłuej ni zalecił Ci to Twój lekarz. Musisz przyjmowa nastpujce leki: LEK DAWKA CEL PRZYJMOWANIA SPOSÓB PRZYJMOWANIA

12 12 UWAGA! BARDZO WANE Jeli przebyłe operacj, po której przyjmujesz doustne antykoagulanty acenokumarol (Syncumar, Sintrom) musisz regularnie kontrolowa wskanik INR (bd czas protrombinowy) według nastpujcego schematu: - Przez pierwszy tydzie po wypisie co dwa dni, przez nastpne trzy tygodnie dwa razy w tygodniu, przez nastpne dwa miesice co dziesi dni. Nastpnie raz na miesic. Leki te w wikszoci przypadków bdziesz musiał przyjmowa do koca ycia zabiegi wszczepienia sztucznych zastawek serca (MVR, AVR) oraz w przypadku utrwalonego migotania przedsionków. Bdzie to konieczne zawsze wtedy, gdy uyto sztucznego materiału wewntrz serca ubytki w przegrodzie midzykomorowej (VSD), midzyprzedsionkowej (ASD), ttniaki aorty (operacja metod Bentalla). Tylko w niektórych przypadkach (VSD, ASD), gdy uyto materiału własnego pacjenta (osierdzia), doustne antykoagulanty naley przyjmowa przez okres trzech miesicy po zabiegu. Opuszczajc Oddział, jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci w tej sprawie zapytaj o nie swego lekarza prowadzcego i cile zastosuj si do jego zalece. - Leki o których mowa zapobiegaj bardzo gronym powikłaniom, jakimi s zatory mogce doprowadzi do cikiego kalectwa a nawet mierci! Z drugiej jednak strony nieodpowiednie ich przyjmowanie (w zbyt duych dawkach) moe wywoła równie grone komplikacje trudne do opanowania krwawienia, krwotoki wewntrzne a w rezultacie zgon. Tak wic cisłe przestrzeganie zalece lekarza dotyczcych sposobu dawkowania oraz czstoci wykonywania kontrolnych bada wskanika INR s niezmiernie wane. - Naley równie pamita, i w przypadku planowanych ekstrakcji zbów, operacji, itp. naley przedtem skontaktowa si ze swoim lekarzem w celu optymalizacji wskanika INR na czas zabiegu. Przyjmujc doustne antykoagulanty powiniene równie unika sytuacji predysponujcych do urazów bd skalecze (pewne prace domowe, czynnoci zawodowe). - Zakładajc, e tylko pacjent w pełni wiadomy wszystkich aspektów swojej choroby moe w odpowiedni sposób zadba o stan swojego zdrowia przedstawiamy poniej zakres wartoci wskanika INR po rónych zabiegach kardiochirurgicznych. - MVR (wymiana zastawki mitralnej) 2,5-3,5 - AVR (wymiana zastawki aortalnej) przez pierwsze 3 miesice 2,5-3,5 potem 2,0-3,0 - MVR+AVR (+TVP) (wymiana zastawki mitralnej, aortalnej (oraz plastyka zastawki trójdzielnej)) 2,5-3,5 - MVR+TVP 2,5-3,5 - ASD (zamknicie otworu w przegrodzie midzyprzedsionkowej) 2,0 przez 3 miesice - VSD (zamknicie otworu w przegrodzie midzykomorowej) 2,0 przez 3 miesice - Operacja met. Bentalla przez pierwsze 3 miesice 2,5-3,5 potem 2,0-3,0

13 13 - FA cont. (utrwalone migotanie przedsionków) do decyzji lekarza w zalenoci od wieku i chorób współistniejcych 2,0-2,5 - W przypadku współistnienia utrwalonego migotania przedsionków naley utrzymywa INR w górnym zakresie normy. W kadym przypadku po operacji zastawkowej powiniene na stałe przyjmowa równie preparaty kwasu acetylosalicylowego. - Pamitaj, e w cigu pierwszych kilku dni po wypisie ze szpitala powiniene sam (bd kto z twoich bliskich) poinformowa Twojego lekarza rodzinnego o koniecznoci przyjmowania przez Ciebie doustnych antykoagulantów oraz oznaczaniu wskanika INR. W celu ułatwienia ustalania dawek tych leków po operacji otrzymałe Ksieczk Syncumarow, któr musisz pokaza swojemu lekarzowi rodzinnemu i w której w dalszym cigu powiniene odnotowywa dawki leku oraz wartoci INR. Zadbaj o skopiowanie jej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. - Jeli przeszedłe operacj pomostowania ttnic wiecowych (CABG) i: przeszedłe zawał minia sercowego i/lub masz obnion frakcj wyrzutow lewej komory i/lub masz nadcinienie ttnicze powiniene przyjmowa inhibitory enzymu konwertujcego angiotensyn II. W badaniach klinicznych wykazano, e Cilazapril charakteryzuje si najmniejszym odsetkiem wystpowania kaszlu, jako moliwego objawu ubocznego przy stosowaniu tej grupy leków. - Po operacji pomostowania ttnic wiecowych (CABG), (jeli lekarz nie stwierdzi przeciwskaza) równie powiniene przyjmowa B-blokery, np.: metoprolol, atenolol bisoprolol, betaxolol. W przypadku niewydolnoci serca szczególnie wskazane s (udokumentowana skuteczno) - carvedilol, metoprolol i bisoprolol. - Jeli przeszedłe operacj pomostowania ttnic wiecowych (CABG) z zastosowaniem ttnicy promieniowej, przez minimum co najmniej rok powiniene przyjmowa doustne preparaty diltiazemu w dawce 3x60 mg jeli pozwala na to cinienie ttnicze (nie jest zbyt niskie). Jeli po zayciu leku warto cinienia istotnie spada, mona zmniejszy dawk do 3x 30 mg. Moesz równie korzysta z preparatów o przedłuonym działaniu. - Równie wtedy gdy miałe wykonan rewaskularyzacj minia sercowego tylko z zastosowaniem ttnicy piersiowej wewntrznej powiniene przyjmowa wyej wymieniony lek przez okres pół roku (w dawce 3x 30 mg). Jest to niezbdne w celu zapobieenia mogcym wystpi bardzo gronym dla ycia powikłaniom. - Niezmiernie istotnymi lekami stosowanymi po zabiegach pomostowania ttnic wiecowych s leki obniajce poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi (dwóch niezmiernie wanych czynników biorcych udział w procesie rozwoju miadycy). Musisz mie wiadomo tego, i operacja cho znosi dolegliwoci bólowe ze strony serca i na jaki czas zapobiega zawałowi, to jednak nie leczy miadycy choroby która je powoduje. Grupa leków zwana statynami jest właciwie jedyn grup działajc w chorobie wiecowej przyczynowo czyli hamujc, bd znacznie redukujc tempo rozwoju miadycy. W przypadku izolowanego podwyszenia trójglicerydów stosuje si leki z grupy fibratów. W zwizku z powyszym, w celu optymalnego dostosowania dawek tych leków powiniene regularnie kontrolowa poziom frakcji cholesterolu oraz trójglicerydów.

14 14 - Ju od pierwszego miesica po zabiegu stosuj diet ubogocholesterolow, nie przyjmujc jednak przez ten czas statyn, ani fibratów. - Pierwsze badanie parametrów gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, LDLcholesterol, HDL-cholesterol, trójglicerydy) wykonaj miesic po zabiegu. Jeli przy wypisie otrzymałe zalecenie przyjmowania po tym czasie okrelonej dawki statyn, rozpocznij je przyjmowa. Jeli nie, to skontaktuj si ze swoim lekarzem w celu ustalenia ich optymalnej dawki. Nastpne badania gospodarki lipidowej oraz parametrów wydolnoci wtroby (ASPAT,ALAT) wykonaj po ok. 6-7 tygodniach. Koniecznie przywie je na wizyt kontroln do Poradni Kardiochirurgicznej (po trzech miesicach od wypisu). Kardiochirurg w razie potrzeby skoryguje wtedy dawki. - Jeli przebyłe inn operacj ni pomostowanie ttnic wiecowych, ale masz podwyszony poziom lipidów w surowicy krwi powysze zalecenia dotycz równie Ciebie. - Istnieje jeszcze jeden wany lek - kwas acetylosalicylowy aspiryna. Bdziesz musiał j przyjmowa na stałe! Najkorzystniejsze s dojelitowe preparaty kwasu acetylosalicylowego, niedranice błony luzowej ołdka. W przypadku gdy jeste uczulony na aspiryn powiniene zamiast niej stosowa tiklopidyn. Lek ten musi by bezwzgldnie stosowany u pacjentów którzy mieli wykonan endarterektomi ttnicy wiecowej (2x1 tabl. przez okres trzech miesicy). - Jeli przebyłe operacj wymiany zastawki serca, lub jakkolwiek inn operacj na sercu z wszczepieniem materiału obcego (ASD, VSD) przez okres pół roku po wypisie bdziesz musiał otrzymywa antybiotyk w zastrzykach dominiowych co trzy tygodnie, po wczeniejszym wykonaniu próby uczuleniowej. Jest to swoista profilaktyka bakteryjnego zakaenia wsierdzia. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem rodzinnym. - Jeli w przeszłoci chorowałe na grulic przez okres 3 miesicy po zabiegu powiniene przyjmowa lek przeciwgruliczy. - Powysze zalecenia s niezmiernie istotne dla uzyskania podanych efektów operacji. GENERALNE ZALECENIA - Poinformuj swego dentyst o tym, e przebyłe operacj kardiochirurgiczn szczególnie jeli była to operacja zastawkowa. Umoliwi mu to zastosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii przed planowanymi zabiegami w obrbie jamy ustnej. Do codziennej toalety jamy ustnej uywaj delikatnej szczoteczki do zbów. - Codziennie rano przez dwa tygodnie po wypisie wa si i odnotowuj to w informatorze. - Stosuj urozmaicon diet unikniesz w ten sposób uciliwych zapar. Jeli mimo to wystpi, stosuj łagodnie przeczyszczajce preparaty ziołowe, bd w ostatecznoci leki na obstrukcj. Unikaj forsownego napinania si podczas wyprónie. - Minimum przez pierwszy tydzie (najlepiej trzy tygodnie po wypisie) unikaj przebywania w wikszych skupiskach ludzi (kina, kawiarnie, itp.) oraz przyjmowania wikszej liczby

15 15 goci. Twoja odporno jest w tym czasie jeszcze upoledzona, łatwo wic moesz si przezibi, bd zainfekowa. - Przez okres czterech tygodni kontynuuj wiczenia oddechowe (butelka, bd spirometr z kulkami). POWIADOM LEKARZA GDY: - Dwukrotnie z rzdu odnotujesz wzrost temperatury ciała powyej 37,5 C. Jeli wystpiły dreszcze z obfitymi potami (równie kiedy nie towarzyszył temu wzrost temperatury), lub gdy nagle poczułe si bardzo le. - Masa Twojego ciała wzrosła o ponad 1,5 kg lub spadła o tyle samo w przecigu jednego tygodnia. - Zauwaysz znaczne zaczerwienienie lub wyciek z ran na klatce piersiowej lub koczynach. - Wystpi nudnoci, wymioty lub słaby apetyt, a właciwie całkowita niech do jedzenia utrzymujca si przez dłuszy czas. YCIE EMOCJONALNE - Od czasu do czasu moesz poczu si zniechcony, załamany a nawet popa w depresj. Moe to wystpi zarówno w trakcie Twojego pobytu w szpitalu, jak równie po powrocie do domu. Nie jest to nic niezwykłego. Depresja zazwyczaj zbiega si z Twoim gorszym samopoczuciem fizycznym i mija gdy Twoja kondycja poprawia si gdy na powrót stajesz si coraz bardziej niezalen od innych osob. Jeli depresja trwa dłuszy czas, lub nasila si pomimo coraz to lepszej rehabilitacji fizycznej koniecznie skontaktuj si ze swoim lekarzem. - Masz prawo odczuwa frustracj z powodu wolnego tempa Twego powrotu do pełni sił, lub czu si nie usatysfakcjonowanym z powodu Twoich aktualnych moliwoci fizycznych. Tak wic jeli czasem bdziesz zły na siebie bd na Twoj rodzin, okazujc jej to w zdecydowany sposób, bdzie to z pewnoci wynik tej frustracji. Generalnie odczucia te mijaj z czasem. Jeli jednak w Twoim przypadku tak si nie stanie zawiadom o tym swojego lekarza. - Twoja rodzina z pewnoci nie zawsze bdzie wiedzie jak ma postpowa aby pomóc Ci jak najlepiej w procesie powrotu do zdrowia. Wspólne zapoznanie si z treci niniejszego przewodnika, wzajemna dyskusja oraz wyjanienie sobie wtpliwoci mae okaza si bardzo pomocne w uzmysłowieniu członkom rodziny co powiniene robi, a czego nie, oraz w jaki sposób mog Ci Oni pomóc.

16 16 DIETA - Po zabiegu kardiochirurgicznym Twój apetyt moe si osłabi. Powiniene by na to przygotowany. Jednoczenie jest to czas Twojej wczesnej rekonwalescencji, czas kiedy potrzebujesz diety wysokokalorycznej i bogatobiałkowej, która zapewni Ci prawidłowy proces gojenia ran. Pokarmy wysokokaloryczne oraz bogatocholesterolowe (np. jajka, majonez, itp.), których powiniene był unika przed zabiegiem, teraz po operacji s tym bardziej przeciwwskazane. Moesz je spoywa jedynie okazjonalnie. Generalnych informacji o sposobie odywiania si udzielił Ci Twój lekarz prowadzcy przed wypisem z Kliniki, jednak powiniene dalej pogłbia swoj wiedz na ten temat. - Twój apetyt powinien stopniowo powraca do normy, tak e w cigu szeciu do omiu tygodni bdziesz mógł zastosowa w yciu codziennym wszystkie zalecenia dietetyczne. - Pamitaj, e naukowo udowodnione zostało, i jedynie dieta wegetariaska zapobiega / powoduje remisje chorób serca. Jednak nie znaczy to, e powiniene sta si wegetarianinem, ale powiniene w znaczcy sposób zmieni swoje nawyki ywieniowe zmniejszy w diecie ilo spoywanych produktów pochodzenia zwierzcego zastpujc je warzywami i owocami. Zmniejszysz w ten sposób ryzyko dalszego rozwoju choroby wiecowej. - Duo napisane zostało o zalenoci pomidzy rodzajem spoywanych przez nas pokarmów a stanem wydolnoci minia sercowego oraz układu krenia jako całoci. Powinno si tu zwróci szczególn uwag na nastpujce składniki naszej diety: sód, cholesterol, nasycone kwasy tłuszczowe oraz nadmiern ilo spoywanych kalorii. Sód - Głównym ródłem sodu w diecie jest sól kuchenna. Leki moczopdne oraz dieta niskosodowa (ubogosolna) współdziałaj w zmniejszeniu zawartoci sodu i nadmiernie gromadzcej si w ustroju wody przyczyniajc si w ten sposób do redukcji podwyszonego cinienia ttniczego krwi. Cholesterol - Hiperlipidemia (nadmiar tłuszczów we krwi) moe doprowadzi z czasem do odkładania si cholesterolu wewntrz naczynia krwiononego pod postaci blaszki miadycowej. Narastanie blaszki w wietle naczynia nazywamy miadyc. Zaburza ona prawidłowy przepływ krwi, doprowadzajc w kocowym efekcie (wspólnie z innymi czynnikami) do całkowitego zamknicia si naczynia i powstania zawału. Dwoma głównymi czynnikami rozwoju miadycy s cholesterol i trójglicerydy. Wane: - Tylko wtedy bdziesz miał pewno, e ubogotłuszczowa dieta i leki obniajce poziom lipidów w surowicy s skuteczne jeli poziom frakcji LDL-cholesterolu wynosi bdzie mniej ni 100 mg/dl!

17 17 Czego nie je? - Masła zamie je na masło rolinne bd margaryn - Smalcu zamiast niego uywaj olej rolinny (np. rzepakowy) - mietany zamiast niej w kuchni stosuj odtłuszczone kefiry - Tłustego mleka pij jedynie mleko z zawartoci tłuszczu maks. do 0,5 % - Wieprzowiny (w szczególnoci tłustej, a przede wszystkim boczku, słoniny!) - Serów topionych - Tłustych serów ółtych zamiast nich spoywaj chude sery białe - Jajek (równie majonezu) - Co mona je? - Duo warzyw i owoców - Ryby morskie - Chude misa- cielcin, drób (bez skórki!), chud wołowin - Odtłuszczone bd niskotłuszczowe produkty mleczne - Pamitaj, e chodzi tu przede wszystkim o regularne stosowanie takiej diety, bo tylko w ten sposób moesz oczekiwa podanych efektów. Oczywicie od czasu do czasu moesz pozwoli sobie na niewielki wyjtek od reguły, jednak nie moe si on powtarza zbyt czsto. Kalorie - Nadwaga jest wynikiem zbyt duej poday kalorii dostarczanych wraz z poywieniem, w stosunku do potrzeb ustroju niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania w danym momencie. Nadmierna nadwaga moe doprowadzi do nadcinienia, hiperlipidemii lub/i cukrzycy trzech czynników ryzyka choroby wiecowej.

18 18 CZYNNIKI RYZYKA - Dokładne zapoznanie si z czynnikami ryzyka choroby wiecowej oraz poznanie ich znaczenia w procesie rozwoju miadycy umoliwi Ci łatwiejsze wyeliminowanie ich z ycia codziennego. PODWYSZONE CINIENIE KRWI - Powoduje ono zwikszenie oporu naczy krwiononych prowadzc do spadku przepływu przez nie krwi. Misie sercowy musi wykona wiksz prac tłoczc krew na obwód. Doprowadzi to moe do jego przerostu spowodowanego wikszym wysiłkiem serca w celu dostarczenia krwi do wszystkich czci organizmu. W celu prawidłowej kontroli cinienia ttniczego stosuje si róne grupy leków. Udowodniono, e inhibitory konwertazy chinapryl (Accupro) zmniejsza ryzyko wystpienia kolejnego incydentu niedokrwiennego u pacjentów po pomostowaniu ttnic wiecowych. WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU LUB / I TRÓJGLICERYDÓW - Powoduje odkładanie złogów cholesterolowych wewntrz wiatła naczy krwiononych doprowadzajc z czasem do ich zwania. Redukujc w codziennej diecie ilo spoywanych tłuszczów pochodzenia zwierzcego, na bieco kontrolujc mas ciała oraz stosujc w razie koniecznoci leki przeciwcholesterolowe (statyny) moesz w istotny sposób zredukowa poziom cholesterolu we krwi. OTYŁO - Powoduje dodatkowe obcienie dla Twojego serca, zmuszajc je do zbdnego wysiłku tłoczenie krwi przez niepotrzebny dla organizmu nadmiar tkanki tłuszczowej. Jeli masz nadwag skonsultuj si ze swoim lekarzem odnonie zastosowania diety odchudzajcej. CUKRZYCA - Powoduje wzrost ryzyka wystpienia, bd nasilenia si istniejcej ju choroby wiecowej. Osoby chore na cukrzyc przewanie zapadaj na chorob wiecow w młodszym wieku. Jeli chorujesz na cukrzyc cile przestrzegaj diety, regularnie przyjmuj leki przeciwcukrzycowe (doustne lub insulin) oraz prowad regularny tryb ycia. PALENIE TYTONIU - Zmniejsza ilo przenoszonego przez krew tlenu. Podczas palenia papierosa wzrasta rzut i czsto pracy serca, ronie cinienie ttnicze oraz dochodzi do skurczu obwodowych naczy krwiononych. Wszystko to powoduje zmniejszenie iloci dostarczanego do serca tlenu. Poza tym przewlekły nikotynizm zaburza wzajemne relacje pomidzy ochronn (HDL) a miadycorodn frakcj cholesterolu (LDL) na korzy tej ostatniej. Wszystko to razem przyspiesza proces rozwoju miadycy.

19 19 WANE - Rzucajc palenie po operacji zaoszczdzisz pienidze które wystarcz ci z pewnoci na zakup do drogich leków przeciwcholesterolowych (statyn) tak wic zyskasz podwójnie! ZBYT MAŁA AKTYWNO FIZYCZNA - Przyczynia si do rozwoju chorób serca. Codzienna, regularna aktywno fizyczna sprzyja rozwojowi krenia obocznego w miniu sercowym małe naczynia krwionone staj si bardziej przepustowe, dochodzi do powstawania nowych drobnych ttniczek i ył. STRES - Podczas sytuacji stresowych dochodzi w organizmie do uwalniania si do krwi amin katecholowych, które powoduj min. przyspieszenie czynnoci serca oraz wzrost oporów naczyniowych na obwodzie doprowadzajc do zwikszenia obcienia serca i spadku iloci dostarczanego do niego tlenu. ALKOHOL - Alkohol jest jednym z czynników powodujcych rozwój chorób serca. Naduywanie alkoholu po operacji, głownie wysokoprocentowego, ale równie piwa, wywiera bardzo niekorzystny wpływ na Twoje serce po operacji. Jednak nie oznacza to, e powiniene sta si zupełnym abstynentem. Moesz pozwoli sobie na spoywanie w niewielkich ilociach czerwonego wytrawnego wina (istniej pogldy, e regularne spoywanie go w niewielkich ilociach korzystnie wpływa na układ sercowonaczyniowy). Jednak przez okres pół roku po zabiegu nie powiniene w ogóle pi alkoholu. Jeli chodzi o trunki wysokoprocentowe, to pozwoli sobie moesz po tym czasie na spoycie co najwyej 100 ml, nie czciej jak raz na miesic. Czynniki ryzyka zwikszaj moliwo rozwoju chorób serca, jak równie ich progresj. Eliminujc je moesz w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko zarówno dalszego rozwoju choroby wiecowej jak i innych chorób serca. Naley tu równie wspomnie o predyspozycjach genetycznych. Jeli w twojej najbliszej rodzinie kto chorował na chorob wiecow tym bardziej powiniene zadba o maksymalne wyeliminowane ich ze swego ycia. JAK ZREDUKOWA CZYNNIKI RYZYKA? - Rzu palenie - Regularnie przyjmuj leki przepisane Ci przez lekarza szczególnie przeciwnadcinieniowe. - Zastosuj diet ubogocholesterolow. Jeli jest to konieczne zredukuj mas ciała. Zwró si w tej sprawie o pomoc do swojego lekarza.

20 20 - W przypadku cukrzycy cile przestrzegaj diety cukrzycowej, regularnie przyjmuj leki, prowad higieniczny tryb ycia. - Zadbaj o aktywny tryb ycia (na miar Twojej wydolnoci fizycznej). Stosuj si do zawartych w tym przewodniku wskazówek dotyczcych programu wicze fizycznych. Moesz równie zwróci si do swego lekarza z prob o skierowanie Ci do sanatorium o profilu kardiologicznym. - Zawsze staraj si zachowa zimn krew w sytuacjach stresowych. Naucz si walczy ze stresem. - Poszerz swoj wiedz na temat czynników ryzyka oraz metod ich eliminacji z codziennego ycia. STRES W TWOIM YCIU - Stres jest jednym ze sprawców rozwoju chorób układu krenia. Nie ma oczywicie prostej odpowiedzi na pytanie jak z nim walczy. Nie chodzi tu o całkowite wyeliminowanie go z Twojego ycia. W odpowiednich proporcjach jest on bowiem czynnikiem stymulujcym, pozytywnym, tym, co pozwala nam normalnie funkcjonowa w społeczestwie. Kady człowiek w nieco inny sposób zachowuje si w sytuacjach stresogennych. To, co dla jednego jest problemem niemal nie do rozwizania, dla drugiego jest błahostk. Równie kady w nieco odmienny sposób okazuje swoje emocje. Jeden zamyka si w sobie bezskutecznie drc jaki problem, inny bardziej uzewntrznia swoje emocje np. poprzez agresj. - Na pocztku powiniene dobrze pozna swoje reakcje i odczucia towarzyszce stresowi. Drugim krokiem jest okrelenie tych obszarów ycia, które s dla Ciebie najbardziej stresogenne. Praca, finanse, rodzina, kontakty midzyludzkie, nagłe zmiany, ale i równie w mniejszym stopniu pozytywne zdarzenia takie jak np. wesele, czy wakacje mog indukowa stres. Tak na przykład w pracy przepracowanie, zbyt dua odpowiedzialno lub konflikty ze współpracownikami w dłuszej perspektywie mog wpdzi Ci w stres. - Jeli ju okreliłe najczstsze przyczyny Twojego stresu moesz zacz zastanawia si jak zmieni swoje codzienne ycie. By moe konieczna okae si zmiana pewnych priorytetów, bd zmniejszenie tempa Twego ycia. Pomocna w tym bdzie chwila relaksu i odprenia pozwalajca Ci zaczerpn głbszy oddech oraz dokona przemyle. - Jeli jednak mimo to znajdziesz si w sytuacji gdy poczujesz `sucho w gardle` (wzrost czstoci pracy serca, wzmoone napicie miniowe, wzmoon potliwo itp.) z pewnoci powinny przynie Ci ulg techniki relaksacyjne. - Poniej przedstawiamy jedn z nich. Moesz równie skorzysta z wielu innych. WICZENIA RELAKSUJCE - Istota rzeczy polega tu na napinaniu a nastpnie rozlunianiu wszystkich grup miniowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na odczuwanie rónicy pomidzy tymi dwoma stanami. Napnij kady misie na okres piciu sekund a nastpnie

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE...

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... Sylwia Prusakiewicz Sylwia Prusakiewicz www.easyvoice.pl & www.robotkireczne.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby W ostrej chorobie potrzeba 5-10 pełnych,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo