Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych"

Transkrypt

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach Powstanie spółki akcyjnej Relpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001: Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/ Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie.

4 Przewaga konkurencyjna nasze mocne strony Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Dostosowanie się do wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

7 Struktura zatrudnienia w GK Relpol na

8 Spółki zależne handlowe w GK Relpol RELPOLM Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Dynamika sprzedaży Relpol S.A. w mln euro Rok Przychody w mln Euro , , , , , , , , , , , , , ,65 mln euro Przychody ze sprzedaży Relpol S.A. w mln euro 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Przychody 13,16 19,17 18,78 16,67 20,53 20,66 20,8 21,81 20,37 19,54 13,21 17,72 21,93 22,65

10 Sprzedaż i usługi i Relpol S.A. Polska 38,4% 12,8% Europa Wschodnia Europa 43,8% 1,3% 0,4% 3,3% Ameryka Północna i Południowa Afryka Azja Dynamika sprzedaży w latach Polska 52% Europa 54% Azja 55% Europa Wschodnia 127%

11 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczne przekaźniki interfejsowe przekaźniki czasowe i nadzorcze cyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

12 Aktualna oferta Przekaźniki przemysłowe 36,2% Przekaźniki miniaturowe 30,6% Przekaźniki elektromagnetyczne 66,8% Inne 1,2% Styczniki, wyłączniki silnikowe 1,7% Gniazda wtykowe i akcesoria 10,8% Przekaźniki czasowe i nadzorcze 5,6% Cyfrowe zabezpieczenia 5,3% Przekaźniki interfejsowe 5,2% Przekaźniki programowalne NEED 3,4%

13 Rozwój firmy Wzrost sprzedaży Wzrost marży Produkty NASZE PLANY Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Związki partnerskie. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

14 Skonsolidowane dane finansowe za 2012 r. Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie za 2012 r.

15 Wybrane dane finansowe za 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł w tys. zł % Za cztery kwartały okres od do Za cztery kwartały okres od do Zmiana I - XII 2012/ I - XII 2011 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,29 % Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,22 % Zysk (strata) brutto ,35 % Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,43 % SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Aktywa razem ,00 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,04 % Zobowiązania długoterminowe ,15 % Zobowiązania krótkoterminowe ,57 % Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,58 % Kapitał zakładowy ,00 %

16 Skonsolidowany rachunek zysków i strat od do trzy kwartały (rok bieżący) od do trzy kwartały (rok ubiegły) dynamika Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,29 % Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,54 % Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,82 % Koszty sprzedaży ,72 % Koszty ogólnego zarządu ,71 % Zysk (strata) ze sprzedaży ,85 % Pozostałe przychody operacyjne ,10 % Pozostałe koszty operacyjne ,58 % Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,22 % Przychody finansowe ,77 % Koszty finansowe ,00 % Zysk (strata) brutto ,8% Podatki ,66 % Pozostałe zmniejszenia zysku 0 0 Zysk (strata) netto ,98 % (Zyski) straty udziałowców mniejszościowych ,96 % Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ,43 %

17 Struktura sprzedaży GK I - XII 2012 w tys. zł I XII 2011 w tys. zł Polska ,73 % ,84 % Eksport, w tym: ,27 % ,16 % Rynki wschodnie ,30 % ,09 % Niemcy ,96 % ,08 % Francja ,30 % ,24 % Wielka Brytania ,12 % ,96 % Włochy ,98 % ,43 % Pozostałe kraje ,61 % ,36 % Ogółem , ,00 Wzrost sprzedaży krajowej o 9,8%. Wzrost sprzedaży do Wielkiej Brytanii o 20,0 % Wzrost sprzedaży do Francji o 5,4 %. Wzrost sprzedaży do Niemiec o 7,6%. Spadek sprzedaży do Włoch o 15,8 % z powodu wycofania się jednego z partnerów w działalności w branży przekaźników.

18 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży

19 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, wzrost popytu i dostosowanie mocy produkcyjnych, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, rozwój odnawialnych źródeł energii. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, finalizacja zmian w strukturze grupy kapitałowej, rozwój i wykorzystanie kwalifikacji pracowników,

20 Cena miedzi w USD/t w okresie od do r. W procesie produkcji wykorzystywane są między innymi detale metalowe z zawartością miedzi, srebra, złota oraz detale z tworzyw sztucznych. Dlatego też istotny wpływ na poziom wyniku brutto na sprzedaży i poziom marż mają ceny surowców i materiałów, szczególnie tych z zawartością miedzi, srebra i złota. Ceny surowców ustalane są na giełdzie w Londynie i spółka nie ma na nie wpływu. Ceny wszystkich podstawowych surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Relpolu przez trzy kwartały 2011 r. utrzymywały się wysokim poziomie. W ostatnim kwartale 2011 r. nastąpił wyraźny spadek ceny. W 2012 r. ceny miedzi były korzystniejsze niż w roku 2011.

21 Kurs euro w okresie od do r. Wartość najwyższa to 4,5642 zł ( ) Wartość najniższa to 3,8403 zł ( ) W sytuacji, gdy ponad 60% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu poziom i wahania kursów walut mają istotne znaczenie. Rosnące kursy walut zwiększają wpływy ze sprzedaży. Średni kurs euro w okresie od I do XII 2012 r. wyniósł 4,1736 zł i był o 0,8 % wyższy odśredniego kursu euro za okres od I XII 2011 r. (4,1401 zł). Wysokość kursów walut ma również wpływ na koszty materiałów kupowanych do produkcji. Zdecydowana większość podstawowych materiałów pochodzi z importu. Rosnące kursy walut z jednej strony zwiększają przychody ze sprzedaży ale z drugiej strony zwiększają koszty produkcji i zmniejszają marżę. Wydatki walutowe pokrywane są wpływami walut z eksportu.

22 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) ,45 % Rzeczowe aktywa trwałe ,86 % Nieruchomości inwestycyjne 0 0 Wartości niematerialne ,51 % Aktywa finansowe ,98 % Należności długoterminowe ,0 % Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,48 % Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,21 % Zapasy ,18 % Należności z tytułu dostaw i usług ,96 % Należności pozostałe ,95 % Inwestycje krótkoterminowe ,89 % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,68 % Rozliczenia międzyokresowe ,79 % Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem ,12 % SUMA AKTYWÓW ,00 %

23 PASYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej ,58 % Kapitał podstawowy ,00% Kapitał zapasowy ,93 % Kapitał z aktualizacji wyceny ,17 % Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zysk/strata z lat ubiegłych ,86 % Wynik roku bieżącego ,43 % Kapitały mniejszości ,74 % Rezerwy na zobowiązania ,79 % Rezerwy na odroczony podatek ,62 % Rezerwy na świadczenia pracownicze ,76 % Pozostałe rezerwy na zobowiązania ,63 % Zobowiązania długoterminowe ,15 % Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu ,19 % Zobowiązania krótkoterminowe ,57 % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,29 % Zobowiązania z tytułu leasingu ,00 % Pozostałe zobowiązania ,25 % Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,30 % SUMA PASYWÓW ,00 %

24 Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I- XII 2012 I -XII 2011 Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 3,19 2,77 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,65 1,50 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie Wskaźniki płynności poprawiły się w stosunku do r. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I - XII 2012 I - XII 2011 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 26,4% 24,4% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100% 11,1% 10,0% Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/ sprzedaż *100% 7,9% 6,1% ROE ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 14,2% 12,2% 9,8% 8,4% Rentowność brutto sprzedaży jest o 2 punkty procentowe wyższa niż na r., co wynika z wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży i ograniczenia kosztów. Rentowność sprzedaży netto poprawiła się o 1,8 punktów procentowych. Wzrosły wskaźniki ROA i ROE odpowiednio o 2 i 1,4 punktów procentowych.

25 Podsumowanie za okres od I do XII 2012 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 3,3% w stosunku do 2011 r. Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 13,2 % w stosunku do 2011 r., Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 33,4 % w stosunku do 2011 r., Wzrost skonsolidowanej marży brutto na sprzedaży z 24,4 do 2011 r. Wzrost stanu środków pieniężnych o 69,7%, w stosunku do 2011 r., Wzrost ROE o 2 punkty procentowe, z 12,2% do 14,2%, Wzrost ROA o 1,4 punktu procentowego, z 8,4% do 9,8%, Ograniczenie kosztów produkcji, poprzez zmiany organizacyjne, standaryzację materiałów, przeniesienie produkcji z Litwy na Ukrainę. Wzrost sumy bilansowej o 15% i kapitałów własnych o 11,6% Dające się odczuć spowolnienie w branży. Ograniczenie popytu, w związku z wysokimi stanami magazynowymi.

26 Podsumowanie za okres od I do XII 2012 r. Dane jednostkowe Relpol S.A. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,1% w stosunku do 2011 r., Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 81,2% w stosunku do 2011 r., Wzrost zysku netto o 67,7 % w stosunku do 2011 r., Wypłacenie akcjonariuszom 30,4% zysku netto za 2011 rok w postaci dywidendy. Wzrost marży brutto na sprzedaży z 24,2% do 28,1%, w stosunku do 2011 r. Wzrost stanu środków pieniężnych o 106,4%, w stosunku do r., Wzrost ROE o 5,5 punktów procentowych, z 12,1% do 17,6%, Wzrost ROA o 4,1 punkty procentowe, z 8,7% do 12,8%, Ograniczenie kosztów produkcji, poprzez zmiany organizacyjne, standaryzację materiałów, renegocjacje warunków umów. Wzrost sumy bilansowej o 14,5% a kapitałów własnych o 15,6%.

27 Akcjonariat

28 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH Siedziba Relpol S.A. - Żary Dokąd zmierzamy NASZA MISJA Naszą misją jest, aby nasi Klienci mówiąc o polskiej elektrotechnice kojarzyli ją z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Relpol Spółka

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki POLTRONIC Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 1. Informacje ogólne Podstawowe dane Nazwa firmy: POLTRONIC S.A. Forma prawna: Spółka akcyjna Kapitał zakładowy: 3.000.000 złotych Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Wieluń, dnia 29.04.2011 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2010 rok

Wyniki finansowe za 2010 rok Wyniki finansowe za 2010 rok Makarony Polskie S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Informacja o spółce i rynkach sprzedaży 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA ROK 2012 Marzec 2013 WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A.... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH

Bardziej szczegółowo