DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania Marzec 2014 CM-BL-PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.8.4. Marzec 2014 CM-BL-PL-140313"

Transkrypt

1 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Wersja oprogramowania Marzec 2014 CM-BL-PL

2 Copyright 2014 DOMIQ Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marzec DOMIQ oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi DOMIQ Sp. z o.o. LCN jest zastrzeżony znakiem towarowym Issendorff KG. SATEL jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATEL Sp. z o.o. iphone, ipod Touch i ipad są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. Dokumentacja opisuje produkty i oprogramowanie DOMIQ w najnowszej wersji dostępnej w chwili opublikowania niniejszej dokumentacji. W związku z ciągłym rozwojem produktów możliwe są drobne zmiany w wyglądzie i funkcjach poszczególnych ekranów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: Skype: domiq-support Aktualizacje dokumentacji są dostępne na stronach internetowych II

3 Spis treści 2.1. DOMIQ/Base DOMIQ/Serial DOMIQ/Light DOMIQ/Remote DOMIQ/Display Konfiguracja Odnajdywanie adresu IP modułu DOMIQ/Base Otwieranie konfiguratora Poziomy dostępu Dostęp dla użytkownika Dostęp administracyjny Programowanie LCN Ustawienia sieciowe Konfiguracja LCN Konfiguracja UPnP AV Konfiguracja BACnet Lokalizacja Rejestracja Remote Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote System Uaktualnienia Restart Data i czas Kopia zapasowa konfiguracji Przykładowe identyfikatory LCN.output LCN.relay Opóźnienia DELAY Składnia funkcji TIMER Składnia funkcji LOGIC Własne identyfikatory Ogólne Strona Sekcja Grupa przycisków Przycisk Kamera Kanał Przełącznik Ściemniacz Światło RGB Wartość Roleta kanałowa Status Regulator Tekst III

4 Wybór Czas LCN Ściemniacz Przycisk Wł./Wył Temperatura Roleta Wejście binarne LCN Przekaźnik LCN IDS Wejście IDS Wyjście IDS Strefa IDS Wycofane Wizualizacje Licznik Pole bitowe Okno edytora wizualizacji Część edycyjna Ekran Warstwa Okno wizualizacji Elementy aktywne wizualizacji Światło Temperatura Wł./Wył Ściemniacz Wartość Przycisk Tekst Rysunek Kamera Tworzenie własnych tematów Temat dla ściemniacza Temat dla włącznika/wyłącznika światła Interfejs Struktura Szczegóły Akcje Warunki Wzorce Parametry Przykłady implementacji Zdarzeń Struktura Szczegóły Akcje Przykłady implementacji Timerów Sieć strukturalna DOMIQ Base jako sprzęg segmentowy Zmienne sieciowe Interfejs Urządzenie Adres Mnożnik Przesunięcie Dokładność Nazwa Podgląd zmiennych BACnet IV

5 12.2. Konfiguracja urządzenia Konfiguracja zmiennej Podgląd instalacji Cała instalacja Sterowanie Adresowanie losowe Pojedynczy balast Sceny Grupy Sterowanie z LCN Statystyki pamięci Struktura plików Rysunki Ikonki Tematy Skrypty Okno podglądu Zmienne MEM VAR LCN LCN.output LCN.outputs LCN.relay LCN.relays LCN.sensor LCN.motor LCN.motors LCN.regulator LCN.value LCN.variable LCN.threshold LCN.threshold LCN.key LCN.sendkey LCN.scene LCN.scenes LCN.transponder LCN.dali LCN.locks LCN.text LCN.groups Komendy grupowe IDS IDS.input IDS.output IDS.armed IDS.entry IDS.exit IDS.alarm DMX MODBUS SER LC.SER.config LC.SER.line LC.SER.send TCP UDP V

6 16.9. Komunikacja DISPLAY.message REMOTE.message REMOTE.notify Łącza NET DALI DALI.1.evg DALI.1.group DALI.1.all UAV Identyfikatory informacyjne Identyfikatory sterujące DISPLAY DISPLAY.screen DISPLAY.switch DISPLAY.screensaver DISPLAY.sleep DISPLAY.wake DISPLAY.reload DISPLAY.calibrate DISPLAY.volume DISPLAY.brightness DISPLAY.name VI

7 Rozdział 1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje konfigurację i działanie modułu DOMIQ/Base. Czytając tę instrukcję poznasz wszystkie funkcje oferowane przez moduł DOMIQ/Base wraz z przykładami zastosowania. Konfiguracja urządzenia i implementacja standardowych funkcjonalności nie wymaga wiedzy programistycznej. Zaawansowane funkcjonalności, wykraczające poza zakres niniejszej instrukcji wymagają znajomości jezyka programowania Lua. Podstawy języka Lua wraz z przykładami jego wykorzystania zostały opisane w Instrukcji Programowania. Dopełnienie tej instrukcji stanowi ulotka instalacyjna modułu DOMIQ/Base oraz samouczki prezentujące gotowe do użycia przykłady zastosowań modułu Base i innych urządzeń DOMIQ. Samouczki można pobrać z naszej strony internetowej dział Samouczki. LEGENDA W instrukcji napotkasz kilka charakterystycznychi styli formatowania tekstu i oznaczeń: DOMIQ/Base - W ten sposób oznaczane są wszystkie produkty DOMIQ. Tylko sieć lokalna - Ten styl formatowania jest przeznaczony dla wszystkich elementów interfejsu np. nazwy zakładek, nazwy kontrolek, nazwy pól do uzupełnienia itd. oraz nazw własnych zawartych na naszej stronie internetowej. admin, 10, Tym stylem formatowania oznaczone są wszelkie treści, które ręcznie musi wpisać użytkownik C.LCN.output =on - W ten sposób reprezentowane są wszystkie wyrażenia związane z identyfikatorami (stan, zdarzenia, komendy). Tak oznaczane są przykłady. Przykład 1 Przykład 2

8

9 Rozdział 2 Produkty DOMIQ DOMIQ jest systemem integracyjnym automatyki budynkowej, który pozwala na połączenie wielu często występujących podsystemów inteligentnego budynku w jeden spójny system. Dzięki integracji możliwa jest wymiana informacji między podsystemami, co pozwala na konfigurację lepszych algorytmów sterujących oraz wykorzystanie wspólnych interfejsów użytkownika na urządzeniach mobilnych, panelach dotykowych i komputerach. Dzięki możliwości definiowania nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych i reguł czasowych system DOMIQ znacznie ułatwia proces automatyzacji budynku. Dostęp zdalny zwiększa elastyczność pracy instalatora oraz umożliwia użytkownikowi podgląd stanu budynku z dowolnego miejsca na świecie. MODBUS liczniki energii, PLC, czujniki RS-485 dowolne urządzenia RS-485 RS-232 dowolne urządzenia RS-232 MULTIROOM np. NuVo DOMIQ Intuicyjne interfejsy użytkownika Harmonogramy czasowe Zdarzenia warunkowe Dostęp zdalny SATEL Centrale z grupy Integra CCTV dowolna kamera Motion JPG DMX512 Oświetlenie LED LCN Rys 2.1: Schemat integracji podsystemów automatyki domowej z udziałem DOMIQ Najważniejsze produkty to: DOMIQ/Base: moduł sterujący, podwalający na podłączenie do instalacji LCN i sieci Internet DOMIQ/Remote: aplikacja dla iphone, ipad, ipod Touch do sterowania systemem DOMIQ/Display: panel dotykowy, dostępny w wersji stołowej oraz do montażu podtynkowego Do integracji z innymi systemami służą dodatkowe moduły: DOMIQ/Serial-2SI: integracja z centalami alarmowymi SATEL Integra DOMIQ/Serial-4DX: sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem DMX-512 DOMIQ/Serial-4MB: integracja z urządzeniami wykorzystującymi protokół MODBUS DOMIQ/Serial-2SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-232 DOMIQ/Serial-4SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-485 DOMIQ/Light: sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem standardu DALI DOMIQ/Meter: moduł liczników, który można podłączyć do liczników wody lub energii

10 2. Produkty DOMIQ 2.1. DOMIQ/Base DOMIQ/Base jest podstawowym elementem systemu DOMIQ. Jego funkcjonalność obejmuje: Wbudowany interfejs do systemu automatyki budynkowej LCN. Obsługę interfejsów użytkownika: wbudowany edytor interaktywnych wizualizacji, edytor menu aplikacji na urządzenia mobilne. Możliwość wykorzystania modułu Base jako sprzęgu do segmentów instalacji LCN. Tworzenie reguł czasowych, które znacznie ułatwią proces automatyzacji budynku. Definiowanie nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych, które pozwalają realizować bardziej złożone reguły logiczne. Wygodny interfejs konfiguracyjny Połączenia typu Base-Base, co umożliwia tworzenie rozległych struktur automatyki budynkowej w oparciu o urządzenia DOMIQ. Zdalny dostęp dla instalatorów LCN przy użyciu LCN-PRO (protokół LCN-PCHK), Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, podtrzymywany bateryjnie, z automatyczną synchronizacją czasu z atomowymi serwerami czasu przez Internet, automatyczna zmiana czas letni/zimowy. Wsparcie protokołów internetowych: IPv4, IPv6, DHCP, AutoIP, DNS, HTTP, SNTP, FTP, Telnet. 4

11 2.2. DOMIQ/Serial DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Moduły DOMIQ/Serial są produkowane w dwu wersjach różniących się interfejsem elektrycznym: RS do komunikacji na krótkie odległości między parą urządzeń RS do komunikacji na dłuższe odległości oraz komunikacji wielu urządzeń Poszczególne rodzaje modułów różnią się też oprogramowaniem, które zawsze dostosowywane jest do konkretnego protokołu komunikacyjnego. Moduły w wykonaniu RS-485 od wersji R9 posiadają zworkę, która pozwala na odłączenie wbudowanego terminatora, przez co możliwe jest jednoczesne połączenie wielu modułów (np. D-S4SG-1) lub też instalacja modułu "w środku" magistrali RS-485. Typ Opis Rodzaj Identyfikatory D-S2SI-1 Interfejs do integracji z SATEL Integra RS-232 IDS D-S4MB-1 Interfejs master MODBUS RS-485 MODBUS D-S4DX-1 Interfejs master DMX-512 RS-485 DMX D-S2SG-1 Uniwersalny interfejs RS-232 RS-232 SER D-S4SG-1 Uniwersalny interfejs RS-485 RS-485 SER Obsługa poszczególnych modułów jest wykonywana poprzez identyfikatory stanu, komend i zdarzeń, które są dedykowane dla każdego typu modułu. 5

12 2. Produkty DOMIQ 2.3. DOMIQ/Light Moduł DOMIQ/Light umożliwia sterowanie instalacjami oświetleniowymi opartymi o standard DALI. Rys 2.2: Moduł DOMIQ/Light Zgodnie ze standardem DALI, do modułu DOMIQ/Light można podłączyć maksymalnie 64 urządzenia DALI. Sterownik zapewnia pełną dwukierunkową komunikację (m.in. aktualizację jasności, informację o awarii świetlówki). Moduł posiada zaimplementowany algorytm automatycznego adresowania opraw (64 lampy są adresowane jednocześnie i automatycznie). 6

13 2.4. DOMIQ/Remote DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji DOMIQ/Remote to bezpłatna aplikacja dedykowana dla urządzeń mobilnych firmy Apple (iphone/ipad/ ipod Touch), która za pośrednictwem DOMIQ/Base pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji automatyki budynkowej. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie z AppStore. Sterowanie i podgląd stanu automatyki budynkowej może być realizowany na dwa sposoby: poprzez wygodne menu, którego zawartość jest w pełni konfigurowalna (więcej przeczytasz w rozdziale 5.6 Remote na stronie 35) lub interaktywne wizualizacje. Proces tworzenia i edycji wizualizacji został opisany w rozdziale: 6.7 Display na stronie 61. Rys 2.3: Sterowanie automatyką budynkową przy użyciu menu aplikacji DOMIQ/Remote Podgląd i sterowanie budynkiem na jednym ekranie. Wizualizacje są wyświetlane na ekranie po obrócenia urządzenia do pozycji poziomej. Ekran wizualizacji można powiększać i pomniejszać przy użyciu funkcji multi touch. Rys 2.4: Sterowanie automatyką budynkową z poziomu wizualizacji 7

14 2. Produkty DOMIQ 2.5. DOMIQ/Display Panel dotykowy DOMIQ/Display pozwala na błyskawiczny podgląd stanu Twojego mieszkania dzięki w pełni konfigurowalnej wizualizacji. Zdefiniowana wizualizacja może być wykorzystywana przez panele dotykowe oraz aplikację DOMIQ/Remote. Panel dostępny jest w trzech wersjach: Typ Opis D-DSP10B-1 Panel dotykowyz frontem z anodyzowanego aluminium. D-DSP10C-1 D-DSP10D-1 D-DSP10P-1 Panel dotykowy z frontem j.w. oraz z puszką do montażu podtynkowego. Front jest montowany na cztery silne magnesy neodymowe. Możliwe jest kupno puszki i panelu niezależnie. Panel dotykowy zawarty w D-DSP10C-1 do niezależnego zakupu. Puszka do montażu podtynkowego zawarta w D-DSP10C-1 do niezależnego zakupu. Rys 2.5: Panel DOMIQ/Display w wersji z frontem z anodyzowanego aluminium Rys 2.6: Panel DOMIQ/Display w wersji do montażu ściennego Komunikacja z modułem DOMIQ/Base odbywa się przy użyciu sieci WiFi lub kablowego połączenia Ethernet. 8

15 Rozdział 3 Pierwsze kroki Moduł Base podłącza się analogicznie do innych modułów LCN: bezpośrednio do przewodów sieciowych oraz do przewodu danych D. Złącze EXT słuzy do komunikacji z modułami rozszerzeń systemu, np modułami DOMIQ/Serial do integracji z innymi systemami automatyki (SATEL, MODBUS, DMX-512) lub innymi. Rys 3.1: Schemat podłączenia modułu DOMIQ/Base Moduł powinien również być podłączony do sieci lokalnej za pomocą kabla Ethernet ze złączem RJ-45. Podłączenie modułu do sieci jest niezbędne, aby móc sterować całą instalacją automatyki domowej przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote działającej na iphone, ipad oraz ipod Touch. Wskazane jest aby moduł DOMIQ/Base miał dostęp do sieci Internet. Dostęp ten jest niezbędny do: Zdalnego (poza zasięgiem lokalnego WiFi) sterowania systemem. Pobierania aktualizacji oprogramowania DOMIQ/Base. Synchronizowania zegara czasu rzeczywistego z internetowymi serwerami czasu za pomocą protokołu SNTP. Po uruchomieniu moduł próbuje uzyskać adres IP z serwera DHCP. Jeśli nie jest to możliwe, bo np. w sieci lokalnej nie ma serwera DHCP, to przydzielany jest automatycznie adres w standardzie AUTOIP.

16 3. Pierwsze kroki 3.1. Konfiguracja DOMIQ/Base ma wbudowany wygodny i prosty w obsłudze interfejs konfiguracyjny zrealizowany jako aplikacja Flash. Aplikacja jest ładowana bezpośrednio z wbudowanego serwera WWW. Konfigurator można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej, pod warunkiem, że przeglądarka ma zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub nowszej. Rekomendowane jest użycie przeglądarki Google Chrome, ze względu na dostępność na wszystkie platformy oraz wbudowaną wtyczkę Flash. Adobe Flash Player jest dostępny dla większości przeglądarek internetowych, a w szczególności: Firefox (Windows, Mac OS X, Linux, Solaris) Safari (Windows, Mac OS X) Opera (Windows, Mac OS X) Internet Explorer (Windows). Z uwagi na błędy wewnętrzne przeglądarki, działanie interfejsu konfiguracyjnego jest wolniejsze niż w przypadku pozostałych przeglądarek ze względu na konieczność zablokowania pamięci podręcznej. Wszystkie zmiany w konfiguracji dokonywane za pomocą interfejsu konfiguracyjnego w trakcie ich wykonywania są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base i tym samym udostępnienie zmienionej konfiguracji innym modułom systemu DOMIQ. Każda strona konfiguratora posiada również w prawym dolnym rogu przycisk Odtwórz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje odtworzenie zawartości strony do postaci takiej, jaka aktualnie jest zapisana w module DOMIQ/Base. 1. Odnajdywanie adresu IP modułu DOMIQ/Base Aby uruchomić interfejs konfiguracyjny należy wpisać w przeglądarce internetowej adres IP modułu Base. Adres ten można odczytać na kilka sposobów: Przy użyciu DOMIQ/Discover Przy użyciu DOMIQ/Remote Sprawdzając rejestr przyznanych adresów w routerze Aplikacja DOMIQ/Discover, dostępna do pobrania na stronie wykrywa wszystkie moduły DOMIQ/Base podłączone do danej sieci. Rys 3.2: Okno aplikacji DOMIQ/Discover Dwukrotne kliknięcie na informacjach o module wyświetla okno wewnętrznej konsoli modułu. Komunikaty z konsoli mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemów. Adres IP można też sprawdzić w ustawieniach aplikacji DOMIQ/Remote (ekran wyboru modułu Base). 10

17 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Rys 3.3: Odczytywanie adresu IP modułu Base w aplikacji DOMIQ/Remote Kolejnym sposobem znlezienia adresu IP jest sprawdzenie listy przyznanych adresów DHCP routera. 2. Otwieranie konfiguratora Po wprowadzeniu adresu IP modułu w przeglądarce internetowej, załadowany zostanie ekran logowania. Program poprosi o podanie użytkownika i hasła. Standardowo jest to użytkownik: admin i hasło: admin. Rys 3.4: Okno logowania do interfejsu konfiguracyjnego Po kliknięciu na przycisk Konfiguracja wyświetlony zostanie ekran domyślny programu konfiguracyjnego. Ekran ma budowę zakładkową. Poszczególne zakładki zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji konfiguracji. Rys 3.5: Okno interfejsu konfiguracyjnego modułu DOMIQ/Base 11

18 3. Pierwsze kroki Natomiast jeżeli na ekranie logowania klikniemy na przycisk Wizualizacja, wyświetlona zostanie wizualizacja, z poziomu której można sterować systemem automatyki. Zaznaczenie opcji Pełnoekranowa wizualizacja sprawi, że wizualizacja zostanie wyświetlona, wypełniając całe okno przeglądarki internetowej. W tym trybie działa również płynne skalowanie rozmiaru wizualizacji - jeżeli zmniejszymy okno przeglądarki internetowej, rozmiar wizualizacji dostosuje się do nowych rozmiarów okna. W przypadku braku zaznaczenia opcji Pełnoekranowa wizualizacja, wizualizacja zostanie wyświetlona w domyślnej rozdzielczości 800x600 pikseli. W tym trybie, wizualizacja nie jest skalowana wraz ze zmianą rozmiaru okna przeglądarki. Nasz wybór trybu wizualizacji zostanie zapamiętany lokalnie w pamięci cache przeglądarki internetowej. Rys 3.6: Przykładowa wizualizacja do sterowania automatyką domową 12

19 3.2. Poziomy dostępu DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Po pierwszym zalogowaniu do konfiguratora zalecana jest zmiana loginów i haseł dostępu. W celu zmiany haseł i loginów należy wybrać zakładkę Użytkownicy. Zakładka podzielona jest na trzy sekcje: Dostęp dla użytkownika, Dostęp administracyjny oraz Zdalny LCN. 1. Dostęp dla użytkownika Rys 3.7: Okno ustawień dostępu do modułu DOMIQ/Base W tej sekcji konfigurowane są opcje dostępu dla użytkownika. Użytkownik ma dostęp jedynie do wizualizacji. Z uprawnieniami użytkownika nie jest możliwe zalogowanie się do części konfiguracyjnej. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu do wizualizacji, możliwe są następujące wartości: Tylko sieć lokalna dostęp do wizualizacji możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base. Cały Internet dostęp do wizualizacji jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji. 2. Dostęp administracyjny W tej sekcji konfigurowane są parametry dostępu do programu konfiguracyjnego. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu do interfejsu konfiguracyjnego możliwe są następujące wartości: Tylko sieć lokalna dostęp do konfiguratora jest możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base. Cały internet dostęp do interfejsu konfiguracyjnego jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do konfiguratora. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać, aby uzyskać dostęp do konfiguratora. 3. Programowanie LCN Moduł DOMIQ/Base może pełnić rolę sprzęgu do systemu LCN. W tej sekcji konfigurowane są parametry zdalnego dostępu do magistrali LCN dla LCN-PRO. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu dla LCN-PRO, możliwe są następujące wartości: Wyłączone dostęp wyłączony. Tylko sieć lokalna dostęp możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej co DOMIQ/Base. Cały internet dostęp możliwy bez ograniczeń adresowych. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać w LCN-PRO. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać w LCN-PRO. 13

20

21 Rozdział 4 Ustawienia Strona Ustawienia umożliwia konfigurowanie podstawowych parametrów pracy modułu i wykonywanie operacji administracyjnych. Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Ustawienia są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base. Zmiany wprowadzone w zakładce Ustawienia są widoczne dopiero po restarcie modułu Base. Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Ustawienia do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w module. Rys 4.1: Okno edycji ustawień modułu DOMIQ/Base Zakładka Ustawienia podzielona jest na sześć części: 1. Ustawienia sieciowe 2. Konfiguracja LCN 3. Konfiguracja UPnP AV 4. Konfiguracja BACnet 5. Lokalizacja 6. Rejestracja Remote 7. System 8. Kopia zapasowa konfiguracji Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdkami jest wymagane.

22 4. Ustawienia 4.1. Ustawienia sieciowe W tej sekcji definiowane są ustawienia sieciowe modułu DOMIQ/Base. Ponadto tutaj nadawany jest identyfikator modułu DOMIQ/Base (identyfikator wyświetlany jest na ekranie wyboru modułu Base w aplikacji Remote oraz panelu Display). Pośród ustawień sieciowych dostępne są następujące opcje: Użyj DHCP: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas DOMIQ/Base próbuje automatycznie pobrać ustawienia IP z serwera DHCP (najczęściej router pełni funkcję serwera DHCP). Przy wybraniu tej opcji adres IP dla DOMIQ/Base jest przydzielany automatycznie. Następne 5 pól jest dostępne do edycji tylko jeśli opcja Użyj DHCP jest odznaczona. Adres IP: Stały adres IP przydzielony modułowi DOMIQ/Base w sieci Ethernet. Maska podsieci: Maska podsieci IP. Bramka: Bramka w podsieci IP do dostępu do Internetu (najczęściej adres IP routera/switcha). Główny DNS: Adres IP pierwszego serwera nazw. Dodatkowy DNS: Adres IP dodatkowego serwera nazw. Główny SNTP: Adres IP podstawowego internetowego serwera czasu. Dodatkowy SNTP: Adres IP dodatkowego internetowego serwera czasu. Port web: Numer portu w module DOMIQ/Base, na którym działa serwer Web udostępniający interfejs konfiguracyjny. Port PCK: Port wykorzystywany do komunikacji komputera wyposażonego w oprogramownie LCN- Pro z modułem DOMIQ/Base. W przypadku pozostawienia pustych ustawień serwerów SNTP, przy starcie modułu znajdowany jest losowo serwer z puli globalnych serwerów czasu. UWAGA! Po zmianie ustawień sieciowych moduł należy zrestartować. W przypadku problemów z ustawieniami sieciowymi istnieje możliwość wyzerowania ustawień - przywrócone zostanie przydzielanie adresu IP przez serwer DHCP. W tym celu należy: 1. Odłączyć moduł Base od zasilania. 2. Założyć zworkę na złączu ISP zgodnie z poniższym rysunkiem: Rys 4.2: Montaż zworki na złączu ISP 3. Podłączyć zasilanie (zworka założona). 4. Odczekać ok. 2 minuty i ponownie odłączyć moduł od zasilania. 5. Zdjąć zworkę. 6. Uruchomić moduł ponownie. Moduł otrzyma adres przydzielony przez serwer DHCP. 16

23 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji 4.2. Konfiguracja LCN W tej sekcji konfigurowane są parametry komunikacji modułu DOMIQ/Base z urządziami LCN. Dostępne są następujące opcje: Aktywny: Pole wyboru, która pozwala wyłączyć interfejs LCN w module Base. Aby zmiany zostały wprowadzone niezbędny jest restart modułu. Gdy pole jest zaznaczone (domyślnie), wówczas interfejs LCN jest uruchomiony. Tryb 200 poziomów: Ta opcja powinna być zaznaczona w przypadku, gdy moduły LCN zostały zaprogramowanie w trybie 200 poziomego ściemniania. Bez zaznaczenia tej opcji, w przypadku modułów LCN używających ściemniania 200 poziomowego, stan jasności oraz komendy sterujące będą działały nieprawidłowo. W sytuacji, gdy w instalacji występują moduły starszej generacji (nie posiadające 200 poziomowego ściemniania), wówczas należy przeprogramować całą instalację na ściemnianie 50 poziomowe. Moduł: Identyfikator (Node ID) w domenie adresowej LCN. Domyślny ID modułu Base to 254. Segment: Wymagane tylko przy użyciu Base jako sprzęgu segmentowego LCN. Należy tu wpisać numer segmentu, do którego Base stanowi sprzęg. Zdarzenia z innych segmentów: To pole należy zaznaczyć, jeżeli Base ma odbierać zdarzenia z innych segmentów LCN. Zaznaczenie tego pola oznacza również, że w zakładce Stan będzie widoczny stan modułów z innych segmentów LCN. Widoczne moduły: To pole pozwala na ogranicznie puli modułów LCN, z którymi DOMIQ/Base się komunikuje. Należy je wypełnić tylko wtedy, gdy jest faktyczna konieczność ograniczenia puli modułów LCN. W standardowych instalacjach nie jest to z reguły wymagane. Niewłaściwe uzupełnienie tego pola będzie skutkować częściowym lub całkowitym brakiem komunikacji modułu Base z instalacją LCN. Dopuszczalne są dwie formy zapisu: Numery poszczególnych modułów rodzielone znakiem przecinka. Grupy modułów, np. 1-10, Synchronizacja czasu: Określa z jaką częstotliwością DOMIQ/Base będzie wysyłał do modułów LCN polecenie synchronizacji czasu. Dostępne opcje: Off 5 min 15 min 1 godzina Zeskanuj magistralę LCN: Po wciśnięciu tego przycisku DOMIQ/Base zczyta ponownie stan wszystkich modułów LCN podłączonych do magistrali. Skanowanie magistrali LCN jest zalecane po każdej zmianie konfiguracji modułów lub struktury LCN przy użyciu LCN-Pro, w szczególności jeśli zmieniana była konfiguracja regulatorów temperatury lub pozycjonowania rolet. UWAGA! Zdarza się bardzo wiele problemów raportowanych przez instalatorów po wypełnieniu pola konfiguracyjnego Widoczne moduły. Pola tego należy używać w wyjątkowych sytuacjach, np. instalacjach LCN w których kilka niezależnych aparatementów działa w jednym sygmencie LCN, co generalnie nie jest zalecane. 17

24 4. Ustawienia 4.3. Konfiguracja UPnP AV Pole wyboru Aktywny steruje włączaniem interfejsu UPnP AV w module Base. Gdy to pole jest odznaczone nie jest możliwe sterowanie urządzeniami UPnP np. odtwarzaczami SONOS. Zmiany w konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Zmiany zostaną wprowadzone po restarcie modułu Base. Pole Aktywny jest domyślnie odznaczone. 18

25 4.4. Konfiguracja BACnet DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Od wersji oprogramowania moduł Base umożliwia integrację z systemem BACnet. Pole wyboru Aktywny działa identycznie, jak w przypadku konfiguracji LCN, zatem steruje włączaniem interfejsu BACnet w module Base. Obsługa protokołu BACnet w Base jest oferowana jako dodatkowa licencja. W polu tekstowym poniżej należy wkleić zakupiony numer licencyjny. Zmiany w konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 19

26 4. Ustawienia 4.5. Lokalizacja Określenie lokalizacji jest niezbędne do poprawnej pracy wbudowanego zegara astronomicznego (obliczanie godzin wschodu i zachodu słońca). Dostępne są nastepujące elementy: Strefa czasowa: Możliwość wyboru strefy czasowej w jakiej pracuje DOMIQ/Base. Dostępne opcje: CET - czas środkowoeuropejski (domyślny dla Polski). WET - czas zachodnioeuropejski EEK - czas wschodnioeuropejski MSK- czas moskiewski Miasto: Miejsce instalacji modułu Base. W przypadku miejscowości w Polsce nie wolno używać polskich znaków. Pobierz współrzędne: Przycisk automatycznego wyznaczania współrzędnych geograficznych wybranej miejscowości. Do wyznaczenia współrzędnych wymagane jest wpisanie nazwy miejscowości w polu Miasto, ze względu na wykorzystanie zagranicznego serwisu lokalizacyjnego nie powinno się używać polskich znaków w polu Miasto. Długość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie. Szerokość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie. UWAGA: W celu zapewnienia poprawnego działania zegara astronomicznego, niezbędne jest wypełnienie pól Długość i szerokość geograficzna oraz wybranie prawidłowej strefy czasowej. 20

27 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji 4.6. Rejestracja Remote Ta sekcja służy do generowania kodów parowania oraz dodawania nowych licencji dla urządzeń z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote. DOMIQ/Remote to aplikacja dedykowana dla ipad/iphone/ipod, która za pośrednictwem DOMIQ/Base pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji automatyki domowej. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie z AppStore. Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote Aby aplikacja DOMIQ/Remote mogła się połączyć z modułem DOMIQ/Base wymagane jest wprowadzenie kodu aktywacyjnego. Jednorazowy kod aktywacyjny generowany jest po naciśnięciu przycisku Odśwież. Kod jest ważny 5 minut od wygenerowania. Rys 4.3: Tworzenie kodu parowania Następnie należy uruchomić aplikację i kliknąć na nazwie modułu Base. W rezultacie wyświetlony zostanie ekran parowania: Rys 4.4: Ekran parowania w aplikacji DOMIQ/Remote Wprowadzony kod aktywacyjny potwierdź przyciskiem Aktywuj. Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote Naciśnięcie przycisku Autoryzacja dla aplikacji Remote... wyświetla okienko, które zawiera: Listę aktualnie zarejestrowanych urządzeń z aplikacją Remote. Informację o ilości dostępnych licencji dla DOMIQ/Remote. Numer seryjny modułu DOMIQ/Base. Przycisk Usuń wszystkie rejestracje..., którego naciśnięcie powoduje, że wszystkie dotychczasowo zarejestrowane urządzenia utracą dostęp do systemu DOMIQ i muszą być sparowane ponownie. Pole do wprowadzenia klucza autoryzacyjnego dla zakupionych dodatkowych licencji dostępowych dla DOMIQ/Remote. Moduł DOMIQ/Base domyślnie sprzedawany jest z jedną licencją dostępową. Oznacza to, że tylko jedno urządzenie z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote może być sparowane z modułem Base. W celu zakupienia dodatkowych licencji prosimy o kontakt na W u koniecznie należy podać numer seryjny modułu DOMIQ/Base. 21

DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.7.7 Lipiec 2012 CM-BL-PL-1207026

DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.7.7 Lipiec 2012 CM-BL-PL-1207026 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Wersja oprogramowania 1.7.7 Lipiec 2012 CM-BL-PL-1207026 Copyright 2011 DOMIQ Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Styczeń 2012. DOMIQ oraz logo są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

DOMIQ/Base - Display. 1. Okno edytora Display. 1.1. Część edycyjna

DOMIQ/Base - Display. 1. Okno edytora Display. 1.1. Część edycyjna DOMIQ/Base - Display Edytor Display jest integralną częścią konfiguratora modułu DOMIQ/Base. Służy do tworzenia interaktywnych wizualizacji, dzięki którym można wygodnie sterować systemem automatyki domowej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

DOMIQ/Light pierwsze kroki

DOMIQ/Light pierwsze kroki DOMIQ/Light pierwsze kroki Oświetlenie obok ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest jednym z głównych kosztów eksploatacji budynku. W tym samouczku przedstawimy elementarz użycia DOMIQ/Light, modułu

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo