DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania Marzec 2014 CM-BL-PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.8.4. Marzec 2014 CM-BL-PL-140313"

Transkrypt

1 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Wersja oprogramowania Marzec 2014 CM-BL-PL

2 Copyright 2014 DOMIQ Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marzec DOMIQ oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi DOMIQ Sp. z o.o. LCN jest zastrzeżony znakiem towarowym Issendorff KG. SATEL jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATEL Sp. z o.o. iphone, ipod Touch i ipad są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. Dokumentacja opisuje produkty i oprogramowanie DOMIQ w najnowszej wersji dostępnej w chwili opublikowania niniejszej dokumentacji. W związku z ciągłym rozwojem produktów możliwe są drobne zmiany w wyglądzie i funkcjach poszczególnych ekranów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: Skype: domiq-support Aktualizacje dokumentacji są dostępne na stronach internetowych II

3 Spis treści 2.1. DOMIQ/Base DOMIQ/Serial DOMIQ/Light DOMIQ/Remote DOMIQ/Display Konfiguracja Odnajdywanie adresu IP modułu DOMIQ/Base Otwieranie konfiguratora Poziomy dostępu Dostęp dla użytkownika Dostęp administracyjny Programowanie LCN Ustawienia sieciowe Konfiguracja LCN Konfiguracja UPnP AV Konfiguracja BACnet Lokalizacja Rejestracja Remote Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote System Uaktualnienia Restart Data i czas Kopia zapasowa konfiguracji Przykładowe identyfikatory LCN.output LCN.relay Opóźnienia DELAY Składnia funkcji TIMER Składnia funkcji LOGIC Własne identyfikatory Ogólne Strona Sekcja Grupa przycisków Przycisk Kamera Kanał Przełącznik Ściemniacz Światło RGB Wartość Roleta kanałowa Status Regulator Tekst III

4 Wybór Czas LCN Ściemniacz Przycisk Wł./Wył Temperatura Roleta Wejście binarne LCN Przekaźnik LCN IDS Wejście IDS Wyjście IDS Strefa IDS Wycofane Wizualizacje Licznik Pole bitowe Okno edytora wizualizacji Część edycyjna Ekran Warstwa Okno wizualizacji Elementy aktywne wizualizacji Światło Temperatura Wł./Wył Ściemniacz Wartość Przycisk Tekst Rysunek Kamera Tworzenie własnych tematów Temat dla ściemniacza Temat dla włącznika/wyłącznika światła Interfejs Struktura Szczegóły Akcje Warunki Wzorce Parametry Przykłady implementacji Zdarzeń Struktura Szczegóły Akcje Przykłady implementacji Timerów Sieć strukturalna DOMIQ Base jako sprzęg segmentowy Zmienne sieciowe Interfejs Urządzenie Adres Mnożnik Przesunięcie Dokładność Nazwa Podgląd zmiennych BACnet IV

5 12.2. Konfiguracja urządzenia Konfiguracja zmiennej Podgląd instalacji Cała instalacja Sterowanie Adresowanie losowe Pojedynczy balast Sceny Grupy Sterowanie z LCN Statystyki pamięci Struktura plików Rysunki Ikonki Tematy Skrypty Okno podglądu Zmienne MEM VAR LCN LCN.output LCN.outputs LCN.relay LCN.relays LCN.sensor LCN.motor LCN.motors LCN.regulator LCN.value LCN.variable LCN.threshold LCN.threshold LCN.key LCN.sendkey LCN.scene LCN.scenes LCN.transponder LCN.dali LCN.locks LCN.text LCN.groups Komendy grupowe IDS IDS.input IDS.output IDS.armed IDS.entry IDS.exit IDS.alarm DMX MODBUS SER LC.SER.config LC.SER.line LC.SER.send TCP UDP V

6 16.9. Komunikacja DISPLAY.message REMOTE.message REMOTE.notify Łącza NET DALI DALI.1.evg DALI.1.group DALI.1.all UAV Identyfikatory informacyjne Identyfikatory sterujące DISPLAY DISPLAY.screen DISPLAY.switch DISPLAY.screensaver DISPLAY.sleep DISPLAY.wake DISPLAY.reload DISPLAY.calibrate DISPLAY.volume DISPLAY.brightness DISPLAY.name VI

7 Rozdział 1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje konfigurację i działanie modułu DOMIQ/Base. Czytając tę instrukcję poznasz wszystkie funkcje oferowane przez moduł DOMIQ/Base wraz z przykładami zastosowania. Konfiguracja urządzenia i implementacja standardowych funkcjonalności nie wymaga wiedzy programistycznej. Zaawansowane funkcjonalności, wykraczające poza zakres niniejszej instrukcji wymagają znajomości jezyka programowania Lua. Podstawy języka Lua wraz z przykładami jego wykorzystania zostały opisane w Instrukcji Programowania. Dopełnienie tej instrukcji stanowi ulotka instalacyjna modułu DOMIQ/Base oraz samouczki prezentujące gotowe do użycia przykłady zastosowań modułu Base i innych urządzeń DOMIQ. Samouczki można pobrać z naszej strony internetowej dział Samouczki. LEGENDA W instrukcji napotkasz kilka charakterystycznychi styli formatowania tekstu i oznaczeń: DOMIQ/Base - W ten sposób oznaczane są wszystkie produkty DOMIQ. Tylko sieć lokalna - Ten styl formatowania jest przeznaczony dla wszystkich elementów interfejsu np. nazwy zakładek, nazwy kontrolek, nazwy pól do uzupełnienia itd. oraz nazw własnych zawartych na naszej stronie internetowej. admin, 10, Tym stylem formatowania oznaczone są wszelkie treści, które ręcznie musi wpisać użytkownik C.LCN.output =on - W ten sposób reprezentowane są wszystkie wyrażenia związane z identyfikatorami (stan, zdarzenia, komendy). Tak oznaczane są przykłady. Przykład 1 Przykład 2

8

9 Rozdział 2 Produkty DOMIQ DOMIQ jest systemem integracyjnym automatyki budynkowej, który pozwala na połączenie wielu często występujących podsystemów inteligentnego budynku w jeden spójny system. Dzięki integracji możliwa jest wymiana informacji między podsystemami, co pozwala na konfigurację lepszych algorytmów sterujących oraz wykorzystanie wspólnych interfejsów użytkownika na urządzeniach mobilnych, panelach dotykowych i komputerach. Dzięki możliwości definiowania nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych i reguł czasowych system DOMIQ znacznie ułatwia proces automatyzacji budynku. Dostęp zdalny zwiększa elastyczność pracy instalatora oraz umożliwia użytkownikowi podgląd stanu budynku z dowolnego miejsca na świecie. MODBUS liczniki energii, PLC, czujniki RS-485 dowolne urządzenia RS-485 RS-232 dowolne urządzenia RS-232 MULTIROOM np. NuVo DOMIQ Intuicyjne interfejsy użytkownika Harmonogramy czasowe Zdarzenia warunkowe Dostęp zdalny SATEL Centrale z grupy Integra CCTV dowolna kamera Motion JPG DMX512 Oświetlenie LED LCN Rys 2.1: Schemat integracji podsystemów automatyki domowej z udziałem DOMIQ Najważniejsze produkty to: DOMIQ/Base: moduł sterujący, podwalający na podłączenie do instalacji LCN i sieci Internet DOMIQ/Remote: aplikacja dla iphone, ipad, ipod Touch do sterowania systemem DOMIQ/Display: panel dotykowy, dostępny w wersji stołowej oraz do montażu podtynkowego Do integracji z innymi systemami służą dodatkowe moduły: DOMIQ/Serial-2SI: integracja z centalami alarmowymi SATEL Integra DOMIQ/Serial-4DX: sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem DMX-512 DOMIQ/Serial-4MB: integracja z urządzeniami wykorzystującymi protokół MODBUS DOMIQ/Serial-2SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-232 DOMIQ/Serial-4SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-485 DOMIQ/Light: sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem standardu DALI DOMIQ/Meter: moduł liczników, który można podłączyć do liczników wody lub energii

10 2. Produkty DOMIQ 2.1. DOMIQ/Base DOMIQ/Base jest podstawowym elementem systemu DOMIQ. Jego funkcjonalność obejmuje: Wbudowany interfejs do systemu automatyki budynkowej LCN. Obsługę interfejsów użytkownika: wbudowany edytor interaktywnych wizualizacji, edytor menu aplikacji na urządzenia mobilne. Możliwość wykorzystania modułu Base jako sprzęgu do segmentów instalacji LCN. Tworzenie reguł czasowych, które znacznie ułatwią proces automatyzacji budynku. Definiowanie nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych, które pozwalają realizować bardziej złożone reguły logiczne. Wygodny interfejs konfiguracyjny Połączenia typu Base-Base, co umożliwia tworzenie rozległych struktur automatyki budynkowej w oparciu o urządzenia DOMIQ. Zdalny dostęp dla instalatorów LCN przy użyciu LCN-PRO (protokół LCN-PCHK), Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, podtrzymywany bateryjnie, z automatyczną synchronizacją czasu z atomowymi serwerami czasu przez Internet, automatyczna zmiana czas letni/zimowy. Wsparcie protokołów internetowych: IPv4, IPv6, DHCP, AutoIP, DNS, HTTP, SNTP, FTP, Telnet. 4

11 2.2. DOMIQ/Serial DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Moduły DOMIQ/Serial są produkowane w dwu wersjach różniących się interfejsem elektrycznym: RS do komunikacji na krótkie odległości między parą urządzeń RS do komunikacji na dłuższe odległości oraz komunikacji wielu urządzeń Poszczególne rodzaje modułów różnią się też oprogramowaniem, które zawsze dostosowywane jest do konkretnego protokołu komunikacyjnego. Moduły w wykonaniu RS-485 od wersji R9 posiadają zworkę, która pozwala na odłączenie wbudowanego terminatora, przez co możliwe jest jednoczesne połączenie wielu modułów (np. D-S4SG-1) lub też instalacja modułu "w środku" magistrali RS-485. Typ Opis Rodzaj Identyfikatory D-S2SI-1 Interfejs do integracji z SATEL Integra RS-232 IDS D-S4MB-1 Interfejs master MODBUS RS-485 MODBUS D-S4DX-1 Interfejs master DMX-512 RS-485 DMX D-S2SG-1 Uniwersalny interfejs RS-232 RS-232 SER D-S4SG-1 Uniwersalny interfejs RS-485 RS-485 SER Obsługa poszczególnych modułów jest wykonywana poprzez identyfikatory stanu, komend i zdarzeń, które są dedykowane dla każdego typu modułu. 5

12 2. Produkty DOMIQ 2.3. DOMIQ/Light Moduł DOMIQ/Light umożliwia sterowanie instalacjami oświetleniowymi opartymi o standard DALI. Rys 2.2: Moduł DOMIQ/Light Zgodnie ze standardem DALI, do modułu DOMIQ/Light można podłączyć maksymalnie 64 urządzenia DALI. Sterownik zapewnia pełną dwukierunkową komunikację (m.in. aktualizację jasności, informację o awarii świetlówki). Moduł posiada zaimplementowany algorytm automatycznego adresowania opraw (64 lampy są adresowane jednocześnie i automatycznie). 6

13 2.4. DOMIQ/Remote DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji DOMIQ/Remote to bezpłatna aplikacja dedykowana dla urządzeń mobilnych firmy Apple (iphone/ipad/ ipod Touch), która za pośrednictwem DOMIQ/Base pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji automatyki budynkowej. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie z AppStore. Sterowanie i podgląd stanu automatyki budynkowej może być realizowany na dwa sposoby: poprzez wygodne menu, którego zawartość jest w pełni konfigurowalna (więcej przeczytasz w rozdziale 5.6 Remote na stronie 35) lub interaktywne wizualizacje. Proces tworzenia i edycji wizualizacji został opisany w rozdziale: 6.7 Display na stronie 61. Rys 2.3: Sterowanie automatyką budynkową przy użyciu menu aplikacji DOMIQ/Remote Podgląd i sterowanie budynkiem na jednym ekranie. Wizualizacje są wyświetlane na ekranie po obrócenia urządzenia do pozycji poziomej. Ekran wizualizacji można powiększać i pomniejszać przy użyciu funkcji multi touch. Rys 2.4: Sterowanie automatyką budynkową z poziomu wizualizacji 7

14 2. Produkty DOMIQ 2.5. DOMIQ/Display Panel dotykowy DOMIQ/Display pozwala na błyskawiczny podgląd stanu Twojego mieszkania dzięki w pełni konfigurowalnej wizualizacji. Zdefiniowana wizualizacja może być wykorzystywana przez panele dotykowe oraz aplikację DOMIQ/Remote. Panel dostępny jest w trzech wersjach: Typ Opis D-DSP10B-1 Panel dotykowyz frontem z anodyzowanego aluminium. D-DSP10C-1 D-DSP10D-1 D-DSP10P-1 Panel dotykowy z frontem j.w. oraz z puszką do montażu podtynkowego. Front jest montowany na cztery silne magnesy neodymowe. Możliwe jest kupno puszki i panelu niezależnie. Panel dotykowy zawarty w D-DSP10C-1 do niezależnego zakupu. Puszka do montażu podtynkowego zawarta w D-DSP10C-1 do niezależnego zakupu. Rys 2.5: Panel DOMIQ/Display w wersji z frontem z anodyzowanego aluminium Rys 2.6: Panel DOMIQ/Display w wersji do montażu ściennego Komunikacja z modułem DOMIQ/Base odbywa się przy użyciu sieci WiFi lub kablowego połączenia Ethernet. 8

15 Rozdział 3 Pierwsze kroki Moduł Base podłącza się analogicznie do innych modułów LCN: bezpośrednio do przewodów sieciowych oraz do przewodu danych D. Złącze EXT słuzy do komunikacji z modułami rozszerzeń systemu, np modułami DOMIQ/Serial do integracji z innymi systemami automatyki (SATEL, MODBUS, DMX-512) lub innymi. Rys 3.1: Schemat podłączenia modułu DOMIQ/Base Moduł powinien również być podłączony do sieci lokalnej za pomocą kabla Ethernet ze złączem RJ-45. Podłączenie modułu do sieci jest niezbędne, aby móc sterować całą instalacją automatyki domowej przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote działającej na iphone, ipad oraz ipod Touch. Wskazane jest aby moduł DOMIQ/Base miał dostęp do sieci Internet. Dostęp ten jest niezbędny do: Zdalnego (poza zasięgiem lokalnego WiFi) sterowania systemem. Pobierania aktualizacji oprogramowania DOMIQ/Base. Synchronizowania zegara czasu rzeczywistego z internetowymi serwerami czasu za pomocą protokołu SNTP. Po uruchomieniu moduł próbuje uzyskać adres IP z serwera DHCP. Jeśli nie jest to możliwe, bo np. w sieci lokalnej nie ma serwera DHCP, to przydzielany jest automatycznie adres w standardzie AUTOIP.

16 3. Pierwsze kroki 3.1. Konfiguracja DOMIQ/Base ma wbudowany wygodny i prosty w obsłudze interfejs konfiguracyjny zrealizowany jako aplikacja Flash. Aplikacja jest ładowana bezpośrednio z wbudowanego serwera WWW. Konfigurator można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej, pod warunkiem, że przeglądarka ma zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub nowszej. Rekomendowane jest użycie przeglądarki Google Chrome, ze względu na dostępność na wszystkie platformy oraz wbudowaną wtyczkę Flash. Adobe Flash Player jest dostępny dla większości przeglądarek internetowych, a w szczególności: Firefox (Windows, Mac OS X, Linux, Solaris) Safari (Windows, Mac OS X) Opera (Windows, Mac OS X) Internet Explorer (Windows). Z uwagi na błędy wewnętrzne przeglądarki, działanie interfejsu konfiguracyjnego jest wolniejsze niż w przypadku pozostałych przeglądarek ze względu na konieczność zablokowania pamięci podręcznej. Wszystkie zmiany w konfiguracji dokonywane za pomocą interfejsu konfiguracyjnego w trakcie ich wykonywania są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base i tym samym udostępnienie zmienionej konfiguracji innym modułom systemu DOMIQ. Każda strona konfiguratora posiada również w prawym dolnym rogu przycisk Odtwórz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje odtworzenie zawartości strony do postaci takiej, jaka aktualnie jest zapisana w module DOMIQ/Base. 1. Odnajdywanie adresu IP modułu DOMIQ/Base Aby uruchomić interfejs konfiguracyjny należy wpisać w przeglądarce internetowej adres IP modułu Base. Adres ten można odczytać na kilka sposobów: Przy użyciu DOMIQ/Discover Przy użyciu DOMIQ/Remote Sprawdzając rejestr przyznanych adresów w routerze Aplikacja DOMIQ/Discover, dostępna do pobrania na stronie wykrywa wszystkie moduły DOMIQ/Base podłączone do danej sieci. Rys 3.2: Okno aplikacji DOMIQ/Discover Dwukrotne kliknięcie na informacjach o module wyświetla okno wewnętrznej konsoli modułu. Komunikaty z konsoli mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemów. Adres IP można też sprawdzić w ustawieniach aplikacji DOMIQ/Remote (ekran wyboru modułu Base). 10

17 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Rys 3.3: Odczytywanie adresu IP modułu Base w aplikacji DOMIQ/Remote Kolejnym sposobem znlezienia adresu IP jest sprawdzenie listy przyznanych adresów DHCP routera. 2. Otwieranie konfiguratora Po wprowadzeniu adresu IP modułu w przeglądarce internetowej, załadowany zostanie ekran logowania. Program poprosi o podanie użytkownika i hasła. Standardowo jest to użytkownik: admin i hasło: admin. Rys 3.4: Okno logowania do interfejsu konfiguracyjnego Po kliknięciu na przycisk Konfiguracja wyświetlony zostanie ekran domyślny programu konfiguracyjnego. Ekran ma budowę zakładkową. Poszczególne zakładki zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji konfiguracji. Rys 3.5: Okno interfejsu konfiguracyjnego modułu DOMIQ/Base 11

18 3. Pierwsze kroki Natomiast jeżeli na ekranie logowania klikniemy na przycisk Wizualizacja, wyświetlona zostanie wizualizacja, z poziomu której można sterować systemem automatyki. Zaznaczenie opcji Pełnoekranowa wizualizacja sprawi, że wizualizacja zostanie wyświetlona, wypełniając całe okno przeglądarki internetowej. W tym trybie działa również płynne skalowanie rozmiaru wizualizacji - jeżeli zmniejszymy okno przeglądarki internetowej, rozmiar wizualizacji dostosuje się do nowych rozmiarów okna. W przypadku braku zaznaczenia opcji Pełnoekranowa wizualizacja, wizualizacja zostanie wyświetlona w domyślnej rozdzielczości 800x600 pikseli. W tym trybie, wizualizacja nie jest skalowana wraz ze zmianą rozmiaru okna przeglądarki. Nasz wybór trybu wizualizacji zostanie zapamiętany lokalnie w pamięci cache przeglądarki internetowej. Rys 3.6: Przykładowa wizualizacja do sterowania automatyką domową 12

19 3.2. Poziomy dostępu DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Po pierwszym zalogowaniu do konfiguratora zalecana jest zmiana loginów i haseł dostępu. W celu zmiany haseł i loginów należy wybrać zakładkę Użytkownicy. Zakładka podzielona jest na trzy sekcje: Dostęp dla użytkownika, Dostęp administracyjny oraz Zdalny LCN. 1. Dostęp dla użytkownika Rys 3.7: Okno ustawień dostępu do modułu DOMIQ/Base W tej sekcji konfigurowane są opcje dostępu dla użytkownika. Użytkownik ma dostęp jedynie do wizualizacji. Z uprawnieniami użytkownika nie jest możliwe zalogowanie się do części konfiguracyjnej. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu do wizualizacji, możliwe są następujące wartości: Tylko sieć lokalna dostęp do wizualizacji możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base. Cały Internet dostęp do wizualizacji jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji. 2. Dostęp administracyjny W tej sekcji konfigurowane są parametry dostępu do programu konfiguracyjnego. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu do interfejsu konfiguracyjnego możliwe są następujące wartości: Tylko sieć lokalna dostęp do konfiguratora jest możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base. Cały internet dostęp do interfejsu konfiguracyjnego jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do konfiguratora. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać, aby uzyskać dostęp do konfiguratora. 3. Programowanie LCN Moduł DOMIQ/Base może pełnić rolę sprzęgu do systemu LCN. W tej sekcji konfigurowane są parametry zdalnego dostępu do magistrali LCN dla LCN-PRO. Następujące parametry mogą być modyfikowane: Dostęp: Tryb dostępu dla LCN-PRO, możliwe są następujące wartości: Wyłączone dostęp wyłączony. Tylko sieć lokalna dostęp możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej co DOMIQ/Base. Cały internet dostęp możliwy bez ograniczeń adresowych. Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać w LCN-PRO. Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać w LCN-PRO. 13

20

21 Rozdział 4 Ustawienia Strona Ustawienia umożliwia konfigurowanie podstawowych parametrów pracy modułu i wykonywanie operacji administracyjnych. Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Ustawienia są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base. Zmiany wprowadzone w zakładce Ustawienia są widoczne dopiero po restarcie modułu Base. Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Ustawienia do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w module. Rys 4.1: Okno edycji ustawień modułu DOMIQ/Base Zakładka Ustawienia podzielona jest na sześć części: 1. Ustawienia sieciowe 2. Konfiguracja LCN 3. Konfiguracja UPnP AV 4. Konfiguracja BACnet 5. Lokalizacja 6. Rejestracja Remote 7. System 8. Kopia zapasowa konfiguracji Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdkami jest wymagane.

22 4. Ustawienia 4.1. Ustawienia sieciowe W tej sekcji definiowane są ustawienia sieciowe modułu DOMIQ/Base. Ponadto tutaj nadawany jest identyfikator modułu DOMIQ/Base (identyfikator wyświetlany jest na ekranie wyboru modułu Base w aplikacji Remote oraz panelu Display). Pośród ustawień sieciowych dostępne są następujące opcje: Użyj DHCP: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas DOMIQ/Base próbuje automatycznie pobrać ustawienia IP z serwera DHCP (najczęściej router pełni funkcję serwera DHCP). Przy wybraniu tej opcji adres IP dla DOMIQ/Base jest przydzielany automatycznie. Następne 5 pól jest dostępne do edycji tylko jeśli opcja Użyj DHCP jest odznaczona. Adres IP: Stały adres IP przydzielony modułowi DOMIQ/Base w sieci Ethernet. Maska podsieci: Maska podsieci IP. Bramka: Bramka w podsieci IP do dostępu do Internetu (najczęściej adres IP routera/switcha). Główny DNS: Adres IP pierwszego serwera nazw. Dodatkowy DNS: Adres IP dodatkowego serwera nazw. Główny SNTP: Adres IP podstawowego internetowego serwera czasu. Dodatkowy SNTP: Adres IP dodatkowego internetowego serwera czasu. Port web: Numer portu w module DOMIQ/Base, na którym działa serwer Web udostępniający interfejs konfiguracyjny. Port PCK: Port wykorzystywany do komunikacji komputera wyposażonego w oprogramownie LCN- Pro z modułem DOMIQ/Base. W przypadku pozostawienia pustych ustawień serwerów SNTP, przy starcie modułu znajdowany jest losowo serwer z puli globalnych serwerów czasu. UWAGA! Po zmianie ustawień sieciowych moduł należy zrestartować. W przypadku problemów z ustawieniami sieciowymi istnieje możliwość wyzerowania ustawień - przywrócone zostanie przydzielanie adresu IP przez serwer DHCP. W tym celu należy: 1. Odłączyć moduł Base od zasilania. 2. Założyć zworkę na złączu ISP zgodnie z poniższym rysunkiem: Rys 4.2: Montaż zworki na złączu ISP 3. Podłączyć zasilanie (zworka założona). 4. Odczekać ok. 2 minuty i ponownie odłączyć moduł od zasilania. 5. Zdjąć zworkę. 6. Uruchomić moduł ponownie. Moduł otrzyma adres przydzielony przez serwer DHCP. 16

23 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji 4.2. Konfiguracja LCN W tej sekcji konfigurowane są parametry komunikacji modułu DOMIQ/Base z urządziami LCN. Dostępne są następujące opcje: Aktywny: Pole wyboru, która pozwala wyłączyć interfejs LCN w module Base. Aby zmiany zostały wprowadzone niezbędny jest restart modułu. Gdy pole jest zaznaczone (domyślnie), wówczas interfejs LCN jest uruchomiony. Tryb 200 poziomów: Ta opcja powinna być zaznaczona w przypadku, gdy moduły LCN zostały zaprogramowanie w trybie 200 poziomego ściemniania. Bez zaznaczenia tej opcji, w przypadku modułów LCN używających ściemniania 200 poziomowego, stan jasności oraz komendy sterujące będą działały nieprawidłowo. W sytuacji, gdy w instalacji występują moduły starszej generacji (nie posiadające 200 poziomowego ściemniania), wówczas należy przeprogramować całą instalację na ściemnianie 50 poziomowe. Moduł: Identyfikator (Node ID) w domenie adresowej LCN. Domyślny ID modułu Base to 254. Segment: Wymagane tylko przy użyciu Base jako sprzęgu segmentowego LCN. Należy tu wpisać numer segmentu, do którego Base stanowi sprzęg. Zdarzenia z innych segmentów: To pole należy zaznaczyć, jeżeli Base ma odbierać zdarzenia z innych segmentów LCN. Zaznaczenie tego pola oznacza również, że w zakładce Stan będzie widoczny stan modułów z innych segmentów LCN. Widoczne moduły: To pole pozwala na ogranicznie puli modułów LCN, z którymi DOMIQ/Base się komunikuje. Należy je wypełnić tylko wtedy, gdy jest faktyczna konieczność ograniczenia puli modułów LCN. W standardowych instalacjach nie jest to z reguły wymagane. Niewłaściwe uzupełnienie tego pola będzie skutkować częściowym lub całkowitym brakiem komunikacji modułu Base z instalacją LCN. Dopuszczalne są dwie formy zapisu: Numery poszczególnych modułów rodzielone znakiem przecinka. Grupy modułów, np. 1-10, Synchronizacja czasu: Określa z jaką częstotliwością DOMIQ/Base będzie wysyłał do modułów LCN polecenie synchronizacji czasu. Dostępne opcje: Off 5 min 15 min 1 godzina Zeskanuj magistralę LCN: Po wciśnięciu tego przycisku DOMIQ/Base zczyta ponownie stan wszystkich modułów LCN podłączonych do magistrali. Skanowanie magistrali LCN jest zalecane po każdej zmianie konfiguracji modułów lub struktury LCN przy użyciu LCN-Pro, w szczególności jeśli zmieniana była konfiguracja regulatorów temperatury lub pozycjonowania rolet. UWAGA! Zdarza się bardzo wiele problemów raportowanych przez instalatorów po wypełnieniu pola konfiguracyjnego Widoczne moduły. Pola tego należy używać w wyjątkowych sytuacjach, np. instalacjach LCN w których kilka niezależnych aparatementów działa w jednym sygmencie LCN, co generalnie nie jest zalecane. 17

24 4. Ustawienia 4.3. Konfiguracja UPnP AV Pole wyboru Aktywny steruje włączaniem interfejsu UPnP AV w module Base. Gdy to pole jest odznaczone nie jest możliwe sterowanie urządzeniami UPnP np. odtwarzaczami SONOS. Zmiany w konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Zmiany zostaną wprowadzone po restarcie modułu Base. Pole Aktywny jest domyślnie odznaczone. 18

25 4.4. Konfiguracja BACnet DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Od wersji oprogramowania moduł Base umożliwia integrację z systemem BACnet. Pole wyboru Aktywny działa identycznie, jak w przypadku konfiguracji LCN, zatem steruje włączaniem interfejsu BACnet w module Base. Obsługa protokołu BACnet w Base jest oferowana jako dodatkowa licencja. W polu tekstowym poniżej należy wkleić zakupiony numer licencyjny. Zmiany w konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 19

26 4. Ustawienia 4.5. Lokalizacja Określenie lokalizacji jest niezbędne do poprawnej pracy wbudowanego zegara astronomicznego (obliczanie godzin wschodu i zachodu słońca). Dostępne są nastepujące elementy: Strefa czasowa: Możliwość wyboru strefy czasowej w jakiej pracuje DOMIQ/Base. Dostępne opcje: CET - czas środkowoeuropejski (domyślny dla Polski). WET - czas zachodnioeuropejski EEK - czas wschodnioeuropejski MSK- czas moskiewski Miasto: Miejsce instalacji modułu Base. W przypadku miejscowości w Polsce nie wolno używać polskich znaków. Pobierz współrzędne: Przycisk automatycznego wyznaczania współrzędnych geograficznych wybranej miejscowości. Do wyznaczenia współrzędnych wymagane jest wpisanie nazwy miejscowości w polu Miasto, ze względu na wykorzystanie zagranicznego serwisu lokalizacyjnego nie powinno się używać polskich znaków w polu Miasto. Długość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie. Szerokość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie. UWAGA: W celu zapewnienia poprawnego działania zegara astronomicznego, niezbędne jest wypełnienie pól Długość i szerokość geograficzna oraz wybranie prawidłowej strefy czasowej. 20

27 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji 4.6. Rejestracja Remote Ta sekcja służy do generowania kodów parowania oraz dodawania nowych licencji dla urządzeń z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote. DOMIQ/Remote to aplikacja dedykowana dla ipad/iphone/ipod, która za pośrednictwem DOMIQ/Base pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji automatyki domowej. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie z AppStore. Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote Aby aplikacja DOMIQ/Remote mogła się połączyć z modułem DOMIQ/Base wymagane jest wprowadzenie kodu aktywacyjnego. Jednorazowy kod aktywacyjny generowany jest po naciśnięciu przycisku Odśwież. Kod jest ważny 5 minut od wygenerowania. Rys 4.3: Tworzenie kodu parowania Następnie należy uruchomić aplikację i kliknąć na nazwie modułu Base. W rezultacie wyświetlony zostanie ekran parowania: Rys 4.4: Ekran parowania w aplikacji DOMIQ/Remote Wprowadzony kod aktywacyjny potwierdź przyciskiem Aktywuj. Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote Naciśnięcie przycisku Autoryzacja dla aplikacji Remote... wyświetla okienko, które zawiera: Listę aktualnie zarejestrowanych urządzeń z aplikacją Remote. Informację o ilości dostępnych licencji dla DOMIQ/Remote. Numer seryjny modułu DOMIQ/Base. Przycisk Usuń wszystkie rejestracje..., którego naciśnięcie powoduje, że wszystkie dotychczasowo zarejestrowane urządzenia utracą dostęp do systemu DOMIQ i muszą być sparowane ponownie. Pole do wprowadzenia klucza autoryzacyjnego dla zakupionych dodatkowych licencji dostępowych dla DOMIQ/Remote. Moduł DOMIQ/Base domyślnie sprzedawany jest z jedną licencją dostępową. Oznacza to, że tylko jedno urządzenie z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote może być sparowane z modułem Base. W celu zakupienia dodatkowych licencji prosimy o kontakt na W u koniecznie należy podać numer seryjny modułu DOMIQ/Base. 21

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo