ES400 Skrócona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ES400 Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 ES400 Skrócona instrukcja obsługi

2 2010 MOTOROLA, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności lub wyglądu. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z używaniem dowolnego produktu, układu elektrycznego lub aplikacji opisanych w niniejszym dokumencie. Firma Motorola nie udziela licencji wyrażonych wprost, dorozumianych ani narzuconych, związanych z prawami patentowymi lub patentami w odniesieniu do wszelkich rozwiązań, systemów, przyrządów, urządzeń, materiałów, metod czy procesów, w których mogą być używane jej produkty. Uznawana jest wyłącznie licencja na sprzęt, układy elektryczne i podsystemy zawarte w produktach firmy Motorola. Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola, Inc. Inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, Nowy Jork Gwarancja Pełne warunki gwarancji sprzętowej firmy Motorola można znaleźć na stronie internetowej: 2

3 ES400 Pokrywa akumulatora Styki ładowania/komunikacyjne Lampka oświetlająca Soczewka aparatu Czytnik linii papilarnych Dioda LED Odbiornik Czujnik światła otoczenia/bliskości Głośnik Ekran dotykowy Optyczna tabliczka nawigacyjna Przycisk aparatu Przycisk zasilania Przyciski głośności Drugi mikrofon (tryb głośnika) Celownik diodowy Pióro Zestaw słuchawkowy Port Klawiatura microusb Port Przycisk programowalny Przycisk skanowania Głośnik mikrofon główny (tryb zestawu słuchawkowego) 3

4 Opis usług Urządzenie ES400 oferuje następujące funkcje: Ekran główny Motorola Ekran główny Motorola zapewnia szybszy i prostszy dostęp do funkcji i aplikacji oraz pozwala użytkownikom na dostosowywanie interfejsu w celu zwiększenia przepływu pracy i zmaksymalizowania wydajności. Czytnik linii papilarnych Urządzenie ES400 oferuje czytnik biometryczny, pozwalający na odblokowywanie urządzenia i uzyskiwanie jedynie uprawnionego dostępu do urządzenia i sieci. Bluetooth Urządzenie ES400 obsługuje komunikację Bluetooth z zestawami słuchawkowymi, drukarką itd. Wi-Fi Urządzenie ES400 wyposażono we wbudowane radio a/b/g, pozwalające na łączenie się z sieciami bezprzewodowymi. Czujnik przyspieszenia Urządzenie ES400 reaguje na ruch dzięki wbudowanemu czujnikowi przyspieszenia. Po odwróceniu z orientacji pionowej do poziomej czujnik przyspieszenia wykrywa zmianę i odpowiednio obraca ekran. Przełącznik pokrowca Urządzenie ES400 automatycznie wykrywa, kiedy zostaje umieszczone w opcjonalnym miękkim pokrowcu i przechodzi w tryb wstrzymania w celu zaoszczędzenia energii. Klawiatury Urządzenie ES400 oferuje trzy konfiguracje klawiatury, QWERTY, QWERTZ i AZERTY, co umożliwia korzystanie z niego na całym świecie. Podwójne radio WAN Urządzenie ES400 dysponuje podwójnym szerokopasmowym radiem WAN 3.5G z możliwością wyboru trybu przez użytkownika (GSM HSPA i CDMA-EVDO wer. A). 4

5 Rozpoczęcie korzystania z urządzenia po raz pierwszy Proces aktywacji zależy od operatora sieci. W przypadku korzystania z usług operatora sieci GSM przed zainstalowaniem akumulatora konieczne jest włożenie karty SIM. Aby rozpocząć pracę: Zdejmij pokrywę akumulatora. Zainstaluj kartę microsd (opcjonalnie). Zainstaluj kartę SIM (tylko model GSM). Zainstaluj akumulator. Zdejmowanie pokrywy akumulatora Aby zdjąć pokrywę akumulatora: 1. Chwyć urządzenie ES400 oburącz, jak pokazano na rysunku. 2. Za pomocą kciuków przesuń pokrywę akumulatora w stronę dolnej części urządzenia ES Podnieś pokrywę akumulatora z urządzenia ES

6 Instalacja karty microsd (opcjonalnie) 1. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 2. Unieś uchwyt karty SIM. 6. Zamknij uchwyt karty microsd. 7. Przesuń uchwyt karty microsd w lewo, aby go zablokować. 3. Przesuń uchwyt karty microsd w prawo, aby go odblokować. 4. Unieś uchwyt karty microsd. 5. Włóż kartę microsd do uchwytu, jak pokazano na rysunku. Instalacja karty SIM (tylko model GSM) 1. Wsuń kartę SIM do uchwytu karty SIM, jak pokazano na rysunku. 6

7 2. Zamknij uchwyt karty SIM. Widoczny akumulator 1540 mah Zatrzask blokady 3. Upewnij się, że karta SIM jest włożona do końca i płasko ułożona. 4. Przesuń uchwyt karty SIM w stronę spodu urządzenia, aby go zablokować. Instalacja akumulatora 1. Wyjmij akumulator z opakowania. 2. Zlokalizuj styki akumulatora. 3. Włóż akumulator do komory ze stykami skierowanymi w dół i w prawo. 4. Naciśnij górną część akumulatora. 5. Przesuń w dół blokadę akumulatora, aby go unieruchomić. UWAGA Urządzenie ES400 nie włączy się po zdjęciu pokrywy akumulatora. 6. Załóż pokrywę akumulatora. 7

8 Ładowanie akumulatora Aby naładować akumulator: 1. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla danego kraju. 2. Wsuń wtyczkę do zasilacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 3. Wsuń dołączony kabel USB błyskawicznego ładowania do prostokątnego gniazda w zasilaczu. 4. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego. 5. Podnieś gumową klapkę z boku urządzenia ES Wsuń złącze micro-usb do portu USB. 7. Zielona dioda zacznie migać na zielono, informując o rozpoczęciu ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielona dioda zaświeci się na stałe. Zasilacz Kabel USB błyskawicznego ładowania 8

9 Aktywacja operatora sieci Aktywacja GSM/UMTS Po uruchomieniu urządzenie ES400 wyszuka zainstalowaną kartę SIM. Jeśli karta SIM pochodzi od obsługiwanego operatora, urządzenie ES400 wykryje kartę SIM, aktywuje ją w sieci GSM/UMTS i skonfiguruje połączenia danych. Jeśli karta SIM pochodzi od nieobsługiwanego operatora, urządzenie ES400 wykryje kartę SIM i aktywuje ją w sieci GSM/UMTS, ale połączenie danych i informacje o połączeniu MMS należy wówczas skonfigurować ręcznie. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji użytkownika urządzenia ES400. Aktywacja CDMA Aby aktywować urządzenie ES400 w sieci CDMA: 1. Naciśnij kolejno przyciski Start > Settings (Ustawienia) > Connections (Połączenia) > Phone Network Setup (Konfiguracja sieci w telefonie). 2. Na karcie Band (Zakres) wybierz opcję CDMA Only (Tylko CDMA) w polu Network type (Typ sieci). 3. Na karcie CDMA Setup (Konfiguracja CDMA) wybierz operatora z preferowanej opcji sieci. 4. Naciśnij przycisk Start Activation (Rozpocznij aktywację). 5. Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby dokonać aktywacji. 6. W przypadku nowego konta zadzwoń do operatora z telefonu, aby poprosić o zdalną aktywację. 7. Naciśnij przycisk Activate Now (Aktywuj teraz). UWAGA W przypadku przełączenia na innego operatora, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika urządzenia ES400, aby uzyskać szczegółowe informacje. 9

10 Klawiatura Klawisz połączenia Klawisz skanowania Klawisz Pomarańczow y klawisz fn Klawisz zakończenia połączenia Klawisz OK Optyczna tabliczka nawigacyjna Klawisz Shift Klawisz Start Użyj pomarańczowego klawisza fn, aby uzyskać dostęp do drugiej warstwy znaków i działań (oznaczonych na klawiaturze na pomarańczowo). Naciśnij pomarańczowy klawisz fn jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony, która będzie widoczna aż do naciśnięcia drugiego klawisza. Naciśnij dwukrotnie pomarańczowy klawisz fn, aby zablokować ten tryb. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony. Naciśnij pomarańczowy klawisz fn trzeci raz, aby usunąć blokadę. Klawisz Shift przełącza znaki alfanumeryczne między małymi a wielkimi literami. Naciśnij klawisz Shift, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony, która będzie widoczna aż do naciśnięcia drugiego klawisza. Naciśnij klawisz Shift dwa razy, aby zablokować ten tryb. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony. Naciśnij klawisz Shift trzeci raz, aby usunąć blokadę. Optyczna tabliczka nawigacyjna Optyczna tabliczka nawigacyjna to mała tabliczka dotykowa, która umożliwia użytkownikom uruchamianie aplikacji i przesuwanie wskaźnika po ekranie. Domyślnie wskaźnik podświetla tekst i elementy. Wskaźnik można zmienić w strzałkę, podobnie jak w przypadku wskaźnika myszy na komputerze. Naciśnij pomarańczowy klawisz fn, a następnie klawisz, aby przełączyć między podświetlaniem a strzałką. Informacje na temat konfiguracji zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES400. Naciśnij optyczną tabliczkę nawigacyjną, aby wybierać elementy i uruchamiać aplikacje. 10

11 Przycisk zasilania Przycisk zasilania służy do przełączania urządzenia ES400 w tryb wstrzymania lub do jego wyłączania. Wstrzymanie Aby wymusić wstrzymanie urządzenia ES400, należy nacisnąć przycisk zasilania. Wyłączanie Aby wyłączyć urządzenie ES400, należy nacisnąć przycisk zasilania przez przynajmniej pięć sekund. Po wyświetleniu okna dialogowego należy wybrać opcję Power Off (Wyłącz). Dioda LED Dioda LED Stan Wyłączony Miganie na zielono Ciągłe zielone światło Miganie na czerwono Miganie na pomarańczowo Opis Wskazuje, że akumulator nie jest ładowany, urządzenie ES400 nie jest podłączone prawidłowo do bazy lub do źródła zasilania albo brak jest powiadomień programowych. Wskazuje, że trwa ładowanie akumulatora. Wskazuje, że akumulator jest w pełni naładowany. Wskazuje na błąd ładowania. Wskazuje powiadomienie zainicjowane programowo. 11

12 Blokowanie urządzenia Zablokowanie urządzenia chroni informacje i zapobiega przypadkowemu naciskaniu klawiszy. Blokadę można ustawić w taki sposób, by dostęp do urządzenia był wznawiany po podaniu hasła lub bez hasła. Urządzenie ES400 można również odblokować za pomocą biometryki (odcisku palca), jeśli używana jest funkcja Motorola Lock Plus (więcej informacji na temat konfigurowania funkcji blokady zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES400). Urządzenie ES400 przechodzi w tryb blokady po naciśnięciu przycisku zasilania lub po upłynięciu określonego czasu. Po zablokowaniu urządzenia ES400 wciąż możliwe jest odbieranie powiadomień o nowych wiadomościach, nieodebranych połączeniach i nadchodzących spotkaniach. Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wybudzenia urządzenia ES400 wyświetlony zostanie ekran blokady. Aby odblokować urządzenie ES400, należy wprowadzić kod PIN lub przesunąć palcem po czytniku linii papilarnych (jeśli włączona została funkcja Motorola Lock Plus). 12

13 Ekran główny Motorola Ekran główny Motorola oferuje nowy interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie szybkiego dostępu do informacji za pomocą kart z możliwością dostosowywania. Przesuwając palcem w lewo lub w prawo można przeglądać dodatkowe karty po lewej lub prawej stronie. Domyślnie urządzenie ES400 wyświetla cztery karty: kartę Simple Home (główna uproszczona), Full Home (główna pełna), Weather (pogoda) i Time Tracker (śledzenie czasu). Naciśnij Pasek stanu, aby otworzyć okno Zarządzanie urządzeniem Pasek stanu Naciśnij, aby skonfigurować bieżącą kartę Karta główna uproszczona Skróty do programów Pasek tytułu Naciśnij, aby otworzyć okno Start Naciśnij, aby otworzyć okno aplikacji Naciśnij, aby zablokować urządzenie Naciśnij, aby otworzyć okno kontaktów 13

14 Moje aplikacje Na ekranie głównym naciśnij przycisk My Apps (Moje aplikacje), aby otworzyć okno Application (Aplikacja). Naciśnij ikonę, aby uruchomić program. Użyj palca, by przesunąć okno w górę lub w dół i zobaczyć więcej ikon programów. Skróty do programów Przyciski skrótów do programów zapewniają szybki dostęp do maksymalnie czterech ulubionych programów. Naciśnij przycisk skrótu, aby uruchomić program. Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania okna programów i skrótów do programów. 14 Okno zarządzania urządzeniem Okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem) oferuje użytkownikowi opcje: przełączania lub zamykania aktywnych programów wyświetlania użycia pamięci kontrolowania profilów dźwięku kontrolowania ustawień radia i zasilania ustawiania alarmów zarządzania siecią WLAN wyświetlania powiadomień o stanie dostępu do ustawień urządzenia. Naciśnij Pasek stanu w górnej części ekranu, aby otworzyć okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem). Wybieraj przyciski w górnej części, aby zobaczyć określone informacje. Naciśnij przyciski przewijania w lewo/prawo lub przesuń palcem po ekranie, aby zobaczyć dodatkowe przyciski. Aby zamknąć okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem), naciśnij Pasek stanu lub klawisz OK na klawiaturze.

15 Nawiązywanie połączeń Aby nawiązać połączenie: 1. Naciśnij klawisz na klawiaturze. 2. Użyj klawiatury lub numerycznej klawiatury ekranowej, aby wprowadzić numer telefonu. Numer zostanie wyświetlony w linii połączenia. Naciśnij klawisz lub ikonę na linii połączenia, aby wybrać numer. 3. Naciśnij klawisz na klawiaturze lub ikonę na linii połączenia, aby zakończyć połączenie. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz na klawiaturze lub przycisk Answer (Odbierz) na ekranie połączenia przychodzącego. Linia połączenia Aby zignorować połączenie przychodzące, naciśnij czerwony klawisz zakończenia lub przycisk Ignore (Ignoruj). Kontakty Aby dodać nowy kontakt: 1. Naciśnij przycisk Contacts (Kontakty). 2. Naciśnij przycisk. 3. Wybierz typ kontaktu. Wypełnij informacje o kontakcie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Wysyłanie wiadomości Procedury konfigurowania poczty zostały opisane w Podręczniku użytkownika urządzenia ES400. Aby wysłać wiadomość 1. Naciśnij przycisk Start > lub na ekranie głównym Motorola. 2. Naciśnij przycisk > New (Nowa). 3. Napisz wiadomość i naciśnij przycisk. 15

16 Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub zdjęcie/film (MMS): 1. Naciśnij przycisk Start > Text lub na ekranie głównym Motorola. 2. Naciśnij przycisk Menu > New (Nowy) > SMS, aby wysłać wiadomość tekstową, lub MMS, aby wysłać wiadomość ze zdjęciem lub wideo. Robienie zdjęć Aby zrobić zdjęcie: Skanowanie kodu kreskowego Aby zeskanować kod kreskowy: 1. Uruchom aplikację umożliwiającą skanowanie. 2. Naciśnij klawisz Skanowania na klawiaturze. Uwaga: należy pamiętać o włączeniu klawisza Skanowania. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES Celownik diodowy w tylnej części urządzenia ES400 wyświetli na kodzie kreskowym czerwoną linię. 4. Upewnij się, że linia obejmuje cały kod kreskowy. 5. Urządzenie ES400 wyda dźwięk, informując o pomyślnym odczytaniu kodu kreskowego. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Aparatu po prawej stronie urządzenia ES400, aby włączyć aparat. 2. Obróć urządzenie ES400 do pozycji poziomej (dla uzyskania zdjęcia w poziomie) i uchwyć kadr. 3. Naciśnij przycisk Aparatu, aby zrobić zdjęcie. 16

17 Otwieranie strony internetowej Aby otworzyć okno przeglądarki, naciśnij przycisk Start > Internet Explorer. 1. W polu Adresu wprowadź adres strony internetowej. 2. Naciśnij klawisz Enter. Wprowadź adres Ulubione Suwak powiększenia Menu Start Tył Wyświetl klawiaturę Otwórz menu Zamknij okno Łączenie z urządzeniem Bluetooth Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth: 1. Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, znajduje się w trybie umożliwiającym jego odnalezienie. 2. Naciśnij kolejno przycisk Start > Settings (Ustawienia) > Bluetooth. 3. Na poziomym pasku wybierz opcję Mode (Tryb). 4. Zaznacz pole wyboru Turn on Bluetooth (Włącz Bluetooth). 5. Na poziomym pasku wybierz opcję Devices (Urządzenia). 6. Naciśnij opcję Add new device (Dodaj nowe urządzenie). Urządzenie EDA ES400 wyszuka urządzenia Bluetooth na danym obszarze. 7. Wybierz urządzenie z listy. 8. Naciśnij przycisk Next (Dalej). 9. Naciśnij przycisk Save (Zapisz) lub w razie konieczności wprowadź hasło urządzenia (np. 0000), aby się połączyć. 17

18 Łączenie z siecią Wi-Fi Urządzenie ES400 obsługuje sieci WLAN za pomocą oprogramowania Motorola Fusion (domyślnie) lub Windows Zero Config (WZC). Procedura przełączania między oprogramowaniem Fusion i WZC została opisana w Podręczniku użytkownika urządzenia ES400 User Guide. Aby zarządzać siecią bezprzewodową na urządzeniu ES400, naciśnij Pasek stanu >. 18

19 Akcesoria Baza z jednym gniazdem i portem USB Uchwyt samochodowy Pokrowiec miękki Kabel komercyjny do ładowania z gniazda zapalniczki Kabel powszechnego użytku do ładowania z gniazda zapalniczki Adapter hosta USB 19

20 Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742, USA Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol zostały zastrzeżone w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich właścicieli. Motorola, Inc PL wersja A czerwiec 2010

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi Haier-HW-W858 Instrukcja obsługi Środki ostrożności Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych zaleceń: Bezpieczne włączenie zasilania Nie wolno używać telefonu komórkowego, w miejscach, gdzie

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Po polsku................ 140 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ES400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ES400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ES400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ES400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 72E-136310-02PL Wersja B Luty 2012 ii Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 50 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved.

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 1 myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 2 Bezpieczeństwo Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu

Bardziej szczegółowo

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Nr produktu 878880 Wi-Fi, mini HDMI Strona 1 z 1 http:// ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM Przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10 Luty 2015 r. 1 Spis treści 1.WPROWADZENIE...3 1.1.ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.2.PIERWSZE ŁADOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.3.REJESTRACJA I LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 1.4.AKTYWACJA URZĄDZENIA... 4 1.5.RESETOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

ES400. Instrukcja użytkownika

ES400. Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika 72E-136310-01PL Wersja A Wrzesień 2010 ii Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 2010 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo