ES400 Skrócona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ES400 Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 ES400 Skrócona instrukcja obsługi

2 2010 MOTOROLA, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności lub wyglądu. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z używaniem dowolnego produktu, układu elektrycznego lub aplikacji opisanych w niniejszym dokumencie. Firma Motorola nie udziela licencji wyrażonych wprost, dorozumianych ani narzuconych, związanych z prawami patentowymi lub patentami w odniesieniu do wszelkich rozwiązań, systemów, przyrządów, urządzeń, materiałów, metod czy procesów, w których mogą być używane jej produkty. Uznawana jest wyłącznie licencja na sprzęt, układy elektryczne i podsystemy zawarte w produktach firmy Motorola. Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola, Inc. Inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, Nowy Jork Gwarancja Pełne warunki gwarancji sprzętowej firmy Motorola można znaleźć na stronie internetowej: 2

3 ES400 Pokrywa akumulatora Styki ładowania/komunikacyjne Lampka oświetlająca Soczewka aparatu Czytnik linii papilarnych Dioda LED Odbiornik Czujnik światła otoczenia/bliskości Głośnik Ekran dotykowy Optyczna tabliczka nawigacyjna Przycisk aparatu Przycisk zasilania Przyciski głośności Drugi mikrofon (tryb głośnika) Celownik diodowy Pióro Zestaw słuchawkowy Port Klawiatura microusb Port Przycisk programowalny Przycisk skanowania Głośnik mikrofon główny (tryb zestawu słuchawkowego) 3

4 Opis usług Urządzenie ES400 oferuje następujące funkcje: Ekran główny Motorola Ekran główny Motorola zapewnia szybszy i prostszy dostęp do funkcji i aplikacji oraz pozwala użytkownikom na dostosowywanie interfejsu w celu zwiększenia przepływu pracy i zmaksymalizowania wydajności. Czytnik linii papilarnych Urządzenie ES400 oferuje czytnik biometryczny, pozwalający na odblokowywanie urządzenia i uzyskiwanie jedynie uprawnionego dostępu do urządzenia i sieci. Bluetooth Urządzenie ES400 obsługuje komunikację Bluetooth z zestawami słuchawkowymi, drukarką itd. Wi-Fi Urządzenie ES400 wyposażono we wbudowane radio a/b/g, pozwalające na łączenie się z sieciami bezprzewodowymi. Czujnik przyspieszenia Urządzenie ES400 reaguje na ruch dzięki wbudowanemu czujnikowi przyspieszenia. Po odwróceniu z orientacji pionowej do poziomej czujnik przyspieszenia wykrywa zmianę i odpowiednio obraca ekran. Przełącznik pokrowca Urządzenie ES400 automatycznie wykrywa, kiedy zostaje umieszczone w opcjonalnym miękkim pokrowcu i przechodzi w tryb wstrzymania w celu zaoszczędzenia energii. Klawiatury Urządzenie ES400 oferuje trzy konfiguracje klawiatury, QWERTY, QWERTZ i AZERTY, co umożliwia korzystanie z niego na całym świecie. Podwójne radio WAN Urządzenie ES400 dysponuje podwójnym szerokopasmowym radiem WAN 3.5G z możliwością wyboru trybu przez użytkownika (GSM HSPA i CDMA-EVDO wer. A). 4

5 Rozpoczęcie korzystania z urządzenia po raz pierwszy Proces aktywacji zależy od operatora sieci. W przypadku korzystania z usług operatora sieci GSM przed zainstalowaniem akumulatora konieczne jest włożenie karty SIM. Aby rozpocząć pracę: Zdejmij pokrywę akumulatora. Zainstaluj kartę microsd (opcjonalnie). Zainstaluj kartę SIM (tylko model GSM). Zainstaluj akumulator. Zdejmowanie pokrywy akumulatora Aby zdjąć pokrywę akumulatora: 1. Chwyć urządzenie ES400 oburącz, jak pokazano na rysunku. 2. Za pomocą kciuków przesuń pokrywę akumulatora w stronę dolnej części urządzenia ES Podnieś pokrywę akumulatora z urządzenia ES

6 Instalacja karty microsd (opcjonalnie) 1. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 2. Unieś uchwyt karty SIM. 6. Zamknij uchwyt karty microsd. 7. Przesuń uchwyt karty microsd w lewo, aby go zablokować. 3. Przesuń uchwyt karty microsd w prawo, aby go odblokować. 4. Unieś uchwyt karty microsd. 5. Włóż kartę microsd do uchwytu, jak pokazano na rysunku. Instalacja karty SIM (tylko model GSM) 1. Wsuń kartę SIM do uchwytu karty SIM, jak pokazano na rysunku. 6

7 2. Zamknij uchwyt karty SIM. Widoczny akumulator 1540 mah Zatrzask blokady 3. Upewnij się, że karta SIM jest włożona do końca i płasko ułożona. 4. Przesuń uchwyt karty SIM w stronę spodu urządzenia, aby go zablokować. Instalacja akumulatora 1. Wyjmij akumulator z opakowania. 2. Zlokalizuj styki akumulatora. 3. Włóż akumulator do komory ze stykami skierowanymi w dół i w prawo. 4. Naciśnij górną część akumulatora. 5. Przesuń w dół blokadę akumulatora, aby go unieruchomić. UWAGA Urządzenie ES400 nie włączy się po zdjęciu pokrywy akumulatora. 6. Załóż pokrywę akumulatora. 7

8 Ładowanie akumulatora Aby naładować akumulator: 1. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla danego kraju. 2. Wsuń wtyczkę do zasilacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 3. Wsuń dołączony kabel USB błyskawicznego ładowania do prostokątnego gniazda w zasilaczu. 4. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego. 5. Podnieś gumową klapkę z boku urządzenia ES Wsuń złącze micro-usb do portu USB. 7. Zielona dioda zacznie migać na zielono, informując o rozpoczęciu ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielona dioda zaświeci się na stałe. Zasilacz Kabel USB błyskawicznego ładowania 8

9 Aktywacja operatora sieci Aktywacja GSM/UMTS Po uruchomieniu urządzenie ES400 wyszuka zainstalowaną kartę SIM. Jeśli karta SIM pochodzi od obsługiwanego operatora, urządzenie ES400 wykryje kartę SIM, aktywuje ją w sieci GSM/UMTS i skonfiguruje połączenia danych. Jeśli karta SIM pochodzi od nieobsługiwanego operatora, urządzenie ES400 wykryje kartę SIM i aktywuje ją w sieci GSM/UMTS, ale połączenie danych i informacje o połączeniu MMS należy wówczas skonfigurować ręcznie. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji użytkownika urządzenia ES400. Aktywacja CDMA Aby aktywować urządzenie ES400 w sieci CDMA: 1. Naciśnij kolejno przyciski Start > Settings (Ustawienia) > Connections (Połączenia) > Phone Network Setup (Konfiguracja sieci w telefonie). 2. Na karcie Band (Zakres) wybierz opcję CDMA Only (Tylko CDMA) w polu Network type (Typ sieci). 3. Na karcie CDMA Setup (Konfiguracja CDMA) wybierz operatora z preferowanej opcji sieci. 4. Naciśnij przycisk Start Activation (Rozpocznij aktywację). 5. Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby dokonać aktywacji. 6. W przypadku nowego konta zadzwoń do operatora z telefonu, aby poprosić o zdalną aktywację. 7. Naciśnij przycisk Activate Now (Aktywuj teraz). UWAGA W przypadku przełączenia na innego operatora, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika urządzenia ES400, aby uzyskać szczegółowe informacje. 9

10 Klawiatura Klawisz połączenia Klawisz skanowania Klawisz Pomarańczow y klawisz fn Klawisz zakończenia połączenia Klawisz OK Optyczna tabliczka nawigacyjna Klawisz Shift Klawisz Start Użyj pomarańczowego klawisza fn, aby uzyskać dostęp do drugiej warstwy znaków i działań (oznaczonych na klawiaturze na pomarańczowo). Naciśnij pomarańczowy klawisz fn jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony, która będzie widoczna aż do naciśnięcia drugiego klawisza. Naciśnij dwukrotnie pomarańczowy klawisz fn, aby zablokować ten tryb. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony. Naciśnij pomarańczowy klawisz fn trzeci raz, aby usunąć blokadę. Klawisz Shift przełącza znaki alfanumeryczne między małymi a wielkimi literami. Naciśnij klawisz Shift, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony, która będzie widoczna aż do naciśnięcia drugiego klawisza. Naciśnij klawisz Shift dwa razy, aby zablokować ten tryb. Spowoduje to wyświetlenie u dołu ekranu ikony. Naciśnij klawisz Shift trzeci raz, aby usunąć blokadę. Optyczna tabliczka nawigacyjna Optyczna tabliczka nawigacyjna to mała tabliczka dotykowa, która umożliwia użytkownikom uruchamianie aplikacji i przesuwanie wskaźnika po ekranie. Domyślnie wskaźnik podświetla tekst i elementy. Wskaźnik można zmienić w strzałkę, podobnie jak w przypadku wskaźnika myszy na komputerze. Naciśnij pomarańczowy klawisz fn, a następnie klawisz, aby przełączyć między podświetlaniem a strzałką. Informacje na temat konfiguracji zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES400. Naciśnij optyczną tabliczkę nawigacyjną, aby wybierać elementy i uruchamiać aplikacje. 10

11 Przycisk zasilania Przycisk zasilania służy do przełączania urządzenia ES400 w tryb wstrzymania lub do jego wyłączania. Wstrzymanie Aby wymusić wstrzymanie urządzenia ES400, należy nacisnąć przycisk zasilania. Wyłączanie Aby wyłączyć urządzenie ES400, należy nacisnąć przycisk zasilania przez przynajmniej pięć sekund. Po wyświetleniu okna dialogowego należy wybrać opcję Power Off (Wyłącz). Dioda LED Dioda LED Stan Wyłączony Miganie na zielono Ciągłe zielone światło Miganie na czerwono Miganie na pomarańczowo Opis Wskazuje, że akumulator nie jest ładowany, urządzenie ES400 nie jest podłączone prawidłowo do bazy lub do źródła zasilania albo brak jest powiadomień programowych. Wskazuje, że trwa ładowanie akumulatora. Wskazuje, że akumulator jest w pełni naładowany. Wskazuje na błąd ładowania. Wskazuje powiadomienie zainicjowane programowo. 11

12 Blokowanie urządzenia Zablokowanie urządzenia chroni informacje i zapobiega przypadkowemu naciskaniu klawiszy. Blokadę można ustawić w taki sposób, by dostęp do urządzenia był wznawiany po podaniu hasła lub bez hasła. Urządzenie ES400 można również odblokować za pomocą biometryki (odcisku palca), jeśli używana jest funkcja Motorola Lock Plus (więcej informacji na temat konfigurowania funkcji blokady zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES400). Urządzenie ES400 przechodzi w tryb blokady po naciśnięciu przycisku zasilania lub po upłynięciu określonego czasu. Po zablokowaniu urządzenia ES400 wciąż możliwe jest odbieranie powiadomień o nowych wiadomościach, nieodebranych połączeniach i nadchodzących spotkaniach. Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wybudzenia urządzenia ES400 wyświetlony zostanie ekran blokady. Aby odblokować urządzenie ES400, należy wprowadzić kod PIN lub przesunąć palcem po czytniku linii papilarnych (jeśli włączona została funkcja Motorola Lock Plus). 12

13 Ekran główny Motorola Ekran główny Motorola oferuje nowy interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie szybkiego dostępu do informacji za pomocą kart z możliwością dostosowywania. Przesuwając palcem w lewo lub w prawo można przeglądać dodatkowe karty po lewej lub prawej stronie. Domyślnie urządzenie ES400 wyświetla cztery karty: kartę Simple Home (główna uproszczona), Full Home (główna pełna), Weather (pogoda) i Time Tracker (śledzenie czasu). Naciśnij Pasek stanu, aby otworzyć okno Zarządzanie urządzeniem Pasek stanu Naciśnij, aby skonfigurować bieżącą kartę Karta główna uproszczona Skróty do programów Pasek tytułu Naciśnij, aby otworzyć okno Start Naciśnij, aby otworzyć okno aplikacji Naciśnij, aby zablokować urządzenie Naciśnij, aby otworzyć okno kontaktów 13

14 Moje aplikacje Na ekranie głównym naciśnij przycisk My Apps (Moje aplikacje), aby otworzyć okno Application (Aplikacja). Naciśnij ikonę, aby uruchomić program. Użyj palca, by przesunąć okno w górę lub w dół i zobaczyć więcej ikon programów. Skróty do programów Przyciski skrótów do programów zapewniają szybki dostęp do maksymalnie czterech ulubionych programów. Naciśnij przycisk skrótu, aby uruchomić program. Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania okna programów i skrótów do programów. 14 Okno zarządzania urządzeniem Okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem) oferuje użytkownikowi opcje: przełączania lub zamykania aktywnych programów wyświetlania użycia pamięci kontrolowania profilów dźwięku kontrolowania ustawień radia i zasilania ustawiania alarmów zarządzania siecią WLAN wyświetlania powiadomień o stanie dostępu do ustawień urządzenia. Naciśnij Pasek stanu w górnej części ekranu, aby otworzyć okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem). Wybieraj przyciski w górnej części, aby zobaczyć określone informacje. Naciśnij przyciski przewijania w lewo/prawo lub przesuń palcem po ekranie, aby zobaczyć dodatkowe przyciski. Aby zamknąć okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem), naciśnij Pasek stanu lub klawisz OK na klawiaturze.

15 Nawiązywanie połączeń Aby nawiązać połączenie: 1. Naciśnij klawisz na klawiaturze. 2. Użyj klawiatury lub numerycznej klawiatury ekranowej, aby wprowadzić numer telefonu. Numer zostanie wyświetlony w linii połączenia. Naciśnij klawisz lub ikonę na linii połączenia, aby wybrać numer. 3. Naciśnij klawisz na klawiaturze lub ikonę na linii połączenia, aby zakończyć połączenie. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz na klawiaturze lub przycisk Answer (Odbierz) na ekranie połączenia przychodzącego. Linia połączenia Aby zignorować połączenie przychodzące, naciśnij czerwony klawisz zakończenia lub przycisk Ignore (Ignoruj). Kontakty Aby dodać nowy kontakt: 1. Naciśnij przycisk Contacts (Kontakty). 2. Naciśnij przycisk. 3. Wybierz typ kontaktu. Wypełnij informacje o kontakcie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Wysyłanie wiadomości Procedury konfigurowania poczty zostały opisane w Podręczniku użytkownika urządzenia ES400. Aby wysłać wiadomość 1. Naciśnij przycisk Start > lub na ekranie głównym Motorola. 2. Naciśnij przycisk > New (Nowa). 3. Napisz wiadomość i naciśnij przycisk. 15

16 Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub zdjęcie/film (MMS): 1. Naciśnij przycisk Start > Text lub na ekranie głównym Motorola. 2. Naciśnij przycisk Menu > New (Nowy) > SMS, aby wysłać wiadomość tekstową, lub MMS, aby wysłać wiadomość ze zdjęciem lub wideo. Robienie zdjęć Aby zrobić zdjęcie: Skanowanie kodu kreskowego Aby zeskanować kod kreskowy: 1. Uruchom aplikację umożliwiającą skanowanie. 2. Naciśnij klawisz Skanowania na klawiaturze. Uwaga: należy pamiętać o włączeniu klawisza Skanowania. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia ES Celownik diodowy w tylnej części urządzenia ES400 wyświetli na kodzie kreskowym czerwoną linię. 4. Upewnij się, że linia obejmuje cały kod kreskowy. 5. Urządzenie ES400 wyda dźwięk, informując o pomyślnym odczytaniu kodu kreskowego. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Aparatu po prawej stronie urządzenia ES400, aby włączyć aparat. 2. Obróć urządzenie ES400 do pozycji poziomej (dla uzyskania zdjęcia w poziomie) i uchwyć kadr. 3. Naciśnij przycisk Aparatu, aby zrobić zdjęcie. 16

17 Otwieranie strony internetowej Aby otworzyć okno przeglądarki, naciśnij przycisk Start > Internet Explorer. 1. W polu Adresu wprowadź adres strony internetowej. 2. Naciśnij klawisz Enter. Wprowadź adres Ulubione Suwak powiększenia Menu Start Tył Wyświetl klawiaturę Otwórz menu Zamknij okno Łączenie z urządzeniem Bluetooth Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth: 1. Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, znajduje się w trybie umożliwiającym jego odnalezienie. 2. Naciśnij kolejno przycisk Start > Settings (Ustawienia) > Bluetooth. 3. Na poziomym pasku wybierz opcję Mode (Tryb). 4. Zaznacz pole wyboru Turn on Bluetooth (Włącz Bluetooth). 5. Na poziomym pasku wybierz opcję Devices (Urządzenia). 6. Naciśnij opcję Add new device (Dodaj nowe urządzenie). Urządzenie EDA ES400 wyszuka urządzenia Bluetooth na danym obszarze. 7. Wybierz urządzenie z listy. 8. Naciśnij przycisk Next (Dalej). 9. Naciśnij przycisk Save (Zapisz) lub w razie konieczności wprowadź hasło urządzenia (np. 0000), aby się połączyć. 17

18 Łączenie z siecią Wi-Fi Urządzenie ES400 obsługuje sieci WLAN za pomocą oprogramowania Motorola Fusion (domyślnie) lub Windows Zero Config (WZC). Procedura przełączania między oprogramowaniem Fusion i WZC została opisana w Podręczniku użytkownika urządzenia ES400 User Guide. Aby zarządzać siecią bezprzewodową na urządzeniu ES400, naciśnij Pasek stanu >. 18

19 Akcesoria Baza z jednym gniazdem i portem USB Uchwyt samochodowy Pokrowiec miękki Kabel komercyjny do ładowania z gniazda zapalniczki Kabel powszechnego użytku do ładowania z gniazda zapalniczki Adapter hosta USB 19

20 Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742, USA Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol zostały zastrzeżone w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich właścicieli. Motorola, Inc PL wersja A czerwiec 2010

ES400. Instrukcja użytkownika

ES400. Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika 72E-136310-01PL Wersja A Wrzesień 2010 ii Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 2010 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOMPUTER MOBILNY MC65 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 72E-133769-03PL Wersja A Luty 2015 ii Instrukcja użytkownika urządzenia MC65 Żadna część niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 3

Instrukcja obsługi wersja 3 Instrukcja obsługi wersja 3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo...6 Wprowadzenie...7 Omówienie...7 Pomoc techniczna i wsparcie...7 Dbaj o swój telefon...8 Klawisze i części...9 Pierwsze kroki... 12

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900 Wydanie 4 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 7 Znajdowanie pomocy 8 Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Składanie...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa GPS Pocket PC Telefon Podręcznik użytkownika Zasady bezpieczeństwa Przeczytaj, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia Należy unikać mocnego naciskania ekranu dotykowego. Unikaj naciskania na ekran rysikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C7 00

Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Szybki start 8 Klawisze i części 8 Wkładanie karty SIM i baterii 10 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 12 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Omówienie...7 Składanie... 8 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo