Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi - 1 -

2 ColorWash 700E AT Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania... 7 Instalacja lampy... 7 Ustawienie lampy... 8 Instalacja/wymiana filtrów koloru... 9 Wymiana soczewki frontowej... 9 Wieszanie Podłączenie DMX Połączenie sieciowe Ethernet Protokół DMX Tryby sterownika Adresowanie DMX Zdalne funkcje Mapa menu Funkcje panelu sterowania Adresowanie Komunikaty urządzenia Opcje personalizowane (Personality) Załączanie/wyłączanie lampy Sekwencje testowe Tryb manualny Ustawienia Stand-alone Funkcja RESET Funkcje specjalne RDM Tryb wyłączenia (low power mode) Komunikaty błędów Specyfikacja techniczna Konserwacja i czyszczenie

3 Ostrzeżenie! Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i wszelkich innych płynów. Odłącz zasilanie przed otwarciem obudowy! Dla własnego bezpieczeństwa, proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed uruchomieniem jednostki. Instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia przewodów. Ważne: Wszelkie szkody powstałe na skutek niezastosowania się do zaleceń producenta prowadzą do utraty gwarancji na dane urządzenie. W przypadku dużych zmian temperatur, na jakie było narażone urządzenie, należy przed podłączeniem do źródła zasilania pozostawić jednostkę w warunkach pokojowych do czasu osiągnięcia przez nią panującej w pomieszczeniu temperatury. Duże skoki temperatur mogą powodować kondensację wody w urządzeniu, co może spowodować jego uszkodzenie. Jednostka jest urządzeniem I klasy. W celu włączenia do źródła zasilania wystarczy podłączyć kabel zasilania do uziemionego kontaktu. Staraj się nie uszkodzić kabli zasilających urządzenie. Zwróć uwagę na odpowiednie napięcie dostarczane do jednostki. Odwołaj się w tym celu do tabliczki znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia w celu odczytania specyfikacji dozwolonego napięcia zasilania. Upewnij się, że kabel zasilania nie uległ zniszczeniu poprzez kontakt z ostrymi krawędziami. Dokonuj inspekcji raz na jakiś czas. Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania po zakończeniu jego użytkowania lub przed jakimkolwiek jego serwisowaniem. W czasie pierwszego uruchomienia z obudowy może wydobyć się niewielka ilość dymu lub wydostać się dziwny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie jest konieczne czyszczenie urządzenia lub nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Ostrzeżenie: w czasie pracy urządzenia obudowa urządzenia silnie się nagrzewa. Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w zbyt krótkich przedziałach czasu. Może to skrócić żywotność żarówki

4 Zagrożenie zdrowia Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Istnieje możliwość wstrząsu epileptycznego. Trzymać poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych. Zastrzeżenie do pracy urządzenia Urządzenie ColorWash 700E AT jest urządzeniem wykorzystywanym do tworzenia efektów dekoracyjnych, które zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego. Prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta użytkowanie urządzenia zapewni ci długi okres bezawaryjnej pracy. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez lampy! Nie potrząsaj urządzeniem. Nigdy nie podnoś urządzenia trzymając za głowę-projektor, aby zapobiec uszkodzeniu elementów mechanicznych. W czasie wyboru miejsca montaż urządzenia weź pod uwagę czynnik temperaturowy. Jednostka nie może pracować w lub być wystawiona na działanie zbyt wysokich temperatur. Unikaj pomieszczeń o wysokim zapyleniu lub podwyższonej wilgotności. Nie pozwól na to, by w zakresie działania urządzenia nie znajdowały się elementy okablowania. Zawsze stosuj przy montażu dodatkową linę zabezpieczającą, do otworów przeznaczonych do tego celu. Upewnij się, że został zachowany minimalny dystans 1,5m pomiędzy jednostką a pozostałymi urządzeniami lub oświetlanymi powierzchniami. Nigdy nie zapalaj żarówki w przypadku braku soczewek lub w przypadku zdjętej obudowy. Temperatura otoczenia nie może przekroczyć temperatury wyspecyfikowanej przez producenta t a =40ºC. Ostrzeżenie! Soczewki muszą być wymienione w przypadku ich zniszczenia (głębokie rysy, uszkodzenia powstałe na skutek wstrząsów czy innych mechanicznych uderzeń). Uruchamiaj jednostkę dopiero po zaznajomieniu się ze wszystkimi jego funkcjami. Nie zezwalaj na użytkowanie jednostki przez niewykwalifikowany personel. Ostrzeżenie! Żarówka powinna być niezwłocznie wymieniona na nową w przypadku jej zniszczenia lub deformacji na skutek temperatury

5 Nieautoryzowane modyfikacje i naprawy zabronione, mogą doprowadzić do utraty gwarancji. Nie usuwać numeru seryjnego z urządzenia. Usunięcie może spowodować utratę gwarancji. W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach odbiegających od opisanych w tej instrukcji może często dochodzić do częstych uszkodzeń jednostki a w rezultacie utraty gwarancji

6 Opis urządzenia 1 soczewka 2 dźwignia blokady ruchu PAN 3 podstawa 4 uchwyt transportowy 5 jarzmo 6 zielony przycisk blokady TILT 7 czerwony przycisk blokady TILT 8 ruchoma głowa Na czas transportu urządzenie, ruchomą głowę należy zablokować czerwony przycisk blokady ruchu TILT jest wciśnięty i dźwignia blokady/odblokowanie ruchu PAN jest w pozycji blokady (Lock). W celu odblokowania urządzenia naciśnij zielony przycisk odblokowania ruchu TILT i przestaw dźwignię blokady/odblokowania ruchu PAN w pozycję odblokowany (Unlock). Panel tylny 1 włącznik zasilania 2 gniazdo bezpiecznika 3 gniazdo zasilania 4 bezpiecznik (neutralny) 5 5 pinowe wyjście DMX 6 5 pinowe wejście DMX 7 3 pinowe wyjście DMX 8 3 pinowe wejście DMX 9 gniazdo RJ45 Panel sterowania 1 wskaźnik Ethernet 2 wyświetlacz 3 czujnik podczerwieni 4 wskaźnik przesyłu danych 5 tarcza dekodera RNS 6 klawisz wyjścia [ESCAPE] 7 klawisz zatwierdzania [ENTER] - 6 -

7 Montaż urządzenia Podłączenie do źródła zasilania Fabryczne parametry źródła zasilania znajdują się obok włącznika zasilania urządzenia. ColorWash 700E AT wyposażony został w automatycznie przełączający się moduł zasilania w zakresie częstotliwości 50/60Hz i napięć V. Podłącz jednostkę do uziemionego źródła zasilania za pomocą załączonego trójżyłowego uziemionego kabla zasilania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się po pomoc do wykwalifikowanego personelu serwisu. Instalacja lampy Niebezpieczeństwo! W czasie procesu wymiany/instalacji lampy wyłącz jednostkę. Odłącz urządzenie od źródła zasilania! 1 blokada typu ¼ obrotu 2 osłona lampy 3 podstawa lampy 4 stojan lampy Procedura instalacji lampy MSR GOLD 700 FastFit: 1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól urządzeniu ostygnąć przynajmniej 15 minut. 2. Upewnij się, że ruchoma głowa urządzenia znajduje się w pozycji jak to zostało przedstawione na powyższym obrazie. Otwórz dwie blokady typu ¼ - 7 -

8 obrotu (1) oznaczone symbolami X i Y na osłonie lampy (2) w celu demontażu osłony lampy. 3. Trzymając lampę za ceramiczną podstawkę (3), delikatnie przekręć lampę w lewo w celu wymontowania lampy ze stojanu (4). Delikatnie wyjmij lampę ze stojanu lampy (4). 4. Trzymając nową lampę za jej ceramiczną podstawkę delikatnie wsuń ją do stojanu a następnie delikatnie przekręć lampę w prawo w celu zamontowania lampy w stojanie (4). Nie stosuj żarówek o większych mocach. Żarówka tego typu wytwarza temperaturę wyższą od wytypowanej przez producenta. Wynikłe z tego powodu uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Proszę stosuj się także do zaleceń producenta żarówek. Nigdy nie dotykaj szklanej bańki urządzenia gołymi rękami podczas jej mocowania w urządzeniu. Upewnij się, że żarówka jest prawidłowo zainstalowana w miejscu przeznaczenia. 5. Wsuń stojan lampy do urządzenia, zamknij osłonę lampy (2), zamknij dwie blokady typu ¼ obrotu (1). 6. Ustaw położenie lampy (patrz poniższy podrozdział). 7. Przed odpaleniem lampy zresetuj licznik Lamp On Time i Lamp Strikes znajdujące się w menu Fixture information Nie włączaj urządzenia przy otwartej pokrywie lampy! Ustawienie lampy Stojan lampy został wyśrodkowany w fabryce przez producenta urządzenia. W wyniku występowania różnic pomiędzy żarówkami może okazać się niezbędnym skorygowanie ustawienia lampy w celu poprawienia parametrów wychodzącego światła z urządzenia. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1. Włącz zasilanie urządzenia i po zakończonej operacji resetowania włącz lampę. 2. Wyłącz wszystkie efekty, otwórz SHUTTER. Skieruj wiązkę na płaską powierzchnię (np.: ścianę) za pomocą sterownika DMX lub skorzystaj z funkcji Lamp adjustment znajdującej się w menu Special functions. 3. Wycentruj wiązkę używając do tego celu śrub nastawczych A, B, C. Dokręcaj jedną śrubę na raz w celu przemieszczenia gorącego punktu (hot-spot) diagonalnie w poprzek wyświetlanego obrazu. W przypadku niemożności wyznaczenia gorącego punktu, wyjustuj lampę do czasu uzyskania wyrównania jasności plamy świetlnej. W celu zredukowania efektu gorącego punktu, przekręć wszystkie śruby nastawcze A, B, C o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do czasu uzyskania równomierności jasności plamy świetlnej. W przypadku, gdy światło jest jaśniejsze dookoła krawędzi w stosunku do środka plamy świetlnej lub, gdy wiązka na wyjściu ma słabą jasność dokonaj operacji odwrotnej do popisanej powyżej, tzn. przekręć wszystkie śruby nastawcze A, B, C o ¼ obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do czasu uzyskania równomierności jasności plamy świetlnej

9 Instalacja/wymiana filtrów koloru Ostrzeżenie! Montaż/wymianę filtrów koloru należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu. Odłącz urządzenie od źródła zasilania! Procedura wymiany filtrów koloru: 1. Wyłącz lampę i pozwól jej ostygnąć przynajmniej przez 15 minut. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 2. Zdejmij dolną plastikową pokrywę głowy projektora odkręcając 4 śruby znajdujące się na pokrywie projektora. 3. Przekręć tarczę koloru do pożądanej pozycji. Filtry koloru na tarczy koloru są zamocowane za pośrednictwem magnesów. 4. Wypnij filtr koloru tarczy koloru w sposób pokazany na poniższym obrazie. Chroń szklane filtry, m.in. za pomocą kawałka papieru w czasie wykonywania tej czynności. 5. Zamontuj nowy moduł koloru w tarczy koloru. 6. Załóż dolną pokrywę ruchomej głowy przed uruchomieniem urządzenia. Wymiana soczewki frontowej Urządzenie ColorWash 700E AT wyposażone jest w frontalną soczewkę typu Fresnel. W przypadku wystąpienia potrzeby rozszerzenia zakresu kąta świecenia, należy zainstalować w urządzeniu dodatkowe, opcjonalne soczewki szerokokątne. Ostrzeżenie! Wymianę soczewki należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu! Zachowaj ostrożność. Soczewki frontowe są bardzo ciężkie! Wymiana przedniej soczewki typu Fresnel Jeżeli zamierzasz wymienić przednią soczewkę, zastosuj się do poniższej procedury: 1. Odkręć 4 śruby ¼ obrotu w celu zdjęcia przedniej soczewki 2. Odkręć przewód zabezpieczający od soczewki 3. Przykręć przewód zabezpieczający do nowej soczewki 4. Umocuj soczewkę i zablokuj ją za pośrednictwem 4 śrub szybkiego montażu - 9 -

10 Wieszanie Zagrożenie życia! Proszę dostosować się do panujących krajowych norm bezpieczeństwa podczas instalacji urządzenia. Instalacja może być przeprowadzona jedynie przez autoryzowanego dealera urządzenia! Miejsce instalacji urządzenia musi być tak zaprojektowane, aby wytrzymać dziesięciokrotność wagi urządzenia na czas 1 godziny bez żadnej znaczącej deformacji. Instalacja musi być zawsze dodatkowo zabezpieczona dodatkowymi zabezpieczeniami, np. siatką, liną itp. Dodatkowe zabezpieczenie musi być tak zaprojektowane i zamontowane, że w przypadku, gdy podstawowe elementy trzymające instalacji zawiodą, drugie zabezpieczenie nie dopuści do zajścia sytuacji, w której jakakolwiek część urządzenia (całe urządzenie) spadnie na ziemię. Przebywanie osobom nieupoważnionym przy/pod urządzeniem w czasie montażu, demontażu lub w czasie czynności związanych z konserwacją urządzenia surowo zabronione. Zgodność instalacji urządzenia musi być potwierdzona przez doświadczony personel przed pierwszym jego użyciem. Kontrola musi być przeprowadzana, co cztery lata i spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Urządzenie powinno być montowane z dala od obszarów uczęszczanych przez ludzi (nie należy umieszczać go nad głównymi ścieżkami pieszych). W przypadku umożliwienia opuszczania urządzenia z sufitu lub wysoko umieszczonych belek stropowych, należy użyć do tego celu profesjonalnego systemu konstrukcji. Ważne: Instalacja ponad głowami ludzi musi być przeprowadzona przez wysoko przeszkolony personel, z wzięciem pod uwagę dopuszczalnych obciążeń, rodzaju

11 materiałów zastosowanych do instalacji, periodycznych inspekcji wszystkich elementów instalacji. Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem postronnych osób. Uwaga: Projektor może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku upadku z wysokości. Zagrożenie pożarem! Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się łatwopalne materiały. Zachowaj odstęp minimum 0,7 m. Ostrzeżenie! W celu montażu urządzenia na konstrukcji należy zastosować dwie przeznaczone do tego klamry montażowe. Odnieś się w tym celu do instrukcji umieszczonej na spodzie podstawy urządzenia. Upewnij się, że jednostka jest zamontowana poprawnie. Upewnij się, że konstrukcja, na której montujesz urządzenie jest bezpieczna. Jednostka może być umieszczona bezpośrednio na podłodze, lub zamontowana w dowolnej pozycji na konstrukcji bez wpływu na działanie jednostki. Uchwyty Omega mogą być umieszczone w czterech pozycjach na spodzie podstawy. Użyj do tego celu klamr (nie załączonych) ze śrubami M12. Montaż za pomocą uchwytów typu Omega

12 1. Połącz ze sobą klamry (1) i uchwyty Omega (4) za pomocą śrub M12 2. Przymocuj uchwyty Omega do spodu podstawy za pomocą zamknięć szybkiego mocowania (3) do otworów w podstawie urządzenia i przykręć je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 3. Przeciągnij linę bezpieczeństwa przez dwa otwory na spodzie podstawy i system konstrukcji W przypadku ustawienia jednostki obok drugiej ogranicz możliwość oświetlania się wzajemnego urządzeń. Zagrożenie życia! Przed pierwszym załączeniem urządzenia, instalacja musi być zatwierdzona przez wykwalifikowany personel. Podłączenie DMX Urządzenie wyposażone jest w 3 pinowe i 5 pinowe gniazda XLR wejścia i wyjścia sygnału DMX. Gniazda połączone są równolegle. Do połączenia urządzenia ze sterownikiem lub z innym urządzeniem stosuj ekranowanych kabli dwużyłowych RS-485 i 3 pinowych lub 5 pinowych wtyczek XLR. Wyjścia końcówki typu XLR Wyjście DMX gniazda XLR Wejście DMX wtyczki XLR Jeżeli stosujesz standardowy sterownik DMX możesz połączyć wyjście sygnału DMX sterownika bezpośrednio z wejściem sygnału DMX pierwszego urządzenia. Jeżeli życzysz sobie połączyć urządzenie za pomocą innych wyjść XLR, musisz zastosować specjalne adaptery

13 Tworzenie łańcucha DMX Jeżeli używasz standardowych sterowników DMX, podłącz wyjście DMX ze sterownika za pomocą kabla DMX z wejściem DMX w pierwszym urządzeniu. Połącz wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX drugiego urządzenia. Zawsze łącz wyjście z wejściem następnego urządzenia dopóty nie podłączysz wszystkich jednostek w łańcuch. Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu włącz terminator (120 Ω rezystor pomiędzy sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX. Połączenie sieciowe Ethernet Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Ethernetu za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Art-Net i sterowania go za pomocą oprogramowania (lub konsoli sterowania) obsługującego protokół Art-Net. Protokół komunikacyjny Art-Net, standard 10 Base T Ethernet, jest protokołem opartym na TCP/IP. Pozwala ona na przesył dużych paczek danych DMX na dużych odległościach przy wykorzystaniu standardowych technologii sieciowych. Adres IP unikalny adres urządzenia w sieci Universe pojedyncza ramka DMX 512 składająca się z 512 kanałów Urządzenie ColorWash 700E AT wyposażone jest w 8 pinowe gniazdko RJ-45 dla potrzeb sieci Ethernet. Do podłączenia urządzenia do sieci użyj skrętki kategorii 5 i standardowej wtyczki RJ-45. Gniazdo RJ-45 Wtyczka RJ45 Zauważ, że kable łączące urządzenie bezpośrednio z elementami sieci, m.in. hub ami, gniazdkami sieci LAN są połączone 1:1, tzn.: Jeżeli łączysz urządzenie z komputerem PC, bez podłączania jakichkolwiek elementów sieci komputerowej, należy dokonać zmiany, tzn.:

14 Połączenie Ethernet W celu skorzystania z możliwości sieci Ethernet należy uaktywnić opcję Enable Ethernet w podmenu Set Ethernet Mode w menu urządzenia. Nadaj unikalny adres IP (002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx) urządzeniom i Universe a. Połącz wszystkie urządzenia z siecią Ethernet wykorzystując do tego wejście Ethernet. Przykład: Komputer PC: - adres IP: 002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx (adres IP różny od adresu urządzenia) - maska sieciowa: Połączenie Ethernet/DMX Opcja Ethernet/DMX musi być włączona w menu Set Ethernet Mode w panelu sterowania pierwszego urządzenia, które zamierzamy podłączyć do sieci, w łańcuchu urządzeń. Kolejne urządzenia posiadają standardowe adresy DMX. Podłącz kabel sieciowy pierwszego urządzenia do sieci komputerowej. Podłącz przewód DMX z wyjścia DMX urządzenia podłączonego do sieci komputerowej z wejściem DMX drugiego urządzenia. Postępuj tak, aż połączysz wszystkie urządzenia w łańcuch DMX. Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu włącz terminator (120 Ω rezystor pomiędzy sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX

15 Rozpatrzmy to na przykładzie:

16 Protokół DMX

17 - 17 -

18 *10s = standardowy czas opóźnienia; zmiany tej wartości można dokonać w menu Lamp Low Power Delay

19 Tryby sterownika Urządzenia są indywidualnie zaadresowane na połączeniu danych i podłączone do sterownika. Urządzenie odpowiada na sygnał DMX pochodzący ze sterownika DMX. Adresowanie DMX Dostępnych jest 512 kanałów DMX. Każde urządzenie współpracujące z sygnałem DMX musi mieć przypisany swój adres początkowy, którego można zdefiniować jako adres pierwszego kanału, z którego urządzenie będzie odpowiadać na sygnał ze sterownika DMX. Na przykład, jeżeli zaadresujesz urządzenie od kanału 23 to będzie ono zajmować kanały od 23 do 44 kanału (jeżeli został wybrany tryb 1). Upewnij się, że nie dochodzi do sytuacji nakładania się kanałów innego urządzenia, co uniemożliwi poprawne sterowanie jednostką. Jeżeli dwa, trzy ColorWash 700E AT zajmują identyczne kanały, to sterowanie będzie odnosiło się do tych dwóch trzech jednostek. Sterowane będzie odbywać się symultanicznie na wszystkich urządzeniach. Sterowanie Po dokonaniu operacji adresowania swoich wszystkich ColorWash 700E AT, możesz zacząć pracować z urządzeniami za pomocą sterownika DMX. Uwaga: Po włączeniu zasilania urządzenia automatycznie wykryją sygnał DMX. W przypadku braku takiego sygnału wyświetlacz na panelu sterownia urządzenia pojawi się komunikat z aktualnym adresem DMX. Sytuacja ta ma następujące przyczyny: - Końcówka 3-pinowa lub 5 pinowa XLR nie jest podłączona do wejścia urządzenia - Sterownik nie jest włączony lub jest uszkodzony, kabel lub końcówka jest uszkodzona lub sygnały są zamienione Lampa Zdalne funkcje Urządzenie ColorWash 700E AT może współpracować z lampą typu MSR Gold 700 Fast Fit. Urządzenie umożliwia wyłączenie lub załączenie lampy za pośrednictwem panelu sterowania lub za pośrednictwem zewnętrznego sterownika DMX bez wpływu na pozostałe urządzenia efektowe. Uwaga: Lampa wyładowcza jest typem lampy z możliwością zimnego odpalenia. Oznacza to, że przed następnym załączeniem lampy musi ona ostygnąć. Z tego też powodu należy odczekać okres 5 minut, po wyłączeniu lampy, aby móc ją ponownie załączyć. W przypadku, gdy będziesz próbować załączyć lampę przed upływem czasu 5 minut, urządzenie zapisze w pamięci próbę odpalenia lampy, ale jej nie załączy. Dopiero po upływie około 5 minut automatycznie zostanie włączona lampa

20 System mieszania kolorów CMY System mieszania kolorów oparty jest na palecie barw uzyskiwanych za pośrednictwem systemu filtrów CMY (Cyjan, Magenta, Żółty). Można uzyskać szeroką paletę barw poprzez wzajemne mieszanie składowych w proporcjach od 0% do 100%. Urządzenie wyposażone jest w filtry korekcji temperatury barwowej o zakresie od 6000K do 3200K. Tarcza koloru Urządzenie posiada tarczę koloru z zainstalowanymi 7 wymienialnymi filtrami dichroicznymi w systemie "SLOT&LOCK. Tarcza koloru może być pozycjonowana w dowolnym położeniu pomiędzy dwoma pożądanymi kolorami. Istnieje możliwość ciągłej rotacji tarczy z regulowaną prędkością (tzw. efekt tęczy w obu kierunkach). Tarcza efektowa Tarcza efektowa zawiera rotacyjny, indeksowany kształtownik wiązki. Zoom Mechaniczny zoom umożliwia uzyskanie wiązki w zakresie od 15º do 45º. Dimmer/Shutter/Strobe Płynna skalowalność dimmer a w zakresie od 0% do 100% za pośrednictwem połączonej jednostki dimmer/shutter. Jednostka umożliwia uzyskanie efektu strobo

21 Mapa menu

22 - 22 -

23 - 23 -

24 * ustawienia standardowe oznaczone są pogrubioną czcionką

25 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania znajdujący się z przodu podstawy urządzenia oferuje dostęp do wielu funkcji sterujących. Możesz łatwo ustalić adres urządzenia DMX, tryb pracy master/slave, odczytać własności żarówki (m.in. czas życia i jej numer), odegrać program testowy, zresetować urządzenie czy uruchomić inne bardziej zaawansowane funkcje urządzenia. Elementy sterowania panelu sterowania [RNS] pokrętło przemieszczania się pomiędzy elementami menu tego samego poziomu, ustalanie wartości [ESC] klawisz opuszczenia danego menu bez zachowania wprowadzonych zmian [ENTER] klawisz zachowania zmian wprowadzonych przez operatora urządzenia, wychodzenie z danego menu po zachowaniu zmian Po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z logiem firmowym ROBE. Naciśnij klawisz [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat oznajmujący aktualny adres DMX urządzenia. Menu główne panelu sterowania dostępne jest za pośrednictwem klawisza [ENTER]. Do eksploracji menu służy pokrętło [RNS]. W celu wybrania menu lub podmenu naciśnij klawisz [ENTER]. Wybrane opcje menu wyświetlane są w negatywie. Adresowanie Za pomocą tego menu możesz ustalić adres DMX urządzenia. DMX Address za pomocą tego menu można ustalić początkowy adres DMX EthernetSettings za pomocą tego menu możesz przygotować urządzenie do pracy z siecią Ethernet Set Ethernet Mode za pomocą tego menu możesz wybrać tryb pracy Ethernet: Ethernet włączenie trybu pracy przy wykorzystaniu sieci Ethernet; dane są przesyłane z sieci komputerowej do wejścia Ethernet urządzenia; każde urządzenie zawarte w łańcuchu urządzeń musi być podpięte do sieci komputerowej Disable Ethernet wyłączenie trybu pracy z siecią Ethernet

26 Ethernet/DMX dane są przesyłane z sieci komputerowej do wejścia Ethernet urządzenia podłączonego do takowej sieci, które następnie steruje pozostałymi urządzeniami w łańcuchu za pośrednictwem sygnału DMX, wykorzystując adresowanie DMX Set IP Address za pomocą tego menu możesz ustawić adres IP urządzenia. Adres IP jest adresem protokołu internetowego. Adres IP unikalnie identyfikuje każde urządzenie przyłączone do sieci. W sieci nie mogą istnieć dwa urządzenia z takim samym adresem IP! Default IP Address za pomocą tego menu możesz edytować adres IP urządzenia, ale tylko pierwszy zestaw znaków, np Custom IP Address za pomocą tego menu możesz edytować cały adres IP urządzenia, czyli w tym przypadku W celu ustalenia własnego adresu IP należy: 1. Wybierz Custom IP Address i naciśnij klawisz Enter 2. Za pomocą pokrętła [RNS] ustal pierwszy zakres adresu IP 3. Naciśnij klawisz [ENTER] w celu przejścia do drugiego zakresu adresu IP. 4. Powtórz kroki wymienione w punktach od 2 do 3, dla pozostałych zakresów adresu IP. Jeżeli chcesz zaniechać zmian naciśnij klawisz [ESC]. Set ArtNet Universe za pomocą tego menu ustal wartość Universe z zakresu (0-255). Universe jest pojedynczą klatką DMX wszystkich 512 kanałów. Komunikaty urządzenia Power On Time czas pracy urządzenia, za pomocą tego menu możesz odczytać czas pracy urządzenia. Total Hours całkowity czas pracy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy urządzenia od momentu jego wyprodukowania. Resetable Hours czas od ostatniego resetowania czasu pracy urządzenia, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy urządzenia od momentu ostatniego resetowania licznika. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Lamp On Time czas pracy lampy, za pomocą tego menu możesz odczytać całkowity czas pracy lampy. Total Hours całkowity czas pracy lampy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy lampy od momentu wyprodukowania urządzenia. Resetable Hours czas od ostatniego resetowania czasu pracy lampy za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy lampy od momentu ostatniego resetowania licznika lampy. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]

27 Lamp Strikes liczba włączeń lampy, za pomocą tego menu możesz odczytać całkowitą liczbę załaczeń lampy w urządzeniu. Total Hours całkowita liczba włączeń lampy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowitą liczbę określającą ilość odpaleń lampy od momentu wyprodukowania urządzenia. Resetable Hours całkowita liczba włączeń lampy od ostatniego resetowania, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowitą liczbę odpaleń lampy od momentu ostatniego resetowania tego licznika lampy. Aby skasować aktualny stan licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Air Filters regularne czyszczenie filtrów powietrza korzystnie wpływa na utrzymanie wysokiej wydajności urządzenia i jego żywotność. Dwa podmenu pozwalają na utrzymanie pożądanym stanie urządzenia. Set alert period interwał pomiędzy kolejnymi procesami czyszczenia urządzenia uzależniony jest od warunków w jakich dane urządzenie przebywa. Funkcja ta pozwala na zmianę domyślnego przedziału czasu (50 godzin) pomiędzy kolejnymi czyszczeniami. W przypadku upływu czasu 50 godzin należy przeprowadzić kontrolę filtrów powietrza urządzenia. Ustal nowy termin alarmu sygnalizującego czas inspekcji filtrów powietrza (min. 10 godzin max 300 godzin). Elapsed time funkcja ta pozwala na odczyt liczby godzin pozostałych do następnego czyszczenia filtrów powietrza urządzenia. Interwał pomiędzy kolejnymi przeglądami określany jest za pośrednictwem funkcji omówionej powyżej. Za pośrednictwem migającej ikony trójkąta oraz komunikatu "Clean Air Filters sygnalizowany jest moment wykonania przeglądu. Oczyść filtry i wyzeruj licznik naciskając klawisz [ENTER] dwukrotnie w czasie podświetlenia tego menu. Fixture Temperatures - odczyt temperatury wewnątrz projektora Current aktualna temperatura urządzenia, za pomocą tej opcji możesz odczytać aktualne temperatury panujące wewnątrz projektora Maximum nonresetable aktualne maksymalne temperatury panujące wewnątrz projektora, za pomocą tej opcji możesz odczytać maksymalną temperaturę od momentu wyprodukowania urządzenia. Maximum resetable maksymalne temperatury wewnątrz urządzenia od czasu ostatniego resetowania odpowiedniego licznika. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Pomiar temperatury odbywa się w następujących punktach urządzenia: Board Temp. temperatura na płycie głównej w podstawie urządzenia Ambient Temp. temperatura powietrza zasysanego do wnętrza podstawy urządzenia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że temperatura ta, może różnić się od temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia nie może przekroczyć 40 C Head Temp. temperatura w wewnątrz ruchomej głowy - projektora DMX Values za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wartości DMX dla każdego kanału DMX odbieranego przez urządzenie

28 Products IDs za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wartości MAC adresu urządzenia lub kodu urządzenia Software Version za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wersji oprogramowania modułów zainstalowanego w urządzeniu. IC1 MB procesor główny na płycie głównej znajdującej się w podstawie urządzenia IC2 MB procesor odpowiedzialny za ruch w pionie znajdujący się na płycie głównej w podstawie urządzenia IC3 MB procesor odpowiedzialny za ruch w poziomie znajdujący się na płycie głównej w podstawie urządzenia IC4 MB pamięć EEPROM znajdująca się w podstawie urządzenia IC1 L. procesor efektów Strobe znajdujący się w lewym ramieniu jarzma urządzenia IC2 L. procesor efektów + rotacji efektów + zoom znajdujący się w lewym ramieniu jarzma urządzenia IC1 R. procesor barwy Cyan + CTF znajdujący się w prawym ramieniu jarzma urządzenia IC2 R. procesor barw Cyan + Magenta + Yellow znajdujący się w prawym ramieniu jarzma urządzenia IC1 DS procesor sterujący 1 wyświetlaniem umiejscowiony w module wyświetlacza w podstawie urządzenia IC2 DS procesor sterujący 2 wyświetlaniem umiejscowiony w module wyświetlacza w podstawie urządzenia Opcje personalizowane (Personality) Za pomocą tych opcji możesz dokonać zmian dotyczących pracy urządzenia. User mode urządzenie ColorWash 700E AT pozwala przywołać 3 środowiska pracy zdefiniowane przez użytkownika. Po załączeniu urządzenia po raz pierwszy, aktywny jest tryb User A settings. Wszystkie zmiany dokonane w menu Opcje personalizowane, menu Fixture Address i Music Trigger, Preseting Playback z menu Stand-alone zostają zachowane w trybie User A setting urządzenia. Jeżeli przywołasz teraz tryb użytkownika User B settings, to od tej pory ustawienia zostaną przypisane do trybu użytkownika User B settings. Po wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu aktywny będzie tryb użytkownika User B settings. W ten sposób możesz zdefiniować trzy tryby pracy urządzenia. User A Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika A User B Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika B User C Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika C Pan Reverse za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w poziomie Tilt Reverse za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w pionie DMX Preseting za pomocą tej opcji możesz powiązać pożądany efekt z określonym kanałem. Proszę odnieś się do rozdziału Protokół DMX aby uzyskać dokładny opis

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer.

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer. VERSADECK Podręcznik Użytkownika. Wer. 4/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Dell U2414H Model: U2414H Numer identyfikacyjny modelu: U2414Hb Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo