Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi - 1 -

2 ColorWash 700E AT Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania... 7 Instalacja lampy... 7 Ustawienie lampy... 8 Instalacja/wymiana filtrów koloru... 9 Wymiana soczewki frontowej... 9 Wieszanie Podłączenie DMX Połączenie sieciowe Ethernet Protokół DMX Tryby sterownika Adresowanie DMX Zdalne funkcje Mapa menu Funkcje panelu sterowania Adresowanie Komunikaty urządzenia Opcje personalizowane (Personality) Załączanie/wyłączanie lampy Sekwencje testowe Tryb manualny Ustawienia Stand-alone Funkcja RESET Funkcje specjalne RDM Tryb wyłączenia (low power mode) Komunikaty błędów Specyfikacja techniczna Konserwacja i czyszczenie

3 Ostrzeżenie! Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i wszelkich innych płynów. Odłącz zasilanie przed otwarciem obudowy! Dla własnego bezpieczeństwa, proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed uruchomieniem jednostki. Instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia przewodów. Ważne: Wszelkie szkody powstałe na skutek niezastosowania się do zaleceń producenta prowadzą do utraty gwarancji na dane urządzenie. W przypadku dużych zmian temperatur, na jakie było narażone urządzenie, należy przed podłączeniem do źródła zasilania pozostawić jednostkę w warunkach pokojowych do czasu osiągnięcia przez nią panującej w pomieszczeniu temperatury. Duże skoki temperatur mogą powodować kondensację wody w urządzeniu, co może spowodować jego uszkodzenie. Jednostka jest urządzeniem I klasy. W celu włączenia do źródła zasilania wystarczy podłączyć kabel zasilania do uziemionego kontaktu. Staraj się nie uszkodzić kabli zasilających urządzenie. Zwróć uwagę na odpowiednie napięcie dostarczane do jednostki. Odwołaj się w tym celu do tabliczki znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia w celu odczytania specyfikacji dozwolonego napięcia zasilania. Upewnij się, że kabel zasilania nie uległ zniszczeniu poprzez kontakt z ostrymi krawędziami. Dokonuj inspekcji raz na jakiś czas. Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania po zakończeniu jego użytkowania lub przed jakimkolwiek jego serwisowaniem. W czasie pierwszego uruchomienia z obudowy może wydobyć się niewielka ilość dymu lub wydostać się dziwny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie jest konieczne czyszczenie urządzenia lub nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Ostrzeżenie: w czasie pracy urządzenia obudowa urządzenia silnie się nagrzewa. Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w zbyt krótkich przedziałach czasu. Może to skrócić żywotność żarówki

4 Zagrożenie zdrowia Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Istnieje możliwość wstrząsu epileptycznego. Trzymać poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych. Zastrzeżenie do pracy urządzenia Urządzenie ColorWash 700E AT jest urządzeniem wykorzystywanym do tworzenia efektów dekoracyjnych, które zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego. Prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta użytkowanie urządzenia zapewni ci długi okres bezawaryjnej pracy. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez lampy! Nie potrząsaj urządzeniem. Nigdy nie podnoś urządzenia trzymając za głowę-projektor, aby zapobiec uszkodzeniu elementów mechanicznych. W czasie wyboru miejsca montaż urządzenia weź pod uwagę czynnik temperaturowy. Jednostka nie może pracować w lub być wystawiona na działanie zbyt wysokich temperatur. Unikaj pomieszczeń o wysokim zapyleniu lub podwyższonej wilgotności. Nie pozwól na to, by w zakresie działania urządzenia nie znajdowały się elementy okablowania. Zawsze stosuj przy montażu dodatkową linę zabezpieczającą, do otworów przeznaczonych do tego celu. Upewnij się, że został zachowany minimalny dystans 1,5m pomiędzy jednostką a pozostałymi urządzeniami lub oświetlanymi powierzchniami. Nigdy nie zapalaj żarówki w przypadku braku soczewek lub w przypadku zdjętej obudowy. Temperatura otoczenia nie może przekroczyć temperatury wyspecyfikowanej przez producenta t a =40ºC. Ostrzeżenie! Soczewki muszą być wymienione w przypadku ich zniszczenia (głębokie rysy, uszkodzenia powstałe na skutek wstrząsów czy innych mechanicznych uderzeń). Uruchamiaj jednostkę dopiero po zaznajomieniu się ze wszystkimi jego funkcjami. Nie zezwalaj na użytkowanie jednostki przez niewykwalifikowany personel. Ostrzeżenie! Żarówka powinna być niezwłocznie wymieniona na nową w przypadku jej zniszczenia lub deformacji na skutek temperatury

5 Nieautoryzowane modyfikacje i naprawy zabronione, mogą doprowadzić do utraty gwarancji. Nie usuwać numeru seryjnego z urządzenia. Usunięcie może spowodować utratę gwarancji. W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach odbiegających od opisanych w tej instrukcji może często dochodzić do częstych uszkodzeń jednostki a w rezultacie utraty gwarancji

6 Opis urządzenia 1 soczewka 2 dźwignia blokady ruchu PAN 3 podstawa 4 uchwyt transportowy 5 jarzmo 6 zielony przycisk blokady TILT 7 czerwony przycisk blokady TILT 8 ruchoma głowa Na czas transportu urządzenie, ruchomą głowę należy zablokować czerwony przycisk blokady ruchu TILT jest wciśnięty i dźwignia blokady/odblokowanie ruchu PAN jest w pozycji blokady (Lock). W celu odblokowania urządzenia naciśnij zielony przycisk odblokowania ruchu TILT i przestaw dźwignię blokady/odblokowania ruchu PAN w pozycję odblokowany (Unlock). Panel tylny 1 włącznik zasilania 2 gniazdo bezpiecznika 3 gniazdo zasilania 4 bezpiecznik (neutralny) 5 5 pinowe wyjście DMX 6 5 pinowe wejście DMX 7 3 pinowe wyjście DMX 8 3 pinowe wejście DMX 9 gniazdo RJ45 Panel sterowania 1 wskaźnik Ethernet 2 wyświetlacz 3 czujnik podczerwieni 4 wskaźnik przesyłu danych 5 tarcza dekodera RNS 6 klawisz wyjścia [ESCAPE] 7 klawisz zatwierdzania [ENTER] - 6 -

7 Montaż urządzenia Podłączenie do źródła zasilania Fabryczne parametry źródła zasilania znajdują się obok włącznika zasilania urządzenia. ColorWash 700E AT wyposażony został w automatycznie przełączający się moduł zasilania w zakresie częstotliwości 50/60Hz i napięć V. Podłącz jednostkę do uziemionego źródła zasilania za pomocą załączonego trójżyłowego uziemionego kabla zasilania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się po pomoc do wykwalifikowanego personelu serwisu. Instalacja lampy Niebezpieczeństwo! W czasie procesu wymiany/instalacji lampy wyłącz jednostkę. Odłącz urządzenie od źródła zasilania! 1 blokada typu ¼ obrotu 2 osłona lampy 3 podstawa lampy 4 stojan lampy Procedura instalacji lampy MSR GOLD 700 FastFit: 1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól urządzeniu ostygnąć przynajmniej 15 minut. 2. Upewnij się, że ruchoma głowa urządzenia znajduje się w pozycji jak to zostało przedstawione na powyższym obrazie. Otwórz dwie blokady typu ¼ - 7 -

8 obrotu (1) oznaczone symbolami X i Y na osłonie lampy (2) w celu demontażu osłony lampy. 3. Trzymając lampę za ceramiczną podstawkę (3), delikatnie przekręć lampę w lewo w celu wymontowania lampy ze stojanu (4). Delikatnie wyjmij lampę ze stojanu lampy (4). 4. Trzymając nową lampę za jej ceramiczną podstawkę delikatnie wsuń ją do stojanu a następnie delikatnie przekręć lampę w prawo w celu zamontowania lampy w stojanie (4). Nie stosuj żarówek o większych mocach. Żarówka tego typu wytwarza temperaturę wyższą od wytypowanej przez producenta. Wynikłe z tego powodu uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Proszę stosuj się także do zaleceń producenta żarówek. Nigdy nie dotykaj szklanej bańki urządzenia gołymi rękami podczas jej mocowania w urządzeniu. Upewnij się, że żarówka jest prawidłowo zainstalowana w miejscu przeznaczenia. 5. Wsuń stojan lampy do urządzenia, zamknij osłonę lampy (2), zamknij dwie blokady typu ¼ obrotu (1). 6. Ustaw położenie lampy (patrz poniższy podrozdział). 7. Przed odpaleniem lampy zresetuj licznik Lamp On Time i Lamp Strikes znajdujące się w menu Fixture information Nie włączaj urządzenia przy otwartej pokrywie lampy! Ustawienie lampy Stojan lampy został wyśrodkowany w fabryce przez producenta urządzenia. W wyniku występowania różnic pomiędzy żarówkami może okazać się niezbędnym skorygowanie ustawienia lampy w celu poprawienia parametrów wychodzącego światła z urządzenia. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1. Włącz zasilanie urządzenia i po zakończonej operacji resetowania włącz lampę. 2. Wyłącz wszystkie efekty, otwórz SHUTTER. Skieruj wiązkę na płaską powierzchnię (np.: ścianę) za pomocą sterownika DMX lub skorzystaj z funkcji Lamp adjustment znajdującej się w menu Special functions. 3. Wycentruj wiązkę używając do tego celu śrub nastawczych A, B, C. Dokręcaj jedną śrubę na raz w celu przemieszczenia gorącego punktu (hot-spot) diagonalnie w poprzek wyświetlanego obrazu. W przypadku niemożności wyznaczenia gorącego punktu, wyjustuj lampę do czasu uzyskania wyrównania jasności plamy świetlnej. W celu zredukowania efektu gorącego punktu, przekręć wszystkie śruby nastawcze A, B, C o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do czasu uzyskania równomierności jasności plamy świetlnej. W przypadku, gdy światło jest jaśniejsze dookoła krawędzi w stosunku do środka plamy świetlnej lub, gdy wiązka na wyjściu ma słabą jasność dokonaj operacji odwrotnej do popisanej powyżej, tzn. przekręć wszystkie śruby nastawcze A, B, C o ¼ obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do czasu uzyskania równomierności jasności plamy świetlnej

9 Instalacja/wymiana filtrów koloru Ostrzeżenie! Montaż/wymianę filtrów koloru należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu. Odłącz urządzenie od źródła zasilania! Procedura wymiany filtrów koloru: 1. Wyłącz lampę i pozwól jej ostygnąć przynajmniej przez 15 minut. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 2. Zdejmij dolną plastikową pokrywę głowy projektora odkręcając 4 śruby znajdujące się na pokrywie projektora. 3. Przekręć tarczę koloru do pożądanej pozycji. Filtry koloru na tarczy koloru są zamocowane za pośrednictwem magnesów. 4. Wypnij filtr koloru tarczy koloru w sposób pokazany na poniższym obrazie. Chroń szklane filtry, m.in. za pomocą kawałka papieru w czasie wykonywania tej czynności. 5. Zamontuj nowy moduł koloru w tarczy koloru. 6. Załóż dolną pokrywę ruchomej głowy przed uruchomieniem urządzenia. Wymiana soczewki frontowej Urządzenie ColorWash 700E AT wyposażone jest w frontalną soczewkę typu Fresnel. W przypadku wystąpienia potrzeby rozszerzenia zakresu kąta świecenia, należy zainstalować w urządzeniu dodatkowe, opcjonalne soczewki szerokokątne. Ostrzeżenie! Wymianę soczewki należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu! Zachowaj ostrożność. Soczewki frontowe są bardzo ciężkie! Wymiana przedniej soczewki typu Fresnel Jeżeli zamierzasz wymienić przednią soczewkę, zastosuj się do poniższej procedury: 1. Odkręć 4 śruby ¼ obrotu w celu zdjęcia przedniej soczewki 2. Odkręć przewód zabezpieczający od soczewki 3. Przykręć przewód zabezpieczający do nowej soczewki 4. Umocuj soczewkę i zablokuj ją za pośrednictwem 4 śrub szybkiego montażu - 9 -

10 Wieszanie Zagrożenie życia! Proszę dostosować się do panujących krajowych norm bezpieczeństwa podczas instalacji urządzenia. Instalacja może być przeprowadzona jedynie przez autoryzowanego dealera urządzenia! Miejsce instalacji urządzenia musi być tak zaprojektowane, aby wytrzymać dziesięciokrotność wagi urządzenia na czas 1 godziny bez żadnej znaczącej deformacji. Instalacja musi być zawsze dodatkowo zabezpieczona dodatkowymi zabezpieczeniami, np. siatką, liną itp. Dodatkowe zabezpieczenie musi być tak zaprojektowane i zamontowane, że w przypadku, gdy podstawowe elementy trzymające instalacji zawiodą, drugie zabezpieczenie nie dopuści do zajścia sytuacji, w której jakakolwiek część urządzenia (całe urządzenie) spadnie na ziemię. Przebywanie osobom nieupoważnionym przy/pod urządzeniem w czasie montażu, demontażu lub w czasie czynności związanych z konserwacją urządzenia surowo zabronione. Zgodność instalacji urządzenia musi być potwierdzona przez doświadczony personel przed pierwszym jego użyciem. Kontrola musi być przeprowadzana, co cztery lata i spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Urządzenie powinno być montowane z dala od obszarów uczęszczanych przez ludzi (nie należy umieszczać go nad głównymi ścieżkami pieszych). W przypadku umożliwienia opuszczania urządzenia z sufitu lub wysoko umieszczonych belek stropowych, należy użyć do tego celu profesjonalnego systemu konstrukcji. Ważne: Instalacja ponad głowami ludzi musi być przeprowadzona przez wysoko przeszkolony personel, z wzięciem pod uwagę dopuszczalnych obciążeń, rodzaju

11 materiałów zastosowanych do instalacji, periodycznych inspekcji wszystkich elementów instalacji. Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem postronnych osób. Uwaga: Projektor może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku upadku z wysokości. Zagrożenie pożarem! Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się łatwopalne materiały. Zachowaj odstęp minimum 0,7 m. Ostrzeżenie! W celu montażu urządzenia na konstrukcji należy zastosować dwie przeznaczone do tego klamry montażowe. Odnieś się w tym celu do instrukcji umieszczonej na spodzie podstawy urządzenia. Upewnij się, że jednostka jest zamontowana poprawnie. Upewnij się, że konstrukcja, na której montujesz urządzenie jest bezpieczna. Jednostka może być umieszczona bezpośrednio na podłodze, lub zamontowana w dowolnej pozycji na konstrukcji bez wpływu na działanie jednostki. Uchwyty Omega mogą być umieszczone w czterech pozycjach na spodzie podstawy. Użyj do tego celu klamr (nie załączonych) ze śrubami M12. Montaż za pomocą uchwytów typu Omega

12 1. Połącz ze sobą klamry (1) i uchwyty Omega (4) za pomocą śrub M12 2. Przymocuj uchwyty Omega do spodu podstawy za pomocą zamknięć szybkiego mocowania (3) do otworów w podstawie urządzenia i przykręć je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 3. Przeciągnij linę bezpieczeństwa przez dwa otwory na spodzie podstawy i system konstrukcji W przypadku ustawienia jednostki obok drugiej ogranicz możliwość oświetlania się wzajemnego urządzeń. Zagrożenie życia! Przed pierwszym załączeniem urządzenia, instalacja musi być zatwierdzona przez wykwalifikowany personel. Podłączenie DMX Urządzenie wyposażone jest w 3 pinowe i 5 pinowe gniazda XLR wejścia i wyjścia sygnału DMX. Gniazda połączone są równolegle. Do połączenia urządzenia ze sterownikiem lub z innym urządzeniem stosuj ekranowanych kabli dwużyłowych RS-485 i 3 pinowych lub 5 pinowych wtyczek XLR. Wyjścia końcówki typu XLR Wyjście DMX gniazda XLR Wejście DMX wtyczki XLR Jeżeli stosujesz standardowy sterownik DMX możesz połączyć wyjście sygnału DMX sterownika bezpośrednio z wejściem sygnału DMX pierwszego urządzenia. Jeżeli życzysz sobie połączyć urządzenie za pomocą innych wyjść XLR, musisz zastosować specjalne adaptery

13 Tworzenie łańcucha DMX Jeżeli używasz standardowych sterowników DMX, podłącz wyjście DMX ze sterownika za pomocą kabla DMX z wejściem DMX w pierwszym urządzeniu. Połącz wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX drugiego urządzenia. Zawsze łącz wyjście z wejściem następnego urządzenia dopóty nie podłączysz wszystkich jednostek w łańcuch. Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu włącz terminator (120 Ω rezystor pomiędzy sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX. Połączenie sieciowe Ethernet Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Ethernetu za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Art-Net i sterowania go za pomocą oprogramowania (lub konsoli sterowania) obsługującego protokół Art-Net. Protokół komunikacyjny Art-Net, standard 10 Base T Ethernet, jest protokołem opartym na TCP/IP. Pozwala ona na przesył dużych paczek danych DMX na dużych odległościach przy wykorzystaniu standardowych technologii sieciowych. Adres IP unikalny adres urządzenia w sieci Universe pojedyncza ramka DMX 512 składająca się z 512 kanałów Urządzenie ColorWash 700E AT wyposażone jest w 8 pinowe gniazdko RJ-45 dla potrzeb sieci Ethernet. Do podłączenia urządzenia do sieci użyj skrętki kategorii 5 i standardowej wtyczki RJ-45. Gniazdo RJ-45 Wtyczka RJ45 Zauważ, że kable łączące urządzenie bezpośrednio z elementami sieci, m.in. hub ami, gniazdkami sieci LAN są połączone 1:1, tzn.: Jeżeli łączysz urządzenie z komputerem PC, bez podłączania jakichkolwiek elementów sieci komputerowej, należy dokonać zmiany, tzn.:

14 Połączenie Ethernet W celu skorzystania z możliwości sieci Ethernet należy uaktywnić opcję Enable Ethernet w podmenu Set Ethernet Mode w menu urządzenia. Nadaj unikalny adres IP (002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx) urządzeniom i Universe a. Połącz wszystkie urządzenia z siecią Ethernet wykorzystując do tego wejście Ethernet. Przykład: Komputer PC: - adres IP: 002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx (adres IP różny od adresu urządzenia) - maska sieciowa: Połączenie Ethernet/DMX Opcja Ethernet/DMX musi być włączona w menu Set Ethernet Mode w panelu sterowania pierwszego urządzenia, które zamierzamy podłączyć do sieci, w łańcuchu urządzeń. Kolejne urządzenia posiadają standardowe adresy DMX. Podłącz kabel sieciowy pierwszego urządzenia do sieci komputerowej. Podłącz przewód DMX z wyjścia DMX urządzenia podłączonego do sieci komputerowej z wejściem DMX drugiego urządzenia. Postępuj tak, aż połączysz wszystkie urządzenia w łańcuch DMX. Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu włącz terminator (120 Ω rezystor pomiędzy sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX

15 Rozpatrzmy to na przykładzie:

16 Protokół DMX

17 - 17 -

18 *10s = standardowy czas opóźnienia; zmiany tej wartości można dokonać w menu Lamp Low Power Delay

19 Tryby sterownika Urządzenia są indywidualnie zaadresowane na połączeniu danych i podłączone do sterownika. Urządzenie odpowiada na sygnał DMX pochodzący ze sterownika DMX. Adresowanie DMX Dostępnych jest 512 kanałów DMX. Każde urządzenie współpracujące z sygnałem DMX musi mieć przypisany swój adres początkowy, którego można zdefiniować jako adres pierwszego kanału, z którego urządzenie będzie odpowiadać na sygnał ze sterownika DMX. Na przykład, jeżeli zaadresujesz urządzenie od kanału 23 to będzie ono zajmować kanały od 23 do 44 kanału (jeżeli został wybrany tryb 1). Upewnij się, że nie dochodzi do sytuacji nakładania się kanałów innego urządzenia, co uniemożliwi poprawne sterowanie jednostką. Jeżeli dwa, trzy ColorWash 700E AT zajmują identyczne kanały, to sterowanie będzie odnosiło się do tych dwóch trzech jednostek. Sterowane będzie odbywać się symultanicznie na wszystkich urządzeniach. Sterowanie Po dokonaniu operacji adresowania swoich wszystkich ColorWash 700E AT, możesz zacząć pracować z urządzeniami za pomocą sterownika DMX. Uwaga: Po włączeniu zasilania urządzenia automatycznie wykryją sygnał DMX. W przypadku braku takiego sygnału wyświetlacz na panelu sterownia urządzenia pojawi się komunikat z aktualnym adresem DMX. Sytuacja ta ma następujące przyczyny: - Końcówka 3-pinowa lub 5 pinowa XLR nie jest podłączona do wejścia urządzenia - Sterownik nie jest włączony lub jest uszkodzony, kabel lub końcówka jest uszkodzona lub sygnały są zamienione Lampa Zdalne funkcje Urządzenie ColorWash 700E AT może współpracować z lampą typu MSR Gold 700 Fast Fit. Urządzenie umożliwia wyłączenie lub załączenie lampy za pośrednictwem panelu sterowania lub za pośrednictwem zewnętrznego sterownika DMX bez wpływu na pozostałe urządzenia efektowe. Uwaga: Lampa wyładowcza jest typem lampy z możliwością zimnego odpalenia. Oznacza to, że przed następnym załączeniem lampy musi ona ostygnąć. Z tego też powodu należy odczekać okres 5 minut, po wyłączeniu lampy, aby móc ją ponownie załączyć. W przypadku, gdy będziesz próbować załączyć lampę przed upływem czasu 5 minut, urządzenie zapisze w pamięci próbę odpalenia lampy, ale jej nie załączy. Dopiero po upływie około 5 minut automatycznie zostanie włączona lampa

20 System mieszania kolorów CMY System mieszania kolorów oparty jest na palecie barw uzyskiwanych za pośrednictwem systemu filtrów CMY (Cyjan, Magenta, Żółty). Można uzyskać szeroką paletę barw poprzez wzajemne mieszanie składowych w proporcjach od 0% do 100%. Urządzenie wyposażone jest w filtry korekcji temperatury barwowej o zakresie od 6000K do 3200K. Tarcza koloru Urządzenie posiada tarczę koloru z zainstalowanymi 7 wymienialnymi filtrami dichroicznymi w systemie "SLOT&LOCK. Tarcza koloru może być pozycjonowana w dowolnym położeniu pomiędzy dwoma pożądanymi kolorami. Istnieje możliwość ciągłej rotacji tarczy z regulowaną prędkością (tzw. efekt tęczy w obu kierunkach). Tarcza efektowa Tarcza efektowa zawiera rotacyjny, indeksowany kształtownik wiązki. Zoom Mechaniczny zoom umożliwia uzyskanie wiązki w zakresie od 15º do 45º. Dimmer/Shutter/Strobe Płynna skalowalność dimmer a w zakresie od 0% do 100% za pośrednictwem połączonej jednostki dimmer/shutter. Jednostka umożliwia uzyskanie efektu strobo

21 Mapa menu

22 - 22 -

23 - 23 -

24 * ustawienia standardowe oznaczone są pogrubioną czcionką

25 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania znajdujący się z przodu podstawy urządzenia oferuje dostęp do wielu funkcji sterujących. Możesz łatwo ustalić adres urządzenia DMX, tryb pracy master/slave, odczytać własności żarówki (m.in. czas życia i jej numer), odegrać program testowy, zresetować urządzenie czy uruchomić inne bardziej zaawansowane funkcje urządzenia. Elementy sterowania panelu sterowania [RNS] pokrętło przemieszczania się pomiędzy elementami menu tego samego poziomu, ustalanie wartości [ESC] klawisz opuszczenia danego menu bez zachowania wprowadzonych zmian [ENTER] klawisz zachowania zmian wprowadzonych przez operatora urządzenia, wychodzenie z danego menu po zachowaniu zmian Po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z logiem firmowym ROBE. Naciśnij klawisz [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat oznajmujący aktualny adres DMX urządzenia. Menu główne panelu sterowania dostępne jest za pośrednictwem klawisza [ENTER]. Do eksploracji menu służy pokrętło [RNS]. W celu wybrania menu lub podmenu naciśnij klawisz [ENTER]. Wybrane opcje menu wyświetlane są w negatywie. Adresowanie Za pomocą tego menu możesz ustalić adres DMX urządzenia. DMX Address za pomocą tego menu można ustalić początkowy adres DMX EthernetSettings za pomocą tego menu możesz przygotować urządzenie do pracy z siecią Ethernet Set Ethernet Mode za pomocą tego menu możesz wybrać tryb pracy Ethernet: Ethernet włączenie trybu pracy przy wykorzystaniu sieci Ethernet; dane są przesyłane z sieci komputerowej do wejścia Ethernet urządzenia; każde urządzenie zawarte w łańcuchu urządzeń musi być podpięte do sieci komputerowej Disable Ethernet wyłączenie trybu pracy z siecią Ethernet

26 Ethernet/DMX dane są przesyłane z sieci komputerowej do wejścia Ethernet urządzenia podłączonego do takowej sieci, które następnie steruje pozostałymi urządzeniami w łańcuchu za pośrednictwem sygnału DMX, wykorzystując adresowanie DMX Set IP Address za pomocą tego menu możesz ustawić adres IP urządzenia. Adres IP jest adresem protokołu internetowego. Adres IP unikalnie identyfikuje każde urządzenie przyłączone do sieci. W sieci nie mogą istnieć dwa urządzenia z takim samym adresem IP! Default IP Address za pomocą tego menu możesz edytować adres IP urządzenia, ale tylko pierwszy zestaw znaków, np Custom IP Address za pomocą tego menu możesz edytować cały adres IP urządzenia, czyli w tym przypadku W celu ustalenia własnego adresu IP należy: 1. Wybierz Custom IP Address i naciśnij klawisz Enter 2. Za pomocą pokrętła [RNS] ustal pierwszy zakres adresu IP 3. Naciśnij klawisz [ENTER] w celu przejścia do drugiego zakresu adresu IP. 4. Powtórz kroki wymienione w punktach od 2 do 3, dla pozostałych zakresów adresu IP. Jeżeli chcesz zaniechać zmian naciśnij klawisz [ESC]. Set ArtNet Universe za pomocą tego menu ustal wartość Universe z zakresu (0-255). Universe jest pojedynczą klatką DMX wszystkich 512 kanałów. Komunikaty urządzenia Power On Time czas pracy urządzenia, za pomocą tego menu możesz odczytać czas pracy urządzenia. Total Hours całkowity czas pracy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy urządzenia od momentu jego wyprodukowania. Resetable Hours czas od ostatniego resetowania czasu pracy urządzenia, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy urządzenia od momentu ostatniego resetowania licznika. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Lamp On Time czas pracy lampy, za pomocą tego menu możesz odczytać całkowity czas pracy lampy. Total Hours całkowity czas pracy lampy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy lampy od momentu wyprodukowania urządzenia. Resetable Hours czas od ostatniego resetowania czasu pracy lampy za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy lampy od momentu ostatniego resetowania licznika lampy. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]

27 Lamp Strikes liczba włączeń lampy, za pomocą tego menu możesz odczytać całkowitą liczbę załaczeń lampy w urządzeniu. Total Hours całkowita liczba włączeń lampy, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowitą liczbę określającą ilość odpaleń lampy od momentu wyprodukowania urządzenia. Resetable Hours całkowita liczba włączeń lampy od ostatniego resetowania, za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowitą liczbę odpaleń lampy od momentu ostatniego resetowania tego licznika lampy. Aby skasować aktualny stan licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Air Filters regularne czyszczenie filtrów powietrza korzystnie wpływa na utrzymanie wysokiej wydajności urządzenia i jego żywotność. Dwa podmenu pozwalają na utrzymanie pożądanym stanie urządzenia. Set alert period interwał pomiędzy kolejnymi procesami czyszczenia urządzenia uzależniony jest od warunków w jakich dane urządzenie przebywa. Funkcja ta pozwala na zmianę domyślnego przedziału czasu (50 godzin) pomiędzy kolejnymi czyszczeniami. W przypadku upływu czasu 50 godzin należy przeprowadzić kontrolę filtrów powietrza urządzenia. Ustal nowy termin alarmu sygnalizującego czas inspekcji filtrów powietrza (min. 10 godzin max 300 godzin). Elapsed time funkcja ta pozwala na odczyt liczby godzin pozostałych do następnego czyszczenia filtrów powietrza urządzenia. Interwał pomiędzy kolejnymi przeglądami określany jest za pośrednictwem funkcji omówionej powyżej. Za pośrednictwem migającej ikony trójkąta oraz komunikatu "Clean Air Filters sygnalizowany jest moment wykonania przeglądu. Oczyść filtry i wyzeruj licznik naciskając klawisz [ENTER] dwukrotnie w czasie podświetlenia tego menu. Fixture Temperatures - odczyt temperatury wewnątrz projektora Current aktualna temperatura urządzenia, za pomocą tej opcji możesz odczytać aktualne temperatury panujące wewnątrz projektora Maximum nonresetable aktualne maksymalne temperatury panujące wewnątrz projektora, za pomocą tej opcji możesz odczytać maksymalną temperaturę od momentu wyprodukowania urządzenia. Maximum resetable maksymalne temperatury wewnątrz urządzenia od czasu ostatniego resetowania odpowiedniego licznika. W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć dwukrotnie klawisz [ENTER]. Pomiar temperatury odbywa się w następujących punktach urządzenia: Board Temp. temperatura na płycie głównej w podstawie urządzenia Ambient Temp. temperatura powietrza zasysanego do wnętrza podstawy urządzenia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że temperatura ta, może różnić się od temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia nie może przekroczyć 40 C Head Temp. temperatura w wewnątrz ruchomej głowy - projektora DMX Values za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wartości DMX dla każdego kanału DMX odbieranego przez urządzenie

28 Products IDs za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wartości MAC adresu urządzenia lub kodu urządzenia Software Version za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wersji oprogramowania modułów zainstalowanego w urządzeniu. IC1 MB procesor główny na płycie głównej znajdującej się w podstawie urządzenia IC2 MB procesor odpowiedzialny za ruch w pionie znajdujący się na płycie głównej w podstawie urządzenia IC3 MB procesor odpowiedzialny za ruch w poziomie znajdujący się na płycie głównej w podstawie urządzenia IC4 MB pamięć EEPROM znajdująca się w podstawie urządzenia IC1 L. procesor efektów Strobe znajdujący się w lewym ramieniu jarzma urządzenia IC2 L. procesor efektów + rotacji efektów + zoom znajdujący się w lewym ramieniu jarzma urządzenia IC1 R. procesor barwy Cyan + CTF znajdujący się w prawym ramieniu jarzma urządzenia IC2 R. procesor barw Cyan + Magenta + Yellow znajdujący się w prawym ramieniu jarzma urządzenia IC1 DS procesor sterujący 1 wyświetlaniem umiejscowiony w module wyświetlacza w podstawie urządzenia IC2 DS procesor sterujący 2 wyświetlaniem umiejscowiony w module wyświetlacza w podstawie urządzenia Opcje personalizowane (Personality) Za pomocą tych opcji możesz dokonać zmian dotyczących pracy urządzenia. User mode urządzenie ColorWash 700E AT pozwala przywołać 3 środowiska pracy zdefiniowane przez użytkownika. Po załączeniu urządzenia po raz pierwszy, aktywny jest tryb User A settings. Wszystkie zmiany dokonane w menu Opcje personalizowane, menu Fixture Address i Music Trigger, Preseting Playback z menu Stand-alone zostają zachowane w trybie User A setting urządzenia. Jeżeli przywołasz teraz tryb użytkownika User B settings, to od tej pory ustawienia zostaną przypisane do trybu użytkownika User B settings. Po wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu aktywny będzie tryb użytkownika User B settings. W ten sposób możesz zdefiniować trzy tryby pracy urządzenia. User A Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika A User B Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika B User C Settings funkcja przywołania ustawień użytkownika C Pan Reverse za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w poziomie Tilt Reverse za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w pionie DMX Preseting za pomocą tej opcji możesz powiązać pożądany efekt z określonym kanałem. Proszę odnieś się do rozdziału Protokół DMX aby uzyskać dokładny opis

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2011 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2011 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Robin 300 LEDWash Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2012 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2012 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Robin DLX Spot Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania... 7

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi MODELE: PASSION / VISION Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor. Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Zakres temperatury otoczenia zalecanej

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo