Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane techniczne Certyfikaty produktu Koniec

2 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 2014 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawnych właścicieli. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tel. (USA): (800) Tel. (międzynarodowy): (952) Faks: (952) Rosemount Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Niemcy Tel.: 49 (6188) Faks: 49 (6188) Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A Warszawa Polska Tel.: Faks: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapur Tel.: (65) Faks: (65) / (65) WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248. Nie zawiera szczegółowych informacji na temat konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji i wykrywania niesprawności lub instalacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 (numer ). Instrukcja obsługi i skrócona instrukcja instalacji są dostępne w Internecie na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Przed instalacją należy zapoznać się z częścią, dotyczącą atestów do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, które mogą ograniczać możliwości bezpiecznej instalacji. Przed podłączeniem komunikatora polowego w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, że montaż urządzeń został wykonany zgodnie z przyjętymi zasadami polowego okablowania iskrobezpiecznego lub niepalnego. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. W przewodach może pojawiać się wysokie napięcie, grożące porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie spełnia wymagania części 15 norm FCC. Działanie urządzenia podlega następującym wymaganiom. Urządzenie nie może powodować groźnych zakłóceń. Urządzenie musi akceptować wszystkie odebrane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądane działanie. Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby zapewnić co najmniej odległość 20 cm anteny od pracowników. Moduł zasilania może być wymieniany w obszarze zagrożonym. Moduł zasilania ma rezystancję powierzchniową większą niż 1 megaom i musi być prawidłowo zainstalowany w obudowie urządzenia bezprzewodowego. Podczas transportu na miejsce i z miejsca montażu należy zachować ostrożność i zapobiegać nagromadzeniu ładunków elektrostatycznych. 2

3 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy WAŻNA INFORMACJA Warunki dostawy urządzeń bezprzewodowych: Urządzenie bezprzewodowe dostarczane jest bez zainstalowanego modułu zasilania. Przed wysyłką urządzenia należy wyjąć moduł zasilania. Każdy moduł zasilania zawiera dwa akumulatory litowe o wielkości C. Zasady transportu akumulatorów litowych są regulowane przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych oraz przez organizacje IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) i ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych oraz innych lokalnych przepisów podczas transportu ponosi nadawca. Przed wysłaniem towaru należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym i bieżącymi wymaganiami. KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA Kolejność włączania zasilania Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 i wszystkie inne urządzenia należy instalować dopiero po zainstalowaniu inteligentnej bramy bezprzewodowej ( bramy ) i sprawdzeniu poprawności jej działania. Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. Aby nowe urządzenia szybciej przyłączały się do sieci, należy w bramie uaktywnić funkcję Active Advertising (aktywne ogłaszanie). Szczegółowe informacje o bramie bezprzewodowej można znaleźć w jej instrukcji obsługi (dokument numer ). Pozycja anteny W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna być ustawiona pionowo do góry lub do dołu i znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów, budynków lub przewodzących powierzchni. Ilustracja 1. Pozycja anteny urządzenia bezprzewodowego 3

4 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Przepust kablowy Podczas instalacji należy upewnić się, że wszystkie przepusty kablowe są uszczelnione przy wykorzystaniu zaślepki i atestowanego szczeliwa do gwintów lub mają zainstalowane dławiki kablowe lub przyłącza do osłon kablowych również z wykorzystaniem atestowanego szczeliwa do gwintów. Ilustracja 2. Przepusty kablowe w bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248 Przepust kablowy Przepust kablowy Podłączenie komunikatora polowego Moduł zasilania musi być zainstalowany, aby była możliwa komunikacja między komunikatorem polowym a przetwornikiem bezprzewodowym 248. Do nawiązania komunikacji polowej konieczny jest wybór w komunikatorze polowym właściwych opisów urządzeń (DD) przetwornika bezprzewodowego 248. Należy wybrać prawidłowe opisy urządzeń DD dla dostępnego protokołu komunikacyjnego. Sposób podłączenia komunikatora polowego do przetwornika 248 przedstawiono na ilustracji 3. Ilustracja 3. Schemat podłączenia komunikatora polowego do przetwornika bezprzewodowego Rosemount 4

5 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy KROK 1: INSTALACJA MECHANICZNA Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 może być zainstalowany w dwóch konfiguracjach: montaż bezpośredni, gdzie czujnik jest podłączony bezpośrednio do przepustu w przetworniku 248, lub montaż zdalny, gdzie czujnik jest zamontowany oddzielnie od obudowy przetwornika 248, a następnie połączony z nim przy użyciu kabla lub kabla w osłonie kablowej. Należy wybrać jedną z opisanych poniżej procedur instalacji, odpowiadającą żądanej konfiguracji montażu. Podczas instalacji przetwornika bezprzewodowego 248 należy upewnić się, że wszystkie przepusty kablowe są uszczelnione przy wykorzystaniu zaślepki i atestowanego szczeliwa do gwintów lub mają zainstalowane dławiki kablowe lub przyłącza do osłon kablowych również z wykorzystaniem atestowanego szczeliwa do gwintów. Montaż bezpośredni Nie należy stosować montażu bezpośredniego, jeśli do instalacji wykorzystywane są złącza Swagelok. 1. Zainstalować czujnik zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną. We wszystkich przyłączach zastosować atestowane szczeliwo do gwintów. 2. Umocować czujnik do obudowy przetwornika 248 w przepuście kablowym. 3. Podłączyć okablowanie czujnika do zacisków w sposób pokazany na schemacie okablowania. 4. Podłączyć moduł zasilania. 5. Przed podłączeniem modułu zasilania wyciągnąć z gniazda plastikową zaślepkę. UWAGA: Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. 6. Zamknąć pokrywę obudowy i dokręcić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Należy zawsze zapewnić szczelność pokryw obudowy części elektronicznej, co gwarantuje dokręcenie pokryw do uzyskania kontaktu metal-metal. Nie należy jednak dokręcać pokryw zbyt silnie. 5

6 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 7. Antenę umieścić tak, aby znajdowała się całkowicie pionowo w górę lub w dół. W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów lub budynków. Uwaga: Pokazano możliwe położenia anteny. Obrót anteny umożliwia wybór optymalnej pozycji w każdej konfiguracji montażu. Montaż zdalny 1. Zainstalować czujnik zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną. Zastosować atestowane szczeliwo do gwintów we wszystkich przyłączach. 2. Poprowadzić okablowanie (i osłony kablowe, jeśli to konieczne) od czujnika do przetwornika Przeciągnąć okablowanie przez gwintowany przepust kablowy przetwornika Podłączyć okablowanie czujnika do zacisków, jak to pokazano na schemacie okablowania. 5. Podłączyć moduł zasilania. 6. Przed podłączeniem modułu zasilania wyciągnąć z gniazda plastikową zaślepkę. UWAGA: Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. 7. Zamknąć pokrywę obudowy i dokręcić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Należy zawsze zapewnić szczelność pokryw obudowy części elektronicznej, co gwarantuje dokręcenie pokryw do uzyskania kontaktu metal-metal. Nie należy jednak dokręcać pokryw zbyt mocno. 6

7 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy 8. Antenę należy umieścić tak, aby znajdowała się całkowicie pionowo w górę lub w dół. W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów lub budynków. 7

8 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji KROK 2: WERYFIKACJA DZIAŁANIA Działanie urządzenia można sprawdzić wykorzystując komunikator polowy, zintegrowany serwer www inteligentnej bramy bezprzewodowej lub konfigurator bezprzewodowy AMS. Komunikator polowy W celu sprawdzenia działania przy użyciu komunikatora polowego wykonać skrót klawiszowy podany w tabeli 1. W celu weryfikacji działania urządzenia należy wybrać parametr stanu komunikacji (Communication Status). Sposób połączenia przetwornika bezprzewodowego 248 z komunikatorem polowym przedstawiono na ilustracji 3: Schemat podłączenia komunikatora polowego do przetwornika bezprzewodowego Rosemount na stronie 4. Tabela 1. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Skrót klawiszowy Elementy menu Communications (komunikacja) Inteligentna brama bezprzewodowa 3,3 Join Status (stan przyłączenia do sieci), Communication Status (stan komunikacji), Join Mode (tryb przyłączenia), Number of Available Neighbors (liczba dostępnych węzłów), Number of Advertisements Heard (liczba odebranych zgłoszeń), Number of Join Attempts (liczba prób połączenia) W zintegrowanym serwerze www bramy należy przejść na stronę Explorer>Status (stan eksploratora). Zostaną na niej przedstawione informacje o połączeniu z siecią i poprawności komunikacji. UWAGA: Przyłączanie urządzenia do sieci może trwać kilka minut. UWAGA: Włączenie alarmu natychmiast po przyłączeniu urządzenia do sieci wynika najczęściej z konfiguracji czujnika. Sprawdzić podłączenie czujnika (patrz ilustracja 6: Schemat zacisków w przetworniku bezprzewodowym Rosemount 248 na stronie 10) i konfigurację czujnika (patrz tabela 3 Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 na stronie 10). Ilustracja 4. Nastawy parametrów sieciowych inteligentnej bramy bezprzewodowej 8

9 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Konfigurator bezprzewodowy AMS Po przyłączeniu urządzenia do sieci, pojawi się ono w oknie konfiguratora w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej. Ilustracja 5. Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 w oknie konfiguratora bezprzewodowego AMS Rozwiązywanie problemów Jeśli nie następuje przyłączenie przetwornika do sieci po włączeniu zasilania, należy sprawdzić poprawność konfiguracji parametrów Network ID (identyfikator sieci) i Join Key (klucz przyłączania) oraz czy została włączona funkcja Active Advertising (aktywnego ogłaszania) w inteligentnej bramie bezprzewodowej. Identyfikator sieci i klucz przyłączania w urządzeniu muszą być zgodne z identyfikatorem sieci i kluczem przyłączania w bramie. Network ID (identyfikator sieci) i Join Key (klucz przyłączania) można odczytać ze strony serwera www bramy wybierając Setup>Network>Settings (patrz ilustracja 4: Nastawy parametrów sieciowych inteligentnej bramy bezprzewodowej na stronie 8). Identyfikator sieci i klucz przyłączenia można zmienić w urządzeniu bezprzewodowym przy użyciu następującego skrótu klawiszowego. Tabela 2. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Skrót klawiszowy Elementy menu Join Device to Network (przyłącz urządzenie do sieci) 2, 1, 1 Join Device to Network (przyłącz urządzenie do sieci) 9

10 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Dane techniczne Ilustracja 6. Schemat zacisków w przetworniku bezprzewodowym Rosemount 248 UWAGA: Aby umożliwić komunikację z komunikatorem polowym, urządzenie polowe musi być zasilane z podłączonego modułu zasilania. Tabela 3. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Device Information (informacje o urządzeniu) Guided Setup (Kreator konfiguracji) Manual Setup (konfiguracja ręczna) Wireless Configuration (konfiguracja łączności bezprzewodowej) Sensor Calibration (kalibracja czujnika) Skrót klawiszowy Elementy menu 2, 2, 5, 3 Manufacturer (producent), Model (model), Final Assembly Number (numer urządzenia), Universal, Field Device (urządzenie polowe), Software (oprogramowanie), Hardware (osprzęt), Descriptor (opis), Message (komunikat), Date (data), Model Number I (numer modelu I), Model Number II (numer modelu II), Model Number III (numer modelu III), SI Unit Restriction (ograniczenia jednostek SI), Country (kraj), Device ID (identyfikator urządzenia) 2, 1 Join Device to Network (przyłączenie urządzenia do sieci), Configure Update Rate (konfiguracja częstotliwości uaktualniania), Configure Sensor (konfiguracja czujnika), Calibrate Sensor (kalibracja czujnika) 2, 2 Wireless (opcje bezprzewodowe), Process Sensor (czujnik procesowy), Percent of Range (procent zakresu), Device Temperatures (temperatury urządzenia), Device Information (informacje o urządzeniu), Other (inne) 2, 2, 1 Network ID (identyfikator sieci), Join Device to Network (przyłączenie urządzenia do sieci), Update Rate (częstotliwość uaktualniania), Configure Broadcast Power Level (konfiguracja poziomu mocy nadajnika), Power Mode (tryb zasilania), Power Source (źródło zasilania) 3, 4, 1 Current Upper Trim (kalibracja cyfrowa aktualnej górnej wartości granicznej), Current Lower Trim (kalibracja cyfrowa aktualnej dolnej wartości granicznej), Lower Sensor Trim (kalibracja cyfrowa dolnej wartości granicznej), Upper Sensor Trim (kalibracja cyfrowa dolnej wartości granicznej), Recall Factory Trim (powrót do nastaw fabrycznych kalibracji cyfrowej), RTD 2 Wire Offset (przesunięcie poziomu stałego dla czujnika rezystancyjnego 2-przewodowego) 10

11 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Ilustracja 7. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 65, 68, 78 i 58C Jednoelementowy Biały (1) Biały (2) Czerwony (3) Czerwony (4) Ilustracja 8. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 183 Typ J +Biały (2) Typ E +Purpurowy (2) Typ K Czerwony (3) + Żółty (2) Typ T Czerwony (3) + Niebieski (2) Czerwony (3) Czerwony (3) Ilustracja 9. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 185 Typ J + Czarny (2) Typ N + Czerwony (2) Biały (3) Biały (3) Typ K + Zielony (2) Biały (3) UWAGA: Przedstawione powyżej schematy podłączeń dotyczą wyłącznie czujników firmy Rosemount. 11

12 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji CERTYFIKATY PRODUKTU Lokalizacje zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapur Informacje o dyrektywach Unii Europejskiej Aktualna deklaracja zgodności znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. Najnowszą wersję deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Dyrektywa urządzeń do użytku w atmosferach wybuchowych ATEX (94/9/WE) Firma Emerson Process Management spełnia wymagania dyrektywy ATEX. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE) Firma Emerson Process Management spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE) (1999/5/WE) Zgodność z Dyrektywą R&TTE Zgodność z przepisami telekomunikacyjnymi Wszystkie urządzenia bezprzewodowe wymagają atestu, potwierdzającego zgodność z przepisami regulującymi wykorzystanie fal radiowych. Niemal wszystkie kraje wymagają takich atestów. Firma Emerson współpracuje z urzędami na całym świecie w celu zapewnienia pełnej zgodności i usunięcia ryzyka łamania krajowych dyrektyw lub przepisów regulujących pracę urządzeń bezprzewodowych. FCC i IC Urządzenie spełnia wymagania części 15 norm FCC. Działanie tego urządzenia podlega następującym wymaganiom: Urządzenie nie może powodować groźnych zakłóceń. Urządzenie musi akceptować wszystkie odebrane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądane działanie. Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby zapewnić co najmniej odległość 20 cm anteny od pracowników. Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania są przeprowadzane w laboratorium, akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 12

13 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikaty północnoamerykańskie Atesty amerykańskie wydawane przez producenta (FM) I5 Iskrobezpieczeństwo, niepalność i niezapalność pyłów Numer certyfikatu: Iskrobezpieczeństwo w klasie I/II/III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Oznaczenie strefy: Klasa I, strefa 0, AEx ia IIC Klasy temperaturowe: T4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Klasy temperaturowe: T4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G. Dopuszczalne temperatury otoczenia: od 50 do 85 C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Iskrobezpieczeństwo i niezapalność tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami Rosemount numer Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount P/N XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. N5 Niepalność i niezapalność pyłów Numer certyfikatu: Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Klasy temperaturowe:t4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G. Dopuszczalne temperatury otoczenia: od 50 do 85 C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. 13

14 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Atesty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA) I6 Iskrobezpieczeńswo CSA Numer certyfikatu: Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Klasa temperaturowa T3C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Iskrobezpieczeństwo tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami Rosemount numer Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Certyfikaty europejskie I1 Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: Baseefa10ATEX0121X II 1G Ex ia IIC Ga T4 (T otoczenia = 60 C do 70 C) Ex ia IIC Ga T5 (T otoczenia = 60 C do 40 C) Obudowa: IP66/IP Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. Tabela 4. Parametry czujnika ATEX Czujnik U o = 6,6 V I o = 26,2 ma P o = 42,6 mw C o = 11 uf L o = 25 mh Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Rezystywność powierzchniowa anteny ma wartość powyżej 1 gigaoma. Dlatego anteny nie wolno wycierać ani czyścić przy użyciu rozpuszczalnika bądź suchej ścierki, aby nie dopuścić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. 14

15 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Certyfikaty międzynarodowe I7 Iskrobezpieczeństwo IECEx Numer certyfikatu: IECEx BAS X Ex ia IIC Ga T4 (T otoczenia = 60 C do 70 C) Ex ia IIC Ga T5 (T otoczenia = 60 C do 40 C) Obudowa: IP66/IP67 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. Tabela 5. Parametry czujnika IECEx Czujnik U o = 6,6 V I o = 26,2 ma P o = 42,6 mw C o = 11 uf L o = 25 mh Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Rezystywność powierzchniowa anteny ma wartość powyżej 1 gigaoma. Dlatego anteny nie wolno wycierać ani czyścić przy użyciu rozpuszczalnika bądź suchej ścierki, aby nie dopuścić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. 15

16 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Ilustracja 10. Deklaracja zgodności 16

17 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy 17

18 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 18

19 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Firma Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA deklaruje z pe n odpowiedzialno ci, e wyrób Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 wyprodukowany przez Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA którego dotyczy ta deklaracja, spe nia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej, cznie z ostatnimi zmianami, zgodnie z za czonym wykazem. Deklaracja zgodno ci opiera si na zastosowaniu norm zharmonizowanych, a w stosownych i wymaganych przypadkach, tak e certyfikatów jednostek notyfikowanych Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z za cznikiem. Wiceprezes ds. jako ci (stanowisko drukowanymi literami) Kelly Klein (imi i nazwisko drukowanymi literami) 25 listopada 2014 (data wydania) 19

20 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE) Wszystkie modele o cz stotliwo ci roboczej i kodzie protoko u 3 EN : 2006, EN : 2006 Dyrektywa R&TTE (1999/5/WE) Wszystkie modele o kodzie wyj cia X oraz cz stotliwo ci roboczej i kodzie protoko u 3 EN V EN : V2.2.1 EN : 2010 (wydanie trzecie) EN 62479: 2010 Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 (w obudowie aluminiowej) Certyfikat iskrobezpiecze stwa - Baseefa10ATEX0121X Urz dzenie grupy II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-60 C Totoczenia +70 C) Ex ia IIC T5 Ga (-60 C Totoczenia +40 C) Normy zharmonizowane: EN : 2009; EN : 2007 Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 (w obudowie polimerowej) Certyfikat iskrobezpiecze stwa Baseefa14ATEX0359X Urz dzenie grupy II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-60 C Totoczenia +70 C) Ex ia IIC T5 Ga (-60 C Totoczenia +40 C) Normy zharmonizowane: EN : 2012; EN : 2012 Strona 2 z 3 20

21 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Jednostka notyfikowana ATEX wystawiaj ca certyfikaty badania typu WE Baseefa. [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania Jednostka notyfikowana ATEX wystawiaj ca atesty jako ci Baseefa. [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania Strona 3 z 3 21

22 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 22

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4804, wersja BA Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich 00825-0114-4570, wersja AB Rosemount seria 5708 Skaner 3D produktów sypkich OSTRZEŻENIE Autoryzowana obsługa Wszystkie operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych,

Bardziej szczegółowo

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik)

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Skrócona instrukcja instalacji Grudzień 2012 Rosemount 8732 System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Start Krok 1: WSTĘPNA INSTALACJA Krok 2: PRZENOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC71xx, MIC72xx pl Operation Manual MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne

Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Wszystkie produkty... Pl-93 Zawory regulacyjne... Pl-94 Siłowniki zaworów regulacyjnych... Pl-94 Regulatory... Pl-95 Przyrządy, przełączniki i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PL6518. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011

PL6518. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011 Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011 PL6518 Spis treści Spis treści... ii Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Spis treści WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 Wprowadzenie... 11 Zawartość opakowania... 13 Opis panelu przedniego...

Bardziej szczegółowo