Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane techniczne Certyfikaty produktu Koniec

2 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 2014 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawnych właścicieli. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tel. (USA): (800) Tel. (międzynarodowy): (952) Faks: (952) Rosemount Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Niemcy Tel.: 49 (6188) Faks: 49 (6188) Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A Warszawa Polska Tel.: Faks: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapur Tel.: (65) Faks: (65) / (65) WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248. Nie zawiera szczegółowych informacji na temat konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji i wykrywania niesprawności lub instalacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 (numer ). Instrukcja obsługi i skrócona instrukcja instalacji są dostępne w Internecie na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Przed instalacją należy zapoznać się z częścią, dotyczącą atestów do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, które mogą ograniczać możliwości bezpiecznej instalacji. Przed podłączeniem komunikatora polowego w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, że montaż urządzeń został wykonany zgodnie z przyjętymi zasadami polowego okablowania iskrobezpiecznego lub niepalnego. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. W przewodach może pojawiać się wysokie napięcie, grożące porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie spełnia wymagania części 15 norm FCC. Działanie urządzenia podlega następującym wymaganiom. Urządzenie nie może powodować groźnych zakłóceń. Urządzenie musi akceptować wszystkie odebrane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądane działanie. Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby zapewnić co najmniej odległość 20 cm anteny od pracowników. Moduł zasilania może być wymieniany w obszarze zagrożonym. Moduł zasilania ma rezystancję powierzchniową większą niż 1 megaom i musi być prawidłowo zainstalowany w obudowie urządzenia bezprzewodowego. Podczas transportu na miejsce i z miejsca montażu należy zachować ostrożność i zapobiegać nagromadzeniu ładunków elektrostatycznych. 2

3 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy WAŻNA INFORMACJA Warunki dostawy urządzeń bezprzewodowych: Urządzenie bezprzewodowe dostarczane jest bez zainstalowanego modułu zasilania. Przed wysyłką urządzenia należy wyjąć moduł zasilania. Każdy moduł zasilania zawiera dwa akumulatory litowe o wielkości C. Zasady transportu akumulatorów litowych są regulowane przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych oraz przez organizacje IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) i ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych oraz innych lokalnych przepisów podczas transportu ponosi nadawca. Przed wysłaniem towaru należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym i bieżącymi wymaganiami. KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA Kolejność włączania zasilania Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 i wszystkie inne urządzenia należy instalować dopiero po zainstalowaniu inteligentnej bramy bezprzewodowej ( bramy ) i sprawdzeniu poprawności jej działania. Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. Aby nowe urządzenia szybciej przyłączały się do sieci, należy w bramie uaktywnić funkcję Active Advertising (aktywne ogłaszanie). Szczegółowe informacje o bramie bezprzewodowej można znaleźć w jej instrukcji obsługi (dokument numer ). Pozycja anteny W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna być ustawiona pionowo do góry lub do dołu i znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów, budynków lub przewodzących powierzchni. Ilustracja 1. Pozycja anteny urządzenia bezprzewodowego 3

4 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Przepust kablowy Podczas instalacji należy upewnić się, że wszystkie przepusty kablowe są uszczelnione przy wykorzystaniu zaślepki i atestowanego szczeliwa do gwintów lub mają zainstalowane dławiki kablowe lub przyłącza do osłon kablowych również z wykorzystaniem atestowanego szczeliwa do gwintów. Ilustracja 2. Przepusty kablowe w bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248 Przepust kablowy Przepust kablowy Podłączenie komunikatora polowego Moduł zasilania musi być zainstalowany, aby była możliwa komunikacja między komunikatorem polowym a przetwornikiem bezprzewodowym 248. Do nawiązania komunikacji polowej konieczny jest wybór w komunikatorze polowym właściwych opisów urządzeń (DD) przetwornika bezprzewodowego 248. Należy wybrać prawidłowe opisy urządzeń DD dla dostępnego protokołu komunikacyjnego. Sposób podłączenia komunikatora polowego do przetwornika 248 przedstawiono na ilustracji 3. Ilustracja 3. Schemat podłączenia komunikatora polowego do przetwornika bezprzewodowego Rosemount 4

5 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy KROK 1: INSTALACJA MECHANICZNA Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 może być zainstalowany w dwóch konfiguracjach: montaż bezpośredni, gdzie czujnik jest podłączony bezpośrednio do przepustu w przetworniku 248, lub montaż zdalny, gdzie czujnik jest zamontowany oddzielnie od obudowy przetwornika 248, a następnie połączony z nim przy użyciu kabla lub kabla w osłonie kablowej. Należy wybrać jedną z opisanych poniżej procedur instalacji, odpowiadającą żądanej konfiguracji montażu. Podczas instalacji przetwornika bezprzewodowego 248 należy upewnić się, że wszystkie przepusty kablowe są uszczelnione przy wykorzystaniu zaślepki i atestowanego szczeliwa do gwintów lub mają zainstalowane dławiki kablowe lub przyłącza do osłon kablowych również z wykorzystaniem atestowanego szczeliwa do gwintów. Montaż bezpośredni Nie należy stosować montażu bezpośredniego, jeśli do instalacji wykorzystywane są złącza Swagelok. 1. Zainstalować czujnik zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną. We wszystkich przyłączach zastosować atestowane szczeliwo do gwintów. 2. Umocować czujnik do obudowy przetwornika 248 w przepuście kablowym. 3. Podłączyć okablowanie czujnika do zacisków w sposób pokazany na schemacie okablowania. 4. Podłączyć moduł zasilania. 5. Przed podłączeniem modułu zasilania wyciągnąć z gniazda plastikową zaślepkę. UWAGA: Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. 6. Zamknąć pokrywę obudowy i dokręcić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Należy zawsze zapewnić szczelność pokryw obudowy części elektronicznej, co gwarantuje dokręcenie pokryw do uzyskania kontaktu metal-metal. Nie należy jednak dokręcać pokryw zbyt silnie. 5

6 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 7. Antenę umieścić tak, aby znajdowała się całkowicie pionowo w górę lub w dół. W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów lub budynków. Uwaga: Pokazano możliwe położenia anteny. Obrót anteny umożliwia wybór optymalnej pozycji w każdej konfiguracji montażu. Montaż zdalny 1. Zainstalować czujnik zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną. Zastosować atestowane szczeliwo do gwintów we wszystkich przyłączach. 2. Poprowadzić okablowanie (i osłony kablowe, jeśli to konieczne) od czujnika do przetwornika Przeciągnąć okablowanie przez gwintowany przepust kablowy przetwornika Podłączyć okablowanie czujnika do zacisków, jak to pokazano na schemacie okablowania. 5. Podłączyć moduł zasilania. 6. Przed podłączeniem modułu zasilania wyciągnąć z gniazda plastikową zaślepkę. UWAGA: Urządzenia bezprzewodowe należy uruchamiać począwszy od tego, które zostało zainstalowane najbliżej bramy. Dzięki temu sieć zainstaluje się łatwiej i szybciej. 7. Zamknąć pokrywę obudowy i dokręcić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Należy zawsze zapewnić szczelność pokryw obudowy części elektronicznej, co gwarantuje dokręcenie pokryw do uzyskania kontaktu metal-metal. Nie należy jednak dokręcać pokryw zbyt mocno. 6

7 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy 8. Antenę należy umieścić tak, aby znajdowała się całkowicie pionowo w górę lub w dół. W celu uzyskania niezakłóconej komunikacji z innymi urządzeniami, antena powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od dużych obiektów lub budynków. 7

8 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji KROK 2: WERYFIKACJA DZIAŁANIA Działanie urządzenia można sprawdzić wykorzystując komunikator polowy, zintegrowany serwer www inteligentnej bramy bezprzewodowej lub konfigurator bezprzewodowy AMS. Komunikator polowy W celu sprawdzenia działania przy użyciu komunikatora polowego wykonać skrót klawiszowy podany w tabeli 1. W celu weryfikacji działania urządzenia należy wybrać parametr stanu komunikacji (Communication Status). Sposób połączenia przetwornika bezprzewodowego 248 z komunikatorem polowym przedstawiono na ilustracji 3: Schemat podłączenia komunikatora polowego do przetwornika bezprzewodowego Rosemount na stronie 4. Tabela 1. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Skrót klawiszowy Elementy menu Communications (komunikacja) Inteligentna brama bezprzewodowa 3,3 Join Status (stan przyłączenia do sieci), Communication Status (stan komunikacji), Join Mode (tryb przyłączenia), Number of Available Neighbors (liczba dostępnych węzłów), Number of Advertisements Heard (liczba odebranych zgłoszeń), Number of Join Attempts (liczba prób połączenia) W zintegrowanym serwerze www bramy należy przejść na stronę Explorer>Status (stan eksploratora). Zostaną na niej przedstawione informacje o połączeniu z siecią i poprawności komunikacji. UWAGA: Przyłączanie urządzenia do sieci może trwać kilka minut. UWAGA: Włączenie alarmu natychmiast po przyłączeniu urządzenia do sieci wynika najczęściej z konfiguracji czujnika. Sprawdzić podłączenie czujnika (patrz ilustracja 6: Schemat zacisków w przetworniku bezprzewodowym Rosemount 248 na stronie 10) i konfigurację czujnika (patrz tabela 3 Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 na stronie 10). Ilustracja 4. Nastawy parametrów sieciowych inteligentnej bramy bezprzewodowej 8

9 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Konfigurator bezprzewodowy AMS Po przyłączeniu urządzenia do sieci, pojawi się ono w oknie konfiguratora w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej. Ilustracja 5. Przetwornik bezprzewodowy Rosemount 248 w oknie konfiguratora bezprzewodowego AMS Rozwiązywanie problemów Jeśli nie następuje przyłączenie przetwornika do sieci po włączeniu zasilania, należy sprawdzić poprawność konfiguracji parametrów Network ID (identyfikator sieci) i Join Key (klucz przyłączania) oraz czy została włączona funkcja Active Advertising (aktywnego ogłaszania) w inteligentnej bramie bezprzewodowej. Identyfikator sieci i klucz przyłączania w urządzeniu muszą być zgodne z identyfikatorem sieci i kluczem przyłączania w bramie. Network ID (identyfikator sieci) i Join Key (klucz przyłączania) można odczytać ze strony serwera www bramy wybierając Setup>Network>Settings (patrz ilustracja 4: Nastawy parametrów sieciowych inteligentnej bramy bezprzewodowej na stronie 8). Identyfikator sieci i klucz przyłączenia można zmienić w urządzeniu bezprzewodowym przy użyciu następującego skrótu klawiszowego. Tabela 2. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Skrót klawiszowy Elementy menu Join Device to Network (przyłącz urządzenie do sieci) 2, 1, 1 Join Device to Network (przyłącz urządzenie do sieci) 9

10 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Dane techniczne Ilustracja 6. Schemat zacisków w przetworniku bezprzewodowym Rosemount 248 UWAGA: Aby umożliwić komunikację z komunikatorem polowym, urządzenie polowe musi być zasilane z podłączonego modułu zasilania. Tabela 3. Skrót klawiszowy dla bezprzewodowego przetwornika Rosemount 248 Funkcja Device Information (informacje o urządzeniu) Guided Setup (Kreator konfiguracji) Manual Setup (konfiguracja ręczna) Wireless Configuration (konfiguracja łączności bezprzewodowej) Sensor Calibration (kalibracja czujnika) Skrót klawiszowy Elementy menu 2, 2, 5, 3 Manufacturer (producent), Model (model), Final Assembly Number (numer urządzenia), Universal, Field Device (urządzenie polowe), Software (oprogramowanie), Hardware (osprzęt), Descriptor (opis), Message (komunikat), Date (data), Model Number I (numer modelu I), Model Number II (numer modelu II), Model Number III (numer modelu III), SI Unit Restriction (ograniczenia jednostek SI), Country (kraj), Device ID (identyfikator urządzenia) 2, 1 Join Device to Network (przyłączenie urządzenia do sieci), Configure Update Rate (konfiguracja częstotliwości uaktualniania), Configure Sensor (konfiguracja czujnika), Calibrate Sensor (kalibracja czujnika) 2, 2 Wireless (opcje bezprzewodowe), Process Sensor (czujnik procesowy), Percent of Range (procent zakresu), Device Temperatures (temperatury urządzenia), Device Information (informacje o urządzeniu), Other (inne) 2, 2, 1 Network ID (identyfikator sieci), Join Device to Network (przyłączenie urządzenia do sieci), Update Rate (częstotliwość uaktualniania), Configure Broadcast Power Level (konfiguracja poziomu mocy nadajnika), Power Mode (tryb zasilania), Power Source (źródło zasilania) 3, 4, 1 Current Upper Trim (kalibracja cyfrowa aktualnej górnej wartości granicznej), Current Lower Trim (kalibracja cyfrowa aktualnej dolnej wartości granicznej), Lower Sensor Trim (kalibracja cyfrowa dolnej wartości granicznej), Upper Sensor Trim (kalibracja cyfrowa dolnej wartości granicznej), Recall Factory Trim (powrót do nastaw fabrycznych kalibracji cyfrowej), RTD 2 Wire Offset (przesunięcie poziomu stałego dla czujnika rezystancyjnego 2-przewodowego) 10

11 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Ilustracja 7. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 65, 68, 78 i 58C Jednoelementowy Biały (1) Biały (2) Czerwony (3) Czerwony (4) Ilustracja 8. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 183 Typ J +Biały (2) Typ E +Purpurowy (2) Typ K Czerwony (3) + Żółty (2) Typ T Czerwony (3) + Niebieski (2) Czerwony (3) Czerwony (3) Ilustracja 9. Konfiguracja przewodów w czujnikach z serii 185 Typ J + Czarny (2) Typ N + Czerwony (2) Biały (3) Biały (3) Typ K + Zielony (2) Biały (3) UWAGA: Przedstawione powyżej schematy podłączeń dotyczą wyłącznie czujników firmy Rosemount. 11

12 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji CERTYFIKATY PRODUKTU Lokalizacje zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapur Informacje o dyrektywach Unii Europejskiej Aktualna deklaracja zgodności znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. Najnowszą wersję deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Dyrektywa urządzeń do użytku w atmosferach wybuchowych ATEX (94/9/WE) Firma Emerson Process Management spełnia wymagania dyrektywy ATEX. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE) Firma Emerson Process Management spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE) (1999/5/WE) Zgodność z Dyrektywą R&TTE Zgodność z przepisami telekomunikacyjnymi Wszystkie urządzenia bezprzewodowe wymagają atestu, potwierdzającego zgodność z przepisami regulującymi wykorzystanie fal radiowych. Niemal wszystkie kraje wymagają takich atestów. Firma Emerson współpracuje z urzędami na całym świecie w celu zapewnienia pełnej zgodności i usunięcia ryzyka łamania krajowych dyrektyw lub przepisów regulujących pracę urządzeń bezprzewodowych. FCC i IC Urządzenie spełnia wymagania części 15 norm FCC. Działanie tego urządzenia podlega następującym wymaganiom: Urządzenie nie może powodować groźnych zakłóceń. Urządzenie musi akceptować wszystkie odebrane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądane działanie. Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby zapewnić co najmniej odległość 20 cm anteny od pracowników. Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania są przeprowadzane w laboratorium, akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 12

13 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikaty północnoamerykańskie Atesty amerykańskie wydawane przez producenta (FM) I5 Iskrobezpieczeństwo, niepalność i niezapalność pyłów Numer certyfikatu: Iskrobezpieczeństwo w klasie I/II/III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Oznaczenie strefy: Klasa I, strefa 0, AEx ia IIC Klasy temperaturowe: T4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Klasy temperaturowe: T4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G. Dopuszczalne temperatury otoczenia: od 50 do 85 C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Iskrobezpieczeństwo i niezapalność tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami Rosemount numer Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount P/N XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. N5 Niepalność i niezapalność pyłów Numer certyfikatu: Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Klasy temperaturowe:t4 (T otoczenia = 50 do 70 C) T5 (T otoczenia = 50 do 40 C) Niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G. Dopuszczalne temperatury otoczenia: od 50 do 85 C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. 13

14 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Atesty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA) I6 Iskrobezpieczeńswo CSA Numer certyfikatu: Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Klasa temperaturowa T3C Obudowa: typ 4X/IP66/IP67 Iskrobezpieczeństwo tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami Rosemount numer Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Certyfikaty europejskie I1 Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: Baseefa10ATEX0121X II 1G Ex ia IIC Ga T4 (T otoczenia = 60 C do 70 C) Ex ia IIC Ga T5 (T otoczenia = 60 C do 40 C) Obudowa: IP66/IP Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. Tabela 4. Parametry czujnika ATEX Czujnik U o = 6,6 V I o = 26,2 ma P o = 42,6 mw C o = 11 uf L o = 25 mh Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Rezystywność powierzchniowa anteny ma wartość powyżej 1 gigaoma. Dlatego anteny nie wolno wycierać ani czyścić przy użyciu rozpuszczalnika bądź suchej ścierki, aby nie dopuścić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. 14

15 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Certyfikaty międzynarodowe I7 Iskrobezpieczeństwo IECEx Numer certyfikatu: IECEx BAS X Ex ia IIC Ga T4 (T otoczenia = 60 C do 70 C) Ex ia IIC Ga T5 (T otoczenia = 60 C do 40 C) Obudowa: IP66/IP67 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, obudowa i antena nie mogą być wycierane lub czyszczone przy użyciu rozpuszczalników i suchych szmatek. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową. Jednakże należy zachować ostrożność i zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami lub ścieraniem, jeśli przetwornik zainstalowany jest w strefie 0. Tabela 5. Parametry czujnika IECEx Czujnik U o = 6,6 V I o = 26,2 ma P o = 42,6 mw C o = 11 uf L o = 25 mh Do stosowania tylko z modułem zasilania Rosemount numer XXXX. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Rezystywność powierzchniowa anteny ma wartość powyżej 1 gigaoma. Dlatego anteny nie wolno wycierać ani czyścić przy użyciu rozpuszczalnika bądź suchej ścierki, aby nie dopuścić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. 15

16 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Ilustracja 10. Deklaracja zgodności 16

17 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy 17

18 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 18

19 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Firma Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA deklaruje z pe n odpowiedzialno ci, e wyrób Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 wyprodukowany przez Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA którego dotyczy ta deklaracja, spe nia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej, cznie z ostatnimi zmianami, zgodnie z za czonym wykazem. Deklaracja zgodno ci opiera si na zastosowaniu norm zharmonizowanych, a w stosownych i wymaganych przypadkach, tak e certyfikatów jednostek notyfikowanych Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z za cznikiem. Wiceprezes ds. jako ci (stanowisko drukowanymi literami) Kelly Klein (imi i nazwisko drukowanymi literami) 25 listopada 2014 (data wydania) 19

20 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE) Wszystkie modele o cz stotliwo ci roboczej i kodzie protoko u 3 EN : 2006, EN : 2006 Dyrektywa R&TTE (1999/5/WE) Wszystkie modele o kodzie wyj cia X oraz cz stotliwo ci roboczej i kodzie protoko u 3 EN V EN : V2.2.1 EN : 2010 (wydanie trzecie) EN 62479: 2010 Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 (w obudowie aluminiowej) Certyfikat iskrobezpiecze stwa - Baseefa10ATEX0121X Urz dzenie grupy II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-60 C Totoczenia +70 C) Ex ia IIC T5 Ga (-60 C Totoczenia +40 C) Normy zharmonizowane: EN : 2009; EN : 2007 Bezprzewodowy przetwornik temperatury 248 (w obudowie polimerowej) Certyfikat iskrobezpiecze stwa Baseefa14ATEX0359X Urz dzenie grupy II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-60 C Totoczenia +70 C) Ex ia IIC T5 Ga (-60 C Totoczenia +40 C) Normy zharmonizowane: EN : 2012; EN : 2012 Strona 2 z 3 20

21 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Deklaracja zgodno ci WE Nr: RMD 1082 wersja E Jednostka notyfikowana ATEX wystawiaj ca certyfikaty badania typu WE Baseefa. [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania Jednostka notyfikowana ATEX wystawiaj ca atesty jako ci Baseefa. [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania Strona 3 z 3 21

22 Rosemount 248 bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji 22

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start Skrócona instrukcja instalacji Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane techniczne Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014 Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4848, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia 2 UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP 00825-0114-4102, wersja BA Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP z protokołem WirelessHART UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0314-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount seria 3051S zprotokołem bezprzewodowym HART

Przetworniki ciśnienia Rosemount seria 3051S zprotokołem bezprzewodowym HART Przetworniki ciśnienia Rosemount seria 3051S zprotokołem bezprzewodowym HART Przetworniki przepływomierzy Rosemount seria 3051SF z protokołem bezprzewodowym HART Nowy dokument nt. technologii WirelessHART

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Styczeń 2015

Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Styczeń 2015 Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708 00825-0214-4708, wersja BB UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 708. Nie zawiera szczegółowych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przekaźnik sygnałów THUM

Bezprzewodowy przekaźnik sygnałów THUM Skrócona instrukcja instalacji Bezprzewodowy przekaźnik Bezprzewodowy przekaźnik Start Komunikacja bezprzewodowa Konfiguracja warsztatowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4308, wersja AC Maj 2013 Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia, kod opcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1 00825-0314-2654, wersja AB Zespoły czujników Rosemount tom 1 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0068, 0078 i 0183. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702

Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702 Sierpień 2009 Rosemount 702 Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702 Start Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Krok 3: Dane techniczne Atesty produktu Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Grudzień Moduły zasilania SmartPower

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Grudzień Moduły zasilania SmartPower 00825-0114-4701, wersja BA Moduły zasilania SmartPower UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o modułach zasilania SmartPower. Nie zawiera ona szczegółowych instrukcji konfiguracji, diagnostyki,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 00825-0214-2654, wersja BB Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0065 i 0185. Nie zawiera procedur

Bardziej szczegółowo

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Skrócona instrukcja instalacji Wskaźnik Rosemount 753R Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Początek Informacje ogólne Wskaźnik Rosemount 753R ze zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia 3051S

Bardziej szczegółowo

Produktwycofanyzprodukcji

Produktwycofanyzprodukcji Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 848L Przetwornik sygnałów dyskretnych Rosemount 848L z obsługą protokołu Foundation Fieldbus Produktwycofanyzprodukcji Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2:

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0214-4841, wersja AA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała pracowników

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 752 Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Start Krok 1: Podłączenie okablowania Krok 2: Konfiguracja bloku przetwornika Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4802, wersja GA Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem WirelessHART Skrócona instrukcja uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instrukcja obsługi 00809-0114-4021, Rev BA Dodatek B Model 3144P Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem......... strona B 1 Schematy instalacyjne............................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Czerwiec Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Czerwiec Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600 00825-0114-4022, wersja EA Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600 UWAGA UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 4600. Nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014 Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Dodatek: Okablowanie P/N MMI-20016039, Rev. AA Wrzesień 2009 Micro Motion model 775 Bezprzewodowy adapter Smart Wireless THUM Spis treści Informacje ogólne o adapterze THUM..............................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4952, wersja BA Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount 00825-0314-4530, wersja AB Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount Instrukcja montażu sondy segmentowej OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej instalacji iobsługi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji , wersja FB Grudzień Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702

Skrócona instrukcja instalacji , wersja FB Grudzień Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702 Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4702, wersja FB Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702 Skrócona instrukcja instalacji UWAGA Niniejsza skrócona instrukcja instalacji zawiera

Bardziej szczegółowo

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144 Gotowe do instalacji rozwiązanie w aplikacjach do monitorowania temperatury stanowiące kompletny punkt pomiarowy (CPS) Większa dokładność pomiarów i niezawodność w stosunku do czujników podłączanych zdalnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi , Wersja BB Sierpień Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781

Skrócona instrukcja obsługi , Wersja BB Sierpień Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781 Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4421, Wersja BB Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781 Skrócona instrukcja obsługi UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych procedur obsługi zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014 Przetwornik temperatury Rosemount 248 00825-0114-4825, wersja EB UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R

Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R Skrócona instrukcja instalacji Maj 2003 Rosemount Model 644 Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R Start Krok 1: Konfiguracja (warsztatowa) Krok 2: Ustawienie przełącznika wyboru trybu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F Skrócona instrukcja instalacji Kwiecień 2013 Rosemount 2088 i 2090 Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F z protokołem 4-20 ma HART i o małym poborze mocy 1-5 Vdc HART Start Krok 1: Montaż

Bardziej szczegółowo

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AD Lipiec 2016

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AD Lipiec 2016 Czujnik Rosemount 214C 00825-0414-2654, wer. AD UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o czujnikach Rosemount 214C. Jeśli czujnik został zamówiony w wersji zintegrowanej z osłoną lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja AB Luty Zdalny wskaźnik Rosemount 751

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja AB Luty Zdalny wskaźnik Rosemount 751 00825-0114-4378, wersja AB Zdalny wskaźnik Rosemount 751 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o instalacji zdalnego wskaźnika Rosemount 751. Nie zawiera szczegółowych procedur konfiguracji,

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4088, wersja AC Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4410, wersja CA Październik 2014. Inteligentna brama bezprzewodowa Emerson 1410

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4410, wersja CA Październik 2014. Inteligentna brama bezprzewodowa Emerson 1410 00825-0214-4410, wersja CA Inteligentna brama bezprzewodowa Emerson 1410 UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera opis podstawowych procedur obsługi inteligentnej bramy bezprzewodowej Emerson 1410.

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA Firma Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA i z i zgodnie z Danny Nelson Wiceprezes 14 marca 2016 Data Adres kontaktowy na terenie

Bardziej szczegółowo

Czujniki Micro Motion z serii H

Czujniki Micro Motion z serii H Skrócona instrukcja instalacji P/N 20001401, Rev. B Styczeń 2004 Czujniki Micro Motion z serii H Instrukcja instalacji Wsparcie techniczne on line narzędzie EXPERT 2 na stronie www.expert2.com Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Skrócona instrukcja instalacji Lipiec 2010 Rosemount 644 Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Podłączenie przewodów iwłączenie zasilania Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Bramka bezprzewodowa 1420

Bramka bezprzewodowa 1420 Skrócona instrukcja instalacji Czerwiec 2007 Bramka bezprzewodowa 1420 Bramka bezprzewodowa 1420 Start Krok 1: Wstępne połączenie do celów konfiguracji Krok 2: Podstawowa konfiguracja zabezpieczeń i czasu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus 00825-0114-4834, wersja CA Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus UWAGA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 3144P.

Bardziej szczegółowo

Safety Instrumented Systems (SIS)

Safety Instrumented Systems (SIS) Safety Instrumented Systems (SIS) Certyfikaty...................................... strona S 2 Identyfikacja przetworników 3051S SIS............... strona S 2 Instalacja.......................................

Bardziej szczegółowo

Produktwycofanyzprodukcji

Produktwycofanyzprodukcji Skrócona instrukcja instalacji Sierpień 2009 Bramka bezprzewodowa 1420 Bramka bezprzewodowa 1420 Produktwycofanyzprodukcji Start Krok 1: Pierwsze podłączenie i wstępna konfiguracja Krok 2: Podstawowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Rosemount serii 3300 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy warstw

Przetwornik Rosemount serii 3300 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy warstw 00825-0114-4811, wersja HA Przetwornik Rosemount serii 3300 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy warstw Informacje na temat instrukcji Niniejsza instrukcja uruchomienia zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY Hydrawise Szybki Start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Montaż 3 Hydrawise Konfiguracja aplikacji 7 Wykrywanie i usuwanie usterek 8 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC - POMOC Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Obudowa cylindryczna gwintowana M8 1 Stal nierdzewna 1.4427 SO Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D. Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4860, wersja BA Grudzień 2013

Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D. Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4860, wersja BA Grudzień 2013 Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D 00825-0114-4860, wersja BA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe procedury obsługi przepływomierzy Rosemount 8600D Vortex. Nie zawiera ona szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

widok z przodu

widok z przodu Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 30 V AC wejścia stykowe lub typu NAMUR wyjście styku przekaźnika kontrola usterki przewodu odwrotna kolejność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Czujniki głowicowe z wymiennym wkładem w wykonaniu Exi TOPGB-1..Exi, TTKGB-1..Exi, TTJGB-1..Exi

Czujniki głowicowe z wymiennym wkładem w wykonaniu Exi TOPGB-1..Exi, TTKGB-1..Exi, TTJGB-1..Exi TOPGB1..Exi, TTKGB1..Exi, TTJGB1..Exi Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych. Wyposażony jest w wymienny wkład pomiarowy, co pretenduje go do zastosowania w wielu aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4108, wersja BA Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P z protokołem 4 20 ma HART i o małym poborze mocy 1 5 V DC HART (wersje 5 i 7) Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Produktwycofanyzprodukcji

Produktwycofanyzprodukcji Skrócona instrukcja instalacji Luty 2004 Rosemount Model 144 Programowany przetwornik temperatury Rosemount Model 144 Produktwycofanyzprodukcji Start Krok 1: Konfiguracja przetwornika Krok 2: Montaż przetwornika

Bardziej szczegółowo

Inteligentna brama bezprzewodowa Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja FB Styczeń 2015

Inteligentna brama bezprzewodowa Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja FB Styczeń 2015 Inteligentna brama bezprzewodowa 1420 00825-0214-4420, wersja FB UWAGA Niniejsza skrócona instrukcja uruchomienia zawiera opis podstawowych procedur obsługi inteligentnej bramy bezprzewodowej. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem Do instalacji zgodnymi z certyfikatami

Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem Do instalacji zgodnymi z certyfikatami Instrukcje instalacji P/N 3007015PL, Rev. I Listopad 2003 Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem Do instalacji zgodnymi z certyfikatami ATEX Instrukcje i schematy instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088B MultiVariable z protokołami BSAP/MVS

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088B MultiVariable z protokołami BSAP/MVS Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088B MultiVariable z protokołami BSAP/MVS Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4088, wersja BA Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Skrócona instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 00809-0114-4825, wersja BB Sierpień 2005 Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 www.rosemount.com 00809 0100 4825, Rev BB Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX Wydanie listopad 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 Wersja sprzętowa 644 30 1 1 Wersja urządzenia 7 8 9 Wersja HART 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Programowalne przetworniki temperatury Model 244ER

Programowalne przetworniki temperatury Model 244ER Możliwość podłączenia szerokiej gamy czujników rezystancyjnych 2, 3 i 4 przewodowych oraz czujników termoelektrycznych Konfiguracja przy użyciu interfejsu komunikacyjnego 244EC i standardowego komputera

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy widełkowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Grudzień 2014

Bezprzewodowy widełkowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Grudzień 2014 Bezprzewodowy widełkowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2160 00825-0114-4160, wersja BA UWAGA Niniejsza instrukcja obsługi zawiera tylko podstawowe informacje o przełącznikach Rosemount 2160. Nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji , Rev BA Grudnia Czujnik przepływu Micro Motion Coriolis z serii R

Instrukcja instalacji , Rev BA Grudnia Czujnik przepływu Micro Motion Coriolis z serii R Instrukcja instalacji 20002527, Rev BA Grudnia 2010 Czujnik przepływu Micro Motion Coriolis z serii R Informacje o atestach bezpieczeństwa Ten produkt Micro Motion spełnia obowiązujące dyrektywy i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4801, wersja MA Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART Skrócona instrukcja obsługi UWAGA Skrócona

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T

Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T 00825-0114-4697, wersja EA Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T zfoundation fieldbus Wersja urządzenia 7 wymaga nowej wersji DD/CFF UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z komunikacją cyfrową PROFIBUS PA

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z komunikacją cyfrową PROFIBUS PA Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 2051 Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z komunikacją cyfrową PROFIBUS PA Przetwornik ciśnienia przepływomierza Rosemount 2051CF z komunikacją cyfrową PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe przetworniki Rosemount 3051S do pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu

Bezprzewodowe przetworniki Rosemount 3051S do pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu Instrukcja obsługi Bezprzewodowe przetworniki Rosemount 3051S do pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu www.rosemount.com Instrukcja obsługi Rosemount 3051S bezprzewodowy Przetworniki Rosemount

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POL 2 Wstęp 3 WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o komunikatorze polowym 375. Nie zawiera ona szczegółowych procedur konfiguracji, diagnostyki,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Czujniki Micro Motion CNG050. Instrukcja instalacji , Rev BA Grudnia 2010

Czujniki Micro Motion CNG050. Instrukcja instalacji , Rev BA Grudnia 2010 Czujniki Micro Motion CNG050 Instrukcja instalacji 20002598, Rev BA Grudnia 2010 Informacje o atestach bezpieczeństwa Ten produkt Micro Motion spełnia obowiązujące dyrektywy i zatwierdzenia Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY Opis. Uniwersalny Moduł Internetowy UMI 1 jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE Karta katalogowa PS 00375, wersja E Wrzesień 2005 Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE z technologią MVD Najwyższa dokładność pomiarów natężenia przepływu masowego (do ±0,05%) i gęstości

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S zprotokołem HART. Przetworniki przepływomierzy Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART

Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S zprotokołem HART. Przetworniki przepływomierzy Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART Skrócona instrukcja instalacji Rosemount z serii 3051S Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S zprotokołem HART Przetworniki przepływomierzy Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART Start Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo