Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N A REV ISS 13MAY14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje kontaktowe 2014 Hewlett-Packard Company. Interlogix jest częścią UTC Buildings and Industrial Systems, oddziału firmy Hewlett-Packard CompanyHewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. N /108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Building and Industrial Systems deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa lub

3 Spis treści Wprowadzenie 3 Funkcje 3 Zawartość opakowania 4 Warunki instalacji 4 Opis 5 Połączenia 5 Opis klawiatury 6 Klawisze funkcyjne 6 Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem 8 Wybór opcji na wyświetlaczu LCD 8 Obsługa manipulatora 8 Korzystanie z poleceń przypisanych do klawiszy 9 Przegląd grup użytkowników 11 Logowanie/wylogowanie 12 Przegląd menu 13 Konfiguracja klawiatury przy użyciu przeglądarki internetowej 15 Logowanie 15 Zarządzanie klawiaturą 16 Zarządzanie urządzeniami 17 Zarządzanie użytkownikami 18 Ustawienia wejść 20 Lista wyjść 22 Funkcje pomocnicze 23 Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ 23 Ustawienia FTP 24 Stan systemu 24 Lokalna konfiguracja klawiatury przez administratora 26 Zarządzanie klawiaturą 26 Zarządzanie urządzeniami 32 Lokalny podgląd na żywo 36 Odtwarzanie pliku 37 Zarządzanie użytkownikami 38 Ustawienia kamery 40 Ustawienia wyjść 41 Ustawienia makra 43 Odtwarzanie plików z rejestratora 44 Ustawienia zaawansowane 46 Wylogowanie z klawiatury 48 Ponowne uruchomienie klawiatury 48 Wyłączenie 48 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 i

4 Lokalna konfiguracja klawiatury przez menedżera 49 Logowanie/wylogowanie 49 Wyświetlenie listy dostępnych urządzeń 50 Lokalny podgląd na żywo 50 Odtwarzanie pliku 51 Zarządzanie użytkownikami 52 Ustawienia wejść 53 Ustawienia wyjść 55 Ustawienia makra 55 Odtwarzanie plików z kodera 55 Ustawienia zaawansowane 56 Wylogowanie z klawiatury 56 Ponowne uruchomienie klawiatury 56 Wyłączenie 56 Lokalna konfiguracja klawiatury przez operatorów i użytkowników niestandardowych 57 Logowanie/wylogowanie 57 Wyświetlenie listy dostępnych urządzeń 58 Zmień hasło 58 Wyłączenie 58 Używanie klawiatury 60 Korzystanie ze skrótów 60 Lokalny podgląd na żywo 60 Wyświetlanie dekodowanego wideo na monitorze 61 Natychmiastowe odtwarzanie 67 Funkcje pomocnicze 67 Zapisywanie nagrań 69 Przejście do następnej/poprzedniej kamery 69 Obsługa kamer PTZ 70 Konfigurowanie ustawienia zaprogramowanego 70 Przywoływanie ustawienia zaprogramowanego 71 Ustawianie sekwencji zaprogramowanej 72 Przywołanie sekwencji zaprogramowanej 74 Ustawianie trasy w cieniu 74 Wywołanie trasy w cieniu 75 Dane techniczne 77 Indeks 78 ii Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

5 Wprowadzenie Funkcje Sprzętowe Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości osiowy manipulator Klawisze skrótów do sterowania PTZ, ustawień i przywoływania zaprogramowanych pozycji, tras i tras w cieniu Klawisze skrótów do obsługi odtwarzania Klawisze skrótów do obsługi grup wejść i grup wyjść Klawisze skrótów do obsługi wycieraczki i oświetlenia Programowe Zarządzanie administratorami, menedżerami, operatorami i niestandardowymi użytkownikami Możliwość aktualizacji z pamięci USB Automatyczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń w tej samej sieci Importowanie i eksportowanie parametrów konfiguracji Obsługa makropoleceń Zapisywanie nagranych plików i zrzutów obrazu na pamięci USB lub serwerze FTP Odtwarzanie nagranych plików z pamięci USB Odtwarzanie zdalnych plików nagrań Dwukierunkowy dźwięk Obsługa konfiguracji przez serwer internetowy Funkcje dekodowania Możliwość 1-kanałowego dekodowania wideo Obsługa standardowych formatów kodowania MPEG4 i H.264 Możliwość dekodowania z maks. rozdzielczością 720P w czasie rzeczywistym Wyświetlanie dekodowanego wideo na monitorze Wyświetlanie dekodowanego obrazu z kamery w wybranym oknie Wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer w wybranym oknie Sekwencyjne wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer na monitorze Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 3

6 Sekwencyjne wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer na grupie monitorów Zawartość opakowania Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Klawiatura TVK 800 Zasilacz (PSU) Przewody zasilające (spełniające normy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej) CD-ROM Instrukcja obsługi Warunki instalacji Podczas instalowania klawiatury należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane i niezapylone. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury działania urządzenia (od -10 do +55 ºC) i wilgotności bez kondensacji (od 10% do 90%). Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Parametry elektryczne: Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o charakterystyce podanej w części Dane techniczne. Powierzchnia robocza: Urządzenie należy ustawić na twardej i poziomej powierzchni. Unikać miejsc, w których występują drgania. Uwaga: Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu produktu. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. 4 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

7 Opis W tym rozdziale opisano sposób podłączania klawiatury, a także funkcje jej klawiszy. Połączenia Rysunek 1: Widok klawiatury z tyłu 1. Rysik do obsługi ekranu dotykowego 2. GND 3. Wejście liniowe 4. Wyjście audio 5. Zarezerwowane 6. Interfejs RS LAN, PoE (802.3af) 8. Interfejs RS Interfejs USB 10. Zasilanie 12 V (prąd stały) 11. Włączanie/wyłączanie zasilania Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 5

8 Opis klawiatury Rysunek 2: Widok klawiatury z góry 1. Sterowanie odtwarzaniem Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem na stronie Klawisze funkcyjne Każdy klawisz ma przypisaną funkcję specjalną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Klawisze funkcyjne poniżej. 3. Klawisze numeryczne Klawisze numeryczne, a także klawisze ESC oraz ENTER. 4. Klawisze sterowania obiektywem Powiększenie i pomniejszenie, regulacja ostrości (blisko/daleko), otwarcie lub zamknięcie przysłony osiowy manipulator. Sterowanie panoramowaniem, pochyleniem, powiększeniem, a także wykonywaniem zrzutów obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Obsługa manipulatora na stronie Włączenie lub wyłączenie wycieraczki i oświetlenia. 7. Dotykowy ekran LCD 8. Wskaźnikowe diody LED: POWER: Gdy ta dioda świeci, klawiatura jest włączona. LINK: Gdy ta dioda świeci, klawiatura jest podłączona do sieci. Tx/Rx: Gdy ta dioda miga, klawiatura nadaje/odbiera dane. COM: Zarezerwowane. ALARM: Zarezerwowane. Klawisze funkcyjne Dostępnych jest 20 klawiszy funkcyjnych. Umożliwiają one szybki wybór często używanych funkcji, jak przywoływanie zaprogramowanych ustawień lub wybór monitora. Na powyższym Rysunek 2 przedstawiono położenie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Nieaktywny klawisz ma kolor jasnoniebieski, a aktywny kolor czerwony. 6 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

9 Rysunek 3: Opis klawiszy funkcyjnych MON WIN CAM MON-G CAM-G Wybór monitora Wybór płytki wideo (tylko dekodery) Wybór kamery Wybór grupy monitorów Wybór grupy kamer MULT MAC TOUR GROUP SET Wybór formatu wyświetlania wielokrotnego Przywołanie makra Ustawienie lub przywołanie trasy Ustawienie lub przywołanie grupy. Ustawienie zaprogramowanej trasy, trasy w cieniu PRESET CALL PATROL PATTERN AUX1 Tworzenie ustawień zaprogramowanych Przywołanie ustawienia zaprogramowanego Przywołanie trasy zaprogramowanej Przywołanie trasy w cieniu AUX 1 SHIFT LOCK PREV NEXT AUX2 Shift Blokada ekranu Poprzednia kamera Następna kamera AUX 2 Blokowanie klawiatury W trybie podglądu na żywo naciśnij klawisz LOCK, aby zablokować klawiaturę i mysz. Po zablokowaniu nie można używać żadnego z klawiszy (z wyjątkiem klawisza LOCK), manipulatora, myszy ani ekranu dotykowego. Aby zablokować klawiaturę w trybie podglądu na żywo, naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisz SHIFT + LOCK. Po zablokowaniu klawiatury klawisz LOCK jest podświetlony w kolorze czerwonym. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisz SHIFT + LOCK. Podświetlenie klawisza LOCK zmieni kolor na niebieski. Klawiatura jest automatycznie blokowana po określonym czasie nieaktywności. Czas (w minutach) można ustawić w menu Klawiatura ustawienia sprzętu. Uwaga: Klawisze są także blokowane po automatycznym zablokowaniu ekranu. Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 7

10 Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem Lokalizację elementów sterujących odtwarzaniem pokazano na Rysunek 2 na stronie 6. Rysunek 4: Opis pokrętła i klawiszy sterowania odtwarzaniem Nieużywane. Odtworzenie ostatnich pięciu minut w trybie odtwarzania z dekodera. Odtwarzanie/pauza. Zatrzymanie odtwarzania. Nagrywanie. Odtworzenie poprzedniego pliku (opcja niedostępna w trybie odtwarzania z pamięci USB). Odtworzenie następnego pliku (opcja niedostępna w trybie odtwarzania z pamięci USB). Wybór opcji na wyświetlaczu LCD Są cztery sposoby wybierania i wprowadzania pozycji na wyświetlaczu LCD: Rysik do obsługi ekranu dotykowego: Użyj rysika (patrz Rysunek 1 na stronie 5) do wybierania opcji na ekranie. Po zakończeniu pracy z rysikiem umieść go z powrotem w gnieździe. Palec: Użyj palca do wybierania opcji na ekranie. Manipulator: Obracaj manipulator, aby przesunąć kursor wyświetlany na ekranie w żądane miejsce. Naciśnij środkowy klawisz manipulatora w celu wybrania. Mysz: Użyj myszy. Podłącz mysz do jednego z portów USB z tyłu klawiatury. Obsługa manipulatora Przesuń manipulator w jeden z ośmiu kierunków, aby sterować panoramowaniem lub pochylaniem. Obróć pokrętło, aby sterować powiększeniem. Naciśnij środkowy klawisz manipulatora w celu potwierdzenia (Enter) i wykonania zrzutów obrazu. Zrzuty obrazu można zapisać na pamięci USB lub na serwerze FTP. 8 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

11 Korzystanie z poleceń przypisanych do klawiszy Obsługa klawiszy Tabela 1: Obsługa wielu obrazów wideo na ekranie Klawisz Opis Przykład MON MULT WIN CAM MON-G CAM-G SET TOUR GROUP Klawisz numeryczny+mon: Wybierz kanał wideo do sterowania według dekodera, rejestratora NVR lub DVR. Uwaga: Gdy wybrany klawisz numeryczny to 0, system przełączy się w lokalny podgląd na żywo. Klawisz numeryczny+mult: Wybór formatu wyświetlania pełnoekranowego dla wybranego kanału wyjściowego. Klawisz numeryczny+mon+klawisz numeryczny+win+klawisz numeryczny+cam-g: Wyprowadzenie i wyświetlenie sygnału wideo z grupy kamer na wybranej płytce wideo monitora w cyklu. Klawisz numeryczny+cam: Wybór wejścia wideo. Klawisz numeryczny+mon-g: Wybór grupy monitorów. Klawisz numeryczny+cam-g: Wybór grupy kamer. SET+klawisz numeryczny+tour/ GROUP/ PATROL/ PATTERN/ PRESET: Ustawienie trasy, grupy, zaprogramowanej trasy, trasy w cieniu lub ustawienia zaprogramowanego. SET+klawisz numeryczny+tour: Ustawienie trasy. Klawisz numeryczny+tour: Przywołanie zdefiniowanej trasy w cieniu. SET+klawisz numeryczny+group: Ustawienie grupy. Klawisz numeryczny+group: Przywołanie zdefiniowanej grupy. Naciśnij klawisze 2+MON, aby wybrać monitor 2. Naciśnij klawisze 2+MON+2+MULT, aby skonfigurować dzielony na dwie części monitor 2. Naciśnij klawisze 2+MON+3+WIN, aby wybrać płytkę wideo 3 monitora 2. Naciśnij klawisze 2+MON+3+WIN+5+CAM, aby wyświetlić wejście wideo 5 na płytce wideo 3 monitora 2. Naciśnij klawisze 1+MON-G, aby wybrać grupę monitorów 1. Naciśnij klawisze 1+MON+1+CAM-G, aby wybrać grupę kamer 1 do wyświetlenia na monitorze 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATTERN, aby ustawić trasę w cieniu 1. Naciśnij klawisze SET+1+TOUR, aby ustawić trasę 1. Naciśnij klawisze 1+TOUR, aby przywołać zaprogramowaną trasę 1. Naciśnij klawisze SET+1+GROUP, aby ustawić grupę 1. Naciśnij klawisze 1+GROUP, aby przywołać zdefiniowaną trasę 1. Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 9

12 Klawisze sterowania PTZ Tabela 2: Klawisze sterowania PTZ Klawisz Opis Przykład PRESET CALL PATROL PATTERN Klawisz numeryczny+preset: Przemieść kamerę PTZ do żądanej pozycji i naciśnij klawisz numeryczny+preset, aby ustawić pozycję zaprogramowaną. Klawisz numeryczny+call: Przywołanie ustawienia zaprogramowanego. SET+klawisz numeryczny+patrol: Ustawienie trasy zaprogramowanej. Klawisz numeryczny+patrol: Przywołanie zdefiniowanej trasy zaprogramowanej. Klawisz numeryczny+pattern: Przywołanie zdefiniowanej trasy w cieniu. Naciśnij klawisze 1+PRESET, aby ustawić pozycję zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze 1+CALL, aby przywołać pozycję zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATROL, aby ustawić trasę zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze 1+PATROL, aby przywołać trasę zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATTERN, aby ustawić trasę w cieniu 1. Naciśnij klawisze 1+PATTERN, aby przywołać trasę w cieniu 1. Inne klawisze Tabela 3: Funkcje innych klawiszy Klawisz Opis Przykład MAC SHIFT Klawisz numeryczny+mac: Przywołanie polecenia MAC. SHIFT+LOCK: Blokowanie/odblokowanie systemu. Naciśnij klawisze 1+MAC, aby przywołać polecenie MAC 1. Naciśnij klawisze SHIFT+LOCK, aby zablokować/odblokować system. LOCK Blokowanie/odblokowanie systemu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisze SHIFT + LOCK, aby zablokować/odblokować system. PREV NEXT AUX1 AUX2 Wybór poprzedniej kamery do podglądu na żywo na klawiaturze lub na ekranie widoku wielokrotnego. Wybór następnej kamery do podglądu na żywo na klawiaturze lub na ekranie widoku wielokrotnego. Naciśnij klawisz AUX1, aby ustawić jego zdefiniowaną funkcję (dwukierunkowy dźwięk lub zrzut obrazu). Naciśnij klawisz AUX2, aby ustawić jego zdefiniowaną funkcję (dwukierunkowy dźwięk lub zrzut obrazu). Wprowadzanie znaków na ekranie Klawiatura programowa pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. 10 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

13 Rysunek 5: Klawiatura wirtualna Kliknij, aby wprowadzać znaki lub liczby. Kliknij, aby przełączać wielkość liter (małe/wielkie). Przegląd grup użytkowników W klawiaturze fabrycznie są skonfigurowane cztery grupy użytkowników: administrator, menedżer, operator i użytkownik niestandardowy. Tabela 4: Poziomy użytkowników Użytkownik Administrator Opis Administrator ma pełny dostęp do wszystkich ustawień menu. Konfigurowanie podstawowych parametrów klawiatury Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników Zdalne sterowanie panelem przednim Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników z grupy menedżerów Przypisywanie urządzeń użytkownikom z grupy menedżerów Modyfikowanie liczby wejść i wyjść Lokalny podgląd na żywo i sterowanie PTZ Administrator może być tylko jeden. Nazwa użytkownika to admin. Nie można jej modyfikować. Hasło domyślne to ciąg Instrukcja obsługi klawiatury TVK

14 Użytkownik Menedżer Opis Menedżer ma ograniczony dostęp do opcji menu: Zdalne sterowanie panelem przednim Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych Przypisywanie urządzeń użytkownikom z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych Lokalny podgląd na żywo i sterowanie PTZ Tylko menedżer może dodawać użytkowników z grup grupy operatorów i użytkowników niestandardowych. Każdy menedżer ma własną listę użytkowników z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych. Operator Niestandardowy Operator ma dostęp wyłącznie do zdalnego sterowania paneli przednich rejestratorów DVR/NVR. Użytkownik niestandardowy ma dostęp wyłącznie do zdalnego sterowania paneli przednich rejestratorów DVR/NVR. Logowanie/wylogowanie 1. Włącz zasilanie klawiatury. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 2. Wybierz nazwę użytkownika z listy rozwijanej (administrator, menedżer, operator/użytkownik niestandardowy) i podaj hasło. Uwaga: Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli hasło zostanie zapomniane, nie ma możliwości uzyskania dostępu do funkcji klawiatury. W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. 3. Zaznacz pole wyboru Save Password (Zapisz hasło), aby zapisać hasło w celu ponownego użycia. 4. Kliknij przycisk Login (Loguj). Zostanie wyświetlony ekran główny typu użytkownika wraz z listą dostępnych opcji menu. 12 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

15 Uwaga: Lista dostępnych opcji zależy od typu użytkownika. Aby wylogować się z systemu: 1. Kliknij przycisk Logout (Wyloguj) na jednym z czterech ekranów konfiguracji. Spowoduje to powrót do ekranu Logowanie. Przegląd menu Nie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia dostępu do wszystkich opcji menu. Rysunek 6: Menu główne (pokazano widok administratora) Funkcja menu Opis 1. Klawiat. Zarządzanie klawiaturą: Możliwość wyświetlenia wersji urządzenia, skonfigurowania parametrów sieciowych, ustawień sprzętowych, ustawienia daty i godziny, wybrania języka, skalibrowania ekranu dotykowego, zaktualizowania systemu, a także importowania/eksportowania pliku konfiguracji. Dostępne tylko dla administratora. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Zarządzanie klawiaturą na stronie Urządz. Zarządzanie urządzeniem: Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie urządzenia. 3. Użytkow. Zarządzanie użytkownikami: Dodawanie i usuwanie użytkownika, dodawanie i usuwanie urządzeń związanych z użytkownikiem, a także zmiana hasła. 4. Wejście Ustawienia wejść: Uruchomienie lokalnego podglądu na żywo, zmiana nazwy i numeru kamery, protokołu, typu strumienia, a także grupy kamer. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

16 Funkcja menu Opis 5. Wyjście Ustawienia wyjść: Możliwość wyświetlenia kanałów wyjściowych użytkownika, odtwarzania nagrań, modyfikowania kanału wyjściowego, a także grupy wyjść. 6. Makro Ustawienia makra: Konfiguracja sekwencji działań. Dodawanie, wyświetlanie, uruchamianie i usuwanie makr. 7. Odtwarz. Odtwarzanie nagrań: Odtwarzanie na dekoderze nagrań z pamięci USB lub serwera FTP. 8. Zaawans. Ustawienia zaawansowane: Przypisanie klawiszy AUX1 i AUX2 do funkcji dwukierunkowego dźwięku i zrzutu obrazu. Modyfikowanie wydajności sieci i szybkości PTZ. Skonfigurowanie ustawień serwera FTP. 9. Wyłącz Wylogowanie, ponowne uruchomienie i wyłączenie systemu. 14 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

17 Konfiguracja klawiatury przy użyciu przeglądarki internetowej Klawiaturę można zdalnie konfigurować za pomocą przeglądarki internetowej. Dostępne funkcje menu zależą od typu użytkownika: Administrator, menedżer, operator lub użytkownik niestandardowy. W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania klawiatury za pomocą przeglądarki internetowej. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu przez użytkowników innego typu, patrz następujące rozdziały: Administrator: Lokalna konfiguracja klawiatury przez administratora na stronie 26. Menedżer: Lokalna konfiguracja klawiatury przez menedżera na stronie 49. Operator i użytkownik niestandardowy: Lokalna konfiguracja klawiatury przez operatorów i użytkowników niestandardowych na stronie 57. Logowanie Aby uzyskać dostęp do klawiatury, otwórz przeglądarkę internetową i jako adres internetowy wpisz adres IP przypisany do klawiatury. W oknie Logowanie wprowadź nazwę użytkownika Admin i podaj hasło. Identyfikator użytkownika Administrator: admin Hasło: 1234 Adres IP: Maska podsieci: Port: 8000 Instrukcja obsługi klawiatury TVK

18 Rysunek 7: Główne okno przeglądarki (pokazano menu Wersja) Typ użytkownika (pokazano administratora) Wyloguj Panel menu Kliknij opcję menu, aby ją wybrać. Okno konfiguracji Wpisz dane wymagane dla każdego parametru. Zarządzanie klawiaturą To menu jest dostępne tylko dla użytkownika Administrator. Wszystkie parametry klawiatury można skonfigurować przy użyciu przeglądarki, klikając opcję Klawiat. w panelu menu podrzędnego i wprowadzając żądane parametry. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Patrz Rysunek 8 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnego konfigurowania parametrów klawiatury, patrz rozdział Zarządzanie klawiaturą na stronie Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

19 Rysunek 8: Okno Zarządzanie klawiaturą Zarządzanie urządzeniami Użytkownik Administrator może dodawać, modyfikować lub usuwać urządzenia z klawiatury. Patrz Rysunek 9 poniżej. Użytkownicy menedżer lub operator/użytkownik niestandardowy mogą tylko wyświetlić listę dostępnych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów urządzenia, patrz rozdział Zarządzanie urządzeniami na stronie 32. Rysunek 9: Okno Zarządzanie urządzeniem Dodawanie urządzenia 1. Kliknij opcję Device Management (Zarządzanie urządzeniem) w panelu menu podrzędnego. Zostanie wyświetlone okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem). Instrukcja obsługi klawiatury TVK

20 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie podręcznym dodaj nazwę urządzenia, adres IP, numer portu, a także nazwę użytkownika i hasło. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić. Pomyślnie dodane urządzenie jest następnie wyświetlane na liście w oknie Zarządzanie urządzeniem. Modyfikowanie urządzenia 1. W oknie Device Management (Zarządzanie urządzeniem) kliknij ikonę dla wybranego urządzenia. W wyświetlonym oknie podręcznym wprowadź nową nazwę urządzenia. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić. Usuwanie urządzenia 1. W oknie Device Management (Zarządzanie urządzeniem) kliknij ikonę dla wybranego urządzenia. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia użytkownika. Zarządzanie użytkownikami Administrator i menedżer mogą użyć przeglądarki w celu dodawania, usuwania i modyfikowania parametrów użytkowników. Operator i użytkownik niestandardowy mogą zmieniać swoje hasła. Uwaga: Tylko administrator może tworzyć menedżerów. Tylko menedżerowie mogą tworzyć operatorów i użytkowników niestandardowych. Patrz Rysunek 10 na stronie 18. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów użytkowników, patrz rozdział Zarządzanie użytkownikami na stronie 38. Rysunek 10: Okno Zarządzanie użytkownikami Dodaj użytkownika 1. Kliknij opcję User Management (Zarządzanie użytkownikami) w panelu menu podrzędnego. Zostanie wyświetlone okno User Management (Zarządzanie użytkownikami). 18 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

21 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie podręcznym dodaj dane szczegółowe nowego użytkownika. Wprowadź typ użytkownika (Permission (Uprawnienia)) i nowe hasło. Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK. Modyfikowanie użytkownika 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. W wyświetlonym oknie podręcznym zmień hasło użytkownika. Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK. Usuwanie użytkownika 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia użytkownika. Konfigurowanie użytkownika w celu zapewnienia dostępu do określonego urządzenia 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. Zostanie wyświetlone okno podręczne User-Device (Użytkownik urządzenie) wraz z listą wszystkich dostępnych urządzeń. 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone okno podręczne User-Add Device (Użytkownik dodaj urządzenie) wraz z listą wszystkich urządzeń dodanych do klawiatury przez administratora. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

22 3. Wybierz żądane urządzenia i kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać urządzenia do wybranego użytkownika. Pomyślnie dodane urządzenia są następnie dodawane do okna User-Device (Użytkownik urządzenie). 4. Aby usunąć urządzenie z listy, kliknij ikonę dla urządzenia, które chcesz usunąć. Ustawienia wejść Administrator i menedżer mogą modyfikować wejścia, jak np. kamery, za pomocą przeglądarki. Kliknij opcję Input (Wejście) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Input (Wejście). Patrz Rysunek 11 na stronie 20. Kamery można też łączyć w grupy, a następnie wyświetlać razem na wybranym monitorze. Na przykład jedna grupa kamer może służyć do monitorowania parkingu, a druga grupa do monitorowania wejść do budynków. Można skonfigurować maks. 16 grup kamer. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów wejść, patrz rozdział Ustawienia wejść na stronie 53. Rysunek 11: Okno Wejście 20 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

23 Modyfikowanie wejścia 1. W oknie Input (Wejście) wybierz kamerę z listy, a następnie kliknij ikonę. Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Modify Input (Ustawienia wejść modyfikuj wejście). 2. Zmodyfikuj nazwę wejścia, numer protokołu i typ strumienia. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować. Konfigurowanie grupy kamer 1. W oknie Wejście kliknij przycisk Group (Grupa). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Input Group (Ustawienia wejść grupa wejść). 2. Wybierz żądany numer grupy z listy rozwijanej Group No. (Nr grupy). 3. Kliknij przycisk Add Camera (Dodaj kamerę). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Add Camera (Ustawienia wejść dodaj kamerę). 4. Wybierz żądane kamery, które chcesz zgrupować. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby zaakceptować zmiany i powrócić do okna Input Group (Grupa wejść). Zostanie wyświetlona lista kamer pomyślnie dodanych do grupy. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

24 Lista wyjść Administrator i menedżer mogą modyfikować parametry wyjść, jak np. monitory, dekodery oraz rejestratory DVR i NVR. Kliknij przycisk Output (Wyjście) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Wyjście, w którym są wyświetlone wszystkie kanały wyjściowe dostępne dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Patrz Rysunek 12 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów wyjść, patrz rozdział Ustawienia wyjść na stronie 55. Rysunek 12: Okno Wyjście Modyfikowanie kanału wyjściowego 1. W oknie Output (Wyjście) wybierz kamerę z listy, a następnie kliknij ikonę. Zostanie otwarte okno podręczne Output Settings-Modify Input (Output Settings-Modify Input). 2. Zmodyfikuj numer wyjścia. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować. Wybór grupy wyjść 1. W oknie Input (Wejście) kliknij przycisk Group (Grupa). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Input Group (Ustawienia wejść grupa wejść). 2. Wybierz żądany numer grupy z listy rozwijanej. 3. Kliknij przycisk Add Output (Dodaj wyjśc.). Zostanie wyświetlone okno Add Output (Dodaj wyjśc). 22 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

25 4. Wybierz żądane wyjścia, które mają być dodane do grupy. Kliknij przycisk Add (Dodaj). 5. Kliknij przycisk Finish (Ukończ), aby powrócić do okna Output Settings-Output List (Ustawienia wyjść lista wyjść) i wyświetlić listę wyjść dodanych do wybranej grupy. Funkcje pomocnicze Klawiatura jest wyposażona w klawisze AUX1 i AUX2, które można przypisać do funkcji AUX1 i AUX 2 w systemie. Domyślnie do klawisza AUX1 przypisano dwukierunkowy dźwięk, a do klawisza AUX2 wykonywanie zrzutów obrazu. Administrator i menedżer mogą modyfikować ustawienia funkcji pomocniczych. Kliknij opcję Aux Key (Klucz pomocn.) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Aux Key (Klucz pomocn.). Patrz Rysunek 13 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji pomocniczych, patrz rozdział Ustawienia dwukierunkowego dźwięku i zrzutów obrazu na stronie 46. Rysunek 13: Okno Klucz pomocn. Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ Można skonfigurować wydajność sieci w celu lokalnego wyświetlania podglądu na żywo na klawiaturze, a także szybkość ruchu PTZ. Kliknij opcję Network Performance (Wydajność sieci) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Network Performance (Wydajność sieci). Patrz Rysunek 12 na stronie 22. Z menu rozwijanego wybierz poziom wydajności: Najmn. opóźn., Zrównoważony (domyślne) lub Najl. płynność. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Kliknij opcję PTZ Speed (Szybkość PTZ) w panelu menu podrzędnego, aby wybrać poziom szybkości ruchu PTZ dla podłączonej kamery PTZ. Dostępne są trzy poziomy: Mała szybkość, Śred. szybkość (domyślnie), Duża szybkość. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tych parametrów, patrz rozdział Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ na stronie 47. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo