Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N A REV ISS 13MAY14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje kontaktowe 2014 Hewlett-Packard Company. Interlogix jest częścią UTC Buildings and Industrial Systems, oddziału firmy Hewlett-Packard CompanyHewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. N /108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Building and Industrial Systems deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa lub

3 Spis treści Wprowadzenie 3 Funkcje 3 Zawartość opakowania 4 Warunki instalacji 4 Opis 5 Połączenia 5 Opis klawiatury 6 Klawisze funkcyjne 6 Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem 8 Wybór opcji na wyświetlaczu LCD 8 Obsługa manipulatora 8 Korzystanie z poleceń przypisanych do klawiszy 9 Przegląd grup użytkowników 11 Logowanie/wylogowanie 12 Przegląd menu 13 Konfiguracja klawiatury przy użyciu przeglądarki internetowej 15 Logowanie 15 Zarządzanie klawiaturą 16 Zarządzanie urządzeniami 17 Zarządzanie użytkownikami 18 Ustawienia wejść 20 Lista wyjść 22 Funkcje pomocnicze 23 Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ 23 Ustawienia FTP 24 Stan systemu 24 Lokalna konfiguracja klawiatury przez administratora 26 Zarządzanie klawiaturą 26 Zarządzanie urządzeniami 32 Lokalny podgląd na żywo 36 Odtwarzanie pliku 37 Zarządzanie użytkownikami 38 Ustawienia kamery 40 Ustawienia wyjść 41 Ustawienia makra 43 Odtwarzanie plików z rejestratora 44 Ustawienia zaawansowane 46 Wylogowanie z klawiatury 48 Ponowne uruchomienie klawiatury 48 Wyłączenie 48 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 i

4 Lokalna konfiguracja klawiatury przez menedżera 49 Logowanie/wylogowanie 49 Wyświetlenie listy dostępnych urządzeń 50 Lokalny podgląd na żywo 50 Odtwarzanie pliku 51 Zarządzanie użytkownikami 52 Ustawienia wejść 53 Ustawienia wyjść 55 Ustawienia makra 55 Odtwarzanie plików z kodera 55 Ustawienia zaawansowane 56 Wylogowanie z klawiatury 56 Ponowne uruchomienie klawiatury 56 Wyłączenie 56 Lokalna konfiguracja klawiatury przez operatorów i użytkowników niestandardowych 57 Logowanie/wylogowanie 57 Wyświetlenie listy dostępnych urządzeń 58 Zmień hasło 58 Wyłączenie 58 Używanie klawiatury 60 Korzystanie ze skrótów 60 Lokalny podgląd na żywo 60 Wyświetlanie dekodowanego wideo na monitorze 61 Natychmiastowe odtwarzanie 67 Funkcje pomocnicze 67 Zapisywanie nagrań 69 Przejście do następnej/poprzedniej kamery 69 Obsługa kamer PTZ 70 Konfigurowanie ustawienia zaprogramowanego 70 Przywoływanie ustawienia zaprogramowanego 71 Ustawianie sekwencji zaprogramowanej 72 Przywołanie sekwencji zaprogramowanej 74 Ustawianie trasy w cieniu 74 Wywołanie trasy w cieniu 75 Dane techniczne 77 Indeks 78 ii Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

5 Wprowadzenie Funkcje Sprzętowe Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości osiowy manipulator Klawisze skrótów do sterowania PTZ, ustawień i przywoływania zaprogramowanych pozycji, tras i tras w cieniu Klawisze skrótów do obsługi odtwarzania Klawisze skrótów do obsługi grup wejść i grup wyjść Klawisze skrótów do obsługi wycieraczki i oświetlenia Programowe Zarządzanie administratorami, menedżerami, operatorami i niestandardowymi użytkownikami Możliwość aktualizacji z pamięci USB Automatyczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń w tej samej sieci Importowanie i eksportowanie parametrów konfiguracji Obsługa makropoleceń Zapisywanie nagranych plików i zrzutów obrazu na pamięci USB lub serwerze FTP Odtwarzanie nagranych plików z pamięci USB Odtwarzanie zdalnych plików nagrań Dwukierunkowy dźwięk Obsługa konfiguracji przez serwer internetowy Funkcje dekodowania Możliwość 1-kanałowego dekodowania wideo Obsługa standardowych formatów kodowania MPEG4 i H.264 Możliwość dekodowania z maks. rozdzielczością 720P w czasie rzeczywistym Wyświetlanie dekodowanego wideo na monitorze Wyświetlanie dekodowanego obrazu z kamery w wybranym oknie Wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer w wybranym oknie Sekwencyjne wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer na monitorze Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 3

6 Sekwencyjne wyświetlanie dekodowanego obrazu z grupy kamer na grupie monitorów Zawartość opakowania Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Klawiatura TVK 800 Zasilacz (PSU) Przewody zasilające (spełniające normy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej) CD-ROM Instrukcja obsługi Warunki instalacji Podczas instalowania klawiatury należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane i niezapylone. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury działania urządzenia (od -10 do +55 ºC) i wilgotności bez kondensacji (od 10% do 90%). Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Parametry elektryczne: Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o charakterystyce podanej w części Dane techniczne. Powierzchnia robocza: Urządzenie należy ustawić na twardej i poziomej powierzchni. Unikać miejsc, w których występują drgania. Uwaga: Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu produktu. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. 4 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

7 Opis W tym rozdziale opisano sposób podłączania klawiatury, a także funkcje jej klawiszy. Połączenia Rysunek 1: Widok klawiatury z tyłu 1. Rysik do obsługi ekranu dotykowego 2. GND 3. Wejście liniowe 4. Wyjście audio 5. Zarezerwowane 6. Interfejs RS LAN, PoE (802.3af) 8. Interfejs RS Interfejs USB 10. Zasilanie 12 V (prąd stały) 11. Włączanie/wyłączanie zasilania Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 5

8 Opis klawiatury Rysunek 2: Widok klawiatury z góry 1. Sterowanie odtwarzaniem Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem na stronie Klawisze funkcyjne Każdy klawisz ma przypisaną funkcję specjalną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Klawisze funkcyjne poniżej. 3. Klawisze numeryczne Klawisze numeryczne, a także klawisze ESC oraz ENTER. 4. Klawisze sterowania obiektywem Powiększenie i pomniejszenie, regulacja ostrości (blisko/daleko), otwarcie lub zamknięcie przysłony osiowy manipulator. Sterowanie panoramowaniem, pochyleniem, powiększeniem, a także wykonywaniem zrzutów obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Obsługa manipulatora na stronie Włączenie lub wyłączenie wycieraczki i oświetlenia. 7. Dotykowy ekran LCD 8. Wskaźnikowe diody LED: POWER: Gdy ta dioda świeci, klawiatura jest włączona. LINK: Gdy ta dioda świeci, klawiatura jest podłączona do sieci. Tx/Rx: Gdy ta dioda miga, klawiatura nadaje/odbiera dane. COM: Zarezerwowane. ALARM: Zarezerwowane. Klawisze funkcyjne Dostępnych jest 20 klawiszy funkcyjnych. Umożliwiają one szybki wybór często używanych funkcji, jak przywoływanie zaprogramowanych ustawień lub wybór monitora. Na powyższym Rysunek 2 przedstawiono położenie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Nieaktywny klawisz ma kolor jasnoniebieski, a aktywny kolor czerwony. 6 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

9 Rysunek 3: Opis klawiszy funkcyjnych MON WIN CAM MON-G CAM-G Wybór monitora Wybór płytki wideo (tylko dekodery) Wybór kamery Wybór grupy monitorów Wybór grupy kamer MULT MAC TOUR GROUP SET Wybór formatu wyświetlania wielokrotnego Przywołanie makra Ustawienie lub przywołanie trasy Ustawienie lub przywołanie grupy. Ustawienie zaprogramowanej trasy, trasy w cieniu PRESET CALL PATROL PATTERN AUX1 Tworzenie ustawień zaprogramowanych Przywołanie ustawienia zaprogramowanego Przywołanie trasy zaprogramowanej Przywołanie trasy w cieniu AUX 1 SHIFT LOCK PREV NEXT AUX2 Shift Blokada ekranu Poprzednia kamera Następna kamera AUX 2 Blokowanie klawiatury W trybie podglądu na żywo naciśnij klawisz LOCK, aby zablokować klawiaturę i mysz. Po zablokowaniu nie można używać żadnego z klawiszy (z wyjątkiem klawisza LOCK), manipulatora, myszy ani ekranu dotykowego. Aby zablokować klawiaturę w trybie podglądu na żywo, naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisz SHIFT + LOCK. Po zablokowaniu klawiatury klawisz LOCK jest podświetlony w kolorze czerwonym. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisz SHIFT + LOCK. Podświetlenie klawisza LOCK zmieni kolor na niebieski. Klawiatura jest automatycznie blokowana po określonym czasie nieaktywności. Czas (w minutach) można ustawić w menu Klawiatura ustawienia sprzętu. Uwaga: Klawisze są także blokowane po automatycznym zablokowaniu ekranu. Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 7

10 Pokrętło i klawisze sterowania odtwarzaniem Lokalizację elementów sterujących odtwarzaniem pokazano na Rysunek 2 na stronie 6. Rysunek 4: Opis pokrętła i klawiszy sterowania odtwarzaniem Nieużywane. Odtworzenie ostatnich pięciu minut w trybie odtwarzania z dekodera. Odtwarzanie/pauza. Zatrzymanie odtwarzania. Nagrywanie. Odtworzenie poprzedniego pliku (opcja niedostępna w trybie odtwarzania z pamięci USB). Odtworzenie następnego pliku (opcja niedostępna w trybie odtwarzania z pamięci USB). Wybór opcji na wyświetlaczu LCD Są cztery sposoby wybierania i wprowadzania pozycji na wyświetlaczu LCD: Rysik do obsługi ekranu dotykowego: Użyj rysika (patrz Rysunek 1 na stronie 5) do wybierania opcji na ekranie. Po zakończeniu pracy z rysikiem umieść go z powrotem w gnieździe. Palec: Użyj palca do wybierania opcji na ekranie. Manipulator: Obracaj manipulator, aby przesunąć kursor wyświetlany na ekranie w żądane miejsce. Naciśnij środkowy klawisz manipulatora w celu wybrania. Mysz: Użyj myszy. Podłącz mysz do jednego z portów USB z tyłu klawiatury. Obsługa manipulatora Przesuń manipulator w jeden z ośmiu kierunków, aby sterować panoramowaniem lub pochylaniem. Obróć pokrętło, aby sterować powiększeniem. Naciśnij środkowy klawisz manipulatora w celu potwierdzenia (Enter) i wykonania zrzutów obrazu. Zrzuty obrazu można zapisać na pamięci USB lub na serwerze FTP. 8 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

11 Korzystanie z poleceń przypisanych do klawiszy Obsługa klawiszy Tabela 1: Obsługa wielu obrazów wideo na ekranie Klawisz Opis Przykład MON MULT WIN CAM MON-G CAM-G SET TOUR GROUP Klawisz numeryczny+mon: Wybierz kanał wideo do sterowania według dekodera, rejestratora NVR lub DVR. Uwaga: Gdy wybrany klawisz numeryczny to 0, system przełączy się w lokalny podgląd na żywo. Klawisz numeryczny+mult: Wybór formatu wyświetlania pełnoekranowego dla wybranego kanału wyjściowego. Klawisz numeryczny+mon+klawisz numeryczny+win+klawisz numeryczny+cam-g: Wyprowadzenie i wyświetlenie sygnału wideo z grupy kamer na wybranej płytce wideo monitora w cyklu. Klawisz numeryczny+cam: Wybór wejścia wideo. Klawisz numeryczny+mon-g: Wybór grupy monitorów. Klawisz numeryczny+cam-g: Wybór grupy kamer. SET+klawisz numeryczny+tour/ GROUP/ PATROL/ PATTERN/ PRESET: Ustawienie trasy, grupy, zaprogramowanej trasy, trasy w cieniu lub ustawienia zaprogramowanego. SET+klawisz numeryczny+tour: Ustawienie trasy. Klawisz numeryczny+tour: Przywołanie zdefiniowanej trasy w cieniu. SET+klawisz numeryczny+group: Ustawienie grupy. Klawisz numeryczny+group: Przywołanie zdefiniowanej grupy. Naciśnij klawisze 2+MON, aby wybrać monitor 2. Naciśnij klawisze 2+MON+2+MULT, aby skonfigurować dzielony na dwie części monitor 2. Naciśnij klawisze 2+MON+3+WIN, aby wybrać płytkę wideo 3 monitora 2. Naciśnij klawisze 2+MON+3+WIN+5+CAM, aby wyświetlić wejście wideo 5 na płytce wideo 3 monitora 2. Naciśnij klawisze 1+MON-G, aby wybrać grupę monitorów 1. Naciśnij klawisze 1+MON+1+CAM-G, aby wybrać grupę kamer 1 do wyświetlenia na monitorze 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATTERN, aby ustawić trasę w cieniu 1. Naciśnij klawisze SET+1+TOUR, aby ustawić trasę 1. Naciśnij klawisze 1+TOUR, aby przywołać zaprogramowaną trasę 1. Naciśnij klawisze SET+1+GROUP, aby ustawić grupę 1. Naciśnij klawisze 1+GROUP, aby przywołać zdefiniowaną trasę 1. Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 9

12 Klawisze sterowania PTZ Tabela 2: Klawisze sterowania PTZ Klawisz Opis Przykład PRESET CALL PATROL PATTERN Klawisz numeryczny+preset: Przemieść kamerę PTZ do żądanej pozycji i naciśnij klawisz numeryczny+preset, aby ustawić pozycję zaprogramowaną. Klawisz numeryczny+call: Przywołanie ustawienia zaprogramowanego. SET+klawisz numeryczny+patrol: Ustawienie trasy zaprogramowanej. Klawisz numeryczny+patrol: Przywołanie zdefiniowanej trasy zaprogramowanej. Klawisz numeryczny+pattern: Przywołanie zdefiniowanej trasy w cieniu. Naciśnij klawisze 1+PRESET, aby ustawić pozycję zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze 1+CALL, aby przywołać pozycję zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATROL, aby ustawić trasę zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze 1+PATROL, aby przywołać trasę zaprogramowaną 1. Naciśnij klawisze SET+1+PATTERN, aby ustawić trasę w cieniu 1. Naciśnij klawisze 1+PATTERN, aby przywołać trasę w cieniu 1. Inne klawisze Tabela 3: Funkcje innych klawiszy Klawisz Opis Przykład MAC SHIFT Klawisz numeryczny+mac: Przywołanie polecenia MAC. SHIFT+LOCK: Blokowanie/odblokowanie systemu. Naciśnij klawisze 1+MAC, aby przywołać polecenie MAC 1. Naciśnij klawisze SHIFT+LOCK, aby zablokować/odblokować system. LOCK Blokowanie/odblokowanie systemu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK lub naciśnij klawisze SHIFT + LOCK, aby zablokować/odblokować system. PREV NEXT AUX1 AUX2 Wybór poprzedniej kamery do podglądu na żywo na klawiaturze lub na ekranie widoku wielokrotnego. Wybór następnej kamery do podglądu na żywo na klawiaturze lub na ekranie widoku wielokrotnego. Naciśnij klawisz AUX1, aby ustawić jego zdefiniowaną funkcję (dwukierunkowy dźwięk lub zrzut obrazu). Naciśnij klawisz AUX2, aby ustawić jego zdefiniowaną funkcję (dwukierunkowy dźwięk lub zrzut obrazu). Wprowadzanie znaków na ekranie Klawiatura programowa pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. 10 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

13 Rysunek 5: Klawiatura wirtualna Kliknij, aby wprowadzać znaki lub liczby. Kliknij, aby przełączać wielkość liter (małe/wielkie). Przegląd grup użytkowników W klawiaturze fabrycznie są skonfigurowane cztery grupy użytkowników: administrator, menedżer, operator i użytkownik niestandardowy. Tabela 4: Poziomy użytkowników Użytkownik Administrator Opis Administrator ma pełny dostęp do wszystkich ustawień menu. Konfigurowanie podstawowych parametrów klawiatury Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników Zdalne sterowanie panelem przednim Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników z grupy menedżerów Przypisywanie urządzeń użytkownikom z grupy menedżerów Modyfikowanie liczby wejść i wyjść Lokalny podgląd na żywo i sterowanie PTZ Administrator może być tylko jeden. Nazwa użytkownika to admin. Nie można jej modyfikować. Hasło domyślne to ciąg Instrukcja obsługi klawiatury TVK

14 Użytkownik Menedżer Opis Menedżer ma ograniczony dostęp do opcji menu: Zdalne sterowanie panelem przednim Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych Przypisywanie urządzeń użytkownikom z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych Lokalny podgląd na żywo i sterowanie PTZ Tylko menedżer może dodawać użytkowników z grup grupy operatorów i użytkowników niestandardowych. Każdy menedżer ma własną listę użytkowników z grupy operatorów i użytkowników niestandardowych. Operator Niestandardowy Operator ma dostęp wyłącznie do zdalnego sterowania paneli przednich rejestratorów DVR/NVR. Użytkownik niestandardowy ma dostęp wyłącznie do zdalnego sterowania paneli przednich rejestratorów DVR/NVR. Logowanie/wylogowanie 1. Włącz zasilanie klawiatury. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 2. Wybierz nazwę użytkownika z listy rozwijanej (administrator, menedżer, operator/użytkownik niestandardowy) i podaj hasło. Uwaga: Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli hasło zostanie zapomniane, nie ma możliwości uzyskania dostępu do funkcji klawiatury. W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. 3. Zaznacz pole wyboru Save Password (Zapisz hasło), aby zapisać hasło w celu ponownego użycia. 4. Kliknij przycisk Login (Loguj). Zostanie wyświetlony ekran główny typu użytkownika wraz z listą dostępnych opcji menu. 12 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

15 Uwaga: Lista dostępnych opcji zależy od typu użytkownika. Aby wylogować się z systemu: 1. Kliknij przycisk Logout (Wyloguj) na jednym z czterech ekranów konfiguracji. Spowoduje to powrót do ekranu Logowanie. Przegląd menu Nie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia dostępu do wszystkich opcji menu. Rysunek 6: Menu główne (pokazano widok administratora) Funkcja menu Opis 1. Klawiat. Zarządzanie klawiaturą: Możliwość wyświetlenia wersji urządzenia, skonfigurowania parametrów sieciowych, ustawień sprzętowych, ustawienia daty i godziny, wybrania języka, skalibrowania ekranu dotykowego, zaktualizowania systemu, a także importowania/eksportowania pliku konfiguracji. Dostępne tylko dla administratora. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Zarządzanie klawiaturą na stronie Urządz. Zarządzanie urządzeniem: Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie urządzenia. 3. Użytkow. Zarządzanie użytkownikami: Dodawanie i usuwanie użytkownika, dodawanie i usuwanie urządzeń związanych z użytkownikiem, a także zmiana hasła. 4. Wejście Ustawienia wejść: Uruchomienie lokalnego podglądu na żywo, zmiana nazwy i numeru kamery, protokołu, typu strumienia, a także grupy kamer. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

16 Funkcja menu Opis 5. Wyjście Ustawienia wyjść: Możliwość wyświetlenia kanałów wyjściowych użytkownika, odtwarzania nagrań, modyfikowania kanału wyjściowego, a także grupy wyjść. 6. Makro Ustawienia makra: Konfiguracja sekwencji działań. Dodawanie, wyświetlanie, uruchamianie i usuwanie makr. 7. Odtwarz. Odtwarzanie nagrań: Odtwarzanie na dekoderze nagrań z pamięci USB lub serwera FTP. 8. Zaawans. Ustawienia zaawansowane: Przypisanie klawiszy AUX1 i AUX2 do funkcji dwukierunkowego dźwięku i zrzutu obrazu. Modyfikowanie wydajności sieci i szybkości PTZ. Skonfigurowanie ustawień serwera FTP. 9. Wyłącz Wylogowanie, ponowne uruchomienie i wyłączenie systemu. 14 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

17 Konfiguracja klawiatury przy użyciu przeglądarki internetowej Klawiaturę można zdalnie konfigurować za pomocą przeglądarki internetowej. Dostępne funkcje menu zależą od typu użytkownika: Administrator, menedżer, operator lub użytkownik niestandardowy. W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania klawiatury za pomocą przeglądarki internetowej. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu przez użytkowników innego typu, patrz następujące rozdziały: Administrator: Lokalna konfiguracja klawiatury przez administratora na stronie 26. Menedżer: Lokalna konfiguracja klawiatury przez menedżera na stronie 49. Operator i użytkownik niestandardowy: Lokalna konfiguracja klawiatury przez operatorów i użytkowników niestandardowych na stronie 57. Logowanie Aby uzyskać dostęp do klawiatury, otwórz przeglądarkę internetową i jako adres internetowy wpisz adres IP przypisany do klawiatury. W oknie Logowanie wprowadź nazwę użytkownika Admin i podaj hasło. Identyfikator użytkownika Administrator: admin Hasło: 1234 Adres IP: Maska podsieci: Port: 8000 Instrukcja obsługi klawiatury TVK

18 Rysunek 7: Główne okno przeglądarki (pokazano menu Wersja) Typ użytkownika (pokazano administratora) Wyloguj Panel menu Kliknij opcję menu, aby ją wybrać. Okno konfiguracji Wpisz dane wymagane dla każdego parametru. Zarządzanie klawiaturą To menu jest dostępne tylko dla użytkownika Administrator. Wszystkie parametry klawiatury można skonfigurować przy użyciu przeglądarki, klikając opcję Klawiat. w panelu menu podrzędnego i wprowadzając żądane parametry. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Patrz Rysunek 8 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnego konfigurowania parametrów klawiatury, patrz rozdział Zarządzanie klawiaturą na stronie Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

19 Rysunek 8: Okno Zarządzanie klawiaturą Zarządzanie urządzeniami Użytkownik Administrator może dodawać, modyfikować lub usuwać urządzenia z klawiatury. Patrz Rysunek 9 poniżej. Użytkownicy menedżer lub operator/użytkownik niestandardowy mogą tylko wyświetlić listę dostępnych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów urządzenia, patrz rozdział Zarządzanie urządzeniami na stronie 32. Rysunek 9: Okno Zarządzanie urządzeniem Dodawanie urządzenia 1. Kliknij opcję Device Management (Zarządzanie urządzeniem) w panelu menu podrzędnego. Zostanie wyświetlone okno Device Management (Zarządzanie urządzeniem). Instrukcja obsługi klawiatury TVK

20 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie podręcznym dodaj nazwę urządzenia, adres IP, numer portu, a także nazwę użytkownika i hasło. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić. Pomyślnie dodane urządzenie jest następnie wyświetlane na liście w oknie Zarządzanie urządzeniem. Modyfikowanie urządzenia 1. W oknie Device Management (Zarządzanie urządzeniem) kliknij ikonę dla wybranego urządzenia. W wyświetlonym oknie podręcznym wprowadź nową nazwę urządzenia. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić. Usuwanie urządzenia 1. W oknie Device Management (Zarządzanie urządzeniem) kliknij ikonę dla wybranego urządzenia. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia użytkownika. Zarządzanie użytkownikami Administrator i menedżer mogą użyć przeglądarki w celu dodawania, usuwania i modyfikowania parametrów użytkowników. Operator i użytkownik niestandardowy mogą zmieniać swoje hasła. Uwaga: Tylko administrator może tworzyć menedżerów. Tylko menedżerowie mogą tworzyć operatorów i użytkowników niestandardowych. Patrz Rysunek 10 na stronie 18. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów użytkowników, patrz rozdział Zarządzanie użytkownikami na stronie 38. Rysunek 10: Okno Zarządzanie użytkownikami Dodaj użytkownika 1. Kliknij opcję User Management (Zarządzanie użytkownikami) w panelu menu podrzędnego. Zostanie wyświetlone okno User Management (Zarządzanie użytkownikami). 18 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

21 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie podręcznym dodaj dane szczegółowe nowego użytkownika. Wprowadź typ użytkownika (Permission (Uprawnienia)) i nowe hasło. Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK. Modyfikowanie użytkownika 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. W wyświetlonym oknie podręcznym zmień hasło użytkownika. Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK. Usuwanie użytkownika 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia użytkownika. Konfigurowanie użytkownika w celu zapewnienia dostępu do określonego urządzenia 1. W oknie User Management (Zarządzanie użytkownikami) kliknij ikonę dla wybranego użytkownika. Zostanie wyświetlone okno podręczne User-Device (Użytkownik urządzenie) wraz z listą wszystkich dostępnych urządzeń. 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone okno podręczne User-Add Device (Użytkownik dodaj urządzenie) wraz z listą wszystkich urządzeń dodanych do klawiatury przez administratora. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

22 3. Wybierz żądane urządzenia i kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać urządzenia do wybranego użytkownika. Pomyślnie dodane urządzenia są następnie dodawane do okna User-Device (Użytkownik urządzenie). 4. Aby usunąć urządzenie z listy, kliknij ikonę dla urządzenia, które chcesz usunąć. Ustawienia wejść Administrator i menedżer mogą modyfikować wejścia, jak np. kamery, za pomocą przeglądarki. Kliknij opcję Input (Wejście) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Input (Wejście). Patrz Rysunek 11 na stronie 20. Kamery można też łączyć w grupy, a następnie wyświetlać razem na wybranym monitorze. Na przykład jedna grupa kamer może służyć do monitorowania parkingu, a druga grupa do monitorowania wejść do budynków. Można skonfigurować maks. 16 grup kamer. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów wejść, patrz rozdział Ustawienia wejść na stronie 53. Rysunek 11: Okno Wejście 20 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

23 Modyfikowanie wejścia 1. W oknie Input (Wejście) wybierz kamerę z listy, a następnie kliknij ikonę. Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Modify Input (Ustawienia wejść modyfikuj wejście). 2. Zmodyfikuj nazwę wejścia, numer protokołu i typ strumienia. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować. Konfigurowanie grupy kamer 1. W oknie Wejście kliknij przycisk Group (Grupa). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Input Group (Ustawienia wejść grupa wejść). 2. Wybierz żądany numer grupy z listy rozwijanej Group No. (Nr grupy). 3. Kliknij przycisk Add Camera (Dodaj kamerę). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Add Camera (Ustawienia wejść dodaj kamerę). 4. Wybierz żądane kamery, które chcesz zgrupować. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby zaakceptować zmiany i powrócić do okna Input Group (Grupa wejść). Zostanie wyświetlona lista kamer pomyślnie dodanych do grupy. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

24 Lista wyjść Administrator i menedżer mogą modyfikować parametry wyjść, jak np. monitory, dekodery oraz rejestratory DVR i NVR. Kliknij przycisk Output (Wyjście) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Wyjście, w którym są wyświetlone wszystkie kanały wyjściowe dostępne dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Patrz Rysunek 12 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania parametrów wyjść, patrz rozdział Ustawienia wyjść na stronie 55. Rysunek 12: Okno Wyjście Modyfikowanie kanału wyjściowego 1. W oknie Output (Wyjście) wybierz kamerę z listy, a następnie kliknij ikonę. Zostanie otwarte okno podręczne Output Settings-Modify Input (Output Settings-Modify Input). 2. Zmodyfikuj numer wyjścia. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować. Wybór grupy wyjść 1. W oknie Input (Wejście) kliknij przycisk Group (Grupa). Zostanie otwarte okno podręczne Input Settings-Input Group (Ustawienia wejść grupa wejść). 2. Wybierz żądany numer grupy z listy rozwijanej. 3. Kliknij przycisk Add Output (Dodaj wyjśc.). Zostanie wyświetlone okno Add Output (Dodaj wyjśc). 22 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

25 4. Wybierz żądane wyjścia, które mają być dodane do grupy. Kliknij przycisk Add (Dodaj). 5. Kliknij przycisk Finish (Ukończ), aby powrócić do okna Output Settings-Output List (Ustawienia wyjść lista wyjść) i wyświetlić listę wyjść dodanych do wybranej grupy. Funkcje pomocnicze Klawiatura jest wyposażona w klawisze AUX1 i AUX2, które można przypisać do funkcji AUX1 i AUX 2 w systemie. Domyślnie do klawisza AUX1 przypisano dwukierunkowy dźwięk, a do klawisza AUX2 wykonywanie zrzutów obrazu. Administrator i menedżer mogą modyfikować ustawienia funkcji pomocniczych. Kliknij opcję Aux Key (Klucz pomocn.) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Aux Key (Klucz pomocn.). Patrz Rysunek 13 poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji pomocniczych, patrz rozdział Ustawienia dwukierunkowego dźwięku i zrzutów obrazu na stronie 46. Rysunek 13: Okno Klucz pomocn. Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ Można skonfigurować wydajność sieci w celu lokalnego wyświetlania podglądu na żywo na klawiaturze, a także szybkość ruchu PTZ. Kliknij opcję Network Performance (Wydajność sieci) w panelu menu podrzędnego, aby wyświetlić okno Network Performance (Wydajność sieci). Patrz Rysunek 12 na stronie 22. Z menu rozwijanego wybierz poziom wydajności: Najmn. opóźn., Zrównoważony (domyślne) lub Najl. płynność. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Kliknij opcję PTZ Speed (Szybkość PTZ) w panelu menu podrzędnego, aby wybrać poziom szybkości ruchu PTZ dla podłączonej kamery PTZ. Dostępne są trzy poziomy: Mała szybkość, Śred. szybkość (domyślnie), Duża szybkość. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tych parametrów, patrz rozdział Ustawienia podglądu na żywo oraz szybkości PTZ na stronie 47. Instrukcja obsługi klawiatury TVK

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klawiatury sieciowej

Instrukcja obsługi klawiatury sieciowej Instrukcja obsługi klawiatury sieciowej Wersja 1.2.1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJE... 5 1.1 Właściwości... 5 1.2 Specyfikacje... 5 2 PRZEGLĄD I OMÓWIENIE PRZYCISKÓW KONTROLNYCH... 6 2.1 Panel

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 1.3 Przykład połączenia str.4 1.4 Opis klawiszy str.4 2. Funkcje joysticka: str.5 3.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo