Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)"

Transkrypt

1 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

2 Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną przez Avocent i nazwaną platformą Trellis. 2 Rysunek: Architektura rozwiązania DCIM Platforma Trellis jest centralnym elementem systemu Trellis, wokół której zlokalizowane są wszystkie typowe usługi. W połączeniu z rozwiązaniem Avocent Universal Management Gateway (patrz dział Avocent Universal Management Gateway w dalszej części tego dokumentu), usługi ułatwiają inteligentną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach całej infrastruktury. Zintegrowana platforma usług obejmuje trzy kluczowe komponenty: Silnik platformy Dostarczany jest przez rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway. Odpowiada za odpytywanie i zbieranie danych ze wszystkich elementów zarządzanych w Data Center. Silnik eliminuje konieczność korzystania z wielu oddzielnych systemów monitorowania i udostępnia pojedynczy punkt kontroli każdego zasobu Data Center. System Trellis zaprojektowano tak, aby w czasie rzeczywistym obrazował zachodzące procesy w DCIM oraz umożliwiał ich optymalizację, a nie tylko wymuszał zmiany, które skompensują braki wynikające z zastosowania wielu różnych narzędzi do zarządzania. Zachowując wierność zasadom DCIM, platforma Trellis zapewnia jedno rozwiązanie dla zunifikowanego zarządzania infrastrukturą. Platforma Trellis łączy sprzęt i oprogramowania w celu zbierania danych z każdego urządzenia, w tym systemów Windows, Linux i Unix, urządzeń sieciowych i systemów pamięci masowych, procesorów serwerowych, czujników środowiskowych i szaf rack, urządzeń zasilających, urządzenia klimatyzacji oraz jednostki dystrybucji zasilania (PDU).

3 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Przetwarzanie zdarzeniowe Przetwarzanie zdarzeniowe obejmuje zbieranie, zestawianie i przechowywania danych w czasie rzeczywistym i wysłanie go na żądanie do platformy aplikacji. Zmniejsza to potrzebę ręcznego monitorowania lub korelowania danych w celu uzyskania informacji, gdy konieczne jest podjęcie działań. Pracownicy mogą tworzyć warunki do podejmowania automatycznych działań, takich jak prośby o powiadomienie lub automatycznie podjęcie określonych akcji, gdy wystąpi określona seria zdarzeń. Korzystając z przetwarzania zdarzeniowego, platforma Trellis może przewidzieć i podjąć odpowiednie działania korygujące nawet przed wystąpieniem określonych zdarzeń. Platforma usług Usługi oparte o sieć Web przekazują dane do bazy danych platformy Trellis. Nie jest to jednak po prostu masowy zrzut danych. Inteligentne usługi filtrowania danych określają, jak szczegółowy zakres danych z urządzenia i przez kogo powinien być wykorzystany. Przykładowo, usługi mogą określić, czy dany zakres informacji jest na tyle krytyczny, aby uzasadnić wszczęcie alarmu lub powinien być jedynie przesłany do repozytorium do późniejszego zgłoszenia. W wyniku tego usługi dostarczają odpowiednie dane w odpowiednim czasie do odpowiednich osób, zapewniając jednocześnie w każdym momencie pełen dostęp do wszystkich informacji. 3 Platforma Trellis nie jest jednakże wyłącznie mechanizmem do zbierania danych. Platforma oferuje trzy unikalne funkcje, które umożliwiają personelowi podjęcie działań na podstawie zbieranych w czasie rzeczywistym informacji, co pozwala utrzymać wysoki poziomu dostępności i możliwości optymalizacji podczas pracy przy możliwie najniższych kosztach. Zazwyczaj menedżerowie centrów danych zmuszeni są do podejmowania decyzji na podstawie danych historycznych. Jednak, jak mówi dobrze znane w środowisku finansowym powiedzenie, wyniki osiągane w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Jest to równie prawdziwe dla centrów przetwarzania danych. W miejsce integracji z innymi systemami monitorowania lub zbierania danych historycznych, platforma Trellis zbiera, agreguje i analizuje dane w kilka sekund po natywnym podłączeniu do każdego urządzenia. Korzystając z danych zbieranych w czasie rzeczywistym, personel ma dokładne rozeznanie, jakie procesy zachodzą w danym momencie, a możliwość modelowania wpływu planowanych zmian pozwala natychmiast przewidzieć konsekwencje ich wprowadzenia. Platforma Trellis zbiera i gromadzi dane z środowisk rozproszonych i urządzeń heterogenicznych. Aby taka ilość danych miała jakiś sens i użyteczność, umieszczone są one w kontekście tak, że zrozumiałe stają się zachodzące w rzeczywistości procesy. Przykładowo, oprócz danych o konfiguracji i wyposażeniu, zbierane są również dane o rzeczywistej wydajności każdego z zasobów. Na bazie z tych informacji wykorzystywane są zasady działania pozwalające natychmiast wykryć wzorce i trendy oraz zaprezentować je we właściwym kontekście. Pozwala to natychmiast ocenić rzeczywistą kondycję infrastruktury, jak również wpływ zakładanych zmian na ogólną kondycję i wydajność komponentów i stref tak, aby zmaksymalizować ich wydajność. Po podjęciu decyzji możliwe jest wykonanie akcji z interfejsu platformy Trellis i obserwacja w czasie rzeczywistym wpływu wprowadzonych zmian.

4 Alstor 2. Avocent Universal Management Gateway 4 Uzupełnieniem platformy Trellis jest urządzenie Avocent Universal Management Gateway, udostępniające inteligentny interfejs komunikacji ze wszystkimi urządzeniami w Data Center. To jedno rozwiązanie eliminuje potrzebę utrzymywania wielu różnych systemów monitoringu. Spełniając rolę pięciu różnych produktów jest unikalnym rozwiązaniem, udostępniającym funkcje konsoli KVM, konsoli z portami szeregowymi, wbudowanego procesora usług, urządzenia do zbierania / monitoringu danych z czujników środowiskowych oraz zabezpieczeń. Możliwości te znacznie upraszczają zadania związane z monitoringiem i zarządzaniem dzięki stosowaniu jednego, łatwego w obsłudze urządzenia. Jedną z cech wyróżniających rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway jest jego silnik Trellis, co oznacza, że wszystkie dane są gromadzone i przetwarzane przez to rozwiązanie. Umieszczone w strategicznych miejscach infrastruktury zbiera dane i komunikuje się bezpośrednio z urządzeniami tej samej podsieci. W rezultacie rezerwuje na potrzeby gromadzenia i przesyłania danych znacznie mniejszą przepustowość pasma, umożliwiając wysoki poziom skalowalności wraz ze wzrostem ilości urządzeń i zbieranych danych. Wbudowane mechanizmy ułatwiają również zdalny dostęp i kontrolę. Rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do podłączonych urządzeń niezależnie od stanu urządzeń sieciowych lub systemu operacyjnego. Proste sesje, oparte o przeglądarkę sieci Web, pozwalają na bezpośrednią komunikację z urządzeniem i określenie jego stanu. Udostępniając możliwości połączeń administracyjnych do konfiguracji, kontroli i monitorowania wielu środowisk Data Center zlokalizowanych w dowolnym punkcie globu, rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway pozwala na zwiększenie wydajności, skrócenie średniego czasu napraw i eliminację konieczności utrzymywania oddzielnych lokacji z personelem do usuwania skutków awarii. 2.1 Proponowane korzyści Adaptacja i wdrożenie proponowanego systemu zapewni następujące korzyści dla firmy: poprawi konkurencyjność na rynku poprzez użycie otwartej, skalowalnej, elastycznej i rewolucyjnej platformy DCIM, którą można skalować i rozbudowywać wraz z wzrostem wymagań, pozwoli wykorzystać wiedzę Alstora, aby wspólnie rozwijać projekt podczas całego cyklu życia systemu, umożliwi osiągnąć natychmiastowe korzyści przez wdrożenie podstawowej funkcjonalności i w kolejnych fazach zaprojektować i wdrożyć rozwiązania precyzyjnie dostosowane do wymagań określonych w fazie analizy potrzeb; pozwoli uniknąć konieczności wprowadzanie kosztownych przeróbek, mając możliwość obserwacji wpływu proponowanych zmian odnośnie przestrzeni, zasilania lub połączeń na zasoby projektu, pomoże uzyskać pełnię zgodności z zaleceniami audytu poprzez udostępnianie szczegółowego zapisu zmian oraz przydziałów personelu odpowiedzialnego za poszczególne zadania, zapewni, że działy IT oraz zaopatrzenia znają wzajemne potrzeby i wymagania, co zmniejsza ryzyko nieplanowanych przestojów i innych problemów wynikających z braku koordynacji działań, buduje zaufanie u osób decydujących w poprawność projektowania oraz udokumentowania zmian i ich przejrzystość, powtarzalność i prostotę nadzorowania.

5 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) 2.2 Trellis Inventory Manager Zbieranie danych i zarządzanie zasobami Trellis Inventory Manager obejmuje zagadnienia związane ze śledzeniem i zarządzaniem zasobami w centrum danych. Osiągane jest to na wiele sposobów, w tym za pomocą narzędzi o graficznej wizualizacji, pomagającej nakreślić infrastrukturę w centrum danych i zrozumienie, gdzie są dane zasoby, do kogo należą, jak są połączone, jak również znaleźć dodatkowe informacje na temat każdego z urządzeń. Trellis Inventory Manager pozwala zebrać szczegółowy katalog wszystkich pozycji magazynowych, które są zlokalizowane w centrum danych. Można sprawdzić, gdzie wszystkie urządzenia się znajdują i zrozumieć, jakimi zasobami (zasilanie, chłodzenie, waga, przestrzeń) użytkownik dysponuje i jaka ich część jest wykorzystywana w danym miejscu w oparciu o informacje z tabliczek znamionowych lub wartości pomiarów. 5 Oprócz tworzenia repozytorium wszystkich zasobów, Trellis Inventory Manager może pokazać zasoby (przestrzeń, chłodzenie, waga) dostępne na każdym piętrze / w każdym pomieszczeniu oraz wewnątrz każdej elewacji (np. szafy rack). Pozwala to na szybkie sprawdzenie, gdzie istnieją jeszcze dostępne zasoby i jakie potrzeby należy spełnić przy instalacji kolejnych urządzeń. Trellis Inventory Manager pozwala zrezygnować z arkuszy kalkulacyjnych, wykresów, fizycznego przeszukiwania centrum danych i niekończących się spotkań. Użycie Trevis Inventory Managera pozwoli szybko uzyskać dokładny podgląd na centrum danych i sprawdzić, gdzie dostępne są możliwości dodania kolejnych zasobów. 2.3 Korzyści minimalizacja wysiłków koniecznych przy ręcznym korzystaniu ze sprzecznych lub nieaktualnych list zasobów centrum danych, minimalizacja błędów wynikających ze sprzecznych lub nieaktualnych list zasobów centrum danych, utrzymywanie jednego, kompleksowego źródła dokumentacji wszystkich urządzeń w centrum danych, szybkie wyszukiwanie sprzętu (i odpowiednich danych zasobu) dzięki funkcji wyszukiwania i lokalizacji, śledzenie położenia urządzenia, rezerw oraz likwidacji z pomocą kompleksowego i zunifikowanego planu piętra, szafy rack lub urządzenia, możliwość szybkiego ustalenia powiązań wybranego zasobu (nigdy więcej fizycznego śledzenia okablowania), zmniejszenie ilości czasu i ruchu personelu wewnątrz centrum danych, zrozumienie, jakie możliwości dostępne są w centrum danych, określenie zasobów już wykorzystanych, zrozumienie i obrazowanie w czasie rzeczywistym progów oraz poziomów wykorzystania zasobów oraz możliwości bieżącej optymalizacji infrastruktury.

6 Alstor 2.4 Podstawowe funkcje 1: wizualne zarządzanie zasobami centrum danych 6 możliwość uzyskania pełnego spisu zasobów centrum danych zarówno w postaci tekstowej, jak i graficznej, możliwość importu dokumentu programu AutoCAD z fizycznym planem danego piętra centrum danych, umożliwiającego umieszczenie wyznaczonych stref i przestrzeni tak, aby mieć realny pogląd na rozmieszczenie sprzętu, możliwość podglądu stref w widoku X-Y-kafelkowym, umożliwiające wyższy poziom lokalizacji urządzeń, który daje możliwość widoku elewacji szaf rackowych najlepszy sposób odwzorowania dostępnej i wykorzystanej przestrzeni, zarządzanie zasobami za pomocą symbolicznej prezentacji wszystkich urządzeń tak, jak gdyby fizycznie przebywać w pomieszczeniu, łatwiejsze wyszukiwanie szczególnie heterogonicznych ekosystemów ze względu na dostęp do wizualnej prezentacji zasobów, tworzenie realistycznych modeli pięter poprzez import danych z programu AutoCAD oraz rozmieszczanie na nich lokalizacji kolejnych urządzeń czy szaf rack, podział planów centrum danych na strefy, bazując na funkcjach przez nie spełnianych, jak również definiowanie stref wewnątrz stref tak, że wszyscy użytkownicy mają możliwość rozróżnienia obszarów produkcyjnych, testowych lub bezpieczeństwa, podział centrum danych na warstwy prezentacji, umożliwiające podgląd zasobów i urządzeń umieszczonych pod panelami podłogowymi, jak i w warstwie sufitowej, użycie znanych symboli graficznych do prezentacji na planach wszystkich urządzeń umieszczonych w centrum danych, tworzenie widoków elewacji szaf rack umożliwiających podgląd rozmieszczenia wszystkich urządzeń w szafach, wyszukiwanie i inwentaryzacja wszystkich urządzeń w centrum danych, graficzny podgląd rozmieszczenia urządzeń w szafie rack. 2.5 Podstawowe funkcje 2: Podgląd połączeń urządzeń możliwość wyświetlenia pełnej listy połączeń określonego urządzenia włącznie z takimi szczegółami, jak typ okablowania, identyfikator, właściciel oraz data konserwacji, wizualizacja całkowitego zużycia kubatury na dowolnym widoku, a dzięki temu możliwość oceny dostępnego miejsca oraz stref zbliżających się do granicy pojemności, wyznaczenie wszystkich połączeń zasilania związanych z montowanymi w szafie rack urządzeniami tak, aby można było dokonać weryfikacji łańcucha zasilania wszystkich zasobów, zapewnienie redundancji zasilania urządzeń przez monitoring zależności sieci zasilania możliwość wizualizacji podłączenia do konkretnego urządzenia dwóch różnych PDU, możliwość sprawdzenia połączeń bezpośrednio z interfejsu oprogramowania, co redukuje konieczność fizycznego wysyłania personelu do kontroli okablowania w szafach rack,

7 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) możliwość wizualizacji połączeń elektrycznych pomiędzy portem urządzenia oraz dowolnymi urządzeniami powyżej i poniżej w łańcuchu, wyszukiwanie lokalizacji dla urządzeń zapewniających odpowiednią przestrzeń, zasilanie, chłodzenie oraz wytrzymałość do utrzymania danego zasobu. 2.6 Podstawowe funkcje 3: Zarządzanie zasobami i katalog symboli Katalog symboli jest listą, która może zostać umieszczona na planie lub wykazie sprzętu. Katalog sprzętu to lista wszystkich aktualnie wprowadzonych urządzeń. Możliwość przeglądu wszystkich urządzeń w panelach zarówno w postaci graficznej, jak i odpowiadających im właściwości. 7 Urządzenia można obracać o kąt 90 stopni przed umieszczeniem ich na planie. 2.7 Podstawowe funkcje 4: Konfiguracja panelu właściwości zasobów Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie właściwości i atrybutów dla budynków, pięter, pomieszczeń i urządzeń. Można przypisać lub edytować właściwości urządzenia w Portfolio, widoku graficznym lub widoku elewacji. W przypadku urządzeń z wspólnymi wartości, możliwe jest wybranie więcej niż jednego urządzenia, aby zobaczyć wspólne właściwości. Jeśli właściwości są zmieniane, urządzenia są aktualizowane i jest wyświetlana nowa informacja. Poniżej podany jest przykład właściwości urządzenia w szafie rack. Dostępne atrybuty urządzeń to: właściciel nazwa głębokość szerokość waga producent model kwalifikator modelu notatki poziom licencji kategoria blokada położenia urządzenia wysokość w RU opis numer seryjny numer zasobu numer z kodu paskowego numer początkowy numer pozycji właściwości zdefiniowane przez użytkownika

8 Alstor 3. Trellis Inventory Manager Zarządzanie zapotrzebowaniem Używając Trellis Inventory Manager można po podświetleniu urządzenia sprawdzić i wprowadzić dane dotyczące wagi, przestrzeni oraz wymagań i możliwości energetycznych dla pięter, urządzeń zarówno w widoku Portfolio, jak i widoku graficznym. 8 Zagregowane wartości są wartościami znamionowymi urządzenia oraz są szacunkiem połączeń i obudowy. Rack przedstawia łączne wartości dla PDU urządzeń w szafie. Zmierzone wartości są obliczane na podstawie wartości uzyskanych od monitorowanego urządzenia. Do pomiaru wymagane jest urządzenia zarządzalne. Obliczanie zapotrzebowania: ocena wartości określonych przez producenta, określenie przez użytkownika procentowego zapotrzebowania na podstawie obciążenia urządzenia, określenie przez użytkownika rezerwowej wartości procentowej zapotrzebowania na podstawie obciążenia urządzenia, określenie procentowej wartości zagregowanego zapotrzebowania na podstawie obciążenia urządzenia, określenie pozostałej wartości procentowej zapotrzebowania po uwzględnieniu wartości obciążenia i rezerwowej. Wszystkie poniższe opcje menedżerskie są obecne w platformie Trellis. 3.1 Dostępna przestrzeń w szafie rack Obrazuje procentowo dostępną przestrzeń w szafie rack, jak również miejsce do umieszczenia urządzenia. Symbole szaf rack są wypełniane kolorem w zależności od procentu ich wypełnienia sprzętem. Liczba jednostek wysokości w stosunku do całkowitej wysokości szafy jest kalkulowana z użyciem dostępnych progów. W przeciwnym wypadku kalkulowana jest na podstawie maksymalnej pojemności szafy rack. Progi miejsca w szafie i pojemności szafy rack to wartości określane na podstawie miejsca z przodu i tyłu szafy. Jeżeli poziom przestrzeni szafy ustawiony jest na wartość 70% oznacza to, że zarówno do przodu, jak i od tyłu szafy możliwe jest wykorzystanie 70% przestrzeni. Po wybraniu kolorowania i nowych opcji, aktualne wypełnienie jest czyszczone i wyświetlane są nowe parametry. Przy zmianie parametru dla aktualnych wartości kolorystyki, pokrycie kolorem jest aktualizowane na podstawie zmienionych parametrów.

9 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) 3.2 Pozostała moc dla szafy rack Funkcja to obrazuje kolorami procent pozostałej dostępnej do wykorzystania w danej szafie rack energii elektrycznej bazującej na danych zbieranych w czasie rzeczywistym lub wprowadzonych z tabliczek znamionowych. Widok graficzny prezentuje kolejne szafy rack, a kolorami oznaczono procent zużycia energii Wykorzystanie przestrzeni w szafie rack Funkcja ta obrazuje kolorami urządzenia w szafie rack i procentowe obłożenie szafy danymi urządzeniami. Możliwe jest wybranie z listy w danej przestrzeni urządzeń określonego typu. Procent zużytej przestrzeni jest kalkulowany w stosunku do progu ustalonego dla danej szafy rack, jeżeli takowe zostały określone. W przeciwnym wypadku brana jest pod uwagę maksymalna przestrzeń szafy rack, ograniczona do wewnętrznej ilości jednostek RU. Kolorystyka zachowywana jest pomiędzy sesjami. Graficzny widok prezentuje szafy z zaznaczonym kolorami procentem wypełnienia. 3.4 Zarezerwowana przestrzeń w szafie rack Obrazuje zarezerwowaną na potrzeby przyszłej rozbudowy przestrzeń w szafach rack. 3.5 Wyposażenie o krytycznym znaczeniu Pokazuje wszystkie urządzenia o krytycznym znaczeniu na danym piętrze. Prezentacja ta jest ograniczona do urządzeń montowanych w podłodze.

10 Alstor 3.6 Cyrkulacja powietrza Moduł cyrkulacji powietrza pokazuje dane odnośnie temperatury, wilgotności oraz ciśnienia powietrza zebrane przez czujniki w stosunku do założonych progów. Widok ten, bazujący na zebranych w czasie rzeczywistym danych, pozwala na lepsze zrozumienie i kontrolę środowiska wewnątrz centrum danych Zużycie slotów dla serwerów blade Moduł ten obrazuje zmiany dostępnego miejsca na urządzenia typu blade. 4. Trellis Change Planner Zwiększenie efektywności pracy Narzędzie Trellis Change Planner pozwala planować, przypisywać i przeprowadzać menedżerom badania zmian w centrum danych szybciej i inteligentniej. Zespół operacyjny przydziela zadania konkretnym osobom, które mogą następnie wykonać dany plan zgodnie z zapisaną procedurą. Menedżerowie Data Center którzy mają dostęp do aktualnych danych mogą z całą pewnością potwierdzić, że po przeniesieniu urządzenia do innej lokalizacji, zapewnione w niej będą odpowiednie warunki konieczne do pracy danego zasobu. Określenie wpływu danego urządzenia na lokalizację docelową następuje przed angażowaniem personelu i środków do wykonania danej operacji. Trellis Change Planner udostępnia również powiadomienia o edycji danego zadania, ewentualnych konfliktach z innym zadaniem lub ukończeniu danego zadania. Zapewniany jest podgląd linii czasu danej szafy rack z różnych okresów, jak również eksport danych do arkusza kalkulacyjnego w celu ułatwienia sprawozdawczości. Jest to doskonałe narzędzie do wprowadzania zmian w centrum danych od momentu planowania, przez realizację, aż po kontrolę i sprawozdawczość.

11 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) 4.1 Proponowane możliwości Używając narzędzia Trellis Change Planner można: planować zmiany w centrum danych i zarządzać relacjami między projektami, przeglądać wpływ zmian na konkretne zasoby przed ich zatwierdzeniem, zarządzać rezerwacją zasobów włączając w to miejsce w szafach rack, rezerwy zasilania lub gniazda przyłączeniowe, zapewniać możliwość decydowania w locie i redukcję czasu wprowadzania zmian, tworzyć i zarządzać projektami oraz zadaniami, wyświetlać, zarządzać i rozwiązywać konflikty między projektami, wdrażać lub przeznaczać urządzenia do likwidacji na podstawie rzeczywistego zużycia i wydajności, przeprowadzać audyt zmian w centrum danych, eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego lub drukować zadania do plików PDF Korzyści planowanie kompleksowych zmian w projektach centrum danych (np. przenoszenie serwerów czy całych szaf rack, zmiany przyłączeń itp.), następnie ich implementacja, zmiany i śledzenie postępów, unikanie kosztownych przeróbek dzięki podglądowi wpływu proponowanych zmian dotyczących przestrzeni, zasilania, podłączeń jeszcze przed podjęciem działań i przydzieleniem zasobów w ramach projektu, pełna zgodność z wymogami kontroli wykorzystujących szczegółowy zapis zmian i personelu przypisanego do realizacji konkretnych zadań, upewnienie pionu decyzyjnego, że planowane zmiany są właściwie zaprojektowane, udokumentowane, łatwe do przeprowadzenia i wykonane w kontrolowanych warunkach. 4.3 Podstawowe funkcje 1: Standaryzacja procesów w centrum danych oraz zarządzanie ryzykiem tworzenie standardów i procedur działań prowadzonych w centrum danych, zapewnienie polityki przydziału i śledzenia zadań, monitorowanie wpływu zmian na przyszłą sytuację w centrum danych, umożliwienie ustalania priorytetów zadań i alokacji zasobów, dokładna identyfikacja położenia zasobów infrastruktury w celu zapewnienia wymaganych rezerw; redukcja ilości błędów i poprawek dzięki funkcjom inteligentnego przydzielania zasobów, szczegółowe analizy wpływu zmian w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ich wprowadzeniem, skuteczna koordynacja zmian w celu minimalizacji kosztownych błędów i niewłaściwego wykorzystania zasobów i personelu.

12 Alstor 4.4 Podstawowe funkcje 2: Ułatwione przydzielenie, śledzenie i raportowanie zadań 12 wiedza o wszystkich zadaniach przewidzianych na dany okres czasu, możliwość sprawdzenia wszelkich zależności zadań wszystko z użyciem jednego, skonsolidowanego widoku, korzystanie z danych w czasie rzeczywistym do aktywnego planowania i koordynowania wykorzystania krytycznych zasobów, śledzenie postępów projektu pod kątem konkretnych zadań, osób lub okresu czasu, informacje umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między projektami zarządzanie ścieżką audytu zmian w infrastrukturze centrum danych. 4.5 Podstawowe funkcje 3: Zarządzanie projektami Projekt jest zbiorem zadań, które określają przyszły zakres prac i ich logiczny związek. Gdy zadania są zakończone, aktualizowane są informacje o obecnym stanie na danym piętrze. Wykonane zadania są przechowywane w historii, więc wiadomo, kiedy zmiany zostały wprowadzone i co obejmowała każda zmiana. Podczas tworzenia projektu, wyświetlane są szczegóły wraz z kalendarzem prac. Projekt może być edytowany przez przesuwanie daty początkowej, usuwanie lub dodawanie zadań, bądź usuwanie całego projektu. 4.6 Podstawowe funkcje 4: Przeglądanie aktualnego i przyszłego stanu projektów Możliwe jest przeglądanie aktualnego i przewidywanego stanu projektu w widoku graficznym i widoku elewacji. Pokazuje to rejestrowane aktualne i przyszłe informacje oraz wszystkie przewidywane zmiany w centrum danych. Zadania projektu są działaniami wykonywanymi w czasie trwania projektu. Możliwe jest tworzenie zadań, które reprezentują dowolne czynności projektu. Zadania obrazują każdy krok projektu oraz czas jego trwania. Podczas tworzenia zadań, przed ich zapisem, możliwe jest przypisywanie im właściwości. Nie jest natomiast możliwe utworzenie zadania dla urządzenie, które nie istnieje na dzień utworzenia zadania. 5. Trellis Site Manager Monitoring w czasie rzeczywistym Trellis Site Manager umożliwia śledzenie i raportowanie stanu krytycznych dla funkcjonowania placówki urządzeń, jak również zapewnia informacje o zasilaniu, systemie chłodzenia i warunkach środowiskowych takich, jak temperatura, wilgotność, obieg powietrza czy wykrywanie przecieków. Możliwość konfigurowania powiadomień oraz progów alarmowych pozwala użytkownikom skupić się na aktywnych sytuacjach alarmowych, które wymagają natychmiastowej reakcji. Pozwala to skutecznie i efektywnie wykorzystać personel techniczny. Zwiększa również zdolność użytkownika do wyszukania i wypracowania metod postępowania z krytycznymi problemami infrastruktury. Przedstawiane są również dane i trendy dla każdego z urządzeń oraz szczegółowy wgląd w stan i warunki środowiskowe centrum danych.

13 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) 5.1 Proponowane możliwości Używając aplikacji Trellis Site Manager można: monitorować krytyczną dla funkcjonowania centrum danych infrastrukturę oraz warunki środowiskowe, konfigurować i zarządzać alarmami, zarządzać powiadomieniami alarmowymi wysyłanymi drogą SMSową lub poprzez pocztę elektroniczną, konfigurować i raportować limity energetyczne dla strefy lub szafy rack, przeglądać układ i rozmieszczenie urządzeń w placówce oraz wykorzystanie zasobów, przełączać widok między aktywnymi alarmami i rozwiązanymi zdarzeniami. 5.2 Korzyści 13 zapewnienie ciągłości krytycznych biznesowo procesów oraz kompleksowego zarządzania zdarzeniami i powiadomieniami alarmowymi, tworzenie reguł użytkownika dotyczących powiadomień i zmniejszenie czasu potrzebnego na ich analizę, unikanie niepotrzebnego śledzenia alarmów poprzez tworzenie list zadań do wykonania, które muszą zostać ukończone, skrócenie czasu poświęconego na identyfikację i rozwiązywanie problemów krytycznych urządzeń infrastruktury, zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania personelu technicznego, np. inżynierów serwisu lub techników, podkreślanie kwestii wymagającej natychmiastowej uwagi i dostarczanie kadrze zarządzającej istotnych informacji w czasie rzeczywistym, wsparcie raportowania poprzez graficzną reprezentację istotnych danych. 5.3 Podstawowe funkcje 1: zapewnienie poprawności działania krytycznej infrastruktury podgląd w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (normalny, alarmowy, tryb konserwacji, nie odpowiada) obrazowanym na graficznym planie piętra tak, by uzyskać pełny obraz rzeczywistej kondycji urządzeń, kontrola i sterowanie urządzeniami do wykonania określonych działań, używając alarmów jako wyzwalaczy określonych funkcji, redukując tym samym konieczności interwencji personelu (np. wskutek wysokiej temperatury), zbieranie danych z dowolnego urządzenia w systemie w chwili wystąpienia sytuacji alarmowej, przez przyspieszone zbieranie danych platforma Trellis zapewnia monitorowanie trendów dla klientów podczas braku zasilania lub korzystania z zasilania bateryjnego podczas prac konserwacyjnych urządzeń zasilających; personel centrum danych może również porównać obciążenie w stosunku do czasu pracy w celu uzyskania dodatkowego pomiaru procentowego obciążenia w połączeniu z dostępnym czasem pracy na zasilaniu bateryjnym, śledzenie w czasie rzeczywistym temperatur podczas wyłączenia zasilania poprzez czujniki pracy w trybie zimnym oraz ocena wydarzeń związanych z temperaturą, kategoryzacja i wizualizacja danych na zakładkach konfiguracji, kontroli, wsparcia i specyfikacji, konfiguracja punktów do zbierania i przypisywania danych oraz ich interwałów.

14 Alstor 5.4 Podstawowe funkcje 2: Przesyłanie zaawansowanych powiadomień o alarmach / zdarzeniach do interesariuszy centrum danych 14 ustalanie priorytetów alarmów opartych o widok podsumowania tak, aby umożliwić skuteczne i efektywne wykorzystanie personelu (wysyłanie informacji alarmowych tylko w razie konieczności), ustalanie odpowiedzi w oparciu o priorytety alarmowe sytuacja wymagające natychmiastowej reakcji są klasyfikowane jako pierwsze do rozwiązania, udostępnienie atrybutów alarmów, filtrowania, przejść, widoków (aktywne i audytu / kalendarza) oraz działań (potwierdzenie, eskalacja, przyspieszenie itp.), przypisanie alarmów i zasad powiadamiania według roli użytkownika, alarmy w widoku osi czasu pozwalające na lepsze zrozumienie kontekstu, przyczyn i związków o ile takowe istnieją, użycie operatorów logicznych (AND, OR, NOT) do tworzenia logiki alarmów tak, aby wysyłane były alarmy dopiero po spełnieniu wszystkich warunków jeżeli nie jest wymagana żadna reakcja, powiadomienie nie jest wysyłane, powiadomienia przez SMS lub na podstawie czasu pracy personelu danej placówki alarmy są kierowane niezwłocznie do właściwej osoby, kontrola alarmów, dzięki czemu użytkownicy nie muszą tracić czasu na odbieranie i sprawdzanie zgłoszeń od urządzeń, które wysyłają błędne, sporadyczne alarmy, wyświetlanie powiadomienia w celu ustalenia stanu jako Sukces, Niepowodzenie lub W trakcie rozwiązywania. 5.5 Podstawowe funkcje 3: Monitorowanie alarmów Alarmy są wynikiem zdarzeń istotnych dla systemu i jego składników. Po skonfigurowaniu dopuszczalnego zakresu parametrów, wynik pomiaru spoza tego zakresu oznaczany jest jako sytuacja alarmowa, a odpowiedni komunikat wyświetlany jest na ekranie Alarm Summary. Ekran Alarm Summary zawiera podsumowanie wszystkich aktywnych alarmów pogrupowanych kategoriami, listę alarmów oraz udostępnia możliwość przejścia do kalendarza z zaznaczonymi wystąpieniami sytuacji alarmowych. Skrócona lista alarmów oraz kalendarz pozwalają na szczegółowy przegląd alarmów wysyłanych z monitorowanych urządzeń i generowanych przez oprogramowanie. Atrybutami alarmów jest poziom ważności (krytyczne, ostrzeżenia, informacyjne) oraz opis, nazwa źródła, czas otrzymania, stan alarmu i dodatkowe komentarze. Najnowsze alarmy umieszczane są na górze listy. 5.6 Podstawowe funkcje 4: Eskalacja alarmów Możliwe jest automatyczna eskalacja alarmów bazująca na czasie pomiędzy wystąpieniem alarmu, a rozwiązaniem sytuacji, która wywołała alarm. Eskalacja nie dotyczy alarmów z urządzeń, które są w trybie konserwacji lub których alarmy zostały wyciszone. Wszelkie działania dotyczące sytuacji alarmowych zostaną dodane do logów na potrzeby audytu. Rysunek: Ekran przeglądarki alarmów

15 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Eskalacja alarmów może zostać wyświetlona na dwa sposoby: przeglądarka alarmów wyświetla aktywne alarmy oraz pozwala na dodanie kolumny eskalacji, jeżeli nie jest jeszcze częścią aktywnego widoku. Kolumna ta wyświetla do trzech poziomów eskalacji i dodaje znacznik czasowy wskazujący na moment wystąpienia eskalacji; linia czasowa alarmu / audytu wyświetla eskalację jako jedną opcji przejścia stanu alarmowego. 5.7 Aplikacja Trellis Site Manager i agregowanie danych Platforma Trellis jest częścią zintegrowanego systemu obejmującego zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt. Typowa implementacja obejmuje wdrożenie zestawu oprogramowania Trellis, jak również jednego lub więcej rozwiązań sprzętowych Avocent Universal Management Gateway. 15 W takim typowym wdrożeniu, sprzętowe rozwiązanie Avocent Rysunek: Aplikacja Trellis Site Manager i agregowanie danych Universal Management Gateway służy jako agregator danych udostępnianych w czasie rzeczywistym platformie Trellis, umożliwiając tym samym zarządzanie i eksploatację. Rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway jest kluczowym elementem, umożliwiającym monitorowanie w czasie rzeczywistym niezbędne do generowania alertów, powiadomień oraz alarmów. 6. Trellis Energy Insight Zarządzanie wydajnością Menedżerowie działów IT coraz częściej borykają się z rosnącymi kosztami energii, jak również z coraz wyższym jej zużyciem przez urządzenia. W tym samym czasie muszą koncentrować się na bezawaryjnej pracy zarządzanych przez nich obiektów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdyż straty generowane przez nieplanowane przestoje są bardzo kosztowne. Zapewnienie tak wysokiego poziomu usług i jednoczesna redukcja kosztów działalności to ogromne wyzwanie i większość kadry zarządzającej boryka się ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania. Aby mieć pewność, że centrum danych funkcjonuje z maksymalną wydajnością, kadra zarządzająca musi poznać przyczyny nieefektywności działania oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy wydajności. Podstawową kwestią jest doprowadzenie do sytuacji osiągnięcia maksymalnej wydajności energetycznej centrum innymi słowy uczynienie go maksymalnie energooszczędnym przy danej wydajności obliczeniowej. Dokładne monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym jest warunkiem niezbędnym do doprowadzenia do efektywnego wykorzystania energii. Krytyczny jest dostęp do narzędzi pozwalających zapoznać się z danymi dotyczącymi takich wskaźników, jak PUE oraz DCiE. Metryki te muszą być ponadto zgodne ze standardami przemysłowymi, dostosowane do norm Green Grid i podobnych.

16 Alstor Wykorzystanie Trellis Energy Insight powoduje, że ocena zużycia energii i efektywność jej wykorzystania w centrum danych nigdy nie była prostsza. Z zunifikowanego panelu kontrolnego Trellis Energy Insight można uzyskać wgląd we wskaźniki zużycia energii oraz operacyjnej efektywności centrum danych. Menedżerowie działów IT mogą wykorzystać zebrane informacje w calu maksymalizacji wykorzystania energii, minimalizacji strat i obniżenia kosztów działalności. 16 Ujednolicony i praktyczny panel Trellis Energy Insight pozwala menedżerom sprawdzić aktualne i historyczne wskaźniki efektywności, jak również obliczyć zarówno zużycie, jak i koszty energii doskonałe rozwiązanie dla centrów danych, które nie są jeszcze w pełni wyposażone w aparaturę do pomiaru obciążenia obiektu. Połączenie tych cech sprawia, że Trellis Energy Insight to idealne narzędzie do analizy efektywności zużycia energii, pozwalające uczynić centrum danych przyjaźniejszym środowisku, bardziej ekonomicznym i energooszczędnym. 6.1 Proponowane możliwości Korzystając z Trellis Energy Insight możliwa jest: kontrola zużycia energii w czasie rzeczywistym, kalkulacja kosztów działalności na poziomie systemu, jak i poszczególnych urządzeń, uzyskanie zgodności z akceptowanymi przemysłowo standardami pomiaru efektywności zużycia energii (PUE i DCiE), określenie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na energię w oparciu o zgromadzone dane, sprawdzić wydajność działania i zdefiniować obszary wymagające poprawy wydajności, określenie danych źródłowych i waluty używanej do kalkulacji kosztów działalności, dostosować panel do wyłączenia części obciążenia obiektu w środowiskach mieszanych (np. powierzchnie biurowe plus centrum danych), ręcznie wprowadzić dane, jeżeli centrum nie jest odpowiednio wyposażone w oprzyrządowanie do pomiaru zapotrzebowania na energię. 6.2 Korzyści dokładne zrozumienie zużycia energii w czasie rzeczywistym (w kw/h) oraz kosztów działalności podsystemów dzięki zunifikowanemu panelowi kontrolnemu, przechwytywanie aktualnych i historycznych wskaźników efektywności (PUE oraz DCiE) umożliwiające zachowanie zgodności ze wskaźnikami efektywności Green Grid dla centrów danych, identyfikacja i śledzenie występujących nieefektywności zarówno w samych urządzeniach, jak i podsystemach centrum danych w celu określenia obszarów wymagających poprawy wydajności, jednolity panel kontrolny umożliwiający wgląd w dane dotyczące zużycia energii i wydajności operacyjnej centrum danych.

17 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) 6.3 Podstawowe funkcje 1: Kalkulacja kosztów, a nie wyłącznie zużycia energii jednolity panel kontrolny pozwala na przeglądanie w czasie rzeczywistym danych odnośnie zużycia energii oraz wydajności eksploatacyjnej. Są to kluczowe informacje przy określaniu maksymalnej wydajności systemu, maksymalizacji efektywności wykorzystania energii i minimalizacji jej strat, obliczanie rzeczywistego poboru energii (w kw/h) dla urządzenia lub grup urządzeń oraz określanie sposobów bilansowania mocy i zapotrzebowania na energię w centrum danych, określenie danych źródłowych oraz waluty w celu obliczania kosztów użytkowych na poziomie systemu, jak i pojedynczej jednostki, podgląd kosztów działalności, zużycia energii oraz wskaźników efektywności w rozwiązaniach monitoringu i zarządzania, zrozumienie wykorzystania energii i zapewnienie ciągłego działania newralgicznych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, aktualizacja i zgodność z przemysłowymi standardami wskaźników efektywności, poprawa efektywności i obniżenie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów dzięki znajomości bieżących i przyszłych potrzeb energetycznych centrum danych określonych na podstawie zebranych danych, pomiar efektywności i zgodność z aktualnymi i historycznymi standardami przemysłowymi wskaźników efektywności (PUE i DCiE), zrozumienie źródeł nieefektywności operacyjnej w celu wdrożenia środków poprawy wydajności szczytowej, możliwość dostosowania paneli kontrolnych tak, aby użytkownicy mieli możliwość ręcznego wprowadzenia danych, jeżeli centrum nie jest wyposażone w oprzyrządowanie do pomiaru całkowitego obciążenia obiektu, eliminacja odczytów z jednego lub większej liczby urządzeń przy obliczeniach wskaźników PUE i DCiE w środowiskach mieszanych (powierzchnie biurowe oraz Data Center) Podstawowe funkcje 2: Zarządzanie kosztami energii Możliwe jest określenie krytycznych urządzeń i zdefiniowanie ich jako źródła obliczania kosztów energii elektrycznej centrum danych. Możliwe jest również ręczne wprowadzenie zużycia energii w kw, kosztów działalności oraz określenie jednostki waluty. System dostarcza aktualnych danych o maksymalnych, minimalnych oraz średnich wartościach dla danego okresu czasu, przedstawia trendy zużycia oraz kosztów. 6.5 Podstawowe funkcje 3: Podgląd całkowitego zużycia energii oraz kosztów na jednym panelu kontrolnym Trellis Energy Insight rejestruje całkowite zużycie energii w czasie i udostępnia te dane wraz kosztami na pulpicie kontrolnym. Dla wybranego zakresu czasu można wyświetlać statystyki maksymalnego, minimalnego i średniego zużycia oraz dane historyczne. Wykresy tworzone są na podstawie danych zmierzonych, jak również wartości wprowadzonych ręcznie. Panel kontrolny ma do sześciu wskaźników z informacjami o całkowitej zużytej energii oraz kosztami działalności. Każdy wiersz udostępnia rozwijane menu wyboru miernika. Dostępny jest również wykres liniowy pokazujący dane w miesięcznych interwałach.

18 Alstor 7. Administracja platformy Trellis 7.1 Planowanie zadań 18 Platforma Trellis udostępnia rozbudowany system zdarzeń i planowania zadań. Harmonogram pozwala na zarządzanie zadaniami dla systemu oraz jego składników. Początkowym widokiem terminarza jest miesięczny kalendarz wraz z listą aktualnie zaplanowanych zadań. Możliwe jest również przeglądanie zadań na dany dzień, tydzień lub ich listy. Zadania można planować z ustawieniem natychmiastowego wykonania określonego dnia i o określonej godzinie, wyznaczać ich cykliczne powtórzenia lub jako wynik wystąpienia określonej sytuacji. Zadanie nie może zostać usunięte, jeżeli jest ustawione jako aktywne. Zadania można grupować według rodzaju i następnie kolejno wykonywać. Każde zadanie w grupie jest weryfikowane sprzężeniem zwrotnym w czasie rzeczywistym. Grupy zadań można wstrzymać lub anulować, jeżeli ich wykonanie przekracza maksymalny dozwolony czas realizacji wszystkich zadań w ramach grupy. 7.2 Raportowanie W ramach platformy Trellis dostępny jest szeroki wybór raportów. Opcje raportu wyświetlane są jako hiperłącza na ekranie Raportów. Kliknięcie w hiperłącze powoduje przejście do sekcji definiowania parametrów raportu. Po określeniu wymaganych parametrów danych można przejść do podglądu lub generowania raportu. W podglądzie wyświetlić można maksymalnie do 100 stron raportu. Możliwe jest również tworzenie raportów w zadanych okresach czasu oraz ich eksport do formatów PDF, HTML, XLS, XLSX lub CSV. Na poniższej liście zgromadzono zestawienie sformatowanych raportów dostępnych w chwili obecnej w platformie Trellis. Każdy z nich może być indywidualnie skonfigurowany przez użytkownika tak, aby wyświetlić potrzebne dane. Moduł Nazwa raportu Dostarczane informacje Trellis Energy Raport Energy Consumption Przedstawia zużycie energii przez wybraną kategorię urządzeń Insight (kwh) by Device Category Trellis Energy Insight Trellis Inventory Manager Trellis Inventory Manager Trellis Inventory Manager Energy Consumption (kwh) by Group of Devices Card Inventory Device by Manufacturer Device by UDP Przedstawia zużycie energii wybranej grupy urządzeń Udostępnia listę urządzeń posiadających karty rozszerzające, bazując na danych o takich parametrach, jak budynek, centrum danych lub lokalizacja na siatce Przedstawia listę wszystkich urządzeń zgrupowanych według producenta, a także ich procentowy udział w całej sieci Przedstawia listę wszystkich urządzeń zgrupowanych według zdefiniowanych właściwości użytkownika (UDP), bazując na takich danych, jak budynek, miejsce lub urządzenie

19 Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Moduł Nazwa raportu Dostarczane informacje Trellis Inventory Manager Device Inventory Przedstawia całkowitą liczbę urządzeń w oparciu o wybrane przez użytkownika parametry; dane mogą być filtrowane według takich kategorii, jak budynek, piętro, obszar, producent urządzenia, model i status urządzenia Trellis Inventory Manager Trellis Inventory Manager Trellis Inventory Manager Trellis Inventory Manager Trellis Site Manager Device Inventory by Asset Class Rack Inventory Rack Space Availability Space Area Summary Data Center Metrics by Location Przedstawia listę urządzeń w oparciu o rodzaj zasobu, np. szafa lub serwer Wyświetla listę urządzeń każdej z szaf rackowych bazując na wybranych przez użytkownika parametrach takich, jak budynek, piętro, obszar lub producent Wyświetla liczbę wolnych przestrzeni w szafach rack w jednostkach wysokości rack dla każdego centrum danych Wyświetla całkowitą dostępną przestrzeń dla każdego piętra centrum danych Wyświetla metraż danej lokalizacji centrum danych Trellis Site Manager Alarms for Devices Wyświetla wszystkie alarmy urządzeń Trellis Site Manager Alarms for Floor Wyświetla wszystkie alarmy urządzeń na danym piętrze Trellis Site Manager Alarms for Group of Devices Wyświetla wszystkie alarmy urządzeń wybranej grupy Trellis Site Manager Battery Discharge Wyświetla stopień rozładowania baterii systemów UPS oraz czas pracy na podtrzymywaniu bateryjnym Trellis Site Manager Consumed Capacity by Device Wyświetla zużycie kubatury przez wybrane urządzenie również w formie procentowej Trellis Site Manager Data Points by Device Wyświetla wszystkie punkty danych wybranego urządzenia Trellis Site Manager Data Points by Device Wyświetla wszystkie punkty danych wszystkich urządzeń danego piętra by Floor Trellis Site Manager Data Points of Devices by Group of Devices Wyświetla wszystkie punkty danych wszystkich urządzeń wybranej grupy 19

20 Dystrybutor rozwiązań Emerson Network Power w Polsce: Alstor sp. j. ul. Wenecka 12, Warszawa tel / faks

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW... 4 ZALETY SYSTEMU... 5

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Pojęcia i implementacja

AssetCenter Pojęcia i implementacja Peregrine AssetCenter Pojęcia i implementacja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01025-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo