Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS. Wykład 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS. Wykład 3"

Transkrypt

1 Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS Wykład 3

2 WINDOWS - struktura System Processes Server Processes Environment Subsystem User Applications RegDB Subsystem DLLs Executive Graphics (Win32k) Device Drivers. Kernel Hardware Abstraction Layer (HAL) User mode Kernel mode 2

3 Windows 2000/XP Architektura System Processes Services Subsystems Applications File server Logon Session manager Other Other Replicator RPC Alerter Event logger Win32 LPC LPC LPC LPC Windows 2000 System I/O manager File systems Security monitor Executive Power Management Memory Management Object management/executive run time Process support Device drivers Hardware abstraction layer Kernel Platform interface I/O devices DMA control Bus mapping Clocks/ timers Cache control Interrupt dispatch Privileged architecture 3

4 Wywołanei Win32 API Environment Subsystem User Applications Subsystem DLLs NTDLL.DLL LPC Executive Device Drivers. Kernel Graphics (Win32k) Hardware Abstraction Layer (HAL) 4

5 C# and.net programming Use inpout32.dll - Lake View Research (www.lvr.com). Provides direct read and write of the I/O [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Out32")] public static extern void Output(int adress, int value); [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Inp32")] public static extern int Input(int address); Use: Output(port, data); temp = Input(port); // writes data to port // read port, puts data in temp 5

6 Sterowniki DOS or Win16 application Virtual device driver VDM Win32 API DLLs Win32 application User mode Win32 subsystem GDI (graphics engine) Display driver Printer driver Spooler Kernel mode Windows NT Executive services Executive and kernel Video port driver DOS application dedicated service (KDD) Kernel device driver Video miniport KDD Parallel port KDD 6

7 Odwołanie się do sterownika call ReadFile application ReadFile: call NtReadFile return to caller Kernel32.DLL user mode NtReadFile: int 0x2E return to caller NtDll.DLL kernel mode call NtReadFile dismiss int 0x2E NtOskrnl.EXE check parameters call driver block, or not return to caller NtOskrnl.EXE initiate I/O return to caller driver.sys 7

8 Praca ze sterwonikami pod Windows Pobiera od systemu tzw. uchwyt urządzenia zwracany przez funkcję CreateFile. Jako parametr podawana jest nazwa urządzenia. Przy pomocy specjalistycznych funkcji API dotyczących danego urządzenia program steruje urządzeniem, lub używa to tego celu funkcji IOCTL, lub nowszej DeviceIOCtl. W systemie Windows wszystkie porty wejściawyjścia są reprezentowane jako pliki Zatem używamy: CreateFile, CloseHandle, ReadFile, ReadFileEx, WriteFile i WriteFileEx 8

9 Współpraca z portem szerogowym Pobranie uchwytu urządzenia portu szeregowego Zmiana konfiguracji portu Czytanie i wysyłanie danych poprzez port Kontrolowanie reakcji programu na wystąpienie określonych zdarzeń portu 9

10 Otwieranie urządzenia HANDLE CreateFile(LPCTSTR lpfilename, DWORD dwdesiredaccess, DWORD dwsharemode, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsecurityattributes, HANDLE htemplatefile) lpfilename wskaźnik do nazwy, COMx, \\\\.\\COMx, gdy x>9). dwdesiredaccess flagi trybu dostępu do pliku: 0 - nie możliwy zapis ani odczyt, jednakże program może wysyłać sygnały sterujące GENERIC_READ obiekt jest otwierany w trybie odczytu i będzie możliwy tylko odczyt GENERIC_WRITE obiekt jest otwierany w trybie zapisu i będzie możliwy tylko zapis Kombinacja GENERIC_READ i GENERIC_WRITE otwarcie obiektu w trybie odczyt-zapis. 10

11 Otwieranie urządzenia dwsharemode flagi dotyczące współużytkowania, 0 lpsecurityattributes wskaźnik do struktury określającej prawa bezpieczeństwa, NULL dwcreationdistribution zbiór flag definiujących sposób otwarcia pliku. W przypadku portu szeregowego jest to zawsze OPEN_EXISTING dwflagsandattributes FILE_FLAG_OVERLAPPED i FILE_FLAG_NO_BUFFERING htemplatefile NULL Zamykanie: BOOL CloseHandle(HANDLE File); 11

12 Otwieranie i zamykanie urządzenia HANDLE hcom = CreateFile( COM1, GENERIC_WRITE GENERIC_READ,0,NULL, FILE_FLAG_OVERLAPPED,NULL); if (hcom!=invalid_handle_value){ CloseHandle(hCOM); } else cout << Błąd otwarcia portu << endl 12

13 Ustalanie wielkości bufora portu BOOL SetupComm(HANDLE hfile, DWORD dwinqueue, DWORD dwoutqueue); hfile uchwyt do portu zwrócony przez CreateFile dwinqueue wielkość bufora na przychodzące z zewnątrz dane w bajtach dwoutqueue - wielkość bufora na dane do wysłania w bajtach If (!SetupComm(hCom,2000,2000)) cout << Błąd bufora << endl; 13

14 Ustalanie parametrów transmisji DCB (Device Control Block). BOOL BuildCommDCB(LPCTSTR lpdef, LPDCB lpdcb); DCB dcb; ZeroMemory(&dcb, sizeof(dcb); char Buffer[100]; strcpy(buffer, baud=9600 parity=n data=8 stop=1 ); BuildCommDCB((char*)&buffer,&dcb); BOOL GetCommState(HANDLE hfile, LPDCB lpdbc); BOOL SetCommState(HANDLE hfile, LPDCB lpdbc); 14

15 Ustalanie parametrów transmisji if(getcommstate(hcom,&dcb)){ dcb.baudrate = CBR_1200; dcb.bytesize=7; dcb.parity=2; dcb.stopbits=0; SetCommState(hCom,&dcb); } 15

16 Przesyłanie danych BOOL ReadFile(HANDLE hfile, LPVOID lpbuffer, DWORD nnumberofbytestoread, LPDWORD lpnumberofbytesread, LPOVERLAPPED lpoverlapped) BOOL WriteFile(HANDLE hfile, LPVOID lpbuffer, DWORD nnumberofbytestowrite, LPDWORD lpnumberofbyteswritten, LPOVERLAPPED lpoverlapped) lpoverlapped wskaźnik na strukturę o nazwie OVERLAPPED w której przechowywane są dane o łączności asynchronicznej 16

17 Monitorowanie działania ClearCommError(HANDLE hfile, LPDWORD lperror, LPCOMSTATE lpcomstate); Funkcja ta zapala nam flage lperror w momencie wystąpienia błędu, oraz wypełnia specjalistyczną strukturę COMSTATE, w której znajdują się aktualne dane dotyczące stanu portu szeregowego. 17

18 Ustawienie zdarzenia DWORD dwstoredflags; dwstoredflags = EV_BREAK EV_CTS EV_DSR EV_ERR EV_RING \ EV_RLSD EV_RXCHAR EV_RXFLAG EV_TXEMPTY ; SetCommMask(hComm, dwstoredflags)) 18

19 Czekanie na zdarzenie BOOL WaitCommEvent(HANDLE hfile, LPDWORD lpevtmask, LPOVERLAPPED lpoverlapped) EV_BREAK zapalana w momencie wystąpienia sygnału break EV_CTS zapalana w momencie zmiany wartości sygnału CTS EV_DSR - zapalana w momencie zmiany wartości sygnału DSR EV_ERR zapalana przy wystąpieniu błędu transmisji EV_EVENT1, EV_EVENT2 pojawia się w momencie specyficznym dla danego sterownika EV_PERR błąd drukarki EV_RING zapalenie sygnału RING EV_RLSD flaga pojawia się w momencie, gdy urządzenie rozpoczęło transmisję EV_RX80FULL zapełnienie bufora w 80% EV_RXCHAR- odebranie znaku i umieszczenie go w buforze EV_RXFLAG odebranie znaku zgodnego z maską w strukturze DCB, zastosowanie wykrywanie znaku sterującego 19 EV_TXEMPTY zakończenie wysyłania danych z bufora wyjściowego

20 Przykład funkcji czytającej COMSTAT Stat; DWORD Errors; DWORD nnumberofbytestoread; ClearCommError(hCommDev, &Errors, &Stat); if (Stat.cbInQue > 0) { if (Stat.cbInQue > Buf_Size) nnumberofbytestoread = Buf_Size; else nnumberofbytestoread = Stat.cbInQue; ReadFile(hCommDev, lpbuffer, nnumberofbytestoread, lpnumberofbytesread, NULL); } 20

21 Inne funkcje BOOL FlushFileBuffers(HANDLE hcommdev); BOOL PurgeComm(HANDLE hcommdev, DWORD fdwaction); PURGE_TXABORT wszelkie operacje zapisu (transmisji) do portu identyfikowanego przez hcommdev zostaną natychmiast przerwane, nawet jeżeli nie zostały zakończone. PURGE_RXABORT wszelkie operacje odczytu z portu zostaną natychmiast przerwane, nawet jeżeli nie zostały zakończone. PURGE_TXCLEAR bufor wyjściowy zostanie wyczyszczony; nastąpi skasowanie zawartości. PURGE_RXCLEAR bufor wejściowy zostanie wyczyszczony, nastąpi skasowanie zawartości. 21

22 C# SerialPort Properties / Events

23 C# Needs: using System.IO.Ports; Set properties serialport1.baudrate = 9600; serialport1.databits = 8; serialport1.parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), "None"); serialport1.stopbits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), "One"); Open device serialport1.open(); 23

24 C# and.net programming Hardware 24 Send and receive data serialport1.writeline(textbox1.text); listbox1.items.add(serialport1.readline()); Or use DataReceived event private void serialport1_datareceived (object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { } listbox1.items.add(serialport1.readline()); 24

25 C# Serial Program

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Umiejętność programowej obsługi interfejsu RS232 od strony komputera PC jest dziś istotnym elementem elektronicznego rzemiosła.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS NT. Diagram warstw systemu Windows NT

WINDOWS NT. Diagram warstw systemu Windows NT WINDOWS NT Diagram warstw systemu Windows NT logon process OS/2 application Win16 application Win32 application MSDOS application POSIX application security subsystem OS/2 subsystem Win16 VDM MSDOS VDM

Bardziej szczegółowo

Procesory ARM w systemach wbudowanych Programowanie procesorów ARM

Procesory ARM w systemach wbudowanych Programowanie procesorów ARM Programowanie procesorów ARM Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Programowe zabezpieczenie plików przechowywanych na dyskach zewnętrznych

Programowe zabezpieczenie plików przechowywanych na dyskach zewnętrznych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Programowe zabezpieczenie plików przechowywanych na dyskach zewnętrznych Jan CHUDZIKIEWICZ Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego

Systemy czasu rzeczywistego Systemy czasu rzeczywistego 1 System sterujący Sygnały wejściowe Obiekt sterowany Sygnały wyjściowe ADC Procesor DAC System sterujący 2 System operacyjny System Operacyjny OS (Operating System) - oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 5 Struktura systemu operacyjnego Toruń, 2004 Odrabianie wykładów czwartek, 1.04.2004, S7, g. 12.00 czwartek, 15.04.2004, S7, g. 12.00 Struktura

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

SO2 - Procesy, wątki, zadania

SO2 - Procesy, wątki, zadania SO2 - Procesy, wątki, zadania Procesy, wątki, zadania Program to statyczna sekwencja instrukcji zapisana w pliku dyskowym zamieniająca się w instancję programu w momencie załadowania do pamięci operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowo-komunikacyjne

Programowanie sieciowo-komunikacyjne Programowanie sieciowo-komunikacyjne Krzysztof Grąbczewski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 26 maja 2015 http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/psk/psk.pdf 1 / 176 Program

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika. Toruń, 2006 O czym będzie? Podsystem we/wy Pojęcia związane z grafiką Struktura systemu wydruku Unixowy system wydruku -

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy systemu

Wybrane elementy systemu Wybrane elementy systemu Cechy główne zarządzanie serwerem active Directory bezpieczeństwo pamięci masowe i systemy plików sieci i komunikacja usługi aplikacyjne symetryczna wieloprocesorowość (smp) interfejs

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

ELDES ESIM120. 1. Informacje podstawowe - Opis konfiguracji ELDES Tool w jego głównych sekcjach, opis paska narzędzi oraz menu.

ELDES ESIM120. 1. Informacje podstawowe - Opis konfiguracji ELDES Tool w jego głównych sekcjach, opis paska narzędzi oraz menu. ELDES ESIM120 Narzędzie konfiguracyjne ELDES to oprogramowanie, przeznaczone do programowania kontrolera ESIM120. Za pomocą tego oprogramowania można szybko i łatwo ustawić parametry sterowania urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 PROGRAMOWANIE Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 Witam w świecie programowania Win32.To prawda! Nie jest niemożliwe napisanie programu dla Windows w assemblerze. Tu skupię się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika sprzętu

Podręcznik użytkownika sprzętu Dell PowerEdge C5125 Podręcznik użytkownika sprzętu Model zgodny z normą: B04S Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna AGEDI

Dokumentacja techniczna AGEDI Dokumentacja techniczna AGEDI Wersja dokumentu: AGEDI-man-pl Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-30 Obowiązuje od wersji oprogramowania v1.01.x UWAGA! DOKUMENTACJA MA CHARAKTER POUFNY I STANOWI WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Real-Time Executive for Multiprocessor Systems Wprowadzenie do systemu operacyjnego czasu rzeczywistego RTEMS

Real-Time Executive for Multiprocessor Systems Wprowadzenie do systemu operacyjnego czasu rzeczywistego RTEMS Real-Time Executive for Multiprocessor Systems Wprowadzenie do systemu operacyjnego czasu rzeczywistego RTEMS Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami 1 Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2013/2014) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/ssk-admin[4].pdf Program wykładu 2 Program

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Edition Configuration pl Podręcznik użytkownika Access Professional Edition 2.1 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 5 1.1 Logowanie użytkownika 8 1.2 Menu i pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo