Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00 Skrócony opis projektu: Projekt zakłada wdrożenie nowego systemu informatycznego typu B2B (zwanego EIS), usprawniającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami biznesowymi z grupy econet, jak również zakup sprzętu technicznego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu. Dzięki realizacji projektu Zamawiający zamierza zintegrować i zautomatyzować procesy biznesowe zachodzące między nim a współpracującymi firmami. Projekt zakłada, iż wdrożony system B2B prowadzi do automatyzacji i realizowania następujących procesów biznesowych droga elektroniczną: - proces kojarzenia konsorcjów - proces kojarzenia potencjalnych klientów ze źródłami finansowania - transfer danych o klientach, projektach, źródłach finansowania itp. - proces rozliczania, raportowania Opis przedmiotu zapytania: Oferta powinna zawierać kompleksową obsługę wdrożenia systemu B2B, składającą się z poszczególnych pozycji: Część I Lp. Nazwa Ilość 1. Analiza przygotowawcza obejmująca warstwę integracyjną i prezentacji danych 1szt. 2 Analiza przygotowawcza obejmująca określenie funkcjonalności modułów systemu EIS 1szt. Część II 3. Serwer testowy 1szt. 4. Licencja na warstwę integracyjną 1szt.

2 5. Licencja na moduły: bazodanowy, logiki biznesowej, komunikacyjny, rozliczeniowo raportujący 1szt. 6. Licencja na warstwę prezentacji danych 1szt. 7. Serwer produkcyjny 1szt. 8. Komputery przenośne z oprogramowaniem 2 szt. 9. Wdrożenie wraz z instalacją licencji na moduły systemu EIS 1szt. 10. Wdrożenie wraz z instalacją licencji na warstwę integracyjną 1szt. 11. Wdrożenie wraz z instalacją licencji na warstwę prezentacji danych 1szt. 12. Szkolenia specjalistyczne 10 dni 13. Migracja danych z poprzednich systemów Zamawiającego 1szt. Specyfikacja 1 minimalnych wymagań dotycząca Analizy przygotowawczej obejmującej warstwę integracyjną i prezentacji danych (1 szt.): Analiza szczegółowo dotyczyć ma uruchomienia warstw: integracyjnej i prezentacji danych dla planowanego do wdrożenia systemu EIS. Analiza przygotowawcza będzie miała na celu: zbadanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, ocenę efektywności planowanego systemu informatycznego w kontekście współpracy z partnerami szczegółowe określenie celów nowego systemu informatycznego pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa zaprojektowanie optymalnego rozwiązania, stworzenie ogólnego modelu organizacji komunikacji, biorącego pod uwagę wymagania technologiczne przeprowadzanie oceny oraz dobór środków technicznych na użytek nowego systemu wybór technologii gwarantującej/gwarantujących spełnienie wymagań oraz zapewnienie efektywności kosztowej rozwiązania (zarówno na etapie wdrożenia jak i późniejszego utrzymania oraz rozwoju systemu) opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu, adekwatnie do przyjętych rozwiązań i możliwości technologicznych ocenę wykonalności i funkcjonalności systemu. UWAGA: ze względu na międzynarodowy charakter wdrożenia, w celu uzgodnienia specyfikacji interfejsów B2B, może okazać się konieczna wizyta w krajach gdzie znajdują się partnerzy zamawiającego (3 kraje Unii Europejskiej). Decyzja o konieczności ewentualnych podróży, będzie leżała po stronie wykonawcy systemu, a koszty wyjazdów będzie on musiał ponieść we własnym zakresie. Specyfikacja 2 minimalnych wymagań dotycząca Analizy przygotowawczej obejmującej określenie funkcjonalności modułów systemu EIS (1 szt.):

3 Analiza szczegółowo dotyczyć ma wskazania niezbędnych funkcjonalności systemu EIS, tak by możliwa była automatyzacja procesów biznesowych prowadzonych pomiędzy partnerami. Analiza przygotowawcza będzie miała na celu: zbadanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, ocenę efektywności planowanego systemu informatycznego w kontekście współpracy z partnerami szczegółowe określenie celów nowego systemu informatycznego pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa zaprojektowanie optymalnego rozwiązania, stworzenie ogólnego modelu organizacji komunikacji, biorącego pod uwagę wymagania technologiczne przeprowadzanie oceny oraz dobór środków technicznych na użytek nowego systemu wybór technologii gwarantującej/gwarantujących spełnienie wymagań oraz zapewnienie efektywności kosztowej rozwiązania (zarówno na etapie wdrożenia jak i późniejszego utrzymania oraz rozwoju systemu) opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu, adekwatnie do przyjętych rozwiązań i możliwości technologicznych ocenę wykonalności i funkcjonalności systemu. Specyfikacja 3 minimalnych wymagań dotycząca Serwera testowego (1 szt.): W ramach planowanej inwestycji będzie konieczne zapewnienie platformy, na której można testować działanie oraz wydajność poszczególnych komponentów zintegrowanego systemu B2B. Minimalne parametry serwera testowego powinny przedstawiać się następująco: 1 procesor (CPU) 4-rdzeniowy, 4GB pamięci RAM 1TB przestrzeni dyskowej. Specyfikacja 4 minimalnych wymagań dotycząca Licencji na warstwę integracyjną: Planowany do wdrożenia system B2B będzie przygotowany do integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi partnerów, dzięki wyposażeniu go w warstwę integracyjną. Warstwa integracji powinna zapewniać: komunikację pomiędzy systemem EIS a systemami partnerów otwartość na integrację z rożnymi systemami stworzonymi w różnych technologiach (np. Windows, Linux, Unix); ze względu na różnorodność systemów oraz różne mechanizmy integracyjne warstwa ta będzie musiała zapewnić mechanizmy umożliwiające integrację poprzez wymianę komunikatów EDI (EDI messages) a także zautomatyzowaną wymianę plików w ściśle określonym formacie (np. pliki XML)

4 wsparcie dla transmisji danych poprzez różne protokoły. wsparcie dla komunikacji jedno- i dwukierunkowej otwartość na implementację nowych procesów biznesowych, które będą przedmiotem wymiany B2B skalowalność, która pozwoli na wzrost systemu bez konieczności dodatkowych inwestycji w rozwój oprogramowania, wraz ze wzrostem ilości partnerów podłączonych do systemu Specyfikacja 5 minimalnych wymagań dotycząca Licencji na moduły: bazodanowy, logiki biznesowej, komunikacyjny, rozliczeniowo raportujący: W ramach tej pozycji planowany jest zakup licencje na następujące moduły: 1. bazodanowy będzie on zawierał dane o klientach / potencjalnych klientach oraz ich planach rozwojowych, informacje o możliwych źródłach finansowania inwestycji w szczególności z funduszy europejskich; będą tu znajdowały się kompleksowe informacje i aktualności związane z tematyką funduszy strukturalnych, akty prawne, dokumenty itp.; moduł będzie zarządzał danymi, posiadał funkcję rejestracji możliwych form wsparcia, funkcję komentowania, oznaczenia wybranych form znacznikami (tzw. tagami ), filtrowania wybranych form dotacji, klientów itp. oraz oceniania zamieszczonych danych. 2. logiki biznesowej będzie on odpowiedzialny za implementację zdefiniowanych procesów biznesowych w tym m.in. za kojarzenie projektów z możliwymi źródłami ich finansowania; moduł będzie kojarzył potencjalne konsorcja pod wybrane projekty (w ramach tego modułu będą zaimplementowane zaawansowane algorytmy pozwalające na automatyczne kojarzenie członków konsorcjów w międzynarodowych projektach). UWAGA: moduł ten będzie kluczowym elementem systemu. Ze względu na relatywnie duży wolumen danych przechowywanych w systemie, oraz skomplikowane mechanizmy kojarzenia partnerów i konsorcjów, moduł ten będzie musiał zostać zaimplementowany w sposób: pozwalający na dowolne definiowanie (przez użytkowników systemu na etapie eksploatacji, bez dalszego udziału Wykonawcy) reguł wyszukiwania i automatycznego oznaczania (tagowania) i dopasowywania danych. 3. komunikacyjny moduł będzie realizować dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami (podmiotami zobowiązanym do przekazywania dokumentów w ramach stworzonego partnerstwa biznesowego); będzie odpowiedzialny za automatyczne przesyłanie aktualnych danych (o źródłach finansowania, projektach i klientach) pomiędzy systemami partnerów. Dodatkowo przez ten moduł będą przesyłane w obydwie strony zapytania (od klientów partnerów projektu i od klientów Wnioskodawcy). 4. rozliczeniowo raportujący system będzie automatycznie generował wszelkie dokumenty towarzyszące współpracy, niezbędne do rozliczenia wzajemnych relacji pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami (raporty aktywności, rozliczenia miedzy partnerami, raporty statusu czy postępów poszczególnych spraw); Raporty tworzone będą z wykorzystaniem zaawansowanych metod pozwalających ich dostosowywanie bez konieczności zmian programistycznych; moduł ten jako element systemu będzie istotny w kontaktach między partnerami i prowadzeniu gospodarki źródłami finansowania, inwestycjami, klientami; umożliwi automatyczne wyszukiwanie informacji, ułatwi współpracę z partnerami, a równocześnie przyśpieszy proces realizacji np. kojarzenia projektów z możliwymi źródłami finansowania itp.

5 Specyfikacja 6 minimalnych wymagań dotycząca Licencji na warstwę prezentacji danych: Planowany do wdrożenia system B2B (EIS) będzie przygotowany do integracji z zewnętrznymi systemami, dzięki wyposażeniu go w warstwę prezentacyjną. Architektura systemu pozwoli na wsparcie dla prezentacji danych w różnych językach, możliwość prezentacji dokumentów czy też możliwość współpracy z przeglądarkami mobilnymi. Warstwa prezentacji powinna zapewniać: wsparcie dla prezentacji danych w różnych językach możliwość prezentacji dokumentów możliwość współpracy z przeglądarkami mobilnymi Specyfikacja 7 minimalnych wymagań dotycząca Serwera produkcyjnego (1 szt.): Na serwerze produkcyjnym umieszczony zostanie planowany do wdrożenia system B2B. Będzie on stanowił serce infrastruktury IT systemu. Dzięki wykorzystaniu serwera oraz macierzy dyskowej RAID, która stanowi jego cześć składową, zapewniona zostanie wysoka wydajność tworzonego systemu B2B, nawet w przypadku znacznego wzrostu ilości użytkowników oraz ilości przetwarzanych danych. Minimalne parametry serwera testowego powinny przedstawiać się następująco: 2 procesory (CPU) 4-rdzeniowe, 4GB pamięci RAM na każdy procesor, wyposażenie w macierz dyskową RAID (wraz z dyskami) o efektywnej pojemności min. 2 TB (z możliwością skalowania do 8 TB). Specyfikacja 8 minimalnych wymagań dotycząca Komputerów przenośnych z oprogramowaniem (2 szt.): Zaplanowano zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach technicznych: procesor typu Intel Core i7 pamięć: 4GB RAM wyświetlacz o rozdzielczości 1400x900 dysk twardy: 500GB (7200 obr/min) system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe

6 Specyfikacja 9 minimalnych wymagań dotycząca usługi wdrożenia wraz z instalacją licencji na moduły systemu EIS Licencje systemu B2B są jednym z głównych elementów stanowiących podstawę do stworzenia systemu EIS. Będą one stanowiły bazę systemu IT wnioskodawcy, który zasilany odpowiednimi danymi, będzie (po jego integracji z systemami partnerów biznesowych) podstawą do prowadzenia w sposób automatyczny procesów biznesowych opisanych w niniejszej aplikacji. Wdrożenie poszczególnych licencji systemu zostanie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem: przygotowanie systemu do pracy w organizacji (instalacja i parametryzacja systemu) przygotowanie bazy technicznej systemu zainstalowanie poszczególnych modułów na wskazanym serwerze przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji testowanie systemu (m.in. funkcjonalności modułów, jak również integracji między modułami) właściwe wdrożenie systemu. Następnie po prawidłowym wdrożeniu całego zintegrowanego systemu powinno nastąpić: uruchomienie konektorów B2B z partnerami (w ramach niniejszego projektu ujęto tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę) przetestowanie konektorów ostateczna weryfikacja systemu, tj. sprawdzenie poprawności działania systemu (w tym testowanie systemu). Specyfikacja 10 minimalnych wymagań dotycząca usługi wdrożenia wraz z instalacją licencji na warstwę integracyjną: Warstwa integracyjna ma zapewnić komunikację pomiędzy systemem EIS a systemami partnerów, umożliwiając automatyzację procesów biznesowych pomiędzy nimi. Wdrożenie poszczególnych licencji systemu zostanie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem: przygotowanie systemu do pracy w organizacji (instalacja i parametryzacja systemu) przygotowanie bazy technicznej systemu zainstalowanie poszczególnych modułów na wskazanym serwerze przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji testowanie systemu (m.in. funkcjonalności modułów, jak również integracji między modułami) właściwe wdrożenie systemu. Następnie po prawidłowym wdrożeniu całego zintegrowanego systemu powinno nastąpić:

7 uruchomienie konektorów B2B z partnerami (w ramach niniejszego projektu ujęto tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę) przetestowanie konektorów ostateczna weryfikacja systemu, tj. sprawdzenie poprawności działania systemu (w tym testowanie systemu). Specyfikacja 11 minimalnych wymagań dotycząca usługi wdrożenia wraz z instalacją licencji na warstwę prezentacji danych: Warstwa prezentacji danych ma zapewnić wsparcie dla prezentacji informacji i dokumentów dla wszystkich członków grupy econet (niezwykle ważne jest aby prezentacja mogła następować w różnych językach rodzimych dla członków grupy). Wdrożenie poszczególnych licencji systemu zostanie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem: przygotowanie systemu do pracy w organizacji (instalacja i parametryzacja systemu) przygotowanie bazy technicznej systemu zainstalowanie poszczególnych modułów na wskazanym serwerze przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji testowanie systemu (m.in. funkcjonalności modułów, jak również integracji między modułami) właściwe wdrożenie systemu. Następnie po prawidłowym wdrożeniu całego zintegrowanego systemu powinno nastąpić: uruchomienie konektorów B2B z partnerami (w ramach niniejszego projektu ujęto tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę) przetestowanie konektorów ostateczna weryfikacja systemu, tj. sprawdzenie poprawności działania systemu (w tym testowanie systemu). Specyfikacja 12 minimalnych wymagań dotycząca szkoleń specjalistycznych: Szkolenia powinny zostać przeprowadzone w trakcie wdrożenia, przed startem produkcyjnym oraz podczas pierwszej fazy użytkowania systemu (II etap). Mają one na celu zapoznanie się pracowników Zamawiającego z systemem, jego konstrukcją oraz funkcjonalnością. Ich charakter powinien być ściśle związany z docelową rolą użytkownika w ramach obsługi rozwiązań (administrator, operator, użytkownik). Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i prowadzone będą na zasadzie zajęć grupowych. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem systemu skonfigurowanego podczas wdrożenia i skierowane zostaną do: 1. administratorów zakres szkoleń będzie dotyczył konfigurowania, zarządzania, podłączania nowych partnerów przez konektory B2B, tworzenia backup ów itp.

8 2. operatorów systemu obsługa dokumentów, wprowadzania i przesyłania różnorodnych treści i danych, prowadzenia statystyk itp. 3. użytkowników systemu Specyfikacja 13 minimalnych wymagań dotycząca migracji danych z poprzednich systemów Zamawiającego: Przeprowadzenie tego procesu jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania planowanego do wdrożenia systemu EIS i wykorzystywania go do prowadzenia procesów biznesowych pomiędzy Zamawiającym a jego parterami biznesowymi. Proces ten pozwoli na migrację danych o dotychczasowej współpracy partnerów, jak i o innych zdarzeniach mających wpływ na wzajemne ich relacje. Migracja danych powinna zostać przeprowadzona zgodnie z poniższym schematem: analiza źródeł danych (zweryfikowanie pełnej listy obiektów podlegających migracji) określenie transformacji jakie będą musiały być zastosowane do migrowanych danych (w celu zapewnienia jakości implementowanych transformacji) oraz tzw. czyszczenie danych przeniesienie danych w odpowiednie miejsca wdrożonego systemu EIS UWAGI: Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, który spełnia wymagania Komisji Europejskiej oraz norm polskich dotyczących warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przedmiot oferty ma być dostarczony do siedziby firmy: econet OpenFunding Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26 lok. U8, Warszawa. Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia r., przy czym przyjmuje się, że Wykonawca będzie realizował zamówienie etapami, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II, GDY W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH ANALIZ PRZYGOTOWAWCZYCH PARAMETRY PLANOWANEGO DO WDROŻENIA SYSTEMU EIS ULEGNĄ ZNACZĄCYM ZMIANOM. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na elementy planowane do zakupu w części II niniejszego zamówienia. PROCEDURA WYBORU: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie przebiegał w dwóch etapach. Na pierwszym etapie dokonana zostanie wstępna selekcja zgłaszających się podmiotów, wg następujących kryteriów:

9 1. Niezbędna wiedza i doświadczenie Wykonawcy w projektowaniu, wykonywaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów o porównywalnej lub większej wartości (Wykonawca udokumentuje swój udział w min. 3 projektach o wartości minimalnej 1 mln zł netto przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat). Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie przedstawienia przez Wykonawcę listy takich projektów wraz z ich krótkim opisem. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania referencji. 2. Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: a. wobec firmy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, c. w latach Wykonawca nie odnotował straty, d. w latach przychody Wykonawcy kształtowały się na poziomie min. 5 mln zł. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu z dokumentami finansowymi Wykonawcy oraz będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS. 3. Wykonawca funkcjonuje na rynku przez okres min. 1 pełnego roku obrachunkowego. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do kolejnego etapu przejdą podmioty spełniające łącznie wszystkie ww. kryteria. Ocena zostanie dokonana na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. W drugim etapie oferty zostaną ocenione według kryteriów punktowych w sposób następujący: 1. Cena 40% W ramach tego kryterium można uzyskać 40 pkt. Oferty które wpłyną w ramach postępowania zostaną ułożone od ceny najniższej do najwyżej. Oferta najniższa otrzyma 40 pkt., oferta najwyższa 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej. 2. Wykonawca udokumentuje doświadczenie firmy 40% W ramach tego kryterium można w sumie uzyskać 40 pkt. W ramach tego kryterium oceniane będzie doświadczenie firmy w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. a) dotyczących integracji systemów informatycznych za pomocą protokołu EDI lub równoważnego max 20 pkt. b) dotyczących zaawansowanych rozwiązań opartych o technologie wyszukiwania (obsługa danych niestrukturyzowanych, wyszukiwanie pełno-tekstowe, kategoryzacje/tagowanie, wsparcie dla obsługi aspektów językowych)- max 20 pkt Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie listy i szczegółowego opisu projektów, w których firma brała udział. 3. Warunki gwarancji i utrzymania wdrażanego systemu typu B2B 20% W ramach tego kryterium oceniany będzie jak najdłuższy okres gwarancji i utrzymania zaproponowany przez Wykonawcę. W ramach tego kryterium można uzyskać 20 pkt. Oferty które wpłyną w ramach postępowania zostaną ułożone od okresu najdłuższego do najkrótszego. Oferta z najdłuższym terminem gwarancji i utrzymania otrzyma 20 pkt., oferta najkrótsza 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najdłuższej.

10 Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę i adres oferenta, 2. Datę sporządzenia, 3. Koncepcję proponowanego rozwiązania 4. Specyfikację licencji, parametrów sprzętu i konfiguracji, 5. Cenę całkowitą netto i brutto, 6. Termin ważności oferty, 7. Warunki i terminy płatności preferowany okres 30 dni, 8. Okres gwarancji i utrzymania (minimum rok wraz ze wsparciem technicznym), 9. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ważność oferty: Oferta powinna być ważna do 28 lutego 2013 roku, oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani cząstkowych. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: pocztą na adres siedziby spółki econet OpenFunding Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26 lok. U8, Warszawa lub osobiście. Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres ) upływa w dniu 8 lutego 2013 roku o godzinie 16:00. Inne informacje: Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej spółki oraz w siedzibie Spółki w miejscu publicznie dostępnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych. Zamawiający nie przewiduje realizacji projektu przez podmioty zrzeszone w konsorcjum ani zlecania wykonania części zadań podwykonawcy. Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski. Z poważaniem Tomasz Mazuryk Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 Okres

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo