Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów"

Transkrypt

1 Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów

2 Produkcja i projekt: Wydział globalnej sprzedaży i marketingu IBS, ASW oraz IBS VIRTUAL ENTERPRISE są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy IBS AB, w Unii Europejskiej i innych krajach. IBM, AS/400, iseries, Lotus Notes, i WebSphere są zarejestrowanymi znakami International Business Machines Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszej publikacji są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter podsumowania, mogą ulec zmianie i są przeznaczone wyłącznie do ogólnej informacji. Informacje odnoszące się do funkcjonalności i procedur opartych na oprogramowaniu IBS dotyczą wersji W celu uzyskania aktualizacji niniejszych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy IBS. Prawo autorskie IBS 2003.

3 Spis treści Wstęp Sytuacja na rynku i trendy 4 Wzrost globalnego popytu na pojazdy 4 Zmniejszony popyt na części zapasowe 5 Wzrost rynku akcesoriów 5 Zanikający rynek samodzielnej naprawy 5 Udoskonalenie wspólnego planowania, prognoz i uzupełnienia towarów 6 Zmienny łańcuch dostaw 6 Technologia stymuluje działalność 7 Intensywna konkurencja 7 Implikacje dla rynku motoryzacyjnego 7 Oprogramowanie IBS konkurencyjna przewaga 8 Rozwiązanie dostosowane do motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów 9 Zarządzania zamówieniami 10 Dystrybucja i logistyka 11 Zakupy 12 Obsługa magazynu i poziomu zapasów 13 Finanse 14 Business Intelligence 15 Wstęp Globalna branża motoryzacyjna części zamiennych i akcesoriów wygenerowała w 2002 r. sprzedaż w wysokości 112 mld dolarów. Oczekuje się, że przez następne pięć lat globalny popyt będzie rósł o pięć procent rocznie. Branża ta obejmuje wszystkie produkty i usługi nabyte dla pojazdów lekkich i ciężkich po oryginalnej sprzedaży. Produkty obejmują części zamienne, akcesoria, smary, elementy poprawiające wygląd produktu, serwis, narzędzia i sprzęt naprawczy. Określenie motoryzacyjny obejmuje samochody, furgonetki, autobusy i ciężki sprzęt, z których każdy charakteryzują inne potrzeby. Motoryzacyjny rynek części zamiennych i akcesoriów wymaga doskonałości operacyjnej i logistycznej zapewniającą szybką identyfikację części i wyszukiwanie odpowiedników, kontrolę dostępności przez Internet, punktualne dostawy, elastyczne uzupełnianie towarów oraz logistykę zwrotów. Dzisiejsza branża motoryzacyjna plasuje się na równi z największymi światowymi korporacjami.udoskonalonych i bardziej opłacalnych usług po sprzedaży. 3

4 Rosnący popyt prowadzi do: Wydłużenia żywotności i zwiększenia jakości motoryzacyjnych akcesoriów i części Zwiększenia konkurencji między dostawcami Obniżenia cen motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów Sytuacja na rynku i trendy Motoryzacyjny rynek części zamiennych i akcesoriów podlega zmianom mającym na celu zwiększenie malejących marż i obrotów, przy jednoczesnym udoskonaleniu obsługi klienta. Branża ta stara się osiągnąć krótszy czasu dostawy i zmaga się z coraz ostrzejszymi wymogami dotyczącymi jakości. Jednocześnie ceny sprzedaży podlegają znacznym naciskom, a dystrybutorzy są odpowiedzialni za zapewnienie wyjątkowej obsługi i konkurencyjnych cen. Najważniejsze czynniki sukcesu na motoryzacyjnym rynku części zamiennych i akcesoriów to współpraca pomiędzy firmami oraz integracja procesów w całym łańcuchu dostaw. Niezmiernie ważna jest umiejętność szybkiego i skutecznego udostępniania informacji w ramach sieci dostawców i pomiędzy klientami. Wzrost globalnego popytu na pojazdy Popyt na części samochodowe i akcesoria jest stymulowany przez stały wzrost liczby pojazdów silnikowych na świecie. Konserwacja i naprawa starszych pojazdów, zwłaszcza w rozwijających się regionach świata, łącznie z coraz szerszym wykorzystaniem skomplikowanych rozwiązań elektronicznych wpływa na zwiększenie popytu na części zapasowe. W świecie, gdzie biznes staje się coraz bardzie agresywny a samochody tanieją z minuty na minutę, wytrwają tylko sprzedawcy, którzy są w stanie pracować efektywnie i obniżać koszty operacyjne. Henry Ford, Prezes, Agenciauto S.A. Dzisiejsze akcesoria motoryzacyjne, obejmujące oryginalne wyposażenie oraz części zastępcze, mają wyższą jakość i służą dłużej niż kiedykolwiek do tej pory. Zwiększona wytrzymałość spowodowała nieznaczne spowolnienie wzrostu sprzedaży części. Rozwijające się regiony świata, z większym udziałem starszych pojazdów, posiadają szybciej rozszerzające się rynki lekkich pojazdów w porównaniu z dojrzałymi rynkami takimi jak: Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Japonia. Szacuje się, że roczny wzrost rynku części zamiennych i akcesoriów w Europie Zachodniej przyjmie wartość znacznie poniżej średniej, lecz mimo to jest on pokaźny, uwzględniając ogromny rozmiar rynku. Jednocześnie likwidacja przepisów wyłączeń blokowych w Unii Europejskiej umożliwi większą konkurencję i doprowadzi do ograniczenia cen akcesoriów motoryzacyjnych i części zapasowych. Przewiduje się, że północnoamerykański rynek części zamiennych i akcesoriów uzyska najwolniejszy wzrost w wyniku ciągłego doskonalenia produktów przez producentów oryginalnych części (OEM) lekkich pojazdów, w połączeniu z nowszą flotą pojazdów w USA i Kanadzie. Samochody i ich części będą wytrzymywać coraz dłużej, ograniczając w ten sposób zapotrzebowanie na części zamienne. Region Azja/Pacyfik będzie charakteryzował się znacznym wzrostem, z wyjątkiem Japonii. Oczekuje się, że Chiny i Indie uzyskają dwucyfrowy roczny wzrost na motoryzacyjnym rynku części zamiennych i akcesoriów w 2007 r. Szybko rosnące dochody w tym regionie umożliwią szybki wzrost wskaźników wykorzystania pojazdów silnikowych w tych krajach, które znajdują się obecnie znacznie poniżej globalnej średniej. 4

5 Zmniejszony popyt na części zapasowe Dzięki udoskonalonej jakości oryginalnych części samochody są eksploatowane przez dłuższy okres niż w przeszłości. Prowadzi to zmniejszonego popytu rynku części zamiennych i akcesoriów na zużyte części. W wyniku tego franchisingowe sieci sprzedaży walczą o utrzymanie udziałów na rynku. Trend ten jest spowodowany głównie spadkiem wykorzystania części w samochodach z zakresu 0-4 lat, które stanowią główną bazę klientów punktów franchisingowych. Pojazdy te stanowią ograniczoną część puli samochodów, co jest spowodowane rosnącą liczbą zatrzymywanych starszych pojazdów. Należy zmierzyć koszty inwentarzu i magazynowania: części zapasowe zostaną w końcu sprzedane, ale nie powinny zajmować miejsca w magazynie i obciążać kapitału, ustępując miejsca elementom szybko zbywalnym. Koszty magazynowania należy ustalać z uwzględnieniem żądanego poziomu obsługi oraz szybkiej dostępności części. Kontrola coraz bardziej zaawansowanych technicznie części, z surową kontrolą kosztów i jakości szerokiej oferty części i składników, jest kluczowym czynnikiem sukcesu biznesowego. Wzrost rynku akcesoriów Nowe obszary produktów, takie jak klimatyzacja, systemy nawigacyjne i multimedialne oferują możliwości wzrostu i przyciągają nowych klientów. Taki wzrost na rynku akcesoriów jest spowodowany przede wszystkim rosnącą standaryzacją wśród producentów samochodów, jak również potrzebą młodego pokolenia, aby dostosować swój samochód do indywidualnych potrzeb. Sprzedawcy i dystrybutorzy rynku części zamiennych i akcesoriów muszą być w stanie zaoferować szeroką ofertę akcesoriów w wielu wariantach. Pojazdy są raczej wykonywane na potrzeby danego zamówienia niż seryjnie, jak miało to miejsce w przeszłości. Zmiana modelu popytu: Zmniejszony popyt na części zapasowe Potrzeba obniżenia poziomu zapasów i kosztów Wzrost kosztów spowodowany zbyt dużą ilości zapasów Zbyt wiele nieodpowiednich zapasów w niewłaściwych miejscach Potrzeba zróżnicowania akcesoriów Zdolność dostosowywania zamówień do indywidualnych potrzeb Utrata sprzedaży spowodowana brakiem odpowiednich części Utrata sprzedaży spowodowana brakiem odpowiednio szybkiej reakcji na nieprzewidziany popyt Kwestie związane z lojalnością klientów w okresie przejściowym po przejęciu firmy Coraz więcej klientów poszukuje profesjonalnych centrów obsługi zajmujących się naprawą samochodów Zanikający rynek samodzielnej naprawy Stale maleje liczba klientów, którzy chcą i mogą wykonywać czynności serwisowe w swoich pojazdach. Rynek samodzielnej naprawy zanika w kluczowych obszarach, które wymagają pewnego poziomu wiedzy mechanicznej. Rosnący stopień komplikacji dzisiejszych silników samochodowych oraz innych systemów motoryzacyjnych wymaga coraz więcej diagnostycznego sprzętu i wyszkolonych technicznie mechaników. Wiele pojazdów jest wyposażonych w komputery pokładowe, skomputeryzowane systemy hamowania oraz skomplikowane urządzenia sterowane elektronicznie. Taki postęp w technologii motoryzacyjnej utrudnia samodzielne naprawy i promuje potrzebę profesjonalnych usług. Kolejnym czynnikiem jest to, że rodziny z podwójnym dochodem dysponują obecnie większymi środkami pieniężnymi, ale mniejszą ilością czasu, co sprawia, że samodzielne naprawy stają się nieatrakcyjne. Tacy konsumenci poszukują profesjonalnych centrów obsługi z wyszkolonym personelem, wyposażeniem, obiektami i produktami, które gwarantują coś więcej niż tylko konserwację. Takie naciski wynikają z różnych odpowiedzi o różnym stopniu powodzenia. Wielu sprzedawców próbowało naśladować szybkie operacje, oferując ekspresowe usługi dla posiadaczy samochodów starszych niż trzy lata. 5

6 Kluczowe kwestie: Asortyment nie odzwierciedla rzeczywistego popytu, prowadząc do wyczerpania lub zalegania towaru Zbyt duża ilość wolno schodzących towarów w sklepach i w centrach dystrybucji Wskaźniki poziomu wykonania zamówień dostawców prowadzą do wyczerpania towaru i zaległych zamówień Nadal przechowywane są części, które powinny zostać wycofane ze sprzedaży Coroczna reklasyfikacja zapasów nie odzwierciedla trendów śródrocznych dotyczących zamówień, które mają wpływ na poziomy zapasów Udoskonalenie wspólnego planowania, prognoz i uzupełnienia towarów Fundamentalne zmiany zachodzą również na poziomie sprzedaży hurtowej. Tworzenie się paneuropejskich grup zakupowych jest postrzegane jako ruch ochronny w odpowiedzi na silne siły konkurencji ze strony producentów samochodów, punktów ekspresowej obsługi i centrów motoryzacyjnych. Grypyzakupowe lub organizacje zakupów grupowych są obecnie charakterystyczną cechą europejskiego kanału dystrybucji. Uwzględnienie znaczenia każdej sprzedaży jest sztuką zapewniania detalicznego uzupełniania towarów. Jednakże, tak jak w przypadku każdej sztuki, proces ten jest oparty na ludzkich interpretacjach i niepełnych informacjach. W przypadku sprzedaży detalicznej, duże, scentralizowane grupy handlowe często podejmują decyzje dotyczące uzupełniania towarów dla indywidualnych punktów sprzedaży, nawet, gdy dysponują bardzo ograniczoną lokalną wiedzą. Obecnie większość producentów samochodów tworzy wyrafinowane modele zapotrzebowania na części zamienne i akcesoria wykorzystując w tym celu rejestracje pojazdów, regionalną demografię oraz warunki klimatyczne. Takie informacje, które mogą w dokładniejszy sposób pomóc przewidzieć zapotrzebowanie na części zapasowe są dostępne w lokalnych filiach lub na poziomie detalicznym. Kupujący muszą mieć dostęp do informacji odzwierciedlającej zapotrzebowanie wśród klientów i trendy. Co więcej, takie informacje musza być dostępne w całym łańcuchu dostaw, aby zapewnić najwłaściwsze, a co za tym idzie najtańsze zaopatrzenie, magazynowanie i obsługę. Najwyraźniej niezbędne jest oprogramowanie łańcucha dostaw, które integruje i przekazuje informacje na wszystkich poziomach. Zmienny łańcuch dostaw Łańcuch dostaw motoryzacyjnego rynku części zapasowych i akcesoriów szybko się zmienia, aby ograniczyć koszty zakupu i dystrybucji oraz przyspieszyć dostawę. Obecnie istnieje wiele różnych kanałów dystrybucyjnych: Producent pojazdu zarządza również serwisem klienta oraz obsługą po sprzedaży poprzez krajowe i międzynarodowe sieci sprzedaży zarządzające serwisem pojazdów i dystrybucją części zapasowych Wyspecjalizowani producenci części będący producentami oryginalnych części dla producentów, jednocześnie dostarczający części wymienne w celu dystrybucji hurtowej i detalicznej Wyspecjalizowani importerzy i dystrybutorzy zagranicznych części dostarczający towar do detalistów lub bezpośrednio do warsztatów lub użytkowników Importerzy i dystrybutorzy części zapasowych rynku spekulacyjnego Specjaliści zajmujący się renowacją samochodów wykorzystują ponownie części zapasowe, silniki rozruchowe, prądnice, skrzynie biegów, sprzęgła itp. Rozmiary takich firm znacznie się różnią: od wielkich, międzynarodowych do bardzo małych, lokalnych dystrybutorów. Partnerzy w danym kanale, zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta, mogą wymagać szerokiej oferty usług po sprzedaży, jak również części zapasowych. 6

7 Technologia stymuluje działalność Zintegrowane rozwiązania informatyczne są skutecznym sposobem rozwiązania kwestii związanych z popytem poprzez wykorzystanie technologii, aby zracjonalizować proces dostaw i zwiększyć skuteczność. Technologia może zwiększyć przejrzystość wszystkich aspektów działalności w całym łańcuchu dostaw, przynosząc korzyści w postaci przepływu gotówki, zyskowności i wykorzystania kapitału, jednocześnie doskonaląc obsługę klienta. Motoryzacyjny rynek części zamiennych i akcesoriów nieustannie podlega zmianom, dlatego też niezmiernie ważne są elastyczne i aktywne systemy biznesowe. W miarę, gdy firmy rosną i rozszerzają swoją obecność poprzez fuzje, przejęcie i współpracę z innymi spółkami, coraz ważniejsze staje się posiadanie systemów, które są łatwe w utrzymaniu i rozbudowie łącząc wiele zakładów, lokalizacji i języków. Branża wymaga doskonałości operacyjnej i logistycznej zapewniającej szybką identyfikację części i wyszukiwanie odpowiedników, dostępności przez Internet, punktualnych dostaw oraz elastycznego uzupełniania towarów. Aspekty logistyki zwrotów są szczególnie ważne na rynku części zamiennych i akcesoriów. Transport, obsługa i zwrot używanych produktów wiążą się ze znacznymi trudnościami, jak również potencjalnym zyskiem dla dystrybutorów. Możliwości: Duży sprzedawca zmniejsza a roczne dostosowania zwiększają koszty Rozwiązania informatyczne pomagają zoptymalizować przetwarzanie danych i ustalanie marży Logistyka zwrotów ma kluczowe znaczenie Zyski z transportu, obsługi i zwrotu używanych produktów Przyspieszony czas dotarcia z produktem na rynek Współpraca pomiędzy partnerami biznesowych w całym łańcuchu dostaw Szybki łańcuch dostaw Intensywna konkurencja Motoryzacyjny rynek części zamiennych i akcesoriów jest bardzo konkurencyjny, a możliwości Internetu i e-biznesu tworzą nowe możliwości i wyzwania. Z dnia na dzień mogą pojawić się nowi konkurenci, od wielkich konglomeracji po małe sklepy. Ustalanie cen staje się bardzo konkurencyjne, a małe marże uniemożliwiają popełnienie błędu. Chcąc pozostać na rynku charakteryzującym się intensywną konkurencją, regulacjami rządowymi i nowymi technologiami, branża musi przyspieszyć czas dotarcia z produktem na rynek, aby w pełni wykorzystać możliwości biznesowe. Klienci wymagają bardzo krótkiego czasu dostawy oraz wysokiej dokładności dostaw z coraz większej oferty części i elementów. Do najważniejszych czynników sukcesu należą współpraca pomiędzy firmami oraz integracja procesów w całym łańcuchu dostaw, w celu zgromadzenia przeanalizowania i podjęcia działań opartych na wymaganiach klientów. Branża naprawy pojazdów zależy od szybkiego łańcucha dostaw każde złożone zamówienie powinno zostać dostarczone w ciągu kilku godzin, a nie dni. Dostępność zapasów i ich lokalizacja muszą być dokładne. Niezmiernie ważna jest współpraca elektroniczna, umożliwiająca szybkie i skuteczne udostępnienie informacji w ramach sieci dostawców i jednostek biznesowych. Konsultanci IBS stanowią część naszego zespołu, mimo że pracują w innej firmie. Lubimy z nimi pracować. Są oni jak członkowie rodziny. Masatoshi Hasegawa, Dyrektor naczelny, Mitsubishi Poland Implikacje dla rynku motoryzacyjnego W szybko rozwijającej się branży, takiej jak motoryzacyjny rynek części zamiennych i akcesoriów, nadążanie z bieżącymi trendami technologicznymi jest podstawą sukcesu. W miarę, gdy firmy rosną w wyniku fuzji, przejęcia i współpracy z innymi spółkami, coraz istotniejsze staje się posiadanie systemów, które są łatwe w utrzymaniu i rozbudowie łącząc wiele zakładów, lokalizacji i języków. Często wymagane jest wyjątkowo wydajne oprogramowanie do przetwarzanie dużych ilości zleceń, typowych dla motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów. Każde rozwiązanie oprogramowania biznesowego dla rynku motoryzacyjnego musi zapewniać środki pozwalające uzyskać konkurencyjną przewagę, z możliwością spełnienia rosnących oczekiwań klientów i poziomów obsługi, jednocześnie chroniąc i optymalizując zyski. 7

8 Rozwiązanie IBS dla motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów Rozwiązanie: Oprogramowanie: ASW Moduły: ASW DISTRIBUTION ASW INVENTORY CONTROL ASW NETSTORE ASW SALES AND MARKETING SUPPORT ASW WAREHOUSE MANAGEMENT IDSE42 BUSINESS INTELLIGENCE Sprzęt komputerowy: IBM iseries eservers Oprogramowanie IBS konkurencyjna przewaga System IBS ASW to przodujący na świecie pakiet biznesowy umożliwiający zarządzanie łańcuchem dostaw, obsługę dystrybucji i produkcji kierowanej popytem oraz kontrolę finansową. Jest przeznaczony do spełniania wymagań transakcji handlowych B2B na całym świecie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez ekspertów AMR Research i Frost & Sullivan w 2001 r., firma IBS jest liderem na rynku oprogramowania obsługującego łańcuch dostaw. Firma IBS należy również do pierwszej trójki globalnych dostawców rozwiązań zarządzania łańcuchem dostaw. IBS zapewnia sektorowi motoryzacyjnemu całkowite rozwiązanie obejmujące sprzęt komputerowy, oprogramowanie, finanse i obsługę. Firma IBS może przejąć całkowitą odpowiedzialność za pełną instalację u klienta, zapewniając wszystkie jej elementy. Oprogramowanie i usługi wykorzystują metodologię najlepszych praktyk z wbudowanymi modułami bezpieczeństwa, elastycznością oraz logiką procesów przygotowującą firmę do nowej generacji informatyki opartej na współpracy. Oprogramowanie zostało opracowane w sposób zapewniający wymierny zwrot z inwestycji poprzez wbudowane funkcje Business Intelligence, monitorowanie zwiększonego wykorzystania aktywów, poziomów obsługi klientów/dostawców, zysków i kosztów. Jednocześnie system zapewnia pełną wiedzę o modelach zakupów wśród klientów, ich preferencjach i rentowności, umożliwiając personalizację usług, w oparciu o ich wartość dla firmy. Konsultanci IBS posiadają niezrównany poziom specjalistycznej wiedzy. Blisko współpracują z naszymi klientami, aby w pełni zrozumieć, co jest motorem ich firm, aby przewidzieć przyszły rozwój i zachęcić do przyjmowania najlepszych praktyk. Szerokie doświadczenie firmy IBS pomaga klientom pozostać przed konkurencją stosując skuteczne aplikacje i rozwiązania dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw. Odkąd wprowadziliśmy oprogramowanie AWS pięć lat temu, firma rozwinęła się o 37 procent. Oprogramowanie ASW było jednym z narzędzi pomagającym nam skutecznie się rozwinąć. W pierwszych 18 miesiącach korzystania z oprogramowania, zapasy zostały zmniejszone o 3 miliony dolarów, bez żadnego wpływu na codzienną działalność. Portfel usług IBS obejmuje szeroki zakres profesjonalnych usług, takich jak: mapowanie procesów biznesowych, zarządzanie projektem, wsparcie techniczne, wdrożenie, szkolenia i czysto biznesowe konsultacje. Usługi te charakteryzuje jakość i kompetencja. W miarę jak konsultanci IBS zdobywają wiedzę o działaniach biznesowych klienta, mogą zapewnić ciągłe doradztwo i pomoc w wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. Takie długoterminowe partnerstwo generuje znaczne korzyści dla naszych klientów pod względem przewagi biznesowej i rozwiązań wartych swojej ceny. Jest to podstawowy powód, dla którego firma IBS ciągle plasuje się wysoko w rankingach zadowolenia klientów. Al Jahnke, Koordynator bazy danych, U.S. Tire & Exhaust 8

9 Rozwiązanie dostosowane do motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów System ASW zintegrowane rozwiązanie informatyczne IBS jest dostosowane do motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów i spełnia potrzeby importerów, hurtowników i dystrybutorów. Ten wysokofunkcjonalny produkt przeznaczony dla rynku motoryzacyjnego koncentruje się na zarządzaniu zleceniami sprzedaży, kontroli magazynu, zakupach, logistyce, finansach oraz inteligencji biznesowej. Możliwość zgromadzenia i analizy popytu na poziomie oddziału oraz odesłania tych informacji do poziomu regionalnego i krajowego w celu uzupełnienia zapasów, może zwiększyć obroty detaliczne i sprzedaż w oddziałach. Dodatkowo, lepsze dostosowanie dostaw do popytu może udoskonalić zapasy oddziału i centrów dystrybucyjnych, poprzez ograniczenie ilości przestarzałych i nierentownych produktów, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu zapasami, chroniącym przed powstaniem braków. Rozwiązanie IBS ma na celu optymalizację operacji biznesowych i analizę, pomagając w maksymalizacji zysków poprzez skoncentrowanie się na elementach takich jak: Zwiększona zauważalność przez klienta oraz spersonalizowane usługi Zwiększona sprzedaż Udoskonalona kontrola aktywów Ograniczone koszty Zwiększona wydajność Zoptymalizowana współpraca w ramach łańcucha dostaw Aktywne przetwarzanie danych biznesowych Zautomatyzowane wsparcie decyzji Zwiększone zyski i wymierny zwrot z inwestycji Rozwiązanie IBS dla motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów jest oparte na potrzebach klienta i zawiera zaawansowane funkcje obsługi klienta skupiające się na wydajności i obsłudze. Rozwiązanie opracowane we współpracy z wiodącymi na świecie dostawcami motoryzacyjnymi spełnia kluczowe wymagania, takie jak: wysoka ilość zleceń, możliwość odbioru informacji poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI), standardu XML lub poprzez usługi sieciowe, montaż i konsekwentna dostawa w wyjątkowo krótkim czasie. Oprogramowanie zapewnia szybką identyfikację produktów wraz z pomocniczymi specyfikacjami i cenami, kontrolę dostępności przez Internet, wycofanie artykułów przez producenta oraz ograniczenia sprzedaży produktów przekładając wymogi sprzedaży bezpośrednio na produkty dostawców. Co więcej, wszystkie aplikacje obsługują wiele walut i języków, łącząc różne firmy i, tam gdzie jest to wymagane, obsługują wszystkie główne międzynarodowe i krajowe przepisy prawne i podatkowe dotyczące podatku od sprzedaży, GST i VAT, opodatkowania i sprawozdań. IBS różni się od większości sprzedawców systemów ERP dzięki wyjątkowej funkcjonalności rozwiązań zarządzania magazynowaniem i zapasami. Oprogramowanie IBS jest doskonałym narzędziem analitycznym; pozwala śledzić i analizować sprzedaż i zakupy w dowolnym momencie. Dzięki tak doskonałemu oprogramowaniu możemy kontrolować wszystkie obszary naszej działalności. Marek Borkowski, Dyrektor logistyczny i członek Zarządu, Auto Art S.A. Rozwiązanie łączy wykorzystanie doskonałych serwerów, systemów operacyjnych oraz aplikacji zapewniających bieżący stan wszystkich procesów w łańcuchu dostaw. Jednocześnie system może przetworzyć ponad 2 miliony zamówień na godzinę, przy czasie reakcji wynoszącym 0,04 sekundy w wydajnym środowisku. 9

10 Zarządzania zamówieniami Oprogramowanie IBS posiada wiele funkcji przeznaczonych do obsługi przedstawicieli handlowych, dystrybutorów oraz hurtowników, którzy zarządzają bezpośrednią sprzedażą wśród klientów. Są to między innymi następujące możliwości: Sprzedaż w oddziałach Obsługa zarządzania punktu sprzedaży w celu skuteczniejszego przetwarzania sprzedaży detalicznej. Obsługa katalogów elektronicznych Łatwy, szybki dostęp do katalogów internetowych, cen online, spersonalizowanych list zakupów oraz dostępności produktów. Szybkie wyszukiwanie części Ceny, dostępność lub wprowadzanie zamówień dostępne przez system, w tym wyszukiwanie części po numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) i numerze podwozia. Automatyczne wprowadzanie zamówień Rozwiązanie IBS automatyzuje proces wprowadzania zamówień, w tym obsługę informacji gwarancyjnych, wyliczenia cen oraz kontrolę kredytu przez Internet. Te informacje są automatycznie integrowane w systemie, pomagając ograniczyć błędy wynikające z wielokrotnego wprowadzania danych i zapewniając najlepszą obsługę klienta od sprzedaży po dostawę. Internetowa samoobsługa klientów Aplikacja ASW NETSTORE umożliwia klientom składanie i śledzenie zamówień, pomagając ograniczyć koszty administracyjne. Obsługuje ona również płatności kartą kredytową. Zamiast przyjmowania zamówień przez telefon, zamówienia mogą trafiać bezpośrednio do naszego systemu, gdzie są automatycznie księgowane. Anders Hansen, Dyrektor administracyjny, Nic. Christiansen Zamówienia zdalne i przez komputery przenośne Przedstawiciele handlowi mogą składać zamówienia z odległych lokalizacji, używając laptopów lub naręcznych asystentów elektronicznych, co umożliwia szybką obsługę i zwiększa zadowolenie klienta. Sprzedaż wiązana Rozwiązanie IBS może zasugerować pomocnicze części i uzupełniające produkty, pomagając zwiększyć możliwości sprzedaży. Wprowadzanie nowych modeli, odnośniki oraz części wymienne Wydajne śledzenie elementów oraz wyszukiwanie według numeru seryjnego, grupy lub partii umożliwia szybki i łatwy dostęp do stanu magazynu, poprawiając działania sprzedaży dla określonej prośby klienta. Produkty zastępcze i uzupełniające System może odnaleźć i zasugerować zastępcze towary dla elementów, które nie są dostępne w magazynie, co pomaga przeprowadzić transakcję i zatrzymać klienta. Możliwe jest również polecenie produktów uzupełniających w celu dokonania sprzedaży dodatkowej. Zautomatyzowane planowanie dostaw Rozwiązanie IBS automatycznie oblicza wymagane poziomy zapasów i przygotowuje zamówienia oparte na prognozach konsumenckich przesyłanych systemami elektronicznej wymiany danych (EDI). Prognozy oparte są na prognozach netto i brutto bieżącego poziomu zapasów, co pomaga zapewnić optymalny poziom zapasów i dokładne dostawy. 10

11 Dystrybucja i logistyka Optymalizacja transportu i przesyłek pomaga ograniczyć koszty poniesione przez klientów. Wyjątkowo ważna na motoryzacyjnym rynku części zapasowych i akcesoriów jest obsługa zamówień ekspresowych i awaryjnych. Oprogramowanie IBS pozwala osiągnąć te cele za pomocą przedstawionych poniżej zautomatyzowanych rozwiązań: Przeładowywanie, składowanie, pobieranie i pakowanie Rozwiązanie IBS pomaga zoptymalizować rutynowe zadania magazynowe, mające na celu szybszą dostawę i skrócenie czasu realizacji zamówień. System uwzględnia wszystkie dostępne informacje, w tym dostępne zapasy, terminy dostaw i priorytety, zapewniając najbardziej wydajną logistykę. Następujące po sobie dostawy Istnieje możliwość koordynacji bezpośrednich dostaw od dostawców do klientów, co redukuje koszty odbioru i pobierania sprzedanych towarów. Śledzenie numerów seryjnych Funkcja zautomatyzowanego śledzenia umożliwia śledzenie indywidualnych produktów za pomocą numerów seryjnych. Istnieje również możliwość śledzenia produktów według grupy lub partii. Wyznaczanie trasy i planowanie transportu Optymalizacja zautomatyzowanej spedycji umożliwia sprawne wysłanie towaru w oparciu o systemowe plany wysyłki, zawiadomienia o dostawie i tworzenie planów trasy, razem z dokumentacją przewozu i instrukcjami obowiązującymi na terenie załadunku. Rozwiązanie zapewnia również wsparcie dla zarządzania spedycją pojazdów nienależących do floty. Logistyka zwrotów Transport, obsługa i zwrot używanych produktów od klientów do fabryki jest kluczową czynnością w branży motoryzacyjnej. Moduł ASW BUSINESS PARTNER REQUEST został stworzony specjalnie do zarządzanie zwracanymi produktami, we współpracy z operacjami magazynu, pomagając przyspieszyć proces zwracania i kredytowania. Zarządzanie narzędziami Rozwiązanie IBS posiada zautomatyzowane możliwości pomagające w skutecznej dystrybucji narzędzi serwisowych i naprawczych, oferując przy tym takie funkcje jak: śledzenie, kalkulacja koszty, ustalanie ceny i uzupełnienie. 11

12 Zakupy Skuteczne procesy zakupu i prognoz są kluczowym narzędziem pomagającym utrzymać marżę i zapewnić klientom najlepsze praktyki. Należy również zapewnić możliwość koordynacji zakupów dla centrów obsługujących wiele firm oraz dla grup zakupowych. Za pomocą rozwiązania IBS możliwe jest osiągnięcie tych korzyści i spełnienie określonych wymagań dotyczących dystrybucji na rynku motoryzacyjnym: Automatyczna symulacja zakupów oraz przegląd sugestii Możliwe jest uzyskanie pomocy przy prognozowaniu rzeczywistych kosztów zakupów, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zapasów oraz określeniu kluczowych potrzeb zakupów. Rozwiązanie IBS zapewnia automatyczną symulację i funkcje zarządzania sugestiami z kodami przeglądu dla linii produktów, co pomaga zapewnić dokładność, maksymalną wartość linii, poziomów zapasów i zoptymalizowanych wartości. Dodatkowe funkcje obejmują ocenę specjalnych zakupów, interaktywne zakupy liniowe, graficzne narzędzia planistyczne udostępniające kompletny przegląd informacji dotyczących zakupów. Analiza dystrybucyjna W oparciu o bieżące informacje systemowe, ta analiza pomaga określić rzeczywiste koszty zakupów. Udostępnia również możliwość bezpośredniego, automatycznego uzupełnienia zapasów w oparciu o wyniki analizy. Ocena priorytetów i niedoborów Automatyczna analiza i monitorowanie pilnych zamówień oraz możliwość automatycznego generowania zamówień pomagają kontrolować proces zakupów w sytuacjach zleceń typu dokładnie na czas typowych dla motoryzacyjnego rynku części zamiennych i akcesoriów. Podział marży brutto System automatycznie oblicza podział marży brutto, aby pomóc w negocjacjach cen. Obsługa dopłat Dopłaty takie jak opłata za złomowanie lub wywóz (opon lub innych części samochodowych) są automatycznie wprowadzane do systemu, zapewniając pełny obraz kosztów zakupów. Umowa z dostawcą i negocjacja cen Moduł ASW SUPPLIER MARKETING SUPPORT umożliwia lepsze wykorzystanie programów rabatowych dla dostawców. Oprogramowanie obsługuje skomplikowane zasady rabatów dla dostawców, pomagając wynegocjować najlepsze umowy z dostawcami i ceny. Scentralizowana obsługa zakupów Zapytania ofertowe są generowane automatycznie i przesyłane do dostawców za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI), standardu XML lub poprzez usługi sieciowe, faks lub . Takie szybkie tworzenie i przesyłanie dokumentów może ograniczyć koszty administracyjne, zapewnić lepsze ceny oraz możliwość negocjacji na bardziej korzystnych warunkach. Optymalizacja poziomu zapasów Moduł ASW INVENTORY CONTROL zapewnia narzędzia dynamicznej prognozy popytu dla różnych segmentów, automatyczne sugestie uzupełnienia zapasów, analizę stanu magazynu oraz symulacje. Wszystkie te funkcje pomagają zapewnić, że w magazynie dostępne są właściwe części, utrzymując jednocześnie planowany czas dostawy i poziom zapasów na ekonomicznym poziomie. Zautomatyzowane planowanie dostaw Rozwiązanie IBS automatycznie oblicza wymagane poziomy zapasów i przygotowuje zamówienia w oparciu o prognozy konsumenckie przesyłane systemami elektronicznej wymiany danych (EDI). Prognozy oparte są na prognozach netto i brutto bieżącego poziomu zapasów, co pomaga zoptymalizować poziom zapasów i zapewnić dokładne dostawy. 12

13 Obsługa magazynu i poziomu zapasów Rozwiązanie IBS promuje skuteczną i zoptymalizowaną obsługę magazynu i poziomu zapasów poprzez wyczerpujące zarządzanie informacjami. System pomaga zamawiać i śledzić właściwe części, z pełną bazą danych i dostarczyć je do właściwego klienta, we właściwym miejscu i czasie. Przy obsłudze dystrybucji na motoryzacyjnym rynku części zamiennych i akcesoriów oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane, zautomatyzowane techniki usprawniające rutynowe zadania i następujące funkcje: Zarządzanie jednostkami składowania towaru (SKU) Rozwiązanie IBS pomaga zarządzać dziesiątkami tysięcy jednostek składowania towaru (SKU), pomagając ograniczyć koszty ogólne i zapewniając kontrolę nad poziomem zapasów. Segmentacja elementów zapasów Możliwa jest klasyfikacja wszystkich elementów zapasów w oparciu o ich ilość lub klasyfikację wartości, co pomaga zidentyfikować produkty według kategorii: wysoki obrót, wolno schodzące towary, niska marża lub innych, co ma bezpośredni wpływ na takie kluczowe wskaźniki wydajności jak współczynnik rotacji zapasów w dniach i cykle przepływu gotówki. Łączenie produktów w zestawy Wykonywane na potrzeby danego zamówienia części, takie jak systemy wydechowe, są podstawowym elementem działalności. Funkcja automatycznego łączenia w zestawy pomaga montować produkty spełniające wymagania klientów w krótszym czasie, z większą dokładnością i ma to pozytywny wpływ na koszty operacyjne i zadowolenie klienta. Obsługa kodów paskowych i skanowania radiowego Wykorzystanie kodów paskowych i skanowania radiowego umożliwia szybkie śledzenie i przekazywanie numerów seryjnych i numerów grup lub kodów partii, co ogranicza dokumentację w formie papierowej i zwiększa zarówno dokładność, jak i prędkość. Automatyczne powiadomienia i ostrzeżenia Moduł ASW ALERT MANAGEMENT nieustannie monitoruje operacje w magazynie i powiadamia o bieżących lub potencjalnych problemach. Rozwiązanie może przesyłać również wiadomości z sugerowanymi działaniami rozwiązującymi problemy. Oprogramowanie IBS pomoże firmie KEM szybko reagować na potrzeby klientów, umożliwiając jej udzielać natychmiastowej odpowiedzi na pytania dotyczące statutu zamówienia, żądań klientów i globalnej dostępności zapasów. Kenneth Brown, Wiceprezes i Dyrektor finansowy, KEM 13

14 Finanse Razem z rozbudowaną obsługą standardowych transakcji finansowych, rozwiązanie finansowe IBS zapewnia odpowiedzi, które mogą zwiększyć rentowność, zwłaszcza w dystrybucji na rynku motoryzacyjnym. Są to między innymi: Należności Moduł ASW FINANCIALS pomaga ograniczyć długi nieściągalne i udoskonalić statystyki należności i płatności. Możliwe jest monitorowanie i administrowanie saldami kont klienta poprzez automatyczne wyciągi z konta, przypomnienia o zaległych fakturach i obsługę ściągania należności. Pomaga to ograniczyć współczynnik zaległych należności w dniach oraz czas cyklu przepływu gotówki. Automatyczne tworzenie transakcji i transfer. Każde zdarzenie w systemie operacyjnym posiada reguły rachunkowości zdefiniowane przez użytkownika dla automatycznego transferu do Księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Zarządzanie aktywami System IBS pomaga uzyskać maksymalną wartość z aktywów obejmujących majątek fizyczny, gwarancje oraz kontrakty serwisowe poprzez moduł ASW ASSET MANAGEMENT. Raportowanie rachunków kosztów działań Daje to możliwość pomiaru i zwiększenia skuteczności procesów zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Rozwiązanie IBS oblicza rentowność netto na podstawie metody rachunku kosztów działań (ABC Activity Based Costing). Wykorzystane obliczenia mogą obejmować dowolne salda systemu ASW, bez względu na to, czy są zdefiniowane w systemie, czy szybko i łatwo zdefiniowane przez użytkownika, obliczone i ponownie przydzielone. Możliwość obsługi wielu walut i języków System obsługuje dowolną walutę i obsługuje optymalizację waluty, zabezpieczając użytkownika przed stratami spowodowanymi kursami wymiany walut. Możliwość obsługi wielu języków oznacza, że użytkownik może kontaktować się z klientami na całym świecie we własnym języku, wykorzystując w tym celu na przykład wielojęzyczną dokumentację. Raportowanie międzyfirmowe pozwala wybrać grupę firm, które można zawrzeć w raporcie finansowym lub innym. Możliwość analizy aktywów, zyski i straty według oddziałów oraz cyfry istotne dla środowiska wielofirmowego za dowolny okres. Księgowanie pomocnicze wszystkie transakcje finansowe dotyczące operacji biznesowych są zapisywane w momencie ich wprowadzania do systemu. 14

15 Business Intelligence Zintegrowane narzędzia wykorzystywane do mierzenia procesu biznesowego pozwalają zmaksymalizować zyski i kontrolować kluczowe czynnik sukcesu, takie jak: Okresowa poprawa Kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i wynikającego z nich zwrotu z inwestycji (ROI) Wskaźnik poziomu wykonania zamówień i terminowa realizacja dostaw Przegląd pracy partnera biznesowego w oparciu o rentowność produktu i klienta Koszy operacyjne i wydajność Planowanie uzupełniania części zapasowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Zoptymalizowana współpraca w ramach łańcuchów dostaw Zautomatyzowane procesy biznesowe Zautomatyzowane wsparcie decyzji i zarządzanie wydarzeniami Oprogramowanie IBS oferuje rozwiązanie oceny procesów biznesowych, które umożliwia pobranie, zmierzenie i porównanie informacji z hurtowni danych, odzwierciedlających wszystkie informacje zawarte w danym systemie biznesowym. Może być ono wykorzystywane przez pracowników na różnym poziomie i generować raporty w wielu formatach. Oprogramowanie IBS BUSINESS INTELLIGENCE oferuje również wstępnie wprowadzone aplikacje klientów, dostosowane do potrzeb zarządzania dostawami. Jest ono również wyposażone w standardowe narzędzie branżowe OLAP przeznaczone dla tematycznych hurtowni danych (Data marts). Wszystkie transakcje ASW pojawiające się w systemie biznesowym, wraz z kosztami, ilością i innymi właściwościami są przesyłane i przechowywane w hurtowni danych. Salda można porównać z licznymi kluczowymi wartościami, takimi jak na przykład partner biznesowy, artykuł, grupa artykułów, sprzedawca, numer rachunku i centrum kosztów. Istnieje również możliwość wykorzystania danych pobieranych z zewnętrznych baz danych, w tym od partnerów biznesowych i innych źródeł biznesowych. Dostępne są tu również statystyki handlowe i dane porównawcze, prognozy dotyczące ogólnych trendów rynkowych i informacje kredytowe. Szeroki zakres opcji sprawozdawczych, dzięki modułom Report Writer i Quick Report Writer, zapewnia szybki dostęp do informacji. Chcieliśmy mieć system przyjazny dla użytkownika, który pozwoliłby nam zaoszczędzić czas, jaki zazwyczaj tracimy na zapisywaniu danych. Do tej pory nie mieliśmy w ogóle czasu na analizę danych. Gosia Osińska, Dyrektor finansowy, Honda Z szeregu w pełni zintegrowanych dostępnych modułów oprogramowania, możesz wybrać te żądane elementy z łatwością wdrażając dodatkowe moduły i aktualizując je w dowolnej chwili. Możesz korzystać z nowych możliwości e-biznes i łańcucha dostaw w tempie dostosowanym do Twojej firmy. IBS oferuje oprogramowanie dostosowane do Państwa potrzeb i posiada doświadczenie zdobyte podczas instalacji na całym świecie. Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z firmą IBS już dzisiaj: lub odwiedź stronę 15

16 IBS na całym świecie IBS, International Business Systems, to wiodący dostawca specjalistycznych rozwiązań biznesowych, które optymalizują i zwiększają wydajność całego łańcucha dostaw. Rozwiązania IBS obejmują skuteczne zadania związane z obsługą sprzedaży, relacjami z klientami, obsługą zamówień, zarządzaniem zakupami i łańcuchem dostaw, produkcją i dystrybucją kierowaną popytem, kontrolą finansową i elastycznym mierzeniem skuteczności biznesowej. Bez względu na platformę, nasze rozwiązania umożliwiają współpracę z partnerami biznesowymi i integrację procesów i systemów. IBS posiada ponad 5000 klientów w ponad 40 krajach, wśród których można wymienić na przykład: JAAN, Audi, Mitsubishi Trucks, MAN Trucks, Porsche i Yamaha. IBS to wiodący dostawca rozwiązań zarządzania łańcuchem dostaw dla dystrybucji, produkcji kierowanej popytem, finansów i inteligencji biznesowej. IBS zapewnia wymierną wartość poprzez rozwiązania programowe, usługi, sprzęt komputerowy, outsourcing i finansowanie. IBS oferuje rozwiązania branżowe dla sprzedaży artykułów motoryzacyjnych i usług po sprzedaży 5000 klientów w 40 krajach, wśród których można wymienić na przykład: JAAN, Audi, Mitsubishi Trucks, MAN Trucks, Porsche i Yamaha. IBS Polska:

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo