ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin Swarzędz NIP: REGON: W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką ALUDESIGN a jej partnerami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, ALUDESIGN sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup niezbędnych: nowych środków trwałych część I zapytania ofertowego analizy przygotowawczej/usługi eksperckiej, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B oraz specjalistycznych szkoleń część II zapytania ofertowego Opis projektu Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B obejmującego swym zakresem 4 procesy biznesowe między spółką ALUDESIGN a jej partnerami (Proces realizacji zamówień, logistyki, monitorowania rozliczeń oraz proces zarządzania informacją i raportowania). Stworzony system B2B będzie integrował system informatyczny spółki ALUDESIGN z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Wdrożony system będzie zawierał rozwiązania standardu wymiany danych EDI. Przedmiot zapytania ofertowego UWAGA: realizacja w ALUDESIGN Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny, Ul. Dworcowa 1a, Olesno I część: Nowe środki trwałe Planowany termin realizacji: maksymalnie do l.p. Nazwa Jednostka miary Ilość szt. (a) (b) (c) (d) Serwer Serwer do bazy danych i aplikacji. Minimalne parametry techniczne: dwa czterordzeniowe procesory, 32GB pamięci RAM, dyski twarde 8x300GB z interfejsem SAS, kontroler dyskowy. Serwer wyróżniać powinna skalowalność i możliwość rozbudowy. Będzie służył do uruchamiania newralgicznych, wymagających aplikacji, a także do pracy z rozbudowanymi bazami danych oraz środowiskami wirtualnymi. Zasilacz awaryjny UPS Minimalne parametry: moc pozorna 2200 VA, architektura line-interactive, liczba faz na wejściu: 1 (230V), komunikacja: USB urządzenie ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwera, a tym samym systemu B2B.

2 II część: Wartości niematerialne i prawne, usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, analiza przygotowawcza/usługi eksperckie, specjalistyczne szkolenia Planowany termin realizacji dla punktów 1-16: maksymalnie do l.p. Nazwa Jednostka miary Ilość szt. (a) (b) (c) (d) 1. Licencje terminalowe Licencje umożliwiające pracę zdalną w systemie B2B. szt Moduł Interfejs Programistyczny - licencja Produkt do celów prac programistycznych w systemie i tym samym administrowanie nim. Moduł ma pozwolić na dodawanie nowych funkcjonalności dostępnych pod konkretnymi przyciskami czy też dodawanie nowych tabel z danymi w bazie danych, co otwiera architekturę systemu, umożliwiając jego rozwój w kontekście współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi. Moduł ten ma być podstawowym modułem dostępowym do systemu B2B. Dla Administratora moduł ma być narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i parametryzację systemu B2B. 3. Moduł Finanse i Ksiegowość - licencja Charakterystyka: możliwość dostosowania planu kont do indywidualnych potrzeb użytkownika; długość syntetyki i analityki ma być definiowalna. Konta rozrachunkowe kontrahentów muszą być tworzone automatycznie z możliwością umieszczenia w części analitycznej: Akronimu kontrahenta, unikalny numer lub NIP. Możliwość szybkiego wyszukiwania konta wg różnych kryteriów np: fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne. Dane księgowe muszą być wprowadzane do arkusza roboczego, w którym - do momentu zatwierdzenia dekretacji będzie można je poprawić. Poprzez moduł w głównej mierze odbywać się będzie proces zarządzania finansami i rozliczeniami. Dzięki niemu partnerzy Aludesign sp. z o.o. nie tylko będą automatycznie informowani o wszelkich zaległych fakturach, ale również samodzielnie będą mogli sprawdzić saldo swojego konta. Główne funkcje modułu: - kontrola stanu rozrachunków, limitu kredytowego kontrahenta oraz minimalnej szt. 2 ceny sprzedaży podczas wystawiania dokumentów, - kontrola zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników). Kompensaty, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, różnice kursowe, - spójność struktury danych, przez zastosowanie procedur kontrolujących kompletność transakcji, - pełna integracja ze wszystkimi modułami systemu, - kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów, - wysoki stopień zintegrowania modułów systemu. Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są automatycznie dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. 4. Licencje dostępowe do systemu operacyjnego serwera licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska 0 komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do serwera. 5. Moduł Modelowanie Procesów - licencja Moduł ma pozwolić na definiowanie procesów biznesowych odbywających się w firmie, a także na ich automatyzację. Modele procesów powinny odnosić się do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, m.in. automatyzacja obiegu

3 dokumentów w firmie. Licencje dostępowe do systemu B2B Licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do modułów systemu B2B. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury i oprogramowania - Instalacja i konfiguracja serwera i oprogramowania serwerowego Instalacja i konfiguracja serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym. Wdrożenie systemu, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwera baz danych, nadanie uprawnień użytkownikom, a także konfiguracja dostępu. Moduł Sprzedaż - licencja Moduł ma zapewnić pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz gospodarki magazynowej w firmie. Powinien posiadać rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Powinien również zapewnić kompleksowe zarządzania reklamacjami. Moduł będzie podzielony na kilka podsystemów. Będą nimi: kartoteki magazynowe i kontrahentów, które będą jednocześnie kartotekami centralnymi dla wszystkich modułów systemu, obsługa kasy i obsługa transakcji handlowych. Ze względu na ścisłą integrację wszystkich modułów systemu oraz przenikanie się procedur miedzy modułami, będą w nim również dostępne pewne funkcje pozostałych modułów. Umożliwić ma to przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Usługa ekspercka - Analiza procesu i reinżynieria procesów biznesowych Analiza specyfikacji poszczególnych procesów, które będą docelowo objęte działaniem systemu B2B, analiza sytuacji skrajnych sytuacji oraz podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów. Przeprowadzenie analizy procesu, wymagań systemowych ma za zadanie, precyzyjnie określić zakres funkcjonalny, prawidłową konfigurację i modyfikację tworzonego systemu, w celu dopasowania go do przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia wymagań związanych z wymianą informacji między partnerami. Analiza powinna być przeprowadzona w poszczególnych obszarach odpowiadających modułom wdrażanego systemu. W wyniku przeprowadzonej analizy wymagań systemowych powinien powstać projekt funkcjonalny stanowiący szczegółowy opis całego wdrożenia, m.in: szczegółowe opisy przebiegów procesów biznesowych objętych wdrożeniem, opisy rozwiązań implementacji procesów biznesowych w strukturze oprogramowania, specyfikację wymagań funkcjonalnych całego systemu, listy osób odpowiedzialnych za przebieg danego procesu oraz role użytkowników realizujących poszczególne zadania w danym procesie, lista i zakres modyfikacji niezbędnych do wdrożenia w celu dostosowania kupowanego oprogramowania do realizacji wymaganych funkcjonalności. System operacyjny do zarządzania serwerem System operacyjny będzie odpowiedzialny za planowanie oraz przydział czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolę i przydział pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarczenie mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami, obsługę sprzętu, zapewnienie równolegle wykonywanym zadaniom jednolitego i wolnego od interferencji dostępu do sprzętu. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów na serwerze 0 szt. 5

4 Przeprowadzenie fizycznej instalacji poszczególnych modułów systemu B2B na zakupionym sprzęcie, skonfigurowanie całej infrastruktury informatycznej, wypełnienie danych słownikowanych, skonfigurowanie ról i uprawnień systemowych. Ustawienie podstawowych parametrów każdego rozwiązania dla całości tworzonego systemu B2B, weryfikacja poprawności działania modułu na danych testowych wykonywana przy udziale głównego użytkownika modułu oraz przeprowadzenie konfiguracja systemu B2B, która będzie polegać na wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień w oprogramowaniu dla potrzeb funkcjonowania wszystkich modułów. Usługa ma również zapewnić przeniesienie wstępnych ustawień z modelu systemu B2B na rozwiązanie produkcyjne, (uzupełnienie wszystkich parametrów słownikowych, stworzenie niezbędnych raportów i zestawień). Celem usługi będzie stworzenie docelowego systemu na którym wykonane zostaną testy akceptacyjne, a następnie szkolenie użytkowników końcowych. Moduł Zamówienia - licencja Moduł ma umożliwić rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych (zamówienia mogą być powiązane w różnorodny sposób), tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców. Moduł umożliwi wystawianie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień. Moduł ma być ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami, co pozwoli mu korzystać z funkcji pozostałych modułów. Umożliwi to przeprowadzenie na jednym stanowisku pełnego procesu zakupu: od zapytania wysłanego do dostawcy, poprzez otrzymanie odpowiedzi, dokonanie zamówienia, zaksięgowania otrzymanego towaru, aż do otrzymania i opłacenia faktury. Licencje dostępowe do bazy danych systemu B2B Licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do bazy danych. Moduł Pulpit Kontrahenta - licencja Moduł ma umożliwić zapisanie danych dotyczących przedsiębiorstwa, będących bazą do integracji z partnerami i wymiany informacji w ramach systemu B2B, składanie zamówień przez odbiorców w systemie. Narzędzie ma umożliwić zdalną obsługę kontaktów z partnerami biznesowymi w taki sposób aby uprawnieni kontrahenci za pomocą przeglądarki internetowej mogli przejrzeć zawsze aktualną ofertę handlową, składać zamówienia, reklamacje, monitorować stan płatności, realizację zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych. Wszystkie transakcje powinny być automatycznie rejestrowane i synchronizowane z systemem, co pozwali na natychmiastowe zaewidencjonowanie zamówienia, skracając do minimum czas przepływu informacji pomiędzy firmą, a kontrahentem korzystającym z narzędzia Pulpit Kontrahenta. Moduł Produkcja - licencja Moduł ma umożliwić zapisanie danych dotyczących przedsiębiorstwa, będących bazą do integracji z partnerami i wymiany informacji w ramach systemu B2B - moduł do zarządzania produkcją, polega na tym, że zgodnie z automatycznie wprowadzonym zamówieniem partnera z poszczególnych składników, według konkretnej receptury powstaje produkt i automatycznie robi rozchód wewnętrzny składników z magazynu. Moduł powinien zawierać zestaw specjalistycznych narzędzi umożliwiających m.in. dokładną charakterystykę danego produktu, umożliwić definiowanie wielu receptur dla konkretnego wyrobu i obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług. Kartoteka zleceń produkcyjnych pozwoli płynnie zarządzać ich realizacją. Moduł powinien być wyposażony w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu produkcji. Harmonogram czynności pozwoli na wyświetlanie wykazu szt. 3 0 szt. 3

5 16. planowanych i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł powinien również umożliwiać prezentację planu i realizacji produkcji w postaci graficznej wykresu Gantt'a, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe powinno być również symulowanie kosztu produktu w oparciu o raport kosztów. Moduł Zarządzania Produkcją posiadać powinien zaawansowane funkcje rejestracji danych, które pozwolą na przekazywanie informacji o stopniu zaawansowania produkcji na każdym etapie realizacji zamówienia. Partner biznesowy ma za pomocą modułu otrzymać informację i dostęp do bieżącej informacji o realizacji zamówienia. System operacyjny do zarządzania bazą danych System do zarządzania bazą danych powinien posiadać: - środki do administrowania zapisanymi na nośnikach zbiorami danych, - środki zapewniające integralność i bezpieczeństwo danych, - środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii, -narzędzia programistyczne wykorzystujące język programowania i API, - dostęp do danych poprzez język zapytań bazy danych - wielodostępność danych, np. poprzez transakcje, - środki pozwalające na autoryzację dostępu do danych, - środki do zarządzania metadanymi, -środki optymalizujące wykorzystanie pamięci operacyjnej, - środki optymalizujące czas dostępu do danych, np. indeksy, - środki do pracy w środowisku rozproszonej bazy danych. Planowany termin realizacji dla punktów 17-24: Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji Usługa ma sprawdzić stabilność pracy systemu oraz szybkość reakcji. Przeprowadzone testy mają zweryfikować czy odpowiada on zapotrzebowaniu firmy Aludesign i jej partnerów w zakresie realizowanych procesów biznesowych. Celem przeprowadzenia testów ma być: - walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie stabilności i szybkości pracy, - zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak stabilność, szybkość oraz użyteczność. - walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie obciążenia, - zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak obciążenie, bezpieczeństwo i użyteczność, - określenie możliwości technicznych w zakresie realizacji procesów biznesowych po wdrożeniu systemu. Testy mają zweryfikować, jakie obciążenie jest w stanie wytrzymać serwer wraz z pracującymi na nim aplikacjami, umożliwić zidentyfikowanie ewentualnych wąskich gardeł i pozwolić na zoptymalizowanie procesów aplikacji oraz oprogramowanie ewentualnych błędów w przypadku ich wystąpienia w sytuacji dużego obciążenia. Platforma do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych w standardzie EDI Platforma ma umożliwić zapisanie i przetwarzanie danych dotyczących procesów zachodzących w firmie będących podstawą przekazywania bieżącej informacji stanowiących bazę dla realizacji i integracji wspólnych procesów w ramach B2B z partnerami biznesowymi.

6 Stworzenie platformy do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych elektronicznych, pozwoli zredukować koszty oraz zoptymalizować procesy biznesowe w krótkim czasie. Platforma ma zapewnić transmisję wszelkich informacji handlowych, które tylko chcą między sobą przekazywać partnerzy biznesowi. Platforma ma zagwarantować szybki i bezpieczny przesył dokumentów o wysokiej jakości danych, opartych na standardach komunikacyjnych EDI XML. Platforma powinna składać się z dwóch podstawowych rozwiązań: - moduł odpowiedzialny za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych, - moduł odpowiedzialny za wysyłanie i pobieranie z serwera dokumentów oraz statusów przetworzenia dokumentów i zapisywanie pobranych danych na lokalny dysk twardy. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu B2B Usługa ma pozwolić na przełączenie się na nowo wdrożony system, wymaga stałego nadzoru zarówno technicznego jak i koncepcyjnego osób bardzo dobrze znających nowe oprogramowanie. Ze względu na pełną integrację poszczególnych modułów, uruchomienie dotyczy wszystkich modułów równocześnie. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Integracja systemu B2B z systemami partnerów Implementacja komponentów programowych, które będą łączyły się z serwerem i odpowiadały za automatyczne pobieranie, rozsyłanie i synchronizowanie danych między systemami partnerów a systemem firmy ALUDESIGN. Działanie to będzie wymagało, poza samą instalacją, połączenia z systemem B2B podpięcie odpowiednich dokumentów oraz zestawień i raportów z systemu B2B do rozwiązania EDI tak aby umożliwić ich automatyczny przesył do/z systemów partnerów. Dla każdego z partnerów firmy należy przygotować indywidualnie metody integrujące. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych Przeprowadzenie testów wydajnościowych polegających na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B Usługa ma na celu przetestowanie zakończonego procesu konfiguracji systemu zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tych testów powinien zostać zweryfikowany moduł odpowiedzialny za elektroniczną wymianę danych z partnerami a także opracowane procedury testowe oraz test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. W ramach zadania powinny zostać sporządzone scenariusze testów, na podstawie których przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne potwierdzające prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami, głównie testy funkcjonalności. Specjalistyczne szkolenia z użytkowania systemu B2B Szkolenia dla pracowników firmy ALUDESIGN (168 godzin szkoleniowych dla użytkowników sytemu i administratora 10 osób), mającego na celu przygotowanie zespołu do sprawnego wdrożenia i obsługi systemu oraz prawidłowej wymiany danych za pośrednictwem systemu B2B. Szkolenia mają na celu przygotowanie pracowników do skutecznej obsługi systemu godz. 168

7 24. informatycznego i sprawnej wymiany danych za pośrednictwem systemu B2B. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Migracja danych z poprzedniego systemu do nowego systemu B2B Zadanie ma na celu przekształcenie danych pochodzących z jednej lub kilku tabel i umieszczenie ich w tabeli o postaci odpowiadającej określonemu wcześniej standardowi modułów systemu. Konwersja danych ma pozwolić skorzystać z tych samych danych po zmianie na System B2B. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przygotowanie do wdrożenia nowego systemu będzie wymagało usunięcia przykładowych danych z poprzedniego systemu i wykonania migracji danych docelowych. W trakcie tego etapu ma być wykonany przede wszystkim: eksport danych z obecnych systemów, konwersja i translacja zebranych danych do formatów nowego systemu, import przygotowanych danych do nowego systemu B2B, weryfikacja spójności i integralności zaimportowanych danych. Migrowane dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań systemowych. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej z zastrzeżeniem, iż oferta nie może obejmować swym zakresem mniej niż jednej z przedstawionych części zapytania ofertowego, tj. minimalny zakres oferty musi obejmować całość części I lub całość części II zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnych umów na realizację powyższych zakupów. Kryteria wyboru ofert dla części I zapytania ofertowego: 1. obligatoryjne: Ważność oferty: min 60 dni Złożenie oferty na formularzu ofertowym do części I Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz podpisana 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto obliczana wg wzoru: C min A n = x 100 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Znaczenie 100% Kryteria wyboru ofert dla części II zapytania ofertowego: 1. obligatoryjne: Złożenie oferty na formularzu ofertowym do części II Ważność oferty: min 60 dni Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (pełna nazwa i adres siedziby) oraz podpisana 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto oferty obliczana wg wzoru: C min A n = x 80 Znaczenie 80%

8 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Doświadczenie we wdrożeniach B2B: W branży odlewniczej: 15 pkt. W branży metalowej: 10 pkt. W branży produkcyjnej: 5 pkt. Pozostałe branże: 0 pkt. Kryterium weryfikowane na podstawie listów referencyjnych klientów oferenta. W przypadku listów referencyjnych z kilku branż, punkty zostaną przyznane wg najwyżej punktowanej branży. Opieka posprzedażowa (rozumiana jako gwarancja na system B2B): Do 12 miesięcy 0 pkt 1 rok i więcej 5 pkt. 15% 5% Miejsce składania ofert: Oferty należy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin Swarzędz Termin składania ofert: 2 lipca 2013 r do godziny 16. Oferta dostarczona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami: Magdalena Czołkos Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. ALUDESIGN sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. ALUDESIGN sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-09-02 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00

Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 Warszawa, 20.04.2013 Zaproszenie do składania ofert, w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-108/12-00 PGS Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo