ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin Swarzędz NIP: REGON: W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką ALUDESIGN a jej partnerami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, ALUDESIGN sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup niezbędnych: nowych środków trwałych część I zapytania ofertowego analizy przygotowawczej/usługi eksperckiej, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B oraz specjalistycznych szkoleń część II zapytania ofertowego Opis projektu Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B obejmującego swym zakresem 4 procesy biznesowe między spółką ALUDESIGN a jej partnerami (Proces realizacji zamówień, logistyki, monitorowania rozliczeń oraz proces zarządzania informacją i raportowania). Stworzony system B2B będzie integrował system informatyczny spółki ALUDESIGN z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Wdrożony system będzie zawierał rozwiązania standardu wymiany danych EDI. Przedmiot zapytania ofertowego UWAGA: realizacja w ALUDESIGN Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny, Ul. Dworcowa 1a, Olesno I część: Nowe środki trwałe Planowany termin realizacji: maksymalnie do l.p. Nazwa Jednostka miary Ilość szt. (a) (b) (c) (d) Serwer Serwer do bazy danych i aplikacji. Minimalne parametry techniczne: dwa czterordzeniowe procesory, 32GB pamięci RAM, dyski twarde 8x300GB z interfejsem SAS, kontroler dyskowy. Serwer wyróżniać powinna skalowalność i możliwość rozbudowy. Będzie służył do uruchamiania newralgicznych, wymagających aplikacji, a także do pracy z rozbudowanymi bazami danych oraz środowiskami wirtualnymi. Zasilacz awaryjny UPS Minimalne parametry: moc pozorna 2200 VA, architektura line-interactive, liczba faz na wejściu: 1 (230V), komunikacja: USB urządzenie ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwera, a tym samym systemu B2B.

2 II część: Wartości niematerialne i prawne, usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, analiza przygotowawcza/usługi eksperckie, specjalistyczne szkolenia Planowany termin realizacji dla punktów 1-16: maksymalnie do l.p. Nazwa Jednostka miary Ilość szt. (a) (b) (c) (d) 1. Licencje terminalowe Licencje umożliwiające pracę zdalną w systemie B2B. szt Moduł Interfejs Programistyczny - licencja Produkt do celów prac programistycznych w systemie i tym samym administrowanie nim. Moduł ma pozwolić na dodawanie nowych funkcjonalności dostępnych pod konkretnymi przyciskami czy też dodawanie nowych tabel z danymi w bazie danych, co otwiera architekturę systemu, umożliwiając jego rozwój w kontekście współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi. Moduł ten ma być podstawowym modułem dostępowym do systemu B2B. Dla Administratora moduł ma być narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i parametryzację systemu B2B. 3. Moduł Finanse i Ksiegowość - licencja Charakterystyka: możliwość dostosowania planu kont do indywidualnych potrzeb użytkownika; długość syntetyki i analityki ma być definiowalna. Konta rozrachunkowe kontrahentów muszą być tworzone automatycznie z możliwością umieszczenia w części analitycznej: Akronimu kontrahenta, unikalny numer lub NIP. Możliwość szybkiego wyszukiwania konta wg różnych kryteriów np: fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne. Dane księgowe muszą być wprowadzane do arkusza roboczego, w którym - do momentu zatwierdzenia dekretacji będzie można je poprawić. Poprzez moduł w głównej mierze odbywać się będzie proces zarządzania finansami i rozliczeniami. Dzięki niemu partnerzy Aludesign sp. z o.o. nie tylko będą automatycznie informowani o wszelkich zaległych fakturach, ale również samodzielnie będą mogli sprawdzić saldo swojego konta. Główne funkcje modułu: - kontrola stanu rozrachunków, limitu kredytowego kontrahenta oraz minimalnej szt. 2 ceny sprzedaży podczas wystawiania dokumentów, - kontrola zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników). Kompensaty, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, różnice kursowe, - spójność struktury danych, przez zastosowanie procedur kontrolujących kompletność transakcji, - pełna integracja ze wszystkimi modułami systemu, - kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów, - wysoki stopień zintegrowania modułów systemu. Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są automatycznie dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. 4. Licencje dostępowe do systemu operacyjnego serwera licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska 0 komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do serwera. 5. Moduł Modelowanie Procesów - licencja Moduł ma pozwolić na definiowanie procesów biznesowych odbywających się w firmie, a także na ich automatyzację. Modele procesów powinny odnosić się do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, m.in. automatyzacja obiegu

3 dokumentów w firmie. Licencje dostępowe do systemu B2B Licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do modułów systemu B2B. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury i oprogramowania - Instalacja i konfiguracja serwera i oprogramowania serwerowego Instalacja i konfiguracja serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym. Wdrożenie systemu, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwera baz danych, nadanie uprawnień użytkownikom, a także konfiguracja dostępu. Moduł Sprzedaż - licencja Moduł ma zapewnić pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz gospodarki magazynowej w firmie. Powinien posiadać rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Powinien również zapewnić kompleksowe zarządzania reklamacjami. Moduł będzie podzielony na kilka podsystemów. Będą nimi: kartoteki magazynowe i kontrahentów, które będą jednocześnie kartotekami centralnymi dla wszystkich modułów systemu, obsługa kasy i obsługa transakcji handlowych. Ze względu na ścisłą integrację wszystkich modułów systemu oraz przenikanie się procedur miedzy modułami, będą w nim również dostępne pewne funkcje pozostałych modułów. Umożliwić ma to przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Usługa ekspercka - Analiza procesu i reinżynieria procesów biznesowych Analiza specyfikacji poszczególnych procesów, które będą docelowo objęte działaniem systemu B2B, analiza sytuacji skrajnych sytuacji oraz podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów. Przeprowadzenie analizy procesu, wymagań systemowych ma za zadanie, precyzyjnie określić zakres funkcjonalny, prawidłową konfigurację i modyfikację tworzonego systemu, w celu dopasowania go do przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia wymagań związanych z wymianą informacji między partnerami. Analiza powinna być przeprowadzona w poszczególnych obszarach odpowiadających modułom wdrażanego systemu. W wyniku przeprowadzonej analizy wymagań systemowych powinien powstać projekt funkcjonalny stanowiący szczegółowy opis całego wdrożenia, m.in: szczegółowe opisy przebiegów procesów biznesowych objętych wdrożeniem, opisy rozwiązań implementacji procesów biznesowych w strukturze oprogramowania, specyfikację wymagań funkcjonalnych całego systemu, listy osób odpowiedzialnych za przebieg danego procesu oraz role użytkowników realizujących poszczególne zadania w danym procesie, lista i zakres modyfikacji niezbędnych do wdrożenia w celu dostosowania kupowanego oprogramowania do realizacji wymaganych funkcjonalności. System operacyjny do zarządzania serwerem System operacyjny będzie odpowiedzialny za planowanie oraz przydział czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolę i przydział pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarczenie mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami, obsługę sprzętu, zapewnienie równolegle wykonywanym zadaniom jednolitego i wolnego od interferencji dostępu do sprzętu. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów na serwerze 0 szt. 5

4 Przeprowadzenie fizycznej instalacji poszczególnych modułów systemu B2B na zakupionym sprzęcie, skonfigurowanie całej infrastruktury informatycznej, wypełnienie danych słownikowanych, skonfigurowanie ról i uprawnień systemowych. Ustawienie podstawowych parametrów każdego rozwiązania dla całości tworzonego systemu B2B, weryfikacja poprawności działania modułu na danych testowych wykonywana przy udziale głównego użytkownika modułu oraz przeprowadzenie konfiguracja systemu B2B, która będzie polegać na wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień w oprogramowaniu dla potrzeb funkcjonowania wszystkich modułów. Usługa ma również zapewnić przeniesienie wstępnych ustawień z modelu systemu B2B na rozwiązanie produkcyjne, (uzupełnienie wszystkich parametrów słownikowych, stworzenie niezbędnych raportów i zestawień). Celem usługi będzie stworzenie docelowego systemu na którym wykonane zostaną testy akceptacyjne, a następnie szkolenie użytkowników końcowych. Moduł Zamówienia - licencja Moduł ma umożliwić rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych (zamówienia mogą być powiązane w różnorodny sposób), tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców. Moduł umożliwi wystawianie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień. Moduł ma być ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami, co pozwoli mu korzystać z funkcji pozostałych modułów. Umożliwi to przeprowadzenie na jednym stanowisku pełnego procesu zakupu: od zapytania wysłanego do dostawcy, poprzez otrzymanie odpowiedzi, dokonanie zamówienia, zaksięgowania otrzymanego towaru, aż do otrzymania i opłacenia faktury. Licencje dostępowe do bazy danych systemu B2B Licencje stanowiskowe oprogramowania serwerowego, dla każdego stanowiska komputerowego w firmie, z którego będzie konieczny dostęp do bazy danych. Moduł Pulpit Kontrahenta - licencja Moduł ma umożliwić zapisanie danych dotyczących przedsiębiorstwa, będących bazą do integracji z partnerami i wymiany informacji w ramach systemu B2B, składanie zamówień przez odbiorców w systemie. Narzędzie ma umożliwić zdalną obsługę kontaktów z partnerami biznesowymi w taki sposób aby uprawnieni kontrahenci za pomocą przeglądarki internetowej mogli przejrzeć zawsze aktualną ofertę handlową, składać zamówienia, reklamacje, monitorować stan płatności, realizację zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych. Wszystkie transakcje powinny być automatycznie rejestrowane i synchronizowane z systemem, co pozwali na natychmiastowe zaewidencjonowanie zamówienia, skracając do minimum czas przepływu informacji pomiędzy firmą, a kontrahentem korzystającym z narzędzia Pulpit Kontrahenta. Moduł Produkcja - licencja Moduł ma umożliwić zapisanie danych dotyczących przedsiębiorstwa, będących bazą do integracji z partnerami i wymiany informacji w ramach systemu B2B - moduł do zarządzania produkcją, polega na tym, że zgodnie z automatycznie wprowadzonym zamówieniem partnera z poszczególnych składników, według konkretnej receptury powstaje produkt i automatycznie robi rozchód wewnętrzny składników z magazynu. Moduł powinien zawierać zestaw specjalistycznych narzędzi umożliwiających m.in. dokładną charakterystykę danego produktu, umożliwić definiowanie wielu receptur dla konkretnego wyrobu i obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług. Kartoteka zleceń produkcyjnych pozwoli płynnie zarządzać ich realizacją. Moduł powinien być wyposażony w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu produkcji. Harmonogram czynności pozwoli na wyświetlanie wykazu szt. 3 0 szt. 3

5 16. planowanych i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł powinien również umożliwiać prezentację planu i realizacji produkcji w postaci graficznej wykresu Gantt'a, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe powinno być również symulowanie kosztu produktu w oparciu o raport kosztów. Moduł Zarządzania Produkcją posiadać powinien zaawansowane funkcje rejestracji danych, które pozwolą na przekazywanie informacji o stopniu zaawansowania produkcji na każdym etapie realizacji zamówienia. Partner biznesowy ma za pomocą modułu otrzymać informację i dostęp do bieżącej informacji o realizacji zamówienia. System operacyjny do zarządzania bazą danych System do zarządzania bazą danych powinien posiadać: - środki do administrowania zapisanymi na nośnikach zbiorami danych, - środki zapewniające integralność i bezpieczeństwo danych, - środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii, -narzędzia programistyczne wykorzystujące język programowania i API, - dostęp do danych poprzez język zapytań bazy danych - wielodostępność danych, np. poprzez transakcje, - środki pozwalające na autoryzację dostępu do danych, - środki do zarządzania metadanymi, -środki optymalizujące wykorzystanie pamięci operacyjnej, - środki optymalizujące czas dostępu do danych, np. indeksy, - środki do pracy w środowisku rozproszonej bazy danych. Planowany termin realizacji dla punktów 17-24: Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji Usługa ma sprawdzić stabilność pracy systemu oraz szybkość reakcji. Przeprowadzone testy mają zweryfikować czy odpowiada on zapotrzebowaniu firmy Aludesign i jej partnerów w zakresie realizowanych procesów biznesowych. Celem przeprowadzenia testów ma być: - walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie stabilności i szybkości pracy, - zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak stabilność, szybkość oraz użyteczność. - walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie obciążenia, - zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak obciążenie, bezpieczeństwo i użyteczność, - określenie możliwości technicznych w zakresie realizacji procesów biznesowych po wdrożeniu systemu. Testy mają zweryfikować, jakie obciążenie jest w stanie wytrzymać serwer wraz z pracującymi na nim aplikacjami, umożliwić zidentyfikowanie ewentualnych wąskich gardeł i pozwolić na zoptymalizowanie procesów aplikacji oraz oprogramowanie ewentualnych błędów w przypadku ich wystąpienia w sytuacji dużego obciążenia. Platforma do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych w standardzie EDI Platforma ma umożliwić zapisanie i przetwarzanie danych dotyczących procesów zachodzących w firmie będących podstawą przekazywania bieżącej informacji stanowiących bazę dla realizacji i integracji wspólnych procesów w ramach B2B z partnerami biznesowymi.

6 Stworzenie platformy do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych elektronicznych, pozwoli zredukować koszty oraz zoptymalizować procesy biznesowe w krótkim czasie. Platforma ma zapewnić transmisję wszelkich informacji handlowych, które tylko chcą między sobą przekazywać partnerzy biznesowi. Platforma ma zagwarantować szybki i bezpieczny przesył dokumentów o wysokiej jakości danych, opartych na standardach komunikacyjnych EDI XML. Platforma powinna składać się z dwóch podstawowych rozwiązań: - moduł odpowiedzialny za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych, - moduł odpowiedzialny za wysyłanie i pobieranie z serwera dokumentów oraz statusów przetworzenia dokumentów i zapisywanie pobranych danych na lokalny dysk twardy. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu B2B Usługa ma pozwolić na przełączenie się na nowo wdrożony system, wymaga stałego nadzoru zarówno technicznego jak i koncepcyjnego osób bardzo dobrze znających nowe oprogramowanie. Ze względu na pełną integrację poszczególnych modułów, uruchomienie dotyczy wszystkich modułów równocześnie. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Integracja systemu B2B z systemami partnerów Implementacja komponentów programowych, które będą łączyły się z serwerem i odpowiadały za automatyczne pobieranie, rozsyłanie i synchronizowanie danych między systemami partnerów a systemem firmy ALUDESIGN. Działanie to będzie wymagało, poza samą instalacją, połączenia z systemem B2B podpięcie odpowiednich dokumentów oraz zestawień i raportów z systemu B2B do rozwiązania EDI tak aby umożliwić ich automatyczny przesył do/z systemów partnerów. Dla każdego z partnerów firmy należy przygotować indywidualnie metody integrujące. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych Przeprowadzenie testów wydajnościowych polegających na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B Usługa ma na celu przetestowanie zakończonego procesu konfiguracji systemu zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tych testów powinien zostać zweryfikowany moduł odpowiedzialny za elektroniczną wymianę danych z partnerami a także opracowane procedury testowe oraz test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. W ramach zadania powinny zostać sporządzone scenariusze testów, na podstawie których przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne potwierdzające prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami, głównie testy funkcjonalności. Specjalistyczne szkolenia z użytkowania systemu B2B Szkolenia dla pracowników firmy ALUDESIGN (168 godzin szkoleniowych dla użytkowników sytemu i administratora 10 osób), mającego na celu przygotowanie zespołu do sprawnego wdrożenia i obsługi systemu oraz prawidłowej wymiany danych za pośrednictwem systemu B2B. Szkolenia mają na celu przygotowanie pracowników do skutecznej obsługi systemu godz. 168

7 24. informatycznego i sprawnej wymiany danych za pośrednictwem systemu B2B. Usługi informatyczne związane z instalacją oprogramowania - Migracja danych z poprzedniego systemu do nowego systemu B2B Zadanie ma na celu przekształcenie danych pochodzących z jednej lub kilku tabel i umieszczenie ich w tabeli o postaci odpowiadającej określonemu wcześniej standardowi modułów systemu. Konwersja danych ma pozwolić skorzystać z tych samych danych po zmianie na System B2B. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przygotowanie do wdrożenia nowego systemu będzie wymagało usunięcia przykładowych danych z poprzedniego systemu i wykonania migracji danych docelowych. W trakcie tego etapu ma być wykonany przede wszystkim: eksport danych z obecnych systemów, konwersja i translacja zebranych danych do formatów nowego systemu, import przygotowanych danych do nowego systemu B2B, weryfikacja spójności i integralności zaimportowanych danych. Migrowane dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań systemowych. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej z zastrzeżeniem, iż oferta nie może obejmować swym zakresem mniej niż jednej z przedstawionych części zapytania ofertowego, tj. minimalny zakres oferty musi obejmować całość części I lub całość części II zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnych umów na realizację powyższych zakupów. Kryteria wyboru ofert dla części I zapytania ofertowego: 1. obligatoryjne: Ważność oferty: min 60 dni Złożenie oferty na formularzu ofertowym do części I Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz podpisana 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto obliczana wg wzoru: C min A n = x 100 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Znaczenie 100% Kryteria wyboru ofert dla części II zapytania ofertowego: 1. obligatoryjne: Złożenie oferty na formularzu ofertowym do części II Ważność oferty: min 60 dni Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (pełna nazwa i adres siedziby) oraz podpisana 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto oferty obliczana wg wzoru: C min A n = x 80 Znaczenie 80%

8 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Doświadczenie we wdrożeniach B2B: W branży odlewniczej: 15 pkt. W branży metalowej: 10 pkt. W branży produkcyjnej: 5 pkt. Pozostałe branże: 0 pkt. Kryterium weryfikowane na podstawie listów referencyjnych klientów oferenta. W przypadku listów referencyjnych z kilku branż, punkty zostaną przyznane wg najwyżej punktowanej branży. Opieka posprzedażowa (rozumiana jako gwarancja na system B2B): Do 12 miesięcy 0 pkt 1 rok i więcej 5 pkt. 15% 5% Miejsce składania ofert: Oferty należy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin Swarzędz Termin składania ofert: 2 lipca 2013 r do godziny 16. Oferta dostarczona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami: Magdalena Czołkos Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy ALUDESIGN sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. ALUDESIGN sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. ALUDESIGN sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: Czudec, 20-11-2013 Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, 38-120 Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo