Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r."

Transkrypt

1 Raport domu mediowego Starlink Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.

2 Spis treści Rozdział Wprowadzenie... Rozdział Tendencje rozwoju rynku reklamowego... Rozdział Klasy mediów dynamika zmian... Rozdział Sektory dynamika zmian... Rozdział Źródła danych... 2

3 Rozdział 1. Wprowadzenie W pierwszym kwartale 2007 roku szacowana wartość rynku reklamowego wyniosła 1 miliard 300 milionów złotych (szacowana wartość rynku reklamy w mediach w pierwszym kwartale 2006 r. to 1,15 miliarda złotych). Ze względu na fakt, iŝ firma Expert Monitor rozpoczęła w roku 2007 monitorowanie kilku dodatkowych stacji telewizyjnych oraz radiowych, w znaczący sposób zwiększyło to poziom wzrostu wartości całego rynku. Bez nowo monitorowanych stacji wzrost względem pierwszego kwartału 2006 wyniósł 10,7% (jeśli jednak weźmiemy je pod uwagę wzrost kształtuje się na poziomie 12,8%). NajwyŜszą dynamiką (w porównaniu z 2006 Q1) cechowały się reklama internetowa (+54,4%) telewizja (+13,4%), oraz reklama kinowa (+12,4%). PoniŜej średniej rynkowej rosły nakłady na reklamę w radiu (+3,3%), w magazynach (6,1%), w reklamie zewnętrznej (5,7%) oraz w dziennikach (0,9%). Wśród sektorów największą dynamiką charakteryzowały się: środki czystości (+20%), finanse i usługi marketingowe (+19%), oraz wyposaŝenie domu i biura (+18%). NajwyŜszy wzrost wolumenu inwestycji wystąpił w sektorach: Ŝywność (+20 mln zł), motoryzacja, transport (+18 mln zł) oraz finanse i usługi marketingowe (+18 mln zł). 3

4 Rozdział 2. Tendencje rozwoju rynku reklamowego W pierwszym kwartale 2007 roku szacowana wartość rynku reklamowego wyniosła milionów złotych. W stosunku do pierwszego kwartału roku 2006 roku dało to wzrost rynku reklamowego o 10,7% (12,8% razem z nowo monitorowanymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi), (patrz wykres nr 1). Wykres nr 1: Wartość rynku reklamowego netto w Polsce miliony złotych , , Q Q1 Największa miesięczna zmiana wartości miała miejsce w styczniu (+11,9%). Nieco niŝszy wzrost zanotowano w lutym (+10,0%) i marcu ( +10,5%). 4

5 Wykres nr 2: Miesięczna wartość rynku reklamowego netto w Polsce miliony złotych Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru ,8 338,6 452,2 407,4 493,8 455,1 295,4 282,4 480,8 555,1 536,8 467, ,2 355,9 506,4 549, ,3 278,3 498,1 606, , , Wykres nr 3: Miesięczne procentowe zmiany wartości rynku reklamowego 13% 12% zmiany w % 12% 11% 11% 10% 10% 9% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru 2007/ ,90 10,00 10,50 5

6 Rozdział 3. Klasy mediów dynamika zmian 1 W pierwszym kwartale 2007 najwyŝszą dynamiką (w porównaniu z 2006 Q1) cechowały się reklama internetowa (+54,4%) telewizja (+13,4%) 2, oraz reklama kinowa (+12,4%). PoniŜej średniej rynkowej rosły nakłady na reklamę w radiu (+3,3%) 3, w magazynach (6,1%), w reklamie zewnętrznej (5,7%) oraz w dziennikach (0,9%). Niezmiennie najwięcej inwestycji reklamowych ulokowano w telewizji było to 698 milionów złotych, co stanowi 53,7% ogółu inwestycji. Wykres nr 4: Zmiana wartości reklamy w klasach mediów 2006 Q Q1 800 miliony złotych Gazety Internet Magazyny Radio Reklama kinowa Reklama zewnętrzna Telewizja 2006 Q1 152,6 39,8 155, ,2 598, Q1 153,9 61,5 164, ,7 113,4 698,2 1 Zmiany wolumenu szacowanych inwestycji oraz dynamiki w oparciu o dane nie uwzględniające nowo monitorowanych stacji telewizyjnych i radiowych. 2 Przy uwzględnieniu nowo monitorowanych stacji telewizyjnych wzrost wyniósł 16,6%. 3 Przy uwzględnieniu nowo monitorowanych stacji radiowych wzrost wyniósł 9,3%. 6

7 Wykres nr 5: Dynamika zmian rynku reklamowego 2007 Q1 do 2006 Q1 60% 50% zmiany w % 40% 30% 20% 10% 0% Gazety Internet Magazyny Radio Reklama kinowa Reklama zewnętrzn Telewizja 2007/2006 Q1 0,87% 54,42% 6,10% 3,30% 12,37% 5,73% 13,40% W konsekwencji róŝnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów zmienia się ich udział w rynku reklamowym. Spadki udziałów zanotowały prasa, radio i reklama zewnętrzna, natomiast dynamicznie wzrósł udział internetu. W wypadku telewizji i radia zmiany udziałów są częściowo spowodowane zmianami w monitoringu firmy Expert Monitor. 7

8 Wykres nr 6: Udział klas mediów w rynku reklamowym w 2007 Q1 vs 2006 Q1) 100% udział w rynku reklamowym 80% 60% 40% 20% 0% 2006 Q Q1 Telewizja 51,90% 53,70% Reklama zewnętrzna 9,30% 8,70% Reklama kinowa 1,10% 1,10% Radio 7,50% 7,20% Magazyny 13,50% 12,70% Internet 3,50% 4,70% Gazety 13,20% 11,80% Charakterystyka rozwoju klas mediów: Telewizja - wzrost o ponad 80 milionów złotych (dynamika +13,4%) został wygenerowany głównie przez trzy sektory: medycyna (wzrost inwestycji o 17 milionów złotych, dynamika +19% - dzięki silnemu wzrostowi inwestycji kategorii farmaceutyki, parafarmaceutyki), Ŝywność (wzrost inwestycji o 14 milionów złotych, dynamika +8% - jest to funkcją wzrostu inwestycji reklamowych kategorii przetwory i przyprawy) oraz motoryzacja, transport (wzrost inwestycji o 12 milionów złotych, dynamika aŝ +45%, dzieki silnie zwiększonym inwestycjom kategorii środki transportu). Spadek inwestycji odnotowały jedynie trzy sektory: rozrywka, kultura, edukacja (spadek o 3,2 milionów złotych, dynamika -5%), odzieŝ, artykuły uŝytkowe (spadek o 1,7 milionów złotych, dynamika -28%) oraz wyposaŝenie domu i biura (spadek o 0,8 milionów złotych, dynamika -11%). Dzienniki inwestycje reklamowe zwiększyły się jedynie o 1,3 miliona złotych (dynamika +0,9%) głównie za przyczyną sektora finanse i usługi marketingowe (wzrost o 3 miliony złotych, dynamika +16%); jednocześnie istotnie zmniejszyły inwestycje sektory: telekomunikacja (spadek o 1,8 milionów złotych, dynamika -14%), pozostałe (spadek o 1,6 miliona złotych, dynamika -25%) oraz Ŝywność (spadek o 1,2 miliona złotych, dynamika -30%). 8

9 Magazyny zwiększone przychody reklamowe o 9,5 miliona złotych przy dynamice +6,1%; jest to w pierwszej kolejności efekt zwiększonych inwestycji sektora odzieŝ, artykuły uŝytkowe (wzrost o 2,7 miliona złotych, dynamika +35%), oraz sektora motoryzacja, transport (wzrost inwestycji o 2,6 miliona złotych, dynamika +15%). Zmniejszyły swe inwestycje sektory medycyna (spadek o 1,4 miliona złotych, dynamika -6%), środki inwestycyjne (spadek o 0,6 miliona złotych, dynamika -6%). Na praktycznie niezmienionym poziomie inwestycji pozostały sektory finanse i usługi marketingowe oraz środki czystości. Radio wzrost inwestycji o 2,8 miliona złotych (dynamika +3,3%), będący przede wszystkim efektem rozwoju sektora rozrywka/kultura/edukacja (wzrost o 5,5 miliona złotych, dynamika +28%). AŜ siedem sektorów odnotowało spadek inwestycji. Największe spadki stały się udziałem sektorów: medycyna (-1,3 miliona złotych, dynamika -10%), pozostałe (-1,3 miliona złotych, dynamika -48%) oraz telekomunikacja (-1,2 miliona złotych, dynamika -13%). Reklama zewnętrzna zwiększenie inwestycji o 6,1 miliona złotych (dynamika +5,7%) skutkiem aktywności sektorów sprzedaŝ (wzrost o 5,2 miliona złotych, dynamika 28%), Ŝywność (+2,5 miliona złotych, dynamika +27%), środki inwestycyjne (+2,3 miliona złotych, dynamika aŝ +154% - silny wzrost kategorii nieruchomości oraz materiały budowlane) oraz finanse i usługi marketingowe (+2,0 milliona złotych, dynamika +48%). Znaczące spadki odnotowały sektory: rozrywka, kultura, edukacja (-4,6 miliona złotych, dynamika -17%) oraz telekomunikacja (-4,2, dynamika -20%). Internet wzrost o 21,7 miliona złotych (dynamika +54,4%). Wszystkie sektory zwiększyły inwestycje, zaś do czołówki naleŝały sektory: telekomunikacja (+4,9 miliona złotych, dynamika +87%), motoryzacja, transport (+3,6 miliona złotych, dynamika +54%), Ŝywność (3,3 miliona złotych, dynamika 67%) oraz finanse i usługi marketingowe (+3,1 miliona złotych, dynamika + 34%). Reklama kinowa wzrost o 1,6 miliona złotych (dynamika +12,4%) został wygenerowany głównie przez zwiększenie inwestycji w sektorach telekomunikacja, medycyna i pozostałe. 9

10 Rozdział 4. Sektory dynamika zmian 4 Wśród sektorów największą dynamiką charakteryzowały się: środki czystości (+20%), finanse i usługi marketingowe (+19%), oraz wyposaŝenie domu i biura (+18%). NajwyŜszy wzrost wolumenu inwestycji wystąpił w sektorach: Ŝywność (+20 mln zł), motoryzacja, transport (+18 mln zł) oraz finanse i usługi marketingowe (+18 mln zł). Sektory te zwiększyły swoje inwestycje reklamowe o 56 milionów złotych, co stanowi prawie połowę (45%) wzrostu rynku reklamowego w pierwszym kwartale 2007 r. Na silny rozwój sektora finanse i usługi marketingowe istotnie wpłynął przede wszystkim dynamiczny rozwój kategorii ubezpieczenia. Wzrost w sektorze środki czystości jest efektem natęŝonych inwestycji reklamowych kategorii uniwersalne środki czyszczące oraz kategorii wybielacze, odplamiacze. Rozwój sektora wyposaŝenie domu i biura wygenerowały przede wszystkim zwiększone inwestycje w kategorii sprzęt elektroniczny. W pierwszym kwartale 2007 roku wszystkie sektory odnotowały wzrost szacowanych inwestycji reklamowych. Charakterystyka zmian w poszczególnych sektorach w pierwszym kwartale roku 2007: śywność wartość sektora zwiększyła się o 20 milionów złotych (dynamika +9%); największy wzrost w segmentach przetwory i przyprawy (6,9 miliona złotych, dynamika 53%). Motoryzacja, transport inwestycje reklamowe powiększyły się o 18 milionów złotych (przy dynamice +17%); w większości zostały one wygenerowane przez kategorię środki transportu (+16,3 miliona złotych, dynamika +21%) Finanse i usługi marketingowe inwestycje wzrosły o 18 milionów złotych (dynamika +19%); znaczący wzrost kategorii ubezpieczenia (+8,7 miliona złotych, dynamika +82%) oraz instytucje finansowe (+3,8 miliona złotych, dynamika +31%). Medycyna wzrost wydatków o 16 milionów złotych (dynamika na poziomie +12%); znaczny wzrost inwestycji w segmencie farmaceutyki, parafarmaceutyki (+14,1 miliona złotych, dynamika +11%). 4 Zmiany wolumenu szacowanych inwestycji oraz dynamiki w oparciu o dane nie uwzględniające nowo monitorowanych stacji telewizyjnych i radiowych. 10

11 Poza tym warto odnotować wzrost w sektorze sprzedaŝ (o 15 milionów złotych, dynamika +16%) oraz w sektorze higiena i pielęgnacja ciała (12 milionów złotych więcej, przy dynamice +12%). Pod względem dynamiki zmian do najsłabiej rozwijających się sektorów naleŝą: rozrywka, kultura, edukacja (dynamika +0,1%) oraz telekomunikacja wzrost nakładów o 3% w porównaniu do pierwszego kwartału Wykres nr 7: Wartość sektorów reklamowych 2006 Q Q miliony złotych FINANSE I USŁUGI MARKETI 2006 Q Q HIGIENA I PIELĘGNA CJA CIAŁA MOTORYZ ODZIEś, MEDYCYN ACJA, ARTYKUŁ A TRANSPO Y ROZRYWK A, SPRZEDAś KULTURA, ŚRODKI CZYSTOŚ CI ŚRODKI WYPOSAś TELEKOM INWESTY ENIE UNIKACJA CYJNE DOMU I śywność POZOSTA ŁE

12 Niezmiennie najwaŝniejszym sektorem pozostaje Ŝywność, aczkolwiek jego udział w rynku inwestycji reklamowych stopniowo maleje i w pierwszym kwartale 2007 roku wyniósł 19,0%. Kolejne miejsca zajmują sektory rozrywka, kultura, edukacja (udział 12,1%) oraz medycyna (z udziałem 11,7%). NajpręŜniej w pierwszym kwartale 2007 roku rozwijały się sektory: finanse i usługi marketingowe (wzrost udziału z 8,0% do 8,6%) oraz motoryzacja i transport (wzrost udziału z 9,3% do 9,8%). Wykres nr 8: Udział sektorów w rynku reklamowym 2006 Q Q1 25,0% 20,0% udział w rynku reklamowym 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% FINANSE I HIGIENA I USŁUGI PIELĘGNA MARKETIN CJA CIAŁA MEDYCYN A MOTORYZ ACJA, TRANSPO ODZIEś, ARTYKUŁ Y ROZRYWK A, SPRZEDAś KULTURA, ŚRODKI CZYSTOŚC I ŚRODKI INWESTYC YJNE WYPOSAś TELEKOM ENIE śywność POZOSTAŁ UNIKACJA E DOMU I 2006 Q1 8,01% 8,91% 11,67% 9,27% 1,90% 13,36% 8,19% 2,56% 2,81% 10,03% 2,74% 19,13% 1,43% 2007 Q1 8,63% 9,09% 11,71% 9,79% 1,87% 12,10% 8,56% 2,74% 2,93% 9,23% 2,92% 19,03% 1,40% 12

13 Rozdział 5. Źródła danych Przedstawione dane są estymacjami netto inwestycji w reklamę, czyli szacowanymi kwotami wpływów reklamowych mediów po rabatach, ale przed podatkiem VAT. Punktem wyjścia są dane monitoringowe (wartości brutto - przed rabatami, bez podatku VAT) dostarczane przez Expert Monitor (wszystkie media) oraz w zakresie reklamy zewnętrznej - Media Watch (rozpowszechnianie, kopiowanie i przetwarzanie moŝliwe tylko za zgodą Media Watch; tel ). Kategoryzacja zastosowana w analizie jest zgodna z kategoryzacją stosowaną przez Expert Monitor (włącznie z danymi dotyczącymi reklamy zewnętrznej). Dane o inwestycjach reklamowych netto w internecie pochodzą z szacunków opracowanych wspólnie z NEXT. Estymacje obejmują tylko kwoty związane z emisją regularnej reklamy, nie zawierają natomiast kwot związanych ze sponsoringiem, telezakupami, product placement lub innymi formami. W wypadku prasy estymacje obejmują tylko emisje reklamy określane jako reklama komercyjna oraz reklama brandowa (wymuszone dla uniknięcia zniekształcenia danych opisujących dynamikę zmian dochodów mediów). Estymacje obejmują tylko kwoty rozliczane w formie pienięŝnej i nie zawierają kwot rozliczanych na zasadzie barterów (udział kampanii rozliczanych przy pomocy barteru na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmienia). Jest to istotne w kilku kategoriach, zwłaszcza w sektorze rozrywka/kultura/edukacja. PoniewaŜ dokładne określenie, które z kampanii są rozliczane na zasadzie barteru, a które na zasadzie gotówkowej jest niezwykle trudne, w swoich estymacjach stosujemy ogólne zasady dla poszczególnych sektorów w poszczególnych mediach (np. zakładamy rozliczenia barterowe w wypadku kampanii mediów w mediach drukowanych). Poziom rabatów jest szacowany w oparciu o know-how domu mediowego Starlink. Współpracujemy tu z mediami oraz korzystamy ze wszystkich dostępnych źródeł opisujących przychody reklamowe mediów. Konsekwencją wszystkich przyjętych zasad oraz pomiaru wyjściowego (dane Expert Monitor oraz Media Watch) jest róŝnica w wynikach w stosunku do danych z np. raportu giełdowego Agora S.A. 13

14 14

Spis treści. Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11. [Wpisz tekst] Podsumowanie... 2. I. Rynek ogółem... 3. II. Media...

Spis treści. Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11. [Wpisz tekst] Podsumowanie... 2. I. Rynek ogółem... 3. II. Media... no [Wpisz tekst] Spis treści Podsumowanie... 2 I. Rynek ogółem... 3 II. Media... 4 Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11 III. Sektory... 13 [Wpisz tekst] Podsumowanie Według szacunków

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ REKLAMOWY EURO 2012 W TV

POTENCJAŁ REKLAMOWY EURO 2012 W TV Drodzy Państwo, Euro to spektakularne wydarzenie sportowe, które bardzo silnie angażuje emocje. Jest to też impreza, przy okazji której uruchamia się strumień pieniędzy, a zaangażowane firmy liczą na duże

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Warszawa dnia 30 kwietnia 2014 Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego 13 kwietnia 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Agora S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 RAPORT O FUNKCJONOWANIU POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO W UJĘCIU MIĘDZYSEKTOROWYM URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 DEPARTAMENT ANALIZ RYNKOWYCH UKNF Artur Wolak (redaktor)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla mediów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie

Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 93 103 Jerzy Duda*, Michał Nowak** Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie 1. Wprowadzenie Gospodarka światowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 2 kw. 2009 2 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 297,8 343,7 (13,4%) reklama* sprzedaż wydawnictw* Projekty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I... 6 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej...6 Wybrane dane finansowe wraz z przeliczeniem na euro...

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline

Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Consumer finance Pierwsza publiczna oferta akcji Comperia Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Szacujemy wartość spółki po emisji

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI

RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI 2005 wersja uproszczona INSTYTUT TURYSTYKI WARSZAWA 2008 Redaktor naukowy: prof. dr hab. Ewa Dziedzic Autorzy

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo