W KRĘGU UNIWERSYTECKICH INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W KRĘGU UNIWERSYTECKICH INWESTYCJI"

Transkrypt

1 W KRĘGU UNIWERSYTECKICH INWESTYCJI Rozmowa z prof. Piotrem Tworzewskim, prorektorem UJ ds. rozwoju Panie Rektorze, ustawa o wieloletnim finansowaniu Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ z 2001 roku mówiła o 600 milionach na 600-lecie i zakładała realizację tej ogromnej inwestycji do 2010 roku. W maju ubiegłego roku Senat UJ zmodyfikował plany budowy kampusu, co było podstawą wystąpienia UJ o wydłużenie terminu wykonania programu do roku 2015 i zwiększenie finansowania do 970 milionów złotych. W lutym br. rząd przedstawił projekt ustawy sejmowej przewidującej przedłużenie terminu budowy do 2013 roku i zwiększenie środków budżetowych do tysięcy złotych. To mniej, niż oczekiwano, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Jeśli jednak projekt nowelizacji ustawy zostałby zatwierdzony w takiej postaci, to jakie zadania znalazłyby się poza programem? W znowelizowanym programie, w porównaniu z pierwotnymi planami, nie ma Instytutu Nauk Geologicznych oraz obiektów przeznaczonych dla Wydziału Chemii i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych. Nie ma w nim również budynku Instytutu Botaniki, ale w pierwotnym programie finansowanie dla niego nie było przewidywane. O tym, że siedziba Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych nie będzie budowana na kampusie w Pychowicach, wiadomo już od kilku lat. Z uwagi na profil tego wydziału bardzo cenne jest bliskie sąsiedztwo z Biblioteką Jagiellońską, uzgodniliśmy więc, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy jednostka ta przeniesie się do obiektów zajmowanych obecnie przez Wydział Chemii, co zostało w 2007 roku zapisane w programie rozwoju UJ. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że wyłączenie z programu wieloletniego finansowania wyżej wymienionych obiektów nie oznacza, że Uniwersytet z ich budowy zrezygnuje. Zamierzamy bowiem zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, łącznie z Ogrodem Botanicznym. Ich realizacja będzie odbywać się w trybie indywidualnym. Prorektor Piotr Tworzewski Ale sprawa istotnie nie jest jeszcze przesądzona, ponieważ posłowie z Małopolski starają się, by w znowelizowanej ustawie budżetowej znalazły się także budynki Wydziału Chemii i Wydziału Nauk Geologicznych. Gdyby starania posłów powiodły się, oznaczałoby to zwiększenie środków budżetowych do ponad 900 milionów i przedłużenie terminu do 2015 roku. Czy to się uda? Dowiemy się niebawem. 1 kwietnia br. rektor UJ prof. Karol Musioł i ja wybieramy się na posiedzenie komisji sejmowych w tej sprawie. Ile ma kosztować budowa nowych gmachów dla Wydziału Chemii i Instytutu Nauk Geologicznych? Budowa siedziby Wydziału Chemii to, przy obecnych cenach, koszt około 200 milionów złotych. Jeśli nie uda się pozyskać środków z programu wieloletniego, to będziemy starali się uzyskać je z funduszy europejskich. Na Instytut Nauk Geologicznych potrzeba natomiast około 50 milionów złotych. Pierwszym obiektem powstałym na terenie kampusu w Pychowicach było Centrum Badań Przyrodniczych, wybudowane w 1999 roku ze środków własnych Uczelni. Następnie w ramach wieloletniego programu powstawały kolejno nowe budynki: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Centrum Dydaktycznego, Instytutu Nauk o Środowisku oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Ostatnio wrażenie robią dwa kolejne obiekty: oddany do użytku w październiku 2008 roku gmach Wydziału Matematyki i Informatyki oraz ukończona niedawno siedziba Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Kampus 600-lecia Odnowienia UJ z lotu ptaka Nowoczesny budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, który został usytuowany przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza, kosztował 80 milionów złotych. W obiekcie znajdują się dwie duże sale amfiteatralne, 12 sal wykładowych, dwupoziomowa 6 ALMA MATER

2 Nowy budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UJ W nowoczesnym gmachu ważnym elementem wystroju wnętrz jest roślinność Przestronne korytarze, 12 sal wykładowych to mocne, ale nie jedyne atuty obiektu Oddany właśnie do użytku budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nowoczesne wnętrze budynku Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ALMA MATER 7

3 biblioteka, a ponadto laboratoria informatyczne, pracownie komputerowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. Siedziba Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest największym planowanym na trzecim kampusie budynkiem Uniwersytetu, o powierzchni użytkowej 17,5 tysiąca metrów kwadratowych. Koszt budowy tego obiektu, w którym mieści się 77 sal dydaktycznych, to ponad 128 milionów złotych, przy czym większość środków pochodziła z budżetu państwa. Około 2 milionów złotych to środki własne i współinwestorów. Na szczególną uwagę w tym obiekcie zasługuje biblioteka, która pod względem wielkości zbiorów jest trzecią biblioteką Uniwersytetu, ale jest zdecydowanie najnowocześniejsza. Oprócz kilkudziesięciu komputerów zainstalowanych w czytelni przygotowano tam również stanowiska tyflologiczne i multimedialne. Ponadto w jednym z laboratoriów zorganizowanych dla celów badawczych Instytutu Psychologii Stosowanej zaplanowano zainstalowanie wielokanałowego elektroencefalografu najnowszej generacji. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej poprzez swą interdyscyplinarność doskonale wpisuje się w klimat uniwersyteckiego kampusu w Pychowicach, który, jak wiadomo, ma skupić w jednym miejscu wszystkie wydziały o charakterze matematyczno-przyrodniczym. Kolejnym etapem tej wielkiej inwestycji będzie budowa siedziby Instytutu Zoologii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Na jakim etapie realizacji są oba te przedsięwzięcia? 17 marca br. wybrano wykonawcę budowy Instytutu Zoologii. Powierzchnia użytkowa tego obiektu wynosić będzie około 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Budowa powinna rozpocząć się dość szybko, liczę na to, że wejście na plac budowy nastąpi już w maju 2009 roku. Jeśli chodzi natomiast o siedzibę Wydziału Fizyki to jest szansa, że pod koniec roku wybierzemy głównego wykonawcę tej inwestycji. Fundusze na realizację obu budynków pochodzić będą ze środków budżetowych. Makieta kompleksu budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wizualizacja budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wizualizacja siedziby Instytutu Zoologii Obiekty wpisane w program wieloletniego finansowania stanowią jednak tylko część inwestycji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie 130 hektarów powstają jeszcze inne obiekty realizowane przez Uniwersytet oraz firmy zewnętrzne. W strefie ekonomicznej w rejonie trzeciego kampusu powstają obiekty dużych firm inwestujących w zakresie ICT i LifeScience. Wśród nich jest na przykład Motorola, która funkcjonuje już od kilku lat, a ponadto Grupa Onet.pl SA z największą serwerownią w Polsce. Planowana jest także inwestycja Ericpolu SA tuż przy ul. Bobrzyńskiego, między JCI a Biblioteką PAT, oraz największe w tym rejonie przedsięwzięcie Grupy Onet.pl SA, w ramach którego powstaje ogromny budynek obejmujący zarówno centralę Onetu w Krakowie, jak i studia TVN. Nie można także zapomnieć o przygotowywanym przez Krakowski Park Technologiczny Parku ICT. To wszystko łączy się jeszcze z innymi zadaniami, które zamierzamy wykonać w ramach naszego kampusu. Mam tu na myśli inwestycje finansowane nie tylko z budżetu państwa czy z budżetu miasta, ale przede wszystkim z funduszy europejskich, tak, jak na przykład Park LifeScience Technoinkubator budowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji. Właśnie rozpoczyna się drugi etap budowy Parku, w ramach którego powstaną dwa nowe obiekty. Pierwszy budynek został niedawno oddany do użytku. Cała inwestycja Parku i Inkubatora, której koszt szacowany jest na 200 milionów złotych, stanowić będzie kompleks trzech budynków o łącznej powierzchni użytkowej około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Warto podkreślić, że projekt JCI jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowej. Kolejnym niezwykle ważnym przedsięwzięciem realizowanym w rejonie trzeciego kampusu, którego koordynatorem został Uniwersytet Jagielloński, jest Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego. 8 ALMA MATER

4 Park LifeScience obiekt budowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Pierwszy budynek Parku oddany niedawno do użytku Jedno z pomieszczeń nowoczesnego obiektu Makieta Parku LifeScience Uniwersytecki kampus nocą ALMA MATER 9

5 Przypomnę, że porozumienie o utworzeniu krajowego konsorcjum Polski Synchrotron, zawarte pomiędzy 32 uczelniami i instytutami naukowymi, podpisane zostało niemal dokładnie rok temu, bo 18 marca 2008 roku. Wniosek dotyczący budowy i eksploatacji nowoczesnego synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego zdobył akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazł się na liście indykatywnej dużych projektów naukowych zakwalifikowanych do finansowania z funduszy strukturalnych. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 40 milionów euro. Do ważnych zadań planowanych do realizacji przez Uniwersytet zaliczyć należy także Małopolskie Centrum Biotechnologii, które w sumie będzie tworzyć sześć ośrodków naukowych. Projekt budowy głównego budynku o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych znajduje się na liście indykatywnej. Wśród zakładanych na kampusie w Pychowicach inwestycji jest również budowa basenu, zespołu domów studenckich o powierzchni użytkowej około 14 tysięcy metrów kwadratowych oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. W połowie marca br. dowiedzieliśmy się, że nasz projekt, w skład którego weszło Centrum, przeszło pozytywnie przez ocenę merytoryczną i znajduje się wśród najlepszych trzynastu, z czterdziestu dwóch złożonych, projektów. Inwestycja, oszacowana na około 35 milionów złotych, umożliwi realizację przyrodniczych programów edukacyjnych dla studentów i młodzieży szkolnej. Warto podkreślić, że łączna wartość unikalnych w tej części Europy inwestycji na terenie kampusu w Pychowicach wyłączając zadania dotyczące infrastruktury drogowej, za które odpowiedzialne jest miasto do 2013 roku wyniesie ponad 2,7 miliarda złotych przy trzykrotnie mniejszym zaangażowaniu środków z budżetu państwa. To dowodzi, że przedsięwzięcie realizowane jest przez nas z dużym rozmachem. A jak w zakresie infrastruktury drogowej układa się współpraca Uniwersytetu z miastem? Bardzo dobrze. Spotkania koordynacyjne z wiceprezydentem Kazimierzem Bujakowskim odbywają się co miesiąc, dwa. Wkład miasta w infrastrukturę III kampusu wynosi około 90 milionów złotych. Kwota ta zwiększy się jeszcze co najmniej o 200 milionów, gdy rozpoczną się prace przy budowie szybkiego tramwaju. Już jednak należy poprawić infrastrukturę drogową oraz komunikacyjną w tym rejonie liczymy na szybkie działania miasta w tym zakresie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim na jednego studenta przypada około 3 metrów kwadratowych powierzchni dydaktyczno-wykładowej. Rozbudowa kampusu w Pychowicach, a także inne uniwersyteckie inwestycje stopniowo poprawiają tę sytuację, polepszy ją także budowa Paderevianum II, jednak Uniwersytet wciąż zmuszony jest wynajmować kilkadziesiąt obiektów od miasta, kurii oraz prywatnych właścicieli... Makieta pływalni typu olimpijskiego Kiedy staraliśmy się o program wieloletni, powierzchnia użytkowa naszych budynków była szacowana na około 90 tysięcy metrów kwadratowych. Budowa kampusu w Pychowicach zakładała podwojenie tej powierzchni. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wraz z poprawą sytuacji lokalowej Uniwersytetu sukcesywnie wzrastała także liczba studiujących tu młodych ludzi. Dziś w murach Uniwersytetu kształci się ponad 45 tysięcy studentów. By wszystkim zapewnić odpowiednie warunki do nauki, Uczelnia zmuszona jest wynajmować obiekty o powierzchni około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Oczywiście budynki opuszczane przez wydziały, które przenoszą się na kampus, są przejmowane przez inne nasze jednostki. Przede wszystkim mam tu na myśli obiekty znajdujące się na terenie II kampusu, tj. w rejonie ulic Reymonta i Oleandry. To powinno znacznie poprawić sytuację. Paderevianum II to nowa inwestycja, dzięki której Uniwersytet zyska około 9 tysięcy metrów kwadratowych. W bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Paderevianum mają stanąć dwa nowe obiekty, sześcio- i pięciopiętrowy. Jak zostaną zagospodarowane i przez kogo? Oba budynki przeznaczone będą dla filologów. W sześciokondygnacyjnym gmachu będzie biblioteka z czytelnią, sale wykładowe, pracownia komputerowa, laboratoria tłumaczeniowe i językowe oraz sala wykładowa na 90 osób wraz z kabinami dla tłumaczy. Natomiast w drugim budynku znajdować się będą pomieszczenia dla kilku jednostek administracyjnych i pozawydziałowych, takich, jak na przykład Centrum Zdalnego Nauczania, Instytutu Filologii Angielskiej, Kolegium Języków Obcych oraz Instytut Filologii Germańskiej. Jaki jest planowany koszt tego przedsięwzięcia? Wartość tej inwestycji szacuje się na około 90 milionów złotych. Warto dodać, że 70 procent tej kwoty ma pochodzić z funduszy unijnych. Kiedy rozpocznie się budowa tych obiektów? Rozpoczęcie budowy zależy od wielu czynników, między innymi od zakończenia procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę. Inwestycja jest na liście indykatywnej, ale musimy ją przygotować, a następnie złożyć końcowy wniosek o dofinansowanie taka jest procedura. Nie tylko nam, ale także władzom regionu zależy, by pieniądze europejskie wydawać szybko, dlatego sądzę, że w stanie surowym zamkniętym obiekty te będą gotowe już jesienią przyszłego roku. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska 10 ALMA MATER

6 Wizualizacja Paderevianum 2 dwóch obiektów, które mają znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Paderevianum i Auditorium Maximum ALMA MATER 11

Zapis stenograficzny (1652) 87. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 6 lipca 2010 r.

Zapis stenograficzny (1652) 87. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 6 lipca 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1652) 87. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 6 lipca 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Gąbka i kreda zostają w domu. Czas na multimedialne tablice str. 5 Nie było mocnych na Dywany Łuszczów str. 11 Komunikacyjna (r)ewolucja na ulicach Lublina str. 17 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Wywiad z Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Dziś mogę stwierdzić, że trzeba być wizjonerem i nakreślać zadania na pograniczu realności, bo tylko wówczas robi się ogromne postępy Panie kanclerzu,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, Zachęcam serdecznie do lektury

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

6-9 (89-92) ISSN1643 2734

6-9 (89-92) ISSN1643 2734 NUMER SPECJALNY BIAŁYSTOK, PAŻDZIERNIK 2010 2012 NR 6-9 (89-92) BIAŁYSTOK, czerwiec-wrzesień ISSN1643 2734 1643-2734 ISSN S zanowni Państwo Kilka tygodni temu naszą uczelnię wizytował prof. Charles Alpers

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce dzisiaj 1 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Zeskanuj kod QR i korzystaj z elektronicznych publikacji ABB Miasto, które myśli o swoich mieszkańcach

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo