Urząd Miejski ul. Rynek Złoty Stok RAPORT Z WYKONANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski ul. Rynek 22 57-250 Złoty Stok RAPORT Z WYKONANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH 2009"

Transkrypt

1 mgr inż. Dawid Knych Prezes Spółki WOD-KAN ul. Wiejska Złoty Stok PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOD-KAN Sp. z o.o Złoty Stok ul. Wiejska 2 tel/fax (074) SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS: KAPITAŁ ZAKŁADOWY: zł NIP REGON e-strona: ppuwodkan.pl Urząd Miejski ul. Rynek Złoty Stok Złoty Stok, dnia roku dotyczy: wykonanych zadań budżetowych w 2009 roku. RAPORT Z WYKONANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH 2009 W 2009 roku PPU WOD-KAN Sp. z o.o. wykonała następujące zadania finansowane z budżetu Gminy: I ZADANIA INWESTYCYJNE: 1) Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku. W ramach tego zadania wykonano remont wodociągu przesyłowego z Przepompowni Wody przy ulicy B. Prusa do studni wodomierzowej we wsi Płonica, polegający na ułożeniu nowego wodociągu z rur PE Ø 125 mm o długości m. Podstawowym celem tej inwestycji było doprowadzenie bardzo złych parametrów wody we wsiach Płonica i Błotnica do zgodnych z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61,poz. 417). Bardzo duże przekroczenia zawartości np. żelaza, manganu oraz mętności, barwy były spowodowane daleko posuniętą korozją starego wodociągu stalowego Ø 300 mm. Wykonanie tego zadania polegało na: a) zmodernizowaniu instalacji Przepompowni Wody przy ul. B. Prusa. Wykonano zbiornik wyrównawczy o kubaturze10 m 3 regulowany zaworem pływakowym Ø 2, mający za zadanie stabilizowanie ciśnienia panującego w sieci wodnej wsi Płonica, przebudowano układ zasilania wiosek w wodę miejską, zabudowano wodomierz Ø 100 mm, b) przebudowano instalację w studni wodomierzowej we wsi Płonica. Zabudowano dwie zasuwy Ø 300 mm na wodociągu przesyłowym oraz wykonano nowy spust wody z tego wodociągu. Elementy te pozwalają na skuteczne płukanie sieci przesyłowej podczas pompowania wody z Kamieńca Ząbk. Wykonano nowy układ zasilania wiosek 1

2 wyposażony w wodomierze Ø 100 mm, zasuwy oraz wiele innych elementów hydraulicznych, co pozwoliło na przyjęcie nowo wykonanego wodociągu Ø 125 mm z rur PE. c) wykonano nowy wodociąg Ø 125 mm z rur PE metodą wykopu o długości m. Z tym wiązało się: uzyskanie zgody na przejście z wszystkimi właścicielami gruntów, należało uzyskać zgodę na wykonanie remontu z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl., należało uporządkować teren po wykonaniu inwestycji. Ten dział inwestycji był wykonany przy współudziale FABER Sp. Jawna, firmy wyłonionej w konkursie Zapytanie o cenę wykonania inwestycji polegającej na wykonaniu nowego wodociągu. Dokumentacja dostępna w PPU WOD-KAN Sp. z o.o. d) zakończenie inwestycji wiązało się z: wykonaniem dezynfekcji, płukaniu nowej instalacji, wykonaniu badań wody i uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Ząbkowicach Śl. na użytkowanie tej instalacji. Do wydania tej decyzji należało także dostarczyć Certyfikaty Higieniczne na wszystkie nowe elementy mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia. Inwestycja zakończona roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,48 zł 2) Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście. W ramach tego zadania wykonano trzy studnie redukcyjne, które obejmują swym działaniem 80 % obszaru miasta Złoty Stok. Podstawowym celem tej inwestycji było zmniejszenie bardzo wysokiego ciśnienia, panującego w sieci wodociągowej miasta i stabilizowanie do wartości, zgodnej z wymogami Norm Polskich, przewidzianych dla wodociągów z żeliwa i stali. Realizacja tego zadania polegała na wykonaniu trzech studni redukcyjnych: a) pierwsza studnia zabudowana została u zbiegu ulic: Św. Jadwigi, B. Chrobrego. Swym działaniem obejmuje obszar zachodni miasta (ulice: Chrobrego, Sudecka, Wąska, Niska, Wojska Polskiego, Wiejska, Rynek). b) druga studnia została zabudowana na Rynku, na wodociągu zasilającym północną część miasta tj. ulice: 3-go Maja od skrzyżowania z Placem A. Mickiewicza, Chemików, Stawową, Żeromskiego, Kasprowicza, B. Prusa. c) trzecia studnia została zabudowana przy zbiegu ulicy 3-go Maja z Rynkiem, na wodociągu zasilającym wschodnią część miasta czyli ulice: 3-go Maja od Rynku do Placu A. Mickiewicza, Plac A. Mickiewicza, Lelewela, Harcerską, CKiP, Strzelecka, Traugutta, Kolejowa, część ulicy Złotej. Zabudowanie studni polegało na wykonaniu wykopu, wstawienie studni betonowych Ø 2 m z dennica, pokrywą z włazem, a w studni zainstalowano reduktory ciśnienia renomowanej firmy HONEYWELL, wyposażono je w wodomierza Ø 100 mm, filtry, manometry i zasuwy. Zakończenie inwestycji miało nastąpiło roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,27 zł 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków Celem tej inwestycji było podnoszenie sprawności funkcjonowania oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni ścieków była przeprowadzona w kilku dziedzinach: a) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zamontowanie strumienicy napowietrzającej firmy METALCHEM-WARSZAWA o mocy 2,2 kw. Zmodernizowano układ zasilania dmuchaw napowietrzających o mocy 18 kw, tłoczących powietrze do komory osadu czynnego, a modernizacja polegała na zainstalowaniu 2

3 naprzemiennego zasilania dmuchaw i strumienicy, co znacznie obniża zużycie energii elektrycznej. b) Zakupiono nową pompę ścieków surowych firmy HOMA. W obecnej sytuacji mamy zdublowany układ pompowania ścieków surowych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania podstawowego elementu oczyszczalni jakim jest przepompownia. c) Zmodernizowano instalację elektryczną zasilającą stację dmuchaw, która to charakteryzowała się dużą awaryjnością. Podstawowym elementem tej modernizacji był montaż nowego sterownika kondensatorów zasilania, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie instalacji podczas rozruchu silników dmuchaw. Obecnie zasilanie odbywa się bez awarii. d) Zlecono do zaprojektowania, wykonania i zamontowano (wraz z nową instalacją elektryczną wyposażoną w sterowniki), przenośnik ślimakowy urządzenia do kondycjonowania osadu DAB. Przenośnik ten automatyzuje całkowicie proces opróżniania odsączonego osadu. e) zabezpieczenie konstrukcji betonowych, barierek bezpieczeństwa i poręczy przed korozją poprzez nałożenie nowych powłok malarskich. Zakończenie inwestycji nastąpiło roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,57 zł 4) Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem zadanie przesunięte na Budżet Gminy na 2010 rok. 5) Modernizacja sieci wodnej Żeromskiego-Kasprowicza. Inwestycja ta składała się z dwóch dużych zadań, mających na celu zmianę układu zasilania nowo powstałych budynków przy ul. Kasprowicza oraz wymianę awaryjnego odcinka wodociągu Ø 200. Pierwsze zadanie polegało na przedłużeniu wodociągu Ø 80 wzdłuż ulicy Kasprowicza o ok. 100 m. Było to konieczne, ponieważ do chwili obecnej dolna część tej ulicy była zasilana z wodociągu przesyłowego Ø 200, który służy do przepompowywania wody ze zbiornika V=500 m 3 przy ul. B. Prusa do zbiornika wyrównawczego na ulicy Górniczej. Charakterystyka i przeznaczenie tego wodociągu wiąże się z dużym ciśnieniem wody i wyklucza użytkowanie go jako sieci zasilającej odbiorców. Drugie zadanie w ramach tej inwestycji polegało na wymianie odcinka o długości ok. 100 m wspomnianego wcześniej wodociągu Ø 200 wzdłuż łącznika między ulicami Kasprowicza i Żeromskiego. Powodem wymiany były powtarzające się wycieki i planowany remont nawierzchni ulicy. 3

4 Rys. 1. Modernizacja sieci wodnej Kasprowicza-Żeromskiego. Zakończenie inwestycji nastąpiło roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,83 zł 6) Modernizacja sieci wodnej w rejonie ulic Wąska-Krzywa. Celem tej inwestycji była zmiana trasy przebiegu wodociągu przesyłowego Ø 200, który przechodził pod nowo powstałym budynkiem przy skrzyżowaniu ulic Wąska- Krzywa. Ułożono nowy odcinek wodociągu o długości ok. 50 m wzdłuż ulicy Wąskiej, odcinając stary odcinek z użytkowania. Inwestycja ta zapobiega ewentualnemu zalaniu budynku podczas hipotetycznej awarii wodociągu w okolicach, bądź pod budynkiem. 4

5 Rys. 2. Przebieg nowego odcinka wodociągu Ø 200. Zakończenie inwestycji nastąpiło roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,62 zł 7) Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok. Podstawowym celem tej inwestycji było znalezienie nowego punktu poboru wody dla miasta Złoty Stok. Polegało to na wykonaniu otworu badawczego w miejscu wytypowanym w wyniku analiz badań geofizycznych gruntów, w okolicach miasta. Do wykonania tej inwestycji wybrano, w wyniku konkursu zapytanie o cenę, firmę WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania. W ramach inwestycji wykonano: a) badania geofizyczne trzech okolic: tereny na północ od miasta wzdłuż lasu w kierunku Płonicy, tereny w okolicach Stawów Waszczuka, tereny na wschód od miasta wzdłuż trasy do Paczkowa. b) analizę badań geofizycznych, w wyniku której wytypowano lokalizację wykonania odwiertu próbnego, c) odwiert rozpoznawczy w okolicach Darz Boru o głębokości 38 m, d) przebadano próbki gruntu pobrane podczas wiercenia w celu określenia rodzaju podłoża, ziarnistości piasku, warstwy wodonośnej i jej głębokości. Z powodu zagrożenia wystąpienia arsenu w wodzie dokonano badania wody wysączonej z próbek piasku. arsenu nie stwierdzono. Taki wynik pozwolił na przejście do kolejnego etapu, e) odwiert właściwy Ø 230 mm. Głębokość zafiltrowania 24 m. Warstwa wodonośna 11 metrów. f) płukanie studni, dezynfekcja, badanie wydajności wydajność ok. 10 m 3 /h. 5

6 g) pobranie wody do badań i wykonanie analizy fizyko-chemicznej. Po wykonaniu całej inwestycji okazało się, że w wodzie pochodzącej z przepłukanej studni pojawił się arsen, w stężeniu ok. 0,049 mg/l przekraczającym dozwoloną dawkę 0,02 mg/l. Reasumując woda ze studni nie nadaje się do użytku dla celów spożywczych. Dodatkowe wnioski: na północ od miasta grunt gliniasty do ok. 50 m wyklucza występowanie wody, podobnie w okolicach Stawów Waszczuka, na wschód od miasta występuje bardzo dużo wody lecz z arsenem. Zakończenie inwestycji roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,40 zł. 7) Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej. Zadanie to polegało na wykonaniu przedłużenia wodociągu z ul. Radosnej do nowo powstającej zabudowy szeregowej wraz z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi. Zadanie to zostało wykonane przez T.H. Deweloper. II ZADANIA REMONTOWE 1) Modernizacja filtra pospiesznego na ujęciu wodnym Czarny Bór. Celem tego zadania było usprawnienie funkcjonowania filtra pospiesznego. Dokonano wymiany zasuwy na jednym z kolektorów zasilających filtr, co umożliwia sprawniejsze płukanie złoża filtrującego. Zadanie wykonane z funduszy własnych Spółki WOD-KAN. 2) Modernizacja punktu poboru wody we wsi Laski. Stacja Uzdatniania Wody w Laskach od lat charakteryzowała się małą dokładnością chlorowania wody. Dzięki temu zadaniu doprowadzono do sytuacji, w której zawartość chloru w wodzie jest stała i zgodna ze stosownymi przepisami. By to uzyskać zamontowano nowy wodomierz z czujnikiem kontraktonowym, wysyłającym impuls elektroniczny do zamontowanej w ramach tego zadania, nowej pompy dozującej chlor. Układ ten jest całkowicie zautomatyzowany, praktycznie bezobsługowy i charakteryzuje się stabilnością funkcjonowania. Zakończenie zadania nastąpiło roku. Kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Złoty Stok ,76 zł 6

7 WYDATKI W RAMACH ZADAŃ BUDŻETOWYCH Nazwa zadania Wydana Kwota Remont rurociągu Płonica ,48 Stacje redukcyjne ,27 Modernizacja oczyszczalni ścieków ,57 Modernizacje budynku chloratora 0 Modernizacja sieci wodnej Żeromskiego-Kasprowicza Modernizacja sieci wodnej Wąska- Krzywa , ,62 Badania geologiczne odwierty ,40 Modernizacja filtru na ujęciu Czarny Bór Przebudowa punktu poboru wody w Laskach ,76 RAZEM: ,93 - zadania wykonane, - zadanie wykonane za środki finansowe Spółki PPU WOD-KAN, - zadanie niezrealizowane. Z poważaniem: 7

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Pan Andrzej Rajski Radny Rady Miasta Nowy Targ GKiD.7021.4.17.2012 Nowy Targ, 2012-06-05 sprawa: interpelacja zgłoszona na sesji Rady Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz Joanna Stasiewicz Konsekwentna od lat polityka miasta i MPWiK dotycząca poprawy niezawodności działania systemu dostawy wody i poprawy jej jakości, a także sprawności systemu odbioru ścieków oraz efektywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2020

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINA WŁOSZAKOWICE GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. www.wodociagi-olsztyn.pl Olsztyńskie wodociągi

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 2 (48), 2010: 75 87 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 2 (48), 2010) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy Inżynieria i Ochrona Środowiska 2012, t. 15, nr 4, s. 373-386 Joanna CHWIAŁKOWSKA Politechnika Poznańska e-mail: okretjoanna@wp.pl Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo