Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście!"

Transkrypt

1 Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście! W dniu dzisiejszym rozmawiamy o projekcie Budżetu Miasta na rok Dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją budżetową w tej kadencji Rady Miasta, tak więc ciąży na nas duża odpowiedzialność. Na wstępie skupię się na wartościach liczbowych charakteryzujących omawiany projekt. Projekt Budżetu Miasta Kielce na rok 2014 zakłada wydatki rzędu 1 miliard 170 milionów złotych a dochody na poziomie 1 miliard 42 miliony złotych. Zaplanowany deficyt w wysokości ponad 128 milionów złotych powinien zostać pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: kredyty długoterminowe w wysokości 113 milionów złotych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Budżetu Miasta w wysokości 15 milionów złotych. W strukturze planowanych dochodów ponad 891 milionów złotych stanowić będą dochody bieżące a ponad 150 milionów złotych dochody majątkowe. Wśród planowanych wydatków Budżetu Miasta 856 milionów złotych to wydatki bieżące a 314 milionów złotych wydatki majątkowe. Planowany poziom wydatków w roku 2014 na poziomie 1 miliarda 170 milionów złotych jest wyższy od poziomu wydatków Budżetu roku bieżącego o 45 milionów złotych. Zestawiając główne wartości projektu Budżetu roku 2014 do Budżetu roku 2013 po zmianach zauważamy wzrost takich pozycji jak: wydatki (wzrost o 45 milionów złotych), wydatki majątkowe (wzrost o 73 miliony złotych), dochody (32 miliony więcej w roku przyszłym), dochody majątkowe (40 milionów złotych in plus), deficyt Budżetu (większy o 21 milionów złotych) Spadek obserwujemy w pozycjach: wydatki bieżące (in minus 28 milionów złotych) i dochody bieżące (mniej o 16 milionów złotych). Wydatki według poszczególnych działów przedstawiają się następująco: 1

2 1) Transport i łączność 295 milionów złotych 2) Oświata i wychowanie 294 miliony złotych, 3) Pomoc społeczna 167 milionów złotych, 4) Działalność usługowa 72 miliony złotych, 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 milionów złotych, 6) Administracja publiczna 56 milionów złotych, 7) Gospodarka mieszkaniowa 41milionów złotych, 8) Edukacyjna opieka wychowawcza 34 miliony złotych. Cieszy nas wzrost planowanych wydatków w dziale Kultura fizyczna 19 milionów 250 tysięcy złotych w projekcie Budżetu na rok przyszły. Warto w tym miejscu wspomnieć o projektach, które zostaną zrealizowane w roku 2014 roku w dużej mierze dzięki fantastycznej aktywności wielu kielczan. Mam na myśli oczywiście ideę Budżetu Obywatelskiego, który został wdrożony w naszym mieście po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzięki tejże idei i zaangażowaniu kielczan w projekcie Budżetu Miasta na rok 2014 znalazły się takie inwestycje jak: Budowa dróg rowerowych oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wraz z sygnalizacją planowana kwota 2 mln 650 tys. złotych, Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Jeziorańskiego (ZSO nr 14) 1 mln 900 tys. złotych, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy alei Górników Staszicowskich (ZSO nr 8) 550 tysięcy złotych. Boiska powstają ale jest ich wciąż zbyt mało. Wielokrotnie odbieramy od młodych mieszkańców miasta sygnały związane z brakiem boisk. Choćby w ostatnim czasie z osiedli Dąbrowa, Sieje, Bocianek, Ślichowice. Należy dołożyć wszelkich starań by w ciągu kilku najbliższych lat w każdej dzielnicy Kielc powstało boisko wielofunkcyjne z prawdziwego zdarzenia. Także kluby sportowe powinny uzyskać większe wsparcie. Warto wymienić inwestycje (drogowo-komunikacyjne), które znalazły się w projekcie Budżetu a więc powinny być rozpoczęte, kontynuowane lub zakończone w roku przyszłym: 1. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród. 3. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i al. Tysiąclecia PP. 4. Budowa bus-pasów w ciągu ulic Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza Iwanowa. 5. Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych. 6. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym. 2

3 7. Budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy u. Sikorskiego. 8. Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. 9. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce. Cieszą nas bardzo takie z zaplanowanych inwestycji jak: 1. Budowa budynku Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej (2,5 mln złotych). 2. Budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza (1,5 mln zł). 3. Termomodernizacja ZSO nr 15 przy u. Krzemionkowej (4,5 mln złotych). 4. Budowa budynków mieszkalnych Złota Jesień przy ul. Kazimierza Wielkiego (2 mln złotych). 5. Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej (2 mln zł). 6. Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. 7. Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. 8. Termomodernizacja budynku klubu sportowego Stella przy ul. Krakowskiej. W projekcie Budżetu Miasta na rok 2014 zapisano również środki na inwestycje o mniejszej wartości aczkolwiek są to inwestycje bardzo ważne dla kielczan, a więc: 1. Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, alei Szajnowicza Iwanowa, Turystyczna. 2. Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta. 3. Przekształcenie ulicy Nowowiejskiej w zieloną aleję spacerową (na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Pocieszka). 4. Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Tatrzańską z ul. Jeleniowską. 5. Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do Placu Najświętszej Marii Panny. 6. Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej. 7. Oświetlenie ulic: Piotrkowskiej, Orląt Lwowskich, Ołowianej, Wesołej, Koneckiej, Prostej, Na Stole i Szermentowskiego. Dla wielu kielczan istotne jest wsparcie (w ramach Budżetu MZD) kwotą 3 milionów złotych inicjatyw lokalnych ul. Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, 3

4 Domaniówka, kanały deszczowe w ul. Puscha, Kowalczewskiego, Kasztanowej, Pieszej, budowa nowego odcinka ulicy pomiędzy ul. Prostą i ul. Daleszycką, ul. Chełmońskiego. Kolejne 5 milionów złotych przeznaczono za pośrednictwem Wydziału Inwestycji na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych dotyczących głównie kanałów sanitarnych i wodociągów w ulicach: Zastawie, Łódzka (od ul. Smolaka do ul. Zakładowej), Warszawska, Zagórska, Zalesie, Wygon, 1-go Maja, Otrocz, Tarnowska, Szwedzka, Tartaczna, Raciborskiego, Agrestowa, Jeleniowska, Opoczyńska, Puscha, Zalesie, Garbarska, Laskowa, Wodna i Zgórska. Niestety mieszkańcy części peryferyjnych dzielnic Miasta od wielu lat nie mogą doczekać się wybudowania wodociągów, kanałów sanitarnych, ulic i chodników dla pieszych. Jako przykłady można podać min. ul. Szybowcową, Karczunek, Warszawską w okolicach dzielnicy Dąbrowa. Projekty tego typu wymagają nieco większego wsparcia. Kielczanie oczekują tego od nas wszystkich i mają do tego prawo. Mamy nadzieję również, że jeśli nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej w kraju w Budżecie Wydziału Inwestycji zamiast zer i niewielkich liczb pojawią się konkretne kwoty przy niezwykle potrzebnych inwestycjach takich jak: Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem na Osiedlu Dąbrowa. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego. Budowa zespołu budynków przy ul. Lecha. Budowa zespołu budynków przy ul. Piekoszowskiej. Kanalizacja sanitarna w os. Baranówek Kawetczyzna. Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl. Sieć wodociągowo kanalizacyjna w Osiedlu Ostra Górka. Sieć wodociągowo kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur. Cieszy nas rozwój spółki Targi Kielce. Wierzymy, iż ogromne inwestycje poczynione przez władze Targów pomogą przejść tej spółce dosyć bezboleśnie przez kryzys gospodarczy dotykający nasz kraj. Mamy nadzieję, że już niebawem zostanie ustabilizowana sytuacja związana z dwoma miejskimi spółkami czyli PUK i RPZ. Problemy związane z tymi spółkami nie służą dobrze ich pracownikom oraz wszystkim kielczanom. Wszyscy mieszkańcy Kielc zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy sportu mają nadzieję, iż władzom Miasta wreszcie uda się dotrzeć z pozytywnym skutkiem do zakończenia telenoweli pod tytułem poszukiwanie sponsora strategicznego lub właściciela spółki Korona. Wydaje się, iż na dużo lepszym poziomie powinny 4

5 funkcjonować w wymienionej spółce piony sportowy i marketingu. Również szkolenie dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. W naszej ocenie najgorszym rozwiązaniem byłaby likwidacja tak zasłużonego dla Miasta Klubu. Mimo wielu sceptycznych ocen wciąż wierzymy, iż niebawem Korona pozyska sponsora strategicznego dzięki czemu większość kielczan będzie mieć powody do dumy. Podsumowując - warto wspomnieć, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok 2014 jest pozytywna. Również uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie Budżetu Miasta Kielce mimo tego, iż wskazuje na niewielkie niezgodności jest pozytywna. W naszej ocenie w trudnych czasach nie łatwo przygotować dobry projekt Budżetu. I mimo tego, iż przedstawiony projekt nie jest idealny dla wielu kielczan uważamy, że jest to projekt dosyć dobry. Dołożymy wszelkich starań by w roku przyszłym na wsparcie mogły również liczyć inwestycje pominięte w przedstawionym dokumencie. Radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zagłosują za poparciem projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok Dziękuję bardzo 5

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Informator. Tamara Mytkowska

Informator. Tamara Mytkowska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2011 Po raz kolejny prezentujemy Państwu informację na temat finansów gminy Legionowo. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Gminy Czarna Białostocka

Gminy Czarna Białostocka 1 Budżet 2014 Gminy Czarna Białostocka...czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni Państwo, już po raz dziesiąty pragniemy zaprezentować Państwu krótkie opracowanie poświęcone finansom Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej

Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej NUMER SPECJALNY LISTOPAD 2006 Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej W ogłoszonym po raz drugi przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Samorządów 2006 Ciechanów zajął wysokie 27 miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty.

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich grudzień 2013 Wśród mieszkańców gmin a w Siemianowicach Śląskich nie jest inaczej rodzą się pytania: co to jest budżet miasta, jaki jest wielki, skąd są w nim pieniądze,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. BRM.0012.7.1.2015.AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził.

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Nr 5/443; maj 2008 Trubadurzy na Smolnej. Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27. Zdjęcia: (r), (S), d Tłumy na festynie w Paru Z okazji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo