Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs"

Transkrypt

1 Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu Status 1. IS-2/1 Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner Opracowanie innowacyjnego programu numerycznego do oceny ryzyka prawnego działalności podmiotu leczniczego pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i jego pozycji prawnej 2. IS-2/2 Ecorace Polska Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny Invenio Sp. z o. o. Liga samochodów ekologicznych. Projekt i budowa wyścigowych pojazdów elektrycznych. 3. IS-2/3 Fundacja "KLUCZ" na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących Instytut Mechaniki Precyzyjnej Damatic - Krupa i Wspólnicy sc System wspomagania poruszania się osób niewidomych w terenie 4. IS-2/4 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Instytut Przemysłu Organicznego Politechnika Warszawska Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem szkolnictwa wyższego i naukowo badawczego w ramach przeciwdziałania narkomanii środki zastępcze. 5. IS-2/5 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, Ventor Sp. z o.o., KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA RAPACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Szkoła Główna Służby Pożarniczej Budowa nowego modelu oraz metod identyfikacji wskaźników wczesnego ostrzegania 6. IS-2/7 Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS Główny Instytut Górnictwa Politechnika Śląska Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z.o.o. Platforma wiedzy nt.: Strategia innowacji międzypokoleniowej 7. IS-2/8 Fundacja Dojrzali. Między Pokoleniami Uniwersytet w Białymstoku MDM - Badania i gry społeczne Innowacyjny model współdziałania instytucji edukacyjnych, opiekuńczowychowawczych i działających na rzecz osób starszych. Podnoszenie jakości życia w ramach współpracy międzypokoleniowej.

2 8. 9. IS-2/10 IS-2/11 Instytut Prawa i Społeczeństwa Szkoła Główna Handlowa Instytut Prawa i Społeczeństwa Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Sieciowy model zarządzania sądami. Wspólnoty praktyków w wymiarze sprawiedliwości Poprawa komunikacji między uczestnikami postępowań sądowych - Nowe Formularze Sądowe (NFS) 10. IS-2/12 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY KROKOWA Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Uniwersytet Gdański Realne potrzeby - alternatywny pieniądz 11. IS-2/13 FUNDACJA "NIE - ZWYKŁA" DLA RODZINY Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4 BUSINESS & PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Solnica Dariusz IT SOLO Młody odporny człowiek. Innowacyjny program badań i rozwoju odporności psychicznej dzieci i młodzieży 12. IS-2/15 Fundacja Bezpieczna Energia Politechnika Warszawska Materials Engineers Group Sp. z o.o. Metal Expert Spółka z ograniczoną Spółka Jawna Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny Conerga Spółka z ograniczoną Spółka jawna Krajowe centrum promowania ekologicznych technologii służących przetwarzaniu szkodliwych dla naturalnego środowiska odpadów komunalnych i osadów ściekowych, na energię lub ekologiczne surowce o gospodarczej przydatności 13. IS-2/16 Fundacja Gospodarki Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Model Rozwoju Obywatelskiej Sfery Publicznej 14. IS-2/17 Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Akademia Leona Koźmińskiego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundacja Transfer Innowacji Klastry w ekonomii społecznej jako forma ekspansji rynkowej 15. IS-2/ IS-2/21 Stowarzyszenie SIDE-CLUSTER Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Teijo-Talo Polska sp. z o.o. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Zielony Marketing: Skuteczne Promowanie Produktów Ekologicznych Szansą dla Firm z Sektora MŚP Społeczna modernizacja energetyczna: prawne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju rynku energii w Polsce.

3 17. IS-2/ IS-2/ IS-2/27 Stowarzyszenie European Professional Women's Network Warszawa Fundacja G10, ORANGE POLSKA SA POLITECHNIKA ŁÓDZKA AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego Uniwersytet Wrocławski ORTHOS - SPORT Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Spółka z o.o. z siedzibą w Komorowicach FUNDACJA JEDEN DRUGIEMU Akademia Finansów i Biznesu VISTULA UCM Sp. z o.o. Gra o Powrót Międzykulturowość jako potencjał rozwoju lokalnej administracji i trans granicznego biznesu RÓWNOWAGA - Kompleksowy Program wyjścia z nadwagi i otyłości w oparciu o psychodietetyczną metodę zmiany nawyków żywieniowych przez motywacyjne spotkania grupowe 20. IS-2/28 Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Interfejs INFORMARE umożliwiający dostęp do informacji cyfrowej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową 21. IS-2/ IS-2/ IS-2/34 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych Akademia Morska w Szczecinie Politechnika Białostocka Lubuska Fabryka Młodych Społeczników Uniwersytet Zielonogórski GIK Projekt Fundacja Biopoesis BrainTech Sp. z o. o. Multicrea - sposób na zwiększenie szans Generacji Y na rynku pracy Zaradni w jesieni życia BRAIN2: wyjść z piekła zamknięcia 24. IS-2/35 Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS Boni Fratres Catoviensis sp. z o.o. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach Zapobieganie nawykowemu stosowaniu leków przeciwbólowych bez wskazań lekarskich przez młodzież. Ujęcie systemowe. 25. IS-2/36 Zarząd Główny Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sylwester Barabasz "Renovartis" Budowa Systemu Przekazywania i Analizy Informacji Żywnościowej (efias) dla integracji oraz wzmocnienia poczucia sprawczości hodowców zwierząt i lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego 26. IS-2/37 Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich Politechnika Warszawska PATEH - Jan Petryna Spółka Jawna Narzędzie wsparcia samorządów lokalnych w zapewnianiu przyjaznej środowisku komunikacji publicznej poprzez procedurę planowania budowy systemu samochodu elektrycznego

4 27. IS-2/38 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie Politechnika Lubelska Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej Semana Spółka z o.o. Opracowanie innowacyjnej strategii wykorzystania złóż borowinowych w oparciu o borowinę z Horyńca-Zdroju jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej 28. IS-2/39 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Signa sp. z o.o. Społeczna Akademia Nauk Język nienawiści 29. IS-2/42 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Pracownia Szkoleniowo-Doradcza HRC Dariusz Polakowski Szkoła Wyższa Humanitas Analizy strategiczne wzmacniające efektywność usług społecznych 30. IS-2/43 SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji Muneris. Marta Nowak-Błesznowska Wychowanie seksualne w rodzinie. Przekaz międzypokoleniowy 31. IS-2/46 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Rzendkowski Uniwersytet Śląski w Katowicach System analizy motoryki gałek ocznych dla wczesnej oceny zaburzeń widzenia i badania pola widzenia 32. IS-2/47 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski Wyższa Szkoła Biznesu Śląskie Centrum Badań Innowacji Społecznych 33. IS-2/49 Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy System profilaktyki wzroku dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem zawodowym z uwzględnieniem ochrony oczu przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz poprawieniem komfortu pracy 34. IS-2/50 Polska Izba Przemysłu Skórzanego Instytut Przemysłu Skórzanego Uniwersytet Łódzki Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Poprawa zdrowotności, jakości życia i aktywności zawodowej populacji 60+, poprzez zastosowanie innowacyjnego obuwia. 35. IS-2/51 Stowarzyszenie PROREW Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sandomierzu Interdyscyplinarny model aktywizacji zawodowo- ekonomicznej osób 60+

5 36. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/57 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Drogowskazy Uniwersytet Gdański LeanQ Team Joanna Czerska Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera PBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Instytut na rzecz Ekorozwoju Instytut Geodezji i Kartografii Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Politechnika Łódzka Orange Polska S.A. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Lean Education Innowacyjny model podnoszenia kwalifikacji pracowników 50+ z uwzględnieniem Bilansu Kompetencji i Bilansu Zdrowia Mapa ryzyka klimatycznego miasta stołecznego Warszawy 2060 Call2See system komunikacji multimedialnej do wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku (niewidomych, słabowidzących i starszych) przez zdalnych operatorów 40. IS-2/58 FUNDACJA "CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE FLEISCH MANNSCHAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OPRACOWANIE BAZY PRODUKTOWEJ DLA NAWIGACJI KULINARNEJ W PROFILAKTYCE CHORÓB DIETOZALEŻNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 41. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/65 Polski Związek Niewidomych Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Infomiasto.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zymetria Sp. z o.o. Fundacja Dzieci i Młodzieży "HOMEiK". Edukacja i wychowanie Instytut Techniki Budowlanej ITDO Adam Fruba Stowarzyszenie Aktywność Kobiet Akademia Leona Koźmińskiego Politechnika Częstochowska Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego "Wiedza" Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Collegium Civitas TORN Spółka z ograniczoną STALKER GROUP Spółka z ograniczoną System graficznej prezentacji i edycji treści dla osób niewidomych i głuchoniewidomych Nowe metody diagnozowania i prognozowania satysfakcji małżeńskiej na podstawie matematycznego modelowania jej dynamiki. Wykorzystanie e-gamifikacji społecznościowej w celu wsparcia szkolnych programów edukacyjnych kształtujących zrównoważoną postawę młodzieży Ekonomika działań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego DEMOSplay interaktywne konsultacje społeczne

6 46. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/75 Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Param Spółka Jawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Corporate Profiles Consulting Sp. z o.o ICT4Business Paweł Chrobak Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw "Unia Owocowa" UO-Technologia Sp. z o.o. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych VividStudio Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundacja Evangelium Vitae Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Towarzystwo Amicus Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze Uniwersytet Rzeszowski Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Solveo spółka z ograniczoną Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II- Wydział Teologii Uniwersytet Medyczny- II wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Fundacja Dobrze Że Jesteś Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Motopozytywni: tworzenie narzędzi społecznych ukierunkowanych na skłonienie do zmniejszenia prędkości na drogach oraz na zmianę percepcji motocyklistów jako głównych przyczyn wypadków drogowych. Realizacja dyrektyw międzynarodowych i krajowych. Populacyjny Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania Zespołu Zależności Alkoholowej dla młodzieży Food Zoom Innowacja-animacja Opracowanie protokołu postępowania EndoEnd chroniącego płodność i zwiększającego komfort życia młodych kobiet z endometriozą Kreacja biznesu innowacyjne narzędzia finansowania sektora kreatywnego (ISI) Nasz Dom - innowacyjny model wspierania Domów Pomocy Społecznej Przystanek Wsparcie Kompleksowy model aktywnego doradztwa społecznego Opracowanie i wprowadzenie na rynek produktu wspomagającego osoby z chorobami krwi

7 55. IS-2/ IS-2/ IS-2/78 Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Uniwersytet Szczeciński IMPACT International sp. z o.o. Sic Lazaro sp. z o. o. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Politechnika Łódzka Stowarzyszenie "Laboratoria Innowacji" Laboratoria Innowacji Bartosz Miara Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu INTERMENTORING W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Zdrowe Miejskie Trasy dla Aktywnych Cukierek informatyczny system wsparcia dla dzieci chorych na cukrzycę. 58. IS-2/79 Fundacja PATRIOTYZM I NIEPODLEGŁOŚĆ NASZYCH ZIEM Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach SMARTTECH Sp. z o.o. Wdrożenie systemu pomiaru 3D na potrzeby dokumentacji zabytkowych nekropolii oraz badań archeologicznych. 59. IS-2/80 Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz Ostoja Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ikontekst.pl Tomasz Kalota Aktywizacja osób niepełnosprawnych jako wsparcie rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy 60. IS-2/ IS-2/83 Klub Jagielloński Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Instytut Metalurgii Żelaza Fundacja Idea Rozwoju Uniwersytet Jagielloński Tymon Jastrzębski INFOMAT Platforma wspierająca procesy rekrutacji w sektorze NGO z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych i mechanizmów rekomendacji. Generator wiedzy dotyczący diagnozy potrzeb na poziomie lokalnym 62. IS-2/85 Fundacja epaństwo Politechnika Warszawska Politechnika Łódzka ORANGE POLSKA S.A. Górska Otwarta i Uniwersalna Platforma Turystyczna 63. IS-2/ IS-2/89 Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Fundacja Centrum Innowacji FIRE Coolhunter Tomasz Grzybowski Model uwalniania potencjału społecznego Innowacyjny model zarządzania operacyjnego dla startupów naukowych

8 65. IS-2/90 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Agencja Promocyjno-Usługowa Pro Inventor Sp. z o.o. Politechnika Świętokrzyska Aktywacja wdrożeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie narzędzi informatycznych dla innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym. 66. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/102 Stowarzyszenie Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska-Perły Polski Wschodniej" Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Ideo sp. z o.o. Polskie Towarzystwo Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk GEODATA POLSKA sp. z o.o. Fundacja na Rzecz Edukacji Ekonomicznej Dzieci Oraz Młodzieży FREEDOM ESYSTEM24 TOMASZ ŁAGUTKO Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Fundacja ISKIERKA Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej SOLVMED Sp. z o.o. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Integracja Wiedzy Radosław Chinalski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania D7 Sp. z o.o. Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SILVERMEDIA SP. Z O. O. ERICPOL SP. Z O. O. FUNDACJA KLASA KOBIET Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS Visovia Project Spółka z ograniczoną Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Profitta sp. z o.o. Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Aqfavola Sp. z o.o. Opracowanie algorytmu zautomatyzowanej diagnostyki medycznej szansą na zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia i życia polskich pacjentów. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i wzrost świadomości obywatelskiej poprzez usprawnienie dialogu między władzami lokalnymi i mieszkańcami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Międzyszkolna sieć nowoczesnych spółdzielni uczniowskich w gimnazjach jako kuźnia przedsiębiorczości. 3D Innowacje w Rehabilitacji Generyczny System Organizacji Stanowisk Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami System Aktywnej Edukacji i Rehabilitacji Seniorów Opracowanie kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza dla użytkowników indywidualnych Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagającej lokalizację osób zaginionych Opracowanie innowacyjnej wanny z przegrodą dedykowanej osobom starszym i niepełnosprawnym

9 75. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/108 Związek Młodzieży Wiejskiej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Fundacja Fundusz Współpracy Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Uniwersytet w Białymstoku Fundacja Inicjatyw Regionalnych Uniwersytet Łódzki Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.-sp.k. Stowarzyszenie Klaster innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Politechnika Wrocławska INVSOFT sp. z o.o. System racjonalizujący zarządzanie budżetem wiejskiego gospodarstwa domowego w kształtowaniu sytuacji społecznoekonomicznej rolników E-Wsparcie aktywności i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (E-WAZON) I-AM-NEET: Innowacyjno-Adaptacyjny Model interwencji w zakresie przeciwdziałania trwałemu wykluczeniu społeczno-zawodowemu młodzieży z grupy NEET Aktywizacja zawodowa wybranych grup społecznych poprzez dostęp do infrastruktury informatycznej w chmurze obliczeniowej umożliwiającej zarządzanie cyklem życia produktów 79. IS-2/109 Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego Future Voice System Sp. z o.o. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe System automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. 80. IS-2/ IS-2/112 Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Fundacja Aktywizacja Akademia Leona Koźmińskiego Fundacja Scena Współczesna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytut Matki i Dziecka Standaryzacja usług Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy Świadomość ciała opracowanie scenariusza programu terapeutycznego polegającego na budowaniu świadomości ciała poprzez taniec oraz uwzględniającego korektę zachowań dietetycznych. 82. IS-2/114 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Zarządzania i Ekonomii "Conseo" Magda Bellwon Solwit Spółka Akcyjna Alicja Żurowska Poprawa jakości życia społecznego poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy internetowej EMEDES zwiększającej dostępność i skuteczność mediacji cywilnych jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. 83. IS-2/115 Fundacja Nowoczesna Polska 2CONN Tech Spółka z ograniczoną BBC Software - Borys Czerniejewski Aktywne lektury - system wspierający aktywne czytelnictwo

10 84. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/126 Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej "DIGICOM" Euroing sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TeleComp Sp. z o.o. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Mobile Experts Sp. z o.o. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Business Service Sp. z o.o. Polski Związek Korfballu Warszawski Uniwersytet Medyczny VIEWgroup Spółka z ograniczoną Fundacja Aktywizacja Szkoła Główna Handlowa Polski Związek Głuchych Oddział Śląski Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Centrum Transferu Technologii EMAG Fundacja Na Rzecz PWSZ w Wałczu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH ROMET WAŁCZ SP Z O O. Integracja Wiedzy Radosław Chinalski Fundacja Inicjatyw Regionalnych Uniwersytet Łódzki Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.-sp.k. Fundacja Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Spółka miejska Urbitor Sp. z o.o Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Społeczna Akademia Nauk edialog Sp. z o.o. Poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez Ograniczenie Uzależnienia Tytoniowego e-uniwersytet Trzeciego Wieku Społeczne innowacje dla NGO Aktywizacja rekreacyjna i sportowa osób po 50 r.ż. w duchu niwelowania barier ze względu na wiek i płeć oraz w połączeniu z pracą wolontariacką na rzecz utworzonej wspólnoty rodzinnej oraz szkoleniem, przy wsparciu oprogramowania activorganizer. Bariery wewnętrzne przedsiębiorstw w kreowaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością - analiza pozytywna i rozwój narzędzi doradczych Opracowanie metody translacji języka polskiego na język migowy z odkrywaniem treści niewerbalnych Mania projektowania Międzypokoleniowa Wymiana Doświadczeń system rozwiązań na rzecz minimalizowania skutków zmian społeczno-demograficznych w Polsce Racjonalizacja i udrożnienie lokalnych sieci dystrybucji drobnego handlu Model optymalizacji oferty edukacyjnej szkół wyższych uwzględniający potrzeby pracodawców i rynku pracy (Model-F4)

11 94. IS-2/127 Stowarzyszenie "Dobra Edukacja" Uniwersytet Gdański Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Instytut Badań Edukacyjnych Program Dobrej Edukacji dla Gimnazjum 95. IS-2/128 Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej GIS-Expert Spółka z ograniczoną Model procedur partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w oparciu o technologie IT 96. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/142 EBC Incubator Sp. z o.o. Akademia Leona Koźmińskiego Inpingo Spółka Akcyjna Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania SWIFT Mateusz Góra Fundacja Profesora Henryka Skarżyńskiego "Słyszę" Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna Katarzyna Becker Fundacja Inkubator Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Instytut Rozwoju Miast Uniwersytet Jagielloński Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza INNpuls Sp. z o.o. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Badań i Edukacji Sp. z o.o. Poprawa dostępu do wiedzy poprzez opracowanie modelu akademickiej biblioteki cyfrowej Partycypacyjne instrumenty poprawy bezpieczeństwa pracy istotnym stymulatorem zrównoważonego zarządzania Zdefiniowanie nowych czynników ryzyka zaburzeń słuchu i mowy, poprzez szersze wykorzystanie Platformy Badań Zmysłów w zakresie diagnostyki ortodontycznej. Wykorzystanie Platformy Badań Zmysłów do przesiewowego, onkologicznego badania jamy ustnej w celu profilaktyki nowotworów jamy ustnej. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu międzyinstytucjonalnych klinik przedsiębiorczości i start'upów Miejski obszar współdziałania. Strategiczno-symulacyjne narzędzie do rozwoju skutecznej współpracy w przestrzeni miejskiej. Indeks Firm Zrównoważonych Opracowanie efektywnego modelu kształcenia kluczowych kompetencji w inteligentnych specjalizacjach regionów "KRIS". Edukacja do partnerstwa kobiet i mężczyzn

12 104. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/156 Instytut Techniki, Technologii i Zarządzania Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis Politechnika Warszawska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Fundacja Osób Niepełnosprawnych Politechnika Krakowska M3SYSTEM Spółka z ograniczoną Fundacja Science To Business IC Solutions Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Kórnicka Polska Akademia Nauk Fundacja Polska Ekologia Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk Politechnika Lubelska Net-Art Paweł Rymarczyk Stowarzyszenie Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo Instytut Techniki Budowlanej Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Fundacja Podróże Bez Granic Politechnika Gdańska Zakład Elektroniczny Violetta Deptulska Fundacja Instytut Aurea Libertas Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski dotone sp. z o.o. Fundacja PAIDEIA Instytut Studiów, Badań i Analiz Wydział Pedagogiczny Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk FUNDACJA "START DO EDUKACJI" MACIEJ RUSIN READY SET GO REHABILITACJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Polski Czerwony Krzyż Softhis Spółka z ograniczoną Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Innowacyjny cewnik urologiczny szansą dla pacjentów stosujących długotrwałą kateteryzację Modułowe budownictwo energooszczędne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz w zastosowaniu socjalnym wraz z modelem partnerstwa publiczno-społecznoprywatnego upowszechniającym zastosowanie "zielonej technologii". Program wspomagający odczytywanie późnośredniowiecznego pisma dokumentów i ksiąg sądowych Innowacyjny portal metodologii oceny skutków środowiskowych nasze śmieci a nasze środowisko Szybkie i synergiczne wsparcie inteligentnego rozwoju zawodowego inżynierów budownictwa Wsparcie technologiczne bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w podróży - Safe Tour. Zwiększenie partycypacji obywateli w społecznościach lokalnych Tutoring koleżeński nauczycieli jako metoda inicjowania i upowszechniania innowacji w procesie kształcenia, na przykładzie edukacji matematycznej i przyrodniczej Do szkoły gotowi start! Program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci 6- letnich. Compass - bank kompetencji międzypokoleniowych

13 114. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/171 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Studio Reklamy Agenda Agnieszka Glinowiecka Fundacja Innowacja i Wiedza Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ" Sysco Polska sp. z o.o. Fundacja Dzieci Niczyje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Dr Marcin Wielec Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Razem do Celu Politechnika Śląska "MINAR" s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe, Roman Wąsowicz, Katarzyna Ujma-Wąsowicz Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Subito Advising Fundacja Obserwatorium Zarządzania Uniwersytet Jagielloński AeroBrains Sp. z o.o. Fundacja Mobile Open Society Through Wireless Technology (MOST) Wydawnictwa Cyfrowe Spółka z ograniczoną Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych WASKO S.A. Politechnika Śląska w Gliwicach Świadome rodzicielstwo. Wsparcie osoby głuchej i niedosłyszącej w sprawowaniu roli rodzica MENTORING JAKO INNOWACYJNA METODA PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY I USŁUG ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Reprezentacja dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym - kurator procesowy NOWA JAKOŚĆ W PROGRAMIE NAUCZANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ ŚCIEŻKA ADAPTACYJNA Poprawa jakości życia społeczeństwa dzięki innowacyjnym modelom zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia opartych na tzw. zarządzaniu zwinnym (Agile Management) System diagnozy i rozwoju umiejętności poznawczych dzieci: Skakanka.pl Innowacyjna metoda i system informatyczny wspomagający wzrost efektywności nauczania matematyki podczas zajęć lekcyjnych Uruchomienie Centrum Nauki NOT - etap badawczy IS-2/174 Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY Instytut Mechaniki Górotworu PAN Katowicki Holding Węglowy SA Instytut Techniki Budowlanej POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA NA TERENACH DOTKNIĘTYCH ODDZIAŁYWANIEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: INTELIGENTNY SYSTEM ZDALNEGO MONITOROWANIA STANU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 123. IS-2/175 Bank Żywności w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Dmoch Film Studio BankŻywności.tv, Pokolenia: stop błędom w odżywianiu.

14 124. IS-2/176 FUNDACJA KLASTER LIFESCIENCE KRAKÓW SILVERMEDIA Sp. z o.o. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGH OTC S.A. WYDAWNICTWO INTERAKTYWNE MEDUTOOLS Sp. z o.o. Platforma ciągłych badań i rozwoju kultury fizycznej w oparciu o dane społeczności aktywnie wykorzystujących aplikacje mobilne 125. IS-2/177 Forum Dialogu, Wydział Psychologii Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Nauczanie lokalnej historii jako narzędzie redukowania antysemityzmu oraz stymulowania kapitału społecznego i zdolności przywódczych młodzieży szkolnej 126. IS-2/179 Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej Aktywacja Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Stare Nowe Moje Włochy FIDO FILM Joanna Fido Interaktywny podręcznik interwencji społecznej w profilaktyce przemocy 127. IS-2/180 Stowarzyszenie Projekt: Polska Laboratorium EE GRZYBOWSKI STODULSKI Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) City Partnerships Sylwia Borkowska Model współpracy międzysektorowej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów przestrzeni miejskiej 128. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/188 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Uniwersytet Śląski w Katowicach "ALAN SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk KROK PO KROKU - FUNDCJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ SZTUKA KADRU ANDRZEJ CHOMCZYK INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII PROAKTYWNEJ PROPORT American Systems Sp. z o.o. Uniwersytet im Adama Mickiewicza / Wydział Studiów Edukacyjnych Fundacja Inicjatyw Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Availo Sp. z o.o. Jakość życia "60+" EduEcoLab - działanie na rzecz rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk ścisłych i technicznych KROK PO KROKU innowacyjny i kompleksowy program terapeutycznoszkoleniowy dla dzieci o nietypowym rozwoju, ich rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problematyką zaburzeń wieku dziecięcego Zagrajmy w to jeszcze raz! technologia w służbie rozwoju kapitału społecznego Nie jesteś sam E-Doradca Prawny

15 133. IS-2/ IS-2/ IS-2/194 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIemców na Śląsku Opolskim CTC Polska Sp. z o.o. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Krajowa Rada Suplementów i Odżywek Instytut Żywności i Żywienia im prof.dra med.aleksandra Szczygła IDEA 25 K.Wójcicka Hennet A.Wójcicki sc Artimz Anna Mossakowska- Ziemniak Fundacja "24 godziny" Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Europejskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Regionalna Opolska Sieć Usług Senioralnych - innowacyjny instrument efektywnej i skutecznej polityki senioralnej w województwie opolskim Zdążyć przed batonikiem: kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych w wieku przedszkolnym dla poprawy jakości życia i funkcjonowania społeczeństwa Ogólnopolski System e-terapii 136. IS-2/196 Na Drodze - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transportu i Edukacji Komunikacyjnej Politechnika Śląska Centrum Edukacji Zawodowej Cargo sp. z o. o. Zmiana społecznej akceptacji prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym IS-2/197 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Politechnika Białostocka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Spółka z ograniczoną Innowacyjny program doradztwa zawodowego i e-praktyk studenckich 138. IS-2/198 Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Politechnika Warszawska Politechnika Łódzka Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Fundacja Młodej Nauki Nowy model współpracy międzysektorowej: design thinking jako innowacja społeczna w zakresie tworzenia więzi między uczelnia i gospodarką 139. IS-2/199 TechMine Sp. z o.o. Uniwersytet Śląski w Katowicach Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych APAX Consulting Group Sp. z o.o. Platforma Komunikacji Nauki, Biznesu i Inwestorów 140. IS-2/201 Fundacja Demokracji Bezpośredniej Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydział Nauk Ekonomicznych eengine Spółka z ograniczoną Wzajemniak - system wymiany dóbr i usług z użyciem wewnętrznej waluty rozliczeniowej IS-2/205 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL TRAF-LINE Agnieszka Kowalczyk-Skęczek Innowacyjny system komunikacji miejskiej dla Pszczyny - poprawa jakości życia, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez trwałą zmianę mobilności w oparciu o autobusy elektryczne.

16 142. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/215 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM" Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Centrum Badawcze), Zakład Elektroniki COMPAS Jacek Szewczyk Fundacja Złotowianka Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Instytut HR Ewa Gordziej - Niewczyk MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Uniwersytet Łazarskiego MEDGEN Kamila Czerska i Wspólnicy Spółka Komandytowa Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych EMID Sp. z o.o. Instytut dla Przyszłości Warszawski Uniwersytet Medyczny Synergia-WUM Spółka z ograniczoną NEUCA Spółka Akcyjna Fundacja Alabaster Uniwersytet Medyczny w Łodzi Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Geotermia Uniejów imienia Stanisława Olasa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Fundacja Gimnazjum i Liceum Akademickie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Pearson Central Europe Sp. z o.o. Fundacja Progress and Business AGH P&B Incubator Sp. z o.o. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dotykowa identyfikacja w systemie kontroli dostępu Program wspierania kompetencji i rozwijania umiejętności poznawczych u dzieci poprzez zastosowanie integracji sensorycznej Innowacyjne narzędzia wsparcia i komunikacji dla osób dotkniętych rzadkimi chorobami Zestaw narzędzi umożliwiających stronom postępowania karnego równy dostęp do aktualnych możliwości nauk sądowych Przeprowadzenie procesu walidacji piktogramów w systemie etykietowania leków w celu budowania systemu podstawowej opieki farmaceutycznej w Polsce Opracowanie prototypu kompleksowej interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami z atopowym zapaleniem skóry i chorobami współwystępującymi z wykorzystaniem wody termalnej z Uniejowa Odwrócone kształcenie - model spersonalizowanego kształcenia w środowisku nowych technologii Aplikacja online do wspomagania rozwoju i wdrożeń innowacji poprzez system ewaluacji, tworzenia klastrów i portfeli projektów 150. IS-2/216 Fundacja In Posterum: Postrzegać, Rozumieć, Działać PBS Spółka z o. o. Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ColSience - w stronę otwartej, kolektywnej nauki IS-2/217 STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA Uniwersytet Gdański Sopocka Szkoła Wyższa Miasto Gdańsk Zarządzanie skutecznością w pomocy społecznej

17 152. IS-2/220 Fundacja Business Labs "ONT- ONLY NEW TECHNOLOGIES" ADRIAN KARBOWSKI Zdrochem Sp. z o.o. Cogito Sebastian Łaźniak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Opracowanie modelu permagospodarstwa opartego o zasady wykorzystane w naturalnych ekosystemach IS-2/221 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Fundacja Prawo i Partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Opracowanie paktu społecznego dla Puszczy Białowieskiej 154. IS-2/222 STOWARZYSZENIE "CENTRUM WOLONTARIATU" INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH FUNDACJA 2B INNOVA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ System kontroli Stresu w Organizacji SKOS 155. IS-2/223 Fundacja Mobile Open Society Through Wireless Technology Politechnika Warszawska Crazy Nauka Piotr Stanisławski Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Platforma otwartej innowacji wspierająca komunikację i inicjowanie wspólnych projektów dla przedsiębiorców, wynalazców i usługodawców rynku transferu technologii 156. IS-2/225 Fundacja "Rodzice Szkole" Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profile Sp. z o.o. Edukacja zintegrowany system wsparcia efektywności kształcenia uczniów klas 4-6 w środowisku szkolnym 157. IS-2/226 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania MODE S.A. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rozwój zdolności kreatywnych dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem technologii druku 3D 158. IS-2/227 Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej AB System Katarzyna Dankiewicz Bartosz Dankiewicz Spółka Cywilna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Stawy kąpielowe jako metoda dla zrównoważonego rozwoju terenów miejsko-wiejskich 159. IS-2/231 Fundacja Projekt: Polska Uniwersytet Jagielloński Szkoła Główna Handlowa Małopolski Instytut Kultury Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Biblioteka Narodowa Dziedzictwo 2.0: Innowacje społeczne w oparciu o cyfrowe zasoby dziedzictwa 160. IS-2/232 Fundacja AMICUS RENIS Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie MedGo Sp. z o.o., NefroLogin Sp. z o.o., Fresenius Medical Care Polska S.A. Rehabilitacja kardiologiczna w przewlekłej chorobie nerek.

18 161. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/243 Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce Uczelnia Łazarskiego Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o. Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Adam Urbanowicz "Underground" Usługi Programistyczne Fundacja Zaawansowanych Technologii INVESTIN Sp. z o.o. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FUNDACJA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI American Systems Sp. z o.o. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Rozwoju Prawa COMETRE Katarzyna Kamińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Obywatelski nadzór nad jakością opieki zdrowotnej "Bezpiecznie w sieci" Wychowanie do życia w nowoczesnym, zinformatyzowanym społeczeństwie. E(x)plory - model współpracy przy wyłanianiu, rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów młodych naukowców Rok w Arktyce szkoła przetrwania PLATFORMA ZARZĄDZANIA MEDIACJĄ I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ONLINE. Zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli.

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz.

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz. 13 14 15 Sprawozdanie 2014 Sprawozdanie 2014 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo