TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk"

Transkrypt

1 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk

2 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk

3

4 Autorzy publikacji Zespół Projektu regionet: AGIL Tobias Espig, Jens Lehman MARR Joanna Jakubowska-Łazęcka, Ewa Obara NWRDA Ioana Suta, Torok Gergely TOSME Angela Suteu, Daniela Farcau TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Kraków, 2013

5

6 Spis treści Wprowadzenie Projekt SMART+ podprojekt regionet cele, działania Partnerzy projektu regionet Regiony partnerskie projektu Wolny Kraj Saksonia Województwo Małopolskie Okręg Cluj (Kluż) Geneza powstawania sieci i klastrów w regionach europejskich Podstawy teoretyczne Cele i strategie Dobre praktyki z obszaru sieci i klastrów Wolny Kraj Saksonia Sieć logistyki biomedycznej bm log Sieć ultradźwięków NetUs Województwo Małopolskie Klaster Life Science Europejskie Centrum Gier Gorlicki Klaster Drzewny Okręg Cluj (Kluż) Klaster Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wnioski Zalecenia dla tworzących klastry i zarządzających klastrami Zalecenia i przeciwwskazania dla tworzących klastry i zarządzających klastrami

7

8 WPROWADZENIE WPROWADZENIE 1 Projekt SMART+ podprojekt regionet cele i działania Globalna konkurencja odbywa się nie tylko na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale w coraz większym stopniu na poziomie regionów gdzie czynniki związane z lokalizacją (twarde i miękkie) określają atrakcyjność tych rynków. Klastry jako geograficzne skupiska współdziałających firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm w pokrewnych branżach oraz organizacji stowarzyszonych (M.E. Porter) mają na celu wzmacnianie konkurencyjności zarówno MŚP, jak i regionów. Należy zatem dążyć do pełnego wykorzystania potencjału do uwalniania innowacyjności w danej dziedzinie, zaś skupiska MŚP powinny być rozwijane do poziomu klastrów. Samo istnienie sektorowych skupisk MŚP, naukowców i ich wiedzy nie jest bowiem gwarancją sukcesu danego klastra. Warunkiem skuteczności działania klastrów jest wykwalifikowany zespół zarządzający klastrem, który skoncentrowany będzie na zrównoważonym rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Celem projektu regionet, realizowanego jako podprojekt w mikroprogramie, w ramach inicjatywy SMART+, jest transfer dobrych praktyk stosowanych dla skutecznego zarządzania sieciami pomiędzy regionami: Saksonii, Cluj i Małopolski, a także podniesienie świadomości MŚP, dotyczącej włączania się w działania sieciowe. Międzyregionalne rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności know how, dostarczanych przez 4 organizacje partnerskie regionet, pozwala na zwiększenie efektywności działania wysoko wykwalifikowanych jednostek zarządzających sieciami w każdym regionie, co stanowi miękki czynnik związany z lokalizacją. 9

9 WPROWADZENIE Dla MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu zorganizowano szereg regionalnych i międzyregionalnych wydarzeń i działań mających na celu zwiększenie ich świadomości i wiedzy o sieciach innowacji i klastrach. W trakcie trwania podprojektu regionet zorganizowano 14 wydarzeń regionalnych (w tym 6 spotkań w Małopolsce), w których uczestniczyło około 500 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytutów badawczych, agencji rozwoju regionalnego, instytucji publicznych i polityków. Ponadto przeprowadzono intensywne szkolenia oraz interaktywne seminaria edukacyjne. Seminaria te zostały zorganizowane w trakcie 3 imprez międzyregionalnych odbywających się w każdym z regionów partnerskich. Ze wspólnej wymiany pomysłów w trakcie szkoleń, w czasie których omówiono doświadczenia zdobyte dzięki konfrontacji różnych rodzajów podejść do problematyki klastrowej, bezpośrednio skorzystało około 12 osób z organizacji partnerskich. Niniejszy poradnik przedstawia różne perspektywy postrzegania czynników sukcesu i lokalizacji tak, aby ich stosowanie mogło być wykorzystane przez przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane tworzeniem klastrów i sieci współpracy. Opisy zakończonych sukcesem przedsięwzięć mogą służyć decydentom, działającym na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu, jako wskazówki w udzielaniu pomocy podczas strategicznych kroków w różnego rodzaju sytuacjach biznesowych i etapach rozwoju regionu. Partnerzy projektu regionet Każdy z czterech partnerów projektu posiada zróżnicowane doświadczenie w zarządzaniu klastrami i sieciami współpracy. Uczestnicząc w procesie budowania i rozwijania sieci współpracy wiedzą, że tworzenie klastrów wymaga realizacji wielu kroków organizacyjnych. Należy uwzględnić wiele różnych czynników o wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Stąd ogromna rola projektów takich jak regionet, pozwalających poznać szeroki obraz możliwości występujących bądź stosowanych w regionach partnerskich, ich warunków lokalnych, struktur MŚP, instytucji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. AGIL GmbH Leipzig AGIL to agencja działająca na rzecz promocji działań innowacyjnych oraz wspierania transferu technologii pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami Saksonii a przedsiębiorstwami europejskimi. AGIL powstała w 1991 roku z inicjatywy Izby Gospodarczej w Lipsku. Od roku 1993 jest organizatorem 10

10 WPROWADZENIE Centrum Przekazu Innowacji, które obecnie funkcjonuje pod nazwą Enterprise Europe Network. AGIL działa jako jednostka, której powierzono zarządzanie (Network Management) siedmioma sieciami MŚP (technologia medyczna, logistyka wewnętrzna, inżynieria tkankowa, technika pomiarowa, ultradźwięki, logistyka biomedyczna, inżynieria geologiczna) za pomocą instrumentów finansowania publicznego wspierających zarządzanie sieciami innowacyjnymi. Agencja była partnerem europejskiego projektu INNOFIRE promującego technologie medyczne w wybranych regionach Europy. AGIL jest też koordynatorem saksońskiego konsorcjum Enterprise Europe Network i koordynuje działania ośmiu saksońskich partnerów EEN. Agencja odpowiada za koordynację wzajemnego nauczania, transferu specjalistycznej wiedzy i umiejętności know how pomiędzy wszystkimi partnerami, prezentację przykładów najlepszych praktyk, jak również upowszechnianie narzędzi i metod pracy. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR), założona w 1993, jest jedną z największych instytucji gospodarczego rozwoju regionalnego w Polsce. Jest to wiodąca instytucja działająca na rzecz rozwoju regionalnego, będąca jednym z najważniejszych partnerów instytucji centralnych i regionalnych w tworzeniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Agencja specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych elementów know how i nowoczesnych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw. Pomaga również pozyskiwać finansowanie UE i bezpiecznie inwestować w województwie Małopolskim, a także aktywnie wspiera działania eksportowe, oferując profesjonalne usługi doradcze i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta agencji obejmuje dostarczanie informacji i usług doradczych dla właścicieli firm oraz uzyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstw w województwie Małopolskim, a także produkty finansowe, takie jak kredyty i gwarancje. MARR tworzy sieć połączeń między nauką i biznesem; promuje nowe technologie i zapewnia finansowanie dla biznesowego wykorzystania innowacyjnych pomysłów. Jako odbiorca dotacji unijnych, realizuje regionalne oraz ogólnokrajowe programy operacyjne. Centrum obsługi inwestorów i eksporterów Business in Małopolska, które obsługiwane jest wspólnie przez MARR, Urząd Marszałkowski, Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie Parki Przemysłowe spólka z.o.o. oferuje kompleksowe usługi dla eksporterów i firm, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Małopolsce. 11

11 WPROWADZENIE Terytorialny Urząd Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Współpracy Cluj Terytorialny Urząd Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Współpracy Cluj (TOSME) działa jako wyspecjalizowany organ administracji publicznej podległy Narodowej Agencji Realizacji Projektów i Programów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. TOSME specjalizuje się we: wdrażaniu i monitorowaniu pięciu rządowych programów finansowania na poziomie regionalnym; świadczeniu usług doradczych w celu ułatwienia dostępu MŚP do różnych rodzajów finansowania (fundusze europejskie i rządowe); stymulowaniu rozwoju środowiska biznesowego poprzez konkretne działania. Służy dużym doświadczeniem w pracy z przedsiębiorcami z Regionu Cluj i północno zachodniej Rumunii. Realizując swoje programy, TOSME pomógł około 100 młodym przedsiębiorcom w założeniu firm i zapewniał doradztwo i wsparcie dla ponad 2000 średnich i małych przedsiębiorstw. Organizuje również imprezy promujące programy regionalne oraz wzmacniające rozwój lokalnej gospodarki. Dzięki codziennej współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami posiada jasny obraz ich potrzeb i pożądanych rozwiązań wspomagających ich rozwój. W ramach tego projektu TOSME, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy o lokalnym środowisku biznesowym, organizuje różne regionalne i międzyregionalne wydarzenia. Północno Zachodnia Agencja Rozwoju Regionalnego, Cluj Napoca Utworzona w 1998 roku Północno Zachodnia Agencja Rozwoju Regionalnego (NWRDA) jest jednym z najważniejszych partnerów władz centralnych i lokalnych w tworzeniu polityki innowacyjnego rozwoju regionalnego. Poprzez promowanie i stymulowanie strategicznego podejścia, NWRDA ułatwia powstawanie innowacyjnych partnerstw publiczno prywatnych z rządem, instytucjami akademickimi, firmami prywatnymi i organizacjami non profit. Ponadto jest zaangażowana w przygotowanie Regionalnej Strategii Innowacji. Bierze również udział w projektach mających na celu budowanie innowacyjnych klastrów (w zakresie technologii informatycznych, energii odnawialnej, wód geotermalnych), rozwijanie Regionalnego Instytutu Badań, Edukacji i Transferu Technologii i utworzenie pierwszego Parku Naukowo Technologicznego. Lokalne studium identyfikacji regionalnych sektorów priorytetowych o wysokim potencjale klastrowania (przygotowane w ramach projektu regionet) odgrywa aktywną rolę w przyciąganiu nowych członków do Klastra Innowacyjnych Technologii Informatycznych Cluj. Agencja posiada doświadczenie jako koordynator i partner w wielu projektach finansowanych przez UE, koordynuje również działania konsorcjum BISNet Transylwania, które jest częścią Enterprise Europe Network. 12

12 WPROWADZENIE Regiony partnerskie projektu Wolny Kraj Saksonia Lokalizacja: Wolny Kraj Saksonia jest częścią Niemiec Wschodnich graniczących z Czechami i Polską Powierzchnia: km² Ludność: 4,1 mln mieszkańców (~5% populacji Niemiec), 485 miast i gmin oraz trzy dystrykty miejskie: Drezno, Lipsk i Chemnitz; Lipsk (po Berlinie drugie największe miasto w Niemczech Wschodnich) mieszkańców, duża liczba studentów Dostępność komunikacyjna: SAMOLOT: Lotnisko Leipzig Halle Airport ; SAMOCHÓD: autostrady A9 oraz A14, autostrada A38, która jest obwodnicą Lipska; POCIĄG: bezpośredni dojazd do wielu miast europejskich Gospodarka: Siłą Saksonii jest różnorodność sektorów przemysłowych. Są nimi nie tylko tradycyjne sektory, takie jak inżynieria i budowa maszyn (reprezentowane przez sieć VEMAS) lub motoryzacja z firmami, takimi jak np. Volkswagen, BMW i Porsche (Sieć AMZ). Również obszar mikroelektroniki, technologii informatycznych i przemysłu półprzewodników z globalnymi graczami, takimi jak np. AMD, GLOBALFO- UNDRIES lub Infineon Technologies (Klaster Silicon Saxony ) odgrywa ważną rolę w skali globalnej. Ponadto sektory biotechnologii ( Biosaxony Network ) oraz energii i technologii środowiskowych, które skupiają się przede wszystkim na energii odnawialnej (inicjatywa sieciowa Przemysłowa Sieć Energii Odnawialnej Saksonii EESA) potwierdzają innowacyjność przedsiębiorstw w Saksonii. Inicjatywa przemysłowa dla Środkowych Niemiec (Industrial Initiative for Central Germany IICG) to prywatna inicjatywa powstała w celu wspierania i wzmacniania konkurencyjności regionów, która liczy ponad 60 członków, m.in. inwestorów międzynarodowych, takich jak BMW, Dow, Siemens i Bayer. Skupia ona kluczowe korporacje, izby gospodarcze i władze lokalne Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii w celu wspólnego promowania rozwoju i działań marketingowych służących temu tradycyjnie już przemysłowemu regionowi centralnych Niemiec. IICG wspiera powstawanie klastrów poprzez Strategię Klastrów Niemiec Środkowych, która ma za zadanie dookreślić profil regionu w dziedzinach takich jak przemysł chemiczny, technologie informacyjne, optyka, produkcja 13

13 WPROWADZENIE motoryzacyjna (Automotive Cluster ACOD), odnawialne źródła energii, nauki przyrodnicze i biomasa. Lipsk jest strategiczną bramą i platformą dla stosunków gospodarczych między Europą Środkową i Wschodnią, a Niemcami i Europą Zachodnią. Lipsk, będąc rozwijającym się centrum biznesowym, jest równocześnie tętniącym życiem miastem z wieloma wystawami, wydarzeniami kulturalnymi, będącymi w centrum zainteresowania różnych mediów. Lotnisko jest najnowocześniejszym towarowym portem lotniczym z całodobową obsługą we wszystkie dni tygodnia. Lipsk koncentruje swoją strategię środowiska biznesowego na wybranych wschodzących branżach gospodarki w zakresie działań klastrowych adresowanych do: biotechnologii, nauk przyrodniczych, przemysłu motoryzacyjnego, technologii energetycznych i środowiskowych, logistyki i mediów oraz przemysłów kreatywnych. Edukacja: Lipsk charakteryzuje się złożoną infrastrukturą badawczą, składającą się z 10 uniwersytetów, szkół wyższych i 25 instytucji badawczych. Jest to jedno z największych skupisk akademickich, w którym uczy się ponad studentów. Sieci i struktury klastrowe w regionie Sytuację istniejących struktur klastrowych w Saksonii można określić jako bardzo zróżnicowaną. Instrumenty finansowania publicznego są zasadniczo dostosowane do potrzeb MŚP. Dostępnych jest wiele różnych możliwości finansowania, które można użyć do zakładania sieci innowacji, np. Sieć Współpracy ZIM KOOP, Sieć Kompetencji będąca narzędziem międzynarodowego marketingu lokalizacji, Forum Innowacji jako narzędzie fazy początkowej sieci, Przymierze Innowacji obejmujące strategiczne partnerstwo z dużymi firmami i Innowacyjne Rdzenie Rozwoju Regionalnego służące generowaniu pomysłów i strategii innowacji technicznych w niektórych regionach. Województwo Małopolskie Lokalizacja: Małopolska usytuowana jest w południowej części Polski, granicząc ze Słowacją Powierzchnia: km² co stanowi 8,6% powierzchni Polski Ludność: w Małopolsce (4,9% ludności Polski), Kraków (jedno z największych miast w Polsce) mieszkańców, duża liczba studentów i osób dojeżdżających do pracy 14

14 WPROWADZENIE Dostępność komunikacyjna: SAMOLOT: Lotnisko międzynarodowe Kraków Balice; SAMOCHÓD: położenie na skrzyżowaniu dróg północ południe i wschód zachód; POCIĄG: bezpośredni dojazd do wielu europejskich miast Zasoby: drugi po Warszawie ośrodek naukowo badawczy w Polsce, silny ośrodek akademicki liczne ośrodki rozwojowe, centra badawcze i innowacyjne, specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, klastry wysoko wykwalifikowana i relatywnie tania siła robocza tradycja przedsiębiorczości i wielokulturowości region atrakcyjny turystycznie, bogaty w atrakcje (liczne zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego, liczne wydarzenia kulturalne w tym międzynarodowe, wiele parków narodowych oraz bardzo zróżnicowane warunki geograficzne) odwiedzany przez ok. 8 mln turystów rocznie Edukacja: 34 wyższe uczelnie w regionie, w tym 3 uniwersytety (Uniwersytet Jagielloński jeden z najstarszych w Europie), uczelnie wyższe kształcące inżynierów, architektów, informatyków i programistów, a także specjalistów w zakresie marketingu i zarządzania ok studentów z całego kraju i zza granicy Gospodarka i Inwestycje zagraniczne: Małopolska, a zwłaszcza Kraków to atrakcyjne miejsce dla inwestorów zagranicznych (7 miejsce wśród 16 regionów w Polsce). Najwięksi inwestorzy to Accelor Mittal, Motorola i MAN Trucks. Kraków jest bardzo silnym ośrodkiem dostarczającym pracowników firmom zagranicznych (outsourcing) takim jak Capgemini, International Paper i innym dzięki wysoko wykwalifikowanej i konkurencyjnej cenowo sile roboczej. Sieci i struktury klastrowe w regionie Małopolska jest regionem o ogromnym potencjale innowacyjnym. Tworzą go stosunkowo silna gospodarka z jednej strony i bardzo dobrze rozbudowane zaplecze naukowe z działającymi tu uniwersytetami, szkołami wyższymi i licznymi jednostkami badawczo rozwojowymi z drugiej. W regionie powstało 15 inicjatyw klastrowych, z których większość skoncentrowana jest wokół rozwijających się gałęzi przemysłu tzw. emerging industries i umiejscowiona w stolicy regionu Krakowie. Pomimo tych działań potencjał innowacyjny Małopolski jest wykorzystywany w bardzo niewielkiej części. Jedynie 7% MSP współpracuje z określanymi przez 15

15 WPROWADZENIE sporządzony na potrzeby RSI raport, jednostkami podaży innowacji, zaś tylko 4% realizuje prace z zakresu B+R. Stąd też przed władzami regionu stoi poważne wyzwanie uruchomienia tego potencjału, w szczególności poprzez wzmacnianie sieci współpracy i klastrów. Działania takie zostały uznane za priorytetowe i znalazły się w tworzonym obecnie najważniejszym dokumencie dotyczącym innowacyjności czyli Regionalnej Strategii Innowacji. Jej zapisy będą miały istotny wpływ na przygotowywany Małopolski Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego część wsparcia będzie dedykowana klastrom i sieciom współpracy. Okręg Cluj (Kluż) Rumunia Lokalizacja: Okręg Cluj położony w północno zachodnim regionie Rumunii, najbardziej reprezentatywnym okręgu północnej Transylwanii Powierzchnia: km² (2, 8 % powierzchni kraju) Ludność: mieszkańców. Cluj Napoca jest drugim co do wielkości miastem w Rumunii Dostępność komunikacyjna: SAMOLOT: Lotnisko międzynarodowe Cluj Napoca; SAMOCHÓD: Autostrada E60 Wiedeń Budapeszt Oradea Cluj Napoca, E81; POCIĄG: bezpośredni dojazd do wielu europejskich miast przez Budapeszt Zasoby: wykwalifikowana siła robocza z solidną wiedzą technologiczną, informatyczną i inżynieryjną bogate zasoby naturalne: rudy, ropa, węgiel, gaz ziemny, sól żyzne tereny rolnicze, obszary górskie, parki narodowe Edukacja: Cluj Napoca drugi co do ważności ośrodek akademicki w Rumunii, 11 uniwersytetów (6 publicznych, 5 prywatnych) około studentów z całego kraju i zza granicy wydziały prowadzą ponad 300 kierunków, w różnych językach nauczania: rumuński, angielski, węgierski, niemiecki i francuski Cluj Napoca miasto wielokulturowe i aspirujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2020 r. ośrodki rozwoju, badań i innowacyjności 3 cie co do wielkości centrum naukowe w Rumunii (18% krajowej działalności) 16

16 WPROWADZENIE Gospodarka i Inwestycje zagraniczne: jedna z najbardziej dynamicznych gospodarek w Rumunii o wysokim udziale inwestycji zagranicznych : firm, trzecie miejsce w kraju 12 miejsce wartość kapitału zakładowego w roku 2012 w mieście działało firm Możliwości ekonomiczne pozytywna tendencja wzrostu gospodarczego 4 miejsce we wkładzie w PKB złożona i zróżnicowana gospodarka pierwsze miejsce przetwórstwo obecna większość gałęzi przemysłu: przemysł spożywczy (żywność i napoje), wyroby hutnicze i metalowe, produkcja (odzież, produkty chemiczne, włókna sztuczne i syntetyczne, niemetaliczne produkty mineralne, celuloza, papier, meble, konstrukcje metalowe) 3 ważne publiczne parki przemysłowe rosnące zainteresowanie w przyciąganiu inwestycji zagranicznych do sektora prywatnego kolebka jednego z najważniejszych centrów usług informatycznych i finansowych w Rumunii Region północno zachodniej Rumunii Główne wyzwanie stojące przed lokalnym środowiskiem gospodarczym jest związane z konwersją na rynku informatycznym i komunikacyjnym (ICT) i innowacyjnymi rozwiązaniami, które dotyczą stopniowego odchodzenia od dostawców usług outsourcingowych. Wiąże się to z przejściem na modele biznesowe, które wymagają polityki bazującej w mniejszym stopniu na cenie, ale raczej na stałym wysiłku i zasobach zaangażowanych w identyfikację i wprowadzanie nowych rynków produktów/klientów, tworzenie i innowacje, nowe umiejętności pracowników. Ważne są również długoterminowe trendy krajowe i międzynarodowe związane z przepływem wiedzy i globalnymi sieciami biznesowymi. Wreszcie, taka zmiana wiąże się z ryzykiem i potrzebą znalezienia nowych źródeł i rodzajów kapitału. Dlatego działania winny być skierowane do dwóch najważniejszych kategorii uczestników tych zmian tj. inwestorów i kadry szkoleniowej pracującej z osobami zatrudnionymi w firmach. Sieci i struktury klastrowe w regionie W Rumunii sytuacja związana z klastrami jest wciąż niejednoznaczna. Z jednej strony ważni gracze gospodarczy, którzy pokładają duże nadzieje uznając klastry 17

17 WPROWADZENIE za ważny instrument wspierający procesy transformacji i odrabiania zaległości gospodarczych, opowiadają się za tą koncepcją. Zidentyfikowane zostały dziedziny gospodarki, w których funkcjonują struktury podobne do klastrów. Ważne sektory to: technologie informatyczne i komunikacyjne, przemysł rolno spożywczy i lekki w szerszym ujęciu, turystyka, energia odnawialna i przemysł motoryzacyjny. W kraju spotykamy znaczne skupiska regionalne, charakteryzujące się występowaniem wyspecjalizowanych instytucji badawczo rozwojowych wraz z wysoko wykwalifikowanym kapitałem ludzkim. Jednakże, jeżeli chodzi o inne istotne elementy funkcjonowania klastra, a w szczególności faktyczną współpracę między podmiotami i dostępność wyspecjalizowanych dostawców usług, sytuacja wygląda mniej zachęcająco. Najtrudniejszym zadaniem jest jednak budowanie zaufania pomiędzy podmiotami gospodarczymi, co w konsekwencji sprawia, że wszystkie działania powinny potraktować ten aspekt priorytetowo i znaleźć odpowiednie rozwiązania w celu przezwyciężenia ewentualnych barier. 18

18 GENEZA POWSTAWANIA SIECI I KLASTRÓW W REGIONACH EUROPEJSKICH GENEZA POWSTAWANIA SIECI I KLASTRÓW W REGIONACH EUROPEJSKICH 2 podstawy teoretyczne W literaturze istnieje wielka różnorodność podejść do współpracy i teorii sieci. Stąd też dla jasności wywodu niezbędnym jest zdefiniowanie podstawowych kategorii. Definicje współpracy i sieci oraz ich charakterystyka W literaturze przyjmuje się wspólny pogląd, że współpraca i relacje sieciowe różnią się od spontanicznie powstających relacji rynkowych ze względu na bardziej ciągły i złożony charakter. Ponadto przepływ informacji jest znacznie bardziej intensywny i wykracza poza czysto biznesowe transakcje (por. SYDOW 1992: 79; GRABHER 1993: 8ff; FRITSCH 1999: 2f.; SCHAMP 2000: 66; SYDOW et al. 2003: 44f. SYDOW 2006: 3). Eichhorn (1998) określa je, jako głębokie, bliskie i długoterminowe i symbiotyczne relacje, w których rola kontaktów osobistych jest wyższa niż cena, która staje się nie jedynym kryterium w dokonywaniu zamówień. (por. EICHHORN 1998: 13; LUNGWITZ/PREUSCHE 2002: 350; LOWEY 2000: 59). Współpraca W funkcjonującej gospodarce mamy do czynienia z nieformalną współpracą skonsolidowanych spółek, która obejmuje różne komercyjne obszary działania firm, takie jak zakup, reklama lub dystrybucja. (por. HEES 2001: 41). W niniejszej pracy nieformalna współpraca jest definiowana jako dobrowolna, niepisana umowa 19

19 GENEZA POWSTAWANIA SIECI I KLASTRÓW W REGIONACH EUROPEJSKICH dwóch niezależnych prawnie podmiotów, służąca potencjalnej, przyszłej współpracy w danym obszarze, w celu realizacji specyficznych celów firmy. (definicja własna por. TRÖNDLE 1987: 89; CUPOK 2004: 55). Współpraca ta dotyczy w szczególności najmniejszych firm, którym rzadko udaje się utrzymywać ją w oparciu o stosunki formalne. (por. LOWEY 1998: 9). Z drugiej strony, współpraca formalna jest dobrowolną decyzją dwóch prawnie niezależnych partnerów współpracujących w celu stworzenia trwałego powiązania tworzona z myślą o wykonywaniu wielokrotnych transakcji znajdująca wyraz w formie pisemnej umowy o współpracy. (definicja własna por. THEURL/ SCHWEINSBERG 2004: 4; CUPOK 2004: 55). Ponadto rozróżnia się współpracę pionową i poziomą oraz takie rodzaje sieci (por. CUPOK 2000: 29). Sieci poziome są identyfikowane przez współpracujące przedsiębiorstwa z tego samego sektora i tego samego łańcucha wartości dodanej. W przeciwieństwie do nich sieci pionowe charakteryzują firmy z działaniami komplementarnymi wartości dodanych (por. FASSMANN/ MEUSBURGER 1997: 28). Firmy z różnych części łańcucha wartości dodanej i/lub z różnych sektorów działają jako sieci przekątne (por. SUCHANEK 2007: 76; BAYER 2005: 38; HEES 2001: 43ff.; CUPOK 2000: 29ff.) Sieci przedsiębiorstw Główna idea wszystkich podejść do sieci opiera się na świadomości, że działania gospodarcze i ich wyniki nigdy nie powinny być oceniane w oderwaniu od sieci społecznych uczestniczących w nich graczy. Szczególnie GRANOVETTER (1985) wskazuje na aspekt zakorzenienia działalności gospodarczej w relacjach społecznych z zainteresowanymi stronami, jako na zakorzenienie społeczne (por. GRANOVETTER 1992: 9; HAAS/NEUMAIR 2006: 563). Wewnętrzne stosunki w danej sieci charakteryzują się ogólnymi kryteriami wzajemności, współzależności oraz wzajemnymi połączeniami. Dotyczy to wzajemnych korzyści dawania i brania dla wszystkich członków sieci z istniejącymi, zmiennymi zależnościami w zakresie reputacji, lojalności, zaufania lub procesów uczenia (por. BATHELT/GLÜCKLER 2002: 164; SCHAMP 2000: 66; GRABHER 1993: 8ff.). Intensywność tych współzależności determinuje wydajność sieci, np. kontakty sporadyczne lub słabe (luźne połączenia, słabe więzi) lub kontakty sztywne, nieelastyczne (silne więzi) (por. LOWEY 1998: 37). Luźne połączenia umożliwiają osiągnięcie potencjalnych, wspólnych działań edukacyjnych dzięki tolerowaniu sprzeczności (por. GRABHER 1994: 33). Jedynie funkcjonowanie mechanizmu negocjacji, głosowań i rozwiązywania konfliktów umożliwia istnienie sieci (por. LOWEY 1998: 8). 20

20 GENEZA POWSTAWANIA SIECI I KLASTRÓW W REGIONACH EUROPEJSKICH W niniejszym opracowaniu, sieć przedsiębiorstw definiuje się jako dobrowolnie wybraną wielostronną formę organizacji wspólnych działań gospodarczych, prowadzonych przez prawnie niezależne przedsiębiorstwa o większym udziale elementów współpracy niż konkurencji. Równolegle istnieje więc silniejsza bądź słabsza zależność ekonomiczna, jak również cel pozwalający na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poszczególnych firm (definicja własna, por. WELTER/LAGEMAN 2005: 21; SYDOW 1992: 79; LUNGWITZ/PREUSCHE 2002: 339). Cele i strategie W zależności od różnych podejść do sieci i dyscyplin naukowych geografii ekonomicznej, socjologii sieci i gospodarki regionalnej termin sieci przedsiębiorstw opisywany jest w literaturze na wiele różnych sposobów. Różnice te dotyczą ekonomicznych obszarów działalności, zaangażowanych partnerów, charakteru związków, przestrzennego wymiaru lub celu sieci. Działania sieciowe mogą być prowadzone w obszarach produkcji, zakupu, dystrybucji, marketingu, badań i rozwoju (R&D) i innowacji (por. ROSENFELD et al. 2006: 59). Istnieją różnorodne definicje terytorialnych kompleksów produkcyjnych, okręgów przemysłowych i technologicznych np. MARSHALL (1890), regionalnych środowisk innowacyjnych lub kreatywnych np. GRABHER (1993) i klastrów przedsiębiorstw PORTER (1996), a także nowych przestrzeni przemysłowych SCOTT (1988a, 1988b) oraz obszarów uczenia MASKELL (1998) (por. HAAS/NEUMAIR 2007: 96; TAYLOR/ASHEIM 2001: 320; KULKE 2006: 113ff.). Ważną cechą wielu podejść do sieci zorientowanych na innowacje, jest istnienie różnych parametrów lokalnej infrastruktury obejmującej semi publiczne, zewnętrzne instytucje badawcze oraz ich nowoczesny sprzęt i obiekty, szkolnictwo wyższe, parki nauki i inne instytuty transferu technologii, które ogólnie nazywane są gęstością instytucjonalną (por. STERNBERG/ARNDT 2001: 367). Klaster Według PORTERA (1996) klaster to grupa firm, organizacji i powiązanych instytucji skupiona w jednym miejscu, z wzajemnie powiązanymi działaniami w danej dziedzinie. Klaster charakteryzują cechy takie jak: regionalna koncentracja połączonych firm, wynikający z niej łańcuch wartości dodanych w danym regionie i praca w tych samych dziedzinach technologii (por. Porter 1996: 207f.). Ponadto firmy są ściśle związane z regionalnymi organizacjami badawczymi i instytucjami publicznymi (por. BBR 2003: 10). Dla zaangażowanych partnerów przyjmuje się odnoszenie zewnętrznych korzyści, np. obniżenie kosztów i wzrost wydajności. W przypadku 21

21 GENEZA POWSTAWANIA SIECI I KLASTRÓW W REGIONACH EUROPEJSKICH redukcji kosztów również w dziedzinie badań i rozwoju, zakłada się bardzo wysoki poziom innowacyjności firmy lub instytucji badawczej, co prowadzi do dalszego regionalnego wzrostu wydajności (por. ROSENFELD et al. 2006: 24). Koncepcja klastra biznesowego opiera się na podejściu do krajowej przewagi konkurencyjnej, będącej zestawem warunków gospodarczych, państwowych, technologicznych lub kapitału ludzkiego oraz specjalnych struktur produkcyjnych, które mogą doprowadzić do sukcesu międzynarodowego kluczowych gałęzi przemysłu (por. PORTER 1993: 175ff.; KULKE 2006: 115; ROSENFELD et al. 2006: 10). Cechy wspólne Znaczenie przestrzennej bliskości w sensie koncentracji regionalnej Ciągła interakcja pomiędzy firmami, siłą roboczą, klientami i dostawcami za pośrednictwem regularnych bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz Integracja sieci formalnych, nieformalnych i społecznych (por. KULKE 2006: 113ff., SCHÄTZL 2001: 231ff.; ROSENFELD et al. 2006: 66; STERN- BERG 1998: 2; MALECKI/VELDHOEN 1993: 131) Wzajemne zaufanie, lojalność i rzetelność relacji Wzajemne korzyści Lokalne środowisko wpływa na podejście, metody i strukturę sieci (por. MALECKI/VELDHOEN 1993: 131) Panujący duch przedsiębiorczości Gotowość do podjęcia ryzyka Otwartość większości społeczeństwa na innowacje (por. RUDOLPH/ MÜLLER 1998: 73) Skupienie się na MŚP i ich podobieństwie związanym z produkcją Możliwa redukcja kosztów transakcyjnych poprzez efekt skali (por. SCHÄTZL 2001: 231; GRABHER 1993: 8, 102; GROTZ/BRAUN 1993: 150; ROSENFELD et al. 2006: 24, 66) Komunikacja i rozpowszechnianie lokalnie istniejącej, nieskodyfikowanej wiedzy, tzw. wiedzy niejawnej (por. ROSENFELD et al. 2006: 24) Zakres kompetencji w zakresie: co, gdzie, kiedy, jak, kto, dlaczego (por. MALECKI/VELDHOEN 1993: 136) Integracja sieci w środowisku biznesu na poziomie regionalnym jako podstawowy punkt wyjścia Ułatwienie rozpoczęcia współpracy biznesowej i przekazywania wiedzy Znacząca poprawa zdolności innowacyjnych ze względu na zwiększenie transferu technologii z instytucji badawczych do MŚP Rozwój nowych produktów i technik, w związku z udaną komercjalizacją spowodowaną funkcjonowaniem w sieci 22

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

2011 Wsparcie internacjonalizacji

2011 Wsparcie internacjonalizacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Redakcja: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo