Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania?"

Transkrypt

1 Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania? Wykorzystując materiały z prezentacji proszę o cytowanie źródła.! Konsulting Strategiczny dr inż. Jerzy Szkwarek Szczecin, luty 2014

2 Autoprezentacja Doświadczony menedżer specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, taktycznym i operacyjnym średnich i dużych przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno- handlowych. Specjalista w projektowaniu i eksploatacji efektywnych łańcuchów i sieci dostaw. Ukierunkowany w działaniach na wzrost wartości spółek oraz optymalizację zaangażowania kapitału.! Od ponad 20 lat pełniący funkcje na stanowiskach związanych z zarządzaniem: prezesa zarządu spółki DC Dystrybucja Elbrewery & Co., dyrektora sprzedaży i marketingu w Browarze Namysłów, dyrektora ds. operacyjnych, wiceprezesa spółki Komfort Sp. z o.o., członka rady nadzorczej spółki joint venture Komfort Tarkett sp. z o.o., prezesa zarządu spółki Topwert sp. z o.o., prezesa zarządu spółki Sklepy Komfort SA, prezesa zarządu spółki Vobis S.A.. Aktualnie realizujący indywidualne projekty konsultingowe w ramach własnego przedsiębiorstwa specjalizując się w doradztwie strategicznym przedsiębiorstwom dużym i średnim. Aktywny anioł biznesu, poszukujący zarówno nowych wyzwań w dziedzinie zarządzania jak i możliwości inwestycyjnych.! Autor wielu publikacji, których tematyka dotyczy: optymalizacji łańcuchów logistycznych, zagadnień o charakterze procesowym, technologii informatycznego wsparcia zarządzania operacyjnego oraz znaczenia kontrolingu operacyjnego w realizacji celów strategicznych. Laureat Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Logistycznego w 2006 roku za zaprojektowanie i wdrożenie projektu Informatyczne wsparcie procesów w sieciowym handlu detalicznym, doktor nauk ekonomicznych, MBA Executive, mgr inżynier - absolwent Akademii Morskiej 2

3 Agenda Otoczenie przedsiębiorstw Źródła finansowania Przebieg procesu inwestycyjnego Kryteria decyzyjne inwestora Błędy zespołów poszukujących inwestora Wskazówki praktyczne Podsumowanie Dyskusja 3

4 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw Rynek: Ekonomiczne cykle koniunkturalne uległy deformacji Emocje rządzą zachowaniem uczestników rynku prowadząc do przesterowań Strategie równoważenia wymagają zdolności przedsiębiorstw do szybkiego dostosowywania do zmian (adaptacji) Nowe technologie komunikacji radykalnie zmieniają rzeczywistość M2M, Big Data Ciągła presja na redukcję cen i postępujące utowarowienie stały się faktem Wikinomia zastępuje ekonomię (Google, Facebook, Amazon, Apple, crowdfunding)! Sieci logistyczne wypierają tradycyjną formułę łańcuchów dostaw 4

5 ! Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw Konsument:! Konsument przekształca się w Prosumenta Jakość, czas odgrywają kluczowe znaczenie dla transakcji sprzedażowych Klient oczekuje wciąż więcej ale za mniej Nowa relacja C2B się konstytuuje następuje socjalizacja biznesu ROPO nowa religia handlu 5

6 Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstw Tradycyjne rezerwy obniżania kosztów operacyjnych zostały już prawie wyczerpane, dlatego poprawa efektywności w zakresie całych łańcuchów dostaw może być istotnym źródłem o wysokim potencjale uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Konieczne jest poszukiwanie nowych metod zarządzania kwestionujących przyjęte stereotypy (procesowe zarządzanie dynamiczne) Dynamiczny rozwój technologii ze względu na szerokie możliwości zastosowania, uzasadnia konieczność ciągłych zmian organizacji procesów Wiedza o rzeczywistych parametrach przebiegu procesów stwarza możliwość poprawy efektywności funkcjonowania całych sieci dostaw Przedsiębiorstwa poszukując nowych możliwości funkcjonowania muszą realizować jednocześnie sprzeczne cele krótko i długookresowe (Lean Management i Agile Management) 6

7 Rynek - siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora Siła przetargowa dostawców KONSOLIDACJA:! Wysoki stopień n- koncentracji Możliwość integracji w przód Niezależność od jednego sektora Zróżnicowanie produktów (specjalizacja) OGRANICZANIE RENTOWNOŚCI:! Nowe technologie Trendy ekologiczne Moda Behawioryzm SUBSTYTUTY Stereotypy Groźba substytucyjnych wyrobów i usług DOSTAWCY KONKURENCJA KONKURENCI W W SEKTORZE: SEKTORZE / RYWALIZACJA MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI FIRMAMI Liczni konkurenci Niezrównoważenie Powolny wzrost sektora Niska płynność aktywów Bariery wyjścia ekonomicznego i bariery emocjonalne POTENCJALNI WCHODZĄCY NABYWCY Groźba nowych wejść! BARIERY WEJŚCIA:! Ekonomia skali Integracja wstecz Kanały dystrybucji Gorsza sytuacja kosztowa Czas vs ryzyko Krzywa uczenia się Powolny wzrost sektora Wysoka cena wejścia Siła przetargowa nabywców! Wygoda zakupów Nowy styl życia Jakość e- handel Web 2.0 Socjalizacja C2B NABYWCY: 7

8 Źródła finansowania KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY OBCE Kapitał udziałowy Kapitał podstawowy Emisja nowych udziałów Samofinansowanie Wypracowane zyski Instrumenty Kredyty i pożyczki Obligacje Leasing Dotacje unijne Własne Oszczędności Rodzina/ znajomi Działalność spółki Banki Rodzina/ znajomi Aniołowie Biznesu Venture Capital * Bez konieczności dzielenia udziałami Z dzieleniem się udziałami Aniołowie Biznesu Venture Capital 8

9 Cena a wartość Cena ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do innego dobra, lub też kupujący jest gotów je kupić, aby do tego dobra nabyć prawa.! Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra.! Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). 9

10 Aniołowie Biznesu (BA) Definicja: Z reguły są to osoby prywatne posiadające wolne środki finansowe i doświadczenie biznesowe. Większość BA nie Pros Cons ma sztywno określonego czasu wyjścia z inwestycji, ale w praktyce jest to od 2 do 5 lat. Zazwyczaj dywersyfikują portfel inwestując w podmioty, w których mogą wykorzystać swoje doświadczenie (branżowe). Wyjście z inwestycji z reguły realizują przez sprzedaż posiadanych udziałów do funduszy VC lub inwestora branżowego Poza kapitałem wspierają w zarządzaniu strategicznym i taktycznym dostarczając know - how, kontakty biznesowe oraz doświadczenie biznesowe i zwiększając wiarygodność Prostszy niż w przypadku VC czy PE proces pozyskiwania kapitału. Zazwyczaj wymagana jest uboższa dokumentacja projektu i negocjowane są mniej skomplikowane umowy inwestycyjne (poziom inwestycji) BA z uwagi na wyższy potencjał i niższe koszty wejścia wolą angażować się w projekty w bardzo wczesnej fazie Ograniczają kapitał inwestycyjny na pojedyncze projekty (dywersyfikacja - do ok. 1mln zł / transze). Trudno ich znaleźć rozwiązaniem tego problemu jest współpraca z sieciami BA np.: AMBER Proces pozyskiwania finansowania jest zazwyczaj dłuższy i trudniejszy niż w przypadku rodziny i znajomych Często angażują się w zarządzanie możliwe przejęcie władzy w wypadku braku realizacji założeń Oczekują ponadprzeciętnej stopy zwrotu i mają mniejsze niż Venture Capital doświadczenie w wyjściach 10

11 Definicja Pros Z reguły są to fundusze zamknięte inwestujące kapitał pochodzący od inwestorów zewnętrznych. Model biznesowy opierają na odsprzedaży posiadanych udziałów w spółce do funduszy PE lub przez giełdę. Większość funduszy VC ma także sztywno określony czas wyjścia z inwestycji (3 do 7, a nawet 10 lat) Wsparcie we wdrożeniu kultury organizacyjnej i szansę na synergię z innymi spółkami z portfolio funduszu Angażują się w zarządzanie na poziomie strategicznym (Rada Nadzorcza) Znacznie większa niż BA skala realizowanych inwestycji nawet do kilkudziesięciu milionów USD (Komfort) Poprawiają wizerunek firmy, zwiększają wartość spółki (konsulting), ułatwiają swoją renomą wyjście Są dość łatwe do znalezienia Cons Venture Capital (VC) Bardziej sformalizowany i skomplikowany proces inwestycyjny. Zawsze wymagana jest rozbudowana dokumentacja i umowy inwestycyjne. Współpraca ze spółką ma sformalizowany charakter Wolą angażować się w projekty, które mają już track record (które wyszły już poza fazę prototypu i potwierdziły że istnieje na nie zapotrzebowanie rynkowe) Mają wysoką barierę wejścia z reguły nie inwestują poniżej kliku mln zł 11 Oczekują pełnego zabezpieczenia swoich praw na poziomie umowy inwestycyjnej i umowy spółki

12 Kiedy nie szukać finansowania Projekt jest niszowy o małym potencjale wzrostu Pobudki niefinansowe decydują o projekcie (hobby, ambicje) Istnienie dużego ryzyka zmarnowania swojego czasu i nie pozyskania finansowania Nie bierzemy pod uwagę braku swobody dysponowania udziałami Nie uwzględniamy konieczności spowiadania się z realizacji zadań operacyjnych Nie zakładamy konsekwencji w realizacji warunków, na których dokonana zostanie inwestycja w założonym horyzoncie czasowym Kiedy chcemy skeszować sam pomysł na biznes Kiedy zamierzamy przedsięwzięcie robić niejako przy okazji Jeżeli nie wierzymy w sukces przedsięwzięcia! 12

13 a jeżeli szukać finansowania, to ważne jest pierwsze wrażenie, akceptacja pomysłu i nawiązanie pozytywnych relacji na linii pomysłodawca inwestor 13

14 best practice Możliwość streszczenia przedsięwzięcia w ciągu 1 minuty! Unikalność produktu/usługi (rynek, konkurencja) Znajomość parametrów kluczowych otoczenia (wielkość rynku, dynamika, trendy, Poziom koniecznych inwestycji (Capex) Znajomość parametrów kluczowych przedsiębiorstwa (wielkość przychodów, dynamika, wynik finansowy, prognozy) Wykazanie determinacji i zaangażowania (wiara czyni cuda) Omówienie doświadczeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych Realna projekcja osiągnięcia BEP i zakładanego zysku Entuzjazm i radość tworzenia 14

15 Przebieg procesu inwestycyjnego Teaser Term Sheet, List Intencyjny Due Diligence, ocena findings Prezentacja Prezentacja, spotkanie Faza negocjacji Umowa o zachowaniu poufności NDA Umowa inwestycyjna/ umowa spółki Biznes Plan Faza selekcji Faza inwestycji Inwestycja 15

16 Dokumenty w procesie inwestycyjnym NDA (non disclousure agreement) - umowa o zachowaniu poufności wszystkich danych ujawnionych w procesie inwestycyjnym Umowa wyłączności umowa na czas określony ograniczająca stronie zobowiązanej prawo do negocjacji warunków umowy z innym podmiotem Termsheet deklaracja woli stron w zakresie przedmiotowej inwestycji określająca generalne ustalenia Umowa inwestycyjna umowa pomiędzy inwestorem, a projektodawcą Umowa spółki umowa regulująca możliwości korporacyjne wspólników jak też ograniczenia dysponowania udziałami 16

17 Czego oczekują inwestorzy EVA ekonomiczna wartość dodana Premia za ryzyko (alternatywność angażowania kapitału) Wysoka stopy zwrotu (ok % w perspektywie 3 lat) Atrakcyjność inwestycyjna projektu (IRR, poziom ryzyka, realność) Możliwość nadzoru strategicznego i taktycznego Praw korporacyjnych (wpływu na decyzje strategiczne) Relatywnego bezpieczeństwa kapitału Subiektywizmu w umowach inwestycyjnych ( cash is the King ) 17

18 Model zysku = _ = = _ = _ = = x = = + 18

19 Model ekonomicznej wartości dodanej Przychody Poziom&jakości& obsługi&klienta Zysk&netto = _ Koszty&zakupu& towarów&handlowych Koszty&transportu Koszty Koszty& magazynowania Koszty&wielkości& zamówienia EVA = _ Koszty&systemów&IT Koszty&zarządzania&i& sprzedaży Kapitał& obrotowy Zapas Należności Całkowity&koszt& kapitału = Koszty& pozyskania& kapitału& x + Środki&trwałe Środki&trwałe Budynki Maszyny 19

20 Co oceniają inwestorzy? Management (ilość członków w zespole) Pierwsze wrażenie ( chemia ) Zaangażowanie, determinacja i wiara (pasja) Doświadczenie w branży, ocena kompetencji w projekcie Przedsiębiorczość i zespołowość Jakość i potencjał kadry zarządzającej Umiejętność syntezy wniosków (konkret) Chęć odniesienia sukcesu i wiara Rynek Szybko rosnący albo nowy rynek Potencjał i dynamika wzrostu (trendy i perspektywy) Szanse i Zagrożenia, konkurencja 20

21 Co oceniają inwestorzy cd.? Model biznesowy Przekonywujący model biznesowy (uzasadnienie) Skalowalność i wykonalność prognoz Unikalność rozwiązania (przewagi konkurencyjne) Finanse Warunki brzegowe uzyskania BEP Poziom planowanej rentowności operacyjnej Planowany pozytywny cash-flow Dynamika przychodów Wykonalność prognoz w horyzoncie czasowym Stopa zwrotu z projektu (decydujący czynnik przesądzający o realizacji transakcji) 21

22 Teaser Zwięzłość i wyjaśnienie modelu biznesowego Sprecyzowane oczekiwania (od inwestora i od inwestycji)! Prezentacja Jakość wizualna prezentacji, syntetyczność Sposób prezentacji! Na jakiej podstawie? Business Plan Spójność założeń przychodowych (trendy) Realność parametrów marżowych i kosztowych 22

23 Teaser (trailer projektu) Syntetyczny i obiektywny dokument prezentujący inwestorowi możliwość zainwestowania w projekt (trailer przedsięwzięcia) Objętość dokumentu 2-4 strony (czcionka 11, marginesy 4 x 2,5) Zawartość: Opis projektu (potrzeba -> klient -> rozwiązanie) Model biznesowy (jak można na tym zarobić?) Przewagi konkurencyjne projektu (Unique Selling Proposition) Potencjał rynku (wielkość rynku -> klienci -> użytkownicy) Opis przedsiębiorstwa i zespołu zarządzającego (CV) Wybrane parametry finansowe P&L (historyczne i planowane) Oczekiwania od inwestora i proponowana struktura transakcji Wyjaśnienie dlaczego należy zainwestować właśnie w ten projekt 23

24 Prezentacja Prezentacja metodą na poznanie się z inwestorem (drugi raz nie zrobisz pierwszego wrażenia) Stosowanie się do zasady 10/20/30: 10 - ilość slajdów (maksymalnie 15) 20 - czas prezentacji w minutach 30 - rozmiar czcionki w prezentacji Nie należy czytać prezentacji ze slajdów Konieczne jest przećwiczenie prezentacji przed spotkaniem Załącznik do prezentacji - synteza wniosków dla potencjalnego inwestora do pozostawienia po spotkaniu 24

25 Business Plan Elementy analizy SWOT, szczególnie w zakresie O i T Opis modelu sprzedaży produktów, usług Opis kanałów dystrybucji Założenia dotyczące marży operacyjnej Szacunki kosztów operacyjnych Elementy planu marketingowego Projekcja rachunku wyników na okres 3 lat (synteza) Projekcja podstawowych składników bilansu (aktywa, pasywa) Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny (capex) i obrotowy Opis źródeł wzrostu przedsięwzięcia (intensywny, ekstensywny) Zastosowanie metodyki planowania celów SMART 25

26 Jak inwestorzy sprawdzają wiarygodność? Narzędzie uniwersalne - Due Diligence (ang. należyta staranność)! Techniczne (produkt, prototyp, technologia, park maszynowy, skalowalność) Biznesowe (model biznesowy, organizacja przedsiębiorstwa, ocena systemów wsparcia działalności operacyjnej) Finansowe (księgi rachunkowe, zgodność zapisów z rzeczywistością, kontrola stanu aktywów) Prawne (analiza umów z interesariuszami, identyfikacja potencjalnych ryzyk prowadzenia działalności, prawo do znaków towarowych, prawa patentowe) 26

27 Czego nie lubią inwestorzy? Nierealnych prognoz przychodów, zawyżania wyniku finansowego Nierealnych kwot koniecznych inwestycji (zawyżanie) Braku komunikacji (telefony, maile) i rzetelności informacji (relacje) Niedotrzymywania obietnic w zakresie realizacji planów, budżetów, a w szczególności prognoz wyników finansowych Nieuzasadnionych wydatków (rozrzutności), np. z tytułu: Kosztów biura (AAA), samochodów służbowych Nieadekwatnego wynagrodzenia managementu Kosztów nowych pracowników (bez analizy potrzeb) Nieprzemyślanych inwestycji w tym marketingowych Brak możliwości monitorowania i zarządzania ryzykiem Brak opcji wyjścia 27

28 Na co inwestorzy zwracają szczególną uwagę? Poziom zaangażowania zasobów (management, środki finansowe) Obiektywność projekcji finansowej przedsięwzięcia Kompetencje top-managementu w zakresie zarządzania (budowanie zespołów, motywacja) Doświadczenie w branży (kontakty biznesowe, znajomość rynku) Rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów (listy intencyjne, deklaracje zakupu, badania marketingowe) Strategiczny plan marketingowy (4P) Posiadanie wersji testowej produktu Aktywność public relations (konkursy, prezentacje, konferencje, artykuły do prasy branżowej) 28

29 Co Inwestor (BA, VC) wnosi do spółki? Wsparcie operacyjne, administracyjne i prawne Wartości niematerialne: wiarygodność, reputacja, partnerstwo, kontakty biznesowe, specjalistyczna wiedza i wszechstronne doświadczenie Elementy budujące wartość nowego przedsiębiorstwa: Zdefiniowanie generatorów (nośników) wartości spółki Zdefiniowanie lub redefiniowanie elementów strategii Dobór kluczowej kadry, zależnie od etapu rozwoju Nowoczesne systemy motywacyjne dla kadry menedżerskiej. Mechanizmy: plan -> realizacja -> ocena -> korekta Controlling finansowy i operacyjny - system mierników (KPI)! 29

30 Wyjście z inwestycji Kapitalizacja (mld PLN) i liczba Spółek na NewConnect Wyjście z inwestycji i realizacja zysków jednym z najważniej- szych elementów strategii inwestycyjnej, więc podstawą wejścia jest myślenie na tym etapie o wyjściu!! Najczęściej okres inwestycji trwa od 3 do 5 lat 9 6,75 4,5 2,25 0 8, , , ,18 1, Łączna kapitalizacja Liczba spółek Najpopularniejsze drogi wyjścia z inwestycji: sprzedaż posiadanego pakietu na rzecz branżowego inwestora strategicznego lub funduszu Venture Capital, wyjście poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect 30

31 Wskazówki praktyczne Profesjonalne przygotowanie do procesu inwestycyjnego Wsparcie merytoryczne ekspertami (audyty, badania rynku, itp.) Właściwe dopasowanie inwestora do projektu (wartość dodana, synergie) Rzetelność i obiektywność analiz rynkowych Zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu Budżetowanie przedsięwzięcia (capex i opex) Przekonywująca strategia komunikacji z klientem docelowym Scenariusze pesymistyczne, optymistyczne i największego prawdopodobieństwa Współpraca z BA szansą na PR oraz na dotarcie do potencjalnych inwestorów (każde spotkanie to nowe doświadczenie) 31

32 Błędy poszukujących inwestora Nieprzekonujący model biznesowy (nierealny) Zgłaszanie projektu do niewłaściwych inwestorów (branża) Nierozpoznany odbiorca teasera (BA, VC) projekt pojawia się na rynku tracąc na atrakcyjności Błędy merytoryczne i logiczne w przedstawianej dokumentacji Lekceważenie biznesplanu i prezentacji Brak przygotowania do rozmów Przeszacowanie wartości firmy (brak uzasadnienia dla wartości) Niekompletna kadra zarządzająca Zatajenie informacji negatywnych Nieprawdziwe informacje w CV (aprecjacja, aspiracja) 32 Nieuregulowane kwestie praw własności (prawa do znaków, wzorów)

33 Błędy poszukujących inwestora Zbyt optymistyczne podejście do przychodów i kosztów działalności Błędne założenia podstawowe (np. nakłady inwestycyjne) Błędnie oszacowany potencjał rynku Niewystarczająco dobrze rozpoznana konkurencja Brak precyzji w definiowaniu grupy docelowej Brak argumentacji własnego USP (wartości dodane) Niedoszacowanie potrzeb inwestycyjnych (cash flow) Zatajenie informacji negatywnych o trendach rynkowych Nieprawdziwe informacje w CV (aprecjacja, aspiracja) Koncentracja na % udziału w negocjacjach, a nie na prawach i obowiązkach stron 33

34 Zmiana paradygmatu konkurencji Przyspieszenie technologiczne wywołuje zjawisko masowej indywidualizacji W analizie sieci dostaw zauważa się występowanie dwóch zjawisk: powszechnej presji cenowej, skupianie się zysku w jednym ogniwie łańcucha wartości. Rozwój sieci dostaw wymaga nowego paradygmatu konkurencji i nowego rozumienia konkurencyjności. Liczba sektorów nie przynoszących zysku ciągle wzrasta - ani duży udział w rynku, ani aktywność w szybko rosnącej branży nie gwarantują już wysokiej rentowności Sukces i osiągana rentowność to nagroda za stworzenie nowego, innowacyjnego modelu działalności przedsiębiorstwa 34

35 Na zakończenie Podwyższanie efektywności wewnętrznej w wyniku redukcji kosztów nie jest już wystarczającym sposobem na poprawę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Prosument wymaga koncentracji działań przedsiębiorstw na realizacji jego ciągle rosnących potrzeb Rynkowa presja konkurencyjna wymusza koncentrację na core businessie (specjalizacja, migracja wartości, innowacyjność - every day new improvement EDNI) Konieczne staje się podejście procesowe do działalności operacyjnej, by eliminować słabości podejścia silosowego Kluczem do sukcesu jest synchronizacja strategii z działaniami taktycznymi i operacyjnymi (integracja celów wewnętrznych i zewnętrznych) 35

36 ale jednak zaczynać należy od strategii! 36

37 Dziękuję "Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. Paulo Coelho www. konsultingstrategiczny.com.pl

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r.

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r. Ocena projektów biznesowych Wrocław, październik 2012 r. Agenda 1. Dlaczego warto współpracować 2. Ryzyko inwestycyjne dla projektów typu start-up 3. Na co inwestor zwraca uwagę 4. Pierwsze spotkanie z

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Agenda Wprowadzenie: przykład inwestycji w start-up Jak działa fundusz seed/venture capital Kryteria inwestycyjne Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ubiegających się o wsparcie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznes plan. projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznes plan projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 5 Biznesplan Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Projekt: ABC WŁASNEGO BIZNESU nr umowy RPLB /16-00 WNIOSKODAWCA:... NUMER BIZNESPLANU:..

Biznesplan. Projekt: ABC WŁASNEGO BIZNESU nr umowy RPLB /16-00 WNIOSKODAWCA:... NUMER BIZNESPLANU:.. Załącznik 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Projekt: ABC WŁASNEGO BIZNESU nr umowy RPLB.06.03.01-08-0015/16-00 WNIOSKODAWCA:.... NUMER BIZNESPLANU:..

Bardziej szczegółowo

Biznesplan w ramach projektu. Mój wybór: przedsiębiorczość! Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY

Biznesplan w ramach projektu. Mój wybór: przedsiębiorczość! Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Biznesplan w ramach projektu Mój wybór: przedsiębiorczość! Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Beneficjentów Ostatecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Biznes plan. dla Beneficjentów Ostatecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 1 Załącznik nr 5 do Dokumentacji Konkursowej Konkurs nr POKL/8.2.1/I/10 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem

10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem www.psab.pl 10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów?

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Szymon Kurzyca Warszawa, 8 października2013 r. Rynek early stage Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników Projektu Czas na biznes! w ramach Działania 6.2

Biznes plan. dla Uczestników Projektu Czas na biznes! w ramach Działania 6.2 Załącznik nr 6 Biznes plan dla Uczestników Projektu Czas na biznes! w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia DELab UW Enterprise Europe Network ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa tel. +48 (22) 55 27 606 delab.uw.edu.pl een@uw.edu.pl 1 Model biznesowy i innowacje BADANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA...

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... nr RPWP.06.03.0-30-008/5 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 04-00 BIZNES PLAN W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan w ramach projektu. Akademia Przedsiębiorczości

Biznesplan w ramach projektu. Akademia Przedsiębiorczości Biznesplan w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczości Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej.

Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej. Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej. Imię i nazwisko Grantobiorcy:... Nazwa firmy:... 1 Spis

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo