Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania?"

Transkrypt

1 Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania? Wykorzystując materiały z prezentacji proszę o cytowanie źródła.! Konsulting Strategiczny dr inż. Jerzy Szkwarek Szczecin, luty 2014

2 Autoprezentacja Doświadczony menedżer specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, taktycznym i operacyjnym średnich i dużych przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno- handlowych. Specjalista w projektowaniu i eksploatacji efektywnych łańcuchów i sieci dostaw. Ukierunkowany w działaniach na wzrost wartości spółek oraz optymalizację zaangażowania kapitału.! Od ponad 20 lat pełniący funkcje na stanowiskach związanych z zarządzaniem: prezesa zarządu spółki DC Dystrybucja Elbrewery & Co., dyrektora sprzedaży i marketingu w Browarze Namysłów, dyrektora ds. operacyjnych, wiceprezesa spółki Komfort Sp. z o.o., członka rady nadzorczej spółki joint venture Komfort Tarkett sp. z o.o., prezesa zarządu spółki Topwert sp. z o.o., prezesa zarządu spółki Sklepy Komfort SA, prezesa zarządu spółki Vobis S.A.. Aktualnie realizujący indywidualne projekty konsultingowe w ramach własnego przedsiębiorstwa specjalizując się w doradztwie strategicznym przedsiębiorstwom dużym i średnim. Aktywny anioł biznesu, poszukujący zarówno nowych wyzwań w dziedzinie zarządzania jak i możliwości inwestycyjnych.! Autor wielu publikacji, których tematyka dotyczy: optymalizacji łańcuchów logistycznych, zagadnień o charakterze procesowym, technologii informatycznego wsparcia zarządzania operacyjnego oraz znaczenia kontrolingu operacyjnego w realizacji celów strategicznych. Laureat Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Logistycznego w 2006 roku za zaprojektowanie i wdrożenie projektu Informatyczne wsparcie procesów w sieciowym handlu detalicznym, doktor nauk ekonomicznych, MBA Executive, mgr inżynier - absolwent Akademii Morskiej 2

3 Agenda Otoczenie przedsiębiorstw Źródła finansowania Przebieg procesu inwestycyjnego Kryteria decyzyjne inwestora Błędy zespołów poszukujących inwestora Wskazówki praktyczne Podsumowanie Dyskusja 3

4 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw Rynek: Ekonomiczne cykle koniunkturalne uległy deformacji Emocje rządzą zachowaniem uczestników rynku prowadząc do przesterowań Strategie równoważenia wymagają zdolności przedsiębiorstw do szybkiego dostosowywania do zmian (adaptacji) Nowe technologie komunikacji radykalnie zmieniają rzeczywistość M2M, Big Data Ciągła presja na redukcję cen i postępujące utowarowienie stały się faktem Wikinomia zastępuje ekonomię (Google, Facebook, Amazon, Apple, crowdfunding)! Sieci logistyczne wypierają tradycyjną formułę łańcuchów dostaw 4

5 ! Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw Konsument:! Konsument przekształca się w Prosumenta Jakość, czas odgrywają kluczowe znaczenie dla transakcji sprzedażowych Klient oczekuje wciąż więcej ale za mniej Nowa relacja C2B się konstytuuje następuje socjalizacja biznesu ROPO nowa religia handlu 5

6 Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstw Tradycyjne rezerwy obniżania kosztów operacyjnych zostały już prawie wyczerpane, dlatego poprawa efektywności w zakresie całych łańcuchów dostaw może być istotnym źródłem o wysokim potencjale uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Konieczne jest poszukiwanie nowych metod zarządzania kwestionujących przyjęte stereotypy (procesowe zarządzanie dynamiczne) Dynamiczny rozwój technologii ze względu na szerokie możliwości zastosowania, uzasadnia konieczność ciągłych zmian organizacji procesów Wiedza o rzeczywistych parametrach przebiegu procesów stwarza możliwość poprawy efektywności funkcjonowania całych sieci dostaw Przedsiębiorstwa poszukując nowych możliwości funkcjonowania muszą realizować jednocześnie sprzeczne cele krótko i długookresowe (Lean Management i Agile Management) 6

7 Rynek - siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora Siła przetargowa dostawców KONSOLIDACJA:! Wysoki stopień n- koncentracji Możliwość integracji w przód Niezależność od jednego sektora Zróżnicowanie produktów (specjalizacja) OGRANICZANIE RENTOWNOŚCI:! Nowe technologie Trendy ekologiczne Moda Behawioryzm SUBSTYTUTY Stereotypy Groźba substytucyjnych wyrobów i usług DOSTAWCY KONKURENCJA KONKURENCI W W SEKTORZE: SEKTORZE / RYWALIZACJA MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI FIRMAMI Liczni konkurenci Niezrównoważenie Powolny wzrost sektora Niska płynność aktywów Bariery wyjścia ekonomicznego i bariery emocjonalne POTENCJALNI WCHODZĄCY NABYWCY Groźba nowych wejść! BARIERY WEJŚCIA:! Ekonomia skali Integracja wstecz Kanały dystrybucji Gorsza sytuacja kosztowa Czas vs ryzyko Krzywa uczenia się Powolny wzrost sektora Wysoka cena wejścia Siła przetargowa nabywców! Wygoda zakupów Nowy styl życia Jakość e- handel Web 2.0 Socjalizacja C2B NABYWCY: 7

8 Źródła finansowania KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY OBCE Kapitał udziałowy Kapitał podstawowy Emisja nowych udziałów Samofinansowanie Wypracowane zyski Instrumenty Kredyty i pożyczki Obligacje Leasing Dotacje unijne Własne Oszczędności Rodzina/ znajomi Działalność spółki Banki Rodzina/ znajomi Aniołowie Biznesu Venture Capital * Bez konieczności dzielenia udziałami Z dzieleniem się udziałami Aniołowie Biznesu Venture Capital 8

9 Cena a wartość Cena ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do innego dobra, lub też kupujący jest gotów je kupić, aby do tego dobra nabyć prawa.! Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra.! Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). 9

10 Aniołowie Biznesu (BA) Definicja: Z reguły są to osoby prywatne posiadające wolne środki finansowe i doświadczenie biznesowe. Większość BA nie Pros Cons ma sztywno określonego czasu wyjścia z inwestycji, ale w praktyce jest to od 2 do 5 lat. Zazwyczaj dywersyfikują portfel inwestując w podmioty, w których mogą wykorzystać swoje doświadczenie (branżowe). Wyjście z inwestycji z reguły realizują przez sprzedaż posiadanych udziałów do funduszy VC lub inwestora branżowego Poza kapitałem wspierają w zarządzaniu strategicznym i taktycznym dostarczając know - how, kontakty biznesowe oraz doświadczenie biznesowe i zwiększając wiarygodność Prostszy niż w przypadku VC czy PE proces pozyskiwania kapitału. Zazwyczaj wymagana jest uboższa dokumentacja projektu i negocjowane są mniej skomplikowane umowy inwestycyjne (poziom inwestycji) BA z uwagi na wyższy potencjał i niższe koszty wejścia wolą angażować się w projekty w bardzo wczesnej fazie Ograniczają kapitał inwestycyjny na pojedyncze projekty (dywersyfikacja - do ok. 1mln zł / transze). Trudno ich znaleźć rozwiązaniem tego problemu jest współpraca z sieciami BA np.: AMBER Proces pozyskiwania finansowania jest zazwyczaj dłuższy i trudniejszy niż w przypadku rodziny i znajomych Często angażują się w zarządzanie możliwe przejęcie władzy w wypadku braku realizacji założeń Oczekują ponadprzeciętnej stopy zwrotu i mają mniejsze niż Venture Capital doświadczenie w wyjściach 10

11 Definicja Pros Z reguły są to fundusze zamknięte inwestujące kapitał pochodzący od inwestorów zewnętrznych. Model biznesowy opierają na odsprzedaży posiadanych udziałów w spółce do funduszy PE lub przez giełdę. Większość funduszy VC ma także sztywno określony czas wyjścia z inwestycji (3 do 7, a nawet 10 lat) Wsparcie we wdrożeniu kultury organizacyjnej i szansę na synergię z innymi spółkami z portfolio funduszu Angażują się w zarządzanie na poziomie strategicznym (Rada Nadzorcza) Znacznie większa niż BA skala realizowanych inwestycji nawet do kilkudziesięciu milionów USD (Komfort) Poprawiają wizerunek firmy, zwiększają wartość spółki (konsulting), ułatwiają swoją renomą wyjście Są dość łatwe do znalezienia Cons Venture Capital (VC) Bardziej sformalizowany i skomplikowany proces inwestycyjny. Zawsze wymagana jest rozbudowana dokumentacja i umowy inwestycyjne. Współpraca ze spółką ma sformalizowany charakter Wolą angażować się w projekty, które mają już track record (które wyszły już poza fazę prototypu i potwierdziły że istnieje na nie zapotrzebowanie rynkowe) Mają wysoką barierę wejścia z reguły nie inwestują poniżej kliku mln zł 11 Oczekują pełnego zabezpieczenia swoich praw na poziomie umowy inwestycyjnej i umowy spółki

12 Kiedy nie szukać finansowania Projekt jest niszowy o małym potencjale wzrostu Pobudki niefinansowe decydują o projekcie (hobby, ambicje) Istnienie dużego ryzyka zmarnowania swojego czasu i nie pozyskania finansowania Nie bierzemy pod uwagę braku swobody dysponowania udziałami Nie uwzględniamy konieczności spowiadania się z realizacji zadań operacyjnych Nie zakładamy konsekwencji w realizacji warunków, na których dokonana zostanie inwestycja w założonym horyzoncie czasowym Kiedy chcemy skeszować sam pomysł na biznes Kiedy zamierzamy przedsięwzięcie robić niejako przy okazji Jeżeli nie wierzymy w sukces przedsięwzięcia! 12

13 a jeżeli szukać finansowania, to ważne jest pierwsze wrażenie, akceptacja pomysłu i nawiązanie pozytywnych relacji na linii pomysłodawca inwestor 13

14 best practice Możliwość streszczenia przedsięwzięcia w ciągu 1 minuty! Unikalność produktu/usługi (rynek, konkurencja) Znajomość parametrów kluczowych otoczenia (wielkość rynku, dynamika, trendy, Poziom koniecznych inwestycji (Capex) Znajomość parametrów kluczowych przedsiębiorstwa (wielkość przychodów, dynamika, wynik finansowy, prognozy) Wykazanie determinacji i zaangażowania (wiara czyni cuda) Omówienie doświadczeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych Realna projekcja osiągnięcia BEP i zakładanego zysku Entuzjazm i radość tworzenia 14

15 Przebieg procesu inwestycyjnego Teaser Term Sheet, List Intencyjny Due Diligence, ocena findings Prezentacja Prezentacja, spotkanie Faza negocjacji Umowa o zachowaniu poufności NDA Umowa inwestycyjna/ umowa spółki Biznes Plan Faza selekcji Faza inwestycji Inwestycja 15

16 Dokumenty w procesie inwestycyjnym NDA (non disclousure agreement) - umowa o zachowaniu poufności wszystkich danych ujawnionych w procesie inwestycyjnym Umowa wyłączności umowa na czas określony ograniczająca stronie zobowiązanej prawo do negocjacji warunków umowy z innym podmiotem Termsheet deklaracja woli stron w zakresie przedmiotowej inwestycji określająca generalne ustalenia Umowa inwestycyjna umowa pomiędzy inwestorem, a projektodawcą Umowa spółki umowa regulująca możliwości korporacyjne wspólników jak też ograniczenia dysponowania udziałami 16

17 Czego oczekują inwestorzy EVA ekonomiczna wartość dodana Premia za ryzyko (alternatywność angażowania kapitału) Wysoka stopy zwrotu (ok % w perspektywie 3 lat) Atrakcyjność inwestycyjna projektu (IRR, poziom ryzyka, realność) Możliwość nadzoru strategicznego i taktycznego Praw korporacyjnych (wpływu na decyzje strategiczne) Relatywnego bezpieczeństwa kapitału Subiektywizmu w umowach inwestycyjnych ( cash is the King ) 17

18 Model zysku = _ = = _ = _ = = x = = + 18

19 Model ekonomicznej wartości dodanej Przychody Poziom&jakości& obsługi&klienta Zysk&netto = _ Koszty&zakupu& towarów&handlowych Koszty&transportu Koszty Koszty& magazynowania Koszty&wielkości& zamówienia EVA = _ Koszty&systemów&IT Koszty&zarządzania&i& sprzedaży Kapitał& obrotowy Zapas Należności Całkowity&koszt& kapitału = Koszty& pozyskania& kapitału& x + Środki&trwałe Środki&trwałe Budynki Maszyny 19

20 Co oceniają inwestorzy? Management (ilość członków w zespole) Pierwsze wrażenie ( chemia ) Zaangażowanie, determinacja i wiara (pasja) Doświadczenie w branży, ocena kompetencji w projekcie Przedsiębiorczość i zespołowość Jakość i potencjał kadry zarządzającej Umiejętność syntezy wniosków (konkret) Chęć odniesienia sukcesu i wiara Rynek Szybko rosnący albo nowy rynek Potencjał i dynamika wzrostu (trendy i perspektywy) Szanse i Zagrożenia, konkurencja 20

21 Co oceniają inwestorzy cd.? Model biznesowy Przekonywujący model biznesowy (uzasadnienie) Skalowalność i wykonalność prognoz Unikalność rozwiązania (przewagi konkurencyjne) Finanse Warunki brzegowe uzyskania BEP Poziom planowanej rentowności operacyjnej Planowany pozytywny cash-flow Dynamika przychodów Wykonalność prognoz w horyzoncie czasowym Stopa zwrotu z projektu (decydujący czynnik przesądzający o realizacji transakcji) 21

22 Teaser Zwięzłość i wyjaśnienie modelu biznesowego Sprecyzowane oczekiwania (od inwestora i od inwestycji)! Prezentacja Jakość wizualna prezentacji, syntetyczność Sposób prezentacji! Na jakiej podstawie? Business Plan Spójność założeń przychodowych (trendy) Realność parametrów marżowych i kosztowych 22

23 Teaser (trailer projektu) Syntetyczny i obiektywny dokument prezentujący inwestorowi możliwość zainwestowania w projekt (trailer przedsięwzięcia) Objętość dokumentu 2-4 strony (czcionka 11, marginesy 4 x 2,5) Zawartość: Opis projektu (potrzeba -> klient -> rozwiązanie) Model biznesowy (jak można na tym zarobić?) Przewagi konkurencyjne projektu (Unique Selling Proposition) Potencjał rynku (wielkość rynku -> klienci -> użytkownicy) Opis przedsiębiorstwa i zespołu zarządzającego (CV) Wybrane parametry finansowe P&L (historyczne i planowane) Oczekiwania od inwestora i proponowana struktura transakcji Wyjaśnienie dlaczego należy zainwestować właśnie w ten projekt 23

24 Prezentacja Prezentacja metodą na poznanie się z inwestorem (drugi raz nie zrobisz pierwszego wrażenia) Stosowanie się do zasady 10/20/30: 10 - ilość slajdów (maksymalnie 15) 20 - czas prezentacji w minutach 30 - rozmiar czcionki w prezentacji Nie należy czytać prezentacji ze slajdów Konieczne jest przećwiczenie prezentacji przed spotkaniem Załącznik do prezentacji - synteza wniosków dla potencjalnego inwestora do pozostawienia po spotkaniu 24

25 Business Plan Elementy analizy SWOT, szczególnie w zakresie O i T Opis modelu sprzedaży produktów, usług Opis kanałów dystrybucji Założenia dotyczące marży operacyjnej Szacunki kosztów operacyjnych Elementy planu marketingowego Projekcja rachunku wyników na okres 3 lat (synteza) Projekcja podstawowych składników bilansu (aktywa, pasywa) Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny (capex) i obrotowy Opis źródeł wzrostu przedsięwzięcia (intensywny, ekstensywny) Zastosowanie metodyki planowania celów SMART 25

26 Jak inwestorzy sprawdzają wiarygodność? Narzędzie uniwersalne - Due Diligence (ang. należyta staranność)! Techniczne (produkt, prototyp, technologia, park maszynowy, skalowalność) Biznesowe (model biznesowy, organizacja przedsiębiorstwa, ocena systemów wsparcia działalności operacyjnej) Finansowe (księgi rachunkowe, zgodność zapisów z rzeczywistością, kontrola stanu aktywów) Prawne (analiza umów z interesariuszami, identyfikacja potencjalnych ryzyk prowadzenia działalności, prawo do znaków towarowych, prawa patentowe) 26

27 Czego nie lubią inwestorzy? Nierealnych prognoz przychodów, zawyżania wyniku finansowego Nierealnych kwot koniecznych inwestycji (zawyżanie) Braku komunikacji (telefony, maile) i rzetelności informacji (relacje) Niedotrzymywania obietnic w zakresie realizacji planów, budżetów, a w szczególności prognoz wyników finansowych Nieuzasadnionych wydatków (rozrzutności), np. z tytułu: Kosztów biura (AAA), samochodów służbowych Nieadekwatnego wynagrodzenia managementu Kosztów nowych pracowników (bez analizy potrzeb) Nieprzemyślanych inwestycji w tym marketingowych Brak możliwości monitorowania i zarządzania ryzykiem Brak opcji wyjścia 27

28 Na co inwestorzy zwracają szczególną uwagę? Poziom zaangażowania zasobów (management, środki finansowe) Obiektywność projekcji finansowej przedsięwzięcia Kompetencje top-managementu w zakresie zarządzania (budowanie zespołów, motywacja) Doświadczenie w branży (kontakty biznesowe, znajomość rynku) Rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów (listy intencyjne, deklaracje zakupu, badania marketingowe) Strategiczny plan marketingowy (4P) Posiadanie wersji testowej produktu Aktywność public relations (konkursy, prezentacje, konferencje, artykuły do prasy branżowej) 28

29 Co Inwestor (BA, VC) wnosi do spółki? Wsparcie operacyjne, administracyjne i prawne Wartości niematerialne: wiarygodność, reputacja, partnerstwo, kontakty biznesowe, specjalistyczna wiedza i wszechstronne doświadczenie Elementy budujące wartość nowego przedsiębiorstwa: Zdefiniowanie generatorów (nośników) wartości spółki Zdefiniowanie lub redefiniowanie elementów strategii Dobór kluczowej kadry, zależnie od etapu rozwoju Nowoczesne systemy motywacyjne dla kadry menedżerskiej. Mechanizmy: plan -> realizacja -> ocena -> korekta Controlling finansowy i operacyjny - system mierników (KPI)! 29

30 Wyjście z inwestycji Kapitalizacja (mld PLN) i liczba Spółek na NewConnect Wyjście z inwestycji i realizacja zysków jednym z najważniej- szych elementów strategii inwestycyjnej, więc podstawą wejścia jest myślenie na tym etapie o wyjściu!! Najczęściej okres inwestycji trwa od 3 do 5 lat 9 6,75 4,5 2,25 0 8, , , ,18 1, Łączna kapitalizacja Liczba spółek Najpopularniejsze drogi wyjścia z inwestycji: sprzedaż posiadanego pakietu na rzecz branżowego inwestora strategicznego lub funduszu Venture Capital, wyjście poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect 30

31 Wskazówki praktyczne Profesjonalne przygotowanie do procesu inwestycyjnego Wsparcie merytoryczne ekspertami (audyty, badania rynku, itp.) Właściwe dopasowanie inwestora do projektu (wartość dodana, synergie) Rzetelność i obiektywność analiz rynkowych Zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu Budżetowanie przedsięwzięcia (capex i opex) Przekonywująca strategia komunikacji z klientem docelowym Scenariusze pesymistyczne, optymistyczne i największego prawdopodobieństwa Współpraca z BA szansą na PR oraz na dotarcie do potencjalnych inwestorów (każde spotkanie to nowe doświadczenie) 31

32 Błędy poszukujących inwestora Nieprzekonujący model biznesowy (nierealny) Zgłaszanie projektu do niewłaściwych inwestorów (branża) Nierozpoznany odbiorca teasera (BA, VC) projekt pojawia się na rynku tracąc na atrakcyjności Błędy merytoryczne i logiczne w przedstawianej dokumentacji Lekceważenie biznesplanu i prezentacji Brak przygotowania do rozmów Przeszacowanie wartości firmy (brak uzasadnienia dla wartości) Niekompletna kadra zarządzająca Zatajenie informacji negatywnych Nieprawdziwe informacje w CV (aprecjacja, aspiracja) 32 Nieuregulowane kwestie praw własności (prawa do znaków, wzorów)

33 Błędy poszukujących inwestora Zbyt optymistyczne podejście do przychodów i kosztów działalności Błędne założenia podstawowe (np. nakłady inwestycyjne) Błędnie oszacowany potencjał rynku Niewystarczająco dobrze rozpoznana konkurencja Brak precyzji w definiowaniu grupy docelowej Brak argumentacji własnego USP (wartości dodane) Niedoszacowanie potrzeb inwestycyjnych (cash flow) Zatajenie informacji negatywnych o trendach rynkowych Nieprawdziwe informacje w CV (aprecjacja, aspiracja) Koncentracja na % udziału w negocjacjach, a nie na prawach i obowiązkach stron 33

34 Zmiana paradygmatu konkurencji Przyspieszenie technologiczne wywołuje zjawisko masowej indywidualizacji W analizie sieci dostaw zauważa się występowanie dwóch zjawisk: powszechnej presji cenowej, skupianie się zysku w jednym ogniwie łańcucha wartości. Rozwój sieci dostaw wymaga nowego paradygmatu konkurencji i nowego rozumienia konkurencyjności. Liczba sektorów nie przynoszących zysku ciągle wzrasta - ani duży udział w rynku, ani aktywność w szybko rosnącej branży nie gwarantują już wysokiej rentowności Sukces i osiągana rentowność to nagroda za stworzenie nowego, innowacyjnego modelu działalności przedsiębiorstwa 34

35 Na zakończenie Podwyższanie efektywności wewnętrznej w wyniku redukcji kosztów nie jest już wystarczającym sposobem na poprawę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Prosument wymaga koncentracji działań przedsiębiorstw na realizacji jego ciągle rosnących potrzeb Rynkowa presja konkurencyjna wymusza koncentrację na core businessie (specjalizacja, migracja wartości, innowacyjność - every day new improvement EDNI) Konieczne staje się podejście procesowe do działalności operacyjnej, by eliminować słabości podejścia silosowego Kluczem do sukcesu jest synchronizacja strategii z działaniami taktycznymi i operacyjnymi (integracja celów wewnętrznych i zewnętrznych) 35

36 ale jednak zaczynać należy od strategii! 36

37 Dziękuję "Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. Paulo Coelho www. konsultingstrategiczny.com.pl

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

1. Formy finansowania spółek wzrostowych... 4. Czyli wszystko o funduszach venture capital i ich najlepszym wykorzystaniu... 6

1. Formy finansowania spółek wzrostowych... 4. Czyli wszystko o funduszach venture capital i ich najlepszym wykorzystaniu... 6 Spis treści 1. Formy finansowania spółek wzrostowych... 4 Czyli skąd osoba, która ma pomysł na biznes, może pozyskać pieniądze na jego realizację i rozwój... 4 2. Venture capital istota i zasady... 6 Czyli

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie własnej firmy dr Svetlana Gudkova Przedsiębiorczość podejmowanie ryzyka i działanie w warunkach niepewności wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań tworzenie bogactwa budowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo