sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług"

Transkrypt

1 Serwis sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług

2 Serwis Atlas Copco produkty, usługi, optymalizacja systemów sprężonego powietrza Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą czołową pozycję na ogólnoświatowych rynkach sprężarek, sprzętu budowlanego i górniczego, pneumatycznych narzędzi oraz systemów montażowych. Grupa dostarcza produkty i usługi pozwalające osiągać większą efektywność dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym. Dział Serwisu Sprężarek Stacjonarnych to część struktury Atlas Copco w obszarze Techniki Sprężonego Powietrza, którego misją jest tworzenie warunków dla nieprzerwanej dostępności sprężonego powietrza oraz zapewnienie najwyższej sprawności układów służących do jego wytwarzania. Wymagania odnoszące się do oczekiwanego poziomu obsługi są różne i zależą od potrzeb użytkowników: rozpoczynając od systematycznych dostaw oryginalnych części zamiennych poprzez programy obsługi serwisowej na optymalizacji i pełnym, zdalnym monitoringu kończąc. Gama produktów i usług Atlas Copco jest ciągle rozszerzana i dopasowywana do potrzeb Klientów, w celu zapewnienia wysokiej jakości sprężonego powietrza oraz bezproblemowej, ciągłej pracy oraz najwyższej efektywności urządzeń. Ze szczegółami oferowanych przez nas rozwiązań można zapoznać się odwiedzając strony oraz Dział Serwisu Sprężarek Stacjonarnych Atlas Copco działa na terenie całego kraju. W jego strukturze znajduje się dział operacyjny odpowiedzialny za wykonywanie przeglądów, napraw i remontów, dział sprzedaży oraz dział wsparcia technicznego.

3 Spis treści: Dbaj o swoje sprężarki przez okrągły rok 4 Istota prewencyjnej obsługi technicznej 5 Znaczenie prawidłowej, prewencyjnej obsługi technicznej: sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju 6 Znaczenie prawidłowej, prewencyjnej obsługi technicznej: bezolejowe sprężarki śrubowe 8 Oryginalne części zamienne gwarancja 100% niezawodności 10 Programy obsługi prewencyjnej 11 Analiza systemów AIRScan 14 AIROptimizer TM 16 SMARTLINK 18 Odzysk energii 20 AIRnet profesjonalne instalacje sprężonego powietrza 22

4 Dbaj o swoje sprężarki przez okrągły rok Niezawodność sprężarki zależy od należytej dbałości o jej stan techniczny przez okrągły rok. Zmiany w warunkach otoczenia wynikające z następstwa pór roku determinują w dużym stopniu aspekty, na które w danym okresie należy zwrócić szczególną uwagę. Wiosna Nasilone pylenie roślin sprzyja zatykaniu się filtra powietrza na wlocie, dlatego istotna jest częstsza niż zwykle kontrola jego stanu. Ważne jest również obserwowanie spadku ciśnienia na separatorze oleju, które w tym okresie może rosnąć szybciej aniżeli w innych porach roku. Lato Temperatura otoczenia jest wysoka, powietrze zawiera w sobie dużo wilgoci, a dodatkowych problemów przysparzają wszechobecne owady. Latem należy zwrócić szczególną uwagę na chłodzenie maszyny oraz układ odprowadzania kondensatu i upewnić się, że: zawory termostatyczne działają prawidłowo układy wtrysku i chłodzenia oleju są czyste i drożne olej ma właściwą lepkość spadki ciśnienia na filtrze wlotowym i separatorze pozostają w dopuszczalnych granicach odwadniacze są czyste i prawidłowo działają Jesień W tym okresie szczególnych problemów przysparzają opadające liście, które mogą ograniczać drożność kanałów dolotowych. Ich drobiny mogą również zatykać filtr wlotowy, którego stan należy w tym okresie systematycznie kontrolować. Zima Temperatura otoczenia spada Istotne jest zatem sprawdzenie zaworów termostatycznych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu oleju i utrzymania temperatury pracy układu na właściwym poziomie. Z tego punktu widzenia ważne jest również utrzymanie spadku ciśnienia na separatorze w dopuszczalnych granicach. Nieodzowne jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe funkcjonowanie odwadniaczy. Olej powinien mieć właściwą lepkość, a temperatura w pomieszczeniu musi być utrzymywana powyżej 5ºC.

5 Istota prewencyjnej obsługi technicznej Prawidłowa obsługa prewencyjna wpływa bezpośrednio na poprawne działanie sprężarek. Pełny, zgodny z dokumentacją techniczną zakres przeglądów oraz stosowanie oryginalnych części warunkują eliminację ryzyka wystąpienia awarii. Działania prewencyjne wpływają bezpośrednio na zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie ciągłej i wydajnej pracy urządzeń. Koszt przeglądów prewencyjnych w całym cyklu życia maszyn jest rozłożony w czasie, a w przypadku planów serwisowych jest stały w okresie ich trwania, rozłożony na równe raty. Zaniedbanie prewencji zwiększa ryzyko wystąpienia awarii lub wręcz zniszczenia urządzenia. Jednorazowe koszty związane z naprawą lub zakupem nowej maszyny są wysokie. Zatrzymanie lub ograniczenie produkcji będące bezpośrednim skutkiem takich zdarzeń to dodatkowe straty. Zapewnienie zastępczego źródła powietrza na czas niezbędny do przywrócenia normalnej konfiguracji stacji sprężarek dodatkowo koszty te zwiększa. Wystąpienie poważnej awarii urządzenia Urządzenie nienadające się do użytku Koszt napraw Początek poważnych usterek 3 Remont generalny Początek drobnych usterek Normalne zużycie 1 2 Czas liczony w latach Drobne naprawy Przeglądy prewencyjne Koszt całkowity przeglądów prewencyjnych 1 Koszt całkowity drobnych napraw 2 Koszt całkowity remontu generalnego 3

6 Znaczenie prawidłowej, prewencyjnej obsługi technicznej: sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju 1 1 Filtr powietrza Zabezpiecza stopień sprężający przed przedostawaniem się do jego wnętrza zanieczyszczeń zawartych w zasysanym powietrzu. Ograniczenie jego drożności powoduje wzrost stosunku ciśnień, oraz podniesienie temperatur pracy, co znacznie zmniejsza efektywność energetyczną. Skutkiem perforacji materiału filtrującego jest spadek żywotności maszyny, a w niektórych przypadkach stopień sprężający może ulec poważnemu zniszczeniu Zawór wlotowy Odpowiada za regulację wydatku. Jego prawidłowa obsługa i regulacja mają znaczący wpływ na wydajność i sprawność. Schemat przepływu w sprężarce z wtryskiem oleju serii GA Ful Feature (pełna opcja) z wbudowanym osuszaczem ziębniczym 3 Separator oleju Odpowiedzialny za separację oleju ze sprężonego powietrza. Jego niewłaściwa konstrukcja lub materiał skutkuje zwiększonymi oporami przepływu i zmniejszoną skutecznością filtracji. Konsekwencją są, odpowiednio, wzrost zużycia energii oraz wzrost pozostałości oleju w sprężonym powietrzu. 4 Zawór minimalnego ciśnienia Ma za zadanie utrzymanie odpowiedniego ciśnienia smarowania sprężarki. Konsekwencją jego nieprawidłowej pracy jest zbyt niskie ciśnienie oleju w stopniu sprężającym, co doprowadzi do zerwania filmu olejowego na smarowanych powierzchniach wirników, a w konsekwencji zatarcia się stopnia sprężającego. 5 Separator kondensatu Separuje i odprowadza poza maszynę kondensat powstały w procesie sprężania. Jego awaria skutkuje przedostawaniem się kondensatu do sieci sprężonego powietrza, co oznacza jej zanieczyszczenie i potencjalne uszkodzenia urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Grozi również uszkodzeniem samej sprężarki przez pozostałości wody mieszające się z olejem Zawór termostatyczny Jego rola polega na zapewnieniu odpowiedniej temperatury oleju. Niesprawność tego elementu z jednej strony może doprowadzić do przegrzania sprężarki i przedwczesnego zużycia oleju, z drugiej do jej przechłodzenia i zanieczyszczenia oleju skraplającą się wodą. Filtr oleju Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia powstające w obiegu oleju. Niewłaściwy, zużyty lub uszkodzony wprowadza zbyt duży opór przepływu lub niedostatecznie oczyszcza przepływający przezeń olej, co prowadzi do zmniejszenia trwałości, podniesienia temperatury pracy sprężarki oraz zwiększonego zużycia energii. Zawór wtrysku oleju Dozuje olej wtryskiwany do stopnia sprężarki w funkcji jej obciążenia. Awaria tego zaworu zakłóca poprawne smarowanie i chłodzenie stopnia sprężającego grożąc jego przyspieszonym zużyciem lub zniszczeniem.

7 Zawór wlotowy Zintegrowany osuszacz Filtr powietrza Filtr oleju Stopień sprężający

8 Znaczenie prawidłowej, prewencyjnej obsługi technicznej: bezolejowe sprężarki śrubowe 1 1 Filtr powietrza Zabezpiecza sprężarkę przed zanieczyszczeniami z zasysanego powietrza. Jego nadmierne zanieczyszczenie powoduje niekorzystny wzrost stosunku ciśnień oraz podniesienie temperatur pracy, co znacznie zmniejsza efektywność energetyczną. W przypadku perforacji materiału filtrującego dochodzi do zasysania cząsteczek pyłu do wnętrza maszyny, co skutkuje znacznym spadkiem jej żywotności Zawór wlotowy Odpowiada za regulację wydatku, jego prawidłowa obsługa ma znaczący wpływ na wydajność i sprawność Tłumik wydmuchu Odprowadza powietrze wentylując stopnie sprężające podczas biegu luzem. Jego niedrożność powoduje wzrost zużycia energii w tym trybie pracy. 4 Separatory kondensatu Oddzielają i odprowadzają poza maszynę kondensat powstały w procesie sprężania. Ich niesprawność może skutkować przedostawaniem się kondensatu do sieci i poważnymi uszkodzeniami urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Schemat przepływu w spężarce bezolejowej ZR Full Feature (pełna opcja) z wbudowanym osuszaczem adsorpcyjnym IMD. 5 Filtr oleju z zaworem przelewowym Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia powstające w obiegu oleju. Jego wadliwe działanie prowadzi do zmniejszenia trwałości maszyny oraz zwiększenia zużycia energii. Zawór nadmiarowy zapewnia stały i odpowiedni poziom ciśnienia oleju we wszystkich punktach smarnych. Jego awaria lub niewłaściwa regulacja może spowodować niedostateczne smarowanie elementów i w konsekwencji poważne uszkodzenia sprężarki.

9 6 Zawór zwrotny Zabezpiecza maszynę przed cofnięciem się sprężonego powietrza z sieci. Jego awaria może doprowadzić do pracy wstecznej sprężarki oraz zanieczyszczenia jej wnętrza osadami zalegającymi w sieci. Zintegrowany osuszacz Stopień sprężający Filtr powietrza 7 Pompa oleju. Jej zadanie polega na dostarczaniu odpowiedniej ilości oleju do wszystkich punktów smarnych. Nieprawidłowa praca pompy skutkuje niedostatecznym smarowaniem tj. wysokim ryzykiem poważnych awarii łożysk tocznych i przekładni. 8 Odpowietrznik skrzyni przekładniowej Służy do zatrzymania par oleju wewnątrz przekładni sprężarki. Zakłócenia w jego pracy mogą spowodować przedostawanie się zanieczyszczonego oleju i/ lub jego oparów do otoczenia, z którego m.in. zasysane jest sprężane powietrze. 9 Chłodnice Odpowiedzialne za skuteczne odprowadzenie ciepła z procesu sprężania. Ich prawidłowa praca bezpośrednio wpływa na sprawność energetyczną maszyny oraz na trwałość jej wszystkich istotnych podzespołów. Chłodnica Separator kondensatu/ odwadniacz

10 Oryginalne części zamienne gwarancja 100% niezawodności Priorytetem każdego zakładu produkcyjnego jest utrzymanie ciągłości produkcji. Nieplanowane przerwy spowodowane awariami urządzeń i ciągów produkcyjnych oznaczają zagrożenie dla planów sprzedaży, realizacji umów z kooperantami, a w konsekwencji spadek rentowności i utratę rynku. Ciągłość produkcji jest uwarunkowana m.in. sprawnością i stanem technicznym urządzeń służących do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza. Można je zagwarantować stosując podczas konserwacji i napraw oryginalne, fabrycznie sprawdzone części zamienne i materiały eksploatacyjne. Jedynie one odpowiadają standardom i wymaganiom stawianym komponentom użytym do pierwszego montażu. W celu ułatwienia prac serwisowych i skrócenia czasu niezbędnego przestoju Atlas Copco oferuje gotowe zestawy naprawcze zawierające wszystkie części i elementy niezbędne do wykonania obsługi w niezbędnym w danej chwili zakresie. Gotowe zestawy serwisowe i naprawcze oszczędność czasu i pieniędzy Niższe koszty kompletne zestawy są tańsze niż pojedyncze części wchodzące w ich skład Rzadsze, krótsze i zaplanowane przestoje związane z obsługą obniżają koszt produkcji Mniej formalności przy składaniu zamówień kompletny zestaw części w jednym opakowaniu z jednym numerem katalogowym Niższe zapasy mniej części i materiałów eksploatacyjnych w magazynie Drastyczne obniżenie ryzyka awarii i wydłużenie żywotności urządzeń Gwarancja producenta

11 Programy obsługi prewencyjnej Programy obsługi prewencyjnej to gwarancja prawidłowej pracy instalacji sprężonego powietrza, zgodnie z opartymi o długoletnie doświadczenia zaleceniami producenta, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych oczekiwań i potrzeb użytkownika. Program serwisowy dostępny jest w trzech opcjach: Program Całkowita Odpowiedzialność, Program Obsługi Prewencyjnej i Plan Przeglądów Prewencyjnych. Przed zaproponowaniem konkretnego rozwiązania nasi doradcy przeprowadzają dokładne analizy urządzeń i specyfiki produkcji u klienta. Pozwala to na opracowanie i zaproponowanie optymalnego pod względem skuteczności i kosztów planu uwzględniającego indywidualne warunki pracy urządzeń.

12 Program Całkowita Odpowiedzialność Zgodnie ze swoją nazwą, oferta ta obejmuje pełną obsługę techniczną sprężarek i urządzeń towarzyszących, włącznie z działaniami o charakterze remontu głównego takimi jak regeneracja lub wymiana stopni sprężających, silników elektrycznych, chłodnic itd., jeżeli potrzeba przeprowadzenia takich czynności zostanie zidentyfikowana podczas trwania umowy. Jest to plan kompleksowej obsługi o stałym rocznym koszcie ustalonym z góry na cały okres obowiązywania umowy. Planowanie i wykonywanie obsługi leży całkowicie po stronie Atlas Copco. Program Obsługi Prewencyjnej Program ten to sekwencja odpowiednio skonfigurowanych działań i czynności obsługowych wykonywanych z częstotliwością wynikającą z trybu pracy urządzeń i odnośnych zaleceń producenta. Wszelkie ewentualne dodatkowe prace lub naprawy, których konieczność przeprowadzenia ujawni się podczas obsługi mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego zlecenia podczas następnego przeglądu lub w dodatkowym, uzgodnionym z użytkownikiem terminie. Oferta obejmuje: Diagnostykę pomiar i analizę parametrów pracy Usuwanie awarii Wykonanie remontów w wymaganym zakresie i terminie Szczegółowe raporty i ich archiwizację Wprowadzenie modyfikacji konstrukcyjnych zalecanych przez producenta Koszty wszystkich niezbędnych do bieżącej obsługi części, koszty robocizny, dojazdu i zakwaterowania specjalistów Dostęp do systemu zdalnego monitorowania (opcja) Korzyści: Ograniczenie prac administracyjnych związanych z kontraktowaniem i rozliczaniem usług Eliminacja konieczności utrzymywania własnych zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Stałe utrzymywanie maszyn w doskonałym stanie technicznym. Usługi mogą być wykonywane poza normalnymi godzinami pracy zakładu. Program Obsługi Prewencyjnej obejmuje: Diagnostykę pomiar i analizę parametrów pracy Koszty wszystkich niezbędnych do bieżącej obsługi części, koszty robocizny, dojazdu i zakwaterowania specjalistów Szczegółowe raporty i ich archiwizację Dostęp do systemu zdalnego monitorowania (opcja) Korzyści płynące z powierzenia obsługi prewencyjnej specjalistom Atlas Copco są analogiczne jak w przypadku programu Pełna Odpowiedzialność. W zależności od indywidualnych uzgodnień usługi mogą być wykonywane poza normalnymi godzinami pracy zakładu.

13 Plan Przeglądów Prewencyjnych Plan ten polega na przeprowadzaniu regularnych inspekcji i diagnostyki urządzeń. Skuteczne prowadzenie ruchu urządzeń jest możliwe bowiem jedynie wtedy, gdy dostępne są dane dotyczące ich stanu technicznego i parametrów. Istotą oferty są regularne inspekcje maszyn przeprowadzane przez specjalistów Atlas Copco. W sporządzanych na ich podstawie raportach dokładnie wyszczególnione są wszystkie działania, rekomendowane jako niezbędne dla utrzymania urządzeń w dobrym stanie technicznym. Wszystkie wymienione w takim raporcie prace mogą zostać przeprowadzone na podstawie odrębnego zlecenia, a decyzja w tym zakresie leży po stronie użytkownika. Plany Przeglądów Prewencyjnych stanowią punkt wyjścia dla programów Całkowita Odpowiedzialność oraz programów Obsługi Prewencyjnej. Plan obejmuje: Diagnostykę pomiar i analizę parametrów pracy Uzgodnione koszty robocizny, dojazdu i zakwaterowania specjalistów Szczegółowe raporty i ich archiwizację Plany serwisowe to: Rozwiązania do 10 lat Stała, niezmienna cena w całym okresie trwania umowy Oszczędność czasu Rozbicie płatności na równe raty Koszt remontów/napraw głównych rozłożony w czasie Wydłużenie żywotności maszyn Optymalna sprawność Możliwość wykonania dodatkowych usług lub dostawy dodatkowych produktów (np. audyt, odzysk energii, sterowanie nadrzędne) w ramach programu Najwyższy priorytet, z punktu widzenia czasu reakcji na zgłoszone awarie Ułatwienie budżetowania kosztów związanych z obsługą systemu sprężonego powietrza Ograniczenie czasu przestoju niezbędnego do wykonania czynności serwisowych Zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii

14 Analiza systemów AIRScan AIRScan to pełna analiza systemu sprężonego powietrza mająca na celu optymalizację całego procesu produkcyjnego poprzez zmniejszanie kosztów energii oraz zmniejszenie emisji CO 2. AIRScan jest obiektywnym narzędziem diagnostycznym, które szybko i w bezpieczny sposób analizuje system sprężonego powietrza identyfikując obszary wymagające poprawy. Dokładne badanie układu sprężonego powietrza, oparte na rejestracji wszystkich istotnych parametrów układu wytwarzania i przesyłu sprężonego powietrza pozwala na precyzyjne zmierzenie wszelkich istotnych dla użytkownika parametrów i wskaźników z dużą częstotliwością i dokładnością. Oparte na tych pomiarach analizy prowadzą do optymalizacji energetycznej układu wskazując i szacując źródła strat oraz precyzyjnie definiując kierunki zwiększenia efektywności pracy układu. Droga do oszczędności energetycznych Atlas Copco Ocena wstępna AIRScan analiza energetyczna/audyt Zalecenia Systematyczny AIRScan analiza energetyczna/ audyt Monitoring on-line Optymalizacja Koncepcja pomiarów AIRScan posiada budowę modułową pozwalającą na precyzyjne dobranie odpowiedniego zakresu audytu do potrzeb każdej instalacji sprężonego powietrza. Podstawowe moduły usługi AIRScan to: pomiar i rejestracja obciążenia sprężarki/ układu sprężarek w funkcji ciśnienia pracy układu pomiary mocy sprężarek w funkcji wydatku pomiary przepływów sprężonego powietrza analiza sieci dystrybucyjnej pod kątem wycieków i /lub strat przesyłu analiza jakości sprężonego powietrza

15 Korzystając z zarejestrowanych danych specjaliści Atlas Copco sporządzają dokładny raport obejmujący analizę układu, wykresy, bilans kosztów oraz propozycje rozwiązań obniżających zużycie energii. Badanie AIRScan składa się z 2 głównych etapów. Podczas badania wstępnego oceniana jest sprawność energetyczna całego systemu sprężania powietrza łącznie z instalacją przesyłową. Ma to na celu identyfikację miejsc, w których mogą występować straty energii oraz złożenie wstępnej propozycji rozwiązań wartych rozważenia. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej analizy wskazane jest wykonanie szczegółowego audytu, jest on dostosowany do indywidualnej charakterystyki systemu sprężonego powietrza w zakładzie, a jego harmonogram bierze pod uwagę ewentualne ograniczenia lub szczególne wymagania wynikające z uwarunkowań panujących u klienta. Rozmowa wstępna Analiza AIRScan Dzień 1 Dzień 8 Dzień 16 Dzień 20 Redukcja kosztów Pomiar Raport, wnioski

16 AIROptimizer TM Wussten Sie, dass rund 90 % aller AIROptimizer der komplette Verbesserung Ihres Betrie deutschen Industrie- und Hand- Energieoptimierungsservice airoptimizer umfasst alle werksbetriebe mögliche Einsparpotenziale bei der Erzeugung von Druckluft nicht wahrnehmen? Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania zespołem sprężarek to jeden z najbardziej skutecznych sposobów osiągnięcia oszczędności energetycznych: obniżenie ciśnienia roboczego o 1 bar daje 7% bezpośrednich oszczędności energii. Sterowniki nadrzędne ES pozwalają na połączenie wszystkich współdziałających ze sobą sprężarek i osuszaczy w jeden układ i zawężenie pasma ciśnienia roboczego. Maßnahmen zur Energieop Durch den Einsatz von airoptimizer wird die Effizienz resultaten, die sich unmittel Ihres kompletten Druckluftsystems durch eine übergeordnete auswirken: zentrale kompressorsteuerung gesteigert. Energie- und Systemaudit Beispiel: Bei einem Textilhersteller Echte Einsparungen, echter Nutzen durch den Einbau von Mes konnten durch den Einsatz von Ihr Energieverbrauch und die Lebenszykluskosten werden signifikante reduzierung d AirOptimizer AIROptimizer umożliwia optymalizację die Energiekosten pracy instalacji sprężonego durch airoptimizer powietrza auf poprzez das absolute zarządzanie Minimum pracą reduziert. des gesamten Systems maszyn oraz eliminację pro Jahr strat um powietrza Euro gesenkt gleichzeitig hilft Ihnen das optimierungssystem bei der dauerhaft optimierte Syste werden. Erfüllung von gesteigerten umweltauflagen. Durch die bei kombination mit airco zentrale Steuerung wird stets ein optimaler Mix der kompressoren aufrechterhalten. Ergebnis sind ein enges Druckband, ein reduzierter Durchschnittsdruck und eine regelmäßige wiederholung Energie- und System audits erhebliche Einsparung an Energie. Ergebnis: weniger Stromverb Signifikante Reduzierung Optymalizacja des zakresu Druckbands ciśnień wartungskosten Ciśnienie sieci Netzdruck ohne airoptimizer bez sterownika nadrzędnego mit airoptimizer ze sterownikiem Investitionskosten Zeit Energiee mit airop Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych możliwości sterowników nadrzędnych można ograniczyć zużycie energii poprzez: Zawężenie i obniżenie pasma ciśnienia roboczego Ograniczenie czasu pracy maszyn stałoobrotowych w trybie odciążenia Ograniczenie zbędnych uruchomień i zatrzymań sprężarek Optymalny pod względem wydajności i zużycia energii wybór maszyn pracujących w danym czasie Utrzymywanie sprężarek zmiennoobrotowych w optymalnym pod względem energetycznym zakresie obrotów Ograniczenie pracy sprężarek odśrodkowych (turbosprężarek) z otwartym zaworem wydmuchowym (BOV) 126

17 ES 4i ES 4i jest prostym sterownikiem sekwencyjnym zintegrowanym ze sprężarką. Może on sterować zespołem złożonym z nie więcej niż 4 sprężarek, z których tylko jedna może być sprężarką z napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). Istnieje możliwość zaprogramowania czasowego dwóch pasm ciśnienia roboczego. Maszyny muszą być podłączane poprzez sieć CAN (przemysłową sieć transmisyjną) ES 6 Sterownik ES 6 jest modułem zewnętrznym. Steruje on pracą do 6 sprężarek, zarówno stało jak i zmienoobrotowych. Istnieje możliwość zaprogramowania czasowego dla dwóch pasm ciśnienia roboczego. Maszyny mogą być podłączane albo poprzez sieć CAN albo przez wejścia/wyjścia cyfrowe. Sterownik ES 6 posiada zaimplementowaną stronę internetową, na której można obserwować parametry pracy poszczególnych maszyn. ES 16 Nowoczesny sterownik ES16 może sterować pracą do 16 maszyn (sprężarki o stałej jak i zmiennej prędkości oraz osuszacze) w jednej sieci. Sprężarki są podłączone do sterownika ES 16 poprzez sieć CAN natomiast osuszacze poprzez połączenia cyfrowe. Parametry pracy są widoczne na kolorowym wyświetlaczu, istnieje możliwość archiwizowania danych z ostatnich 30 dni. ES 360 ES 360 jest nowoczesnym sterownikiem centralnym mogącym sterować pracą 60 maszyn: do 30 sprężarek (wyporowych stało- lub zmiennoobrotowych jak również odśrodkowych) oraz 30 osuszaczy, stanowiących elementy 3 odrębnych sieci. Sprężarki mogą być podłączone do sterownika poprzez sieć CAN, natomiast osuszacze poprzez łącza cyfrowe. Użytkownicy korzystający z ES 360 mogą na bieżąco monitorować parametry pracy urządzeń oraz uzyskane oszczędności energii.

18 SMARTLINK SMARTLINK to prosty w instalacji i obsłudze system monitoringu pracy sprężarek. Umożliwia planowanie obsługi, zapobieganie awariom, pokazuje gdzie i w jaki sposób można zoptymalizować wytwarzanie sprężonego powietrza. Serwis? Serwis! wiadomość o zbliżającym się terminie przeglądu brak SERWISu termin przeglądu Awaria Wyobraźmy sobie zakład przemysłowy przyszłości. Zakład wolny od awarii, ryzyka przerw w produkcji. Zakład wyposażony w rozwiązania, które nie tylko wspomniane ryzyko eliminują, ale podpowiadają co należy zrobić, by poprawić efektywność, zaoszczędzić czas i pieniądze. Taki właśnie jest SMARTLINK: łatwy w instalacji, prosty w obsłudze, posiadający wszystkie funkcje niezbędne do monitoringu i analizowania pracy systemu sprężonego powietrza. Dzięki niemu służby utrzymania ruchu mogą na bieżąco obserwować stan poszczególnych maszyn, z wyprzedzeniem planować obsługę i przewidywać potencjalne zagrożenia. Z kolei służby odpowiedzialne za organizację pracy i optymalizację kosztów są w stanie wdrażać rozwiązania ukierunkowane na obniżenie zużycia energii oraz eliminację czynników zagrażających ciągłości produkcji. spadek efektywności ryzyko awarii optymalna efektywność Monitoring Obsługa instalacji sprężonego powietrza w bardzo wielu przypadkach jest działaniem reaktywnym. Dopiero awaria maszyny i będące jej konsekwencjami zakłócenia w produkcji skutkują podjęciem decyzji o pilnym wezwaniu serwisu. Powodem takiego stanu rzeczy jest zwykle brak aktualnej, dokładnej wiedzy o stanie urządzeń oraz czasie, który upłynął od ostatniego przeglądu. Brak tej informacji niesie ze sobą jeszcze jeden negatywny skutek. Sprężarka, której planowy przegląd jest odwlekany w czasie, zanim zupełnie odmówi posłuszeństwa, zaczyna zużywać coraz więcej energii. Jednocześnie jakość dostarczanego przez nią powietrza spada. Rozwiązaniem jest SMARTLINK: monitoring maszyny staje się dostępny z chwilą jego zainstalowania, a proaktywne zarządzanie wytwarzaniem sprężonego powietrza staje się faktem. Analiza SMARTLINK gromadzi, porównuje i analizuje zebrane dane. Gdy zachodzi potrzeba wysyła komunikaty o możliwości pojawienia się awaryjnych stanów urządzeń, co pozwala na zaplanowanie interwencji serwisu zanim na prewencję będzie zbyt późno. Przebieg pracy poszczególnych sprężarek jest bezpośrednio uzależniony od wymagań co do ilości i jakości dostarczanego powietrza stawianych przez linie produkcyjne zakładu. Optymalizacja Szczegółowa informacja o wspomnianych przebiegach daje możliwość wprowadzenia usprawnień ukierunkowanych na obniżenie kosztów wytwarzania tego medium. SMARTLINK dostarcza, w przejrzysty sposób, niezbędne do tego dane, a także podpowiada gdzie szukać oszczędności.

19 SMARTLINK jest rozwiązaniem elastycznym z punktu widzenia zakresu i szczegółowości dostarczanych danych. Użytkownik może wybrać jeden z trzech poziomów. SMARTLINK Service Jest to podstawowa opcja SMARTLINK, która, podając m.in. aktualny stan licznika maszyny umożliwia wyprzedzające planowanie obsługi prewencyjnej. Dostarcza wykaz wykonanych do tej pory przeglądów oraz podaje czas pozostający do przeprowadzenia kolejnego. Umożliwia (w systemie on-line) złożenie zapytania ofertowego na części zamienne i dodatkowe usługi niezbędne do utrzymania sprawności technicznej maszyny. SMARTLINK Uptime Poza funkcjami realizowanymi w opcji podstawowej SMARTLINK wysyła (za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS) informacje o ostrzeżeniach i wyłączeniach awaryjnych. Na ich podstawie można zaplanować działania zapobiegające rozwinięciu się awarii i odstawieniu. SMARTLINK Energy Poza funkcjami realizowanymi w opcji podstawowej SMARTLINK wysyła (za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS) informacje o ostrzeżeniach i wyłączeniach awaryjnych. Na ich podstawie można zaplanować działania zapobiegające rozwinięciu się awarii i odstawieniu maszyny na dłuższy okres by dokonać, zwykle bardzo kosztownej, naprawy.

20 Odzysk energii 80-93% energii elektrycznej zużywanej przez sprężarkę jest zamieniane na ciepło, które w układzie chłodzenia jest uwalniane do otoczenia. Zastosowanie modułów odzysku energii umożliwia odzyskanie do 70% tej energii w postaci gorącej wody. Ponowne użycie raz wytworzonej energii ogranicza zużycie paliw niezbędnych do jej wytworzenia, co w konsekwencji znacząco obniża koszty eksploatacji oraz emisję CO 2. Ze względu na wzrost kosztów energii na świecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukują możliwości oszczędzania energii. Proces sprężania stwarza duże szanse na dokonanie takich oszczędności. Mając na uwadze stałe podnoszenie efektywności pracy wśród naszych Klientów, obniżanie kosztów i troskę o środowisko naturalne Atlas Copco oferuje zaawansowane, w pełni zintegrowane systemy odzyskiwania energii. Dzięki zamkniętej, kompaktowej konstrukcji układów sprężonego powietrza Atlas Copco, cenną energię można oszczędzać w formie gorącej wody, która może mieć zastosowanie w samym procesie produkcyjnym jak również na terenie zakładu produkcyjnego. Zwrot inwestycji przeznaczonej na system odzyskiwania energii następuje w okresie od 1 do 3 lat. Dodatkowo energia odzyskana przy pomocy zamkniętego układu chłodzenia poprawia warunki robocze sprężarki, jej niezawodność oraz wydłuża jej okres eksploatacji. zimna woda gorąca woda sprężone powietrze obieg oleju powietrze energia elektryczna

21 Odzysk Energii firmy Atlas Copco to: prosta i szybka instalacja ( Plug & Play ) typoszereg składający się z 5 wielkości standardowych modułów wolnostojących, dostosowanych do sprężarek o mocy od 11kW do 315 kw, przetestowanych fabrycznie, gotowych do podłączenia możliwość współpracy ze sprężarkami innych producentów szybki zwrot inwestycji oszczędność energii łatwa obsługa bieżąca moduł wolnostojący nie ogranicza dostępu do elementów sprężarki znajdujących się wewnątrz obudowy ochrona środowiska zmniejszenie emisji CO 2 Przykładowe zastosowanie odzysku energii: Ogólne podgrzewanie wody, węzły sanitarne (prysznice, krany) Mleczarnie zasilanie kotłów grzewczych (generatory pary), pasteryzacja, suszenie i parzenie, sterylizacja Przemysł farmaceutyczny zasilanie kotłów grzewczych (generatory pary), utrzymywanie temperatury, suszenie, sterylizacja, para wodna jako środek bakteriobójczy Przemysł chemiczny generatory pary, syntezy gazów, inne procesy chemiczne Przemysł tekstylny generatory pary, barwienie, przędzenie, tkanie, prace wykończeniowe Inne turbiny, nawilżanie, produkcja papieru, rozpylanie i zdmuchiwanie sadzy, pompy strumieniowe parowe, ochrona środowiska I wiele innych Typ Moc sprężarki Energia do odzysk. kw kw ER-S ( ) ER-S ( ) ER-S ( ) ER-S ( ) ER-S ( )

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji WAECO AirCon Service WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI 2014 / 2015 LOW EMISSION SZYBKI, EKONOMICZNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA SERWIS KLIMATYZACJI YEARS Stacje do serwisowania klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Zanieczyszczenie sprężonego powietrza Poważny problem w przemysłowych procesach produkcyjnych Sprężone powietrze to podstawowe źródło energii w większości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu Autor, koordynator Lean Mnufacturing w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno od strony teoretycznej, jak i po zderzeniu codzienną rzeczywistością

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo