Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie."

Transkrypt

1 raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie i e-zdrowie, kontrola i monitoring kosztów, zarządzanie podażą i popytem leków, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, edukacja pacjentów, lekarz jako czynnik stabilizacji. Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

2 + Przyszłość trzeba budować wokół innowacji, dlatego tak ważne są dobre badania kliniczne, wprowadzanie efektywnych kosztowo technologii do krajowych systemów ochrony zdrowia, monitorowanie ich oraz szybkie wycofywanie technologii nieefektywnych.

3 Od wyzwań systemowych do miękkich czynników wspierania efektywności System ochrony zdrowia jest jednym z najtrudniejszych obszarów zarządzania w sferze publicznej. Dobro, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, należy z natury rzeczy do najbardziej wrażliwych obszarów polityki państwa. Jakiekolwiek w nim zmiany powodują społeczne napięcia i zakłócają równowagę między działającymi w sektorze interesariuszami. Refleksja nad tym, czy system dobrze funkcjonuje, jest niezbędna: ciągłe zmiany i niepewności w otoczeniu zewnętrznym każą stale poszukiwać bardziej oszczędnych i zarazem efektywnych rozwiązań. Zmiany demograficzne i technologiczne, wydłużanie się czasu życia, globalizacja, poszukiwanie oszczędności po kryzysie to tylko niektóre z trendów, które w ostatnim czasie mocno wpłynęły na uwarunkowania systemów ochrony zdrowia na całym świecie, skłaniając rządy do zdefiniowania na nowo wyzwań, przed którymi stoją. Polski pakiet ustaw zdrowotnych odpowiada na te wyzwania, lecz wywołuje, jak każda naruszająca równowagę zmiana, wiele kontrowersji. Dotyczą one zwłaszcza rozwiązań systemowych i strategicznych (kształt systemu). Dyskusja wokół tych rozwiązań już teraz wskazuje, że nadal wiele z nich wymaga pogłębionej refleksji. Pojawiają się również nowe obszary zwiększania efektywności, związane głównie z wykorzystaniem technologii, zarządzaniem oraz czynnikami miękkimi : np. edukacją pacjentów, empatią lekarzy czy przywództwem szefów instytucji działających w ochronie zdrowia. Dlatego THINKTANK, jako platforma debat o efektywnych w polskich warunkach narzędziach zarządzania, inicjuje we współpracy z Ministerstwem Zdrowia dyskusję na temat wyzwań związanych z optymalizacją polskiego systemu ochrony zdrowia. Do udziału w niej zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich interesariuszy rynku (regulatora, firm oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń, ekspertów w zakresie restrukturyzacji, zarządzania i przywództwa). Idealny system ochrony zdrowia nie istnieje: warto jednak rozmawiać o ograniczeniach, które ma każdy system. Liczymy, że taka dyskusja pozwoli na zidentyfikowanie zwłaszcza tych obszarów, w których nawet niewielka zmiana może przynieść skutek w postaci znaczących oszczędności lub bardziej skutecznego działania. Zespół THINKTANK

4 raport spis treści T hinktank: Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia. Wraz z ekspertami rynku ochrony zdrowia zidentyfikowaliśmy trzy główne obszary, które mają istotny wpływ na system. Prezentujemy czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i systemowe Ewa Kopacz: System ochrony zdrowia: pacjent w centrum. Zwiększenie nakładów finansowych nie rozwiąże problemów polskiego systemu ochrony zdrowia. Potrzebne są reformy w ośmiu kluczowych obszarach, które poprawią jego efektywność andrzej Ryś: Systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej: czas na zmiany. Kraje Unii Europejskiej mają odrębne systemy ochrony zdrowia. Porównywanie ich doświadczeń pozwala jednak opracować i promować rozwiązania, które pomagają działać skuteczniej adam Koprowski: IT w medycynie: potężne narzędzie poprawy efektywności. Rozwiązania z zakresu e-zdrowia radykalnie zwiększają efektywność systemu ochrony zdrowia. Wiążą się jednak z nimi specyficzne wyzwania, m.in. związane z odpowiednim zarządzaniem danymi Agnieszka Szpara: Demografia rekonstruuje system ochrony zdrowia. Starzenie się społeczeństwa, przygotowanie infrastruktury oraz systemowego finansowania opieki długoterminowej powinny być priorytetem decydentów i planistów opieki zdrowotnej Info: Dane kontaktowe

5 DOBRZE PRZEMYŚLANE IDEE Mózg rejestruje i analizuje ogrom bodźców. Łączące się w sieci neurony pozwalają na przepływ myśli i złożone reakcje. Podobnie funkcjonuje THINKTANK. We współpracy z siecią ekspertów tworzymy idee, które pomagają liderom w biznesie i administracji publicznej działać efektywniej.

6 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia

7 raport 4 _ 5 Zapewnienie obywatelom właściwej ochrony zdrowia wymaga odpowiedniego ułożenia relacji między elementami skomplikowanego i rozbudowanego systemu, w którym uczestniczą różni interesariusze. Aby ułatwić orientację w głównych wyzwaniach polskiego systemu ochrony zdrowia, zespół THINKTANK wraz z ekspertami opracował mapę zagadnień, które mają na ten system wpływ. TEKST> ThinkTank System ochrony zdrowia jest mechanizmem, którego efektywność zależy od równowagi między układanką podmiotów publicznych, prywatnych oraz przedstawicieli trzeciego sektora o różnej skali oddziaływania, a czasem sprzecznych interesach. W obszarze tym łączą się aspekty dotyczące dobra pacjenta, efektywności ekonomicznej podejmowanych działań, zysków podmiotów komercyjnych oraz źródła utrzymania pracowników tego sektora. Na wydajność i sposób działania systemu mocno wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak demografia, ekonomia, postęp i globalizacja. Siły te działają podobnie jak wiatr dmuchający w żagle łodzi: nie da się go powstrzymać, ale można sterować kursem i odpowiednio ustawiać ożaglowanie. Założenia systemu mogą być tak modyfikowane, aby dostosować go do tych czynników i płynąć z wiatrem. Niedostrzeganie, skąd wieje wiatr, lub ignorowanie zbierającej się na horyzoncie burzy może jednak wpędzić w kłopoty nie tylko sternika, ale też cały statek. Na kolejnych stronach prezentujemy główne czynniki, które najmocniej oddziałują na kształt systemu ochrony zdrowia i na jego efektywność. Podzieliliśmy je na trzy główne grupy: zewnętrzne (trendy oraz niepewności, które mają charakter obiektywny i na które nikt nie ma wpływu), wewnętrzne (dotyczące jednostek świadczących usługi opieki zdrowotnej) i systemowe (sposób organizacji całego systemu oraz sposobu, w jaki jego poszczególne elementy realizują swoje zadania). Zaznaczone zostały te obszary, w których zdaniem interesariuszy współpracujących przy opracowaniu mapy wyzwań optymalizacja dotychczasowych rozwiązań może mieć największy wpływ na wzrost efektywności całego systemu. To one wymagają szczerej i pogłębionej dyskusji między interesariuszami systemu ochrony zdrowia w pierwszej kolejności.

8 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia 1DEMOGRAFIA Zmienia się struktura wiekowa społeczeństwa i długość życia obywateli. Polska jako członek Unii Europejskiej stała się atrakcyjna dla imigrantów ze Wschodu oraz Trzeciego Świata. Migracje Polscy lekarze poszukują lepiej płatnej pracy w bogatszych krajach, lukę po nich częściowo wypełniają lekarze napływający z mniej zamożnych krajów. Lekarze muszą coraz częściej leczyć imigrantów pacjentów innych ras oraz kultur. Starzenie się Dzięki rozwojowi higieny i medycyny żyjemy coraz dłużej, co powoduje wzrost liczby pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń, ale będąc na emeryturze nie odprowadzają składek. W 2035 r. prawie co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat. Spadek dzietności Rozwój antykoncepcji i zmiana stylu życia sprzyjają późniejszemu macierzyństwu i zmniejszają liczbę urodzeń. W efekcie będzie coraz mniej personelu medycznego oraz płatników składek do systemu ochrony zdrowia. czynniki zewnętrzne zależność zależność 2EKONOMIA Każdy system ochrony zdrowia wymaga pieniędzy. Stan gospodarki i poziom finansowania wpływa na służbę zdrowia i poziom oferowanych przez nią usług. Wzrost kosztów Rozwój medycyny oraz nowych kosztownych technologii (zaawansowane urządzenia medyczne, systemy informatyczne) powoduje wzrost jednostkowych kosztów leczenia. Spadek wpływów W związku z kryzysem odprowadza się mniej składek, których wysokość jest powiązana z pensjami, które maleją. Jednocześnie jest mniej płatników: bezrobotni i emeryci nie płacą. Malejąca liczba urodzeń oznacza, że problem będzie się pogłębiał. Nieefektywność Ponieważ system musi realizować coraz więcej kosztownych zadań, istotne jest, aby środki wydawać mądrze. Kluczowe jest pytanie o efektywność jak uzyskać możliwie dużo, wydając jak najmniej.

9 raport 6 _ 7 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Ten rodzaj czynników ma wpływ nie tylko na polski system ochrony zdrowia, ale także na systemy innych krajów. Są to potężne siły, które pozostają poza pełną kontrolą sektora zdrowia. Jedyne, co można zrobić, to odpowiednio modyfikować sposób działania tak, aby uwzględniać ich oddziaływanie. 3 4 POSTĘP Medycyna to obszar wiedzy, w który inwestowane są ogromne kwoty (w opracowanie nowych leków czy sprzętu). Postęp w tej dziedzinie wymaga ciągłych zmian w systemie ochrony zdrowia. GLOBALIZACJA Państwa są ze sobą coraz bardziej powiązane nie tylko gospodarczo czy kulturowo, ale również w obszarze ochrony zdrowia. To rodzi pozytywne, ale i negatywne skutki. Postęp w medycynie Nowe terapie i leki pozwalają na leczenie chorób, które dotąd uchodziły za nieuleczalne. Wzrost wykrywalności chorób i zwiększenie szans na wyleczenie oznaczają też wzrost kosztów leczenia, czyli konieczność zwiększenia nakładów do systemu. Postęp w nauce Dzięki rozwojowi genetyki możliwe jest m.in. przewidywanie chorób i opracowanie programu profilaktycznego, który zmniejszy ryzyko ich wystąpienia u pacjenta. Postęp w technologii Coraz bardziej zaawansowane urządzenia diagnostyczne oraz systemy IT zwiększają możliwości diagnozowania i efektywność zarządzania, ale ich zakup, wdrożenie i utrzymanie generują nowe koszty. + Współpraca Kraje wymieniają się swoimi doświadczeniami (promowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań, wymiana informacji na temat skażeń środowiska, rozprzestrzeniania się epidemii) oraz koordynują działania w obliczu zagrożeń międzynarodowych. Międzynarodową współpracę wspierają i koordynują m.in. Unia Europejska czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dzięki ich działaniom tworzone są standardy, które umożliwiają wymienianie się danymi lub ich porównywanie. W Unii Europejskiej są to np. regulacje dotyczące badań klinicznych lub ocena efektywności terapii i technologii medycznych. Zagrożenia Odległość geograficzna nie jest już barierą: skażona żywność np. z krajów Trzeciego Świata przy niedostatecznej kontroli może trafić do sprzedaży w Europie. Niebezpiecznym produktem mogą być także urządzenia elektroniczne czy zabawki niespełniające norm (np. wykonane z materiałów rakotwórczych). Globalizacja to także powszechna turystyka, możliwa zwłaszcza dzięki popularności i taniości transportu lotniczego. Nieznane wcześniej choroby tropikalne mogą tą drogą zostać w kilkanaście godzin przeniesione do innej części świata. Zagrożeniem jest też terroryzm: nie można wykluczyć skażenia żywności w fabryce czy źródeł wody albo ataku z użyciem broni chemicznej lub biologicznej.

10 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia + Wymiar biznesowy Jednostki te muszą pogodzić zadanie leczenia pacjentów z realizacją celów biznesowych, czyli wypracowywaniem zysku. W rezultacie organizacje te oferują głównie usługi najbardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia w przeciwieństwie do jednostek publicznych nie leczą wszystkich chorób. Dzięki dobrze dobranej palecie usług oraz bardzo efektywnemu zarządzaniu wypracowanie zysku udaje im się o wiele lepiej niż państwowym jednostkom medycznym. 1 CZYNNIKI wewnętrzne Mają one wpływ na system ochrony zdrowia na poziomie jednostek medycznych (szpitali, przychodni, klinik itd.). Tutaj następuje praktyczna realizacja zapisów prawa oraz zaplanowanego budżetu. Przez pryzmat jednostki medycznej i jej poziomu obsługi pacjent ocenia system ochrony zdrowia. PRYWATNA JEDNOSTKA medyczna Te przedsiębiorstwa, mające formę prawną określoną przez kodeks spółek handlowych, realizują usługi lecznicze, wypracowując zysk dla właścicieli. Rynek ten dynamicznie rozwinął się przez ostatnie 20 lat. + Mniej kontraktów Stabilne źródło finansowania dla jednostki medycznej gwarantują kontrakty z płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Prywatna służba zdrowia zawiera jednak o wiele mniej kontraktów niż publiczna. Może się to zmienić w przypadku wprowadzenia większej liczby płatników, w tym prywatnych, którzy będą poszukiwać najlepszych usług za jak najniższą cenę. Dużo bardziej efektywne prywatne kliniki czy przychodnie mogą stanowić poważną konkurencję dla placówek publicznych. + Wizerunek W społeczeństwie panuje stereotyp, że oferta prywatnej służby zdrowia jest bardzo droga, luksusowa i skierowana tylko do najbogatszych pacjentów. Tymczasem dzięki bardzo dużej efektywności placówek, dodatkowym ubezpieczeniom oraz pakietom wykupowanym przez pracodawców ceny w prywatnych jednostkach medycznych nie muszą być wcale wygórowane. Część placówek ma również podpisane kontrakty z NFZ, oferuje więc usługi dla każdego ubezpieczonego obywatela czyli bezpłatne.

11 raport 8 _ 9 czynniki wewnętrzne 2 PUBLICZNA JEDNOSTKA medyczna Są to jednostki prowadzone przez samorząd lub uczelnie czy instytuty naukowe (np. kliniki). Przekształcanie ich w spółki prawa handlowego może znacząco zwiększyć efektywność ze względu na większą odpowiedzialność zarządzających. Fundusze unijne Dzięki Funduszom Europejskim wiele placówek jest odnawianych, kupowany jest również nowoczesny sprzęt do leczenia i badań. Problemem jest efektywność tego procesu: część zakupów nie jest realizowana ze względu na realne potrzeby placówek i leczonych w nich pacjentów, ale raczej z powodu możliwości otrzymania takiej dotacji. Jednostki medyczne, które należą do państwa, mają o wiele lepszy dostęp do funduszy unijnych niż jednostki prywatne. Unia wspiera też badania naukowe, przyznając granty instytutom badawczym i naukowcom. + Nieefektywność zarządzania + Przerost zatrudnienia, zła organizacja pracy i struktury jednostki, złe nawyki personelu, niska motywacja do poprawy jakości to wyzwania, z którymi muszą się mierzyć menedżerowie publicznej służby zdrowia. Dobór kadr, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, może odbywać się nie według klucza merytorycznego, ale w wyniku ustaleń politycznych organu prowadzącego. Części osób zarządzających publicznymi placówkami brakuje kompetencji menedżerskich. Odpływ kadr Czynnikiem, który stanowi o atrakcyjności pracy w państwowych placówkach, zwłaszcza dla lekarzy specjalistów, jest większa skala wyzwań zawodowych. Jednak prywatna służba zdrowia z wysokimi pensjami, nowoczesną infrastrukturą i raczej planowanymi, mniej ryzykownymi zabiegami stanowi ciekawą ofertę zarówno dla lekarzy, jak i całego personelu medycznego (pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, laborantów itp.).

12 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia W placówce Mocna pozycja w systemie wymusza jakość i komfort leczenia, ale może prowadzić do roszczeniowego stosunku zależność do placówki ochrony zdrowia oraz konfliktów między lekarzem a pacjentem i wzrostu nieufności. Samoleczenie Odpowiednio wyedukowany i świadomy pacjent przy użyciu właściwych narzędzi (np. systemów do autodiagnozy online) i leków dostępnych bez recepty (OTC) może sam się zdiagnozować i wyleczyć. Przewlekle chory Te osoby wymagają szczególnej opieki, która jednocześnie jest najbardziej kosztowna dla systemu. Poprawianie tego obszaru leczenia daje duże efekty np. wspomaganie terapii onkologicznych opieką psychologiczną. czynniki systemowe PACJENT System ochrony zdrowia ma za zadanie zapewnić pacjentowi jak najdłuższe życie w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. + + Regulator W polskim systemie regulatorem jest Ministerstwo Zdrowia. Odpowiada on za tworzenie prawa (inicjatywa ustawodacza) oraz realizację wytycznych przez interesariuszy. Polityki Określają one cele regulatora, np. polityka lekowa czy polityka dotycząca profilaktyki. Ich odpowiednie zdefiniowanie określa, jak będzie kształtował się budżet w danym obszarze, na co będzie położony nacisk, czego mogą się spodziewać interesariusze. Prawo Ustawy oraz przepisy wykonawcze składają się na system prawny rynku ochrony zdrowia. Ze względu na obszar, którego dotyczy (zdrowie i życie obywateli), występują tu silne regulacje. Prawo określa np. koszyk świadczeń gwarantowanych oraz mechanizmy kontroli, które mają wykrywać nadużycia czy promować jakość.

13 raport 10 _ 11 CZYNNIKI SYSTEMOWE Czynniki te określają, w jaki sposób decydenci (zwłaszcza ustawodawca i ministerstwo, które realizuje jego wytyczne przy pomocy rozporządzeń wykonawczych) konstruują system ochrony zdrowia. Jest to zbiór zasad i reguł, którymi muszą kierować się interesariusze. 3 4 FINANSOWANIE Ważnym składnikiem systemu jest przyjęty model finansowy. Podniesienie jego efektywności, ma wpływ na sprawność całego systemu ochrony zdrowia. Dziś w Polsce jest jeden płatnik: Narodowy Fundusz Zdrowia. ŚWIADCZENIODAWCA W tej części sytemu następuje realizacja założeń regulatora: szpitale, kliniki, przychodnie i inne jednostki wykonują swoje zadania, za co otrzymują od płatnika wynagrodzenie. + + Płatnik modele Możliwy jest podział według własności: płatnik prywatny (firma ubezpieczeniowa) i państwowy, lub według ilości: jeden lub wielu płatników (np. regionalni gracze). Pracodawcy Ulgi podatkowe zachęcą pracodawców, aby wraz z państwem współuczestniczyli w finansowaniu rozszerzonej opieki zdrowotnej pracowników. Centralizacja zamówień Dzięki centralizacji zakupów (np. materiałów medycznych) możliwe jest znaczne obniżenie ich kosztów dzięki efektowi skali i pominięciu pośredników. Zadłużenie szpitali To problem, który powraca. Wymaga on systemowego rozwiązania poprzez jasne określenie zasad tego procesu. + Zarządzanie Odpowiednie decyzje zarządcze pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności procesu leczenia. + Kadry Systemy IT monitorujące działania personelu (m.in. kontrola preskrypcji) pozwolą zwiększyć odpowiedzialność kadr za stan finansów. Infrastruktura placówek Duży wpływ na ich wyposażenie techniczne w coraz droższy i bardziej zaawansowany sprzęt mają Fundusze Europejskie. Placówki i ich stan Na poziom opieki medycznej ma wpływ stan techniczny placówek oraz ich optymalna lokalizacja istnienie nie wszystkich szpitali ma uzasadnienie.

14 System ochrony zdrowia: pacjent w centrum Minęły już dwie dekady wolnej Polski, a nasz system ochrony zdrowia wciąż nie radzi sobie w konfrontacji z wolnym rynkiem, postępującą sieciowością społeczeństwa i jego starzeniem się. Jeżeli jednak podejdziemy do problemu kompleksowo, jesteśmy w stanie stworzyć system, który inne kraje europejskie będą stawiać sobie za wzór. TEKST> Ewa Kopacz Obecny polski system ochrony zdrowia jest jak dziurawe naczynie im więcej wlewamy do niego pieniędzy, tym więcej z niego wycieka. Zanim więc rozpoczniemy dyskusję o potrzebie zwiększania wydatków na służbę zdrowia, musimy wykonać konkretne zadanie zwiększyć wydajność systemu, żeby maksymalnie wykorzystywać środki, którymi dysponujemy. Musimy zatem sprawić, by mądre wydawanie pieniędzy i zapewnianie pacjentom jak najlepszej jakości świadczonych usług zaczęły się opłacać usługodawcom i płatnikom. W obecnym systemie nie mają oni do tego motywacji. Dziś w interesie szpitali jest zapełnianie łóżek chorymi, bo wtedy zyskują one finansowo, choć z perspektywy państwa jest to praktyka pochłaniająca ogromne koszty. Tymczasem wielu osobom można by pomóc w ramach leczenia ambulatoryjnego, czyli bez hospitalizacji (pacjent jedynie zgłaszałby się na wykonanie badań lub zabiegów, a nie przebywał na oddziale cały czas). Dla mnie jako doświadczonego lekarza, menedżera służby zdrowia, a ostatnio odpowiedzialnego za ten obszar ministra diagnoza jest jasna polski system ochrony zdrowia to chory pacjent, któremu należy pomóc. Niestety, proponowane dotąd leczenie polegało na łagodzeniu objawów (spłata zadłużenia szpitali), ale nie leczyło choroby i jej przyczyn. Wszystkie reformy przygotowywane przez kolejne ekipy sprawujące władzę były fragmentaryczne miały za zadanie poprawić pewien obszar w systemie ochrony zdrowia, ale nie uzdatniały całości. Dziś jest już pewne tylko naprawiając całość, jesteśmy w stanie stworzyć system, który zapewni obywatelom bezpieczeństwo. Zbudowanie go wymaga dużego nakładu pracy i wielu zmian oraz czasu, aby dobrze wprowadzać je w życie. Żeby zreformować polski system ochrony zdrowia, rząd przygotował w 2008 r. pakiet siedmiu ustaw zdrowotnych, które miały polepszyć sytuację pacjenta, zwiększyć dostęp do usług medycznych oraz poprawić kondycję finansową polskich szpitali oraz innych zakładów opieki zdrowotnej. Niestety, kluczowe ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, a także przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia zostały zawetowane. W odpowiedzi rząd przygotował tzw. plan B, czyli program Ratujemy polskie szpitale. Umożliwia on dziś udzielanie pomocy finansowej samorządom, które zdecydują się na

15 raport 12 _ 13 przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Udział w programie zadeklarowało już ponad sto samorządów. Problemy z systemem ochrony zdrowia dotyczą nie tylko Polski. Wiele rozwiniętych krajów musi się z nimi uporać i zaproponować przebudowę swoich systemów. Głównym wyzwaniem, co chyba nie stanowi zaskoczenia, jest wydłużający się czas życia obywateli. W połowie XIX w. średnia długość ludzkiego życia wynosiła ok. 40 lat; obecnie w krajach wysoko rozwiniętych jest dwa razy większa kobiety w Japonii żyją średnio 85 lat. To ogromny sukces medycyny, a przede wszystkim rozwoju higieny i wiedzy dotyczącej szczepionek, które wyeliminowały wiele groźnych chorób. Z coraz dłuższym życiem obywateli wiąże się kwestia mająca ogromny wpływ na system ochrony zdrowia wydłużenie okresu, w którym pacjenci nie są aktywnymi, zarabiającymi i płacącymi składki uczestnikami rynku pracy, ale jedynie jego beneficjentami. Jeżeli dołożymy do tego nieustający postęp medycyny, dzięki któremu możliwe jest leczenie wielu dotąd nieuleczalnych chorób, co jednocześnie podwyższa koszty terapii, otrzymujemy samonakręcającą się spiralę. Coraz więcej pieniędzy jest wydawanych na badania, przez co terapia jest coraz droższa, ale dzięki niej pacjenci żyją dłużej, korzystając z systemu ochrony zdrowia. Długi czas życia ludzi to niewątpliwie osiągnięcie medycyny i planując system ochrony zdrowia, trzeba ten fakt uwzględnić. W Polsce od wielu lat szafuje się hasłem Nie ma pieniędzy na mówi się, że to przez zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia są kolejki i problemy z dostaniem się do lekarzy specjalistów. To nieprawda. Największą bolączką polskiej służby zdrowia jest niska efektywność systemu. Przez ostatnie trzy lata wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosły o 17 mld zł. Ta duża kwota nie przełożyła się na skokowy wzrost jakości obsługi pacjentów media nadal donoszą o długich kolejkach. Zmiany, które obecnie proponujemy mówię tu o pakiecie ustaw, który jest w Sejmie mają na celu postawienie w centrum zainteresowania pacjenta, o którym coraz częściej w przepychankach wokół kształtu nowoczesnego systemu ochrony zdrowia się zapomina. Jeżeli w centrum systemu ulokujemy pacjenta i jego dobro, to odpowiedź na pytanie, jak skonstruować system, będzie o wiele prostsza. Oto osiem kluczowych obszarów, które będą ulegać przekształceniom do roku Dzięki tym zmianom polski system ochrony zdrowia stanie się nowoczesny, spójny i efektywny: 1 Zmiany w obszarze świadczeniodawców. Potrzebna jest optymalizacja i konsolidacja dostępnych zasobów (placówek medycznych, uzdrowisk itd.). Obecnie system nie jest bowiem w tym aspekcie zbilansowany podczas gdy media donoszą o ogromnych kolejkach w jednych szpitalach, w innych łóżka świecą pustkami lub stoi niewykorzystywany w pełni sprzęt. Powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt duża liczba placówek, które mają niskie kontrakty w Narodowym Funduszu Zdrowia. Samorządy skupiają się bowiem bardziej na otwarciu kolejnej placówki (zawsze można to zdyskontować jako polityczny sukces) niż na rzeczywistych potrzebach w danym regionie i pozyskaniu finansowania na świadczenie usług. Obecnie placówki mają słabe bodźce do podnoszenia swojej efektywności, jednak po przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego na ich czele zamiast dyrektorów staną zarządy, których członkowie zgodnie z kodeksem Ewa Kopacz: lekarz pediatra, do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Czynna polityk od 1998 do 2001 r. pełniła funkcję radnej sejmiku mazowieckiego, była posłanką na Sejm IV, V i jest obecnej VI kadencji. Od 2007 r. minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Można się z nią skontaktować pod adresem:

16 spółek handlowych majątkiem osobistym odpowiedzą za podejmowane decyzje. To zupełnie zmieni podejście kierownictwa placówki do kwestii gospodarowania pieniędzmi. Dodatkowym bodźcem do maksymalnie efektywnego prowadzenia placówki będzie możliwość wykupienia udziałów w spółce przez menedżera (co najmniej 51 proc. musi pozostać w rękach organu założycielskiego, czyli samorządu). Jako nie tylko osoba zarządzająca, ale również współwłaściciel będzie on dbał o jak najlepsze zarządzanie nią. W pełni odpowiedzialni za własne decyzje prezesi zarządów zatrzymają spiralę zadłużenia w polskich szpitalach. Reorganizacji wymagają również struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednym z elementów zmian w tym zakresie jest unowocześnienie bazy śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2 Zmiany w obszarze płatnika. Obecnie płatnik jest jeden to Narodowy Fundusz Zdrowia. Praca NFZ w praktyce polega na finansowaniu zasobów (czyli świadczeniodawców), a nie procedur medycznych. W systemie ochrony zdrowia brakuje bodźców do zwiększania jego efektywności, co wynika przede wszystkim z braku konkurencji między płatnikami istnieje tylko jeden. Wynika z tego również to, że pacjent nie ma wyboru przy wyborze płatnika, a taka sytuacja znów nie stwarza płatnikowi zachęt do konkurowania o pacjenta. System w obszarze płatnika jest dzisiaj zbudowany wokół alokacji zasobów, a nie wokół dbania o poziom satysfakcji pacjenta. W efekcie mamy nieefektywnie wydawane pieniądze, kolejki i źle obsługiwanych chorych. 4,392 mld Tyle złotych wynosił budżet Ministerstwa Zdrowia w 2009 r. Źródło: Ministerstwo Zdrowia Konkurencja jest jedyną metodą zwiększenia efektywności systemu. Zwiększona musi również zostać liczba inspekcji, które są odpowiedzialne za jakość w ochronie zdrowia, gdyż ich oddziaływanie jest dzisiaj słabe. Kluczowy dla tego obszaru okaże się bieżący rok, ponieważ zmianie ulegnie system kontraktowania i finansowania świadczeń przyznawana w kontrakcie kwota zacznie wzrastać wraz ze standardem i poziomem zadowolenia pacjenta. Słowem, im lepsza będzie jakość świadczonych usług, tym więcej NFZ za nie zapłaci. Jakość zamierzamy zaś sprawdzać przy użyciu obiektywnych narzędzi badawczych (m.in. ankiet, o wypełnienie których będziemy prosić pacjentów. Ci, którzy zostali w danej placówce zakażeni lub niemiło potraktowani, nie wystawią danej jednostce dobrej opinii). Również w tym roku zostaną stworzone warunki prawne do powstania innych płatników niż płatnik publiczny. W 2011 r. w jednym województwie (lub dwóch) zostanie przeprowadzony pilotażowy program wdrożenia ubezpieczeń zdrowotnych przez innych płatników. Pozwoli to nam wprowadzić w najbliższych latach mechanizmy konkurencji w obszarze powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych z zachowaniem zasad niedyskryminacji i solidaryzmu. Model konkurencji między płatnikami doskonale sprawdza się w Holandii, która jest stawiana innym krajom za wzór dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia. 3 Zmiany w obszarze regulacji. Rola i zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu muszą zostać zredefiniowane i określone w jasny sposób. Przykładem źle zdefiniowanej roli w systemie są obecnie szpitale kliniczne ich pozycja jest nieadekwatna do funkcji, jaką pełnią. Szpitale kliniczne są kluczowe w polskim systemie ochrony zdrowia, dlatego ich uprawnienia muszą wzrosnąć. Zmianie ulegnie funkcja Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zdefiniowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych (co miało miejsce w 2009 r.) NFZ czekają kolejne kroki. W latach zostanie opracowany i wdrożony jednolity rachunek kosztów dla świadczeniodawców oraz zostanie wprowadzony model taryfikacji świadczeń na podstawie rzeczywistych danych kosztowych. Wzmacniane są też instytucje zarządzające nowymi zadaniami w obszarze ochrony zdrowia: jakością, akredytacją, świadczeniami gwarantowanymi i nadzorem finansowym. Przykładem zwiększenia kontroli nad wydatkami oraz ich efektywności jest poszerzenie zakresu zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Obecnie jest to m.in.: wykonywanie raportów dotyczących oceny świadczeń opieki

17 raport 14 _ 15 Główna myśl _ 1 Polski system ochrony zdrowia wymaga gruntownych reform, które poprawią jego efektywność; samo zwiększenie nakładów finansowych nie poprawi sytuacji. _ 2 W reformowaniu służby zdrowia na pierwszym miejscu musi się znaleźć pacjent i jego potrzeby. _ 3 Poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia można uzyskać poprzez reformę jego ośmiu kluczowych obszarów. zdrowotnej, wydawanie rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej do wykazów świadczeń gwarantowanych (bądź ich usunięcia z niej) lub w kwestii zmiany poziomu czy sposobu realizacji lub finansowania świadczeń. AOTM opracowuje też stanowiska dotyczące zakwalifikowania procedur medycznych jako świadczeń gwarantowanych, przygotowuje oceny raportów tych świadczeń oraz wydaje opinie o projektach programów zdrowotnych. Ponieważ w centrum systemu ma znaleźć się pacjent i jego dobro, dużo większy nacisk ma zostać położony również na etykę personelu medycznego. Zdrowie pacjenta nie zależy tylko od wiedzy merytorycznej fachowców i leków, ale też od samopoczucia leczącego się i od tego, jak jest traktowany w placówce medycznej. 4 Zmiany w SEKTORZE kadr. Wyzwaniem w tym obszarze jest zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do sprawnego działania systemu ochrony zdrowia. Jest to o tyle trudne, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej o polskich lekarzy rywalizują bogate kraje, np. Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Aby powstrzymać odpływ lekarzy za granicę, w latach istotnie zwiększono zarobki pracowników ochrony zdrowia, szczególnie stażystów i rezydentów. Jednocześnie wzrosła dostępność specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury. W tym roku zmianie ulegnie też system kształcenia lekarzy, co nie oznacza, że obniży się jakość edukacji lekarze zamiast stażu po studiach w kilkunastoosobowych grupach będą współpracować z mentorem opiekującym się dwiema, trzema osobami. Zlikwidowany zostanie Lekarski Egzamin Państwowy zastąpi go sprawdzenie praktycznych umiejętności młodego lekarza. Uregulowane zostaną też zasady nabywania kwalifikacji w niektórych zawodach medycznych: fizjoterapeuta, psychoterapeuta, optometrysta etc., z zachowaniem praw nabytych do wykonywania tych zawodów. 5 Zmiany w obszarze polityki zdrowotnej. Mają one na celu lepsze skoordynowanie działań prowadzonych na różnych szczeblach. Np. ujednolicenie programów profilaktycznych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (które najczęściej są organami prowadzącymi szpital) oraz administracji rządowej ma dać efekt synergii i zmniejszyć zachorowalność Polaków, a co za tym idzie obniżyć koszty leczenia. Dzięki zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów polityki zdrowotnej zostaną opracowane bardziej szczegółowe polityki dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia (np. polityka lekowa, stosowanie leków generycznych, profilaktyka leczenia oraz leczenie na wczesnych etapach choroby). Po ich przyjęciu niezbędne będzie kontrolowanie spójności prowadzonych działań.

18 6 Zmiany w obszarze INFORMAcji. Tzn. wdrożenie i uruchomienie platformy gromadzenia i przetwarzania danych (e-zdrowie). Wyzwanie w tym obszarze jest związane z rozproszeniem systemów i zasobów informacyjnych. Gromadzimy coraz więcej informacji, ale nie zawsze są one kompletne, aktualne lub wiarygodne dla potrzebujących ich interesariuszy: pacjentów, świadczeniodawców, płatników czy też Ministerstwa Zdrowia. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia ma na celu uporządkowanie tego obszaru. Dzięki podniesieniu jakości i dostępności informacji o stanie pacjenta oraz jego danych medycznych zostanie poprawiona jakość obsługi pacjentów. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań e-zdrowia (np. e-recepta) poprawi się kontrola nad przebiegiem leczenia chorego. Dobrze zbudowany system gromadzenia informacji pozwala też na lepszą kontrolę wydawanych pieniędzy i utrudnia popełnianie nadużyć przez wszystkich korzystających i uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. 7 Zmiany w obszarze polityki lekowej. Polska miała w tym zakresie spore opóźnienia nasze normy prawne nie były dostosowane do przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Brakuje systemowych rozwiązań pozwalających polskim organom regulacyjnym na sprawne funkcjonowanie w obszarze polityki lekowej, co przekłada się na niską efektywność refundacji cen leków (przy relatywnie wysokich nakładach na refundację istnieje wysoki poziom odpłatności pacjentów). W latach sukcesywnie włączaliśmy do finansowania choroby przewlekłe czy ultrarzadkie. W tym okresie nakłady na leczenie onkologiczne (także przy zastosowaniu chemii niestandardowej) wzrosły ponaddwukrotnie. Jednocześnie udało nam się zmniejszyć dopłaty pacjentów do cen leków refundowanych (z poziomu 36 proc. do poniżej 33 proc.). Zasady refundacji leków zostaną uregulowane w ustawie refundacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem interesu pacjenta i efektywności refundacji. Nad bezpieczeństwem pacjentów wciąż będą czuwać Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Agencja Oceny Technologii Medycznych. 8 Zmiany w obszarze polityki zamówień. Dziś problemem w tym sektorze jest rozproszony system zakupów to, że placówki medyczne zaopatrują się w asortyment odrębnie. Wynika to z faktu, że organami je prowadzącymi są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego, które są rozproszone i nie wdrażają w zakresie zamówień wspólnych, skoordynowanych działań. W związku z tym placówki nie uzyskują efektu skali nie są im proponowane niższe ceny oraz lepsze warunki dostaw, bo te na ogół oferuje się tylko przy dużych zamówieniach. Rozwiązaniem tego problemu jest konsolidacja zakupów za pomocą elektronicznej platformy zakupowej. Dzięki niej placówki będą mogły dokonywać wspólnych zamówień, obniżając tym samym ilość środków przeznaczanych na system ochrony zdrowia. 97 Tyle szpitali ma akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Źródło: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

19 raport 16 _ 17 mld Prywatne i publiczne wydatki na ochronę zdrowia w latach (w mld zł) Wydatki publiczne Wydatki prywatne Od momentu odzyskania przez Polskę wolności w 1989 r. system ochrony zdrowia wciąż jest jednym z tematów najbardziej rozpalających dyskusję publiczną. To oczywiście dlatego, że zdrowie dla każdego z nas jest kwestią priorytetową Polacy wymieniają je jako jedną z najważniejszych wartości w życiu. Troska o zdrowie nasze i najbliższych nam osób powoduje, że wszelkie dysputy o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia wywołują ogromne emocje. Debata wokół reform wymaga przede wszystkim komunikacji, dobrego wyjaśnienia kilku kwestii: co planujemy, czego chcemy uniknąć, dokąd zmierzamy. Warto czerpać z najlepszych wzorców krajów, którym się udało i uważać na błędy, które inni zdążyli już popełnić. Poprawa systemu ochrony zdrowia to najważniejsze zadanie stojące przed Polską jego konstrukcja decyduje o zdrowiu lub chorobie obywateli, a nawet o ich życiu lub śmierci. Dlatego właśnie dzisiejsze reformy systemu zdrowia są jednymi z najistotniejszych przemian, jakie obserwujemy w naszym kraju na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia Tylu lekarzy było uprawnionych do wykonywania zawodu w Polscez. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (grudzień 2008 r.)

20 Systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej: czas na zmiany Dzięki systemom ochrony zdrowia państwa europejskie przez lata zapewniały swoim obywatelom opiekę, o jakiej mieszkańcy innych krajów mogli tylko marzyć. Tempo i skala zmian zachodzących na świecie, ale też w samej Unii, wymuszają jednak nowe reformy w tym sektorze. Wprowadzane są one właśnie po to, aby społeczeństwo miało dostęp do jak najlepszej opieki medycznej na całym terytorium Unii. TEKST> Andrzej Ryś Wspólnotom Europejskim od początku ich funkcjonowania towarzyszył dylemat: jakie kompetencje lub zadania mają być realizowane w poszczególnych państwach, a jakie na poziomie wspólnotowym. Nie inaczej jest ze zdrowiem: każdy z 27 krajów Unii Europejskiej, ma swój własny system jego ochrony. Nie można w poszczególnych państwach narzucić jednego rozwiązania, czyli jednego systemu, bo musiałby on zostać dostosowany jednocześnie do wielkości każdego kraju, do jego podziału administracyjnego, poziomu zamożności, a także rozmaitego rodzaju różnic historycznych, kulturowych i demograficznych. Dla tak niejednorodnej mozaiki, jaką jest Unia, nie jest to możliwe nie da się zaproponować uniwersalnego systemu ochrony zdrowia, który rozwiąże problemy wszystkich. W czerwcu 2006 r. Radzie Europejskiej udało się jednak przyjąć wspólne zasady, na jakich powinien być oparty system ochrony zdrowia. Zostały one powtórzone w strategii zdrowia Unii Europejskiej przyjętej jesienią 2008 roku. Tematyka ochrony zdrowia pracowników znalazła swe odzwierciedlenie już w pierwszych traktatach tworzących zręby Wspólnot Europejskich, jednak zdrowie w szerszym rozumieniu uwzględniono dopiero w traktacie z Maastricht (1992 r.). Polityka poświęcona zdrowiu rozwijała się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a traktaty amsterdamski i lizboński znacznie poszerzyły unijne kompetencje. Regulacje dotyczące tego obszaru znajdują się nie tylko w artykule poświęconym zdrowiu, ale również w innych politykach unijnych (np. w dyrektywach tytoniowych, których podstawę stanowi artykuł dotyczący wspólnego rynku). Dla medycznych usług transgranicznych bazą prawną jest zarówno artykuł o wspólnym rynku, jak i ten o zdrowiu. Regulacje na temat zawodów medycznych można znaleźć m.in. w artykule na temat swobodnego przepływu osób. Jakość wody pitnej określają dyrektywy biorące za podstawę zapisy traktatowe dotyczące ochrony środowiska, a ochrona pracowników i pacjentów przed skutkami promieniowania pojawiła się w regulacjach dotyczących Euroatomu. Rolą Komisji Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego nie jest narzucanie państwom konkretnych rozwiązań, ale wspieranie rozwoju i transferu wiedzy, które pomogą im dostosowywać się do dynamicznych zmian (politycznych, demograficznych i technologicznych) zachodzących na świecie.

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona Zdrowia w Europie Scenariusze Raport Johnson&Johnson i The Economist

Ochrona Zdrowia w Europie Scenariusze Raport Johnson&Johnson i The Economist Ochrona Zdrowia w Europie 2013-2030 Scenariusze Raport Johnson&Johnson i The Economist Ryszard Lubliński Dyrektor d/s Handlowych i Rozwoju Rynku Bydgoszcz 5.12.2013r. 1 Autorzy Raportu 2 Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE Doc. Adam Fronczak Zdrowie obywateli jest podstawowym priorytetem Unii Europejskiej. Unijna polityka w dziedzinie zdrowia funkcjonuje równolegle

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem"

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem" 26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Krajowa Izba Fizjoterapeutów I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Naszawizja Fizjoterapia to nowoczesny, oparty na faktach (EBM) zawód medyczny. Zawód fizjoterapeuty uznawany jest za prestiżowy,

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw Poziom podstawowy Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Struktura wieku zależy głównie

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów.

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. DROGA DO SIEBIE Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. CSR w branży farmaceutycznej CSR to dobrowolna strategia biznesowa uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INTERNY W POLSCE

SYTUACJA INTERNY W POLSCE SYTUACJA INTERNY W POLSCE Propozycje rozwiązań Prof. Jacek Imiela Międzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa 2015 Czy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH. mgr Konopa Monika

ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH. mgr Konopa Monika ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH mgr Konopa Monika STATYSTYKA Polska należy do krajów o średnim poziomie starości demograficznej. U progu 1999 roku odsetek ludzi

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce Kacper Grejcz Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Analiza PKB i bezrobocia lat 1990-1998 3. Bezrobocie transformacyjne 4. Prywatyzacja oddolna i odgórna 5.

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Konferencja RPO 24 czerwca 2009 Raport o korespondencji i kontaktach miedzy RPO

Konferencja RPO 24 czerwca 2009 Raport o korespondencji i kontaktach miedzy RPO Konferencja RPO 24 czerwca 2009 Raport o korespondencji i kontaktach miedzy RPO i Ministrem Zdrowia w sprawie przestrzegania praw obywateli do ochrony zdrowia w okresie od 14 lutego 2006 do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu Warszawa, 23 marca 2017 r. Stanowisko organizacji wspierających pacjentów onkologicznych do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015 ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ Poznań, 12.09.2015 Nasza propozycja Zniesiemy składki na ZUS i NFZ ani pracownik ani pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek Zrobimy PIT jedynym i bardziej sprawiedliwym

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao

Public Consulting Group Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao Prezentacja przedstawiona na VI Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO, UJ, 21-23.09.2011 www.oskko.edu.pl/kongres/ Łukasz Nowak, wrzesieo,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

biologia, chemia, matematyka i inżynieria. biomedycyna, nanotechnologia czy druk 3D.

biologia, chemia, matematyka i inżynieria. biomedycyna, nanotechnologia czy druk 3D. WETERYNARIA Zwierzęta domowe są bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej, niektóre z nich dostają pomoc medyczną na poziomie porównywalnym z opieką medyczną dla człowieka. Bureau of Labor Statistics

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Deficyt finansowania ochrony zdrowia

Deficyt finansowania ochrony zdrowia Deficyt finansowania ochrony zdrowia Łukasz Zalicki Warszawa, 19 marca 2013 Wydatki na ochronę zdrowia porównanie międzynarodowe Polska ma obecnie jeden z niższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia

Bardziej szczegółowo