Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie."

Transkrypt

1 raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie i e-zdrowie, kontrola i monitoring kosztów, zarządzanie podażą i popytem leków, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, edukacja pacjentów, lekarz jako czynnik stabilizacji. Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

2 + Przyszłość trzeba budować wokół innowacji, dlatego tak ważne są dobre badania kliniczne, wprowadzanie efektywnych kosztowo technologii do krajowych systemów ochrony zdrowia, monitorowanie ich oraz szybkie wycofywanie technologii nieefektywnych.

3 Od wyzwań systemowych do miękkich czynników wspierania efektywności System ochrony zdrowia jest jednym z najtrudniejszych obszarów zarządzania w sferze publicznej. Dobro, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, należy z natury rzeczy do najbardziej wrażliwych obszarów polityki państwa. Jakiekolwiek w nim zmiany powodują społeczne napięcia i zakłócają równowagę między działającymi w sektorze interesariuszami. Refleksja nad tym, czy system dobrze funkcjonuje, jest niezbędna: ciągłe zmiany i niepewności w otoczeniu zewnętrznym każą stale poszukiwać bardziej oszczędnych i zarazem efektywnych rozwiązań. Zmiany demograficzne i technologiczne, wydłużanie się czasu życia, globalizacja, poszukiwanie oszczędności po kryzysie to tylko niektóre z trendów, które w ostatnim czasie mocno wpłynęły na uwarunkowania systemów ochrony zdrowia na całym świecie, skłaniając rządy do zdefiniowania na nowo wyzwań, przed którymi stoją. Polski pakiet ustaw zdrowotnych odpowiada na te wyzwania, lecz wywołuje, jak każda naruszająca równowagę zmiana, wiele kontrowersji. Dotyczą one zwłaszcza rozwiązań systemowych i strategicznych (kształt systemu). Dyskusja wokół tych rozwiązań już teraz wskazuje, że nadal wiele z nich wymaga pogłębionej refleksji. Pojawiają się również nowe obszary zwiększania efektywności, związane głównie z wykorzystaniem technologii, zarządzaniem oraz czynnikami miękkimi : np. edukacją pacjentów, empatią lekarzy czy przywództwem szefów instytucji działających w ochronie zdrowia. Dlatego THINKTANK, jako platforma debat o efektywnych w polskich warunkach narzędziach zarządzania, inicjuje we współpracy z Ministerstwem Zdrowia dyskusję na temat wyzwań związanych z optymalizacją polskiego systemu ochrony zdrowia. Do udziału w niej zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich interesariuszy rynku (regulatora, firm oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń, ekspertów w zakresie restrukturyzacji, zarządzania i przywództwa). Idealny system ochrony zdrowia nie istnieje: warto jednak rozmawiać o ograniczeniach, które ma każdy system. Liczymy, że taka dyskusja pozwoli na zidentyfikowanie zwłaszcza tych obszarów, w których nawet niewielka zmiana może przynieść skutek w postaci znaczących oszczędności lub bardziej skutecznego działania. Zespół THINKTANK

4 raport spis treści T hinktank: Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia. Wraz z ekspertami rynku ochrony zdrowia zidentyfikowaliśmy trzy główne obszary, które mają istotny wpływ na system. Prezentujemy czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i systemowe Ewa Kopacz: System ochrony zdrowia: pacjent w centrum. Zwiększenie nakładów finansowych nie rozwiąże problemów polskiego systemu ochrony zdrowia. Potrzebne są reformy w ośmiu kluczowych obszarach, które poprawią jego efektywność andrzej Ryś: Systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej: czas na zmiany. Kraje Unii Europejskiej mają odrębne systemy ochrony zdrowia. Porównywanie ich doświadczeń pozwala jednak opracować i promować rozwiązania, które pomagają działać skuteczniej adam Koprowski: IT w medycynie: potężne narzędzie poprawy efektywności. Rozwiązania z zakresu e-zdrowia radykalnie zwiększają efektywność systemu ochrony zdrowia. Wiążą się jednak z nimi specyficzne wyzwania, m.in. związane z odpowiednim zarządzaniem danymi Agnieszka Szpara: Demografia rekonstruuje system ochrony zdrowia. Starzenie się społeczeństwa, przygotowanie infrastruktury oraz systemowego finansowania opieki długoterminowej powinny być priorytetem decydentów i planistów opieki zdrowotnej Info: Dane kontaktowe

5 DOBRZE PRZEMYŚLANE IDEE Mózg rejestruje i analizuje ogrom bodźców. Łączące się w sieci neurony pozwalają na przepływ myśli i złożone reakcje. Podobnie funkcjonuje THINKTANK. We współpracy z siecią ekspertów tworzymy idee, które pomagają liderom w biznesie i administracji publicznej działać efektywniej.

6 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia

7 raport 4 _ 5 Zapewnienie obywatelom właściwej ochrony zdrowia wymaga odpowiedniego ułożenia relacji między elementami skomplikowanego i rozbudowanego systemu, w którym uczestniczą różni interesariusze. Aby ułatwić orientację w głównych wyzwaniach polskiego systemu ochrony zdrowia, zespół THINKTANK wraz z ekspertami opracował mapę zagadnień, które mają na ten system wpływ. TEKST> ThinkTank System ochrony zdrowia jest mechanizmem, którego efektywność zależy od równowagi między układanką podmiotów publicznych, prywatnych oraz przedstawicieli trzeciego sektora o różnej skali oddziaływania, a czasem sprzecznych interesach. W obszarze tym łączą się aspekty dotyczące dobra pacjenta, efektywności ekonomicznej podejmowanych działań, zysków podmiotów komercyjnych oraz źródła utrzymania pracowników tego sektora. Na wydajność i sposób działania systemu mocno wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak demografia, ekonomia, postęp i globalizacja. Siły te działają podobnie jak wiatr dmuchający w żagle łodzi: nie da się go powstrzymać, ale można sterować kursem i odpowiednio ustawiać ożaglowanie. Założenia systemu mogą być tak modyfikowane, aby dostosować go do tych czynników i płynąć z wiatrem. Niedostrzeganie, skąd wieje wiatr, lub ignorowanie zbierającej się na horyzoncie burzy może jednak wpędzić w kłopoty nie tylko sternika, ale też cały statek. Na kolejnych stronach prezentujemy główne czynniki, które najmocniej oddziałują na kształt systemu ochrony zdrowia i na jego efektywność. Podzieliliśmy je na trzy główne grupy: zewnętrzne (trendy oraz niepewności, które mają charakter obiektywny i na które nikt nie ma wpływu), wewnętrzne (dotyczące jednostek świadczących usługi opieki zdrowotnej) i systemowe (sposób organizacji całego systemu oraz sposobu, w jaki jego poszczególne elementy realizują swoje zadania). Zaznaczone zostały te obszary, w których zdaniem interesariuszy współpracujących przy opracowaniu mapy wyzwań optymalizacja dotychczasowych rozwiązań może mieć największy wpływ na wzrost efektywności całego systemu. To one wymagają szczerej i pogłębionej dyskusji między interesariuszami systemu ochrony zdrowia w pierwszej kolejności.

8 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia 1DEMOGRAFIA Zmienia się struktura wiekowa społeczeństwa i długość życia obywateli. Polska jako członek Unii Europejskiej stała się atrakcyjna dla imigrantów ze Wschodu oraz Trzeciego Świata. Migracje Polscy lekarze poszukują lepiej płatnej pracy w bogatszych krajach, lukę po nich częściowo wypełniają lekarze napływający z mniej zamożnych krajów. Lekarze muszą coraz częściej leczyć imigrantów pacjentów innych ras oraz kultur. Starzenie się Dzięki rozwojowi higieny i medycyny żyjemy coraz dłużej, co powoduje wzrost liczby pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń, ale będąc na emeryturze nie odprowadzają składek. W 2035 r. prawie co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat. Spadek dzietności Rozwój antykoncepcji i zmiana stylu życia sprzyjają późniejszemu macierzyństwu i zmniejszają liczbę urodzeń. W efekcie będzie coraz mniej personelu medycznego oraz płatników składek do systemu ochrony zdrowia. czynniki zewnętrzne zależność zależność 2EKONOMIA Każdy system ochrony zdrowia wymaga pieniędzy. Stan gospodarki i poziom finansowania wpływa na służbę zdrowia i poziom oferowanych przez nią usług. Wzrost kosztów Rozwój medycyny oraz nowych kosztownych technologii (zaawansowane urządzenia medyczne, systemy informatyczne) powoduje wzrost jednostkowych kosztów leczenia. Spadek wpływów W związku z kryzysem odprowadza się mniej składek, których wysokość jest powiązana z pensjami, które maleją. Jednocześnie jest mniej płatników: bezrobotni i emeryci nie płacą. Malejąca liczba urodzeń oznacza, że problem będzie się pogłębiał. Nieefektywność Ponieważ system musi realizować coraz więcej kosztownych zadań, istotne jest, aby środki wydawać mądrze. Kluczowe jest pytanie o efektywność jak uzyskać możliwie dużo, wydając jak najmniej.

9 raport 6 _ 7 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Ten rodzaj czynników ma wpływ nie tylko na polski system ochrony zdrowia, ale także na systemy innych krajów. Są to potężne siły, które pozostają poza pełną kontrolą sektora zdrowia. Jedyne, co można zrobić, to odpowiednio modyfikować sposób działania tak, aby uwzględniać ich oddziaływanie. 3 4 POSTĘP Medycyna to obszar wiedzy, w który inwestowane są ogromne kwoty (w opracowanie nowych leków czy sprzętu). Postęp w tej dziedzinie wymaga ciągłych zmian w systemie ochrony zdrowia. GLOBALIZACJA Państwa są ze sobą coraz bardziej powiązane nie tylko gospodarczo czy kulturowo, ale również w obszarze ochrony zdrowia. To rodzi pozytywne, ale i negatywne skutki. Postęp w medycynie Nowe terapie i leki pozwalają na leczenie chorób, które dotąd uchodziły za nieuleczalne. Wzrost wykrywalności chorób i zwiększenie szans na wyleczenie oznaczają też wzrost kosztów leczenia, czyli konieczność zwiększenia nakładów do systemu. Postęp w nauce Dzięki rozwojowi genetyki możliwe jest m.in. przewidywanie chorób i opracowanie programu profilaktycznego, który zmniejszy ryzyko ich wystąpienia u pacjenta. Postęp w technologii Coraz bardziej zaawansowane urządzenia diagnostyczne oraz systemy IT zwiększają możliwości diagnozowania i efektywność zarządzania, ale ich zakup, wdrożenie i utrzymanie generują nowe koszty. + Współpraca Kraje wymieniają się swoimi doświadczeniami (promowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań, wymiana informacji na temat skażeń środowiska, rozprzestrzeniania się epidemii) oraz koordynują działania w obliczu zagrożeń międzynarodowych. Międzynarodową współpracę wspierają i koordynują m.in. Unia Europejska czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dzięki ich działaniom tworzone są standardy, które umożliwiają wymienianie się danymi lub ich porównywanie. W Unii Europejskiej są to np. regulacje dotyczące badań klinicznych lub ocena efektywności terapii i technologii medycznych. Zagrożenia Odległość geograficzna nie jest już barierą: skażona żywność np. z krajów Trzeciego Świata przy niedostatecznej kontroli może trafić do sprzedaży w Europie. Niebezpiecznym produktem mogą być także urządzenia elektroniczne czy zabawki niespełniające norm (np. wykonane z materiałów rakotwórczych). Globalizacja to także powszechna turystyka, możliwa zwłaszcza dzięki popularności i taniości transportu lotniczego. Nieznane wcześniej choroby tropikalne mogą tą drogą zostać w kilkanaście godzin przeniesione do innej części świata. Zagrożeniem jest też terroryzm: nie można wykluczyć skażenia żywności w fabryce czy źródeł wody albo ataku z użyciem broni chemicznej lub biologicznej.

10 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia + Wymiar biznesowy Jednostki te muszą pogodzić zadanie leczenia pacjentów z realizacją celów biznesowych, czyli wypracowywaniem zysku. W rezultacie organizacje te oferują głównie usługi najbardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia w przeciwieństwie do jednostek publicznych nie leczą wszystkich chorób. Dzięki dobrze dobranej palecie usług oraz bardzo efektywnemu zarządzaniu wypracowanie zysku udaje im się o wiele lepiej niż państwowym jednostkom medycznym. 1 CZYNNIKI wewnętrzne Mają one wpływ na system ochrony zdrowia na poziomie jednostek medycznych (szpitali, przychodni, klinik itd.). Tutaj następuje praktyczna realizacja zapisów prawa oraz zaplanowanego budżetu. Przez pryzmat jednostki medycznej i jej poziomu obsługi pacjent ocenia system ochrony zdrowia. PRYWATNA JEDNOSTKA medyczna Te przedsiębiorstwa, mające formę prawną określoną przez kodeks spółek handlowych, realizują usługi lecznicze, wypracowując zysk dla właścicieli. Rynek ten dynamicznie rozwinął się przez ostatnie 20 lat. + Mniej kontraktów Stabilne źródło finansowania dla jednostki medycznej gwarantują kontrakty z płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Prywatna służba zdrowia zawiera jednak o wiele mniej kontraktów niż publiczna. Może się to zmienić w przypadku wprowadzenia większej liczby płatników, w tym prywatnych, którzy będą poszukiwać najlepszych usług za jak najniższą cenę. Dużo bardziej efektywne prywatne kliniki czy przychodnie mogą stanowić poważną konkurencję dla placówek publicznych. + Wizerunek W społeczeństwie panuje stereotyp, że oferta prywatnej służby zdrowia jest bardzo droga, luksusowa i skierowana tylko do najbogatszych pacjentów. Tymczasem dzięki bardzo dużej efektywności placówek, dodatkowym ubezpieczeniom oraz pakietom wykupowanym przez pracodawców ceny w prywatnych jednostkach medycznych nie muszą być wcale wygórowane. Część placówek ma również podpisane kontrakty z NFZ, oferuje więc usługi dla każdego ubezpieczonego obywatela czyli bezpłatne.

11 raport 8 _ 9 czynniki wewnętrzne 2 PUBLICZNA JEDNOSTKA medyczna Są to jednostki prowadzone przez samorząd lub uczelnie czy instytuty naukowe (np. kliniki). Przekształcanie ich w spółki prawa handlowego może znacząco zwiększyć efektywność ze względu na większą odpowiedzialność zarządzających. Fundusze unijne Dzięki Funduszom Europejskim wiele placówek jest odnawianych, kupowany jest również nowoczesny sprzęt do leczenia i badań. Problemem jest efektywność tego procesu: część zakupów nie jest realizowana ze względu na realne potrzeby placówek i leczonych w nich pacjentów, ale raczej z powodu możliwości otrzymania takiej dotacji. Jednostki medyczne, które należą do państwa, mają o wiele lepszy dostęp do funduszy unijnych niż jednostki prywatne. Unia wspiera też badania naukowe, przyznając granty instytutom badawczym i naukowcom. + Nieefektywność zarządzania + Przerost zatrudnienia, zła organizacja pracy i struktury jednostki, złe nawyki personelu, niska motywacja do poprawy jakości to wyzwania, z którymi muszą się mierzyć menedżerowie publicznej służby zdrowia. Dobór kadr, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, może odbywać się nie według klucza merytorycznego, ale w wyniku ustaleń politycznych organu prowadzącego. Części osób zarządzających publicznymi placówkami brakuje kompetencji menedżerskich. Odpływ kadr Czynnikiem, który stanowi o atrakcyjności pracy w państwowych placówkach, zwłaszcza dla lekarzy specjalistów, jest większa skala wyzwań zawodowych. Jednak prywatna służba zdrowia z wysokimi pensjami, nowoczesną infrastrukturą i raczej planowanymi, mniej ryzykownymi zabiegami stanowi ciekawą ofertę zarówno dla lekarzy, jak i całego personelu medycznego (pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, laborantów itp.).

12 Mapa wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia W placówce Mocna pozycja w systemie wymusza jakość i komfort leczenia, ale może prowadzić do roszczeniowego stosunku zależność do placówki ochrony zdrowia oraz konfliktów między lekarzem a pacjentem i wzrostu nieufności. Samoleczenie Odpowiednio wyedukowany i świadomy pacjent przy użyciu właściwych narzędzi (np. systemów do autodiagnozy online) i leków dostępnych bez recepty (OTC) może sam się zdiagnozować i wyleczyć. Przewlekle chory Te osoby wymagają szczególnej opieki, która jednocześnie jest najbardziej kosztowna dla systemu. Poprawianie tego obszaru leczenia daje duże efekty np. wspomaganie terapii onkologicznych opieką psychologiczną. czynniki systemowe PACJENT System ochrony zdrowia ma za zadanie zapewnić pacjentowi jak najdłuższe życie w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. + + Regulator W polskim systemie regulatorem jest Ministerstwo Zdrowia. Odpowiada on za tworzenie prawa (inicjatywa ustawodacza) oraz realizację wytycznych przez interesariuszy. Polityki Określają one cele regulatora, np. polityka lekowa czy polityka dotycząca profilaktyki. Ich odpowiednie zdefiniowanie określa, jak będzie kształtował się budżet w danym obszarze, na co będzie położony nacisk, czego mogą się spodziewać interesariusze. Prawo Ustawy oraz przepisy wykonawcze składają się na system prawny rynku ochrony zdrowia. Ze względu na obszar, którego dotyczy (zdrowie i życie obywateli), występują tu silne regulacje. Prawo określa np. koszyk świadczeń gwarantowanych oraz mechanizmy kontroli, które mają wykrywać nadużycia czy promować jakość.

13 raport 10 _ 11 CZYNNIKI SYSTEMOWE Czynniki te określają, w jaki sposób decydenci (zwłaszcza ustawodawca i ministerstwo, które realizuje jego wytyczne przy pomocy rozporządzeń wykonawczych) konstruują system ochrony zdrowia. Jest to zbiór zasad i reguł, którymi muszą kierować się interesariusze. 3 4 FINANSOWANIE Ważnym składnikiem systemu jest przyjęty model finansowy. Podniesienie jego efektywności, ma wpływ na sprawność całego systemu ochrony zdrowia. Dziś w Polsce jest jeden płatnik: Narodowy Fundusz Zdrowia. ŚWIADCZENIODAWCA W tej części sytemu następuje realizacja założeń regulatora: szpitale, kliniki, przychodnie i inne jednostki wykonują swoje zadania, za co otrzymują od płatnika wynagrodzenie. + + Płatnik modele Możliwy jest podział według własności: płatnik prywatny (firma ubezpieczeniowa) i państwowy, lub według ilości: jeden lub wielu płatników (np. regionalni gracze). Pracodawcy Ulgi podatkowe zachęcą pracodawców, aby wraz z państwem współuczestniczyli w finansowaniu rozszerzonej opieki zdrowotnej pracowników. Centralizacja zamówień Dzięki centralizacji zakupów (np. materiałów medycznych) możliwe jest znaczne obniżenie ich kosztów dzięki efektowi skali i pominięciu pośredników. Zadłużenie szpitali To problem, który powraca. Wymaga on systemowego rozwiązania poprzez jasne określenie zasad tego procesu. + Zarządzanie Odpowiednie decyzje zarządcze pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności procesu leczenia. + Kadry Systemy IT monitorujące działania personelu (m.in. kontrola preskrypcji) pozwolą zwiększyć odpowiedzialność kadr za stan finansów. Infrastruktura placówek Duży wpływ na ich wyposażenie techniczne w coraz droższy i bardziej zaawansowany sprzęt mają Fundusze Europejskie. Placówki i ich stan Na poziom opieki medycznej ma wpływ stan techniczny placówek oraz ich optymalna lokalizacja istnienie nie wszystkich szpitali ma uzasadnienie.

14 System ochrony zdrowia: pacjent w centrum Minęły już dwie dekady wolnej Polski, a nasz system ochrony zdrowia wciąż nie radzi sobie w konfrontacji z wolnym rynkiem, postępującą sieciowością społeczeństwa i jego starzeniem się. Jeżeli jednak podejdziemy do problemu kompleksowo, jesteśmy w stanie stworzyć system, który inne kraje europejskie będą stawiać sobie za wzór. TEKST> Ewa Kopacz Obecny polski system ochrony zdrowia jest jak dziurawe naczynie im więcej wlewamy do niego pieniędzy, tym więcej z niego wycieka. Zanim więc rozpoczniemy dyskusję o potrzebie zwiększania wydatków na służbę zdrowia, musimy wykonać konkretne zadanie zwiększyć wydajność systemu, żeby maksymalnie wykorzystywać środki, którymi dysponujemy. Musimy zatem sprawić, by mądre wydawanie pieniędzy i zapewnianie pacjentom jak najlepszej jakości świadczonych usług zaczęły się opłacać usługodawcom i płatnikom. W obecnym systemie nie mają oni do tego motywacji. Dziś w interesie szpitali jest zapełnianie łóżek chorymi, bo wtedy zyskują one finansowo, choć z perspektywy państwa jest to praktyka pochłaniająca ogromne koszty. Tymczasem wielu osobom można by pomóc w ramach leczenia ambulatoryjnego, czyli bez hospitalizacji (pacjent jedynie zgłaszałby się na wykonanie badań lub zabiegów, a nie przebywał na oddziale cały czas). Dla mnie jako doświadczonego lekarza, menedżera służby zdrowia, a ostatnio odpowiedzialnego za ten obszar ministra diagnoza jest jasna polski system ochrony zdrowia to chory pacjent, któremu należy pomóc. Niestety, proponowane dotąd leczenie polegało na łagodzeniu objawów (spłata zadłużenia szpitali), ale nie leczyło choroby i jej przyczyn. Wszystkie reformy przygotowywane przez kolejne ekipy sprawujące władzę były fragmentaryczne miały za zadanie poprawić pewien obszar w systemie ochrony zdrowia, ale nie uzdatniały całości. Dziś jest już pewne tylko naprawiając całość, jesteśmy w stanie stworzyć system, który zapewni obywatelom bezpieczeństwo. Zbudowanie go wymaga dużego nakładu pracy i wielu zmian oraz czasu, aby dobrze wprowadzać je w życie. Żeby zreformować polski system ochrony zdrowia, rząd przygotował w 2008 r. pakiet siedmiu ustaw zdrowotnych, które miały polepszyć sytuację pacjenta, zwiększyć dostęp do usług medycznych oraz poprawić kondycję finansową polskich szpitali oraz innych zakładów opieki zdrowotnej. Niestety, kluczowe ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, a także przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia zostały zawetowane. W odpowiedzi rząd przygotował tzw. plan B, czyli program Ratujemy polskie szpitale. Umożliwia on dziś udzielanie pomocy finansowej samorządom, które zdecydują się na

15 raport 12 _ 13 przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Udział w programie zadeklarowało już ponad sto samorządów. Problemy z systemem ochrony zdrowia dotyczą nie tylko Polski. Wiele rozwiniętych krajów musi się z nimi uporać i zaproponować przebudowę swoich systemów. Głównym wyzwaniem, co chyba nie stanowi zaskoczenia, jest wydłużający się czas życia obywateli. W połowie XIX w. średnia długość ludzkiego życia wynosiła ok. 40 lat; obecnie w krajach wysoko rozwiniętych jest dwa razy większa kobiety w Japonii żyją średnio 85 lat. To ogromny sukces medycyny, a przede wszystkim rozwoju higieny i wiedzy dotyczącej szczepionek, które wyeliminowały wiele groźnych chorób. Z coraz dłuższym życiem obywateli wiąże się kwestia mająca ogromny wpływ na system ochrony zdrowia wydłużenie okresu, w którym pacjenci nie są aktywnymi, zarabiającymi i płacącymi składki uczestnikami rynku pracy, ale jedynie jego beneficjentami. Jeżeli dołożymy do tego nieustający postęp medycyny, dzięki któremu możliwe jest leczenie wielu dotąd nieuleczalnych chorób, co jednocześnie podwyższa koszty terapii, otrzymujemy samonakręcającą się spiralę. Coraz więcej pieniędzy jest wydawanych na badania, przez co terapia jest coraz droższa, ale dzięki niej pacjenci żyją dłużej, korzystając z systemu ochrony zdrowia. Długi czas życia ludzi to niewątpliwie osiągnięcie medycyny i planując system ochrony zdrowia, trzeba ten fakt uwzględnić. W Polsce od wielu lat szafuje się hasłem Nie ma pieniędzy na mówi się, że to przez zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia są kolejki i problemy z dostaniem się do lekarzy specjalistów. To nieprawda. Największą bolączką polskiej służby zdrowia jest niska efektywność systemu. Przez ostatnie trzy lata wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosły o 17 mld zł. Ta duża kwota nie przełożyła się na skokowy wzrost jakości obsługi pacjentów media nadal donoszą o długich kolejkach. Zmiany, które obecnie proponujemy mówię tu o pakiecie ustaw, który jest w Sejmie mają na celu postawienie w centrum zainteresowania pacjenta, o którym coraz częściej w przepychankach wokół kształtu nowoczesnego systemu ochrony zdrowia się zapomina. Jeżeli w centrum systemu ulokujemy pacjenta i jego dobro, to odpowiedź na pytanie, jak skonstruować system, będzie o wiele prostsza. Oto osiem kluczowych obszarów, które będą ulegać przekształceniom do roku Dzięki tym zmianom polski system ochrony zdrowia stanie się nowoczesny, spójny i efektywny: 1 Zmiany w obszarze świadczeniodawców. Potrzebna jest optymalizacja i konsolidacja dostępnych zasobów (placówek medycznych, uzdrowisk itd.). Obecnie system nie jest bowiem w tym aspekcie zbilansowany podczas gdy media donoszą o ogromnych kolejkach w jednych szpitalach, w innych łóżka świecą pustkami lub stoi niewykorzystywany w pełni sprzęt. Powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt duża liczba placówek, które mają niskie kontrakty w Narodowym Funduszu Zdrowia. Samorządy skupiają się bowiem bardziej na otwarciu kolejnej placówki (zawsze można to zdyskontować jako polityczny sukces) niż na rzeczywistych potrzebach w danym regionie i pozyskaniu finansowania na świadczenie usług. Obecnie placówki mają słabe bodźce do podnoszenia swojej efektywności, jednak po przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego na ich czele zamiast dyrektorów staną zarządy, których członkowie zgodnie z kodeksem Ewa Kopacz: lekarz pediatra, do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Czynna polityk od 1998 do 2001 r. pełniła funkcję radnej sejmiku mazowieckiego, była posłanką na Sejm IV, V i jest obecnej VI kadencji. Od 2007 r. minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Można się z nią skontaktować pod adresem:

16 spółek handlowych majątkiem osobistym odpowiedzą za podejmowane decyzje. To zupełnie zmieni podejście kierownictwa placówki do kwestii gospodarowania pieniędzmi. Dodatkowym bodźcem do maksymalnie efektywnego prowadzenia placówki będzie możliwość wykupienia udziałów w spółce przez menedżera (co najmniej 51 proc. musi pozostać w rękach organu założycielskiego, czyli samorządu). Jako nie tylko osoba zarządzająca, ale również współwłaściciel będzie on dbał o jak najlepsze zarządzanie nią. W pełni odpowiedzialni za własne decyzje prezesi zarządów zatrzymają spiralę zadłużenia w polskich szpitalach. Reorganizacji wymagają również struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednym z elementów zmian w tym zakresie jest unowocześnienie bazy śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2 Zmiany w obszarze płatnika. Obecnie płatnik jest jeden to Narodowy Fundusz Zdrowia. Praca NFZ w praktyce polega na finansowaniu zasobów (czyli świadczeniodawców), a nie procedur medycznych. W systemie ochrony zdrowia brakuje bodźców do zwiększania jego efektywności, co wynika przede wszystkim z braku konkurencji między płatnikami istnieje tylko jeden. Wynika z tego również to, że pacjent nie ma wyboru przy wyborze płatnika, a taka sytuacja znów nie stwarza płatnikowi zachęt do konkurowania o pacjenta. System w obszarze płatnika jest dzisiaj zbudowany wokół alokacji zasobów, a nie wokół dbania o poziom satysfakcji pacjenta. W efekcie mamy nieefektywnie wydawane pieniądze, kolejki i źle obsługiwanych chorych. 4,392 mld Tyle złotych wynosił budżet Ministerstwa Zdrowia w 2009 r. Źródło: Ministerstwo Zdrowia Konkurencja jest jedyną metodą zwiększenia efektywności systemu. Zwiększona musi również zostać liczba inspekcji, które są odpowiedzialne za jakość w ochronie zdrowia, gdyż ich oddziaływanie jest dzisiaj słabe. Kluczowy dla tego obszaru okaże się bieżący rok, ponieważ zmianie ulegnie system kontraktowania i finansowania świadczeń przyznawana w kontrakcie kwota zacznie wzrastać wraz ze standardem i poziomem zadowolenia pacjenta. Słowem, im lepsza będzie jakość świadczonych usług, tym więcej NFZ za nie zapłaci. Jakość zamierzamy zaś sprawdzać przy użyciu obiektywnych narzędzi badawczych (m.in. ankiet, o wypełnienie których będziemy prosić pacjentów. Ci, którzy zostali w danej placówce zakażeni lub niemiło potraktowani, nie wystawią danej jednostce dobrej opinii). Również w tym roku zostaną stworzone warunki prawne do powstania innych płatników niż płatnik publiczny. W 2011 r. w jednym województwie (lub dwóch) zostanie przeprowadzony pilotażowy program wdrożenia ubezpieczeń zdrowotnych przez innych płatników. Pozwoli to nam wprowadzić w najbliższych latach mechanizmy konkurencji w obszarze powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych z zachowaniem zasad niedyskryminacji i solidaryzmu. Model konkurencji między płatnikami doskonale sprawdza się w Holandii, która jest stawiana innym krajom za wzór dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia. 3 Zmiany w obszarze regulacji. Rola i zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu muszą zostać zredefiniowane i określone w jasny sposób. Przykładem źle zdefiniowanej roli w systemie są obecnie szpitale kliniczne ich pozycja jest nieadekwatna do funkcji, jaką pełnią. Szpitale kliniczne są kluczowe w polskim systemie ochrony zdrowia, dlatego ich uprawnienia muszą wzrosnąć. Zmianie ulegnie funkcja Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zdefiniowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych (co miało miejsce w 2009 r.) NFZ czekają kolejne kroki. W latach zostanie opracowany i wdrożony jednolity rachunek kosztów dla świadczeniodawców oraz zostanie wprowadzony model taryfikacji świadczeń na podstawie rzeczywistych danych kosztowych. Wzmacniane są też instytucje zarządzające nowymi zadaniami w obszarze ochrony zdrowia: jakością, akredytacją, świadczeniami gwarantowanymi i nadzorem finansowym. Przykładem zwiększenia kontroli nad wydatkami oraz ich efektywności jest poszerzenie zakresu zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Obecnie jest to m.in.: wykonywanie raportów dotyczących oceny świadczeń opieki

17 raport 14 _ 15 Główna myśl _ 1 Polski system ochrony zdrowia wymaga gruntownych reform, które poprawią jego efektywność; samo zwiększenie nakładów finansowych nie poprawi sytuacji. _ 2 W reformowaniu służby zdrowia na pierwszym miejscu musi się znaleźć pacjent i jego potrzeby. _ 3 Poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia można uzyskać poprzez reformę jego ośmiu kluczowych obszarów. zdrowotnej, wydawanie rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej do wykazów świadczeń gwarantowanych (bądź ich usunięcia z niej) lub w kwestii zmiany poziomu czy sposobu realizacji lub finansowania świadczeń. AOTM opracowuje też stanowiska dotyczące zakwalifikowania procedur medycznych jako świadczeń gwarantowanych, przygotowuje oceny raportów tych świadczeń oraz wydaje opinie o projektach programów zdrowotnych. Ponieważ w centrum systemu ma znaleźć się pacjent i jego dobro, dużo większy nacisk ma zostać położony również na etykę personelu medycznego. Zdrowie pacjenta nie zależy tylko od wiedzy merytorycznej fachowców i leków, ale też od samopoczucia leczącego się i od tego, jak jest traktowany w placówce medycznej. 4 Zmiany w SEKTORZE kadr. Wyzwaniem w tym obszarze jest zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do sprawnego działania systemu ochrony zdrowia. Jest to o tyle trudne, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej o polskich lekarzy rywalizują bogate kraje, np. Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Aby powstrzymać odpływ lekarzy za granicę, w latach istotnie zwiększono zarobki pracowników ochrony zdrowia, szczególnie stażystów i rezydentów. Jednocześnie wzrosła dostępność specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury. W tym roku zmianie ulegnie też system kształcenia lekarzy, co nie oznacza, że obniży się jakość edukacji lekarze zamiast stażu po studiach w kilkunastoosobowych grupach będą współpracować z mentorem opiekującym się dwiema, trzema osobami. Zlikwidowany zostanie Lekarski Egzamin Państwowy zastąpi go sprawdzenie praktycznych umiejętności młodego lekarza. Uregulowane zostaną też zasady nabywania kwalifikacji w niektórych zawodach medycznych: fizjoterapeuta, psychoterapeuta, optometrysta etc., z zachowaniem praw nabytych do wykonywania tych zawodów. 5 Zmiany w obszarze polityki zdrowotnej. Mają one na celu lepsze skoordynowanie działań prowadzonych na różnych szczeblach. Np. ujednolicenie programów profilaktycznych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (które najczęściej są organami prowadzącymi szpital) oraz administracji rządowej ma dać efekt synergii i zmniejszyć zachorowalność Polaków, a co za tym idzie obniżyć koszty leczenia. Dzięki zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów polityki zdrowotnej zostaną opracowane bardziej szczegółowe polityki dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia (np. polityka lekowa, stosowanie leków generycznych, profilaktyka leczenia oraz leczenie na wczesnych etapach choroby). Po ich przyjęciu niezbędne będzie kontrolowanie spójności prowadzonych działań.

18 6 Zmiany w obszarze INFORMAcji. Tzn. wdrożenie i uruchomienie platformy gromadzenia i przetwarzania danych (e-zdrowie). Wyzwanie w tym obszarze jest związane z rozproszeniem systemów i zasobów informacyjnych. Gromadzimy coraz więcej informacji, ale nie zawsze są one kompletne, aktualne lub wiarygodne dla potrzebujących ich interesariuszy: pacjentów, świadczeniodawców, płatników czy też Ministerstwa Zdrowia. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia ma na celu uporządkowanie tego obszaru. Dzięki podniesieniu jakości i dostępności informacji o stanie pacjenta oraz jego danych medycznych zostanie poprawiona jakość obsługi pacjentów. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań e-zdrowia (np. e-recepta) poprawi się kontrola nad przebiegiem leczenia chorego. Dobrze zbudowany system gromadzenia informacji pozwala też na lepszą kontrolę wydawanych pieniędzy i utrudnia popełnianie nadużyć przez wszystkich korzystających i uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. 7 Zmiany w obszarze polityki lekowej. Polska miała w tym zakresie spore opóźnienia nasze normy prawne nie były dostosowane do przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Brakuje systemowych rozwiązań pozwalających polskim organom regulacyjnym na sprawne funkcjonowanie w obszarze polityki lekowej, co przekłada się na niską efektywność refundacji cen leków (przy relatywnie wysokich nakładach na refundację istnieje wysoki poziom odpłatności pacjentów). W latach sukcesywnie włączaliśmy do finansowania choroby przewlekłe czy ultrarzadkie. W tym okresie nakłady na leczenie onkologiczne (także przy zastosowaniu chemii niestandardowej) wzrosły ponaddwukrotnie. Jednocześnie udało nam się zmniejszyć dopłaty pacjentów do cen leków refundowanych (z poziomu 36 proc. do poniżej 33 proc.). Zasady refundacji leków zostaną uregulowane w ustawie refundacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem interesu pacjenta i efektywności refundacji. Nad bezpieczeństwem pacjentów wciąż będą czuwać Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Agencja Oceny Technologii Medycznych. 8 Zmiany w obszarze polityki zamówień. Dziś problemem w tym sektorze jest rozproszony system zakupów to, że placówki medyczne zaopatrują się w asortyment odrębnie. Wynika to z faktu, że organami je prowadzącymi są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego, które są rozproszone i nie wdrażają w zakresie zamówień wspólnych, skoordynowanych działań. W związku z tym placówki nie uzyskują efektu skali nie są im proponowane niższe ceny oraz lepsze warunki dostaw, bo te na ogół oferuje się tylko przy dużych zamówieniach. Rozwiązaniem tego problemu jest konsolidacja zakupów za pomocą elektronicznej platformy zakupowej. Dzięki niej placówki będą mogły dokonywać wspólnych zamówień, obniżając tym samym ilość środków przeznaczanych na system ochrony zdrowia. 97 Tyle szpitali ma akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Źródło: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

19 raport 16 _ 17 mld Prywatne i publiczne wydatki na ochronę zdrowia w latach (w mld zł) Wydatki publiczne Wydatki prywatne Od momentu odzyskania przez Polskę wolności w 1989 r. system ochrony zdrowia wciąż jest jednym z tematów najbardziej rozpalających dyskusję publiczną. To oczywiście dlatego, że zdrowie dla każdego z nas jest kwestią priorytetową Polacy wymieniają je jako jedną z najważniejszych wartości w życiu. Troska o zdrowie nasze i najbliższych nam osób powoduje, że wszelkie dysputy o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia wywołują ogromne emocje. Debata wokół reform wymaga przede wszystkim komunikacji, dobrego wyjaśnienia kilku kwestii: co planujemy, czego chcemy uniknąć, dokąd zmierzamy. Warto czerpać z najlepszych wzorców krajów, którym się udało i uważać na błędy, które inni zdążyli już popełnić. Poprawa systemu ochrony zdrowia to najważniejsze zadanie stojące przed Polską jego konstrukcja decyduje o zdrowiu lub chorobie obywateli, a nawet o ich życiu lub śmierci. Dlatego właśnie dzisiejsze reformy systemu zdrowia są jednymi z najistotniejszych przemian, jakie obserwujemy w naszym kraju na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia Tylu lekarzy było uprawnionych do wykonywania zawodu w Polscez. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (grudzień 2008 r.)

20 Systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej: czas na zmiany Dzięki systemom ochrony zdrowia państwa europejskie przez lata zapewniały swoim obywatelom opiekę, o jakiej mieszkańcy innych krajów mogli tylko marzyć. Tempo i skala zmian zachodzących na świecie, ale też w samej Unii, wymuszają jednak nowe reformy w tym sektorze. Wprowadzane są one właśnie po to, aby społeczeństwo miało dostęp do jak najlepszej opieki medycznej na całym terytorium Unii. TEKST> Andrzej Ryś Wspólnotom Europejskim od początku ich funkcjonowania towarzyszył dylemat: jakie kompetencje lub zadania mają być realizowane w poszczególnych państwach, a jakie na poziomie wspólnotowym. Nie inaczej jest ze zdrowiem: każdy z 27 krajów Unii Europejskiej, ma swój własny system jego ochrony. Nie można w poszczególnych państwach narzucić jednego rozwiązania, czyli jednego systemu, bo musiałby on zostać dostosowany jednocześnie do wielkości każdego kraju, do jego podziału administracyjnego, poziomu zamożności, a także rozmaitego rodzaju różnic historycznych, kulturowych i demograficznych. Dla tak niejednorodnej mozaiki, jaką jest Unia, nie jest to możliwe nie da się zaproponować uniwersalnego systemu ochrony zdrowia, który rozwiąże problemy wszystkich. W czerwcu 2006 r. Radzie Europejskiej udało się jednak przyjąć wspólne zasady, na jakich powinien być oparty system ochrony zdrowia. Zostały one powtórzone w strategii zdrowia Unii Europejskiej przyjętej jesienią 2008 roku. Tematyka ochrony zdrowia pracowników znalazła swe odzwierciedlenie już w pierwszych traktatach tworzących zręby Wspólnot Europejskich, jednak zdrowie w szerszym rozumieniu uwzględniono dopiero w traktacie z Maastricht (1992 r.). Polityka poświęcona zdrowiu rozwijała się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a traktaty amsterdamski i lizboński znacznie poszerzyły unijne kompetencje. Regulacje dotyczące tego obszaru znajdują się nie tylko w artykule poświęconym zdrowiu, ale również w innych politykach unijnych (np. w dyrektywach tytoniowych, których podstawę stanowi artykuł dotyczący wspólnego rynku). Dla medycznych usług transgranicznych bazą prawną jest zarówno artykuł o wspólnym rynku, jak i ten o zdrowiu. Regulacje na temat zawodów medycznych można znaleźć m.in. w artykule na temat swobodnego przepływu osób. Jakość wody pitnej określają dyrektywy biorące za podstawę zapisy traktatowe dotyczące ochrony środowiska, a ochrona pracowników i pacjentów przed skutkami promieniowania pojawiła się w regulacjach dotyczących Euroatomu. Rolą Komisji Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego nie jest narzucanie państwom konkretnych rozwiązań, ale wspieranie rozwoju i transferu wiedzy, które pomogą im dostosowywać się do dynamicznych zmian (politycznych, demograficznych i technologicznych) zachodzących na świecie.

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych Departament Polityki Regionalnej Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Kraków 2014 MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo