maj 2014 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "maj 2014 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I Podstawy teorii optymalizacji Wykład 12 M. H. Ghaemi maj 2014 Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 96

2 Numeryczne rozwiązanie problemów optymalizacyjnych 1 Excel Solver Ładowanie dodatku Solver Dodatek (Add in) Solver dla programu MS Office Excel jest dostępny po zainstalowaniu pakietumicrosoftofficelub programuexcel. Abyużywać tego dodatku w programie Excel, należy go najpierw załadować. 1. Kliknij przycisk Microsoft Office programu Excel., a następnie kliknij przycisk Opcje 2. Kliknij ij pozycję Dodatki, a następnie w polu Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Excel. 3. Kliknij przycisk Przejdź. 4. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru Solver, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli pozycja Solver nie jest wyświetlana w polu Dostępne dodatki, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć ten dodatek. Jeśli zostanie wyświetlony monit informujący, że dodatek Solver nie został zainstalowany na komputerze, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować. 5. Po załadowaniu dodatku Solver polecenie Solver będzie dostępne w grupie Analiza na karcie Dane. Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 97

3 Rozwiązanie problemu optymalizacji statycznej za pomocą SOLVER Przykład: Siłownia statku składająca się z 2 silników różnego rodzaju n 2 min F = c B ( P ) i 1 i i i B = i ( Pi ) = 0,5 + Pi + 0,1 P B i i ( Pi ) = 1 + n P P i 1 i = P0 = 1,5 P1 + P2 = P0 = 0 min. P = 0,4 P 1 0,4 i min. max. Pi Pi Pi max. P2 0,4 Pi = 1,0 n = 2 P1 1,0 ci = 1 c : jednostkowa cena paliwa i-tego silnika P 2 1, 0 i P 1 + P = 1, ,1 P ,1 P 2 2 Siłownia statku składająca się z 2 silników różnego rodzaju Nazwa zmiennych decyzyjnych P1 P2 Wartości zmiennych decyzyjnych 0,7 0,8 Wartość funkcji celu problemu optymalizacji 2,613 Ograniczenia Lewa strona Prawa strona Ograniczenie ,5 15 1,5 Ograniczenie 2 0,7 0,4 Ograniczenie 3 0,8 0,4 Ograniczenie i ,7 10 1,0 Ograniczenie 5 0,8 1,0 Zmienne decyzyjne (dowolne wartości początkowe) Formuła wyznaczająca wartość funkcji celu Formuły wyznaczające wartości ograniczenia lewa str. Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 98

4 Dane Solver Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 99

5 Wyniki Microsoft Excel 12.0 Raport wyników Arkusz: [Przyklad_dwa_silniki.xlsx]Arkusz1 dwa Raport utworzony: :09:55 Komórka celu (Min) Komórka Nazwa Wartość początkowa Wartość końcowań $C$5 Wartość funkcji celu problemu optymalizacji P2 2,613 2,6125 Komórki decyzyjne Wartość Komórka Nazwa Wartość początkowa końcowa $B$4 Wartości zmiennych decyzyjnych P1 0,7 0,75 $C$4 Wartości zmiennych decyzyjnych P2 0,8 0,75 Warunki ograniczające Komórka Nazwa Wartość komórki formuła Status Luz $B$7 Ograniczenie 1 Lewa strona 1,5 $B$7=$C$7 Niewiążące 0 $B$8 Ograniczenie 2 Lewa strona 0,75 $B$8>=$C$8 Niewiążące 0,35 $B$9 Ograniczenie 3 Lewa strona 0,75 $B$9>=$C$9 Niewiążące 0,35 $B$10 Ograniczenie 4 Lewa strona 0,75 $B$10<=$C$10 Niewiążące 0,25 $B$11 $ Ograniczenie 5 Lewa strona 0,75 $B$11<=$C$11 $ $ $ Niewiążące ąą 0,25 Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 100

6 Numeryczne rozwiązanie problemów optymalizacyjnych 2 MATLAB Film: Tips and Tricks Getting Started Using Optimization with MATLAB (na stronie mathworks.com) Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 101

7 Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 102

8 Wstęp do 'MATLAB Optimization Toolbox' na przykładzie układu napędu statku zawierającego dwóch silników. (Funkcja celu to koszt wytwarzanej energii) % Funkcja celu: F(P1,P2)=1.0+P1+P2+0.1*P1^2+0.1*P2^2; % Ograniczenia: 1) P1+P2=P, gdzie P=1.5 % 2) Pi_min <= Pi <= Pi_max, gdzie: Pi_min=0.4, Pi_max=1.0. % 3) 0.5+P1+0.1*P1^2 <= 1.0 % 0.5+P2+0.1*P2^2 <= 1.0 clear all % 1 napisać m.plik np. o nazwie 'koszty.m' zawerający funkcję celu % 2 zaproponować p punkt startowy P0=[1;1]; % 3 rozwiązanie przy użyciu funkcji 'fminunc' P0) % 4 więcej odpowiedzi [P, wartf] = P0) % 5 zmiana opcji opcje = optimset('largescale','off'); [P, wartf] = P0, opcje) % 6 więcej informacji o odp. [P, [, wartf, flagwyj, wyj] = P0, opcje) pj) % plik koszty.m % Definicja funkcji celu, tj. 'koszt' wytwarzania energii % function koszt = funkcja(p) koszt=1.0+p(1)+p(2)+0.1*p(1)^2+0.1*p(2)^2; Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 103

9 % 1) rozwiązanie przy ograniczenia liniowe typu równościowe funkcja 'fmincon' [P,wartF] = [1 1],[1.5]) % zmienić 'opcje' opcje = optimset('largescale','off', t('l ' ' 'Display','iter'); ' 'it ') % % 2) rozwiązanie i gdy dodatkowo d mamy ograniczenia i nieliniowe ilii nierównościowe ś i [P,wartF] = % % 3) rozwiązanie przy wprowadzeniu ograniczeń na wartości brzegowe P(i) [P,wartF] = % lub [P, wartf, flagwyj, wyj] = % % plik ograniczenia.m % 4) można sprawdzić wartości funkcji ograniczeń w % punkcie rozwiązania [c ceq] = ograniczenia(p) % % Definicja funkcjiogranczeń nieliniowych % function [c ceq] = ogr(p) % ograniczenia nieliniowe typu nierównościowe c = [P(1)+0.1*P(1)^2 0.5; P(2)+0.1*P(2)^2 0.3]; % ograniczenia nieliniowe typu równościowe ceq = []; Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 104

10 % 5) wprowadzenie gradientu w sposób analityczny % a przygotowanie funkcji 'koszty_grad.m' oraz 'ograniczenia_grad.m' % które zawierają gradient funkcje celu oraz gradientu funkcji ograniczeń % b zmiana opcji opcje = optimset(opcje,'gradobj','on','gradconstr','on'); % rozwiązanie [P, [, wartf, flagwyj, wyj] = y_g grad,p0,[],[],[1,[],[],[ ; _g grad,opcje) % obliczenie gradientu oraz Hessian [P, wartf, flagwyj, wyj, lambda, grad, Hessian] = % % 6) programowanie liniowe u ywanie funkcji 'linprog' ff(1:2)=koszty([1;1]); P=linprog(ff,[],[],[1.0 [1 1.0],[1.5],[0.4;0.4],[1;1],[1.0 10][15][04;04][1;1][1010]) 1.0]) % ============================================== % 7) Używanie funkcji 'fsolve' ('fzero' jest podobną ą funkcją, ale tylko % dla funkcji jednozmiennej) [x [1 1]) % plik koszty_grad.m % Definicja funkcji celu oraz jej gradient w sposób % analityczny % function [koszt gradkoszt]= funkcja(p) koszt = P(1) + P(2) + 0.1*P(1)^ *P(2)^2; gradkoszt=[ *P(1), *P(2)]; % plik ograniczenia_grad.m % Definicja funkcji ograniczeń nieliniowych oraz ich gradienty % function [c ceq, cgrad, ceqgrad] = ogr(p) % ograniczenia nieliniowe typu nierównościowe c = [P(1)+0.1*P(1)^2 0.5; 0.5; P(2)+0.1*P(2)^2 0.3]; cgrad = [ *P(1), 0; 0, *P(2)]; % ograniczenia nieliniowe typu równościowe ceq = []; ceqgrad = []; Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem. I 105

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Excel - użycie dodatku Solver

Excel - użycie dodatku Solver PWSZ w Głogowie Excel - użycie dodatku Solver Dodatek Solver jest narzędziem używanym do numerycznej optymalizacji nieliniowej (szukanie minimum funkcji) oraz rozwiązywania równań nieliniowych. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej panele menedżera Redaktor prowadzący Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną binarną są określane mianem zadania programowania binarnego. W stosunku do dyskretnych modeli decyzyjnych stosuje się odrębną klasę metod ich rozwiązywania. W dalszych częściach niniejszego rozdziału zostaną

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Seria praktyk

Excel 2007 PL. Seria praktyk Excel 007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-8-46-06-6 Tytu³ orygina³u: Excel 007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 80x5, stron: 00 Poznaj narzêdzia oraz funkcje

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 Peregrine AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 AssetCenter c Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH

INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2008 Informatyka Zeszyt 3 Jerzy Wasiluk 1, Aleksander Ostanin 1 INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH Streszczenie: Artykuł poświęcony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Invest for Excel 3.4

Co nowego w Invest for Excel 3.4 Co nowego w Invest for Excel 3.4 Wersja Excel 2007...1 Menu i pasek narzędzi w Excel 2007...1 Wstaw/ Usuń wiersze ze specyfikacją...2 Kontynuuj stary plan amortyzacji / wartość księgowa z przeniesienia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł II Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych 1 Przykłady dostępnych na rynku arkuszy kalkulacyjnych Trener porówna i zademonstruje wybrane arkusze kalkulacyjne:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo