C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E?"

Transkrypt

1 10-12/2012 1

2 cz. I C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? -27 wrzesień 2012 r. W Katowicach odbył się II 24 Europejski Kongres Małych Średnich Przedsiębiorstw. Tematem wiodącym było Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie a głównym celem strategicznym spotkania jest dalsze pogłębianie współpracy samorządów terytorialnych i administracji rządowej na rzecz tworzenia warunków prawnych, podatkowych i finansowych oraz rozwój mikro, małych i średnich firm. W trakcie Kongresu odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej, której organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W spotkaniach udział wziął Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 26 wrzesień 2012 r. W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odbyło się spotkanie Prezesa Wiesława Antoniaka z przedstawicielem firmy Coach Leadership Management Polska Panem Piotrem Mazurowskim, który zaproponował spotkanie z naszymi Firmami Członkowskimi nt. Zarządzanie a przywództwo czyli droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększonych zysków. Prezentacja przeznaczona jest dla menadżerów, prezesów i członków zarządów. 27 wrzesień 2012 r. - W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kutnie odbyła się konferencja, zorganizowana przez naszą Firmę Członkowską ECO Kutno, pod Patronatem Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego pt. Zrównoważony rozwój ciepła w oparciu o układ wysokosprawnej kogeneracji w ECO Kutno. Celem spotkania była edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych oraz przedstawianie wpływu międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych na prawidłowy i efektowny rozwój w najbliższych latach ciepłownictwa w Polsce. W konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 28 wrzesień 2012 r. Przesłanie informacji firmom o Spotkaniu Informacyjnym pt. Prezentacja zasad Audytu teletechnicznego, jako niezbędnego narzędzia zarządzania i poprawy stanu budynkowych i osiedlowych instalacji teletechnicznych, które odbędzie się w Warszawie roku. Organizatorem spotkania jest Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. 06 październik 2012 r. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 roku Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Wykład inauguracyjny pt. Dojrzewanie człowieka do uczuć wyższych wygłosił ks. dr Kazimierz Pierzchała. W uroczystości udział wziął Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Pan Witold Kamiński. 12 październik 2012 r. W sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie pt: Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania, ewidencjonowania, rozliczania i deklarowania podatku VAT od stycznia 2013 roku. Wykład poprowadził Pan Paweł Bębenek, wykładowca i praktyk, doradca podatkowy oraz specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostały następujące zagadnienia: I Nowelizacja definicji ustawowych. 1. Nowe definicje ( import towarów, eksport towarów, faktury VAT i faktury VAT elektronicznej, tereny budowlane). 2. Zmiana definicji działalności gospodarczej dla VAT. 3. Nieodpłatne przekazanie - zmiana przepisów, nowe definicje prezentów o małej wartości, próbki. 4. Zmiana definicji importu usług, dostawy. II Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT 2

3 1. Rewolucyjne zmiany w zakresie powstawania obowiązku podatkowego. 2. Podstawa opodatkowania zmiana pojęcia. 3. Faktury VAT i faktury elektroniczne nowe uregulowania zawarte w ustawie o VAT. 4. Faktura korygująca. Przepisy przejściowe moment powstania obowiązku podatkowego. III Zmiany zasad rozliczania transakcji międzynarodowych 1. Wewnątrzwspólnotowa nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Transakcje łańcuchowe. 3. Zmiany w zakresie miejsca świadczenia. 4. Moment wykazania tzw. eksportu usług zmiana przepisu. 5. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. 6. Przeliczanie waluty obcej zmiana art.. 31 a ustawy o VAT. 7. Eksport towarów nowe przepisy. 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przedstawiciel podatkowy nowy rozdział o ustawie o VAT. IV. Pozostałe zmiany zasady odliczeń od podatku naliczonego, zwolnienia. 1. Odliczenie podatku naliczonego zmiany. 2. Przypadki, w których podatnik nie ma prawa odliczenia zmiana. 3. zwolnienia przedmiotowe art. 43 ustawy o VAT. Zmiana przepisów w zakresie zwolnienia podmiotowego drobni przedsiębiorcy. V. Konsultacje i pytania uczestników. 12 październik 2012 r. W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, której organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień oraz przedstawiciele: zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Pan Jacek Skwierczyński, Deloitte Business Consulting S.A. Dyrektor Dionizy Smoleń oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prezes Przemysław Andrzejak. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. W pracach zespołu do opracowania RSI województwa łódzkiego LORIS 2030 biorą udział firmy: AMZ KUTNO Sp. z.o.o; EKO SERWIS POM; KZD EXDROB S.A.; PPH HETMAN; HRS Sp. z.o.o GRUPA IHAR; MIFLEX S.A. ZPR; HOTEL RONDO BRAUER S.J.; SCHOMBURG POLSKA Sp. z.o.o; MPC Paweł Oleksiewicz; ZZI AKCES. 15 październik 2012 r. W Urzędzie Pracy w Kutnie odbyła się Konferencja pt. Analiza zasobów poradnictwa zawodowego w powiecie kutnowskim projekt budowy sieci działań doradczych. Spotkane otworzyła Starosta Kutnowski Pani Mirosława Gal Grabowska oraz Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński. W Konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 15 październik 2012 r. W Łódzkiej Izbie Przemysłowo Handlowej odbyło się spotkanie Prezesów Izb Gospodarczych z Panem Andrzejem Arendarskim w sprawie dotyczącej powołania Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. 18 październik 2012 r. Została podpisana umowa z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBit Sp. z.o.o. dotycząca realizacji projektu Absolwent siłą lokalnego rynku pracy skierowanego dla bezrobotnych do 25 r.ż., zamieszkujących wybrane gminy powiatu kutnowskiego i łęczyckiego na okres 12 miesięcy. 19 październik 2012 r. W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odbyło się Posiedzenie Rady z następującym porządkiem: 1. Sprawy statutowe - przyjęcie Prezesa firmy ECO Kutno 3

4 Sp. z. o. o. Kamila Matolicza w skład Członków Rady Izby. 2. Spotkanie Gospodarcze w dniu roku pt. Wizja naszego Miasta a Polityka Miejska. 3. Sprawy różne: - Rada Gospodarcza przy Marszałku Województwa Łódzkiego - Projekt POKL ( Skierniewice Kutno) - Projekt POKL (KIG). 19 październik 2012 r. Przesłanie do Łodzi kandydatury na konkurs Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2012 w związku z zaproszeniem do udziału w pracy Kolegium Elektorskiego. Kandydatami do konkursu są członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie: 1.Duże firmy : Dariusz Błaszczyk Prezes "Kongskilde Polska" Sp. z. o.o. 2. Firmy małe, średnie: Adam Wasiak Współwłaściciel Firmy Cukierniczej " Wasiakowie" S.C. Kamil Matolicz Prezes " ECO KUTNO" Sp. z. o. o. 24 październik 2012 r. W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odbyło się seminarium regionalne Projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych zorganizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Spotkanie dotyczyło założenia Projektu, w ramach którego nauczyciele będą mogli wziąść udział w bezpłatnych praktykach, które odbywałyby się w in n ow a c yj n y ch przedsiębiorstwach. W seminarium uczestniczyli przedsiębiorcy firm, nauczyciele praktycznych zawodów oraz pracownicy biura Izby. październik 2012 r. W Hotelu Sofitel Victoria 24 w Warszawie odbyło się II Europejskie Spotkanie Gospodarcze pt. Polityka Klimatyczno Energetyczna UE post ENERGY ROADMAP 2050 FAKTY SKUTKI. Otwarcia konferencji dokonał Pan Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej i Pan Waldemar Pawlak Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Pani Beata Jaczewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie składało się z 2 paneli: I Panel: Raport 2050 część II co dalej? - Stanowisko Ministerstwa Gospodarki wobec wyzwań polityki klimatyczno energetycznej do roku II Panel: - Możliwe drogi realizacji polityki klimatyczno energetycznej UE w perspektywie do roku Jak optymalizować koszty i korzyści dla gospodarki i społeczeństwa aby rozwijać gospodarkę ekologiczną bez utraty konkurencyjności. W spotkaniu uczestniczył Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Prezes ECO KUTNO Sp. z. o. o Pan Kamil Matolicz. 24 październik 2012 r. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 25 październik 2012 r. W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Otwarte Czwartkowe Gospodarcze temat a które Spotkanie na Zarządzanie Przywództwo, poprowadził Pan Piotr Mazurowski z MDP Sp.z.o.o. International i Leadership Management z Warszawy. Prezentacja składała się z 3 modułów: 1. Prezentacja: Zarządzanie a Przy- 4

5 Przywództwo w XXI wieku. 2. Ankieta dla uczestników. 3. Dyskusja. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie oraz przedstawiciele firm nieczłonkowskich. 25 październik 2012 r. W Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie odbyła się Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja, wychowawcy, dzieci klas I oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą. W spotkaniu udział wziął Członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie -Prezes Ligii Obrony Kraju Pan Janusz Kaczmarek 30 październik 2012 r. W sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Spotkanie Gospodarcze nt. Wizji naszego miasta a Polityka Miejska. Gośćmi zaproszonymi byli Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński oraz V-ce Starosta Konrad Kłopotowski i członek Zarządu Powiatu Mirosław Ruciński. Tematyka spotkania dotyczyła: 1. Kierunki rozwoju Miasta: centrum, dzielnice, osiedla: wczoraj dziś- JUTRO. 2. Komunikacja: obwodnice, wyloty, węzły drogowe i autostradowe, PKP. 3. Zielone miasto nad rzeką: arteria wodna, planty, parki, ścieżki rowerowe. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Izby, pracownicy biura oraz przedstawiciele mediów. 01 listopad 2012 r. Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbyła się X kwesta publiczna na odnowienie starych grobów zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami. Zbiórka pieniędzy przeznaczona była w tym roku na odrestaurowanie grobu pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna doktora Antoniego Troczewskiego. W kweście udział wziął Wiesław Antoniak Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie. 05 listopad 2012 r. Prezes Izby Wiesław Antoniak przeprowadził rozmowę z Członkami Rady RIG w sprawie oddania głosu w konkursie Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w 2012 roku. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydaturę Pana Zbigniewa Burzyńskiego Prezydenta Miasta Kutna. 06 listopad 2012 r. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Kutno. W sesji udział wziął Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 07 listopad 2012 r. W Łodzi w Hotelu Andel s odbyło się V Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012, które otworzył Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego. W Forum udział wziął Wiesław Antoniak Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, który uczestniczył w sesjach plenarnych, seminarium i konferencji tj: Panele: 1. Innowacyjne sektory gospodarki kluczem do nowoczesnych strategii samorządowych: rozwój, konkurencja, współpraca. 2. Współpraca w nowych warunkach konkurencyjności: przedsiębiorcy- firmy- regiony -państwa. 3. Finansowanie przedsiębiorczości w nowym okresie programowania. Seminarium: Przedsiębiorco eksportuj. Konferencja Connectiva pt.: W biznesie liczą się kontakty. 5

6 09 listopad 2012 r. - W Hotelu Andel s w Łodzi odbył się I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii, którego uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Kongres składał się z sesji plenarnych oraz trzech paneli dyskusyjnych: 1. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i adaptacja do zmian klimatu. 2. Rola bioekonomii w strategii zrównoważonego rozwoju. 3. Aktywność społeczna jako wymiar jakości życia. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 14 listopad 2012r. - W Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie odbyła się konferencja Benchmarking klastrów w Polsce edycja Klastry co wynika z benchmarkingu klastrów w 2012 roku, której otwarcia dokonała Pani Bożena Lublińska Kasprzak, Prezes PARP. Spotkanie dotyczyło najnowszych wyników badań, wyzwań związanych z działaniem klastrów w Polsce oraz wnioski i rekomendacje z badań a także możliwe kierunki polityki klastrowej państwa i regionów. W konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 15 listopad 2012 r. W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby w Kutnie z dnia roku, odbyło się I Posiedzenie Zespołu do Spraw Statutu, którego celem jest przeanalizowanie zapisów Statutu i opracowanie nowych propozycji. Komisja wystąpiła do w s z y s t k i c h członków Izby z prośbą o przesłanie swoich uwag i propozycji dotyczących S t a tu t u d o końca stycznia 2013 roku. 16 listopad 2012 r. W Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego w Łodzi odbył się panel dyskusyjny nt. Zagrożenia integracji europejskiej w świetle kryzysu strefy euro. Wprowadzenia i podsumowania dyskusji dokonał Pan prof. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego. W spotkaniu uczestniczył Członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Pani Elżbieta Kowalczyk Dyrektor Banku PKO BP S.A. 20 listopad 2012 r. Do firm członkowskich zostało wysłane zaproszenie dotyczące wzięcia udziału w XXIII edycji Konkursu Teraz Polska zorganizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Są to firmy: - AMZ; - EXDROB; - Hodowla Roślin Strzelce; - Kongskilde Polska; - ZORINA Sp. z. o. o.; - Wasiakowie; - ECO KUTNO; - EKO SERWIS; - Zarząd Inwestycji. 27 listopad 2012 r. W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się szkolenie pt. Planowane zmiany zasad opodatkowania CIT i PIT od 2013 roku w działalności gospodarczej oraz najważniejsze kwestie dla rozliczenia podatków dochodowych za 2012 rok. Podróże służbowe. Szkolenie było poświęcone najnowszym, planowanym zmianom w podatkach od 2013 roku oraz dotyczące kwestii rozliczenia podatków dochodowych za 2012 rok a także omówienie podróży służbowych i związanych z nimi problemów prawnych oraz podatkowych. 6

7 Wykład poprowadził Pan Paweł Rybaczyk, prawnik, doradca podatkowy w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT. 28 listopad 2012 r. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 29 listopad 2012 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady KIG. Porządek obrad składał się z 2 części : I. Sprawy Statutowe i Organizacyjne. II. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości, Panem Jarosławem Gowinem. Temat spotkania: Sprawiedliwość dla gospodarki. Po posiedzeniu Rady odbyła się tradycyjna, coroczna Wigilia św. Andrzeja. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. samorządów na rok 2013 z udziałem Prezydenta Miasta Kutno Pana Zbigniewa Burzyńskiego, Starosty Kutnowskiego Pani Mirosławy Gal-Grabowskiej oraz Skarbnika Powiatu Pani Jolanty Anioł. Spotkanie poprowadził Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Wiesław Antoniak. 07 grudzień 2012 r. W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play kończąca jubileuszową XV edycję Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości i XI edycję Programu Certyfikowania Lokalizacji Inwestycji. Spotkanie składało się z dwóch niezależnych uroczystości gdzie zostały wręczone Nagrody Główne Programów Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 oraz Gmina Fair Play W Gali uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak. 06 grudzień 2012 r. W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Otwarte Czwartkowe Spotkanie Gospodarcze, którego tematem były Zadania inwestycyjne i projekty budżetów 11 grudzień 2012r. We Wspólnym Domu przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania działań Szlachetnej Paczki w Kutnie w 2012 roku. Regionalna Izba Gospodarcza objęła pomocą jedną z kutnowskich rodzin. W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak SZKOLENIE PODATEK VAT 17 STYCZNIA 2012 ROKU REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KUTNIE GODZ

8 KĄCIK FINANSOWY Problem z kontrolą regulowania należności masowych Michał Stajuda Dyrektor I Oddziału Banku Pekao S.A. w Kutnie Czy macie Państwo problem ze żmudną i pracochłonną kontrolą regulowania należności masowych? Kto z naszych klientów zapłacił? Ile? Kiedy zapłacił? Za co zapłacił? Przy małej ilości kontrahentów nie mamy z tym problemu, ale przy większej może być już znacznie trudniej W ofercie Banku Pekao S.A. jest dostępne narzędzie do obsługi firm masowych odbiorców produktów i usług umożliwiające uzyskanie szybkiej informacji zawierającej szczegółowe dane o dokonanej wpłacie, z jednoczesną identyfikacją płatnika w systemie finansowo-księgowym użytkownika. Nazwa usługi Pekao Collect. Za pomocą usługi Pekao Collect dane o wpłacie są przesyłane do systemu finansowo księgowego użytkownika i automatycznie rozksięgowane. System finansowo-księgowy uzgadnia salda płatności poszczególnych kontrahentów. Usługa Pekao Collect jest szczególnie polecana firmom rejestrującym od kilkuset wpływów na rachunek bankowy miesięcznie. Korzystają z niej m.in. przedsiębiorstwa z branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni itp. Pekao Collect umożliwia nadzór nad wpłatami masowymi dokonywanymi za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów spływu należności: banki, poczta, internet, telefon itd. Poniżej skrócony opis działania usługi Pekao Collect. Zakłada rachunek w Banku Pekao S.A. Podpisuje umowę. Nadaje kontrahentom ID ( 12 ostatnich cyfr ) i za pomocą systemu F-K tworzy Rachunki Wirtualne np.: Jan Kafka Jacek Sęk UŻYTKOWNIK Odbiera raport za pomocą Pekao24 lub ze strony internetowej https, który automatycznie importuje do sytemu F-K Wprowadza Rachunki Wirtualne do systemu F-K Kontrahenci dokonują wpłaty na Rachunki Wirtualne Wystawia faktury zawierające zamiast stałego numeru rachunku bankowego, indywidualny wirtualny numer rachunku, przyporządkowany tylko jednemu kontrahentowi. Założeniem usługi jest szybki dostęp do pełnej informacji o wpływach przychodzących na rachunek bankowy Klienta prowadzony w Banku Pekao S.A. Podstawą jest automatyczna identyfikacja Wpłat dokonywana za pomocą systemu finansowo księgowego Klienta. Wygenerowany raport o wpływach dostarczany jest Klientowi każdego dnia roboczego. 8

9 KĄCIK PRAWNY Umowa najmu, sposób jej rozwiązania Nieprecyzyjne zredagowanie umowy najmu może powodować trudności z jej rozwiązaniem. Problem tym bardziej nabiera na znaczeniu, w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona w wynajętym lokalu użytkowym nie przynosi najemcy oczekiwanych zysków, bądź wręcz przynosi straty. Poniżej przedstawię podstawowe zasady jakie obowiązują przy wypowiadaniu umów najmu. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony. Najem zawarty na czas oznaczony kończy się z reguły z nadejściem ustalonego w umowie terminu. Zawarcie umowy terminowej może polegać na: - wskazaniu daty kalendarzowej zakończenia najmu, - określeniu czasu trwania najmu w dniach, tygodniach, latach, innym oznaczeniu momentu końcowego (np. czas trwania budowy domu, czas studiów). Jednakże termin końcowy trwania umowy może być wyznaczony poprzez oznaczone zdarzenie tylko wówczas, gdy wystąpienie tego zdarzenia w przyszłości jest oczywiście pewne, w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań. Najem nie wygasa wskutek śmierci wynajmującego lub najemcy, lecz podlega dziedziczeniu. Jeżeli w umowie czas jej trwania nie został określony ani nie wynika w sposób dostateczny z okoliczności, uważa się najem za zawarty na czas nieoznaczony. Najem na czas oznaczony może być zawarty maksymalnie na dziesięć lat, a w przypadku umowy zawartej między przedsiębiorcami na trzydzieści lat. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć, a między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści, poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony (art. 661 k.c.). Umowa najmu, zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę (art k.c.): - z zachowaniem terminów umownych, jeżeli strony zawarły w umowie takie postanowienia ( np. okres 3, 6 lub 12 miesięcy ), - w braku terminów umownych z zachowaniem terminów ustawowych. Najem można wypowiedzieć z zachowaniem następujących terminów ustawowych (art k.c.): - gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; - gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; - gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; - gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód. Dopuszczalne jest również takie zredagowanie treści umowy najmu, gdzie występują zarówno elementy najmu na czas oznaczony jak i na czas nieoznaczony. W praktyce takie umowy są zawierane dość często, a dla przykładu wskazuję, że zazwyczaj zawierana jest wówczas umowa na czas nieokreślony, z tym że w okresie pierwszych lat jej trwania ( np. roku, dwóch czy trzech lat ), strony dokonują zastrzeżenia, że umowa nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron lub umowa nie może być wypowiedziana przez jedną ze stron wyraźnie w umowie wskazaną ( np. wynajmujący nie może wypowiedzieć takiej umowy, co jest gwarancją dla najemcy, że będzie mógł swobodnie prowadzić działalność w lokalu w określonym czasie, pod warunkiem, że nie narusza praw wynikających z umowy najmu o czym wskażę w dalszej części artykułu). Rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony Kwestia rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony szczegółowo uregulowana jest w art k.c. Przepis ten wprowadza zasadę, iż umowę najmu zawartą na czas oznaczony może wypowiedzieć zarówno najemca jak i wynajmujący w przypadkach określonych w umowie. 9

10 Powyższa zasada wskazuje, że możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony nie może oznaczać całkowitej uznaniowości jednej ze stron, a ewentualne rozwiązanie umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta może zostać dokonane tylko wówczas, jeżeli możliwość taka przewidziana została w treści umowy podpisanej przez obie strony. Stanowisko orzecznictwa sądowego w kwestii jakie ewentualnie przyczyny stanowić mogą przypadki uprawniające strony bądź jedną z nich do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony nie jest jednolite. Przyjmuje się jednak, że chodzi tu o wskazanie konkretnych sytuacji, w których może nastąpić wypowiedzenie. W przypadku gdy strony określą przyczyny wypowiedzenia w taki sposób z ważnych powodów wówczas o ile takie przypadki będą miały miejsce, a strony nie dojdą do porozumienia co do daty rozwiązania umowy najmu spór może rozstrzygnąć sąd. Ugruntowany jest również pogląd, że postanowienia umowy, ograniczające się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, są niezgodne z omawianym przepisem kodeksu cywilnego. Nie jest zatem dopuszczalne wypowiedzenie takiej umowy, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie, a stwierdzono jedynie, że dokonanie wypowiedzenia jest możliwe. Z takimi przypadkami klauzul zawierających ogólne stwierdzenie zawarte w umowie najmu na czas określony o tym, że strony mogą ją wypowiedzieć w określonym terminie, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia spotykam się dość często, co może powodować dla stron istotne trudności prawne z rozwiązaniem umowy, a w konsekwencji z obowiązkiem płacenia czynszu. Na tym tle może dojść do sporu, w takim zakresie czy stosunek najmu trwa nadal, czy też uległ zakończeniu. Reasumując, brak w umowie postanowień określających przypadki, w których strony uprawione będą do rozwiązania umowy zawartej na czas określony, skutkować będzie koniecznością trwania w stosunku zobowiązaniowym przez cały okres, na który umowa została zawarta, chyba że strony uzgodnią jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron lub rozwiążą umowę nie kwestionując wadliwego wypowiedzenia umowy najmu ( w gruncie rzeczy chodzi o uzgodniony pomiędzy stronami zwrot lokalu przez najemcę wynajmującemu, co spowoduje rozwiązanie umowy najmu w sposób dorozumiany ). Przykładowo jako przypadki w których strony skorzystać będą mogły z prawa rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazać można: - jeżeli dojdzie do podnajęcia przedmiotu umowy bez zgody wynajmującego, - używanie przedmiotu umowy w sposób niezgody z jej postanowieniami bądź w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, - działania wynajmującego uniemożliwiające prowadzenie najemcy działalności, - niewydanie przedmiotu najmu w terminie określonym w treści umowy, - zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez jedną ze stron, - niezapłacenie opłat czynszowych w określonym terminie. Bezspornie najem może też zostać w każdej chwili rozwiązany na podstawie zgodnego porozumienia stron. W takim wypadku strony ustalają zasady na jakich rozwiązanie nastąpi oraz termin rozwiązania umowy. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach: - jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób (art k.c.), - jeżeli najemca zaniedbuje rzecz do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie (art k.c.), - jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności (art. 672 k.c.). Zastosowanie tych przepisów o możliwości wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym zostało wyłączone przez przepisy szczególne, regulujące kwestię wypowiedzenia umów najmu lokali. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli (art k.c.): - w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, - jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, - jeżeli wady usunąć się nie dadzą. Stosunek najmu wywołuje jedynie skutki względne, nie ogranicza więc możliwości zbycia przedmiotu najmu przez wynajmującego w trakcie trwania najmu. W takim wypadku najemcy nie przysługuje prawo pierwokupu, chyba, że w umowie takie prawo zastrzeżono.zgodnie z art k.c. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu. 10

11 Artykuł przyznaje nabywcy uprawnienie do wypowiedzenia najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Uprawnienie to przysługuje nabywcy niezależnie od tego, czy najem został zawarty na czas oznaczony czy nieoznaczony oraz w tym drugim wypadku - niezależnie od tego czy umowa najmu określa termin wypowiedzenia, czy też go nie określa. Wyjątkowo wskazane uprawnienie nabywcy nie przysługuje, jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony w formie pisemnej z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana ( por. art ). Według art k.c. umowa ma datę pewną jeżeli data ta została poświadczona urzędowo przez notariusza. Umowa najmu może uzyskać datę pewną jeżeli na treści umowy organ państwowy lub samorządowy oraz notariusz uczynili wzmiankę od daty tej wzmianki. Według tego przepisu stwierdzenie daty zawarcia umowy najmu może nastąpić: - w jakimkolwiek dokumencie urzędowym (np. wpisania tej czynności w księdze wieczystej lub innym publicznym rejestrze, stwierdzeniu w decyzji administracyjnej, że czynność została dokonana, itp.), umowa uzyska w tym wypadku datę pewną od daty, jaką nosi dokument, w którym czynność ta została stwierdzona (art pkt 1 KC), - gdy organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego lub notariusz dokonają jakiejkolwiek wzmianki na dokumencie obejmującym umowę ( np. wzmiankę o dacie pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych ), w tym przypadku istotne jest, aby wzmianka wskazywała organ państwowy lub samorządowy, który ją umieścił na dokumencie oraz datę dokonania. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie daty pewnej powinno nastąpić przed zbyciem rzeczy najętej. Na podstawie art. 694 k.c. przywołane zasady wypowiadania umów najmu, a zwłaszcza regulacje zawarte w art. 673 i 678 k.c. należy odpowiednio stosować do wypowiadania umów dzierżawy. Opracowali : radca prawny Ryszard Kowalczyk oraz prawnik Krzysztof Galant www. krpkowalczyk. pl KĄCIK PRASOWY Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w Biurze Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie publikacjami: Raport z badania Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2012 pod redakcją Joanny Hołub Iwan zawierający wyniki badania benchmarketingowego klastrów, zrealizowanego przez PARP w 2012 roku. Historia Energetyki Cieplnej Opolszczyzny 40 Ciepłych Lat pod red. Piotra Komuszyńskiego i Krzysztofa Steckiego Katalog Klastry w Polsce Wyd. PARP zwierający promocję funkcjonujących klastrów w Polsce z prezentacją oferowanych przez nie usług i technologii. Multimedialna prezentacja dotycząca projektu Mediator pilnie poszukiwany. Prezentacja stanowi element akcji informacyjno promocyjnej, której celem jest podkreślenie wszystkich istotnych zalet korzystania z mediacji w stosunkach pracy. Prezentacja znajduje się na karcie, która jest przewodnikiem po wszystkich istotnych działaniach związanych z proje 11

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców maj 2010 1 Oferta wynajmu Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, firma ECO ART Ewa Banaszak,

Bardziej szczegółowo

C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E?

C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 07-09/2011 1 cz. I C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 11 czerwiec 2011 r. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie odbył się Rodzinny Piknik dla Pracowników zorganizowany przez firmę Teva

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009 Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane grudzień 2009 1 Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji zbliżających

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus jest informatorem Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych. Redakcja: ul. Nawrot 94/96

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 3/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca:

Bardziej szczegółowo