Konferencja Bentley CONNECTION, Warszawa Sesja plenarna Wtorek, 29 września Rejestracja i powitalna kawa 9:00 10:00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Bentley CONNECTION, Warszawa Sesja plenarna Wtorek, 29 września 2015. Rejestracja i powitalna kawa 9:00 10:00"

Transkrypt

1 Sesja plenarna Wtorek, 29 września 2015 Rejestracja i powitalna kawa 9:00 10:00 Przedstawiamy CONNECT Edition: Zaawansowana realizacja projektu 10:00 11:30 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie czynników biznesowych i technologicznych, które stanowiły podstawę dla firmy Bentley w kolejnym etapie rozwoju oprogramowania do zarządzania infrastrukturą: wersji CONNECT czyli wspólnego środowiska do zaawansowanej realizacji projektów. Prezentacja ta, wygłoszona przez wiceprezesa firmy Bentley, przedstawi CONNECT Edition, nowy paradygmat w sposobie realizacji projektów, który na nowo zdefiniuje sposób, w jaki zespoły projektują, budują i współpracują przy projektach infrastrukturalnych każdej wielkości. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób zwiększyć wydajność i stopień współpracy przy takich projektach. George Church, Senior Vice President, Bentley Systems. Microsoft Azure: Bezpieczne środowisko w chmurze 11:30 11:45 Współpraca, która jeszcze nie tak dawno była nie do pomyślenia. Wyobraźcie sobie Państwo natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie z wykorzystaniem bezpiecznych usług w chmurze dla pojedynczych użytkowników, całych projektów i przedsiębiorstw. Dowiedzą się Państwo więcej o technologii Microsoft Azure i tego, w jaki sposób oferować najlepsze w swojej klasie strategie korzystania z chmury, które obejmują dane prywatne i publiczne oraz w jaki sposób je wdrażać. Michał Kaczurba, Senior Industry Marketing Development Manager, Microsoft Przerwa kawowa 11:45 12:00 CONNECT Edition: wspólne środowisko kompleksowej realizacji projektów 12:00 13:15 Poznają Państwo innowacyjną wersję CONNECT dla rozwiązań MicroStation, ProjectWise oraz Bentley Navigator i dowiedzą się jak wersja ta wykorzystuje najnowsze technologie, w tym usługi w chmurze, technologię dotykową, rozwiązania mobilne i inne. Bez wzglądu na to, jaka jest Państwa rola w projekcie i bez względu na to jak duży jest tenże projekt poznają Państwo innowacyjny sposób łączenia zespołów projektowych. Poznają Państwo, z pierwszej ręki, jak zwiększyć swoją indywidualną wydajność i uprościć współpracę wszystkich uczestników projektu. Usprawniona realizacja projektów zwiększy Państwa zdolność do tworzenia jeszcze lepszych pod każdym względem budynków, mostów, dróg, elektrowni, infrastruktury sieciowej, kopalni i innych obiektów infrastrukturalnych na czas, w ramach budżetu i z mniejszym ryzykiem. Paweł Starzyński, Dyrektor Bentley Systems Polska Mirosław Pawelec, Account Manager, Bentley Systems Lunch w restauracji Lilla Weneda 13:15 14:00

2 Forum branży górniczej Wtorek, 29 września 2015 Przyszłość górnictwa nadeszła! 14:00 14:45 Branża górnicza z trudem wychodzi ze spadku koniunktury, który wielu ekspertów uważa za coś więcej niż nieunikniony moment w cyklu, opisując go, jako tąpnięcie sejsmiczne lub zmianę paradygmatu. Podczas gdy właściciele i operatorzy obcinają miliony w wydatkach, zmniejszają zatrudnienie, zbywają nierentowne kopalnie, ograniczają projekty kapitałowe i próbują renegocjować wynagrodzenia to jednocześnie wielu z nich zaczęło koncentrować się na długoterminowej optymalizacji kosztów i na alokacji kapitału, jako podstawowych miernikach zrównoważenia prowadzonego przez nich biznesu. Niniejsza sesja omówi innowacyjne rozwiązania, które firma Bentley zapewnia w całym górniczym ekosystemie, dając możliwości zoptymalizowania projektów i operacji przy jednoczesnym zapewnianiu wydajności i poprawianiu rentowności dzięki zarządzaniu informacjami w trakcie całego cyklu projektów górniczych. Marcin Stecki, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Przestrzenne dane cyfrowe: wgląd w bieżącą działalność 14:45 15:30 Przestrzenne dane cyfrowe odgrywają szczególną rolę w środowisku przedsiębiorstwa górniczego. W całym cyklu życia kopalni procesy projektowania, harmonogramowania i wydobycia stają się zintegrowaną pętlą. Taki nieustanny cykl staje się osią działania kopalni, a kluczem do niego jest dokładna lokalizacja urobku oraz ocena napotkanych właściwości geologicznych. Dzisiaj, nowe technologie, takie jak skanowanie laserowe i drony (UAV) zapewniają bardzo dokładne dane. Razem z oprogramowaniem big data, które utrzymuje, wyświetla, analizuje i zarządza wielkimi ilościami przestrzennie zlokalizowanych danych cyfrowych, zmieniają oblicze pomiarów w ramach operacji górniczych. Możliwość wydajnego zarządzania, utrzymywania i udostępniania takich danych przestrzennych właściwym osobom w odpowiednim czasie będzie kluczowe dla ogólnego sukcesu przedsiębiorstwa. Firma Bentley Systems i jej rozwiązania wspierają dzisiejsze wymagania i jutrzejsze potrzeby. Dave Body, Dyrektor wykonawczy ds. rozwiązań dla górnictwa, Bentley Systems Poprawienie wydajności zasobów infrastruktury górniczej 15:45 16:30 Firma Bentley oferuje cały szereg rozwiązań, które są w szczególności istotne dla strategii zmechanizowanego górnictwa i dla których to rozwiązań zarządzanie i kontrola majątku trwałego mają znaczenie krytyczne. Zbieranie, analizowanie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem naszych rozwiązań APM AssetWise daje właścicielom kopalni możliwość poprawienia i zoptymalizowania niezawodności, integralności i wydajności zarówno majątku trwałego jak i ruchomego. Dave Body, Dyrektor wykonawczy ds. rozwiązań dla górnictwa, Bentley Systems Przykład wdrożenia: Zwrot z inwestycji 16:30 17:15 Niniejsza sesja opisze wartość i zwrot z inwestycji, jakie właściciele/operatorzy przedsiębiorstw górniczych mogą uzyskać z przyjęcia zintegrowanego podejścia do operacji górniczych i do zarządzanego przez siebie majątku trwałego, niezależnie od tego, czy przyjmują aktywne podejście do planowania i pomiarów górniczych, oparte na analizie ryzyka podejście do inspekcji i konserwacji czy też koncentrują się na cyklu życia ich kapitałochłonnej infrastruktury i utrzymują wysokiej jakości dane o charakterze inżynierskim. Dyskusja, pytania i odpowiedzi oraz uwagi końcowe 17:30 18:00 Marcin Stecki, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Dave Body, Dyrektor wykonawczy ds. rozwiązań dla górnictwa, Bentley Systems

3 Forum branży transportowej Wtorek, 29 września 2015 Wizja branży transportowej 14:00 14:45 Firma Bentley jest zaufanym partnerem w projektach transportowych, zarówno drogowych jak i kolejowych od ponad 25 lat. Mimo, że branża się zmienia, firma Bentley stoi ramię w ramię z właścicielami i operatorami i innymi profesjonalistami z branży,zajmującymi się najbardziej wymagającymi projektami na świecie. Rozwiązania firmy Bentley obejmują pozyskiwanie danych, realizację projektów, stosowanie technologii BIM także poza projektowaniem i budową, w trakcie eksploatacji i konserwacji infrastruktury transportowej. Sesja ta przedstawi wizję firmy Bentley dotyczącą przyszłości naszej branży, rozwieje kilka mitów na temat BIM i przyjrzy się drodze do przyjęcia BIM na całym świecie na przykładzie rzeczywistych projektów. Sesja również zarysuje, w jaki sposób firma Bentley pomoże obecnym i przyszłym użytkownikom osiągnąć jeszcze większe sukcesy. Andrew Smith, Dyrektor ds. rozwiązań drogowych i kolejowych, Bentley Systems Przykład z wdrożenia 14:45 15:30 Eksperci branżowi i praktycy opowiedzą o pomyślny, wdrożeniu rozwiązań firmy Bentley w projektach transportowych na całym świecie. Zintegrowana realizacja projektów projektowych i budowlanych 15:45 16:30 Technologia firmy Bentley od pozyskania danych do szczegółowych analiz inżynierskich i stworzenia dokumentacji wykonawczej stanowiła standard w transporcie przez ponad 25 lat realizowania projektów o różnej wielkości i stopniu komplikacji, na czas i bez przekraczania budżetu. Firma Bentley wyróżnia się w centralizowaniu informacji projektowych, integrowaniu zespołów projektowych i w umożliwianiu współpracy pomiędzy biurami na całym świecie. Pomoce szkoleniowe i produkty firmy Bentley łączą się z rozwiązaniem firmy Bentley w celu realizacji projektów i dystrybucji danych inżynierskich wraz z dokumentacją wykonawczą w ramach wspólnej technologii BIM 3D. Ian Joyce, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems AssetWise : informacje o majątku trwałym i zarządzanie wydajnością 16:30 17:15 Wieloletnia pozycja firmy Bentley, jako wiodącego dostawcy rozwiązań dla branży transportowej naturalnie rozwinęła się z biegiem lat w kierunku równoległego skupienia się na zarządzaniu transportowym majątkiem trwałym dzięki wiodącym w branży produktom, takim jak InspectTech, Exor, Optram, SUPERLOAD i AssetWise APM. Dyskusja, pytania i odpowiedzi oraz uwagi końcowe 17:30 18:00 Ta sesja daje uczestnikom możliwość zadania pytań prezenterom z firmy Bentley dotyczących wyżej wspomnianych tematów i, jeżeli czas pozwoli, przeprowadzenie otwartej dyskusji na temat aktualnych wyzwań i najlepszych praktyk. Andrew Smith, Dyrektor ds. rozwiązań drogowych i kolejowych, Bentley Systems, Ian Joyce, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems

4 Forum infrastruktury sieciowej (Utilities) Wtorek, 29 września 2015 Wydajniejszy majątek sieciowy na drodze od produkcji do odbiorcy końcowego 14:00 14:45 Od zakładu produkcyjnego do odbiorcy końcowego, wydajność jest istotą działania przedsiębiorstwa użyteczności publicznej planującego, projektującego, tworzącego i eksploatującego infrastrukturę sieciową energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków na całym świecie. Czego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej chcą, potrzebują i spodziewają się, aby zagwarantować wysoką wydajność w swoich firmach? Jakie technologie są dostępne dzisiaj, a jakich możemy spodziewać się w przyszłości? Sesja ta zajmie się takimi wyzwaniami w infrastrukturze sieciowej każdego typu, w tym pozytywnym wpływem aplikacji inżynierskich na zwrot z inwestycji, wartością BIM i roli tej technologii w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, wpływem technologii chmury na procedury w tych przedsiębiorstwach, nowymi rozwiązaniami wychodzącymi na przeciw wyzwaniom podziemnych sieci przesyłowych, najlepszymi praktykami we współpracy inżynierskiej, i do tego, sposobami osiągnięcia doskonałości eksploatacyjnej z wykorzystaniem bardziej wydajnego majątku trwałego. Jacek Dutkiewicz, Senior Account Manager, Bentley Systems Krytyczne technologie geoprzestrzenne w infrastrukturze sieciowej 14:45 15:30 Rola, jaką technologia geoprzestrzenna odgrywa w infrastrukturze sieciowej, zmieniła się w ciągu minionych dekad z prostego umieszczania sieci na mapie do cyfrowej obsługi praktycznie każdego aspektu eksploatacji infrastruktury sieciowej od biura do pracy w terenie oraz komunikacji ze społeczeństwem. Technologia ta jest w pełni zintegrowana z głównymi systemami firmowymi i operacyjnymi stosowanymi w przedsiębiorstwach pożyteczności publicznej i ma absolutnie krytyczne znaczenie. Niniejsza sesja przedstawi innowacyjne rozwiązania dla systemu GIS przedsiębiorstw użyteczności publicznej, planowania sieci, rozsyłania projektu sieci, modelowania i analizy, mapowania i analizy korytarza transmisyjnego oraz mobilne aplikacje geoprzestrzenne. Omówiona zostanie także rola, jaką modelowanie rzeczywistości, wizualizacja 3D, inżynieria podziemnych sieci przesyłowych oraz przestrzenne widoki odgrywają w podwyższeniu wydajności przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Jacek Dutkiewicz, Senior Account Manager, Bentley Systems Eksploatacyjna doskonałość dzięki lepszemu wykorzystaniu majątku trwałego 15:45 16:30 Bardziej wydajny majątek trwały jest wynikiem zrównoważonego procesu wspieranego przez odpowiednie narzędzia, metodologię, szkolenie, pomiary i nadzór. Omówimy, w jaki sposób firma Bentley zapewnia spójne i zintegrowane podejście do opracowywania, wdrażania i zarządzania wydajnością, bezpieczeństwem, integralnością i niezawodnością majątku trwałego przedsiębiorstw użyteczności publicznej w celu ograniczenia ryzyka i konsekwencji awarii oraz w celu istotnego ograniczenia kosztów. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób AssetWise APM umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej wydajnie i skutecznie gromadzić, analizować i operować danymi o stanie majątku trwałego w celu podejmowania terminowych i świadomych decyzji o konserwacji. Pokażemy, w jaki sposób AssetWise Amulet sprawia, że prowadzone w czasie rzeczywistym operacyjne, predyktywne i nakazowe analizy ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji operacyjnych. Zaprezentujemy także, w jaki sposób użytkownicy produktów firmy Bentley korzystają z podejścia skupionego na ryzyku w zarządzaniu wydajnością podległego im majątku trwałego przy użyciu najnowszych sposobów modelowania informacji i modelowania wydajności majątku trwałego. Jacek Dutkiewicz, Senior Account Manager, Bentley Systems Przykład wdrożenia: zwrot inwestycji z inteligentnej inżynierii w majątku sieciowym 16:30 17:15 Niniejsza sesja opisze wartość i zwrot z inwestycji, jakie właściciele i operatorzy mogą uzyskać z inteligentnej inżynierii majątku trwałego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Pytania i odpowiedzi 17:30 18:00 Dyskusja z udziałem naszych ekspertów branżowych Jacek Dutkiewicz, Senior Account Manager, Bentley Systems

5 Seminarium AECOsim Building Designer Wtorek, 29 września 2015 Wielobranżowe modelowanie informacji w AECOsim Building Designer 14:00 14:45 Omówimy nowe i poszerzone możliwości najnowszej wersji aplikacji AECOsim Building Designer, która to umożliwia zespołom projektowym bardziej wydajną i produktywną pracę na codzień. Zaczynając od lepszej dokumentacji, a kończąc na ulepszonych interfejsach, niniejsza sesja pozwoli na przegląd funkcji i funkcjonalności, które zwiększają produktywność, rozszerzają interoperacyjność i poszerzają doświadczenie użytkownika. Jakub Wąchocki, Konsultant ds. usług profesjonalnych, Budownictwo, Bentley Systems Postępy BIM w projektowaniu obliczeniowym 14:45 15:30 Odkryjemy, dlaczego AECOsim Building Designer udoskonala BIM dzięki większej integracji z GenerativeComponents, oprogramowaniem firmy Bentley do projektowania obliczeniowego. Użytkownicy mogą teraz tworzyć projekty parametryczne i szybko sprawdzać różne scenariusze w programie GenerativeComponent, wykorzystując jednocześnie obiekty z atrybutami BIM. Ponadto niniejsza sesja pokaże, w jaki sposób użytkownicy mogą współpracować przy modelach w tym samym czasie, korzystając z zintegrowanych procedur pracy BIM i wykorzystywać dane istniejących projektów parametrycznych za pomocą plików referencyjnych. Michał Lipiński, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems Wydajność grup projektowych: przyspieszenie obiegu informacji i zarządzanie przestrzeniami roboczymi 15:45 16:30 Dobrze zaprojektowany budynek nie powstaje przypadkiem. Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu, które promuje współpracę za pośrednictwem uzgodnionych procedur pracy i dzięki możliwości zarządzania przestrzenią roboczą. Niniejsza sesja zajmie się tym, w jaki sposób program AECOsim Building Designer zapewnia korzyści inżynierom i architektom w obrębie wspólnego obiegu informacji w celu zwiększenia produktywności i współpracy we wszystkich zespołach, w szczególności w połączeniu z serwerami pracy zespołowej ProjectWise firmy Bentley. Jakub Wąchocki, Konsultant ds. usług profesjonalnych, budownictwo, Bentley Systems Przykład wdrożenia: Sukces ze stosowania AECOsim Building Designer 16:30 17:15 Poinformujemy, dlaczego firmy różnej wielkości przyjmują AECOsim Building Designer jako ich standardowe rozwiązanie BIM. Pokażemy, dlaczego AECOsim Building Designer wciąż zapewnia istotne korzyści dla wiodących światowych projektów architektonicznych i wyzwań projektowych. Przykłady rzeczywistych projektów korzystających z AECOsim Building Designer zilustrują, w jaki sposób wykorzystanie BIM zmniejszyło koszty projektu, zwiększyło wydajność, umożliwiło współpracę między rozproszonymi zespołami i oszczędziło setki osobogodzin. Pytania i odpowiedzi AECOsim Building Designer 17:30 18:00 Michał Lipiński, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems Jakub Wąchocki, Konsultant ds. usług profesjonalnych, budownictwo, Bentley Systems

6 CONNECT Edition LEARNing Środa, 30 września 2015 Rejestracja i powitalna kawa 9:00 10:00 CONNECT Edition LEARNing 10:00 13:00 W trakcie tej sesji pokażemy, jak osiągnąć dużą wydajność w procedurach pracy stosowanych w MicroStation i Navigator. Sesja rozpocznie się od wyjaśnienia nowego interfejsu wstęgowego w programie MicroStation CONNECT, aby pomóc oswoić się z nawigowaniem po programie i aby łatwo odnajdywać codziennie używane narzędzia. Pokażemy, w jaki sposób wyświetlanie sterowane właściwościami, adnotacje, raporty i arkusze programu MicroStation (część Centrum Dokumentacji) mogą zaoszczędzić czas i pieniądze podczas nanoszenia opisów, raportowania oraz zmiany sposobu wyświetlania elementów lub obiektów. Zaprezentujemy również, w jaki sposób raportowanie pozyskuje i przedstawia dane z opartych na atrybutach rysunków, zapewniając skoordynowane i spójne tabele, eksporty do programu Excel, zestawienia materiałowe i inne elementy oparte na założeniach projektowych. Pokażemy, w jaki sposób zasady resymbolizacji umożliwiają stworzenie środowiska typu ustaw i zapomnij, w którym geometria zawsze jest aktualna. Czy Twój projekt potrzebuje weryfikacji i współpracy przy modelowaniu z wieloma biurami, na placu budowy i w terenie? Pokażemy, w jaki sposób kolejna generacja naszej popularnej aplikacji Bentley Navigator i aplikacji Navigator Mobile pomaga zaspokoić te potrzeby projektowe. Ronald Zeike, Konsultant ds. LEARNing, Bentley Systems, Michał Lipiński, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems Lunch w restauracji Lilla Weneda 13:00 14:00

7 Seminarium Bentley Map i modelowania rzeczywistego Środa, 30 września 2015 Wykorzystanie danych modelowania rzeczywistego w inżynierskim obiegu informacji 14:00 14:45 W związku z rosnącym wymaganiem od projektantów ulepszania infrastruktury, zarząd musi podejmować szybkie i świadome decyzje projektowe dotyczące długoterminowego wpływu i zwrotu z inwestycji. Korzystanie z danych z chmury punktów, narzędzi wizualizacyjnych i modelowania rzeczywistości pomaga stworzyć inteligentne projekty, które wykorzystują dane związane z rzeczywistym otoczeniem, co umożliwia tworzenie lepszych projektów i podejmowanie roztropnych decyzji. Niniejsza sesja pokaże jak: łatwo integrować i wzbogacać dane modelowania rzeczywistości; łatwo tworzyć robiące wrażenie wizualizacje i animacje w oparciu o dane z chmury punktów; umożliwić ponowne użycie danych w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji w duże zestawy danych; użyć dokładnych danych do szybszego tworzenia lepszych projektów dzięki zrozumieniu rzeczywistych elementów otoczenia; zmniejszyć ryzyko złego zarządzania i niewłaściwego użycia danych do zachowania integralności dokumentów. Dariusz Strzelczyk, Dyrektor ds. usług, Bentley Systems Wykorzystanie informacji w całym przedsiębiorstwie 14:45 15:30 Utrzymywanie wiarygodnych danych geoprzestrzennych związanych z dokładnym położeniem jest kluczowe dla osób zainteresowanych obiegiem informacji przy podejmowaniu decyzji. Szerokie portfolio geoprzestrzenne firmy Bentley pozwala użytkownikom na tworzenie, aktualizowanie, publikowanie, analizowanie i udostępnianie map 2D/3D we wszystkich branżach w celu lepszego zarządzania infrastrukturą. Bentley Map zapewnia współpracę pomiędzy standardami geoprzestrzennymi i inżynierskimi w celu lepszego wspierania wielobranżowych zespołów projektowych. Nieścisłości między CAD i GIS należą już do przeszłości! Pokażemy, w jaki sposób zarówno użytkownicy CAD jak i GIS skorzystali z szerokiego wachlarza rozwiązań geoprzestrzennych firmy Bentley i: usunęli nieścisłości w obiegu informacji w CAD i GIS w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, oszczędzenia czasu i poprawienia współpracy. połączyli i ponownie wykorzystali różnego rodzaje danych, które już istnieją, w cyklu życia produktu, w celu zmaksymalizowania poniesionych inwestycji. zaawansowali współpracę Bentley Map z wieloma rodzajami danych i wykorzystali je w trakcie całego cyklu życia projektu. Miroslav Matas, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems Zapewnienie jedynego źródła rzetelnych danych w terenie 15:45 16:30 Unifikowanie obiegu informacji w terenie i w biurze zmniejsza liczbę błędów i poprawia jakość zarówno projektu jak i usług. Nie polega to jednak jedynie na połączeniu biurka z terenem, polega to na połączeniu przedsiębiorstwa z tysiącami mobilnych pracowników i na szybkim aktualizowaniu dużych baz danych. Pozyskiwanie ważnych informacji w terenie i przesyłanie poprawek z powrotem do biura poprawia wydajność obiegu informacji w projekcie i dokładność danych CAD, GIS oraz danych biznesowych. Obecnie należy: dać pracownikom terenowym możliwość szybkiego uzyskania dostępu do dużych, aktualnych danych geoprzestrzennych i biznesowych na ich tabletach. zapewnić jedno źródło rzetelnych danych w terenie przy połączeniu z siecią i przy jego braku. poprawić współpracę między różnymi wydziałową z wykorzystaniem technologii i-model. Dariusz Strzelczyk, Dyrektor ds. usług, Bentley Systems Sesja Bentley Map i modelowania rzeczywistego 16:30 17:15 W czasie tej sesji pokażemy, w jaki sposób profesjonaliści ds. infrastruktury oszczędzają czas, ograniczają ryzyko, poprawiają produktywność i podejmują lepsze decyzje przy użyciu technologii geoprzestrzennych firmy Bentley. Pytania i odpowiedzi: Bentley Map i modelowanie rzeczywiste 17:30 18:00 Dariusz Strzelczyk, Dyrektor ds. usług, Bentley Systems Miroslav Matas, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems

8 Seminarium OpenPlant Środa, 30 września 2015 Dlaczego OpenPlant? Wydajniejsze projekty dzięki transformacji procesu CAPEX/OPEX 14:00 14:45 Poinformujemy Państwa, w jaki sposób OpenPlant, pierwszy i jedyny pakiet do projektowania obiektów przemysłowych, zaprojektowany zgodnie z normą ISO jako wewnętrznym schematem, pomaga właścicielom i operatorom oraz projektantom zarządzać złożonością w projektach o każdej skali realizowanych zarówno na terenach poprzemysłowych jak i tych realizowanych od podstaw. Omówimy też, w jaki sposób OpenPlant zapewnia wydajność w projektowaniu, budowie i eksploatacji dzięki umożliwieniu współpracy oprogramowania, większej wymiany w obrębie rozproszonych zespołów z różnych branż oraz długoterminowej mobilności informacji. Jarosław Sitek, Kierownik techniczny Instalacje przemysłowe, Bentley Systems Tworzenie i eksploatacja wydajniejszych obiektów przemysłowych: bliższe spojrzenie na funkcjonalność OpenPlant 14:45 15:30 Pozwól ekspertom firmy Bentley zabrać się na wycieczkę po głównych możliwościach i funkcjonalności znajdujących się w sercu programu OpenPlant. Tematy uwzględniają projektowanie procesu przy użyciu inteligentnych schematów PID; fizyczne projekty 3D sterowane specyfikacjami dla rurociągów, wyposażenia, konstrukcji stalowych, instalacji HVAC; tworzenie rysunków ortograficznych i izometrycznych oraz mobilność informacji od przekazania dokumentacji po eksploatację. Prezentacja zakończy się dyskusją skupioną na kluczowych, planowanych rozszerzeniach. Jarosław Sitek, Kierownik techniczny Instalacje przemysłowe, Bentley Systems Dzień z życia projektu obiektu: wydajniejsze zarządzanie złożonymi projektami w OpenPlant 15:45 16:30 Sesja ta pokaże, w jaki sposób interoperacyjne, wielobranżowe aplikacje programu OpenPlant są odpowiednie dla projektu każdej wielkości. Pokażemy, w jaki sposób mały projekt modernizacji dla pracowników może zaadoptować środowisko projektowe OpenPlant, wykorzystać istniejące dane z innych systemów projektowych i stać się produktywnym w celu zrealizowania projektu w krótkim czasie. Następnie pokażemy, w jaki sposób duży projekt z setkami pracowników znajdującymi się w wielu biurach i wykorzystującymi różne zestawy narzędzi może stworzyć sprzyjające współpracy i interoperacyjne środowisko wokół OpenPlant. Jarosław Sitek, Kierownik techniczny Instalacje przemysłowe, Bentley Systems Jak właściciele i operatorzy wraz z projektantami odnoszą sukcesy stosując OpenPlant 16:30 17:15 OpenPlant, od czasu wprowadzenia w roku 2009, osiągnął znaczący stopień akceptacji w branży i zdołał przedefiniować proces CAPEX i OPEX u wiodących właścicieli i operatorów oraz projektantów na całym świecie. W trakcie niniejszej sesji przejrzymy kilka projektów użytkowników, które pokażą, w jaki sposób inni przedstawiciele branży używają i odnoszą korzyści z OpenPlant. Jarosław Sitek, Kierownik techniczny Instalacje przemysłowe, Bentley Systems Pytania i odpowiedzi: OpenPlant 17:30 18:00 Jarosław Sitek, Kierownik techniczny Instalacje przemysłowe, Bentley Systems

9 Seminarium OpenRoads Środa, 30 września 2015 Projektowanie, modelowanie i mobilność informacji: podejście finansowe 14:00 14:45 Projektowanie, modelowanie i mobilność informacji idą ręka w rękę, aby pomóc zwiększyć jakość, wydajność projektu i ogólny poziom współpracy. Inteligentne modele 3D są kluczowe dla przyspieszonej realizacji projektu, a mobilność informacji jest czymś więcej niż tylko uzyskiwaniem dostępu do plików z różnych miejsc. To jest możliwość udostępniania informacji pomiędzy zespołami projektowymi i branżami na różnych etapach cyklu życia projektu w kontrolowany, bezpieczny sposób. Niniejsza prezentacja przedstawi rzeczywiste przykłady pomyślnych wdrożeń narzędzi firmy Bentley w projektach drogowych wraz z narzędziami do współpracy oraz wynikające z tego zwroty z poniesionych inwestycji. Ian Rosam, Starszy Dyrektor ds. produktów, Bentley Systems OpenRoads : projektowanie i modelowanie 14:45 15:30 Pokażemy, w jaki sposób OpenRoads łączy tradycyjne procedury inżynierskie dla planu trasy, profilu i przekrojów z innowacyjną technologią modelowania 3D rozszerzoną o funkcje projektowania parametrycznego. Niniejsza prezentacja podkreśli to, w jaki sposób OpenRoads poprawia zachowanie modelu i możliwość reagowania na zmiany w projekcie. Pokażemy, w jaki sposób OpenRoads odczytuje intencje projektowe inżyniera za pomocą zautomatyzowanych decyzji opartych na parametryczności, relacjach i ograniczeniach, co skutkuje zwiększoną produktywnością projektów o coraz wyższej jakości. Ian Joyce, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems Przyszłość modelowania instalacji podziemnych, ich projektowania i analizy: aplikacje Bentley Subsurface Utility Engineering oraz OpenRoads Subsurface Design and Analysis 15:45 16:30 Najnowsza aplikacja firmy Bentley dla instalacji podziemnych rozszerza siłę technologii OpenRoads przez uwzględnienie solidnego zestawu narzędzi do budowania inteligentnych, opartych na cechach modeli 3D podziemnych instalacji inżynierskich. Takie modele 3D zapewniają lepszą koordynację podczas projektowania i budowy. Korzystając z możliwości wizualizacji i wykrywania kolizji oferowanych w tym oprogramowaniu, można łatwo zidentyfikować kolizje w fazie projektowania w celu ograniczenia ryzyka podczas budowy, obniżenia jej kosztów i zwiększeniu wydajności majątku twałego. Ponadto nowa aplikacja SUDA obejmuje zaawansowane możliwości modelowania 2D/3D dzięki zintegrowaniu najlepszych cech OpenRoads z wiodącymi w branży narzędziami firmy Bentley do projektowania hydrauliki i hydrologii. Ian Rosam, Starszy Dyrektor ds. produktów, Bentley Systems Współpraca w projektowania i na budowie: Openroads, Projectwise i Trimble 16:30 17:15 Zapewnienie mobilności i integracji informacji od procesu projektowania do budowy stanowiło wyzwanie dla branży transportowej od bardzo dawna. Z uwagi na zwiększony nacisk na wirtualne projektowanie i budowę (VDC), zintegrowane realizowanie projektów (IPD), inteligentne modelowanie 3D i zarządzanie cyklem życia majątku trwałego mobilność informacji jeszcze nigdy nie była tak ważna. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób firmy Bentley i Trimble wspólnie pracują nad usprawnieniem zintegrowanego obiegu informacji między projektowaniem, budową i konserwacją. Niniejsza sesja przedstawi najnowsze postępy w programach OpenRoads firmy Bentley i Business Center firmy Trimble oraz korzyści, jakie oferują one w branży transportowej. Pytania i odpowiedzi 17:30 18:00 Ian Rosam, Starszy Dyrektor ds. produktów, Bentley Systems Ian Joyce, Inżynier ds. aplikacji, Bentley Systems

10 Seminarium na temat aplikacji do modelowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Środa, 30 września 2015 Usprawniona obsługa systemów dystrybucji wody i kanalizacji 14:00 14:45 Użytkownicy produktów firmy Bentley na całym świecie polegają na narzędziach wspierających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w celu poprawienia swojej wiedzy na temat tego, jak infrastruktura zachowuje się jako system, jak reaguje na działania operacyjne i jak powinna rosnąć w miarę zwiększania się populacji i zapotrzebowania. W trakcie niniejszej sesji zostaną omówione konkretne przykłady użytkowników z konkursu Be Inspired, w tym ich projekty poprawy niezawodności systemu wodociągowego i ściekowego, jego wydajności i zrównoważenia. Slavco Velickov, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Długoterminowe planowanie w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych 14:45 15:30 Dla dobrze zarządzanego systemu wodociągów i kanalizacji długoterminowe plany kapitałowe są niezbędne. Jednakże ustalenie priorytetów poprawy kapitału, a nawet określenie wielkości i zakresu przyszłych projektów może być trudne. Niniejsza sesja wprowadzi serię narzędzi inżynierskich, które pomagają profesjonalistom ds. wody i ścieków w tworzeniu planów kapitałowych i tych o ogólnym charakterze. Narzędzia te ułatwiają ustalanie priorytetów w projektach poprawy kapitału i opracowanie szczegółowych i hydraulicznie dokładnych planów przyszłego rozszerzenia systemu. Slavco Velickov, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Uzupełnienie danych SCADA w celu skutecznego prognozowania i lepszej eksploatacji 15:45 16:30 System SCADA zapewnia operatorom wykonane na żywo zdjęcie systemu dystrybucji wody. Jednak, gdy chodzi o prognozowanie, w jaki sposób system będzie działał w krótkiej lub średniej perspektywie czasu, operatorzy potrzebują więcej niż jedynie dane SCADA. Niniejsza sesja przedstawi system modelowania hydraulicznego, który pomoże operatorom w przewidywaniu przyszłości począwszy od analizowania harmonogramów pomp w celu zminimalizowania kosztów energii, a kończąc na określaniu, czy system jest wystarczająco pojemny, aby poradzić sobie z planowanym wyłączeniem. Slavco Velickov, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Przykłady wdrożenia optymalizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 16:30 17:15 Pokażemy, w jaki sposób profesjonaliści ds. wodociągów odnoszą korzyści z używania najnowszej technologii oprogramowania firmy Bentley dotyczącej hydrauliki i hydrologii przy projektowaniu nowej infrastruktury wodociągów i kanalizacji ściekowej w ekonomiczny sposób, jak zarządzają i optymalizują istniejące systemy wodociągów i ścieków, poprawiają produktywność zespołów i redukują koszty projektu. Slavco Velickov, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems Dyskusja, pytania i odpowiedzi 17:30 18:00 Slavco Velickov, Dyrektor ds. sprzedaży, Bentley Systems

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

ISO 15926 dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych

ISO 15926 dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych ISO 15926 dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych White paper firmy Bentley Ken Adamson Styczeń, 2008 www.bentley.com Wstęp Od samego początku komputeryzacji systemów CAD i modelowania 3D istniała

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI IFS Applications ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 next

Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 next Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 Obliczanie wartości BIM: Droga do strategicznego ROI Ekonomiczna wartość technologii BIM (modelowania informacji

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

przestrzenny wymiar informacji

przestrzenny wymiar informacji przestrzenny wymiar informacji Kim jesteśmy Od 1996 roku realizujemy w Polsce i za granicą projekty informatyczne związane z informacją przestrzenną. Wdrażamy kompleksowe, skuteczne i perspektywiczne rozwiązania

Bardziej szczegółowo